LATO W MIEŚCIE FILMY TEATR BASEN BIULETYN INFORMACYJNY TENISOWA LETNIA SZKÓŁKA ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE. W numerze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LATO W MIEŚCIE FILMY TEATR BASEN BIULETYN INFORMACYJNY TENISOWA LETNIA SZKÓŁKA ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE. W numerze"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY LETNIA SZKÓŁKA TENISOWA Numer 4 (6) LIPIEC 2008 r. W numerze Uchwały Informacje z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła Zmiana w Urzędzie Dzielnicy BASEN LATO W MIEŚCIE Handel obwoźny Utrzymanie porządku i czystości w dzielnicy Segregacja odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podaje informację o zmianach cen za wodę FILMY W Bibliotece Publicznej Telefony LATO W MIEŚCIE 2008 TEATR ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE

2 UCHWAŁY UCHWAŁY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXV sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 29 maja 2008 roku Uchwała Nr XXV/70/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXV/7/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu Załącznika nr do uchwały Rady m. st. Warszawy dotyczącego uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata Uchwała Nr XXV/72/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego miasta stołecznego Warszawy na lata UCHWAŁY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXVI sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 26 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XXVI/7/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXVI/74/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXVI/75/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie dokumentu: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego INFORMACJE z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie od 24 kwietnia 2008 roku do 25 czerwca 2008 roku W okresie sprawozdawczym odbyło się 0 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła. Zarząd podjął 2 uchwał. Ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 74 na Placu Wojska Polskiego 28 Budowę dróg ze współfinansowaniem mieszkańców - przebudowa ulicy Łagodnej Remonty i utrzymanie dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku - etap II Budowę oświetlenia ulicy Pogodnej, Szerokiej oraz ulicy bez nazwy Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz w Przedszkolu Nr 26 Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 7 Roboty remontowo-budowlane w Przedszkolu Nr 259 i Gimnazjum Nr 9 Budowę Zespołu Sportowego składającego się z hali i zaplecza przy Gimnazjum Nr 9 ul. Klimatyczna Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie wykładzin i malowaniu ścian w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Budowę ulicy Kościuszki - etap I na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 74 i dla potrzeb oddziałów przedszkolnych 0 Wykonanie projektu budowlanowykonawczego przebudowy ulicy Trakt Brzeski (powtórzenie procedury) Budowę placu zabaw w Osiedlu Plac Wojska Polskiego (powtórzenie procedury) Transport i opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkolnych oddziałów 0 z Osiedla Stara Miłosna do Szkoły Podstawowej Nr 74 w Dzielnicy Wesoła, w roku szkolnym 2008/2009 Podpisano umowy na: Budowę ulicy Mazowieckiej Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (do r.) Remonty i utrzymanie dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - roboty uzupełniające do umowy Nr ZP/4//2008 Modernizację układu drogowego Plac Wojska Polskiego - etap V Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Nizinnej Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 74, Plac Wojska Polskiego 28 Budowę ulicy Jeździeckiej na odcinku od Kanału Wawerskiego do ul. Trakt Brzeski Budowę dróg ze współfinansowaniem mieszkańców - przebudowa ulicy Łagodnej Remonty i utrzymanie dróg gminnych Budowę ulicy Wiśniowej w Dzielnicy Wesoła w 2008 roku - etap II Przebudowę ulic: Jasnej, Prostej, Warszawy na lata Wąskiej i Przechodniej cd. na str.

3 Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz w Przedszkolu nr 26 Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 7 Roboty remontowo-budowlane w Przedszkolu Nr 259 i Gimnazjum Nr 9 Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 74 i dla potrzeb oddziałów przedszkolnych 0 Wzięto udział w: Pracach Zespołu do spraw koordynacji przekazywania dzielnicom m.st. Warszawy niektórych zadań m.st. Warszawy Pracach Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady m.st. Warszawy nad roboczym ramowym projektem statutu dzielnicy Uroczystym otwarciu Przychodni Rejonowej Nr w Warszawie - Wesołej po zakończeniu rozbudowy i modernizacji Uroczystym apelu w Szkole Podstawowej Nr 7 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Maja Warszawskim Forum Oświatowym Sześciolatki w szkole Uroczystości ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II w Gimnazjum Nr 20 im. Noblistów Polskich Zakończeniu międzyszkolnego konkursu Biblia - Źródło Mądrości i Inspiracji Zakończeniu Otwartych Mistrzostw w Szachach w Szkole Podstawowej Nr 7 Ogólnopolskiej akcji Maraton Czytelniczy w Szkole Podstawowej Nr 7 (czytanie dzieciom) Zakończeniu XIII konkursu matematycznego i ortograficznego w Szkole Podstawowej Nr 72 im. Polskiej Organizacji Wojskowej i wręczeniu nagród laureatom Uroczystości Jubileuszu 5- lecia Niepublicznego Przedszkola Robuś INFORMACJE cd. ze str. 2 Podsumowaniu dzielnicowego konkursu ekologicznego pod hasłem Bądź świadomy energetycznie w Gimnazjum Nr 8 Spotkaniu roboczym z Panem Lechem Bartnikiem Dyrektorem Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie omówienia zadania: Zespół boisk trawiastych wraz z infrastrukturą w Dzielnicy Wesoła Imprezie Sobota z Przedszkolem Pod Dębami w Przedszkolu Nr 26 Festiwalu Nauki w Gimnazjum Nr 9 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zakończeniu Konkursu Plastycznego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica i wręczeniu nagród laureatom Konferencji Zjawisko przemocy w środowisku lokalnym organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Uroczystościach zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych, połączonych z wręczaniem nagród Burmistrza uczniom za osiągnięcia w nauce i sporcie Otwartym spotkaniu dla mieszkańców Warszawy i aglomeracji warszawskiej na temat projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata Posiedzeniu Zespołu Koordynującego przy Pani Prezydent w sprawie oczyszczalni ścieków Cyraneczka Odbyły się spotkania Z: Panem Remigiuszem Owczarkiem projektantem Firmy EKOBUD i radnymi w sprawie budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9 Panem Leszkiem Drogoszem Zastępcą Dyrektora Biura Infrastruktury w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków Cyraneczka Panem Januszem Kopaniakiem Dyrektorem Warszawskiego Ośrodka Sportu i Zastępcą Dyrektora do spraw inwestycji Panem Leszkiem Bartnikiem w celu omówienia perspektyw inwestycji - Kompleks Sportowo Rekreacyjny w osiedlu Groszówka w kontekście EURO 202 Panią Grażyną Lendzion Naczelnikiem Wydziału Dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie stanu dróg na terenie Dzielnicy będących w zarządzie ZDM Mieszkańcami ulicy Dobrej w sprawie projektu budowy drogi Panią Bożeną Dubicką - przedstawicielem firmy GEOSTAR w sprawie ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy Panem Włodzimierzem Paszyńskim Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przejęcia przez Dzielnice realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej Panem Januszem Galasem Naczelnym Inżynierem Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie organizacji ruchu na drogach Dzielnicy Panem Pawłem Kucharczykiem przedstawicielem firmy COMPLOT w sprawie projektu ronda na ul. Jana Pawła II i Gościniec Panią Elżbietą Rutkowską Głównym Specjalistą w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji w sprawie usprawnienia procedur uzgadniania dokumentacji projektowej P r z e d s t a w i c i e l a m i Z a r z ą d u Oczyszczania Miasta oraz firmy : Bakun, Remondis, Trans-Nec i Komisją Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wesoła w sprawie gospodarki odpadami i czystości na terenie Dzielnicy. Zmiana w Urzędzie Dzielnicy Informujemy, że od dnia 6 lipca br. Delegatura Biura Geodezji i Katastru zmienia siedzibę i mieścić się będzie na ulicy Marszałkowskiej 77/79, tel

4 Lato w Mieście AKTUALNOŚCI 2008 cd. ze str. Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie akcji Lato w Mieście 2008 Koordynator: Paweł Malinowski, tel / , Zastępca koordynatora: Jarosław Szmytkowski, tel / , I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Nazwa jednostki / miejsce zajęć Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. Program (rodzaj proponowanych zajęć) Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) Grupy wiekowe uczestników Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Armii Krajowej 9 Bogumiła Banasiak - Kowalik Marzenna Nagórka tel zajęcia świetlicowe zajęcia plastyczne zajęcia muzyczne zajęcia filmowo fotograficzne godz , 2 Szkoła Podstawowa Nr 74 Plac Wojska Polskiego 28 Ewa Skolimowska Ewa Wawrowska tel zajęcia świetlicowe zajęcia muzyczno-ruchowe klasy 0- zajęcia sportowo-rekreacyjne zajęcia informatyczne zajęcia plastyczne godz ,, ponadgimnazjalna Zespół Szkół Nr 94 ul. Krótka Grażyna Zdzieborska Mirosława Figielka Elżbieta Obiedzińska tel zajęcia informatyczne godz ,, ponadgimnazjalna 4 Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Trakt Brzeski 8 Agata Stajszczak tel zajęcia szachowe zajęcia świetlicowe gry i zabawy logiczne zajęcia plastyczne koło filmowe zajęcia teatralne zajęcia przyrodnicze godz dzieci szkoły podstawowej kl. 0-III II. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Nazwa jednostki / miejsce zajęć Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. Program (rodzaj proponowanych zajęć) Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) Grupy wiekowe uczestników Gimnazjum Nr 9 ul. Klimatyczna Gerard Snopek tel zajęcia świetlicowe zajęcia informatyczne godz Aquapark Wesolandia ul. Wspólna 4 Paweł Malinowski tel zajęcia na basenie zajęcia na siłowni godz Klub Garnizonowy Kościuszkowiec Plac Wojska Polskiego 29 Monika Urbanek tel zajęcia plastyczne godz Biblioteka Publiczna ul..praskiego Pułku Elżbieta Daniłowicz tel zajęcia biblioteczne w tym: głośne czytanie, zajęcia plastyczne na bazie czytanej pozycji, opisywanie wykonanej ilustracji, robimy zakładkę, konkurs plastyczny Moja książka wtorki i piątki w okresie godz Ośrodek Kultury ul. Starzyńskiego 2 Katarzyna Zgórzak tel gry i zabawy, warsztaty plastyczne, rajd rowerowy, zajęcia świetlicowe godz Ośrodek Kultury Oddział Stara Miłosna ul. Jana Pawła II 25 Centrum Pogodna Anna Markiewicz tel gry i zabawy, wycieczki, zajęcia teatralne i plastyczne godz Przedszkole Nr 26 ul. Armii Krajowej zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych godz przedszkole, młodsze klasy szkoły podstawowej UWAGA: na terenie przedszkola dzieci zostają pod opieką rodziców cd. na str. 9

5 Lato w Mieście 2008 cd. ze str. 4 INFORMACJE III. IMPREZY Bezpośredni organizator Nazwa jednostki, miejsce zajęć Klub Garnizonowy Kościuszkowiec Plac Wojska Polskiego 29 Klub Garnizonowy Kościuszkowiec Plac Wojska Polskiego 29 Aquapark Wesolandia ul. Wspólna 4 korty: Wesolandia, TKKF, Pohulanka IV. DOŻYWIANIE Nazwa i adres punktu Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Armii Krajowej 9 Osoba odpowiedzialna / nr tel. Monika Urbanek Karolina Baranowska Paweł Malinowski Paweł Malinowski Bezpośredni organizator Zespół Szkół Nr 94 ul. Krótka Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 2 Oddział Stara Miłosna ul. Jana Pawła II 25 Centrum Pogodna Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Trakt Brzeski 8 Gimnazjum Nr 9 ul. Klimatyczna Szkoła Podstawowa Nr 74 Plac Wojska Polskiego 28 Klub Garnizonowy Kościuszkowiec Plac Wojska Polskiego 29 Program (rodzaj proponowanych zajęć) Projekcje filmów dziecięcych i młodzieżowych (0 filmów) spektakle teatralne dla dzieci (4 spektakle) zawody pływackie podstawowy kurs nauki gry w tenisa ziemnego Osoba odpowiedzialna / nr tel. Bogumiła Banasiak-Kowalik Marzenna Nagórka tel Barbara Dąbrowska tel Barbara Krzewska Katarzyna Zgórzak tel Agata Stajszczak tel Ewa Tucholska tel Anna Pastuszak tel Monika Urbanek tel Dni i godziny prowadzonych zajęć w każdy czwartek godz godz godz Rodzaj wydawanych posiłków Grupy wiekowe uczestników bez ograniczeń bez ograniczeń podstawowa podstawowa Okres działania punktu drugie śniadanie obiady obiady (catering zewnętrzny) śniadania i obiady obiady obiad i podwieczorek podwieczorek Szczegółowe informacje o zajęciach są dostępne w poszczególnych placówkach. Handel obwoźny W związku z realizacją Zarządzenia nr 5/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 0 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Wesoła podjął 0 kwietnia 2008 r. uchwałę nr 26/2008 w sprawie ustalenia wykazu miejsc do handlu obwoźnego na gruntach stanowiących własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła. Przedstawiony na str. 0 wykaz stanowi załącznik nr do uchwały. Prowadzenie handlu obwoźnego możliwe jest w miejscach do tego wyznaczonych. Osoby zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności powinny wystąpić do Urzędu Dzielnicy Wesoła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego lub z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy gruntu. Druki wniosków wraz z kartami informacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy pod adresem w zakładce Wirtualny Wydział Obsługi Mieszkańców - działalność gospodarcza, a także w punkcie informacyjnym naszego Urzędu. Szczegółowych informacji dotyczących zasad prowadzenia handlu obwoźnego udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców pod numerami telefonów: lub cd. na str. 0 Utrzymanie czystości i porządku w dzielnicy W maju br. rozpoczęły się na terenie Dzielnicy zorganizowane kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Właściciele nieruchomości zostali skontrolowani w zakresie posiadania umów i dowodów zapłaty za wywóz nieczystości stałych i ciekłych, a także aneksów na odbiór odpadów segregowanych. Skontrolowano 50 posesji, w tym:,% posesji, na których świadczona jest działalność handlowa i usługowa (sklepy spożywcze, chemiczne, biura nieruchomości itp.). Na 50 właścicieli nieruchomości około / z nich do dnia dzisiejszego nie zgłosiła się do Wydziału Ochrony Środowiska w celu uzupełnienia brakujących dokumentów. Z pośród punktów usługowych na terenie dzielnicy 7,6 % nie spełniało warunków Regulaminu. W związku z kontrolami Wydział Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z uchwałą Nr LXXVII/2427/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy każdy właściciel posesji powinien posiadać: umowę na wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (zakres usług w starych umowach należy rozszerzyć aneksem uwzględniającym segregację odpadów), umowę na wywóz nieczystości ciekłych, dowody zapłaty potwierdzające realizowanie wyżej wymienionych umów. Umowy powinny być podpisane z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Jednym z podstawowych wymogów Regulaminu jest prowadzenie przez mieszkańców Warszawy selektywnej zbiórki odpadów. Grażyna Kalinowska Wydział Ochrony Środowiska 9

6 INFORMACJE Segregacja odpadów Handel obwoźny cd. ze str. 9 Kolory pojemników na segregowane odpady zostały określone w uchwale Nr LXXVII/2427/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Odpowiedniemu segregowaniu podlegają także odpady niebezpieczne, których nie można mieszać z odpadami komunalnymi oraz surowcowymi. Na odpady niebezpieczne przeznaczone są specjalne pojemniki. Poniżej przedstawiamy, gdzie i w jaki sposób segregować odpady niebezpieczne: Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego położenie miejsca (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb) ul. Ks. Skargi (parking przed kościołem) dz. ew. 28/4 ob ul. Armii Krajowej/ ul. Spokojna dz. ew. 57/2 ob ul.żółkiewskiego/ ul. Starzyńskiego dz. ew. 54/ ob Plac Wojska Polskiego dz. ew. 5/29 ob. 0-0 ul. Gościniec (przy OSP) dz. ew. 9/2 ob poza pasem /w pasie w pasie poza pasem w pasie w pasie poza pasem powierzchnia miejsca liczba stanowisk 6,0 m2 2 2,0 m2 4 6,0 m2 2 9,0 m2,0 m2 przedmiot sprzedaży (asortyment) znicze, kwiaty i wieńce nagrobne okres prowadzenia handlu 6 ul. Gościniec (przed cmentarzem) dz. ew. 95 ob w pasie 2,0 m2 4 znicze, kwiaty i wieńce nagrobne 7 ul. Wspólna (na tyłach sklepu Społem) dz. ew. 4/4 ob poza pasem 6,0 m2 2 Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podaje informację o zmianach cen: baterie pojemniki do segregacji znajdują się najczęściej na terenie szkół. Można także oddać zużyte baterie do sklepów sprzedających baterie oraz do zakładów fotograficznych; leki przeterminowane i niewykorzystane leki należy przynieść do apteki, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do zbierania leków; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny sprzęt AGD i RTV należy odnieść do specjalnych punktów zbiórki. Na terenie Dzielnicy Wesoła taki punkt znajduje się na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy, ul.. Praskiego Pułku oraz na ul. Granicznej róg ul. Jana Pawła II. akumulatory należy oddać do stacji obsługi i naprawy samochodów, stacji benzynowych oraz sklepów, gdzie można nabyć akumulatory. Grażyna Kalinowska Wydział Ochrony Środowiska Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres r r. Ceny w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłaty Ceny netto Ceny brutto Grupa gospodarstwa domowe,08,0 Grupa pozostali odbiorcy cena wody (zł/m),08,0 Cele przeciwpożarowe 2,6 2, Zdroje 6.00.Z 2,6 2, Grupa: - gospodarstwa domowe - pozostali odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym (zł/miesiąc) Ceny w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków 5,00 5,5 Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto Grupa gospodarstwa domowe 4,02 4,0 cena za odprowadzanie ścieków (zł/m) 7.00.Z Grupa pozostali odbiorcy 4,02 4,0 Taryfa łączna Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto Grupa gospodarstwa domowe Łączna cena za wodę i odprowadzanie 7,0 7, Z ścieków (zł/m) Grupa pozostali odbiorcy 7.00.Z 7,0 7,60 Cele przeciwpożarowe 2,6 2, cena wody (zł/m Zdroje 6.00.Z 2,6 2, Grupa: - gospodarstwa domowe - pozostali odbiorcy 6.00.Z stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym (zł/miesiąc) 5,00 5,5 0

7 W Bibliotece Publicznej Spotkania autorskie W kwietniu i maju Biblioteka organizowała spotkania autorskie, na które zapraszaliśmy uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjów. 24 kwietnia naszym gościem była Pani Małgorzata Strzałkowska wielokrotnie nagradzana pisarka i ilustratorka książek dla dzieci. Dzieci z klas drugich miały okazję zapoznać się z twórczością Pani Małgorzaty, a także wykorzystać swoje talenty plastyczne i wraz z nią wykonać kolaże z liści. Gościem kolejnego spotkania (28 kwietnia) była Pani Joanna Olech również autorka i ilustratorka książek dla najmłodszych. Pani Joanna opowiedziała o swojej twórczości, zaś na koniec uczniowie klas piątych wzięli udział w minikonkursie na najzabawniejszą historyjkę o smokach. 7 maja z młodzieżą gimnazjalną w Starej Miłośnie spotkał się podróżnik i pisarz Pan Krzysztof Dworczyk. Prezentacja pt. 60 minut dookoła Afryki była skierowana do uczestników konkursu o Afryce w tamtejszej szkole. Prelekcji towarzyszył pokaz multimedialny. 28 maja Biblioteka i Gimnazjum w Starej Miłośnie gościły prozaika i żeglarza Pana Zbysława Śmigielskiego. Młodzież poznała wybrane zagadnienia związane z tematyką morską. Jednym z ciekawszych aspektów prelekcji była próba nakreślenia etosu żeglarza w oparciu o własne doświadczenia i filozofię życiową. Pan Zbysław prezentował niektóre swoje książki: Kapitanowie, Warkocz Bereniki, Gry marcowe, Stary człowiek nie może. Drugim wątkiem spotkań były rozważania na temat form języka, którym posługuje się współczesna młodzież. 29 maja młodzież gimnazjalna z Wesołej miała okazję poznać życie i twórczość pisarza Pana Arkadiusza Niemirskiego. Nasz Gość w niezwykle ciekawej i żartobliwej prezentacji przedstawił przebieg swojej kariery estradowej, a także starał się zainteresować uczniów tematyką detektywistyczno-przygodową, jaką podejmuje na kartach swych powieści. Na koniec spotkania odegrał zabawny skecz, w którym odniósł się do aktualnych wydarzeń społecznych. Przedszkolaki w Bibliotece Filia w Starej Miłośnie W ramach akcji Przedszkolaki w Bibliotece Filia Nr w Starej Miłośnie zorganizowała trzy spotkania dla najmłodszych. Gościli u nas wychowankowie Akademii Malucha, Niepublicznego Przedszkola Robuś oraz Przedszkola Nr 260. Maluchy dowiedziały się jak funkcjonuje biblioteka, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, opowiadały o swoich ulubionych książkach i postaciach z bajek. Spotkaniom towarzyszyło czytanie wybranych książek przez pracowników Biblioteki. Nieoceniona była także pomoc ze strony aktorki Pani Doroty Dobrowolskiej, która na jednym ze spotkań przeniosła wszystkich do krainy smoków, a potem przedstawiła przygody Wróbelka Elemelka. Po każdym ze spotkań maluchy otrzymały pamiątkowe zakładki do książek. Spotkania z teatrem W kwietniu i maju Biblioteka w Wesołej zaprosiła dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej na dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu Teatrzyku Jaś. W kwietniu Teatrzyk wystąpił ze spektaklem ekologicznym pt. Zielona karuzela. Aktorzy w ciekawy sposób zaprezentowali najmłodszym piękno polskiej przyrody i zmiany, jakie w niej zachodzą w zależności od pór roku. W maju z kolei dzieci mogły obejrzeć spektakl pt. Czarodziejski koncert życzeń, dzięki któremu mogły nauczyć się jak podziwiać naturę, a także jak ją szanować i o nią dbać. Z teatrem miały okazję spotkać się także dzieci z najmłodszych klas ze szkoły podstawowej w Zielonej. W kwietniu w Zielonej odbyło się przedstawienie w wykonaniu Teatru Wariacja. Spektakl Duch Indianina w barwny sposób pokazywał życie Indian północnoamerykańskich, a także ich wierzenia i legendy. Ci sami aktorzy wystąpili również w maju z kolejnym przedstawieniem dla maluchów. W spektaklu pt. Korsarz dzieci z uwagą śledziły morskie przygody żeglarzy i tytułowego korsarza, zmierzających do odkrycia skarbu. Oba przedstawienia były realizowane przy aktywnym zaangażowaniu widzów, dzieci brały udział w konkursach, na swój sposób angażowały się także w losy bohaterów spektakli, podpowiadając rozwiązania ich perypetii. W maju Teatr Wariacja zaprezentował program poetycko-satyryczny pt. Kobieta w oczach mężczyzny, tym razem skierowany do widzów dorosłych. Występ artystów deklamujących poezje M. Hemara, B. Leśmiana, J. Tuwima i K.I. Gałczyńskiego cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. Kontynuacje Tradycyjnie już Biblioteka Główna organizowała cotygodniowe spotkania dla najmłodszych - Radosne igraszki oraz warsztaty teatralne dla gimnazjalistów. Oferta warsztatów wzbogacona została o wizyty w teatrze, grupa już dwukrotnie wybrała się do teatru: Polskiego na sztukę Dulscy z o.o. oraz Dramatycznego na spektakl Alina na Zachód. Informujemy: że od września w Filii Nr w Woli Grzybowskiej będą dostępne filmy DVD. Zostaną też zwiększone godziny otwarcia tej placówki do czterech dni w tygodniu. Szczegóły zostaną podane do wiadomości pod koniec sierpnia. W wakacje zostaną zmniejszone godziny pracy niektórych naszych placówek. Biblioteki w Wesołej będą pracować zgodnie z podanym harmonogramem: Biblioteka Główna pon.: , wt., czw., pt.: ; śr.: Filia Nr Stara Miłosna: pon.: , wt.: pt ; czw.: Filia Nr 2 Zielona bez zmian: pon.: ; wt., czw.: ; pt.: Filia Nr Wola Grzybowska nie będzie czynna w dniach - 25 sierpnia, w pozostałych tygodniach wakacji bez zmian: pon., wt.: ; czw.: Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Biblioteki Publicznej

8 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy (0-22) Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel , , tel fax , Policja Komisariat w Wesołej, ul.. Praskiego Pułku 2 tel , , tel. dyżurnego , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 0/2 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału Terenowego, tel ul. Korkowa 9/2 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła ul.. Praskiego Pułku tel , fax Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, tel Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe tel całodobowo Sulejówek - Miłosna, ul. Armii Krajowej 2 Telefon alarmowy 999 Wyjazdowa pomoc lekarska Falck tel w godz. od Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel , , fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel. 994, tel pogotowie wodociągowo kanalizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel sieć kanalizacyjna w os. Stara Miłosna nadzór konserwator Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel , ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Biura Ochrony Środowiska Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa, ul. Mycielskiego 2, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 2, tel Urząd Pracy 04- Warszawa, ul. Grochowska 7 b tel. 80 2, ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25 tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr Warszawa, ul. Floriańska 0 tel , tel Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 tel /76 wew. 2 2 Urząd Dzielnic y Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul.. Praskiego Pułku, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 8 Stefan Słowikowski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 02 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 04 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 0 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Administracyjno Gospodarczy pokój 00 tel Wydział Budżetowo Księgowy pokój 4 tel pokój 7 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 22 Kasa tel pokój 04 Wydział Infrastruktury tel pokój 20 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel komunikacja i prawa jazdy hol stanowisko 7, 8 tel inne sprawy poza komunikacją stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 2 Wydział Ochrony Środowiska tel pokój 20 tel Wydział Organizacyjny tel pokój 0 tel tel kadry pokój 0 tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 9 Wydział Oświaty i Wychowania tel pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel lokale pokój 24 tel , świadczenia rodzinne i alimentacyjne Wydział Prawny tel pokój Wydział Zamówień Publicznych tel pokój 22 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel dowody osobiste stanowisko 2 tel ewidencja ludności stanowisko Delegatura Biura Architektury i Planowania Przestrzennego tel pokój 206 tel pokój 207 tel pokój 208 tel pokój 209 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój - tel Delegatura Biura Geodezji i Katastru informacja na stronie Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel pokój 22 tel Delegatura Biura Ochrony tel pokój -9 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 2 tel , fax Filia Nr, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul.. Praskiego Pułku tel Filia Nr, ul. Jana Pawła II 25, tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr, ul. Starzyńskiego 2 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul.. Praskiego Pułku 2a tel SŁUŻBA ZDROWIA. Przychodnia Rejonowa Nr Wesoła Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr Wesoła Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 2 rejestracja tel URZĘDY POCZTOWE. ul.. Praskiego Pułku 9 tel ul. Jana Pawła II 2 tel , Filia Nr 45 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 47 ul. Trakt Brzeski 5 tel (hala Marcpolu)

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy

Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy Dane teleadresowe Urzędu Dzielnicy Concept INTERMEDIA, 30.08.2016 Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Rembertów a) Referat Obsługi Bezpośredniej b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelarii al.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 00 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 0 7 8, fax. 0 7, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 0 7 7, adres e-mail: wojciech.cichy@ursynow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zima w Mieście Wytyczne do realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście Rok 2017

Zima w Mieście Wytyczne do realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście Rok 2017 Zima w Mieście 2017 Wytyczne do realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście Rok 2017 Biuro Edukacji, Biuro Sportu i Rekreacji Warszawa, grudzień 2016 r. WYTYCZNE DO REALIZACJI WARSZAWSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 2 (134) KWIECIEŃ 2008 r. Otwarcie Przychodni Rejonowej Nr. 1 w Wesołej - Centrum W numerze W dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna wartość zamówienia NETTO PLN

Orientacyjna wartość zamówienia NETTO PLN PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017 (aktualizacja na dzień 31.03.2017r) Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108)

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108) Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce tel. 089 762-98-04, fax. 089 762-98-05 e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Zestawienia Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi - Kadencja Okres działania komisji, Nazwa Komisji. Na okres kadencji

Zestawienia Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi - Kadencja Okres działania komisji, Nazwa Komisji. Na okres kadencji Urząd Miasta Czeladź Referat Obsługi Rady Miejskiej ul. Katowicka 45; 41-250 Czeladz tel. 032/ 76-37-933 Czeladź, dnia 03.02.2016 r. Lp. Komisje Stałe: 1 Zestawienia Komisji Rady Miejskiej w Czeladzi -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku Uchwała Nr xv / 47/202 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 202 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Mława

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r.

Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Zarządzenie Nr 14 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lutego 2014r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/7467,razem-bezpieczniej-dzien-dziecka-na-pl-bankowym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 października 2017, 19:28 01.06.2011 Razem Bezpieczniej:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI.284.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Program Zima w Mieście 2012 16.01 27.01.2012

Program Zima w Mieście 2012 16.01 27.01.2012 Program Zima w Mieście 2012 1 Dzielnica: PRAGA-POŁUDNIE Koordynator: Beata Billewicz, tel: 22 33 80 614, e-mail: bbillewicz@pragapld.waw.pl Zastępca koordynatora: Edyta Kurant, tel: 22 33 80 775, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXIV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 14 września 2011 r. w godz. 10.00-17.25 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 371/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2016 r. w sprawie podziału obsługi prawnej Urzędu Miasta Kielce pomiędzy Radców Prawnych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Warszawski Program Zima w Mieście 2018 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Od 15 do 26 stycznia 2018 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2013r.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2013r. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2013r. 28.02.2013r. 1. Uczestniczyłem w posiedzeniu Kapituły Nagrody Łęczyński Odyniec Kultury. 2. Przedłużono zezwolenie

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I Spółka z o.o ŻYWIEC, ul.

M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I Spółka z o.o ŻYWIEC, ul. M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I Spółka z o.o. 34-300 ŻYWIEC, ul. Bracka 66 Szanowni Klienci, Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2017 BIBLIOTEKA CENTRALNA, ul. Kalwaryjska 62d SENIOR W BIBLIOTECE Blok Edukacja zaangażowana: Kurs języka francuskiego, poniedziałki, godzina 18.00 Kurs języka hiszpańskiego, czwartki, godzina 17.00 Warsztaty

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a 64-761 Krzyż Wlkp. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie Przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki. Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 510/LVIII/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/183/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 19 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 13 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/183/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2016 r. Poz. 8820 UCHWAŁA NR XXIII/183/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA DLA NAUCZYCIELI.

I. ZADANIA DLA NAUCZYCIELI. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 134 ROK SZKOLNY: 2016/2017 1.ODKRYWCY PRZYRODY WIELOZMYSŁOWE POZNAWANIE TAJEMNIC NATURY POPRZEZ ZABAWY INSPIROWANE CZTEREMA ŻYWIOŁAMI. KSZTAŁOTOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dom Kultury Rembertów.

Dom Kultury Rembertów. Dom Kultury Rembertów. 7 października 2015 r. godz. 17:30 Poczytaj mi ciociu bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW. 8 października 2015 r. godz. 16:00 Jesienne róże z kolorowych liści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych za rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014. 17 23 maja 2014r.

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014. 17 23 maja 2014r. VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 17 23 maja 2014r. Gmina: MIEDŹNA Województwo: ŚLASKIE Starostwo: PSZCZYŃSKIE Status miejscowości: GMINA WYKAZ IMPREZ Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Nasze przedszkole współpracuje z:

Nasze przedszkole współpracuje z: Nasze przedszkole współpracuje z: Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów (organ prowadzący) - zatwierdzenie organizacji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Zima w Mieście 2016 Szczegółowe wytyczne dla Biur i Dzielnic dotyczące realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście w roku 2016

Zima w Mieście 2016 Szczegółowe wytyczne dla Biur i Dzielnic dotyczące realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście w roku 2016 Zima w Mieście 2016 Szczegółowe wytyczne dla Biur i Dzielnic dotyczące realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście w roku 2016 Biuro Edukacji, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY ŁAZISKA GÓRNE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY ŁAZISKA GÓRNE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY ŁAZISKA GÓRNE zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr. z dnia 29 stycznia 203r. Przedkładany wniosek o zatwierdzenie taryfy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 67,50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo