METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH"

Transkrypt

1 Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2015 METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH Jozef Z. Dziechciarz, Wroclaw Univesity of Economics Available at:

2 METODY STATYSTYKI W IDENTYFIKACJI BRAKUJĄCYCH KOMPETENCJI MIĘKKICH JÓZEF DZIECHCIARZ

3 Motywacja Ministerstwo nauki uruchomiło Program Rozwoju Kompetencji w postaci dodatkowych zajęć, które wyposażą studentów w unikalne umiejętności przydatne w karierze naukowej i na rynku pracy Chodzi o kompetencje miękkie, takie jak współpraca w grupie, zdolności przywódcze, kreatywne, samodzielne myślenie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów Potrzebna jest rzetelna analiza potrzeb. Istniejące bazy danych dotyczące jakości kapitału ludzkiego powinny być analizowane, by zidentyfikować te kompetencje, których brakuje absolwentom uniwersytetów 2/ :33:37

4 Efektem badania powinno być: Uzyskanie i skonfrontowanie profilu kompetencyjnego z potrzebami pracodawców w obszarze kompetencji miękkich Ocena wiarygodności deklaracji respondentów Ocena zgodności (zbieżności) deklarowanych kompetencji z deklarowanymi potrzebami (DEMAND SUPPLY) Dodatkowo CEL BADAWCZY Ocena priorytetów, popyt, czy podaż wyznacza kierunki szkoleń? Dekompozycja na zbieżne i rozbieżne wskazania :33:37

5 BADANIE Analiza kompetencji miękkich na podstawie danych pochodzących z ogólnopolskiego badania Bilans Kapitału Ludzkiego ( Piąta edycja badań BKL została przeprowadzona w 2014r :33:37

6 BADANIE Piąta edycja badań BKL przeprowadzona w 2014r. Obejmowała analizę rynku pracy; w tym: badanie pracodawców (ponad respondentów) badanie osób w wieku produkcyjnym (70890 respondentów) Efektem analizy powinno być uzyskanie i skonfrontowanie profilu kompetencyjnego z potrzebami pracodawców w obszarze kompetencji miękkich :33:37

7 KOMPETENCJE W BKL :33:37

8 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Kognitywne wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków szybkie streszczanie dużej ilości tekstu logiczne myślenie, analiza faktów ciągłe uczenie się nowych rzeczy :33:37

9 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Samoorganizacyjne samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy (rozplanowanie i terminowa realizacja działań w pracy, skuteczność w dążeniu do celu) samodzielne podejmowanie decyzji przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy kreatywność (bycie innowacyjnym, wymyślanie nowych rozwiązań) odporność na stres terminowa realizacja zaplanowanych działań :33:37

10 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Interpersonalne kontakty z innymi ludźmi, zarówno ze współpracownikami, jak i klientami czy podopiecznymi współpraca w grupie łatwe nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami czy klientami bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi :33:37

11 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Biurowe organizowanie i prowadzenie prac biurowych Kierownicze zdolności kierownicze i organizacja pracy innych przydzielanie zadań innym pracownikom koordynowanie pracy innych pracowników dyscyplinowanie innych pracowników przywoływnie ich do porządku samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy (rozplanowanie i terminowa realizacja działań w pracy, skuteczność w dążeniu do celu) 10 / :33:37

12 Biurowe ANALIZOWANE KOMPETENCJE organizowanie i prowadzenie prac biurowych Kierownicze samodzielne podejmowanie decyzji przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy kreatywność (bycie innowacyjnym, wymyślanie nowych rozwiązań) odporność na stres terminowa realizacja zaplanowanych działań :33:37

13 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Matematyczne wykonywanie obliczeń wykonywanie prostych rachunków wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych :33:37

14 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Komputerowe obsługa komputera i wykorzystanie Internetu podstawowa znajomość pakietu typu MS Office znajomość specjalistycznych programów, umiejętność pisania programów czy tworzenia stron internetowych wykorzystanie internetu: przeszukiwanie stron internetowych, obsługa poczty elektronicznej :33:37

15 ANALIZOWANE KOMPETENCJE Techniczne wyobraźnia techniczna i posługiwanie się urządzeniami technicznymi posługiwanie się urządzeniami technicznymi dokonywanie napraw urządzeń technicznych :33:37

16 POMIAR KOMPETENCJI Oceny pracowników (podaż kompetencji) deklaratywny pomiar kompetencji jest związany z samooceną osób badanych pytanie wprost o poziom, jaki respondent osiągnął w ramach danej kompetencji pytanie o motywację do wykonywania pracy wymagającej posiadania danej kompetencji Ocena pracodawców (popyt na kompetencje) Subiektywna ocena przydatności kompetencji :33:37

17 SKORELOWANIE POZIOMU KOMPETENCJI I CHĘCI ICH WYKORZYSTYWANIA W PRACY :33:37

18 Umiejętność MSA 2015; ŁÓDŹ Ogółem Niższe Średnie Wyższe k08_1 współpraca w grupie 3,86 3,60 3,98 4,28 k08_2 łatwe nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami 3,84 3,57 3,99 4,28 k08 kontakty z innymi ludźmi 3,82 3,52 3,97 4,30 k08_3 bycie komunikatywnym 3,79 3,47 3,95 4,29 k07_5 terminowa realizacja zaplanowanych działań 3,68 3,36 3,83 4,21 k07_1 samodzielne podejmowanie decyzji 3,61 3,26 3,79 4,19 k01_3 ciągłe uczenie się nowych rzeczy 3,47 3,07 3,66 4,18 k03_1 wykonywanie prostych rachunków 3,47 3,03 3,72 4,14 k07 samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość 3,45 3,05 3,64 4,12 k01_2 logiczne myślenie, analiza faktów 3,44 3,00 3,64 4,18 k07_4 odporność na stres 3,36 3,09 3,49 3,83 k07_3 kreatywność 3,36 2,94 3,57 4,04 k07_2 przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy 3,36 2,96 3,56 4,00 k11_2 elastyczny czas pracy 3,32 3,10 3,45 3,65 k08_4 rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi 3,30 2,98 3,46 3,84 k01 wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 3,24 2,77 3,44 4,06 k03 wykonywanie obliczeń 3,17 2,76 3,39 3,79 k11_1 częste wyjazdy 3,08 2,85 3,21 3,42 k04 obsługa komputera i wykorzystanie internetu 3,07 2,39 3,43 4,14 k10_1 przydzielanie zadań innym pracownikom 3,04 2,58 3,29 3,78 k10_2 koordynowanie pracy innych pracowników 3,03 2,55 3,27 3,78 k10 zdolności kierownicze i organizacja pracy 3,01 2,51 3,27 3,80 k04_3 wykorzystanie internetu 2,99 2,24 3,40 4,20 k01_1 szybkie streszczanie dużej ilości tekstu 2,97 2,50 3,18 3,79 k10_3 dyscyplinowanie innych pracowników 2,96 2,54 3,18 3,62 k09 organizowanie i prowadzenie prac biurowych 2,87 2,25 3,20 3,82 k04_1 podstawowa znajomość pakietu typu MS Office 2,74 2,03 3,07 3,95 k03_2 wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych 2,45 2,03 2,65 3,19 k04_2 specjalistyczne programy, pisanie programów, stron www 2,02 1,65 2,18 2,71

19 ZASTOSOWANA METODA Skalowanie wielowymiarowe Analiza PROFIT :33:37

20 0,6 KOMPETENCJE W GRUPACH 0,4 K9 K10 K3 K8 0,2 Niższe Wymiar 2 0,0-0,2-0,4 K1 K7 Ogólem nieaktywni zawodowo Ogólem aktywni zawodowo Średnie -0,6-0,8 K4 Wyższe Absolwenci -1,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Wymiar 1 Mapa kompetencji Analiza PROFIT

21 ŚREDNIE OCENY WYBRANYCH KOMPETENCJI (podaż kompetencji) Ludność w wieku produkcyjnym Kompetencje Ogółem K01: wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków Średnia 3,24 3,17 3,24 3,27 3,25 K03: wykonywanie obliczeń Średnia 3,17 3,09 3,16 3,21 3,18 K04: obsługa komputera i wykorzystanie Internetu Średnia 3,07 3,02 3,07 3,10 3,07 K07: samoorganizacja pracy i przejawianie Średnia inicjatywy 3,45 3,36 3,45 3,51 3,46 K08: kontakty z innymi ludźmi (ze współpracownikami, klientami czy Średnia 3,82 3,76 3,82 3,84 3,83 podopiecznymi) K09: organizowanie i prowadzenie prac biurowych Średnia 2,87 2,80 2,87 2,90 2,88 K10:zdolności kierownicze i organizacja pracy innych Średnia 3,01 2,89 3,01 3,06 3,03 20/ :33:37

22 6 Wyksztalcenie: wyższe MSA 2015; ŁÓDŹ 6 Wykształcenie: niższe k01 k09 k10 k01_1 k10_1 k10_2-1 k01 k09 k10 k01_1 k10_1 k10_2 Średnia Średnia±Odch.std Średnia±1,96*Odch.std Średnia Średnia±Odch.std Średnia±1,96*Odch.std 6 Wykształcenie: średnie 6 Bez podziału na grupy k01 k09 k10 k01_1 k10_1 k10_2 K1: wyszukiwanie Średnia i Średnia±Odch.std analiza informacji Średnia±1,96*Odch.std oraz wyciąganie wniosków K9: organizowanie i prowadzenie prac biurowych K10:zdolności kierownicze i organizacja pracy k01 k09 k10 k01_1 k10_1 k10_2 K1_1: Średnia szybkie Średnia±Odch.std streszczanie Średnia±1,96*Odch.std dużej ilości tekstu K10_1: przydzielanie zadań innym pracownikom K10_2: koordynowanie pracy innych pracowników

23 ZASTOSOWANA METODA Analiza korespondencji jest uniwersalną metodą opisu struktur wielowymiarowych Prowadzi do graficznego przedstawienia zależności zmiennych nominalnych opisanych jak najmniejszą liczbą kategorii, przy jak najmniejszej utracie informacji W badaniu wykorzystano wariant analizy korespondencji wielu zmiennych nominalnych: Wielowymiarową tablicę kontyngencji :33:37

24 UMIEJĘTNOŚĆ: WYSZUKIWANIE I ANALIZA INFORMACJI ORAZ WYCIĄGANIE WNIOSKÓW 0,4 Umiejętność: wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków Wymiar 2; W. własna: 0,04898 (14,87% bezwładn.) 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0, :policealne, średnie zawodowe 25-44:policealne, średnie zawodowe 45-65:policealne, średnie zawodowe 25-44:średnie ogólnokształcące 45-65:średnie ogólnokształcące 18-24:średnie ogólnokształcące 18-24:wyższe 25-44:wyższe 45-65:wyższe bardzo wysoki wysoki średni 18-24:zasadnicze zawodowe 18-24:gimnazjalne i poniżej 25-44:zasadnicze zawodowe 45-65:zasadnicze zawodowe podstawowy 25-44:gimnazjalne i poniżej 45-65:gimnazjalne i poniżej -0,5 bardzo niski -0,6 Analiza korespondencji -0,7 Wielowymiarowa tablica -1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 kontyngencji 1,2 Wymiar 1; W. własna: 0,27472 (83,41% bezwładn.)

25 Umiejętność: organizowanie i prowadzenie prac biurowych 0,3 Umiejętność: organizowanie i prowadzenie prac biurowych Wymiar 2; W. własna: 0,02537 (8,700% bezwładn.) 18-24:średnie 18-24:gimnazjalne i poniżej 0,2 średni 25-44:średnie 18-24:zasadnicze zawodowe 0, :zasadnicze zawodowe 45-65:średnie podstawowy 0,0 wysoki 45-65:zasadnicze zawodowe 18-24:wyższe -0, :gimnazjalne i poniżej -0,2 bardzo niski 45-65:wyższe 25-44:wyższe bardzo wysoki 45-65:gimnazjalne i poniżej -0,3 Analiza korespondencji -0,4 Wielowymiarowa tablica -1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 kontyngencji 1,0 Wymiar 1; W. własna: 0,26363 (90,41% bezwładn.) METODY Wsp.wiersz STATYSTYKI Wsp.kol.

26 UMIEJĘTNOŚĆ: ZDOLNOŚCI KIEROWNICZE I ORGANIZACJA PRACY 0,5 Umiejętność: zdolności kierownicze i organizacja pracy Wymiar 2; W. własna: 0,02098 (9,307% bezwładn.) 0, :wyższe 45-65:gimnazjalne i poniżej 0,3 bardzo wysoki bardzo niski 0, :gimnazjalne i poniżej 25-44:wyższe 0, :zasadnicze zawodowe wysoki 0, :gimnazjalne i poniżej -0, :średnie 25-44:zasadnicze podstawowy zawodowe 18-24:wyższe 25-44:średnie średni 18-24:zasadnicze zawodowe 18-24:średnie -0,2 Analiza korespondencji -0,3 Wielowymiarowa tablica -1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 kontyngencji 1,0 Wymiar 1; W. własna: 0,20232 (89,75% bezwładn.)

27 PRZYKŁADOWE STANOWISKO KSIĘGOWY KSIĘGOWY

28 PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI OCENA PRACODAWCY I SAMOOCENA PRACOWNIKA k03 k01 k04 k08 k10 k07 0 Z10A_01 Z10A_03 Z10A_04 Z10A_07 Z10A_08 Z10A_10 Średnia Średnia±Odch.std Średnia±1,96*Odch.std Średnia Średnia±Odch.std Średnia±1,96*Odch.std Ocena pracownika (1-5): K01 Wyszukiwanie i analiza informacji; wnioski K03 Wykonywanie obliczeń K04 Obsługa komputera i wykorzystanie Internetu K07 Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy K08 Kontakty z innymi ludźmi K10 Zdolności kierownicze i organizacja pracy innych Ocena pracodawcy (1-4): Z10A_01 Wyszukiwanie i analiza informacji, wnioski Z10A_03 Wykonywanie obliczeń Z10A_04 Obsługa komputera i korzystanie z Internetu Z10A_07 Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy Z10A_08 Kontakty z innymi ludźmi Z10A_10 Zdolności kierownicze i organizacja pracy innych

29 PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI OCENA PRACODAWCY I SAMOOCENA PRACOWNIKA Ocena pracodawcy (1-4) Ocena pracownika (1-5) wykonywanie obliczeń 3,34 wykonywanie obliczeń 4,07 obsługa komputera i korzystanie z Internetu 3,16 kontakty z innymi ludźmi 4,28 współpraca w grupie 4,18 łatwe nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami 4,13 bycie komunikatywnym 4,13 samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy (rozplanowanie i terminowa realizacja działań w pracy) kontakty z innymi ludźmi, zarówno ze współpracownikami, jak i klientami czy podopiecznymi 3,12 terminowa realizacja zaplanowanych działań 4,13 samodzielne podejmowanie decyzji 4,08 samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość 3,88 2,88 logiczne myślenie, analiza faktów 4,07 wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 2,88 biegłe posługiwanie się językiem polskim 4,05 organizowanie i prowadzeniem prac biurowych 2,71 organizowanie i prowadzenie prac biurowych 4,03 biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie (poprawność językowa, bogate słownictwo, łatwość wysławiania się) 2,71 ciągłe uczenie się nowych rzeczy 3,95 dyspozycyjność 2,38 wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 3,88 zdolności kierownicze i organizacja pracy innych 2,13 odporność na stres 3,62 sprawność fizyczna 2,07 dyspozycyjność 3,72 obsługa, montowanie i naprawa urządzeń technicznych 1,75 zdolności artystyczne i twórcze 1,67 obsługa komputera i wykorzystanie internetu 3,70 podstawowa znajomość pakietu typu MS Office 3,53 rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi 3,70 zdolności kierownicze i organizacja pracy 3, :33:37

30 Księgowy (OCENA PRACOWNIKA) Umiejętność Księgowy Ogół 1 wykonywanie prostych rachunków 4,28 3,47 2 kontakty z innymi ludźmi 4,28 3,68 3 współpraca w grupie 4,18 3,82 4 terminowa realizacja zaplanowanych działań 4,13 3,36 5 łatwe nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami 4,13 3,86 6 bycie komunikatywnym 4,13 3,84 7 samodzielne podejmowanie decyzji 4,08 3,45 8 wykonywanie obliczeń 4,07 3,17 9 logiczne myślenie, analiza faktów 4,07 3,44 10 biegłe posługiwanie się językiem polskim [BKL 3-4] 4,05 3,08 11 organizowanie i prowadzenie prac biurowych 4,03 3,30 12 ciągłe uczenie się nowych rzeczy 3,95 3,47 13 wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 3,88 3,24 14 samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość 3,88 3,47 15 dyspozycyjność 3,72 3,03 16 obsługa komputera i wykorzystanie internetu 3,70 3,07 17 rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi 3,70 3,79 18 szybkie streszczanie dużej ilości tekstu 3,68 2,97 19 kreatywność 3,68 3,36 20 przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy 3,63 3,61 29 / :33:37

31 Księgowy (OCENA Pracodawcy) Umiejętność Średnia Odch. St. 1 Wykonywanie obliczeń 3,34 0,56 2 Obsługa komputera i korzystanie z Internetu 3,16 0,65 3 Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy (rozplanowanie 3,12 0,59 i terminowa realizacja działań w pracy, skuteczność w dążeniu do celu) 4 Kontakty z innymi ludźmi, zarówno ze współpracownikami, jak i klientami czy podopiecznymi 2,88 0,66 5 Wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 2,88 0,82 6 Organizowanie i prowadzeniem prac biurowych 2,71 0,65 7 Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie 2,71 0,71 (poprawność językowa, bogate słownictwo, łatwość wysławiania się) 8 Dyspozycyjność 2,38 0,68 9 Zdolności kierownicze i organizacja pracy innych 2,13 0,63 10 Sprawność fizyczna 2,07 0,47 11 Obsługa, montowanie i naprawa urządzeń technicznych 1,75 0,75 12 Zdolności artystyczne i twórcze 1,67 0,52

32 OCENY PRACOWNIKÓW 0,8 0,6 0,4 k10 k1 k7 Przedstawiciel handlowy 0,2 0,0 k9 Księgowy k8 Pracownicy obsługi biurowej Kasjerzy bankowi i pokrewni Wymiar 2-0,2-0,4 k3 Pracownicy działów kadr -0,6-0,8-1,0-1,2-1,4 k4 pecjalista kontroli jakości -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Mapa kompetencji Analiza PROFIT :33:37 Wymiar 1

33 1,0 0,8 Doradca klienta Pracownicy działów kadr MSA 2015; ŁÓDŹ k04_1 Wymiar 2 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 k04 Księgowy k09 k03_1 k01_1 k03 k12 k01_2 k08 k01_3 k10_2 k07_1 k10 k07 k07_5 k10_3 k06 Przedstawiciel handlowy k03_2 k04_2 Specjalista kontroli jakości Referent (asystent) bankowości k05 Pracownicy obsługi biurowej Asystent do spraw księgowości -0,6 k11 k11_1-0,8 Zaopatrzeniowiec k11_2-1,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0Mapa kompetencji 2,5 3,0 Analiza PROFIT Wymiar :33:37 k02 SAMOOCENY PRACOWNIKÓW

34 0,6 0,4 MSA 2015; ŁÓDŹ Doradca finansowy Specjalista do spraw sprzedaży Przedstawiciel handlowy Z12 Z09 Z06 0,2 Księgowy Z08 Z11 Wymiar 2 0,0-0,2 Kierownik działu sprzedaży Z04 Z07 Specjalista do spraw rachunkowości Z01 Z03 Pracownicy obsługi klienta Specjalista do spraw kadr Z05 Pracownicy obsługi biurowej -0,4 Główny księgowy Doradca klienta -0,6 Specjalista kontroli jakości Asystent do spraw księgowości Kierownik działu produkcji -0,8-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Mapa 1,5kompetencji 2,0 Analiza PROFIT Wymiar :33:37 Z10 OCENY PRACODAWCÓW

35 OCENY PRACODAWCÓW 0,6 Doradca finansowy Specjalista do spraw sprzedaży 0,4 Przedstawiciel handlowy Z12 Z09 Z06 0,2 Księgowy Z08 Z11 Wymiar 2 0,0-0,2 Kierownik działu sprzedaży Z04 Z07 Specjalista do spraw rachunkowości Z01 Z03 Pracownicy obsługi klienta Specjalista do spraw kadr Z05 Pracownicy obsługi biurowej -0,4 Główny księgowy Doradca klienta -0,6 Specjalista kontroli jakości Asystent do spraw księgowości Z10 Mapa kompetencji Analiza PROFIT Kierownik działu produkcji -0,8-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 METODY STATYSTYKI Wymiar 1

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

37 ZASTOSOWANA METODA Analiza PROFIT umożliwia utworzenie zewnętrznej mapy preferencji, w której dla mapy percepcyjnej uzyskanej za pomocą skalowania wielowymiarowego wprowadza się dane o preferencjach badanych obiektów z punktu widzenia charakteryzujących je cech Metoda ta łączy wyniki skalowania wielowymiarowego i analizy regresji wielorakiej. W pierwszym etapie analizy PROFIT dla zbioru obiektów oraz niepodobieństw za pomocą metod skalowania wielowymiarowego tworzy się mapę percepcyjną obiektów w przestrzeni r- wymiarowej (zazwyczaj 2 lub 3 wymiarową)

38 ZASTOSOWANA METODA W drugim etapie analizy PROFIT wykorzystywane są informacje o preferencjach analizowanych obiektów z punktu widzenia przyjętych w badaniu cech Po stworzeniu tabeli średnich ocen dla poszczególnych obiektów i cech buduje się modele regresyjne (modele regresji wielorakiej), w których zmiennymi zależnymi są oceny obiektów ze względu na poszczególne cechy (w analizie jest tyle równań, ile jest badanych cech), a zmiennymi objaśniającymi współrzędne obiektów na mapie percepcyjnej (np. dla modelu dwuwymiarowego są dwie zmienne objaśniające)

39 ZASTOSOWANA METODA Analiza PROFIT (zewnętrzna wektorowej analiza preferencji), umożliwia identyfikację preferencji z punktu widzenia określonych zmiennych a dodatkowo może być pomocna w interpretacji wymiarów skalowania wielowymiarowego. (Artur 2012)

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2016 Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje miękkie w świetle wyników badań BKL Maja Dobrzyńska, PARP Warszawa 12 października 2016r. Czy pracodawcy wymagają od pracowników kompetencji miękkich? Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Bilans kapitału ludzkiego

Bilans kapitału ludzkiego 2016 Bilans Kapitału Ludzkiego Sektorowy bilans kompetencji Podejście badawcze dr Marcin Kocór dr Barbara Worek Warszawa 28 listopada 2016 Bilans kapitału ludzkiego 1 Bilans kapitału ludzkiego Projekt

Bardziej szczegółowo

2. [ ] Nie, dlaczego?..

2. [ ] Nie, dlaczego?.. Szanowni Państwo, Gmina Szczucin planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej w Szczucinie, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach

Bardziej szczegółowo

BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Drodzy uczniowie! W imieniu Uniwersytetu Jagiellooskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzamy badania dotyczące wykształcenia i doświadczeo

Bardziej szczegółowo

Jarosław Górniak Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytet Jagielloński

Jarosław Górniak Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytet Jagielloński Co wiemy na temat potrzeb polskich pracodawców z badania Bilans Kapitału Ludzkiego i projektów badawczych dotyczących zapotrzebowania na umiejętności absolwentów? Jarosław Górniak Centrum Ewaluacji i Analiz

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Jakich pracowników poszukują pracodawcy? Obecne trendy na rynku pracy dr Marcin Kocór Kraków, 25 czerwca 2013 Plan prezentacji Słowo o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar popytu i podaży kompetencji na rynku pracy

Pomiar popytu i podaży kompetencji na rynku pracy 2011 Pomiar popytu i podaży kompetencji na rynku pracy dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ dr Szymon Czarnik Warszawa, 16 czerwca 2011 Plan prezentacji Problemy pomiaru kompetencji Koncepcja badania Pomiar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania)

STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania) STRUKTURA STANOWISKOWA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE ( wymagania) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Lp. Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie zawodowe 1. Dyrektor 3 lata lub 5 lat w innych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń

Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń Załącznik nr2do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Puławach POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH UL. LUBELSKA 2G 24-100 PUŁAWY Ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Referent

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. Płatnika

Specjalista ds. Płatnika Specjalista ds. Płatnika Zgłaszanie pracowników do ZUS Wyrejestrowywanie pracowników Korekty kont ubezpieczeniowych Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów Znajomość programu Płatnik wymóg konieczny

Bardziej szczegółowo

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy

Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów na stanowisko pracy Białystok 2015 Cele badania: sprawdzenie, jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów na stanowisko pracy, zdiagnozowanie,

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje przyszłości: czy uczelnie mogą (i powinny) kształcid na potrzeby rynku pracy?

Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje przyszłości: czy uczelnie mogą (i powinny) kształcid na potrzeby rynku pracy? 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje przyszłości: czy uczelnie mogą (i powinny) kształcid na potrzeby rynku pracy? Prof. Jarosław Górniak Dr Grzegorz Żmuda Dr Piotr Prokopowicz Warszawa 26 maja 2014r.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Asystentka Działu Kadrowego Miejsce pracy: Warszawa, ul. Postępu 17

Asystentka Działu Kadrowego Miejsce pracy: Warszawa, ul. Postępu 17 Asystentka Działu Kadrowego Wprowadzanie umów Kontakt z innymi oddziałami firmy Archiwizowanie dokumentów Monitorowanie terminów ważności zaświadczeń Realizowanie bieżących zadań administracyjno - biurowych

Bardziej szczegółowo

Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.

Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim. Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim. Prezentacja wybranych wyników badania z 2011 r. Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy - fakty i mity. Przemyśl, 15 maja 2017 dr Barbara Worek Instytut Socjologii UJ

Młodzi na rynku pracy - fakty i mity. Przemyśl, 15 maja 2017 dr Barbara Worek Instytut Socjologii UJ Młodzi na rynku pracy - fakty i mity Przemyśl, 15 maja 2017 dr Barbara Worek Instytut Socjologii UJ Plan prezentacji, czyli kilka mitów na temat pracy dla młodych Lepiej skończyć zawodówkę, uczelnie produkują

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena poziomu uczestnictwa dorosłych w Polsce w kształceniu i szkoleniu w świetle wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik Konrad Turek Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY

PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY Załącznik_12_Podręcznik dla Absolwenta OPIS STANOWISKA PRACY_PRZYKŁADY PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych Dane podstawowe Nazwa instytucji:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY 1. Dane podstawowe 1.1 Nazwa instytucji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli 1.2. Komórka organizacyjna urzędu: 1.3. Nazwa stanowiska pracy: Świadczenia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

PROCESY REKRUTACYJNE SOLID SECURITY r.

PROCESY REKRUTACYJNE SOLID SECURITY r. PROCESY REKRUTACYJNE SOLID SECURITY 18.12.2017 r. Referent w Dziale Obsługi Klienta Miejsce pracy: Warszawa, ul. Postępu 17 Odbieranie połączeń przychodzących Współpraca z działami operacyjnymi firmy Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

Edukacja zawodowa a rynek pracy w regionie łódzkim. Dr Iwona Kukulak-Dolata Uniwersytet Łódzki

Edukacja zawodowa a rynek pracy w regionie łódzkim. Dr Iwona Kukulak-Dolata Uniwersytet Łódzki Edukacja zawodowa a rynek pracy w regionie łódzkim Dr Iwona Kukulak-Dolata Uniwersytet Łódzki Sytuacja osób młodych na rynku pracy w Polsce (wg BAEL) Najważniejsze dane statystyczne związane z systemem

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Magisterium i chęć szczera Jakich kompetencji poszukują pracodawcy? prof. dr hab. Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński

Magisterium i chęć szczera Jakich kompetencji poszukują pracodawcy? prof. dr hab. Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Magisterium i chęć szczera Jakich kompetencji poszukują pracodawcy? prof. dr hab. Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców Pracodawcy deklarujący poszukiwanie nowych

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r.

Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r. 2011 Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje o Bilansie Kapitału Ludzkiego 2. Badanie popytu na pracę

Bardziej szczegółowo

od POŚREDNIKA PRACY - STAŻYSTY do POŚREDNIKA PRACY w Dziale Instrumentów Rynku Pracy - 1 etat (oferta Nr 1/16 )

od POŚREDNIKA PRACY - STAŻYSTY do POŚREDNIKA PRACY w Dziale Instrumentów Rynku Pracy - 1 etat (oferta Nr 1/16 ) DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TCZEWIE OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TCZEWIE od POŚREDNIKA PRACY - STAŻYSTY do POŚREDNIKA PRACY

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY

Warszawa, 09.11.2012 r. OFERTA PRACY Stanowisko - Administrator Nieruchomości: - wykształcenie średnie - doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku - wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności

CZYTANIE: Zdefiniuj trudności? PISANIE: Do kogo? Zdefiniuj trudności Praca bez barier-podnoszenie kompetencji językowych pracowników MMŚP (III edycja) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MIGAWKA 43 (8/2017) TECHNIK MECHATRONIK -MODEL REFERENCYJNY

MIGAWKA 43 (8/2017) TECHNIK MECHATRONIK -MODEL REFERENCYJNY MIGAWKA (8/017) Opracowanie merytoryczne i gra czne: Politechnika Poznańska TECHNIK MECHATRONIK -MODEL REFERENCYJNY Kształcenie zawodowe powinno przygotowywać uczniów i uczennice do warunków, które występują

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Zakres obowiązków:

Oferujemy: Zakres obowiązków: W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje osób do pracy na stanowisku: Asystent/Asystentka SEM menedŝera. Planowana liczba nowych stanowisk: 6. dla pracowników, którzy wykaŝą się cechami przywódczymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KIERUNKI ZAMAWIANE 2008-2013 1,2 mld zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na: zmianę struktury kształcenia (wzrost liczby studentów kierunków technicznych i ścisłych);

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Nr GZEASiP Dąbrowa, r.

Nr GZEASiP Dąbrowa, r. Nr GZEASiP. 210.2.2017 Dąbrowa, 04.10.2017 r. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych Elektrotim S.A. Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych z punktu widzenia ELEKTROTIM S.A. Andrzej Diakun Kraków,15 marca 2012 r. Elektrotim S.A. Porządek prezentacji: I. Pożądane

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów w ramach I edycji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozwijanie umiejętności w. Tytuł/rodzaj zajęć Cel ogólny: Cele szczegółowe: zakresie komunikacji.

Liczba uczniów w ramach I edycji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozwijanie umiejętności w. Tytuł/rodzaj zajęć Cel ogólny: Cele szczegółowe: zakresie komunikacji. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 w ramach unijnego projektu Modernizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD r

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD r OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 30.03.2009r ZAWÓD ILOŚĆ WYMAGANIA Doradca klienta 1 Średnie, znajomość techniki sprzedaży, obsługa komputera, mail: sekretariat@tpdf.pl, akt. 02.04.09 Spedytor

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

1) OPIS STANOWISKA PRACY DYREKTOR BIURA LGD.

1) OPIS STANOWISKA PRACY DYREKTOR BIURA LGD. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/Z/2015 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko z dnia 22 grudnia 2015r. ZAŁĄCZNIK NR 13 - OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 5/8 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 5/8 etatu DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KĘPNIE SŁUPIA POD KĘPNEM, UL. KATOWICKA 10, 63-604 BARANÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 5/8 etatu... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy W ramach projektu pn.,,centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Niepełnosprawnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Copywriter (staż/praktyka)

Copywriter (staż/praktyka) Copywriter (staż/praktyka) Centralne Biuro Detektywistyki i Obserwacji w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje Copywriterów (praktyki), którzy rozbudują portal cbdio.pl Zależy nam na osobach, które

Bardziej szczegółowo

WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Załącznik nr 1 WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Stanowisko : główny księgowy L.p. Kryterium

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC DLA STAŻYSTÓW W MSW NA ROK 2014. Departament / Stanowisko Pożądane kwalifikacje Biuro

WYKAZ MIEJSC DLA STAŻYSTÓW W MSW NA ROK 2014. Departament / Stanowisko Pożądane kwalifikacje Biuro WYKAZ MIEJSC DLA STAŻYSTÓW W MSW NA ROK 2014 Departament / 1 Departament Prawny Wydział Administracyjny Absolwent administracji, historii lub archiwistyki 2 Departament Prawny Wydział Legislacji asystent

Bardziej szczegółowo

Badanie studentów szkół wyższych

Badanie studentów szkół wyższych Badanie studentów szkół wyższych Szanowni Państwo! W imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzamy badania dotyczące wykształcenia i doświadczeń zawodowych

Bardziej szczegółowo

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI Zatwierdzam: /-/ Lucyna Gręda Kierownik GOPS w Stegnie OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY 2. Komórka organizacyjna: Księgowość 3. Symbol komórki organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 14/2015 z dn.. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy Na podstawie 23 ust. 2 lit. j, k, l, Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk Biura LGD

Opisy stanowisk Biura LGD Załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD Opisy stanowisk Biura LGD Numer dokumentu 1. Nazwa dokumentu Karta stanowiska pracy Nazwa stanowiska Dyrektor Biura Symbol DB I. Usytuowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kluczowe w edukacji. Opracowanie: Anna Jurewicz

Kompetencje kluczowe w edukacji. Opracowanie: Anna Jurewicz Kompetencje kluczowe w edukacji Opracowanie: Anna Jurewicz Cel ogólny: Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem, historią, celem wprowadzenia kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumienie korzyści

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku ZASADY UDZIAŁU PRACODAWCÓW W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Udział pracodawców w zapewnianiu jakości kształcenia polega na: uwzględnianiu wniosków interesariuszy zewnętrznych przy projektowaniu programów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

BKL: Badanie Pracodawców

BKL: Badanie Pracodawców Kwestionariusz badania III tura BKL: Badanie Pracodawców Dzień dobry! Nazywam się.i jestem pracownikiem SMG/KRC. Prowadzimy badanie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO

ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: ANIMATOR ROZWOJU REGIONALNEGO ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE Animator rozwoju regionalnego to osoba przygotowana do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach samorządowych na szczeblu

Bardziej szczegółowo

Projekt Już dziś planuję swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Już dziś planuję swoją przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. promocji i PEFS 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Ul. Działkowa 10 96-100 Skierniewice Tel. 468333519 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego

Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego Tomasz Dorożyński Wojciech Urbaniak Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej informuje, że listy uczniów klas

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. Wymagane dokumenty:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. Wymagane dokumenty: OGŁOSZENIE Gmina Wałbrzych Placówka Wsparcia Dziennego ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu w wymiarze 1/2 etatu 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i praca w województwie lubelskim wnioski z badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Kształcenie i praca w województwie lubelskim wnioski z badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Kształcenie i praca w województwie lubelskim wnioski z badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Piotr Krzesiński specjalista ds. badań i analiz w projekcie systemowym Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK SPEDYTOR STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego), które osiągnie

Bardziej szczegółowo

Lublin 21 sierpnia 2013 r.

Lublin 21 sierpnia 2013 r. Pracodawcy i ich oferty, uczniowie, absolwenci, pracujący, samozatrudnieni, bezrobotni najważniejsze wyniki i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Lublin 21 sierpnia 2013 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Pracownicy sektora usług rynkowych

Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku. Pracownicy sektora usług rynkowych Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 roku Pracownicy sektora usług rynkowych Badanie ilościowe pracowników sektora usług rynkowych Respondenci pracownicy przedsiębiorstw. Dobór próby

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja Strona1 Analiza rynku pracy dla kierunku Farmacja Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 Strona2 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp. Projektant Aplikacji / Dokumentów Personalizowanych nr ref. 1/IT/2016 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz projektowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 43/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie REGULAMIN dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r.

Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. Zarządzenie Nr R-48/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 Statutu

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 320 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Produkujemy i sprzedajemy włókna poliestrowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo