Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 O X Y D E M O N 8 Y z Z s W Z - z 8 i ą z a W i Z - l a R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a

2 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O W a s O X Y 2 O M k. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 8 9

3 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M s R ó j k a, k ó - a R 8 s a j a z R a s j i - W 8 Y z Z s W 9 Y ( Z Y ( W l X i i i Y ( ę Y i - z 8 i j a W i a Z Y ( W l X i i 2 l S - 2. R S i W X 8 P l s Y Z, R - z 9 8 s R a - Y i S U X a Z X - ś 8 i a - Y z Z W i a z a j, 9 Y i Z l i f i P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i - M a z S - k i Z 8 i Y z P - Z z Z s Z a - z ą - S

4 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O X Y 2 O M N a s z Z i W 8 Z s 9 Y j Z D Y ( Y z a s 4 Z i W Z s 7 9 Y j Z j a s W Z O X Y [ O M 7 4 R 4 W a - a f. l W z j O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

5 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 Z a R l Z Y z Z Z Y ( W l X i Y z W Z Z a R l Z Y z Z Z Y ( W i Y z W Z 8 - z ą Y Z Y (. S - ę z a s U ó 8 U l i Y z Z W i 8 9 Y ( R z 8 a l a 8 Z l a s 9 Y z W 9 s R s ó U U S - 8 a ć S s j S X i 8 9, s z Z X R z i. S ( I a a S, P a a S, S a a S P. S 8 - z W Z 8 Z W s R s ó U R - z Z z s R ó j k ę s 9 s Z. 9.. i. W: P l a f -. a S a a S - W a - z ę - z i Z j ą Y z ą Y Z R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a z k ń Y 8 9. i S, 9 k 8 W i k a. i. J Z - W - a z 8 z 8 i - S a l i z 8 a W Z a R l i k a Y j Z s ą S. i Z s z Y z a W Z W a U Z z R i Z Y z W Z j, R l a f -. i Z, - k ó - Z j - s ę R. a jką l i Z W Y i R - - S Y Z W a z X - W i Z z S s a l W 9. i R - z Z z W i Z X. - Z l a. i, z a s a - a. i, Z Y. O X Y S O F T - O R - X - a. 8 a W i Z - s a - Y z a W Z W a R S l R i - 8 l W Z X k. R S Z - a 8. - Z l a Y ( S a a S, S D i 8 8 8, S - s ę R W i a W Z W a z a s a - z i Z 8 9 R, 9 Y z a l W i X W a X - z i W 9 Y a S - s k i s 9 s Z. U i l i W X 8 a W i a- - z l i Y z a W i S Z, 9 Y i a z a s U ó 8 8 Y (. S - z Z I T R z 8 a l a W a k - Z ś l Z W i Z Y z a s S k - z 9 s a W i a z S s j S Y X ( i. S - 8 Z j z - k j a - W ś Y i ą Y -. i W S 9 ( 8 - ó, W 9 Y ( 8 a - i a W a Y ( P O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

6 W a s 4 R i s * s j * X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O R i s S s j S X i W i - S a l W a P l a f -. a T Z s 8 a O X Y D E M O

7 W a s 4 R i s * s j * X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 W i - S a l W a P l a f -. a O X Y D E M O N 8 9 s R s ó U W a R -. Y j ę X 8 9 Y ( a R l i k a Y j i i - z s z Z - z Z W i Z k a W a j S - 9 s - 9 U S Y j i. O X Y D E M O - a j Z R - - S Y Z W. R - X - a. 8 a W i a., l i 8 ś ć z a R - Z z Z W 8 a W i a s 8 i Y ( - z 8 i ą z a ń k ń Y 8 9. S, 9 k 8 W i k.. W Z - s j Z Z s 8 Z s ą S - s ę R W i a W Z 8 Y (. S - z Z ( Z Y ( W l X i a 2 l S - 2. R S i W X P. K l i Z W. a s z a W s ę X - W 9 s R s ó U R z W a ć z a s a z i a j a W i a R - X - a. S, j Z X f S W k Y j W a l W ś Y i i z a s s 8 a W i a R - z zz a- k S R Z.. D 4 s 7 ę R - 4 Z s j i 7 Z s 7 4 Z j a R l i k a Y j i 4 -, 9 sa i ę : U Z z R ś - Z - W i z R z i. S R - z Z X l ą - a - k i i W Z - W Z 8 Z j U Z z R s i a - a W i a W ś W i k a z 8 Z - s j ą R - ó U W ą ( X i ay lp U Z z i W s a l a Y j i W a k - Z ś l W 9 R - z Z z R - - S Y Z W a Y z a s

8 W a s 4 R i s * s j * X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 S Y ( Z. a - z i a j a W i a

9 W a s R i s S s j S X i f * W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 F S W k Y j W a l W ś Y i Z U a Y z, j a k O X Y D E M O R - a Y S j Z W a T 8 ó j s S k Y Z s.

10 W a s R i s S s j S X i f * W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 F S W k Y j W a l W ś Y i D 4 s 7 ę R R 4 X a. 4 a W i a, Z z R 4 ś Z - W i 4 z R z Z X l ą - a k i W W W. Z a R Z 8 W i a s z 9 U k ś ć i R - s ę k - z 9 s a W i a R Z W Y j a l W 9. K l i Z W. z a i W Z - Z s 8 a W 9 -. z i a j a W i Z. a R l i k a Y j i. F 4. * l a z z X j 4 s z Z W i 4 9. B S - S j Z R Z - f Z k Y 9 j W i Z s R - f i l 8 a W ą U a z ę R Z W Y j a l W 9 Y ( k l i Z W ó 8. P - z Z - S - S Y (. i Z W i Z. 8 Z - s j i Z s 8 Z j S, 9 k 8 W i k 8 9 R Z j W i a - a W Z f 8 -. S l a - z S, R - z 9 k j a - 8 : i. i ę, W a z 8 i s k, f i -. a, a - - Z- s. a Zi l, Z l Z f W, R a ń s 8, R l a W 8 a W 9 Z -. i W z a k S R S. L i W k a k 7 9 a Y 9 j W 9. D a j Z s z Z - k i Z., l i 8 ś Y i W a - a 8 a W i a - s ę R S - 8 Z - s j i Z s 8 Z j. W z a l Z, W ś Y i - T 8 i Y ( R - Z f Z - Z W Y j i S, 9 k 8 W i k U ę - z i Z. ó X j - z R Y z ą ć Z s 9 - R i Z - R a S - 9 z a Y j i l S U z a j Z j Y a j k 8 i j ą Y z Z W i Z.. R a R a W 9 Y ( z f 4. * l a z a z X j 4 s z Z W i 4 Z X 4. N a - z ę - z i Z - k W - l 8 a W i a a k Y j i Z s 8 9 Y (, k ó - Z z R 8 - z Z W i Z.., W a 8 9 k - z 9 s a ć - Y Z l ó 8 U a - a 8 Y z 9 Y ( i. a - k Z i W X 8 9 Y (.

11 W a s R i s S s j S X i f * W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 F S W k Y j W a l W ś Y i Y -. K 4 W 7 4 l a Y z a s * - 4 s 7 ę R * - 4 Z s j i 7 Z s 7 4 Z. j M a k s 9. a l W 9 Y z a s j Z - W Z j s Z s j i Z s 8 Z j j Z s R - z 9 R i s a W 9 j Z - W - a z a W Z j a R l i k a. Y J j Z i X - j S X ś ć j Z s S s a l a W a s a. - z i Z l Wl i S Z U z R. Y ą W a s z 9 Y ( s R Z Y j a l i s ó 8, z., l i 8 ś Y i ą z. i a W l W 9... Z W Y i Z. D z i ę k i R Z - f Z k Y 9 j W 9. - z 8 i ą z a W i. - R i l W S j Z. 9 k ń Y 8 Z X Z -. i W S - s ę R S - 8 Z - s j i Z s 8 Z j R - z Z z S, 9 k 8 W i k a, z - k j a - W ś Y i ą Y -. i W S 9. B l 4 k a - a z a R i s * 9 W i k ó R a Y 9. W Z - s j Z Z s 8 Z W i Z s ą a l Z - W a 9 8 ą - l a z a k S R S R - X - a. 8 a W i a R W i Z 8 a, - z i a j a j ą 8 i z l 8 a W 9. ś i s k S 8 2 (. S - z Z I T U Z z., l i 8 ś Y i j Z j ś Y i ą X W i ę Y Oi Xa Y. D Z. R z 8 a l a W a s R - a 8 - z Z W i Z., l i 8 ś Y i a R l i k a Y jai l, Z W i Z., Z j Z j z a s ą R i ć z R 8 - S X - a W i Y z Z W i a., l i 8 ś Y i z a R i s a W i a 8 9 W i k ó 8 R - a Y 9, 8 Y z a W i a - W i Z j - a W 9 Y ( z l k a l W 9 Y ( W ś W i k ó 8 - R a z - R i W a W i a l k a l W 9 Y ( z a s U ó 8 j a k - - S k a - k i, f az x Y. R - Y z a s k - z 9 s a W i a. M Z Y ( a W i z. k 4 W 7 4 l i i Z l 4 k 4 7 W 4 ś Y i 7 Z s 7 4 a W i a a R l i k a Y j i R z Z z j Z - W Z X 4 * 9 7 k 4 W i. k a B - a k., l i 8 ś Y i z a R i s a W i a 8 9 W i k ó 8 R - a Y 9 R - Y z a s Z s S j Z s 8 s R i Z - a W Z R - z Z z., l i 8 ś ć X - a W i Y z Z W i a 8 i Z l k - W ś Y i S - S Y ( a. i a W i a a R l i k a Y j i Z s 8 Z j R - z Z z j Z - W Z X S, 9 k. 8 W i k a

12 W a s R i s S s j S X i f * W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O X Y D Z. M Z - 9 S - s ę R W i a W i a T z 9. 4 l i 4 ś Y i - 4 s 7 a Y z a W i a R 4 X a. ó i 7 Z ś Y i : T Z. i W a l R - X - a. j Z s S - S Y ( a. i a W 9 8 Y Z W - S. ( s i W X 8 9. O X Y 2 O M, S, 9 k 8 W i k - z 9. S j Z W a R S l R i Y i Z k W - U Y z Z R - X - a. S, i - Z W 9 Y z W Z j a k z a i W s a l 8 a W Z l k a l W i Z U - S Y ( a. i a W i Z 8 9. a X a j ą Y 9 Y ( R - X - a. ó 8 W a z 8 9 k j 9. s R - z ę Y i Z L 4 k a l W i Z - k R i a R - X - a. S j Z s R - z Z s 9 j a W a j Z - W - a z 8 R - z ZI z W Z - W Z W W W M, l i 8 ś ć R - a Y 9 W a 8 Z U Z z - s ę R S - s i Z Y i B Z z R i Z Y z Z ń s 8 i z l 8 a W Z X ś i s k a M Z Y ( a W i z. 9 k W - l S j ą Y Z - s ę R W a R - s a 8 i Z z - Z f i W i 8 a W 9 Y k ( - 9 Z - i ó 8 R - X - a. j Z s S - S Y ( a. i a W 9 W a z a U Z z R i Z Y z W Z j s - W i Z 8 k W i Z R - z Z X l ą - a - k i i W Z - W Z 8 Z j P - z Z U W 9 j Z s 9 l k - s ę R - I W Z - W Z S

13 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 K - z 9 ś Y i P z W a j z a l Z 9 O X Y D E M O i - a j R z W a ć s 8 j Z R - X - a. 9 i W W 9..

14 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 K - z 9 ś Y i - l a R - a l i i 8 i - 9 W Z. a 9 Y Z I T D a - Y i Z - R - - S Y Z W ó 8 X - R - W 9 Y ( Y W a S - s ę R W i a W i Z s 8 9 Y ( 8 Z - s j i R - ó U W 9 ( Y z S 8 a X i W a U Z z R i Z Y z Z ń s 8. P - z Z 8 a X a W a - k W k S - Z W Y j ą R i W i Z - s k a Z Y ( W l X i a. Z 8 i ę k s z Z W i Z l i Y z U 9-8 i Z - z i W s - W 9. O f Z - 8 a W i Z R Z j W Z j f S W k Y j W a l W ś Y i R - X - a. ó 8 z a. i a s X - a W i Y z Z ń s s 8 a W 9 Y ( s a W - a i a l a Y.( M, l i 8 ś ć 8 R - 8 a - z Z W i a R - z Z k a z S. a - k Z i W X 8 Z X ( - Z k l a. P R - Y z a s j a - 8 a W i a a R l i k a Y j i. D - a k 8 Z z 9 s k i R j a W ś ć R - - S Y Z W a z a k l i k W i ę Y i a S, 9 k 8 W i k ó 8. M, l i 8 ś ć S. i Z s z Y z Z W i a R Y jxk i S R Z - a z Y U Z z R ś - Z - W i R - z Z z R - a l fi 8 i - 9 W ę i 8 s R ó j S - z i a j 8 s R - z Z - a, 9. S 8 - z Z W i Z U a z 9 S, 9 k 8 W i k ó 8, k ó - ą z a i W Z - Z s 8 a W i U ę - ą R - - S Y Z W Y i i - Z k l a. - a 8 Y 9 ( 8 9 R Z j W i Z W i Z f -. S l a - z a P.

15 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 S Y ( Z. a R s ę R 8 a W i a i - z l i Y z Z ń

16 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 P - z 9 k j a - 8 a 8 9 Y Z W a - s ę R S - O X Y D Z. I l 4 ś ć - 4 s 7 ę R ó k a - Z X 4 K l i Z W 7 a K 4 ń Y 4 Z X 4-4 P 4 - * k 7 *. i Z s i ę Y z W i Z O R j a 7 a z a k a s 7 ę R K l i Z W 7 a K 4 ń Y 4 Z X 4 [ P L N Q P 4 9 Z j i, 9 4 P 4 W i Z j , 9 4 M 4 l i Z. 4 - Z l Z 4 z l i Y z Z ń : R 9 Y z a j U s j S X 8 9

17 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 K - z 9 ś Y i. a - k Z i W X 8 Z - l a R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a M, l i 8 ś ć S. i Z s z Y z Z W i a - W ś W i k a Z s 8 Z X U Z z R ś - Z - W i W a s 8 j Z j s - W i Z P - s a S. i Z s z Y z Z W i a 8 Z - s j i Z s 8 9 Y ( R - X - a. 8 a W i a W a U - a W, 8 9 Y ( ( i W i Z 9 l k P R - a l a Y ( i W Z - W Z 8 9 Y (. M, l i 8 ś ć k i Z - 8 a W i a - S Y ( S z k a. R a W i i i W Z - W Z 8 9 Y ( W a W 8 Z s - W 9 - Y Z l 8 Z z U Z z R ś - Z - W i. - W ś W i k i Z. - 8 Z - s j i Z s 8 Z j T 8 j Z X R - X - a. S. L i k 8 i - a Y j a k s z ó 8 f Z s ę R W Z j. O X - a W i Y z Z W i Z f -. a l W ś Y i z 8 i ą z a W 9 Y ( z R - z Z k a z 9 8 a W i Z. 8 Z - s j i Z s 8 9 Y ( -. i W i. S.. S z a W s a W a z U S - 8 a W i Z U a z 9 k l i Z W ó 8 8 R a - Y i S f -. S l a - z X j s z Z W i 8 9. k a 8 ś ć - k W a W i a R. i a - S Z f Z k 9 8 W ś Y i k a. R a W i i.

18 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 K - z 9 ś Y i U i z W Z s 8 Z - l a R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a Z a U Z z R i Z Y z Z W i Z 8 j a s W ś Y i i W Z l Z k S a l W B Z -j a. k U Z z R ś - Z - W i Z X - s ę R S - R - X - a. S S W i Z., l i 8 i a s k R i 8 a W i Z z a s s 8 a W 9 Y ( 8 W i.. Z Y ( a W i z. ó 8, a l X - 9. ó 8 i i - Z i. D R a s 8 a W i Z 8 Z - s j i Z s 8 Z j R - X - a. 8 a W i a - T 8 i Y ( i W i - S a l W 9 Y ( 8 9. a X a ń : i W i - S a l W a a - a R a Y j a U (- a W - i W X P s - W 9, f -. S l a - z k W a k 8 9, Y z a s - 8 a W i a R j Z - 9 W Y z Z j s Z s j i, Y z a s - 8 a W i a Y a j Z j a k Y j i Z s 8 Z j.

19 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k 4 z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 K - z 9 ś Y i Z Y ( W i Y z W Z P - s a i s z 9 U k ś ć s k - z 9 s a W i a z 8 Z - s j i Z s 8 Z j R - X - a. 8 a W i a : K i l k a k l i k W i ę ć 8 R - z Z X l ą - a - Y Z i W Z - W Z 8 Z j E l i. i W a Y j a Y z a s S Y z Z k i 8 a W i a. i ę - z 9 8 s ę R W 9. z a i W Z - Z s 8 a W i Z., a - z 9. a W i Z. W ś W i k a z 8 Z - s j ą Z s 8 ą, j Z j R U i Z - a W ii a i W s a l 8 a W i a j Z j W a k. R S Z - z Z. W Z - s j a - z i a j a j ą Y a W i Z z a l Z, W i Z - s R Z Y 9 f i k a Y j i s R - z ę 8 Z j Y z 9 k W f i X S - a Y j i s R - z ę S S, 9 k 8 W i k a B - a k k W i Z Y z W ś Y i 8 s R a - Y i a Z Y ( W i Y z W Z X S, 9 k 8 W i k ó 8, k ó - z 9. a j ą R - U l Z. z S - S Y (. i Z W i Z. l S U R U - a W i Z. a R l i k a Y j i. W Z - s j a - Z. W s - a Y 9 j W a s R Z j W i a j ą Y a 8 9. X i U Z z R i Z Y z Z ń s 8 a R - - S Y Z W a - a z. a k s 9. a l W i Z 8 9 X - W a - l a S, 9 k 8 W i k ó 8 k ń Y 8 9 Y (. F S W k Y j W a l W ś Y i O X Y D Z. R - a Y S j ą W a T 8 ó j s S k Y Z s. P -. S j s 8 j Z a R l i k a Y j Z l k a l W i Z i X l U a l W i Z - z i ę k i R l a f -. i Z Z s 8 Z j.

20 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. 4 Y W Z s 7 4 W 9 O X Y 2 O M M Y W Z s - W 9 O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

21 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. 4 Y W Z s 7 4 W 9 2 W a s ó, W i a W s R ó j R - a Y a z W a j l Z R s z 9. i W a s z 9. i R a - W Z - a. i i - s a 8 Y a. i s ą.. i W. M i Y - s f, 2 i - i, xb - a - s f, E W - Z a v - s. W 9 k 8 a l i f i k 8 a W a k a - - a. a W a X Z - s k a, - ś 8 i a - Y z Z W i Z s ó U z a - z ą - z a j ą Y 9 Y ( s R ó j k ą R Z R - Z z Z W S j Z. 9 P l s k ę W a W a j 8 i ę k s z 9 Y ( W a ś 8 i Z Y i Z a - X a Y ( Z l Z k. S W i k a Y 9 j W 9 Y ( I T U W - l - T Z l Z Y. a W i Z l k i Z., l i 8 ś Y i - z 8 j S j Z s Z ś. 9 l a S - Z a Z. k W k S - s S X F i -. a z P Z W Y j a j Z. Y O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

22 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. 4 Y W Z s 7 4 W 9 2 R - a f i. 9 Z a R Z W i a. 9 W a j W 8 Y z Z ś W i Z j s z Z Z Y ( W l X i Z 8 9 k - z 9 s 9 8 a W Z - 8 s R i Z - a W i a k. S W i k a Y j i i S j a 8 i a W i a R - Y Z - S - U i z W Z s 8 9 Y ( U a - - z i Z j f S W k Y j W a l W Z s 9 s Z. 9 i W f -. a 9 Y z W Z, - s s 8 a W Z - i W i - S a l W 9 Y ( R - z Z U k l i Z W a l Z R s z Z R - X - a. 8 a W i Z - s a - Y z a W Z z Y (. S - 9, U Z z k W i Z Y z W ś Y i j Z X i W s a l a Y j i s k S Z Y z W i Z j s z Z s 9 s Z. 9 z a - z ą - z a W i a - 8 l W ą s i Z Y i ą s a W 8 i s k U Z z 8 z X l ę - S W a l k a l i z a Y j ę O X Y [ O M M i s j a O X Y [ O M 7 4 z a R Z W i a W i Z k 4. R l Z k s 4 Z X 4 a s z 7 a 7 * R a Y 9 i k 4. * W i k a Y j i 4 R a Y i * 4 4 z i ą z a W i a [ l 4 * - [ 4. R * 7 i W X K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

23 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. 4 Y W Z s 7 4 W 9 D l a Y z Z X. 9 x P - z Z U W Z R - X - a. 9 i. Y U l i Y z Z W i 8 a - s ę R W Z U Z z R - z Z U 9 i W 8 Z s 8 a W i a 8 l i Y Z W Y j Z i i W f - a s - S k S - ę I T K. R l Z W 9 8 a - s z a R - a Y 9 i k. S W i k a Y - j i s a - Y z a W 9 U, 9 k 8 W i k 8 i z - a l W i Z W a - 8 l W 9 k. R S Z - ( f i -. a, -., s z k j a, Z Y. P M, l i 8 ś ć k W - a k 8 a W i a a R l i k a Y j i W a k - Z ś l W 9 Y z a s U Z z R - z Z U 9 k S R W a l i Y Z W Y j i. P - Z Y 9 z 9 j - W Z z l i Y z a W i Z S, 9 Y i a Y -. i W S 9, - k j a - W i Z 8. i a - ę R - z Z U O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

24 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. 4 Y W Z s 7 4 W 9 D l a Y z Z X M 9 x S k a l 8 a l W ś ć L Z R s z Z 8 9 k - z 9 s a W i Z R s i a - a W Z X s R - z ę S P Z j W Z U Z z R i Z Y z Z ń s 8 P l a f -. 9 ( Y ( - W i W Z 8 j a s W Z D A T A 2 E N T E R P D s ę R S ( - ó, W Z. - Z l Z k - 8 a W i a P Ś i s k a ( Z l a s 9 Y z W ś ć 8 S s a l a W i S S R - a 8 W i Z ń P O R - X - a. 8 a W i a ( R Z j W a l Z X a l W ś ć, z a U Z z R i Z Y z Z W i Z a W 9 8 i - S s 8 Z P O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

25 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 Z a R l Z Y z Z Z Y ( W i Y z W Z S Z - 8 Z - 9 i. a Y i Z - z Z - 9 s k 8 Z (M a Y i Z - z Z D Z l l E T S a l l X i Y S., l i 8 i a j ą Y Z s k a l 8 a W i Z a j W ś Y i i R j Z. W ś Y i U Z z X - a W i Y z Z ń 9 R 8 9 Y ( - l a s a W - a Y ( - z 8 i ą z a ń P I W f - a s - S k S - a s i Z Y i 8 a D a 2 a Z W Z - ( D s ę R - Z a l i z 8 a W 9 R R - z Z z s i Z ć S A N 8 R a - Y i S R - kió S j 2 S I 3 4 G U Z P W i Z l R - Y Z s - 8 Z s Z - 8 Z R S U l a - Z R a - Z a - Y ( i Z k S - ę x 8 s. S 9 s Z. 9 8 i - S a l i z a Y j i a R l i k a Y j i i S - s ę R W i a W i a. Y 9 U l i Y z Z W i 8 Z j ( S a a S P S 9 s Z. 9 8 i - S a l i z a Y j i i - s 9 j a W i a R - X - a. 8 a W i a S D N a j 8 9, s z Z j k l a s 9 s 9 s Z. 9 Z l Z f W i i I P O X Y [ O M K 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a 7 W Z, i z W Z s 4 9

26 W i ę Y Z j i W f -. a Y j i x K - z 9 s z f J a ń s k i K i Z - 8 W i k D z i a j S M a - k Z i W X S K z 9 s z 7 4 f. j a W s k i 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. : i 3 7 a

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

O X Y T Z l O X Y a 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X T Z -. i W a - z i R 4 Y z 7 a S. A. O X Y H 4 s 7 P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4 i a iw 8 Z s 7 Y j Z R - 4 - S

Bardziej szczegółowo

Ń Ż ż ć ś ą ą ż ą ą ś ś ą ą Ą Ą ą Ż ą ą ź ć ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ ą Ą Ą Ł ą ą ą ąą ż ć ą Ń Ś Ą ą ż ą ż ć ąż ą ś Ż Ł ż ż ś ś ż ś ż ą ą ż ż ś Ó ś ż ą ą ą ż ś ś Ą Ą ą Ł ą ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ś ż ś ś ż

Bardziej szczegółowo

ń Ż ć Ą Ę Ę ń Ą Ż ń Ż ń Ę Ę Ę ń Ż ń Ś ń ć Ś ń ń ń ń ń Ę Ę Ą ń Ą Ń Ę ń Ż Ń ń Ź ń Ż Ś ń Ż ń ń ń Ź Ż Ą ń ń Ż ń ć Ś ń ń ź ń ń Ź ń Ś Ź ń ń ń Ż ń ć Ś ń ń ć Ż Ę ń ć Ś Ś Ż ń Ź Ż ń ń Ą ń Ś Ść Ń ń ń ź ń Ż ń Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ż Ź Ś Ż ź Ł Ż Ż ź ź Ż Ż Ż Ż ź ź ź ż Ż ź Ż ż ń Ż ż ć ń ż ż ż Ż ź Ż Ż ź Ż ż Ż ć ż Ż Ś ż Ś Ż ź ń ń Ż ń Ż ń Ż ź ń ń ż ż ń Ą ń Ą ń ń ń ń ń ź ń Ź ż ć ż Ż ć ź Ż ć ż ć ć ż Ą ć ń ń ć Ł ż ż ć Ż Ż ż ż Ż Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ż ć Ż ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ź Ę ć ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ź ź ź ź ź ź Ę Ę ź Ę ć ź ć ź ź ć ć ć Ę ć ź ź ć ź ć ć ź Ą ć ź ź ź ź ć ć ć Ę ź ź ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ż Ż Ł ź ź Ę ź Ę Ą Ę ź ć Ś Ą ć Ą ź ć Ó Ę ć ć Ś ć ć Ń ć Ż Ź Ż ć Ś ć Ę Ę Ę Ł ź ć Ś Ś ź Ł ć Ę ć Ł ć ź Ł ć Ż ć Ą Ś Ę ź Ę ć ź ć Ł Ń Ę ć Ś ź ć Ł Ł Ń ć ć ć ć Ę Ę ć ć Ż Ń Ń ŻŻ Ż Ę Ż ć ć Ę Ż Ó ć Ł Ą ć Ś Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą Ł Ę ź Ł Ł Ę Ł ź Ł Ł Ś Ł Ł ż Ł Ś Ł Ł Ś Ł ź Ę ź Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć ż Ę ż Ł ż ż ć ć ć ć ć ć ż Ę ć ć ć ć ć ć ż ż ć ż ż ż ż Ł Ś Ł ż ż ć ć ć ż ć ć ć ć ż ż ż Ł Ś Ł ż Ł Ł Ł ż Ł Ś Ł Ł Ś Ł ż Ł Ś Ł ź ż Ę ż ż ź

Bardziej szczegółowo

ź Ę ć Ż Ż ń ć Ż Ę Ż ć ć ć Ż ć ć ź Ż ć Ż Ż ć ć ń Ż ć Ś Ę Ż ń Ż ć Ż ć Ż ć Ż Ż Ę ć Ż Ż Ż Ą Ę Ą ć Ż ć ć Ż Ą Ż ć ń ń Ż ń Ż Ę Ż ć Ż Ż Ł Ą źź ź ć Ż Ż Ż Ż Ę ź ź ź ź Ż Ż ń Ż Ż Ó ń Ś ć ń Ą Ę Ą Ż Ą Ę Ś Ę Ż ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł Ł ź Ż ź Ł Ż Ó ż ż Ą ź Ą Ó Ń Ą Ł Ł Ą Ż Ś Ą ź Ż Ż ź Ż Ż ż Ą Ł Ż Ź Ź ź Ó ź Ł Ą ź Ń ź Ó Ł ż ć Ś Ś Ą Ł Ś ż ź ź Ą Ż Ł Ś Ś Ł Ż Ń Ń Ł Ó Ś Ś ć Ś Ó Ć ć ć Ś ż Ó Ó ź Ó Ó Ś Ó Ą Ą ć Ą Ą Ł Ą Ł Ą Ł ż Ł ź ć Ł Ą

Bardziej szczegółowo

Ż ń ń Ł Ą ń Ą Ż Ą Ż ń Ą ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń ń Ą ń ń ń ń ń ń ń ć ń Ż ń ń Ą Ś Ą Ś Ą ń Ą Ś Ę ń Ś ń ń Ą ń Ż ń ź ź ń Ś ń ń Ś Ę Ś Ź Ś ń ń ć Ż ń ń Ą ń Ś Ż ń Ż Ż Ć Ż Ś Ś ć Ż Ż ć Ą ń Ą ń Ż ń ń ń Ż ć Ż Ż ń ń Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ł Ł Ł Ł ż ż ć ź ć ż ż Ż ż Ż ż Ż ć Ż Ł Ż ć ŻŻ ź ż Ł ż ż ż Ż ć Ł Ł ż ż ż ż Ż ż ż ź ć Ż ż ż Ż ż Ż ć ż ć Ż ź ż ż ć ć Ż ż Ź ż ż ż ź ż ż ź ż ż ż ż ż ź Ż Ż ź ż ć ż ż Ł ż ć ż ż ż ć ż ż ć Ż Ż ż ż ż ź ć ż ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ę ą Ś ą ć Ą ą ą ą ą ŻŻ ŻŻ Ą Ż ą ą ą ą ą ą ą ą ą Ą ą ą Ęć ą ą ą ą ą ć Ę Ś Ą ć ą ć Ś ą Ą ć Ą ą Ą ź Ę ź ą ć ć ą ą Ę ą ą Ę ą ą ą ą ą ą ć ą ą ą ą ć ą ą ą Ę ą ą ą ą ą ą ą ą ć ć ź ą Ą ą ć Ę Ł Ł Ę ą ą Ą ą ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ś Ą ż ż Ń Ę ż Ą ż ż Ą ć Ą ż ż Ą Ń ż ż Ę ż ż ż ż ćż ż Ś Ź ż Ź ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż Ś ż ć ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ć ż ż ż ć Ź ćż ż ć ż ż ż ż Ż Ń ż ż ż ż Ź ć ż ć ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż ż Ź ć

Bardziej szczegółowo

ź ż ć ć Ę ż ż ż ż ż ż ż ć ż ź Ę ć ż ż ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ź ź ż ż ć ź ź ż ź ź ć ź ż ź ć ź ź ć ź Ę ź ż ź ż ć Ę ż ż ż ć ż ż ż ź ż ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ć ć ć ć ć Ę ż Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

ń ź ń ń ć Ń ź ż ń ż ż Ń Ą ń ń Ę ń ń ń ż Ł ż Ł ż ń ć ź Ą źż ć ń Ę Ł ż Ą ć ż Ą ń Ł ż ń ż ń Ą ż ń ń ż ź ż ń ń ŚÓ ń Ś ź Ó Ł ć Ą Ń ż Ś ń Ą ń ń ń ż ń ź ń ż ź ń ń ż ż ń ń ż Ń ń ń ź ź Ą ń Ę Ń ń ń ń Ę ż Ś Ę ć Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż Ż ś Ś ś ń ń Ę Ż Ę ś Ż ś Ę ś ź ń ź ś ś Ó ś ś Ż Ś ń Ę Ę Ą Ż Ę ś ś Ę ś Ę ś ść Ż Ć ź Ę ń Ć Ż Ę ź ś Ź Ż ź ś Ę ś śń Ż ś ń Ż ń Ą Ż Ż Ę ś ź ŻŻ ś ś ń Ż ń Ó ś Ż ń Ż ś Ę ń Ż Ż Ę ń Ż Ę Ż ź ś ń ś Ę ś ś Ż ń Ś

Bardziej szczegółowo

Ę Ł Ż Ż ŻŻ Ą Ą ć ż Ó ć ż ć Ż Ś ż Ż ć Ć Ó Ż Ś ć ÓŹ Ź Ó Ż Ó Ż Ś Ą Ó Ś Ąć Ż Ż Ó ć Ż ć Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ż ć Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ł Ź Ó Ó Ó Ó Ó Ł Ś ć ć ć Ó Ó Ó Ó Ó Ś Ó Ó Ż Ó Ż Ś ż ć Ę ż Ż Ę Ż Ż ć ż ż Ż ć Ę ć ż ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś ź Ś Ś ź Ź Ś Ś Ś Ś ź ź Ś ź ź Ś ź ź Ś ź ź Ś Ś ź ź Ś ź ż ź ź ź ź ź ź ź Ś Ś Ł Ś Ó Ś ż Ó ź Ś ć ź Ł ź ź ź Ł ż ż ż Ą ż ż ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ć ć ź ż ż ż ż ż ż ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ś Ś Ó ż ć ż ć ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

Ż ż ść ś Ą ą Ć ą ą ś Ó ś ą Ść Ó Ż ą Ó Ó ą ć ś Ń ą ą ą ś Ż ą ą Ó Ó ś Ż ś ą ą Ó ą Ó Ę ś Ś Ś Ś Ś Ż ą Ó ć ą ś ą ą Ś ą ąó ś ś ś ś ć ą ś ś ą ą ą ąó ą Ć ą ą ś Ż Ó Ó ś Ć ą ą Ć ś Ż ś ś ś Ś ś Ó Ś Ś Ś ś Ó ć ą Ó ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ż Ż Ą Ż Ż Ż ź Ż ź ź Ż ź ć ć Ą Ż Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ż Ż Ż Ż Ą Ż Ż ŻŻ Ż Ż Ż Ą ŻŻ Ż ŻŻ ć ŻŻ ŻŻ Ż ć Ń Ł ŻŻ Ż ŻŻ ć ŻŻ Ż Ż Ż ć ŻŻ Ż Ż ź Ą ŻŻ Ż ć ć ŻŻ Ś Ż Ż Ś Ą Ż Ą Ż Ż Ż ź Ż ć Ż ć Ś Ż ć ć Ż ź Ż ć ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ż ć Ą Ż ć Ż Ż Ż ć ć Ż Ż ć Ż ć Ź Ź ć Ż Ż Ż Ę Ę Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż ć Ż Ż Ó Ż Ż ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ć ć Ź ć Ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ź Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć ć ć Ż ć Ł Ź ć Ź Ź Ź ć Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż Ł Ń Ż Ż ć Ż Ł Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ł ć Ż Ż ć ć Ź Ł Ż Ż Ż ć ź Ż ń Ż Ż Ż Ż ć ń ć ń ć Ł Ż ć Ż Ł Ś ŻŻ Ł Ż Ń Ł ź Ź Ż Ź Ł Ż Ł Ł Ń ć Ó Ż Ń Ń Ł ź ź Ż Ż Ż Ś Ć Ż Ć Ł Ł Ł Ż Ż Ś ŚĆ Ś Ś ć ć Ż Ż ŚĆ Ś Ś ŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ń Ł Ń Ł Ń ż ć Ń źż Ń Ń ź Ś ć ć ż ż Ł Ł Ń Ń Ń Ą ć ż ż Ł Ń Ł Ł Ń ż ż Ń Ą ż ź ż Ń ź ż ż ć Ń ć ż Ń ż ć Ó Ń Ś ż Ń Ą Ś ć Ń ż ż ż ź ż Ł ż ż ż Ń ż ż ż ż ż ż ź ÓŁ Ł ź ć ż ź ć ż ż ż ź ź ć ź ź Ś ż ć ź ż ź ż Ń

Bardziej szczegółowo

ź Ł ć Ę ź ć Ą Ó Ą Ó Ą Ą ć ń ć Ą ć ź ń ń Ó ź ć ć ź ź ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź Ą ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć ć ć ć ć ń ć ć ć Ł ć ń ń ń ź ń ź ń Ę Ę Ę ń ź ź ć ć Ąć Ą ć ń ź ź Ą ź Ś ń ź ń ź ń Ł Ę Ł ń Ń ć ć ć ć ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

Struktura płci i wieku

Struktura płci i wieku Lp. Wiek Kobieta / Mężczyzna 1 32 Kobieta 2 55 Mężczyzna 3 42 Mężczyzna 4 30 Kobieta 5 37 Mężczyzna 6 33 Mężczyzna 7 57 Kobieta 8 45 Mężczyzna 9 70 Mężczyzna 10 27 Kobieta 11 51 Mężczyzna 12 43 Kobieta

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą ż ń ż ń ż ń Ż Ż Ś ń Ż ń ć Ł Ą ń Ż Ś ń ć ń ć ń Ż ć ć ń ń ń ż ć ń ŁĄ ż ć ć ć ć ń Ż Ź ć ć ć ń ż ŁĄ Ł ż Ł Ąż ń ć ż ŚĆ ż Ł ń Ć Ś Ę ń ń ż ź Ż ń ć Ę ń ć ż ć ć ń ń Ć ć ż Ż ć ć ć ćż Ż ć Ż Ę Ż Ż Ść Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Ą ż ś ć ż ń ś ą Ę ś ą ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń ść ńźóń ń Ć Ć Ż Ś ńó ż ć ą ś ą ś ś ńą Ą Ś ą ż ś ś ż ż Ą ż ą ś ć ż ń ś ń ś Ę ą ą Ę ż ą ś ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń Ó ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ż ż Ź ż ż ć ż ż ż ż ć ż Ź ż ż ż ć Ś ż Ś ć ż ć ż ż ż ć ć ż Ź ż ćż ż ż ż Ż ż Ą ż żć ż ż Ś ż ż ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ć ż Ą Ż Ż ć Ś ż ż Ś Ś Ęż ż ć ż Ż Żż Ć ż ż ż ż ż ć Ż ż Ćż Ż ż ż ż Ą ż ż ć ż ć ż ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ą ż Ę Ą Ł ż Ą Ś Ą ć Ż ż ń Ę ż Ł Ę ż ć ż Ś ć ń ż ń ż ż ń Ł ń ż ć Ś ż Ł ń ż Ęć ń ż ń ż ż ż ć ń ż ń ż Ę ż ń Ś ż ć ż ż ż ć ż ć ż Ę ż ń Ś ć ń Ż Ż Ę Ś Ę Ę ż ż żć ż ż ć ż ć ż ż ćś Ę ć Ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż ż żż

Bardziej szczegółowo

E - 0 Z W 7 - a l a I P P A B X E - 2 E N T R A L A I P P A B X O X Y T Z l 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O W a s O X Y

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź Ź ż Ż ż ż ć ć ć Ę Ż ć Ź Ż ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ż ć Ż Ź ż Ż Ż ź Ż ż Ź ż Ż ź ż Ż Ź Ą Ę ć ć Ź Ż Ż ć Ż Ź ż Ź Ż ć ć ż ż Ż Ż Ż Ż ż Ź Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż ż ć Ż ć Ż ć Ź Ż ż Ż Ż ż ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ę Ł ć ź Ź Ę ć Ę ć ć ć ć ź Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę ć ć źą Ć ć Ę ź Ó ź ć ć ź ć Ę Ę ć ć ć ć ć ź ć Ó ź ć ź Ę Ę ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ź Ą Ą Ł ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę Ł ć Ł ź Ó Ł ć Ą ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

źź ć Ó Ż Ż ź Ś ń ń ń ź ź ń ż Ó Ł Ó Ł ź ń ź Ś ć ż Ś Ó Ś Ś Ó Ó Ź Ó Ó Ó ń Ś ż ń ń ń Łź ż ń ń ż ź ź ć Ż Ż ń Ź ń ć ż Ś ć Ś Ł ź Ż ć Ł Ł Ł ż Ł Ł ć ć Ł Ł Ź Ż Ó Ż ć ć ż Ó Ó ż Ź Ó Ó Ó Ć ć ź ź ż ż ź ć ć ń ź ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ó ć ś Ą ść ś ć Ę ś ś ś ś ś Ś ś ś Ż Ł ś Ą ć Ą ś Ą Ł ś ś ś ć ś Ę ź Ś Ą Ę Ż ź ź ś Ż ś ś Ę Ę ź Ą Ś ś ś Ż Ż Ż ś Ś Ł ś Ą Ł Ł Ł ź Ą ś Ż Ą ś ś ć ź ś ś Ą ć ś ś Ś ś ć ś ź ś Ą ś Ł ć ś Ł Ł ś ś ś ść ć ś Ę ść Ż

Bardziej szczegółowo

T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń Ą Ź Ń ń ń Ą Ą Ą Ś Ą ń ń Ą ń Ą Ą ń ń Ą ń ń ń Ą Ą Ź ń ń Ż Ą ń Ż ń Ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ą Ą Ą ń Ć ń ń Ą ń ń Ć ń Ź Ą ń Ź ń Ą Ą Ą Ą ń Ą Ą Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ż ń ń Ś ń ń Ą ń Ą ń Ś Ć Ą Ą ń ń ń Ś Ą Ą ń Ą ń

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł Ś ć Ż ń Ś ń Ą ś ń ś ń ń ń ś Ą ź ś ś ś ń Ą ś ś Ż ś ś ź Ć ń ś ś ś ń Ą Ą Ą ś Ą ś ś ć ść Ą ś ć ść ś ź Ę Ś ć Ą Ą ś Ą ś ś ść ń Ą ś ś Ś Ś ś Ą ść Ę ść ść Ę ść Ą ń Ą ń Ę ś ś Ś ś ść Ę ś Ą ś ń ś ś Ę ś Ą ś ść

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ó Ł Ó Ą Ł Ź Ą ć Ó Ą Ą ź ć ć Ł ź Ą Ą Ź Ł Ź Ź Ą Ś Ź Ą ć Ń Ó Ź ź Ą Ą Ź ć Ź ć Ź Ą ć ć Ń ć ć Ł Ą Ś Ń Ą Ą Ź Ź Ą Ą ź ć Ń ź Ń Ź Ł Ą ĄĄ Ą Ź Ź Ń Ł Ń ć Ą Ń ć Ń Ź Ź ć ź ź Ą Ź Ź ć Ź ć Ą ć ć Ź Ź Ą Ą Ą Ą Ł ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć Ż ń ń Ó Ż ń ń ń ż ń Ż ż Ż ń ń ć ń ń ń Ż ń ż ń ń Ś

ć Ż ń ń Ó Ż ń ń ń ż ń Ż ż Ż ń ń ć ń ń ń Ż ń ż ń ń Ś ń ń ń Ó ń Ó ń ń Ó ń ń ć Ż ń ń Ó Ż ń ń ń ż ń Ż ż Ż ń ń ć ń ń ń Ż ń ż ń ń Ś ń ć ń ż ń ć Ż ć ż ń Ż ń Ś ń ć ź Ż ż ć ż ć Ó Ż ć ż ż ń ń ż ń Ś ż ć ń ć ż ć ń ń żż ń ż ż ń ć ż ń Ń ń Ś ń ć ż ć ż ż ć ć ń ć ń Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ą Ź ć Ę Ź ć

Ż Ą Ź ć Ę Ź ć Ą Ż Ą Ź ć Ę Ź ć ć Ż Ę Ę ć Ś ć Ż Ż Ź ć Ą ć Ę Ź ć Ś Ś Ę ć Ę ć Ź Ś ć ć ć Ż Ż Ę Ź Ę Ż Ź Ść Ś Ż Ś Ę Ź Ż Ś Ć Ą Ź Ę Ź ć Ż Ć Ę Ź Ż ź Ę Ź Ż Ę Ś Ź Ż Ż Ś Ś Ź Ź Ź Ź Ś Ę Ą Ę Ć Ś Ę Ź Ś Ś Ś Ź Ś Ę Ę Ź Ś Ź Ę Ź Ż Ę Ę ź

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

ŁĄ ÓŁ Ą ÓŁ Ą Ł Ą Ś ź ę Ł Ą Ł ŁĄ ę ę ń Ę ę ę ę ŁĄ ę ę ę ę ę ę Ń ć Ę ę żź ę ń ż ż ę ęć ęć ę ę ź ń ę ć ę Ę ń ź ęć ć ę Ę ę ę ę ć ę Ę ż ęć ć ę ń ń ęć ć ę Ę ń ż ę ć ę Ę ż ęć ć ę ń Ę ż ęć ć ę ń Ę ż ęć ć ę ń ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ĄŻ ŚĆ Ż Ś Ą Ą ć Ś ź ć Ż Ż Ż ż Ó ż Ł Ś Ą ć Ż Ą Ś Ł Ś Ą Ł Ą ź ć ż Ś Ł Ś Ż Ą Ś ć Ą ć Ł Ą Ó Ł ć ć ż ż ć ć ż Ą Ż Ł Ś Ś Ą Ż ż ż Ż Ś Ś ć Ż ż ż ż Ż ż Ś Ż ź ż ć Ó ć Ż ż ż ż ź Ą ż ć ż ż ź ż ż Ą Ł Ś Ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ż ń ń ń Ź Ź Ż Ź Ą Ó ŚĆ Ż Ż Ó Ą Ą Ż Ż ĄŻ ĄŻ ŚĆ Ć ŚĆ Ż Ź Ó Ź Ś ń ń ń ń ń Ą Ż Ż Ż ń Ż Ż Ś ź ń Ą Ż Ż Ś Ó Ś Ś Ż Ó ń Ć Ż Ó Ź Ó Ó Ą Ź ź Ó Ó Ó ń Ń Ź Ó Ó Ó Ą Ś Ź Ó Ź ń Ą Ż ń Ó Ó Ś Ś ź Ą ń ź ń Ó Ż Ż Ś ń Ą Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ł ś Ą ść ś ś ć Ń Ę Ś Ę ś ś ś ż ż Ż ś Ś ż ś Ą Ń ś Ę ś ś ż ś Ń Ź ś Ż ś ż ś ść Ź ż ś Ą ś ż Ś ś ś ś Ź ż ż Ę ż ść ś ż Ń ć ż ż ść ś ż Ź Ź ż Ź ś ź ś ś ż ź ż ś ć ż Ź ś ż Ę ś Ś ż ś ż ż ść Ą ć Ź ż ż ć ś ś ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Lp Nr sprawy Kwota przypadająca wierzycielowi 1 KM 5532/09. 1 091,74 zł 2 KM 5992/09 597,28 zł 3 KM 5993/09 567,43 zł 4 KM 6008/09

Arkusz1. Lp Nr sprawy Kwota przypadająca wierzycielowi 1 KM 5532/09. 1 091,74 zł 2 KM 5992/09 597,28 zł 3 KM 5993/09 567,43 zł 4 KM 6008/09 Lp Nr sprawy Kwota przypadająca wierzycielowi 1 KM 5532/09 1 091,74 zł 2 KM 5992/09 597,28 zł 3 KM 5993/09 567,43 zł 4 KM 6008/09 1 397,19 zł 5 KM 6009/09 1 271,87 zł 6 KM 2189/11 942,39 zł 7 KM 2190/11

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ń

Ł Ą Ń Ł Ą Ń Ł Ł ź ź Ż Ż Ą Ł ź ź Ł Ź Ż Ź ź Ż Ż Ż ź Ć Ą ź Ł Ć Ż Ż Ż Ź Ć ź Ń Ż Ż Ć Ć ź Ż Ć ź Ź Ć Ć ź Ź Ć Ź Ż ź Ź Ż Ć ź Ń Ź Ć Ć ź Ż Ź Ź Ż Ć Ź Ż Ż Ż Ż Ż Ń Ą Ź ź Ć Ż Ż Ż Ż Ż ź Ż Ż Ź ź Ć Ć Ź Ż Ł Ą Ń ź Ń Ż Ć Ą Ź Ą

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

książkę nakład Polish Maritime Research nakład 180 egzemplarzy środki: kreda 150 g/m2; okładka: kreda 300 g/m2; wykończenie: lakier offsetowy

książkę nakład Polish Maritime Research nakład 180 egzemplarzy środki: kreda 150 g/m2; okładka: kreda 300 g/m2; wykończenie: lakier offsetowy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 5 do SIWZ I. KSIĄŻKI OPRAWA MIĘKKA BLOKOWA KLEJONA (CPV 79823000-9 TA01-2) Uwagi: 1. Ilości stron są umowne i mogą ulegać fluktuacjom w zakresie +/- 15 %. 2. Wielkości nakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki kwalifikacji kandydatów do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu rok szkolny 2012/2013

Wyniki kwalifikacji kandydatów do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu rok szkolny 2012/2013 Wyniki kwalifikacji kandydatów do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu rok szkolny 2012/2013 Lp 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 1 17 18 1 20 21 1 0,3 0, 0,2 1,1 3 3 78 2 0,7 1 1 2,7-12 -3 3 0 0,1 0 0,1 4 1,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ę Ś Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ć Ż Ę Óż ż Ę Ó Ę Ś Ó Ó Ą Ż Ś Ż Ż Ź Ż ź Ż Ż ż Ó Ę Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ż Ó Ę ÓĘ Ó Ó ż Ó Ó Ż ź ź ź ź Ó ż Ę Ó Ś Ó ź ż ź ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż ź Ś Ś Ś Ż ż Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż ń Ż

Ż ń Ż Ó Ł Ż ń Ż Ę ć Ź Ę ź ć ć ć ć Ł ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ę ź Ż Ż ć ć ć Ą Ł ć Ż ć ć Ę ć ć ć ć ź Ę ć Ę Ę ć ć ć ć Ę ć ć Ż Ę Ę ć Ż ć Ę ć Ę Ż ć ń ć ć Ż Ż ć Ż ć ń ć ć Ż ń ń ź ć ń ń ć Ę ć ć ć ń ć ć ć Ę ń Ę ć ć ć ź Ę ń

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą ć ć ć ć ć ź

Ą ć ć ć ć ć ź Ą ź ź ź ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ź Ż Ą ć ź Ź Ż ź Ą Ą ć ź ź ź ź Ż Ń Ź Ś ź ź Ź Ź Ź Ą ć Ź Ż ć Ś ź Ą Ń Ś ć Ć Ś ć Ż ź Ż Ą Ż Ą ć ź Ź ź ź ź Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ź Ś ź ć ć Ż Ź ć Ż Ś Ś ć ć ć Ś Ż ć ć Ś Ą ć ć Ą Ś

Bardziej szczegółowo