Szkoła Biznesu. Executive MBA. Studium Doktorskie SZKOŁ A BIZNESU WYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU. Kursy i Szkolenia dla Menedżerów. Studia Podyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Biznesu. Executive MBA. Studium Doktorskie SZKOŁ A BIZNESU WYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU. Kursy i Szkolenia dla Menedżerów. Studia Podyplomowe"

Transkrypt

1 WYŻSZY POZIOM PROFESJONALIZMU SZKOŁ A BIZNESU Kursy i Szkolenia dla Menedżerów Biznesowe Ewolucje Szkoła Biznesu Coaching Stanowiskowy Internationally Accredited MBA Program in English Studia Podyplomowe Akademia Menedżera Studium Doktorskie Executive MBA Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA

2 STUDIA EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY STANDARD KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW Executive Master of Business Administration - tytuł otwierający drzwi do najwyższych stanowisk menedżerskich na całym świecie. Program studiów MBA adresowany jest do osób pracujących zawodowo praktyków, którzy ukończyli studia wyższe oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu. Maastricht School of Management (MSM) jest jedną z najstarszych oraz najbardziej umiędzynarodowionych holenderskich szkół wyższych kształcących w zakresie zarządzania. Jej pierwszy program MBA został wprowadzony do oferty w 1983 roku. Uczelnia systematycznie zwiększa liczbę swoich programów, obejmując swoim zasięgiem nie tylko Europę, ale także Amerykę i kraje azjatyckie. Dyplom MBA MSM jest akredytowany przez najważniejsze międzynarodowe instytucje akredytacyjne MBA takie jak: AMBA, IACBE, ACBSP. Program Executive MBA, prowadzony przez Wyższą Szkołę Gospodarki i Maastricht School of Management, wyznacza standardy w zarządzaniu w zakresie wiedzy i praktyki poprzez nauczanie i rozumienie teorii administracji w biznesie w oparciu o badania empiryczne. Program realizowany w okresie 24 miesięcy składa się z czterech modułów: Moduł pierwszy dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat każdej z głównych dziedzin zarządzania, Moduł drugi wielodyscyplinarne kursy o szerokim zakresie kształcenia, Moduł trzeci wybór jednej z oferowanych specjalizacji - uszczegółowienie wiedzy, Moduł czwarty praca dyplomowa w oparciu o projekt badawczy w zakresie szeroko rozumianego biznesu. Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA, realizowane w Wyższej Szkole Gospodarki powstały w wyniku wieloletniej współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie. Program studiów bazuje na standardach brytyjskich opracowanych we współpracy z Leeds University Business School oraz University of Abertay Dundee. W trakcie zajęć wykorzystywane są przede wszystkim aktywizujące, nowoczesne techniki nauczania między innymi case study oraz gry menedżerskie i strategiczne. Zajęcia w ramach studiów Executive MBA w WSG prowadzą wykładowcy z praktycznym doświadczeniem w biznesie, a także kadra z zagranicy znane i cenione w środowisku biznesowym osobistości. Executive MBA w WSG to podyplomowe studia niestacjonarne. Rozumiejąc potrzeby naszych słuchaczy -pracujących menedżerów, zajęcia prowadzimy w systemie modułowym. Odbywają się one co cztery - pięć tygodni w formie kilkudniowych sesji. Moduły szkoleniowe obejmują następujące zagadnienia: Akredytacje: STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Sesja wprowadzająca, Zachowania organizacji, Ekonomia menedżerska, Zarządzanie marketingowe, Numeryczne metody zarządzania, Zarządzanie projektami, Strategie alokacji kapitału, Zarządzanie operacyjne, Prawo gospodarcze, Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, TQM, Zarządzanie strategiczne, Etykieta w biznesie, Psychologia rozwoju osobistego, Projekt konsultingowy, Warsztaty dysertacyjne MBA. STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

3 SZKOŁA BIZNESU SZKOŁA BIZNESU to starannie wyselekcjonowana oferta edukacyjna dla menedżerów, oparta nie tylko na tradycyjnych formach warsztatowo wykładowych, lecz także innowacyjnych formach praktycznych, sprzyjających rozwojowi biznesu i wspomagających pracę kadry kierowniczej. STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIE ź Broker Informacji ź Akademia Coacha ź Business English ź Akademia Kreatywności ź Coaching ź Akademia Menedżera ź Menedżer Europejski ź Akademia Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu ź Negocjacje i Mediacje ź Akademia Psychologii w Sporcie ź Public Relations ź Akademia Public Relations ź Podatki w Zarządzaniu Firmą ź Akademia Technologii Umysłowych ź Podyplomowe Studia Menedżerskie ź Akademia Trenera ź Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów ź Bydgoska Akademia Fotografii ź Akademia Bezpieczeństwa WSG SZKOLENIA ź Autoprezentacja ź Coaching dla menedżerów ź Etyka i etykieta w biznesie ź Kadry i płace w firmie ź Kreatywność w życiu zawodowym i osobistym ź Komunikacja interpersonalna ź LEADERSHIP - budowanie zespołu, zarządzanie BIZNESOWE EWOLUCJE zespołem, delegowanie uprawnień ź Metoda 5S ź Negocjacje w biznesie ź Nowoczesne techniki sprzedaży ź Ocenianie i motywowanie pracowników ź Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników ź Przywództwo w poszukiwaniu idealnego stylu zarządzania ź Rachunkowość dla Menedżerów ź Strategie zarządzania projektem ź Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem ź Trener wewnętrzny ź Windykacje - skuteczne negocjacje z dłużnikami ź Współpraca z trudnym klientem ź Zarządzanie czasem i delegowanie zadań ź Zarządzanie zasobami ludzkimi ź System treningowy STRUCTOGRAM Dzisiejszy rynek biznesowy stawia przed firmami szereg wyzwań: konkurencja nie śpi, popyt na usługi ulega ciągłym wahaniom, a klienci mają coraz większe wymagania. Sukces w biznesie zaczyna coraz bardziej zależeć nie tyle od ilości, co od jakości oferowanych produktów czy usług. Firma może podejmować w tym celu szereg działań PR czy też wprowadzać najlepsze systemy zarządzania, jednak nie może zapominać o podstawowym wyznaczniku jakości, jakim jest profesjonalna obsługa klienta. W odpowiedzi na te potrzeby Wyższa Szkoła Gospodarki oferuje prawdziwie ewolucyjne wsparcie badanie poziomu jakości obsługi w firmie, opracowanie indywidualnej koncepcji Standardów Obsługi Klienta oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników, których efektywność weryfikowana będzie w formule SecretClient. Biznesowe ewolucje to profesjonalna i kompleksowa optymalizacja jakości usługi, której efektem końcowym jest wzrost przychodów firmy.

4 DIAGNOZOWANIE POTRZEB Profesjonalna diagnoza potrzeb firmy i potencjalnych kierunków jej rozwoju, poprzez badanie poziomu kompetencji pracowników, rekomendowanie wsparcia szkoleniowego i pozaszkoleniowego wraz z kompleksową realizacją proponowanych działań. Zakres usługi: Diagnoza potrzeb firmy Opracowanie raportu diagnozy wraz z rekomendacjami działań szkoleniowych i coachingowych Realizacja kompleksowych działań szkoleniowych i coachingowych Ewaluacja szkolenia WARSZTATY - ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ Końcowe rozliczenie i zamknięcie wsparcia FORUM ORGANIZACJI UCZĄCYCH SIĘ FORUM OF LEARNING ORGANIZATIONS BIOFEEDBACK PEAK PERFORMANCE Trening Osobistej Wydajności metodą Biofeedback Q-EEG Program jest skierowany do wszystkich, którzy chcą osiągnąć osobistą, szczytową wydajność w nauce, pracy, zarządzaniu (Biofeedback Peak Performance) przy jednoczesnym utrzymywaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ KLUCZEM DO INNOWACYJNEGO ZARZĄDZANIA Mistrzostwo osobiste Wspólna wizja Zespołowe uczenie się Modele myślowe Myślenie systemowe TECHNIKI ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ CASE STUDY Oferta profilowana - w zależności od rodzaju oraz indywidualnych potrzeb organizacji SEMINARIA BIZNES I GOSPODARKA Ideą certyfikowanego cyklu Seminariów szkoleniowych Biznes i Gospodarka jest popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, biznesu, finansów i marketingu, stworzenie możliwości konfrontacji teorii z praktyką i twórczego rozwiązywania problemów. Są one okazją do spotkania osób z różnych branż i praktyków danej dziedziny życia gospodarczego. Do udziału w seminariach zapraszamy przedsiębiorców, menedżerów i wszystkie osoby, które chciałyby podnieść swoją wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. 4h 8h KONTAKT tel.: /57, STRUCTOGRAM - SYSTEM TRENINGOWY Czas na efektywne zarządzanie Twoim potencjałem. System STRUCTOGRAM, czyli wykorzystaj swój mózg w BIZNESIE Innowacyjna i praktyczna promocja rozwoju kapitału ludzkiego i kształcenie zasobów nowoczesnej gospodarki poprzez takie formy kształcenia jak: studia podyplomowe, kursy i szkolenia, bezpłatne seminaria szkoleniowe realizowane we współpracy z instytucjami okołobiznesowymi oraz liderami - praktykami biznesu ( Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Izba Przemysłowo-Handlowa, Kujawsko-Pomorska Loża BCC, Akademia Transportu, PIT, PTE, Polski Związek Rzeczoznawców Zamówień Publicznych). Od 2 lat STRUCTOGRAM jest już w Polsce i pomaga firmom stawać się bardziej konkurencyjnymi i nowoczesnymi organizacjami, dla których największym kapitałem są ludzie. Podnoszenie kwalifikacji jest w dzisiejszych czasach koniecznością, a trudny rynek pracy powoduje, że bardziej cenione przez pracodawców stają się dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone dodatkowymi dyplomami i certyfikatami. STRUCTOGRAM jest niezwykle uniwersalny. Opisuje precyzyjnie naturę człowieka, która ma fundamentalny wpływ na jego działania (lub ich brak). Sprawdza się we wszystkich obszarach życia, w których są obecni ludzie. System Treningowy STRUCTOGRAM opracowany przez Szwajcarów, z którego korzystają od 20 lat światowe firmy takie jak Coca Cola, IBM, BMW, Mercedes, Siemens.

5 Dlaczego warto wybrać studia MBA w Wyższej Szkole Gospodarki ź studia realizowane w Bydgoszczy - dogodna lokalizacja w Polsce centralnej źmiędzynarodowy standard kształcenia na studiach Executive MBA źcena adekwatna do jakości studia MBA z Maastricht School of Management potwierdzone trzema uznawanymi na świecie akredytacjami: AMBA, ACBSP, IACBE źwysokiej klasy kadra dydaktyczna kształcąca na Executive MBA ponad połowa kadry to specjaliści oferowani przez partnera, pozostała część to wysokiej klasy eksperci, naukowcy z branży MBA, akredytowani przez partnera do realizacji zajęć w WSG źdyplom ukończenia MBA wydawany przez Maastricht School of Management z Holandii o znaczeniu międzynarodowym Kampus WSG w Bydgoszczy Kampus uczelni zlokalizowany jest w centrum Bydgoszczy, składa się z kilkunastu budynków oferujących nie tylko przestrzeń do nauki i badań, ale również rekreacji, sportu i rehabilitacji. ź Atrakcyjne tereny zieleni nad rzeką Brdą dają możliwość rekreacji na świeżym powietrzu ź Dogodne położenie względem dworca PKP i PKS oraz lotniska w Bydgoszczy ułatwia dojazd na uczelnie. ź Dogodne położenie kampusu uczelni zachęca do zwiedzania centrum miasta Bydgoszczy. Do najbliższych atrakcji w mieście - Stare Miasto z restauracjami, kawiarniami, miejscami rozrywki czy muzeami nie więcej jak 500 m. ź Możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych na terenie kampusu uczelni ź Nowoczesne sale wykładowe, ćwiczeniowe i specjalistyczne pracownie np. komputerowe ź Dostęp do Internetu przez Wi-Fi Bydgoszcz, ul. Garbary 2, tel ź Możliwość zjedzenia posiłków w punkach gastronomicznych na terenie kampusu Uczelni ź Parking dla pracowników i studentów ź Nowoczesna hala sportowa ź Rewital centrum fitness i rekreacji na uczelni ź Akademickie Centrum Medyczne możliwość skorzystania z oferty masażu na uczelni ź Biblioteka i czytelnia na terenie kampusu uczelni ź Punkt ksero na terenie uczelni ź Muzeum fotografii Sfera wypoczynkowa w mieście Możliwość wyboru opcji zakwaterowania w bydgoskich hotelach 3, 4 i 5* przy współpracy z uczelnią, która oferuje zniżki dla słuchaczy Możliwość wyboru restauracji, kawiarni czy centrum rekreacji w mieście ze zniżkami dla słuchaczy MBA

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Kompendium MBA TM. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW.

Kompendium MBA TM. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW. Robert Noworolski Prezes Zarządu QUEST Change Managers Sp. z o.o. Kompendium MBA WARSZTATY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW Edycja XXXII Już ponad 350 menedżerów i właścicieli firm ukończyło 30 edycji

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo