Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK. Opis systemu bonów szkoleniowych"

Transkrypt

1 Zasady dofinansowania szkół prorozvoyovo sygnowanych marką ROZVIYAK Opis systemu bonów szkoleniowych

2 W związku z przyznaniem prorozvoyovo Małopolskiego Znaku Jakości Usług Szkoleniowych, szkolenia prorozvoyovo objęte są systemem bonów szkoleniowych, umożliwiającym uczestnikom naszych szkoleń płacenie bonami za uczestnictwo w zajęciach. Poniżej przedstawiamy założenia systemu oraz szczegółowe informacje o możliwości otrzymania dofinansowania na nasze szkoły trenerów i coachów ROZVIYAK. O PROROZVOYOVO prorozvoyovo to firma szkoleniowo - doradcza założona w 2007 r. przez certyfikowanych trenerów i konsultantów zarządzania, a także coachów Sylwię i Rafała Cichowskich. Wyjątkowość naszej firmy tkwi w ludziach, którzy ją tworzą. Jesteśmy zespołem konsultantów i trenerów zarządzania. Łączy nas wspólna idea doskonalenia siebie oraz pasja pracy z ludźmi. Różnorodność naszych kompetencji i doświadczeń sprawia, że uzupełniamy się wzajemnie - uczymy praktycznych umiejętności i motywujemy do stosowania ich w codziennej pracy. Zakres prowadzonej przez nas działalności doradczo szkoleniowo - coachingowej obejmuje wiele obszarów zarządzania. Poprzez szkolenia, coaching i działania doradcze doskonalimy kompetencje menedżerskie, trenerskie i coachingowe oraz rozwijamy umiejętności osobiste. Projektujemy i realizujemy systemowe i szyte na miarę działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, między innymi stworzyliśmy dla trenerów i coachów autorskie programy szkoleniowe sygnowane marką ROZVIYAK. Naszą misją jest edukowanie kadry, która będzie w stanie świadczyć wysokiej jakości usługi rozwojowe dla organizacji w Polsce. O SZKOLE COACHÓW ROZVIYAK Szkoła Coachów Organizacji ROZVIYAK to autorski program szkoleń rozwijających warsztat coacha w modelu poznawczym, opracowany w oparciu o model kompetencyjny coacha International Coach Federation ICF. Program szkoły coachów ROZVIYAK dostosowany jest również do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PFK), co wszystkim absolwentom szkoły umożliwia dalszą certyfikację coachingową. O SZKOLE TRENERÓW ROZVIYAK Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to doskonalony przez ponad 30 edycji autorski program szkoleń rozwijających warsztat trenerski, opracowany w oparciu o model kompetencyjny PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Program szkoły trenerów ROZVIYAK dostosowany jest również do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PFK), co wszystkim absolwentom szkoły umożliwia dalszą certyfikację trenerską. Szczegółowy program i oferta szkoły coachów i trenerów ROZVIYAK są dostępne na stronie 2

3 Jak działa system bonów podstawowe informacje O projekcie PFK - Podmiotowe Finansowanie Kształcenia Projekt PFK Podmiotowe Finansowanie Kształcenia realizowany jest przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, działające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. W ramach projektu 180 przedsiębiorstw z sektora MŚP w okresie wrzesień 2014 marzec 2015 ma możliwość sfinansować udział w szkoleniach swoich pracowników przy wsparciu bonów szkoleniowych, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie na szkolenie w ramach bonów będzie można otrzymać jedynie w tych instytucjach szkoleniowych, które posiadają Znak Jakości MSUES, czyli m.in. prorozvoyovo. Zgłoszenia do projektu przyjmuje Operator tj. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa. Operator prowadzi rekrutację firm MŚP do systemu tj. wprowadza przedsiębiorcę do systemu i informuje o zasadach korzystania z systemu oraz pomaga w wypełnieniu formalności związanych z pomocą publiczną. Operator również wyjaśnia elementy związane z rozliczaniem bonu. Co to jest bon szkoleniowy Bon szkoleniowy stanowi równowartość jednej godziny szkolenia dla jednej osoby, oszacowanej przez WUP Kraków na kwotę 90 zł brutto. 50% wartości bonu, tj. 45 zł, stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, drugie 50% wartości bonu to wkład własny (zaliczka) przedsiębiorstwa, która wpłacana jest do Operatora bonów przez Przedsiębiorstwo w momencie zakupu bonu i zwracana jest Przedsiębiorstwu częściowo lub całkowicie po wykorzystaniu bonu. Kwota zwrotu zaliczki zależy od ostatecznej ceny szkolenia. W przypadku cen szkoleń oferowanych przez prorozvoyovo może to być zwrot do ponad 90% wpłaconej zaliczki oznaczający ponad 90%-owe dofinansowanie szkolenia. Kto może otrzymać bony i w jakiej liczbie Udział w systemie PFK mogą brać wyłącznie Przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki: Przedsiębiorstwo posiada siedzibę lub oddział w Małopolsce, Przedsiębiorstwo należy do grupy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, Istnieje możliwość udzielenia Przedsiębiorstwu pomocy publicznej: pomocy de minimis lub pomocy na szkolenia, Łączna ilość bonów szkoleniowych wydanych Przedsiębiorstwu mieści się w limitach dla przedsiębiorstw danej wielkości tj. Pracownicy Przedsiębiorstwa, którzy kierowani są na szkolenia finansowane za pomocą bonów szkoleniowych, muszą być: Pracownikiem Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3) lub Właścicielem Przedsiębiorstwa, pełniącym funkcje kierownicze lub Wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe lub Osobą świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło z wyłączeniem pomocy udzielanej zgodnie z 19 ust. 1. Każdemu z przedsiębiorstw przysługuje następująca liczba bonów szkoleniowych: osoba samozatrudniona max 70 bonów szkoleniowych, mikro przedsiębiorstwa zatrudniające 2 9 osób max. 210 bonów szkoleniowych, w tym przedsiębiorstwa 2 3 osobowe max 105 bonów, przedsiębiorstwa 4 9 osobowe max 210 bonów, małe przedsiębiorstwa zatrudniające od osób max 560 bonów szkoleniowych, w tym przedsiębiorstwa osobowe max 280 bonów, przedsiębiorstwa osobowe max 560 bonów, średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od osób max 1400 bonów szkoleniowych, w tym przedsiębiorstwa osobowe max 700 bonów, przedsiębiorstwa osobowe max 1400 bonów. 3

4 Co trzeba zrobić, aby otrzymać bony szkoleniowe Przedsiębiorca chcący zapłacić bonami za szkolenia prorozvoyovo, przechodzi procedurę zakupu bonów, która wiąże się z otrzymaniem pomocy de minimis lub pomocy na szkolenia. Jeżeli nie przekroczyli Państwo limitów możliwej do otrzymania pomocy de minimis ( Euro w latach ) sugerujemy ubiegać się o pomoc de minimis, a nie pomoc na szkolenia w związku z możliwością otrzymania większego dofinansowania. Krok 1 Przedsiębiorca przesyła dokumenty aplikacyjne do Operatora bonów W pierwszym dniu uruchomienia systemu sprzedaży bonów (UWAGA! Wstępna planowana data uruchomienia systemu sprzedaży bonów to 15 września 2014r.) Przedsiębiorca przedłoży Operatorowi bonów w wersji elektronicznej: Zamówienie bonów stanowiące jednocześnie zgłoszenie do systemu PFK, w którym konieczne jest wskazanie liczby zamawianych bonów szkoleniowych > liczby w tabeli poniżej, Kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających się lat i oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w w/w okresie, Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Liczba bonów, jaką należy zamówić na poszczególne szkolenia prorozvoyovo: Programy prorozvoyovo Osoby samozatrudnione Osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich firmach Szkoła coachów Szkoła trenerów - Poziom podstawowy Kanon Szkoła trenerów - Poziom podstawowy Rozszerzenie Szkoła trenerów Poziom podstawowy Kanon + Rozszerzenie Szczegółowe wzory formularzy aplikacyjnych Operator bonów udostępni przed datą uruchomienia sprzedaży bonów. Tych z Państwa, którzy wstępnie zgłoszą nam chęć sfinansowania swojego uczestnictwa w naszych szkoleniach przy pomocy bonów, poinformujemy o dostępności formularzy aplikacyjnych, jak tylko pojawią się na stronie interentowej Operatora. Krok 2 Operator bonów sprawdza kwalifikowalność przedsiębiorstwa Po zweryfikowaniu kwalifikowalności Przedsiębiorstwa Operator bonów przekaże Przedsiębiorcy mailowo, na adres wskazany w zgłoszeniu informację o tym, czy spełnia warunki przystąpienia do systemu. Jeśli spełnia warunki przystąpienia do systemu Operator finansowy rejestruje go w systemie bonów szkoleniowych i wyśle do Przedsiębiorcy: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia tj. informację że jest zarejestrowany, numer autoryzacji, numer subkonta bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę. Krok 3 Przedsiębiorstwo podpisuje umowę z WUP Kraków i wpłaca kaucję za bony Na podstawie informacji od Operatora finansowego WUP w Krakowie zawiera Umowę z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorca w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokona wpłaty kaucji na wydzielone subkonto u Operatora finansowego, a w temacie przelewu wpisuje liczbę bonów. Wpłacona kwota powinna być wielokrotnością połowy bonu tj. 45 zł x liczba zakupionych bonów. Krok 4 Przedsiębiorstwo otrzymuje bony wraz z zaświadczeniem o uzyskanej pomocy publicznej Operator bonów wysyła do przedsiębiorcy zamówione bony (istnieje również możliwość odbioru osobistego). W przypadku uzyskania pomocy de minimis Operator bonów wystawia i przekazuje Przedsiębiorcy zaświadczenie o pomocy de minimis 4

5 Opis systemu płacenia bonami za udział w szkołach ROZVIYAK SZKOŁA COACHÓW 5 szk. x 16 godz. szkoleniowych Cena Szkoły Coachów - to kwota zł z VAT, w tym dofinansowanie w ramach bonów: dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa: dofinansowanie zł, wkład własny zł dla osoby samozatrudnionej: dofinansowanie zł, wkład własny zł MODUŁ-SZKOLENIE 1: 2 x 8 godz. Cena szkolenia = 970 zł z VAT Przedsiębiorstwo (wszystkie rodzaje MŚP) płaci za szkolenie 16 sztukami bonów. Połowa wartości 16 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 74% cenę szkolenia. Brakujące 26% ceny szkolenia zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu Szkolenia 1, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo 16 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 65% wpłaconej za 16 bonów zaliczki w kwocie 470 zł (zaliczka wpłacona za 16 sztuk bonów w kwocie 720 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 250 zł z VAT). MODUŁ-SZKOLENIE 2,3,4 : 2 x 8 godz. każde szkolenie Cena każdego z modułów-szkoleń 2,3,4 = 970 zł z VAT Przedsiębiorstwo (wszystkie rodzaje MŚP) płaci za każdy z trzech kolejnych modułów-szkoleń 16 sztukami bonów (razem 48 sztuk bonów). Polowa wartości 16 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 74% cenę każdego z modułów-szkoleń nr 2-4. Brakujące 26% ceny każdego szkolenia zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu każdego ze Szkoleń 2-4, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo każdorazowo 16 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 65% wpłaconej za 16 bonów zaliczki w kwocie 470 zł (zaliczka wpłacona za 16 sztuk bonów w kwocie 720 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 250 zł z VAT). MODUŁ-SZKOLENIE 5: 2 x 8 godz. Cena szkolenia = 970 zł z VAT Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa płacą za szkolenie 16 sztukami bonów. Połowa wartości 16 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 74% cenę szkolenia. Brakujące 26% ceny szkolenia zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu Szkolenia 5, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo kolejnych 16 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 65% wpłaconej za kolejne 16 bonów zaliczki w kwocie 470 zł (zaliczka wpłacona za 16 sztuk bonów w kwocie 720 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 250 zł z VAT). Osoby samozatrudnione płacą za szkolenie 6 sztukami bonów. Polowa wartości 6 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 28% cenę szkolenia. Brakujące 72% ceny szkolenia zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez osobę samozatrudnioną zaliczki w kwocie 270 zł oraz Uczestnik. Po zakończeniu Szkolenia 5, w związku z wykorzystaniem przez osobę samozatrudnioną ostatnich 6 sztuk bonów, Operator częściowo pokrywa wkład własny osoby samozatrudnionej z zapłaconej za 6 bonów zaliczki (270 zł) a pozostałą cześć wkładu własnego zł osoba samozatrudniona płaci z własnych środków. 5

6 SZKOŁA TRENERÓW - POZIOM PODSTAWOWY - KANON 3 szk. x 24 godz. szkoleniowe Cena Szkoły Trenerów - Poziom podst. - Kanon - to kwota 3 427,92 zł z VAT, w tym dofinansowanie w ramach bonów: dla mikro, małego i średniego przedsiębiorst.: dofinansowanie zł, wkład własny - 187,92 zł dla osoby samozatrudnionej: dofinansowanie zł, wkład własny - 277,92 zł MODUŁ-SZKOLENIE 1: 3 x 8 godz. Cena szkolenia = 1 142,64 zł z VAT Przedsiębiorstwo (wszystkie rodzaje MŚP) płaci za szkolenie 24 sztukami bonów. Połowa wartości 24 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 95% cenę szkolenia. Brakujące 5% ceny szkolenia - 62,64 zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu Szkolenia 1, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo 24 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 95% wpłaconej za 24 bony zaliczki w kwocie 1017,36 zł (zaliczka wpłacona za 24 sztuki bonów w kwocie 1080 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 62,64 zł z VAT). MODUŁ-SZKOLENIE 2: 3 x 8 godz. Cena szkolenia = 1 142,64 zł z VAT Przedsiębiorstwo (wszystkie rodzaje MŚP) płaci za szkolenie 24 sztukami bonów. Połowa wartości 24 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 95% cenę szkolenia. Brakujące 5% ceny szkolenia - 62,64 zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu Szkolenia 2, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo kolejnych 24 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 95% wpłaconej za kolejne 24 bony zaliczki w kwocie 1017,36 zł (zaliczka wpłacona za 24 sztuki bonów w kwocie 1080 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 62,64 zł z VAT). MODUŁ-SZKOLENIE 3: 3 x 8 godz. Cena szkolenia = 1 142,64 zł z VAT Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa płacą za szkolenie 24 sztukami bonów. Połowa wartości 24 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 95% cenę szkolenia. Brakujące 5% ceny szkolenia - 62,64 zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu Szkolenia 3, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo kolejnych 24 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 95% wpłaconej za kolejne 24 bony zaliczki w kwocie 1017,36 zł (zaliczka wpłacona za 24 sztuki bonów w kwocie 1080 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 62,64 zł z VAT). Osoby samozatrudnione płacą za szkolenie 22 sztukami bonów. Połowa wartości 22 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 87% cenę szkolenia. Brakujące 13% ceny szkolenia - 152,64 zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez osobę samozatrudnioną zaliczki i Uczestnik. Po zakończeniu Szkolenia 3, w związku z wykorzystaniem przez osobę samozatrudnioną ostatnich 22 sztuk bonów, Operator częściowo pokrywa wkład własny osoby samozatrudnionej z zapłaconej za 22 bony zaliczki (57,42 zł) a pozostałą część wkładu własnego - 95,22 zł osoba samozatrudniona płaci z własnych środków. 6

7 SZKOŁA TRENERÓW - POZIOM PODSTAWOWY - ROZSZERZENIE 1 szk. x 24 godz. szkoleniowe Cena Szkoły Trenerów - Poziom podst. - Rozszerzenie - to kwota 1 142,64 zł z VAT, w tym dofinansowanie w ramach bonów: dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa: dofinansowanie zł, wkład własny - 62,64 zł dla osoby samozatrudnionej, która nie wykorzystała przysługującego jej limitu bonów w ramach poziomu podstawowego szkoły trenerów lub szkoły coachów: dofinansowanie zł, wkład własny - 62,64 zł dla osoby samozatrudnionej, która wykorzystała przysługujący jej limitu bonów w ramach poziomu podstawowego szkoły trenerów lub szkoły coachów: dofinansowanie - 0 zł, wkład własny ,64 zł MODUŁ-SZKOLENIE 4: 3 x 8 godz. Cena szkolenia = 1 142,64 zł z VAT Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, które nie wykorzystały przysługującego im limitu 70 bonów płacą za szkolenie 24 sztukami bonów. Połowa wartości 24 sztuk bonów stanowiąca dofinansowanie z EFS zł z VAT - pokrywa w 95% cenę szkolenia. Brakujące 5% ceny szkolenia - 62,64 zł z VAT - reguluje Operator z wpłaconej przez Przedsiębiorstwo zaliczki. Po zakończeniu Szkolenia 4, w związku z wykorzystaniem przez Przedsiębiorstwo kolejnych 24 bonów, Operator zwraca Przedsiębiorstwu 95% wpłaconej za kolejne 24 bony zaliczki w kwocie 1017,36 zł (zaliczka wpłacona za 24 sztuki bonów w kwocie 1080 zł z VAT minus wkład własny w kwocie 62,64 zł z VAT). Osoby samozatrudnione, które wykorzystały przysługujący im limit bonów na poziomie podstawowym szkoły trenerów, płacą z własnych środków 100% ceny szkolenia. Zgłoszenia Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkole coachów lub szkole trenerów ROZVIYAK, prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres Umowę na realizację szkoły coachów / szkoły trenerów zawieramy do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W przypadku chęci otrzymania dofinansowania do szkoły w formie bonów szkoleniowych, prosimy o pilny kontakt z biurem prorozvoyovo celem uzyskania informacji o procedurze uzyskiwania bonów; bony rozdystrybuowywane są w systemie kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Gzyl, Koordynatorem Organizacyjnym Szkół ROZVIYAK, pod numerem telefonu: , adresem Zapewniamy Specjalistyczne szkoły trenerów i coachów obejmujące odpowiadnio 96 i 80 godzin zajęć. Doświadczoną kadrę trenerów prowadzących będących certyfikowanymi coachami na poziomie PCC (Professional Certified Coach) International Coach Federation i jednocześnie certyfikowanymi trenerami i konsultantami zarządzania - międzynarodowy certyfikat Pearson Edexcel International. Kompleksowe materiały szkoleniowe Wyżywienie w trakcie szkolenia Certyfikaty ukończenia Szkoły Coachów Organizacji ROZVIAK / Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIYAK umożliwiające ubieganie się o dalsze międzynarodowe certyfikacje coachingowe i trenerskie. 7

8 prorozvoyovo s.c. Ul. Por. A. Stawarza 14/2, Kraków tel.:

ROZVIYAK szkoła coachów organizacji

ROZVIYAK szkoła coachów organizacji ROZVIYAK szkoła coachów organizacji Szkoła Coachów Organizacji ROZVIYAK to nowa propozycja szkoleniowa prorozvoyovo skierowana do kadry świadczącej usługi rozwojowe dla osób dorosłych w Polsce. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014 Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców Kraków, 04 września 2014 EUROPEJSKIE WZORCE: Walonia bony w formie papierowej i elektronicznej dla przedsiębiorców (system zapewniania jakości usług

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z usług edukacyjno szkoleniowych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania 8.1.1. Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego

Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH Lubuskie Bony Szkoleniowe szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego Działanie 6.5 Usługi Rozwojowe dla MMŚP RPO Lubuskie 2020 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015

Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 Ocena i efekty projektu PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia 17.04.2015 SYSTEM PODMIOTOWEGO FINANSOWANIA USŁUG - ZAŁOŻENIA 1. Przedsiębiorca szybko uzyskuje dofinansowanie. 2. Przedsiębiorca ma minimum

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Bilans Kariery Spotkania z doradcą zawodowym Umowa na bony szkoleniowe Usługa z Bazy Usług Rozwojowych Kierunek Kariera

Bardziej szczegółowo

Rozwój na miarę Twojej firmy

Rozwój na miarę Twojej firmy Rozwój na miarę Twojej firmy www.wup.pl/rpo Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi rozwojowe szyte na miarę uzyskaj nawet do 80% zwrotu kosztów za szkolenia i kursy www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata

Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata Dofinansowanie wsparcia w postaci usług rozwojowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Kierunek Kariera KIERUNEK KARIERA BILANS KARIERY i SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Bilans Kariery Spotkania z doradcą zawodowym Umowa na bony szkoleniowe Usługa z Bazy Usług Rozwojowych Kierunek Kariera

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016

Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Spotkanie z instytucjami szkoleniowymi Festiwal zawodów, 18 marca 2016 Warunki uczestnictwa w projekcie Projekt adresowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pn. Małopolskie Bony Rozwojowe

Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pn. Małopolskie Bony Rozwojowe Projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie pn. Małopolskie Bony Rozwojowe realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU prowadzonym w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych z branży ICT z woj. łódzkiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Kariera Podmiotowy system finansowania szkoleń

Kierunek Kariera Podmiotowy system finansowania szkoleń Kierunek Kariera Podmiotowy system finansowania szkoleń KIERUNEK KARIERA DOŁĄCZ DO NAS ZAPRASZA KIERUNEK KARIERA SYSTEMY FINANSOWANIA SZKOLEŃ OSÓB INDYWIDUALNYCH 2007-2013 2014-2020 Podejście podażowe

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (PŚUR) Rozliczenie usługi rozwojowej krok po kroku

Instrukcja dla Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (PŚUR) Rozliczenie usługi rozwojowej krok po kroku Instrukcja dla Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową (PŚUR) Rozliczenie usługi rozwojowej krok po kroku KROK 1 Akceptacja bonów rozwojowych: Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca i/lub pracownik przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw

Broszura informacyjna dla M. M. i Ś. Przedsiębiorstw Broszura informacyjna dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystających z dofinansowania usług edukacyjno, w systemie podmiotowego finansowania kształcenia w ramach działania 8.1.1. Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U O KURSIE Kurs CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU rozwija umiejętności i nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie.

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zasady wsparcia MŚP w ramach działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, dnia 23.04.2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Bony Rozwojowe szansą rozwoju Twoich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lubuskie Bony Rozwojowe szansą rozwoju Twoich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuskie Bony Rozwojowe szansą rozwoju Twoich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zielona Góra, 6 września 2017 r. Projekt: Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 zawarta w dniu. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zwanym dalej FRDL MISTiA, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. MMP dostawcą usług dla osób. starszych

PROJEKT. MMP dostawcą usług dla osób. starszych PROJEKT MMP dostawcą usług dla osób WYG Consulting Sp. z o.o. starszych Grupa EUROPART Sp. z o.o 1. Ogólne informacje nt projektu Celem ogólnym projektu jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Twój Biznes

Wspieramy Twój Biznes Wspieramy Twój Biznes Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników Projekt realizowany w partnerstwie z: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 2015 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 3/2015 Małopolska innowacja SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.........- 3 2. FINISZ PROJEKTU PFK-PODMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy

Twój profesjonalny doradca. Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy Twój profesjonalny doradca Informujemy Szkolimy Doradzamy Finansujemy PPARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Projekt realizowany w partnerstwie z: Projekt ten przewiduje wsparcie

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja 3

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja 3 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych - edycja 3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 2014 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 2/2014 Małopolska innowacja SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...- 2 2. BONY SZKOLENIOWE WYSTARTOWAŁY....-

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia ECDL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach szkoleniowych ECDL START, ECDL APLIKACJE BIUROWE,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP. Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP Fundusz Górnośląski S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Podmiotowy System Finansowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawskopomorskiego. Toruń, 19 września 2017

ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawskopomorskiego. Toruń, 19 września 2017 ZAŁOŻENIA PROJEKTU REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawskopomorskiego i ich pracowników Toruń, 19 września 2017 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Alokacja przeznaczona dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r.

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Myszków, r. Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Myszków, 23.09.2016 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2009 r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

na potrzeby dialogu technicznego

na potrzeby dialogu technicznego Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania szkoleń dla osób indywidualnych w ramach projektu pn. Kierunek Kariera realizowanego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedŝerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie -

Bardziej szczegółowo

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce 2014 Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Kwartalnik projektu PFK - Podmiotowe nansowanie kształcenia 3/2014 Małopolska innowacja SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...- 2 2. TESTUJEMY BONY. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014.

Opis systemu PFK. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia. Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014. Opis systemu PFK Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Wersja 2.0 z dnia 17 września 2014. Spis treści 1. Wstęp - Ogólny opis sytemu PFK... 3 2. Definicje... 4 3. Zakres wsparcia konsultanta...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Kompetencji z menadżera na lidera Projekt nr WND-POKL.08.01.01-12-159/08 I. Informacje ogólne: 1 1. Regulamin dotyczy projektu pt. Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO WSL 2014-2020 PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r.

Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Katowice, siepień 2015 r. Zasady wsparcia MŚP w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Katowice, siepień 2015 r. Najważniejsze różnice w zasadach wsparcia MŚP między PO KL a RPO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT (godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH KROK PO KROKU. ProContact Magdalena Stróżyk

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH KROK PO KROKU. ProContact Magdalena Stróżyk DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH KROK PO KROKU ProContact Magdalena Stróżyk PROCES UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH Firma ProContact reprezentuje na

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla Instytucji szkoleniowych

Broszura informacyjna dla Instytucji szkoleniowych Broszura informacyjna dla Instytucji szkoleniowych biorących udział w realizacji usług edukacyjno szkoleniowych realizowanych w Systemie Podmiotowego finansowania kształcenia, w ramach Działania 8.1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Kompetencji z menadżera na lidera Projekt nr WND-POKL.08.01.01-12-159/08 I. Informacje ogólne: 1 1. Regulamin dotyczy projektu pt. Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

BMW Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r.

BMW Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. BMW Bony Mobilność Wolontariat Kraków, 16 września 2015 r. www.wup-krakow.pl Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie www.wup-krakow.pl Wojewódzki Urząd Pracy wspiera przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w dniu w Kołobrzegu pomiędzy: American Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP 775 25 49 956, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego

Bardziej szczegółowo

do Projektu Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

do Projektu Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia w ramach PSF FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Instrukcja wypełniania formularza: 1. Właściwą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATARZYNA PODRAZA. serdecznie zaprasza

ZAPROSZENIE. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATARZYNA PODRAZA. serdecznie zaprasza ZAPROSZENIE W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KATARZYNA PODRAZA serdecznie zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Kierunek Kariera. 18.03.2016 Festiwal Zawodów

Projekt Kierunek Kariera. 18.03.2016 Festiwal Zawodów Projekt Kierunek Kariera 18.03.2016 Festiwal Zawodów RPO WM Działanie 10.3 Poddziałanie 10.2.4 Wsparcie szkolenia i kursy (IT, języki obce, inne potwierdzone ogólnie uznawanym certyfikatem) potwierdzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Podmiot

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Wspomagane Procedura Standardowa

Inwestycje Wspomagane Procedura Standardowa Inwestycje Wspomagane Procedura Standardowa Inwestycyjne objęte procedurą standardową obejmują wszystkie zakwalifikowane do programu projekty inwestycyjne nie bazujące na liście LEME. Procedura standardowa

Bardziej szczegółowo