2. Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) płyt obrazowych z kompletem kaset zawierającym płyty obrazowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) płyt obrazowych z kompletem kaset zawierającym płyty obrazowe."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SYSTEMU DO POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ DLA DIAGNOSTYKI OGÓLNEJ NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU 1. Wykaz terminów. 1) ACTIVE DIRECTORY - usługa katalogowa (hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows; 2) BLENDOWANIE przesłanianie nienaświetlonych fragmentów obrazu; 3) CR (ang. Computed Radiography) - radiografia komputerowa pośrednia, wykorzystuje pośredni nośnik obrazu tj. płytę obrazową i urządzenia skanujące 4) DICOM (ang. Digital Imaging and Communications in Medicine) - obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie - norma opracowana przez ACR/NEMA(American College of Radiology / National Electrical Manufacturers Association) dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie; 5) HIS (ang. Hospital Information System) - Szpitalny system informacyjny. Zintegrowany, komputerowy system obiegu informacji (obsługi informatycznej) szpitala (ośrodka służby zdrowia); 6) HL7 (ang. Health Level Seven) - standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych; 7) IHE (ang. Integrating the Healthcare Enterprise); 8) PACS (ang. Picture archiving and communication systems) - system archiwizacji i transmisji obrazów; 9) RIS (ang. Radiology Information System) - radiologiczny system informacyjny. 2. Automatyczny wielokasetowy/buforowy skaner (czytnik) płyt obrazowych z kompletem kaset zawierającym płyty obrazowe. Lp. PARAMETR WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Urządzenie z datą produkcji/ kalibracji fabrycznej przez producenta nie starszą niż 2012 rok

2 4 Ilość kaset do zeskanowania możliwych do jednoczesnego załadowania do skanera min. 4, podać 4 0 pkt 5 i więcej 10 pkt 5 Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 16 bitów, podać 6 Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 7 Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm, podać wszystkie rodzaje i formaty 8 Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 72 płyt/godz., podać 9 Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej 10 Dostępność płyt obrazowych wykonanych w technologii proszkowej i igłowej do badań ogólnodiagnostycznych min. w formatach 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm 11 Możliwość pracy skanera w zakresie badań ogólnodiagnostycznych jednocześnie z użyciem kaset wykonanych w technologii proszkowej oraz igłowej (np. badania ogólne na kasetach proszkowych, a zdjęcia sylwetkowe w stojak na kasetach igłowych) 12 Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia 13 Masa max. 200 kg, podać 14 Moc pobierana max. 600 W, podać 15 Powierzchnia zabudowy max. 0,5 m 2, podać 16 Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, załączyć dokumenty

3 3. Kasety z płytami obrazowymi. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ Podać 3 Urządzenia fabrycznie nowe, z datą produkcji 2013r. 4 Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej (ilość cyklów zapisu i odczytu), podać pkt Powyżej pkt 5 Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 4 szt. 6 Kaseta do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 4 szt. 7 Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę 8 Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset 9 Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, załączyć dokumenty 4. Stacja technika z oprogramowaniem. PARAMETR WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać

4 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Urządzenia fabrycznie nowe, z datą produkcji 2013r. 4 Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych 5 Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 250 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, podać nazwę, typ i parametry 6 Monitor LCD kolorowy, min. 19, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m 2, kontrast 800:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160, podać nazwę, typ i parametry 7 Obsługa stanowiska poprzez klawiaturę i mysz 8 Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) 9 Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych 10 Funkcjonalność jednoczesnej współpracy z kilkoma skanerami do płyt obrazowych minimum 2 skanery 11 Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji 12 Import danych pacjenta z modułu RIS systemu KS-SOMED produkcji KAMSOFT poprzez DICOM Worklist 13 Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku 14 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) /Nie 10 pkt 15 Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, załączyć certyfikat wyrobu medycznego 16 Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania, podać kryteria wyszukiwania

5 17 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) /Nie 10 pkt 18 Multisesyjność możliwość otwarcia co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie, podać sesji 0 pkt 15 i więcej sesji 10 pkt 19 Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji 20 Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków 21 Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia 22 Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem 23 Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu 24 Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej /Nie 10 pkt 25 Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: 26 - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany, podać dostępne wskaźniki statusu - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane

6 27 Generowanie histogramu dla obrazu /Nie 10 pkt 28 Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych 29 Wykonywanie pomiarów pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości 30 Nanoszenia adnotacji min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów 31 Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa, podać 32 Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu, podać nazwę handlową oprogramowania 33 Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji 34 Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji 35 Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań pantomograficznych rozmiaru 15x30 cm 36 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dedykowane oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla różnych grup wiekowych (podział na co najmniej 4 grupy w zakresie wieku 0-16 lat) 37 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie badań kości długich oprogramowanie automatycznie łączące obraz do rozmiaru min. 35x123 cm 38 Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kv, mas)

7 39 Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC 40 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o oprogramowanie do wizualizacji cewników 41 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o dystrybucję obrazów zgromadzonych na stacji technika dla min. 6 jednoczesnych użytkowników, min. funkcjonalność przeglądarki: wyszukiwanie badań, przełączenie pomiędzy obrazami, wyświetlanie pełnoekranowe obrazu, zmiana kontrastu/jasności, zoom, przesuwanie obrazu, inwersja, wyświetlanie/ukrywanie danych demograficznych, jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów badań pacjenta pochodzących z różnych badań /Nie 10 pkt 42 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print 43 Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie 44 Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika 45 UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania, podać nazwę i typ 46 Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę

8 47 Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, załączyć dokumenty 5. Stacja diagnostyczno-opisowa (lekarska) dedykowana dla badań CR/DR/US. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ Podać 3 Urządzenia fabrycznie nowe, z datą produkcji 2013r. 4 Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,8 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 250 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, podać nazwę, typ i parametry Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, - jasność co najmniej 1600 cd/m 2, - kontrast co najmniej 850:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), - LUT minimum 10 bitów, - przedni panel zabezpieczający ekran, - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora i lampy CCFL, - urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, - dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 1 GB pamięci typu DDR min. 64 GB/s, - monitory fabrycznie parowane, - monitor i karta graficzna tego samego producenta. Monitor LCD/LED kolorowy panoramiczny, min. 20, o min. parametrach: rozdzielczość 1600x900, jasność 250 cd/m 2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania, podać nazwę, typ i parametry

9 7 Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy 8 UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania, podać nazwę i typ 6. Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ Podać 3 Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej (licencja pływająca do obróbki badań CR/DR/USG) nie przypisana do hardware komputera 4 Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych 5 Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji 6 System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta 7 Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) 8 Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów 9 Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca)

10 10 Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej 11 Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań /Nie 10 pkt 12 Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania; jeżeli wybrane badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej systemu PACS system automatycznie przywraca badanie z archiwum długoterminowego (np. macierzy dyskowej lub NAS) do pamięci podręcznej systemu PACS, a następnie automatycznie wyświetla badanie w aplikacji stacji diagnostycznej 13 Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta 14 - rodzaj badania - opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) 15 Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)

11 16 Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji /Nie 10 pkt 17 Integracja z systemem RIS zapewniająca funkcjonalność: wyświetlenie opisu na monitorze RIS otwiera obraz diagnostyczny, na podstawie którego opis został wykonany. Wyświetlenie obrazów badania inicjowane jest przez oprogramowanie RIS. /Nie 30 pkt Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania, - priorytetu badania, 18 - lekarza opisującego, - oddziału zlecającego powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się na nośnikach taśmowych przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików.

12 19 Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta 20 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print 21 Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku /Nie 10 pkt 22 Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, /Nie 10 pkt - funkcja podglądu wydruku, - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania. 23 Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC 24 Funkcjonalność tworzenia własnych makr wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego

13 25 Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR, i - data badania nie starsza niż 3 dni, i - część ciała: głowa lub kręgosłup) 26 Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako istotny 27 Obrazy zaznaczone w badaniu jako istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetla obraz na monitorze diagnostycznym 28 Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi istotnymi obrazami (patrz poprzedni punkt). Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, 29 - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. 30 Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań /Nie 20 pkt 31 Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania /Nie 10 pkt

14 Przeglądarka animacji, funkcje min.: 32 - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, /Nie 20 pkt - ustawienie zakresu obrazów do animacji. 33 Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię 34 Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii 35 Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052) /Nie 10 pkt 36 Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania /Nie 10 pkt 37 Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, /Nie 10 pkt - lokalizacja warstwy. 38 Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 39 Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta 40 Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 41 Funkcja kolimacji obrazu badania 42 Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie 43 Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań CR

15 Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, 44 - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. 45 Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli, - interpolacji. 46 Pomiar kątów 47 Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków 48 Funkcja dodania strzałki do obrazu badania 49 Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie 50 Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika 51 Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika 52 Funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 stopni w lewo/w prawo 53 Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: 54 - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki)

16 55 Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz, - wybrana seria badania, - całe badanie. 56 Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: 57 - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). 58 Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu 59 Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu 60 Możliwość dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP ) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany opis głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów 61 Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych 62 Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania /Nie 10 pkt

17 63 Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz dowolnego wielokąta wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania, - długość obwodu regionu zainteresowania, - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). 64 Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania 65 Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import 24 bitowego formatu True Color BMP, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. /Nie 10 pkt 66 Funkcja tworzenia badania podsumowującego zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania 67 Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D)

18 Możliwość rozszerzenia oprogramowania stacji o: - wykonywanie rekonstrukcji 3D (kolorowe volume 3D, jednoczesna prezentacja min. 2 serii) - wykonywanie fuzji obrazów CT/MR/PET CT (fuzja i subtrakcja) 68 - wirtualna kolonoskopia (kolorowe 3D, oznaczanie polipów) - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy,, podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów) 69 Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS min. następujących informacji dot. wydarzeń w systemie PACS oraz systemie dystrybucji obrazów: - próba zmiany hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania się użytkownika, 70 - zalogowanie się użytkownika, - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania, - skasowanie badania lub obrazu z badania, - nagranie badania na CD/DVD. 71 Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem, załączyć certyfikat wyrobu medycznego

19 72 Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 73 Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, załączyć dokumenty 7. PACS - system archiwizacji i dystrybucji obrazów. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ Podać 3 Instalacja oprogramowania PACS na fizycznym serwerze i środowisku wirtualizacyjnym zapewnionym przez Zamawiającego 4 System PACS i dystrybucji obrazów pracujący w środowisku zwirtualizowanym Hyper-V lub VMware, podać nazwę środowiska wirtualizacyjnego 5 Możliwość podłączenia macierzy dyskowej i NAS wskazanych przez Zamawiającego w cenie systemu pozwalających na zapis, przechowywanie, archiwizację i dystrybucję danych

20 6 Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU 7 Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 8 System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 9 System umożliwia integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 10 Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) /Nie 20 pkt 11 Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP /Nie 20 pkt 12 Oprogramowanie PACS spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology Information, Portable Data for Imaging, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę 13 Automatyczna kompresja odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) 14 Generowanie DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu HIS/RIS w wiadomościach HL7 ORM^O01 w standardzie kodowania min. Latin 1, Latin 2. Udostępniana lista robocza może generować polskie znaki diakrytyczne (ą,ć,ź,ę itd.) w kodowaniu Latin2 oraz UTF-8

21 15 Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line 16 Możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa min. kompletnej bazy danych systemu na napęd taśmowy serwera 17 Automatyczna archiwizacja badań przychodzących do serwera na macierz dyskową lub NAS zainstalowane w bibliotece taśmowej 18 Algorytm archiwizacji wykorzystujący dwa napędy wewnętrzne w oferowanej bibliotece - w trakcie nagrywania badań na nośniku w pierwszym napędzie wymagane jest równoczesne tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa za pomocą drugiego napędu 19 Możliwość definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do archiwum off-line na macierzy dyskowej lub NAS 20 Możliwość przenoszenia do archiwum off-line najrzadziej otwieranych badań 21 Automatyczny dostęp do danych zarchiwizowanych na macierzy dyskowej lub NAS - automatyczne przywracanie z macierzy dyskowej lub NAS obrazów badań w formacie DICOM w przypadku żądania przez klienta systemu dystrybucji obrazów otwarcia obrazu, który został usunięty z macierzy dyskowej

22 Mechanizm automatycznego przesyłania poprzednich badań pacjenta z macierzy dyskowej lub NAS do pamięci on-line systemu PACS na podstawie odebranych wiadomości rejestracji badania HL7 ORM^O01 z systemu HIS/RIS. Możliwość ustawienia minimum następujących danych i strategii: 22 - pobieranie ostatnich badań pacjenta tego samego typu co badanie zarejestrowane (CR,TK,MR itp.), - pobieranie wszystkich rodzajów (CR,TK,MR itp.) ostatnich badań pacjenta, - możliwość określenia liczby i wieku ostatnich badań pacjenta do pobrania do pamięci on-line (np. ostatnie 5 badań z okresu 2 lat). Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: 23 - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury /Nie 10 pkt - wyłącznie obrazów zaznaczonych jako istotne 24 System dystrybucji obrazów działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są wyłącznie na serwerze - aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów nie przechowująca lokalnie wyświetlanych obrazów badań 25 Centralne zarządzanie użytkownikami systemu stacji diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazów 26 Funkcjonalność przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty 27 Funkcjonalność przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału (np. oddział pediatrii, onkologii, neurologii) 28 System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się

23 29 Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika /Nie 10 pkt Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: 30 ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM - uprawnienia dostępu do wybranych badań na podstawie: 31 rodzaju modalności CT, CR, MR itp. daty wykonania badania statusu badania (min. nowe, opisane, zarejestrowane w systemie RIS, nie zarejestrowane w systemie RIS) priorytetu badania rodzaju badania (np. kręgosłup, klatka piersiowa AP) Funkcjonalność dziedziczenia uprawnień uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika /Nie 10 pkt

24 Monitorowanie i zapisywanie w systemie PACS min. następujących informacji dot. wydarzeń w systemie PACS oraz systemie dystrybucji obrazów: - próba zmiany hasła użytkownika, - nieudana próba zalogowania się użytkownika, 32 - zalogowanie się użytkownika, - próba wysłania badania, - skopiowanie lub wydrukowanie badania, - skasowanie badania lub obrazu z badania, - nagranie badania na CD/DVD. Integracja systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego modułem RIS będącym elementem systemu KS-SOMED produkcji KAMSOFT poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta 33 - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: 34 stacje systemu CR 1 sztuka Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń 35 Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów w formacie DICOM oraz skompresowanym

25 36 Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów danych najnowszą wersję opisu badania wykonanego w systemie RIS 37 Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci, min. 5 szt. licencji dla jednoczesnych użytkowników Możliwość rozszerzenia oprogramowania klinicysty o: 38 - analiza angiograficzna (pomiar przewężeń naczyń krwionośnych) - wykonywanie planowań ortopedycznych (min. protezowanie biodra, kolana, ramienia, łokcia, ręki, nadgarstka, kostki, stopy, kręgosłupa, osteotomia, koksometria i w urazach, dostępna baza szablonów różnych światowych producentów), podać nazwę dostępnego oprogramowania zgodnie ze stanem na dzień składania oferty 39 Produkcja płyty z badaniem dla pacjenta na napędzie lokalnym i sieciowym duplikatorze CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM i wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print, przez użytkowników systemu dystrybucji obrazów 40 Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów dostęp do badań spoza przychodni dla uprawnionych użytkowników 41 Programowe szyfrowanie połączenia klienta systemu dystrybucji obrazów z systemem PACS 42 Transmisja danych między systemem PACS a klientami systemu z użyciem protokołu szyfrującego, podać rodzaj 43 Stratna i bezstratna kompresja obrazów; możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie lub obrazy DICOM) 44 Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości

26 45 Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system użytkownika dystrybucji obrazów, dla każdego pojedynczego badania wyświetlanego na oddzielnym monitorze wyświetlany jest też na tym monitorze pasek narzędzi Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, 46 - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, - wszystkie monitory na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. 47 Język interfejsu użytkownika min. język polski, angielski, podać dodatkowe języki 10 pkt. za dostępność dodatkowych języków min. języka angielskiego 48 Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - Jak korzystać z systemu pomocy - Opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - Nawigacja po systemie - Wyszukiwanie badań - Odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - Przygotowywanie badań do kominków i konferencji /Nie 10 pkt 49 Automatyczna zmiana wersji językowej aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów i systemu pomocy na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego stacji klienta /Nie 10 pkt 50 Dostęp z poziomu aplikacji do systemu pomocy aplikacji w jeżyku interfejsu użytkownika

27 51 Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS System dystrybucji obrazów oraz serwer PACS pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi: imię i nazwisko pacjenta - opis badania wykonany w systemie RIS (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS) Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania, - priorytetu badania, 54 - lekarza opisującego, - oddziału zlecającego powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się na nośnikach taśmowych przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików. 55 Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS; w przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania

28 56 Dostęp do systemu dystrybucji obrazów stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się 57 Automatyczna zmiana statusu badania (np. na cito) na podstawie informacji z systemu RIS (integracja HL7) 58 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 3 rodzaje badań tego samego pacjenta 59 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić równocześnie co najmniej 9 obrazów na jednym ekranie użytkownika, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii 60 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu 61 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na płynną regulację zaczernienia i kontrastu oraz umożliwia definiowanie własnych ustawień poziomu i okna (W/L), oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 62 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów pozwala na połączenie serii badań w jedną całość 63 Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja kalibracji obrazu, kalibracja przeprowadzana przez użytkownika względem obiektu odniesienia 64 Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja pomiaru odległości i kątów 65 Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 w lewo lub w prawo 66 Dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów funkcja obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt z prezentacją kąta w postaci liczbowej w trakcie wykonywania operacji obrotu 67 Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu

29 68 Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu 69 Możliwość dyktowania głosowego komentarza badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy komentarz jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP ) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany komentarz głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów 70 Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych 71 Przeglądarka animacji dostępna w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów o min. funkcjonalności: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji 72 Brak możliwości jednoczesnego wyświetlania przez aplikację klienta systemu dystrybucji obrazów badań różnych pacjentów 73 Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego 74 Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki np. - z urządzeń: CT lub MR lub CR, i - data badania nie starsza niż 3 dni, i - część ciała: głowa lub kręgosłup)

30 75 Indywidualna konfiguracja paska narzędzi i makr aplikacji systemu dystrybucji obrazów dla każdego użytkownika, przetrzymywana na serwerze użytkownik otrzymuje spersonalizowany interfejs niezależnie od komputera, na którym się loguje 76 Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG 77 Dla badań wielorzędowej TK: możliwość wyłączenia dystrybucji na oddziały warstw o grubości mniejszej niż określona przez administratora systemu (np. mniejszej niż 3 mm) i dla określonych procedur medycznych określonych przez administratora systemu (np. TK jamy brzusznej z kontrastem) /Nie 10 pkt 78 Hierarchizacja ważności obrazów - obrazy zaznaczone w badaniu jako istotne" są prezentowane jako miniatury wraz z opisem badania w aplikacji klienta systemu dystrybucji obrazów, kliknięcie na miniaturę wyświetla obraz 79 Aplikacja klienta systemu dystrybucji obrazów umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne, badania tomograficzne z kontrastem, ocena obecności złamań przez ortopedów, załączyć certyfikat wyrobu medycznego 80 Oprogramowanie PACS zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, załączyć dokumenty 8. Robot nagrywający płyty CD/DVD. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ Podać

31 3 Urządzenie fabrycznie nowe, z datą produkcji 2013r. 4 Pojemność zasobnika dysków min. 100 płyt, podać 5 Ilość nagrywarek CD/DVD min. 2, podać 6 Nagrywane nośniki optyczne CD, DVD-DL 7 Kolorowy nadruk 8 Rozdzielczość nadruku 4800 dpi 9 Technologia wydruku 10 Drukowane informacje druk atramentowy przy wykorzystaniu co najmniej 6 pojemników z tuszem Logo zamawiającego, imię i nazwisko pacjenta, data badania, protokół badania, modality, accession 11 Możliwość definiowania etykiet dla każdego modality 12 Zapisywanie kilku badań jednego pacjenta na jednej płycie 13 Zapisywanie kilku badań różnych pacjentów na jednej płycie 14 Nagrywanie płyt bezpośrednio z urządzenia diagnostycznego 15 Lokalne archiwum obrazów Dicom 16 Przeszukiwanie lokalnego archiwum za pomocą m.in. przycisków szybkiego wyszukiwania "szukaj dzisiaj i "szukaj wczoraj" 17 Wyświetlanie informacji o aktualnej ilości płyt w zasobnikach 18 Wyświetlanie informacji o ilości tuszu w pojemnikach

32 19 Możliwość automatycznego wyboru kolorystyki drukowanej etykiety w zależności od ilości tuszu w pojemnikach 20 Obsługa interfejsu użytkownika za pomocą monitora dotykowego 21 Przekątna monitora dotykowego min. 22" 22 Sprawdzanie poprawności zapisu danych 23 Znakowanie niepoprawnie zapisanych lub uszkodzonych płyt 24 Statystyka nagranych płyt 25 Format nagrywanych obrazów Dicom Media Storage Format z Dicomdir 26 Przeglądarka obrazów Dicom nagrywana wraz z badaniem 27 Dokumentacja do przeglądarki Dicom i interfejs użytkownika oprogramowania robota w języku polskim 28 Stacja sterująca robotem o parametrach nie gorszych niż: - procesor Intel Core i3 3,3GHz, - RAM 4GB, - 2xHDD 500GB, - system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika 29 Komunikacja pomiędzy robotem a stacją sterującą interfejs USB 2.0 lub szybszy 30 Zasilacz UPS o mocy zapewniającej podtrzymanie działania robota i stacji sterującej przez czas min. 7min 9. Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Producent Podać

33 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Urządzenia fabrycznie nowe, z datą produkcji 2013r. 4 Urządzenie umożliwiające zdalny nadzór i administrację nad oferowanymi urządzeniami bez konieczności użycia publicznego adresu IP, nie wymagające zastosowania dodatkowego łącza internetowego, opisać 10. Pozostałe wymagania. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji: - czytnik płyt obrazowych, 1 - kasety z płytami obrazowymi, - oprogramowanie medyczne stanowiska przypisywania danych pacjenta do obrazów, /Nie 100 pkt - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie systemu PACS. Następujące elementy oferowanego systemu muszą posiadać jednakowy interfejs: 2 - oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, - oprogramowanie klienta systemu dystrybucji obrazów. 3 Oferowany system PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań w jednostce czasu (np. w ciągu roku) oraz ilość możliwych do podłączenia urządzeń diagnostycznych 4 Oferowany system PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość podłączonych urządzeń służących do przechowywania i archiwizowania danych (np. macierze dyskowe, NAS)

34 5 System musi odpowiadać warunkom technicznym oraz pozwalać na adaptację warunków organizacyjnych (przy jego eksploatacji), jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe (warunki te wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, z późniejszymi aktualizacjami). 6 System musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych struktur danych w trakcie jego pracy. 7 Wszystkie moduły muszą mieć wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. System musi wymuszać zmianę hasła oraz gwarantować możliwość samodzielnej zmiany hasła operatora. 8 Sprzęt musi być zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. W przypadku kiedy płatnik usług medycznych (obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia), będzie wymagał od Zamawiającego dysponowania sprzętem medycznym w klasie wyższej, Wykonawca udostępni w ramach usług gwarancyjnych/pogwarancyjnych właściwe dla dostarczonego systemu certyfikaty. 9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji wybranych przez Zamawiającego wymagań SIWZ w jednej z jednostek, w których funkcjonuje system przedmiotowo zgodny - w zakresie min. urządzeń medycznych i oprogramowania medycznego - z wymaganym w niniejszym SIWZ. Prezentacja odbędzie się przy udziale max. 3 osób ze strony Zamawiającego w ciągu max. 3 dni roboczych od wyrażenia chęci takiej prezentacji przez Zamawiającego po otwarciu ofert., podać min. 3 placówki, z których Zamawiający wybierze tę, w której odbędzie się prezentacja

35 Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania. Ilość osób do przeszkolenia i czas szkoleń: 10 1 lekarz radiologów, 1 x 4 godz. 1 technik RTG, 1 x 4 godz. 2 informatyków-administratorów systemu, 1 x 4 godz. 11. Gwarancja. PARAMETR WYMAGANA OFEROWANA OCENA PUNKTOWA 1 Okres gwarancji i obsługi serwisowej na skaner (licząc od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru) Minimum 24 miesiące 2 Okres gwarancji i obsługi serwisowej na komputery będące składnikami systemu (licząc od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru) Minimum 36 miesięcy w miejscu użytkowania 3 Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku kalendarzowego. Koszt przeglądu pokrywa Wykonawca. Minimum 2 4 Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym Podać 5 Wykaz punktów serwisów autoryzowanych przez producenta w Polsce Podać 6 Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] 8 godz., podać 7 Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] 48 godz., podać 8 Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] 96 godz., podać

36 9 Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim do wszystkich urządzeń w formie drukowanej oraz elektronicznej na CD przy dostawie UWAGA! NIE SPEŁNIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU TAK - WARUNEK GRANICZNY, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce spełnia właściwości przedmiotu zamówienia czyli tak, jeżeli wymagania Zamawiającego oferowany przedmiot spełnia w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje ich wartość (lub funkcje) dodatkowo w rubryce jako Wartość oferowana. Ponadto, oświadczamy, że: 1) Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi); 2) Asortyment będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), stanowiący przedmiot zamówienia, zaoferowany do wykonania przedmiotu umowy spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone w tejże ustawie.. dn r. Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ pieczątki * Niewłaściwe skreślić.

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było:

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było: Parczew 22.02.2011 oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/17/2010 dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Załącznik nr 1 do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Pozycja nr 1 UCYFROWIENIE DWÓCH APARATÓW PRZYŁÓśKOWYCH Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS OPIS PARAMETRÓW Serwer z oprogramowaniem PACS i systemem dystrybucji badań

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 6 Istotne warunki specyfikacji do zakupu ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego wraz z akcesoriami i wyposaŝeniem dodatkowym

Zał. Nr 6 Istotne warunki specyfikacji do zakupu ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego wraz z akcesoriami i wyposaŝeniem dodatkowym Zał. Nr 6 Istotne warunki specyfikacji do zakupu ucyfrowionego aparatu rentgenowskiego wraz z akcesoriami i wyposaŝeniem dodatkowym Lp. Opis parametrów Wartość wymagana I Wartość oferowana Aparat RTG do

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie :

przesyła pytania i treść wyjaśnień dotyczących siwz na przedmiotowe zadanie : Jędrzejów dnia 2015-09-25 Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na UCYFROWIENIE APARATU RTG EDR 750B, ROK PRODUKCJI 1992, WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Parametr wymagany, graniczny TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Parametr wymagany, graniczny TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA Nr post. 20/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ L.p. OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany, graniczny Punktacja OFEROWANA TOMOGRAF KOMPUTEROWY 1 SZTUKA 1 Nazwa urządzenia, producent Podać 2

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna na dostawę komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oprogramowanie Lp. Dane ogólne Opis wymagań Opis oferowanych parametrów 1 Producent programu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. ilość

FORMULARZ CENOWY. ilość FORMULARZ CENOWY POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200.000 EURO Wykonawca Dostawa stacjonarnego, osiowego densytometru dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej. SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POSUM- DWÓCH ULTRASONOGRAFÓW I UNIWERSALNEGO CYFROWEGO APARATU RTG I SYSTEMU PACS

DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POSUM- DWÓCH ULTRASONOGRAFÓW I UNIWERSALNEGO CYFROWEGO APARATU RTG I SYSTEMU PACS CZĘŚĆ III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POSUM- DWÓCH ULTRASONOGRAFÓW I UNIWERSALNEGO CYFROWEGO APARATU RTG I SYSTEMU PACS Cz. 2 DOSTAWA I MONTAŻ UNIWERSALNEGO CYFROWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA Numer sprawy: PN/21/2016/07/25 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA DANE OGÓLNE Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7.

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7. I. Oceniane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne L.p. Parametr Parametr graniczny 1. MAMMOGRAF CYFROWY I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji Podać 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia (dostawa cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem)

Załącznik nr 2a do SIWZ formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia (dostawa cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem) Załącznik nr 2a do SIWZ formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia (dostawa cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem) L.p. Parametry minimalne określone przez Zamawiającego Parametry

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA Sp. z o.o. Ul. Mariacka 6/8, Nysa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA Sp. z o.o. Ul. Mariacka 6/8, Nysa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA RODZINNA MARIACKA Sp. z o.o. Ul. Mariacka 6/8, 48-300 Nysa Nr zamówienia PR MARIACKA 02/2009 Nysa, dnia 12 listopada 2009 r. Wykonawcy, którym przekazano

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8b do siwz Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo