Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy"

Transkrypt

1 Główny Inspektor Sanitarny Profilaktycznego we współpracy programu z Instytutem współfinansowanego w zakresie Medycyny przeciwdziałania Wsi w im. ramach Witolda Szwajcarsko-Polskiego Chodźki uzależnieniu w Lublinie od al ( 1 / 19

2 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z n Głównym celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywn W ramach Projektu zorganizowane będą działania : - szkolenia kadry medycznej, - programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych, - kampania społeczna, - badania ankietowe kobiet w ciąży, - przygotowanie platformy internetowej Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia. Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy: / 19

3 Obecnie zakończono jeden z elementów Projektu. W dniach października 2012 r. zostały przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego, badania ankietowe pt.: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Białystok, w badaniu udział wzięło 5 placówek położniczo-ginekologicznych. Kwestionariusze ankiet wypełniło 38 położnic. Na podstawie wyników badań zostanie określony stopień zjawiska w zakresie stosowania używek przez kobiety w ciąży oraz ich wpływu na zdrowie potomstwa. Główny Inspektorat Sanitarny przedstawia najnowsze wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań zdrowotnych ciężarnych Polek. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku 3 / 19

4 Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: - Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań ankietowych z 2009 r., Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, Raport Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2013 Powyższe dokumenty powstały w oparciu o badania ankietowe wykonane w 2009 roku na grupie 3280 kobiet oraz w 2012 roku na grupie 2833 kobiet z całej Polski, które przebywały w szpitalach wraz z noworodkami. PALENIE TYTONIU PRZED, W OKRESIE CIĄŻY I PO PORODZIE W 2009 roku badanie wykazało, że: - 64% badanych kobiet nie paliło przed ciążą, w okresie ciąży i po porodzie, - 36% kobiet paliło tytoń przed zajściem w ciążę, paliło przez jakiś czas w okresie ciąży lub kontynuowało palenie po porodzie (30% z nich rzuciło palenie przed lub w czasie ciąży, natomiast 6% kobiet paliło i pali nadal). W 2012 roku badanie wykazało, że: - 60,2% badanych kobiet nie paliło przed ciążą, w okresie ciąży i po porodzie, - 39,8% kobiet paliło tytoń przed zajściem w ciążę, paliło przez jakiś czas w okresie ciąży lub kontynuowało palenie po porodzie (32,85% z nich rzuciło palenie przed (15,7%) lub w 4 / 19

5 czasie ciąży(17,1%), natomiast 7% kobiet paliło i pali nadal). Na podstawie otrzymanych wyników cieszyć może fakt, iż znaczny odsetek kobiet palących (w 2009 roku 85% i 2012 roku 83%) rzucił palenie przed lub w czasie ciąży. W 2012 roku aż 22,5% kobiet było narażonych na codzienne wdychanie dymu tytoniowego w domu, a 11,95% w miejscu pracy. Pozostałe kobiety były narażone sporadycznie - kilka razy w miesiącu (w domu 10,2%, w pracy 3,65%) lub kilka razy w tygodniu (w domu 6,1%, w pracy 4,6%). Wykształcenie okazało się silnym predyktorem palenia tytoniu w czasie ciąży. Ciężarne z wykształceniem podstawowym palą istotnie częściej niż ciężarne z wykształceniem średnim i wyższym. Także wiek badanych kobiet miał istotny wpływ na palenie przed i w czasie ciąży. Wyniki badań z 2009 i 2012 roku pokazują, że im niższy wiek kobiet, tym częstsze palenie przed i w czasie ciąży. 5 / 19

6 Najwyższy odsetek kobiet palących w czasie ciąży i nadal palących (13,10%) zamieszkuje miasta poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Najwięcej kobiet deklarujących niepalenie zamieszkuje wieś (65,79%). Kobiety są świadome ryzyka jakie niesie za sobą palenie tytoniu. W 2012 roku: - 90,2% kobiet uznało aktywne palenie tytoniu jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, a 82,8% kobiet również dla zdrowia matki, - 78,7% kobiet uznało, że przebywanie w zadymionym środowisku niesie za sobą wysokie ryzyko dla rozwijającego się płodu, a także 64,2% dla zdrowia matki. W 2009 i 2012 roku stwierdzono, że im większa jest świadomość kobiet na temat szkodliwości palenia i biernego palenia na ich zdrowie lub zdrowie dziecka, tym rzadziej podejmują one ryzyko palenia tytoniu. Konsekwencje palenia tytoniu w ciąży na podstawie badań z 2009 roku: - Palenie tytoniu przez kobietę przed i w okresie ciąży może podwyższać ryzyko wystąpienia wcześniejszego porodu ciężarnej. Najwyższy odsetek kobiet, które miały wczesny poród wystąpił w grupie ciężarnych palących przez cały okres ciąży i kontynuujących palenie po porodzie (11%). Nieco niższy odsetek wczesnych porodów notowano wśród kobiet, które paląc przed ciążą lub przez pewien okres ciąży zdecydowały się 6 / 19

7 w tym czasie ostatecznie zaprzestać palenia (9%). - Kobiety, które paliły przez cały okres ciąży dwukrotnie częściej rodziły dzieci z niedowagą (w 12%) niż kobiety, które zaprzestały palenia w czasie ciąży (6%) lub nie paliły przed i w okresie ciąży (5%). PICIE ALKOHOLU W CZASIE CIĄŻY W 2009 roku 14,1% kobiet spożywało napoje alkoholowe będąc w ciąży. Kobiety deklarowały następującą częstotliwość picia w ciągu ostatniego roku: - raz w miesiącu lub rzadziej - 71,6% - dwa do czterech razy w miesiącu - 22,7% - dwa lub trzy razy w tygodniu - 4,3% - cztery lub więcej razy w tygodniu - 0,4%. W 2012 roku po zajściu w ciążę 10,1% kobiet spożywało alkohol z następującą częstotliwością : - raz w miesiącu lub rzadziej - 8,5% - dwa do czterech razy w miesiącu - 1,3% - częściej niż raz w tygodniu - 0,3% 89,9% kobiet całkowicie powstrzymywało się od picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci. 7 / 19

8 W 2012 roku kobiety najczęściej spożywały w ciąży: - czerwone wino (44,9%), - piwo (30,3%), - niskoalkoholowe piwo (29,8%), - białe wino (11,6%), - mocne alkohole (5%), - coolery (2,2%), - wina wzmocnione (0,7%). Piciu alkoholu w ciąży sprzyja wyższe wykształcenie i mieszkanie w dużym mieście. Świadomość kobiet na temat szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży (na podstawie wyników badań z 2012 roku): - Prawie wszystkie kobiety, przyznały, że spożycie dużych ilości alkoholu stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia matki (96,2%) oraz płodu (98,6%). Nadal jednak istnieje grupa kobiet która stwierdza, że picie nawet dużych ilości alkoholu nie niesie ze sobą ryzyka dla płodu i matki (odpowiednio 0,3% i 0,3%), - Tylko część ankietowanych kobiet, była świadoma ryzyka dla matki (45,8%) i płodu (62,1%) związanego z konsumpcją niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. Znaczna część kobiet uznała natomiast, że picie niewielkich ilości alkoholu nie jest szkodliwe dla płodu i matki w czasie ciąży (odpowiednio 2,5% i 5,0%). 8 / 19

9 Picie alkoholu a porady lekarskie (na podstawie wyników badań z 2012 roku)): - Ponad połowa badanych kobiet (56,5%) przyznała, że lekarz w czasie ich ciąży nie dyskutował z nimi problemu spożycia alkoholu w ciąży, - W przypadku 42,1% kobiet, lekarz zalecał powstrzymanie się od picia jakiejkolwiek ilości alkoholu podczas ciąży, - Znaczna liczba spośród kobiet informowana była przez lekarza, że picie małej ilości alkoholu jest dopuszczalne lub zalecane, aby utrzymać ciążę (0,6%), lub z innych niewymienionych przyczyn (0,8%). Konsekwencje picia alkoholu w czasie ciąży: Do najpoważniejszych konsekwencji picia alkoholu przez ciężarne dla płodu należą Zespół Alkoholowy Płodu, czyli FAS (Fetal Alcohol Syndrome) i jego mniej wyrazista odmiana FAE (Fetal Alcohol Effect). Charakteryzuje się on deformacjami twarzy, zaburzeniami wzrostu, trwałym uszkodzeniem mózgu oraz upośledzeniem umysłowym. Znane są również inne choroby o tej etiologii, defekty urodzeniowe związane z alkoholem (ARBD Alcohol Related Birth Defects), oraz zaburzenia neurorozwojowe związane z alkoholem (ARND Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). ARBD może ujawnić się pod postacią choroby serca, zaburzeń słuchu i wzroku oraz choroby nerek. Zaś do objawów ARND należą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i zaburzenia psychiczne. Alkohol zwiększa również ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. - W 2009 roku w przypadku kobiet, które piły alkohol, zwłaszcza w ciągu ostatnich 6 miesięcy: 13,7% dzieci urodziło się z wagą urodzeniową poniżej normy, 19,2% noworodków miało niską długość ciała (do 53 cm), 10,7% miało wynik w skali Apgar poniżej dobrego, u 16,1% noworodków wystąpiły wady wrodzone, 11,4% urodziło się przedwcześnie, a w 12,4% wystąpiły komplikacje w czasie ciąży. - W 2012 roku, na 50 dzieci (2,3%) ze zgłoszonymi wadami wrodzonymi, u 0,5% rozpoznano: cechy zespołu FAS, wady wielogenowe, zmiany skórne, wady kończyn i palców oraz twarzoczaszki. Wśród cech zespołu FAS stwierdzono niedorozwój płytek paznokciowych, krótkie szpary powiekowe, brak rynienki nosowo-wargowej, zez, cienką górną wargę, krótką szyję. 9 / 19

10 INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE W 2012 roku: - 2,2% kobiet zadeklarowało przyjmowanie środków uspokajających lub nasennych. Większość środków przyjmowanych przez ciężarne była dostępna bez recepty (1,45%), część na receptę za wiedzą lekarza(0,99%) i tylko 0,18% na receptę bez wiedzy lekarza. - 3,35% badanych zadeklarowało przyjmowanie innych środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, środki pobudzające), z czego największa ilość kobiet (0,74%) przyznała się do stosowania haszyszu i marihuany podczas ciąży. Prawie wszystkie respondentki były świadome, że zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych jest bardzo ryzykowne dla zdrowia i życia płodu oraz matki (97-99%,). W dniu 26 maja 2013 r. na placu Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się impreza promująca zdrowy styl życia pod hasłem: Mamo bądź zdrowa. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Białostockie Centrum Onkologii, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Piersi, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd 10 / 19

11 Miasta Białystok oraz Komenda Wojewódzka Policji. Akcja miała na celu popularyzowanie Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem który zaleca min. aktywność ruchową, spożywanie warzyw i owoców co najmniej 5 porcji dziennie, wystrzeganie się otyłości, unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, a także walki z nałogami np. paleniem papierosów. Do akcji włączyła się również Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku. Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała stoisko informacyjne przy którym można było otrzymać materiały na temat zdrowego stylu życia oraz profilaktyki antytytoniowej, a także wziąć udział w konkursach z pytaniami dotyczącymi w/w tematyki. W trakcie imprezy odbyła się promocja nowego Projektu pt. Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych środków psychoaktywnych. W czerwcu br pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia: - Paschalne spotkanie dla dzieci przy Cerkwi Św. Ducha. Organizatorami festynu byli tradycyjnie BMP Antoniuk oraz Parafia św. Ducha, a współorganizatorami Bractwo Trzech Świętych Hierarchów i parafialne Bractwo Św. Atanazego Brzeskiego. - Festyn rodzinny na Osiedlu Dziesięciny Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa - Klub Kalina - Noc Profilaktyki. Organizatorzy: Komenda Miejska Policji, Departament Spraw Społecznych i Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Współorganizatorzy: Straż Miejska w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii, Polska Izba Mleka, - impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje na Plaży Miejskiej OSW Dojlidy Białystok. 11 / 19

12 Organizatorami akcji byli: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku. Podczas festynów można było otrzymać materiały z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono również konkursy z pytaniami dla dzieci i dorosłych. Przy stoisku informacyjno-edukacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownice Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego wykonywały zainteresowanym pomiary ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących i biernych palaczy, udzielały poradnictwa antytytoniowego. Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej (lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, położników i położnych, pielęgniarek i pielęgniarzy) na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Tematem szkoleń będą kwestie dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacja pacjenta w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych. Za udział w szkoleniu przewidziane są punkty edukacyjne dla lekarzy, które można będzie uzyskać po wypełnieniu testu dostępnego na stronie Projektu ( ). Szkolenie dla kadry medycznej z województwa podlaskiego planowane jest w terminie roku. Informacja na temat dokładnych miejsc szkoleń umieszczona jest na stronie internetowej Projektu ( 12 / 19

13 ) i na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ( Tam również zamieszczone są wszelkie informacje o szkoleniach oraz regulamin, harmonogram i program szkoleń, deklaracja przystąpienia do szkolenia, oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formularz zgłoszeniowy. W lipcu br pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia: - festyn rodzinny z okazji Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski im. Jana Pawła II. Impreza odbyła się na Osiedlu Piasta w Białymstoku, - festyn rodzinny promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym przy Sanktuarium w Świętej Wodzie w Wasilkowie. Główny organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Podczas festynów Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała stoisko informacyjne z bezpłatnymi materiałami z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono również konkursy dla dzieci i dorosłych, z pytaniami dotyczącymi w/w tematyki. 13 / 19

14 Zapraszamy do zapoznania się z Raportem pt. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży, opracowanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, z badań ankietowych przeprowadzonych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2012r. w ramach Projektu pt.: Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Raport Zachowania zdrowotne kobiet 2013 W okresie jesienno-zimowym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia podczas których promowano Projekt pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych : - impreza prozdrowotna Białystok biega na stadionie BOSIR w Białymstoku, organizowana przez Fundację Białystok Biega - impreza prozdrowotna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia. Organizatorami imprezy był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku. - Konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku poświęcona 14 / 19

15 zagadnieniom związanym ze szkodliwością palenia tytoniu i jego wpływu na organizm człowieka skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Organizatorami konferencji był Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Białostockie Centrum Onkologii. Podczas imprez prozdrowotnych Państwowa Inspekcja Sanitarna organizowała stoiska informacyjne z bezpłatnymi materiałami z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzano również konkursy wiedzy z pytaniami dotyczącymi w/w tematyki. Ponadto przy stoisku informacyjno-edukacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownice Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego wykonywały zainteresowanym pomiary ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących i biernych palaczy, udzielały poradnictwa antytytoniowego. W dniu 26 lutego br. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zorganizowano akcję profilaktyczną dla studentów ph. Dzień Profilaktyki Więcej wiesz, mniej ryzykujesz. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli : Wojewódzka i Powiatowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczne w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie Zdrowie Publiczne, Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego w Białymstoku. 15 / 19

16 Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała stoisko informacyjne z bezpłatnymi materiałami i poradnictwem z zakresu zdrowego stylu oraz profilaktyki uzależnień, a także konkursy wiedzy z nagrodami w zakresie w/w tematyki. Ponadto wśród osób zainteresowanych przeprowadzano badanie smokolyzerem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. *** W dniach 17 i 18 marca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbędą się dwa jednodniowe szkolenia dla koordynatorów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych w woj. podlaskim. Szkolenie skierowane dla koordynatorów z powiatu białostockiego odbędzie się dnia 17 marca br. Program edukacyjny pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? realizowany jest w zakresie Projektu KIK/68 pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Program edukacyjny ARS, czyli jak dbać o miłość? autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Struktura programu oparta jest na 3 częściach: część I - Ars vivendi, czyli sztuka życia część II - Ars amandi, czyli sztuka kochania część III- Ars generandi, czyli sztuka rodzenia 16 / 19

17 Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką. Podczas bezpłatnego szkolenia w Białymstoku koordynatorzy szkolni z powiatu białostockiego przygotowani zostaną merytorycznie przez Pana dr Krzysztofa Wojcieszka - autora programu oraz otrzymają pakiety edukacyjne do realizacji programu w szkołach. Więcej informacji o programie edukacyjnym ARS, czyli jak dbać o miłość? na stronie internetowej Zakończyła się realizacja pierwszej edycji programu edukacyjnego skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych pt.: ARS, czyli jak dbać o miłość? realizowanego w ramach Projektu KIK/68 - Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Uczestniczyło w nim 15 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Białegostoku. Program cieszył się zainteresowaniem zarówno ze strony młodzieży, jak również realizujących go koordynatorów. Jedną z zalet programu jest możliwość wyboru metod i treści przez osoby prowadzące, dzięki czemu realizacja odbywa się w zależności od sytuacji i potrzeb danej grupy odbiorców. Zachęcamy wszystkie zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne do włączenie się w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 do realizacji programu ARS, czyli jak dbać o miłość?. Więcej informacji można uzyskać w Sekcji Promocji Zdrowia tel w. 105 lub na stronie internetowej: zjalne W okresie jesienno-zimowym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia: 17 / 19

18 - impreza ph. Bezpieczna Jesień 2014 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku (Organizator :Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku) - biegi uliczne pod hasłem Białystok biega (Organizator: Fundacja Białystok Biega) - impreza prozdrowotna ph Dwie godziny z profilaktyką nie tylko uzależnień PROWADŹ SIĘ ZDROWO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) - impreza pod hasłem Nie szukaj wymówek-wykręć formę na zimę (Organizator: WORD Białystok w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku) - Dzień Profilaktyki w Szkole Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku (Organizator: Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku) Podczas festynów można było otrzymać materiały z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzano konkursy z nagrodami skierowane do dzieci i dorosłych. Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowano w Radiu Białystok, Radiu Akadera oraz Radiu Orthodoxia konkursy z nagrodami o tematyce profilaktyki nikotynowej. Upominki w postaci gadżetów zostały zakupione ze środków w ramach Projektu pt. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną ph. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innychśrodków psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016 roku a jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich 18 / 19

19 stosowania.główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. Więcej informacji na stronach: oraz - Informacja prasowa plik - Ulotka rodzina plik - Broszura rodzina plik - Ulotka ciąża plik - Broszura ciąża plik - Spoty kampanijne link 19 / 19

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Główny Inspektor Sanitarny Profilaktycznego we współpracy programu z Instytutem współfinansowanego w zakresie Medycyny przeciwdziałania Wsi w im. ramach Witolda Szwajcarsko-Polskiego Chodźki uzależnieniu

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Joanna Skowron Radca Głównego Inspektora Sanitarnego, Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych W dniu 25.06.2013r. odbyła się narada dotycząca przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Picie alkoholu

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Picie alkoholu Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Picie alkoholu prof. dr hab. Marcin Wojnar mgr Marek Fudała, Krzysztof Brzózka Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny Państwowa Agencja Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 Cele szczegółowe: - kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci, - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ARS, czyli jak dbać o miłość

ARS, czyli jak dbać o miłość ARS, czyli jak dbać o miłość program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany w ramach Projektu KIK/68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu

Bardziej szczegółowo

W szkoleniu udział wzięło 56 przedstawicieli kadry medycznej, w tym:

W szkoleniu udział wzięło 56 przedstawicieli kadry medycznej, w tym: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych w Poznaniu W dniach 13-14 września

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość?

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 W związku z realizacją Projektu KIK/68 pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja programów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym.

Realizacja programów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. Realizacja programów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. W klasach: zajęcia warsztatowe dla uczniów, prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego oraz zapraszanych specjalistów

Bardziej szczegółowo

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku 2015. Regulamin programu

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku 2015. Regulamin programu Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku 2015 Regulamin programu Założenia programu: Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z rakiem

Europejski kodeks walki z rakiem Europejski kodeks walki z rakiem 2. Wystrzegaj się otyłości 1. Nie pal; jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących 3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008 Janusz Marek Jaworski Europejski Kodeks Walki z Rakiem Kontekst: przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji II edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? w Małopolsce (rok szkolny 2014/2015)

Podsumowanie realizacji II edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? w Małopolsce (rok szkolny 2014/2015) Podsumowanie realizacji II edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? w Małopolsce (rok szkolny 2014/2015) W ramach Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017.

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017. Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/20. Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste Powietrze Wokół Nas. Założenia programu : 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek.

planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU, wynikające z: ogłoszonego przez WHO hasła pt. "PŁEĆ A TYTOŃ. Ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych we Wrocławiu W dniach 4-5 października

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych w Białymstoku W dniach 18-19 października

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 3 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szkoła w profilaktyce onkologicznej w roku Regulamin programu

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szkoła w profilaktyce onkologicznej w roku Regulamin programu Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szkoła w profilaktyce onkologicznej w roku 2017 Regulamin programu Założenia programu: Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzują niepokojące wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

46% 43% 44% 46% 43% 40% Gimnazja Szkoły Podstawowe 33% 33% 35% 27% 28%

46% 43% 44% 46% 43% 40% Gimnazja Szkoły Podstawowe 33% 33% 35% 27% 28% Podsumowanie realizacji ycji programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! na terenie województwa mazowieckiego, rok szkolny 2014/2015 analiza w odniesieniu do wszystkich edycji Grupę docelową programu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W CIĄŻY

EKSPERTYZA ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W CIĄŻY EKSPERTYZA ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W CIĄŻY Krzysztof Przewoźniak i Witold Zatoński Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut w Warszawie Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Raport Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Podsumowanie dwuletniej realizacji programu 2013-1015 Wytyczne do tegorocznej

Bardziej szczegółowo

II miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie (tytuł spektaklu "Jak się zaraziłem?, opiekunka pani Agnieszka Rutkowska).

II miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie (tytuł spektaklu Jak się zaraziłem?, opiekunka pani Agnieszka Rutkowska). W ramach realizacji Krajowego program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w 2015 roku, w tym Światowego Dnia Walki z AIDS obchodzonego 1 grudnia, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz Działalność Antytytoniowa Barbara Moskalewicz Koordynator ds. Promocji Zdrowia Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od wielu lat prowadził różnorodne działania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Szkoła z Klasą Szkoła Odkrywców Talentów

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Szkoła z Klasą Szkoła Odkrywców Talentów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Szkoła z Klasą Szkoła Odkrywców Talentów GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE Od 2005 r. prowadzi klasy integracyjne Od 2005 r. realizuje Projekt Zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę Nie pal przy mnie, proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Opracowała: a: mgr Emilia Naruszewicz Promocja Zdrowia i Oświata O Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży ROMUALD DĘBSKI

Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży ROMUALD DĘBSKI Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży ROMUALD DĘBSKI CMKP UZALEŻNIENIA W CIĄŻY NARKOTYKI ALKOHOL PAPIEROSY ŁĄCZNIE 1/4 CIĘŻARNYCH Najczęstsze używki w ciąży PAPIEROSY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w ramach kampanii,,nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu w okresie od stycznia do kwietnia 2015r. w Małopolsce (wybrane przykłady):

Wydarzenia w ramach kampanii,,nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu w okresie od stycznia do kwietnia 2015r. w Małopolsce (wybrane przykłady): W styczniu 2015r. Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. małopolskiego rozpoczęła realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej,,nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. W jej ramach zrealizowano wiele działań.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA Cele: zrozumienie, że palenie szkodzi zdrowiu zarówno palących, jak i niepalących, uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. Uzależnieniom mówimy STOP

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. Uzależnieniom mówimy STOP Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej pt. Uzależnieniom mówimy STOP 1 Organizator konkursu Konkurs organizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu

Bardziej szczegółowo

Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6...

Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6... Strona.~.. z.t. Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6... WYST ĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/8PRAVlDZAJ2'\CEJ* PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA** WOJEWÓDZKIEJ STACJI

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji IV edycji programu edukacyjnego pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? w roku szkolnym 2016/17

Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji IV edycji programu edukacyjnego pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? w roku szkolnym 2016/17 Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji IV edycji programu edukacyjnego pt. ARS, czyli jak dbać o miłość? w roku szkolnym 2016/17 Zgodnie z założeniami projektu KIK/68 Profilaktyczny program

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, Magda Petryniak, Jacek Jassem, Janusz M. Jaworski, Witold

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014.

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 1. Postanowienia ogólne. Hasło konkursu: MŁODZIEŻOWA ULOTKA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. (Rok szkolny 2014/2015)

PODSUMOWANIE REALIZACJI V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. (Rok szkolny 2014/2015) PODSUMOWANIE REALIZACJI V EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (Rok szkolny 2014/2015) Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Dopalaczom mówimy STOP wybieramy zdrowie Pod patronatem Wojewody Łódzkiego 2013-2015 I. Cele Kampanii

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Z kim rozmawialiśmy? 10-15 lipca 2015 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu co roku obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Święto to powstało w Stanach Zjednoczonych z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

Profilaktykę dzielimy na:

Profilaktykę dzielimy na: Profilaktykę dzielimy na: Pierwotną - zapobieganie nowotworom złośliwym Podstawowym problemem jest zidentyfikowanie czynników rakotwórczych oraz poznanie mechanizmów ich działania Obecnie ponad 80% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Europejski Kodeks Walki z Rakiem Europejski Kodeks Walki z Rakiem Europejski kodeks walki z rakiem powstał z inicjatywy Unii Europejskiej, która już w latach 80 uznała zmagania z rakiem w społeczeństwie Europejczyków za jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kodeks Walki z Rakiem Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie

Europejski Kodeks Walki z Rakiem Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie od 3 lat realizują zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W roku szkolnym 2014/2015 realizują pod kierunkiem nauczycielki

Bardziej szczegółowo

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy danych ankietowych pochodzących z badania. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Warszawa, 2009 r.

Raport z analizy danych ankietowych pochodzących z badania. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Warszawa, 2009 r. Raport z analizy danych ankietowych pochodzących z badania Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży Warszawa, 29 r. Raport sporządzono z wykorzystaniem środków przekazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów :

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów : W dn. 11 czerwca 2013 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Program edukacyjny upowszechniania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA PROFILAKTYKĘ ONKOLOGICZNĄ. Dr n. med. Tomasz Mierzwa

PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA PROFILAKTYKĘ ONKOLOGICZNĄ. Dr n. med. Tomasz Mierzwa PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA PROFILAKTYKĘ ONKOLOGICZNĄ Dr n. med. Tomasz Mierzwa DOTYCHCZAS REALIZOWANE PROGRAMY EDUKACYJNE PRZEZ ZAKŁAD PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY Dotowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl PROGRAMY EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju w roku szkolnym 2009/2010 1 Największym darem, jaki można dać dziecku

Bardziej szczegółowo

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Znajdź Właściwe Rozwiązanie Znajdź Właściwe Rozwiązanie PSSE Brzesko Opracowała : B.Jewiarz Podsumowanie edycji IV rok szkolny 2013/14 1 Powiat Brzeski Do realizacji programu przystąpiło: 6 szkół gimnazjalnych, co stanowi 27% wszystkich

Bardziej szczegółowo

IT/PT/PZ/01/03 Data wydania: 2006-08-18 Strona 1 (5) REGULAMIN KONKURSU

IT/PT/PZ/01/03 Data wydania: 2006-08-18 Strona 1 (5) REGULAMIN KONKURSU Strona 1 (5) REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia ogólne: Konkurs wojewódzki pod hasłem Palić, nie palić- oto jest pytanie? Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Załącznik nr 3a PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Działania I. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne

Bardziej szczegółowo

Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży. Europejski Kodeks Walki z Rakiem Program wojewódzki

Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży. Europejski Kodeks Walki z Rakiem Program wojewódzki Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży Europejski Kodeks Walki z Rakiem Program wojewódzki Urszula Blicharz - dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Edukacja zdrowotna Podstawa

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego w ramach profilaktyki dopalaczy. Katowice, sierpień 2015 r.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego w ramach profilaktyki dopalaczy. Katowice, sierpień 2015 r. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego w ramach profilaktyki dopalaczy Katowice, sierpień 2015 r. Podejrzenia zatruć/zatrucia środkami zastępczymi w woj. śląskim w 2015 roku wg miesięcy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ. na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

PLAN DZIAŁAŃ. na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA PLAN DZIAŁAŃ na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Zmniejszenie zjawiska palenia papierosów wśród uczniów a) Krótki opis problemu priorytetowego

Bardziej szczegółowo