Zarządzanie finansami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie finansami"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ -

2 WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej jedostki pieiądza, a przykład wartość bakotu 100 zł jest ia od wartości tej samej jedostki w przyszłości. Zawsze będziemy chcieli otrzymać te przykładowy bakot wcześiej iż późiej. Dlatego też wartość pieiądza w czasie jest zawsze malejąca. Wyika to ie tylko z iflacji, ale główie z faktu, że złotówkę otrzymaą dzisiaj możemy zaiwestować i w związku z tym możemy być w przyszłości właścicielem dzisiejszej złotówki powiększoej o zarobioy przez ią kapitał. Na malejącą wartość pieiądza wpływ ma także ryzyko związae z upływem czasu. Jeśli pieiądze otrzymujemy dzisiaj to jest to sta faktyczy, jeśli atomiast pieiądze mamy otrzymać przyszłości to ie mamy pewości czy tak będzie w istocie i może się okazać, że będzie iaczej. Dla podejmowaia właściwych decyzji fiasowych koiecza jest zajomość zasad, które pozwalają a porówaie wartości pieiądza w czasie. Parametrem, który pozwala uchwycić związek między wartością pieiądza a czasem jest stopa procetowa (lub stopa dyskotowa). Itegralym składikiem procesów gospodarczych jest iflacja. Zjawisku temu towarzyszy utrata siły abywczej posiadaych kapitałów. Zależość między omialą stopą zwrotu, realą stopą zwrotu i stopą iflacji jest przedstawioa w rówaiu Fishera: 1+r omiala = 1+r reala 1+r iflacji Reale oprocetowaie kredytu wyosi 10%, iflacja jest rówa 5%. Nomiala (w zaczeiu zawierająca iflację ) stopa procetowa: r 1 0,1 1 0, ,155 15, 5% omiala Zagadieia wartości pieiądza w czasie ajczęściej prezetowae są a osi czasu, a której ajmiejszy odciek odzwierciadla tzw. okres bazowy, czyli ajkrótszy odciek czasu, po którym astępuje kapitalizacja (lub w którym dokoujemy dyskotowaia). 1 1 k 1 k 1 1 r 1 r 1

3 Kapitalizacja to ic iego jak zwiększeie daej wartości poprzez doliczeie aliczoych za day okres odsetek do podstawy oprocetowaia. Na osi czasu przesuwamy się wtedy do przodu i wymażamy daą wartość przez tzw. współczyik kapitalizacji 1 r, gdzie r jest oprocetowaiem okresu bazowego. Wpłacamy dziś a lokatę 100 zł. Oprocetowaie lokaty wyosi 10% roczie przy kapitalizacji roczej. Wpłacoa kwota zmieia swą wartość co okres o współczyik kapitalizacji (1+0,1) czyli wyosi: 110 zł po roku 1 (100 x 1,1), 121 zł po drugim (110 x 1,1) czy 133,1 zł po trzecim (121 x 1,1). Dyskoto atomiast występuje przy przesuwaiu się w tył a osi czasu. Umiejszamy wtedy 1 daą wartość (dyskotujemy) poprzez wymożeie przez współczyik dyskota 1 k, gdzie k jest stopą dyskotową okresu bazowego. Mamy otrzymać za 3 lata kwotę 100 zł. Pieiądz traci a wartości 10% roczie. Wartość tej kwoty za dwa lata wyosi: 90,91 zł (100/1,1), za rok wyosi 82,64 zł (90,91/1,1) i obecie 75,13 zł (82,64/1,1). Efektywa stopa procetowa przedstawia rzeczywisty przyrost w daym okresie. R 1 r 1 r oprocetowaie okresu bazowego, r 1 R 1 liczba okresów bazowych w rozpatrywaym czasie. Oprocetowaie miesięcze wyosi 1%. Efektywa rocza stopa procetowa wyosi: R 1 0, , , 68% 2

4 Efektywa rocza stopa wyosi 12%. Miesięcza stopa wyosi: r ,12 1 0, 95% Nomiala rocza stopa procetowa przedstawia hipotetyczy przyrost w daym okresie przy założeiu jedej kapitalizacji a koiec tego okresu. Nie uwzględia rzeczywistej częstotliwości kapitalizowaia. N r r N Oprocetowaie miesięcze wyosi 1%. Nomiala rocza stopa procetowa wyosi: N 12 0, 01 0,12 12% Nomiala rocza stopa wyosi 12%. Miesięcza stopa wyosi: 0,12 r 0, 01 1% 12 Wartość przyszła pojedyczej kwoty (Future Value) PV wartość obeca, f FV FV PV 1 r FV FV PV f r, r, - wartość współczyika fukcji FV odczytywaego z tablic fiasowych dla daych parametrów r i. Wpłacam a lokatę 100 zł. Oprocetowaie wyosi 10% roczie przy kapitalizacji roczej. Za 20 lat a lokacie będziemy dyspoowali kwotą: 20 FV f FV , %, , , 75 zł 3

5 Wartość obeca pojedyczej kwoty (Preset Value) PV FV 1 1 k FV wartość przyszła, f PV PV PV FV f k, k, - wartość współczyika fukcji PV odczytywaego z tablic fiasowych dla daych parametrów k i, Za 20 lat mam otrzymać kwotę 100 zł. Utrata pieiądza a wartości wyosi 10% roczie. Wartość tej kwoty w diu dzisiejszym jest rówa: 1 PV PV f 20 10%, , ,86 zł 1 0,1 Wartość przyszła strumieia pieiężego (Future Value Cash Flow) FVCF CF r r CF r r CF FVCF CF 1 r t 0 t t CF t - przepływ pieięży w okresie t. Za rok a lokatę wpłacę 100 zł, za 3 lat wpłacę 200 zł a za 4 lata 300 zł. Oprocetowaie lokaty wyosi omialie roczie 10%. Za 6 lat a lokacie dyspoował będę kwotą: FVCF , , ,1 790, 25 zł Wartość obeca strumieia pieiężego (Preset Value Cash Flow) PVCF CF CF 1 2 CF CF 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k PVCF t0 1 CF t k t 4

6 Za rok otrzymam kwotę 100 zł, za 3 lat otrzymam 200 zł a za 4 lata 300 zł. Pieiądz traci a wartości 10 % roczie. Wartość tego strumieia a dziś jest rówa: PVCF , 08 zł 1 0,1 1 0,1 1 0, Wartość przyszła płatości okresowych (Future Value Auity) dla płatości z dołu. FVA A 1 r 1 FVA FVA A f r, A stała płatość okresowa (auitetowa) z dołu (a koiec okresu). f FVA r, - wartość współczyika fukcji FVA odczytywaego z tablic fiasowych dla daych parametrów r i. Za rok wpłacę a lokatę 100 zł, to samo zrobię za 2 i 3 lata. Jeżeli oprocetowaie lokaty wyosi 10% roczie przy kapitalizacji roczej to wartość lokaty za 3 lata wyosi: 3 1 0,1 1 FVA FVA f 10%, ,31 331zł 0,1 Wartość przyszła płatości okresowych (Future Value Auity) dla płatości z góry. ' ' 1 r 1 FVA A 1 r r ' ' ' FVA FVA A f r, ' ' FVA FVA A f r, 1 1 r ' A stała płatość okresowa (auitetowa) z góry (a początek okresu). f ' FVA r, - wartość współczyika fukcji FVA odczytywaego z tablic fiasowych dla daych parametrów r i (o ile mamy dostępe tablice dla płatości z góry). 5

7 Na lokatę wpłacam przez 3 lata a początku każdego roku 100 zł. Jeżeli oprocetowaie lokaty wyosi 10% roczie przy kapitalizacji roczej to wartość lokaty a koiec 3 roku wyosi: ' FVA 3 1 0,1 1 FVA' ,1 100 f 10%,3 0,1 100 f FVA 10%, , ,1zł Wartość obeca płatości okresowych (Preset Value Auity) dla płatości z dołu. f PVA 1 k 1 PVA A k 1 k PVA PVA A f k, k, - wartość współczyika fukcji PVA odczytywaego z tablic fiasowych dla daych parametrów k i. Spłacamy kredyt bakowy w 3 roczych ratach po 100 zł. Oprocetowaie kredytu wyosi 10% omialie w ujęciu roczym. Kwota zaciągiętego kredytu jest rówa: 3 1 0,1 1 PVA PVA f 3 10%, , , 69zł 0,1 1 0,1 Wartość obeca płatości okresowych (Preset Value Auity) dla płatości z góry. f ' PVA ' ' 1 k 1 PVA A 1 k k 1 k ' ' ' PVA PVA A f k, ' ' PVA PVA A f k, 1 1 k, - wartość współczyika fukcji PVA odczytywaego z tablic fiasowych dla daych parametrów k i (o ile mamy dostępe tablice dla płatości z góry). 6

8 Otrzymujemy przez 3 lata a początku każdego roku 100 zł. Stopa dyskotowa wyosi 10% w ujęciu roczym. Dziś te raty są rówe: ' PVA 3 1 0,1 1 PVA' ,1 100 f 10%,3 0,1 1 0,1 100 f PVA 10%, , , 55 zł Wartość obeca rety dożywotiej (Preset Value Perpetuity) dla płatości z dołu. 1 PVP A k Fudusz wypłaca am w ieskończoość 100 zł a koiec każdego roku. Stopa dyskotowa wyosi 10% w ujęciu roczym. Dziś uczestictwo w fuduszu jest warte: 100 PVP 1000 zł 0,1 Wartość obeca rety dożywotiej (Preset Value Perpetuity) dla płatości z góry. ' PVP ' A 1 k k ' PVP ' A ' A k Fudusz wypłaca am w ieskończoość 100 zł a początek każdego roku zaczyając od dzisiaj. Stopa dyskotowa wyosi 10% w ujęciu roczym. Dziś uczestictwo w fuduszu jest warte: PVP ' , zł 0,1 0,1 Przykładowe zadaia: 1) Oblicz efektywą stopę procetową roczej lokaty oprocetowaej przez pierwszy kwartał 0,4% miesięczie, przez astępe pół roku - 0,7% miesięczie, a przez ostati kwartał 0,6% miesięczie. 7

9 2) Jakie jest reale oprocetowaie kredytu jeżeli omiale oprocetowaie w ujęciu roczym wyosi 20% przy iflacji roczej a poziomie 8%? 3) Jaka jest ajlepsza możliwość ulokowaia pieiędzy a koleje pół roku jeżeli mamy astępujące możliwości: a) lokata w USD o roczym oprocetowaiu 5%, b) lokata w Euro o roczym oprocetowaiu 6%, c) lokata w baku polskim oprocetowaa 7% roczie. Obecie otowaia walut wyoszą: 1USD-2,2 zł; 1Euro-2,9 zł atomiast progozy przewidują ich wartość za pół roku a poziomie: 1USD-2,3 zł a 1Euro-2,8 zł. 4) Pa X chce za 4 lata, po przejściu a emeryturę wpłacić pieiądze uzbierae a lokacie w swoim baku (wpłacać zaczie w tym kwartale i będzie wpłacał co kwartał zł) a fudusz emerytaly, który będzie mu, przez koleje 8 lat po wpłacie. wypłacał co kwartał zł emerytury (oprocetowaie fuduszu 5% a kwartał). Jakie musi być efektywe rocze oprocetowaie lokaty bakowej, żeby X otrzymywał taką emeryturę? 5) Pa X chce w ciągu 5 lat opróżić swoje koto wypłacając sobie, co kwartał zł. Dzisiaj a kocie posiada kwotę zł. Jakie musi być omiale rocze oprocetowaie takiego kota, aby to było możliwe? 6) Jeżeli telewizor kosztuje dzisiaj 2000 zł i spłacamy go w 12 miesięczych ratach po 200 zł to ile wyosi rocze omiale oprocetowaie kredytu ratalego? Jeżeli oprocetowaie kredytu ratalego wyosiłoby 24% w ujęciu roczym to ile wyosiłaby wówczas miesięcza rata? 7) Jakie jest omiale rocze oprocetowaie fuduszu emerytalego jeżeli wpłacając kwartalie zł uzbieramy przez 8 lat zł? 8) Mając do dyspozycji zł, które możesz ulokować a dwa lata, oblicz co jest bardziej opłacale: a) ulokować pieiądze w baku A, który przy roczej stopie procetowej 21% oferuje roczą kapitalizację odsetek, b) ulokować pieiądze w baku B, który przy roczej stopie procetowej 19% oferuje półroczą kapitalizację odsetek, c) ulokować pieiądze w baku C, który kapitalizuje odsetki co kwartał przy kwartalej stopie procetowej 5%. 8

10 9) Pau X pozostało pięć lat do przejścia a emeryturę. Dotychczas zgromadził a swoim kocie w fuduszu emerytalym 30 tys. zł. Wkład w fuduszu emerytalym oprocetoway jest efektywie według stopy 30% roczie. Pa X chciałby otrzymywać emeryturę w wysokości 3 tys. zł miesięczie przez 10 lat. Ile powiie wpłacać miesięczie (a początku każdego miesiąca) przez pozostałe lata pracy, by uskładaa kwota pozwoliła mu a uzyskaie pożądaej emerytury? 10) Zastaów się, ile musiałbyś dzisiaj ulokować w baku, aby do końca życia począwszy od przyszłego roku, bak wypłacał ci w końcu każdego roku zł. Przyjmij, że rocza stopa procetowa wyosi 25%. 11) Fudusz X propouje wypłacać ci a koiec każdego roku sumę 500 zł, w zamia za wpłaceie teraz a jego koto kwoty zł. Przyjmując, że rocza stopa dyskotowa wyosi 20%, oceń opłacalość tej propozycji. 12) Jaka jest wartość zł po dwóch latach, w przypadku kiedy stopa procetowa dla lokat długotermiowych wyosi: a) 24% roczie przy kapitalizacji roczej, b) 12% w skali półroczej przy kapitalizacji półroczej. Ile powia wyosić półrocza stopa procetowa, aby po dwóch latach oszczędzaia uzyskać taką samą kwotę jak w przypadku a). 13) Towarzystwo Ubezpieczeń a Życie X oferuje polisę zapewiającą dożywotią retę wypłacaą a początku każdego miesiąca w wysokości 500 zł. Oceń, czy warto abyć tę polisę, jeżeli jej cea wyosi zł. Przyjmij miesięczą stopę dyskotową 2%. 14) Chcesz zaciągąć w baku kredyt a 3 lata w wysokości zł oprocetoway 30% w skali roku. Spłata kredytu będzie dokoywaa sukcesywie w formie rówych płatości a koiec każdego roku. Oblicz wartość pojedyczej płatości. 15) Jeśli ktoś oferuje ci wypłacaie 200 zł a końcu każdego roku w ieskończoość, to za ile dzisiaj byłbyś skłoy z tej oferty zrezygować? Przyjmij roczą stopę dyskotową w wysokości 25%. 16) Chcesz kupić działkę budowlaą w Pozaiu. W jedej z lokalych gazet widziałeś stosowe ogłoszeie. W czasie rozmów z właścicielem działki dowiedziałeś się, że ma o już 9

11 potecjalego abywcę, który oferuje zł płate atychmiast oraz zł płate za dwa lata. Poieważ ie dyspoujesz teraz odpowiedią kwotą pieiędzy, chcesz zapropoować właścicielowi zapłatę w formie ratalej cztery rówe rocze raty, pierwsza rata płata za rok. Jaka musi być wartość pojedyczej raty, aby twoja oferta była bardziej kokurecyja. Przyjmij roczą stopę dyskotową 20%. 17) Jaką kwotę pieiędzy musisz ulokować teraz a rachuku bakowym a dwa lata, aby po wyciągięciu a końcu pierwszego roku zł i a końcu drugiego roku rówież zł sta rachuku a koiec drugiego roku wyosił 500 zł. Oprocetowaie lokaty wyosi 20% w skali roczej. 18) Twój makler chce ci sprzedać skrypt dłuży za zł, który będzie przyosił 2 345,05 zł roczie przez 10 lat. Jeżeli kupisz te papier wartościowy jaką stopę dochodu otrzymasz? 19) Twoja firma zamierza zaciągąć kredyt w wysokości 100 tys. zł a trzy lata. Spłata kredytu ma być dokoaa w trzech rówych ratach w końcu każdego z kolejych trzech lat. Kredytodawca ma otrzymać 6% od sumy pozostałej do spłaceia a początku każdego roku. Przedstaw harmoogram spłaty kredytu w wariacie spłaty: w rówych ratach kapitałowych oraz w rówych płatościach. 10

12 WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Obligacja to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim, w którym emitet stwierdza, że jest dłużikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do spełieia określoego świadczeia Wycea obligacji opiera się a wzorze. V o - wartość obligacji I t - odsetki w okresie t V T It N k k o t T t N - wartość omiala obligacji cea wykupu. k - stopa dyskotowa wymagaa przez iwestora stopa zwrotu Obligacja 3 letia ma wartość omialą 1000 zł i oprocetowaie 15%. Wartość rykowa obligacji przy stopie dyskotowej 10% wyosi: PVA V 150 f 10%, f 10%, 3 o 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0, , , ,34zł PV Akcja to papier wartościowy reprezetujący część kapitału akcyjego spółki. Posiadacz akcji staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Wycea akcji opiera się a wzorze: V a wartość akcji V Dt P 1 (1 k) (1 k) a t t D t dywideda z tytułu posiadaia akcji w okresie t, k stopa dyskotowa wymagaa przez iwestora stopa zwrotu, P przewidywaa cea akcji w momecie ( momet sprzedaży) Jeżeli założymy, ze ->, to: V a t Dt 1 (1 k) t 11

13 Przypadek wycey akcji o zerowym wzroście (o stałej dywidedzie): V a t D 1 (1 k) t D k D - wartość stałej dywidedy. Jeżeli przedsiębiorstwo wypłaca stałą dywidedę a poziomie 100 zł to przy stopie dyskotowej 10% wartość 1 akcji wyosi: 100 Va 1000 zł 0,1 Przypadek wycey akcji o stałym wzroście (tzw. model Gordoa): V a D0 (1 g) D1 k g k g UWAGA! ZAŁOŻENIE: k > g D 0 ostatia zapłacoa dywideda D 1 pierwsza z oczekiwaych dywided (płata przy końcu bieżącego roku) g oczekiwaa stała stopa wzrostu dywidedy Jeżeli przedsiębiorstwo wypłaciło ostatią dywidedę a poziomie 100 zł i obiecuje jej 5% wzrost co roku to przy stopie dyskotowej 10% wartość 1 akcji wyosi: V a , 05 0,1 0, zł Przykładowe zadaia: 1) Jaka jest wartość akcji, jeżeli pożądaa stopa zwrotu wyosi 15%, w okresie początkowym akcja przyiosła 30 zł dywidedy, a poadto: a) w dłuższym okresie dywideda pozostaie a stałym poziomie b) w dłuższym okresie dywideda będzie rosąć o 5% roczie. 2) Jaka jest wartość obeca 20-letiej obligacji pewej firmy, jeśli stopa kupou wyosi 10% roczie, a wartość omiala 1000 zł? Stopa dyskotowa wyosi: a) 8%, b) 10%, c) 12%. 12

14 3) Firma X iwestuje 80% zysku etto. Oblicz, jaka jest wartość akcji tej spółki, jeżeli zysk a akcję (EPS) wyiesie 150 zł (i z iego wypłacoa będzie koleja dywideda) i będzie rósł o 5% roczie, a oczekiwaa stopa zwrotu wyosi 15%? 4) Ile jest dziś warta obligacja o wartości omialej 1000 zł, oprocetowaa w wysokości 15%, o termiie wykupu przypadającym za pięć lat. Stopa dyskotowa wyosi 10%. Czy warto kupić ta obligację za 1050 zł? 5) Jaka jest wartość bieżąca obligacji, jeśli obligacja ma kupo kwartaly, stopa kupou wyosi omialie 16% roczie, okres do wykupu to 7 lat a cea wykupu wyosi 1000 zł. Koszt kapitału (roczy) wyosi 12%. 6) Ile jest dzisiaj warta akcja, jeżeli wypłacoa w tym roku dywideda wyiosła 15 zł, a progozy mówią o jej 1% coroczym wzroście. Stopa dyskotowa wyosi 35%. 7) Jaka jest wartość obligacji o omiale 1000 zł, z termiem wykupu przypadającym za trzy lata, jeżeli jej oprocetowaie jest wyższe od wskaźika iflacji o 5 puktów procetowych. Iflacja w pierwszym roku wyiesie 10%, w drugim 8% i w trzecim 7%, a stopa zwrotu jest wyższa od stopy iflacji o 4 pukty procetowe. 8) Oczekuje się, iż posiadaczom spółki X wypłacoa za rok a jedą akcję dywideda wyiesie 2 zł, a późiej co roku będzie oa zwiększoa o 6%. Jeżeli obeca cea jedej akcji wyosi 20 zł, to jaka jest stopa zwrotu z tej iwestycji? 9) Spółka X wypłaciła w ostatich latach dywidedy a akcje a poziomie (od ajstarszej do zeszłoroczej): 5zł; 5,4zł; 5,9zł; 6,2zł; 6,6zł; 7,2zł. Jeżeli wymagaa przez akcjoariuszy stopa zwrotu wyosi 10% to jaka jest szacukowa wartość rykową tej akcji? 10) Firma X osiągęła zysk a akcję w wysokości 10 jedostek. Wale zgromadzeie akcjoariuszy zdecydowało, że w przyszłym roku a dywidedę przezaczoe zostaie 40% zysku etto. Zakładając, że zysk będzie rósł o 5% roczie, a proporcje podziału zysku zostaą zachowae, oblicz wartość tych akcji. Oczekiwaa stopa zwrotu wyosi 10%. 13

15 KOSZT KAPITAŁU. ŚREDNIOWAŻONY KOSZT KAPITAŁU Kapitał służący do fiasowaia działalości składa się z kapitału własego i zaciągiętego długu, zatem koszt kapitału firmy jako całości zależy od kosztu kapitału własego i kosztu długu. W tej sytuacji koszt kapitału (WACC - Weighted Average Cost of Capital) jest średią ważoą kosztu kapitału własego i kosztu długu. Wagami są udziały kapitału własego i długu w kapitale służącym do fiasowaia działalości firmy. V E - wartość kapitału własego VD - wartość kapitału obcego ke - koszt kapitału własego kd - koszt kapitału obcego V E D WACC ke kd VE V D VE V D Jeżeli kapitał przedsiębiorstwa składa się z kapitału własego o wartości 100 tys. zł oraz kapitału obcego o wartości 200 tys. zł to średioważoy koszt kapitału tego przedsiębiorstwa przy koszcie kapitału własego 20% i koszcie kapitału obcego 10% wyosi: WACC 0,2 + 0,1= 13,33% V Koszt długu szacoway jest ajczęściej w oparciu o formułę: D k = r 1-T r - oprocetowaie kapitału obcego T - stawka podatku dochodowego Jeżeli kredyt bakowy jest oprocetoway 20% roczie to jego koszt przy stawce podatku dochodowego 19% wyosi: k = 0, 2 1-0,19 16, 2% D 14

16 Koszt kapitału własego opiera się ajczęściej a tzw. "modelu wzrostu dywidedy". Puktem wyjścia jest w tym przypadku formuła określająca ceę rykową akcji. Zgodie z ią akcja jest warta tyle, ile wyosi bieżąca wartość wypłacoych dywided, przy założeiu stałej stopy wzrostu tychże (zakłada się, że dywidedy płacoe są przez czas ieokreśloy): P E E 1 D0 (1 g) D k g k g E P E - wartość rykowa akcji, D 1 - dywideda plaowaa do wypłaty, D 0 - dywideda wypłacoa w okresie początkowym, g - zakładaa stopa wzrostu dywidedy, k E - koszt kapitału własego; przy czym g < k E Wyzaczoy z tego wzoru koszt kapitału własego wyosi: 1 D0 (1 g) D ke g g P P E Jeżeli przedsiębiorstwo plauje wypłacić dywidedę a jedą akcję w wysokości 5zł i iformuje o jej 2% coroczym wzroście to przy ceie rykowej akcji 50zł koszt kapitału własego wyosi: 5 ke 0, 02 12% 50 Drugą metodą wyzaczeia kosztu kapitału własego jest metoda oparta a modelu wycey aktywów kapitałowych CAPM. Zgodie z tą kocepcją koszt kapitału własego wyraża się wzorem: E k E - koszt kapitału własego, k r ( r r ) E F E M F r F - stopa zwrotu z iwestycji wolej od ryzyka, E - współczyik beta dla kapitału własego firmy, r M - stopa zwrotu z portfela rykowego (portfela zawierającego wszystkie dostępe akcje). Jeżeli stopa wola od ryzyka jest a poziomie 5% a stopa zwrotu z portfela rykowego wyosi 12% to koszt kapitału przedsiębiorstwa o współczyiku beta 1,5 wyosi: 15

17 k 0, 05 1, 5 (0,12 0, 05) 15,5% E Przedstawioa powyżej metoda szacowaia kosztu kapitału własego odosi się do spółek otowaych a giełdzie. W przypadku firm ieotowaych a giełdzie moża utożsamiać koszt kapitału własego z żądaiem właścicieli kapitału domagających się określoej stopy zwrotu z zaiwestowaego przez siebie kapitału. Żądaa przez właścicieli kapitału stopa zwrotu: o może odzwierciedlać tzw. koszt utracoych korzyści, czyli dochód alteratywy możliwy do osiągięcia przez właścicieli kapitału w przypadku gdyby ulokowali go w ie przedsięwzięcie o podobym stopiu ryzyka; o może być wyrażoa, jako suma stopy zwrotu z iwestycji pozbawioej ryzyka i premii za ryzyko związae z daym projektem Przykładowe zadaia: 1) W spółce X koszt kapitału własego wyosi 32%, a oprocetowaie zaciągiętego kredytu wyosi 40%. Udział kapitału własego w kapitale całkowitym wyosi 60%, reszta zaś fiasowaa jest z kredytu. Zastaów się, jak zmiei się (z ilu % a ile) koszt kapitału Spółki X, jeżeli udział kredytu w fiasowaiu jej działalości wzrośie z 40% do 50%. Stopa podatku dochodowego wyosi 38%. 2) Charakterystyka poszczególych składików kapitału Spółki X jest astępująca: kapitał własy (koszt 15%), kapitał obcy (oprocetowaie 10%). Wiedząc, że średioważoy koszt kapitału wyosi 11%, wartość kapitału ogółem wyosi 800 ml zł a stopa podatku dochodowego wyosi 38% oblicz strukturę kapitału tej spółki przy założeiu, że firma poiosła stratę oraz w wariacie, przy którym firma osiąga zyski. 3) Jaką miimalą ceę za akcje musimy zaoferować potecjalym akcjoariuszom jeżeli oprocetowaie kredytu bakowego wyosi 10% (stopa podatku dochodowego 40%), plaowaa dywideda wyosi 2 zł, wymagay przyrost dywidedy 5%, stosuek kapitału własego do obcego wyosi 1 do 4 a średioważoy koszt kapitału ie może być większy od 13 %. 16

18 4) Oprocetowaie kredytu bakowego, z którego w całości fiasowaa jest iwestycja, wyosi 24%. Jeżeli stopa opodatkowaia podatkiem dochodowym wyosi 30%, to jaki jest faktyczy koszt pożyczoego kapitału: (a) przy założeiu efektywego, całościowego skorzystaia z osłoy podatkowej (b) jeżeli kwota kredytu = zł, a zysk operacyjy = zł? 5) Firma X wypłaciła w roku bieżącym 0,5 tys. zł dywidedy a każdą akcję, a w roku astępym plauje wypłacić 0,6 tys. dywidedy a akcję. Zakładając, że firma utrzyma te tred wzrostu dywidedy, oraz wiedząc, że cea akcji wyosi 10 tys. zł, oszacuj koszt kapitału własego. Stawka podatku dochodowego wyosi 30%. 6) Oszacuj koszt kapitału własego firmy, jeżeli stopa zwrotu z iwestycji wolych od ryzyka wyosi 11%, średia premia za ryzyko a ryku kształtuje się a poziomie 9%, a współczyik beta dla firmy wyosi 0,95. 7) Akcje firmy X są warte a giełdzie 100 zł. Ostatia dywideda została wypłacoa w tym roku w wysokości 14 zł. Zakłada się, iż wysokość dywidedy będzie rosąć w tempie 2% roczie. Wyzacz koszt kapitału własego. 8) Przedsiębiorstwo X rozważa pozyskaie kapitału własego a drodze emisji akcji uprzywilejowaych co do pierwszeństwa i stałości w wypłacie dywided. Cea emisyja wyosi 140 zł, a wartość omiala 100 zł. Dywidedy mają być płacoe w wysokości 13% wartości omialej akcji. Wpływ emiteta zmiejszają koszty wprowadzeia akcji do obrotu (=13,5 zł a akcję). Oblicz koszt kapitału własego uprzywilejowaego. 9) Przedsiębiorstwo X plauje wyemitowaie akcji uprzywilejowaych o ceie omialej 100 zł, z 11-procetową dywidedą. Akcje sprzedawae będą a ryku po 115 zł, przy czym koszty sprzedaży szacowae są a 5% cey rykowej. Jaki będzie koszt kapitału uprzywilejowaego dla przedsiębiorstwa X? 10) Zyski a jedą akcję spółki X wyiosły 6,5 zł, a pięć lat wcześiej 4,42 zł. Spółka wypłaca 40% zysków w postaci dywided, a kurs jedej akcji wyosi 36 zł. Jaki jest koszt zysków iepodzieloych w przedsiębiorstwie Huzar? 17

19 DŹWIGNIA OPERACYJNA Dźwigia operacyja związaa jest z występowaiem kosztów stałych w kosztach całkowitych firmy. Koszty stałe powodują, że każda zmiaa wielkości sprzedaży przyosi poad proporcjoalą zmiaę EBIT. W celu określeia, jaka zmiaa EBIT będzie towarzyszyła zmiaie sprzedaży o określoy procet moża posłużyć się tzw. stopiem dźwigi operacyjej. Stopień dźwigi operacyjej iformuje o ile procet zmiei się EBIT a skutek zmiay sprzedaży o 1%. Stopień dźwigi operacyjej moża obliczyć z astępującego wzoru: S KZ % EBIT DOL ; DOL EBIT % S DOL - stopień dźwigi operacyjej; S - przychody ze sprzedaży; KZ koszty zmiee; EBIT - poziom zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaiem według stau wyjściowego (przed zmiaą); Jeżeli w przedsiębiorstwo wyik operacyjy wyosi 100 tys. zł to stopień dźwigi operacyjej przy kosztach stałych a poziomie 50 tys. zł wyosi: DOL 1, Zając stopień dźwigi operacyjej moża określić procetową zmiaę EBIT a skutek zmiay sprzedaży o dowoly procet. Formuła obliczeiowa jest astępująca: % EBIT DOL % S DŹWIGNIA FINANSOWA Dźwigia fiasowa jest to wykorzystaie kapitałów obcych w strukturze fiasowaia firmy. Tematyka z zakresu dźwigi fiasowej obejmuje: o badaie efektu dźwigi fiasowej, o określaie stopia dźwigi fiasowej. 18

20 Efekt dźwigi fiasowej. Badaie efektu dźwigi fiasowej ma a celu określeie, jak zmiei się retowość kapitałów własych firmy a skutek zastosowaia kapitałów obcych w jej strukturze fiasowaia. Ze względu a kieruek efektu dźwigi fiasowej, moża mówić o: o dodatim efekcie dźwigi fiasowej polega a podiesieiu retowości kapitałów własych firmy a skutek wykorzystaia kapitałów obcych w jej strukturze fiasowaia; o ujemym efekcie dźwigi fiasowej polega a obiżeiu retowości kapitałów własych firmy a skutek wykorzystaia kapitałów obcych w jej strukturze fiasowaia; o zerowym efekcie dźwigi fiasowej polega a braku zmiay retowości kapitałów własych firmy a skutek wykorzystaia kapitałów obcych w jej strukturze fiasowaia. Uzyskaie dodatiego efektu dźwigi fiasowej, wyrażającego się podiesieiem retowości kapitału własego firmy, uzależioe jest od spełieia astępującej relacji: EBIT Kog EBIT - zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaiem; Kog - kapitał ogółem; i - stopa oprocetowaia kapitału obcego. Drugim istotym warukiem jest zachowaie właściwej struktury kapitału zbyt duży udział kapitału obcego w kapitale firmy może spowodować wzrost kosztów tego kapitału. Rosące zadłużeie sprawia, że kredytodawcy dążą do uzyskaia dodatkowej premii za związae z tym ryzyko, co wyraża się we wzroście stopy oprocetowaia udzieloych kredytów. Osłabia to dodati efekt dźwigi fiasowej. Stopień dźwigi fiasowej określa, o ile procet zmiei się retowość kapitałów własych firmy wykorzystującej w swojej strukturze fiasowaia kapitały obce a skutek zmiay EBIT o 1%. Stopień dźwigi fiasowej moża obliczyć z astępującego wzoru: DFL - stopień dźwigi fiasowej; EBIT DFL ; EBIT Ods i %EPS DFL % EBIT EBIT - poziom zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaiem według stau wyjściowego (przed zmiaą), 19

21 Ods - odsetki od kapitału obcego, EPS zysk a 1 akcję. Jeżeli w przedsiębiorstwie wyik operacyjy wyosi 50 tys. zł to przy odsetkach a poziomie 10 tys. zł stopień dźwigi fiasowej wyosi: DFL Zając stopień dźwigi fiasowej moża określić procetową zmiaę retowości kapitału własego a skutek zmiay EBIT o dowoly procet. Formuły obliczeiowe są astępujące: % ROE DFL % EBIT % EPS DFL % EBIT Przykładowe zadaia: 1) Oblicz stopień dźwigi operacyjej DOL dla wielkości sprzedaży rówej szt. Jakie będą skutki wzrostu sprzedaży do szt. a wielkość zysku operacyjego EBIT? Oblicz stopień dźwigi fiasowej DFL dla wielkości sprzedaży rówej szt. Jakie będą skutki wzrostu zysku operacyjego (w wyiku wzrostu ilości sprzedaych produktów do ) a wielkość zysku a akcję (EPS)? Oblicz stopień dźwigi całkowitej (DTL) (dla szt). Jakie będą skutki wzrostu ilości sprzedaży do dla EPS? Ziterpretuj DOL, DFL, DTL. Koszty stałe wyoszą 400 tys. zł, cea jedostkowa 50 zł, koszt zmiey jedostkowy 30 zł, odsetki 50 tys. zł, stopa podatku 30%. Firma wyemitowała 10 tys. sztuk akcji. 2) Kierowictwo przedsiębiorstwa X rozważa podjęcie iwestycji polegającej a zakupie owej liii techologiczej. Oszacowao, iż łączy kapitał potrzeby do jej realizacji to tys. zł, a iwestycja przyczyi się do zwiększeia zysku operacyjego EBIT (dae w tabeli). Rozważa się astępujące wariaty struktury fiasowaia tej iwestycji, przy czym kapitał obcy zostaie pozyskay w formie kredytu, a własy poprzez emisję owych akcji zwykłych: Kapitał wariat A wariat B wariat C wariat D udział tys. zł udział tys. zł udział tys. zł udział tys. zł K. własy 90% 80% 60% 30% akcyjy K.obcy 10% 20% 40% 70% 20

22 Oprocetowaie kredytu to 15% (dla udziału długu do 30%), 17% od całości długu (dla udziału do 60%), 22% od całości długu (dla udziału większego iż 60%). Która forma fiasowaia powia zostać wybraa, jeżeli za kryterium przyjąć stopę zwrotu z kapitału własego (ROE)? Wyszczególieie (dae w wariat A wariat B wariat C wariat D Przychody ze sprzedaży Koszty operacyje Zysk operacyjy (EBIT) Koszty fiasowe (odsetki) Zysk brutto Podatek doch. (30%) Zysk etto ROE=zysk etto/k, własy 3) Liie loticze chcą zakupić dwa samoloty. Szef działu fiasów szacuje, że po zrealizowaiu tej iwestycji roczy dochód przed opodatkowaiem i spłatą odsetek może wyieść 35 ml zł. Koszt zakupu samolotów wyosi 400 ml zł. Istieją trzy możliwości sfiasowaia zakupu: a) emisja owych akcji, b) w 60% przez emisję owych akcji i w 40% przez kredyt, c) w 30% przez emisję owych akcji i w 70% przez kredyt. Wiedząc, że oprocetowaie kredytu wyosi 10% a w obiegu zajduje się 300 tys. starych akcji, cea owo wyemitowaych akcji wyosi 2,5 tys., a stawka podatku dochodowego 30% oblicz, która forma fiasowaia jest ajkorzystiejsza z puktu widzeia dotychczasowych akcjoariuszy. 21

23 OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Kompleksowa ocea efektywości projektu iwestycyjego polega a: o sporządzeiu zestawień fiasowych pro forma dla przedsięwzięcia iwestycyjego (rachuku wyików, przepływów pieiężych i bilasu), o obliczeiu mierików ocey efektywości iwestycji; mieriki te opierają się a przepływach pieiężych, bowiem przepływy pieięże, a ie dae księgowe, ukazują zdolość firmy do geerowaia gotówki, o aalizie wrażliwości mierików efektywości iwestycji a zmiaę istotych zmieych egzogeiczych (p. przychodów ze sprzedaży, kosztów materiałowych, kosztów wyagrodzeń, itp.) a także aalizie wpływy ryzyka a realizację projektu, o ukazaiu wpływu projektu iwestycyjego a sytuacje fiasową firmy w przyszłości (p. poprzez sporządzeie zestawień fiasowych pro forma dla firmy jako całości po podjęciu przez ią decyzji o realizacji daego projektu iwestycyjego). Kostruując zestawieie przepływów pieiężych dla potrzeb ocey efektywości iwestycji ależy kierować się astępującymi zasadami: o Wartość projektu zależy od przyszłych przepływów pieiężych; strumieie pieięże geerowae w przeszłości są bez zaczeia dla aktualej wartości projektu. o Istote są tylko przepływy pieięże ściśle związae z iwestycją. Jeżeli zatem firma poiosła określoe wydatki w przeszłości, ale wydatki te poiesioe zostały przed podjęciem decyzji o realizacji projektu iwestycyjego, to ie powiy być oe uwzględiae w rachuku opłacalości projektu iwestycyjego. o Dokouje się ocey projektu iwestycyjego jako całości. Stawia się przy tym wymagaie, że projekt te wiie być a tyle dobry, żeby geerować środki pieięże dla wszystkich dostarczycieli kapitału. Kwestia podziału środków geerowaych przez projekt między tych dostarczycieli jest kwestią wtórą; ocea projektu astępuje przed podziałem korzyści. Stąd też przepływy pieięże kalkulowae dla potrzeb pomiaru efektywości różią się od przepływów pieiężych szacowaych dla potrzeb badaia płyości fiasowej tym, że ie obejmują przepływów związaych z podziałem korzyści pomiędzy dostarczycieli kapitału. Nie uwzględia się zaciągaych i spłacaych kredytów 22

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie jeda z podstawowych prawidłowości wykorzystywaych w fiasach polegająca a tym, Ŝe: złotówka w garści jest

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

ZARZĄDZANIE FINANSAMI STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI W POZNANIU ZARZĄDZANIE FINANSAMI WYBRANE ZAGADNIENIA (1/2) DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - 1 SPIS TREŚCI 1. RYZYKO W ZARZĄDZANIU FINANSAMI... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja inwestycji materialnych ze względu na ich cel:

Klasyfikacja inwestycji materialnych ze względu na ich cel: Metodologia obliczeia powyższych wartości Klasyfikacja iwestycji materialych ze względu a ich cel: mające a celu odtworzeie środków trwałych lub ich wymiaę w celu obiżeia kosztów produkcji, rozwojowe:

Bardziej szczegółowo

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym.

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym. ZADANIA MATURALNE - CIĄGI LICZBOWE - POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Dauta Brzezińska Zad.1. ( pkt) Ciąg a określoy jest wzorem 5.Wyzacz liczbę ujemych wyrazów tego ciągu. Zad.. ( 6 pkt) a Day jest ciąg

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012)

Michał Księżakowski Project Manager (Kraków, 17.02.2012) Ekoomicze aspekty budowy biogazowi i dystrybucji biogazu Michał Księżakowski Project Maager (Kraków, 17.02.2012) Czyiki warukujące budowę biogazowi Uwarukowaia Ekoomicze Prawe Techologicze Aspekty Prawe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Procent składany wiadomości podstawowe

Procent składany wiadomości podstawowe Procet składay wiadomości podstawowe Barbara Domysławska I Liceum Ogólokształcące w Olecku Procet prosty to rodzaj oprocetowaia polegający a tym, że odsetki doliczae do złożoego wkładu ie podlegają dalszemu

Bardziej szczegółowo

1% wartości transakcji + 60 zł

1% wartości transakcji + 60 zł Procet.. Wysokość prowizji, którą kliet płaci w pewym biurze maklerskim przy każdej zawieraej trasakcji kupa lub sprzedaży akcji jest uzależioa od wartości trasakcji: Wartość trasakcji do 500 zł od 500.0

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA FINANSOWA - PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SKŁADANY

MATEMATYKA FINANSOWA - PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SŁADANY Zasada procetu składaego polega a tym, iż liczymy odsetki za day okres i doliczamy do kapitału podstawowego. Odsetki za astępy okres liczymy od powiększoej w te sposób podstawy. Czyli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa Przychody zakładów ubezpieczeń Przychody i wydatki zakładów ubezpieczeń Składka ubezpieczeiowa 60-95 % Przychody z lokat 5-15 % Przychody z reasekuracji 5-30 % Wydatki zakładów ubezpieczeń Odszkodowaia

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pogorzelski Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA

Andrzej Pogorzelski Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu FINANSE PRZEDSIEBIORSTWA . CHARAKTERYSTYKA PIENIĄDZA JAKO TWORZYWA FINANSÓW.. Fukcje pieiądza Najwygodiejszym sposobem defiiowaia pieiądza jest wymieieie jego główych, klasyczych fukcji. I tak pieiądz jest: mierikiem wartości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych

Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych Ekoomia Meedżerska 2009, r 5, s. 45 62 Marek Łukasz Michalski* Okresy i stopy zwrotu akładów iwestycyjych w oceie efektywości iwestycji rzeczowych 1. Wprowadzeie Podstawowym celem przedsiębiorstwa, w długim

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo