Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich"

Transkrypt

1 Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich ZBIGNIEW FORNALSKI Tabela 1. Zużycie papieru i tektury z odzysku (makulatury) w krajach CEPI w 2006 r.. (1) Kraje CEPI W 2006 r. 17 krajów należących do CEPI (Confederation of European Paper Industries) zużyło do produkcji papieru i tektury tys. ton makulatury (papieru i tektury z odzysku). Średni wskaźnik odzysku wyniósł 63,6%, a średni wskaźnik recyklingu 56,3%. Zużycie makulatury w poszczególnych krajach CEPI przedstawiono w tabeli 1. Najwięcej makulatury zużyto w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Europa posiada pewne nadwyżki makulatury, które eksportuje do Chin i innych krajów azjatyckich. W 2006 roku nadwyżka ta wynosiła przeszło 7 mln ton. Największym eksporterem makulatury na świecie są Stany Zjednoczone, przy czym kierunki eksportu są takie same jak w przypadku Europy. Główne światowe przepływy w handlu makulaturą w 2006 r. przedstawiono na rysunku 1. Rys. 2. Udział makulatury w całkowitej produkcji papieru i tektury (%) (1) Rys. 1. Światowe przepływy w handlu makulaturą (1) Rys. 3. Zużycie makulatury w krajach CEPI (1) 587

2 Rys. 4. Wzrost zużycia makulatury i wskaźnika recyklingu w latach (CEPI) (1) Rys. 8. Wskaźnik zużycia makulatury CEPI (1) Rys. 5. Zbiórka makulatury z różnych rodzajów papierów (CEPI) (1) Rys. 9. Wskaźnik zużycia, odzysku i recyklingu makulatury (1) Rys. 6. Zużycie makulatury (z rys. 5) w latach (1) Rys. 10. Porównanie wskaźnika odzysku Rys. 7. Udział krajów CEPI w łącznym zużyciu makualtury (1) Makulatura wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji papierów na tekturę falistą 45,9% (głównie makulatura opakowaniowa) oraz do produkcji papieru gazetowego 19,4% (makulatura zadrukowana). Zużycie makulatury do produkcji różnych rodzajów papieru w krajach CEPI w 2006 r. przedstawia rysunek 2. Rys. 11. Porównanie wskaźnika recyklingu (1) Zużycie makulatury do produkcji różnych rodzajów papieru i tektury w krajach CEPI ilustruje rysunek 3. Na przestrzeni ostatnich lat zużycie makulatury do produkcji papieru i tektury w Europie systematycznie rośnie. Rośnie również wskaźnik recyklingu, co ilustruje rysunek

3 Rys. 12. Eksport i import makulatury w krajach CEPI (1) Najwięcej zbiera się makulatury z tektury falistej i mocnej (głównie z handlu) oraz z gazet i czasopism (z gospodarstw domowych i zwroty z kolportażu). Ilustruje to rysunek 5. Zużycie makulatury wg rodzajów w latach w krajach CEPI pokazano na rysunku 6. W Niemczech zużywa się 31,2% makulatury przerabianej w europejskim przemyśle papierniczym. Udział poszczególnych krajów CEPI w zużyciu łącznym przedstawia rysunek 7. O stanie systemu selektywnej zbiórki i przerobu makulatury w poszczególnych krajach świadczy ilość makulatury zużywanej do produkcji papieru i tektury oraz wskaźniki odzysku i zużycia makulatury. Na rysunku 8 przedstawiono sytuację w poszczególnych krajach CEPI, w tym w Polsce. Jak widać z tego rysunku, nasz kraj znajduje się w ogonie Europy, jeżeli chodzi o wskaźniki zbiórki i wykorzystania makulatury. Przyczyną tego z jednej strony jest brak nowych instalacji do produkcji papieru z makulatury, a z drugiej słabo rozwinięty system selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury z gospodarstw domowych oraz z handlu w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Na rysunku 9 przedstawiono wskaźniki zbiórki, recyklingu i zużycia makulatury do produkcji papieru i tektury w poszczególnych krajach CEPI, w tym w Polsce, na rysunku 10 porównanie wskaźnika zbiórki w roku 2006 w stosunku do 2000 r. w tych krajach, a na rysunku 11 porównanie wskaźnika recyklingu. W 2006 roku największą nadwyżkę ilości makulatury w stosunku do potrzeb miała Wielka Brytania (3,8 mln ton), Belgia (1,1 mln ton) i Francja (0,9 mln ton). W Niemczech, na skutek rozwoju mocy produkcyjnych papierów z makulatury, nadwyżka w stosunku do 2000 r. bardzo znacznie się zmniejszyła. Tabela 2. Zużycie papieru w Polsce w latach (2 4) * dane zmienione przez GUS w stosunku do wcześniej publikowanych Tabela 3. Zużycie i odzysk makulatury w Polsce w latach (2 4) * wg SPP Rys. 13. Odzysk i zużycie makulatury w Polsce w latach Rys. 14. Wskaźnik zużycia, odzysku i recyklingu w Polsce w latach Polska Na tle innych krajów Europy w Polsce sytuacja w zakresie wskaźników zbiórki, recyklingu i zużycia wygląda źle. W 2006 r. zużycie makulatury w przemyśle lekko spadło, co przy wzroście produkcji i zużycia papieru spowodowało spadek wskaźnika zużycia i wskaźnika recyklingu. Nadwyżka zebranej makulatury w stosunku do potrzeb przemysłu papierniczego, w ilości przeszło 400 tys. ton, została wyeksportowana. Produkcję i zużycie papieru i tektury w latach przedstawiono w tabeli 2. W 2006 roku odnotowano 12,7% wzrost odzysku makulatury z rynku odpadów, a także znaczny wzrost jej eksportu o 75,6%. Zużycie i odzysk makulatury w latach przedstawiono w tabeli 3. Odzysk i zużycie makulatury w latach przedstawiono na rysunku 13, a wskaźniki zużycia, odzysku i recyklingu w tych latach przedstawiono na rysunku 14. Najwięcej w produkcji papieru i tektury wykorzystano makulatury z tektury falistej i mocnej (60,8%), z gazet i czasopism (25,6%) oraz mieszanej (9,1%). Odmiany wyższej jakości stanowiły tylko 4,6%. W rozbiciu na główne gatunki makulatury, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, odzysk makulatury w przemyśle papierniczym w latach ilustruje tabela 4. Zużycie makulatury w przemyśle papierniczym w latach z podziałem na główne gatunki ilustruje tabela 5. Zużycie makulatury oraz wskaźnik recyklingu w latach ilustruje rysunek 15. W tabeli 6 przedstawiono zużycie, odzysk, import i eksport głównych gatunków makulatury w latach

4 Tabela 4. Odzysk makulatury w Polsce, w rozbiciu na główne gatunki, w latach (2 4) Tabela 5. Zużycie makulatury w Polsce, w rozbiciu na główne gatunki, w latach (2 4) Tabela 6. Zużycie, odzysk, import i eksport makulatury i odpadów z papieru i tektury niebielonych lub falistych w Polsce w latach (2 4) Tabela 7. Zużycie, odzysk, import i eksport makulatury i odpadów z pozostałego papieru i tektury wykonanych z bielonej chemicznie masy celulo- zowej niebarwionej w masie w Polsce w latach (2 4) Tabela 8. Zużycie, odzysk, import i eksport makulatury i odpadów z papieru i tektury wykonanych głównie z masy chemicznej drzewnej (np. stare gazety, czasopisma i podobne materiały drukarskie) w Polsce w latach (2 4) Tabela 9. Zużycie, odzysk, import i eksport makulatury i odpadów z papieru i tektury pozostałych, łącznie z odpadami niesortowanymi w Polsce w latach (2 4) Makulatura i odpady z papieru i tektury niebielonych lub falistych stanowiły w 2006 r. 60,8% całkowitego zużycia makulatury (w latach odpowiednio: 55,5%, 56,1% i 56,3%). na tekturę falistą oraz w znacznie mniejszym zakresie do produkcji tektur litych. Rys. 15. Zużycie makulatury i wskaźnik recyklingu w Polsce w latach Makulatura i odpady z pozostałego papieru i tektury wykonane z bielonej chemicznie masy celulozowej niebarwionej w masie stanowiła w 2006 roku 4,6% całkowitego zużycia makulatury (w latach odpowiednio: 5,0%, 6,0% i 8,1%). W tabeli 7 przedstawione jest zużycie, odzysk, import i eksport tej makulatury w latach Makulatura ta stosowana jest głownie do produkcji papierów higienicznych oraz graficznych. Makulatura i odpady z papieru i tektury wykonanych głównie z masy chemicznej drzewnej (np.: stare gazety, czasopisma i podobne materiały drukarskie) stanowiła w 2006 r. 25,6% całkowitego zużycia makulatury (w latach odpowiednio: 26,6%, 27,1% i 25,7%). W tabeli 8 przedstawiono zużycie, odzysk, import i eksport tej makulatury w latach graficznych oraz higienicznych. Makulatura i odpady z papieru i tektury pozostałe, łącznie z odpadami niesortowanymi stanowiła w 2006 roku 9,1% całkowitego zużycia makulatury (w latach odpowiednio: 12,9%, 10,7% i 9,8%). Tabela 9 przedstawia zużycie, odzysk, import i eksport tej makulatury w latach

5 LITERATURA 1. Confederation of European Paper Industries. Annual Statistics CEPI Dane z ankiet z przedsiębiorstw przemysłu papierniczego za 2003, 2004, 2005 i 2006 r., SPP Produkcja wyrobów przemysłowych w 2003, 2004, 2005, 2006 roku, wydawnictwa GUS. 4. Dane dotyczące wymiany handlowej w 2006 r. Warszawa CAAC Rys. 16. Zużycie makulatury w Polsce wg rodzajów w 2000 r. Suma: 752,6 tys. ton Rys. 17. Zużycie makulatury w Polsce wg rodzajów w 2006 r. Suma: 1021,5 tys. ton na tekturę falistą i tektur litych oraz w mniejszym stopniu papierów higienicznych. Zużycie makulatury wg rodzajów w 2000 i 2006 roku przedstawiono na rysunkach 16 i 17. O dziesięć procent wzrósł udział zużycia makulatury opakowaniowej (falistej, mocnej i mieszanej) w łącznej ilości makulatury zużywanej w polskim przemyśle papierniczym. Powodem tego są modernizacje instalacji produkcyjnych w przedsiębiorstwach produkujących papier do produkcji tektury falistej. Moce produkcyjne przedsiębiorstw produkujących papiery z makulatury zadrukowanej wzrosły tylko w nieznacznym stopniu. Podsumowanie Selektywna zbiórka odpadów z papieru i tektury rośnie w niewystarczającym stopniu. Nieprzestrzeganie prawa obowiązującego w Polsce, dotyczącego zbiórki odpadów, zwłaszcza komunalnych, ale również opakowaniowych, i brak kontroli powodują, że zbyt duża ilość odpadów trafia na składowiska. Uruchomienie nowych linii produkcyjnych w przemyśle papierniczym w Niemczech powoduje większy popyt również na makulaturę w Polsce. Już w chwili obecnej występują braki w zaopatrzeniu w makulaturę opakowaniową małych papierni, zwłaszcza na południu kraju. Proponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany w ustawach opakowaniowych idą w dobrym kierunku, ale są spóźnione co najmniej o rok. Nowe inwestycje w branży papierniczej planowane w Polsce i w Niemczech mogą napotykać za kilka lat na barierę surowcową, co jest szczególnie niekorzystne dla Polski, z uwagi na, wynikające z traktatu akcesyjnego, utrudnienia dotyczące importu makulatury. Paper and board waste market in Poland In comparison to other European countries, collection, recycling and utilization rates are very low in Poland. In 2006, recovered paper utilization by the industry slightly dropped. The growth in paper consumption and production in Poland affected the decrease of utilization and recycling rates. The surplus of collected recovered paper -which amounted to over t - was exported. In 2006, the recovered paper collection from the waste market in Poland rose by 12.7% as did its exports by 75,6%. The main grades used in paper and board production were as follows: corrugated and kraft (60.8%), old newspapers and magazines (25.6%) and mixed grades (9.1%). High grades represented just 4.6%. In 2006, the recovered paper and waste from the rest of paper and board made of bleached pulp (non coloured in the stuff) represented 4.6% of total recovered paper utilization in Poland ( : 55.5%, 56.1% and 56.3% respectively). This grade is mainly used in the production of case materials as well as solid boards. In 2006, the recovered paper and waste from other paper and board grades made of bleached pulp(non coloured in the stuff) represented 4.6% of total recovered paper utilization in Poland ( : 5.0%, 6.0% and 8.1% respectively). This grade is mainly used in the production of household and sanitary grades as well as graphics. In 2006, the recovered paper and waste from paper and board made mainly of wood chemical pulp (old newspapers, magazines and printed materials) represented 25.6% of total recovered paper utilization in Poland ( : 26.6%, 27.1% and 25.7% respectively). This grade is mainly used in the production of printing as well as household and sanitary papers. In 2006, the recovered paper and waste from other papers and boards, including unsorted grades represented 9.1% of total recovered paper utilization in Poland ( : 12.9%, 10.7% and 9,8% respectively). This grade is mainly used in the production of case materials and solid board as well as sanitary and household grades. The share of packaging grades (corrugated, kraft and mixed) in total volume of recovered paper used in the paper industry in Poland rose by 10%. This trend is caused by modernizations carried out in plants manufacturing case material. Production capacities of paper makers using printed grades were just slightly increased. Selective collection of paper and board waste has been growing but insufficiently. Due to the fact that the waste collection law is not always obeyed, mainly in case of municipal and packaging waste, too much waste is landfilled. New production lines in German paper industry have an impact on higher recovered paper demand also in Poland. Small scale paper mills currently suffer from the shortage of recovered paper. Proposed by the Ministry of Environment, changes in the packaging law go in the right direction but they are one year late. New investments planed in Polish and German paper industry may have some difficulties with availability of raw materials in coming years. Due to some import restrictions resulting from the Accession Treaty, the situation may be particularly unfavourable for Poland. 591

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych stałych odpadów komunalnych w Polsce

Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych stałych odpadów komunalnych w Polsce Archives of Waste Management and Environmental Protection Archiwum Gospodarki Odpadami http://ago.helion.pl ISSN 1733-4381, Vol. 9 (2008), p-81-88 Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o Odpadach / Polska = Szansa na zmianę. Marcin Kwiatkowski Warszawa, June 24 th 2014

Nowa ustawa o Odpadach / Polska = Szansa na zmianę. Marcin Kwiatkowski Warszawa, June 24 th 2014 Nowa ustawa o Odpadach / Polska = Szansa na zmianę Marcin Kwiatkowski Warszawa, June 24 th 2014 Agenda 1. Prezentacja Smurfit Kappa Group 2. Cykl życia opakowania kartonowego 3. Jakośćmakulatury / EN 643

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

ZBIÓRKA ODPADÓW W POLSCE PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ MAKULATURY. Dr inż. Katarzyna Godlewska Stowarzyszenie Papierników Polskich

ZBIÓRKA ODPADÓW W POLSCE PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ MAKULATURY. Dr inż. Katarzyna Godlewska Stowarzyszenie Papierników Polskich ZBIÓRKA ODPADÓW W POLSCE PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ MAKULATURY Dr inż. Katarzyna Godlewska Stowarzyszenie Papierników Polskich ZBIÓRKA ODPADÓW - LEGISLACJA Obowiązek selektywnej zbiórki w 2013 r. wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ A SYSTEM ZBIÓRKI PAPIERU I TEKTURY Z ODZYSKU. Dr inż. Katarzyna Godlewska Stowarzyszenie Papierników Polskich

JAKOŚĆ A SYSTEM ZBIÓRKI PAPIERU I TEKTURY Z ODZYSKU. Dr inż. Katarzyna Godlewska Stowarzyszenie Papierników Polskich JAKOŚĆ A SYSTEM ZBIÓRKI PAPIERU I TEKTURY Z ODZYSKU Dr inż. Katarzyna Godlewska Stowarzyszenie Papierników Polskich MAKULATURA Makulatura, czyli papier i tektura z odzysku stanowi jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej

Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej Mondi Świecie S.A. M.Skorwider Dlaczego przerabiamy kartony po płynnej żywności w MŚ?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2001-2012 MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2001-2012

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2001-2012 MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2001-2012 318 Stanisław STOWARZYSZENIE Zając, Waldemar Izdebski, EKONOMISTÓW Jacek Skudlarski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski ***

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

IHCTMTyUlOHAJlbHMM BEKTOP EKOHOMIHHOrO P03BMTKY

IHCTMTyUlOHAJlbHMM BEKTOP EKOHOMIHHOrO P03BMTKY MEJlITOnOJlbCbKMM IHCTUTYT flep>kabhoro TA MYHIUMnAJlbHOrO YnPABJlIHHfl KJlACMMHOrO npmbathoro yhibepcmtety" MELITOPOL INSTITUTE OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION OF THE CLASSICAL PRIYATE UNIYERSITY

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY NAWOZAMI MINERALNYMI I ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W LATACH

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY NAWOZAMI MINERALNYMI I ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN W LATACH Stowarzyszenie Polski handel zagraniczny Ekonomistów nawozami mineralnymi Rolnictwa i środkami i Agrobiznesu ochrony roślin... Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 267 Arkadiusz Piwowar Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Tendencje umiędzynarodowienia

Tendencje umiędzynarodowienia UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 858 Współczesne Problemy Ekonomiczne DOI: 10.18276/wpe.2015.11-08 Hanna Soroka-Potrzebna* Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

2) Analiza rynku surowców do produkcji farb Wzrost cen komponentów bazowych. Kalafonia (Składnik spoiw)

2) Analiza rynku surowców do produkcji farb Wzrost cen komponentów bazowych. Kalafonia (Składnik spoiw) Heiner Klokkers 2) Analiza rynku surowców do produkcji farb Wzrost cen komponentów bazowych Kalafonia (Składnik spoiw) Kupfer ist auch stark gestiegen, was wir vor allem an den Bronzen und am Blau sehen.

Bardziej szczegółowo

Zbyt cenne, by je wyrzucać

Zbyt cenne, by je wyrzucać Fot.: www.sxc.hu Zbyt cenne, by je wyrzucać PlasticsEurope Tworzywa sztuczne to prawdziwi mistrzowie pod względem oszczędności zasobów, ponieważ jest to materiał pozwalający zaoszczędzić więcej surowców

Bardziej szczegółowo

Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie

Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie ADAM MROZIŃSKI, Koło Naukowe TOPgarn Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Recyrkulacja tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze, , Limanowa

XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze, , Limanowa XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze, 04-05.03.2011, Limanowa Branża soków zagęszczonych - jej sytuacja oraz znaczenie w Unii Europejskiej Przewodniczący Sekcji Koncentratów Krajowa Unia Produkcji

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 13 maja 2015 r. GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY W I kw. 2015 roku Grupa Arctic

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę 27 lutego 207 r. POUFNE I PRAWNIE ZASTRZEŻONE Korzystanie bez zgody zabronione McKinsey jest największą firmą

Bardziej szczegółowo

OCENA WIELKOŚCI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ GMINY

OCENA WIELKOŚCI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ GMINY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/III/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 209 218 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi OCENA WIELKOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU

GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 23 marca 2015 r. GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU Grupa Arctic Paper wypracowała w 2014 roku znacząco lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego w. odniesieniu do bazy surowcowej PGL LP. Marek Krzykowski, IP Kwidzyn

Perspektywy rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego w. odniesieniu do bazy surowcowej PGL LP. Marek Krzykowski, IP Kwidzyn Perspektywy rozwoju przemysłu celulozowopapierniczego w odniesieniu do bazy surowcowej PGL LP Marek Krzykowski, IP Kwidzyn Sękocin Stary, 24-25 października 2012 I. Charakterystyka przemysłu celulozowopapierniczego

Bardziej szczegółowo

STRUMIENIE ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE W 2002 ROKU

STRUMIENIE ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE W 2002 ROKU STRUMIENIE ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W POLSCE W 2002 ROKU 2.1. Źródła informacji Funkcjonowanie pakietu ustaw dotyczących odpadów opakowaniowych rozpoczęło się 1 stycznia 2002 roku. Za ten rok zobowiązane

Bardziej szczegółowo

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Tomasz Wiktorski B + R S t u d i o A n a l i z y R y n k u M e b l a r s k i e g o O g ó l n o p o l s k a I z b a G o s p o d a r c z a P r o d u c e n t ó w M e b

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 grudnia 2012 roku Agenda Recyklingu metali na świecie Recyklingu metali w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów po płynnej żywności Andrzej Błażejewicz 24.03.2015

Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów po płynnej żywności Andrzej Błażejewicz 24.03.2015 Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów po płynnej żywności Andrzej Błażejewicz 24.03.2015 IN TOUCH EVERY DAY Nasze produkty towarzyszą milionom ludzi każdego dnia. 2 Mondi Group Jesteśmy międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011

Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy. Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 Recykling opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy Kazimierz Borkowski PlasticsEurope Polska Poznań, 24 marca 2011 O PlasticsEurope Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw

Bardziej szczegółowo

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 393 Stanis³aw Zaj¹c *, Waldemar Izdebski **, Dariusz Kusz *** * Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie, ** Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 32 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 11 21 BARBARA BATÓG JACEK BATÓG Uniwersytet Szczeciński Katedra Ekonometrii i Statystyki ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR

Bardziej szczegółowo

The comparison of medium mass results of municipal waste collected in the years

The comparison of medium mass results of municipal waste collected in the years Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 16, issue 2 (2014), p. 33-42 http://awmep.org The comparison of medium mass results of municipal waste collected in the years 2004-2012

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I TEMPO ZMIAN MASY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH Z MIAST I WSI

TENDENCJE I TEMPO ZMIAN MASY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH Z MIAST I WSI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 212 (X XII). T. 12. Z. 4(4) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 137 144 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 212

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Mondi Świecie S.A. Aspekty recyklingu opakowań po płynnej żywności oraz opakowań z papieru i tektury Andrzej Błażejewicz

Mondi Świecie S.A. Aspekty recyklingu opakowań po płynnej żywności oraz opakowań z papieru i tektury Andrzej Błażejewicz Mondi Świecie S.A. Aspekty recyklingu opakowań po płynnej żywności oraz opakowań z papieru i tektury Andrzej Błażejewicz 25.04.2017 IN TOUCH EVERY DAY Nasze produkty towarzyszą milionom ludzi każdego dnia.

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny nasionami i produktami roślin oleistych po integracji z Unią Europejską

Handel zagraniczny nasionami i produktami roślin oleistych po integracji z Unią Europejską TOM XXXI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 21 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie Handel zagraniczny nasionami i produktami roślin oleistych po integracji z Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Przemysł materiałów ogniotrwałych na świecie i w Polsce stan i kierunki rozwoju

Przemysł materiałów ogniotrwałych na świecie i w Polsce stan i kierunki rozwoju MATERIA Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 3, (2015), 337-341 www.ptcer.pl/mccm Przemysł materiałów ogniotrwałych na świecie i w Polsce stan i kierunki rozwoju J C ICiMB Oddział Materiałów Ogniotrwałych,

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Skala i rentowność inwestycji w gospodarce odpadami

Skala i rentowność inwestycji w gospodarce odpadami Paweł Ważniewski Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Skala i rentowność inwestycji w gospodarce odpadami Wstęp Procesy

Bardziej szczegółowo

ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION FROM RENEWABLE SOURCES IN POLAND AND 28 COUNTRIES OF the EUROPEAN UNION

ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION FROM RENEWABLE SOURCES IN POLAND AND 28 COUNTRIES OF the EUROPEAN UNION 263 Roczniki Naukowe Pozyskanie i Stowarzyszenia energii pochodzącej Ekonomistów z odnawialnych Rolnictwa źródeł energii i Agrobiznesu w Polsce... 2017 tom XIX zeszyt 2 doi: 10.5604/01.3001.0010.1210 wpłynęło:

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI A PROCESY LOGISTYCZNE

STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI A PROCESY LOGISTYCZNE KRZYWDA Dariusz 1 stałe odpady komunalne, procesy logistyczne STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI A PROCESY LOGISTYCZNE Celem artykułu jest przedstawienie procesów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Poligrafia wymiana handlowa

Poligrafia wymiana handlowa PRACOWNIA BADAŃ I ANALIZ PROMOCJA XXI Poligrafia wymiana handlowa 2000-2007 Wiesław Cetera Warszawa 2009 wymiana handlowa 2000-2007.indb1 1 2009-04-24 08:47:46 Projekt okładki: Kasia Cetera, Andrzej Stempel

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w handlu międzynarodowym żywą trzodą chlewną w latach

Analiza tendencji w handlu międzynarodowym żywą trzodą chlewną w latach Benedykt Pepliński Dariusz Majchrzycki 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Analiza tendencji w handlu międzynarodowym żywą trzodą chlewną w latach -29 Wprowadzenie Handel międzynarodowy produktami zwierzęcymi

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Podstawa prawna systemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), transponuje

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zbiórka makulatury. Informacje podstawowe. Cele edukacyjne

Zbiórka makulatury. Informacje podstawowe. Cele edukacyjne Zbiórka makulatury Informacje podstawowe W XXI wieku, pomimo pełnej komputeryzacji, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez papieru. Przeciętnie mieszkaniec świata rocznie zużywa ok. 50 kg papieru. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

POPYT NA MASZYNY ROLNICZE W POLSCE W LATACH

POPYT NA MASZYNY ROLNICZE W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2010 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie POPYT NA MASZYNY ROLNICZE W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

Koksownictwo polskie na tle œwiatowego przemys³u koksowniczego

Koksownictwo polskie na tle œwiatowego przemys³u koksowniczego SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Andrzej WARZECHA*, Ma³gorzata NOCUÑ-B K*, Gerard

Bardziej szczegółowo

BILANS DRZEWNY POLSKI

BILANS DRZEWNY POLSKI TADEUSZ PUCHALSKI BILANS DRZEWNY POLSKI Drewno odgrywa w gospodarce każdego kraju 'bardzo dużą «rolę, przy czym rola ta stale wzrasta. Przewidywania sprzed lat kilkudziesięciu, że będzie to surowiec o

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE W PRODUKCJI, KONSUMPCJI I HANDLU ZAGRANICZNYM NA RYNKU MLEKA I JEGO ARTYKUŁÓW W LATACH

TENDENCJE W PRODUKCJI, KONSUMPCJI I HANDLU ZAGRANICZNYM NA RYNKU MLEKA I JEGO ARTYKUŁÓW W LATACH Stanisław Stańko 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW TENDENCJE W PRODUKCJI, KONSUMPCJI I HANDLU ZAGRANICZNYM NA RYNKU MLEKA I JEGO ARTYKUŁÓW W LATACH 1990-2005

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA GDAŃSK, 27 LISTOPADA 2015 R.

KONFERENCJA PRASOWA GDAŃSK, 27 LISTOPADA 2015 R. KONFERENCJA PRASOWA GDAŃSK, 27 LISTOPADA 2015 R. Projekt pod nazwą System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo