Projekt Szkoła nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Szkoła nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Do: wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 4/29348/2014 prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy usługi dostawy odczynników chemicznych, zestawów do badania środowiska i preparatów niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą Szkoła nowych możliwości Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; województwo mazowieckie. Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1. Dotyczy całości zamówienia: Czy oferowane meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006, a do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów? Tak, zaoferowane meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN- EN 14727:2006 a do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów. 2. Dotyczy całości zamówienia: Czy oferowane meble laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością, czyli producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz z późn. zm.) ważny certyfikat należy dołączyć do oferty? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr Dotyczy całości zamówienia: Czy kształtowniki stalowe używane do konstrukcji stelaży mebli laboratoryjnych, w zakresie odporności korozyjnej, powinny posiadać wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002 przez niezależne laboratorium akredytowane, a w ich wyniku uzyskać przynajmniej wskaźnik charakteryzyki 9, a odpowiedni certyfikat należy dołączyć należy do oferty?

2 Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr Dotyczy całości zamówienia: Czy kształtowniki, z których są wykonane stelaże mebli laboratoryjnych, muszą być zgodne z normą PN-EN i 2, PN-EN i posiadać deklaracje CE wystawioną przez laboratorium akredytowane, a deklarację CE z numerem akredytującej jednostki notyfikowanej należy dołączyć do oferty? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr Dotyczy całości zamówienia: Czy meble metalowe wykonane z blachy stalowej pokrytej epoksydową farbą proszkową, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - klasy A2 według normy EN A1:2010, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr Dotyczy: stoły laboratoryjne dla uczniów na 10 stanowisk: Czy w nadstawce mają być 2 poziomy półek, jeśli tak, to czy mają być wykonane z laminatu, czy szkła bezpiecznego? Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie nadstawek na stoły laboratoryjne. Wykonawca nie ma obowiazku zapewniania nadstawek na stoły laboratoryjne. Wykonawca może (lecz nie musi) zaoferować nadstawki wykonane w wybranej przez siebie, zgodnej z normami technologii, według wybranego przez siebie projektu. 7. Dotyczy: stoły laboratoryjne dla uczniów na 10 stanowisk: W ile gniazd elektrycznych ma być wyposażony każdy stół wyspowy oraz stół 2-stanowiskowy? Każdy stół 4-stanowiskowy ma być wyposażony w minimum 2 gniazda elektryczne; każdy stoł 2-stanowiskowy ma być wyposażony w minimum 1 gniazdo elektryczne. 8. Dotyczy: stoły laboratoryjne dla uczniów na 10 stanowisk: Czy szafki w stołach mają być z laminatu, czy metalowe malowane proszkowo farbą epoksydową? Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie technologii wykonania szafek w stołach laboratoryjnych. Wykonawca powinien zaoferować szafkii wykonane w wybranej przez siebie, zgodnej z normami technologii. 9. Dotyczy: stoły laboratoryjne dla uczniów na 10 stanowisk: Jakiej szerokości mają być szafki z typoszeregu laboratoryjnego: 30, 40, 60 cm? Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie szerokości szafek w stołach laboratoryjnych. Wykonawca powinien zaoferować szafki, których łączna szerokość nie przekracza łącznej szerokości stołu laboratoryjnego.

3 10. Dotyczy: stoły laboratoryjne dla uczniów na 10 stanowisk: Czy szafki maja być wyposażone w szuflady, czy tylko drzwiczki, czy maja mieć zamki? Szafki mają być wyposażone w drzwiczki. Wykonawca może (lecz nie musi) zaoferować drzwiczki zamykane na zamki. 11. Dotyczy: krzesła do laboratorium: Czy oferowane krzesła mają posiadać atest higieniczny dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych i szkolnych oraz należy dołączyć go do oferty? Tak, oferowane krzesła powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych i szkolnych oraz należy dołączyć go do oferty. 12. Dotyczy: stół demonstracyjny: Czy stół demonstracyjny można wykonać z atestowanej ceramiki laboratoryjnej monolitycznej? Zamawiający sformułował wymagania odnośnie blatu stołu demonstracyjnego (lita ceramika techniczna LCT) i nie zmienia tych wymagań. Stół demonstracyjny powinien być wykonany z materiału spełniającego wymagania. 13. Dotyczy: stół wagowy: Czy blat główny w stole wagowym może być z laminatu, czy też np. z konglomeratu typu aglodrom/polodrom? Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie technologii wykonania blatu głównego stołu wagowego. Wykonawca powinien zaoferować blat wykonany w wybranej przez siebie, zgodnej z normami technologii. 14. Dotyczy: stanowiska do mycia: Czy szafka zlewozmywakowa ma być laminowana, czy metalowa malowana proszkowo farbą epoksydową (odporna na wodę)? Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie technologii wykonania szafek zlewozmywakowych. Wykonawca powinien zaoferować szafki zlewozmywakowe wykonane w wybranej przez siebie, zgodnej z normami technologii. 15. Dotyczy: szafa na kwasy i zasady: Czy szafa na kwasy i zasady ma być podłączona do wentylacji, jeśli tak to czy ma mieć wbudowany wentylator, czy też będzie to wentylacja mechaniczna, jeśli tak to jakim króćcem jest zakończony jej wylot w pomieszczeniu? Szafa na kwasy i zasady ma być wentylowana w dolnej części szafy otwory wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnątrz, w górnej części zamontowany króciec umożliwiający podłączenie do istniejącej wentylacji zewnętrznej, wyposażona w rurę do podłączenia do otworu wentylacyjnego.

4 Wykonawca powinien wpiąć szafę na kwasy i zasady do istniejącego wylotu wentylacji mechanicznej. Zamawiający nie określa z jakiego materiału ma być wykonana rura; materiał i technologia wykonania rury powinny być zgodne z normami. Zakończenie kanału z wentylacją mechaniczną znajduje się nad miejscem, w którym ma stać szafa na kwasy i zasady na wysokości: 2,5 m od podłogi do wylotu wentylacyjnego, ma średnicę: 17x25 cm (ewentualnie może być okrągła o śr. 100 mm, jest zakończona króćcem umożliwiającym połączenie z rurą na skrętkę). 16. Dotyczy: szafa laboratoryjna częściowo przeszklona: W jakim zakresie front szafy ma być przeszklony (pół laminowane i pół przeszklone)? Front szafy ma być częściowo przeszklony, tzn. zarówno lewy jak i prawy front szafy mają być przeszklone (w takim samym zakresie). Przeszklone powinny być górne (a nie dolne) części frontów. Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie proporcji obszaru przeszklonego w stosunku do laminowanego. 17. Dotyczy: szafa laboratoryjna częściowo przeszklona: Czy półki mogą być ze szkła bezpiecznego? Zamawiający nie sformułował wymagań odnośnie technologii wykonania półek. Wykonawca powinien zaoferować półki wykonany w wybranej przez siebie, zgodnej z normami technologii. 18. Dotyczy: dygestorium: Czy blat dygestorium można wykonać z atestowanej ceramiki laboratoryjnej monolitycznej? Zamawiający sformułował wymagania odnośnie blatu dygestorium (lita ceramika techniczna LCT wielkogabarytowa kwasoodporna) i nie zmienia tych wymagań. Blatu dygestorium powinien być wykonany z materiału spełniającego wymagania. 19. Dotyczy: dygestorium: Czy komora robocza i tylna ściana może być metalowa malowana proszkowo farbą epoksydową z bokami ze szkła bezpiecznego hartowanego? Zamawiający sformułował wymagania odnośnie komory roboczej i tylnej ściany dygestorium i nie zmienia tych wymagań. Komora robocza i tylna ściana dygestorium powinny być wykonany z materiału spełniającego wymagania. 20. Dotyczy: dygestorium: Czy konstrukcja dygestorium może opierać się na szafce metalowej malowanej proszkowo farba epoksydową, po otwarciu frontów można usiąść przy dygestorium, lub siedzieć bokiem do niego, jednak pragnę poinformować, że prace przy dygestorium wykonuje się w pozycji stojącej? Ewentualnie pod dygestorium może być połowa szafką, a druga stelażem, czyli miejscem do siedzenia?

5 Zamawiający sformułował wymagania odnośnie konstrukcji dygestorium i nie zmienia tych wymagań. Konstrukcja dygestorium powinna spełniać wymagania. 21. Dotyczy: dygestorium: Czy dygestorium może mieć głębokość 750 mm, przy głębokości komory roboczej 580 mm? Zamawiający sformułował wymagania odnośnie wymiarów dygestorium i nie zmienia tych wymagań. Wymiary dygestorium powinny spełniać wymagania. 22. Dotyczy: dygestorium: Czy ze względu na bezpieczeństwo pracy wymaga się, aby dygestoria były wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych (nie dopuszcza się stosowania drewna, laminantu, sklejki, mdfu, melaminy, itp.)? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wyżej wskazanym normom. Wszystkie materiały zastosowane do konstrukcji dygestorium powinny być odpowiednie dla ich przeznaczenia, w tym także muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy i użytkowania. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie. 23. Dotyczy: dygestorium: Czy ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, Zamawiający chce, aby panel instalacyjny, szafka, osłony i elementy konstrukcyjne wykonane były z blachy stalowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne klasy A2, według normy EN A1:2010, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Wszystkie materiały i rozwiązania zastosowane do konstrukcji muszą być odpowiednie dla ich przeznaczenia, w tym także muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy i użytkowania. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie. 24. Dotyczy: dygestorium: Czy kształtowniki stalowe używane do konstrukcji dygestorium, w zakresie odporności korozyjnej powinny posiadać wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002 przez niezależne laboratorium akredytowane i uzyskać wynik przynajmniej 9, a odpowiedni certyfikat dołączyć należy do oferty? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania powinny być odpowiednie dla ich przeznaczenia. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie.

6 25. Dotyczy: dygestorium: Czy oferowane dygestorium, jako element mebli laboratoryjnych, musi być zgodne z normą PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006, a do oferty należy dołączyć odpowiedni certyfikat zgodności oferowanych mebli z wymaganiami tych norm wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania powinny być odpowiednie dla ich przeznaczenia. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie. 26. Dotyczy: dygestorium: Czy dygestorium ma być wyposażone w sygnalizator przepływu powietrza, potwierdzające zgodność z normą PN-EN i PN-EN , a do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności wydany przez niezależne laboratorium badawcze? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Wszystkie materiały i rozwiązania zastosowane muszą być odpowiednie dla ich przeznaczenia. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie. 27. Dotyczy: dygestorium: Czy dygestorium powinno być zgodne z powszechnie stosowaną normą DIN w zakresie dopuszczalnego stężenia gazu wzorcowego przed oknem, a w celu potwierdzenia tej zgodności, do oferty należy dołączyć odpowiedni protokół z badań doświadczalnych stężenia gazu wzorcowego przed oknem dygestorium przy jego trzech położeniach, przeprowadzonych zgodnie z normą DIN 12924, protokół ten powinien zawierać co najmniej: dane jednostki badawczej, informację o sposobie przeprowadzenia pomiarów, opis warunków przeprowadzania pomiarów, spis użytej aparatury, interpretację wyników, wyniki badań stężenia gazu wzorcowego dla poszczególnych serii pomiarowych. Badania te muszą zostać przeprowadzone przez niezależną jednostkę badawczą, zaś protokół musi potwierdzać zgodność dygestorium z tą normą w tym zakresie? Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Wszystkie materiały i rozwiązania zastosowane do konstrukcji muszą być odpowiednie dla ich przeznaczenia. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie. 28. Dotyczy: dygestorium: Czy dygestorium powinno być zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością, czyli producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz z późn. zm.) ważny certyfikat należy dołączyć do oferty?

7 Wymagane normy zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 1. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania powinny być odpowiednie dla ich przeznaczenia. Zamawiający nie wprowadza zmian w OPZ w tym zakresie. 29. Dotyczy: dygestorium: Jakie są wydajności wentylacji dla dygestorium, proszę o podanie wydajności w króćcu wylotowym? Zamawiający nie opisuje tego parametru. 30. Dotyczy: dygestorium: Czy Zamawiający, czy też oferent, ma wpiąć dygestorium (przyłączyć rurą z wybranego materiału: ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej; aluminium; itp.) do istniejącego wylotu wentylacji mechanicznej? Jeśli ta usługa jest po stronie oferenta to proszę podać umiejscowienie i średnicę wychodzącego zakończenia kanału z wentylacją mechaniczną w porównaniu do miejsca, gdzie ma stanąć dygestorium, w celu kalkulacji kosztów materiałów (rura, redukcje, itp.)? Wykonawca powinien wpiąć dygestorium do istniejącego wylotu wentylacji mechanicznej. Zamawiający nie określa z jakiego materiału ma być wykonana rura; materiał i technologia wykonania rury powinny być zgodne z normami. W sali znajdują się 2 wyloty wentylacyjne: górny na wysokości 240 cm ma średnicę 100mm, dolny na wysokości 27 cm od podłogi, okrągły o średnicy 100 mm; jest zakończona króćcem umożliwiającym połączenie z rurą na wcisk. 31. Dotyczy: dygestorium: Czy oferent ma posiadać odpowiednie uprawnienia, aby po montażu dygestorium, zbadać odpowiednim przyrządem prędkość przepływu powietrza w dygestorium (czy wentylator Zamawiającego zapewnia odpowiedni przepływ dla prawidłowego działania dygestorium) i wystawić odpowiednie zaświadczenie tego dotyczące? Zamawiający nie stawia takiego wymagania. Zamawiający modyfikuje Zaproszenie do składnia ofert i Załączniki w następującym zakresie: Jest: VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr Wypełniony załącznik Nr 3 opis oferowanego sprzętu. 4. Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr Zaakceptowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5.

8 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Upoważnienie do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę) Powinno być: VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 4. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr Wypełniony załącznik Nr 3 ( ) opis oferowanego sprzętu. 4. Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr Zaakceptowany wzór umowy stanowiący Załącznik Nr Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Certyfikat zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z wymaganiami norm PN-EN 13150:2004 i PN-EN 14727:2006 wydany przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną w zakresie badań i certyfikacji tego typu wyrobów. 8. Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający krzesła do stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych i szkolnych. Jest: V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2 stoły wyspowe 4-stanowiskowe o wymiarach 3000x1500x900mm, bez stanowisk do mycia, z zasilaniem elektrycznym, blat ceramiczny/aglodrom, 4 szafki pod płytą roboczą, stelaż A 1 stół 2-stanowiskowy wyspowy lub przyścienny o wymiarach 3000x600/750x900mm bez stanowiska do mycia, z zasilaniem elektrycznym, blat ceramiczny/aglodrom, 2 szafki pod płytą roboczą, stelaż A. [Wszystkie wymiary +/-5%] Okres gwarancji: 2 lata. Szafa na kwasy i zasady (1 szt) o wymiarach 700x500x1800mm (szer. x gł. x wys.), wykonana z płyty laminowanej (o grubości 20 mm), od wewnątrz wyłożona chemoodporną wykładką z polipropylenu, wyposażona w cztery półki również wyłożone polipropylenem. Drzwi pojedyncze w połowie dzielone, z zamkiem patentowym. Dygestorium Płyta robocza (blat) wykonany z litej ceramiki technicznej LTC wielkogabarytowej kwasoodpornej (montowanej na podłożu wodoodpornym) z podniesionym dookoła obrzeżem. Komora robocza (manipulacyjna) wykonana z płyt laminowanych z bokami przeszklonymi (szkło bezpieczne hartowane). Tylna ściana wykonana z litej ceramiki

9 technicznej/polipropylenu. Pod blatem szafka mobilna, wentylowana grawitacyjnie. Wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości 18 mm laminowanej obustronnie. Po wysunięciu szafki, prace w komorze dygestorium można wykonywać w pozycji siedzącej. Wyposażenie podstawowe: 1 x gniazdo el. 230 V 16A klasy IP-65, lampa oświetleniowa klasy IP-65, wyłącznik oświetlenia, 1 x ujęcie wody (bateria laboratoryjna), 1 x zlewik ceramiczny o wym. zewn. 300x145mm, okno na przeciwwagach, okienny system "Gregg" pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym położeniu /góradół/, zapobiegając niekontrolowanemu opadnięciu okna, szyby szkło bezpieczne. szafka podblatowa mobilna, na kółkach z hamulcami. Sterowanie mediami na panelu instalacyjnym pod blatem roboczym. Wyposażone w układ wentylacji (przewietrzanie) szczelinowy. Tylna ściana w całości wykonana z chemoodpornego polipropylenu lub litej ceramiki technicznej. Wymiary: 1200 x 900 x 2100mm (szer. x gł. x wys.). [Wszystkie wymiary +/-5%] Okres gwarancji: 2 lata. Powinno być: V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2 stoły wyspowe 4-stanowiskowe o wymiarach 3000x1500x900mm, bez stanowisk do mycia, z zasilaniem elektrycznym (minimum 2 gniazda elektryczne), blat ceramiczny/aglodrom, 4 szafki pod płytą roboczą, stelaż A 1 stół 2-stanowiskowy wyspowy lub przyścienny o wymiarach 3000x600/750x900mm bez stanowiska do mycia, z zasilaniem elektrycznym (minimum 1 gniazdo elektryczne), blat ceramiczny/aglodrom, 2 szafki pod płytą roboczą, stelaż A. [Wszystkie wymiary +/-5%] Okres gwarancji: 2 lata. Szafa na kwasy i zasady (1 szt) o wymiarach 700x500x1800mm (szer. x gł. x wys.), wykonana z płyty laminowanej (o grubości 20 mm), od wewnątrz wyłożona chemoodporną wykładką z polipropylenu, wyposażona w cztery półki również wyłożone polipropylenem. Drzwi pojedyncze w połowie dzielone, z zamkiem patentowym. Wentylowana w dolnej części szafy otwory wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnątrz, w górnej części zamontowany króciec umożliwiający podłączenie do istniejącej wentylacji zewnętrznej, wyposażona w rurę do podłączenia do otworu wentylacyjnego. Wpięcie szafy na kwasy i zasady do istniejącego wylotu wentylacji mechanicznej. Dygestorium Płyta robocza (blat) wykonany z litej ceramiki technicznej LTC wielkogabarytowej kwasoodpornej (montowanej na podłożu wodoodpornym) z podniesionym dookoła obrzeżem. Komora robocza (manipulacyjna) wykonana z płyt laminowanych z bokami

10 przeszklonymi (szkło bezpieczne hartowane). Tylna ściana wykonana z litej ceramiki technicznej/polipropylenu. Pod blatem szafka mobilna, wentylowana grawitacyjnie. Wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości 18 mm laminowanej obustronnie. Po wysunięciu szafki, prace w komorze dygestorium można wykonywać w pozycji siedzącej. Wyposażenie podstawowe: 1 x gniazdo el. 230 V 16A klasy IP-65, lampa oświetleniowa klasy IP-65, wyłącznik oświetlenia, 1 x ujęcie wody (bateria laboratoryjna), 1 x zlewik ceramiczny o wym. zewn. 300x145mm, okno na przeciwwagach, okienny system "Gregg" pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym położeniu /góradół/, zapobiegając niekontrolowanemu opadnięciu okna, szyby szkło bezpieczne. szafka podblatowa mobilna, na kółkach z hamulcami, rura wentylacyjna. Sterowanie mediami na panelu instalacyjnym pod blatem roboczym. Wymiary: 1200 x 900 x 2100mm (szer. x gł. x wys.). Tylna ściana w całości wykonana z chemoodpornego polipropylenu lub litej ceramiki technicznej. Wyposażone w układ wentylacji (przewietrzanie) szczelinowy. Wpięcie dygestorium do istniejącego wylotu wentylacji mechanicznej. [Wszystkie wymiary +/-5%] Okres gwarancji: 2 lata. Jest: XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: [ ] - Napis : Nie otwierać przed dniem r., godz (termin otwarcia ofert). XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. a. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie XII lit. l w Siedzibie Zamawiającego ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, Warszawa, do dnia: roku, godzina: 11:45. b. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1, o godzinie: Powinno być: XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: [ ] - Napis : Nie otwierać przed dniem r., godz (termin otwarcia ofert). XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. a. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie XII lit. l w Siedzibie Zamawiającego ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, Warszawa, do dnia: roku, godzina: 11:45.

11 b. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1, o godzinie: W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie Zamawiający przedłuża okresu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: roku, godzina: 11:45. Sporządziła: Ewa Dzielnicka Koordynator Projektu

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, dnia r. ZP-65/1/2012. Uczestnicy postępowania

Skierniewice, dnia r. ZP-65/1/2012. Uczestnicy postępowania ZP-65/1/2012 Skierniewice, dnia 10.08.2012 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm.

- stelaż A kształtny, malowany proszkowo, wymagana duża nośność, - blat płaski z obrzeżem 50 mm. Opis przedmiotu zamówienia wykaz mebli laboratoryjnych - wymiary podano [mm]: (długość x głębokość x wysokość), - blaty stołów laminowane. Pomieszczenie nr 1 1. Stół wyspowy o wymiarach 2400 x 1500 x 900:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające ZAŁĄCZNIK NR 1... ( pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ OFERTOWY /wzór/ w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/29348/2014 dla: ECORYS Polska Sp. z o. o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 700 Załącznik nr 2 do siwz ZP/20/09 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 1. Stół laboratoryjny o wymiarach 3500 x 700 x mm (długość x głębokość x wysokość o wzmocnionej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dział Zamówień Publicznych Tel./fax 33 8279 293 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: A-ZP-806/VI/LJ/2012 Data: 25.06.2012r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA II. WARUNKI OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ. 22/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA II. WARUNKI OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ. 22/ZP/2014 Opis przedmiotu zamówienia /ZP/04 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 36 miesięcy.. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

MEBLE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE Edycja 2005

MEBLE I URZĄDZENIA LABORATORYJNE Edycja 2005 Prezentujemy linię wzorniczą mebli i urządzeń laboratoryjnych produkowanych w firmie PLASTMET. Z początkiem 2003 roku został zakończony proces projektowania (który rozpoczął się we wrześniu 2001r.) i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny (meble laboratoryjne, dygestorium Laboratorium Spektrofotometrii w Instytucie Inżynierii Rolniczej)

Arkusz kalkulacyjny (meble laboratoryjne, dygestorium Laboratorium Spektrofotometrii w Instytucie Inżynierii Rolniczej) Sprawa nr: RAP/25/200 załącznik nr 6 do SIWZ Arkusz kalkulacyjny (meble, dygestorium Laboratorium Spektrofotometrii w Instytucie Inżynierii Rolniczej) Lp. Nazwa Charakterystyka Ilość. 2800/750/900 2 stoły

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej (AIT) Meble laboratoryjne z odciągami miejscowymi

Arkusz informacji technicznej (AIT) Meble laboratoryjne z odciągami miejscowymi ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1.2 Arkusz informacji technicznej (AIT) Meble laboratoryjne z odciągami miejscowymi Uwaga! Wymiary orientacyjne (podane z dokładnością +/- 1 cm) do dostosowania po

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ZP-67/1/2013 Skierniewice, dnia 05.09.2013 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli laboratoryjnych, znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie Numer rejestru: ZP.2390-39/13/R.IZ Sulechów, dnia 04.06.2013 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

I N F R A L A B. bezpieczne laboratorium. Inżynieria przestrzeni laboratoryjnych

I N F R A L A B. bezpieczne laboratorium. Inżynieria przestrzeni laboratoryjnych I N F R A L A B bezpieczne laboratorium Inżynieria przestrzeni laboratoryjnych Szanowni Państwo! Firma MATriX infralab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. od ponad 20 lat działa w branży laboratoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy Zał. nr 1A do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x5) Oferowane parametry zgodne z wymogami zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ARKUSZ KALKULACYJNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ARKUSZ KALKULACYJNY RAP.7.46.04 załącznik Nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ARKUSZ KALKULACYJNY Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) 4 5 6 L-kształtny Wymiary: 450 x

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Kraków; dnia 18 sierpnia 2011 r. L.dz. DZP-882/2011 Do Uczestników postępowania wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania pn.: Zakup i montaŝ mebli laboratoryjnych i wyposaŝenia technologicznego w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. ... /pieczęć Wykonawcy/ Parametry wymagane. Pakiet nr 1 Meble dla pracowni chemicznej zestaw 1. Lp.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. ... /pieczęć Wykonawcy/ Parametry wymagane. Pakiet nr 1 Meble dla pracowni chemicznej zestaw 1. Lp. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Pakiet nr 1 Meble dla pracowni chemicznej zestaw 1 Lp. Producent Rok produkcji 2011 fabrycznie nowe 1 Dygestorium ceramiczne 1.1 wymiar: [ 1800x900x2400 ]

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary

Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa/parametry techniczne Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] [kol. 4 x 5] 1 2 3 4 5 6 1. Dygestorium

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187

Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180187-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 2014/S 103-180187 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 22) ; fax (+48 22) ;

tel. (+48 22) ; fax (+48 22) ; INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES POLISH ACADEMY OF SCIENCES 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE tel. (+48 22) 697-87-00; fax

Bardziej szczegółowo

i montaż Stół przyścienny 1840x750x900 1 Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia 2440x750x900 1 ilość kompetów Pom.

i montaż Stół przyścienny 1840x750x900 1 Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia 2440x750x900 1 ilość kompetów Pom. Sprawa nr: RAP.272.70.2015, załącznik nr 6 do SIWZ i montaż Arkusz kalkulacyjny - meble, wyposażenie 1 Pom.215 opis wymiar - konstrukcja nośna podstawowa- rama z profilu C o wym. mm - blat z ceramiki wielkogabarytowej

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY DYGESTORIA MEBLE LABORATORYJNE 2015/2016

KATALOG TECHNICZNY DYGESTORIA MEBLE LABORATORYJNE 2015/2016 KATALOG TECHNICZNY DYGESTORIA MEBLE LABORATORYJNE 2015/2016 PHUP LabDud 41-200 Sosnowiec ul. Moniuszki 29 Tel.797 722 277, 507 240 637 e-mail:labdud@o2.pl www.labdud.pl Przedmiotowy katalog stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO:

SYSTEM WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO: SYSTEM WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO: - Stół wyspowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 1500 x 900 mm. Blat Stół z obu stron zakończony stanowiskami do mycia. Z jednej strony w blacie umieszczono zlew

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli

Opis techniczny mebli techniczny mebli I. ogólny 1. Wymagania ogólne dla mebli laboratoryjnych a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem blatów) powinien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:...

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:... Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:.... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

Meble powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi dla sprzętów laboratoryjnych.

Meble powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi dla sprzętów laboratoryjnych. Załącznik nr do ogłoszenia przetargu na dostawę mebli laboratoryjnych dla Jednostki Usług Laboratoryjnych. Ogólna charakterystyka mebli laboratoryjnych do budynku dla Laboratorium Badań Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

- 1 Załącznik nr 6 do SIWZ Wydział Zarządzania i Ekonomii

- 1 Załącznik nr 6 do SIWZ Wydział Zarządzania i Ekonomii - 1 WYKAZ MEBLI Pokój 400 A 1. Zestaw mebli laboratoryjnych I rys.1 kp.1 2. Zestaw szafek wiszących rys.6 kpl.1 3. Zestaw mebli laboratoryjnych II rys.8 kpl. 1... 4. Zestaw mebli laboratoryjnych III kpl.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Załącznik nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Dostawa wraz z montażem dygestoriów na potrzeby wyposażenia budynku ICBN w ramach realizacji projektu Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY DYGESTORIA MEBLE LABORATORYJNE 2016/2017

KATALOG TECHNICZNY DYGESTORIA MEBLE LABORATORYJNE 2016/2017 KATALOG TECHNICZNY DYGESTORIA MEBLE LABORATORYJNE 2016/2017 PHUP LabDud 41-200 Sosnowiec ul. Moniuszki 29 Tel.797 722 277, 507 240 637 e-mail:labdud@o2.pl www.labdud.pl Przedmiotowy katalog stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 19.11.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Modernizację pomieszczeń wybranych laboratoriów chemicznych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Zakup, dostawa dygestoriów i mebli ch oraz ich montaż w budynku Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Lublinie, w Lublinie przy ul. Olszewskiego 1a. 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 09.03.2016 r. na zakup: MEBLI LABORATORYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 09.03.2016 r. na zakup: MEBLI LABORATORYJNYCH ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.03.2016 r. na zakup: MEBLI LABORATORYJNYCH 1. Nazwa Zamawiającego FOLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA UL. MIELECKA 28 35-504 RZESZÓW 2.Postanowienia ogólne Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO

Pakiet nr 1.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr.8 do SIWZ Pakiet nr.8 MEBLE MEDYCZNE W SYSTEMIE STELAśA METALOWEGO Lp. Nazwa Ilość ITN Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.50.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni gastronomicznej w stanowiska robocze oraz dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KPZ 24/2010 Opole, r. Ldz. DZP 319/2010

KPZ 24/2010 Opole, r. Ldz. DZP 319/2010 KPZ 24/2010 Opole, 23.06.2010 r. Ldz. DZP 319/2010 Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona1.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa/parametry techniczne Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] [kol. 4 x 5] 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU rzut z góry 1 lada o wymiarach 2 obraz poglądowy Blat górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem HPL o grubości min. 0,8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ I. WYMAGANIA OGÓLNE: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE WYPOSAŻENIE MEBLOWE MEDYCZNE PŁYCINOWE Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Całe Wyposażenie meblowe medyczne płycinowe powinno posiadać: 1) Atesty higieniczne.

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4 PCFE.272.57.2014 Załącznik nr 6d SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do pracowni gastronomicznej (dydaktycznożywieniowej) w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne Minimalne Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Załączniki nr 1d - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne Minimalne Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Załączniki nr 1d - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 156.3 Rolety Rolety materiałowe SM 32 z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane do ściany lub sufitu, mechanizm sterownia koralikowy, kolor osprzętu biały, tkanina jednobarwna, całkowicie zaciemniająca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Meble do jadalni oraz kuchni Jed. miary Ilość 1. Stół prostokątny Stół na stelażu metalowym, blat z płyty melaminowanej o grubości co najmniej 18 mm, z obrzeżem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do pomieszczeń w budynku Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do pomieszczeń w budynku Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie. INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES POLISH ACADEMY OF SCIENCES 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE tel. (+48 22) 697-87-00; fax

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Instytut Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2. Instytut Badawczy 32-083 Balice ul.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Instytut Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2. Instytut Badawczy 32-083 Balice ul. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTOR Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2 ADRES INWESTYCJI Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 32-083

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents and Settings/ZAMPUB/Ustawienia lokalne/tempo...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents and Settings/ZAMPUB/Ustawienia lokalne/tempo... 1 z 5 2011-09-20 08:39 Wrocław: Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestorium. RAP/132/2011 Numer ogłoszenia: 249329-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DZP DW Załącznik nr 2A do SIWZ

DZP DW Załącznik nr 2A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI CZĘŚĆ A POSTĘPOWANIA LP Przedmiot zamówienia Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI (wszystkich elementów składowych przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka mebli laboratoryjnych do budynku 751 dla Laboratorium Analityki Organicznej

Ogólna charakterystyka mebli laboratoryjnych do budynku 751 dla Laboratorium Analityki Organicznej Poz. Załącznik nr do ogłoszenia przetargu na dostawę mebli laboratoryjnych dla Jednostki Usług Laboratoryjnych. Ogólna charakterystyka mebli laboratoryjnych do budynku 75 dla Laboratorium Analityki Organicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik VII do SIWZ

Załącznik VII do SIWZ Załącznik VII do SIWZ WYKAZ MEBLI Laboratorium komputerowe nr 630... 1. Biurko komputerowe z nadstawką rys.1 szt. 8... 2. Boksy dla stanowisk komputerowych rys.3 szt. 8... 3. Ścianki do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem I części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wraz

Bardziej szczegółowo

75/ZP/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

75/ZP/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 75/ZP/202 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ WARUNKI OGÓLNE. Stelaż typu C wykonany z profili zamkniętych stalowych (wymiar profilu min. 50 x 30 x 2 mm - ±5%) malowanych farbą proszkową epoksydową

Bardziej szczegółowo

Formularz kosztorysu ofertowego

Formularz kosztorysu ofertowego Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa wyposażenia szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce część II. Formularz kosztorysu ofertowego Lp. NAZWA OPIS ILOŚĆ Wartość netto VAT % VAT PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem.

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem. Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/36/Wolter/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 roku. dot. sprzedaży i dostawy elementów komory nablatowej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/36/Wolter/2017. z dnia 20 kwietnia 2017 roku. dot. sprzedaży i dostawy elementów komory nablatowej Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków NIP: 6750001857, REGON: 000326374 www.imim.pl, e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa Załącznik nr 1 do Umowy nr PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /16../ / / Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIE Załącznik nr 7A - 3 do SIWZ. Ustawienie mebli laboratoryjnych w pomieszczeniu 1.10 widok 1

POMIESZCZENIE Załącznik nr 7A - 3 do SIWZ. Ustawienie mebli laboratoryjnych w pomieszczeniu 1.10 widok 1 - 48 POMIESZCZENIE 1.10 Ustawienie mebli laboratoryjnych w pomieszczeniu 1.10 widok 1 Ustawienie mebli laboratoryjnych w pomieszczeniu 1.10 widok 2 - 49 Pomieszczenie 1.10 widok 1 Pomieszczenie 1.10 widok

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Remont pomieszczeń laboratoryjnych i sali wykładowej w pawilonie Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie projekt mebli Adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA Pracownia chemiczna i fizyczna meble laboratoryjne

OFERTA Pracownia chemiczna i fizyczna meble laboratoryjne OFERTA Pracownia chemiczna i fizyczna meble laboratoryjne SPIS TREŚCI: STRONA 2 - NASZA PROPOZYCJA STRONA 10 - MEBLE LUZEM Strona 10 stoły laboratoryjne dla nauczyciela Strona 14 stoły laboratoryjne dla

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 67/ZP/03 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet - MEBLE LABORATORYJNE I DYGESTORIUM Załącznik nr do SIWZ I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Dostarczone meble, krzesła i dygestorium należy objąć pełną gwarancją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna meble laboratoryjne

Specyfikacja techniczna meble laboratoryjne Specyfikacja techniczna meble laboratoryjne I. Wymagania ogólne: Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniżej podanej specyfikacji asortymentowej dla podanych pokoi. Należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

OFERTA Pracownia chemiczna i fizyczna meble

OFERTA Pracownia chemiczna i fizyczna meble OFERTA Pracownia chemiczna i fizyczna meble SPIS TREŚCI: STRONA 2 NASZA PROPOZYCJA STRONA 9 KRZESŁA UCZNIOWSKIE STRONA 10 STOLIKI UCZNIOWSKIE STRONA 11 BIURKA STRONA 12 KRZESŁA DLA NAUCZYCIELA STRONA 13

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe.

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. L.p. Nazwa produktu Opis produktu, parametry techniczne Jedn. ilość Przykładowe zdjęcie 1 Meble kuchenne Szafki kuchenne: - szafki dolne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK IV POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAŁĄCZNIK IV 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 2 Pokój 2/43 widok 1 POKÓJ 2/43 3 Pokój 2/43 widok 2 37.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY VIII (rys. 41 ; poz.1) 37.1.0. WYKONANIE Ogólne warunki wykonania pkt. 5.1.1. Wysokość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Szafy wnękowe komplet 1 Wnęki do zabudowania (przy Brudowniku parter)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozycja 1 Szafy wnękowe komplet 1 Wnęki do zabudowania (przy Brudowniku parter) Załącznik 2.4 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 1 Szafy wnękowe komplet 1 Wnęki do zabudowania (przy Brudowniku parter) Pełna nazwa Producent (): Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

88/ZP/2013 Opis przedmiotu zamówienia

88/ZP/2013 Opis przedmiotu zamówienia 88/ZP/0 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Dostarczone meble i krzesła należy objąć pełną gwarancją przez okres 6 miesięcy.. Dokonywanie napraw gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuro w Sierakowicach ul. Kartuska 25, Sierakowice. FORMULARZ CENOWY Część II

Biuro w Sierakowicach ul. Kartuska 25, Sierakowice. FORMULARZ CENOWY Część II ... Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego (pieczęć adresowa wykonawcy) REGON... NIP. FORMULARZ CENOWY Część II Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTY na dostawę mebli dla Jednostki Usług Laboratoryjnych

WZÓR OFERTY na dostawę mebli dla Jednostki Usług Laboratoryjnych Załącznik nr 6 do ogłoszenia o przetargu na dostawę mebli dla Jednostki Usług Laboratoryjnych WZÓR OFERTY na dostawę mebli dla Jednostki Usług Laboratoryjnych Dane dostawcy: Nazwa i siedziba:.........

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu

Dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej Oddział przy ul. Zamenhofa 142A w Poznaniu DPS-ZP.I/34-7/08 załącznik nr Szafa ubraniowa BHP OPIS ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW: L.p. Nazwa towaru Właściwości Ilość () Uwagi Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 [mm] [mm], pokryta farbą proszkową w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe 11/ZC/2013

Zapytanie cenowe 11/ZC/2013 Przeginia, dnia 07.11.2013 r. Zapytanie cenowe 11/ZC/2013 Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który

Bardziej szczegółowo

OFERTA MEBLE LABORATORYJNE

OFERTA MEBLE LABORATORYJNE OFERTA MEBLE LABORATORYJNE Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj

Bardziej szczegółowo

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: Opis i minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia pod nazwą: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI METALOWYCH DO ŻŁOBKA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3 Meble 39130000-2

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w dwie półki na klawiaturę, oraz dwa kontenery mobilne o wym. 43x58x60h. Zalesie G. wyposażenie: 1.Lada 290x90/60x75h. + 2 kontenery mobilne 43x58x60h. ( 1 kontener wyposażony w system archiwizacji płyt cd) Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostawy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn.

Miejsce dostawy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn. Numer sprawy: PP.D/9-2011/14 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowy i laboratoryjnych wraz z montażem, do siedziby Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie meblowe. Termin realizacji 10 tygodni od daty podpisania (zawarcia) umowy.

Wyposażenie meblowe. Termin realizacji 10 tygodni od daty podpisania (zawarcia) umowy. Wyposażenie meblowe Załącznik nr do swiz ZP 35/04/CZP Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji 0 tygodni od daty podpisania (zawarcia) umowy. Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Konstrukcja mebli PROFESJONALNE MEBLE GASTRONOMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Przedstawiamy Państwu katalog mebli wykonanych ze stali nierdzewnej. Meble te przeznaczone są do wyposażenia zapleczy kuchennych we wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stołówki, bary, restauracje,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo