ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANTAL GLOBAL SNAPSHOT"

Transkrypt

1 Edycja Styczeń 2013 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów

2 Spis treści Wprowadzenie Wstęp 1 Zbliżenie na lokalne rynki Kluczowe sektory Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja 2 Grecja, Hiszpania, Holadnia, Irlandia 3 Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia 4 Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 5 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Izrael, Polska 6 Rosja, Rumunia, Turcja, Węgry 7 Afryka i Bliski Wschód Arabia Saudyjska, Egipt, Katar, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 Algieria, Angola, Botswana, Ghana, Mozambik, Nigeria 9 Najbardziej dynamiczne sektory w regionach 14 Europa Zachodnia Francja 15 Hiszpania 16 Holandia 18 Niemcy 19 Wielka Brytania 21 Włochy 23 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria 25 Polska 26 Rumunia 28 Węgry 29 Region Azji i Pacyfiku Australia, Chiny, Filipiny, Indie, Japonia 10 Korea Południowa, Malezja, Singapur, Tajwan 11 Afryka i Bliski Wschód Republika Południowej Afryki 30 Zjednoczone Emiraty Arabskie 32 Ameryki Argentyna, Brazylia, Chile 12 Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone 13 Region Azji i Pacyfiku Chiny 33 Indie 35 Singapur 37 Dyscypliny i funkcje Prognozy rekrutacji w Q Prognozy zwolnień w Q Podsumowanie Największa i najmniejsza dynamika regiony, kraje i sektory w ujęciu globalnym 40, 41, 42 Wnioski 43 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2012

3 Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki trzynastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie niemal 17 tysięcy przedsiębiorstw z 52 kluczowych krajów pięciu kontynentów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Chairman and CEO Antal International O Antal International Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 110 oddziałów w 35 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku i jako jedna z pierwszych w branży rekrutacyjnej wprowadziła podział zespołów na specjalizacje. Konsultanci koncentrują się na wąskich sektorach i dyscyplinach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach.więcej informacji na O Antal Polska W Polsce Antal International działa od 1996 roku i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego. Dzięki rozwiązaniom HR Consulting z zakresu oceny i rozwoju pracowników oraz Recruitment Process Outsourcing firma kompleksowo odpowiada na potrzeby pracodawców. Więcej informacji na Metodologia Trzynasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2743 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 8 października do 30 listopada 2012 r. Pytania zawarte w ankiecie: Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 1

4 Rynek pracy w Europie Zachodniej Austria Dla austriackiego rynku pracy IV kwartał 2012 r. był pozytywny. Mimo ostrożnych prognoz, odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł w stosunku do wcześniej badanego okresu z 49% do 53%. Choć 42% pracodawców zadeklarowało zwolnienia w końcówce roku, przewidywania na I kwartał 2013 r. wskazują, że należy spodziewać się spadku tego odsetka do, co sugeruje większe zaufanie do gospodarki austriackiej. 53% 4 42% Belgia Dynamika na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Belgii w IV kwartale była stabilna, zatrudnianie dekralowało 53% pracodawców, co oznacza lekki spadek w stosunku do uzysjanych w lipcu 54%. Mimo odnotowanego wcześniej niskiego odsetka dot. Zwolnień ( ), to 40% respondentów zadeklarowało redukcje w ostatnich miesiącach 2012 r. Jednak wskaźnik ten ma zmaleć w I kwartale 2013 r. firm planuje zwolnienia. Jednocześnie pracodawców planuje zatrudniać w 2013 r. 53% 40% Dania Na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Danii obserwujemy znaczną dynamikę. W IV kwartale 2012 r. odsetek firm deklarujących rekrutacje wyniósł z 64%, i taki sam odsetek firm deklarował zwolnienia. Mamy do czynienia z dużą mobilnością pracowników na średnim i wyższym szczeblu. Mimo, że wskażnik zatrudniania nie osiągnął poziomu z poprzedniej edycji badania (7), to bieżące wyniki są pozytywne na tle danych z marca 2012 r. (51%). Deklaracje pracodawców zapowiadają stabilizację sytuacji w 2013 roku, do 40% zmaleje odsetek firm prowadzących redukcje. 64% 53% 64% 40% Finlandia W Finlandii utrzymał się wysoki wskaźnik rekrutacji, aż 62% pracodawców prowadziło w IV kwartale 2012 r. rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Odsetek ten ma zmaleć na początku 2013 r. do 53%. Jednocześnie zmniejsza się dynamika zwolnień, 40% pracodaców deklaruje redukcje na przełomie 2012 i 2013 r. Takie dane zwiastują dobry okres na fińskim rynku pracy. 62% 53% 40% 40% Francja Deklaracje dotyczące zatrudniania są nieco mniej optymistyczne niż w poprzedniej edycji badania, działania takie w IV kwartale prowadziło 44% firm (w por. do 52%). Takie wyniki nie są zaskoczeniem, w sytuacji, gdy francuska gospodarka walczy ze spowolnieniem. Odsetek pracodawców, którzy redukowali zatrudnienie w końcówce 2012 r. wyniósł, natomiast przewidywania wskazują, że sytuacja ulegnie lekkiej poprawie na początku 2013 r. 44% 42% 31% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 2

5 Rynek pracy w Europie Zachodniej Grecja W Grecji na rynku pracy, mimo niepewności gospodarczej, obserwujemy wyraźne oznaki poprawy sytuacji specjalistów i menedżerów. Zdecydowanie wzrósł wskaźnik zatrudniania z w sierpniowej edycji badania, do w IV kwartale 2012 r. Obserwujemy stabilizację sytuacji w obszarze zwolnień, podobnie jak w połowie roku, po jego koniec 44% pracodawców zwalniało. Wskaźnik ten ma zmaleć na początku 2013 r. do 41%. 4 44% 41% Hiszpania Zgodnie z przewidywaniami i trudną sytuacją gospodarczą, dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Hiszpanii nieznacznie osłabiła się, z poziomu 34% do 31%. Na początku 2013 oczekiwany jest jej dalszy lekki spadek, do 2. W obszarze zwolnień co trzeci pracodawca prowadził redukcje na koniec 2012 r. i tyle same przewiduje je na początek 2013 r. 31% 2 31% Holandia Wyniki dla Holandii wskazują na lekkie osłabienie dynamiki zatrudniania, po jej wzroście w ostatniej, sierpniowej edycji badania. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 43%, jednak respondenci optymistycznie patrzą na nadchodzące miesiące i przewidują wzrost aktywności firm w tym obszarze (). Jednocześnie obserwujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zwolnień, który po w lipcu wyniósł w ostatnich miesiącach 2012 r. Z początkiem nowego roku ma on jednak wrócić do wcześniejszego poziomu. 43% Irlandia Dynamika zatrudniania w Irlandii nie jest tak wysoka, jak w poprzedniej edycji, jednak kraj radzi sobie dobrze w porównaniu do swoich europejskich sąsiadów. Odsetek pracodawców deklarujących zatrudnianie w IV kwartale wyniósł 51%, jednak prognozy na początek 2013 r. zapowiadają lekki wzrost, do 54%. Co prawda aktywność w obszarze zwolnień zadeklarowało więcej firm, niż w poprzedniej edycji badania (41% w por. do 3), jednak według prognoz nie przewiduje się dalszego wzrostu tego wskaźnika. 51% 54% 41% 41% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 3

6 Rynek pracy w Europie Zachodniej Luksemburg W porównaniu do poprzedniej edycji badania, wskaźnik dynamiki zatrudnienia w Luksemburgu zmalał do 43%. Na początku 2013 r. oczekiwane jest jego dalsze lekkie osłabienie, do poziomu 39%. Jeśli chodzi o zwolnienia, mimo iż w ostatnich miesiącach 2012 r. 4 pracodawców deklarowało aktywmość w tym obszarze, to prognoza na I kwartał 2013 r. wskazuje na nieznaczną poprawę sytuacji i spadek wskaźnika do 41%. 43% 39% 4 41% Niemcy Odsetek firm prowadzących rekrutacje, mimo że nadal stosunkowo niewielki, zwiększył się w IV kwartale do 32%, 5 punktów procentowych powyżej poziomu z ostatniego badania. Jednocześnie sytuacja specjalistów i menedżerów na niemieckim rynku pracy jest jedną z najlepszych pod względem zagrożenia zwolnieniami tylko pracodawców deklarowało redukcje w IV kwartale, a jedynie przewiduje je na początku 2013 r. 32% Norwegia Podobnie jak w innych krajach skandynawskich, na rynku pracy w Norwegii obserwujemy stosunkowo dobrą sytuację specjalistów i menedżerów. Odsetek pracodawców deklarujących rekrutacje zmalał z 60% w poprzedniej edycji badania, do nadal pozytywnych 54% w IV kwartale 2012 r. Według prognoz respondentów wskaźnik ten lekko osłabi się w najbliższych miesiącach, do. Z drugiej strony nieco mniej firm deklaruje redukcje, w IV kwartale było to 44%, a na początek 2013 r. takie plany ma 4 pracodawców. 54% 44% 4 Portugalia Dynamika zatrudniania w Portugalii nieco poprawiła się w porównaniu do sierpniowej edycji badania. 39% (w por. do 37%) pracodawców deklarowało rekrutacje w IV kwartale, a ma takie plany na początek 2013 r. Odsetek firm przeprowadzających redukcje wzrósł lekko z 3 do 39% w ostatnich miesiącach 2012 r., a w najbliższym czasie przewidywany jest jego dalszy wzost do 43%. 39% 39% 43% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 4

7 Rynek pracy w Europie Zachodniej Szwajcaria W Szwajcarii odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 52%, czyli zmalał o 6 punktów procentowych w porównaniu do deklaracji respondentów w poprzedniej edycji badania. Niezmiennie prognozy na następny kwartał są ostrożne 43% pracodawców przewiduje zatrudnienia. Wskaźnik firm prowadzących zwolnienia zarówno w końcówce 2012 r. jak i na początku 2013 r. oscyluje wokół 31%. Wskazuje to na pogorszenie nastrojów pracodawców od wcześniejszejj edycji badania. 52% 43% 31% Szwecja Dynamika zatrudniania w Szwecji utrzymuje się na stosunkowo optymistycznym poziomie 5, choć nieco mniej pracodawców deklaruje chęć rekrutowania na początku 2013 r., to nadal stanowią oni ponad połowę respondentów (53%). Odsetek firm potwierdzających zwolnenia w tej edycji (40%) był o 2 punkty procentowe wyższy, niż w poprzedniej (3). A prognozy wskazują na pozytywny trend, tj. ponowny lekki spadek wskaźnika, w I kwartale 2013 r. 5 53% 40% 3 Wielka Brytania Brytyjski rynek pracy wykazuje znamiona stabilizacji, tendencja do zatrudniania lekko osłabła, ale odsetek firm deklarujących aktywność w tym obszarze nadal oscyluje wokół 4. Podobnie wygląda prognoza na początek 2013 r. Jednocześnie na stabilnym poziomie utrzymuje się wskaźnik zwalniania, zarówno w IV kwartale 2012 r, jak i prognozowany na pierwsze miesiące 2013 roku. 4 4 Włochy We Włoszech dynamika zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów zmniejszyła się w porównaniu z poprzednią edycją badania. 34% firm poszukiwało kandydatów w IV kwartale, tj. o 10 punktów procentowych mniej niż w połowie roku. Także 34% respondentów przewiduje rekrutacje na początku 2013 r. Jednocześnie zmniejszył się wskaźnik redukcji o kilka punktów procentowych pracodawców prowadziło zwolnienia w IV kwartale, a 1 ma takie plany na kolejny kwartał. 34% 34% 1 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 5

8 Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Bułgaria Odsetek pracodawców w Bułgarii prowadzących rekrutacje osiągnął 51%, co oznacza spadek dynamiki w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Respondenci są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o poczatek roku, już tylko 42% planuje zatrudnienia. Zwiększył się odsetek firm prowadzących redukcje, z w poprzedniej edycji do 32% w IV kwartale 2012 r. Z nowym rokiem oczekiwana jest lekka poprawa sytuacji spadek wskaźnika do 2. 51% 42% 32% 2 Chorwacja Sytuacja na chorwackim rynku pracy specjalistów i menedżerów nie jest tak optymistyczna jak w poprzedniej edycji badania. W IV kwartale 2012 r. pracodawców prowadziło rekrutacje, a 41% ma takie plany na początek 2013 r. Jest to najniższy wynik w grupie badanych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Pozytywną zmianę obserwujemy w deklaracjach dot. zwalniania, odsetek pracodawców realizujących redukcje zmalał o 7 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. 41% 32% Czechy Wskaźnik zatrudniania w Czechach utrzymał się na poziomie sprzed kilku mesięcy 5 pracodawców prowadziło rekrutacje w IV kwartale 2012 r. Respondenci są nieco bardziej ostrożni, jeśli chodzi o prognozy, deklaruje plany zatrudniania na średnim i wyższym szczeblu. Względnie stabilne tendencje obserwujemy, jeśli chodzi o zwolnienia pod koniec 2012 r. deklarowało je 3 firm (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzedniej edycji badania), a wskażnik ma zmaleć w I kwartale 2013 r % Izrael Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Izraelu wygląda dobrze, 6 firm zatrudniało w IV kwartale, a 67% zadeklarowało takie plany na najbliższe miesiące. W porównaniu z poprzednią edycją zdecydowanie zmalał odsetek pracodawców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla, z 69% w sieprniowej edycji, do 32% obecnie. To bardzo dobry znak dla osób posiadających pracę. 6 67% 32% 2 Polska Optymizm pracodawców w Polsce zmniejszył się w porównaniu z poprzednią edycją badania, w IV kwartale rekrutacje deklarowało 52% firm (w por. do 5). Plany zatrudniania na początku 2013 r. ma 4 respondentów. Pozytywnym znakiem jest stabilizacja wskaźnika zwolnień na stosunkowo niskim poziomie 1 i prognoza. Brak wzrostu w tym obszarze oznacza, że przeważająca większość firm mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej nie zamierza redukować zatrudnienia. 52% 4 1 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 6

9 Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Rosja Pracodawcy w Rosji nadal wykazują dużą aktywność w obszarze rekrutacji, aż 63% zatrudniało w IV kwartale 2012 r. Mimo, że odnotowano lekki spadek wskaźnika w porównaniu z wynikiem z poprzedniej edycji (6), to w najbliższych miesiącach ma pozostać on na wysokim poziomie 62%. Jednocześnie lekko spadł wskaźnik zwolnień, z 37% do 34%, co więcej w I kwartale 2013 r. można się spodziewać jego dalszego spadku. 63% 62% 34% 2 Rumunia Rumuński rynek pracy wykazuje stabilność, odsetek pracodawców rekrutujących na stanowiska średniego i wyższego szczebla nie zmienił się w porównaniu do poprzedniej edycji badania i wynosi 53%. Sytuacja ma wyglądać podobnie w I kwartale 2013 r. Z kolei zwolnienia w IV Kwartale zadeklarował niemal co trzeci respondent, co oznacza lekki wzrost w porównaniu w poprzednią edycją badania. Według prognoz wskaźnik ten będzie nadal lekko rosnąć. 53% 52% Turcja W Turcji sytuacja specjalistów i menedżerów na rynku pracy jest coraz lepsza, co wskazują kolejne edycje badania Antal Global Snapshot. Odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł znacznie, do 6 z 5 w poprzedniej edycji. Respondenci przewidują utrzymanie tej wysokiej dynamiki w najbliższym czasie. Z kolei widmo zwolnień zmalało, z 43% do 31%, a wskaźnik ten ma nadal spadać w I kwartale 2013 r. Dane te przedstawiają bardzo pozytywny obraz i sugerują dobre warunki do rozwoju biznesu w tym kraju % Węgry Niezależnie od wyzwań, jakie przed przedsiębiorcami stawia węgierska gospodarka, rynek pracy specjalistów i menedżerów rozwija się dobrze. Dane Antal Global Snapshot wskazują na ogromny wzrost, jeśli chodzi o deklaracje zatrudniania. W IV kwartale rekrutacje prowadziło 5 pracodawców, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej było to tylko. Respondenci przewidują dalszy wzrost dynamiki w najbliższych miesiącach. Jednocześnie maleje wskaźnik zwolnień, osiągając odpowiednio 21% i 20% % 20% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 7

10 Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Arabia Saudyjska W Arabii Saudyjckiej dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów wyhamowała w porównaniu do wcześniejszej edycji badania. Z 73% pracodawców deklarujących rekrutacje w połowie roku, w IV kwartale aktywność podtrzymało 5. Prognozy respondentów wskazują, że sytuacja nie zmieni się na początku 2013 r. Pozytywna zmiana ma miejsce w obszarze zwolnień, obserwujemy spadek odsetka firm prowadzących tu działania z w poprzedniej edycji badania do % Egipt Rynek pracy w Egipcie w IV kwartale wrócił do dobrej kondycji, po znaczącym spadku aktywności rekrutacyjnej na początku 2012 r. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek firm zatrudniających specjalistów i menedżerów wzrósł z 2 do 51%. Odnotowano też zdecydowany spadek dynamiki, jeśli chodzi o zwolnienia z 7 do 44%. Deklaracje respondentów dotycząc e prognoz na początek 2013 r. wskazują na to, że sytuacja będzie rozwijać się w pozytywnym kierunku, więcej pracodawców przewiduje zatrudnienia niż zwolnienia. 51% 54% 44% Katar W Katarze obserwujemy dobrą sytuację specjalistów i menedżerów, choć odsetek firm prowadzących rekrutacje zmalał w porównaniu z poprzednią edycją badania o 14 punktów procentowych, to nadal jest na wysokim poziomie 62%.Jest to najwyższy wskaźnik dla badanych krajów z Bliskiego Wschodu. Odsetek pracodawców redukujących zatrudnienie wynosi 3, ale ma zmaleć w najbliższych miesiącach do. 62% 63% 3 Republika Południowej Afryki W RPA deklaracje pracodawców wskazują, że ich optymizm zmalał w porównaniu do poprzedniej edycji badania, w II i III kwartale wskażnik zatrudniania osiągał i więcej, natomiast w IV kwartale wyniósł, choć na początku 2013 r dynamika ma ponownie wzrosnąć, do 5. Pozytywnym sygnałem jest spadek odsetka firm deklarujących zwolnienia specjalistów i menedżerów, z 1 do 9%. Prognozy respondentów na najbliższe miesiące zakłądają utrzymanie się takiej sytuacji w tym obszarze. 5 9% Zjednoczone Emiraty Arabskie Dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów obnizyła się w porównaniu z poprzednią edycją badania, z 54% do 49%. Jednak pracodawcy przewidują większą aktywność na tym polu w najbliższych miesiącach (5). Jednocześnie zmalał też odsetek firm prowadzących redukcje, z 34% do. Dobrym znakiem na początek roku 2013 r. jest prognoza respondenci przewidują, że jeszcze mniej firm będzie zwalniać (22%). 49% 5 22% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 8

11 Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Algieria Choć rynek pracy Algierii nie jest tak dynamiczny jak w innych badanych krajach Afryki, jednak sytuacja specjalistów i menedżerów wygląda dobrze. W IV kwartale 57% pracodawców prowadziło rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Respondenci przewidują spadek dynamiki zatrudniania do 41% na początku 2013 roku. Jednak zmaleć ma również odsetek firm prowadzących redukcje, z 49% w końcu 2012 r. do 32%, co jest dobrym sygnałem dla obecnie zatrudnionych. 57% 41% 49% 32% Angola W Angolii obserwujemy nieco gorszą sytuację na tle średniej wyników z krajów afrykańskich. W ciągu ostatnich miesięcy 2012 r. 44% pracodawców zatrudniało specjalistów i menedżerów, ale już tylko przewiduje dalszą aktywność w tym obszarze w I kwartale 2013 r. Współczynnik dynamiki zwalniania jest wyższy niż zatrudniania, czyli więcej firm redukuje niż tworzy etaty. Jednak w I kwartale ma się on znacznie obniżyć z 52% do 37%. 44% 52% 37% Botswana Wyniki dla Botswany są bardzo optymistyczne. Wysoka dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów zadeklarowana w IV kwartale ma się utrzymać w pierwszych miesiącach 2013 r. Mimo, że wskaźnik obniży się z 82% pozostanie na wysokim poziomie 73%. Towarzyszy temu drugi pozytywny trend, malejący odsetek firm deklarujących zwolnienia. Z zmniejszy się on do, co wskazuje, że gospodarka będzie się rozwijała. 82% 73% Ghana Także w Ghanie widać pozytywne tendencje na rynku pracy specjalistów i menedżerów. Wysoka aktywność firm w obszarze rekrutacji w IV kwartale (6) ma jeszcze wzrosnąć w kolejnym, osiągając 79%. Co prawda wzrośnie też osetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z 32% do 37%, jednak dynamika zwalniania pozostanie na poziomie dużo niższym niż dynamika zatrudniania. 6 79% 32% 37% Mozambik Obserwujemy dużą aktywność na rynku pracy w IV kwartale 2012 r. Zgodnie z deklaracjami pracodawców 5 z nich rekrutowało i tyle samo redukowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów, co wskazuje na wymianę kadr między firmami lub optymalizację zatrudnienia. Prognozy respondentów na I kwartał 2013 r. wskazują, że aktywność rekrutacyjna utrzyma się na poziomie, a dynamika zwolnień zmaleje do, 5 5 Nigeria Dynamika zatrudnienia w Nigerii jest bardzo wysoka, aż 70% pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji w IV kwartale 2012 r. Jeszcze więcej, bo 7 ma takie plany na I kwartał 2013 r. Stosunkowo wysoki poziom aktywność w obszarze zwolnień () ma nieco zmaleć w kolejnych miesiącach (4), co oznacza wzrost stabilności rynku pracy. 70% 7 4 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 9

12 Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Australia Dynamika zatrudniania na australijskim rynku pracy osłabła. W IV kwartale 2012 r. rekrutacje specjalistów i menedżerów prowadziło 54% pracodawców, o 10 punktów procentowych mniej niż w połowie roku. Respondenci spodziewają się nieco bardziej optymistycznego początku roku 2013, plany rekrutacyjne ma 57% pracodawców. Z drugiej strony obserwujemy nieco mniejszą aktywność firm w obszarze zwolnień w tej grupie zawodowej (39% w porównaniu do 42%). W I kwartale 2013 r. oczekiwany jest dalszy spadek odsetka firm prowadzących redukcje. 54% 57% 39% Chiny Rynek pracy w Chinach nadal jest w bardzo dobrej kondycji, choć odsetek firm prowadzących rekrutacje zmalał w porównaniu z poprzednią edycją badania (72%) to pozostaje na wysokim poziomie 59%. Większość pracodawców przewiduje, że w najbliższych miesiącach nadal będzie rekrutować (54%). Pozytywny trend obserwujemy w obszarze zwolnień, gdzie aktywność firm się obniżyła. Odsetek pracodawców prowadzących redukcje wyniósł w IV kwartale i ma utrzymać ten poziom na pcozątku 2013 r. 59% 54% Filipiny Dynamika rynku pracy na Filipinach ponownie wzrosła, po lekim osłabieniu w połowie 2012 r. W IV kwartale odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje wyniósł 71% i ma utrzymać się na tym poziomie w I kwartale 2013 r. Z drugiej strony co druga firma deklaruje zwolnienia na przełomie 2012 i 2013 roku. 71% 71% 52% 52% Indie Firmy w Indiach są mniej aktywne w obszarze rekrutacji. W IV kwartale 2012 r. 40% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, wobec 5 latem tego roku. To najniższy wynik na tle krajów Azji. Prognozy wskazują na lekkie odbicie w pierwszych miesiącach 2013 r. i wzrost wskaźnika do 43%. Jeśli chodzi o redukcje sytuacja jest stabilna, odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla oscyluje wokół 20%. 40% 43% 20% 21% Japonia Podobnie jak w innych azjatyckich krajach, rynek pracy w Japonii pozostaje w dobrej kondycji. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 5 i zmalał nieco w porównaniu z wynikiem z połowy roku (62%). Jednak w najbliższych miesiącach przewidywany jest ponowny wzrost aktywności, do 63%. W IV kwartale odnotowano lekki wzrost wskaźnika zwolnień, z do 37%, choć i tu sytuacja ma ulec poprawie w I kwartale 2013 r. (spadek do 32%). 5 63% 37% 32% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 10

13 Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Korea Południowa Odsetek pracodawców w Korei Południowej rekrutujących specjalistów i menedżerów znacznie zmalał w porównaniu w poprzednią edycją badania, z 53% do 37%. Oznacza to znaczne wyhamowanie dynamiki zatrudniania. Jednak w najbliższych miesiącach oczekiwany jest ponowny wzrost wskaźnika do 4. Jednocześnie nieco wzrasta aktywność firm w obszarze zwolnień, w IV kwartale 2012 r. 32% pracodawców redukowało zatrudnienie, a w I kwartale 2013 r. ma to być 34%. 37% 4 32% 34% Malezja Aktywność rekrutacyjna firm w Malezji nieco osłabła w IV kwartale w porównaniu z połową roku, wskaźnik dynamiki zatrudnienia spadł z 51% do 4. Podobnie jak w innych krajach regionu respondenci oczekują poprawy sytuacji w 2013 roku - 49% pracodawców ma plany rekrutacyjne. Mniejszy wskaźnik rekrutacji pokrywa się z malejącym wskaźnikiem zwolnień (z 2 do w IV kwartale i prognozowane w I kwartale 2013 r.). Oznacza to, że firmy starają się zatrzymać aktualnych pracowników. 4 49% Singapur W Singapurze po raz kolejny odnotowano wzost dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów. Wskaźnik osiągnał 52% w IV kwartale, a w pierwszych miesiącach 2013 r. już 4 pracodawców ma zamiar rekrutować. Odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla utzrymuje się na niskim poziomie i wynosi. Jak wskazują prognozy w I kwartale 2013 r. ma jeszcze delikatnie zmaleć, do 1. 52% 4 1 Tajwan Dynamika zatrudnienia na Tajwanie wynosi 4 i jest znacznie niższa, niż w ostatniej edycji badania (70%), jednak nadal utrzymuje się ponad globalną średnią. Pracodawcy planują być bardziej aktywni w I kwartale 2013 r., 5 przewiduje rekrutacje. Z drugiej strony rośnie także wskaźnik aktywności w obszarze zwolnień, takie działania w IV kwartale deklarowało pracodawców. Dobrym znakiem jest oczekiwanie, że w najbliższych miesiącach odsetek firm redukujących zatrudnienie spadnie do Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 11

14 Rynek pracy w Amerykach Argentyna Dynamika zatrudnienia w Argentynie zmalała w porównaniu z poprzednią edycją badania. W IV kwartale 4 pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Jednocześnie lekko obniżył się odsetek firm prowadzacych zwolnienia, z 44% do 42%. Odpowiedzi respondentów wskazują na delikatną poprawę sytuacji na początku 2013 r., dynamika zatrudniania ma wzrosnąć do, a zwalniania zmaleć do % 3 Brazylia W Brazylii pracodawcy sa nieco ostrożniejsi, jeśli chodzi o rekrutacje, jednak na rynku pracy panuje stabilna sytuacja. 4 respondentów zadeklarowało zatrudnianie specjalistów i menedżerów w IV kwartale 2012 r., a 34% zwalnianie. W pierwszych miesiącach 2013 r. sytuacja ma pozostać bez zmian, tyle samo firm co wcześniej planuje zatrudniać oraz zwalniać pracowników średniego i wyższego szczebla % 34% Chile Dane dla rynku pracy w Chile sygnalizują lekkie osłabienie dynamiki. W porównaniu do poprzedniej edycji badania nieco mniej firm deklaruje zatrudnianie, a nieco więcej zwalnianie specjalistów i menedżerów. Rekrutacje w IV kwartale 2012 r. prowadziło pracodawców, wobec 39% zwlaniających pracowników. W I kwartale 2013 r. oczekiwane jest lekkie pogłębienie tej tendencji, każdy ze wskaźników ulegnie dalszej zmianie o 2 punkty procentowe. 4 39% 41% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 12

15 Rynek pracy w Amerykach Kanada Mimo iż wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale był znacznie niższy niż w poprzedniej edycji badania (wtedy wyniósł 73%), to jednak osiągnął 52%, co oznacza dobre możliwości do znalezienia pracy dla specjalistów i menedżerów w Kanadzie. Z kolei redukcje w tym okresie zadeklarowało 4. Pracodawcy patrzą nieco bardziej optymistycznie na początek 2013 r., kiedy 57% planuje zatrudniać, a nieco mniej, bo 44%, zwalniać pracowników średniego i wyższego szczebla. 52% 57% 4 44% Meksyk Ostatnie trzy miesiące były okresem osłabienia dynamiki rynku pracy w Meksyku. Po bardzo aktywnym okresie w połowie roku, gdzie rekrutacje prowadzło 74% pracodawców, w IV kwartale 2012 r. odnotowano znaczny spadek wskaźnika, do 4. Jednak prognozy wskazują na jego odbicie w nadchodzących miesiącach, do poziomu 57%. Z kolei odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się na stałym poziomie, ok % 32% Stany Zjednoczone W IV kwartale 2012 r. w USA 52% pracodawców prowadziło rekrutacje. To o 14 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej edycji badania, jednak zdecydowanie więcej niż wynosi globalna średnia. Prognoza na poziomie również 52% wskazuje na stabilizację sytuacji na rynku pracy. Lekko, o 2 punkty procentowe, wzrósł odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia specjalistów i menedżerów, i tu także w najbliższych miesiącach oczekiwana jest stabilziacja. 52% 52% Antal Global Snapshot Edition 13 January 2013 Page 13

16 Sektory z najwyższą prognozą dynamiki zatrudniania w I kwartale 2013 r. Europa Zachodnia Europa Śr.-Wsch. i Eurazja Edukacja 73% Usługi ochroniarskie 89% Nieruchomości 64% Dobra luksusowe 8 Księgowość i Doradztwo 5 SSC/BPO 83% E-Commerce i Social Media Media i Reklama 71% Energetyka - Paliwa 4 E-Commerce i Social Media 70% Usługi ochroniarskie 4 IT - Sprzęt 64% Ubezpieczenia 4 Ubezpieczenia 59% IT - Sprzęt 4 IT - Oprogramowanie 59% Bliski Wschód Afryka Elektronika 100% Ubezpieczenia 80% Turystyka 100% IT - Sprzęt 74% Nieruchomości 100% Bankowość 70% SSC/BPO 100% Budownictwo 70% Usługi komunalne 100% Telekomunikacja 69% Dobra Konsum 8 Turystyka 67% Logistyka 71% Usługi komunalne 67% Bankowość 67% Opakowania 64% Region Azji i Pacyfiku Ameryki Dobra luksusowe 8 SSC/BPO 100% Odzież 81% Usługi komunalne 8 FMCG 74% Bankowość 83% IT - Sprzęt 72% Kancelarie prawne 81% Usługi ochroniarskie 69% Farmacja 77% Nieruchomości 69% Zdrowie 71% Edukacja 6 E-Commerce i Social Media 70% Dobra konsumenckie 6 Rolnictwo 67% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 14

17 Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej FRANCJA MOTORYZACJA CHEMIA BUDOWNICTWO 59% 2 40% 53% 3 22% 11% 60% 60% 70% DOBRA KONSUMENCKIE ELEKTRONIKA FMCG 60% 60% 60% 40% 40% ZDROWIE KANCELARIE PRAWNE LOGISTYKA 40% 40% 22% 11% 22% 22% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA IT - SPRZĘT 43% 4 67% % IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 21% 52% 4 43% 57% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 15

18 Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO % 2 19% 19% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO % % 5 63% DOBRA KONSUMENCKIE 42% 4 39% 3 E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 2 42% 2 2 ELEKTRONIKA 11% 19% 11% ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA FMCG 22% 31% 22% 13% 13% % 2 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 16

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 11. - kwiecień 2012 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Spis treści Wstęp Wstęp s. 1 Zbliżenie na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Zbliżenie na lokalne rynki. Kluczowe sektory. Podsumowanie. Dyscypliny I funkcje. Region Azji i Pacyfiku.

Spis treści. Wprowadzenie. Zbliżenie na lokalne rynki. Kluczowe sektory. Podsumowanie. Dyscypliny I funkcje. Region Azji i Pacyfiku. Spis treści Wprowadzenie Słowo wstępu Strona 1 Sytuacja na rynku pracy Strona 2 Mapa zatrudnień Strona 3 Interesujące fakty Strona 4 Zbliżenie na lokalne rynki Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania,

Bardziej szczegółowo

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW

52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW Czwartek, 14 maja 2009 roku 52% PRACODAWCÓW AKTYWNIE ZATRUDNIA SPECJALISTÓW I MENEDśERÓW AŜ 52% przedsiębiorstw w Polsce aktywnie szuka pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedŝerskie średniego

Bardziej szczegółowo

Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy.

Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie, mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 17 ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w polsce i na świecie Czerwiec 2015 www.antalglobalsnapshot.com www.antalglobalsnapshot.com

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q2 28 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 28 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/8 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2011 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2011 roku Barometr Manpower Q3 11 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 11 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/11 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower

Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower podaż popyt Mobilność zawodowa 2008 r. Wyniki badania Manpower Spis treści Badanie Mobilność zawodowa 1 Wyniki globalne 2 Aneks 10 Badanie Mobilność zawodowa Badanie Manpower Mobilność zawodowa zostało

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2010 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2010 roku Barometr Manpower Q4 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower IV kwartał roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/ Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2015 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2015 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 215 roku 4 215 Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2011 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2011 roku Barometr Manpower Q4 2011 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower IV kwartał 2011 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/11 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z 13. edycji badania Warszawa, 15 października 2013 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower I kwartał 2010 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower I kwartał 2010 roku Barometr Manpower Q1 2 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower I kwartał 2 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q1/ Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl Warszawa, 14.03.2017 r. Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2009 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2009 roku Barometr Manpower Q3 9 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 9 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/9 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2017 roku

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2017 roku Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 217 roku 4 217 Polska Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q3 2008 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 2008 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/08 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Q1 213 Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q1/13 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie regionów Porównanie sektorów Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski Kanada Wielka Szwecja Irlandia Holandia Brytania Polska Niemcy Rosja USA Meksyk Nigeria Turcja Izrael Arabia ZEA Saudyjska Indie Chiny Korea Japonia Połud niowa Wietnam Malezja Singapur Brazylia Afryka

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Monitor Rynku Pracy Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 2016 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 2016 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 16 roku Q2 16 Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II

Bardziej szczegółowo

Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na zwiększenie dynamiki zatrudnienia w II kwartale 2010 r.

Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na zwiększenie dynamiki zatrudnienia w II kwartale 2010 r. Kontakt: Dagmara Bałusz Manpower +48 22 504 08 52 +48 608 480 596 dagmara.balusz@manpower.pl Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazują na zwiększenie dynamiki zatrudnienia w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Q2 213 Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/13 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie regionów Porównanie sektorów Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Q4 13 Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/13 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie regionów Porównanie sektorów Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Q2 2012 Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/12 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie regionów Porównanie sektorów Perspektywy

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup III kwartał 2017 roku

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup III kwartał 2017 roku Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup III kwartał 217 roku 3 217 Polska Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Q4 2012 Perspektyw Zatrudnienia Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/12 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie regionów Porównanie sektorów Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017)

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.0.09.2017).2017) p 2004307273 Pieśń ludowa afgańska 386 Muzyka afgańska 0a1006655x p 2004307277 Pieśń ludowa Dagestanu 386 Muzyka Dagestanu

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 2016 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 2016 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 216 roku 1 216 Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 2016 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 2016 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 16 roku 2 16 Polska Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski

Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Badanie: Talenty w Bankowości 2014 Raport dla Polski Lista czterech najpopularniejszych sektorów, z którymi swoją przyszłość zawodową chcieliby związać polscy studenci nie zmieniła się od roku 2008, ale

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 2018 roku

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 2018 roku Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 18 roku 1 18 Polska Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo