Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta i detalisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta i detalisty"

Transkrypt

1 Strategie ECR r. Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta i detalisty Kategoria produktów obejmuje grupę towarów (różne marki produktów, jakość, cena, rodzaj produktu) zaspokajającą te same lub powiązane ze sobą potrzeby konsumenta, co oznacza, że podstawą definiowania kategorii powinny być potrzeby konsumentów 1. Zarządzanie kategorią produktów stanowi kluczowy element optymalizacji asortymentu placówki handlowej, zmierzającej do ustalenia oferty korzystnej z punktu widzenia konsumentów, a nie interesów detalisty czy presji wywieranej przez dostawców. Nie jest to jednorazowa racjonalizacja asortymentu, ale proces, który jest realizowany wspólnie przez przedsiębiorstwo handlowe i dostawców. Punktem wyjścia zastosowania tej koncepcji w praktyce jest znalezienie wspólnej definicji kategorii produktów jako fundamentu działań przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Zarządzaniu sprzedażą poprzez zarządzanie kategoriami produktów sprzyja coraz szersze wykorzystywanie w przedsiębiorstwach technologii informatycznych. Upowszechnianie stosowania terminali sklepowych rejestrujących transakcje oraz posiadanie systemu automatycznej identyfikacji towarów pozwala bowiem na szybką i pogłębioną analizę sprzedaży poszczególnych produktów. Zarządzanie kategoriami produktów, mające na celu jak najkorzystniejsze zaspokojenie potrzeb konsumentów, oznacza dla firmy handlowej dążenie do zwiększenia sprzedaży całej kategorii produktów, a nie tylko oferty jednego producenta. Dlatego działania firmy detalicznej zmierzają do (rys. 1): ustalenia asortymentu najbardziej efektywnego dla danego typu obiektu handlowego; racjonalnego wprowadzania nowych produktów; optymalizacji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej; optymalizacji działań promocyjnych. 1 K. Iwińska-Knop, Zarządzanie kategoriami - nowa koncepcja współpracy producenta i handlu, Marketing i Rynek 2002, nr 1. Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/13

2 Efektywny dobór asortymentu Optymalne zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej Racjonalne wprowadzanie nowych produktów Optymalizacja działań promocyjnych Rys. 1. Sfery zarządzania kategorią produktów Zgodnie z istotą zarządzania kategoriami produktów na dobór asortymentu w firmie handlowej/sklepie składa się określenie liczby kategorii i ich wewnętrznej struktury oraz ustalenie udziału poszczególnych kategorii w ofercie sprzedaży. Kategoria oraz jej struktura powinny być określone na podstawie analizy koszyka produktów sprzedawanych klientom. Strukturę kategorii produktów w ofercie asortymentowej firmy ustala się na podstawie wielkości sprzedaży i udziału poszczególnych kategorii w obrocie. Szczegółowa analiza zachowań konsumentów pozwala optymalizować strukturę każdej kategorii produktów, eliminując nieproduktywne linie wyrobów i poszczególne produkty. Przeprowadzone przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK) badania wykazały, że przedsiębiorstwa handlu detalicznego popełniają wiele błędów w zakresie kształtowania asortymentu. Stosunkowo często dotyczą one powiązania: wielkości sklepu i asortymentu towarów; profilu specjalizacji sklepu i jego oferty asortymentowej; oferty podstawowej i uzupełniającej. Pojawiające się błędy w zakresie asortymentacji częściej odnoszą się do krajowych przedsiębiorstw detalicznych niż przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Jak wynika z opinii ekspertów ds. handlu, atrakcyjna oferta asortymentowa i niskie ceny znacznie częściej są postrzegane jako atuty zagranicznych niż krajowych firm detalicznych (rys. 2). Krajowe firmy detaliczne - zwłaszcza małe - wykazują skłonność do nadmiernego rozszerzania oferty o nowe grupy/kategorie produktów, jak również pogłębiania oferty poszczególnych kategorii o nowe produkty i marki, bez przestrzegania zasady Pareto. Doprowadzają też do zachwiania proporcji między ofertą podstawową i uzupełniającą, której Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/13

3 zadaniem jest uatrakcyjnienie sklepu dla klienta (np. artykuły świeże, sezonowe) i zachęcenie konsumenta do zakupu drobnych artykułów kupowanych z reguły pod wpływem impulsu. Atrakcyjna oferta asortymentowa Krajowe firmy Zagraniczne firmy % Atuty Względna konkurencyjność Słabe strony Niskie ceny Krajowe firmy Zagraniczne firmy % Atuty Względna konkurencyjność Słabe strony Rys. 2. Oferta asortymentowa i niskie ceny jako czynniki konkurencyjności krajowych i zagranicznych firm detalicznych w opinii ekspertów Źródło: Badania IRWiK. W małej firmie detalicznej nadmierne rozszerzenie oferty o nowe grupy/kategorie produktów i pogłębianie dotychczasowych często prowadzi do sytuacji, kiedy żaden klient nie jest w pełni usatysfakcjonowany z oferowanej możliwości wyboru produktu. Groźnymi konkurentami przedsiębiorstwa łatwo mogą się wówczas stać firmy, w których dobór asortymentu jest selektywny, dostosowany do potrzeb kluczowej dla sklepu grupy klientów. W przypadku małych przedsiębiorstw detalicznych kreowanie oferty asortymentowej powinno zmierzać do zaspokajania potrzeb ściśle określonych grup konsumentów Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/13

4 oraz nadania ofercie cech niepowtarzalności i oryginalności, podkreślanej jeszcze poziomem usługi handlowej traktowanej jako niepowtarzalny, unikalny towar sam w sobie. Badania dynamicznie rozwijających się średnich przedsiębiorstw w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej wskazują na możliwość osiągania sukcesu dzięki skupieniu się na obsłudze klientów z nisz. Na amerykańskim rynku 80% firm średnich o najwyższych wskaźnikach wzrostu obrotów (powyżej 20% rocznie) działało właśnie na starannie wyselekcjonowanych wąskich segmentach rynku 2. Ph. Kotler stwierdza, że koncentracja na obsłudze klientów z nisz ma wiele zalet, do których należy: możliwość nawiązywania bardziej osobistych relacji z nabywcą, mniejsza liczba konkurentów, możliwość realizowania wysokiej marży, gdyż nabywcy są gotowi zapłacić wyższą cenę, jeżeli firma potrafi zaspokoić ich preferencje 3. Działanie takie wymaga jednak pogłębionego rozpoznania potrzeb obsługiwanej grupy konsumentów i umiejętnego doboru narzędzi marketingowych. Jest to oczywiście zasadniczo więcej niż intuicyjne działanie lub improwizacja w zakresie oferty asortymentowo-usługowej, tak charakterystyczne dla działalności małych firm handlowych w Polsce. Zarządzanie kategorią produktów zmierza do efektywnego wprowadzania nowości i jest niezwykle ważne dla podniesienia atrakcyjności danej kategorii produktu dla konsumenta i zwiększenia sprzedaży w firmie handlowej. Prawidłowy wybór nowego produktu wprowadzanego do oferty staje się coraz bardziej istotny, gdyż praktyka handlowa wskazuje, że ponad 80% nowych produktów nie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż 2 lata. Wiele bowiem nowych produktów w zasadzie nic nie wnosi do kategorii, a często nawet powoduje wzrost kosztów sprzedaży całej kategorii. Rosną koszty utrzymania zapasów, co obniża efektywność całej kategorii. Dlatego sieci super- i hipermarketów niekiedy zniechęcają dostawców do wprowadzania nowych produktów poprzez podnoszenie oczekiwanych opustów i wprowadzanie dodatkowych opłat za wejście do sieci. Efektem tych działań są opinie dostawców o wysokich i ciągle rosnących kosztach oraz ryzyku wprowadzania nowych produktów na rynek. Producenci artykułów FMCG uważają, że współpraca w zakresie oferty asortymentowej korzystniej układa się z krajowymi firmami handlowymi niż zagranicznymi (rys. 3). Wynika to z możliwości stosunkowo łatwego wprowadzania do sklepów firm krajowych nowych 2 B. Gregor, Strategie marketingowe małych firm, w: Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Akademia Ekonomiczna, Katowice Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/13

5 wyrobów oraz eksponowania szerokiej oferty własnych produktów. W zagranicznych sieciach handlowych są nasilone działania optymalizujące ofertę poszczególnych kategorii produktów, skutkiem czego poszczególnym dostawcom znacznie trudniej jest wprowadzić do super- lub hipermarketów całą swoją ofertę asortymentową. Trudne i kosztowne staje się także wprowadzanie do oferty sklepu nowych produktów. Możliwość osiągania dużej skuteczności promocji (2001) 11,5 21,2 42,3 19,2 5, Łatwość wprowadzania na rynek nowych wyrobów (2001) 3,8 4,6 13,2 21,3 32,1 50,0 30,2 20,4 20,8 3, ,6 16,7 45,4 27,8 4,6 % odpowiedzi 1 (bardzo niska ocena) (bardzo wysoka ocena) Rys. 3. Korzyści współpracy z: a) przedsiębiorstwami krajowymi, b) sieciami zagranicznymi w opinii producentów Źródło; Badania IRWiK z lat 2001 i Zarządzanie kategorią produktów to nie tylko optymalizacja oferty asortymentowej, lecz także działania firmy handlowej zmierzające do racjonalnego wykorzystania powierzchni sprzedażowej i zwiększenia efektywności działań promocyjnych. Działaniom przedsiębiorstw handlowych towarzyszą prace producentów w tym zakresie. Z badań IRWiK wynika, że wobec nasilającej się na rynku konkurencji producenci zwiększają działania promocyjne w punktach sprzedaży detalicznej, wśród których promocje ekonomiczne są szczególnie oczekiwane przez konsumentów (rys. 4). Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/13

6 Możliwość osiągania dużej skuteczności promocji (2001) 3,8 7,7 23,1 50,0 15, ,5 10,5 33,7 30,2 15,1 Łatwość wprowadzania na rynek nowych wyrobów (2001) 15,4 7,7 34,6 30,8 11, ,6 20,7 32,2 27,6 6,9 % odpowiedzi 1 (bardzo niska ocena) (bardzo wysoka ocena) Rys. 4. Korzystanie przez konsumentów z różnych środków promocji sprzedaży Źródło: L. Piskiewicz, Wielkopowierzchniowe placówki handlowe w opinii konsumentów, IRWiK, Warszawa 2000, s.83 (maszynopis powielony). Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe realizujące politykę niskich cen dokładają wielu starań, aby działania promocyjne producentów były jak najczęściej realizowane, ale dostawcy często wskazują na niedogodności wynikające ze współpracy z zagranicznymi sieciami handlowymi (bardziej niż z krajowymi firmami handlowymi) w zakresie tych działań. Krytycznie są oceniane wymagania sieci handlowych co do częstotliwości promocji, wysokości opustu cenowego podczas promocji, wysokości opłat za wejście do sieci i promocję w gazetce oraz wysokości opłat za promocyjną ekspozycję. Optymalizacja powierzchni sprzedażowej powinna zapewniać konsumentowi wygodę wyboru produktów, a firmie handlowej maksymalizowanie obrotów oraz zysków. Merchandising handlowy - rozumiany jako sposób zagospodarowania powierzchni sprzedaży dla zwiększenia komunikacji z klientem oraz zapewnienia atrakcyjnej prezentacji towarów, służy więc zwiększaniu efektywności zarządzania kategorią produktów 4. W Polsce merchandising przeszedł kilka etapów rozwoju: lata to początki rozwoju merchandisingu zdominowane przez działania producentów; Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 6/13

7 lata to okres dynamicznego rozwoju zagranicznych sieci handlowych, wprowadzających merchandising dystrybutora; koniec lat 90. to etap rozwoju merchandisingu, rozpoczynający w tym zakresie nowy etap współpracy dystrybutora i producenta. Początki lat 90. to okres rozwoju merchandisingu w Polsce, który można scharakteryzować jako dominację merchandisingu producentów nad merchandisingiem dystrybutorów. Właściciele małych krajowych przedsiębiorstw handlowych - powstałych w wyniku procesów restrukturyzacji i prywatyzacji handlu - na ogół nie znali jeszcze tego pojęcia. Był to okres intensywnej pracy producentów, głównie firm z kapitałem zagranicznym, którzy kreowali kanały dystrybucji dla swoich produktów i zatrudniali przedstawicieli handlowych. Ich zadaniem było zwiększanie sprzedaży poprzez zbieranie zamówień według zasady sprzedaż = zamówienie oraz opieka nad produktem w sali sprzedażowej. Przedstawiciele producenta wykonywali pracę od podstaw, z jednej strony dbając o właściwą ekspozycję produktów swojej firmy w sklepie, z drugiej edukując handlowców, jak należy prezentować towar w sali sprzedażowej i na półkach sklepowych i jakie daje to rezultaty. Na wszystkich szczeblach obrotu towarowego były organizowane szkolenia z zakresu prezentacji towarów w sali sprzedażowej i na półkach sklepowych, a także sposobów promocji towarów w miejscu sprzedaży. Producenci narzucali przedsiębiorstwom handlowym swój merchandising, wskazując sposób układania towarów na półkach, wprowadzając dodatkowe środki eksponujące produkty, takie jak displaye, wobblery, plakaty, ulotki. Działania te, podporządkowane celom stawianym przed merchandisingiem producenta, służyły najczęściej: poprawie komunikacji między nabywcą a producentem; poprawie wizerunku firmy, a także wzmocnieniu marki produktu; atrakcyjnej ekspozycji oferowanego produktu, wyróżniającej go spośród produktów konkurencji; utrzymaniu dotychczasowych klientów; zdobywaniu nowych klientów (wchodzeniu w nowe segmenty rynku); utrzymywaniu ciągłej obecności produktu na półce sklepowej. Przedsiębiorstwa handlowe stosunkowo szybko zaczęły doceniać aktywizującą rolę działań merchandisingowych. Przełomowy stał się 1995r., w którym na polskim rynku 4 B. Rozwadowska, Merchandising handlowy a merchandising producenta, Marketing i Rynek 2000, nr 1. Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 7/13

8 pojawiło się wiele zagranicznych sieci handlowych stosujących profesjonalny merchandising dystrybutora. Można go określać jako zbiór działań według siedmiu zasad 5 : właściwy produkt (marka produktu); we właściwym miejscu w sali sprzedażowej; we właściwym czasie eksponowany; z właściwą ceną; we właściwej ilości na półce; we właściwych warunkach (otoczeniu innych produktów na półce); we właściwy sposób eksponowany. Zagraniczne sieci sklepów zaczęły stosować odpowiednie taktyki zachęcania konsumentów do zakupów, czemu sprzyjało efektywne rozmieszczenie towarów na półce, optymalne zagospodarowanie towarami całej powierzchni sklepowej i celowe sterowanie ruchem klientów w sali sprzedażowej, tworzenie ekspozycji specjalnych i atrakcyjnych ekonomicznie okazji zakupu. Stosowane systemy merchandisingu zostały opracowane na podstawie wieloletnich badań wskazujących charakterystyczne zachowania nabywców przy zakupie artykułów FMCG. Prace badawcze w tym zakresie trwają, a nawet nasilają się, gdyż sieci super- i hipermarketów są coraz bardziej zainteresowane stosowaniem technik zapewniających zwiększenie sprzedaży oraz minimalizowanie jej kosztów. Główne prace są kierowane na akt zakupu, a zwłaszcza na rozwijanie technik wywołujących dodatkowy, nie zamierzony wcześniej zakup, następujący pod wpływem impulsu. Na przykład we Francji sieć Carrefour dysponuje centrum badań w postaci sklepu bez klientów, o powierzchni ponad 4 tys. m 2, w którym testuje się wszystkie nowinki technologiczne. W ich wyniku np. podniesiono wysokość gondoli do 5 m, wyodrębniono osobne powierzchnie, w których sprzedaje się wybrane kategorie produktów, co ma umożliwić klientom lepszą percepcję produktów. Zwiększono także liczbę sprzedawców w niektórych działach, aby mogli oni udzielać klientom informacji, a także doradzać przy podejmowaniu decyzji zakupu. Działania te mają na celu kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego koncentrującego się na potrzebach indywidualnego klienta. Nowa organizacja sprzedaży jest testowana w 8 hipermarketach. Jak dotychczas, dokonane zmiany pozwoliły na zwiększenie obrotów o 20%. 5 J. Mucha, W stronę merchandisingu, Supermarket News 2001, nr 5. Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 8/13

9 Wraz z ogłoszeniem wyników inne sieci handlowe także zapowiedziały zmiany w organizacji i technice sprzedaży 6. Wyrazem rosnącego zainteresowania dystrybutorów merchandisingiem jest też poszukiwanie nowych możliwości oceny skuteczności podejmowanych działań. Trwają prace nad nowymi wskaźnikami merchandisingu, jak również coraz powszechniej są wykorzystywane dotychczasowe. Do bardziej popularnych, stosowanych dla poszczególnych kategorii i produktów należą: roczny obrót brutto sklepu liczony dla wszystkich produktach oraz dla poszczególnych kategorii produktów; roczny obrót brutto sklepu na 1 m 2 powierzchni sprzedażowej; roczny obrót brutto sklepu na 1 pracownika; rozkład sprzedaży na dni tygodnia (znajomość tego ma istotne znaczenie dla racjonalizacji sfery zakupów, a także optymalizacji działań promocyjnych w skali tygodnia); jednostkowa marża brutto, będąca różnicą między ceną sprzedaży netto a ceną zakupu netto produktu; stopa marki produktu, będąca stosunkiem marży brutto do ceny sprzedaży netto (stopa marki produktu = mar a brutto x 100; cena sprzeda y netto pojemność półki, wyrażająca się liczbą produktów na półce - jest to liczba facingów (tzw. twarzyczek produktu) x 2 x g³ êbokoœæ rega³ u g³ êbokoœæ produktu ; wydajność półki (tj. obrót netto przypadający na 1 m tzw. rozwiniętej półki w jednostce czasu, przy czym roczna wydajność półki = obrót netto rozwiniêta pó³ ka w metrach ); rentowność półki (tj. marża brutto osiągnięta na 1 m tzw. rozwiniętej półki w jednostce czasu, przy czym rentowność półki = mar a brutto rozwiniêta pó³ ka w metrach ). Analizy i porównania poszczególnych wskaźników są pomocne w poszukiwaniu optymalnego zagospodarowania powierzchni sprzedażowej, sterowaniu ruchem klientów, optymalnym rozmieszczeniu produktów na półce, podnoszeniu skuteczności działań promocyjnych prowadzonych w sali sprzedażowej. Celem jest zatrzymanie klienta w sklepie jak najdłużej, uatrakcyjnienie pobytu i takie rozwinięcie technik tzw. marketingu uwodzicielskiego, aby wzrosły zakupy pod wpływem impulsu. Złota zasada 6 Ł. Wacławik, Siły napędowe w sektorze dystrybucji we Francji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2000, nr 5. Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 9/13

10 merchandisingu mówi, że im dłużej klient pozostaje w sklepie i im większą część oferty zobaczy, tym większa będzie wartość jego zakupu. Małe krajowe firmy detaliczne przekonały się, że odpowiednia ekspozycja i promocja towarów w sali sprzedażowej przynosi wzrost obrotów. Otworzyły się one na współpracę z przedstawicielami handlowymi producenta, podejmującymi działania w celu maksymalizowania sprzedaży swoich produktów. Podjęły także próby naśladowania rozwiązań w zakresie promocji towarów w sali sprzedażowej, stosowanych przez zagraniczne sieci handlowe. Niestety, małe rodzime firmy handlowe popełniają jeszcze wiele błędów w eksponowaniu towarów, z których do ważniejszych należą: zbyt duża liczba produktów przyjmowanych do sprzedaży (zasada im więcej, tym lepiej nie sprawdza się); brak analizy sprzedaży poszczególnych produktów przy projektowaniu ekspozycji (metoda prób i błędów okazuje się zbyt kosztowna); bezkrytyczne przyjęcie zasad eksponowania towarów sugerowanych przez przedstawicieli handlowych producentów; niedocenianie roli eksponowania produktów impulsowych; przyjęcie od przedstawicieli handlowych producentów zbyt dużo i zróżnicowanych materiałów promocyjnych, skutkiem czego ich nadmiar niekorzystnie wpływa na przejrzystość ekspozycji, czytelność i sugestywność informacji o produktach, a także klimat handlowy w sali sprzedażowej. Obecnie w Polsce handel spolaryzował się. Z jednej strony występują wielkie sieci z rozwiniętym merchandisingiem handlowym, z drugiej - drobni detaliści krajowi korzystający z merchandisingu producenta i naśladujący sieci zagraniczne. Współpraca producentów w zakresie merchandisingu z obu rodzajami detalistów jest zróżnicowana - ma swoje wady i zalety. Z przeprowadzonych badań wynika, że producentowi coraz trudniej jest uzyskać zgodę właściciela sklepu na eksponowanie towaru wedle firmowych standardów producenta, coraz staranniej przygotowywanych z uwagi na: nasilającą się konkurencję, wynikającą z coraz większej liczby produktów występujących w poszczególnych kategoriach; coraz mniejszą ilość miejsca na półkach sklepowych do eksponowania produktów; rosnące wymagania konsumentów; wzrost znaczenia zakupów pod wpływem impulsu. Z przeprowadzonych badań wynika, że: Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 10/13

11 nasila się działalność merchandisingowa producentów, doprowadzając do coraz większej między nimi konkurencji o aprobatę działań przez właścicieli sklepów; dochodzi do konfliktów interesów handlowców i producentów. Chociaż zasadniczym celem merchandisingu producenta i merchandisingu handlowego jest wzrost sprzedaży i lepszy wizerunek firmy, ich odmienne cele cząstkowe powodują, że dochodzi do sytuacji konfliktowych. Celem merchandisingu producenta jest: zdobyć jak najwięcej miejsca dla swoich produktów, osiągnąć jak najwyższą rotację swoich produktów, kosztem towarów konkurencji, prezentować produkty zgodnie z polityką marketingową swojej firmy. Natomiast celem merchandisingu handlowego jest: prezentacja towarów zgodnie z potrzebami i preferencjami nabywców, uzyskanie największego zysku z metra półki, zapewnienie wysokiej sprzedaży wszystkich produktów, umieszczenie w najbardziej atrakcyjnych miejscach półki produktów o słabszej rotacji, ale z wysoką marżą. Sklepy - zwłaszcza te niezależne, średniej wielkości, zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania konsumentów - stają się obecnie areną rywalizacji producentów o korzystniejsze warunki eksponowania swoich produktów. W sposób szczególny dotyczy to: zwiększania liczby produktów na półce (liczba tzw. facingów), miejsca eksponowania produktów na półce (preferowanie tzw. stref ciepłych, w których towar najlepiej się sprzedaje rys. 5), zwiększania liczby materiałów promocyjnych w sali sprzedażowej, podkreślających daną markę. Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 11/13

12 Okresowe obniżki cen 24,1 66,8 4,5 4,5 Bonifikaty przy zakupie większej ilości produktów 13,8 57,1 10,4 18,7 Bezpłatne próbki towarów 25,8 51,7 9,8 12,7 Kupony rabatowe 9,9 40,5 20,7 28,9 Pokazy, degustacje, targi 14,8 51,8 14,0 19,4 Konkursy, loterie 4,5 32,5 25,2 37,7 Zawsze z nich korzystam Nie korzystam, nie mam zaufania Czasami z nich korzystam Nie zwracam na to uwagi % odpowiedzi Rys. 5. Strefy ciepłe i zimne a rozmieszczenie produktów W super- i hipermarketach, a także zintegrowanych sieciach detalicznych i sklepach należących do systemów franchisingowych wiodącą rolę ma merchandising handlowy. Dystrybutorzy eksponują przede wszystkim własne rozwiązania w zakresie merchandisingu, w które producenci muszą się wpisać, gdyż sieci handlowe - jako silniejszy partner - wymuszają od dostawców określone działania promocyjne. Można jednak dostrzec symptomy zmian. Rośnie znaczenie negocjacji i pojawia się merchandising interaktywny, który godzi interesy dostawców i dystrybutora. W efekcie prawdopodobnie wzrośnie rola merchandisingu uwodzicielskiego, wspólnie opracowywanego przez dostawcę i przedsiębiorstwo handlowe, skierowanego do precyzyjnie określonych segmentów rynku i mającego na celu wywołanie zakupów dodatkowych. Nad przestrzeganiem podstawowych złotych zasad merchandisingu (wybór - czytelność - Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 12/13

13 dostępność - atrakcyjność) wspólnie będą pracować dostawcy i handlowcy. W sposób szczególny odnosi się to do 7 : optymalizacji ekspozycji każdego artykułu na półce (powszechnie uważa się, że im większa ilość danego produktu jest eksponowana na półce, tym bardziej rośnie sprzedaż, gdy tymczasem istnieje próg widoczności, a dalsze zwiększanie liczby eksponowanych towarów przynosi już mniejsze przyrosty sprzedaży rys. 6); wykorzystania stref zimnych i ciągłych dla maksymalizowania sprzedaży w sali sprzedażowej i na urządzeniach sprzedażowych; stosowania technik merchandisingu uwodzicielskiego dla zwiększenia zakupów pod wpływem impulsu (specjalne ekspozycje, degustacje); stosowania promocji ekonomicznej, najbardziej oczekiwanej przez konsumentów, szczególnie w okresie spadku koniunktury gospodarczej. Strefy zimne Produkty zwykle kupowane, i j Strefy ciepłe Produkty przyjemnościowe eksponowane w atrakcyjnych miejscach aby Strefy zimne Produkty zwykle kupowane, nie Rys. 6. Liczba tzw. facingów a wielkość sprzedaży Źródło: Merchandising. Materiały szkoleniowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew Urszula Kłosiewicz-Górecka Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji Warszawa 7 Ł. Kmiecik, A. Olszewska, Wykorzystać merchandising, Marketing w Praktyce 2001, nr 3; R. Szewczyk, Organizacja powierzchni sprzedaży, Supermarket News 2001, nr 5. Copyright by Instytut logistyki i Magazynowania Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 13/13

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

ang. merchant kupiec, merchandise towar.

ang. merchant kupiec, merchandise towar. SKUTECZNA ORGANIZACJA PRZESTRZENI SKLEPOWEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW/TOWARÓW MERCHANDISING ang. merchant kupiec, merchandise towar. Jest różnie określany, jako: efektywne wykorzystanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym? Czy to, co masz, działa jak marka? 1. Marka potrafi samodzielnie przyciągać nowych klientów 2. Marka potrafi uzasadnić cenę, którą chcemy dostać 3. Marka

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia IT wspomagające i optymalizujące procesy biznesowe w aptece i sieci aptek

Narzędzia IT wspomagające i optymalizujące procesy biznesowe w aptece i sieci aptek Narzędzia IT wspomagające i optymalizujące procesy biznesowe w aptece i sieci aptek Tomasz Pawlik Dyrektor Wydziału Rozwiązań dla Rynku Farmaceutycznego Idea wspomagania zarządzania apteką i siecią aptek

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Produkt. 2 semestr ćwiczenia 1-4

Produkt. 2 semestr ćwiczenia 1-4 Produkt 2 semestr ćwiczenia 1-4 Instrumenty marketingu Instrumenty związane z produktem Instrumenty związane z dystrybucją Instrumenty związane z promocją produkt opakowanie oznakowanie cena Na produkt

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Blue stop? warto się zatrzymać

Blue stop? warto się zatrzymać Blue stop. 1 warto się zatrzymać Pomożemy prowadzić profitowy biznes! Pomożemy wyróżnić się na tle konkurencji! Dołącz do nas! Przedstawiamy nowy zintegrowany program detaliczny dla Partnerów Sieci. Bo

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat wykładu Zycie produktu Prowadzący dr Joanna Żukowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016r. Kompletny produkt Suma użyteczności i korzyści, jakie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analizowanie dystrybucji. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analizowanie dystrybucji wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Charakterystyka analizy dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników w 2016 r.

Podsumowanie wyników w 2016 r. Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne

Wykład 12. Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 12 Łańcuch wartości jako narzędzie strategiczne Plan wykładu Przewaga konkurencyjna Łańcuch wartości Wartość organizacji Przewaga konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RÓŻNICE MIĘDZY DEFINICJĄ HANDLU A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI HANDEL wyspecjalizowana dziedzina pracy społecznej. Zaplanowane wykonywanie pośredniczenia w obrocie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Polskiej Izby Handlu

Szkolenia Polskiej Izby Handlu Szkolenia Polskiej Izby Handlu Wartość kompetencji, know-how i bezpieczeństwa trudno przecenić dlatego też Polska Izba Handlu wychodząc naprzeciw potrzebom w rozwoju handlu i wyzwaniom jakie niosą zmiany

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Groszek to sklep, w którym Wszyscy chętnie robią codzienne zakupy!

Groszek to sklep, w którym Wszyscy chętnie robią codzienne zakupy! Sieć sklepów Kim jesteśmy? Groszek to sklep, w którym Wszyscy chętnie robią codzienne zakupy! Ponad 1650 sklepów Członek Polskiej Organizacji Franczyzodawców Na rynku od 2000 roku Wsparcie biznesowe i

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus.

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus. Metody ustalania cen Ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji y produkcji stanowią bardzo istotny element rachunku ekonomicznego firmy, gdyż informują o wartości zużytych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku 1 I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017

Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017 Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce

Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu GfK 2017 1 Raport strategiczny 2017 Zakupy online na tle kanałów tradycyjnych W lutym 2017 opublikujemy najnowszy Raport strategiczny

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Specjał.

Grupa Kapitałowa Specjał. Grupa Kapitałowa Specjał Dywersyfikacja Szeroki zakres działania obejmuje branże: Hurt i detal FMCG Hurt i detal medyczny Ochrona osób i mienia Usługi finansowe KOMPLEKSOWY PARTNER DLA TWOJEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Metody bezscenariuszowe Ekstrapolacja trendów Analiza luki strategicznej Opinie ekspertów metoda delficka 2 Ekstrapolacja trendów Prognozowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo