Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski"

Transkrypt

1 Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym do sieci internetowej, to robię to zazwyczaj w bardzo konkretnym celu aby znaleźć określoną informację. Zależy mi przede wszystkim na łatwym i szybkim wyszukaniu potrzebnych danych, komunikatów, opracowań, utworów... Najczęściej poszukiwania dotyczą prostych acz pożytecznych informacji: bieżących wydarzeń na świecie, rozkładu jazdy autobusów, połączeń kolejowych, prognozy pogody na najbliższe dni, oferty turystycznej jakiegoś zakątka kraju, itd. Niekiedy poszukiwania sięgają głębiej: w zasoby encyklopedyczne wydawnictw, archiwa czasopism czy też dokumentacje instytucji publicznych. Wiele z tych informacji jest odniesionych do przestrzeni geograficznej i są dostępne w formie kartograficznej: mapy, planu, szkicu itp. Coraz częściej w internecie znaleźć można zaawansowane prezentacje kartograficzne: interaktywne i multimedialne. Jednak niezależnie od użytej technologii, tym co decyduje o sukcesie przekazu informacji jest funkcjonalność witryny internetowej i poszczególnych jej komponentów. Spore grono użytkowników szuka w sieci zabawy, i coraz częściej... ucieczki od rzeczywistości; w tym celu powstają profilowane strony rozrywkowe, sieciowe gry, wirtualne pokoje rozmów, pamiętniki internetowe zwane blogami itd. Ale bez specjalnych ankiet i testów można stwierdzić, że przeważająca większość użytkowników sieci to poszukiwacze informacji tej doraźnej, powszedniej, jak i pogłębionej, będącej przejawem działalności naukowej, twórczej czy gospodarczej. Dla nich internet jest wygodnym i użytecznym narzędziem. To dla nich (dla nas) projektanci serwisów internetowych dążą do optymalizacji stron pod kątem funkcjonalności. Podstawowym celem referatu jest zwrócenie uwagi na tę praktyczną stronę internetu, która wydaje się oczywista, gdy zeń korzystamy, a jednak często umyka podczas projektowania kartograficznych prezentacji internetowych. W niniejszym opracowaniu będzie mowa przede wszystkim o internecie graficznym (World Wide Web), choć nie można zapominać, że internet umożliwia nie tylko publikowanie informacji w sieci WWW, ale także bezpośrednią komunikację poprzez pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne czy też komunikatory internetowe. 2. FUNKCJONALNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH Przedmioty codziennego użytku są tym bardziej funkcjonalne, im mniej się nad ich funkcjonalnością zastanawiamy. Tak też jest podczas korzystania z internetu Problematyka funkcjonalności Jednym z najważniejszych i najstarszych kierunków w architekturze i urbanistyce jest funkcjonalizm. Głównym założeniem funkcjonalizmu, który także współcześnie odgrywa dużą rolę, jest uznanie nadrzędności funkcji oraz traktowanie jako pochodnych takich elementów jak: forma, konstrukcja czy materiał. To podejście uzależnia zarówno własności techniczne jak i walory estetyczne od założonej funkcjonalności dzieła. Ta charakterystyczna dla sztuki użytkowej teza znajduje także zastosowanie w innych twórczych dziedzinach. Internet a funkcjonalność Redagowanie serwisów internetowych (zwane najczęściej webmasteringiem) jest sztuką projektowania i realizacji konstrukcji (witryn, stron, prezentacji, dokumentów)

2 mających oprócz wartości użytkowych także artystyczne. Pierwiastek artystyczny jest nieodzowny w projektach internetowych, zwłaszcza jeśli są one związane z działalnością kulturalną lub rozrywkową. Jednak dziedzinę, którą można by nazwać architekturą cyberprzestrzeni 1, zdominowało podejście pragmatyczne, w którym kluczową rolę odgrywa funkcjonalność. Żeby zrozumieć główną przyczynę rozwoju badań nad funkcjonalnością (web usability) wystarczy przytoczyć kilka liczb opisujących niezwykłą ewolucję sieci globalnej w ostatnich latach. Od 1999 roku, w którym liczbę serwerów internetowych oszacowano na ok. 10 milionów a ich użytkowników na ok. 200 milionów, do maja 2005 roku zarejestrowano blisko 65 milionów serwerów WWW, a liczba użytkowników przekroczyła magiczny 1 miliard korzystających z sieci (dane z serwisów: ServerWatch 2005 i ClickZ 2005). Definicja funkcjonalności Funkcjonalność jest obecnie traktowana jako dyscyplina polegająca na stosowaniu zasad naukowej obserwacji, pomiaru i projektowania podczas tworzenia i modyfikowania stron internetowych w celu zwiększenia łatwości użytkowania, walorów poznawczych, użyteczności i dostępności (M. Pearrow 2002). Być może trafniejszym tłumaczeniem angielskiego określenia usability w tym znaczeniu byłaby funkcjonalizacja, zaś funkcjonalność pozostałaby efektem funkcjonalizacji. Niestety, w polskich tłumaczeniach podręczników funkcjonalności w wielu różnych kontekstach używa się tego samego słowa. Zgodnie z powyższą definicją celem projektowania jest uzyskanie odpowiedniej jakości produktu wyrażającej się następującymi własnościami: użytecznością (wyposażeniem, wysoką jakością i aktualnością treści), dostępnością (możliwością odczytania różnymi urządzeniami i szybkością pobierania), wygodą użytkowania, praktycznością. Funkcjonalność jest ich wypadkową sumaryczną oceną tego, jak wiele korzyści czerpie użytkownik z produktu możliwie niewielkim nakładem pracy i czasu. W tym sensie, jako cecha wartościująca, będzie omawiana w niniejszym referacie. To założenie jest ważne o tyle, że funkcjonalnością nazywa się potocznie liczbę opcji, stopni swobody, funkcji, w jakie wyposażono dane narzędzie lub przedmiot Projektowanie serwisów internetowych Serwisem internetowym (witryną) jest systemowo, funkcjonalnie i wizualnie połączony zbiór dokumentów hipertekstowych (stron) i elementów multimedialnych. Projektowanie serwisów internetowych jest wyczerpująco opisane w literaturze tematu. Mimo różnych podejść stosowanych przez autorów można przytoczyć następujący typowy schemat projektowania: 1. Zdefiniowanie wymagań stawianych witrynie (cel, przeznaczenie), 2. Opracowanie scenariuszy działań użytkownika, 3. Określenie zawartości i struktury witryny, 4. Zdefiniowanie mapy witryny i jej funkcjonowania, 5. Zdefiniowanie schematu nawigacji i układu stron, 6. Redagowanie stron i tworzenie aplikacji, 7. Publikacja, 8. Testowanie użyteczności witryny, 9. Poprawki i zmiany projektowe. W poszczególnych etapach realizacji uczestniczą specjaliści różnych dziedzin: projektant informacji (architekt witryny), grafik, redaktor tekstów, technolog interfejsu, inżynier strony internetowej. Nad całością czuwa producent witryny pełniący zwykle funkcję kierownika zespołu. Działalność zespołu nie kończy się w chwilą publikacji stron, 2

3 ponieważ aktualizacje i modyfikacje serwisu powinny przebiegać cyklicznie przez cały czas działania serwera internetowego (A. Phyo 2003). Redagowanie dokumentów hipertekstowych Mimo że na każdym etapie zapadają decyzje wpływające na ostateczną funkcjonalność serwisu, kluczowym etapem jest redagowanie poszczególnych stron. Podstawowym sposobem zapisu dokumentów publikowanych w internecie jest HTML (Hypertext Markup Language) język formatowania hipertekstu, w którym kodowanie odbywa się za pomocą specjalnych znaczników, określających głównie sposób wyświetlania tekstu na stronie. Obecnie rekomendowany jest standard XHTML w wersji 1.0, będący następcą HTML-a i stanowiący kombinację jego stabilności i możliwości nowoczesnego metajęzyka XML (Extensible Markup Language) rozszerzalnego języka znaczników. W przeciwieństwie do strukturalnego kodu HTML, składnia XML zawiera znaczniki semantyczne, odnoszące się do treści dokumentu. Niewątpliwą zaletą wspomnianych języków jest łatwość programowania: prosta składnia i bogactwo narzędzi edycyjnych, wśród których są dedykowane edytory HTML, popularne edytory tekstu, programy graficzne i systemy informacji geograficznej. Do odczytu stron WWW służą popularne, darmowe i praktycznie uniwersalne przeglądarki internetowe. Optymalizacja stron internetowych Spośród licznych wytycznych projektowych warto wymienić kilka istotnie poprawiających funkcjonalność. Są to: właściwy dobór formy wizualnej wg przeznaczenia projektowanej strony, używanie standardów kodowania tekstu i elementów multimedialnych, unikanie nietypowej składni hipertekstu oraz nowości technicznych, optymalizacja plików graficznych (kompresja) i dodatków multimedialnych, zachowanie przejrzystej kompozycji strony, określenie niezbędnych elementów funkcyjnych (interaktywnych), logiczne umieszczanie i opisywanie odnośników (hiperłączy), dodanie elementów pomocniczych (etykiety, komentarze), definiowanie metainformacji dokumentów, Większość z podanych wskazówek wymaga wykorzystania technik optymalizacji zwiększających dostępność serwisu i szybkość pobierania zawartości stron (A.B. King 2003). Właściwie jedynym kryterium optymalizacji jest czas pobierania strony, zwany czasem odpowiedzi systemu. Jak wykazują badania systemów komputerowych prowadzone od końca lat 60-tych czas odpowiedzi krótszy niż 0,1 sekundy nie powoduje widocznych opóźnień, a czas reakcji w granicach 0,1 1 sekundy daje użytkownikowi komfort ciągłości pracy mimo zauważalnej zwłoki systemu. Maksymalnym okresem skupienia uwagi podczas dialogu człowiek-komputer jest 10 sekund. Jeśli czas pobierania strony nie powinien przekraczać dziesięciu sekund, to w sieci o przepustowości 1,5 Mb/s teoretycznie należałoby ograniczyć rozmiar strony do 2 MB, a przy najwolniejszych łączach modemowych do 35 kilobajtów. Niestety wielkość strony, na którą jako projektanci mamy wpływ, to nie wszystko. Czas odpowiedzi w przypadku internetu zależy też od: wydajności serwera, parametrów łącza, bieżącego obciążenia sieci i wreszcie sprzętu użytkownika. Te czynniki znacznie wydłużają oczekiwanie na załadowanie strony, a są niestety nieprzewidywalne i niezależne od nas. Proces optymalizacji serwera internetowego w pewnym stopniu minimalizuje ich wpływ na ostateczną wydajność strony Projektowanie zorientowane na użytkownika Aby osiągnąć zamierzony poziom funkcjonalności należy stosować ściśle określone zasady projektowania. Projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD user centered design) uwzględnia nie tylko oczekiwania, ale także możliwości i ograniczenia przeciętnego użytkownika produktu. Projektowanie UCD opiera się na badaniach 3

4 interakcji człowiek-komputer (CHI 2 ) oraz wiedzy z zakresu psychologii czynników ludzkich, percepcji, ergonomii itd. Zrozumienie zdolności percepcyjnych człowieka a także mechanizmów zapamiętywania i zapominania stanowi fundament tego typu badań. Wbrew powszechnej opinii o odczłowieczeniu komputerowych wirtualnych światów w centrum zainteresowania profesjonalnych projektantów internetowych pozostaje zawsze człowiek. W większości przypadków użytkownicy internetu poszukują funkcjonalnych serwisów informacyjnych, edukacyjnych, usługowych i innych. Funkcjonalnych to znaczy w tym przypadku dobrze spełniających swoją rolę informacyjną lub komunikacyjną, odpowiadających potrzebom klientów. W ekonomii sieciowej witryna internetowa jest jedynym obszarem oddziaływania na klienta jest jednocześnie folderem reklamowym, materiałem marketingowym, magazynem, sklepem i obsługą klienta. Z punktu widzenia usługodawców internetowych konkurencja odległa jest tylko o jedno kliknięcie (J. Nielsen 2003). Sukcesem w sieci jest nie tyle przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta, ale zatrzymanie go w swojej witrynie na dłużej i spowodowanie by powrócił ponownie. Testowanie funkcjonalności Pozostaje jeszcze jeden problem: jak sprawdzić, czy nowy lub modernizowany serwis jest poprawnie zaprojektowany. Otóż weryfikacja funkcjonalności powinna odbywać się zawsze w praktyce (na rzeczywistych danych i dokumentach, a nie na prototypach). Jedną z możliwości jest ocena heurystyczna wykonywana przez ekspertów (J. Nielsen 1994). Jest tania i łatwa do realizacji, a przy tym pozwala ona wykryć ok. 80% błędów projektowych na stronach. Jednak ta metoda nie jest tak skuteczna jak testy z udziałem użytkowników. Najskuteczniejszą metodą badania funkcjonalności jest testowanie. W fazie projektowania odbywa się na grupach testowych, po opublikowaniu natomiast bezpośrednio w środowisku pracy użytkownika. Do przeprowadzenia testów potrzebny jest szczegółowy plan eksperymentów oraz stanowisko testowe. Metodologia testowania funkcjonalności jest wciąż mało popularna, mimo że warsztat testowy i technikę badań można dostosować do własnych możliwości finansowych, a efekty jej stosowania w ostatecznym rozrachunku dają wymierne korzyści. Dzięki testom funkcjonalności możliwe jest sprawdzenie błędnych założeń projektowych nie uwzględniających praw UCD, a są to głównie: przyjęcie sposobu rozumowania i działania projektanta, które różnią się od zachowania użytkownika, użycie sztywnej logiki działania i struktury systemu, która w praktyce nie musi być odpowiednia i zrozumiała przez użytkownika zastosowanie rozwiązań technicznych nie uwzględniających wyposażenia i zdolności użytkownika. Z tego zestawienia wynika, iż bez zgromadzenia niezbędnych informacji na temat potencjalnych użytkowników (tzw. populacji) nie jest możliwa prawidłowa realizacja projektu. Przeprowadzona już w pierwszym etapie projektu ankieta powinna zawierać dane dotyczące minimalnych wymagań ze strony użytkowników, ograniczeń technicznych, preferencji, zwyczajów, wieku i wykształcenia użytkowników. Dane te eksperci do spraw funkcjonalności przekształcają w konkretne wytyczne projektowe. 3. FUNKCJONALNOŚĆ W KARTOGRAFII Zagadnienie funkcjonalności w kartografii dotyczy w równej mierze tradycyjnych, drukowanych map, jak i komputerowych wizualizacji kartograficznych. O ile jednak wykształcony przez wieki tradycyjny proces redagowania i reprodukcji map i atlasów rozwiązuje większość problemów użytkowych, o tyle w kartografii numerycznej pozostają niezbadane obszary oddziaływania prezentacji na odbiorcę i odwrotnie. 4

5 3.1. Kartografia numeryczna Fundamentalne problemy kartografii, takie jak: optymalizacja zniekształceń odwzorowawczych, skalowanie i generalizacja, różne aspekty symbolizacji zostały już teoretycznie zdefiniowane i dostatecznie dobrze rozwiązane, aby mapa w postaci finalnej mogła być użytecznym i wygodnym produktem. O funkcjonalności mapy decyduje czytelność treści, pomocna w interpretacji legenda, wygodny podział sekcyjny i sposób składania arkusza itd.; w przypadku atlasów również dobór i układ map, skorowidz i indeksy, kompozycja całości. Interaktywność W przypadku kartograficznej prezentacji numerycznej jej funkcjonalność zależy prawie wyłącznie od urządzenia, zwykle komputera, za pomocą którego użytkownik ją obsługuje. Kluczowym dla użytkownika elementem urządzenia jest środowisko operacyjne (interfejs), które od momentu uruchomienia w 1981 roku komputera Xerox Star ma charakter graficzny, a którego obsługa bazuje na wskazywaniu i klikaniu aktywnych pól interfejsu. Pojęcie interfejsu odnosi się do map w dwojaki sposób. Po pierwsze mapa sama jest interfejsem świata rzeczywistego umożliwiając np. orientację i nawigację w przestrzeni. Po drugie może zawierać elementy interfejsu aplikacji obsługującej mapę. Mówi się wtedy o mapie interaktywnej wspomaganej komputerowo prezentacji graficznej charakteryzującej się intuicyjną obsługą i wyposażeniem w narzędzia wskazywania obiektów, zmiany widoku czy alternatywnej wizualizacji obiektów (M.P. Peterson 1995). Interaktywność, której istotą jest oddziaływanie użytkownika za pomocą myszy czy klawiatury na przebieg realizacji programu, może być stopniowana w zależności od tego jak wiele zadań może użytkownik wykonać. Pierwszy poziom interaktywności to zaledwie możliwość uruchomienia i zatrzymania programu np. odtworzenie filmu lub animacji kartograficznej (P.J. Kowalski 2002). Zaawansowana interakcja jest natomiast rodzajem nadzorowanej zmienności (dynamiki) konwersacyjnym trybem wyświetlania. Czym bardziej rozbudowany interfejs, czym silniejsza interakcja, tym więcej uwagi należy skupić na funkcjonalności prezentacji. Hipermedialność Nawigacja hipermedialna jako funkcja interfejsu użytkownika (hipertekstu, hipermapy itp.) jest często traktowana na równi z dynamicznością i interaktywnością prezentacji (A.M. MacEachren 1998). Każdy aktywny element prezentacji (przycisk sterujący, element legendy, znak na mapie, opis mapy) może wywoływać określoną akcję (uruchomienie predefiniowanej funkcji) lub też może mieć charakter odnośnika (hiperlink) powodującego wyświetlenie innej części prezentacji (np. tekstu, dźwięku, obrazu) lub przeniesienie do innego dokumentu w systemie. Badania nad zastosowaniami hipertekstu sięgają lat sześćdziesiątych, ale faktyczna popularyzacja hipermedialności nastąpiła wraz z rozwojem sieci internetowej i multimedialnych środków przekazu i w tym świetle będzie omówiona w kolejnych rozdziałach. Multimedialność Multimedia to zarówno różne postaci danych (tekst, obrazy, dźwięk), jak i system informatyczny służący do ich przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji. Komputer centralny element systemu multimedialnego to w równej mierze narzędzie, jak i środek przekazu (W. Cartwright i in. 1999). A internet to główny kanał dystrybucji nowych technologii i właściwych danych, ale także, tak jak w przypadku hipertekstu, Korzyści z zastosowania multimediów w kartografii są wielorakie: płyną głównie z faktu odciążenia obrazu i wyniesienia części informacji poza pole widzenia użytkownika. Nośnikiem tej uzupełniającej informacji może być dźwięk (sygnały, odgłosy, melodie, głos lektora), obraz (fotografia, film) lub tekst uzupełniający legendę lub związany z danym obiektem geograficznym. 5

6 Celem wykorzystania środków multimedialnych jest wspomaganie percepcji przekazu. Jednak jak się okazuje atrakcyjność środków formalnych przytłacza niejednokrotnie użytkownika, który nie jest w stanie prawidłowo interpretować treści przekazu (W. Cartwright 1998). Pozostaje więc zachowanie dużej rozwagi na etapie projektowania prezentacji, a przede wszystkim jasne określenie celu, do jakiego media uzupełniające mają być wykorzystane. Omówione nowe zjawiska w kartografii, niegraficzne wymiary map wydają się atrakcyjne, ale niosą też niebezpieczeństwa. Konieczność umiejętnego, rozważnego stosowania interaktywności i multimedialności stała się oczywista dopiero w aplikacjach internetowych ograniczonych rygorami technicznymi i weryfikowanych na żywo przez użytkowników Kartografia w internecie U zarania kartografii internetowej mapy były jednym z elementów grafiki ilustracyjnej towarzyszącej dokumentom tekstowym. Wraz z rozwojem technik udostępniania baz danych w sieciach rozległych pojawiły się ogólnodostępne systemy informacji geograficznej, nazywane także serwisami geoinformacyjnymi. Rozwojowi technologicznemu towarzyszy zmiana funkcji, jakie pełnią mapy na stronach WWW. Tradycyjnie każda mapa pełni rolę poznawczą: służy do badania, odkrywania faktów, zależności przestrzennych, następstw przyczynowo-skutkowych. Ale coraz częściej jest funkcjonalnym elementem graficznego interfejsu strony internetowej (M.-J. Kraak 2001). Rozwój kartografii internetowej Interfejs graficzny z takimi, można już rzec, klasycznymi elementami jak menu, okna, ikony, nim został wprowadzony do produktów komercyjnych, przeszedł proces długotrwałego testowania w laboratoriach koncernów informatycznych (Xerox PARC, Apple itd.). Rozwój interfejsu internetowego przebiega zupełnie inaczej błyskawicznie i do tego na żywym organizmie użytkowników. Nowe pomysły zostają natychmiast weryfikowane przez użytkowników: dobre stają się standardami, złe są odrzucane. Jacob Nielsen, autorytet w dziedzinie funkcjonalności, nazywa to zjawisko projektowym darwinizmem w przeciwieństwie do kreacjonizmu projektantów oprogramownia (2003). Analogiczna sytuacja ma miejsce w kartografii numerycznej, której ekspansja w sieci globalnej jest zgoła innym zjawiskiem niż trwający latami proces adaptacji technik informatycznych. Z jednej strony rosnące wymagania użytkowników, a z drugiej coraz bogatsza oferta specjalistycznego oprogramowania przyśpieszają rozwój nowych kartograficznych form przekazu, ale jednocześnie eliminują nieudane rozwiązania. Zasoby kartograficzne w internecie Prezentacje kartograficzne w internecie można podzielić wg zakresu funkcjonowania na trzy podstawowe klasy: mapy ilustracyjne, które towarzyszą dokumentom hipertekstowym, kartograficzne publikacje internetowe: mapy i atlasy udostępnione w sieci, serwisy informacji geograficznej bazy danych geograficznych w internecie. 6

7 ryc. 1. Jedyna mapa na stronie głównej Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP pełni funkcję odnośnika do spisów powiatów (KPRM 2005). Jest znamiennym reprezentantem polskiej kartografii internetowej na stronach najwyższych władz państwowych. ryc. 2. Mapa przestrzeni powietrznej Kraju z wyświetlonymi interaktywnie strefami niebezpiecznymi i korytarzami wojskowymi wraz z opisem. Zredagowana w formacie Flash, charakteryzuje się dużą przejrzystością przy stosunkowo bogatej treści opisowej (ARL 2005). 7

8 W zależności od zastosowanej technologii publikacji zmieniają się możliwości funkcjonalne wizualizacji internetowej. Mapy ilustracyjne nie wymagają użycia innych niż standardowe technik internetowych: język HTML i zapis obrazów rastrowych (ryc. 1). W drugiej grupie z pełną dowolnością wykorzystywane są formaty grafiki wektorowej, np. Macromedia Flash (ryc. 2) i techniki programowania: Java, JavaScript itp. W ostatniej grupie pojawiają się specjalistyczne narzędzia udostępniania baz danych geograficznych zwane serwerami map. Cechuje je duża wydajność i użyteczność: szeroki zakres skal i stopni dynamicznej generalizacji, wiele opcji nawigacyjnych, możliwość selekcji graficznej i atrybutowej (ryc. 3). Specyfikę serwisów geoinformacyjnych w porównaniu do typowych serwisów internetowych pokazano w tabeli: Narzędzia Serwis standardowy proste w obsłudze, ogólnodostępne (w tym darmowe) edytory tekstu, także nakładki na programy graficzne lub systemy informacyjne Serwer map złożone (najczęściej kosztowne) oprogramowanie serwera map oraz system informacji geograficznej Format Odczyt dokumenty HTML i obrazy rastrowe JPG, GIF, PNG; interpretacja kodu po stronie klienta (w przeglądarce) ogólnodostępne, darmowe przeglądarki internetowe ewentualnie: wtyczki (plug-in) instalowane zwykle automatycznie i jednorazowo dokumenty XML i obrazy generowane dynamicznie rastrowe lub wektorowe; interpretacja kodu po stronie serwera i częściowo po stronie klienta specjalistyczne przeglądarki geoinformacji lub aplikacje integrujące się z przeglądarką internetową (często wymagany jest MS Internet Explorer w określonej wersji) ryc. 3. Baza Danych Ogólnogeograficznych w pełnym zakresie treści od 1: do 1: udostępniona w internecie za pomocą programu ArcIMS firmy ESRI. Serwis ma większość zalet architektury serwera map, lecz podstawowym ograniczeniem jego dostępności jest fakt, że działa tylko w przeglądarce Internet Explorer z zainstalowaną aplikacją ArcExplorer (GUGiK 2005) 8

9 4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISÓW KARTOGRAFICZNYCH Cały problem z funkcjonalnością polega na tym, że pozostaje ona w opozycji do atrakcyjności wyglądu. Jednak to czy strona będzie efektywna okazuje się w praktyce ważniejsze niż fakt, że jest efektowna Specyfika prezentacji informacji w internecie Jednym z najczęściej popełnianych nadużyć na stronach internetowych jest umieszczanie informacji redagowanej w sposób tradycyjny, tak jak do publikacji drukowanych: książek, opracowań naukowych itp. Automatyczny zapis publikacji na format dokumentu hipertekstowego jest oczywiście możliwy i niestety często stosowany, ale takie działanie można nazwać nadużyciem możliwości środka przekazu i odbiorców. Internet wymaga zupełnie innego organizowania elementów i treści przekazu. Dotyczy to zarówno tekstów jak i wszelkich informacji obrazowych, w tym kartograficznych. Przekaz tradycyjny a przekaz ekranowy Przekaz internetowy jest obarczony wszystkimi ograniczeniami urządzenia dostępowego, którym najczęściej jest komputer z podłączonym monitorem 3. Śledzenie ekranu, nawet jeśli jest to ciekłokrystaliczny monitor o wysokiej rozdzielczości, nie jest nadal tak łatwe i wygodne jak czytanie z nośnika analogowego jakim jest papier. Przyczyną dyskomfortu jest zarówno rozdzielczość obrazu (dużo mniejsza niż dają najsłabsze drukarki), migotanie obrazu, odblask powierzchni ekranu, jak i nienaturalna pozycja ciała podczas korzystania z komputera. W zastosowaniach kartograficznych powyższe mankamenty nośnika obrazu mają nieco mniejsze znaczenie, ponieważ czytanie mapy odbywa się inaczej: nielinearnie, aczasowo. Poza tym ograniczenia graficzne obrazu komputerowego (powierzchni, rozdzielczości czy palety barwnej) rekompensują interaktywne narzędzia zmiany widoku, symbolizacji treści czy choćby dynamicznej generalizacji. Nie ulega też wątpliwości, że w kartografii cyfrowej adaptacja tradycyjnych pojęć (mapy, metody, narzędzia itd.) zaowocowała pojawieniem się nowej jakości: wizualizacji kartograficznej. Nowoczesne multimedialne, interaktywne formy kartograficznej prezentacji jako ukształtowane w przestrzeni cyfrowej są naturalnie przystosowane do prezentacji ekranowej. Przekaz internetowy Kardynalną zasadą projektowania serwisów internetowych jest dążenie do spójności i przejrzystości wypowiedzi. Konieczne jest dość silne uproszczenie formy i treści publikacji oraz ułożenie informacji według ważności. Nie ma, co prawda, jednoznacznych kryteriów oceny informacji, ale można posłużyć się wartościowaniem stosowanym w dziennikarstwie opierającym się na znaczeniu, aktualności informacji, bliskości relacjonowanych wydarzeń, kontrowersyjności tematu, czy niecodzienności informacji. Hierarchizacja i uogólnienie odnoszą się zarówno do całego serwisu 4 jak i poszczególnych stron. W strukturze serwisu strona główna i poszczególne podstrony są kolejnymi poziomami szczegółowości, wyodrębnianymi drogą grupowania, streszczania i filtrowania informacji. W obrębie pojedynczej strony następuje usunięcie wszelkich zbędnych elementów (np. ozdobników graficznych) i ograniczenie mało istotnych, ukonkretnienie całości. W układzie tekstu hierarchizacja przejawia się umieszczeniem najistotniejszych informacji na początku strony, używaniem wielopoziomowej struktury nagłówków i możliwie częstym stosowaniem list i tabel. Powyższe zabiegi, które w przypadku tekstów są specyficzne dla zastosowań internetowych, w kartografii są niezbędnym etapem procesu redakcji, a generalizacja jako wypadkowa selekcji, typizacji i hierarchizacji treści jest immanentną cechą map. Uogólnienie internetowych prezentacji kartograficznych jest z reguły większe niż ich 9

10 odpowiedników stacjonarnych. Jest to spowodowane nie tylko ograniczeniami graficznymi, ale także koniecznością transmisji danych poprzez sieć. Poza generalizacją obraz kartograficzny podlega także symbolizacji. Także tu niezbędna jest minimalizacja środków wyrazu oraz wykorzystanie zrozumiałych schematów znaczeniowych. I w tym aspekcie praktyka kartograficzna odpowiada wymogom internetu, dzięki temu że wykształciła własny uniwersalny język wypowiedzi język znaków umownych. Funkcjonalizacja poprzez generalizację i symbolizację sprawia, że strona internetowa staje się przyjazna użytkownikowi, który w bezkresnym oceanie informacji szuka najczęściej konkretnego, czytelnie zredagowanego dokumentu, a jeśli go znajdzie nie poświęci więcej niż kilka minut na jego przejrzenie. O potrzebie maksymalnej generalizacji treści i formy świadczą statystyki wizyt: w ciągu miesiąca przeciętny użytkownik internetu przegląda ponad 1000 stron, spędzając godzin przy komputerze, co daje średnio mniej niż 1 minutę poświęconą jednej stronie (Nielsen/NetRatings 2005). Podane wartości uświadamiają skalę problemu, mimo że mają charakter szacunkowy i są uśrednione. Skala problemu to w tym wypadku proporcja liczby dostępnych w sieci dokumentów (liczby jedenastocyfrowej) do czasu, jakim dysponuje użytkownik (liczonym najczęściej w minutach) Zasady funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internecie Funkcjonalność jest jednym z podstawowych celów projektowania serwisów internetowych. Mapa, plan czy wizualizacja będąca jednym z elementów serwisu internetowego podlega tym samym regułom projektowania, testowania i oceny, które dotyczą serwisu, jako systemowej całości i pojedynczej strony internetowej, jako podstawowego elementu struktury serwisu. W 1990 roku, a więc jeszcze przed boomem internetowym końca wieku Nielsen i Molich (1990) zdefiniowali zasady oceny heurystycznej systemu komputerowego. Te wypracowane eksperymentalnie prawa definiujące poziom funkcjonalności systemu można także współcześnie, z pewnymi modyfikacjami, zastosować do projektowania i oceny geoinformacyjnych serwisów internetowych. Widoczność stanu systemu Widoczność stanu systemu jest rzeczą priorytetową jest niezbędna użytkownikowi do orientacji, gdzie w danym momencie się znajduje i jak zachowuje się system. Konieczne jest więc po pierwsze wyraźne określenie globalnej nazwy strony w systemie domen internetowych, a po drugie lokalizacji dokumentu w strukturze danego serwisu. Analogicznie prezentacje kartograficzne powinny zawierać tytuły, opisy i nazwy geograficzne. Rzecz to oczywista, a jednak bagatelizowana przez grafików projektujących elementy stron internetowych (ryc. 4). 10

11 ryc. 4. Zestaw map podziału administracyjnego Polski i poszczególnych województw pokazujący rozmieszczenie szkół (PPE 2005). Enigmatyczny tytuł serwisu, brak nazw na mapie i konieczność korzystania z pobocznego spisy tekstowego obniża funkcjonalność i wartość edukacyjną map. Kolejna ważna informacja podawana użytkownikowi powinna dotyczyć aktualnie wykonywanej operacji i reakcji systemu. Mechanizm zwrotnej reakcji systemu przydatny jest zwłaszcza, gdy użytkownik korzystający z powolnego połączenia (np. przez modem) musi długo czekać na odpowiedź z serwera i pobranie strony. Serwisy zbudowane na mechanizmach baz danych przestrzennych są dodatkowo narażone na opóźnienia, co powinno być sygnalizowane użytkownikowi (ryc. 8). Dostosowanie systemu do świata rzeczywistego Zdumiewający jest fakt, jak wiele projektów stron nie posiada tej naturalnej cechy polegającej na wykorzystaniu reguł rządzących realnym, otaczającym nas światem i języka, którym posługuje się użytkownik. Wykorzystanie utrwalonych w pamięci człowieka schematów codziennych czynności jest najlepszym sposobem przyciągnięcia odbiorcy (ryc. 5). Metafory na stronach internetowych odwołują się do doświadczenia i przyzwyczajeń użytkownika. Stąd tak skuteczne i często stosowane są np. metafory zakładek z katalogów bibliotecznych, czy też koszyka na zakupy w wirtualnych sklepach. Jednak błędem jest upodobnienie strony internetowej do realnych miejsc lub przedmiotów. Odtworzenie struktury pięter i stoisk centrum handlowego jest o tyle nieefektywne, że klient szuka produktów wg kategorii i ceny, a nie położenia w sklepie. Topologia hipertekstu daje nieporównywalnie większe możliwości nawigacji. W tym miejscu również warto dodać, że stosowanie grafiki trójwymiarowej w interfejsach internetowych nie zwiększa ich funkcjonalności: nie zapewnia reprezentacji wielowymiarowej przestrzeni informacyjnej, a jednocześnie komplikuje obsługę. 11

12 ryc. 5. Przykład serwisu, w którym odrzucono skojarzenia graficzne (np. symbolu lupy na rzecz zbyt uproszczonego plusa) oraz naturalne schematy mentalne (Wafao 2002). Zwykle wyszukuje się tylko jednej kategorii obiektów, co tu nie jest możliwe. Dodatkowo w interfejsie wymieszane są etykiety angielskie i polskie. Warstwa językowa, tak jak szata graficzna strony, powinna być dostosowana do konkretnego odbiorcy. Międzynarodowy charakter internetu wymaga stosowania wersji narodowych stron, co nie oznacza prostego przetłumaczenia tekstu na język odbiorców. Przygotowanie wielojęzycznych serwisów wymaga indywidualnego podejścia do słownictwa, symboliki i wszelkich odwołań kulturowych. A niezależnie od zasięgu oddziaływania strony projektant powinien posługiwać się naturalnym językiem docelowej populacji (a nie np. żargonem technicznym). W kartografii z powodu częstego wykorzystania specjalistycznego obcojęzycznego oprogramowania konieczne jest przetłumaczenie wszelkich komunikatów systemowych na język polski. Swobodne sterowanie systemem W oryginalne zasada ta brzmi: kontrola użytkownika a swoboda. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie użytkownikowi łatwej nawigacji pomiędzy stronami, dokonania rezygnacji lub ponowienia transakcji, a także bezpiecznego wyjścia z serwisu. Jednocześnie swobodzie operowania musi towarzyszyć szereg wewnętrznych zabezpieczeń przed nietypowym zachowaniem użytkownika. Podstawowe elementy nawigacyjne, jakimi są odnośniki (hiperłącza), mogą przenosić użytkownika do innej sekcji serwisu (odnośniki nawigacji strukturalnej) lub na strony tematycznie powiązane z bieżącym tekstem (odnośniki skojarzeniowe 5 ). W obu przypadkach aktywny tekst lub obraz powinien jednoznacznie określać docelowe miejsce: czy jest to strona internetowa, plik archiwum czy np. multimedia. Dodatkowo każdemu z odnośników można przypisać tytuł ujawniający się na etykietach, co będzie omówione dalej. Na stronach o charakterze kartograficznym odnośniki mogą pojawiać się w treści mapy i wśród elementów pozaramkowych. Odpowiednikiem nawigacji strukturalnej będą wszystkie aktywne pola i narzędzia pozwalające zmienić zasięg widoku. Przykładowo pola wewnątrzramkowe mogą przenosić do sąsiednich arkuszy mapy (ryc. 6), a kliknięcie w 12

13 obraz mapy może powiększać skalę. Niezależnie, opcje zmiany widoku można umieścić w pasku narzędziowym, jeśli jest przewidziany. ryc. 6. Oprogramowanie serwera map SilverSoft, wykorzystywane w kilku polskich serwisach informacyjnych udostępnia narzędzia łatwej nawigacji, w tym poprzez okno pomocnicze, wyświetlenia informacji o danym obiekcie i wyszukiwania informacji z bazy danych (SilverSoft 2005). Druga grupa odnośników, wiązanych z konkretnym znakiem na mapie, umożliwia skojarzenie treści mapy z dokumentami opisowymi dotyczącymi wybranych obiektów. Wypada w tej sytuacji umieścić jasną informację o rodzaju docelowych dokumentów (inna mapa, fotografia, opis tekstowy itp.) Łatwość obsługi jest wprost proporcjonalna do przejrzystości i ergonomii systemu. Jednym z głównych grzechów projektantów jest fascynacja nowymi technologiami i stosowanie ich bez wyraźnej potrzeby i bez umiaru. W zastosowaniach kartograficznych format Flash czy skrypty Java są dziś niezbędne dla uzyskania odpowiedniej funkcjonalności, ale trzeba pamiętać o trudnościach, jakie może napotkać użytkownik nie posiadający najnowszych wersji przeglądarek i wtyczek. Niewielu decyduje się na aktualizację własnego oprogramowania; częściej po prostu zrezygnują z wizyty na stronie. Spójność i standaryzacja Proces zapisu stron internetowych, jak wspomniano wcześniej, jest w znacznym stopniu znormalizowany. World Wide Web Consortium kontroluje rozwój i rekomenduje większość standardów internetowych, takich jak HTML, XML i inne. Z kolei rozwojem standardów oprogramowania i danych geograficznych, w tym technologii internetowych, zajmuje się Open Geospatial Consortium (OGC). Jednak dobór standardu, ostateczny wygląd i działanie strony to już indywidualna wizja projektanta. Środowisko graficzne (GUI) systemu operacyjnego lub popularnego programu biurowego jest większości użytkownikom dobrze znane. Najczęściej wykonywane 13

14 czynności (uruchomienie aplikacji, otworzenie nowego dokumentu itd.) szybko utrwalają się w pamięci, a poznanie interfejsu aplikacji umożliwia intuicyjne używanie pozostałych funkcji. Dzięki standaryzacji interfejsów aplikacji dedykowanych konkretnej platformie systemowej użytkownik szybciej uczy się obsługi nieznanych mu programów. Dzieje się tak dzięki modelowi mentalnemu, który jest utrwalany i odtwarzany podczas korzystania z wszelkich przedmiotów i urządzeń. Inaczej jest w przypadku interfejsu witryn internetowych, które, przynajmniej teoretycznie, mogą mieć dowolną formę i zawartość. Kreatywność stoi jednak w opozycji do funkcjonalności. Ponieważ użytkownicy są przyzwyczajeni do kompozycji i funkcji najpopularniejszych serwisów takich jak Amazon, Yahoo, Google, Microsoft itd., to one są wzorcem funkcjonalności. Projekty przypominające te klasyczne interfejsy nie wymagają uczenia się wiedzę o funkcjonowaniu popularnych witryn użytkownik już posiada (ryc. 7). ryc. 7. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej udostępniony w technologii Geomedia WebMap (BGWM 2004). Typowe dla aplikacji kartograficznych okna interaktywnej legendy, informacji, podglądu i przybornik narzędzi, czytelnie rozmieszczone i opisane, ułatwiają obsługę serwisu. Znaki ostrzegawcze Można uznać, iż ostrzeganie przed niebezpieczeństwem jest nieodzownym elementem każdego złożonego systemu. Oczywiście realne zagrożenie zdrowia określone np. na znakach drogowych jest nieporównywalne z tym, jakiego możemy doświadczyć w podróży infostradą, ale trzeba pamiętać, że coraz więcej potencjalnie niebezpiecznych (choćby dla własnego mienia) operacji wykonywanych jest poprzez sieć, np. podczas korzystania z internetowego banku. Wyświetlenie komunikatu o potencjalnych problemach to szczególny przypadek informacji o stanie systemu. Powinno to nastąpić każdorazowo przed wysłaniem poufnych danych, wykonaniem nietypowej czynności itp. Jednym z częściej pojawiających się problemów w serwisach geoinformacyjnych jest, jak już wspomniano, konieczność instalacji dodatków programowych do przeglądarki lub w systemie operacyjnym (ryc. 8). 14

15 ryc. 8. Proces instalacji apletu obsługującego serwis internetowy GIS Mazowsza (BGWM 2004). W pierwszej fazie system sygnalizuje ładowanie danych, a po instalacji pojawia się komunikat o konieczności ponownego uruchomienia systemu. Zasada ta mówi także, iż ważniejsze niż komunikowanie jest po prostu unikanie możliwych do przewidzenia problemów. Podczas projektowania i aktualizacji należy kompleksowo sprawdzić aktualność odnośników, działanie apletów itd. Pewnym ułatwieniem dla użytkownika jest automatyczna aktualizacja systemu, która dokonuje się podczas pierwszej wizyty na stronie. System podpowiedzi Zasada ta jest uzupełnieniem zagadnienia standaryzacji interfejsu. Źródłem wiedzy człowieka jest w równej mierze jego pamięć, jak i sygnały płynące z zewnątrz. Użycie w projekcie standardowych rozwiązań jest odwołaniem się do doświadczenia, a uzupełniające wiedzę użytkownika podpowiedzi powinny być umieszczone w samym systemie. W przypadku nietypowej struktury strony czy oryginalnych ikon wskazówki są niezbędne. Szczególnym przypadkiem podpowiedzi jest informacja o rozmiarze pliku przeznaczonego do pobrania ze strony, jeśli jego rozmiar jest większy niż kb. Subtelną, nie obciążającą graficznie strony formą pomocy są etykiety, które mogą być przypisane różnym elementom interfejsu: odnośnikom, obrazom itd. Zestaw komentarzy i podpowiedzi nie może być zbyt rozbudowany. Etykiety stały się tak popularnym elementem prezentacji kartograficznych, że zatraciły swoją pomocniczą funkcję i stały się alternatywą dla odnośników. W wielu przypadkach wyświetlona etykieta przysłania obraz mapy, a gdy jest obszerna, dodatkowo zmusza do przytrzymania kursora w jednej pozycji w czasie odczytywania (ryc. 9). Innym poważnym błędem merytorycznym i funkcjonalnym jest stosowanie etykiet zamiast nazw na mapie, które w kartografii internetowej są często jedynym elementem lokalizującym przestrzennie. 15

16 ryc. 9. Mapa regionów fizycznogeograficznych Polski, na której etykiety zastępują treść nazewniczą oraz zawierają obszerne treści uzupełniające (NASK 2005). Elastyczność i wydajność Dobrze zaprojektowany serwis internetowy powinien ułatwiać pracę zarówno początkującym jak i zaawansowanym klientom. Pierwszy kontakt z serwisem nie może odstraszyć strona powinna wyświetlić się z minimalnym zestawem funkcji. Większości użytkowników ta uproszczona wersja strony wystarczy. Natomiast zaawansowany użytkownik znajdzie dla siebie wersję rozbudowaną (pełną). Niestety przeglądarki internetowe nie umożliwiają jeszcze stosowania innego udogodnienia dla doświadczonych internautów tzw. przyśpieszaczy np. skrótów klawiaturowych. Ten bardzo wygodny mechanizm stosowany jest w większości aplikacji. Takie rozwiązanie stosują wszystkie serwisy wyszukiwawcze (wyszukiwarki internetowe), których widok początkowy zawiera podstawowe funkcje, a opcjonalnie umożliwia rozszerzenie zapytania. Estetyka i oszczędność Jak wspomniano na wstępie w projektowaniu stron internetowych jest więcej inżynierii niż sztuki. Oszczędne gospodarowanie przestrzenią strony i grafiką powinno w efekcie podkreślać istotne treści jednocześnie nie zacierając indywidualnego, estetycznego wyglądu strony (ryc. 10). Ze szczególną rozwagą należy używać silnych bodźców wizualnych i dźwiękowych, takich jak animacje, czy też muzyka w tle. 16

17 ryc. 10. Plan Warszawy firm MapMedia i Datacom Software (2005) mimo dość bogatej bazy adresowej i łatwej obsługi ma kilka istotnych wad funkcjonalnych: okno mapy wypełnia automatycznie i całkowicie ekran a kompozycja strony jest nieefektywna z powodu powtórzenia spisu warstw tematycznych i pozostawienia pustych pól. Znaki umowne symboliczne nie przystają wielkością do treści prezentowanej w skali mapy. Dodatkowo pojawia się animowana reklama. Jak łatwo się przekonać podczas dłuższych sesji internetowych najsłabiej zauważalne stają się animowane, migające kolorami banery reklamowe. Jest to zjawisko powszechne i naturalne nazwane adaptacją sensoryczną. Ten mechanizm obronny powoduje, że każdy długotrwały bodziec zostaje przeniesiony w tło postrzegania lub też, co gorsza, może wywołać rozdrażnienie. Istnieje kilka rozsądnych zastosowań animacji, takich jak: pokazanie przejść między dwoma stanami, zmian zjawisk w czasie, ogląd obiektów w trzech wymiarach, wreszcie przyciągnięcie uwagi. Jednak należy unikać animacji o charakterze automatycznym, to znaczy takich, które wyzwala moment otwarcia strony i, co gorsza, działają w pętli. Dobrym rozwiązaniem jest natomiast użycie animacji aktywowanych ruchem kursora, np. zmiana koloru sygnatury po najechaniu na nią. Instrukcje techniczne Nawet doskonale zaprojektowany serwis internetowy powinien zawierać instrukcję obsługi zwaną pomocą on-line. W najprostszym przypadku jest to lista często zadawanych pytań FAQ (frequently asked questions), która, pod warunkiem częstej aktualizacji, będzie dobrym wsparciem dla początkujących. Bardziej rozbudowane systemy pomocy przypominają podręczniki zorganizowane tematycznie, z indeksami i wewnętrzną wyszukiwarką. Przy założeniu standaryzacji serwisu pomoc ma mieć charakter wyłącznie uzupełniający. Niedopuszczalne jest na przykład zmuszanie użytkownika do zapoznania się z instrukcją obsługi w celu wejścia do serwisu. Również sama strona pomocy powinna być łatwa do znalezienia i intuicyjna w obsłudze. 17

18 ryc. 11. Pomimo uproszczonego charakteru prezentacji, Emapa (2005) zawiera szczegółową mapę Polski i fragmentu Europy, niestety nie posiada legendy ani pomocy technicznej. W kartografii tradycyjnie objaśniającą, komentującą rolę pełni legenda mapy. W internecie mamy do czynienia głównie z mapami typu seeing mapami tematycznymi do szybkiego oglądania, które częstokroć, ze względu na swą prostotę, występują bez jakiejkolwiek legendy. Tam gdzie treść mapy jest nieco bogatsza powinno znaleźć się objaśnienie znaków umownych (ryc. 11). Ale legenda może być także interaktywnym narzędziem zmiany zakresu treści mapy, a w bardziej zaawansowanych serwisach także symbolizacji. Stąd też kwestię legendy mapy należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie pomocy czy podpowiedzi, ale także jako komponent sterujący na stronie. Zasady dodatkowe Wyżej wymienione zasady są tylko bazą funkcjonalności i powinny być uzupełniane kolejnymi. Wynika to głównie z rozwoju nowych technologii wykorzystywanych w internecie. Źródłem wielu szczegółowych zasad funkcjonalności dopasowanych do określonych celów jest także doświadczenie projektanta. Poza omówionymi wcześniej zasadami projektowania informacji i realizacji stron hipertekstowych stosuje się wiele prostych a jednocześnie efektywnych zabiegów wspomagających percepcję i zapamiętywanie informacji. Na koniec musi pojawić się stwierdzenie, iż nie jest konieczne formalne i rygorystyczne traktowanie wszystkich zasad funkcjonalności. Otóż każda z opisanych zasad może być złamana lub zmodyfikowana, ale tylko wtedy, kiedy są ku temu szczególne przesłanki. Bo najważniejszy jest zawsze człowiek, który otrzyma produkt i będzie z niego korzystał. 18

19 5. PODSUMOWANIE Strony internetowe, jak i inne produkty powszechnego użytku (samochód, telewizor, aparat fotograficzny itd.) spełniają oczekiwania użytkowników, o ile zaprojektowano je zgodnie z zasadami funkcjonalności. Mapy z reguły dobrze spełniają swe funkcje dzięki przestrzeganiu reguł projektowania, a w kartografii projektowanie jest z definicji zorientowane na użytkownika. W teorii przekazu kartograficznego bez odbiorcy nie ma wszak mowy o komunikowaniu. Tak więc tradycyjna metodyka kartograficzna, zarówno teoria jak i praktyka, znakomicie sprawdzają się w zastosowaniach internetowych. Z punktu widzenia użytkownika mapa pełni rolę poznawczą. Rozwój technologii cyfrowej zmienił narzędzia i zakres zadań kartografii oraz umożliwił użytkownikom geoinformacji samodzielną pracę redagowanie map na własny użytek, w sposób interaktywny, w celu stymulowania myślenia i odkrywania świata. M.-J. Kraak (1998) nazywa tę metodę badań kartografią poszukiwawczą i stawia ją w opozycji do kartografii tradycyjnej: prezentacyjnej, powszechnej. Jednocześnie internet jest tym medium, w którym personalizacja przekazu stale zyskuje na znaczeniu. Widać stąd, że rozwój nowych myśli i pojęć w kartografii przebiega zgodnie z tymi trendami, których przekaźnikiem jest sieć globalna. Ocena Analiza funkcjonalności prezentacji kartograficznych na polskich stronach internetowych prowadzi przede wszystkim do zdumiewającego spostrzeżenia, jak wiele działa stron, związanych z poznawaniem czy administrowaniem przestrzenią, których funkcjonalność jest zerowa. Otóż wiele stron turystycznych, serwisów regionalnych czy organizacji samorządowych informuje o przestrzeni bez użycia mapy! A przecież mapa jest najskuteczniejszą formą odpowiedzi na pytania: gdzie jestem?, gdzie znajduje się..., co znajduje się w..., którędy? itp. Od publikacji przed pięcioma laty autorskiej oceny polskiej kartografii internetowej (Kowalski 2000) poziom kartograficzny opracowań zmienił się nieznacznie. Wzrósł jednak udział prezentacji przygotowanych profesjonalnie pod względem technicznym. Działa też więcej serwisów geoinformacyjnych. Przegląd stron, z których tylko charakterystyczne przykłady zaprezentowano w referacie, pokazuje wyraźny rozdział publikacji kartograficznych w polskiej sieci na kartografię ilustracyjną i zaawansowane serwisy geoinformacyjne. Niska funkcjonalność prezentacji z pierwszej grupy polega na niewielkim wyposażeniu funkcyjnym, natomiast w drugiej grupie przeważają opracowania nieosiągalne technologicznie dla wielu internautów. Czym większa specjalizacja serwisu, tym trudniej zapewnić dostępność szerokiemu gronu użytkowników. Wydaje się ponadto, że wysoki poziom zaawansowania technologicznego wpływa negatywnie na jakość kartograficzną opracowań. Na jednym biegunie jest więc użyteczność, na drugim dostępność opracowań. Wnioski Krytyczna ocena wspomnianej dychotomii znalazła wyraz w tytule opracowania, w którym problem to nie tylko zespół zagadnień to także wskazanie na konieczność wypracowania kompromisu między uniwersalnością, funkcjonalnością i walorami estetycznymi map internetowych. Jest to zadanie trudne, ale jego rozwiązanie jest racją bytu kartografii w internecie. W kartografii internetowej największą trudność stanowi zapis informacji geograficznej (położenia i geometrii zjawisk oraz własności graficznych znaków), który przy jednoczesnej prostocie i małej objętości powinien zapewnić odpowiednią szczegółowość i czytelność obrazu mapy. Obecnie wykorzystując w sposób profesjonalny specjalistyczne oprogramowanie kartograficzne można osiągnąć dużą efektywność przekazu i estetykę. Ale do tego oprócz narzędzi potrzebne są: wyobraźnia i umiejętności projektanta i programisty serwisu oraz kartografa. Rozwiązaniem tytułowego problemu 19

20 jest stosowanie w równej mierze wiedzy kartograficznej i opisywanych w referacie zasad funkcjonalności. 6. SPISY 6.1. Literatura Beddoe D., 1997, CartoInternet: Considerations for Publishing Data-Driven Maps on the World Wide Web. 18th International Cartographic Conference proceedings, s Sztokholm Cartwright W., 1998, Przyczynek do procedury oceny multimedialnych produktów kartograficznych. W: Systemy informacji przestrzennej VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, s Cartwright W., Peterson M.P., Gartner G., 1999, Multimedia Cartography. Berlin, Springer-Verlag Grygorenko W. 1970, Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych. Warszawa, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych King A.B., 2003, Zwiększ szybkość! Optymalizacja serwisów internetowych. Gliwice, Helion Kowalski P.J., 2000, Polska kartografia w Internecie. W: Kartografia polska u progu XXI wieku - XXVII OKK wizualizacja internetowa Kowalski P.J. 2002, Kartografia dynamiczna wyzwanie metodyczne i techniczne. W: Świat mapy, świat na mapie XII Szkoła Kartograficzna, s Kowalski P.J., 2003, Opracowanie metodyki redagowania dynamicznych prezentacji kartograficznych w systemach informacji geograficznej. Praca doktorska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska Kraak M.-J., 1998, Kartograficzna metoda badań: mapy jako narzędzia odkryć. W: Systemy informacji przestrzennej VIII Konferencja Naukowo- Techniczna, s Kraak M.-J., 2001, Web Cartography - Developments and Prospects. London, New York, Taylor & Francis MacEachren A.M., 1998, Visualization - Cartography for the 21st Century. W: Systemy informacji przestrzennej VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, s Nielsen J., 2003, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Gliwice, Helion Pearrow M., 2002, Funkcjonalność stron internetowych. Gliwice, Helion Peterson M.P., 1995, Interactive and Animated Cartography. Englewood Cliffs, Prentice- Hall Phyo A., 2003, Web Design - projektowanie atrakcyjnych stron WWW. Gliwice, Helion 6.2. Strony internetowe ARL, 2005, Mapa Ośrodka Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji Ruchu Lotniczego BGWM, 2004, Mazowiecki System Informacji Przestrzennej na stronie Biura Geodety Województwa Mazowieckiego. CODGiK, 2005, Skorowidze map topograficznych Polski na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /skorowidze/skorowidze.html Emapa, 2005, Mapa cyfrowa na stronie firmowej Emapa.pl GDDKiA, 2005, Strona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 20

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo