Uczestnictwo w konferencjach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnictwo w konferencjach"

Transkrypt

1 Uczestnictwo w konferencjach Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, 27 lutego 2008 r. w Warszawie, wygłoszenie referatu: Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia. Przestrzeń i warunki wprowadzania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce po wprowadzeniu reformy czasu pracy pierwsze doświadczenia, konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego i Fundacji Zdrowia Publicznego, zorganizowana w Collegium Medicum UJ w Krakowie , Wygłoszenie referatu pt. Rynek pracy w sektorze zdrowia - zaniedbany obszar zarządzania State-based Welfare: Prospects of Social Security and Harmony in Asia and Europe, konferencja zorganizowana przez China Social Insurance Association and Friedrich Ebert-Stiftung in Singapore zorganizowana na Uniwersytecie Renmin w Pekinie w dniach Wygłoszenie referatu: The European Welfare System Model of the post-communist countries? Case Poland Forward with Europe: Which way to a Post-Lisbon-Consensus? European Regional Conference organizowana przez FES w Bukareszcie, przedstawienie prezentacji: Pillars for a Progressive Agenda for Structural Reform and Employment after Lisbon Konsekwencje ekonomiczne starzenia się ludności Polski konferencja Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus, w Warszawie, wygłoszenie referatu: Społeczno ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji Social Reporting in Europe 2009: Different Ways of Adding Meaning to Numbers, seminarium europejskie w Villa Vigoni da Menaggio we Włoszech, wygłoszenie referatu: Numbers and Meaning: Diversity and Commonality in European Social Policies Vision Europe. Solidarity social Justice vital Democracy, 10 th International Conference of the Otto Brenner Foundation, w Brukseli, wygłoszenie referatu: Balance and perspectives of the European unification.the Forging of a European Social Model Światowy Kongres Zdrowia Publicznego, zorganizowany przez World Federation of Public Health Associations (WFPHA), r. w Istambule (Turcja) prezentacja i poster wyników badań prowadzonych w ramach VI programu ramowego

2 2010 UE - The Impact of Changing Demography On Public Health Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty społeczne. Doroczna konferencja polityków społecznych w Polsce. Ustroń , wygłoszenie referatu: Różnice i wspólne problemy polityk społecznych w Europie. Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego. Wpływ Światowego Kryzysu Gospodarczego, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Fundację Friedricha Eberta w Warszawie. Wygłoszenie wprowadzającego referatu Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego Assessing Family Policies in the EU Seminarium Komisji Europejskiej (Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG), w Brukseli, wygłoszenie referatu: Impact of intra EU mobility on families Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych VII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, w Warszawie, wygłoszenie referatu: Definiowanie niepełnosprawności, niezdolności do pracy i niesamodzielności w różnych systemach orzecznictwa. Medium term employment challenges of the Lisbon strategy. Provisional presentation of findings of a study for DG Employment, , Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruksela, udział w burzy mózgów Demokratyczna Polska w globalizującym sie świecie I Ogólnopolski Kongres Politologii w Warszawie, wygłoszenie referatu: Welfare State w perspektywie globalizacji Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Konferencja Wydziału Nauk Społecznych UW oraz IPiSS z okazji jubileuszu prof. Zofii Moreckiej, 17.X r. w Warszawie, przygotowanie i prowadzenie sesji. Impact of the financial and economic crisis on pension system in the Central European Countries, TOP seminar in Karlovy Vary, 14.XI, 2009, udział w dyskusji i w pracach seminarium. Sytuacja dzieci w Polsce. XX lat przemian Konferencja Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Rzecznika Praw Dziecka oraz IPiSS, 25.XI r. w Warszawie, wygłoszenie referatu: Społeczne i zdrowotne determinanty rozwoju dzieci i młodzieży Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju , Warszawa, wygłoszenie referatu: System zabezpieczenia społecznego wobec uwarunkowań przyszłości (http://www.prezydent.pl/nrr )

3 Building the Good Society A European Perspective, stycznia 2010, Londyn, Compass and FES, wygłoszenie referatu: The Good Society and Equality Social Reporting in Europe 2010: Current Trends of Societal Development and Social Implications of the Economic Crisis, Villa Vigoni conference, March 14-16, 2010, wygloszenie referatu: Social Situation Observatory of Older People in the Context of Aging, Financial Crisis and Pension Reforms Człowiek w pracy i polityce społecznej, konferencja Jubileuszowa Józefa Orczyka, 22 kwietnia 2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wystąpienie wprowadzające Skrajne ubóstwo a prawa człowieka wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy, maj 2010 r., międzynarodowa konferencja z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ambasadę Francji, podsumowanie konferencji. The Pol Health Financing in Poland 2011 and Beyond The Challenge to Improve Services and Outcomes while Balancing Revenues and Costs, Seminarium Banku Światowego w Warszawie, 29.VI 2010, prezentacja ( z dr E. Kocot) wyników projekcji Policy Response to Short and Long Term Cost Pressures in Health People in the EU, conference of the Experts Group of Malopolska Marshall Office, in Krakow, prezentacja: Development of Małopolska in the context of aging. 8th European Conference on Health Economics Connecting Health and Economics, Helsinki, r., udział w prezentacji Formal and informal patient payments in Europe ( z: M. Tambor. M. Pavlova, Ch. Sowada, W. Groot) International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, 8-11 September 2010 in London School of Economics London, presentation with A. Sowa: Development of the Long-Term Care in Post-Socialist Countries Konferencja regionalna europejskiej inicjatywy People, 18. X Urząd Marszałkowski w Krakowie, wygłoszenie referatu Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. HDR 2010, konferencja prezentująca raport UNDP 2010 u Prezydenta RP, 4. XI r. w Warszawie, wygłoszenie koreferatu: Prawdziwe bogactwo narodów: droga do rozwoju społecznego Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Postulat czy rzeczywistość? XI r. w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Fundacja Konrada Adenauera, wystąpienie pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego Wyzwania dla współczesnej polityki społecznej, konferencja Instytutu Polityki

4 2011 Społecznej Uniwersytetu warszawskiego i Fundacji im. Friedrich Eberta, 18.XI w Warszawie, podsumowanie konferencji Zdrowie dla każdego dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, Watch Dogs Festiwal: Prawa Człowieka w Filmie, udział w debacie 6.XII r. w Warszawie 12th World Congress on Public Health Istanbul. Turcja prezentacja i plakat : The Impact of Changing Demography On Public Health Measuring and Monitoring Social Progress in European Societies Is Life Still Getting Better?", Villa Vigoni conference, March 14-16, 2011, wygłoszenie referatu: Progress? Recent Social Developments in Poland ASSPRO Conference, wystąpienie pt. Informal payments in health care. The Polish perspective and experience, , Budapest Debata nad Rządowym Projektem Zmian w Systemie Emerytalnym w ramach Forum Debaty Publicznej Solidarne Społeczeństwo. Bezpieczna Rodzina, u Prezydenta RP, , Belweder Warszawa Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia profesora Cezarego W. Włodarczyka, 1.IV. 2011r. UJ Collegium Medicum w Krakowie, wystąpienie pt. Kontrowersje wokół działania rynku w sektorze zdrowotnym Zdrowie Publiczne w Europie, sympozjum naukowe z okazji XX-lecia Szkoły i Instytutu Zdrowia Publicznego, , prowadzenie sesji, Kraków Jak zapewnić godziwe emerytury na przyszłość?, udział e debacie zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej u Prezydenta RP, r., Belweder - Warszawa Druga debata na temat sytemu ochrony zdrowia zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, , wygłoszenie referatu: Postulaty naprawy systemu zdrowia w Polsce III Europejski Kongres Kobiet, IX. 2011, wygłoszenie referatu Feminizacja kwestii socjalnych w Polsce. Wpływ starzenia się ludności na sytuację i potrzeby kobiet w ramach panelu: Opuszczone przez los czy przez państwo problemy feminizacji opieki w Polsce, Warszawa Fighting Fraud in Health Care and Social Policy, międzynarodowa konferencja organizacji sieciowej European Health Care Fraud and Corruption Network (EHFCN), 6-7 X 2011 w Krakowie, wygłoszenie referatu: Informal payments in CEE Countries Wyzwania przyszłości - znaczenie zdrowia publicznego i innowacji w ochronie

5 zdrowia. Krakowska Konferencja z cyklu Dylematy medyczne w XXI wieku, X r., udział w Radzie Programowej i wygłoszenie referatu pt. Koncepcja srebrnej gospodarki w europejskich strategiach rozwoju regionalnego International Symposium on Long Term Care and Old-age Security, Renmin University in Beijigin (Pekin) and FES, wygłoszenie referatu: An International Comparison on the Relative Importance of Different Types of Long Term Care i prowadzenie sesji: Korea Session on LTC, 30. X-1.XI. 2011r. w Pekinie

6 Dr Christoph Sowada Bezpieczny szpital Konferencja wicta Twoje Zdrowie, Warszawa r.: Prezentacja: Zakażenia wewnątrzszpitalne koszty dla pacjenta, szpitala i społeczeństwa Seminarium BRE-CASE, Warszawa r.: Prezentacja: Zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, IX Konferencja ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia OSOZ Zdrowe Podstawy, r. Warszawa, referat: Case Management nowy fundament finansowania świadczeniodawców 8th European Conference on Health Economics Connecting Health and Economics, Helsinki, , Formal and informal patient payments in Europe Tambor M., Pavlova M., Golinowska S., Sowada C., Groot W Young Researchers Forum 3rd European Public Health Conference, Amsterdam, , Attitudes towards formal patient payments for public health care services in six CEE countries - Bulgaria, Hungary, Lithuania, Poland, Romania and Ukraine, Tambor M., Pavlova M., Golinowska S., Sowada C., Groot W. Dr Katarzyna Kissimova-Skarbek Costs and benefits of primary prevention of type 2 diabetes mellitus. Results from the "Diabetes in Europe - Prevention using Lifestyle, physical Activity and Nutritional intervention" project, Referat na 5th World Congress on prevention of Diabetes and its Complications, 1-4 czerwca Costs and benefits of primary prevention of type 2 diabetes mellitus Referat na 2nd Biennial Conference of the American Society of Health Economists, Duke, Durham, NC, USA, czerwca DE-PLAN Model for Costs Assessment of Type 2 Diabetes Prevention Programme Implemented in Clinical Settings within Existing European Health Care Systems, (poster) 44th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (EDEG) of the EASD, Wageningen Holandia, 9-12 maja 2009:. Costs and effects of lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes mellitus. Results from the DE-PLAN project in Poland, 7th World Congress of ihea: Harmonizing Health and Economics, Pekin Chiny, 9-15 lipca 2009.

7 Effectiveness of lifestyle intervention to prevent type 2 diabetes mellitus. Results from the Diabetes in Europe - Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional Intervention (DE-PLAN) project, 11th Symposium of the International Diabetes Epidemiology Group IDEG, Quebec Kanada, 5-18 października Cost-Effectiveness of Bariatric Surgery for Severely Obese Population with Type 2 Diabetes, Consensus Meeting on Interventional Diabetology, IDF, Brussels, 5-6 December Economic case for preventing blindness, International Diabetes Federation (European Region) workshop: Diabetes and Blindness, EU Parliament, Brussels, 7 December Kissimova-Skarbek, K., Income lost due to deaths attributable to diabetes mellitus - the global burden, 8th World Congress of International Health Economics Association (ihea): Transforming health and economics. Toronto, Canada, 8-13 of July Abstrakt opublikowano elektronicznie na stronie ihea: Kissimova-Skarbek, K.; Исследование социальных и экономических последствий сахарного диабета в Республике Казахстан. Дизайн исследования и результаты по городам Атырау и Шымкент (IDF Social and Economic Impact Study of Diabetes in Kazakhstan study design and results from Atyrau and Shymkent" MiędzynarodowaKonferencja"Improvement quality of life of persons with diabetes by enhancing prevention of diabetes complication", Ministerstwo Zdrowia Kazachstanu oraz Asocjacja Cukrzycowa, Astana, Październik, Kissimova-Skarbek, K., Tukalevskaya, N. Kugayevskaya, Y., Chichibabina, A. Myrzakarimov, M., Meirmankulova, A., Yugay, T., Pyagay, R., Seuring, T, Brown, J.B.; Social and economic impact of diabetes: Kazakhstan new data, Global Challenges in Health. World Diabetes Congress, Dubai, United Arab Emirates, 4 8 grudnia Kissimova-Skarbek, K.; How to perform an IDF social and economic impact of diabetes study. Referat na warsztatach roboczych na temat: How to design effective national surveillance systems for diabetes and other NCDs (Part 2), Global Challenges in Health. World Diabetes Congress, Dubai, United Arab Emirates, 4 8 grudnia Dr Ewa Kocot

8 Health Financing in Poland: 2011 and Beyond Balancing Revenues and Costs, seminarium Banku Światowego, Warszawa (referat pt. The Policy Response to Short and Long Term Cost Pressures in Health ) Warszawa 29 czerwca 2010 Seminarium cykliczne w School of Health and Social Development, Deakin University, Melbourne, Australia (referat pt. Health Care Expenditures: determinants, trends and projections. Australia and Poland ) 15 marca 2011: Dr Katarzyna Dubas Bridging the gap of general practitioners competencies in the field of health promotion and disease prevention, (prezentacja plakatowa - współautor) XVI Europejska Konferencja Wonca (Światowej Organizacji Lekarzy POZ), 6-9/10/2010, Malaga, Hiszpania Web based health status information system in Poland, (prezentacja plakatowa - współautor) XVI Europejska Konferencja Wonca (Światowej Organizacji Lekarzy POZ), 6-9/10/2010, Malaga, Hiszpania Ocena efektywności funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego w województwie małopolskim, (prezentacja plakatowa) Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, Kraków, 18/05/2011 r. Matryca Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Europie, (prezentacja plakatowa - współautor) XVII Europejska Konferencja Wonca (Światowej Organizacji Lekarzy POZ), 8-11/09/2011, Warszawa Mgr Marzena Tambor How to design patient payment system to promote health equity and population health improvement?; Tambor M., Pavlova M., Golinowska S., Sowada C., Groot W., The 6th Nordic Health Promotion Research Conference: The Role of the Health Promotion in the Transition of the Nordic Welfare State, Goteborg, Sweden pdf Attitudes towards formal patient payments for public health care services in six CEE countries - Bulgaria, Hungary, Lithuania, Poland, Romania and Ukraine; Tambor M.,

9 Pavlova M., Golinowska S., Sowada C., Groot W., Young Researchers Forum 3rd European Public Health Conference, Amsterdam, Holandia (II nagroda) site=young_researchers_forum&phpsessid=d5f87b5ca761241d166ac713c983b86f Formal and informal patient payments in Europe; Tambor M., Pavlova M., Golinowska S., Sowada C., Groot W., 8th European Conference on Health Economics Connecting Health and Economics, Helsinki, Finland Patient cost-sharing for physicians and inpatient hospital services in the 27 member states (poster); Tambor M., Pavlova M., Woch P., Groot W., 8th European Conference on Health Economics, Connecting Health and Economics, Helsinki, Finland Inability to pay for health care services in six CEE countries: Bulgaria, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Ukraine., Tambor, M., Pavlova, M., Golinowska, S., Sowada, Ch., Groot, W., ASSPRO CEE 2007 seminar Out-ofpocket Payments and Health Care Reforms, May , Budapest

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1

KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1 Anita Richert-Kaźmierska Marcin Forkiewicz Politechnika Gdańska KSZTAŁCENIE OSÓB STARSZYCH W KONCEPCJI AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ 1 Wprowadzenie Od początku XX wieku w Europie dynamizuje się proces starzenia

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Badania nad jakością życia na przykładzie doświadczeń międzynarodowych

Badania nad jakością życia na przykładzie doświadczeń międzynarodowych Badania nad jakością życia na przykładzie doświadczeń międzynarodowych Walenty Ostasiewicz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Konferencja Statystyka publiczna w służbie samorządu

Bardziej szczegółowo

Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie

Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie Municipal Waste Management and Life Quality: Sustainable Development of Local Communities in Małopolska and Podkarpacie Katarzyna Nieszporek Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University,

Bardziej szczegółowo

First International Conference on Transcultural Psychiatry in Central European Countries

First International Conference on Transcultural Psychiatry in Central European Countries Foreword First International Conference on Transcultural Psychiatry in Central European Countries 24.4. 26.4.2015 Gdynia/Poland PROGRAM Szanowni Państwo W dzisiejszym tak gwałtownie zmieniającym się świecie

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Redakcja Witold A. Zatoński

Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Redakcja Witold A. Zatoński Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej Redakcja Witold A. Zatoński Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej Autorzy: Witold A. Zatoński, Marta Mańczuk, Urszula

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Raport TNO 2001.215 Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Cianciara Probl Hig Epidemiol D. Trzy dekady 2011, promocji 92(1): 7-13 zdrowia czas działać Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Three decades of health promotion time to act Dorota Cianciara 1,2/

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Instytut Badań Strukturalnych 2010 Raport końcowy Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Magdalena Półtorak * EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Misja Instytutu: stać się europejskim centrum wiedzy w kwestii równości płci. I. CHARAKTER I

Bardziej szczegółowo

PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT

PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT Piotr Nowak ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca naukowa finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie Roman Z. Morawski Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne i redakcja techniczna Zofia Kosińska Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo