Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Październik 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Październik 2008 r."

Transkrypt

1 Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Październik 8 r.

2 proc Projekcja inflacji październik q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q źródło: Instytut Ekonomiczny

3 proc Perspektywy inflacji ocena ryzyka q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q źródło: Instytut Ekonomiczny

4 Układ prezentacji I. Projekcja centralna Punkt startowy na tle projekcji czerwcowej Projekcja na lata 8-1 Rozliczenie odchyleń od poprzedniej projekcji Korekty eksperckie II. III. Analiza niepewności projekcji inflacji Rozkład ryzyk projekcji centralnej Kwantyfikacja ryzyk projekcji związanych z pogorszeniem perspektyw globalnego wzrostu Inne czynniki pozamodelowe Zmiany w procesie prognostycznym Zmiana metodologii oceny ryzyk projekcji centralnej Zmiany w modelu prognostycznym NECMOD

5 Projekcja centralna

6 Punkt startowy projekcji październikowej na tle projekcji czerwcowej PKB i jego składowe Rynek pracy Inflacja 6

7 PKB i jego składowe Punkt startowy

8 Nakłady na środki trwałe (nieznacznie wyższa dynamika) Nakłady brutto na śr. trwałe (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź 8

9 Spożycie indywidualne (niższa dynamika) Spożycie indywidualne (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź 9

10 Wkład eksportu netto (zbliżony) Wkład eksportu netto (pkt. proc.) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź 1

11 PKB (wyższa dynamika) PKB (r/r) (%) 11 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

12 PKB punkt startowy* 8Q Projekcja październikowa Projekcja czerwcowa Projekcja październikowa Projekcja czerwcowa PKB (r/r) (%) 5,8 5,,7,1 Popyt krajowy (r/r) (%) 6, 5,,9,6 Spożycie indywidualne (r/r) (%) 5,1 5,, 5,1 Spożycie zbiorowe (r/r) (%) -,,1 -,5,9 Nakłady brutto na śr. trwałe (r/r) (%) 1,8 1,5 1,8 11, Eksport (r/r) (%) 8, 1,6 1, 9,8 Import (r/r) (%) 8,6 11,1 1, 1,6 Wkład eksportu netto (pkt. proc.) -, -,5 -, -,7 * Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki o wartości wyższej niż w projekcji czerwcowej, a czerwonym niższej 1

13 Rynek pracy Punkt startowy

14 Płace (r/r) (%) ULC (wyższa dynamika) 1 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź Pracujący BAEL (r/r) (%) czer paź ULC (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

15 Rynek pracy punkt startowy* 8Q ULC (r/r) (%),6, 6,5, ULC poza rolnictwem (r/r) (%) 5,6, 7,8,9 Wydajność pracy (r/r) (%),9,,,9 Wydajność pracy poza rolnictwem (r/r) (%),9,,8, Płace (r/r) (%) NAWRU (%) 1, 1,7 1,5 1,5 Pracujący BAEL (r/r) (%) 1, 1,,6 1, Pracujący poza rolnictwem (r/r) (%) 1,9 1,9 1,9 1,9 Bezrobocie BAEL (%) Projekcja październikowa Stopa aktywności zawodowej (%) 5,1 5,5 5, 5,8 Populacja -, -1,9 -, -1, 11, 7, Projekcja czerwcowa 9, 6,6 Projekcja październikowa 1,6 7,6 Projekcja czerwcowa * Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki o wartości wyższej niż w projekcji czerwcowej, a czerwonym niższej Na podstawie skorygowanych danych BAEL 8,5 6,8 15

16 Inflacja Punkt startowy

17 6 5 1 Inflacja (nieznacznie powyżej) Inflacja CPI (%) 17 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

18 Inflacja punkt startowy* 8Q Projekcja październikowa Projekcja czerwcowa Projekcja październikowa Projekcja czerwcowa Inflacja CPI (r/r) (%),,,7,6 Inflacja bazowa (r/r) (%), 1,9,6,6 Inflacja cen żywności (r/r) (%) 7, 7, 6,5 6,5 Inflacja cen energii (r/r) (%) 8,5 8, 9,9 9, * Kolorem zielonym oznaczono wskaźniki o wartości wyższej niż w projekcji czerwcowej, a czerwonym niższej 18

19 Projekcja makroekonomiczna 8-1 Stałe stopy procentowe

20 Założenia Projekcja makroekonomiczna

21 Wzrost zagranicą (niższy) PKB zagranicą (r/r) (%) 1 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź W modelu NECMOD sektor zagraniczny reprezentują trzy gospodarki (odpowiednio z wagami): strefa Euro (87,8%) Wielka Brytania (7,%) Stany Zjednoczone (5,%) 1

22 Stopy procentowe zagranicą (wyższe) Stopa procentowa za granicą 6 5 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

23 Wzrost cen zagranicą (wyższy do I kw. 9 r., w długim horyzoncie bez zmian) Deflator wartości dodanej zagranicą (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

24 Indeks cen surowców energetycznych* (nieznacznie wyższy w długim okresie) Indeks cen surowców zagranicznych (USD) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź * Światowy indeks cen surowców energetycznych uwzględnia ceny: węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego.

25 Ogólnoświatowe ceny surowców rolnych* (wyższe w całym horyzoncie projekcji) Indeks cen surowców rolnych (USD) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź * Światowy indeks cen surowców rolnych składa się z cen: pszenicy, mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu, ryb, oliwy, cukru oraz pomarańczy i bananów. Wagi indeksu odpowiadają strukturze spożycia konsumentów (koszykowi CPI). 5

26 Poziom stóp procentowych w Polsce Ze względu na wysoki poziom premii za ryzyko na rynku pieniężnym w punkcie startowym projekcji, przyjęto, że założeniu stałego poziomu stóp procentowych NBP będzie odpowiadać stopa WIBOR M wysokości 6,%, przy czym zejście to tego poziomu następować będzie stopniowo z poziomu 6,7% Stałe stopy procentowe

27 PKB i jego składowe Projekcja makroekonomiczna

28 Nakłady inwestycyjne (wyraźnie niższa dynamika w długim horyzoncie projekcji) Nakłady brutto na śr. trwałe (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź 8

29 Nakłady na środki trwałe: dekompozycja Nakłady brutto na śr. trwałe pryw (r/r) (%) Nakłady brutto na śr. trwałe publ.(r/r) (%) Nakłady brutto na śr. trwałe mieszk.(r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź czer paź czer paź 9

30 Spożycie indywidualne (wyraźnie poniżej ścieżki z czerwca) Spożycie indywidualne (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

31 Wkład eksport netto (wyższy niż w projekcji czerwcowej, a od 9 r. dodatni) Wkład eksportu netto (pkt. proc.) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź 1

32 PKB (wyższa dynamika w krótkim horyzoncie, od 9 r. zdecydowanie poniżej ścieżki czerwcowej) PKB (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź

33 Rynek pracy Projekcja makroekonomiczna

34 Rynek pracy (wyższa dynamika płac w krótkim okresie, ujemna dynamika liczby pracujących od 9r., wyższe bezrobocie) Pracujący BAEL (r/r) (%) Bezrobocie BAEL (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź Płace (r/r) (%) Wydajność pracy (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź czer paź czer paź

35 ULC (wyższa dynamika do końca 9 r.) ULC (r/r) (%) ULC poza rolnictwem (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź czer paź

36 Inflacja Projekcja makroekonomiczna

37 Inflacja bazowa* (niższa od 1 r.) Inflacja bazowa (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź * Inflacja bazowa nie obejmuje cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen nośników energetycznych 7

38 Determinanty inflacji bazowej Determinanty kosztowe inflacji bazowej r/r (%) 8 Tempo wzrostu r/r (%) Q1 Q Q1 Q Q1 Q 5Q1 5Q 6Q1 6Q 7Q1 7Q 8Q1 8Q 9Q1 9Q 1Q1 1Q ceny importu (bez cen ropy i gazu) ULC poza rolnictwem

39 Inflacja CPI (wyższa do III kw. 1 r.) Inflacja CPI (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q czer paź 9

40 Projekcja październikowa na tle projekcji czerwcowej Projekcja makroekonomiczna

41 Projekcja październikowa na tle projekcji czerwcowej: inflacja CPI Inflacja CPI utrzymuje się powyżej ścieżki z projekcji czerwcowej aż do III kwartału 1 r. Na wyższy poziom inflacji w okresie projekcji wpływ mają: szybszy niż prognozowano w czerwcu wzrost cen energii (,6 pkt. proc. w 9 r. i 1,1 pkt. proc. w 1 r.), przewyższający prognozę z czerwca br. wzrost cen żywności w 9 r. (o 1,5 pkt. proc.), a także ich wolniejszy spadek w 1 r. (o 1,7 pkt. proc.). 1

42 Rozliczenie inflacji CPI Projekcja makroekonomiczna

43 Dekompozycja inflacji CPI 6 5 Cze8 Pazdz Q1 7Q 7Q 7Q 8Q1 8Q 8Q 9Q1 9Q 9Q 9Q 1Q1 1Q 1Q 1Q Inflacja bazowa Inflacja cen żywności Inflacja cen energii W porównaniu do projekcji czerwcowej: wyższy wkład cen żywności, wyższy wkład cen energii, niższy wkład inflacji bazowej w długim horyzoncie projekcji.

44 Analiza odchyleń między październikową a czerwcową projekcją inflacji Projekcja makroekonomiczna

45 Różnica w ocenie sytuacji gospodarczej na świecie, Odchylenie październikow ej projekcji inflacji CPI i PKB w w yniku zmiany ścieżek opisujących sektor otoczenia zagranicznego pomiędzy projekcją czerw cow ą a październikow ą (pkt. proc.) 1,5 Inf lacja CPI PKB 1,,5, -,5 8Q 8Q 9Q1 9Q 9Q 9Q 1Q1 1Q 1Q 1Q Zmiana założeń wpłynęła na: -wyższą inflację o: - niższe tempo wzrostu PKB o: - 1, pkt. proc. w 9 r. -, pkt. proc. w 9 r. - 1,9 pkt. proc. w 1 r. -, pkt. proc. w 1 r. 5

46 Korekty eksperckie Projekcja makroekonomiczna

47 Korekty eksperckie Korekty eksperckie w październikowej rundzie prognostycznej można podzielić na dwie kategorie : Korekty głównego scenariusza makroekonomicznego Korekty uspójniające: uwzględniają prognozy pozamodelowe. 7

48 Korekty eksperckie Korekty głównego scenariusza makroekonomicznego: Konsumpcja prywatna i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych Pracujący Wolumen eksportu Deflator eksportu i importu Nakłady brutto na środki trwałe mieszkaniowe oraz deflator inwestycji mieszkaniowych Zapasy 8

49 Korekty eksperckie Korekty uspójniające : Ceny energii Ceny żywności Sektor fiskalny Na następnych slajdach przedstawiono przebiegi zmiennych przed korektami (tzw. projekcja surowa) i po wprowadzeniu do modelu wszystkich korekt eksperckich (projekcja październikowa) 9

50 6 5 1 Łączny wpływ korekt na inflację i PKB Inflacja CPI (%) PKB (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q paź_sur paź_po_kor paź_sur paź_po_kor

51 Analiza niepewności projekcji inflacji

52 Rozkład ryzyk projekcji centralnej Niepewność projekcji

53 Projekcja inflacji październik proc q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q źródło: Instytut Ekonomiczny 5

54 Zestawienie prawdopodobieństw dla inflacji Prawdopodobieństwo, że inflacja będzie: poniżej 1,5% poniżej,5% poniżej,5% poniżej projekcji centralnej w przedziale (1,5%;,5%) III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw

55 Projekcja dynamiki PKB październik proc q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q -1 źródło: Instytut Ekonomiczny 55

56 Kwantyfikacja ryzyk projekcji związanych z pogorszeniem perspektyw globalnego wzrostu Niepewność projekcji

57 Rewizje prognoz Foreign Exchange Consensus Forecasts Data prognozy wrzesień październik USA PKB inflacja 1,8 (1,6),5 1,,9 1, (1,8), (,5), (1,), (,9) Strefa euro PKB inflacja 1, (1,5),5 (,6),9 (1,1), (,5) 1, (1,), (,5),5 (,9), (,) Źródło: Consensus Economics Inc. 57

58 Prognozy przebiegu ścieżek zmiennych egzogenicznych (1) Q1 Q PKB zagranicą (r/r) (%) Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Deflator wartości dodanej zagranicą (r/r) (%) Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka cze paź paź_ryzyka Stopa procentowa za granicą (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q cze paź paź_ryzyka 1Q Niepewność projekcji 58

59 Prognozy przebiegu ścieżek zmiennych egzogenicznych () Indeks światowych cen towarów rolnych (USD) Indeks światowych cen surowców energetycznych (USD) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka cze paź paź_ryzyka Populacja (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q cze paź paź_ryzyka 1Q Niepewność projekcji 59

60 5 1-1 Inflacja CPI (r/r) (%) Inflacja Niepewność projekcji 6 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka Inflacja bazowa (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q Inflacja cen żywności (r/r) (%) cze paź paź_ryzyka Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka Inflacja cen energii (r/r) (%) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka

61 PKB (r/r) (%) PKB Niepewność projekcji 61 Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka Wkład eksportu netto (pkt. proc.) Q1 Q Q 5Q 7Q1 9Q 1Q cze paź paź_ryzyka

62 Perspektywy inflacji proc q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q Niepewność projekcji 6

63 Zestawienie prawdopodobieństw dla inflacji Prawdopodobieństwo, że inflacja będzie: poniżej 1,5% poniżej,5% poniżej,5% poniżej projekcji centralnej w przedziale (1,5%;,5%) III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw

64 Perspektywy dynamiki PKB 8 7 proc q1 5q 6q1 6q 7q1 7q 8q1 8q 9q1 9q 1q1 1q Niepewność projekcji 6

65 Inne czynniki pozamodelowe Niepewność projekcji

66 1. Kształtowanie się ogólnoświatowych cen surowców energetycznych i rolnych (Inflacja,PKB ) Skala dostosowań podaży surowców w reakcji na wzrost relatywnych cen (oraz spowolnienie w gospodarce światowej) Brak koordynacji międzynarodowej w kwestii regulacji rynku biopaliw Wysoka wrażliwość cen surowców na nieprzewidywalne czynniki pogodowe oraz polityczne. Konkurencyjność (Inflacja, PKB ) Przy utrzymującej się niepewności wobec sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski utrudniona jest ocena perspektyw kształtowania się konkurencyjności handlowej oraz atrakcyjności inwestycyjnej Polski (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) Ocenia się, że prawdopodobieństwo pogorszenia konkurencyjności Polski w stosunku do scenariusza projekcyjnego jest wyższe niż jej poprawy. Proces wejścia do strefy euro i ERM II (Inflacja ) Zmiany oczekiwanej daty wejścia do strefy euro i ERM II mogą powodować zwiększoną zmienność kursu walutowego oraz długookresowych stóp rynkowych gra na dekonwergencję. Brak realizacji przyjętego w projekcji zacieśnienia fiskalnego zmierzającego do spełnienia w najbliższych latach kryteriów z Maastricht może prowadzić do wzrostu niepewności na rynkach, a także powodować wzrost ryzyk inflacyjnych związanych z bardziej ekspansywną polityka fiskalną. 66

67 . Regulacja rynków i wprowadzanie standardów europejskich (Inflacja, PKB ) Słabość mechanizmów rynkowych na rynkach regulowanych oraz niepewność związana z tempem i zakresem deregulacji rynku energii zwiększają niepewność prognozy cen nośników energii Nieznany termin ujednolicenia stawek VAT Wpływ na gospodarkę przepisów ograniczających emisję dwutlenku węgla oraz dalszego zaostrzania przepisów związanych z ochroną środowiska 5. Natężenie napięć na rynku pracy (Inflacja, PKB ) Wpływ spowolnienia gospodarczego na dynamikę płac i pracujących Wpływ na rynek pracy zmian w polityce fiskalnej i regulacyjnej Natężenie i charakter ruchów migracyjnych 6. Skłonność przedsiębiorstw do przenoszenia wzrostu kosztów pracy na ceny w warunkach globalizacji (Inflacja ) Ograniczona możliwość przerzucania wzrostu kosztów produkcji na ceny w wyniku wzrostu presji konkurencyjnej Zwiększona możliwość redukcji innych niż koszty pracy kosztów produkcji 7. Dane po 16 października 8 r. Spadek bądź stabilizacja różnicy pomiędzy stopami referencyjnymi banków centralnych a krótkoterminowymi stopami rynkowymi na głównych rynkach bazowych wskazująca na skuteczność działań banków centralnych oraz rządów grupy G-7 Osłabienie złotego wynikające z czynników globalnych (deprecjacji walut krajów wschodzących w wyniku odpływu inwestorów portfelowych z tych rynków w kierunku aktywów dolarowych) i regionalnych (wpływ eskalacji kryzysu na Węgrzech) 67

68 Czynniki niepewności - podsumowanie Niepewność projekcji

69 Po uwzględnieniu omówionych pozamodelowych czynników niepewności ocenia się, że ryzyko kształtowania się inflacji poniżej ścieżki centralnej z projekcji jest wyraźnie wyższe niż ryzyko, że inflacja ukształtuje się powyżej niej, natomiast ryzyka dla wzrostu gospodarczego rozkładają się w przybliżeniu symetrycznie. Niepewność projekcji 69

70 Zmiany w procesie prognostycznym Model prognostyczny

71 1. Zmiany w modelu NECMOD Spójne domknięcie modelu od strony nominalnej i realnej, Definicja produktu potencjalnego w oparciu o stopy bezrobocia, i stopy aktywności zawodowej w równowadze, Aktualizacja danych oraz procedury korekty sezonowej (w uzasadnionych przypadkach).. Zmiany w konstrukcji wykresów wachlarzowych Uwzględnienie historycznych błędów prognozy do szacowania bieżącej niepewności, Korekta błędów historycznych o ekspercką ocenę zmiany niepewności prognoz zmiennych egzogenicznych w horyzoncie projekcji w porównaniu z przeciętną historyczną niepewnością oraz o wpływ założenia o egzogeniczności stóp procentowych, Połączenie zalet metody opartej jedynie o historyczne błędy prognozy i metody opartej o symulacje stochastyczne. 71

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Czerwiec 2008 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD. Czerwiec 2008 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Czerwiec 2008 r. Projekcja inflacji czerwiec 2008 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 proc. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Luty 2008 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Luty 2008 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Luty 2008 r. 1 Projekcja inflacji luty 2008 8 7 6 5 4 3 2 1 0 proc. 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 05q1 05q3 06q1 06q3 07q1 07q3 08q1 08q3 09q1

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2007 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Październik 2007 r. Projekcja inflacji październik 2007 8 7 6 5 3 2 1 0-1 proc. 8 7 6 5 3 2 1 0-1 -2 0q1 0q3 05q1 05q3 06q1 06q3

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji luty 2009

Projekcja inflacji luty 2009 Projekcja inflacji luty 9 proc. - - - - - - - q q 7q 7q 8q 8q 9q 9q q q q q - 9- PROJEKCJA CENTRALNA ZałoŜenia 9- Wzrost za granicą Wzrost cen za granicą Stopy procentowe za granicą Indeks cen surowców

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2006 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Lipiec 2006 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB

Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB Biuro Prognoz i Projekcji 8 grudnia 2008 r. 1 Plan prezentacji 1. Istotność dla polityki pieniężnej analizy niepewności prognoz/projekcji 2. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny Plan prezentacji I. Projekcja inflacji NBP - podstawowe zagadnienia II. Główne założenia projekcji inflacji NBP III. Sposób prezentacji

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2006 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Październik 2006 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Październik 2006 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / lipca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA STREFY EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA STREFY EURO Na podstawie informacji dostępnych na dzień 19 maja 2006 r. eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji ekonomicznej w strefie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO Ramka PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO Na podstawie informacji dostępnych na dzień 25 sierpnia 2011 r. eksperci opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w strefie euro

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro

Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla obszaru euro W oparciu o informacje dostępne na dzień 17 maja 2004 r. eksperci Eurosystemu opracowali projekcje kształtowania się sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji.

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji. ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie prowadzonej regularnie analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / listopada Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski Otoczenie zewnętrzne Przewiduje się, że w 2012 r. tempo wzrostu światowego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca 7 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / listopad Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EBC DLA STREFY EURO Ramka PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW DLA STREFY EURO Obecne perspektywy gospodarcze są wysoce niepewne, gdyż ściśle zależą od przyszłych decyzji w zakresie polityki oraz tego, jak na decyzje te zareagują

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

EBC Biuletyn Miesięczny Sierpień 2008

EBC Biuletyn Miesięczny Sierpień 2008 ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie regularnie prowadzonej analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA STREFY EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA STREFY EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA STREFY EURO Na podstawie informacji dostępnych na dzień 19 listopada 2010 r. eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Miesiąc w gospodarce Czerwiec 2010

Miesiąc w gospodarce Czerwiec 2010 Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2010 R. W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca 6 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

PKB, Inflacja - dokładność prognoz

PKB, Inflacja - dokładność prognoz Notatki do wykładu 1012 PKB, Inflacja - dokładność prognoz - Dokładność europejskich prognoz PKB i inflacji - Dokładność polskich prognoz PKB i inflacji - Prognozowanie inflacji w Bankach Narodowych -

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo