ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANTAL GLOBAL SNAPSHOT"

Transkrypt

1 Edycja Styczeń 2013 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów

2 Spis treści Wprowadzenie Wstęp 1 Zbliżenie na lokalne rynki Kluczowe sektory Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja 2 Grecja, Hiszpania, Holadnia, Irlandia 3 Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia 4 Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 5 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Izrael, Polska 6 Rosja, Rumunia, Turcja, Węgry 7 Afryka i Bliski Wschód Arabia Saudyjska, Egipt, Katar, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 Algieria, Angola, Botswana, Ghana, Mozambik, Nigeria 9 Najbardziej dynamiczne sektory w regionach 14 Europa Zachodnia Francja 15 Hiszpania 16 Holandia 18 Niemcy 19 Wielka Brytania 21 Włochy 23 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria 25 Polska 26 Rumunia 28 Węgry 29 Region Azji i Pacyfiku Australia, Chiny, Filipiny, Indie, Japonia 10 Korea Południowa, Malezja, Singapur, Tajwan 11 Afryka i Bliski Wschód Republika Południowej Afryki 30 Zjednoczone Emiraty Arabskie 32 Ameryki Argentyna, Brazylia, Chile 12 Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone 13 Region Azji i Pacyfiku Chiny 33 Indie 35 Singapur 37 Dyscypliny i funkcje Prognozy rekrutacji w Q Prognozy zwolnień w Q Podsumowanie Największa i najmniejsza dynamika regiony, kraje i sektory w ujęciu globalnym 40, 41, 42 Wnioski 43 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2012

3 Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki trzynastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie niemal 17 tysięcy przedsiębiorstw z 52 kluczowych krajów pięciu kontynentów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Chairman and CEO Antal International O Antal International Antal International jest międzynarodową firmą executive recruitment posiadającą 110 oddziałów w 35 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku i jako jedna z pierwszych w branży rekrutacyjnej wprowadziła podział zespołów na specjalizacje. Konsultanci koncentrują się na wąskich sektorach i dyscyplinach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach.więcej informacji na O Antal Polska W Polsce Antal International działa od 1996 roku i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego. Dzięki rozwiązaniom HR Consulting z zakresu oceny i rozwoju pracowników oraz Recruitment Process Outsourcing firma kompleksowo odpowiada na potrzeby pracodawców. Więcej informacji na Metodologia Trzynasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z przedsiębiorstwami z 52 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2743 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 8 października do 30 listopada 2012 r. Pytania zawarte w ankiecie: Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 1

4 Rynek pracy w Europie Zachodniej Austria Dla austriackiego rynku pracy IV kwartał 2012 r. był pozytywny. Mimo ostrożnych prognoz, odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł w stosunku do wcześniej badanego okresu z 49% do 53%. Choć 42% pracodawców zadeklarowało zwolnienia w końcówce roku, przewidywania na I kwartał 2013 r. wskazują, że należy spodziewać się spadku tego odsetka do, co sugeruje większe zaufanie do gospodarki austriackiej. 53% 4 42% Belgia Dynamika na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Belgii w IV kwartale była stabilna, zatrudnianie dekralowało 53% pracodawców, co oznacza lekki spadek w stosunku do uzysjanych w lipcu 54%. Mimo odnotowanego wcześniej niskiego odsetka dot. Zwolnień ( ), to 40% respondentów zadeklarowało redukcje w ostatnich miesiącach 2012 r. Jednak wskaźnik ten ma zmaleć w I kwartale 2013 r. firm planuje zwolnienia. Jednocześnie pracodawców planuje zatrudniać w 2013 r. 53% 40% Dania Na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Danii obserwujemy znaczną dynamikę. W IV kwartale 2012 r. odsetek firm deklarujących rekrutacje wyniósł z 64%, i taki sam odsetek firm deklarował zwolnienia. Mamy do czynienia z dużą mobilnością pracowników na średnim i wyższym szczeblu. Mimo, że wskażnik zatrudniania nie osiągnął poziomu z poprzedniej edycji badania (7), to bieżące wyniki są pozytywne na tle danych z marca 2012 r. (51%). Deklaracje pracodawców zapowiadają stabilizację sytuacji w 2013 roku, do 40% zmaleje odsetek firm prowadzących redukcje. 64% 53% 64% 40% Finlandia W Finlandii utrzymał się wysoki wskaźnik rekrutacji, aż 62% pracodawców prowadziło w IV kwartale 2012 r. rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Odsetek ten ma zmaleć na początku 2013 r. do 53%. Jednocześnie zmniejsza się dynamika zwolnień, 40% pracodaców deklaruje redukcje na przełomie 2012 i 2013 r. Takie dane zwiastują dobry okres na fińskim rynku pracy. 62% 53% 40% 40% Francja Deklaracje dotyczące zatrudniania są nieco mniej optymistyczne niż w poprzedniej edycji badania, działania takie w IV kwartale prowadziło 44% firm (w por. do 52%). Takie wyniki nie są zaskoczeniem, w sytuacji, gdy francuska gospodarka walczy ze spowolnieniem. Odsetek pracodawców, którzy redukowali zatrudnienie w końcówce 2012 r. wyniósł, natomiast przewidywania wskazują, że sytuacja ulegnie lekkiej poprawie na początku 2013 r. 44% 42% 31% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 2

5 Rynek pracy w Europie Zachodniej Grecja W Grecji na rynku pracy, mimo niepewności gospodarczej, obserwujemy wyraźne oznaki poprawy sytuacji specjalistów i menedżerów. Zdecydowanie wzrósł wskaźnik zatrudniania z w sierpniowej edycji badania, do w IV kwartale 2012 r. Obserwujemy stabilizację sytuacji w obszarze zwolnień, podobnie jak w połowie roku, po jego koniec 44% pracodawców zwalniało. Wskaźnik ten ma zmaleć na początku 2013 r. do 41%. 4 44% 41% Hiszpania Zgodnie z przewidywaniami i trudną sytuacją gospodarczą, dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Hiszpanii nieznacznie osłabiła się, z poziomu 34% do 31%. Na początku 2013 oczekiwany jest jej dalszy lekki spadek, do 2. W obszarze zwolnień co trzeci pracodawca prowadził redukcje na koniec 2012 r. i tyle same przewiduje je na początek 2013 r. 31% 2 31% Holandia Wyniki dla Holandii wskazują na lekkie osłabienie dynamiki zatrudniania, po jej wzroście w ostatniej, sierpniowej edycji badania. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 43%, jednak respondenci optymistycznie patrzą na nadchodzące miesiące i przewidują wzrost aktywności firm w tym obszarze (). Jednocześnie obserwujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zwolnień, który po w lipcu wyniósł w ostatnich miesiącach 2012 r. Z początkiem nowego roku ma on jednak wrócić do wcześniejszego poziomu. 43% Irlandia Dynamika zatrudniania w Irlandii nie jest tak wysoka, jak w poprzedniej edycji, jednak kraj radzi sobie dobrze w porównaniu do swoich europejskich sąsiadów. Odsetek pracodawców deklarujących zatrudnianie w IV kwartale wyniósł 51%, jednak prognozy na początek 2013 r. zapowiadają lekki wzrost, do 54%. Co prawda aktywność w obszarze zwolnień zadeklarowało więcej firm, niż w poprzedniej edycji badania (41% w por. do 3), jednak według prognoz nie przewiduje się dalszego wzrostu tego wskaźnika. 51% 54% 41% 41% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 3

6 Rynek pracy w Europie Zachodniej Luksemburg W porównaniu do poprzedniej edycji badania, wskaźnik dynamiki zatrudnienia w Luksemburgu zmalał do 43%. Na początku 2013 r. oczekiwane jest jego dalsze lekkie osłabienie, do poziomu 39%. Jeśli chodzi o zwolnienia, mimo iż w ostatnich miesiącach 2012 r. 4 pracodawców deklarowało aktywmość w tym obszarze, to prognoza na I kwartał 2013 r. wskazuje na nieznaczną poprawę sytuacji i spadek wskaźnika do 41%. 43% 39% 4 41% Niemcy Odsetek firm prowadzących rekrutacje, mimo że nadal stosunkowo niewielki, zwiększył się w IV kwartale do 32%, 5 punktów procentowych powyżej poziomu z ostatniego badania. Jednocześnie sytuacja specjalistów i menedżerów na niemieckim rynku pracy jest jedną z najlepszych pod względem zagrożenia zwolnieniami tylko pracodawców deklarowało redukcje w IV kwartale, a jedynie przewiduje je na początku 2013 r. 32% Norwegia Podobnie jak w innych krajach skandynawskich, na rynku pracy w Norwegii obserwujemy stosunkowo dobrą sytuację specjalistów i menedżerów. Odsetek pracodawców deklarujących rekrutacje zmalał z 60% w poprzedniej edycji badania, do nadal pozytywnych 54% w IV kwartale 2012 r. Według prognoz respondentów wskaźnik ten lekko osłabi się w najbliższych miesiącach, do. Z drugiej strony nieco mniej firm deklaruje redukcje, w IV kwartale było to 44%, a na początek 2013 r. takie plany ma 4 pracodawców. 54% 44% 4 Portugalia Dynamika zatrudniania w Portugalii nieco poprawiła się w porównaniu do sierpniowej edycji badania. 39% (w por. do 37%) pracodawców deklarowało rekrutacje w IV kwartale, a ma takie plany na początek 2013 r. Odsetek firm przeprowadzających redukcje wzrósł lekko z 3 do 39% w ostatnich miesiącach 2012 r., a w najbliższym czasie przewidywany jest jego dalszy wzost do 43%. 39% 39% 43% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 4

7 Rynek pracy w Europie Zachodniej Szwajcaria W Szwajcarii odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 52%, czyli zmalał o 6 punktów procentowych w porównaniu do deklaracji respondentów w poprzedniej edycji badania. Niezmiennie prognozy na następny kwartał są ostrożne 43% pracodawców przewiduje zatrudnienia. Wskaźnik firm prowadzących zwolnienia zarówno w końcówce 2012 r. jak i na początku 2013 r. oscyluje wokół 31%. Wskazuje to na pogorszenie nastrojów pracodawców od wcześniejszejj edycji badania. 52% 43% 31% Szwecja Dynamika zatrudniania w Szwecji utrzymuje się na stosunkowo optymistycznym poziomie 5, choć nieco mniej pracodawców deklaruje chęć rekrutowania na początku 2013 r., to nadal stanowią oni ponad połowę respondentów (53%). Odsetek firm potwierdzających zwolnenia w tej edycji (40%) był o 2 punkty procentowe wyższy, niż w poprzedniej (3). A prognozy wskazują na pozytywny trend, tj. ponowny lekki spadek wskaźnika, w I kwartale 2013 r. 5 53% 40% 3 Wielka Brytania Brytyjski rynek pracy wykazuje znamiona stabilizacji, tendencja do zatrudniania lekko osłabła, ale odsetek firm deklarujących aktywność w tym obszarze nadal oscyluje wokół 4. Podobnie wygląda prognoza na początek 2013 r. Jednocześnie na stabilnym poziomie utrzymuje się wskaźnik zwalniania, zarówno w IV kwartale 2012 r, jak i prognozowany na pierwsze miesiące 2013 roku. 4 4 Włochy We Włoszech dynamika zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów zmniejszyła się w porównaniu z poprzednią edycją badania. 34% firm poszukiwało kandydatów w IV kwartale, tj. o 10 punktów procentowych mniej niż w połowie roku. Także 34% respondentów przewiduje rekrutacje na początku 2013 r. Jednocześnie zmniejszył się wskaźnik redukcji o kilka punktów procentowych pracodawców prowadziło zwolnienia w IV kwartale, a 1 ma takie plany na kolejny kwartał. 34% 34% 1 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 5

8 Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Bułgaria Odsetek pracodawców w Bułgarii prowadzących rekrutacje osiągnął 51%, co oznacza spadek dynamiki w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Respondenci są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o poczatek roku, już tylko 42% planuje zatrudnienia. Zwiększył się odsetek firm prowadzących redukcje, z w poprzedniej edycji do 32% w IV kwartale 2012 r. Z nowym rokiem oczekiwana jest lekka poprawa sytuacji spadek wskaźnika do 2. 51% 42% 32% 2 Chorwacja Sytuacja na chorwackim rynku pracy specjalistów i menedżerów nie jest tak optymistyczna jak w poprzedniej edycji badania. W IV kwartale 2012 r. pracodawców prowadziło rekrutacje, a 41% ma takie plany na początek 2013 r. Jest to najniższy wynik w grupie badanych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. Pozytywną zmianę obserwujemy w deklaracjach dot. zwalniania, odsetek pracodawców realizujących redukcje zmalał o 7 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. 41% 32% Czechy Wskaźnik zatrudniania w Czechach utrzymał się na poziomie sprzed kilku mesięcy 5 pracodawców prowadziło rekrutacje w IV kwartale 2012 r. Respondenci są nieco bardziej ostrożni, jeśli chodzi o prognozy, deklaruje plany zatrudniania na średnim i wyższym szczeblu. Względnie stabilne tendencje obserwujemy, jeśli chodzi o zwolnienia pod koniec 2012 r. deklarowało je 3 firm (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzedniej edycji badania), a wskażnik ma zmaleć w I kwartale 2013 r % Izrael Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Izraelu wygląda dobrze, 6 firm zatrudniało w IV kwartale, a 67% zadeklarowało takie plany na najbliższe miesiące. W porównaniu z poprzednią edycją zdecydowanie zmalał odsetek pracodawców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla, z 69% w sieprniowej edycji, do 32% obecnie. To bardzo dobry znak dla osób posiadających pracę. 6 67% 32% 2 Polska Optymizm pracodawców w Polsce zmniejszył się w porównaniu z poprzednią edycją badania, w IV kwartale rekrutacje deklarowało 52% firm (w por. do 5). Plany zatrudniania na początku 2013 r. ma 4 respondentów. Pozytywnym znakiem jest stabilizacja wskaźnika zwolnień na stosunkowo niskim poziomie 1 i prognoza. Brak wzrostu w tym obszarze oznacza, że przeważająca większość firm mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej nie zamierza redukować zatrudnienia. 52% 4 1 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 6

9 Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Rosja Pracodawcy w Rosji nadal wykazują dużą aktywność w obszarze rekrutacji, aż 63% zatrudniało w IV kwartale 2012 r. Mimo, że odnotowano lekki spadek wskaźnika w porównaniu z wynikiem z poprzedniej edycji (6), to w najbliższych miesiącach ma pozostać on na wysokim poziomie 62%. Jednocześnie lekko spadł wskaźnik zwolnień, z 37% do 34%, co więcej w I kwartale 2013 r. można się spodziewać jego dalszego spadku. 63% 62% 34% 2 Rumunia Rumuński rynek pracy wykazuje stabilność, odsetek pracodawców rekrutujących na stanowiska średniego i wyższego szczebla nie zmienił się w porównaniu do poprzedniej edycji badania i wynosi 53%. Sytuacja ma wyglądać podobnie w I kwartale 2013 r. Z kolei zwolnienia w IV Kwartale zadeklarował niemal co trzeci respondent, co oznacza lekki wzrost w porównaniu w poprzednią edycją badania. Według prognoz wskaźnik ten będzie nadal lekko rosnąć. 53% 52% Turcja W Turcji sytuacja specjalistów i menedżerów na rynku pracy jest coraz lepsza, co wskazują kolejne edycje badania Antal Global Snapshot. Odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł znacznie, do 6 z 5 w poprzedniej edycji. Respondenci przewidują utrzymanie tej wysokiej dynamiki w najbliższym czasie. Z kolei widmo zwolnień zmalało, z 43% do 31%, a wskaźnik ten ma nadal spadać w I kwartale 2013 r. Dane te przedstawiają bardzo pozytywny obraz i sugerują dobre warunki do rozwoju biznesu w tym kraju % Węgry Niezależnie od wyzwań, jakie przed przedsiębiorcami stawia węgierska gospodarka, rynek pracy specjalistów i menedżerów rozwija się dobrze. Dane Antal Global Snapshot wskazują na ogromny wzrost, jeśli chodzi o deklaracje zatrudniania. W IV kwartale rekrutacje prowadziło 5 pracodawców, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej było to tylko. Respondenci przewidują dalszy wzrost dynamiki w najbliższych miesiącach. Jednocześnie maleje wskaźnik zwolnień, osiągając odpowiednio 21% i 20% % 20% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 7

10 Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Arabia Saudyjska W Arabii Saudyjckiej dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów wyhamowała w porównaniu do wcześniejszej edycji badania. Z 73% pracodawców deklarujących rekrutacje w połowie roku, w IV kwartale aktywność podtrzymało 5. Prognozy respondentów wskazują, że sytuacja nie zmieni się na początku 2013 r. Pozytywna zmiana ma miejsce w obszarze zwolnień, obserwujemy spadek odsetka firm prowadzących tu działania z w poprzedniej edycji badania do % Egipt Rynek pracy w Egipcie w IV kwartale wrócił do dobrej kondycji, po znaczącym spadku aktywności rekrutacyjnej na początku 2012 r. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek firm zatrudniających specjalistów i menedżerów wzrósł z 2 do 51%. Odnotowano też zdecydowany spadek dynamiki, jeśli chodzi o zwolnienia z 7 do 44%. Deklaracje respondentów dotycząc e prognoz na początek 2013 r. wskazują na to, że sytuacja będzie rozwijać się w pozytywnym kierunku, więcej pracodawców przewiduje zatrudnienia niż zwolnienia. 51% 54% 44% Katar W Katarze obserwujemy dobrą sytuację specjalistów i menedżerów, choć odsetek firm prowadzących rekrutacje zmalał w porównaniu z poprzednią edycją badania o 14 punktów procentowych, to nadal jest na wysokim poziomie 62%.Jest to najwyższy wskaźnik dla badanych krajów z Bliskiego Wschodu. Odsetek pracodawców redukujących zatrudnienie wynosi 3, ale ma zmaleć w najbliższych miesiącach do. 62% 63% 3 Republika Południowej Afryki W RPA deklaracje pracodawców wskazują, że ich optymizm zmalał w porównaniu do poprzedniej edycji badania, w II i III kwartale wskażnik zatrudniania osiągał i więcej, natomiast w IV kwartale wyniósł, choć na początku 2013 r dynamika ma ponownie wzrosnąć, do 5. Pozytywnym sygnałem jest spadek odsetka firm deklarujących zwolnienia specjalistów i menedżerów, z 1 do 9%. Prognozy respondentów na najbliższe miesiące zakłądają utrzymanie się takiej sytuacji w tym obszarze. 5 9% Zjednoczone Emiraty Arabskie Dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów obnizyła się w porównaniu z poprzednią edycją badania, z 54% do 49%. Jednak pracodawcy przewidują większą aktywność na tym polu w najbliższych miesiącach (5). Jednocześnie zmalał też odsetek firm prowadzących redukcje, z 34% do. Dobrym znakiem na początek roku 2013 r. jest prognoza respondenci przewidują, że jeszcze mniej firm będzie zwalniać (22%). 49% 5 22% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 8

11 Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Algieria Choć rynek pracy Algierii nie jest tak dynamiczny jak w innych badanych krajach Afryki, jednak sytuacja specjalistów i menedżerów wygląda dobrze. W IV kwartale 57% pracodawców prowadziło rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Respondenci przewidują spadek dynamiki zatrudniania do 41% na początku 2013 roku. Jednak zmaleć ma również odsetek firm prowadzących redukcje, z 49% w końcu 2012 r. do 32%, co jest dobrym sygnałem dla obecnie zatrudnionych. 57% 41% 49% 32% Angola W Angolii obserwujemy nieco gorszą sytuację na tle średniej wyników z krajów afrykańskich. W ciągu ostatnich miesięcy 2012 r. 44% pracodawców zatrudniało specjalistów i menedżerów, ale już tylko przewiduje dalszą aktywność w tym obszarze w I kwartale 2013 r. Współczynnik dynamiki zwalniania jest wyższy niż zatrudniania, czyli więcej firm redukuje niż tworzy etaty. Jednak w I kwartale ma się on znacznie obniżyć z 52% do 37%. 44% 52% 37% Botswana Wyniki dla Botswany są bardzo optymistyczne. Wysoka dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów zadeklarowana w IV kwartale ma się utrzymać w pierwszych miesiącach 2013 r. Mimo, że wskaźnik obniży się z 82% pozostanie na wysokim poziomie 73%. Towarzyszy temu drugi pozytywny trend, malejący odsetek firm deklarujących zwolnienia. Z zmniejszy się on do, co wskazuje, że gospodarka będzie się rozwijała. 82% 73% Ghana Także w Ghanie widać pozytywne tendencje na rynku pracy specjalistów i menedżerów. Wysoka aktywność firm w obszarze rekrutacji w IV kwartale (6) ma jeszcze wzrosnąć w kolejnym, osiągając 79%. Co prawda wzrośnie też osetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z 32% do 37%, jednak dynamika zwalniania pozostanie na poziomie dużo niższym niż dynamika zatrudniania. 6 79% 32% 37% Mozambik Obserwujemy dużą aktywność na rynku pracy w IV kwartale 2012 r. Zgodnie z deklaracjami pracodawców 5 z nich rekrutowało i tyle samo redukowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów, co wskazuje na wymianę kadr między firmami lub optymalizację zatrudnienia. Prognozy respondentów na I kwartał 2013 r. wskazują, że aktywność rekrutacyjna utrzyma się na poziomie, a dynamika zwolnień zmaleje do, 5 5 Nigeria Dynamika zatrudnienia w Nigerii jest bardzo wysoka, aż 70% pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji w IV kwartale 2012 r. Jeszcze więcej, bo 7 ma takie plany na I kwartał 2013 r. Stosunkowo wysoki poziom aktywność w obszarze zwolnień () ma nieco zmaleć w kolejnych miesiącach (4), co oznacza wzrost stabilności rynku pracy. 70% 7 4 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 9

12 Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Australia Dynamika zatrudniania na australijskim rynku pracy osłabła. W IV kwartale 2012 r. rekrutacje specjalistów i menedżerów prowadziło 54% pracodawców, o 10 punktów procentowych mniej niż w połowie roku. Respondenci spodziewają się nieco bardziej optymistycznego początku roku 2013, plany rekrutacyjne ma 57% pracodawców. Z drugiej strony obserwujemy nieco mniejszą aktywność firm w obszarze zwolnień w tej grupie zawodowej (39% w porównaniu do 42%). W I kwartale 2013 r. oczekiwany jest dalszy spadek odsetka firm prowadzących redukcje. 54% 57% 39% Chiny Rynek pracy w Chinach nadal jest w bardzo dobrej kondycji, choć odsetek firm prowadzących rekrutacje zmalał w porównaniu z poprzednią edycją badania (72%) to pozostaje na wysokim poziomie 59%. Większość pracodawców przewiduje, że w najbliższych miesiącach nadal będzie rekrutować (54%). Pozytywny trend obserwujemy w obszarze zwolnień, gdzie aktywność firm się obniżyła. Odsetek pracodawców prowadzących redukcje wyniósł w IV kwartale i ma utrzymać ten poziom na pcozątku 2013 r. 59% 54% Filipiny Dynamika rynku pracy na Filipinach ponownie wzrosła, po lekim osłabieniu w połowie 2012 r. W IV kwartale odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje wyniósł 71% i ma utrzymać się na tym poziomie w I kwartale 2013 r. Z drugiej strony co druga firma deklaruje zwolnienia na przełomie 2012 i 2013 roku. 71% 71% 52% 52% Indie Firmy w Indiach są mniej aktywne w obszarze rekrutacji. W IV kwartale 2012 r. 40% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, wobec 5 latem tego roku. To najniższy wynik na tle krajów Azji. Prognozy wskazują na lekkie odbicie w pierwszych miesiącach 2013 r. i wzrost wskaźnika do 43%. Jeśli chodzi o redukcje sytuacja jest stabilna, odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla oscyluje wokół 20%. 40% 43% 20% 21% Japonia Podobnie jak w innych azjatyckich krajach, rynek pracy w Japonii pozostaje w dobrej kondycji. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w IV kwartale 2012 r. wyniósł 5 i zmalał nieco w porównaniu z wynikiem z połowy roku (62%). Jednak w najbliższych miesiącach przewidywany jest ponowny wzrost aktywności, do 63%. W IV kwartale odnotowano lekki wzrost wskaźnika zwolnień, z do 37%, choć i tu sytuacja ma ulec poprawie w I kwartale 2013 r. (spadek do 32%). 5 63% 37% 32% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 10

13 Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Korea Południowa Odsetek pracodawców w Korei Południowej rekrutujących specjalistów i menedżerów znacznie zmalał w porównaniu w poprzednią edycją badania, z 53% do 37%. Oznacza to znaczne wyhamowanie dynamiki zatrudniania. Jednak w najbliższych miesiącach oczekiwany jest ponowny wzrost wskaźnika do 4. Jednocześnie nieco wzrasta aktywność firm w obszarze zwolnień, w IV kwartale 2012 r. 32% pracodawców redukowało zatrudnienie, a w I kwartale 2013 r. ma to być 34%. 37% 4 32% 34% Malezja Aktywność rekrutacyjna firm w Malezji nieco osłabła w IV kwartale w porównaniu z połową roku, wskaźnik dynamiki zatrudnienia spadł z 51% do 4. Podobnie jak w innych krajach regionu respondenci oczekują poprawy sytuacji w 2013 roku - 49% pracodawców ma plany rekrutacyjne. Mniejszy wskaźnik rekrutacji pokrywa się z malejącym wskaźnikiem zwolnień (z 2 do w IV kwartale i prognozowane w I kwartale 2013 r.). Oznacza to, że firmy starają się zatrzymać aktualnych pracowników. 4 49% Singapur W Singapurze po raz kolejny odnotowano wzost dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów. Wskaźnik osiągnał 52% w IV kwartale, a w pierwszych miesiącach 2013 r. już 4 pracodawców ma zamiar rekrutować. Odsetek firm zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla utzrymuje się na niskim poziomie i wynosi. Jak wskazują prognozy w I kwartale 2013 r. ma jeszcze delikatnie zmaleć, do 1. 52% 4 1 Tajwan Dynamika zatrudnienia na Tajwanie wynosi 4 i jest znacznie niższa, niż w ostatniej edycji badania (70%), jednak nadal utrzymuje się ponad globalną średnią. Pracodawcy planują być bardziej aktywni w I kwartale 2013 r., 5 przewiduje rekrutacje. Z drugiej strony rośnie także wskaźnik aktywności w obszarze zwolnień, takie działania w IV kwartale deklarowało pracodawców. Dobrym znakiem jest oczekiwanie, że w najbliższych miesiącach odsetek firm redukujących zatrudnienie spadnie do Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 11

14 Rynek pracy w Amerykach Argentyna Dynamika zatrudnienia w Argentynie zmalała w porównaniu z poprzednią edycją badania. W IV kwartale 4 pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Jednocześnie lekko obniżył się odsetek firm prowadzacych zwolnienia, z 44% do 42%. Odpowiedzi respondentów wskazują na delikatną poprawę sytuacji na początku 2013 r., dynamika zatrudniania ma wzrosnąć do, a zwalniania zmaleć do % 3 Brazylia W Brazylii pracodawcy sa nieco ostrożniejsi, jeśli chodzi o rekrutacje, jednak na rynku pracy panuje stabilna sytuacja. 4 respondentów zadeklarowało zatrudnianie specjalistów i menedżerów w IV kwartale 2012 r., a 34% zwalnianie. W pierwszych miesiącach 2013 r. sytuacja ma pozostać bez zmian, tyle samo firm co wcześniej planuje zatrudniać oraz zwalniać pracowników średniego i wyższego szczebla % 34% Chile Dane dla rynku pracy w Chile sygnalizują lekkie osłabienie dynamiki. W porównaniu do poprzedniej edycji badania nieco mniej firm deklaruje zatrudnianie, a nieco więcej zwalnianie specjalistów i menedżerów. Rekrutacje w IV kwartale 2012 r. prowadziło pracodawców, wobec 39% zwlaniających pracowników. W I kwartale 2013 r. oczekiwane jest lekkie pogłębienie tej tendencji, każdy ze wskaźników ulegnie dalszej zmianie o 2 punkty procentowe. 4 39% 41% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 12

15 Rynek pracy w Amerykach Kanada Mimo iż wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale był znacznie niższy niż w poprzedniej edycji badania (wtedy wyniósł 73%), to jednak osiągnął 52%, co oznacza dobre możliwości do znalezienia pracy dla specjalistów i menedżerów w Kanadzie. Z kolei redukcje w tym okresie zadeklarowało 4. Pracodawcy patrzą nieco bardziej optymistycznie na początek 2013 r., kiedy 57% planuje zatrudniać, a nieco mniej, bo 44%, zwalniać pracowników średniego i wyższego szczebla. 52% 57% 4 44% Meksyk Ostatnie trzy miesiące były okresem osłabienia dynamiki rynku pracy w Meksyku. Po bardzo aktywnym okresie w połowie roku, gdzie rekrutacje prowadzło 74% pracodawców, w IV kwartale 2012 r. odnotowano znaczny spadek wskaźnika, do 4. Jednak prognozy wskazują na jego odbicie w nadchodzących miesiącach, do poziomu 57%. Z kolei odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się na stałym poziomie, ok % 32% Stany Zjednoczone W IV kwartale 2012 r. w USA 52% pracodawców prowadziło rekrutacje. To o 14 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej edycji badania, jednak zdecydowanie więcej niż wynosi globalna średnia. Prognoza na poziomie również 52% wskazuje na stabilizację sytuacji na rynku pracy. Lekko, o 2 punkty procentowe, wzrósł odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia specjalistów i menedżerów, i tu także w najbliższych miesiącach oczekiwana jest stabilziacja. 52% 52% Antal Global Snapshot Edition 13 January 2013 Page 13

16 Sektory z najwyższą prognozą dynamiki zatrudniania w I kwartale 2013 r. Europa Zachodnia Europa Śr.-Wsch. i Eurazja Edukacja 73% Usługi ochroniarskie 89% Nieruchomości 64% Dobra luksusowe 8 Księgowość i Doradztwo 5 SSC/BPO 83% E-Commerce i Social Media Media i Reklama 71% Energetyka - Paliwa 4 E-Commerce i Social Media 70% Usługi ochroniarskie 4 IT - Sprzęt 64% Ubezpieczenia 4 Ubezpieczenia 59% IT - Sprzęt 4 IT - Oprogramowanie 59% Bliski Wschód Afryka Elektronika 100% Ubezpieczenia 80% Turystyka 100% IT - Sprzęt 74% Nieruchomości 100% Bankowość 70% SSC/BPO 100% Budownictwo 70% Usługi komunalne 100% Telekomunikacja 69% Dobra Konsum 8 Turystyka 67% Logistyka 71% Usługi komunalne 67% Bankowość 67% Opakowania 64% Region Azji i Pacyfiku Ameryki Dobra luksusowe 8 SSC/BPO 100% Odzież 81% Usługi komunalne 8 FMCG 74% Bankowość 83% IT - Sprzęt 72% Kancelarie prawne 81% Usługi ochroniarskie 69% Farmacja 77% Nieruchomości 69% Zdrowie 71% Edukacja 6 E-Commerce i Social Media 70% Dobra konsumenckie 6 Rolnictwo 67% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 14

17 Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej FRANCJA MOTORYZACJA CHEMIA BUDOWNICTWO 59% 2 40% 53% 3 22% 11% 60% 60% 70% DOBRA KONSUMENCKIE ELEKTRONIKA FMCG 60% 60% 60% 40% 40% ZDROWIE KANCELARIE PRAWNE LOGISTYKA 40% 40% 22% 11% 22% 22% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA IT - SPRZĘT 43% 4 67% % IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 21% 52% 4 43% 57% Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 15

18 Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA KSIĘGOWOŚĆ I DORADZTWO ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO % 2 19% 19% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO % % 5 63% DOBRA KONSUMENCKIE 42% 4 39% 3 E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 2 42% 2 2 ELEKTRONIKA 11% 19% 11% ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA FMCG 22% 31% 22% 13% 13% % 2 Antal Global Snapshot 13. edycja styczeń 2013 Strona 16

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury?

Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU towarzystwo ekonomistów polskich Ile kosztują nas wcześniejsze emerytury? Warszawa, luty 2008 r. Sponsor strategiczny FOR Spis treści Wstęp 4 1. Wyzwania przyszłości 5 2. Świadczenia

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo