Odnaleziona przeszłość ROMUALD SULIŃSKI SKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odnaleziona przeszłość ROMUALD SULIŃSKI SKI"

Transkrypt

1 Odnaleziona przeszłość ść ROMUALD SULIŃSKI SKI

2 Romuald Romuald Ppłk k pil. SULIŃSKI SKI ur Budy Grabskie / Skierniewice Wigston Magna k. Leicester Leicester (Wielka Brytania). W 2008 roku mija rocznica urodzin.

3 Rodzice Romualda: Stanisława awa Sulińska ska z d. Kisielińska ska (ur Łowicz, Skierniewice) oraz Romuald Suliński (ur. 1876, Skierniewice) Rodzice Romana Sulińskiego pochowani sąs na cmentarzu w Skierniewicach (ul. Kozietulskiego)

4 Chrzest Romualda: Romuald Suliński został ochrzczony 6 lutego 1909 roku w Kościele Parafialnym pw. Św. Jakuba w Skierniewicach Rodzicami chrzestnymi byli: Marceli Kisieliński ski oraz Andrzej Jędrzejewski J

5 Absolwent gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, maturzysta z 1929 r. Do tej samej klasy chodzili Michał Stęborowski (pilot) oraz Tadeusz Sułkowski (poeta). Tadeusz Sułkowski został Honorowym Obywatelem Skierniewic. W Skierniewicach sąs ulice Tadeusza Sułkowskiego oraz Michała a Stęborowskiego.

6 W sierpniu 1929 roku R. Suliński rozpoczął dywizyjny kurs podchorąŝ ąŝych rezerwy piechoty w 26 pułku piechoty w Gródku Jagiellońskim skim. Po jego ukończeniu 1 września 1930 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu sierŝanta podchorąŝ ąŝego. Po roku postanowił jednak podjąć słuŝbę zawodową i zdał pomyślnie egzamin do Szkoły PodchorąŜych Lotnictwa w Dęblinie.

7 Szkoła a Orląt 1 października 1931 r. rozpoczął naukę w Szkole PodchorąŜ ąŝych Lotnictwa w Dęblinie. D Absolwent VII promocji Szkoły y PodchorąŜ ąŝych Lotnictwa w Dęblinie (22 lokata). Promowany na podporucznika obserwatora 15 sierpnia 1933 r.

8 Napis, widniejący na sztandarze dęblid blińskiej Szkoły y Orląt : Miłość Ŝąda ofiary.

9 Romuald SULIŃSKI SKI pełni nił następnie słuŝbęs w 51 eskadrze 5 pułku lotniczego w Lidzie (Lida-Porubanek). W 1934 r. odszedł do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie (odbył tam kurs pilotaŝu podstawowego). WyŜszy kurs pilotaŝu u przeszedł w 1935 r. w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu dzu. Następnie pełni nił słuŝbę w 141 eskadrze myśliwskiej 4 pułku w Toruniu (lekkie bombowce Karaś ). Od 1938 w 42 eskadrze liniowej (przemianowanej na eskadrę rozpoznawczą - wchodzącą w skład Armii Pomorze ).

10 Zdjęcie R. Sulińskiego po ukończeniu Szkoły y Orląt (pierwsze zdjęcie w mundurze podporucznika). Suliński podpisał się na nim i podarował koledze Stanisławowi awowi Skalskiemu.. Poznali się w Toruniu. Skalski to najskuteczniejszy polski pilot myśliwski.

11 Po 17 września 1939 roku wraz z innymi lotnikami polskimi przedostał się poprzez Rumunię,, Francję do Wielkiej Brytanii. Wstąpi pił do Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

12 Trasa ewakuacyjna por. pil. Sulińskiego z Rumunii do Francji i Anglii Paszport otrzymał w Placówce Lotniczej przy Ambasadzie RP w Bukareszcie (wiza wyjazdowa z Rumuni i wjazdowa do Francji). Prawdopodobnie 12 października dotarł do portu rumuńskiego Balcic nad Morzem Czarnym. 15 października 1939 r. wsiadł na pokład greckiego statku St. Nicolaus", którym przez cieśniny Bosfor Dardanele, Morze Egejskie, 21 października 1939 r. dopłyn ynął do portu tranzytowego w Bejrucie. Z Bejrutu po krótkim pobycie (miejscowe koszary), transport 750 lotników w został wyekspediowany statkiem Ville de Strassburg poprzez Morze Śródziemne do Francji. 31 października 1939 r. zszedł na ląd l d w Marsylii, skąd, po krótkim postoju, został przewieziony do obozu oficerskiego w Salon (Salon-de-Provence,, obecnie Base aérienne 701). W styczniu 1940 roku (przez Cherbourg i Southampton), trafił na stację RAF Eastchurch w Wielkiej Brytanii.

13 W czasie wojny Ŝołnierz Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Rozpoczął słuŝbę w RAF (Royal Air Force Siły y Powietrzne Wielkiej Brytanii). Romuald Suliński posiadał numer słuŝbowy RAF

14 Polscy lotnicy w Anglii JuŜ 25 października 1939 r. na konferencji delegacji lotniczych Anglii, Francji i Polski strona brytyjska wyraziła zgodę na przyjęcie 2300 polskich Ŝołnierzy wojsk lotniczych (w tym około o 300 personelu latającego). Przybyłych ych do Wielkiej Brytanii lotników w lokowano w ośrodku na lotnisku Eastchurch pod Londynem. W 1940 r. rozpoczęto wysyłanie pilotów w na praktyczne przeszkolenie w Redhill k. Londynu. Natomiast obserwatorzy i strzelcy samolotowi wstępne przeszkolenie przechodzili w Eastchurch,, skąd d potem kierowano ich do odpowiednich szkół brytyjskich. Na początek utworzono dwa polskie dywizjony bombowe.

15 Kpt. pil. Romuald Suliński 1 lipca 1940 r. znalazł się w pierwszym składzie 300. Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej", gdzie objął dowództwo dztwo eskadry B". Zawsze wykonywał trudne i odpowiedzialne zadania.

16 300 dywizjon bombowy im. Ziemi Mazowieckiej został zorganizowany z personelu, przybywającego z Francji na początku 1940 roku do polskiego ośrodka w Eastchurch.. Ludzi tych zaczęto przeszkalać grupami, a miejscem ich szkoleń były: y: dla pilotów - lotnisko w Redhill,, natomiast dla obserwatorów w i strzelców - lotnisko Hucknall.. Był to pierwszy z polskich dywizjonów w sformowanych w Wielkiej Brytanii, gdyŝ za oficjalny dzień jego powstania uznaje się 1 lipca 1940 roku. Odznaka dywizjonu była a złoŝona z ona z kilku częś ęści. Była a w kształcie herbu ksiąŝą ąŝąt t mazowieckich, podzielonego na cztery pola - dwa perłowe i dwa czerwone. Motywami widocznymi na odznace były - brytyjski lew, polski orzeł i numer, odpowiadający numerowi dywizjonu CCC w górnej g częś ęści herbu. Personel latający miał prawo nosić szpilkę w węźle krawata. Dla oficerów w była a ona złota, z dla podoficerów - srebrna. Obie zawierały y ukoronowaną liczbę 300. Personel liczył 24 załogi, po trzech lotników w kaŝda, na które to składali się pilot, strzelec i radiotelegrafista.

17 300. dywizjon bombowy im. Ziemi Mazowieckiej (Polish Bomber Sguadron Masovian ) Utworzony 1 lipca 1940, Bramcote PrzynaleŜno ność operacyjna RAF Bomber Command Pierwszy rozkaz dzienny 23 sierpnia 1940, Swinderby Gotowość operacyjna 12 września 1940, Swinderby Ostatnie zadanie bombowe 25 kwietnia 1945, Berchtesgaden Rozwiązany zany 2 stycznia 1947, Faldingworth

18 Główne akcje bojowe 300. dywizjonu bombowego im. Ziemi Mazowieckiej bombowego ataki na niemiecką flotę inwazyjną we Francji niszczenie broni V (zarówno V1 jak i V2) ofensywa przez kanał La Manche ofensywa Millennium" Bitwa o Zagłę łębie Ruhry bombardowanie Hamburga Bitwa o Berlin lądowanie w Normandii udział w inwazji Niemiec operacja MANNA (zrzuty Ŝywności)

19

20 Zadania bojowe Nocą z 14 na 15 września 1940 r. Romuald SULIŃSKI SKI jako dowódca dca jednej z trzech załóg g wykonał dla 300. dywizjonu pierwsze zadanie bojowe - nalot na port w Boulogne (jego nawigatorem był por. Aleksander Bujalski, a strzelcem-radiotelegrafist radiotelegrafistą sierŝ.. Jan BieŜuński). W okresie bitwy o Anglię wykonał jeszcze jeden lot (nocą z 26 na 27 września nad Ostendę). Po przezbrojeniu dywizjonu w listopadzie 1940 r. na dwusilnikowe Wellingtony I z sześcioosobow cioosobową załog ogą Suliński został dowódc dcą załogi w składzie: por. naw. Aleksander Bujalski, sierŝ. rtg.. Aleksander BieŜuński, sierŝ. strz. Antoni śychowski,, sierŝ.. strz. Julian Talkowski (drugi pilot często się zmieniał). Od czerwca 1941 r. latał natomiast jako pierwszy pilot z róŝnymi r załogami, w tym m.in. nowo przybyłymi ymi do 300 dywizjonu, które prowadził w ich pierwszych lotach bojowych.

21 Romuald Suliński na Wellingtonach I, IV oraz III bombardował kolejno: Rotterdam, Boulogne, Düsseldorf, Brest, Berlin, Kilonię,, Bremę,, Kolonię,, Mannheim, Hamburg, Duisburg, Hawr, Rotterdam, Dunkierkę, Emden,, pancerniki Scharnhorst i Gneisenau w Breście cie.. Następnie znów Kolonię,, trzykrotnie Essen, Hamburg, Dortmund, Rouen i Warnemünde nde.. Dało o to, łącznie z lotami na Battle'ach i jednym lotem nękającym nad Niemcami 37 lotów bojowych.

22 W ksiąŝ ąŝce Wacława awa Króla Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii znaleźć moŝna informację, Ŝe w nocy z 14 na 15 września 1940 r. trzy załogi wykonywały y pierwsze zadania bojowe bombardowanie niemieckich barek inwazyjnych w porcie francuskim Boulogne. Dowódc dcą pierwszej załogi był por. Romuald Suliński ski. Załogi wykazały y się duŝym bohaterstwem, a ich ogień zniszczył wiele obiektów w wroga. * * *

23 Wśród d lotów R.Sulińskiego kilka zasługuje na dodatkowy komentarz. Nocą z 22 na 23 grudnia 1940 r. Suliński uczestniczył jako dowódca dca jednej z załóg g w pierwszym locie bojowym Polaków w na Wellingtonach. Celem były y zbiorniki paliwa w Rotterdamie.. Nocą z 2 na 3 marca 1941 r. (nalot na Brest) ) tuŝ po starcie zepsuła a się dźwignia przepustnicy jednego z silników w w jego samolocie, na skutek czego musiał lecieć cały y czas na pełnym gazie. Mimo to pomyślnie wykonał zadanie i powróci cił do bazy, lądując c na jednym silniku. Niecałe e trzy tygodnie później, p nocą z 23 na 24 marca 1941 r., znalazł się wśród d siedmiu załóg g 300 dywizjonu, które wyznaczono do bombardowania Berlina. Z powodu trudnych warunków w pogodowych oraz złego z stanu lotniska (załogi startowały y nie z Hemswell,, lecz z lotniska Langham) ) nad celem pojawiły y się tylko cztery maszyny, m.in. załoga Sulińskiego.

24 Romuald Suliński dowódc dcą 300. dywizjonu bombowego 27 stycznia 1942 r. Suliński objął po mjr.. pil. Stanisławie awie Cwynarze dowództwo dztwo dywizjonu, które piastował przez blisko półp roku. Po zakończeniu tury lotów w bojowych 9 lipca 1942 r. przekazał je mjr.. naw. WładysW adysławowi awowi Dukszto.. Odszedł do pracy sztabowej. ** JuŜ po zakończeniu działań wojennych - 17 września 1945 r. objął po mjr.. pil. Bolesławie Jarkowskim juŝ po raz drugi stanowisko dowódcy dcy 300 dywizjonu.

25 Zdjęcia samolotów w i załóg

26 UśYWANE SAMOLOTY FAIREY BATTLE Mk-I I VII XI 1940 VICKERS WELLINGTON Mk I X XI 1941 VICKERS WELLINGTON Mk III I IV 1943 VICKERS WELLINGTON Mk IV VIII I 1943 VICKERS WELLINGTON Mk X III IV 1944 AVRO LANCASTER Mk-I I i III III X 1946 * * *

27 Romuald Suliński wysokiej rangi oficer PSP Romuald SULIŃSKI SKI był dwukrotnie dowódc dcą 300. dywizjonu bombowego im. Ziemi Mazowieckiej. Pierwszy raz w okresie ,, kiedy był w stopniu majora (W/Cdr Wing Commander) ) oraz ponownie od r. do swej śmierci tj. do r. W sierpniu 1942 r. został przeniesiony na naziemne stanowisko w polskiej eskadrze C"" w brytyjskim 138 squadronie do zadań specjalnych (138( Special Duties Squadron). Od początku 1943 r. słuŝyłs jako oficer łącznikowy w Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie z ramienia polskiej eskadry 138 squadronu. * * *

28 Pamiątki 300. dywizjonu bombowego

29 Zdjęcie Romualda Sulińskiego z okresu słuŝby s w PSP i RAF

30 Lotniska na których stacjonowały y jednostki 300. dywizjonu bombowego Lotnisko Od Do Bramcote Swinderby Hemswell Ingham Hemswell Ingham Faldingworth (do rozwiązania) zania)

31 PołoŜenie baz lotniczych

32 Dowódcy 300. dywizjonu bombowego CWYNAR Stanisław aw W/Cdr (pil.) SULIŃSKI SKI ROMUALD W/Cdr (pil.) DUKSZTO WładysW adysławaw W/Cdr (naw.) KROPIŃSKI Adam W/Cdr (pil.) KUCHARSKI Mieczysław W/Cdr (pil.) KUZIAN Kazimierz W/Cdr (pil.) KOWALCZYK Adam W/Cdr (pil.) POśYCZKA Teofil W/Cdr (pil.) JARKOWSKI Bolesław W/Cdr (pil.) SULIŃSKI SKI ROMUALD W/Cdr (pil.) JARKOWSKI Bolesław W/Cdr (pil., naw.) Nazwisko i imię MAKOWSKI Wacław aw W/Cdr (ppłk k inŝ.. pil.) Od Do *

33 Za bohaterstwo w walkach powietrznych pil. Romuald SULIŃSKI SKI otrzymał następuj pujące odznaczenia bojowe: KSOVM KrzyŜ Srebrny Orderu Virtuti Militari (9043) KW KrzyŜ Walecznych (czterokrotnie( czterokrotnie) DSO Distinguished Service Order Order (brytyjski Order Zaszczytnej SłuŜby) odznaczenie przyznane DFC Distinguished Flying Cross (brytyjski Zaszczytny KrzyŜ Lotniczy) dekorowany POPil Polowa Odznaka Pilota W 1938 r. otrzymał juŝ Brązowy KrzyŜ Zasługi.

34 Tylko 8 polskich lotników w walczących cych w Polskich Silach Powietrznych na zachodzie otrzymało o order DSO.. Wśród W d nich był pil. Romuald SULIŃSKI SKI. Order wręcza czał mu gen. Arthur Harris (Dowódca Bomber Command). DSO Distinguished Service Order (brytyjski Order Zaszczytnej SłuŜby). S Order nadawany oficerom sił zbrojnych za przynoszącą zasługi lub wybitną słuŝbę (ang. distinguished service) podczas wojny. Osoba odznaczona orderem ma prawo umieszczać po swoim nazwisku litery DSO.

35 Ostatni Ŝyciowy lot Do ostatniego swojego lotu pil. Romuald Suliński wystartował w dniu 4 lutego 1946 roku. Pilotował samolot Avro Lancaster PA-269 oznaczony literami BH-U. Była a godzina Ekstremalne warunki pogodowe

36 Samolot AVRO LANCASTER

37 Załoga samolotu PA269 Suliński Romuald ur (76647) Jędrzejczyk Władysław aw Ryszard ur (P-2516) Sułgut Czesław Kazimierz ur (P-2930) Brzeziński Wacław aw ur (793023) Mikuła Feliks ur (783490) Szwandt Michał ur (794532) Zginęli w dniu 4 lutego 1946 roku.

38 Historia śmierci Romana Sulińskiego W jednym z lotów samolotu Avro Lancaster PA269, który wystartował w dniu 4 lutego 1946 roku znajdowała się załoga w składzie W/C mjr/pilot Suliński R., DSO, DFC, pilot W/O Szwandt M., nawigator, F/Sg. Mikuła F., mechanik pokładowy, F/O Brzeziński Wacław, radiotelegrafista i F/O Sułgat Cz. strzelec. Samolot oznakowany był na kadłubie literami BH-U (oznaczenie dywizjonu 300). Po przeszło godzinnym locie samolot napotkał silną burzę w okolicy Leicester (Wigston - Magna) i według świadków, o godzinie w płomieniach wyszedł spiralą z niskich chmur i eksplodował przy zderzeniu z ziemią. Cała załoga zginęła w wypadku. Pochowana została na cmentarzu lotniczym w Newark koło Nottingham, a ich nazwiska widnieją w Royal Air Force Book of Remembrance w kościele RAF St. Clements w Londynie (St. Clements Dane, Eastcheap - Stand). O wypadku tym w 1946 roku poinformował attache lotniczy ambasady brytyjskiej w Warszawie, Ŝe otrzymał następujący komunikat z ministerstwa Lotnictwa Wielkiej Brytanii Ministerstwo Lotnictwa z Ŝalem zawiadamia, Ŝe niŝej wymienieni polscy lotnicy z Polskiej Eskadry Bombowej Nr 300 zginęli w wypadku lotniczym na skutek uderzenia pioruna w ich samolot (Lancaster), który spadł 3 mile na południe od Leicester dnia 4 lutego bieŝącego roku o godzinie

39 Pogrzeb załogi samolotu Pogrzeb na cmentarzu lotników w w Newark. Liturgię w pobliskiej kaplicy oraz na cmentarzu sprawował ks.. kapelan Franciszek KąckiK (baza Faldingworth). Mowę poŝegnaln egnalną wygłosi osił Inspektor/ Dowódca PSP gen. bryg. pil. Mateusz IŜycki oraz po. dowódcy dcy 300 db Bolesław Jarkowski.

40 Cmentarz w Newark-on on-trent Śmierć kiedy przyjdzie, przyjdzie nie w porę

41 Początkowo na cmentarzu w Newark stały y takie drewniane krzyŝe "Odszedłeś tak wcześnie śe ani uwierzyć, ani się pogodzić Śmierć tak punktualna śe zawsze przychodzi nie w porę" Oznaczenie grobu Romualda Sulińskiego F-329

42 Cmentarz w Newark Cmentarz w Newark (Newark-on-Trent) to największa nekropolia polskich lotników. Poza Ŝołnierzami Polskich Sił Powietrznych (351( 351), spoczywają tam takŝe Ŝołnierze Wojska Polskiego róŝnych r rodzajów w wojsk i słuŝb, s głównie 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (57), a takŝe e trzech prezydentów w Rzeczypospolitej Polskiej (Raczkiewicz Władysław Ostrowski Stanisław Jest tam równier wnieŝ tablica aw , Zaleski aw ). August August tablica premiera i Naczelnego Wodza - gen. WładysW adysława awa Sikorskiego ( w Gibraltarze, ekshumowanego r. do Polski na Wawel) ,

43 Odnalezione szczątki samolotu Szkoła All Saint Junior School w Wigston Magna W latach siedemdziesiątych przy kopaniu fundamentów nowej szkoły w Wigston Magna napotkano na szczątki samolotu, które po dociekaniach prowadzonych przez firmę architektów okazały się częściami Lancastera polskiego Dywizjonu. To spowodowało, Ŝe na wniosek Koła SLP w Leicester w roku 1975 władze lokalne zgodziły się na umieszczenie tablicy pamiątkowej w lokalu szkoły, budowanej na miejscu tragicznego wypadku. 6 lutego 1978 roku w nowo wybudowanej szkole All Saint Junior School, w Wigston Magna koło Leicester, odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci załogi samolotu Lancaster z 300. polskiego Dywizjonu Bombowego. Udział w niej wzięli goście, reprezentacja władz, organizacje kombatanckie i społeczeństwo polskie i angielskie..

44 Gdy Churchill mówim wił... Nigdy tak wielu nie zawdzięcza czało o tak wiele tak niewielu...", to na pewno, między innymi, wśród w d tych niewielu - znajdował się polski pilot Romuald Suliński ski. (Słowa te zostały wypowiedziane w sierpniu 1940 roku przez Winstona Churchilla. Były one skierowane do pilotów RAF u, między innymi do polskich pilotów walczących w silach powietrznych Wielkiej Brytanii)

45 Pamiątki po Sulińskim Odznaczenia i inne pamiątki po zmarłym otrzymała a matka Stanisława awa Sulińska z d. Kisielińska. ska. Część z nich, a mianowicie odznaczenia, dokumenty osobiste, itp. zostały y wypoŝyczone yczone przez rodzinę organizatorom róŝnych r uroczystości. ci. Ślad po nich zaginął ął.

46 Nazwisko R. SULIŃSKIEGO SKIEGO figuruje na pomniku Lotnika Polskiego w Northolt (The( Polish War Memorial) oraz na Pomniku Lotników w (Pole Mokotowskie, Warszawa).

47 Tablica na Pomniku Lotników (Pole Mokotowskie Warszawa)

48 Odznaczenia R. SULIŃSKIEGO SKIEGO

49 DSO - Distinguished Service Order (brytyjski Order Zaszczytnej SłuŜbyS by) Tylko 8 polskich lotników w w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii otrzymało order DSO, w tym Romuald Suliński ski. Odznaczenie przyznane zostało o Romualdowi Sulińskiemu w dniu 13 października 1942 roku. Order nadawany jest oficerom sił zbrojnych za przynoszącą zasługi lub wybitną słuŝbę (ang. distinguished service) ) podczas wojny. Osoba odznaczona orderem ma prawo umieszczać po swoim nazwisku litery "DSO".

50 Rozwiązanie zanie dywizjonu bombowego 11 października 1946 roku podpisano dokument o rozwiązaniu zaniu 300. Dywizjonu Bombowego (oficjalnie rozwiązany zany 2 stycznia 1947 r.). Podczas istnienia jednostki wykonano 3891 lotów bojowych (na bombardowanie i minowanie) w czasie godzin. Zrzucono około o ton bomb, dodatkowo kilkaset ton min morskich oraz 152 tony Ŝywności podczas operacji MANNA. Straty bojowe i niebojowe wyniosły 391 lotników w poległych zaginionych oraz 68 lotników w trafiło o do niewoli.

51 Marsz 300. dywizjonu bombowego im. Ziemi Mazowieckiej W obce nam kraje i dalekie morza Pchnął na tułaczkę odwieczny nasz wróg Prowadzi nas wolności święta zorza A hasłem naszym jest Ojczyzna, Bóg. Dywizjon Trzysta Mazowieckiej Ziemi Mściciele krzywd nie znają co to znój Czas jest dziś nieczem, drogi nam nie zmieni Dywizjon Trzysta leci w krwawy bój. Wielu z podniebnych wytrącono szlaków Wielu nie ujrzy rodzinnych swych chat Lecz nas jest więcej, zemsty groźnych ptaków A imię nasze niechaj pozna świat. Dywizjon Trzysta Mazowieckiej Ziemi Mściciele krzywd, wędrowcy z obcych dróg Śmierć na niestraszna, Polskę my znajdziemy Dywizjon Trzysta - nam dopomóŝ Bóg.

52 Przyjaciele i koledzy Romualda Michał Jan Stęborowski (ur w Regnowie, ) polski pilot myśliwski z okresu II wojny światowej, uczestnik Bitwy o Anglię.. Absolwent gimnazjum im. B. Prusa w Skierniewicach w 1929 r. Był drugim polskim pilotem poległym w szeregach RAF. Zginął w rejonie Portland nad Kanałem La Manche. Ciała a nie odnaleziono. Tadeusz Sułkowski (ur w Skierniewicach, zm. 26 lipca 1960 w Londynie) - polski poeta, prozaik, krytyk i dramaturg. Absolwent gimnazjum im. B. Prusa w Skierniewicach w 1929 r. Honorowy Obywatel miasta od 1997 r. W Skierniewicach sąs ulice Michała a Stęborowskiego oraz Tadeusza Sułkowskiego.

53 Utrwalajmy pamięć o ludziach i czynach osób b zasłuŝonych w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Oddajmy honory naleŝne ne bohaterstwu polskich lotników. Uczcijmy pamięć śp. ppłk k pil. Romualda Sulińskiego skiego.

54 Romuald Suliński swoim Ŝyciem zasłuŝył na to, aby Jego nazwisko znane było nie tylko w Skierniewicach. Powinien być uhonorowany decyzjami władz w i mieszkańców (Honorowy Obywatel, tablica pamiątkowa, nazwanie ulicy jego nazwiskiem).

55

56 Opracował J. Kobacki

Odnaleziona przeszłość ROMUALD SULIŃSKI SKI

Odnaleziona przeszłość ROMUALD SULIŃSKI SKI Odnaleziona przeszłość ść ROMUALD SULIŃSKI SKI Romuald Romuald Ppłk k pil. SULIŃSKI SKI ur. 13.12.1908 Budy Grabskie / Skierniewice 04.02.1946 Wigston Magna k. Leicester Leicester (Wielka Brytania). W

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

WETKI Wybrana literatura 179

WETKI Wybrana literatura 179 Piotr Hodyra JEDEN Z DZIESIĘCIU Na blisko 1200 lotników, których podczas II wojny światowej uhonorowano najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, Orderem Wojennym Virtuti Militari, zaledwie dziesięciu

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Załoga Liberatora EW 264 ze 178 dywizjonu bombowego brytyjskich sił powietrznych RAF

Załoga Liberatora EW 264 ze 178 dywizjonu bombowego brytyjskich sił powietrznych RAF Załoga Liberatora EW 264 ze 178 dywizjonu bombowego brytyjskich sił powietrznych RAF Tablica upamietniająca śmierć całej załogi Liberatora EW 264 ze 178 dywizjonu bombowego brytyjskich sił powietrznych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ZARZĄD GŁÓWNY PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała Zarządu Głównego Nr 20/2014 z dnia 4112014r Strona 1 z 6

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

LuftwaFFE kontra Januszewicz na niebie Zielonki

LuftwaFFE kontra Januszewicz na niebie Zielonki Rygiel Rogusz Sobiecki LuftwaFFE kontra Januszewicz na niebie Zielonki 2 Piloci III/1 Dywizjonu Myśliwskiego sfotografowani w październiku 1938 r.na lotnisku Aleksandrowice podczas operacji na Zaolziu.

Bardziej szczegółowo

Ostatni taki pilot. Franciszek Grabowski publicysta

Ostatni taki pilot. Franciszek Grabowski publicysta Ostatni taki pilot Franciszek Grabowski publicysta 19 października 2011 r. w wieku 97 lat zmarł gen. Tadeusz Sawicz - ostatni żyjący pilot, obrońca Warszawy, ostatni żyjący polski uczestnik Bitwy o Anglię,

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI. Ppor. Jerzy Jankiewicz w okresie służby w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie (fot. ze zbiorów autora)

SYLWETKI. Ppor. Jerzy Jankiewicz w okresie służby w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie (fot. ze zbiorów autora) Wojtek Matusiak PIERWSZY POLAK DOWÓDCA JEDNOSTKI RAF Jerzy Jankiewicz (1913 1942) Na pytanie o nazwisko pierwszego polskiego lotnika, który został dowódcą jednostki brytyjskiego lotnictwa, większość historyków,

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI PILOTA Z PRUSZKOWA, JERZEGO PALUSIŃSKIEGO

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI PILOTA Z PRUSZKOWA, JERZEGO PALUSIŃSKIEGO Jacek Ryszard Przygodzki profesor Politechniki Warszawskiej ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI PILOTA Z PRUSZKOWA, JERZEGO PALUSIŃSKIEGO Najstarsi mieszkańcy Pruszkowa pamiętają skład opałowy przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2016 ROKU Uchwała u Krakowskiego SSLW RP Nr 1 z dnia 13.01 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Major Pilot Antoni Tomiczek- o sobie i lotnictwie

Major Pilot Antoni Tomiczek- o sobie i lotnictwie Major Pilot Antoni Tomiczek- o sobie i lotnictwie Antoni Tomiczek-obecnie patron gimnazjum w Lyskach, awansowany do stopnia majora, zasłuŝony pilot, posiadający wiele odznaczeń m.in. KrzyŜ Walecznych,

Bardziej szczegółowo

Południowoafrykańska załoga Liberatora KG-836 z 31 dywizjonu SAAF

Południowoafrykańska załoga Liberatora KG-836 z 31 dywizjonu SAAF Południowoafrykańska załoga Liberatora KG-836 z 31 dywizjonu SAAF Tablica upamiętniająca śmierć załogi Liberatora KG-836 z 31 Dywizjonu SAAF, ul. Miodowa 22/24 (WyŜsza Szkoła Teatralna) W nocy 14/15 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2015 ROKU Uchwała u Oddziału Krakowskiego SSLW RP Nr 1 z dnia 7.01

Bardziej szczegółowo

Odpoczynek po piekle 36 lotów bojowych w Wellingtonie przeciw III Rzeszy

Odpoczynek po piekle 36 lotów bojowych w Wellingtonie przeciw III Rzeszy Mieczysław Metler Jak zobaczyłem płonące miasto pomyślałem sobie, że to za Warszawę! Edward Metler 1 Niech pamięć powróci do tych, co zapomnieli, a pozostanie na zawsze u tych co pamiętają! Tadeusz Jerzy

Bardziej szczegółowo

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk W dniach 27 29 maja 2013 roku odbył się jubileuszowy zjazd promocyjny absolwentów Szkoły Orląt w Dęblinie oraz Radomiu promocji 1963 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Majora Magistra Wiesława Świerkowskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki.

w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki. projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... 2007 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki. Na podstawie 1 ust. 1 pkt 1 i ust.2 uchwały Nr 256 / XXXIX / 97 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10711,obchody-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-w-k OSG.html Wygenerowano: Piątek, 17 lutego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Jaki statek Karta dowodu katastrofie, znalezione na miejscu katastrofy elementy samolotowej aparatury tlenowej przeznaczonej dla ludzi; VII-14

Jaki statek Karta dowodu katastrofie, znalezione na miejscu katastrofy elementy samolotowej aparatury tlenowej przeznaczonej dla ludzi; VII-14 w okresie jesień 9 jesień 9 roku Problem powietrzny uległ Wniosek Dowody do wniosku wg wagi : Wątpliwości Zatwierdzam znalezione na miejscu elementy samolotowej aparatury tlenowej przeznaczonej dla ludzi;

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej

Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej 57 Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej Żołnierze z Babimostu na zdjęciach z rodzinami podczas pobytu w domu - okres I Wojny Światowej 58 Powstańcy Wielkopolscy z Babimojszczyzny

Bardziej szczegółowo

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska)

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) 1. Zapomniana historia, nieznane fakty 2. Przywrócenie pamięci Czynu Wielkopolan 3. Latające repliki samolotów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP PLAN DZIAŁANIA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP W 2017 ROKU Uchwała u Krakowskiego SSLW RP Nr 1 z dnia 101 2017 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 1992 r.) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 1992 r.) Rozdział I. Przepisy ogólne Dz.U.92.90.450 2000.01.01 zm. Dz.U.99.101.1177 art. 1 2001.01.01 zm. Dz.U.00.62.718 art. 35 2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676 art. 173 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708 art. 160 2006.10.01 zm. Dz.U.06.104.711

Bardziej szczegółowo

3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna

3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna I. Tradycje i symbolika 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna (3. BRt), w składzie: Dowództwo Brygady oraz podległe bataliony radiotechniczne, jest związkiem taktycznym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku Dowództwo Sił Powietrznych 47 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Gra IPN 111 już w sprzedaży!

Gra IPN 111 już w sprzedaży! Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/dzieje-sie/12748,gra-ipn-111-juz-w-sprzedazy.html Wygenerowano: Wtorek, 6 lutego 2018, 13:57 Gra IPN 111 już w sprzedaży! Minęła 74. rocznica

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ORP "Błyskawica" - weteran wielkiej wojny (2015.00) ORP Błyskawica to prawdziwy zabytek klasy zerowej wśród okrętów uczestników wojen morskich. Jest najstarszym zachowanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik Oliw Feliks Dzikielewski Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski Niepodległość i Pamięć 14/1 (25), 147-151 2007 N ie p o d le g ło ść i P a m ięć"

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 153 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH TREŚĆ PREZENTACJI

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH TREŚĆ PREZENTACJI TREŚĆ PREZENTACJI 1. Zapomniana historia, nieznane fakty 2. Przywrócenie pamięci Czynu Wielkopolan 3. Latające repliki samolotów historycznych 4. Budowa i organizacja formacji : ZAPOMNIANA HISTORIA, NIEZNANE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Irlandczycy w neutralnym pogotowiu oczekują na to, co przyniesie toczona niedaleko wojna...

Irlandczycy w neutralnym pogotowiu oczekują na to, co przyniesie toczona niedaleko wojna... Irlandczycy w neutralnym pogotowiu oczekują na to, co przyniesie toczona niedaleko wojna... Piloci 501 Squadronu na lotnisku Kenley, rok 1940. Drugi z prawej stoi F/O Witorzeńć, na ziemi siedzą: Sgt Muchowski

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

U S T A W A. z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach P r o j e k t U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Art. 1 W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm. 1 )

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Rafał Dmowski (Siedlce) Kpi. nawigator Zygmunt Zhucki. Pro memoria

Rafał Dmowski (Siedlce) Kpi. nawigator Zygmunt Zhucki. Pro memoria Rafał Dmowski (Siedlce) Kpi. nawigator Zygmunt Zhucki. Pro memoria Postać kapitana Zygmunta Zbuckiego znana jest tylko niewielkiej liczbie historyków i pasjonatów zajmujących się dziejami lotnictwa polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Przepisy do orderów i odznaczeń państwowych

Przepisy do orderów i odznaczeń państwowych Przepisy do orderów i odznaczeń państwowych Dz.U.92.90.450 2000.01.01 zm. Dz.U.99.101.1177 art. 1 2001.01.01 zm. Dz.U.00.62.718 art. 35 2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676 art. 173 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Z Sianek po przez więzienia w Skole i Stryju trafili do więzienia w Chyrowie gdzie po,,procesie skazani zostali na 10 lat ciężkich robót.

Z Sianek po przez więzienia w Skole i Stryju trafili do więzienia w Chyrowie gdzie po,,procesie skazani zostali na 10 lat ciężkich robót. Sgt Józef Tołcz Urodził się 03.29.1916r. na Uralu w miejscowości Tombowa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r rodzice wraz z dziećmi powrócili do kraju. (Okres dzieciństwa i młodych lat do

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok.

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI. kwiecień 2013 rok. WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK 49 BLOT. PRUSZCZ GDAŃSKI kwiecień 2013 rok. Lp. Nazwa stanowiska Komórka Eskadra/Klucz Pododdział SW1 SW2 STE: 1 2 SZEF SŁUŻBY ZDROWIA - DOWÓDCA ZESPOŁU PODOFICER ANALIZY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014 PUŁK OCHRONY im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014 W A R S Z A W A 201 3 1 Lp. Nazwa przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Józef Ludwik Skibińskikapitan

Józef Ludwik Skibińskikapitan Józef Ludwik Skibińskikapitan obserwator Urodził się 02.12.1900 r. w Monachium, z ojca Władysława i matki Zofii z Królikowskich. Ojciec, Władysław Skibiński był artystą malarzem i zapewne tym można tłumaczyć

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 367 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b

Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja r r. KARTA PRACY nr 2b Ogólnopolski Konkurs Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole II edycja 19.01. 2016 r. - 19.06. 2016 r. KARTA PRACY nr 2b ZADANIE 2 - Mapa pamięci o miejscach i bohaterach stworzenie mapki z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 1595)

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 1595) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1708 SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy. Powstania Wielkopolskiego r r.

Pamiętamy. Powstania Wielkopolskiego r r. Pamięci naszych dziadków i rodziców, oraz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Potulicach, Rudniczu i w Żelicach Bohaterów Powstania Wielkopolskiego Pamiętamy Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej Dz.U.05.68.597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do słuŝby wojskowej (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo