dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku."

Transkrypt

1 EDZ /15 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: NIP: REGON : Lublin, dn r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. DOTYCZY ZADANIA NR 1 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację, czy ostrze jest krótko-czy długo ścięte? 2. DOTYCZY ZADANIA NR 1 Czy Zamawiający wymaga aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły pochodziły od jednego producenta? 3. DOTYCZY ZADANIA NR 1 Czy Zamawiający wymaga, by na opakowaniu zbiorczym a 100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO? 4. DOTYCZY ZADANIA NR 1 Czy Zamawiający wymaga by napisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji? 5. DOTYCZY ZADANIA NR 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne dla dorosłych z natychmiastową informacją po wkłuciu tylko przy korku jak w większości oferowanych kaniul? Obecny zapis jednoznacznie wskazuje na jednego producenta na runku i ogranicza uczciwą konkurencję. 6. DOTYCZY ZADANIA NR 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezportowe kaniule bezpieczne dla dorosłych z natychmiastową informacją po wkłuciu tylko przy korku jak w większości oferowanych kaniul? Obecny zapis jednoznacznie wskazuje na jednego producenta na runku i ogranicza uczciwą konkurencję. 7. DOTYCZY ZADANIA NR 3 POZ. 1-2 Zwracam się o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych o pojemności 50 ml w pełni kompatybilnych z pompami Ascor i Medima, pozostałe parametry zgodnie z siwz. 8. DOTYCZY ZADANIA NR 4 POZ. C Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki do kaniul posiadały trzpień poniżej krawędzi. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa aseptykę pracy. Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów ponad te, które zostały opisane w SIWZ. Strona 1 z 8

2 9. DOTYCZY ZADANIA NR 6 POZ. 1 Proszę o dopuszczenie kaniuli dla dzieci wykonanych w FEP czyli podwójnie czyszczonego PTFE, rozmiar 0,6x19mm o przepływie 10ml/min; rozmiar 0,7x19 o przepływie 13ml/min, pozostałe parametry zgodnie z siwz. 10. DOTYCZY ZADANIA NR 7 POZ. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem długości 150 cm w opakowaniach zbiorczych max. 200 szt., pozostałe parametry zgodnie z siwz. 11. DOTYCZY ZADANIA NR 1 POZ. 1-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a 100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem zapisów SIWZ w szczególności Rozdz. V.2 pkt. 1 lit b) oraz opisem w Załączniku nr 1- zaproponowanie igieł pakowanych po 100 sztuk nie wymaga odrębnej zgody Zamawiającego. 12. DOTYCZY ZADANIA NR 2 POZ. 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności 3ml. 13. DOTYCZY ZADANIA NR 2 POZ Czy Zamawiający dopuści strzykawki z bocznym położeniem końcówki? 14. DOTYCZY ZADANIA NR 7 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z drenem o długości 150cm? 15. DOTYCZY ZADANIA NR 7 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji nieposiadający miejsca na dren? 16. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności? 17. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na potwierdzenie hurtowni farmaceutycznej, która nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach? Odpowiedź: Dokumenty wymagane od Wykonawców zostały wymienione w Rozdz. III B i C SIWZ. 18. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma posiadającymi możliwość ogrzewania przewoźnego asortymentu? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy musza być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami. 19. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem 3 ust. 2 ( załącznika nr 9) Dostawca nie będzie podwyższał ceny jednostkowej brutto wynikającej z oferty przez cały okres realizacji umowy. Okoliczności wpływające na zmianę ceny zostały opisane w załączniku nr 9-4 ust. 6 lit. b) i c). Strona 2 z 8

3 20. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?. Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy musza być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami. 21. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy musza być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami. 22. DOTYCZY SIWZ Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu izoterma, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Dostawy musza być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami oraz jeśli wydano wytycznymi wskazanymi przez producenta. 23. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ tj. dostawy do magazynu pod drzwi wejściowe do wskazanego pomieszczenia. Dostawca może uczestniczyć przy rozładunku towaru, jednak nie jest to wymagane przez Zamawiającego. 24. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 25. DOTYCZY SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi Odpowiedź: Dostawy musza być realizowane zgodnie ze stosownymi przepisami. 26. DOTYCZY ZADANIA NR 1 POZ. 6,7 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach igieł dostępnych w dwóch rodzajach typu ścięcia ( długościęte i krótkościęte) w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga obligatoryjnie, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 27. DOTYCZY ZADANIA NR 1 POZ. 1,2,3,4,5,6,7 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyrobów pochodzących od jednego producenta? 28. DOTYCZY ZADANIA NR 1 POZ. 1,2,3,4,5,6,7 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach igły posiadające oznaczenie typu ścięcia ostrza na opakowaniu blister-pack pojedynczej sztuki oraz na opakowaniu zbiorczym a 100szt.? 29. DOTYCZY ZADANIA NR 2 POZ. 2,3,4,5 Strona 3 z 8

4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki posiadające skalę rozszerzoną o min. 20% ( tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml) na cylindrze strzykawki? Odpowiedź: Zamawiający w poz. 2 dopuszcza strzykawkę o skali min. 2 i max.3ml, w poz. 3 dopuszcza strzykawkę o skali min. 5 i max. 6ml, w poz. 4 dopuszcza strzykawkę o skali min. 10 i max. 12ml, w poz. 5 dopuszcza strzykawkę o skali min. 20 i max. 24ml. 30. DOTYCZY ZADANIA NR 2 POZ. 7,8,9,10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki posiadające skalę rozszerzoną o min. 20% ( tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml) na cylindrze strzykawki? Odpowiedź: Zamawiający w poz. 7 dopuszcza strzykawkę o skali min. 2 i max. 3ml, w poz. 8 dopuszcza strzykawkę o skali min. 5 i max. 6ml, w poz. 9 dopuszcza strzykawkę o skali min. 10 i max. 12ml, w poz. 10 dopuszcza strzykawkę o skali min. 20 i max. 24ml. 31. DOTYCZY ZADANIA NR 2 POZ. 2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki posiadające słyszalny dźwięk w momencie dosunięcia tłoku strzykawki do końca cylindra oznajmujący zakończenia iniekcji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki o opisie podanym w pytaniu, ale nie wymaga obligatoryjnie. 32. DOTYCZY ZADANIA NR 3 POZ. 1,2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach strzykawki kompatybilne z wymienionymi pompami ( kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta strzykawki)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby kompatybilność oferowanych strzykawek z pompami wskazanymi w SIWZ była potwierdzona wpisem w instrukcję obsługi pompy lub potwierdzona odrębnym oświadczeniem producenta pompy (oświadczenie to musi być dołączone do oferty i jednoznacznie precyzować nazwę / model lub oznaczenie katalogowe strzykawki oraz pompy, do której jest ona kompatybilna). 33. DOTYCZY ZADANIA NR 6 POZ. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule bez portu bocznego, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z FEP, bez zdejmowalnego uchwytu, nietoksyczne, z ostro zakończoną igłą, z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi bezpieczne mocowanie, nie zawierające lateksu i PCV, widoczne w RTG, wielkość przepływu 23ml/min dla 24G (07x19mm) oraz 17ml/min dla 26G (0,6x19mm)? 34. DOTYCZY ZADANIA NR 7 POZ. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrząd do infuzji posiadający igłę ściętą dwupłaszczyznowo? 35. DOTYCZY ZADANIA NR 7 POZ. 1 Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany w tej pozycji przyrząd do infuzji posiadał komorę kroplową wykonaną z PP o długości min. 60mm( w części przezroczystej), cały wolny od ftalanów, igła biorcza wykonana z ABS wzmocniona włóknem szklanym, reszta opisu bez zmian? 36. DOTYCZY ZADANIA NR 7 POZ. 1 Czy Zamawiający poprzez wymóg posiadania osłonki na igłę biorczą po użyciu ma na myśli miejsce na igłę umieszczoną z boku zaciskacza? Odpowiedź: TAK. Zamawiający miał na myśli miejsce na igłę umieszczoną z boku zaciskacza. 37. DOTYCZY ZADANIA NR 7 POZ. 1 Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany w tej pozycji przyrząd do infuzji posiadał nazwę producenta umieszczoną bezpośrednio na przyrządzie w celu szybkiej i łatwej identyfikacji na przykład w przypadku zniszczenia opakowania jednostkowego? 38. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Strona 4 z 8

5 W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medyczne nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich tygodniach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci. Podniesienie stawki VAT o 15% przy aktualnych projekcie umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnia marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15%, przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej. Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron. 39. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto pakietów. 40. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartości brutto wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zasadę opisaną w pytaniu. 41. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Postanowienia punku 2 oraz 13c) nakazujące pozostawienie niezmienionej ceny netto w razie zmiany stawki podatku VAT są niezgodne z prawem i dotknięte wadą nieważności ex tunc. Zmiany stawek produktów wchodzą w życie z mocy samego prawa i wszelkie odmienne postanowienia w tym zakresie są nieważne. Odpowiedź: Określone w pytaniu punkty nie znajdują odniesienia do projektu umowy- nie ma bowiem punktu 13c ani punktu 2. Natomiast jeśli chodzi o zmiany cen- to zgodnie z załącznikiem nr 9-3 ust. 2 Dostawca nie będzie podwyższał ceny jednostkowej brutto wynikającej z oferty przez cały okres realizacji umowy a zgodnie z 4 ust. 6 lit. C w przypadku zmiany stawki VAT cena brutto nie ulegnie zmianie. Oczywistym jest, iż zmiany stawek VAT wchodzą w życie z mocy prawa, jednak na mocy zapisów umowy ich skutki nie zostaną przeniesione na Odbiorcę. 42. DOTYCZY ZADANIA NR 2 Prosimy o dopuszczenie strzykawek w pozycji 2 do 3ml, w pozycji 3 do 6 ml, w pozycji 4 do 12 ml, w pozycji 5 do 24ml Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 29 niniejszego pisma. 43. DOTYCZY ZADANIA NR 2 Prosimy o dopuszczenie strzykawek w pozycji 7-10 strzykawek z polipropylenu z tłokiem z polizoprenu bądź polietylenu 44. DOTYCZY ZADANIA NR 4 Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej sterylnej wyposażonej w automatyczny, mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonawca z poliuretanu z 3 paskami kontrastującymi w RTG, samo domykającym korkiem portu górnego. Filtr hydrofobowy odpowietrzający kaniule zatrzymuje całkowicie wypływ krwi po punkcji i zaopatrzoną w duże skrzydła mocujące. Strona 5 z 8

6 45. DOTYCZY ZADANIA NR 5 Według naszego rozeznania nie są dostępne na rynku kaniule o rozmiarach: 17G, 16G i 14G spełniające parametry opisane przez Zamawiającego. Czy wobec tego Zamawiający uzna ofertę za ważną jeżeli będzie zawierała kaniule o rozmiarach: 22G, 20G, 18G? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z obligatoryjnego zaoferowania kaniul w rozmiarach 14G, 16G i 17G. 46. DOTYCZY ZADANIA NR 2 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 strzykawkę 1ml z nakładaną igłą 0,45x13mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę z igłą nakładaną 0,45x13 mm, pod warunkiem, iż jest pakowana sterylnie wraz ze strzykawką w jednym blistrze i nie jest wtopiona w konstrukcję strzykawki. 47. DOTYCZY ZADANIA NR 2 Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym, czarna czytelna skala oraz nazwa producenta na korpusie strzykawki - 2 ml rozszerzona do 2,5ml, skala co 0,1ml - 5 ml rozszerzona do 6 ml, skala co 0,2ml - 10ml rozszerzona do 12 ml, skala co 0,5ml - 20ml rozszerzona do 24ml, skala co 1,0ml Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu dotyczącego koloru tłoka i skali oraz oznaczeń na korpusie. Odnośnie rozszerzenia skali- w poz. 6 nie ma takich skal jak podane w pytaniu. 48. DOTYCZY ZADANIA NR 2 Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 strzykawkę trzyczęściową 3 ml Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 49. DOTYCZY ZADANIA NR 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-5 oraz 7-10 z podaniem ceny za 100szt.=1 opakowanie z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podanie jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W/w pozycjach jednostką handlową są opakowania. Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ ( Rozdz. V.2 pkt. 1 lit. B) wykonawca ma prawo w zadaniu nr 2 wskazać w kosztorysie ofertowym wg własnego uznania ilość sztuk strzykawek lub ilość opakowań (wówczas podając jednocześnie ich wielkość). Podawana w kosztorysie cena jednostkowa musi odnosić się do wybranego sposobu późniejszych rozliczeń zgodnie z kosztorysem w sztukach lub opakowaniach, a sposób obliczenia wartości oferty w zadaniu jest opisany w SIWZ. 50. DOTYCZY ZADANIA NR 7 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji i pakowany po 200szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przyrządów do infuzji pakowanych po 200 szt. 51. DOTYCZY ZADANIA 4 POZ. B (KORKI DO KANIUL TYPU COMBI (MĘSKI-ŻEŃSKI) Odnośnie zestawienia parametrów minimalnych pkt. 31 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korka do kaniul wyprodukowanego przez innego producenta niż kaniule, rekomendowanego przez producenta kaniul, umieszczonego w katalogu producenta kaniul (nr katalogowy nadany przez producenta) oraz sprzedawanego przez producenta kaniul, przy zachowaniu gwarancji pełnej kompatybilności wszystkich zaoferowanych w pakiecie produktów. Odpowiedź: Zamawiający rozszerza brzmienie pkt. 31 dodając zwrot ( ) lub w przypadku różnych producentów produktów korki rekomendowane przez producenta kaniul i umieszczone w materiałach informacyjny/promocyjnych/katalogach producenta kaniul potwierdzając tym samym ich kompatybilność i szczelność. 52. DOTYCZY ZADANIA NR 5 POZYCJA A (KANIULE): Odnośnie zestawienia parametrów minimalnych pkt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezportowych bezpiecznych dla dorosłych, posiadających bezpieczny aktywny system zabezpieczający użytkownika przed zakłuciem, o potwierdzonej badaniami klinicznymi o skuteczności działania. Strona 6 z 8

7 53. DOTYCZY ZADANIA NR 5 POZYCJA A (KANIULE): Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod pojęciem kaniule bezportowe Zamawiający oczekuje kaniul bez portu górnego. Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje kaniul bez portu górnego. 54. DOTYCZY ZADANIA NR 5 POZYCJA A (KANIULE): Odnośnie zestawienia parametrów minimalnych pkt. 7 W związku z tym, że w normie ISO dot: cewników wewnątrznaczyniowych wprowadzanych po igle przewiduje się różne typy ostrza : w tym back-cut oraz typu lancet, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z ostrzem typu lancet, które jest uznawane za najbardziej ostre wśród stosowanych zakończeń igieł. 55. DOTYCZY ZADANIA NR 5 POZYCJA A (KANIULE): Odnośnie zestawienia parametrów minimalnych pkt. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli zaopatrzonej w skrzydełka mocujące o mniejszych niż wymagane przez Zamawiającego rozmiarach, umożliwiających skuteczne oraz bezpieczne umocowanie kaniuli. Nadmieniamy, że pierwotny opis wskazuje tylko na jednego producenta co skutecznie ogranicza zasadę uczciwej konkurencji. 56. DOTYCZY ZADANIA NR 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml, wpisanych w instrukcję obsługi pomp używanych w szpitalu. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie typy (modele) pomp firmy BBraun Zamawiający posiada na wyposażeniu. Prosimy Zamawiającego o podanie (roku) daty produkcji w/w pomp. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki do pomp 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml, wpisanych w instrukcję obsługi pomp używanych w szpitalu. Zamawiający posiada pompy: Infusomat Space- 1995, 2006, 2008, 2013, 2014 Perfusor Space Informujemy, iż wskazane roczniki to jedynie data zakupu pomp- nie ewidencjonuje się odrębnie daty produkcji. 57. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 2 ust. 3 pkt. 2 doda zapis: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego zamówienia. 58. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika-podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)-celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę par. 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy poprzez umieszczenie zapisu: W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną ( zmienioną) wysokość stawek VAT Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy- art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759, z późn. zm), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian- oblicza cenę przy aktualnie Strona 7 z 8

8 obowiązującej stawki ( w przypadku przeciwnych dopuściłby się błędu przy obliczeniu ceny skutkując odrzuceniem oferty). Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należytego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych. 59. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny burto w przypadku gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 60. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy Prosimy o uwzględnienie w/ w odpowiedzi i zapraszamy do składania ofert w terminie podanym w SIWZ. Z poważaniem, Strona 8 z 8

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów - naszą troską, jakość usług medycznych - ambicją.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów - naszą troską, jakość usług medycznych - ambicją. 67-200 Głogów ul. Kościuszki 15 tel. +48 76 837 32 11 fax. +48 76 837 33 77 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów - naszą troską, jakość usług medycznych - ambicją. www.szpital.glogow.pl

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nasz Znak SP ZOZ ZP 343/2013 dot. SP ZOZ ZP 325/2013 Mława, dnia 22.07.2013r UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy sprzętu jednorazowego użytku 2 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 11.12.2013r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ; Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ) Część nr 1, pozycja 2

ODPOWIEDŹ; Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ) Część nr 1, pozycja 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 1x użytku (igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony

Wojewódzki Szpital Zespolony Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 26.06.2014r. AS-2910-5(21/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn r.

Iłża, dn r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA Tel/fax.0-48 616-31-75 e-mail:dzialzamowien@szpitalilza.com.pl Iłża, dn.28.03.2014r. Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. Toruń, dn. 2 lipca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.50.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym.

Prosimy o zaznaczenie poprzez pogrubiony druk wszelkich dopuszczonych zmian w formularzu cenowym. WSZ.XIII.2511/139/8/14 Data 18.09.2014r Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (2014/S 169-300174) Odpowiedzi na pytania: 1. Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/02/2011/ Korfantów dnia: 2011-01-26 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/12 Formularz sortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.2

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/12 Formularz sortymentowo-cenowy Załącznik nr 2.2 Pakiet nr III. (w (w (w 1 rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. 100 szt. 2 3 4 rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 Lp ZADANIE 2. Igły doszpikowe Opis przedmiotu zamówienia Nazwa producenta i numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) zadanie Nr 1 Sprzęt medyczny jednorazowego

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/16/15 na dostawę leków do SPSK NR 1 PUM.

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/16/15 na dostawę leków do SPSK NR 1 PUM. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość dnia 13 sierpnia 2013 r. AZP3320/45/ /13 Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495,

Bardziej szczegółowo

I Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez wyłączenie poz. 1 i 2 do części 1A - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

I Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ poprzez wyłączenie poz. 1 i 2 do części 1A - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Gryfino, dnia r. ul. Parkowa Gryfino

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Gryfino, dnia r. ul. Parkowa Gryfino Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Gryfino, dnia 20.09.2011 r. ul. Parkowa 5 74-100 Gryfino Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup jednorazowego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w terapii infuzyjnej. Znak sprawy: DZP/126/2016.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w terapii infuzyjnej. Znak sprawy: DZP/126/2016. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: +618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM PAKIET nr 20 L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilość 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8-9

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze dnia: 25.06.2010 r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia Koszalin, 4.12.08r Wg rozdzielnika Nr sprawy 9/2008 W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia 334373 2008 z dnia 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2011 roku, numer ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2011 roku, numer ogłoszenia Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2011 r. ZOZ/ZP P/24/11 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w terapii infuzyjnej, wyrobów do witrektomii.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w terapii infuzyjnej, wyrobów do witrektomii. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia EDZ.242-29/16 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy strzykawek, przyrządów do przetaczania, kaniul, rękawic jednorazowych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2012r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ofertę przetargową składa: FORMULARZ OFERTOWY Dostawy strzykawek, przyrządów

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3 Dot. pakietu 33 Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 aplikator plastikowy czy drewniany? Odpowiedź: Plastikowy.

Pytanie 3 Dot. pakietu 33 Czy Zamawiający wymaga w poz. 1 aplikator plastikowy czy drewniany? Odpowiedź: Plastikowy. Stargard Szczeciński, 19.02.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 1/n/2015 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim artykułów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 56

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala

na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala l.p. Nazwa asortymentu 1. Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml.do insuliny U-40,U-100 3 częściowe z igłą -przeźroczysty cylinder

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.12.2015 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 06.06.2013r. DZPiZ 271-119/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa leków różnych, onkologicznych i opatrunków według XVII pakietów Numer

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój, 03-12-2013 r. DZP/38/382-40/13

Jastrzębie-Zdrój, 03-12-2013 r. DZP/38/382-40/13 DZP/38/382-40/13 Jastrzębie-Zdrój, 03-12-2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii oraz staplery

Bardziej szczegółowo

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej? Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej? Zgodnie z zapisami 7 projektu umowy, każde niewykonanie lub nienalezyte

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. Wartość netto

Cena jedn. netto. Wartość netto PAKIET NR. 2. KANIULE, STRZYKAWKI,PRZYRZĄDY Załącznik Nr 2 do SIWZ Lp. Asortyment j.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Wartość brutto VAT (%) Producent 1 2 3 4 5 6 7 Strzykawka dwuczęściowa j.u. 2

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Celestynów, dn. 07.01.2016 r. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Adresaci według rozdzielnika O D P O W I E D Z I na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem oprzyrządowanie ma na myśli program służący do odczytu wyniku. Zamawiający jest w posiadaniu skanera.

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem oprzyrządowanie ma na myśli program służący do odczytu wyniku. Zamawiający jest w posiadaniu skanera. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa tel. i faks: 34/ 367-37-53 Częstochowa, dnia 22 listopad 2012r. Oznaczenie sprawy: W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/096/3480/12

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU Numer Certyfikatu 8965 ISO 9001 Mielec, dn r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU Numer Certyfikatu 8965 ISO 9001 Mielec, dn r. Mielec, dn. 23.12.2016 r....... Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu; Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r / 1 zestaw

Pytania z dnia r / 1 zestaw GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. ( 61) 841-95-15; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 1/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu aspiracyjnopróŝniowego do pobierania krwi wraz z dzierŝawą automatycznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2015/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 08.09.2014r. DZPiZ 271-224/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych, chemioterapia, programy lekowe Numer sprawy 224/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Data... (podpis, pieczęć)

Data... (podpis, pieczęć) ZADANIE nr 1 l.p. Rodzaj sprzętu Numer katalogowy 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, tłok w kolorze

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPDSK W WARSZAWIE - REJZAMPUB/45/2015

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPDSK W WARSZAWIE - REJZAMPUB/45/2015 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY w WARSZAWIE 02-091 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 317 97 63 Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 63A NIP: 526-025-15-98 fax: (0 22) 317

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych PAKIET 1 MASKA ANESTETYCZNA JEDNORAZOWA PRZEZROCZYSTA,

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala

na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala l.p. Nazwa asortymentu 1. Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml.do insuliny U-40,U-100 3 częściowe z igłą -przeźroczysty

Bardziej szczegółowo

I Ldz /2016 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

I Ldz /2016 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA NOWOGARD Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 tel. 91 3921-356 I 3921-559; fax. 91 3920-059; e-mail;spsr_nowogard@wp.pl REGON 812372658 NIP 856-16-67-533

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 3) z dnia roku.

PYTANIE 3) z dnia roku. SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 14 / 2015/B Wieluń, 2015-04-21 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 14/ 2015

Bardziej szczegółowo

NR POSTĘPOWANIA: DZP /12 Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

NR POSTĘPOWANIA: DZP /12 Przetarg nieograniczony pn.  Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Kraków, 15 października 2012r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-33/12 Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku". ODPOWIEDŹ NA PYTANIA działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Celestynów, dn. 01.03.2017 r. O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (uczestników

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego oraz odzieży jednorazowego użytku

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego oraz odzieży jednorazowego użytku SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl Znak sprawy: SZP-333-23/2010 Data:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą w rozmiarze 0,45x13mm? Odpowiedź : zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą w rozmiarze 0,45x13mm? Odpowiedź : zgodnie z SIWZ N-M.ZP/D/5/2013 Więcbork 26.11.2013r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych w pakietach dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku, nr sprawy: N-M.ZP/D/5/2013

Bardziej szczegółowo

miary jedn. netto szt. 100 szt szt szt szt

miary jedn. netto szt. 100 szt szt szt szt Pakiet nr 17. Kaniule bezpieczne, aparaty do infuzji, zestawy do żyły centralnej, igły. Nr poz. Nazwa 1. Strzykawka do leków światłoczułych (żółta) z igła biorczą 30 mm x 2 mm. 2. Strzykawka do leków tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 29.08.2016 r. DZP 271.248/2016 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-86/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-86/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-86/16 Tarnów, 2016-08-09 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, wkłuć centralnych, portów

Bardziej szczegółowo

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu:

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Poznań tel. centrala: ul. Przybyszewskiego 49 tel. sekretariat: NIP: fax:

Poznań tel. centrala: ul. Przybyszewskiego 49 tel. sekretariat: NIP: fax: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: 618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.01.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.01.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.01.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 06/ZP/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Nr sprawy: 06/ZP/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy: 06/ZP/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera)

FORMULARZ OFERTOWY. Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego.... (nazwa wykonawcy/ów)... (nazwa lidera) Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2010r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWY ofertę przetargową składa: Dostawy medycznego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Zadanie nr 1. Strzykawki wykaz, parametry l.p. Rodzaj sprzętu j.m. Ilość/ Cena 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 09/ZP/2016 Warszawa, dnia r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Nr sprawy: 09/ZP/2016 Warszawa, dnia r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy: 09/ZP/2016 Warszawa, dnia 26.04.2016 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: dostawa strzykawek, igieł, przedłużaczy i przyrządów do przetaczania

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-413/1-PN/83-2017 Rybnik, dnia 21.11.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: dostawy wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 6, 35- Rzeszów tel. 7 86 43 32, sek./fax 7 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 1 PAKIET NR 2. Producent. Producent. Cena jedn. Netto. Wartość netto. L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. pak1-19 ilość.

PAKIET nr 1 PAKIET NR 2. Producent. Producent. Cena jedn. Netto. Wartość netto. L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. pak1-19 ilość. PAKIET nr L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. pak-9 ilość. Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8-9 cm, opakowanie

Bardziej szczegółowo

NR POSTĘPOWANIA: DZP /17 Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku ODPOWIEDZI NA PYTANIA

NR POSTĘPOWANIA: DZP /17 Przetarg nieograniczony pn.  Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 16 listopada 2017r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-29/17 Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/01/2013 Korfantów dnia: r. O D P O W I E D Z I na pytania

Pismo: PZP-225/01/2013 Korfantów dnia: r. O D P O W I E D Z I na pytania Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/01/2013 Korfantów dnia: 28-01-2013 r. O D P O W I E D Z I na pytania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 95 82 tel./fax (0-87) 562 95 94 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 24.08.2006 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 LAS-514/1-PN/105-2017 Rybnik, dnia 14.12.2017 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawy materiałów opatrunkowych:

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych

Do wszystkich zainteresowanych WszSL/FKZ/072/ 432 /12 Legnica, 17-10-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY STYMULATORÓW DWUJAMOWYCH, PODSTAWOWYCH DDDR ORAZ SOCZEWEK I JAŁOWYCH ZESTAWÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2016/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2016/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398981-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2016/S 219-398981 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSzS/ZPFSiZ/P-70/./2010 Radom, dn

Znak sprawy: RSzS/ZPFSiZ/P-70/./2010 Radom, dn RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy załącznik nr 8

Projekt umowy załącznik nr 8 25.07.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Misja zakładu: Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wraŝliwość na problemy naszych pacjentów

Misja zakładu: Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wraŝliwość na problemy naszych pacjentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Puszczykowo, dnia 4 października 2017 r. Szp.12/28/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa serwet

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 3.08.2010 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych Nr sprawy RZP-VI/1/15a/10 Zamawiający na podstawie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Toruń, dn. 25 marca 2013r. L.dz. SSM.DZP.200.40.2013 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu BZP/38/383-13/16 Jastrzębie-Zdrój, 08.03.2016r. Wszyscy uczestnicy w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawy wyrobów medycznych (w tym sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/13 UE PN/2012 Olsztyn, dnia 6 czerwca 2012 r.

DZPZ/333/13 UE PN/2012 Olsztyn, dnia 6 czerwca 2012 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 4 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego uŝytku.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki)

Lp. Nazwa Ilość 1 Dla dorosłych 2 (pieluchomajtki) Dostawa pieluchomajtek jednorazowych Zapytanie ofertowe Nr 3/TG/2017 Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.08.2017 r. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202

Bardziej szczegółowo

DZP JS Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

DZP JS Warszawa, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DZP.26.59.2017.2.JS Warszawa, dnia 13.11.2017 r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ

Do: Wszyscy nabywcy SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/D/38/12 Ogłoszenie BZP: 445198-2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: 460068-2012 www.attis.com.pl, Warszawa, dn. 20.11.2012r.

Bardziej szczegółowo