Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI. Rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Sławomir Morys SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI Rok szkolny 2014/2015

2 Edytor tekstu Zasady wprowadzania tekstu. Formatowanie czcionki Obsługa edytora tekstu niesformatowanego Przygotowanie dokumentu do wydruku. Korzystanie z różnych wyglądów dokumentu. Wykonywanie operacji blokowych. Formatowanie akapitu.(wyrównywanie, wcięcia, tabulatory, itp.) Formatowanie strony (marginesy, orientacja, itp.) Wyszukiwanie i zamiana informacji. Użycie tabel. Użycie kolumn. Numerowanie i wypunktowywanie. Konfiguracja drukarki. Użycie korespondencji seryjnej. Tworzenie przypisów i odnośników. Użycie nagłówków i stopek. Łączenie i osadzanie obiektów Modyfikowanie obiektów. Użycie słowników. Instalowanie czcionek. Samodzielna redakcja tekstu Praca z tekstem podzielonym na sekcje. Użycie stylów. Użycie struktury dokumentu. Praca z dokumentem długim Przegląd poleceń menu. Przygotowywanie dokumentów w różnym formacie. Konfigurowanie pracy edytora tekstu. Makra i ich zastosowanie. Praca z Visual Basic for Aplication. 1 S t r o n a

3 Arkusz kalkulacyjny Metody wprowadzania danych do komórki. Formatowanie komórki. Formatowanie kolumn i wierszy. Metody adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. Wykresy - interpretacja graficzna wprowadzonych danych Modyfikacja arkusza - wyszukiwanie i zamiana informacji. Operacje blokowe na komórkach. Znajomość częściej używanych funkcji. Sortowanie danych. Formatowanie wykresów Przygotowywanie wydruku (nagłówki, stopki, przypisy, itp.) Praca z wieloma arkuszami. Użycie komentarzy. Osadzanie obiektów w arkuszu. Użycie nazw komórek. Zastosowanie arkusza do analizy problemów z innych dziedzin Formatowanie warunkowe komórek. Ochrona danych arkusza i jego wyglądu. Użycie filtrów. Grupowanie. Użycie solvera i scenariuszy. Stosowanie arkusza do rozwiązywania zadań problemowych Konfigurowanie pracy arkusza kalkulacyjnego. Makra i ich zastosowanie. Praca z Visual Basic for Aplication. 2 S t r o n a

4 Usługi Internetu Uruchamianie klienta poczty internetowej. Odbieranie poczty internetowej. Uruchamianie przeglądarki internetowej. Praca z prostymi stronami WWW Redagowanie wiadomości i wysyłanie jej za pomocą klienta poczty Budowa adresu pocztowego. Konfiguracja konta . Gromadzenie adresów w książce adresowej i ich użycie. Budowa adresów internetowych (strony WWW) Odsyłacze na stronach WWW i ich użycie. Grupy dyskusyjne (adresy). Korzystanie z usługi FTP serwera szkolnego. Zasady działania sieci Internet (adresy TCP-IP, nazwy używane w Internecie) Zakładanie nowego konta pocztowego. Przesyłanie załączników. Zarządzanie wiadomościami. Wyszukiwanie informacji za pomocą serwisów wyszukiwawczych (Google itp.) Redagowanie stron WWW i ich umieszczanie na serwerach internetowych. Usługa news i zasady korzystania z niej. Subskrybowanie grup dyskusyjnych. Praca klienta FTP. Wyszukiwanie plików na serwerach FTP. IRC i zasady korzystania z tej usługi. Zarządzanie wiadomościami otrzymywanymi z serwera. Przesyłanie wiadomości kodowanych. Tworzenie reguł przesyłania wiadomości. Użycie złożonych funkcji języka HTML Grafika na stronach internetowych. Korzystanie z usługi zdalnego logowania (Telnet, SSH) Inne usługi Internetu. Inne programy pocztowe i ich obsługa. Inne przeglądarki internetowe. Tworzenie skryptów CGI. Tworzenie formularzy na stronach internetowych. Użycie Java Script, VB_Script do tworzenia stron internetowych. 3 S t r o n a

5 HTML Używanie edytora HTML Znajomość podstawowych znaczników (np.: HTML, BODY, HEAD itp.) Tworzenie prostej strony zawierającej tekst. Tworzenie strony przy użyciu narzędzi wspomagających (EdHTML) Formatowanie tekstu na stronach internetowych Hiperłącza Wstawianie grafiki na strony internetowe Użycie tabel Użycie atrybutów podstawowych tagów Publikowanie stron Użycie formularzy Użycie ramek. Tworzenie różnego rodzaju plików graficznych umieszczanych na stronach internetowych Optymalizacja stron Użycie stron kodowych Użycie stylów kaskadowych (CSS) Praca z edytorem stylów Optymalizacja kodu, umożliwiająca wyświetlanie stron w różnych przeglądarkach Osadzanie skryptów (Vbasic, JavaScript) Tworzenie własnych skryptów PHP, CGI-BIN, Flesh Serwer WWW (Apache) 4 S t r o n a

6 ALGORYTMY Praca w programie ELI Tworzenie schematu algorytmu w programie ELI Rozumienie schematów blokowych Słowny opis algorytmu Użycie algorytmu liniowego Algorytmy rozgałęzione Użycie pętli (algorytmy iteracyjne) Projektowanie struktury danych służących do rozwiązywania problemów przy użyciu algorytmów Algorytmy przeszukiwania zbiorów Porządkowanie zbiorów Sprawdzanie poprawności poznanych algorytmów przy użyciu programu ELI Algorytmy rekurencyjne Projektowanie algorytmów rozwiązujących zagadnienia z matematyki, fizyki itp. Optymalizacja algorytmu Znajomość podstawowych algorytmów Obliczanie złożoności algorytmu Implementacja schematów blokowych przy użyciu języka wyższego poziomu Algorytmy szyfrujące 5 S t r o n a

7 BAZY DANYCH Wprowadzanie danych do tabeli Wyszukiwanie danych w tabeli, filtrowanie i sortowanie danych Tworzenie prostych formularzy przy użyciu kreatorów Użycie własności pól tabeli. Używanie reguł poprawności. Tworzenie masek wprowadzania danych. Modyfikacja wyglądu formularza za pomocą widoku projekt Używanie kreatora raportów praca w trybie projektowania raportu Grupowanie danych w raportach Używanie sum i sum częściowych w raportach Wstawianie rysunków, tabel i innych elementów do raportów Projektowanie bazy danych. Kolejność dostępu do pól formularza Osadzanie elementów graficznych, edytorskich i ozdobnych w formularzu Używanie kreatora kwerend Tworzenie kwerend wybierających, tworzących tabele, usuwających, aktualizujących, dołączających i kwerend krzyżowych Kwerendy wielotabelowe Filtrowanie i sortowanie danych przy użyciu kwerend Tworzenie relacyjnych baz danych Użycie parametrów elementów sterujących formularza. (źródła formantu i źródła rekordów występujących w formularzu). Obliczenia matematyczne w kwerendach Używanie prostych kryteriów w kwerendach Dowiązania typu jeden do jednego i dowiązań jeden do wielu i ich zastosowanie Uzycie elementów interakcyjnych operujących na kilku tabelach Składnia języka SQL i jego użycie 6 S t r o n a

8 PROGRAMOWANIE Używanie edytora do tworzenia kodu programu. Rola znaków specjalnych w kodzie tekstu Użycie podstawowych dyrektyw Posługiwanie się instrukcją przypisania Używanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań i używanie nawiasów zagnieżdżonych Zwracanie wartości za pomocą return Określanie parametrów (argumentów) wywołania funkcji Definiowanie zmiennych Użycie stałych liczbowych i stałych symbolicznych Użycie stałych wyliczeniowych Używanie instrukcji warunkowych Deklarowanie funkcji i jej użycie Tworzenie plików nagłówkowych i ich wykorzystanie Rozpoznawanie sytuacji, w której konieczne jest zastosowanie pętli i jej użycie Tworzenie tablic i ich użycie Zasięg zmiennych w programie Tworzenie i zarządzanie klasami Dziedziczenie w klasach Posługiwanie się zasobami klasy - zasoby prywatne i publiczne Korzystanie z konstruktorów i destruktorów Projektowanie własnych konstruktorów i destruktorów Pojęcie wskaźnika i adres w pamięci. Tworzenie klasy pochodnej Nadpisywanie funkcji w klasie pochodnej Przeciążanie konstruktorów klas Wirtualne klasy podstawowe 7 S t r o n a

9 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Tworzenie nowego projektu Tworzenie ikony programu Projektowanie okna aplikacji Dodawanie kodu źródłowego do aplikacji Dodawanie obiektów kontrolnych Modyfikacja pól obiektów kontrolnych Przypisywanie obiektom kontrolnym zasad funkcjonowania Dodawanie i projektowanie menu. Dołączanie menu do okna aplikacji. Ustalanie stylów przycisków. Użytkowanie bibliotek. Rodzaje zdarzeń Używanie predefiniowanych okien dialogowych Tworzenie własnych okien dialogowych Rejestrowanie kontrolki w systemie Windows i w C++. Dodawanie kontrolki do okna dialogowego Tworzenie nowego paska narzędzi. Dołączenie paska narzędzi do ramki okna aplikacji. Tworzenie własnych klas Tworzenie kompilowanych modułów, które mogą być włączane do innych aplikacji. Dołączanie modułów do aplikacji Tworzenie biblioteki z rozszerzeniem MFC. Zarządzanie dostępem do wspólnych zasobów Tworzenie bibliotek DLL. 8 S t r o n a

10 MULTIMEDIA Tworzenie prostych rysunków bitmapowych i wektorowych Podłączanie urządzeń nagrywających i odtwarzających dźwięk do komputera. Odtwarzanie dźwięków z komputera. Posługiwanie się skanerem. Metoda zapisu obrazu Stosowanie odpowiedniej palety barw Dostosowywanie grafiki do zróżnicowanych wymagań (np.: Internet) Posługiwanie się atrybutami utworzonych obiektów. Użycie deseni i tekstur. Stosowanie przeźroczystości Kopiowanie danych audio z CD na twardy dysk. Odczyt materiału video. Tworzenie prezentacji multimedialnych w oparciu o różnego rodzaju nośniki Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonów i kreatorów Power Pointa. Osadzanie elementów graficznych w prezentacji. Kompresja obrazów bitmapowych Kadrowanie obrazów (przycinanie, obracanie, odbijanie). Dobieranie odpowiednich parametrów grafiki, takich jak kontrast, jaskrawość, nasycenie barw. Stosowanie krzywej tonalnej, selektywnej zamiany kolorów, filtrów i innych metod obróbki materiału graficznego. Operowanie różnego rodzaju obiektami w grafice wektorowej Zapis materiału audio na różnego rodzaju nośniki. Zapis materiału video w postaci skompresowanej Korzystanie z kreatora zawartości. Posługiwanie się widokami prezentacji. Manipulacja obiektami slajdów. Wzorzec slajdu. Korzystanie z projektora multimedialnego. Osadzanie dźwięków, animacji i video. Osadzanie obiektów pochodzących z innych aplikacji (wykresy, schemat organizacyjny itp.) w pokazie utworzonym przy użyciu Power Pointa. Posługiwanie się warstwami (tworzenie warstw, ustawienia widoczności). Ustalanie kolejności warstw. Wycinanie obiektów grafiki rastrowej (szparowanie). Kompresowanie dźwięków. Instalacja i używanie edytorów audio (usuwanie fragmentów utworów, niwelowanie szumów, miksowanie fragmentów utworów, wyciszanie itp.) Zapis kompozycji muzycznej w postaci plików MIDI. Użycie miksera. Wymuszanie akcji wyświetlania kolejnych slajdów (timer, przyciski nawigacyjne). Różne metody wyprowadzania kolejnych slajdów (przejścia slajdów). Obróbka liniowa materiału video. Wykorzystanie interface MIDI. Tworzenie animacji. Zasady oceniania na lekcjach informatyki w klasie 1h, 3h, 3h, 3i w roku szkolnym 2011/ ) System oceniania jest punktowy. Jedyne oceny (cel, bdb, db, dst, dop, ndst) są wystawiane na zakończenie roku szkolnego oraz na zakończenie pierwszego okresu. Oceny te są wynikiem uzyskania odpowiednich ilości punktów oraz ich przeliczenia na procenty w/g skali: od 40% (dop) 9 S t r o n a

11 od 50% (dst) od 75% (db) od 90% (bdb) od 105% (cel) Ocena końcowa wynika ze wszystkich zdobyczy punktowych w całym roku szkolnym. il. pkt. zdobytych il. pkt. zabrak.. zadania il. pkt. do zdobycia 2) Procent jest liczony w następujący sposób 100% 3) Punkty można uzyskiwać za: a) wypowiedzi ustne (maksymalnie za 12 pkt. oraz ewentualne 2 punkty dodatkowe); b) niezapowiedziane sprawdziany (maksymalnie za 12 pkt. oraz ewentualne 2 punkty dodatkowe); c) krótkie zapowiedziane sprawdziany (maksymalnie za 12 pkt. oraz ewentualne 2 punkty dodatkowe); d) l-godzinne zapowiedziane sprawdziany (maksymalnie za 16 pkt. oraz ewentualne 3 punkty dodatkowe); e) 2-godzinne zapowiedziane sprawdziany (maksymalnie za 20 pkt. oraz ewentualne 4 punkty dodatkowe); f) rzeczywistą aktywność na lekcjach (podsumowanie po zakończeniu działu); g) dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela (punktacja w zależności od złożoności problemu); h) brak zadania: i) uczciwie zgłoszony nauczycielowi: 1 pkt., jednak nie więcej niż tygodniowy wymiar godzin - w ciągu całego roku szkolnego; każde następne: 2 pkt. ii) zauważony przez nauczyciela w dniu odbycia lekcji (bez względu na porę i miejsce): 3 pkt. 4) Zeszyt ucznia nie podlega ocenianiu. 5) Zapowiedziany sprawdzian to taki, o którym zostali powiadomieni uczniowie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisanym w dzienniku lekcyjnym. Sprawdzian zapowiedziany jest obowiązkiem nauczyciela dla jego przeprowadzenia oraz obowiązkiem ucznia do jego napisania. W przypadkach nieobecności ucznia na sprawdzianie jest on zobowiązany do jego napisania na pierwszej możliwej lekcji (jednak bez uprzedniego zapowiadania ze strony nauczyciela). Gdyby uczeń (bez względu na przyczyny) nie napisał sprawdzianu do dnia klasyfikacji końcoworocznej otrzymuje minimalną ilość punktów. 6) Minimalne ilości punktów to: a) przy podstawie 12 pkt 4 punkty; b) przy podstawie 16 pkt 4 punkty; c) przy podstawie 20 pkt 5punktów. Minimalna ilość punktów oznacza, że w przypadku uzyskania przez ucznia mniejszej liczby punktów otrzymuje on tę właśnie minimalną. Jest to zachęta do dalszej pracy i próby nadrobienia ewentualnych zaległości. 7) Uczeń w ciągu jednego okresu może poprawiać jeden ze sprawdzianów zapowiedzianych (bez względu na uzyskaną z niego ilość punktów). Zdobyte w tym sprawdzianie punkty są zawsze wpisywane do dziennika. Zgłoszenie do poprawy musi nastąpić najpóźniej na następnej lekcji po oddaniu sprawdzianu, a jego pisanie następuje po umówieniu się z nauczycielem, jednak nie w trakcie lekcji ucznia. Wartość punktowa tego sprawdzianu jest taka sama jest sprawdzianu poprawianego i obejmuje ten sam zakres materiału. 8) Każdy uczeń, po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 9) może w nagrodę na zakończenie roku szkolnego przystąpić do sprawdzianu dodatkowego o podstawie 12 punktów. Uzyskane punkty są wpisywane do dziennika jedynie na życzenia ucznia. Zakres tego sprawdzianu jest bardzo mały, obejmuje wybrany przez ucznia zakres (z listy ustalonej przez nauczyciela) dotyczący materiału realizowanego w danym roku szkolnym do maja 2012r. Sprawdzian taki odbędzie się pod koniec maja 2012r. 9) Jeżeli w ciągu roku szkolnego (do maja) uczeń: przynajmniej dwa razy pisał zapowiedziany sprawdzian w innym terminie niż cała klasa lub trzykrotnie nie pisał niezapowiedzianego sprawdzianu (bez względu na przyczyny) to nie przysługuje mu prawo do nagrody, o której mowa w punkcie 8. 10) W ciągu okresu uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania. Jest to jedyna możliwość zgłoszenia nieprzygotowania (bez względu na przyczynę). Przy zgłoszeniu nieprzygotowania uczeń nie będzie miał 10 S t r o n a

12 sprawdzanego zadania domowego, nie będzie pisał niezapowiedzianego sprawdzianu, nie będzie pytany na lekcji. Natomiast nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów zapowiedzianych ani wcześniej zapowiedzianych wyjątkowych lekcji (np: powtórzeniowych). 11) Wszystkie zdobyte punkty ucznia są jawne tylko dla danego ucznia oraz jego rodziców. Uczeń z odpowiedzi ustnej otrzymuje wpis do zeszytu z uzyskaną ilością punktów, natomiast sprawdziany pisemne poprawione otrzymuje bądź na własność, bądź do wglądu. O dodatkowych punktach jest informowany ustnie. 12) Każdy uczeń jest zobowiązany do samodzielnego notowania swoich zdobyczy punktowych. Nauczyciel przedstawia uczniowi i za jego pośrednictwem rodzicom wyliczenie punktowe dwa razy w ciągu roku: na zakończenie okresu pierwszego oraz na zakończenie roku szkolnego. 13) Nie przewiduje się w ostatnich okresach przed końcem roku szkolnego oraz pierwszego okresu specjalnego dopytywania. 14) Jeżeli uczeń w ciągu roku szkolnego opuści więcej niż 50% przewidywanego czasu lekcji z informatyki może nie zostać sklasyfikowany. 15) Wszystkie sytuacje sporne nieuwzgłędnione w powyższych zasadach oceniania rozstrzyga nauczyciel. PROCEDURA UZYSKANIA WYŻSZEJ OCENY Z INFORMATYKI NIŻ PRZEWIDYWANA W przypadku wyrażenia przez ucznia chęci uzyskania oceny z ww. przedmiotów wyższej niż przewidywana nauczyciel sprawdza spełnienie następujących warunków: 1. uzyskanie w zapowiedzianych sprawdzianach (wraz z ewentualnymi poprawami) w ciągu roku szkolnego w części dotyczącej aktywności matematycznych takiej ilości punktów, która odpowiada * ocenie, o którą ubiega się uczeń (zgodnie z przeliczeniem procentowym: od 40% - dop, od 50% - dst, od 75% - db, od 90% - bdb, od 100% - cel), 2. wykorzystanie wszystkich możliwości poprawy oceny (dwie poprawy oraz uczestniczenie w sprawdzianie - nagrodzie). Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione uczeń może przystąpić do sprawdzianu dotyczącego wiadomości objętych całorocznymi wymaganiami edukacyjnymi na ocenę celującą. Uczeń otrzyma ocenę wyższą niż przewidywana, gdy uzyska z tego sprawdzianu ilość punktów wymaganą na tę ocenę (zgodnie z przeliczeniem procentowym: od 40% - dop, od 50% - dst, od 15% - db, od 90% - bdb, od 100% - cel). Termin sprawdzianu ustala nauczyciel. Nieobecność ucznia na sprawdzianie powoduje utrzymanie oceny wystawionej przez nauczyciela. 11 S t r o n a

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Pracownia specjalistyczna, studia niestacjonarne, stopień I, rok 2014/2015 Każdy z projektów oceniany będzie również w zakresie wyglądu maksymalna ilość punktów:

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo