OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ"

Transkrypt

1

2 OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015

3 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Recenzent Dr hab. Łukasz Pohl, prof. UAM Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Joanna Ośka Łamanie Violet Design Układ typograficzny Marta Baranowska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na P I K Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN ISSN Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel księgarnia internetowa

4 Spis treści Wykaz skrótów / 9 Wprowadzenie / 11 Rozdział I Charakterystyka systemu ubezpieczeniowego w Polsce / Uwagi wstępne / Podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą / Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce / Podział ubezpieczeń / 48 Rozdział II Oszustwo asekuracyjne (konstrukcja dogmatyczna) / Oszustwo asekuracyjne przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. / Oszustwo asekuracyjne w kodeksie karnym (art. 298 k.k.) / Przedmiot ochrony / Podmiot czynu / Strona przedmiotowa / Skutek / Przedmiot czynności wykonawczej / Strona podmiotowa / Kara i środki karne. Tryb ścigania / Klauzula niekaralności (art k.k.) / Zbieg przepisów / 82 5

5 Spis treści 6 3. Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) a oszustwo (art. 286 k.k.) tożsamość czy odmienność regulacji przestępstwa ubezpieczeniowego? / Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) propozycje zmian legislacyjnych / 90 Rozdział III Oszustwo asekuracyjne w ujęciu prawnoporównawczym / Uwagi wstępne / Regulacje kodeksowe w wybranych państwach europejskich / Albania / Austria / Bułgaria / Chorwacja / Czechy / Estonia / Finlandia / Łotwa / Macedonia / Malta / Niemcy / Norwegia / Szwecja / 119 Rozdział IV Metody popełniania przestępstw ubezpieczeniowych / Uwagi wstępne / Systematyka metod popełniania przestępstw ubezpieczeniowych (innych niż oszustwa czynów kryminalnych na szkodę zakładów ubezpieczeń) / Metody stosowane w oszustwach ubezpieczeniowych / 132 Rozdział V Oszustwo asekuracyjne w praktyce (wyniki badania) / Statystyczny obraz oszustwa asekuracyjnego (art. 298 k.k.) / Dobór materiału empirycznego i charakterystyka narzędzia pomiaru / 154

6 Spis treści 2.1. Dobór materiału empirycznego / Charakterystyka narzędzia pomiaru / Opis wyników / Analiza postępowań objętych badaniem / Przestępczość ubezpieczeniowa przed wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 r. / Zbieg przepisów lub przestępstw / Zawiadomienie o przestępstwie / Czynny żal / Formy stadialne oszustwa / Formy zjawiskowe / Oszustwa ubezpieczeniowe według rodzaju ubezpieczenia / Oszustwa ubezpieczeniowe według wartości szkody / Wartość mienia będącego przedmiotem wyłudzenia / Opinie biegłych / Metody działania sprawców / Postępowania przygotowawcze uwagi szczegółowe / Postępowania sądowe uwagi szczegółowe / Sprawca oszustwa asekuracyjnego w badaniu aktowym / Cechy społeczno-demograficzne / Rodzaje orzeczeń / Wnioski z badania aktowego / 213 Podsumowanie / 215 Bibliografia / 223 Spis wykresów / 233

7

8 Wykaz skrótów 1. Akty prawne d.k.k. ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 13 poz. 94 z późn. zm.) d.k.p.k. ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13 poz. 96 z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k. z 1932 r. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 60 poz. 571 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555 z późn. zm.) u.d.u. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.) u.o.o.g. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 126, poz. 615) 9

9 Wykaz skrótów 2. Czasopisma i publikatory Mon. Prawn. OSNCP OSNKW OSNP OSPiKA Prok. i Pr. RPEiS Monitor Prawniczy Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Prokuratura i Prawo Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3. Inne skróty OWU SN TUW ogólne warunki ubezpieczenia Sąd Najwyższy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

10 Wprowadzenie Każdego roku towarzystwa ubezpieczeniowe padają ofiarą wielu przestępstw wymierzonych przeciwko ich interesom majątkowym. Mają one istotny wpływ na wypłacalność ubezpieczycieli, co w konsekwencji może prowadzić do zaburzenia ich szczególnej pozycji, jaką zajmują w ramach każdej gospodarki wolnorynkowej. Raport z badań firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers z 2009 r. przeprowadzony na próbie ponad 3000 przedstawicieli różnych instytucji w 54 krajach świata (w tym 63 z Polski) wskazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest jednym z obszarów działalności gospodarczej, w którym najczęściej podejmowane są próby oszustw i wyłudzeń (na drugim miejscu, po telekomunikacji), a zdaniem 45% ankietowanych to właśnie w działalności ubezpieczeniowej w ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost liczby oszustw 1. Raport tej samej firmy audytorskiej z 2014 r. wskazuje jednak na spadek zagrożenia przestępczością ubezpieczeniową w skali globalnej na rzecz innych rodzajów przestępczej działalności, w szczególności związanych z tymi rodzajami przestępczości ekonomicznej, które uderzają bezpośrednio w działalność spółek (sprzeniewierzenie aktywów, korupcja, różnego rodzaju nadużycia finansowe) czy cyberprzestępczością 2. 1 Za: 2009 Global Economic Crime Survey, PricewaterhouseCoopers, listopad 2009, s. 12; (dostęp: 31 października 2014 r.). Ankietowani wskazywali ponadto, że 65% sprawców oszustw na rynku ubezpieczeniowym pochodziło spoza firm ubezpieczeniowych, natomiast pozostałe 35% było związanych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. 2 PwC s 2014 Global Economic Crime Survey. Economic crime: A threat to business globally. Za: (dostęp: 31 października 2014 r.). 11

11 Wprowadzenie Według danych przedstawionych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2009 r. wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń była najwyższa w całej historii rynku ubezpieczeniowego w naszym kraju w grupie ubezpieczeń na życie prawie 28 mld zł 3, by w latach kolejnych nieznacznie spaść: do 26 mld w 2011 r., 25,9 mld w 2012 r. i 23 mld w 2013 r. 4. W przypadku ubezpieczeń majątkowych takim rokiem był rok 2010, w którym wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła ponad 14 mld zł 5. Dane te znalazły potwierdzenie w raportach za kolejne lata 6. Wśród ubezpieczeń majątkowych w 2010 r. najwięcej odszkodowań wypłacono z tytułu ubezpieczeń pojazdów: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ponad 5,2 mld zł (w latach 2011 i 2012 było to ponad 5,4 mld zł), natomiast z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia autocasco ponad 3,8 mld zł (w 2011 r. 3,7 mld zł, a w 2012 r. 3,4 mld zł) 7. Z kolei według szacunków tej samej Izby w 2008 r. wartość przestępstw asekuracyjnych wyniosła od 600 mln do 1 mld zł, z czego większość dotyczyła polis komunikacyjnych 8. W 2013 r. zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń polskie zakłady ubezpieczeń wykryły łącznie 8353 przestępstwa dotyczące próby wyłudzenia odszkodowania lub świadczenia na łączną kwotę niemal 130 mln zł, z czego 7967 zdarzeń dotyczyło działu II 3 Warto jednocześnie odnotować, że w 2009 r. składka przypisana brutto w grupie towarzystw ubezpieczeniowych na życie wyniosła ponad 30 mld zł, a w grupie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych ponad 21 mld zł. Zysk towarzystw ubezpieczeń na życie w 2009 r. wyniósł niespełna 4 mld zł netto, a towarzystw ubezpieczeń majątkowych: 2,5 mld zł netto. Za: Polska Izba Ubezpieczeń, Raport o rynku ubezpieczeń za 2009 r., 4 Za: Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2013 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2014, pdf (dostęp: 31 października 2014 r.), s Za: Ubezpieczenia 2010, Polska Izba Ubezpieczeń, s. 64, public/upload/ibrowser/raport2010/ubezpieczenia% pdf (dostęp: 31 października 2014 r.) oraz Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2013 r., s Zob. Polska Izba Ubezpieczeń. Raport roczny 2012, za: (dostęp: 31 października 2014 r.). 7 Za: Ubezpieczenia 2010, Polska Izba Ubezpieczeń, s. 66 oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Raport roczny 2012, s Za: P. Rosik, Ubezpieczyciele szykują się na atak oszustów, Gazeta Giełdy Parkiet z kwietnia 2009, nr 83 (3907). 12

12 Wprowadzenie obejmującego pozostałe ubezpieczenia osobowe (poza ubezpieczeniami na życie) i majątkowe, a 386 zdarzeń w dziale I ubezpieczenia na życie. W dziale II aż 66% spraw dotyczyło próby wyłudzenia odszkodowania OC komunikacyjnego, 23% ubezpieczenia autocasco, 2% ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a pozostałe 9% innych rodzajów ubezpieczeń w tym dziale. Średnia wartość wyłudzonego odszkodowania w dziale II wyniosła 15 tys. zł, a w dziale I 26 tys. zł 9. Z szacunkami tymi warto skonfrontować dane statystyczne publikowane przez policję, która podaje, że w 2008 r. liczba postępowań wszczętych z art. 298 k.k. wyniosła jedynie Statystyka sądowa Ministerstwa Sprawiedliwości odnotowała w tym samym roku 113 skazań (z tego 58 prawomocnych) za popełnienie oszustwa asekuracyjnego, w tym w przypadku 50 osób orzeczono wyrok z zawieszeniem jego wykonania 11. Statystyki nie podają wysokości szkód, jakie zostały wyrządzone zakładom ubezpieczeń działaniami sprawców. Zachowania przestępne stypizowane w art. 298 k.k. nie wyczerpują ponadto wszystkich metod działań na szkodę ubezpieczycieli. Ale już tylko oparcie się na powyższych danych i porównanie ich z szacunkami Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazuje, że wykazywana wielkość strat ponoszonych przez ubezpieczycieli w żaden sposób nie przekłada się na zwiększenie wykrywalności i przede wszystkim karalności sprawców przestępstw tego typu Za: (dostęp: 31 października 2014 r.). 10 W 2009 r. nastąpił wzrost liczby postępowań wszczętych w oparciu o art. 298 k.k. do 64 spraw, by w 2010 r. spaść do 45 spraw. Za: (dostęp: 1 czerwca 2015 r.). 11 Za: Należy zaznaczyć, że skazania w 2008 r. obejmują również dane dotyczące postępowań wszczętych w latach wcześniejszych, w których jedynie wydano orzeczenie kończące postępowanie sądowe chociażby nieprawomocne. Prawomocnie osądzono w 2008 r. na podstawie art k.k. 53 osoby, a na podstawie art k.k. 5 osób. Warto zauważyć, że był to pierwszy rok, w którym sądy zastosowały klauzulę niekaralności przewidzianą w 2 oszustwa asekuracyjnego. Wcześniej nie odnotowywano orzeczeń powołujących się na ten przepis. Szczegółowa analiza statystyk została przeprowadzona w rozdziale V. 12 S. Stypułkowski na podstawie danych z 2000 r. szacował, że rocznie majątkowe zakłady ubezpieczeń kierują do organów ścigania około 2000 zawiadomień na kwotę 13

13 Wprowadzenie Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w wielu czynnikach: niedoskonałości prawa, braku sprawnej współpracy pomiędzy ubezpieczycielami a organami ścigania, trudnościami dowodowymi, zbyt małą liczbą wyspecjalizowanych w ściganiu przestępstw ubezpieczeniowych policjantów czy prokuratorów, stosunku społeczeństwa do sprawców przestępstw tego rodzaju. Powyższy katalog można by zresztą rozszerzać. Właściwą ocenę rozmiarów zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej utrudnia ponadto brak pełnych danych o rozmiarach wyłudzeń odszkodowań będących w posiadaniu poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Dane te traktuje się jako wstydliwe i nie są one publikowane. Podobnie zresztą dzieje się w przypadku banków, które nie publikują statystyk w zakresie kradzieży środków z rachunków i kart płatniczych. Skutkuje to niemożnością właściwego oszacowania ciemnej liczby przestępstw tego typu, a prezentowane w literaturze szacunki trudno uznać za coś więcej niż odzwierciedlenie poglądów prezentowanych przez ich autorów 13. Wszystkie jednak zagadnienia należałoby sprowadzić do pytania: co leży u podstaw tego, że przestępstwa na szkodę zakładów ubezpieczeń, a w szczególności wszelkiego rodzaju czyny polegające na wyłudzeniach świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, nie są w należyty sposób zwalczane, albo patrząc od innej strony dlaczego brak jest odpowiednich zabezpieczeń w systemie mln zł, z czego 80 85% odnosi się do ubezpieczeń komunikacyjnych. Przyjął on ponadto, że wykrywalność oszustw ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń oscyluje w granicach 7 8%, z czego tylko około 50% zawiadomień kierowanych jest do organów ścigania. To powoduje, że liczbę oszustw można oszacować na około , a szkody nimi wyrządzone na kwotę zł. Por. S. Stypułkowski, Problematyka wyłudzeń w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych (w:) Materiały konferencyjne z IV Ogólnopolskiej Konferencji Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin 2001, s T. Rydzek ocenia rozmiary ciemnej liczby przestępczości ubezpieczeniowej na 1:2000, zaznaczając jednakże, że szacunki te nie mogą zostać w żaden sposób potwierdzone za pomocą rzeczywistych danych. W świetle tego wskaźnika przyjął on, że w Polsce w ciągu roku dokonuje się ok przestępstw ubezpieczeniowych, a straty, jakie powodują one w majątku firm ubezpieczeniowych, oscylują na poziomie 25 30% wypłaconych odszkodowań. Por. T. Rydzek, Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki, Prawo Asekuracyjne 1996, nr 4, s. 73. Jeszcze wyższe szacunki przedstawiał B. Sałata (tenże, Oszustwa ubezpieczeniowe, wybrane zagadnienia, Prok. i Pr. 1999, nr 5, s. 53 i n.), wskazując, że rocznie popełnianych jest w Polsce pomiędzy a oszustw ubezpieczeniowych. 14

14 Wprowadzenie prawnym (w szczególności w prawie karnym), które w znaczącym stopniu utrudniałyby popełnianie przestępstw ubezpieczeniowych, i co należałoby zrobić, aby ten stan rzeczy poprawić? Analizy czynników mogących pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytanie należy dokonywać na kilku płaszczyznach wynikających: 1) ze specyfiki stosunku ubezpieczeniowego, 2) z uwarunkowań wynikających z kształtu prawa, 3) z etiologii przestępczości, i wreszcie 4) z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Istotą stosunku ubezpieczeniowego, którego częścią jest umowa ubezpieczenia zawierana pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ubezpieczającym, jest zapewnienie temu ostatniemu lub osobie uposażonej w zamian za opłacenie składki gwarancji uzyskania świadczenia pieniężnego (najczęściej w formie odszkodowania) w wyniku zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Ubezpieczenie pełni funkcję ochronną (w postaci ochrony ubezpieczeniowej przed następstwami wypadku), a nie kompensacyjną (wyrównanie szkód wywołanych zdarzeniem), choć w taki sposób może być przez ubezpieczonego odbierane. Brak wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń może wywołać po drugiej stronie stosunku ubezpieczeniowego poczucie pokrzywdzenia, braku ekwiwalentności świadczenia i w konsekwencji może doprowadzić do podjęcia działań zmierzających ku odzyskaniu nienależnie uiszczonych składek. Inaczej bowiem postrzega ryzyko wystąpienia szkody w danym rodzaju ubezpieczeń profesjonalista, jakim jest zakład ubezpieczeń, a inaczej ubezpieczony, który ponosi szkodę. Ponadto po stronie osoby ubezpieczającej swoje mienie, życie czy zdrowie z zawarciem umowy ubezpieczenia związane są różne elementy, które mogą wpływać na jej późniejszą większą skłonność do popełnienia przestępstwa: emocje w stosunku do ubezpieczanych dóbr, ubezpieczenie się pod wpływem reklamy, namowy agenta, brak świadomości zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikającej z zawartej umowy, niezapoznanie się z treścią umowy i ogólnymi warunkami ubezpieczanego dobra. Popełnianiu przestępstw ubezpieczeniowych sprzyjać mogą również czynniki wynikające z obowiązujących w państwie regulacji prawnych. Ustawodawca, tworząc prawo, a w szczególności prawo karne, powinien dążyć do jasnego i jednoznacznego projektowania 15

15 Wprowadzenie przepisów kształtujących odpowiedzialność sprawców za popełnienie czynów uznawanych za społecznie szkodliwe. Powinien ponadto zorganizować w taki sposób system wymiaru sprawiedliwości, aby zapewnić sprawne ściganie i zwalczanie zachowań uznanych za przestępne, tylko wtedy bowiem będzie można mówić o skutecznej i rzeczywistej ochronie dóbr prawnych przed ich naruszeniami w wyniku zachowań tego rodzaju. Polski kodeks karny w zakresie zapewnienia ochrony rynku ubezpieczeniowego przed nieuczciwymi zachowaniami osób ubezpieczonych przewiduje co prawda czyn wskazany w art. 298, zwany wprost oszustwem asekuracyjnym, stanowiący w istocie karalną czynność przygotowawczą do faktycznego oszustwa stypizowanego w art. 286 k.k., ale nie oznacza to wcale, iż prawnokarna ochrona rynku ubezpieczeniowego jest w należyty sposób realizowana. W literaturze przedmiotu pojawia się wiele wątpliwości co do zakresu stosowania obu przepisów. Ponadto problem stanowi określenie zakresu oddziaływania art. 298 k.k., tzn. czy obejmuje on zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i osobowe, czy może odnosi się jedynie do tych pierwszych. Na skuteczność zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej wpływ mają również uprawnienia organów ścigania i zakres ich wiedzy o specyfice stosunku ubezpieczeniowego oraz typach zachowań mogących prowadzić do uzyskania nienależnego odszkodowania przez sprawców czynów tego rodzaju. Istotny wpływ na występowanie przestępczości ubezpieczeniowej mają uwarunkowania nie tylko prawne. Zachowania skierowane na wyłudzenie od towarzystw ubezpieczeniowych nienależnych albo zawyżonych odszkodowań w istotnym stopniu zależne będą od dwóch rodzajów czynników: ekonomicznych i społecznych. Pierwsze będą miały źródło w zmianach wynikających z rozwoju ekonomicznego państwa i bogacenia się społeczeństwa wzrost zamożności społeczeństwa skutkować będzie potrzebą posiadania coraz to nowych dóbr materialnych, a co za tym idzie rosnącą świadomością konieczności ich ubezpieczenia. Ponadto osoby, które nie są w stanie zaspokoić swoich rosnących potrzeb uczciwą pracą, wykorzystywać będą wszelką nadarzającą się sposobność, aby dorównać do reszty społeczeństwa, uzyskując brakujące środki chociażby poprzez popełnienie przestępstwa ubezpieczeniowego. Drugie wiązać się będą ze zmianami społecznymi, a zwłaszcza przemianami w sferze wyznawanych przez jednostki wartości. Wzrost 16

16 Wprowadzenie bogactwa społeczeństwa prowadzi do zmiany podejścia do własności, w szczególności cudzej, i wzmocnienia cech nakierunkowanych na zaspokojenie potrzeb własnych. Zmiany wynikające z procesów urbanizacji i industrializacji powodują z kolei poczucie wyobcowania jednostki, obojętności, braku zainteresowania życiem osób znajdujących się obok nas, kreując przekonanie, że każdy powinien liczyć tylko na siebie. Wszystkie wskazane powyżej czynniki, których jednak szczegółowa analiza pozostaje poza przedmiotem niniejszej pracy, wpływać mogą na wzrost lub spadek przestępczości ubezpieczeniowej 14. Zmiany urbanizacyjne i dające poczucie anonimowości środowisko miejskie, a także znaczna liczba zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) pozwalają sprawcom przestępstw ubezpieczeniowych, a szczególnie oszustw asekuracyjnych, na przyjęcie założenia, że prawdopodobieństwo wykrycia ich czynu będzie niewielkie. Szacowanie zysków i strat zdecydowanie wskazuje na te pierwsze. Korzyści majątkowe, jakie można odnieść z przestępstwa, w porównaniu ze skutecznością ścigania i karania wyłudzeń odszkodowań, powodują, że nawet osoby, które nigdy wcześniej nie miały żadnego związku z działalnością przestępczą, mogą uznać, że warto podjąć takie ryzyko. Trafnie określił to A. Marek, wskazując, że z zachowaniem przestępnym mamy do czynienia wówczas, gdy jednostka w toku dotychczasowego życia i kontaktów z innymi ludźmi przede wszystkim w środowiskach kryminogennych ukształtowała w sobie negatywną postawę wobec prawa. Przestępstw dopuszczają się jednak również ludzie, których postawa wobec prawa jest generalnie pozytywna, ale w konkretnej sytuacji zachodzi konflikt między ich potrzebami i interesami a wskazanym przez normę prawną wzorcem postępowania. Czynnikiem sprzyjającym naruszeniu prawa jest w takiej sytuacji dostęp do wysuwanych przez różne grupy społeczne racjonalizacji (usprawiedliwienia, uzasadnienia) sprzecznego z prawem postępowania 15. Dochodzi do tego obserwowana w społeczeństwie jeżeli nie akceptacja, to przynajmniej tolerancja dla zachowań 14 Szerzej J. Talarek, Determinanty przestępstw ubezpieczeniowych (w:) Materiały konferencyjne z VI Ogólnopolskiej Konferencji Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin 2003, s. 257 i n.; por. też J. Ziejewski, Czynniki determinujące szkodowość w ubezpieczeniach (w:) Materiały konferencyjne z IV Ogólnopolskiej Konferencji Przestępczość ubezpieczeniowa, Szczecin 2001, s. 87 i n. 15 A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2011, s

17 Wprowadzenie przestępczych, których poszkodowanym w rzeczywistości jest zakład ubezpieczeń zobligowany do wypłaty nienależnego świadczenia i pośrednio pozostali ubezpieczeni ponoszący koszty wyższych składek z tytułu zawieranych przez nich ubezpieczeń. Przedmiotem niniejszej monografii jest spojrzenie na zagadnienie przestępczości ubezpieczeniowej przede wszystkim od strony czynu stypizowanego w art. 298 k.k., określanego mianem oszustwa asekuracyjnego. Ma ona charakter przekrojowy, uwzględniający złożoność omawianej problematyki. Jej głównym tematem jest zagadnienie prawnokarnej odpowiedzialności za bezprawne uzyskanie nienależnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń obejmujące nie tylko rozważania dogmatyczne dotyczące art. 298 k.k. (rozdział II). Problematyka ta uzupełniona jest charakterystyką metod stosowanych przez sprawców przestępstw ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej charakterystycznych dla oszustwa asekuracyjnego (rozdział IV). Analizy prawnokarnej konstrukcji odpowiedzialności za oszustwo asekuracyjne nie sposób dokonywać bez oderwania od pojęcia ubezpieczenia, umowy ubezpieczenia i cywilnoprawnych reguł odpowiedzialności, a także ich wpływu na odpowiedzialność karną. Niezbędne jest połączenie w całość obu reżimów odpowiedzialności, które choć co do zasady nie łączą się (czym innym jest wina w prawie karnym, a inaczej rozumie się winę w prawie cywilnym), to przy oszustwie asekuracyjnym świadomość istniejących między nimi podobieństw i różnic jest niezbędna i ma istotne znaczenie dla właściwego rozumienia strony przedmiotowej czynu stypizowanego w art. 298 k.k. (rozdział I). Monografia niniejsza, jak to już podkreślono powyżej, ma charakter przekrojowy, a jej istotnym elementem są wyniki badań nad funkcjonowaniem w praktyce przepisu penalizującego czyn stypizowany obecnie w art. 298 k.k., a wcześniej od 1995 r. w art. 4 u.o.o.g. (rozdział V). Badania prowadzone przez kolejnych siedem lat (od 1995 do połowy 2003 r.) objęły większość postępowań kwalifikowanych na podstawie któregoś z przywołanych powyżej przepisów (jako jedyna kwalifikacja lub jako jeden z czynów sprawcy). Dodatkowo w badaniu uwzględniono nadesłane akta postępowań, w których oszustwo asekuracyjne kwalifikowano jako czyn z art. 286 k.k., jak też te, w których wystąpiła inna kwalifikacja prawna, a które stanowią czyny mieszczące się w grupie przestępstw ubezpieczeniowych. Brak możliwości pozyskania do badania czynów innych niż wybranych poprzez kwalifikację 18

18 Wprowadzenie art. 298 k.k. wynikał z niewyróżniania w grupie klasycznych oszustw (z art. 286 k.k.) tych, które polegają na wyłudzeniu nienależnego odszkodowania. Z tego też powodu sprawy kwalifikowane jako klasyczne oszustwo, tam gdzie uznano to za zasadne, omówione zostały oddzielnie od wyników badania przeprowadzonego nad oszustwem z art. 298 k.k. Dla celów porównawczych badania powyższe uzupełnione zostały o analizę orzeczeń wydanych na podstawie art. 298 k.k., które uprawomocniły się w 2008 r. Istotą tego uzupełniającego badania było stwierdzenie, czy w okresie kilku lat od zakończenia głównej części badania doszło do jakichkolwiek zmian w praktyce stosowania analizowanego przepisu. Przestępczość ubezpieczeniowa nie jest oczywiście charakterystyczna jedynie dla naszego kraju. Istnieje ona w zasadzie od chwili, gdy ludzie podjęli próby zabezpieczania swoich interesów i swojego majątku przed nieoczekiwanymi, a niekorzystnymi dla nich zdarzeniami, i gdy pojawiły się organizmy gospodarcze, których celem było udzielanie takiej ochrony. We współczesnych systemach prawnych, podobnie jak w polskim kodeksie karnym, wprowadzane są odrębne typy przestępstw penalizujące zachowania, których skutkiem ma być uzyskanie przez sprawcę nienależnego świadczenia pieniężnego ze strony zakładu ubezpieczeń. Warto zatem przedstawić te rozwiązania (ograniczając je do wybranych państw europejskich), gdyż mogą posłużyć one do wypracowania ewentualnych propozycji legislacyjnych mogących doprowadzić do zmiany treści art. 298 k.k. (rozdział III). Efektem niniejszej monografii jest wskazanie problemów związanych ze zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem oszustw asekuracyjnych i wypracowanie na tym tle propozycji zmian legislacyjnych w celu skuteczniejszego zwalczania tego coraz groźniejszego dla polskiego systemu ubezpieczeniowego zjawiska.

19

20 Rozdział I Charakterystyka systemu ubezpieczeniowego w Polsce 1. Uwagi wstępne Nie sposób omawiać problematykę przestępczości ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem tematyki oszustw skierowanych przeciwko prawidłowości funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, bez krótkiego chociażby zaprezentowania zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie ubezpieczeń, koncepcją cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej oraz organizacją rynku ubezpieczeniowego i systematyką ubezpieczeń wynikającą z obowiązujących w naszym kraju przepisów. Problematyka cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z przepisów ogólnych zobowiązań oraz jej podobieństw i różnic z odpowiedzialnością odszkodowawczą określoną w przepisach tytułu XXVII Umowa ubezpieczenia księgi trzeciej k.c., jak również ukształtowaną w ramach przepisów organizujących rynek ubezpieczeń w Polsce (tzw. prawo ubezpieczeniowe) jest przedmiotem wielu opracowań teoretycznych, głosów doktryny i orzeczeń sądów, w tym Sądu Najwyższego. W ramach dalszych rozważań nie sposób zatem odnieść się do wszystkich problemów, jakie z tymi rodzajami odpowiedzialności się łączą, i nie jest to ich celem. Dlatego też dokonano wyboru w taki sposób, aby przedstawione zagadnienia stanowiły uzupełnienie i jednocześnie rozszerzenie problematyki będącej przedmiotem niniejszej pracy, zachowując pełną świadomość pominięcia wielu istotnych kwestii z tematyką tą związanych. 21

21 Rozdział I. Charakterystyka systemu ubezpieczeniowego w Polsce 2. Podstawowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą Podstawowym pojęciem, które należy zdefiniować, jest ubezpieczenie. Można dokonywać tego na kilka sposobów, ale dla dalszych rozważań najistotniejsze znaczenie ma ujęcie w aspekcie prawnym 16. W tym kontekście ubezpieczenie rozumieć należy jako stosunek prawny, którego uczestnikami są dwie strony: ubezpieczający i ubezpieczyciel, a którego treścią jest, z jednej strony, zobowiązanie ubezpieczyciela do tego, że w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego wypłaci on odszkodowanie lub inne świadczenie pieniężne, z drugiej zaś zobowiązanie ubezpieczającego do uiszczenia ubezpieczycielowi określonej kwoty pieniężnej tytułem składki ubezpieczeniowej 17. W. Czachórski wskazywał, że idea ubezpieczenia polega na tym, że w razie zajścia określonych zdarzeń losowych, ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za opłatę składki spełnić świadczenie pieniężne, które pokrywa w całości lub w części doznaną szkodę 18. W szerszym ujęciu ubezpieczenie jest urządzeniem gospodarczym, którego nadrzędnym zadaniem jest łagodzenie (lub w pełni likwidowanie) negatywnych skutków zdarzeń losowych poprzez rozłożenie ciężaru tego łagodzenia na wiele jednostek, którym dane zdarzenia zagrażają 19. Stąd też podstawowym zadaniem ubezpieczeń 16 Pojęcie ubezpieczenia można ponadto rozpatrywać: 1) w aspekcie ekonomicznym i wówczas definiuje się je jako urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają, por. J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948, s. 10; 2) w aspekcie organizacyjno-finansowym jako formę organizacji scentralizowanego ( ) funduszu ubezpieczeniowego, ze źródeł zdecentralizowanych, tj. z wpłat wnoszonych na ten fundusz przez jego uczestników, por. W.K. Rajcher, Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń, Warszawa 1951, s. 34; 3) jako jedna z metod zarządzania ryzykiem, łącząca w sobie zarówno element zatrzymania ryzyka (np. tzw. udział własny ubezpieczającego), jego transferu (przeniesienia ryzyka na ubezpieczyciela), dyspersji (repartycja ryzyka na wspólnotę ubezpieczonych), czy wreszcie kontroli i prewencji, por. E. Kowalewski (w:) T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1998, s Por. W. Warkałło, W. Marek, W. Mogilski, Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s J. Handschke, Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych (w:) T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1998, s

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka ILONA KWIECIEŃ Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. PG VIII TK 109/13 P 40/13 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w W., czy art. 62 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie ROBERT MATYSIAK PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Streszczenie Środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim porządku prawnym był

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki.

Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki. Czyste straty finansowe ILONA KWIECIEŃ Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki. Czyste straty finansowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo