SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UNII EUROPEJSKIEJ OPINIE MIESZKAŃCÓW JEDENASTU KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UNII EUROPEJSKIEJ OPINIE MIESZKAŃCÓW JEDENASTU KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH"

Transkrypt

1 SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UNII EUROPEJSKIEJ OPINIE MIESZKAŃCÓW JEDENASTU KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH Warszawa, listopad W każdej z wymienionych siedmiu dziedzin, więcej osób łącznie we wszystkich jedenastu krajach kandydujących - oczekuje korzyści niż strat. W największym stopniu mieszkańcy tych państw po wejściu do UE spodziewają się lepszych możliwości podróżowania (72%) oraz kształcenia (64%). Większość badanych w jedenastu krajach ogółem liczy również na korzyści związane z ich pozycją na rynku pracy (59%), poziomem życia (54%), środowiskiem naturalnym w miejscu zamieszkania (53%), a także sądzi, że dzięki członkostwu będą czuli się bardziej dumni ze swego kraju (53%). Bardziej kontrowersyjna okazała się sprawa poziomu cen dóbr konsumpcyjnych: korzyści spodziewa się ponad dwie piąte (44%) osób, jednak prawie jedna trzecia (32%) obawia się negatywnych skutków. Powyższe wyniki są uśrednione dla jedenastu krajów. Pomiędzy nimi występują znaczne różnice. Największe nadzieje z członkostwem w Unii Europejskiej wiążą mieszkańcy Rumunii i Turcji w każdej z wymienionych dziedzin znacząca większość badanych w tych krajach spodziewa się korzyści. Najbardziej sceptyczni są natomiast mieszkańcy Polski, Czech, Węgier i Łotwy, których większość w członkostwie w UE widzi szansę tylko na lepsze możliwości podróżowania i kształcenia. Poza lepszymi możliwościami podróżowania (76%) i kształcenia (57%) prawie połowa Polaków od integracji z Unią oczekuje lepszej pozycji na rynku pracy (46%) i lepszej sytuacji pod względem środowiska naturalnego (46%). Największe obawy uważa tak ponad dwie piąte (43%) naszego społeczeństwa związane są z poziomem cen dóbr konsumpcyjnych. Polacy nie zajmują jednoznacznego stanowiska w sprawie wpływu członkostwa w UE na poziom życia i poczucie dumy z kraju: co prawda prawie dwie piąte (39%) spodziewa się poprawy, ale niewiele mniej badanych jest przeciwnego zdania (30% i 28%) lub nie są pewni czego można oczekiwać (po około jednej trzeciej). W porównaniu z ubiegłym rokiem, Polacy znacznie rzadziej (spadek o 20 punktów proc.) twierdzą, że będą czuli się bardziej dumni ze swego kraju po uzyskaniu członkostwa w UE, mniejsze są nadzieje na poprawę środowiska naturalnego (spadek o 14 punktów proc.), również nieznacznie mniej (o 5 punktów proc.) osób spodziewa się lepszych możliwości podróżowania. Bardzo nieznacznie (o 4 punkty proc.) zwiększył się jedynie odsetek osób, które przewidują, że wejście do UE przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22) Biura w ponad 50 krajach Grupa Taylor Nelson Sofres

2 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystanie w innej formie danych, informacji i opracowań zamieszczanych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. INFORMACJA O BADANIU Jedenaście firm badawczych przeprowadziło wielonarodowe badanie opinii publicznej dotyczące integracji z Unią Europejską. Projekt zrealizowano w oparciu o współpracę następujących firm badania opinii publicznej: BBSS Plc. (Bułgaria), TN SOFRES-FACTUM, s.r.o. (Czechy), Emor AS (Estonia), TN SOFRES - MODUS Ltd. (Węgry), Baltic Data House Ltd. (Łotwa), Baltic Surveys (Litwa), TNS OBOP (Polska), CSOP (Rumunia), TNS FACTUM-SLOVAKIA s.r.o. (Słowacja), GRAL-ITEO Marketing Research (Słowenia), TN SOFRES-PIAR Marketing Research CO (Turcja). Koordynatorem projektu była firma TNS Factum (Praga). Badanie - po raz drugi zrealizowano we wrześniu 1. W każdym z kandydujących krajów reprezentatywnej próbie dorosłych osób zadano taki sam zestaw pytań. Wielkość próby w każdym kraju wynosiła 1000 osób, z wyjątkiem Turcji, gdzie zebrano opinie respondentów. Ogółem w badaniu wzięło udział osób. Wywiady zrealizowano techniką bezpośrednich (face-to-face) wywiadów kwestionariuszowych, z wyjątkiem Słowenii, gdzie wykorzystano technikę wywiadów telefonicznych. Przedstawione w tym komunikacie dane z każdego kraju są ważone przez płeć, wiek, region i wielkość miejsca zamieszkania. Dane dotyczące krajów kandydujących jako całości są ważone na podstawie dorosłej populacji każdego kraju. W Polsce TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 8-11 września r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 979-osobowej próbie mieszkańców kraju w wieku 18 lub więcej lat. Maksymalny błąd statystyczny wynosi +/-3,0% przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 1 Pierwszy raz badanie przeprowadzono we wrześniu i październiku r. Raport z tego badania jest dostępny na stronach w archiwum badań opinii publicznej; raport nr 174/00. 2

3 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. W każdej z wymienionych siedmiu dziedzin, więcej osób łącznie we wszystkich jedenastu krajach kandydujących - oczekuje korzyści niż strat. W największym stopniu mieszkańcy tych państw po wejściu do UE spodziewają się lepszych możliwości podróżowania (72%) oraz kształcenia (64%). Większość badanych w jedenastu krajach liczy również na korzyści związane z ich pozycją na rynku pracy (59%), poziomem życia (54%), środowiskiem naturalnym w miejscu zamieszkania (53%), a także sądzi, że dzięki członkostwu będą czuli się bardziej dumni ze swego kraju (53%). Bardziej kontrowersyjna okazała się sprawa poziomu cen dóbr konsumpcyjnych: korzyści spodziewa się ponad dwie piąte (44%) osób, jednak prawie jedna trzecia (32%) obawia się negatywnych skutków. Około jedna piąta mieszkańców krajów kandydujących obawia się, że integracja z Unią będzie zagrożeniem dla poczucia dumy ze swego kraju (21%), dla ich pozycji na rynku pracy (20%), dla środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania (20%), a prawie jedna czwarta (23%) obawia się pogorszenia poziomu życia. Znaczący jest również udział osób, które nie są pewne czy członkostwo w UE przyniesie im korzyści czy straty w wymienionych sprawach: 18% nie wie czego spodziewać się pod względem możliwości kształcenia, a 27% - czego oczekiwać w dziedzinie środowiska naturalnego. Oczekiwania związane z członkostwem w UE są w większości spraw stabilne. W porównaniu z ubiegłorocznymi nie zmieniły się istotnie przewidywania dotyczące możliwości w dziedzinie podróżowania, kształcenia, pozycji na rynku pracy i poziomu życia. Zmniejszył się udział badanych, którzy sądzą, że członkostwo w UE przyniesie im korzyści pod względem poziomu cen dóbr konsumpcyjnych i środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania (w każdej sprawie spadek o 5 punktów procentowych). Mniej osób również twierdzi, że po przystąpieniu do UE zwiększy się poczucie dumy z ich kraju (spadek o 7 punktów proc.), więcej natomiast jest tych, którzy spodziewają się mniejszego poczucia dumy narodowej po wejściu do Unii (wzrost o 5 punktów proc.). Jednak w poszczególnych krajach postrzegane szanse i zagrożenia są bardzo różne. 3

4 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. Oczekiwania mieszkańców krajów kandydujących związane z integracją z Unią Europejską możliwości podróżowania 72% 10% 18% 74% 10% 16% poczucie dumy z naszego kraju poziom życia pozycja na rynku pracy możliwości kształcenia 64% 15% 21% 66% 14% 20% 59% 20% 21% 58% 21% 21% 54% 23% 23% 54% 24% 22% 53% 21% 26% 60% 16% 24% środowisko naturalne w Pana(i) miejscu zamieszkania 53% 20% 27% 58% 18% 24% poziom cen dóbr konsumpcyjnych 44% 32% 24% 49% 29% 22% 4

5 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. Największe nadzieje z członkostwem w Unii Europejskiej wiążą mieszkańcy Rumunii i Turcji w każdej z wymienionych dziedzin znacząca większość badanych w tych krajach spodziewa się korzyści. Najbardziej sceptyczni są natomiast mieszkańcy Polski, Czech, Węgier i Łotwy, których większość w członkostwie w UE widzi szansę tylko na lepsze możliwości podróżowania i kształcenia. Stosunkowo najbardziej stabilni w swoich oczekiwaniach wobec członkostwa w UE są mieszkańcy Łotwy, z wyjątkiem ochrony środowiska naturalnego, gdzie nieznacznie zmniejszył się odsetek osób oczekujących poprawy, mają oni podobne opinie o skutkach członkostwa w wymienionych dziedzinach. Mieszkańcy Węgier są obecnie o wiele bardziej niepewni niż przed rokiem czy członkostwo w Unii przyniesie im korzyści czy straty udział osób, które nie wiedzą, czego oczekiwać zwiększył się o kilkanaście punktów procentowych w każdej z analizowanych dziedzin. Członkostwo w UE dla mieszkańców krajów kandydujących oznacza przede wszystkim większe możliwości podróżowania. Największe oczekiwania pod tym względem mają Rumuni (84%), Estończycy (82%), Słoweńcy i Słowacy (po 81%), w porównaniu z innymi relatywnie najmniejsze Węgrzy (61%), Turcy (65%) i Bułgarzy (68%). Polacy, spośród których ponad trzy czwarte (76%) oczekuje korzyści pod tym względem, znajdują się na piątym miejscu w rankingu. Udział osób, dla których wejście do Unii otwiera pod tym względem nowe możliwości, zmniejszył się jednak w naszym kraju o 5 punktów proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W porównaniu z ubiegłym rokiem większe nadzieje na możliwość podróżowania z członkostwem w UE wiążą mieszkańcy Bułgarii, Estonii i Litwy, większe zagrożenia dostrzegają natomiast Słowacy i Turcy. Stabilne oczekiwania mają zaś mieszkańcy Słowenii, Łotwy i Czech. 5

6 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI PODRÓŻOWANIA Węgry Turcja Bułgaria Czechy Litwa Łotwa Polska Słowacja Słowenia Estonia Rumunia 84% 5% 11% 80% 13% 7% 82% 6% 12% 75% 8% 17% 81% 5% 14% 84% 6% 10% 81% 14% 5% 84% 5% 11% 76% 7% 17% 81% 7% 12% 75% 7% 18% 75% 8% 17% 74% 9% 17% 68% 8% 24% 74% 17% 9% 75% 20% 5% 68% 5% 27% 60% 7% 33% 65% 15% 20% 72% 6% 22% 61% 10% 29% 66% 19% 15% 6

7 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. Duże oczekiwania związane są również z możliwościami kształcenia. Spodziewają się ich szczególnie Rumuni (80%), Słoweńcy (75%) i Słowacy (71%), a stosunkowo najmniej Litwini (53%). Niecałe trzy piąte (57%) Polaków oczekuje korzyści w dziedzinie edukacji po przystąpieniu do Unii, co daje nam dziewiąte miejsce w hierarchii spodziewanych zysków w jedenastu krajach kandydujących. Opinie polskiego społeczeństwa w tej sprawie nie zmieniły się istotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Istotnie częściej niż przed rokiem lepszych możliwości zdobywania wykształcenia związanych z wejściem do UE, oczekują Bułgarzy, potencjalne zagrożenie dostrzegają zaś obecnie częściej Słowacy. 59% mieszkańców krajów kandydujących spodziewa się poprawy swojej pozycji na rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Oczekują tego zwłaszcza Rumuni (74%) i Bułgarzy (65%), a w najmniejszy stopniu: Czesi (40%) i Węgrzy (45%). Polacy, spośród których prawie połowa (49%) ma nadzieję skorzystać pod tym względem, a ponad jedna czwarta (27%) obawia się strat, są ósmym krajem w kolejności liczących na największe szanse na rynku pracy. Bardzo nieznacznie (o 4 punkty proc.) zwiększył się udział osób, które przewidują, że wejście Polski do UE przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej. Większe niż przed rokiem nadzieje na lepszą pozycję na rynku pracy mają obecnie Litwini i Bułgarzy. Większość (54%) mieszkańców krajów kandydujących z członkostwem w Unii wiąże nadzieje na poprawę poziomu życia. Występuje tu jednak bardzo duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach. Największe oczekiwania mają Rumuni (74%), Turcy (62%) i Bułgarzy (60%), najmniejsze Czesi (29%), Litwini (36%) i Polacy (39%). Warto zwrócić uwagę, że większość Czechów (55%) obawia się, że członkostwo w UE zagrozi ich poziomowi życia, udział osób wyrażających takie obawy jest wysoki również w Estonii (41%). Pod względem oczekiwanych korzyści Polska znajduje się na dziewiątej pozycji wśród jedenastu krajów. W społeczeństwie naszym nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie: 39% osób spodziewa się poprawy swojego poziomu życia, ale niewiele mniej (30%) obawia się pogorszenia, a 31% - nie jest pewna co członkostwo w UE zmieni w tej sprawie i odsetek tych osób jest obecnie większy niż przed rokiem (o 8 punktów proc.). Większe niż przed rokiem nadzieje na poprawę poziomu życia mają obecnie Bułgarzy, większe obawy Estończycy i Turcy. 7

8 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Litwa Węgry Polska Czechy Bułgaria Łotwa Turcja Estonia Słowacja Słowenia Rumunia 80% 5% 15% 78% 15% 7% 75% 14% 11% 78% 10% 12% 71% 20% 9% 73% 9% 18% 69% 15% 16% 65% 16% 19% 67% 15% 18% 72% 6% 22% 64% 13% 23% 67% 13% 20% 58% 6% 36% 46% 8% 46% 58% 28% 14% 58% 30% 12% 57% 18% 25% 60% 18% 22% 56% 13% 31% 64% 20% 16% 53% 19% 28% 56% 14% 30% 8

9 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM POZYCJI NA RYNKU PRACY Czechy Węgry Łotwa Polska Estonia Litwa Słowenia Słowacja Turcja Bułgaria Rumunia 74% 7% 19% 72% 20% 8% 65% 6% 29% 52% 11% 37% 64% 15% 21% 66% 10% 24% 64% 26% 10% 60% 19% 21% 62% 26% 12% 62% 27% 11% 60% 16% 24% 39% 29% 32% 60% 25% 15% 53% 28% 19% 49% 27% 24% 45% 31% 24% 47% 25% 28% 47% 28% 25% 45% 26% 29% 49% 33% 18% 40% 47% 13% 46% 41% 13% 9

10 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM POZIOMU ŻYCIA Czechy Litwa Polska Węgry Estonia Łotwa Słowacja Słowenia Bułgaria Turcja Rumunia 74% 10% 16% 71% 22% 7% 62% 17% 21% 64% 11% 25% 60% 7% 33% 48% 14% 38% 54% 31% 15% 51% 36% 13% 50% 36% 14% 48% 26% 26% 44% 26% 30% 44% 41% 15% 46% 34% 20% 40% 28% 32% 46% 37% 17% 39% 30% 31% 43% 34% 23% 36% 31% 33% 37% 29% 34% 29% 55% 16% 34% 53% 13% 10

11 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. Członkostwo w Unii Europejskiej jest przez większość społeczeństw krajów kandydujących analizowanych łącznie postrzegane jako szansa na zwiększenie prestiżu ich kraju. Jednak i w tej kwestii zaznaczają się duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Bardziej dumni ze swego kraju jako członka UE będą się czuć w większości Rumuni (71%), Turcy (61%) i Bułgarzy (58%), relatywnie najmniej prestiż ten podniesie się wśród mieszkańców Czech (33%), a także Polski, Węgier i Litwy (po 39%). Wśród społeczeństw, dla których członkostwo w UE jest postrzegane jako szansa na podniesienie prestiżu państwa, Polacy są na przedostatnim, dziesiątym miejscu. W porównaniu z rokiem, aż o 20 punktów procentowych zmniejszył się udział osób, które deklarują, że po przystąpieniu do UE będą czuły się bardziej dumne ze swego kraju, więcej (o 12 punktów proc.) jest natomiast tych, którzy przewidują, że Polska straci na prestiżu (stanowią oni 28% społeczeństwa). Zwiększył się również odsetek osób, które nie potrafią ocenić, co członkostwo Polski w UE zmieni w tym względzie (co trzeci badany nie ma na ten temat zdania). Oprócz Polski, członkostwo w UE straciło wymiar prestiżowy, również (choć w mniejszym stopniu) dla Węgrów, a także (jeszcze rzadziej) dla Czechów, Estończyków i Słoweńców. W kolejnej dziedzinie środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania korzyści spodziewają się szczególnie Rumuni (72%), Estończycy (60%) i Turcy (59%), a najrzadziej Czesi (30%) i Litwini (30%). Prawie połowa Polaków (46%) z członkostwem w UE wiąże nadzieje na poprawę pod tym względem, co daje nam szóste miejsce w rankingu krajów oczekujących zmian na lepsze w tej dziedzinie. Co piąty (20%) Polak obawia się jednak, że po przystąpieniu sytuacja pogorszy się, a co trzeci (34%) nie wie czego się spodziewać. Nadzieje na korzyści w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego są obecnie w naszym kraju znacznie mniejsze niż przed rokiem (spadek o 14 punktów proc.), więcej jest natomiast osób, które nie mają zdania (o 9 punktów proc.) lub obawiają się negatywnych skutków (wzrost o 5 punktów proc.). Oprócz Polski, także w Czechach nastąpił spadek nadziei na pozytywne następstwa integracji z UE dla środowiska naturalnego. 11

12 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM POCZUCIA DUMY ZE SWEGO KRAJU Czechy Polska Węgry Litwa Słowacja Estonia Słowenia Łotwa Bułgaria Turcja Rumunia 71% 10% 19% 75% 17% 8% 61% 17% 22% 64% 10% 26% 58% 8% 34% 46% 12% 42% 46% 19% 35% 49% 17% 34% 45% 36% 19% 53% 31% 16% 42% 34% 24% 50% 28% 22% 40% 37% 23% 39% 23% 38% 42% 19% 39% 39% 24% 37% 51% 28% 21% 39% 28% 33% 59% 16% 25% 33% 47% 20% 41% 43% 16% 12

13 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Czechy Litwa Łotwa Słowacja Węgry Polska Słowenia Bułgaria Turcja Estonia Rumunia 72% 8% 20% 70% 22% 8% 60% 21% 19% 63% 18% 19% 59% 18% 23% 61% 12% 27% 53% 8% 39% 47% 10% 43% 48% 29% 23% 53% 27% 20% 46% 20% 34% 60% 15% 25% 44% 20% 36% 51% 29% 20% 38% 43% 19% 35% 26% 39% 41% 25% 34% 30% 22% 48% 32% 19% 49% 30% 50% 20% 41% 45% 14% 13

14 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. Korzyści związanych z poziomem cen dóbr konsumpcyjnych po wejściu do UE oczekują w większości Rumuni (59%), Turcy (58%) i Słoweńcy (55%), najrzadziej spodziewają się ich Czesi i Estończycy (po 15%). Z poziomem cen dóbr konsumpcyjnych związane są relatywnie największe obawy. Przekonanie, że wejście do Unii przyniesie straty pod tym względem wyrażane jest zwłaszcza przez Czechów (69%), Estończyków (69%), Słowaków (54%), ale także Litwinów (49%), Polaków (43%), Węgrów (42%) i Łotyszy (40%). Sprawa ta jest stosunkowo największym zagrożeniem dla mieszkańców tych krajów. Co prawda Polacy znajdują się dość wysoko (piąta pozycja) w rankingu społeczeństw spodziewających się korzyści pod tym względem, jednak więcej osób obawia się strat (43%) niż korzyści (30%). Znaczący jest również udział tych, którzy nie mają zdania (27%). W porównaniu z ubiegłym rokiem nie odnotowujemy istotnych zmian pod tym względem. 14

15 TNS OBOP Szanse i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej... wrzesień r. PRZEWIDYWANE OSOBISTE SKUTKI CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM POZIOMU CEN DÓBR KONSUMPCYJNYCH Czechy Estonia Litwa Węgry Łotwa Słowacja Polska Bułgaria Słowenia Turcja Rumunia 59% 22% 19% 66% 26% 8% 58% 20% 22% 62% 12% 26% 55% 34% 11% 53% 35% 12% 42% 18% 40% 33% 18% 49% 30% 43% 27% 34% 44% 22% 29% 54% 17% 39% 33% 28% 26% 40% 34% 28% 37% 35% 26% 42% 32% 31% 49% 20% 21% 49% 30% 38% 30% 32% 15% 69% 16% 24% 58% 18% 15% 69% 16% 28% 59% 13% 15

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW DO CZŁONKOSTWA W NATO I UE

STOSUNEK POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW DO CZŁONKOSTWA W NATO I UE BS/79/2005 STOSUNEK POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW DO CZŁONKOSTWA W NATO I UE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE Warszawa, październik 2001 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa Tel: (48 22) 648 2044 (-46), 644 9995 Fax: (48 22) 644 9947 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010 Warszawa, grudzień 2010 BS/162/2010 OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/40/2010

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/40/2010 Warszawa, marzec 2010 BS/40/2010 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

POLACY, CZESI, SŁOWACY I WĘGRZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

POLACY, CZESI, SŁOWACY I WĘGRZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Warszawa, październik 2013 BS/137/2013 POLACY, CZESI, SŁOWACY I WĘGRZY O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/111/2012

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/111/2012 Warszawa, sierpień 0 BS//0 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką Warszawa, styczeń 2003 roku Większość Polaków nie interesuje się polityką: 19% zupełnie stroni od tej problematyki, a 39% zwraca uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej NR 151/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej NR 151/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 151/2015 ISSN 2353-5822 Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

BS/192/2005 PTASIA GRYPA: REAKCJE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005

BS/192/2005 PTASIA GRYPA: REAKCJE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005 BS/192/2005 PTASIA GRYPA: REAKCJE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH JEST DOZWOLONE

Bardziej szczegółowo

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/125303,rekordowy-wskaznik-poczucia-bezpieczenstwa-polakow.html Wygenerowano: Środa, 1 listopada 2017, 17:18 Strona znajduje się w archiwum. REKORDOWY

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 r. W drugiej połowie sierpnia istotnie o 9 punktów proc. - zwiększył się udział Polaków, którzy

Bardziej szczegółowo

OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ

OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ BS/178/2005 OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r.

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. SZCZĘŚLIWE ŻYCIE Warszawa, wrzesień 2003 r. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407; REGON: 011162458 Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. XX Oddział

Bardziej szczegółowo

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH BS/60/2005 OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/71/2011 OPINIE O NASTAWIENIU KRAJÓW SĄSIEDZKICH DO POLSKI

Warszawa, czerwiec 2011 BS/71/2011 OPINIE O NASTAWIENIU KRAJÓW SĄSIEDZKICH DO POLSKI Warszawa, czerwiec 2011 BS/71/2011 OPINIE O NASTAWIENIU KRAJÓW SĄSIEDZKICH DO POLSKI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NADZIEJE I OBAWY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ BS/110/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce K.026/12 Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 r. Kobiety i mężczyźni różnią się w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju mężczyźni patrzą bardziej optymistycznie zarówno ogólnie

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech

KOMUNIKATzBADAŃ. Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech KOMUNIKATzBADAŃ NR / ISSN 33- Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i warunków materialnych gospodarstw domowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 Vilmorus Ltd. UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , ,

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , , CBOS Vilmorus Ltd. SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Maj 2017 K.023/17

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Maj 2017 K.023/17 Maj 2017 K.023/17 Informacje o badaniu W maju 2017 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził sondaż, w którym respondenci oceniali pracę rządu, premier Beaty Szydło

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

BS/56/2009 SKUTKI KRYZYSU OPINIE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2009

BS/56/2009 SKUTKI KRYZYSU OPINIE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2009 BS/56/2009 SKUTKI KRYZYSU OPINIE POLAKÓW, CZECHÓW, WĘGRÓW I SŁOWAKÓW KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2009 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13 w opinii Polaków w grudniu TNS grudzień K.082/ Informacja o badaniu W grudniu roku Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Życzliwość Polaków wobec siebie

Życzliwość Polaków wobec siebie Informacja o badaniu Czy Polacy postrzegają ludzi jako życzliwych, obojętnych, czy nieżyczliwych? Jakie aspekty życia dzielą Polaków najbardziej: praca, miejsce zamieszkania, wykształcenie, a może pieniądze?

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CO POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA I WĘGRY MAJĄ DO ZAOFEROWANIA UNII EUROPEJSKIEJ BS/99/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CO POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA I WĘGRY MAJĄ DO ZAOFEROWANIA UNII EUROPEJSKIEJ BS/99/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM

POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM Warszawa, czerwiec 2003 r. Przeprowadzony w dniach 10-12.05.2003 r., a więc na miesiąc przed referendum akcesyjnym, sondaż TNS OBOP wykazał, że:!

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ - 2 - Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Czy jesteśmy zwycięzcami? Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej. Czy jesteśmy zwycięzcami? TNS Maj 2015 K.034/15

Czy jesteśmy zwycięzcami? Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej. Czy jesteśmy zwycięzcami? TNS Maj 2015 K.034/15 Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej Informacja o badaniu Obchody 0. rocznicy zakończenia II wojny światowej rozpoczną się maja na Westerplatte, czyli w symbolicznym miejscu jej rozpoczęcia. Z

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zakaz handlu w niedzielę? NR 134/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Zakaz handlu w niedzielę? NR 134/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2016 ISSN 2353-5822 Zakaz handlu w niedzielę? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU Ponad trzy piate Polaków (63%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO, przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko co dziesiaty

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY LUBIĄ INNE NARODY? BS/1/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY LUBIĄ INNE NARODY? BS/1/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WOŁYŃ Warszawa, lipiec 2003 r.

WOŁYŃ Warszawa, lipiec 2003 r. WOŁYŃ 1943-2003 Warszawa, lipiec 2003 r.! Połowa Polaków (49%) nie słyszała o wydarzeniach na Wołyniu, dodatkowe 17 proc. wprawdzie słyszało, ale dokładnie nie wie o co chodzi. Tylko trzecia część badanych

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r.

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. 078/04 Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. Za dobrego sąsiada najczęściej uważane są Czechy i Słowacja, a za złego Rosja; opinie o Niemczech są podzielone, ale w sumie pozytywne. Krajom, które uważamy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Warszawa, styczeń 2003 r. Trzy piąte Polaków (60%) krytycznie ocenia poczynania rządu tworzonego przez koalicję SLD-UP-PSL. Wśród krytyków

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej NR 103/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej NR 103/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 103/2017 ISSN 233-822 Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO POLITYKÓW (1) Kandydaci na prezydenta

ZAUFANIE DO POLITYKÓW (1) Kandydaci na prezydenta ZAUFANIE DO POLITYKÓW (1) Kandydaci na prezydenta Warszawa, listopad 2000! Spośród niedawnych kandydatów do fotela prezydenckiego, niektórzy, nie tylko nie zdołali przekonać do swojej oferty wyborców,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE K.020/11 KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE Warszawa, kwiecień 2011 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 3-6.03.2011 r. TNS OBOP, zbadał, jak zdaniem zwykłych ludzi, państwo polskie poradziło sobie z katastrofą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do straży pożarnej deklaruje 96% Polaków, przy czym 48% - bardzo duże. Nie ufa straży zaledwie jeden na

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA Warszawa, październik 2003 roku W rankingu zania do mediów, ufność najwięcej osób deklaruje wobec Polskiego Radia S.A. (76%). Jednak wiele mj osób pozytyw odniosło się do

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień Ocena konsekwencji

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Ocena wyboru Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej

Ocena wyboru Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej Informacja o badaniu Donald Tusk pełni funkcję od 1 grudnia 2014 roku. Czy z perspektywy czasu, Polacy uważają, że wybór byłego premiera Polski na szefa Rady Europejskiej to dobry wybór dla interesów Europy

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych Informacja o badaniu Wkrótce w Polsce odbędą się ważne, międzynarodowe wydarzenia Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Jak Polacy oceniają zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo