Konspekt. Piotr Chołda 10 stycznia Modelowanie niezawodności systemów złożonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konspekt. Piotr Chołda 10 stycznia Modelowanie niezawodności systemów złożonych"

Transkrypt

1 Konspekt Piotr Chołda 0 stycznia 207 Modelowanie niezawodności systemów złożonych. Obiekty naprawialne. Czas (do) wystąpienia uszkodzenia (time to failure, T TF ), prawdopodobieństwo przeżycia (probability of survival), średni czas (do) wystąpienia uszkodzenia (MTTF ), warunki zachodzenia równości MTTF = MTFF. 2. Modelowanie czasu naprawy, czas (do) naprawy (time to repair/recover[y], T TR ), funkcje rozkładu oraz gęstości prawdopodobieństwa T TR (maintainability function M(t); m(t)), średni czas naprawy/wznowienia pracy (MTTR), intensywność naprawy ([instantaneous] repair rate, µ(t)). 3. Proces odnowy (renewal process), czasy definiowane na potrzeby badania niezawodności odniesione do procesu odnowy. Czasy między dwoma zdarzeniami (inter-event times): T FF : czas (do) wystąpienia pierwszego uszkodzenia; T BF : czas między kolejnymi uszkodzeniami (time between failures), średni czas między kolejnymi uszkodeniami (MTBF ); T U : czas poprawnej pracy (up time); T U : czas przestoju (downtime). Czasy rekurencyjne mierzone w przód (forward recurrence times): T TF : czas (do) wystąpienia (kolejnego) uszkodzenia, T TR : czas (do) naprawy. Czasy rekurencyjne mierzone wstecz (backward recurrence times): czas od poprzedniego uszkodzenia (time from previous failure); czas od poprzedniej naprawy (time from previous repair). 4. Gotowość/dyspozycyjność (availability): natychmiastowa/chwilowa (instantaneous/pointwise), A(t), oraz jej związek z funkcją niezawodności; przedziałowa (interval/mean), A (t, t 2 ); asymptotyczna/stacjonarna (asymptotic/steady-state), A; związek gotowości i różnych czasów między dwoma MUT zdarzeniami (podstawowa zależność: A = MUT +MDT ); niegotowość (unavailiability, U); pojęcie k dziewiątek (k-nines availability). Strona

2 .2 Modelowanie niezawodności systemów złożonych 5. Modele kombinatoryczne: diagramy blokowe niezawodności (RBD, reliability block diagram[s]): założenia dotyczące stosowalności; układ szeregowy (series system), prawo Lussera, wzór uproszczony, niezawodność układu szeregowego złożonego z elementów charakteryzujących się rozkładami wykładniczymi; układ równoległy (parallel system), utrata bezpamięciowości dla elementów charakteryzujących się rozkładami wykładniczymi; metody obliczania niezawodności/gotowości układów złożonych: rozkład na układy szeregowe i równoległe, metoda enumeracyjna, dekompozycja Moskovitza; układ r-z-n (k-out-of-n). 6. Badanie istotności/ważności elementów niezawodnościowych układów (wrażliwość systemów): miara istotności Birnbauma (Birnbaum s importance). 7. Modele z przestrzenią stanów: modele markowowskie podstawowe definicje, modele systemów nienaprawialnych i naprawialnych..3 Zadania. Proszę zaznaczyć na rysunku (a) obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które charakteryzują się wartością niegotowości U = 0,2. Jednostki na obu osiach proszę ustalić samodzielnie. 2. Proszę zaznaczyć na rysunku (a) obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania wartości gotowości większej niż 0,9. Jednostki na obu osiach proszę ustalić samodzielnie. 3. Na rysunku (b) zaznaczono na szaro obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania wartości gotowości A a. Proszę zaznaczyć na tym rysunku obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania spełnienia obu warunków: (a) czasów przestojów nie dłuższych niż 7 godz., (b) gotowość A a Na rysunku (c) zaznaczono na szaro obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania wartości gotowości A a 2. Proszę zaznaczyć na tym rysunku obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania spełnienia obu warunków: (a) przerw w poprawnej pracy nie częstszych niż co 7 godz., (b) gotowość A 2a Na rysunku (d) zaznaczono na szaro obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania wartości gotowości A a 3. Proszę zaznaczyć na tym rysunku obszar dopuszczalnych wartości (MDT, MUT ) dla systemów, które wymagają do poprawnego działania spełnienia obu warunków: (a) przerw w poprawnej pracy nie częstszych niż co 7 godz., (b) gotowość A a3 2. Strona 2

3 MUT [godz.] MUT [mies.] A a (a) Wykres uniwersalny. (b) Wymagania dla pewnego systemu. MUT [godz.] MUT [godz.] A a 2 A a 3 (c) Wymagania dla pewnego systemu. 0,0 (d) Wymagania dla pewnego systemu. Rysunek : Wykresy wzajemnych zależności średnich czasów poprawnej pracy i średnich czasów niezdatności/przestojów. Proszę zwrócić uwagę na jednostki (można przyjąć, że miesiąc ma 30 dni). Strona 3

4 Rysunek 2: Przykładowy schemat niezawodnościowy z pięcioma elementami do zadania System składa się 80 niezależnych elementów o jednakowej gotowości, z których każdy jest niezbędny do poprawnego działania. Jaka co najmniej powinna być gotowość każdego z elementów, aby gotowość systemu nie była mniejsza niż 0,94? 7. System składa się z trzech identycznych i niezależnych elementów niezbędnych na raz do jego działania. Stwierdzono, że jego gotowość jest zbyt mała i postanowiono zdublować każdy z elementów (tj. zastąpić każdy element modułem o strukturze równoległej z dwoma identycznymi elementami), wtedy gotowość całego systemu będzie nie mniejsza niż 0,97. Proszę znaleźć wartość graniczną gotowości pojedynczego elementu. 8. Do poprawnego działania pewnego urządzenie wymagana jest współpraca 2000 elementów nienadmiarowych, z których każdy charakteryzuje się przybliżoną intensywnością uszkodzeń 0,4 0 5 godz.. Jaki jest oczekiwany czas zdatności tego urządzenia (tj. średni czas do wystąpienia jego pierwszego uszkodzenia)? 9. Proszę znaleźć funkcję intensywności uszkodzeń systemu złożonego z pięciu elementów składowych, którego diagram niezawodnościowy przedstawiono na rys. 2. Za pomocą oznaczono pojedynczy element składowy. Wiemy, że czas zdatności każdego z obiektów składowych rozpatrywanego oddzielnie jest modelowany wykładniczo z intensywnością λ. Obiekty składowe uszkadzają się niezależnie od siebie. 0. Pewne połączenie telekomunikacyjne można zamodelować jako system składający się z pięciu elementów o gotowościach odpowiednio: A dla pierwszego, B dla drugiego, C dla trzeciego, D dla czwartego oraz E dla piątego elementu. Proszę przedstawić blokowy diagram niezawodności tego systemu (tj. diagram obrazujący jego strukturę z punktu widzenia niezawodności), jeśli przy założeniu o niezależności elementów gotowość całego tego systemu można zapisać jako: [ ( A) ( B)] [ ( C) ( D)] E. Pewien system jest złożony z pięciu elementów składowych o gotowościach odpowiednio: A, B, C, D oraz E. Proszę przedstawić blokowy diagram niezawodności, obrazujący jego strukturę z punktu widzenia niezawodności, Strona 4

5 0,9 0,8 0,9 0,8 Rysunek 3: Przykładowy schemat niezawodnościowy układu do zadania 2. jeśli przy założeniu niezależności elementów gotowość całego tego systemu można zapisać jako: ( A) [ ( BC) ( DE)]+A [ ( B) ( D)] [ ( C) ( E)] 2. Pewien układ charakteryzuje się strukturą niezawodnościową przedstawioną za pomocą diagramu blokowego podanego na rys. 3 (w blokach podano gotowość). Wiadomo, że w ramach budżetu na poprawę niezawodności można poprawić gotowość każdego elementu o 0,4589, ale można to zrobić tylko dla jednego elementu. Proszę określić, który element najlepiej byłoby zmodernizować..4 Lektury.4. Materiał wykładu Zagadnienia omówione w ramach tego wykładu są w dużym stopniu opisane w następującej książce: Kishor S. Trivedi. Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 200: chapter 3.7, 3.8, 4.6, , , 8., Lektura obowiązkowa Lektura obowiązkowa związana z niniejszym wykładem: Mohamed Al-Kuwaiti, Nicholas Kyriakopoulos, and Sayed Hussein. A Comparative Analysis of Network Dependability, Fault-tolerance, Reliability, Security, and Survivability. IEEE Communications Surveys & Tutorials, (2):06 24, April/June Na podstawie lektury należy sobie przede wszystkim opracować następujące zagadnienia: wzajemnie związane pojęcia oraz ich związki: dostępność (accessibility), częściowa degradacja (graceful degradation), niezawodność w szerokim rozumieniu (dependability), odporność na uszkodzenia (fault-tolerance), niezawodność (reliability), gotowość (availability), bezpieczeństwo (security), przeżywalność (survivability) funkcja niezawodności R(t) (reliability function) funkcja intensywności uszkodzeń (failure rate function) ocena ryzyka..4.3 Bibliografia uzupełniająca Dobiesław Bobrowski. Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, War- Strona 5

6 szawa, Poland, 985: zbiór zadań z teorii niezawodności (każdy rozdział jest uzupełniony powtórką teorii). Manish Malhotra and Kishor S. Trivedi. Power-Hierarchy of Dependability- Model Types. IEEE Transactions on Reliability, 43(3): , September 994: przegląd różnych metod modelowania niezawodności. Jogesh K. Muppala, Manish Malhotra, and Kishor S. Trivedi. Markov Dependability Models of Complex Systems: Analysis Techniques. In S. Özekici, editor, Reliability and Maintenance of Complex Systems, chapter 0, pages Springer-Verlag, Berlin, Germany, 996: modelowanie niezawodności za pomocą procesów markowowskich. Jogesh K. Muppala, Ricardo M. Fricks, and Kishor S. Trivedi. Techniques for System Dependability Evaluation. In W. Grassman, editor, Computational Probability. Vol. 24 of Operations Research and Management Science, chapter 2, pages Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2000: definicje i modelowanie niezawodności. Martin L. Shooman. Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 2002: modelowanie niezawodności w sieciach i systemach komputerowych. Michael Todinov. Reliability and Risk Models: Setting Reliability Requirements. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, UK, 2005: definicje i modelowanie niezawodności. Strona 6

WSPÓŁCZYNNIK GOTOWOŚCI SYSTEMU LOKOMOTYW SPALINOWYCH SERII SM48

WSPÓŁCZYNNIK GOTOWOŚCI SYSTEMU LOKOMOTYW SPALINOWYCH SERII SM48 TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO Andrzej MACIEJCZYK, Zbigniew ZDZIENNICKI WSPÓŁCZYNNIK GOTOWOŚCI SYSTEMU LOKOMOTYW SPALINOWYCH SERII SM48 Streszczenie W artykule wyznaczono współczynniki gotowości systemu

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i Diagnostyka

Niezawodność i Diagnostyka Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Niezawodność i Diagnostyka Ćwiczenie laboratoryjne nr 3 Struktury niezawodnościowe 1. Struktury

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

MODELOWANIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Inż. Małgorzata MROZEK Dr inż. Grzegorz SAWICKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.274 MODELOWANIE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Jan Kaźmierczak EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH dla studentów kierunków: ZARZĄDZANIE Gliwice, 1999 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 7 2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH...

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład I: Nieco historii

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład I: Nieco historii Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład I: Nieco historii 6 października 2015 Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład I: Nieco historii Zasady zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. Zdanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście)

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście) Leszek Chybowski Wydział Mechaniczny Politechnika Szczecińska ZASTOSOWANIE DRZEWA USZKODZEŃ DO WYBRANEGO SYSTEMU SIŁOWNI OKRĘTOWEJ 1. Wprowadzenie Stanem systemu technicznego określa się zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

A B. 2 5 8 18 2 x x x 5 x x 8 x 18

A B. 2 5 8 18 2 x x x 5 x x 8 x 18 Narzędzia modelowania niezawodności 1 Arkusz kalkulacyjny - jest to program zbudowany na schemacie relacyjnych baz danych. Relacje pomiędzy dwiema (lub więcej) cechami można zapisać na kilka sposobów.

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie niezawodności elektronicznych układów bezpieczeństwa funkcjonalnego

Oszacowanie niezawodności elektronicznych układów bezpieczeństwa funkcjonalnego IV Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych organizowane przez Klub Paragraf 34 Oszacowanie niezawodności elektronicznych układów bezpieczeństwa funkcjonalnego Wpływ doboru

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski

Funkcje charakteryzujące proces. Dr inż. Robert Jakubowski Funkcje charakteryzujące proces eksploatacji Dr inż. Robert Jakubowski Niezawodność Niezawodność Rprawdopodobieństwo, że w przedziale czasu od do t cechy funkcjonalne statku powietrznego Ubędą się mieścić

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 79 Joanna RYMARZ, Andrzej NIEWCZAS Politechnika Lubelska OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Słowa kluczowe Niezawodność, autobus miejski. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM 1-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 205 Zbigniew ZDZIENNICKI, Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1 Podsawowe charakerysyki niezawodności sem. 8. Niezawodność elemenów i sysemów, Kompuerowe sysemy pomiarowe 1 Wsęp Niezawodność o prawdopodobieńswo pewnych zdarzeń Inensywność uszkodzeń λ wyraŝa prawdopodobieńswo

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i diagnostyka systemów. W1 - Wprowadzenie

Niezawodność i diagnostyka systemów. W1 - Wprowadzenie Niezawodność i diagnostyka systemów W1 - Wprowadzenie Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Jarosław Sugier www.zsk.iiar.pwr.edu.pl 1. Wprowadzenie 2. Matematyczna teoria niezawodności parę faktów z historii

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów

Urząd Dozoru Technicznego. RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej. Ryszard Sauk. Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Urząd Dozoru Technicznego RAMS Metoda wyboru najlepszej opcji projektowej Ryszard Sauk Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów Plan Prezentacji Wstęp Pojęcia podstawowe Etapy RAMS Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH dr inż. Kamila Kustroń dr inż. Kamila Kustroń ZAKŁAD SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH 1. Wykład wprowadzający

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności.

Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności. Metody statystyczne kontroli jakości i niezawodności Lekcja II: Niezawodność systemów. Charakterystyki niezawodności. Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie Czym jest niezawodność? (ang.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 3 dr inż. Kamila Kustroń Warszawa, 10 marca 2015 24 lutego: Wykład wprowadzający w interdyscyplinarną tematykę eksploatacji statków

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i diagnostyka projekt

Niezawodność i diagnostyka projekt Niezawodność i diagnostyka projekt Jacek Jarnicki Henryk Maciejewski Zajęcia wprowadzające 1. Cel zajęć projektowych 2. Etapy realizacji projektu 3. Tematy zadań do rozwiązania 4. Podział na grupy, wybór

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM

ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Zbigniew ZDZIENNICKI Andrzej MACIEJCZYK Politechnika Łódzka, Łódź ZASTOSOWANIE SPLOTU FUNKCJI DO OPISU WŁASNOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH UKŁADÓW Z REZERWOWANIEM Słowa kluczowe Struktury równoległe układów niezawodnościowych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012

Management Systems in Production Engineering No 2(6), 2012 PROBLEMY MODELOWANIA STRUKTURY NIEZAWODNOŚCIOWEJ ZŁOŻONEGO SYSTEMU TECHNICZNEGO NA PRZYKŁADZIE PAROWO-WODNEGO SYSTEMU SIŁOWNI OKRĘTOWEJ THE PROBLEMS OF MODELING THE RELIABILITY STRUCTURE OF THE COMPLEX

Bardziej szczegółowo

J.Bajer, R.Iwanejko,J.Kapcia, Niezawodność systemów wodociagowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Politechnika Krakowska, 123(2006).

J.Bajer, R.Iwanejko,J.Kapcia, Niezawodność systemów wodociagowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Politechnika Krakowska, 123(2006). Większość zadań pochodzi z podręcznika: J.Bajer, R.Iwanejko,J.Kapcia, Niezawodność systemów wodociagowych i kanalizacyjnych w zadaniach, Politechnika Krakowska, 123(2006). Elementy nieodnawialne. Wskaźniki,

Bardziej szczegółowo

MOC OPISOWA DRZEW NIEZDATNOŚCI Z ZALEŻNOŚCIAMI CZASOWYMI

MOC OPISOWA DRZEW NIEZDATNOŚCI Z ZALEŻNOŚCIAMI CZASOWYMI 4-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 33 Jan MAGOTT Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej MOC OPISOWA DRZEW NIEZDATNOŚCI Z ZALEŻNOŚCIAMI CZASOWYMI Słowa kluczowe Sieci PERT, dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych. Słowa kluczowe: niezawodność, modelowanie, system wielofazowy. 1.

Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych. Słowa kluczowe: niezawodność, modelowanie, system wielofazowy. 1. Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSK Politechnika Wrocławska nstytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław tomasz.nowakowski@pwr.wroc.pl Problemy modelowania niezawodności systemów

Bardziej szczegółowo

Struktury niezawodności systemów.

Struktury niezawodności systemów. Struktury niezawodności systemów. 9 marca 2015 - system i jego schemat - struktury niezawodności a schemat techniczny System to zorganizowany zbiór elementów, współpracujacych ze soba pełniac przypisane

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNKCJI KOSZTÓW METTASA DO ALOKACJA NIEUSZKADZALNOŚCI W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE FUNKCJI KOSZTÓW METTASA DO ALOKACJA NIEUSZKADZALNOŚCI W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Jerzy FELIKS *, Katarzyna MAJEWSKA * WYKORZYSTANIE FUNKCJI KOSZTÓW METTASA DO ALOKACJA NIEUSZKADZALNOŚCI W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH Streszczenie Artykuł dotyczy zagadnienia alokacji nieuszkadzalności w

Bardziej szczegółowo

Zadanie projektowe: Niezawodność i diagnostyka układów cyfrowych

Zadanie projektowe: Niezawodność i diagnostyka układów cyfrowych Bartłomiej Piekarski 76 Data utworzenia:.6.r. Łukasz Tkacz 73 Łukasz Przywarty 78 Zadanie projektowe: Niezawodność i diagnostyka układów cyfrowych Temat: Ocena niezawodności systemu pomiarowego typu 'z3'

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zagadnienia niezawodności w procesie projektowania

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zagadnienia niezawodności w procesie projektowania Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zagadnienia niezawodności w procesie projektowania Produkty tradycyjne i nowoczesne Środki pomocnicze w projektowaniu pomoc specjalistów

Bardziej szczegółowo

Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów technicznych według wymagań normy EN 61508

Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów technicznych według wymagań normy EN 61508 KACZOR Grzegorz 1 SZKODA Maciej 2 Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów technicznych według wymagań normy EN 61508 WSTĘP Ważnym zagadnieniem w rozważaniach związanych z systemami technicznymi jest

Bardziej szczegółowo

Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1

Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność elementów i systemów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność wyrobu (obiektu) to spełnienie wymaganych funkcji w określonych warunkach w ustalonym czasie Niezawodność

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Adrian Chmielewski 1, Robert Gumiński 2,Stanisław Radkowski 3 BADANIE NIEZAWODNOŚCIOWE SZEREGOWEGO HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO W PROSTYM CYKLU JEZDNYM 1.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTÓW PODANYCH W PN-EN i PN-EN

ELEMENTÓW PODANYCH W PN-EN i PN-EN PORÓWNANIE METOD OCENY NIEUSZKADZALNOŚCI ELEMENTÓW PODANYCH W PN-EN 6508- i PN-EN 680-2 prof. dr inż. Tadeusz MISSALA Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 202 tel.

Bardziej szczegółowo

rok 2006/07 Jacek Jarnicki,, Kazimierz Kapłon, Henryk Maciejewski

rok 2006/07 Jacek Jarnicki,, Kazimierz Kapłon, Henryk Maciejewski Projekt z niezawodności i diagnostyki systemów cyfrowych rok 2006/07 Jacek Jarnicki,, Kazimierz Kapłon, Henryk Maciejewski Cel projektu Celem projektu jest: 1. Poznanie metod i napisanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MIAR NIEZAWODNOŚCI DO ANALIZY AWARYJNOŚCI KLUCZOWYCH MASZYN W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM STUDIUM PRZYPADKU

ZASTOSOWANIE MIAR NIEZAWODNOŚCI DO ANALIZY AWARYJNOŚCI KLUCZOWYCH MASZYN W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM STUDIUM PRZYPADKU SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI 14 ZASTOSOWANIE MIAR NIEZAWODNOŚCI DO ANALIZY AWARYJNOŚCI KLUCZOWYCH MASZYN W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM STUDIUM PRZYPADKU 14.1 WPROWADZENIE Awaryjność maszyn

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNOŚĆ PODSYSTEMU RADARÓW W SYSTEMIE VTS ZATOKA

NIEZAWODNOŚĆ PODSYSTEMU RADARÓW W SYSTEMIE VTS ZATOKA PRACE WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO nr 19 AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 2006 TYMOTEUSZ BUDNY Akademia Morska w Gdyni Katedra Matematyki NIEZAWODNOŚĆ PODSYSTEMU RADARÓW W SYSTEMIE VTS ZATOKA W artykule zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka 27 Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk Politechnika Warszawska. Wstęp W artykule zawartym w niniejszej zbiorczej

Bardziej szczegółowo

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu MACIEJCZYK Andrzej 1 ZDZIENNICKI Zbigniew 2 Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu Kryterium naprawy pojazdu, aktualna wartość pojazdu, kwantyle i kwantyle warunkowe, skumulowana intensywność uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH

Bardziej szczegółowo

Analiza trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego

Analiza trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego PIEC Paweł 1 ZAJĄC Grzegorz 2 Analiza trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego WPROWADZENIE Oleje silnikowe OS podlegają podczas eksploatacji procesom zużycia starzeją się. Na proces intensywności starzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI KOLEJOWYCH SYSTEMÓW ZE ZMIANĄ SZEROKOŚCI TORÓW 1435/1520 MM RELIABILITY ANALYSIS OF THE TRACK GAUGE CHANGE SYSTEMS 1435/1520 MM

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI KOLEJOWYCH SYSTEMÓW ZE ZMIANĄ SZEROKOŚCI TORÓW 1435/1520 MM RELIABILITY ANALYSIS OF THE TRACK GAUGE CHANGE SYSTEMS 1435/1520 MM MACIEJ SZKODA * ANALIZA NIEZAWODNOŚCI KOLEJOWYCH SYSTEMÓW ZE ZMIANĄ SZEROKOŚCI TORÓW 1435/1520 MM RELIABILITY ANALYSIS OF THE TRACK GAUGE CHANGE SYSTEMS 1435/1520 MM Streszczenie Abstract * Dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EKSPLOATACJI

PODSTAWY EKSPLOATACJI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego LESŁAW BĘDKOWSKI TADEUSZ DĄBROWSKI PODSTAWY EKSPLOATACJI CZĘŚĆ II PODSTAWY NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ WARSZAWA 2006 Podręcznik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do estymacji rozkładów w SAS.

Wprowadzenie do estymacji rozkładów w SAS. Wprowadzenie do estymacji rozkładów w SAS Henryk.Maciejewski@pwr.wroc.pl 1 Plan Empiryczne modele niezawodności Estymacja parametryczna rozkładów zmiennych losowych Estymacja nieparametryczna Empiryczne

Bardziej szczegółowo

Cechy eksploatacyjne statku. Dr inż. Robert Jakubowski

Cechy eksploatacyjne statku. Dr inż. Robert Jakubowski Cechy eksploatacyjne statku powietrznego Dr inż. Robert Jakubowski Własności i właściwości SP Cechy statku technicznego, które są sformułowane w wymaganiach taktyczno-technicznych, konkretyzują się w jego

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów

Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Diagnostyka i niezawodność robotów Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Diagnostyka i niezawodność robotów Laboratorium nr 3 Generacja realizacji zmiennych losowych Prowadzący: mgr inż. Marcel Luzar Cele ćwiczenia: Generowanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ Opis stanowiska pomiarowego Stanowisko do analizy współpracy jednakowych ogniw fotowoltaicznych w różnych konfiguracjach

Bardziej szczegółowo

Przewidywany czas działania między uszkodzeniami: opis i standardy

Przewidywany czas działania między uszkodzeniami: opis i standardy Przewidywany czas działania między uszkodzeniami: opis i standardy Autorzy: Wendy Torell Victor Avelar White Paper 78 Streszczenie MTBF (Mean Time Between Failure) to termin dotyczący niezawodności, wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka awarii systemu za pomocą analizy drzewa usterek (FTA)

Ocena ryzyka awarii systemu za pomocą analizy drzewa usterek (FTA) Ocena ryzyka awarii systemu za pomocą analizy drzewa usterek (FTA) Analiza drzewa usterek (FTA akronim od angielskiego Fault Tree Analysis) to metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych parametrów niezawodnościowych urządzeń podsystemu pożarniczego średnich samochodów ratowniczo gaśniczych

Analiza wybranych parametrów niezawodnościowych urządzeń podsystemu pożarniczego średnich samochodów ratowniczo gaśniczych Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 61 (tom 1)/1/2017 kpt. mgr inż. Agata Walczak dr inż. Daniel Pieniak mł. bryg. mgr inż. Wiktor Gawroński kpt. mgr inż. Monika Blukacz Szkoła Główna Służby Pożarniczej prof.

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem

Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem Słowacja, Demianowska Dolina 2006 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2006 Mgr inż. Leszek CHYBOWSKI Dr hab.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA ADONIS

KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA ADONIS KOMPUTEROWA SYMULACJA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODOWISKA ADONIS Bogdan RUSZCZAK Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę komputerowej symulacji czynników ryzyka dla projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH

POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH Barbara Popowska bpopowsk@math.put.poznan.pl Politechnika Poznańska http://www.put.poznan.pl/ PROGRAM REFERATU 1. WPROWADZENIE 2. GRAF JAKO MODEL

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU EKSPLOATACJI PORTOWEGO SYTEMU TRANSPORTU PALIWA

OPTYMALIZACJA PROCESU EKSPLOATACJI PORTOWEGO SYTEMU TRANSPORTU PALIWA 4-29 PROBLEMY EKSPLOATACJI 15 Krzysztof KOŁOWROCKI, Joanna SOSZYŃSKA Akademia Morska w Gdyni OPTYMALIZACJA PROCESU EKSPLOATACJI PORTOWEGO SYTEMU TRANSPORTU PALIWA Słowa kluczowe Niezawodność, system złożony,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych

Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych Porównanie kompleksowych pakietów oprogramowania do prowadzenia wieloaspektowej analizy niezawodności okrętowych systemów technicznych Leszek Chybowski Szczecin, 2010 1 1. Wstęp W dobie konieczności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY SYSTEMU REMONTU TECHNIKI WOJSKOWEJ

MODEL OCENY SYSTEMU REMONTU TECHNIKI WOJSKOWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Marian Brzeziń ski Wojskowa Akademia Techniczna MODEL OCENY SYSTEMU REMONTU TECHNIKI WOJSKOWEJ STRESZCZENIE W artykule scharakteryzowano

Bardziej szczegółowo

NK315 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

NK315 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH WYKŁAD WPROWADZAJĄCY NK315 EKSPLOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH CELE PRZEDMIOTU: Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie procesu powstawania i ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOMPLEKSOWYCH PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA WIELOASPEKTOWEJ ANALIZY NIEZAWODNOŚCI

PORÓWNANIE KOMPLEKSOWYCH PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA WIELOASPEKTOWEJ ANALIZY NIEZAWODNOŚCI Leszek Chybowski, Zbigniew Matuszak Akademia Morska w Szczecinie Szczecin, Polska PORÓWNANIE KOMPLEKSOWYCH PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DO PROWADZENIA WIELOASPEKTOWEJ ANALIZY NIEZAWODNOŚCI Summary Materiał

Bardziej szczegółowo

"Wsparcie procesu decyzyjnego dla metodyk zwinnych w procesie testowania z wykorzystaniem modeli z obszaru teorii niezawodności."

Wsparcie procesu decyzyjnego dla metodyk zwinnych w procesie testowania z wykorzystaniem modeli z obszaru teorii niezawodności. "Wsparcie procesu decyzyjnego dla metodyk zwinnych w procesie testowania z wykorzystaniem modeli z obszaru teorii niezawodności." Click to edit Master subtitle style Krzysztof Senczyna Agenda 1. Software

Bardziej szczegółowo

Konspekt. 15 października Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe)

Konspekt. 15 października Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe) Konspekt 15 października 2014 1 Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe) 1.1 Przykładowe problemy optymalizacji kombinatorycznej na grafach 1. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i diagnostyka systemów

Niezawodność i diagnostyka systemów Niezawodność i diagnostyka systemów dr inż. Jacek Jarnicki doc. PWr. Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej p. 226 C3 tel. 320-28 28-2323 email jacek@ict.pwr.wroc.pl www.zsk.ict.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

W4 Eksperyment niezawodnościowy

W4 Eksperyment niezawodnościowy W4 Eksperyment niezawodnościowy Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Jarosław Sugier www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Badania niezawodnościowe i analiza statystyczna wyników 1. Co to są badania niezawodnościowe i

Bardziej szczegółowo

TRÓJPARAMETROWY MODEL ZDATNOŚCI SYSTEMU Z DWOMA TYPAMI ZAGROŻEŃ

TRÓJPARAMETROWY MODEL ZDATNOŚCI SYSTEMU Z DWOMA TYPAMI ZAGROŻEŃ 1-011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 17 Karol ANDRZEJCZAK, Barbara POPOWSKA Politechnika Poznańska, Poznań TRÓJPARAMETROWY MODEL ZDATNOŚCI SYSTEMU Z DWOMA TYPAMI ZAGROŻEŃ Słowa kluczowe Funkcja przetrwania, funkcja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

NIEUSZKADZALNOŚĆ, GOTOWOŚĆ I OBSŁUGIWALNOŚĆ SYSTEMÓW UZBROJENIA

NIEUSZKADZALNOŚĆ, GOTOWOŚĆ I OBSŁUGIWALNOŚĆ SYSTEMÓW UZBROJENIA Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Kazimierz Kowalski * NIEUSZKADZALNOŚĆ, GOTOWOŚĆ I OBSŁUGIWALNOŚĆ SYSTEMÓW UZBROJENIA Streszczenie. W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia system uzbrojenia.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych w operacjach

Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych w operacjach Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr2, 2011 Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych w operacjach Marian Brzeziński Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Logistyki, 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie linii kwantylowych zakumulowanego procesu FARIMA do modelowania samopodobnego ruchu pakietowego

Wykorzystanie linii kwantylowych zakumulowanego procesu FARIMA do modelowania samopodobnego ruchu pakietowego Wykorzystanie linii kwantylowych zakumulowanego procesu FARIMA do modelowania samopodobnego ruchu pakietowego Lucjan Janowski janowski@kt.agh.edu.pl Katedra Telekomunikacji AGH, Kraków Lucjan Janowski

Bardziej szczegółowo

Niezawodność eksploatacyjna środków transportu

Niezawodność eksploatacyjna środków transportu Niezawodność eksploatacyjna środków transportu Niezawodność obiektów eksploatacji Niezawodność i trwałość obiektów eksploatacji Niezawodność obiektu (środka transportu) jest to jego zdolność do zachowania

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem projektu

Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie czasem projektu Narzędzia i techniki szacowania czasu zadań Opinia ekspertów Szacowanie przez analogię (top-down estimating) stopień wiarygodności = f(podobieństwo zadań), = f(dostęp do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wydajnościowo-niezawodnościowa analiza warstwy szkieletowej sieci komputerowych (prolegomena)

Wydajnościowo-niezawodnościowa analiza warstwy szkieletowej sieci komputerowych (prolegomena) Wydajnościowo-niezawodnościowa analiza warstwy szkieletowej sieci komputerowych (prolegomena) Lech Madeyski 1, Zygmunt Mazur 2 Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydziałowy Zakład

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Systemy rozproszone Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek Informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LUBLINIE

OCENA GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LUBLINIE JOANNA RYMARZ, ANDRZEJ NIEWCZAS * OCENA GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W LUBLINIE TECHNICAL AVAILABILITY ANALYSIS OF THE

Bardziej szczegółowo

Literatura TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK. Teoria masowej obsługi. Geneza. Teoria masowej obsługi

Literatura TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK. Teoria masowej obsługi. Geneza. Teoria masowej obsługi TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska Literatura B. von der Veen: Wstęp do teorii badań operacyjnych. PWN, Warszawa 1970. Gniedenko B. W., Kowalenko I. N.: Wstęp do teorii

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYSTEMÓW UZBROJENIA REQUIREMENTS FOR THE WEAPON SYSTEMS LOGISTIC SUPPORT

POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYSTEMÓW UZBROJENIA REQUIREMENTS FOR THE WEAPON SYSTEMS LOGISTIC SUPPORT dr inż. Eugeniusz MILEWSKI prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia POTRZEBA I MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SYSTEMÓW UZBROJENIA Streszczenie: W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Teoria informacji i kodowania Ćwiczenia

Teoria informacji i kodowania Ćwiczenia Teoria informacji i kodowania Ćwiczenia Piotr Chołda, Andrzej Kamisiński Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej Terminy kolokwiów zaliczeniowych Kolokwium KZ1: 27.01.2017, piątek, 9:00-11:30,

Bardziej szczegółowo

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium

Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Niezawodność diagnostyka systemów laboratorium 1. Zajęcia wprowadzające treść ćwiczenia Informacje wstępne, cel zajęć, organizacja zajęć, materiały dydaktyczne, sprawozdania,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β. Przykład liczbowy dla ramy statycznie niewyznaczalnej. Leszek Chodor, Joanna

Bardziej szczegółowo

Maszyny synchroniczne - budowa

Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne używane są przede wszystkim do zamiany energii ruchu obrotowego na energię elektryczną. Pracują zatem jako generatory. W elektrowniach cieplnych używa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych"

Ćwiczenie: Rezonans w obwodach elektrycznych Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIE LOGISTYCZNE A BŁĄDZENIE LOSOWE NA PROSTEJ I PRAWO ARCUSA SINUSA

RÓWNANIE LOGISTYCZNE A BŁĄDZENIE LOSOWE NA PROSTEJ I PRAWO ARCUSA SINUSA Henryk Zawadzki RÓWNANIE LOGISTYCZNE A BŁĄDZENIE LOSOWE NA PROSTEJ I PRAWO ARCUSA SINUSA Wstęp Obserwując typowe trajektorie generowane przez chaotyczne systemy dynamiczne, nawet te teoretycznie najprostsze

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Eksploatacja układów automatyki i robotyki Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR-1-701-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Jak się do tego zabrać?

Jak się do tego zabrać? Jak się do tego zabrać? Kontekst Problem inżynierski Literatura (ogólna i szczegółowa) Projekt inżynierski Metody i narzędzia Eksperymenty Wnioski Beata Płanda: Analiza wpływu organizacji ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA DANYCH ANKIETOWYCH Nazwa w języku angielskim: Categorical Data Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA I STATYSTYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo