Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

2 Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN 4 Rozdział II E-lokata w PLN 4 Rozdział III Lokata Nocna (Overnight) w PLN 4 Rozdział IV Lokaty terminowe standardowe w PLN 4 Rozdział V Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD 5 Część III y 5 Rozdział I Karty kredytowe, kredyty 5 Rozdział II Wielocelowa linia kredytowa oraz Umowa o finansowanie 5 Rozdział III y samochodowe 5 Część IV Produkty wycofane z oferty 6 Rozdział I Rachunki 6 Rozdział II Lokaty terminowe 6 Rozdział III y 7 2/7 9234

3 Część I Rachunki rachunków w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Rachunek 1. Rachunek bieżący w PLN 0,00% 2. Rachunek Lokacyjny w PLN w pakiecie Biznes Przelew, Biznes Gotówka, Biznes Optymalny 1 i Rachunek Lokacyjny w PLN w pakiecie Biznes Profit Organizacja od 0,00 zł. do ,99 zł. 1,5%/1,1%* od ,00 zł. do ,99 zł. 1,5%/1,1%* ,00 zł i powyżej 1,5%/1,1%* * oprocentowanie 1,1% obowiązuje od Rachunek Lokacyjny w PLN w pakiecie Biznes Profit Class 2 i Rachunek Lokacyjny w PLN w pakiecie Biznes Profit Premium 3 od 0,00 zł. do ,99 zł. 1,5%/1,1%* od ,00 zł. do ,99 zł. 1,5%/1,1%* od ,00 zł do ,99 1,5%/1,1%* 1mln i powyżej 1,5%/1,1%* * oprocentowanie 1,1% obowiązuje od do : od 0,00 zł do 9.999,99 zł - 0% od ,00 zł do ,99 zł 0,8%* od ,00 zł do ,99 zł 1,0%* od ,00 zł do ,99 zł 1,3%* powyżej ,00 zł 1,6%* 4. Rachunek progresywny w PLN od : od 0,00 zł do 9.999,99 zł - 0% od ,00 zł do ,99 zł 0,8%* od ,00 zł do ,99 zł 1,0%* od ,00 zł do ,99 zł 1,1%* powyżej ,00 zł 1,2%* * wyższą stawką, nadwyżki środków w danym progu 5. Rachunek pomocniczy w PLN 0,00% 6. Rachunek walutowy 0,00% 7. Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w PLN 0,00% 8. Rachunek płacowy w PLN 0,00% 9. Rachunek funduszy celowych budżetu w PLN 0,00% 10. Rachunek funduszy specjalnych w PLN 0,00% 11. Rachunek Zbiorczy Nierezydenta w PLN 0,00% 12. Rachunek Zbiorczy Nierezydenta w walucie obcej 0,00% 13. Rachunek Zastrzeżony (Escrow) w PLN 0,00% 14. Rachunek Zastrzeżony (Escrow) w walucie obcej 0,00% 15. Rachunek Powierniczy w PLN 0,00% 16. Rachunek Powierniczy w walucie obcej 0,00% 17. Rachunek Inwestora Giełdowego w PLN 0,00% Część II Lokaty terminowe lokat terminowych w stosunku rocznym. Rozdział I Lokata 21 dni w PLN minimalna kwota lokaty zł 18. c21 dni 1,20% 1 Dotyczy również Klientów Pakietu Biznes Profit Moja Firma 2 Dotyczy również Klientów Pakietu Fortis Class 3 Dotyczy również Klientów Pakietu Fortis Premium i Pakietu Fortis Premium FX. 3/7 9234

4 Rozdział II E-lokata w PLN minimalna kwota lokaty zł 19. c7 dni 20. c14 dni 1,10% 21. c1 miesiąc 1,30% 22. c3 miesiące 1,50% Rozdział III Lokata Nocna (Overnight) w PLN 23. clokata Nocna (Overnight), automatycznie odnawialna WIBID ON z zamknięcia dnia pomniejszony o marżę 2 punkty procentowe oprocentowanie min. - 0,50%, max. 2,00% Rozdział IV Lokaty terminowe standardowe w PLN Od do PLN Powyżej PLN 24. c14 dni 0,80% 0,90% 25. c21 dni 0,90% 26. c1 miesiąc 1,10% 27. c2 miesiące 1,10% 28. c3 miesiące 1,10% 1,20% 29. c6 miesięcy 1,20% 1,30% 30. c9 miesięcy 1,20% 1,30% 31. c12 miesięcy 1,20% 1,30% Rozdział V Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD Lokaty w EUR Od 500 do EUR Powyżej EUR 32. c3 miesiące 0,03% 0,08% 33. c6 miesięcy 0,08% 0,10% 34. c12 miesięcy 0,10% 0,15% 35. c36 miesięcy 0,30% 0,50% Lokaty w USD Od 500 do USD Powyżej USD 36. c3 miesiące 0,15% 0,20% 37. c6 miesięcy 0,20% 0,30% 38. c12 miesięcy 0,40% 0,50% 39. c36 miesięcy 0,75% 4/7 9234

5 Część III y Rozdział I Karty kredytowe, kredyty kredytów w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. 40. Karta kredytowa MasterCard Business 10% standardowe oprocentowanie 41. Pozostałe kredyty dostępne w ramach oferty dla firm mikro, małych i średnich firm WIBOR 1M/WIBOR 3M 4 + marża Rozdział II Wielocelowa linia kredytowa oraz Umowa o finansowanie kredytów w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. firmy mikro małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Wielocelowa linia kredytowa Nie dotyczy Negocjowane Umowa o finansowanie Nie dotyczy Negocjowane. Rozdział III y samochodowe kredytów w stosunku rocznym, stała stopa procentowa samochodowy elastyczny na potrzeby działalności 6 gospodarczej / rolniczej samochodowy na zakup u autoryzowanego dealera 7samochodowego, samochodowy z karencją na zakup u. autoryzowanego dealera samochodowego 9,09% do 4 x wysokość stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 5,99% do 4 x wysokość stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego Część IV Rozdział I Produkty wycofane z oferty Rachunki rachunków w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Rachunek 46. Rachunek w PLN w pakiecie Fortis Connect 0,00% 47. Rachunek w PLN w pakiecie Profesjonalista 0,00% 48. Rachunek w PLN w Ofercie Standardowej 0,00% 49. Rachunek w PLN w pakiecie Biznes Profit Moja Firma 5 0,00% 50. Rachunek w PLN dla Wybranych Podmiotów 6 od ,00 zł. do zł. 1,75%/ 0,75%* powyżej ,00 zł. 2,50%/1,10%* od 0,00 zł. do 9.999,99 zł. 0,75%/ 0,25%* * obowiązuje od Zasady aktualizacji stawki określa Regulamin Czynności owych i Zabezpieczających dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regulamin Czynności owych i Zabezpieczających dla Mikroprzedsiębiorstw. 5 Dotyczy również Pakietu Moja Firma oferowanego do 31 grudnia 2009 r. 6 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną, którzy przystąpili do Umowy o Współpracy w przedmiocie kredytowania środków transportu z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bankiem Polska SA (obecnie BNP Paribas Bankiem Polska SA) oraz kluby sportowe współpracujące z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bankiem Polska SA (obecnie BNP Paribas Bankiem Polska SA) na podstawie Umowy o Współpracy w tym stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne, inne spółki kapitałowe powiązane z działalnością sportową. 5/7 9234

6 Rozdział II Lokaty terminowe lokat terminowych w stosunku rocznym. Lokaty terminowe standardowe założone w Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bankiem Polska SA (obecna nazwa BNP Paribas Bank Polska SA) Lokata w PLN Od do ,99 PLN Powyżej PLN dni 0,50% 0,60% 53. c 14 dni 0,50% 0,60% 54. c 1 miesiąc 1,10% miesiące 1,10% 56. c 3 miesiące 1,10% 57. c 6 miesięcy 1,10% miesięcy 1,10% 59. c 3 miesiące 60. c 6 miesięcy miesięcy (zmienna stopa procentowa) Od do ,99 PLN Powyżej PLN Lokaty terminowe standardowe założone przed 11 czerwca 2001 r. w BNP Paribas Banku Polska SA Lokata w PLN 62. c 14 dni 0,80% 63. c 21 dni 0,90% 64. c 1 miesiąc 65. c 2 miesiące 66. c 3 miesiące 1,10% 67. c 6 miesięcy 1,20% 68. c 9 miesięcy 1,20% 69. c 12 miesięcy 1,20% dni dni miesiąc miesiące miesiące miesiące miesięcy miesięcy (zmienna stopa procentowa) Lokata w EUR miesiące 0,03% miesięcy 0,08% miesięcy 0,10% miesiące 0,10% miesięcy 0,30% Lokata w USD 6/7 9234

7 83. 3 miesiące 0,15% miesięcy 0,20% miesięcy 0,40% miesiące 0,60% miesięcy 0,75% Lokaty terminowa standardowe w PLN dni dni miesiąc miesiące miesiące miesiące miesięcy miesięcy Rozdział III y (zmienna stopa procentowa) Od do PLN Powyżej PLN kredytów w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa Dopuszczalne saldo debetowe 4 x wysokość stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 105. gotówkowy dla firm Mikro stała stopa procentowa od 4,99% Maksymalne stawki oprocentowania kredytów określone w niniejszej Tabeli oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) w żadnym przypadku nie mogą być wyższe niż określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami) i ulegają obniżeniu do tego poziomu jeżeli obniżenie stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego powodowałoby przekroczenie poziomu oprocentowania określonego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami). Bank zastrzega sobie prawo do żądania odsetek od zadłużenia przeterminowanego z tytułu u w wysokości odsetek maksymalnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). 7/7 9234

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

www.privatebanking.pl

www.privatebanking.pl www.privatebanking.pl Dariusz Korczakowski Zestawienie oferty usług typu Private na dzień 31.12.2011 (na podstawie informacji otrzymanych z banków oraz z ich materiałów reklamowych i stron internetowych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo