AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU"

Transkrypt

1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia Adres budynku: Kaliskiego Warszawa powiat: Warszawa województwo: mazowieckie Wykonawca audytu: inż Jacek Stępień Numer opracowania:

2 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 3 2. Karta audytu energetycznego budynku 4 3. Dokumenty i dane źródłowe oraz wytyczne i uwagi inwestora 6 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 7 5. Ocena stanu technicznego budynku Wskazanie rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Źródła ciepła Przegrody nieprzezroczyste Zestawienie ulepszeń optymalnych Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Załączniki Załącznik 1 - Współczynniki przenikania ciepła dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantów termomodernizacyjnych Załącznik 4 - Rysunki 58 Aterm /62

3 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny 1.2 Rok budowy Inwestor Wojskowa Akademia Techniczna 1.4 Adres budynku (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Kaliskiego nr 2 kod: miejscowość: Warszawa tel. fax: PESEL 2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt: Pracownia Audytorska inż Jacek Stępień Klińskiego nr 49L kod: miejscowość: Ostrowiec Św. REGON: Kaliskiego 13 kod: miejscowość: Warszawa powiat: Warszawa województwo:mazowieckie 3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: inż Jacek Stępień Bławatna nr 22 kod: miejscowość: Ostrowiec Św kwalifikacje: uprawnienia KAPE 0135/99 Nr 247/PŚk/09 podpis: 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 1. mgr inż.arch.zbigniew Doktór współautor 2. mgr inż.sylwia Piwowarska współautor 3. mgr inż.arch.katarzyna Dziubek współautor 5. Miejscowość: Ostrowiec Św., data wykonania opracowania: Aterm /62

4 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU* 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna 2. Liczba kondygnacji 5 3. Kubatura części ogrzewanej [m³] 28818,72 4. Powierzchnia netto budynku [m²] 5541,40 5. Powierzchnia użytkowa podstawowej części budynku [m²] 4496,00 6. Powierzchnia użytkowa dodatkowej części budynku [m²] 0 7. Liczba lokali Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralne przygotowanie 10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)] Stan przed termomod ernizacją Stan po termomod ernizacji STR-W 1,558 0,200 SG-051 1,155 0,228 SW 1,710 1,710 Strop międzykondygnacyjny 0,748 0,748 SW 70 0,855 0,855 STR-N 1,238 0,213 GRUPA ściana zewnętrzna 1,151 0,211 GRUPA strop przy przepływie ciepła z dołu do góry 0,229 0,229 0,229 GRUPA ściana wewnętrzna 0,855 [1] 0,855 0,855 GRUPA podłoga na gruncie 0,506 0,506 0,506 STOLARKA_2 1,300 1,300 STOLARKA_3 1,800 1,800 STOLARKA_5 1,300 1,300 GRUPA stolarka 1,300 1,300 1,300 GRUPA stolarka 1,800 N-W 1,800 1, Sprawności składowe systemu grzewczego Sprawność wytwarzania 0,86 0,86 Sprawność przesyłania 0,87 0,87 Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,80 Sprawność akumulacji 1,00 1,00 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia (obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009) Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby (obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009) 4. Charakterystyka systemu wentylacji ,00 1,00 1,00 1,00 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej wentylacja realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą stolarki okiennej Strumień powietrza wentylacyjnego [m³/h] 21487, ,46 Aterm /62

5 4. Liczba wymian [1/h] 0,75 0,75 5. Charakterystyka energetyczna budynku Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 700,80 443,43 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kw] Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m²rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m²rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) ,28 146, , , , ,83 441,12 441,12 brak danych - 184,44 84,52 308,14 141,20 Cena za 1GJ na ogrzewanie** [zł] 52,66 52,66 Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc*** [zł] 8178, ,88 Opłata za podgrzanie 1m³ wody użytkowej ** [zł] 61,45 61,45 Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc*** [zł] 8178, ,88 Opłata za ogrzanie 1m² pow. użytkowej [zł] 7,27 3,56 Opłata abonamentowa - ogrzewanie [zł] 0,00 0,00 Opłata abonamentowa - ciepła woda użytkowa [zł] 0,00 0,00 7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] Planowane koszty całkowite [zł] Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,50 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] ,50 Premia termomodernizacyjna [zł] ,25 * - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku ** - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii *** - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 50, ,20 Aterm /62

6 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1. Dokumentacja projektowa Archiwalna dokumentacja projektowa - architektura - Inwentaryzacjaz natury 3.2. Inne dokumenty Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U z 2006 Nr 156 poz.1118 Dz.U. z 2007 Nr 170 poz. 1217, Nr 88 poz.578, Nr 99 poz.665,nr 127 poz.880) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 191 poz.1373.rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz Osoby udzielające informacji pracownicy wydziału inwestycji 3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) brak 3.5. Data wizji lokalnej Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów 0 zł przedsięwzięcia 3.7. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora ,00 zł Aterm /62

7 4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja i technologia konstrukcja budynku: Ławy fundamentowe żelbetowe, Ściany zewnętrzne: - piwnice murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 51 cm, - parter i kondygnacja powtarzalna murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 51 cm, - Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 38 cm, 25 cm, - Ścianki działowe z murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej 12cm, - Klatki schodowe żelbetowe prefabrykowane, - Stropy DMS gr. 30 cm i AKERMAN 25cm, - Stropodach wentylowany nad większa częścią budynku i niewentylowany, odwodnienie zewnętrzne, kryty papą Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe 1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana 4496,00 m² 2. Powierzchnia usługowa ogrzewana 0,00 m² 3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 1045,40 m² 4. Powierzchnia ogrzewana 5541,40 m² 5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m² 6. Powierzchnia całkowita 5541,40 m² 7. Kubatura użytkowa ogrzewana 23709,12 m³ 8. Kubatura usługowa ogrzewana 0,00 m³ 9. Kubatura ruchu ogrzewana 5109,60 m³ 10. Kubatura ogrzewana 28818,72 m³ 11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m³ 12. Kubatura całkowita 28818,72 m³ 13. Liczba lokali Liczba osób Opisy techniczne podstawowych elementów budynku Elewacja Ściany zewnętrzne: - piwnice murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 51 cm, - parter i kondygnacja powtarzalna murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 51 cm, - Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 38 cm, 25 cm, - Ścianki działowe z murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej 12cm Dach Stropodach wentylowany nad większa częścią budynku i niewentylowany, odwodnienie zewnętrzne, kryty papą Stolarka stolarka po wymianie : Stolarka okienna PCV, Stolarka drzwiowa PCV, Ściany wewnętrzne Aterm /62

8 - Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 38 cm, 25 cm, - Ścianki działowe z murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej 12cm, Ściany fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe, piwnice murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 51 cm, Stropy - Stropy DMS gr. 30 cm i AKERMAN 25cm, Podłogi na gruncie 4.3. Charakterystyka energetyczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacją znajduje się w Załączniku System grzewczy Opis ogólny Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziałem dolnym. Parametry pracy 90/70 0C. Instalacja wyposażona w grzejnikowe zawory termostyczne.instalacja posiada zawory podpionowe Moc cieplna zamówiona 0 kw Taryfy i opłaty wg taryfy dostarczyciela energii Sprawności składowe systemu grzewczego 1. Sprawność wytworzenia 0,86 2. Sprawność akumulacji 1,00 3. Sprawność przesyłania 0,87 4. Sprawność regulacji i wykorzystania 0, Instalacja ciepłej wody użytkowej Opis ogólny Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w wężle ciepłowniczym.instalacja z cyrkulacją Moc cieplna zamówiona 0 kw Taryfy i opłaty wg taryfy dostarczyciela energii 4.6. System wentylacji Opis ogólny Wentylacja grawitacyjna realizowana przez nieszczelności okienne do pionów wentylacyjnych Instalacja gazowa Opis ogólny Aterm /62

9 nie objęta opracowaniem 4.8. Instalacja elektryczna Opis ogólny nie objęta opracowaniem Aterm /62

10 5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 5.1. Konstrukcja i technologia OCENA STANU TECHNICZNEGO W wyniku dokonanej inwentaryzacji oraz przeglądu i oceny stanu technicznego ustalono: - konstrukcja budynku ściany, stropy bez widocznych odkształceń, spękań stan techniczny elementów konstrukcji budynku ocenia się jako dobry, - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna nowa z PCV stan dobry, drzwi wejściowe PCV stan techniczny dobry, - obróbki blacharskie i orynnowanie stan techniczny średni, - brak opaski wokół budynku, Po oględzinach budynku stwierdzono iż przedmiotowy budynek nadaje się do wykonania planowanej inwestycji Elewacja ściana nie spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Stan techniczny dobry 5.3. Dach stropodach STR-W - konstrukcja budynku ściany, stropy bez widocznych odkształceń, spękań stan techniczny elementów konstrukcji budynku ocenia się jako dobry,stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna nowa z PCV stan dobry, drzwi wejściowe PCV stan techniczny dobry, STR-N konstrukcji budynku ocenia się jako dobry,stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna nowa z PCV stan dobry, drzwi wejściowe PCV stan techniczny dobry, 5.4. Stolarka Stolarka stanie technicznym dobrym 5.5. Ściany wewnętrzne stan dobry 5.6. Ściany fundamentowe ściana w gruncie SG-051 konstrukcji budynku ocenia się jako dobry,stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna nowa z PCV stan dobry, drzwi wejściowe PCV stan techniczny dobry, 5.7. Stropy stan dobry 5.8. Podłogi na gruncie stan dobry 5.9. System grzewczy Aterm /62

11 Stan techniczny dobry - nie przewiduje się zmian Instalacja ciepłej wody użytkowej Stan techniczny dobry.nie przewiduje się żadnych usprqawnień System wentylacji Stan dobry Instalacja gazowa brak Instalacja elektryczna stan techniczny dobry Aterm /62

12 6. WSKAZANIE RODZAJÓW ULEPSZEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 1. docieplenie - stropodach (STR-W) 2. docieplenie - ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna) 3. docieplenie - stropodach (STR-N) 4. docieplenie - ściana w gruncie (SG-051) Aterm /62

13 7. ŹRÓDŁA CIEPŁA 7.1. System grzewczy Sprawności źródeł ciepła Lp. Nazwa Nośnik energii 1. węgiel kamienny RAZEM (wartości średnioważone) Sprawność wytworzenia [%] Sprawność akumulacji [%] Sprawność transportu [%] Sprawność regulacji i wykorzystania [%] Sprawność całkowita [%] 86,00 100,00 87,00 80,00 59,86 86,00 100,00 87,00 80,00 59, Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009) Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe 1. 1,00 1, Opłaty RAZEM (wartości średnioważone) 1,00 1,00 Lp. Nazwa Nośnik energii 1. węgiel kamienny RAZEM (wartości średnioważone) Opłata zmienna [zł/gj] Opłata stała [zł/mwmc] Abonament [zł/mc] 52, ,88 0,00 52, ,88 0, Składowe opłat Opłata zmienna 52,66 zł/gj 2. Opłata stała 8178,88 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc 7.2. Ciepła woda użytkowa Sprawności źródeł ciepła Lp. Nazwa Nośnik energii Sprawność wytworzenia [%] 1. węgiel kamienny Opłaty RAZEM (wartości średnioważone) Sprawność akumulacji [%] Sprawność transportu [%] Sprawność całkowita [%] 83,00 45,00 70,00 26,14 83,00 45,00 70,00 26,14 Lp. Nazwa Nośnik energii 1. węgiel kamienny RAZEM (wartości średnioważone) Opłata zmienna [zł/gj] Opłata stała [zł/mwmc] Abonament [zł/mc] 52, ,88 0,00 52, ,88 0, Składowe opłat Opłata zmienna 52,66 zł/gj Aterm /62

14 2. Opłata stała 8178,88 zł/mwmc 3. Abonament 0,00 zł/mc Aterm /62

15 8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE 8.1. Podsumowanie L.p. Nazwa U0 [W/m²K] F [m²] Lambda [W/mK] d [m] U1 [W/m²K] Koszt [zł/m²] 1. STR-W 1, ,23 0,039 0,17 0, , , SG-051 1, ,52 0,034 0,12 0, , , STR-N 1, ,22 0,036 0,14 0, , , GRUPA ściana zewnętrzna N [zł] 1, ,70 0,031 0,12 0, , , 78 SPBT [a] 4,74 29,28 8,07 7, Charakterystyka ulepszeń przegród nieprzezroczystych STR-W Dane podstawowe 1. Rodzaj przegrody stropodach 2. Współczynnik przenikania ciepła U 1,558 W/m²K 3. Powierzchnia strat ciepła 1468,23 m² 4. Temperatura wewnętrzna 19,19 C - średnioważona po kubaturze części budynku 5. Temperatura zewnętrzna -20 C 6. Liczba stopniodni 3506,2 7. Opłata stała 8178,88 zł/mwmc 8. Opłata zmienna 52,66 zł/gj 9. Abonament 0,00 zł/mc Docieplenie 1. Materiał dociepleniowy Granulat z wełny szklanej URSA Granulat 2. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego 0,039 W/mK 3. Powierzchnia docieplenia 1468,23 m² Koszty docieplenia przegrody 1. Robocizna 20,00 zł/m² 2. Sprzęt 70,00 zł/m² 3. Materiał dociepleniowy 80,00 zł/m³ 4. Materiał niezależny od grubości docieplenia 0,00 zł/m² 5. Stawka VAT 23 % 6. Cena brutto 1m² docieplenia o grubości 0,17 m 127,43 zł/m² 7. Podstawa przyjęcia wyceny SEKOCENBUD Wyniki optymalizacji Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie 1 1. Grubość dodatkowej izolacji [m] 2. Zwiększenie oporu cieplnego [m²k/w] Ulepszenie 2 Ulepszenie 3 Ulepszenie 4 0,16 0,17 0,18 0,19 4,103 4,359 4,615 4, Opór cieplny [m²k/w] 0,642 4,744 5,001 5,257 5, Współczynnik U [W/m²K] 1,558 0,211 0,200 0,190 0, Zapotrzebowanie na ciepło [GJ/a] 692,96 93,75 88,94 84,60 80,67 Aterm /62

16 6. Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] 0,0896 0,0121 0,0115 0,0109 0, Koszty ciepła [zł] 45289, , , , ,23 8. Oszczędność kosztów [zł/a] 39162, , , ,59 9. Jednostkowa cena ulepszenia [zł/m²] 126,44 127,43 128,41 129, Nakłady [zł] , , , , SPBT [a] 4,74 4,74 4,74 4,75 Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubości 0,17 m Nakłady: ,61 zł SPBT: 4,74 a Uwagi: SG-051 Dane podstawowe 1. Rodzaj przegrody ściana w gruncie 2. Współczynnik przenikania ciepła U 1,155 W/m²K 3. Powierzchnia strat ciepła 409,516 m² 4. Temperatura wewnętrzna 19,19 C - średnioważona po kubaturze części budynku 5. Temperatura zewnętrzna -20 C 6. Liczba stopniodni 3506,2 7. Opłata stała 8178,88 zł/mwmc 8. Opłata zmienna 52,66 zł/gj 9. Abonament 0,00 zł/mc Docieplenie 1. Materiał dociepleniowy Austrotherm XPS Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego 0,034 W/mK 3. Powierzchnia docieplenia 409,52 m² Koszty docieplenia przegrody 1. Robocizna 56,00 zł/m² 2. Sprzęt 60,00 zł/m² 3. Materiał dociepleniowy 280,00 zł/m³ 4. Materiał niezależny od grubości docieplenia 30,00 zł/m² 5. Stawka VAT 23 % 6. Cena brutto 1m² docieplenia o grubości 0,12 m 220,91 zł/m² 7. Podstawa przyjęcia wyceny SEKOCENBUD Wyniki optymalizacji Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie 1 1. Grubość dodatkowej izolacji [m] 2. Zwiększenie oporu cieplnego [m²k/w] Ulepszenie 2 Ulepszenie 3 Ulepszenie 4 0,11 0,12 0,13 0,14 3,235 3,529 3,824 4, Opór cieplny [m²k/w] 0,866 4,101 4,395 4,689 4, Współczynnik U [W/m²K] 1,155 0,244 0,228 0,213 0, Zapotrzebowanie na ciepło [GJ/a] 58,26 12,30 11,48 10,76 10,12 Aterm /62

17 6. Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] 0,0079 0,0017 0,0016 0,0015 0, Koszty ciepła [zł] 3848,25 812,42 758,06 710,51 668,58 8. Oszczędność kosztów [zł/a] 3035, , , ,67 9. Jednostkowa cena ulepszenia [zł/m²] 217,46 220,91 224,35 227, Nakłady [zł] 89055, , , , SPBT [a] 29,33 29,28 29,28 29,34 Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubości 0,12 m Nakłady: 90466,24 zł SPBT: 29,28 a Uwagi: STR-N Dane podstawowe 1. Rodzaj przegrody stropodach 2. Współczynnik przenikania ciepła U 1,238 W/m²K 3. Powierzchnia strat ciepła 301,223 m² 4. Temperatura wewnętrzna 19,19 C - średnioważona po kubaturze części budynku 5. Temperatura zewnętrzna -20 C 6. Liczba stopniodni 3506,2 7. Opłata stała 8178,88 zł/mwmc 8. Opłata zmienna 52,66 zł/gj 9. Abonament 0,00 zł/mc Docieplenie 1. Materiał dociepleniowy Austrotherm EPS Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego 0,036 W/mK 3. Powierzchnia docieplenia 301,22 m² Koszty docieplenia przegrody 1. Robocizna 20,00 zł/m² 2. Sprzęt 30,00 zł/m² 3. Materiał dociepleniowy 380,00 zł/m³ 4. Materiał niezależny od grubości docieplenia 30,00 zł/m² 5. Stawka VAT 23 % 6. Cena brutto 1m² docieplenia o grubości 0,14 m 163,84 zł/m² 7. Podstawa przyjęcia wyceny SEKOCENBUD Wyniki optymalizacji Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie 1 1. Grubość dodatkowej izolacji [m] 2. Zwiększenie oporu cieplnego [m²k/w] Ulepszenie 2 Ulepszenie 3 Ulepszenie 4 0,13 0,14 0,15 0,16 3,611 3,889 4,167 4, Opór cieplny [m²k/w] 0,808 4,419 4,697 4,974 5, Współczynnik U [W/m²K] 1,238 0,226 0,213 0,201 0, Zapotrzebowanie na ciepło [GJ/a] 112,97 20,65 19,43 18,34 17,37 Aterm /62

18 6. Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] 0,0146 0,0027 0,0025 0,0024 0, Koszty ciepła [zł] 7383, , , , ,50 8. Oszczędność kosztów [zł/a] 6033, , , ,76 9. Jednostkowa cena ulepszenia [zł/m²] 159,16 163,84 168,51 173, Nakłady [zł] 47942, , , , SPBT [a] 7,95 8,07 8,21 8,35 Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubości 0,14 m Nakłady: 49350,68 zł SPBT: 8,07 a Uwagi: GRUPA ściana zewnętrzna Ulepszenie obejmuje przegrody: Sz1; SC_ZEWN_1; Sz-51; Sz1.1; SZ-051; SZ-051/1; 1. Rodzaj przegrody ściana zewnętrzna 2. Współczynnik przenikania ciepła U 1,151 W/m²K 3. Powierzchnia strat ciepła 4551,24 m² 4. Temperatura wewnętrzna 19,50 C - średnioważona po kubaturze pomieszczeń 5. Temperatura zewnętrzna -20 C 6. Liczba stopniodni 3574,9 7. Opłata stała 8178,88 zł/mwmc 8. Opłata zmienna 52,66 zł/gj 9. Abonament 0,00 zł/mc Docieplenie 1. Materiał dociepleniowy Austrotherm EPS FASADA PREMIUM 2. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego 0,031 W/mK 3. Powierzchnia docieplenia 4591,70 m² Koszty docieplenia przegrody 1. Robocizna 30,00 zł/m² 2. Sprzęt 30,00 zł/m² 3. Materiał dociepleniowy 160,00 zł/m³ 4. Materiał niezależny od grubości docieplenia 30,00 zł/m² 5. Stawka VAT 23 % 6. Cena brutto 1m² docieplenia o grubości 0,12 m 134,32 zł/m² 7. Podstawa przyjęcia wyceny SEKOCENBUD Wyniki optymalizacji Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie 1 1. Grubość dodatkowej izolacji [m] 2. Zwiększenie oporu cieplnego [m²k/w] Ulepszenie 2 Ulepszenie 3 Ulepszenie 4 0,11 0,12 0,13 0,14 3,548 3,871 4,194 4, Opór cieplny [m²k/w] 0,869 4,417 4,740 5,062 5, Współczynnik U [W/m²K] 1,151 0,226 0,211 0,198 0,186 Aterm /62

19 5. Zapotrzebowanie na ciepło [GJ/a] 6. Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW] 1618,03 318,25 296,59 277,69 261,05 0,2069 0,0407 0,0379 0,0355 0, Koszty ciepła [zł] , , , , ,63 8. Oszczędność kosztów [zł/a] 84760, , , ,93 9. Jednostkowa cena ulepszenia [zł/m²] 132,35 134,32 136,28 138, Nakłady [zł] , , , , SPBT [a] 7,17 7,16 7,16 7,17 Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubości 0,12 m Nakłady: ,78 zł SPBT: 7,16 a Uwagi: 9. ZESTAWIENIE ULEPSZEŃ OPTYMALNYCH Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj ulepszenia Nakłady [zł] 1. docieplenie - stropodach STR-W ,61 4,74 2. docieplenie - ściana zewnętrzna GRUPA ściana zewnętrzna SPBT [a] ,78 7,16 3. docieplenie - stropodach STR-N 49350,68 8,07 4. docieplenie - ściana w gruncie SG ,24 29,28 * ulepszenie dodatkowej części budynku - nieobjęte premią termomodernizacyjną Nakłady ulepszeń nieobjętych premią termomodernizacyjną: 0,00 zł Nakłady ulepszeń objętych premią termomodernizacyjną: ,31 zł Nakłady łącznie: ,31 zł Aterm /62

20 10. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO Wariant 1 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. docieplenie - stropodach (STR-W) 2. docieplenie - ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna) 3. docieplenie - stropodach (STR-N) 4. docieplenie - ściana w gruncie (SG-051) Sprawności dla wariantu 1 1. Sprawność całkowita 59,86 % 2. Sprawność wytworzenia 86,00 % 3. Sprawność akumulacji 100,00 % 4. Sprawność transportu 87,00 % 5. Sprawność regulacji i wykorzystania 80,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) 1,00 Koszty dla wariantu 1 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 8178,88 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 52,66 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 8178,88 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 52,66 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 1 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 443,4 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 146,3 kw Wariant 2 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. docieplenie - stropodach (STR-W) 2. docieplenie - ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna) 3. docieplenie - stropodach (STR-N) Sprawności dla wariantu 2 1. Sprawność całkowita 59,86 % 2. Sprawność wytworzenia 86,00 % 3. Sprawność akumulacji 100,00 % 4. Sprawność transportu 87,00 % 5. Sprawność regulacji i wykorzystania 80,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) 1,00 Koszty dla wariantu 2 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 8178,88 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 52,66 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 8178,88 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 52,66 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 2 Aterm /62

21 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 445,6 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 146,3 kw Wariant 3 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. docieplenie - stropodach (STR-W) 2. docieplenie - ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna) Sprawności dla wariantu 3 1. Sprawność całkowita 59,86 % 2. Sprawność wytworzenia 86,00 % 3. Sprawność akumulacji 100,00 % 4. Sprawność transportu 87,00 % 5. Sprawność regulacji i wykorzystania 80,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) Koszty dla wariantu 3 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 8178,88 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 52,66 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 8178,88 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 52,66 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 3 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 454,2 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 146,3 kw 1, Wariant 4 termomodernizacji Objęte ulepszenia 1. docieplenie - stropodach (STR-W) Sprawności dla wariantu 4 1. Sprawność całkowita 59,86 % 2. Sprawność wytworzenia 86,00 % 3. Sprawność akumulacji 100,00 % 4. Sprawność transportu 87,00 % 5. Sprawność regulacji i wykorzystania 80,00 % 6. Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009) Koszty dla wariantu 4 1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zł/mc 2. Koszty stałe c.o. 8178,88 zł/mwmc 3. Koszty zmienne c.o. 52,66 zł/gj 4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zł/mc 5. Koszty stałe c.w.u. 8178,88 zł/mwmc 6. Koszty zmienne c.w.u. 52,66 zł/gj Zapotrzebowanie na ciepło dla wariantu 4 1. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o. 645,0 kw 2. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u. 146,3 kw 1,00 Aterm /62

22 10.5. Wyniki obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant QH,nd [GJ] qco [kw] Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) Sprawność c.o. [%] QW,nd [GJ] qcwu [kw] Sprawność c.w.u. [%] Stan aktualny 3679,38 700,8 1, ,33 146,3 26 Wariant ,04 443,4 1, ,33 146,3 26 Wariant ,66 445,6 1, ,33 146,3 26 Wariant ,55 454,2 1, ,33 146,3 26 Wariant ,28 645,0 1, ,33 146,3 26 Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790: Obliczeniowe oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Qnd [GJ] Koszty c.o. [zł] Koszty c.w.u. [zł] Koszty łączne [zł] Oszczędność kosztów [zł] Stan aktualny 3794, , , , Nakłady Wariant , , , , , ,50 Wariant , , , , , ,36 Wariant , , , , , ,56 Wariant , , , , , , DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO [zł] Lp. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite Roczna Procentowa oszczędność oszczędność kosztów zapotrzebo energii wania energii Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukro tność rocznej oszczędno ści [zł] [zł] [%] [zł] [%] [zł] [zł] [zł] [zł] [%] 1. docieplenie - stropodach, docieplenie - ściana zewnętrzna, docieplenie - stropodach, docieplenie - ściana w gruncie , ,25 50,55% 0, ,50 0,00% 100,00% , , ,50 2. docieplenie - stropodach, docieplenie - ściana zewnętrzna, docieplenie - stropodach , ,05 49,95% 0, ,36 0,00% 100,00% , , ,11 3. docieplenie - stropodach, docieplenie - ściana zewnętrzna , ,08 47,39% 0, ,56 4. docieplenie - stropodach , ,54 17,27% 0, ,91 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% , , , , , ,07 Aterm /62

23 12. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1 Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr Opis wybranego wariantu docieplenie - stropodach (STR-W) Materiał dociepleniowy: Granulat z wełny szklanej URSA Granulat - grubość: 0,17m, lambda: 0,039W/mK Nakłady: ,61 zł docieplenie - ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna) Materiał dociepleniowy: Austrotherm EPS FASADA PREMIUM - grubość: 0,12m, lambda: 0,031W/mK Nakłady: ,78 zł docieplenie - stropodach (STR-N) Materiał dociepleniowy: Austrotherm EPS grubość: 0,14m, lambda: 0,036W/mK Nakłady: 49350,68 zł docieplenie - ściana w gruncie (SG-051) Materiał dociepleniowy: Austrotherm XPS grubość: 0,12m, lambda: 0,034W/mK Nakłady: 90466,24 zł Prace towarzyszące Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany brutto [zł] 1. audyt 6322,45 2. inwentaryzacja 5850,63 3. kosztorysy 5850,63 4. projekt budowlany 23591,23 5. specyfikacja techniczna 4718,25 Razem 46333, Charakterystyka finansowa Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe: 1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 50,55%, czyli powyżej 25%; 2. planowany kredyt, stanowiący 100,00% kosztów, jest zgodny z warunkami ustawowymi; 3. środki własne inwestora wyniosą 0,00zł, co spełnia oczekiwania inwestora; 1. Kalkulowany koszt robót wyniesie ,50 zł 2. Udział środków własnych inwestora 0,00 zł (0,00%) 3. Kredyt bankowy ,50 zł (100,00%) 4. Przewidywana premia termomodernizacyjna ,20 zł 5. Czas zwrotu nakładów SPBT 4,93 lat Dalsze działania Dalsze działania inwestora obejmują: 1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej 2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót 3. Realizacja robót i odbiór techniczny Aterm /62

24 4. Wystąpienie o premię termomodernizacyjną 5. Zmiana umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepła i mocy 6. Ocena przedsięwzięcia po pierwszym sezonie grzewczym Aterm /62

25 13. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 - Współczynniki przenikania ciepła dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacją Załącznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantów termomodernizacyjnych Załącznik 4 - Rysunki (ilość stron: 5) Aterm /62

26 ZAŁĄCZNIK 1 Współczynniki przenikania ciepła stan przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym Aterm /62

27 1. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana zewnętrzna Obejmuje przegrody: Sz-51; SZ-051; Sz1; SC_ZEWN_1; Sz1.1; 1.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w 1.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,82 0,015 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,51 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,82 0,015 0, Współczynnik U 1. Uo 1,151 W/(m²*K) 2. U 1,151 W/(m²*K) 2. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepływie ciepła z dołu do góry Obejmuje przegrody: Strop poddasza; 2.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,10 m²*k/w 2.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 2. Sosna i świerk - w poprzek włókien 3. Niewentylowana warstwa powietrza - kierunek strum. ciep. w górę 4. Sosna i świerk - w poprzek włókien 5. Weł. min. - filce, maty i płyty z wełny mineralnej Sosna i świerk - w poprzek włókien 0,82 0,015 0,018 0,16 0,022 0,138-0,05 0,160 0,16 0,022 0,138 0,042 0,15 3,571 0,16 0,022 0, Współczynnik U 1. Uo 0,229 W/(m²*K) 2. U 0,229 W/(m²*K) Aterm /62

28 3. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepływie ciepła z dołu do góry Obejmuje przegrody: S t r o p m iędzykondygnacyjny; S T R O P _ C I E P L O _ Z _ D O L U _ D O _ G O R Y _ 2 ; S t r o p międzykondygnacyjny 1; Strop międzykondygnacyjny 1.m01; Strop międzykondygnacyjny 2; Strop międzykondygnacyjny 2.1; Strop międzykondygnacyjny M01; Strop międzykondygnacyjny m02; Strop międzykondygnacyjny M03; Strop międzykondygnacyjny 8; Strop międzykondygnacyjny 8 m01; Strop międzykondygnacyjny 9; 3.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,10 m²*k/w 3.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Sosna i świerk - w poprzek włókien 0,16 0,022 0, Żużel paleniskowy 700 0,22 0,12 0, Sosna i świerk - w poprzek włókien 4. Niewentylowana warstwa powietrza - kierunek strum. ciep. w górę 5. Sosna i świerk - w poprzek włókien 6. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,16 0,022 0,138-0,05 0,160 0,16 0,022 0,138 0,82 0,015 0, Współczynnik U 1. Uo 0,748 W/(m²*K) 2. U 0,748 W/(m²*K) 4. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana wewnętrzna Obejmuje przegrody: SW; SW M05; SW M06; SC_WEWN_1; SC_WEWN_2; SC_WEWN_3; SW 42 M01; SW M01; SW1; SW2; 4.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,13 m²*k/w 4.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,12 0, Współczynnik U 1. Uo 2,405 W/(m²*K) 2. U 2,405 W/(m²*K) Aterm /62

29 5. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepływie ciepła z dołu do góry Obejmuje przegrody: STROP_CIEPLO_Z_DOLU_DO_GORY_1; Strop poddasza; 5.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,10 m²*k/w 5.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna 2. Sosna i świerk - w poprzek włókien 3. Niewentylowana warstwa powietrza - kierunek strum. ciep. w górę 4. Sosna i świerk - w poprzek włókien 5. Sosna i świerk - w poprzek włókien 6. Weł. min. - filce, maty i płyty z wełny mineralnej ,82 0,015 0,018 0,16 0,022 0,138-0,05 0,160 0,16 0,022 0,138 0,16 0,022 0,138 0,042 0,15 3, Współczynnik U 1. Uo 0,229 W/(m²*K) 2. U 0,229 W/(m²*K) 6. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana wewnętrzna Obejmuje przegrody: SW M01; SW M02; SW; SW1; SW25; 6.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,13 m²*k/w 6.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,25 0, Współczynnik U 1. Uo 1,710 W/(m²*K) 2. U 1,710 W/(m²*K) 7. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana wewnętrzna Obejmuje przegrody: SW 70; SW70; Aterm /62

30 7.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,13 m²*k/w 7.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,70 0, Współczynnik U 1. Uo 0,855 W/(m²*K) 2. U 0,855 W/(m²*K) 8. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: podłoga na gruncie Obejmuje przegrody: Podłoga; 8.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,17 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w 8.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Lastriko 0,72 0,010 0, Podkład z betonu pod posadzkę 3. Papa asfaltowa izolacyjna 4,0 mm 4. TERMO ORGANIKA - DACH I PODŁOGA - SUPERAKUSTIC podłoga 5. Podkład z betonu pod posadzkę 1,4 0,04 0,029 0,18 0,015 0,083 0,046 0,05 1,087 1,4 0,04 0, Gruzobeton 1 0,15 0, Piasek średni 0,4 0,15 0, Współczynnik U 1. Uo 0,506 W/(m²*K) 2. U 0,185 W/(m²*K) 9. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepływie ciepła z dołu do góry Obejmuje przegrody: Strop międzykondygnacyjny; Strop międzykondygnacyjny 9.m03; 9.1. Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w Aterm /62

31 9.2. Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna d [m] R [m²k/w] 0,82 0,015 0, Strop DZ3 o grubości 24 cm 0,923 0,24 0, Żelbet 1,7 0,02 0, Beton jamisty z kruszywa kamiennego 5. TERMO ORGANIKA - DACH I PODŁOGA - SUPERAKUSTIC podłoga 6. 3 x papa asfaltowa z 3 warstwami lepiku 7,5 mm 9.3. Współczynnik U 1 0,010 0,010 0,046 0,02 0,435 0,18 0,0075 0, Uo 1,091 W/(m²*K) 2. U 1,091 W/(m²*K) 10. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: stropodach STR-W; Obejmuje przegrody: Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna d [m] R [m²k/w] 0,82 0,015 0, Strop DZ3 o grubości 24 cm 0,923 0,24 0, Niewentylowana warstwa powietrza - kierunek strum. ciep. w górę - 0,50 0, Żelbet 1,7 0,02 0, Beton jamisty z kruszywa kamiennego 6. 3 x papa asfaltowa z 3 warstwami lepiku 7,5 mm Współczynnik U 1 0,010 0,010 0,18 0,0075 0, Uo 1,558 W/(m²*K) 2. U 1,558 W/(m²*K) 11. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana wewnętrzna Obejmuje przegrody: SW1; Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne Aterm /62

32 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,13 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,42 0, Współczynnik U 1. Uo 1,242 W/(m²*K) 2. U 1,242 W/(m²*K) 12. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: stropodach STR-N; Obejmuje przegrody: Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,10 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna d [m] R [m²k/w] 0,82 0,015 0, Strop DZ3 o grubości 24 cm 0,923 0,24 0, Żelbet 1,7 0,02 0, Beton jamisty z kruszywa kamiennego 5. TERMO ORGANIKA - DACH I PODŁOGA - SUPERAKUSTIC podłoga 6. 3 x papa asfaltowa z 3 warstwami lepiku 7,5 mm Współczynnik U 1 0,010 0,010 0,046 0,015 0,326 0,18 0,0075 0, Uo 1,238 W/(m²*K) 2. U 1,238 W/(m²*K) 13. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana wewnętrzna SW55; Obejmuje przegrody: Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,13 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,55 0,714 Aterm /62

33 13.3. Współczynnik U 1. Uo 1,026 W/(m²*K) 2. U 1,026 W/(m²*K) 14. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana w gruncie SG-051; Obejmuje przegrody: Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna d [m] R [m²k/w] 0,82 0,015 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,51 0, Tynk lub gładź cementowa 1 0,015 0, Współczynnik U 1. Uo 1,155 W/(m²*K) 2. U 0,596 W/(m²*K) 15. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana zewnętrzna Obejmuje przegrody: SZ-051/1; Charakterystyka przegrody 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] 1. Tynk lub gładź cementowo-wapienna d [m] R [m²k/w] 0,82 0,015 0, Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,51 0, Tynk lub gładź cementowo-wapienna Współczynnik U 0,82 0,015 0, Uo 1,151 W/(m²*K) 2. U 1,151 W/(m²*K) 16. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana zewnętrzna Obejmuje przegrody: Sz1; Charakterystyka przegrody Aterm /62

34 1. Warunki pracy średniowilgotne 2. Opór Rsi 0,13 m²*k/w 3. Opór Rse 0,04 m²*k/w Warstwy przegrody Lp. Warstwa Lambda [W/(m*K)] d [m] R [m²k/w] 1. Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77 0,42 0, Współczynnik U 1. Uo 1,398 W/(m²*K) 2. U 1,398 W/(m²*K) Aterm /62

35 ZAŁĄCZNIK 2 Bilans energetyczny budynku stan przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym Aterm /62

36 1. OSŁONA BUDYNKU Opis stanu istniejącego budynku a) konstrukcja budynku: Fundamenty murowane i żelbetowe Ściany zewnętrzne: piwnice murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej, gr. 51 cm, kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 51 cm, 25cm; Ściany działowe: kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm, 18 cm, 6 cm; Stropy nad wszystkimi kondygnacjami stropy DMS-y 27cm, DZ-3, Akerman Dach - dwuspadowy kryty papą; b) wykończenie budynku: Tynki cementowo-wapienne kat. III jedna ściana, Wykończenie ścian wewnętrznych w zależności od przeznaczenia, min. malowanie ścian farbami emulsyjnymi, glazura. Stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) okna PCV, stolarka drzwiowa stalowe Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia posadzki cementowe,, terakota, parkiet, wykładzina, mozaika, PCV c) roboty elewacyjne: Wyprawa elewacyjna zewnętrzna cienkopowłokowa masa tynkarska Obróbki blacharskie blacha stalowa Orynnowanie blacha ocynkowana d) instalacje budynku: Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna Instalacje kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, instalacja telefoniczna, odgromowa; Dane ogólne - realizacja budynku 1955r. - długość budynków 103,06 m - szerokość 42,39m - powierzchnia zabudowy 1814,80m2 - kubatura m3 - powierzchnia użytkowe 4496m2 - - liczba pokoi mieszkalnych ilość kondygnacji 5 i 3 - ilość klatek schodowych 3 - podpiwniczenie 10 % - wysokość budynku ~16,20 m - podział budynku na grupę wysokości średnio wysoki (SW) 12 m < h < 25 m - przeznaczenie budynku budynek zamieszkania zbiorowego - instalacje - kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, instalacja energetyczna, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, instalacja telefoniczna, odgromowa 1.1. Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr przegrody Htr mostków liniowych Htr łączne frsi** podłoga na gruncie 0,177* 1563,16 115,20 0,00 115,20 0,97* strop przy przepływie ciepła z dołu do góry strop przy przepływie ciepła z dołu do góry 0, ,74 25,92 0,49 26,40 0,98* 0,748 20,97 1,57 0,00 1,57 0,93* stropodach 1, ,22 372,91 0,09 373,00 0,88* stropodach 1, , ,50 0, ,59 0,84* ściana w gruncie 0,596* 409,52 101,90 0,00 101,90 0,92* ściana wewnętrzna 0,855 64,02 5,47 0,00 5,47 0,89* Aterm /62

37 ściana wewnętrzna 1,710 29,70 5,08 0,00 5,08 0,78* ściana zewnętrzna 1, , ,25 0, ,47 0,85* RAZEM 1,004* 8544, ,81 0, ,69 0,88* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla frsi > 0, Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu Htr mostków liniowych Htr łączne 1 1,300 0,67 907, ,23 0, ,42 2 1,800 0,67 47,62 85,72 0,00 85,72 RAZEM 1,325* 0,67* 954, ,95 0, ,13 * Wartość średnioważona po powierzchni 2. WENTYLACJA 2.1. Wymiana powietrza w lokalach Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza [m³/h] Hve Dom Studenta Nr 1 naturalna 8573, ,18 Dom Studenta nr 1 naturalna 12914, ,56 RAZEM naturalna 21487, ,74 3. SEZON OGRZEWCZY 3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach Lokal \ Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dom Studenta Nr 1 31,0 28,0 31,0 30,0 4,1 0,0 0,0 0,0 8,1 31,0 30,0 31,0 Dom Studenta nr 1 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0 Aterm /62

38 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd Stała czasowa budynku, τ Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm Zyski ciepła od słońca Zyski ciepła wewnętrzne Zyski ciepła razem Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Straty ciepła razem kwh/rok 1, kwh/rok 20,25 h J/K kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok 4.1. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηh,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w kwh/rok kwh/rok 0,60 1, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) Lokal Dom Studenta Nr 1 Dom Studenta nr 1 RAZEM Projektowe obciążenie cieplne [kw] 395,51 305,29 700,80 Aterm /62

39 5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd kwh/rok 5.1. Instalacja c.w.u. Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηw,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w kwh/rok kwh/rok 0,26 1, Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. (wg PN-EN 12831:2006) Lokal Dom Studenta Nr 1 Dom Studenta nr 1 RAZEM Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. [kw] 43,26 103,02 146,28 6. URZĄDZENIA POMOCNICZE Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/rok] Zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/rok] c.o. 200, Aterm /62

40 7. PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 184,44-5, ,22 Udział [%] 96,96-3, , Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 308,14-22,11 0,22 0,00 330,46 Udział [%] 93,24-6,69 0,07 0,00 100, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma Wartość [kwh/(m²rok)] 338,95-24,32 0,65 0,00 363,92 Udział [%] 93,14-6,68 0,18 0,00 100,00 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 363,92 kwh/(m²rok) 7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m²rok)] Nośnik energii węgiel kamienny (w = 1,1) energia elektryczna - produkcja mieszana (w = 3,0) Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia pomocnicze Oświetlenie wbudowane Suma 308,14-22,11 0,00 0,00 330,25 0,00-0,00 0,22 0,00 0,22 8. SPRAWDZENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Wskaźnik EP dla budynku projektowanego Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT 2008 Wskaźnik EP dla budynku przebudowywanego wg WT ,92 kwh/m²rok 99,99 kwh/m²rok 114,99 kwh/m²rok Aterm /62

41 ZAŁĄCZNIK 3 Bilanse energetyczne budynku dla wariantów termomodernizacyjnych Aterm /62

42 ZAŁĄCZNIK 3.1. Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1 1. OSŁONA BUDYNKU 1.1. Przegrody nieprzezroczyste Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] Htr przegrody Htr mostków liniowych Htr łączne frsi** podłoga na gruncie 0,171* 1563,16 111,77 0,00 111,77 0,97* strop przy przepływie ciepła z dołu do góry strop przy przepływie ciepła z dołu do góry 0, ,74 25,92 0,49 26,40 0,98* 0,748 20,97 1,57 0,00 1,57 0,93* stropodach 0, ,23 293,65 0,09 293,74 0,98* stropodach 0, ,22 64,16 0,09 64,25 0,98* ściana w gruncie 0,176* 409,52 30,01 0,00 30,01 0,98* ściana wewnętrzna 0,855 64,02 5,47 0,00 5,47 0,89* ściana wewnętrzna 1,710 29,70 5,08 0,00 5,08 0,78* ściana zewnętrzna 0, ,24 960,31 0,22 960,53 0,97* ściana zewnętrzna 1,151 10,23 11,77 0,00 11,77 0,85* RAZEM 0,213* 8544, ,71 0, ,59 0,97* * Wartość średnioważona po powierzchni ** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla frsi > 0, Przegrody przezroczyste L.p. U [W/m²K] gc A [m²] Htr otworu Htr mostków liniowych Htr łączne 1 1,300 0,67 907, ,23 0, ,42 2 1,800 0,67 47,62 85,72 0,00 85,72 RAZEM 1,325* 0,67* 954, ,95 0, ,13 * Wartość średnioważona po powierzchni 2. WENTYLACJA 2.1. Wymiana powietrza w lokalach Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza [m³/h] Hve Dom Studenta Nr 1 naturalna 8573, ,18 Dom Studenta nr 1 naturalna 12914, ,56 RAZEM naturalna 21487, ,74 3. SEZON OGRZEWCZY Aterm /62

43 3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach Lokal \ Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dom Studenta Nr 1 31,0 28,0 31,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 30,0 31,0 Dom Studenta nr 1 31,0 28,0 31,0 30,0 20,2 0,0 0,0 0,0 19,8 31,0 30,0 31,0 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd (bez uwzględnienia przerw w ogrzewaniu) Obliczeniowy współczynnik wyrażający wpływ przerw w ogrzewaniu na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd Stała czasowa budynku, τ Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm Zyski ciepła od słońca Zyski ciepła wewnętrzne Zyski ciepła razem Straty ciepła przez przenikanie Straty ciepła na wentylację Straty ciepła razem kwh/rok 1, kwh/rok 31,61 h J/K kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok kwh/rok 4.1. Instalacja c.o. Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηh,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, w kwh/rok kwh/rok 0,60 1, Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006) Lokal Dom Studenta Nr 1 Dom Studenta nr 1 RAZEM Projektowe obciążenie cieplne [kw] 224,87 218,56 443,43 5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd kwh/rok 5.1. Instalacja c.w.u. Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ηw,tot Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w kwh/rok kwh/rok 0,26 1,10 Aterm /62

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11D 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Klasztorna 11 A 63-400 Ostrów Wlkp. powiat: ostrowski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski powiat: lwówecki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek szatniowy Bąkowice ul. Szkolna dz. nr 252/2 46112 Świerczów Właściciel budynku: Autor opracowania: Gmina Świerczów mgr inŝ. Mateusz Tomicki

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Gen. Jakubowskiego 12 32-700 Bochnia powiat: bocheński

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Anna Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Marek Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: dz. ewidencyjna 101/1 dz.ew. nr 101/1 66-431 Czechow powiat:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Albatros Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Bystrzycka 4AB 59-500 Złotoryja powiat: złotoryjski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Żeromskiego 14 82-400 Sztum powiat: sztumski województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Żłobek w Mścicach Szkolna Mścice, działka nr 138 Gmina Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA WOŁCZYNY MACOSZYN MAŁY DZ. NR 268 22-235 WOLA UHRUSKA LASY PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK B

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK B ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA ZMIANY ZRODLA CIEPLA BUDYNEK B Adres budynku: Szarocin 1 48-400 Szarocin powiat: kamiennogórski województwo: dolnośląskie Wykonawca audytu: mgr inż. Jerzy Żurawski Numer

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Rolna 27 07-410 Ostrołęka powiat: Ostrołęka województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Budynek Przedszkola nr 6 Suwałki ul. Kowalskiego 19 Kowalskiego 19 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Autor opracowania: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Reymonta 22 58-540 Świerzawa powiat: złotoryjski województwo:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: dom jednorodzinny Belgijska 1000 50-404 Wrocław Jan Kowalski Jerzy Żurawski 97/02/DUW Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny Irysowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII

IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII IX.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA ODNAWIALNYCH ŹRODEŁ ENERGII 1. Geometria 1.1. Podział powierzchni Liczba lokali mieszkalnych 3 Powierzchnia użytkowa mieszkalna 180,97 m² Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: Łódzka 19-29 62-800 Kalisz powiat: Kalisz województwo:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku.

Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Wyciąg z Audytu Energetycznego Budynku. Podstawowe dane budynku 1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomode rnizacji 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna z elementami uprzemysłowio

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku K.I.Gałczyńskiego 7 09-400 Płock Powiat Płocki województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej Dolnej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek zbiorowego zamieszkania - Dom Pomocy Społecznej, Łużycka 73, 11-040 Dobre Miasto Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Łużycka 73 11-040 Dobre Miasto Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo