WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE SEBASTIAN WITCZAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE SEBASTIAN WITCZAK"

Transkrypt

1 WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE SEBASTIAN WITCZAK

2 1 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE 2 EWOLUCJA METODYK 3 BADAWCZYCH WYMAGANIA ODBIOROWE 4 WYMAGANIA 5 TEORIA VS PRAKTYKA 6 GWARANCYJNE PODSUMOWANIE I WNIOSKI Strona 2

3 1 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE

4 WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE WPROWADZENIE Opona Nawierzchnia Środowisko Współczynnik tarcia 1 Strona 4

5 WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE OPONA JAKIE PYTANIA ZADAJĄ SOBIE PRODUCENCI OPON I JAK INTERPRETUJĄ TEMAT DOTYCZĄCY WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH? W jaki sposób nawierzchnia wpływa na przyczepność opon? Czy możliwy jest taki rozwój mieszanek drogowych, aby lepiej współpracowały z oponami? Często mówi się, że opony mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, gdyż są jedynym punktem kontaktu samochodu z nawierzchnią. No właśnie co z nawierzchnią drogi? Chyba nikt nie zaprzeczy, że rodzaj i stan nawierzchni drogi też ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa? O rozwoju w branży oponiarskiej słyszymy na okrągło, producenci opon cały czas pracują nad ich rozwojem. A co z drugą stroną kontaktu, czyli nawierzchnią? Czy tu też mamy do czynienia z postępem? Źródło: Winter A., W jaki sposób nawierzchnia wpływa na przyczepność opon?, Opony.com.pl 1 Strona 5

6 WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNIA JAK DO TEMATU WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH PODCHODZĄ DROGOWCY? ZALECENIA TECHNOLOGICZNE: MMA o drobniejszym uziarnieniu mają lepsze właściwości przeciwpoślizgowe Należy używać grysów o wysokim wskaźniku PSV (niskiej polerowalności), MMA o większej zawartości wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie wykazują lepsze właściwości przeciwpoślizgowe, Nie należy przegrzewać MMA podczas produkcji i nie wbudowywać zbyt gorących, Walce gumowe / kombinowane nie powinny być używane na warstwie ścieralnej, Wibrację należy stosować ostrożnie, aby uniknąć wyciśnięcia lepiszcza na powierzchnię warstwy, Stosowanie posypki do uszorstnienia powinno być wykonane, gdy MMA jest gorąca, zaleca się stosowanie odpylonej posypki, otoczonej asfaltem. Źródło: Nolle B., Durable skid resistant asphalt roads. Technical principles and contractual aspects., Asphalt 5/ Strona 6

7 WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE ŚRODOWISKO Źródło: Mechowski T. z zespołem, Analiza zmienności właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej nawierzchni w początkowym okresie jej eksploatacji, TD-88, IBDiM, Strona 7

8 2 EWOLUCJA METODYK BADAWCZYCH

9 METODYKA BADAWCZA SCRIM / SKM 2002* Źródło: Dr.-Ing. Herr, SCRIM und Kein Ende?, BP Bitumen Informationsveranstaltung / Zdjęcia własne TPA* Współczynniki korekcyjne (temperatura, prędkość), Pomiar ciągły, Wynik = wartość średnia dla 100m odcinka. 2011* 2 Strona 9

10 METODYKA BADAWCZA SRT Brak współczynników korekcyjnych, Pomiar punktowy co 50m, Wynik = wartość miarodajna dla 1km odcinka (średnia minus odchylenie standardowe). Źródło: Zdjęcia własne TPA 2 Strona 10

11 3 WYMAGANIA ODBIOROWE

12 WYMAGANIA ODBIOROWE WPROWADZENIE Dokument odniesienia Prędkość pomiarowa [km/h] Opona używana do badań Współczynniki przeliczeniowe na oponę PIARC Dz.U nr 62 poz. 392 Dz.U nr 12 poz.116 Dz.U nr 43 poz , 60, 90 lub 120 5,60Sx13 z bieżnikiem D-97 (opona z tzw. bieżnikiem generalskim) Bezbieżnikowa 5,60Sx13 (powinna być bezbieżnikowa rowkowana 165 R 13 lub gładka z obwodowymi rowkami) *1,377 *1,079 *1,007 *0,974 *1,079 *1,007 *0,974 SOSN do 2004r. Barum Bravura 185/70R14 *1,007 *0, SOSN od 2005r. Barum Bravuris 185/65R14 *0,974 Dz.U nr 0 poz. 329 Dz.U nr 0 poz , 60 lub 90 DSN od 2015r. 60 PIARC - 3 Strona 12

13 WYMAGANIA ODBIOROWE AUTOSTRADY PŁATNE W POLSCE Element nawierzchni Pasy ruchu zasadnicze i dodatkowe, awaryjne Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości: 30km/h 60km/h 90km/h 120km/h 0,45 0,38 0,32 0,27 (0,66*) (0,55*) (0,47*) (0,39*) 0,46 0,40 0,35 (0,67*) (0,58*) (0,51*) - 0,43 0,35 (0,63*) (0,51*) - - * - wartości przeliczone na oponę PIARC Źródło: Rozporządzenie MI z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U nr 12, poz. 116, który zastąpił Dz. U nr 62, poz. 392) + przeliczniki 3 Strona 13

14 WYMAGANIA ODBIOROWE DROGI PUBLICZNE W POLSCE DO 2015 R. Klasa drogi A S, GP, G Element nawierzchni Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni 30km/h 60km/h 90km/h 120km/h 0,52 (0,55*) 0,52 (0,55*) 0,48 (0,51*) 0,46 (0,49*) 0,48 (0,51*) 0,39 (0,41*) 0,42 (0,44*) 0,44 (0,47*) 0,32 (0,34*) 0,37 (0,39*) - 0,30 (0,32*) * - wartości przeliczone na oponę PIARC Źródło: Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43, poz. 430) + przeliczniki 3 Strona 14

15 WYMAGANIA ODBIOROWE DROGI PUBLICZNE W POLSCE OD 2015 R. Klasa drogi A, S GP, G Element nawierzchni Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne Pasy włączania i wyłączania, jezdnie łącznic Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni 30km/h 60km/h 90km/h - 0,49* 0,44 0,55** 0,51-0,51** 0,41 - * - wartość wymagana dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 90km/h ** - wartość wymagana dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60km/h Źródło: Rozporządzenie MIiR z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 0, poz. 329 oraz tekst jednolity Dz. U nr 0, poz. 124) 3 Strona 15

16 WYMAGANIA ODBIOROWE DROGI PUBLICZNE W NIEMCZECH Wartości niższe nawet do 0,03 od wymaganych wartości odbiorowych = BRAK WAD!!! Źródło: Asphalt surface courses skid resistance, DAV Publications Strona 16

17 WYMAGANIA ODBIOROWE PORÓWNANIE WYMAGAŃ W POLSCE I W NIEMCZECH UWAGA: Nie uwzględniono faktu, że w Niemczech wartości z pomiarów mogą być niższe do 0,03 od wymaganych wartości odbiorowych = BRAK WAD!!! Różne metodyki badawcze. Różne prędkości.!!! Wartości średnie / miarodajne. Źródło: T.Mechowski, Wymagania dotyczące współczynnika tarcia nawierzchni drogowych, prezentacja z dn Strona 17

18 34 WYMAGANIA GWARANCYJNE

19 WYMAGANIA GWARANCYJNE GWARANCJE JAKOŚCI W POLSCE Źródło: GDDKiA, Gwarancja Jakości, dokument wzorcowy z dn Strona 19

20 WYMAGANIA GWARANCYJNE GWARANCJE JAKOŚCI W NIEMCZECH Wartości niższe nawet do 0,03 od wymaganych wartości gwarancyjnych = BRAK WAD!!! Źródło: Asphalt surface courses skid resistance, DAV Publications Strona 20

21 WYMAGANIA GWARANCYJNE PORÓWNANIE WYMAGAŃ W POLSCE I W NIEMCZECH UWAGA: Nie uwzględniono faktu, że w Niemczech wartości z pomiarów mogą być niższe do 0,03 od wymaganych wartości gwarancyjnych = BRAK WAD!!! Różne metodyki badawcze. Różne prędkości.!!! Wartości średnie / miarodajne. Źródło: T.Mechowski, Wymagania dotyczące współczynnika tarcia nawierzchni drogowych, prezentacja z dn Strona 21

22 5 TEORIA VS PRAKTYKA

23 TEORIA VS PRAKTYKA SMA 11 Z POZOSTAŁĄ POSYPKĄ (BADANIA 2016) 10 Miarodajny wsp. tarcia- wybrany kontrakt (SMA 11 z posypką) 9 Ilość wyników badań Wartość średnia 0,55 Wartość średnia 0,55 Badania odbiorowe Zamawiającego Badania odbiorowe Wykonawcy ,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 Miarodajny współczynnik tarcia 100% wyników badań spełnia wymagania odbiorowe (posypka!!!) 5 Strona 23

24 TEORIA VS PRAKTYKA SMA 8 ZE ŚLADOWĄ POSYPKĄ (BADANIA 2016) 14 Miarodajny wsp. tarcia- wybrany kontrakt (SMA 8 ze śladową posypką) Ilość wyników badań 8 6 Wartość średnia 0,46 Wartości odbiorowe ,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 Miarodajny współczynnik tarcia ~40% wyników badań spełnia wymagania odbiorowe (śladowa posypka!!!) 5 Strona 24

25 TEORIA VS PRAKTYKA AC 11 S (BADANIA 2016) 4 Miarodajny wsp. tarcia- wybrany kontrakt (AC 11 S) 3 Ilość wyników badań 2 Wartość średnia 0,43 Wartości odbiorowe 1 0 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 Miarodajny współczynnik tarcia 100% wyników badań nie spełnia wymagań odbiorowych!!! 5 Strona 25

26 TEORIA VS PRAKTYKA WASCHBETON (BADANIA 2016) 7 Miarodajny wsp. tarcia- wybrany kontrakt (Beton cementowy z odkrytym kruszywem) 6 5 Ilość wyników badań 4 3 Wartość średnia 0,43 Wartości odbiorowe ,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 Miarodajny współczynnik tarcia 100% wyników badań nie spełnia wymagań odbiorowych!!! 5 Strona 26

27 TEORIA VS PRAKTYKA BADANIA 2007 / 2008 VS ROZPORZĄDZENIE Z 2015 R. ~85% badanych odcinków nie spełniłoby wymagań Dz. U. z 2015 (opona PIARC, wymagania wartość współczynnika tarcia 0,49) Źródło: Komentarz własny do slajdu z prezentacji IBDiM z dn r. 5 Strona 27

28 TEORIA VS PRAKTYKA BADANIA 2015 GP / G VS WYMAGANIA DLA A / S ~80% badanych odcinków nie spełniłoby wymagań dla A / S (opona PIARC, wymagania wartość współczynnika tarcia 0,49), a przecież wymagania dla materiałów (kruszyw) i mma są praktycznie analogiczne. Źródło: Komentarz własny do slajdu z prezentacji IBDiM z dn r. 5 Strona 28

29 TEORIA VS PRAKTYKA BADANIA 2015 DLA A / S Pas ruchu wolnego Pas ruchu szybkiego Pas awaryjny Źródło: Komentarz własny do slajdu z prezentacji IBDiM z dn r. 5 Strona 29

30 TEORIA VS PRAKTYKA BADANIA PO 1 ROKU UŻYTKOWANIA (DSN 2015) ~60% badanych odcinków nie spełniłoby wymagań odbiorowych dla A / S (opona PIARC, wymagania wartość współczynnika tarcia 0,49) Źródło: Komentarz własny do slajdu z prezentacji GDDKiA SRT-3 Miarodajny współczynnik tarcia zarys, wymagania, gwarancja z dn r. 5 Strona 30

31 TEORIA VS PRAKTYKA BADANIA PO 3 LATACH UŻYTKOWANIA (DSN 2015) Źródło: Komentarz własny do slajdu z prezentacji GDDKiA SRT-3 Miarodajny współczynnik tarcia zarys, wymagania, gwarancja z dn r. 5 Strona 31

32 TEORIA VS PRAKTYKA BADANIA PO 4 LATACH UŻYTKOWANIA (DSN 2015) Źródło: Komentarz własny do slajdu z prezentacji GDDKiA SRT-3 Miarodajny współczynnik tarcia zarys, wymagania, gwarancja z dn r. 5 Strona 32

33 TEORIA VS PRAKTYKA SMA 11 (BADANIA 2012 / 2016) UWAGA: Tego samego odcinka, dotyczy również następny slajd. 18 Miarodajny wsp. tarcia- wybrany kontrakt (SMA 11) 16 Ilość wyników badań Wartość średnia 0,40 Wartość średnia 0,48 Wartości odbiorowe Wartości po 4 latach użytkowania ,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 Miarodajny współczynnik tarcia ~40% wyników badań (po 4 latach użytkowania) nie spełnia wymagań przed upływem okresu gwarancyjnego!!! 5 Strona 33

34 TEORIA VS PRAKTYKA SMA 11 (BADANIA 2016) METODA SKM UWAGA: Ten sam odcinek, co na poprzednim slajdzie. Pas ruchu wolnego Pas ruchu szybkiego ~100% wyników badań (po 4 latach użytkowania) spełnia niemieckie wymagania przed upływem okresu gwarancyjnego!!! 5 Strona 34

35 6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI

36 PODSUMOWANIE Pomimo wieloletnich poszukiwań, autorowi nie udało się znaleźć odpowiedzi na pytanie, co było podstawą do ustalenia poziomów wymagań w Dziennikach Ustaw dla autostrad płatnych (z 1997 i 2002r.) i dróg publicznych (z 1999r.), które zostały przeliczone kilkoma współczynnikami na kolejno stosowane opony pomiarowe do nowego Dziennika Ustaw dla dróg publicznych (z 2015r.), Wymagania dla dróg klasy S zostały znacząco podwyższone w Dzienniku Ustaw z 2015r., co będzie skutkowało ogromnymi problemami podczas badań odbiorowych, Ustalony poziom wymagań przed upływem okresu gwarancyjnego w Polsce będzie w większości przypadków niemożliwy do osiągnięcia bez zastosowania zabiegu poprawiającego szorstkość nawierzchni (wzrost kosztów), Wymagania odbiorowe jak i wymagania przed upływem okresu gwarancyjnego w Niemczech są znacząco niższe niż analogiczne wymagania w Polsce, Istnieje realna konieczność przeprowadzenia szerokiego programu badań, również z użyciem alternatywnych metod pomiarowych (IBDiM, Politechnika Białostocka, GDDKiA, ). 6 Strona 36

37 WNIOSKI Żadne współczynniki przeliczeniowe na kolejne stosowane opony pomiarowe w Polsce oraz współczynniki porównawcze pomiędzy diametralnie różnymi metodami pomiarowymi stosowanymi np. w Polsce i w Niemczech nie zastąpią rzetelnego programu badawczego, Celem programu badawczego powinno być: ustalenie realnego poziomu wymagań odbiorowych, które byłyby skorelowane z wymaganym poziomem bezpieczeństwa na drogach, ustalenie realnego poziomu wymagań przed upływem okresu gwarancyjnego, które uwzględniałyby rzeczywiste zużycie nawierzchni (ze szczególnym uwzględnieniem pasa ruchu wolnego), uwzględnienie czynników mających wpływ na wynik badania wprowadzenie współczynników korekcyjnych ze względu na temperaturę nawierzchni, temperaturę wody używanej do badania, zużycie opony pomiarowej, wahania prędkości pomiarowej, itp. 6 Strona 37

38 ZAKOŃCZENIE Współczynnik tarcia 6 Strona 38

Właściwości przeciwpoślizgowe w przepisach i co dalej

Właściwości przeciwpoślizgowe w przepisach i co dalej WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA Kolokwium Warszawa, 20 czerwca 2017 r. Właściwości przeciwpoślizgowe w przepisach i co dalej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA i nie tylko. Grzegorz Korzanowski Dyrektor ds. produkcji i sprzedaży mas bitumicznych

KRUSZYWA i nie tylko. Grzegorz Korzanowski Dyrektor ds. produkcji i sprzedaży mas bitumicznych KRUSZYWA i nie tylko Grzegorz Korzanowski Dyrektor ds. produkcji i sprzedaży mas bitumicznych Wpływ kruszyw na właściwości przeciwpoślizgowe i hałaśliwość nawierzchni Polski Kongres Drogowy Warszawa 13

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA WT ORAZ DPT Wacław Michalski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Technologii

NOWELIZACJA WT ORAZ DPT Wacław Michalski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Technologii NOWELIZACJA WT2-2016 ORAZ DPT-14-2016 Wacław Michalski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Technologii Plan prezentacji: I Istota WT2 II Nowy schemat konstrukcji III Omówienie nowych

Bardziej szczegółowo

Pomiary i sprzęt stosowany do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na przykładzie Norwegii i Polski

Pomiary i sprzęt stosowany do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na przykładzie Norwegii i Polski Pomiary i sprzęt stosowany do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na przykładzie Norwegii i Polski V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA 26.04.2017-27.04.2017 Wojciech Żurek Nawierzchnia drogowa powinna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni SPRAWOZDANIE z realizacji pracy TD-88 pt.: Analiza zmienności właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej nawierzchni w początkowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr C Dubielno Firlus w km

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr C Dubielno Firlus w km Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przy remoncie drogi gminnej Nr 060611C Dubielno Firlus w km 0+000 1+000 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.08 NAWIERZCHNIA POTRÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

Bardziej szczegółowo

ODBIORY I REKLAMACJE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

ODBIORY I REKLAMACJE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ODBIORY I REKLAMACJE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH Zarządzaniem drogami w stanie Indiana zajmuje się Indiana Departament of Transportation (INDOT) Podlegają mu autostrady, drogi międzystanowe i stanowe. Podzielony

Bardziej szczegółowo

Właś iwoś i prze iwpoślizgowy h nawierzchni drogowych

Właś iwoś i prze iwpoślizgowy h nawierzchni drogowych POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYD)IAŁ BUDOWNICTWA I IN)YNIERII ŚRODOWISKA )akład I ży ierii Drogowej Właś iwoś i prze iwpoślizgowy h nawierzchni drogowych - ada ia, o e a i z aki zapyta ia Marta Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

D NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem podwójnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni SPRAWOZDANIE z realizacji pracy TD-71 pt.: Analiza i weryfikacja wymagań i procedur pomiarowych oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu nawierzchni. Kryteria kwalifikowania nawierzchni do wzmocnienia oraz Nowe technologie pomiarowe

Diagnoza stanu nawierzchni. Kryteria kwalifikowania nawierzchni do wzmocnienia oraz Nowe technologie pomiarowe Diagnoza stanu nawierzchni Kryteria kwalifikowania nawierzchni do wzmocnienia oraz Nowe technologie pomiarowe Ustalenia wstępne Nawierzchnia drogowa, tak jak wszystkie inne obiekty, jest postrzegana poprzez

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE ANALIZY WYMAGAŃ DOKUMENTU DSN

PIERWSZE ANALIZY WYMAGAŃ DOKUMENTU DSN PIERWSZE ANALIZY WYMAGAŃ DOKUMENTU DSN ALEKSANDRA ZAWADZKA, KRAKÓW 5.11.015 1 WSTĘP SYSTEMOWA OCENA STANU NAWIERZCHNI ANALIZA WYMAGAŃ 3 DOKUMENTU DSN PIERWSZE WNIOSKI 4 5 6 Strona / 4 1 WSTĘP SYSTEMOWA

Bardziej szczegółowo

* Sprzęt stosowany do oceny stanu nawierzchni wg. wytycznych DSN

* Sprzęt stosowany do oceny stanu nawierzchni wg. wytycznych DSN * Sprzęt stosowany do oceny stanu nawierzchni wg. wytycznych DSN Nowe technologie pomiarowe oraz Kryteria kwalifikowania nawierzchni do wzmocnienia II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne Wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych. i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych. i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia..2016r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad INSTRUKCJA DP - T 14 DOKONYWANIA OCENY JAKOŚCI ROBÓT DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości na polskich drogach wyniki badań hałasu toczenia pojazdów samochodowych

Nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości na polskich drogach wyniki badań hałasu toczenia pojazdów samochodowych Nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości na polskich drogach wyniki badań hałasu toczenia pojazdów samochodowych WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK Politechnika Białostocka w.gardziejczyk@pb.edu.pl PAWEŁ GIERASIMIUK

Bardziej szczegółowo

Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku. Arkadiusz Polecki

Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku. Arkadiusz Polecki Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku Arkadiusz Polecki Autostrada A-4: Jędrzychowice (D) km 0+000 Korczowa (UA) km 672+750 początek: km 153+864 koniec: km 193+965 Remont został podzielony na

Bardziej szczegółowo

HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza

HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza HAŁAŚLIWOŚĆ NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH I NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO analiza porównawcza Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB Politechnika Białostocka 1. Wprowadzenie 2. Badanie i ocena hałaśliwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU www.tpaq i.com Dr inż. Igor RUTTMAR Mgr inż. Michał BEDNARZ Fot. Marcin Łaukajtys "Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze". WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ NA PRZYKŁADZIE DROGI GMINNEJ

OCENA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ NA PRZYKŁADZIE DROGI GMINNEJ Budownictwo 21 Mariusz Kosiń, Alina Pietrzak OCENA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU UŻYTKOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ NA PRZYKŁADZIE DROGI GMINNEJ Wprowadzenie Droga samochodowa to budowla inżynierska,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI Z SIEDZIBĄ W NOWYM WIŚNICZU UL. LIMANOWSKA 11, 32-720 NOWY WIŚNICZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.09 NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA Nowy Wiśnicz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ

WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ Konferencja Jasność nawierzchni jako czynnik wpływający na wzrost bezpieczeństwa kierowców i trwałości ulic. Doświadczenia WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ Andreas Otto Chorzów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 329 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Beton wiemy jak i dlaczego!

Beton wiemy jak i dlaczego! Beton wiemy jak i dlaczego! Drogi ekspresowe i autostrady- doświadczenia krajowe. Mikulicki Ireneusz - GDDKiA O/Łódź Kielce, 21 maja 2013r. 1 Nawierzchnie rzymskie Kielce, 21 maja 2013r. 2 NAWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie drogowe porowate ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące

Nawierzchnie drogowe porowate ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące Nawierzchnie drogowe porowate ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów d.sybilski@ibdim.edu.pl Kraków, Odwodnienie 2014 1 O czym opowiem Nawierzchnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ

OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ 1 OGÓLNA KONCEPCJA METODY UGIĘĆ modyfikacja metody ugięć zastosowanej w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 1983 roku, założenie - trwałość nawierzchni jest zależna od

Bardziej szczegółowo

Brak dalszej degradacji warstwy sczepnej przez ruch pojazdów budowy

Brak dalszej degradacji warstwy sczepnej przez ruch pojazdów budowy Brak dalszej degradacji warstwy sczepnej przez ruch pojazdów budowy 36 Zabezpieczenie nieuszkodzonej podbudowy z kruszywa 37 Swobodne prowadzenie prac 38 Swobodne prowadzenie prac 39 Swobodne prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC. mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska

Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC. mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska Badania laboratoryjne mieszanek dla nawierzchni cienkowarstwowej typu PCC mgr inż. Magdalena Słoboda Zakład Dróg i Mostów Politechnika Rzeszowska Rzeszów 2016 Zarys historyczny modyfikacji betonów polimerami

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

09-00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

09-00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) 09-00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce.

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Jasność nawierzchni jako czynnik

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra.

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. SALON KRUSZYW Targi AUTOSTRADA 2016 Kielce 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Asfalt Beton Za i Przeciw. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM

Asfalt Beton Za i Przeciw. Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM Asfalt Beton Za i Przeciw Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski IBDiM Black & White Witajcie! Hello Everybody! 2 O czym będę mówił Typy nawierzchni drogowych Rak betonu Za i przeciw Postęp techniczny Udział

Bardziej szczegółowo

D b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

D b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA D 05.03.05 b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułoŝeniem warstwy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA

Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Kryteria wyboru rodzaju nawierzchni na drogach zarządzanych przez GDDKiA Analiza wyboru rodzaju nawierzchni Departamenty merytoryczne GDDKiA przeprowadziły analizy kosztów i korzyści związanych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE KRUSZYW DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Etap II

OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE KRUSZYW DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Etap II Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw PRACOWNIA KRUSZYW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH 55-140 śmigród tel.: (0-71) 385 38 80 do 82, fax (0-71) 385 38 02 e-mail: ibdim-tw@wr.onet.pl Instytut

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Budownictwo 20 Mariusz Kosiń, Alina Pietrzak ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Drogowe mgr inż. A. Kucharska

Laboratorium Drogowe mgr inż. A. Kucharska Laboratorium Drogowe mgr inż. A. Kucharska ul. Słowicza 39 43-400 Cieszyn tel/fax: (33) 85 8 63 tel.kom. 6934493 www.labkuch.pl, e-mail.biuro@labkuch.pl, NI P 548-0-34-95 NrLD57-U/ Cieszyn, 0-05-7 MIASTO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia z mieszanki SMA

Nawierzchnia z mieszanki SMA D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Hałaśliwość drogowych nawierzchni betonowych

Hałaśliwość drogowych nawierzchni betonowych Hałaśliwość drogowych nawierzchni betonowych Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB Kielce, 14 maja 2015 r. 1 1. Wprowadzenie 2. Hałas opona/nawierzchnia i hałas toczenia pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII PRZEBUDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII PRZEBUDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII PRZEBUDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH Dr inż. Bohdan Dołżycki Katedra Inżynierii Drogowej Politechnika Gdańska III Warmińsko Mazurskie Forum Drogowe Projekt drogowy Projekt budowy lub przebudowy

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

METODY POMIARU I OCENY HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH - wybrane aspekty

METODY POMIARU I OCENY HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH - wybrane aspekty Seminarium szkoleniowe Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni METODY POMIARU I OCENY HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH - wybrane aspekty WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawierzchni na hałas drogowy

Wpływ nawierzchni na hałas drogowy Ze względu na ciągle rosnący ruch jeszcze większego znaczenia nabierają dostępne środki, których zastosowanie może obniżyć poziom hałasu wytwarzanego przez pojazdy. Do tego typu środków można zaliczyć

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE KOLEJNY POZIOM EWOLUCJI W ROZWOJU DROGOWNICTWA DR INŻ. ALEKSANDER ZBOROWSKI, DR INŻ. IGOR RUTTMAR KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2014 25-27 LISTOPADA 2014 KRAKÓW SPROSTOWANIE Wbrew

Bardziej szczegółowo

Beton asfaltowy AC WMS, jako jedyny skuteczny sposób walki z koleinowaniem?

Beton asfaltowy AC WMS, jako jedyny skuteczny sposób walki z koleinowaniem? Beton asfaltowy AC WMS, jako jedyny skuteczny sposób walki z koleinowaniem? Jasne nawierzchnie jako skuteczna metoda zapobiegania zjawisku koleinowania nawierzchni Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Prof. Antoni Szydło

Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Prof. Antoni Szydło Badania i analizy kosztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych Prof. Antoni Szydło Plan wystąpienia 1.Wprowadzenie 2.Przyjęte założenia techniczne do analizy kosztów 3.Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NAZWA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNASFALTOBETONOWEJ JEZDNI DK-94 na terenie miasta Sosnowca (fragmenty).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NAZWA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNASFALTOBETONOWEJ JEZDNI DK-94 na terenie miasta Sosnowca (fragmenty). DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNASFALTOBETONOWEJ JEZDNI DK-94 na terenie miasta Sosnowca (fragmenty). ADRES OBIEKTU: Droga Krajowa DK-94 w granicach miasta Sosnowca (od ul. J. Długosza

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Dariusz Słotwiński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Konferencja ZASTOSOWANIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH. dr inż. Grzegorz Nowaczyk

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH. dr inż. Grzegorz Nowaczyk PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH dr inż. Grzegorz Nowaczyk OCHRONA ŚRODOWISKA - 01 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA: Remont nawierzchni jezdni DK-94 fragment od ulicy Będzińskiej do ulicy Antoniego Frankiewicza ADRES OBIEKTU: Remont nawierzchni jezdni DK-94 fragment od ulicy Będzińskiej

Bardziej szczegółowo

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ).

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ). D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO - GRYSOWEJ ( SMA ). 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy ścieralnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawy opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis projektowanego rozwiązania. 5. Zestawienie zasadniczych danych II.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5

Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny, str 2-5 2. Część rysunkowa: Rys. nr 2 Plan zagospodarowania skala 1:1000 str 6 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:25 str 7 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC) WARSTWA ŚCIERALNA WG 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PRZEMYŚLU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Przemyśl 2014 SPIS SPECYFIKACJI D-04.04.00 04.04.03 PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Bardziej szczegółowo

D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP

D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o dł.240,0m i szerokości 4,5m ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie kruszyw dla dróg krajowych wg Programu Budowy Dróg Krajowych

Zapotrzebowanie kruszyw dla dróg krajowych wg Programu Budowy Dróg Krajowych Zapotrzebowanie kruszyw dla dróg krajowych wg Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 Salon Kruszyw, Targi Autostrada Maj 2016 Planowane odcinki dróg krajowych A/S, zgodnie z projektem Uchwały Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

HAX Warias Dariusz Jankowice, ul. Świerklańska 109 Tel.(fax.) , kom Jankowice,dnia r.

HAX Warias Dariusz Jankowice, ul. Świerklańska 109 Tel.(fax.) , kom Jankowice,dnia r. HAX Warias Dariusz 44-264 Jankowice, ul. Świerklańska 109 Tel.(fax.) 032 430 97 85, kom. 502 295 894 biuro@hax-serwis.pl Jankowice,dnia 24.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku ze składaniem wniosku aplikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNE i POJEDYNCZE UTRWALENIE POWIERZCHNIOWE 1. Wstęp

PODWÓJNE i POJEDYNCZE UTRWALENIE POWIERZCHNIOWE 1. Wstęp PODWÓJNE i POJEDYNCZE UTRWALENIE POWIERZCHNIOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D OZNAKOWANIE POZIOME

D OZNAKOWANIE POZIOME D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna. Kom-projekt s.c. Maków Maz. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe Opracowanie technologii wytwarzania

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH Dr inż. Marek Pszczoła Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska Warsztaty Viateco, 12 13 czerwca 2014 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG PN-EN

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG PN-EN OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG Warszawa 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 10 4. TRANSPORT... 11 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli,ul Partyzantów oraz ul Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli,ul Partyzantów oraz ul Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli,ul Partyzantów oraz ul Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów. INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1

Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1 There are no translations available. Zakład Technologii Nawierzchni. Pracownia Lepiszczy Bitumicznych TN-1 Cienka warstwa ścieralna na gorąco INFORMACJA O WYRÓŻNIENIU W KONKURSIE POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl. Zakopane, 15 września 2010 2 Ciche nawierzchnie Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Politechnika Lubelska d.sybilski@ibdim.edu.pl Zakopane, 15 września 2010 1 O czym opowiem Problem hałasu drogowego

Bardziej szczegółowo

GMINA DŁUTÓW SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GMINA DŁUTÓW SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WARSTWY ASFALTOBETONOWE DŁUTÓW, CZERWIEC 2013 R. - 1 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich.

Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich. Przykłady zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych podczas remontów dróg wojewódzkich. Zbigniew Tabor IV Śląskie Forum Drogownictwa Chorzów, 13 kwietnia 2016 r. Asfalt jest to mieszanina wielkocząsteczkowych

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła Asfalt drogowy WMA to nowatorski produkt na polskim rynku budownictwa drogowego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, szereg przeprowadzonych badań i zaangażowanie pracowników zaowocowały opracowaniem produktu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie kategorii ruchu KR

Wyznaczenie kategorii ruchu KR Wyznaczenie kategorii ruchu KR L ( N r N r N r f ) 1 1 2 2 3 3 1 L f 1 N 1 N 2 N 3 - liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy w dziesiątym roku po oddaniu drogi do eksploatacji, - współczynnik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONARY - DĘBKI (DZ. NR 90, 105, 199, 232, 234)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONARY - DĘBKI (DZ. NR 90, 105, 199, 232, 234) BiZ Drog Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 Miękinia Piotr Buczko i Paweł Zalewski NIP 913-159-21-64 Regon 02079364 Spółka Jawna 071/ 396-81-17 fax. 071/ 396-81-17 e-mail biuro@bizdrog.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych

Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach jako sposób wdrożenia norm europejskich i możliwości ich wykorzystania na drogach samorządowych dr inż. Krzysztof Błażejowski Śląskie Forum Drogowe, 2013 Część I Stosowalność

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu Autorzy: Mostostal Warszawa S.A. mgr inż. Szymon Sarek mgr inż. Kamil Otkałło mgr inż. Piotr Świeżewski Politechnika Warszawska dr

Bardziej szczegółowo

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych

Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych LOTOS Asfalt Asfalty do budowy cichych nawierzchni i ścieżek rowerowych Agnieszka Kędzierska 11-13.03.2015 Małopolskie Forum Drogowe w Racławicach. 1 Agenda 1 Prezentacja MODBIT- u CR i powody, dla których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.01.03-05 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO D-05.01.03-05 Nawierzchnie Z Destruktu Asfaltowego Strona 2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Nano-dodatek poprawiający adhezję kruszywo-asfalt.

Nano-dodatek poprawiający adhezję kruszywo-asfalt. Nano-dodatek poprawiający adhezję kruszywo-asfalt. Wyniki nowych badań Prezentacja na Krakowskie Dni Nawierzchni 215 mgr inż. Piotr Heinrich, 26.11.215, Warszawa TEZY PREZENTACJI Definicja technologii

Bardziej szczegółowo

D a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 6 cm

D a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 6 cm D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 6 cm 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych

Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Projektowanie konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych opracował: mgr inż. Adam Czuchnicki Można wykorzystać także Rozporządzenie (załącznik 4, 5). Więcej informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot SST...4 1.2. Zakres stosowania SST...4

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DROGOWE

NAWIERZCHNIE DROGOWE NAWIERZCHNIE DROGOWE Schemat warstwowej konstrukcji nawierzchni drogowej Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca Podbudowa zasadnicza Warstwy nawierzchni Podbudowa pomocnicza Podłoże gruntowe Warstwa ścieralna

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA WAPNA HYDRATYZOWANEGO W BETONIE ASFALTOWYM

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA WAPNA HYDRATYZOWANEGO W BETONIE ASFALTOWYM III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym Poznań, 8 9 września 2005 3rd International Conference Modern Technologies in Highway Engineering Poznań,

Bardziej szczegółowo

D.05.03.05b 45233000-9

D.05.03.05b 45233000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45233000-9 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 1.Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo