APARAT USG WYSOKIEJ KLASY Z 3 GŁOWICAMI USG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APARAT USG WYSOKIEJ KLASY Z 3 GŁOWICAMI USG"

Transkrypt

1 Załącznik nr do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR Pozycja nr APARAT ULTRASONOGRAFICZNY WYSKOEJ KLASY Z GŁOWICAMI USG - szt Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:... Rok produkcji:... APARAT USG WYSOKIEJ KLASY Z GŁOWICAMI USG I Parametr Wartość wymagana Wartość oferowana Punkt. II Jednostka główna Tak NajwyŜszej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposaŝona w cztery skrętne koła z moŝliwością blokowania. Wyklucza się aparaty DEMO. Wprowadzenie aparatu do produkcji (nie wersji Software) min.0 rok Tak

2 Rok produkcji nie wcześniej niŝ 0 Tak Zakres częstotliwości pracy [MHz],0 7,0 MHz Technologia cyfrowa Tak opisać Ilość niezaleŝnych kanałów > Ilość niezaleŝnych gniazd przełączanych elektronicznie Min. Monitor LCD/LED, wielkość ekranu (przekątna) [cal] Min. 0 cali MoŜliwość regulacji połoŝenia i wysokości monitora niezaleŝnie od panelu sterowania. Tak MoŜliwość regulacji wysokości panelu sterowania Tak, min. 0 cm. MoŜliwość obracania panelu sterowania Tak, min. +/- stopni wartość największa, inne MoŜliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) Tak Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. Min. 000 Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z moŝliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD Tak Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM.0 min. WORKLIST, PRINT, STORAGE Class Tak 7 Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 00 GB Nastawy programowane dla aplikacji i głowic oferowanych, tzw. presety Min. 0 Ilość portów USB Min. (przynajmniej port z przodu aparatu)

3 8 Waga aparatu Max. 0 kg wartość najmniejsza, inne 9 0 III Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości min. 0cm. Drukarka termiczna (video) czarno biała Podać typ i producenta Tryb D (B-mode) Tak Maksymalna głębokość penetracji [cm] Min. 0 cm Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. Min. 0 x Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamroŝonego, a takŝe obrazu z pamięci CINE. Min. 8 x Zakres dynamiki systemu [db] Min. 80 db Gęstość linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania D Min. 00 Tryby wyświetlania obrazu: B B/CD, B/PWD, B/M Tak B/CD/PWD B B B tak/nie podać tak pkt. nie 0 pkt. 7 Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w czasie rzeczywistym na poziomie

4 preprocessingu. 8 Zastosowanie technologii obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z moŝliwością wyboru minimum kierunków sterowania liniami obrazowymi dostępnej na głowicach liniowych oraz convex owych. 9 Zastosowanie technologii likwidującej szumy oraz wzmacniającej kontrastowość granic tkanek upodabniającej obraz do obrazów uzyskiwanych na MR na obrazie na Ŝywo jak i na obrazie zamroŝonym. IV V VI VII Tryb D Tak Obrazowanie D na zaoferowanych głowicach Tak Tryb M Tak MoŜliwość stosowania funkcji ZOOM w trybie M Tak Anatomiczny m-mode Tak Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji Max. cm/s Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji Min. 00 cm/s Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] Min. od 0, cm cm Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] Min /- 8 Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego Min st. dla głowic liniowych Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] Max. 0,8 cm/s

5 VIII IX X Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] Min. 0 cm/s Maksymalna częstotliwość odświeŝania obrazu w trybach D+CD Min. 0 klatek/s. Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak Kierunkowy Doppler mocy Tak Obrazowanie harmoniczne Tak Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach Tak Wykorzystanie techniki inwersji fazy Tak Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym Tak - naczyniowe - ortopedyczne - brzuszne Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe - nerek - tarczyca - ginekologiczne - połoŝnicze Liczba par kursorów pomiarowych Min. 8 Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) Tak Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamroŝonym wraz z Tak

6 pakietem obliczeniowym XI Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych, połoŝniczych Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0,0 MHz (+/-,0 MHz) XII Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] Min. 70 Promień krzywizny [mm] 0 mm +/-% Liczba elementów Min. 0 wartość największa, inne Praca w trybie II harmonicznej Tak Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań mięśnio-szkieletowych, piersi, tarczyc, badań naczyniowych Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0 0,0 MHz (+/-,0 MHz) Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Liczba elementów Min. 8 wartość największa, inne Szerokość czoła sondy Max. 0mm Praca w trybie II harmonicznej Tak

7 XIII Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań mięśnio-szkieletowych, piersi, tarczyc, badań ortopedycznych Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0,0 MHz (+/-,0 MHz) Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Liczba elementów Min. 8 wartość największa, inne Szerokość czoła sondy min. 0mm - max. mm Praca w trybie II harmonicznej Tak XIV MoŜliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego. Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. Tak / Nie, opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt Zastosowanie oprogramowania przyśpieszającego pomiary biometryczne płodu (automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, CRL) Tak / Nie, opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej. MoŜliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową Tak, podać typ Zastosowanie oprogramowania automatycznie wykrywającego granice lewej komory serca oraz przedsionków w typowej koniuszkowej projekcji lub jamowej i w sposób w pełni automatyczny wyliczającego wymiary końcowej objętości skurczowej oraz rozkurczowej, frakcji wyrzutowej EF. Tak / Nie, opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt 7

8 7 8 9 MoŜliwość rozbudowy o pakiet StressEcho echokardiografię wysiłkową Oprogramowanie do automatycznego pomiaru oraz analizy kompleksu Intima Media MoŜliwość rozbudowy o DICOM SR (Structured Reporting) dla aplikacji badań naczyniowych, badań połoŝniczo-ginekologicznych, badań kardiologicznych Tak/Nie Tak - pkt, Nie - 0 pkt 0 MoŜliwość rozbudowy o akumulator umoŝliwiający pracę aparatu bez zasilania sieciowego przez minimum 0 minut skanowania. Tak / Nie, opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt Wbudowany w aparat podgrzewacz Ŝelu Obrazowanie D (D w czasie rzeczywistym) z głowic objętościowych (tzw. volumetrycznych) XV Inne Szkolenie personelu z obsługi sprzętu. Tak Podłączenie aparatu umoŝliwiające przesyłanie i opisywanie zdjęć do istniejącej sieci szpitalnej RiS/PACS. Tak Bez oceny Uwaga:. W rubryce Parametr oferowany Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie TAK lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, Ŝe oferowane, powyŝej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do uŝytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.... dnia / podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 8

9 Pozycja nr APARAT ULTRASONOGRAFICZNY WYSOKIEJ KLASY Z FUZJA OBRAZÓW I GŁOWICAMI USG - szt Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:... Rok produkcji:... APARAT USG WYSOKIEJ KLASY Z FUZJĄ OBRAZÓW i GŁOWICAMI USG Parametr Wartość wymagana Wartość oferowana Punkt. I Jednostka główna Tak NajwyŜszej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposaŝona w cztery skrętne koła z moŝliwością blokowania. Wyklucza się aparaty DEMO. Wprowadzenie aparatu do produkcji (nie wersji Software) min.0 rok Tak Rok produkcji nie wcześniej niŝ 0 Tak Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości emitowanych przez głowice obrazowe moŝliwe do podłączenia w chwili obecnej) min. do 8 MHz Tak (proszę podać przedział) 9

10 Technologia cyfrowa Tak opisać Ilość niezaleŝnych kanałów > wartość największa, inne Ilość niezaleŝnych gniazd przełączanych elektronicznie Min. Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] Min. 9 cali MoŜliwość regulacji połoŝenia i wysokości monitora niezaleŝnie od panelu sterowania. Tak MoŜliwość regulacji wysokości panelu sterowania Tak, min. cm. MoŜliwość obracania panelu starowania Tak, min. +/- stopni wartość największa, inne MoŜliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) Tak Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji D Min. 0 sekund Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z moŝliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD Tak Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM.0 minimum WORKLIST, PRINT, STORAGE SERVICE CLASS, Tak Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 00 GB wartość największa, inne 7 8 Nastawy programowane dla aplikacji i głowic oferowanych, tzw. presety Min. 0 Drukarka termiczna (video) czarno biała Podać typ i producenta Tryb przeglądania umoŝliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) 0

11 9 0 uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i wyświetleniu obok pracującego na Ŝywo obrazu USG. MoŜliwość przeglądania na aparacie USG wgranych danych. MoŜliwość wyboru dowolnej warstwy z wgranych danych z CT/MRI celem porównania z aktualnie wyświetlanym obrazem D z USG. Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych oraz convexowych dostępne w trybach D, Doppler kolorowy na długości min. 0cm. Tak / Nie opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt II 7 Tryb D (B-mode) Tak Maksymalna głębokość penetracji [cm] Min. 0 cm Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. Min. 0 x Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamroŝonego, a takŝe obrazu z pamięci CINE. Min. 0 x Zakres dynamiki systemu [db] Min. 80 db Częstotliwość odświeŝania w trybie B-Mode Min. 00 klatek/s Wartość największa Inne Gęstość linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania D Min. 00 Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w czasie rzeczywistym na poziomie preprocessingu. 8 Zastosowanie technologii obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z moŝliwością wyboru powyŝej kierunków sterowania liniami obrazowymi. 9 Zastosowanie technologii wzmacniającej kontrastowość granic tkanek

12 0 Optymalizacja obrazu D w zaleŝności od badanej struktury: tkanka tłuszczowa tkanka gruczołowa (w zaleŝności od prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanej tkance). III IV V Tryb D Tak Obrazowanie D na zaoferowanych głowicach Tak Tryb M Tak MoŜliwość stosowania funkcji ZOOM w trybie M Tak Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] Max. 0, cm/s wartość najmniejsza, inne Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] Min. 70 cm/s wartość największa, inne Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] Min. od 0, cm cm wartość największa (największy przedział), inne VI Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] Min /- 80 Zastosowanie technologii optymalizującej spektrum w czasie rzeczywistym. Tak opisać Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego Min 0 st. dla zaoferowanych głowic liniowych Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] Max. 0, cm/s wartość najmniejsza,

13 inne - 0 VII VIII IX Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] Min. 00 cm/s Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak Tryb obrazowania z uŝyciem środków kontrastujących Tak Oprogramowanie do badań kontrastowych przy uŝyciu w trybie niskiego indeksu mechanicznego. Tak Jednoczesne obrazowanie kontrastu i tkanek w prezentacji B w czasie rzeczywistym Tak MoŜliwość wyboru map koloru Tak MoŜliwość pracy z kontrastami na głowicach convex, microconvex i liniowych Tak, podać głowice Funkcja flash /impulsu o wysokim indeksie mechanicznym niszczącego mikropęcherzyki środka kontrastującego/ Tak Tryb mieszany wyświetlania, nakładający obraz perfuzji kontrastu na anatomiczny obraz tkanek. W czasie Tak rzeczywistym lub w trybie cine. Elastografia Tak Moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowic liniowych, convexowych oraz microconvexowych - wymienić głowice na których istnieje taka moŝliwość Tak Równoczesne wyświetlanie na Ŝywo elastogramu i standardowego obrazu D Tak MoŜliwość wyboru map koloru Tak Pomiar względnej wartości obciąŝenia pomiędzy dwoma wybranymi przez uŝytkownika obszarami Tak elastogramu X Fuzja obrazów Tak Nakładanie obrazów z CT oraz USG w czasie rzeczywistym Tak

14 Nakładanie obrazów z MRI oraz USG w czasie rzeczywistym Tak Metody dopasowywania obrazów: - ręczna - punkt do punktu - jednoprzyciskowa automatyczna Wgrywanie danych obrazowych pacjenta z CT lub MRI przy uŝyciu: CD/DVD/ zewnętrznego HDD/ szpitalnej sieci PACS Tak Tak 7 XI XII Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji tracking igły biopsyjnej Tak Wyświetlanie toru biopsyjnego na nałoŝonych obrazach CT/USG na Ŝywo Tak MoŜliwość zaznaczania na danych z CT/MRI interesujących zmian ogniskowych, p-któw, objętości a następnie wyświetlanie ich na obrazie USG Tak Obrazowanie harmoniczne Tak Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach Tak Wykorzystanie techniki inwersji fazy Tak Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym Tak Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe - małe narządy (piersi, tarczyce, jądra) - brzuszne - naczyniowe

15 - ortopedyczne - ginekologiczne - połoŝnicze - urologiczne - mięśnio-szkieletowe Liczba par kursorów pomiarowych Min. wartość największa, inne Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) Tak Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamroŝonym wraz z pakietem obliczeniowym Tak XIII Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych oraz badań kontrastowych. Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0,0 MHz (+/-,0 MHz) Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] Min. 70 Promień krzywizny [mm] 0 mm +/-% Liczba elementów Min. 0 wartość największa, inne MoŜliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii Tak

16 7 XIV Praca w trybie II harmonicznej Tak Głowica wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych, połoŝniczych, pediatrycznych jamy brzusznej. Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0 8,0 MHz (+/-,0 MHz) Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] Min. wartość największa 0, inne Liczba elementów Min. 90 wartość największa, inne XV Praca w trybie II harmonicznej Tak Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, badań naczyniowych oraz badań kontrastowych. Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0 9,0 MHz (+/-,0 MHz) Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Głowica wykonana w technologii wielorzędowej Tak Liczba elementów Min. 0 wartość największa 0, inne Szerokość pola skanowania 0 mm Praca w trybie II harmonicznej Tak

17 7 8 XVI MoŜliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii Tak Obrazowanie trapezowe Tak Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, mięśnioszkieletowych, Podać typ i producenta Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz],0 8,0 MHz (+/-,0 MHz) Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] Podać wartość Liczba elementów Min. wartość największa 0, inne Szerokość pola skanowania 0 0 mm MoŜliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii Tak Praca w trybie II harmonicznej Tak XVII MoŜliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego. Zastosowanie technologii obrazowania rozróŝniającego sztywność tkanek głęboko połoŝonych pod wpływem energii fali ultradźwiękowej (umoŝliwiające jakościową ocenę stanu wątroby) elastografia akustyczna (nie uciskowa fizyczna) dostępnej na głowicy convex. Tak / Nie, opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt. Zastosowanie technologii umoŝliwiającej ilościowe oraz jakościowe określenie sztywności zmian ogniskowych piersi oraz tarczycy. Uzyskanie w jednym obszarze zainteresowania (ROI) zarówno jakościowej oceny sztywności tkanek (za pomocą kolorem kodowanej mapy sztywności) jak i ilościowej oceny sztywności (wielopunktowe pomiary wyraŝone w kpa lub m/s). Tak/Nie Tak 0 Nie - 0 7

18 Zastosowanie oprogramowania przyśpieszającego pomiary biometryczne płodu (automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, CRL) Tak / Nie, opisać Tak - pkt, Nie - 0 pkt Zastosowanie głowicy endocavitarnej o częstotliwości pracy min. 9 MHz, min. 9 elementów piezoelektrycznych, kącie obrazowania min. stopni 7 Zastosowanie głowicy śródoperacyjnej liniowej Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej. 8 Zastosowanie oprogramowania słuŝącego do wizualizacji, pomiaru i wyświetlenia globalnych oraz lokalnych ruchów mięśnia sercowego i jego mechaniki. 9 Zastosowanie oprogramowania automatycznie wykrywającego granice lewej komory serca oraz przedsionków w typowej koniuszkowej projekcji lub jamowej i w sposób w pełni automatyczny wyliczającego wymiary końcowej objętości skurczowej oraz rozkurczowej, frakcji wyrzutowej EF. XVIII Inne Szkolenie personelu z obsługi sprzętu. Tak Podłączenie aparatu umoŝliwiające przesyłanie i opisywanie zdjęć do istniejącej sieci szpitalnej RiS/PACS. Tak Bez oceny Uwaga:. W rubryce Parametr oferowany Wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie TAK lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 8

19 Oświadczamy, Ŝe oferowane, powyŝej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do uŝytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.... dnia / podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 9

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana Załącznik nr 2 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE Pieczęć Firmowa Parametr APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana I Jednostka główna 1 Najwyższej klasy, cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Załącznik 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Wartość

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie PACS - ArPACS SRV wersja Synektik, Oprogramowanie RIS - ArPACS RIS CRID wersja Comarch.

Oprogramowanie PACS - ArPACS SRV wersja Synektik, Oprogramowanie RIS - ArPACS RIS CRID wersja Comarch. ST/DZP//0 Górno, dn..0.0 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie -0 Górno, ul. Rzeszowska, woj. podkarpackie WYJAŚNIENIA DO TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG Zał. nr 1 do SIWZ I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca Podać Podać Podać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5)

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Lp. Opis parametrów Wymagana wartość graniczna Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zał nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zał nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zał nr do SIWZ Przedmiot oferty : Aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : 06 Aparat musi być fabrycznie nowy I

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Dane ogólne Lp. Opis parametrów Wymagana

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 4 Aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka

Pakiet nr 4 Aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka Doposażenie Oddziału Ginekologiczno--Położniczego oraz Oddział Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną.

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Załącznik Nr 5 Załącznik nr do SIWZ GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Dane oferowanego aparatu USG: Nazwa, Typ, model:... Oferent:... Producent

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. SSM.DZP.200.47.2016 Toruń, dnia 18.02016 r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do siwz Dostawa i montaż trzech sztuk aparatów ultrasonograficznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej l.p. 1. Nazwa urządzenia Aparat ultrasonograficzny dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Parametry techniczne stacjonarnego ULTRASONOGRAFU KLINICZNEGO wysokiej klasy z głowicami: konweksową,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych granicznych przedmiotu zamówienia Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne Strona1 R0AP0000.273.27.2017 załącznik nr 4 do ZO Wymagane Parametry Techniczne 1. Lp. Parametry / Warunek wymagany Parametr oferowany 2. Aparat fabrycznie nowy 3. Rok produkcji aparatu wymagany 2017 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.. pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE Wykonawca, oświadcza, iż oferowany APARAT ULTRASONOGRAFICZNY jest fabrycznie nowy, nie eksploatowany, kompletny,

Bardziej szczegółowo

Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna

Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I. Konstrukcja i konfiguracja 1. Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 /podać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf. Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego. Wypełnia Dostawca. podać. Producent. podać. Model/Typ. podać.

Ultrasonograf. Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego. Wypełnia Dostawca. podać. Producent. podać. Model/Typ. podać. Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego Załącznik nr 1a do SIWZ do postępowania ZP/04/17/PN Ultrasonograf Wypełnia Dostawca Producent Model/Typ Kraj pochodzenia Rok produkcji Lp. 1. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 1 Aparat USG 1 szt. L.p. Parametry Parametr wymagany (graniczny) Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane I II III IV 1.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Pakiet Nr 1: Aparat USG - 1 szt. Wykonawca... Producent oraz model/typ urządzenia... Lp. 1 Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2014, wyklucza się aparat

Bardziej szczegółowo

netto Aparat USG Szt. 1 Razem ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Aparat USG

netto Aparat USG Szt. 1 Razem ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Aparat USG Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy Modyfikacja 22.09.2016r. ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 3: Załącznik do umowy L.p. Nazwa towaru asortyment j.m. Ilość cena jedn. netto Wartość netto Stawka podatku VAT

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn..0.05r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych fabrycznie nowego echokardiografu. Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Aparat USG 1 szt. PARAMETR OFEROWANY WARUNEK GRANICZNY

Aparat USG 1 szt. PARAMETR OFEROWANY WARUNEK GRANICZNY Aparat USG 1 szt. PARAMETR/WARUNEK Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2015 Model/typ Producent Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych

Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych Znak sprawy: ZP/PN/12/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem w głowice: sektorową, convexową

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty. Załącznik nr 1. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty. WYKONAWCA SPORZĄDZI DOKUMENT WEDŁUG PONIśSZEGO WZORU: FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY.

Bardziej szczegółowo

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej. funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera. Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej. funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera. Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera 1) CECHY UŻYTKOWE - PARAMETRY GRANICZNE Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1 Aparat fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego:

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1 Producent podać 2 Nazwa i typ podać 3 Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Chmielnik r.

Chmielnik r. Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 Chmielnik 16.06.2014 r. Do Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L szt. 1 RAZEM Wymagane

Bardziej szczegółowo

Wymagana wartość. Tak. Tak. Tak. 10 cm Podać. Tak. 17 cali Podać. Tak. Tak. 100 kg

Wymagana wartość. Tak. Tak. Tak. 10 cm Podać. Tak. 17 cali Podać. Tak. Tak. 100 kg OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Opis parametru I. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Model / typ Podać 2. Producent Podać 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Aparat fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016 Zadanie Nr 8 / Podzadanie 8.1 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ Wymagane parametry techniczne UWAGA: niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty. ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DLA LEKARZA GINEKOLOGA 1. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG L.p. Przykładowe parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) 1. Rok produkcji 2013 lub 2014 - sprzęt fabrycznie nowy I Parametry techniczne 1. Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia Echokardiograf 1 szt. Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy):. Producent (+ adres, adres strony www): Kraj produkcji:... Rok

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-51/15/DJ z dnia 13.05.2015 Specyfikacja techniczna aparat USG Wymagane Parametry Techniczne Kliniczny cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z dwoma głowicami

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa O P I S P A R A M E T R Ó W T E C H N I C Z N Y C H Załącznik nr 3 Pakiet nr 9 Lp. Parametry Wymagana wartość Oferowane parametry z kolumny I II III IV Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa Ultrasonograf

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 2 lutego 2017 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 2 lutego 2017 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 2 lutego 2017 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów Dostawa APARAT USG wraz z sondami

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów Dostawa APARAT USG wraz z sondami Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca:... Producent:... Typ aparatu:... Kraj pochodzenia:... Rok produkcji:... Specyfikacja: APARAT USG - parametry techniczne Lp. Opis parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r.

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r. Modyfikacja TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ECHOKARDIOGRAFU Lp. Parametry Parametr wymagany 1 Producent/Oferent Podać 2 Kraj pochodzenia Podać 3 Urządzenie rekondycjonowane rok produkcji nie starszy niż

Bardziej szczegółowo

TAK, podać TAK TAK TAK TAK TAK

TAK, podać TAK TAK TAK TAK TAK ( Oznaczenie Wykonawcy ) Formularz asortymentowo cenowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Aparatu USG do badań położniczo-ginekologicznych: Formularz asortymentowy: L. p. Wymagania do przedmiotu zamówienia Parametry

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr wymagany Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Aparat USG (1 szt.) (nazwa producenta, model/typ urządzenia) LP ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH PARAMETR/ PARAMETR

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 7. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 7. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-40/15 Załącznik nr 1.7 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 7 I. Aparat USG przenośny 1szt l.p. Opis 1. Wytwórca 2. Nazwa model/typ 3. Kraj pochodzenia 4. Rok

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARAT USG DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARAT USG DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARAT USG DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH Załącznik Nr 2 do SIWZ Lp. Parametry Parametry wymagane Aparat USG 1 szt. Podać Model/typ Producent/Oferent. Kraj pochodzenia. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) Lp. Sprzęt Liczba sztuk ULTRASONOGRAF PRZYŁÓŻKOWY 2 l.p Producent Wymagania Zamawiającego 1. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy ( Oznaczenie Wykonawcy ) Formularz asortymentowo cenowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Część nr 1 - Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem 1 sztuka Formularz asortymentowy: L. p. Wymagania do

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG Producent/Firma: Typ, model: Rok produkcji:

Przedmiot zamówienia: Aparat USG Producent/Firma: Typ, model: Rok produkcji: Załącznik nr 3 - Specyfikacja aparatu USG SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG Producent/Firma: Typ, model: Rok produkcji: Lp. Aparat USG urządzeniee fabrycznie nowe,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE Ultrasonografu z sondą kardiologiczną zamówienie w trybie przetargu nr I/1/2012 wraz z wyposażeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica S.C. Maria

Bardziej szczegółowo

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych aparatów ultrasonograficznych (2 sztuki) z wyposaŝeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA APARAT USG. Wymagana Wartość graniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA APARAT USG. Wymagana Wartość graniczna Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA APARAT USG I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca II. Dane szczegółowe: L.p. Opis parametrów Wymagana Wartość

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; Chełmek

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; Chełmek Chełmek, 19 lipca 2016 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego - Aparat USG Nr sprawy: ZP- 2/16 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I.3 : Czy Zmawiający

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Załącznik nr 3.2 do SIWZ ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Nazwa/Typ aparatu:.. Producent:. L.p. A. PARAMETRY OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf z 3 głowicami dla Oddziału Radiologii i Onkologii Ginekologicznej - 1 szt.

Ultrasonograf z 3 głowicami dla Oddziału Radiologii i Onkologii Ginekologicznej - 1 szt. Pakiet 3 Ultrasonograf z 3 głowicami dla Oddziału Radiologii i Onkologii Ginekologicznej - 1 szt. Oferowany model/typ:.. Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016 r.):... Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu Wersja archiwalna Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu" Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM

Bardziej szczegółowo

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o. Świnoujście, 16/10/2016 r.

SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o. Świnoujście, 16/10/2016 r. Znak sprawy: ZP/10/2016 Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 72 600 Świnoujście (zampub@szpital-swinoujscie.pl) Świnoujście, 16/10/2016 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

formularza oferty Zadanie nr 1 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu położniczo-ginekologicznego typ 1 1 sztuka:

formularza oferty Zadanie nr 1 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu położniczo-ginekologicznego typ 1 1 sztuka: Zadanie nr 1 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu położniczo-ginekologicznego typ 1 1 sztuka: I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA 1. Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze,

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr ZP /15 Załącznik nr 4

Sprawa nr ZP /15 Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: Aparat USG PRODUCENT: MODEL: TYP: ROK PRODUKCJI: 2015 Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I. Konstrukcja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax. L.dz. 767z /11z/2009 Kamienna Góra, 22-10-2009r. WSZYSCY WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienia siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2009 na dostawę wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY. Parametry wymagane TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik Nr 2 do SIWZ PARAMETRY/OPIS TECHNICZNY APARAT ultrasonograficzny ROK PRODUKCJI 2014 Nazwa sprzętu Producent.. Typ Lp. Przedmiot zamówienia Aparat stacjonarny z cyfrowym układem formowania wiązki,

Bardziej szczegółowo

DZPZ-530-Zp/43/PN-38/13 Wykonawcy wszyscy

DZPZ-530-Zp/43/PN-38/13 Wykonawcy wszyscy ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Grupa nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Poz. 1 Przedmiot zamówienia: Aparat USG (mniejszy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Producent:... Nazwa i typ:...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15 Chrzanów 2014-05-07 dotyczy: Dostawy i montaŝ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016 Zadanie Nr 8 / Podzadanie 8.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY -1 ZESTAW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY -1 ZESTAW Sprawa PN/10/D/2012 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY -1 ZESTAW Miejsce dostawy i instalacji : Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

USG ECHOKARDIOGRAF CECHY PRODUKTU. Lp.

USG ECHOKARDIOGRAF CECHY PRODUKTU. Lp. USG ECHOKARDIOGRAF Lp. CECHY PRODUKTU Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparaty ultrasonograficzne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparaty ultrasonograficzne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230363-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Aparaty ultrasonograficzne 2014/S 129-230363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo