KOMUNIKAT PRASOWY KOMUNIKAT PRASOWY. Warszawa, dnia 27 października 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT PRASOWY KOMUNIKAT PRASOWY. Warszawa, dnia 27 października 2014 roku"

Transkrypt

1 1

2 KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, dnia 27 października 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY Pneumokoki są jednymi z najbardziej agresywnych, niebezpiecznych, a zarazem najbardziej rozpowszechnionych w naszym środowisku bakterii. Są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, których przebieg kliniczny jest wyjątkowo ciężki. Na poważne choroby wywołane przez pneumokoki chorują najczęściej dzieci do 5. roku życia, ale najwięcej powikłań i ciężkich zakażeń inwazyjnych występuje w pierwszych 2 latach życia. Do chorób inwazyjnych wywoływanych przez pneumokoki należą m.in.: zapalenie płuc z bakteriemią, posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Obarczone są one wysoką śmiertelnością oraz dużą liczbą powikłań. Drobnoustroje te mogą odpowiadać również za łagodniejsze postacie zakażeń, które występują nieporównywalnie częściej niż IChP, takie jak: zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy zapalenie płuc. Zdaniem ekspertów jedyną i skuteczną formą zapobiegania zachorowaniom wywołanym przez pneumokoki jest stosowanie szczepień ochronnych. Szczepienia chronią dzieci, zwłaszcza najmłodsze, przed inwazyjną chorobą pneumokokową oraz przed ewentualnymi powikłaniami, które mogą po niej nastąpić. Jednak z uwagi na niską wiedzę społeczeństwa w tym zakresie oraz ograniczony dostęp do wiarygodnych źródeł informacji, obserwuje się rosnącą niechęć do ich stosowania. Niską wiedzę społeczeństwa potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez PBS DGA w 2010 roku 1. 70% Polaków posiada błędne informacje lub przyznaje, że nie wie, czym są pneumokoki. Niedostateczna jest też wiedza na temat chorób, jakie mogą wywoływać pneumokoki, a także możliwości profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Jedynie ok. 16% społeczeństwa wie o tym, że bakterie te mogą być przyczyną zapalenia płuc czy sepsy. Zasadne jest zatem prowadzenie działań edukacyjnych w celu zmiany obecnej sytuacji. Szczególnie istotne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie pneumokoków i chorób przez nie wywoływanych, zachęcanie do skutecznej profilaktyki poprzez stosowanie szczepień oraz zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek. 1 Badanie przeprowadził PBS DGA w dniach na reprezentatywnej, losowej próbie n=1053 Polaków, źródło informacji 2

3 KOMUNIKAT PRASOWY Aktualnie w Polsce dostępne są dwie szczepionki skoniugowane przeciwko pneumokokom, 10-walentna (PCV10) i 13-walentna (PCV13). Obie szczepionki są bezpieczne, a ich bezpieczeństwo oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych. Główna różnica między nimi dotyczy pokrycia serotypów wywołujących inwazyjną chorobę pneumokokową. Szczepionka 13-walentna gwarantuje szersze pokrycie i zawiera, oprócz antygenów zawartych w PCV10 dodatkowo serotypy 3, 6A i 19A. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) dla obu szczepionek schemat stosowania szczepionki należy ustalić zgodnie z lokalnymi zaleceniami, z uwzględnieniem ryzyka występowania choroby inwazyjnej w różnych grupach wiekowych, chorób współistniejących, jak również danych epidemiologicznych o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych. W dniu 27 października 2014 roku Fundacja Aby żyć zorganizowała w Warszawie konferencję prasową inaugurującą społeczną kampanię edukacyjną pt. Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!. W spotkaniu udział wzięli: Elżbieta Karasek reprezentująca Rzecznika Praw Dziecka, Jolanta Prochaska Naczelnik Wydziału d/s Szczepień Ochronnych w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, prof. dr hab. med. Teresa Jackowska Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP i Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, Członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, dr med. Aneta Górska-Kot Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie, Andrzej Kuczara Prezes Fundacji Aby żyć oraz Ambasadorzy kampanii Katarzyna Cichopek, Rafał Cieszyński, Małgorzata Lewińska. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele mediów. Podczas konferencji podkreślono, iż jedyną i skuteczną formą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez pneumokoki jest stosowanie szczepień ochronnych. Zaznaczono, iż chronią one dzieci, zwłaszcza do 2. roku życia, przed poważnymi skutkami inwazyjnej choroby pneumokokowej oraz przed nosicielstwem. Zaakcentowano konieczność prowadzenia działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń ze strony pneumokoków oraz form profilaktyki w tym zakresie. 3

4 KOMUNIKAT PRASOWY Konferencja stanowiła też oficjalne rozpoczęcie społecznej kampanii edukacyjnej pt. Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!, której organizatorem jest Fundacja Aby żyć. Celem jej jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń pneumokokowych oraz zachęcenie rodziców do szczepienia dzieci w celu zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom wywoływanym przez pneumokoki. Planowane działania w ramach kampanii będą miały zasięg ogólnopolski i potrwają w okresie październik 2014-luty W ramach projektu zostanie zrealizowana kampania edukacyjna w mediach: w internecie (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy na temat szczepień przeciwko pneumokokom strona facebook.com/szczepimy, banery internetowe oraz działania edukacyjne w mediach społecznościowych), w prasie (informacyjne layouty prasowe) oraz w radio (informacyjne spoty radiowe). W poradniach pediatrycznych, w placówkach POZ na terenie całego kraju zostaną rozmieszczone plakaty i ulotki informacyjne. W ramach kampanii odbędzie się też akcja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Objęci nimi będą podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy przebywają w czterech wioskach dziecięcych oraz dzieci z ośrodków objętych Programem Umacniania Rodzin. Kampanię wspierają Ambasadorzy, którzy na jej potrzeby użyczyli swojego wizerunku lub głosu. Projekt uzyskał też poparcie instytucji publicznych, towarzystw naukowych, czołowych ekspertów w dziedzinie pediatrii i wakcynologii oraz stowarzyszeń pacjentów. Więcej informacji: Fundacja Aby żyć ul. Mogilska 40, Kraków tel D&D Communication Renata Obuchowska tel

5 SZCZEPIENIA JAKO JEDYNA I SKUTECZNA FORMA ZAPOBIEGANIA... prof. nadzw. dr hab. med. Teresa Jackowska Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP, Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie Szczepienia jako jedyna i skuteczna forma zapobiegania zakażeniom wywołanym przez pneumokoki. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciwko pneumokokom. Zakażenia wywoływane przez bakterię Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok) są jedną z najczęściej zgłaszanych przyczyn bakteriemii i zapalenia opon mózgowych. Pneumokoki są także jedną z najczęstszych przyczyn pozaszpitalnego zapalenia płuc, które każdego roku występują z częstością 1/1000 u dorosłych osób, ze śmiertelnością szacowaną na 10-20%. W Europie zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową (zapalenie płuc z bakteriemią, posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) waha się od 10 do 100 przypadków na mieszkańców. Pneumokok jest odpowiedzialny także za zapalenia ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy płuc. Najwięcej zachorowań i zgonów wywoływanych przez pneumokoka występuje u dzieci poniżej 2. roku życia i osób powyżej 65. roku życia. Poważnym i narastającym problemem jest oporność pneumokoka na antybiotyki, takie jak penicylina, cefalosporyny, makroilidy. Wyróżnia się ponad 90 typów serologicznych pneumokoków. Monitorowanie zakażeń pneumokokowych wykazało, że za około 80% zakażeń inwazyjnych u dzieci poniżej 5. roku życia odpowiadały izolaty siedmiu serotypów. Pozwoliło to na stworzenie 7-walentnej szczepionki skoniugowanej (PCV7). Kolejne badania oraz zmieniająca się epidemiologia zakażeń pneumokokowych dowiodły, że aby szczepionka mogła być bardziej skuteczna, jej skład musi zostać poszerzony o antygeny kolejnych serotypów. W ten sposób powstały szczepionki: 10-walentna (PCV10, zawierająca dodatkowo w stosunku do PCV7 antygeny: 1, 5 i 7F), 13-walentna (PCV13, zawierająca oprócz antygenów zawartych w PCV10 również: 3, 6A i 19A). Obie szczepionki są dostępne w Polsce i zalecane przez lekarzy. Dla wcześniaków i dzieci z grup ryzyka są obowiązkowe (czytaj: bezpłatne), dla pozostałych zalecane (czytaj: odpłatne). 5

6 SZCZEPIENIA JAKO JEDYNA I SKUTECZNA FORMA ZAPOBIEGANIA... Badania w Polsce Epidemiologia zakażeń pneumokokowych w różnych regionach świata jest odmienna, dlatego konieczne jest ciągłe monitorowanie inwazyjnych zakażeń pneumokokowych. Na podstawie danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), opublikowanych roku, opracowano charakterystykę inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce w latach ( Na podstawie dostarczonych do badania molekularnego próbek pneumokoka oszacowano zapadalność na IChP w Polsce, która była najwyższa u dzieci poniżej 1. roku życia (4,65/ ). W 2013 roku wskaźnik śmiertelności (CFR) był najwyższy w grupie 75+ i wynosił ponad 60%. W 2013 roku w KOROUN przepadano 448 próbek i stwierdzono, że najczęściej inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) we wszystkich grupach wiekowych wywoływały serotypy pneumokoka 3, 14 i 19A, wszystkie obecne w szczepionce PCV13. Natomiast za zgony najczęściej odpowiedzialny był serotyp 3 (100 próbek). 65,6% serotypów pneumokoka, odpowiedzialnych za zgony znajdowało się w szczepionce PCV13, a 40,6% w szczepionce PCV10. U dzieci poniżej 5. roku życia, IChP najczęściej wywoływał serotyp 14, a następnie 19A. Oba są obecne w szczepionce PCV13. Badania przeprowadzone w KOROUN, w latach wykazały, że u dzieci poniżej 5. roku życia, 82,4% wykrytych serotypów pneumokoka "znajdowało się" w szczepionce trzynastowalentnej (PCV13), a 63,6% w szczepionce dziesięciowalentnej (PCV10) (jest to tzw. pokrycie szczepionkowe, czyli te polisacharydy serotypów pneumokoka są obecne w szczepionce). Podobnie stwierdzono u dzieci < 2. roku życia. Pokrycie szczepionkowe wynosiło 81,6% dla szczepionki PCV13 i 63,1% dla szczepionki PCV10. Na podstawie badań z 2013 roku wykazano u dzieci poniżej 5. roku życia, że serotypy pneumokoka niewrażliwe na penicylinę (MIC > 0,06mg/L) w 94,7% "obecne" były w szczepionce PCV13, a w 52,6%, w szczepionce PCV10. We wszystkich grupach wiekowych pokrycie szczepionkowe pneumokoków niewrażliwych na penicylinę (MIC > 0,06mg/L) wynosiło dla szczepionki PCV13 96,6%, a dla PCV10-70,7%. Dlatego też najlepszym sposobem ograniczenia zachorowalności i śmiertelności na IChP jest wprowadzenie w Polsce masowych szczepień u dzieci. Zgodnie z rekomendacjami WHO z 2012 roku, wybór szczepionki powinien być oparty na: a) aktualnej sytuacji epidemiologicznej, b) dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych, c) zapadalności na IChP w poszczególnych grupach wiekowych, d) danych farmakoekonomicznych. 6

7 SZCZEPIENIA JAKO JEDYNA I SKUTECZNA FORMA ZAPOBIEGANIA... Kielce były pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziły masowe szczepienia przeciwko pneumokokom (wówczas była to szczepionka siedmiowalentna PCV7). Analiza przyczyn hospitalizacji, w okresie przed i po wprowadzeniu szczepień wykazała znaczące zmniejszenie hospitalizacji z powodu zapalenia płuc. W pierwszym roku od wprowadzenia szczepień w grupie najmłodszych dzieci o 60%. W 2010 roku stwierdzono u dzieci < 2. roku życia już 82,9% spadek zapadalności na zapalenie płuc. Zaobserwowano także zjawisko odporności zbiorowiskowej, polegające na spadku zapadalności na zapalenia płuc o 43,5% w populacji nieszczepionej, u osób powyżej 65. roku życia. Znamiennie zmniejszyło się także nosicielstwo pneumokoka opornego na penicylinę. Badania przeprowadzone w 2013 roku wykazały, że tylko 6,5% dzieci zaszczepionych w Kielcach szczepionką PCV13 było nosicielami szczepów pneumokoka opornego na penicylinę. Natomiast w populacji nieszczepionej (Ostrowiec Świętokrzyski) nosicielstwo pneumokoka opornego na penicylinę wynosiło 50%. Przykład Kielc jest potwierdzeniem faktu, iż szczepienia całej populacji to jedyna skuteczna metoda zapobiegania IChP, zarówno biorąc pod uwagę aspekty epidemiologiczne, jak i zdrowia publicznego. Grupa Ekspertów na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce rekomenduje na podstawie wyników badań KOROUN w polskiej populacji i danych z Kielc, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom u wszystkich dzieci poniżej 2. roku życia. Obie szczepionki przeciwko pneumokokom są bezpieczne. Bezpieczeństwo szczepionek pneumokokowych oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych. Bardzo częste lub częste zgłaszane reakcje niepożądane to zmniejszenie apetytu, gorączka, drażliwość, rumień czy stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia. Szczepionka PCV13 jest zalecana celem czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowląt, dzieci i młodzieży od 6. tygodnia do 17. roku życia. Szczepionka PCV13 jest także zalecana celem czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej wywoływanej przez bakterie Streptococcus pneumoniae u dorosłych w wieku 18 lat i osób w podeszłym wieku (ChPL 16/10/2013). Szczepionka PCV10 jest zalecana celem czynnego uodpornienia przeciwko chorobie inwazyjnej oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez Streptococcus pneumoniae u niemowląt i dzieci w wieku od ukończenia 6. tygodnia życia do ukończenia 5 lat (ChPL 18/02/2014). Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) dla obu szczepionek schemat stosowania szczepionki należy ustalić zgodnie z lokalnymi zaleceniami, z uwzględnieniem ryzyka występowania choroby inwazyjnej w różnych grupach wiekowych, chorób współistniejących, jak również danych epidemiologicznych o zmienności serotypów w różnych obszarach geograficznych. 7

8 SPOTKANIE PNEUMOKOKA Z CZŁOWIEKIEM dr med. Aneta Górska-Kot Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie Streptococcus pneumoniae = Diplococcus pneumoniae = dwoinka zapalenia płuc popularnie zwana pneumokokiem to jedna z najbardziej rozpowszechnionych w naszym środowisku bakterii. Należy do bakterii tlenowych G (+). Jest jednym z głównych czynników etiologicznych zakażeń dróg oddechowych u człowieka. Gdybyśmy oglądali pneumokoka pod mikroskopem, w dużym powiększeniu to jakby dwie sklejone ze sobą kulki owinięte niejako "słodką", wielocukrową otoczką. Ta właśnie "słodka" otoczka to podstawowy element budowy tej bakterii warunkujący jej zjadliwość. To, jakie rodzaje cukrów (polisacharydów) tworzą tę otoczkę, jak są ze sobą połączone, czy w efekcie tworzą otoczkę grubszą czy chudszą, bardziej pofałdowaną czy gładką, mniej lub bardziej świecącą, o większej lub mniejszej ekspresji warunkuje zjadliwość pneumokoka dla człowieka. W związku z tak dużą zmiennością w budowie otoczki wyróżniamy ponad 90 rożnych rodzajów pneumokoka tzw. serotypów, a z nich około 20 jest odpowiedzialnych za 90% zakażeń u ludzi. W obrębie każdego serotypu wyróżniamy jeszcze mniejsze podgrupy nazywane literami alfabetu: A, B, C, D itd., które z kolei różnią się między sobą antybiotykoopornością, czyli wrażliwością na leczenie rożnymi antybiotykami. Jak wyglądają spotkania pneumokoka z człowiekiem? Mogą one mieć formę od łagodnej, przyjacielskiej relacji, poprzez kłótliwe spotkanie dobrych znajomych, w którym sięgamy po pomoc po antybiotyki, aby wygrać tę kłótnię na argumenty z pneumokokiem po wielką burzliwą walkę, w której zarówno pneumokok, jak i człowiek sięgają po najcięższą broń, najdoskonalsze środki i niestety zdarza się tak, że w tej walce człowiek przegrywa dziecko umiera. Najłagodniejsza forma współtrwania człowieka z pneumokokiem to nosicielstwo kiedy to dwoinki mieszkają sobie na naszych błonach (głównie w nosie i gardle) nie wywołując objawów choroby. Najwyższą częstość kolonizacji pneumokokiem obserwuje się u dzieci do 5-go roku życia (36-60%) i stopniowo maleje ona z wiekiem. Nosicielstwo jest warunkiem koniecznym i pierwszym etapem wystąpienia choroby. Jeśli przestaje być miło, spokojnie i zaczynamy kłócić się z pneumokokiem, to możemy mieć zakażenia nieinwazyjne związane z błonami śluzowymi. Pneumokok walczy z nami, a terenem bitwy są śluzówki. Tak rozwija się zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy płuc. Bronią, oprócz własnego układu immunologicznego są antybiotyki. Potyczki te, my jako ludzie najczęściej wygrywamy. 8

9 SPOTKANIE PNEUMOKOKA Z CZŁOWIEKIEM I ostatnia najtrudniejsza forma spotkań człowieka z pneumokokiem wielka wojna. Gdy spotkają się bardzo zjadliwe, uzbrojone po zęby szczepy pneumokoka, zwłaszcza z małym dzieckiem, który ma niedojrzały fizjologicznie własny układ immunologiczny lub osobą starszą (powyżej 65. roku życia), której układ odpornościowy już słabiej funkcjonuje wówczas dochodzi do rozwoju inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). W tej postaci spotkania dwoinki pneumokoka docierają do miejsc fizjologicznie jałowych, bez obecności żadnych bakterii. Tak więc docierają do krwi, płynu mózgowo -rdzeniowego, jam opłucnowych i rozwija się zapalenie płuc z płynem w jamie opłucnowej, czyli pleuropneumonia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia, sepsa. Według danych WHO odnotowuje się około 4/ przypadków na rok inwazyjnej choroby pneumokokowej na świecie. Rocznie na świecie umiera 1,6 miliona ludzi z powodu zakażeń pneumokokowych w tym milion to dzieci głównie poniżej drugiego roku życia. W Polsce według danych z KOROUN (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego) obserwuje się stałe rosnącą liczbę zachorowań na IChP zwłaszcza u dzieci. Przebieg inwazyjnej choroby pneumokokowej może być bardzo gwałtowny, trwający kilka dni, z zaburzeniami świadomości, niewydolnością oddechową. Dzieci te często wymagają hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej i często tak bliskie spotkania z pneumokokiem kończą się śmiercią. Bywa też, że hospitalizacja trwa kilka tygodni, a pacjent wymaga podawania nie tylko antybiotyków, ale też leków przeciwobrzękowych, przeciwdrgawkowych, podawania leków doopłucnowo, kilku punkcji lędźwiowych. Często pierwsze dni hospitalizacji to dni walki o życie. A gdy wydaje się, że już wygraliśmy tę walkę, to po przechorowaniu pojawiają się powikłania: osłabienie słuchu lub głuchota, padaczka, niedowład, porażenie, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Inwazyjna choroba pneumokokowa to najgroźniejsza forma spotkania człowieka z pneumokokiem, szczególnie groźna dla małych dzieci poniżej drugiego roku życia i osób starszych. Co nam daje szczepienie? Szczepienia chronią dzieci zwłaszcza najmłodsze przed inwazyjną chorobą pneumokokową oraz przed ewentualnymi powikłaniami, które mogą po niej nastąpić. Dodatkowo na podstawie obserwacji z piśmiennictwa światowego i naszych rodzimych doświadczeń z Kielc (gdzie samorząd zainwestował w szczepienia dzieci) możemy stwierdzić, że szczepienia dają także zmniejszenie częstości zapaleń ucha środkowego, zapaleń płuc, tak więc zakażeń nieinwazyjnych. Dodatkowo powodują zmniejszenie częstości nosicielstwa, które jest pierwszym krokiem do bliskich bardzo groźnych spotkań z pneumokokiem. Reasumując szczepienia chronią nasze dzieci przed śmiercią z powodu zakażeń pneumokokowych. 9

10 SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA Społeczna kampania edukacyjna pt. Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!! Organizator Fundacja Aby żyć Czas trwania październik 2014-luty 2015 Cel kampanii Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna pt. "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń pneumokokowych oraz zachęcenie rodziców do szczepienia dzieci w celu zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom wywoływanym przez pneumokoki. Lead przewodni Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, takich jak zapalenie opon mózgowych i płuc, sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. Patronat Honorowy Rzecznik Praw Dziecka Główny Inspektor Sanitarny Partner Stowarzyszenie Parasol Dla Życia Patronat Merytoryczny Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Polskie Towarzystwo Higieniczne Ambasadorzy kampanii Katarzyna Cichopek Rafał Cieszyński Małgorzata Lewińska Anna Wyszkoni 10

11 SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA Eksperci kampanii dr med. Hanna Czajka dr med. Aneta Górska-Kot dr hab. med. Piotr Albrecht dr med. Marian Patrzałek dr med. Jacek Śmiałek Inauguracja kampanii Konferencja prasowa w Warszawie rozpoczynająca kampanię w dniu 27 października 2014 roku. Prelegenci i goście: prof. dr hab. med. Teresa Jackowska Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP i Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, Członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dr med. Aneta Górska-Kot Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie Ambasadorzy kampanii Katarzyna Cichopek, Rafał Cieszyński, Małgorzata Lewińska przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Głównego Inspektoratu Sanitarnego Andrzej Kuczara Prezes Fundacji Aby żyć Media Tematy konferencji: Co to są zakażenia pneumokokowe i jakie mogą wywoływać choroby? Czy pneumokoki są groźne dla dzieci i w jaki sposób można skutecznie zapobiegać zakażeniom przez nie wywołanym? Dlaczego warto szczepić dzieci przeciwko pneumokokom i jakie korzyści przynoszą szczepienia? W jakim wieku najlepiej zaszczepić dziecko i jakie to ma znaczenie dla całej rodziny? 11

12 SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA W MEDIACH Społeczna kampania edukacyjna w mediach INTERNET strona internetowa kampanii, zawierająca kompendium wiedzy na temat pneumokoków, chorób przez nie wywoływanych, porad w zakresie szczepień jako jedynego i skutecznego sposobu zapobiegania zakażeniom pneumokokowym, odpowiedzi ekspertów na pytania rodziców, materiały edukacyjne dla rodziców, stworzenie forum wymiany doświadczeń i porad raz w tygodniu telefoniczny dwugodzinny dyżur ekspercki adres strony: facebook utworzenie profilu osobowego i fanpage a kampanii, zbudowanie społeczności rodziców troszczących się o swoje dzieci, zachęcanie do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami, bieżące wydarzenia związane z kampanią, działania edukacyjno-świadomościowe na temat zakażeń pneumokokowych oraz szczepień dzieci w celu zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom wywoływanym przez pneumokoki raz w miesiącu konkurs dla dzieci i rodziców adres strony: banery internetowe zamieszczone na portalach internetowych odsyłające do strony internetowej kampanii 12

13 SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA W MEDIACH RADIO edukacyjne spoty radiowe nagrane przez Ambasadorów kampanii, emitowane w stacjach radiowych ogólnopolskich i lokalnych odsyłające do strony internetowej kampanii spot 1 Lektor: Pneumokokom mówimy: Szczepimy! Katarzyna Cichopek: Nazywam się Katarzyna Cichopek. Dobrze wiem, co znaczy troska o zdrowie swoich dzieci. Ale dopiero lekarze uświadomili mi, jak ważne są szczepienia przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A Ty, szczepiłaś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl Lektor: Pneumokokom mówimy: Szczepimy! Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby żyć spot 2 Lektor: Pneumokokom mówimy: Szczepimy! Rafał Cieszyński: Tu Rafał Cieszyński, dumny ojciec kochanych i zdrowych maluchów. Rozmawiałem z wieloma lekarzami. Dlatego podjęliśmy z żoną decyzję by zaszczepić je przeciwko pneumokokom. Pneumokoki są źródłem wielu poważnych chorób u dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, takich jak zapalenie opon mózgowych, płuc i sepsa. Ochronę zapewniają szczepienia. A Ty, szczepiłeś już swoje dziecko? Szczegóły na szczepimy.com.pl Lektor: Pneumokokom mówimy: Szczepimy! Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby żyć 13

14 SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA W MEDIACH PRASA edukacyjne layouty prasowe z wizerunkiem Ambasadorów kampanii, emitowane w prasie ogólnopolskiej i lokalnej odsyłające do strony internetowej kampanii 14

15 PLAKATY I ULOTKI Plakaty i ulotki edukacyjne plakaty i ulotki dystrybuowane do poradni pediatrycznych w placówkach POZ na terenie całego kraju 15

16 BEZPŁATNA AKCJA SZCZEPIEŃ Bezpłatna akcja szczepień bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom będą objęte dzieci, podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce dzieci przebywające w czterech wioskach dziecięcych oraz dzieci z ośrodków objętych Programem Umacniania Rodzin SOS Wioski Dziecięce od 30 lat pomagają opuszczonym i osieroconym dzieciom w Polsce. W tym czasie wybudowano 4 SOS Wioski Dziecięce, w których dzieci otrzymują miłość i bezpieczeństwo, których nigdy wcześniej nie zaznały. Prowadzone są też w 11 lokalizacjach w Polsce świetlice środowiskowe, w ramach Programu Umacniania Rodzin, gdzie dzieci i młodzież z ubogich, wielodzietnych rodzin spędzają czas, uczą się i rozwijają swoje umiejętności. Wspierają także rodziców, organizując im kursy zawodowe i szkolenia, wszystko po to, by rodziny pozostały razem. Obecnie pod opieką jest 1427 dzieci. To maluchy po bardzo trudnych przejściach, z domów gdzie były alkohol i przemoc, a dzieci musiały przejmować role dorosłych. Rodzice SOS codziennie muszą odbudowywać w swoich podopiecznych zaufanie do świata i sprawić, by znów mogły po prostu być dziećmi. Aby stać się dorosłym najpierw trzeba być dzieckiem, a celem SOS Wioski Dziecięce jest by te dzieci wyrosły na samodzielnych i szczęśliwych ludzi. Bo każde dziecko zasługuje na prawdziwy dom. 16

17 EKSPERCI MEDYCZNI prof. dr hab. med. Teresa Dorota Jackowska Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP, Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, Członek Pediatrycznej Grupy Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny, posiada specjalizacje I i II stopnia z pediatrii oraz z hematologii i onkologii dziecięcej. Jest doktorem habilitowanym nauk medycznych z dziedziny medycyny. Do 2007 roku pracowała w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie (początkowo w Klinice Endokrynologii i Zaburzeń Rozwojowych Instytutu Pediatrii, a od 1986 roku w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii). Od 2007 roku do chwili obecnej jest Kierownikiem Kliniki Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Posiada nagrody naukowe Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dydaktyczno -wychowawcze Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. W 2010 roku otrzymała medal za zasługi dla Ochrony Zdrowia. Jest laureatką medalu im. P. Brudzińskiego oraz Oskara Pediatrii, przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Jest lekarzem i nauczycielem akademickim. Szkoli lekarzy pediatrów i medycyny rodzinnej. Jest wykonawcą wielu programów badawczych. Bierze aktywny udział w pracach Grup Ekspertów w opracowaniu rekomendacji, zaleceń dla pediatrów i lekarzy rodzinnych. Jest promotorem 3 doktoratów oraz kierownikiem specjalizacji z pediatrii. Jest autorką 150 publikacji oryginalnych i poglądowych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jest członkiem towarzystw zagranicznych: (European Academy of Pediatrics, European Society for Paediatric Infectious Diseases) i krajowych (Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne). Jest członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, członkiem Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pediatrii dla obszaru województwa mazowieckiego. Ponadto jest członkiem Komisji Rozwoju Człowieka PAN, członkiem Centrum Egzaminów Medycznych komisji egzaminacyjnych z pediatrii i medycyny rodzinnej, 17

18 EKSPERCI MEDYCZNI kierownikiem Studium Medycyny Rodzinnej CMKP, członkiem Rady Naukowej przy IP Centrum Zdrowia Dziecka, zastępcą redaktora naczelnego Pediatrii Polskiej, członkiem Komitetu Naukowego: Medycyny Wieku Rozwojowego, Pediatrii po Dyplomie, członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, wice-przewodniczącą Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Bielańskim, członkiem komisji konkursowych na ordynatora z pediatrii w województwie mazowieckim. W latach roku była wiceprzewodnicząca PTP. Od 2003 roku jest przewodniczącą Oddziału Warszawskiego PTP. dr med. Aneta Górska-Kot Ordynator Oddziału Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Od trzech lat pracuje w Warszawie. Absolwentka Collegium Medicum oraz studiów podyplomowych: Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w przeszłości w Zarządzie Oddziału Rzeszowskiego PTP. Główna inicjatorka i współorganizator włączenia województwa podkarpackiego do Polskiego Rejestru Wad Wrodzonych. Od kilku kadencji zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich w Krakowie. Autorka publikacji naukowych, plakatów, wystąpień na zjazdach ogólnopolskich, wykładowca na konferencjach medycznych i spotkaniach edukacyjnych dla rodziców. Prywatnie kocha góry i lalki o szklanych oczach. 18

19 FUNDACJA ABY ŻYĆ Fundacja Aby żyć Fundacja Aby żyć została powołana w celu propagowania w Polsce profilaktyki zagrożeń chorobami zakaźnymi układu nerwowego. Głównie skupia się na profilaktyce chorób wywołanych przez meningokoki i pneumokoki oraz wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Pomysł utworzenia Fundacji o takim profilu działania zrodził się wiosną 2006 roku, co poskutkowało rejestracją na początku roku Fundacja Aby żyć posiada status OPP. Fundacja jest członkiem Confederation of Meningitis Organisations CoMO, światowej konfederacji zrzeszającej takie organizacje jak ona więcej na stronach: To niezwykle ważne, że znalazła się wśród organizacji na świecie, które działają na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Partnerem Fundacji jest IFMSA POLAND Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny oraz Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT. Działalność oparta jest na programach edukacyjnych oraz promowaniu szczepień jako środka zapobiegającego chorobom. Fundacja nie promuje szczepionek, ale propaguje m.in. profilaktykę poprzez szczepienia. Działalność Fundacji jest wzorowana na podobnej, ale o wiele większej organizacji Meningitis Research Foundation więcej na stronach z którą utrzymuje bliską kooperację. Działalność Fundacji Aby żyć. Wszystko zaczęło się w Krakowie, a osobą, której autorytet pomógł w rozwoju Fundacji jest dr med. Ryszard Konior Ordynator Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II: DZIECIECEJ html, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aby żyć, Kawaler Orderu Uśmiechu, uwielbiany przez dzieci lekarz. Szybko rozpoczęto prace nad ogólnopolskimi kampaniami, które przyniosły oczekiwane efekty. Równocześnie Fundacja realizuje kampanie na rzecz profilaktyki chorób spowodowanych przez meningokoki, pneumokoki oraz zakażeń spowodowanych przez kleszcze (wirusa kleszczowego zapalenia mózgu). Choroby układu nerwowego nie występują zbyt często, ale ich przebieg jest bardzo szybki, często prowadzą do trwałych uszkodzeń organizmu oraz do śmierci. Fundacja objęła patronatem od 2007 do 2013 roku: Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie przy Prądnickiej 80. Ordynator dr med. Ryszard Konior, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu przy Bujwida. Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Leszek Szenborn, Oddział Pediatryczny Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy Niekłańskiej. Ordynator dr med. Aneta Górska-Kot, 19

20 FUNDACJA ABY ŻYĆ Oddział Chorób Infekcyjnych Hepatologii Dzieci Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie przy Prądnickiej 80. Ordynator dr med. Anna Gorczyca, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Elżbieta Ołdak, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. Dyrektor Naczelny Barbara Kulis. Działalność Fundacji: patronat oddziałów leczących w/w choroby, organizowanie kampanii na rzecz profilaktyki wspomnianych wyżej zakażeń, kampanie ogólnopolskie i lokalne, wojewódzkie, powiatowe i gminne w zależności od potrzeb i możliwości partnerów w kampaniach, dofinansowanie szczepień dla dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich, działanie przeciwko wykluczeniom społecznym poprzez pomoc bezpośrednią i edukację, dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży, które ucierpiały na skutek chorób, organizowanie zbiórek dla dzieci wymagających opieki, koncerty charytatywne dla Fundacji udzielają się znani aktorzy i piosenkarze, plenery i aukcje, pikniki i spotkania lokalne, prelekcje, konferencje, inne działania objęte statutem Fundacji. Więcej informacji: tel Andrzej Kuczara Prezes zarządu grupy MGT CORP. oraz właściciel fabryki manekinów i rekwizytów filmowych, w branży pracuje ponad 20 lat. Siedem lat temu z powodów prywatnych i chęci realizacji działań charytatywnych postanowił zarejestrować Fundację Aby żyć, której jest Prezesem Zarzadu i fundatorem. 20

21 STOWARZYSZENIE PARASOL DLA ŻYCIA Stowarzyszenie Parasol Dla Życia Stowarzyszenie Parasol Dla Życia powstało pod koniec 2007 roku z inicjatywy Pani Sabiny Szafraniec, mamy Jakuba, który w wieku 9 miesięcy zachorował na wywołane przez pneumokoki zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Chłopiec walczył o życie 2 miesiące, w efekcie przebytego zakażenia pneumokokowego nie słyszy na jedno ucho. Następstwem zakażeń pneumokokowych są najczęściej ciężkie i nieodwracalne powikłania, a w szczególności: zanik tkanki mózgowej w znacznym stopniu połączony ze stacjonarnym wodogłowiem, lekooporna padaczka, gdzie każdy kolejny atak niszczy wszystko to, co rodzice wypracowali, ciężkie niedowidzenie, niedosłuch graniczący z całkowitą głuchotą, niedorozwój psychiczny i / lub fizyczny. Są to dzieci, które najczęściej nawet nie wiedzą, że żyją. Stowarzyszenie powstało, by działać na rzecz Rodzin Dzieci cierpiących na skutek chorób wirusowych i bakteryjnych, przeciwko którym istnieje skuteczna profilaktyka. Stowarzyszenie wspiera Rodziny Dzieci, które ucierpiały w wyniku infekcji, a których nie stać na kosztowną rehabilitację. Organizacja zapewnia pomoc psychologiczną, emocjonalną, prawną oraz wspiera starania o wyrównanie szans dzieci w ich dostępie do szczepień zalecanych, niezależnie od statusu finansowego ich rodziców, podejmuje działania na rzecz zmian w Programie Szczepień Ochronnych, prowadzi także działalność edukacyjną. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Sabina Szafraniec. Więcej informacji: tel Sabina Szafraniec Prezes Zarządu Stowarzyszenia Parasol Dla Życia, jest prawnikiem z kilkunastoletnim stażem, skończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i posiada własną Kancelarię Prawną w Krakowie. Jest mamą dwóch Synów: 10-letniego Jakuba i 3-letniego Szymona. 21

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców!

KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! KAMPANIA - SZCZEPIENIA trzeba edukować rodziców! http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona 1 http:///aktualnosci/kampania-szczepienia-trzeba-edukowac-rodzicow,1058 Strona

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY W BOGORII z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XL/279/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII164 /2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy systemu szczepień w Polsce

Aktualne problemy systemu szczepień w Polsce Warszawa, 9 grudnia 2016 r. Aktualne problemy systemu szczepień w Polsce Zakażenia wirusowe, możliwości współczesnej wakcynologii Głównym zadaniem wszystkich szczepień jest indukowanie odporności na zakażenie.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. PROJEKT Uchwala nr. UCHWAL y BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpł. 2012-10- 1 5 Rady Miasta Katowice z dnia. BRM....... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych Warszawa, 15.06.2015 Rekomendacje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych, skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż.

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Fundacja Aby?y?, organizator kampanii spo?eczno-edukacyjnej pt. Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!

KOMUNIKAT PRASOWY. Fundacja Aby?y?, organizator kampanii spo?eczno-edukacyjnej pt. Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!! Kraków, 3 czerwca 2016 roku KOMUNIKAT PRASOWY Fundacja Aby?y?, organizator kampanii spo?eczno-edukacyjnej pt. Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!! realizuje dzia?ania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki. Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków

Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki. Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków Zakażenia bakteriami otoczkowymi Polsce epidemiologia, możliwości profilaktyki Anna Skoczyńska KOROUN, Narodowy Instytut Leków Liczba izolatów/pcr+ Liczba przypadków zakażeń inwazyjnych potwierdzonych

Bardziej szczegółowo

Pneumokoki wciąż groźne

Pneumokoki wciąż groźne Marcin Wełnicki, 2016-03-29 00:00 Fot. Thinkstock/Getty Images Pneumokoki są jednym z trzech rodzajów bakterii otoczkowych wywołujących tak zwane zakażenia inwazyjne. Najbardziej niebezpieczne postaci

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

Opiekuńczo Wychowawczych w Bochni oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/08 Rady Powiatu w Bochni z dnia 26. czerwca 2008 r. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XIX/169/2008 Rady Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, dla mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej

Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej ZALECENIA EKSPERTÓW / EXPERTS RECOMMENDATIONS 243 Rekomendacje zespołu ekspertów dotyczące stosowania dwudawkowego schematu szczepień przeciw ospie wietrznej Recommendations of the Committee of Experts

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie!

PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! PIERWSZY DZWONEK Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych Nie! Dla meningokoków Idea programu edukacyjnego Na zakażenie meningokokami narażeni

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat na lata w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy i szczegółowych warunków konkursu. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM

PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM PROFILAKTYKA PRZECIW PNEUMOKOKOM Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci. Zmniejszenie chorobowości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 31/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 61/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Główna Obchodów VII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Zapobiegaj Ochraniaj Szczep

Konferencja Główna Obchodów VII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień. Zapobiegaj Ochraniaj Szczep Oddział Warszawski PTP Konferencja Główna Obchodów VII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień zgodnych z hasłem Europejskiego Tygodnia Szczepień 2015 Zapobiegaj Ochraniaj Szczep Pałac Staszica po 1893, fasada

Bardziej szczegółowo

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae Bakteria Streptococcus pneumoniae jest Gram (+) dwoinką i należy do najgroźniejszych bateryjnych patogenów człowieka. Odpowiedzialna jest za szereg chorób inwazyjnych o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 77/2016 z dnia 17 maja 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym

Szczepienia to najbardziej skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym Jacek Wysocki prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Szczepienia ochronne w przypadku wielu chorób wirusowych są jedną skuteczną bronią, żeby im zapobiegać. Jednak ich siły wciąż nie doceniają

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 66/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/184/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Jedna bakteria, wiele chorób

Jedna bakteria, wiele chorób Jedna bakteria, wiele chorób prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego

UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata , dotycz ą cego UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2013 2018, dotycz ą cego szczepie ń profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

Inwazyjna Choroba Meningokokowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Inwazyjna Choroba Meningokokowa Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie

ZAPRASZAMY Rodziców uczniów. klas VII na spotkanie ZAPRASZAMY Rodziców uczniów klas VII na spotkanie PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) ósma edycja 2017-2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO. z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/289/16 RADY GMINY MIELNO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Mielno

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH. 07.06.2010r PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ MENINGOKOKOWYCH 07.06.2010r MENINGOKOKI INFORMACJE OGÓLNE Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowych. Wyodrębniono kilka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/101/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu:

I. Opis Programu: 1. Przesłanki dla realizacji Programu: Program Nr 9: Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych i meningokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Ŝłobków i przedszkoli samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi.

Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Raport z badania ankietowego Przeziębienia - badanie ankietowe dotyczące zagadnień związanych z infekcjami sezonowymi. Strona 1/32 Spis treści Komentarz autora..................................................

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie,,programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego

Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C. na terenie powiatu kluczborskiego Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego Okres realizacji programu: program wieloletni Autorzy programu: Iwona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/537/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego program szczepień profilaktycznych dzieci wieku 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na 2014

Bardziej szczegółowo

szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana)

szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana) Niniejszy dokument jest streszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: Programu zdrowotnego na lata 2011 2014, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pod hasłem Szczepienia-wykorzystaj szansę Lublin, 24-26 października 2013 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego ul. Akademicka 15 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa. Posocznica (sepsa) meningokokowa Inwazyjna choroba meningokokowa Posocznica (sepsa) meningokokowa Sepsa, posocznica, meningokoki to słowa, które u większości ludzi wzbudzają niepokój. Każdy z nas: rodzic, opiekun, nauczyciel, dorosły

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SZCZEPIONKA?

CZYM JEST SZCZEPIONKA? CZYM JEST SZCZEPIONKA? Szczepionka to preparat biologiczny, stosowany w celu uodpornienia organizmu. Ogólna zasada działania szczepionki polega na wprowadzeniu do organizmu antygenu, który jest rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

PNEUMOKOKOM O co pytają rodzice?

PNEUMOKOKOM O co pytają rodzice? SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM O co pytają rodzice? Odpowiada dr n. med. Hanna Czajka Paulina Holtz Ambasador Kampanii Szczepisz = Chronisz. Stop Pneumokokom Dlaczego została Pani ambasadorem kampanii

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY?

GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY? Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY?

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane KOROUN dotyczące inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce, w latach

Wybrane dane KOROUN dotyczące inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce, w latach Wybrane dane KOROUN dotyczące inwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce, w latach 2006-2010 Przy wykorzystywaniu i publikowaniu danych umieszczonych w niniejszym opracowaniu, wymagane jest podanie źródła

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/671/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2013-2016 Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r.

Europejski Tydzień Szczepień kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień Inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization). Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii pacjentów

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii pacjentów Ełk 11-13 października 2017r. REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ w EŁKU 11-13 października 2017r. Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii drobnoustrojów oraz demografii

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 53/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Synflorix

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku Uchwała Nr 321/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013 roku w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków

8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków 8) Program profilaktyki zakaŝeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałychw Gminie Miejskiej Kraków 1. Opis problemu zdrowotnego a. Problem zdrowotny: Neisseria meningitidis

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów.

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. DROGA DO SIEBIE Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. CSR w branży farmaceutycznej CSR to dobrowolna strategia biznesowa uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Dr n. med. Hanna Czajka. Szczepienia. przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Dr n. med. Hanna Czajka Szczepienia przeciwko meningokokom grupy C INFORMATOR DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM GRUPY C Dr n. med. Hanna Czajka Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania Wrocław, 22 kwietnia 2017 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Organizowana przez nas konferencja stawia czoła zwiększającym

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 roku UCHWAŁA Nr 27/VII/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/224/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych

UCHWAŁA NR XIII/224/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych UCHWAŁA NR XIII/224/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 703/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 703/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR 703/XXVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Meningokoki trzeba myśleć na zapas

Meningokoki trzeba myśleć na zapas Meningokoki trzeba myśleć na zapas prof. dr hab. med. Jacek Wysocki dr n. med. Ilona Małecka Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. Projekt UCHWAŁA NR X/.../2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród młodzieży z grup największego ryzyka z rodzin najuboższych

Bardziej szczegółowo

18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach Już po raz drugi 18 listopada Europa obchodzi Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis Inwazyjna Choroba Meningokokowa ( IChM) Neisseria meningitidis Meningokok ( dwoinka zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych) 1. A. Skoczyńska, M. Kadłubowski, W. Hryniewicz Inwazyjna Choroba meningokokowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DZIECI

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DZIECI GMINA PIASECZNO PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIASECZNO NA LATA 2016 2018 Autor programu: Urząd Miasta i Gminie Piaseczno Spis

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo