Ponowne wykorzystanie informacji publicznej szansą dla obywateli i przedsiębiorców Piotr Krzaczyński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponowne wykorzystanie informacji publicznej szansą dla obywateli i przedsiębiorców Piotr Krzaczyński"

Transkrypt

1 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej szansą dla obywateli i przedsiębiorców Piotr Krzaczyński Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

2 Dlaczego o wykorzystaniu informacji publicznej mówimy na tej sesji? Według szacunków KE wartość wspólnotowego rynku informacji sektora publicznego szacuje się na 27 miliardów euro (110 miliardów PLN). Deficyt Polski w całym roku 2011 został zaplanowany na 40,1 miliarda PLN. To zestawienie pokazuje znaczenie i wielkość rynku informacji sektora publicznego. 2

3 To, co powstaje za publiczne pieniądze jest własnością publiczną, a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie Donald Tusk, Premier RP, r.

4 Plan prezentacji 1. Pojęcie informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania. 2. Umocowanie prawne problematyki ponownego wykorzystania informacji publicznej zarys problematyki. 3. Przykłady inicjatyw na świecie i w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej. Inicjatywy rządowe Inicjatywy pozarządowe 4. Projekt założeń inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta. 5. Podsumowanie z ostatniej chwili. 4

5 Pojęcie informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania

6 Czym jest informacja publiczna (Ustawa o dostępie do informacji publicznej) Informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych, która stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 61 Konstytucji RP i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna to każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, do faktów i stanów istniejących. Dotyczy każdej informacji, która związana jest działaniem urzędów (np. umowy, zdjęcia zrobione w postępowaniu administracyjnym, rachunki do umów podpisywanych przez urzędy). 6

7 Czym jest informacja publiczna (dyrektywa UE) Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie UE informacja sektora publicznego to: wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp. umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego np. w formie baz danych, systemów nawigacyjnych, historycznych zestawień statystycznych, prognoz, usług finansowych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych, gospodarczych, prawnych, itp. 7

8 Umocowanie prawne problematyki ponownego wykorzystania informacji publicznej zarys problematyki

9 Umocowanie prawne problematyki ponownego wykorzystania informacji publicznej zarys Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego weszła w życie z dniem 31 grudnia 2003, a zgodnie z jej zapisami wszystkie niespełniające warunku o konieczności wyłącznego prawa gdy usługi dostarczane są w interesie publicznym umowy na wyłączność powinny wygasnąć do dnia 31 grudnia 2008 r. 16 października 2008 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Polskę w związku z niepełnym wdrożeniem przepisów dotyczących wspólnych warunków ponownego wykorzystywania informacji wytworzonych, zgromadzonych i dzielonych przez organy publiczne UE. 9

10 Umocowanie prawne problematyki ponownego wykorzystania informacji publicznej zarys 10

11 Przykłady inicjatyw na świecie i w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej

12 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 12

13 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Rządowa (USA) inicjatywa na rzecz ponownego wykorzystania informacji publicznej. Jest ona realizowana w ramach programu Open Government Initiative zainicjowanego przez Prezydenta Obamę. Agreguje ona dane pochodzące z: 172 agencji federalnych USA, 29 stanów, 11 miast amerykańskich. 13

14 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 14

15 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 15

16 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 16

17 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Inicjatywa prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia Stanów Zjednoczonych mająca na celu zgromadzenie i udostępnienie w jednym miejscu wszystkich danych publicznych dotyczących opieki zdrowotnej. Są to dane zarówno typu administracyjnego jak i medycznego (o ile nie są objęte tajemnicą medyczną). 17

18 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 18

19 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 19

20 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Inicjatywa prowadzona przez Narodowe Centrum Oceanograficzne działające przy Ministerstwie Gospodarki Stanów Zjednoczonych mająca na celu zgromadzenie i udostępnienie w jednym miejscu wszystkich danych publicznych dotyczących eksploracji dna morskiego przeprowadzonych na zamówienie rządu USA. Udostępniane są zdjęcia wysokiej rozdzielczości opisane szczegółowo przez zbiór metadanych. 20

21 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 21

22 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 22

23 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Serwis rządu australijskiego gromadzący dane z instytucji mu podległych. W chwili obecnej (wrzesień 2011) gromadzi dane reprezentowane w postaci 705 zasobów. Serwis ten powstał jako praktyczna realizacja deklaracji władz australijskich nt. otwartego rządu : The Australian Government now declares that, in order to promote greater participation in Australia s democracy, it is committed to open government based on a culture of engagement, built on better access to and use of government held information, and sustained by the innovative use of technology. ( )

24 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej

25 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej

26 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 26

27 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Niekomercyjny serwis (jeszcze w wersji alfa), który został zaprezentowany podczas konferencji OKCon 2011 (lipiec 2011) w Berlinie. Celem serwisu jest stworzenie katalogu wszystkich źródeł danych publicznych (z całego świata [!]), które można ponownie wykorzystać. 27

28 Przykłady inicjatyw na świecie dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej

29 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 29

30 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Niekomercyjna inicjatywa, rozwijana przez fundację epaństwo, którego misją jest udostępnianie informacji legislacyjnych, przy wykorzystaniu najnowszych technologii internetowych. Sejmometr ma być najnowocześniejszą i najbardziej przyjazną bazą danych legislacyjnych w Polsce. Kod źródłowy portalu dostępny jest pod adresem:

31 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 31

32 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 32

33 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 33

34 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 34

35 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Projekt Otwarty rząd w Polsce ma na celu stworzyć podstawy dla modelu otwartego rządzenia w naszym kraju poprzez dwa działania: przygotowanie dokumentu stanowiącego mapę drogową wprowadzenia tego modelu uruchomienie przestrzeni laboratoryjnej, w której będą rozwijane i testowane praktyczne rozwiązania, narzędzia oraz aplikacje. 35

36 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej

37 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 37

38 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej Dane nt. budżetu Państwa udostępnia Ministerstwo Finansów w postaci plików PDF. Są więc upublicznione, ale nie spełniają standardów dostępności, nie można ich też w prosty sposób wykorzystać. Aby móc wizualizować dane publiczne, przygotowano własną kopię danych budżetowych na podstawie pliku Ministerstwa Finansów. Jest to zbiór surowych danych, które można łatwo wykorzystać. Na tej podstawie przygotowano mechanizm ich efektownej wizualizacji, pozwalającej zrozumieć co kryje się w tysiącach pozycji w tabelkach. 38

39 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 39

40 Przykłady inicjatyw w Polsce dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej 40

41 Projekt założeń inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta

42 Projekt inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta Wstępna analiza dotychczasowego stopnia zrozumienia idei ponownego wykorzystania informacji publicznej wśród Polaków wydaje się bardzo nikła. Z przedmiotową problematyką ciężko jest się przebić do mediów zarówno o zasięgu krajowym jak i lokalnym. 42

43 Projekt inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta Zagadnienie to jest przede wszystkim dyskutowane na specjalistycznych serwisach internetowych. 43

44 Projekt inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta W celu zbudowania świadomości wśród Polaków nt. znaczenia: dostępu do informacji publicznej, możliwości jakie niesie ponowne jej wykorzystanie wydaje się uzasadnionym uruchomienie niekomercyjnej inicjatywy (realizowanej np. przez koła naukowe działające na uczelniach) dotyczące wskazania potencjału jaki kryje się w zebranych przez administrację publiczną zasobach informacyjnych i podjęcie działań edukacyjnych na tym polu. 44

45 Projekt inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta Zgodnie z zasadą bliska koszula ciału proponuje się sięgnięcie do zasobów urzędów miast i zwizualizowanie ich budżetów w atrakcyjnej dla mieszkańców postaci. 45

46 Projekt inicjatywy Widziałem i zrozumiałem budżet swojego miasta Osiągnięte korzyści: Wskazanie na znaczenie dostępu do informacji publicznej. Wskazanie na znaczenie ponownego wykorzystania informacji publicznej. Zwiększenie świadomości ekonomicznej mieszkańców. 46

47 Podsumowanie

48 Podsumowanie z ostatniej chwili Ministrowie: skarbu, finansów i spraw zagranicznych oraz Prokuratoria Generalna podjęła starania, aby z ustawy o dostępie do informacji publicznej wykluczyć dostęp do: informacji jakie stanowisko zajmują rząd, organa władzy przed międzynarodowymi organami, w negocjacjach umów międzynarodowych, przed sądami, trybunałami - także polskimi. opinii i ekspertyz, na podstawie których organy władzy podejmują decyzje. Pod naciskiem opinii publicznej rząd wycofał się z tego pomysłu, ale. 48

49 Podsumowanie z ostatniej chwili Na ostatnim posiedzeniu Senatu RP obecnej kadencji powrócono do tego pomysłu w nieco zmodyfikowanej wersji - tj.: chroni się przed udostępnianiem opinii i ekspertyz nie tylko władzę, ale wszystkie podmioty - publiczne czy prywatne - które wykonują zadania publiczne, w sprawach, gdzie wchodzi w grę interes gospodarczy RP. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji: osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej; utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym." 49

50 Podsumowanie z ostatniej chwili Na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP obecnej kadencji przyjęto poprawkę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw w zaproponowanej przez Senat postaci. Głosowało - 376, za - 179, przeciw - 187, wstrzymało się - 10, nie głosowało - 84, większość bezwzględna Zdaniem istotnej części ekspertów przyjęcie tej poprawki to cofnięcie Polski o ładnych kilka kroków jeżeli chodzi o dostęp do zasobów publicznych. 50

51 Dziękuję za uwagę

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo