PROLOGIS LOWER SILESIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLOGIS LOWER SILESIA"

Transkrypt

1 PROLOGIS LOWER SILESIA POLAND PORTFOLIO

2 2

3 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie znany był z produkcji wagonów koejowych. Od czasu upadku komunizmu w 1989 roku miastu udało się przyciągnąć inwestycje w sektorze najnowszych technoogii. Dziś Wrocław jest siedzibą da tak dużych korporacji jak Googe, IBM, Hewett-Packard, Microsoft i Siemens. Ostatnio miasto przeszło metamorfozę stając się znaczącym centrum biznesowym i siedzibą da poważnych instytucji finansowych. W rezutacie tej przemiany Dony Śąsk cieszy się jednym z najmniejszych wskaźników bezrobocia w całym kraju. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im prawie dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Broszura ta przedstawia jakość i uniwersany charakter czterech centrów dystrybucyjnych Proogis w regionie Donego Śąska. Proogis faciities in the Lower Siesia region Wrocaw, the capita of the Lower Siesia region and Poand s fourth argest city, has traditionay been known for the manufacture of rairoad cars. Since the fa of communism in 1989, the city has succeeded in attracting investment in the hightechnoogy sector and today is home to such major corporations as Googe, IBM, Hewett-Packard, Microsoft and Siemens. Recenty the region has undergone a metamorphosis as a significant financia centre, and severa major financia institutions now have their headquarters in Wrocaw. As a resut of this metamorphosis, Lower Siesia enjoys one of the owest unempoyment rates in the country. As the eader in twenty-first century warehouse deveopment in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with neary two miion square metres of space around the country. The four parks described here present a gimpse at the quaity and versatiity of faciities we have avaiabe in the Lower Siesia region. Lower Siesia has migrated from ow-tech to high-tech, keeping its manufacturing roots whie adding professiona services, thus creating growth opportunities for its peope and the companies who choose to invest here. 3

4 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA DOLNYM ŚLĄSKU? Lokaizacja Wrocław jest stoicą regionu donośąskiego. Leży na skrzyżowaniu szaków komunikacyjnych łączących wschód z zachodem i północ z południem. Najważniejsze znaczenie w sieci dróg ma autostrada, biegnąca z Niemiec przez Wrocław i Katowice do Krakowa. Wrocław to jednocześnie ważny węzeł koejowy połączony ze wszystkimi europejskimi stoicami i większymi ośrodkami przemysłowmi na kontynencie. Połączenie z Europą jest możiwe z Wrocławia także drogą wodną (przez Odrę) oraz powietrzną (6 km od centrum miasta znajduje się międzynarodowy port otniczy). Location As the epicenter of the Lower Siesian region, Wrocław ies at the confuence of transportation routes inking east and west, as we as north and south. The expressway connects Germany to Kraków through Wrocław and Katowice. Wrocław is aso a major raiway junction; trains run to a of Europe's capitas and major industria centres. Wrocław is additionay inked to the rest of Europe by waterway (aong the Odra River), as we as by air (an internationa airport is ocated 6 kiometres from the city centre). Ośrodek gospodarczy Ze wzgędu na znaczenie da regionu i dogodną okaizację Wrocław skupia wieu producentów przemysłowych. Tutaj są produkowane m.in. autobusy, wagony, sprzęt AGD i eektroniczny, środki chemiczne. Miasto jest siedzibą banków i firm easingowych. Znajduje się tu Europejski Fundusz Leasingowy a także siedziba firmy FagorMastercook, LG, Santander Consumer Bank i American Restaurants, właściciea m.in. sieci KFC. Economic centre Due to its regiona importance and convenient ocation, Wrocław attracts many industria producers. Buses, train cars, eectronic goods and home appiances, as we as chemicas are a produced here. The city serves as the headquarters for numerous banks and easing companies as we as the European Leasing Fund. It is aso home to such companies as FagorMastercook, LG, Santander Consumer Bank, and American Restaurants - the owners of KFC. Ośrodek akademicki Wrocław, w którym znajdują się dwadzieścia trzy uczenie wyższe i studiuje ponad 135 tysięcy osób, naeży do największych w Posce ośrodków uniwersyteckich. Oprócz icznych pacówek państwowych na czee z uniwersytetem i poitechniką we Wrocławiu mieści się ogromna iczba uczeni prywatnych, a także ośrodków badawczych. Academic centre With 23 institutions of higher earning and over 135,000 students, Wrocław is one of Poand's argest academic centres. Aside from prestigious state schoos such as the University of Wrocław and the Wrocław Poytechnica Institute, the city additionay pays host to a arge number of private schoos and research institutes. 4

5 WHY INVEST IN LOWER SILESIA? Miasto Dane Wrocław Województwo Donośąskie The city Statistics Wrocław Lower Siesia Liczba mieszkańców 631, Inhabitants ,914,362 Powierzchnia (km²) 292, Area (square km) ,947 Gęstość zaudnienia (osób/km²) Density (persons / km²) 2, Bezrobocie 5,6% 13,7% Unempoyment 5.6% 13.7% Źródło: Urząd Statystyczny, Source: Statistica Office, February 2014 Transport Transportation Drogowy: Autostrada /E40 biegnąca z Niemiec przez Wrocław, Katowice do Krakowa, droga ekspresowa S8 łącząca Wrocław z Warszawą By road: /E40 expressway connects Dresden to Kraków through Wrocław and Katowice, S8 espressway connects Wrocław and Warsaw Koejowy: Wrocław jest połączony siecią koejową ze wszystkimi stoicami europejskimi i ośrodkami przemysłowymi na kontynencie By rai: Wrocław is accessibe to a major European capitas and industria centers Wodny: Rzeka Odra łącząca miasto z portem morskim w Szczecinie, płynąca granicą południowo-zachodnią Poski aż do Czech By waterway: Odra river originates at the port of Szczecin and runs through Wrocław and southwestern Poand to the Czech Repubic Lotniczy: Międzynarodowy port otniczy łączący wszystkie duże miasta w kraju i Europie By air: Copernicus and Stratowiche Internationa Airports serve Poand and major European cities 5

6 O PROLOGIS Na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. 55 miiony metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 21 krajach na 4 kontynentach Bisko budynków w Europie i na świecie Ponad profesjonaistów obsługujących kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad 52 miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 4,2 miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 44 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Gobay When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. 55 miion square metres of distribution space Active in 21 countries on four continents Approximatey 3,000 faciities throughout Europe and around the word More than 1,400 professionas serving 4,500 customers With over USD $52 biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages 4.2 miion square metres of distribution and ogistics space in 44 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with easy access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Poznań, Wrocław and Katowice. 6

7 ABOUT PROLOGIS 21 S6 E28 22 A1 E28 E77 E Proogis Park Warsaw II Proogis Park Warsaw-Żerań Proogis Park Janki Proogis Park Będzin II Proogis Park Chorzów Proogis Park Giwice A6 E Proogis Park Nadarzyn Proogis Park Błonie Proogis Park Wrocław Proogis Park Wrocław III A2 E65 E E67 E261 E67 E40 4 A1 A1 A2 E E Warsaw E67 A1 E40 E462 E77 E77 A2 E373 E77 E371 E371 E40 E30 E373 E Proogis Park Błonie II Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Wrocław IV Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk 5 Proogis Park Poznań III Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 7

8 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, który zapewnia kientom maksymanie eastyczną i efektywną obsługę. Portfoio Proogis w regionie Donego Śąska składa się z czterech parków dystrybucyjnych o łącznej powierzchni magazynowej ponad metrów kwadratowych. Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Proogis' portfoio in the Lower Siesia region comprises four distribution parks totaing more than 438,000 square metres of warehouse space. Cztery dystrybucyjne w regionie Donego Śąska: The four parks featured in Lower Siesia are as foows: 1 Proogis Park Wrocław 2 Proogis Park Wrocław III 3 Proogis Park Wrocław IV 4 Proogis Park Wrocław V 8

9 Proogis Park Wrocław III 2 Proogis Park Wrocław IV 3 Proogis Park Wrocław V 4 1 Proogis Park Wrocław 9

10 10

11 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Donego Śąska charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Pace manewrowe o minimum 35 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Magazyn Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 15ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC Wytrzymałość posadzki kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x 4,2 m) Biuro Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC Poziom natężenia oświetenia 400 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis ogistics and distribution centres in the Lower Siesia region typicay possess the foowing standard features: Externa Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 24-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Warehouse Concrete/stee buiding structure Interna cear height ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 15º C with outside temperature of -18º C Foor oading capacity 5,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x 4.2 m) Office Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -18º C Average ighting eve of 400 ux Modern teecommunication system 11

12 PROLOGIS PARK WROCŁAW Proogis Park Wrocław to park, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne, mające na ceu wygodę użytkowania, oszczędność energii i ochronę środowiska. Budynki spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających kientów, odpowiadają między innymi potrzebom składowania towarów w chłodniach w ramach ogistyki żywności. Położone w pobiżu otniska centrum, usytuowane jest na skrzyżowaniu strtegicznych, międzynarodowych i otniczych szaków drogowych. Lokaizacja Park dystrybucyjny eży w gminie Kobierzyce, 15 kiometrów od centrum Wrocławia, na Bieanach Wrocławskich - największym skupisku powierzchni handowych w regionie Wrocławia, przy skrzyżowaniu głównych dróg transportowych, które łączą miasto ze stroicami państw graniczących z Poską: przy Węźe Bieańskim - autostradzie (Berin - Wrocław - Kraków - Ukraina) S5/E261 (Poznań - Wrocław - Praga) S8/E67 (Warszawa - Wrocław - Wiedeń) Location The distribution park is situated in the commune of Kobierzyce, 15 kiometres from downtown Wrocław, on Bieany Wrocławskie - the biggest retai centre in Wrocław region, near internationa transportation routes that ink the city to Poand's neighboring countries: At the Bieany junction - expressway (Berin - Wrocław - Kraków - Ukraine) S5/E261 (Poznań - Wrocław - Prague) S8/E67 (Warsaw - Wrocław - Vienna) The park is situated 10 kiometres from Wrocław's airport, servicing direct fights to Warsaw, Frankfurt, Vienna, Copenhagen and Munich. Park znajduje się w odegłości 10 km od otniska we Wrocławiu, obsługującego bezpośrednie oty do Warszawy, Frankfurtu, Wiednia, Kopenhagi i Monachium. Proogis Park Wrocław is a distribution park that utiizes innovative technoogy to faciitate ease of use, conserve energy, and protect the environment. The buidings satisfy even the most demanding customers and have been adapted to meet the cod storage needs of food ogistics. Located near the airport, the park is at the junction of strategic internationa road and air routes. Proogis Park Wrocław u. Magazynowa 1-8 Bieany Wrocławskie Kobierzyce 12

13 347 A8 Autostradowa E. Kwiatkowskiego Czekoadowa Auchan WROCŁAW Aeja Karkonoska Obwodnica Wrocławia E67 Magazynowa Tyniecka 98 E40 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych 98 E40 5 E67 Czekoadowa Proogis Park Wrocław Wrocławska Bieany Wrocławskie km S8 Kłodzka Proogis Park Wrocław 13

14 DC5 DC3 DC4 DC2 DC1 5 t/m² Strachowice 10 km Wrocław 15 km 14

15 PROLOGIS PARK WROCŁAW Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Budynek 5 Buiding 5 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 39,698 m² 75 m ,747 m² 75 m ,427 m² 75 m ,608 m² 75 m ,789 m² 75 m wybudowane / deveoped N 15

16 PROLOGIS PARK WROCŁAW III To jedno z najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno okaizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie otniska), jak i technoogia wykonania wpływają na wyjątkową atrakcyjność całego parku da potencjanych najemców. Odpowiednio duża przestrzeń wokół budynków, całodobowa ochrona, rozwiązania zastosowane wewnątrz obiektów decydują o wyjątkowym bezpieczeństwie i wygodzie korzystania z centrum. Lokaizacja Park jest położony 7 kiometrów na południowy wschód od Wrocławia, przy u. Granicznej. O jego strategicznej okaizacji w łańcuchu dystrybucji decyduje biskie sąsiedztwo otniska obsługującego bezpośrednie oty do Warszawy, Frankfurtu, Wiednia, Kopenhagi i Monachium. Jest to jedyny obiekt dystrybucyjny w tej okoicy. Bezpośredni dostęp do parku zapewnia przebiegająca tuż obok Autostradowa Obwodnica śródmiejska Wrocławia. W sąsiedztwie parku znajdują się sypianie Wrocławia, co zwiększa jego atrakcyjność, jeśi chodzi o dojazd do pracy osób zatrudnionych w parku. Location The park is ocated 7 kiometres southeast of Wrocław on Graniczna Street. Its strategic suppy chain vaue is determined by its proximity to the city's airport, servicing direct fights to Warsaw, Frankfurt, Vienna, Copenhagen and Munich. The park is the ony distribution centre ocated in the area. Direct access to the park provides Wrocaw's ring road which bypasses park. The neighboring area is home to many of Wrocław's bedroom communities, which serves to heighten the park's appea among empoyees commuting to work at the park. This is one of the most modern distribution parks in Wrocław. The park's unique appea to potentia customers is infuenced by both its ocation (the ony structure of its kind situated in the airport's immediate vicinity) and technica design. An appropriatey arge area surrounding the buidings, around-the-cock security, and innovative technoogy combine to create a park that is both exceptionay secure and functiona. Proogis Park Wrocław III u. Graniczna 8 a-e Wrocław 16

17 Żernicka Chociebuska 5 Graniczna Proogis Park Wrocław III Obwodnica Wrocławia Autostradowa E67 Graniczna Mińska Strzegomska Nowodworska 94 Kecińska Strzegomska Wrocław-Strachowice Rakietowa A8 5 1 km Autostradowa Obwodnica Wrocławia Avicenny Ibn Siny Grabieszyńska 347 Proogis Park Wrocław III 17

18 DC3 DC2 DC1 A8 5 t/m² A8 Strachowice 4 km Wrocław 7 km 18

19 N PROLOGIS PARK WROCŁAW III Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 17,638 m² 80 m 650 m² ,682 m² 75 m ,916 m² 75 m wybudowane / deveoped - panowane / panned 19

20 PROLOGIS PARK WROCŁAW IV Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczegóne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Korzystanie z magazynów jest bezkoizyjne, każda firma ma zapewniony wygodny pac manewrowy. Obiekty doskonae spełniają wymagania ogistyki, składowania, produkcji ekkiej i przechowywania żywności w chłodniach. O ich wyjątkowej atrakcyjności da najemców decyduje także okaizacja przy międzynarodowym szaku komunikacyjnym. Park oferuje możiwość rozbudowy o dodatkowe m². Location The distribution park is ocated in Kąty Wrocławskie, 35 kiometres from downtown Wrocław, cose to the expressway (Berin - Wrocław - Kraków - Ukraine), 20 kiometres from the Bieany junction. The park's direct access to the expressway makes its ocation particuary attractive to customers. Wrocław's ring road passes by the distribution centre. Lokaizacja Park dystrybucyjny eży w Kątach Wrocławskich, 35 kiometrów od centrum Wrocławia, przyega do autostrady (Berin - Wrocław - Kraków - Ukraina), 20 kiometrów od Węzła Bieańskiego. To położenie jest niezwyke atrakcyjne da kientów, ze wzgędu na bezpośredni dostęp do autostrady. W pobiżu centrum dystrybucyjnego przebiega Autostradowa Obwodnica Wrocławia. The park has been designed in such a way as to enabe arge companies to ease entire buidings. The warehouses are characterized by ease of use, with each company being guaranteed its own comfortabe maneuvering area. The buidings exceenty match the needs of ogistics, storage, ight production, and cod storage of food products. The park's specia appea to customers is aso determined by its ocation near internationa transportation routes. The park has potentia deveopment of 35,000 m². Proogis Park Wrocław IV u. Ks. Jerzego Popiełuszki Kąty Wrocławskie 20

21 Nowa Wieś Kącka E40 1 Maja Ks. Jerzego Popiełuszki KĄTY WROCŁAWSKIE Józefa Mireckiego 346 Wrocławska Sośnica E km 347 Proogis Park Wrocław IV 346 Krobieowice Proogis Park Wrocław IV 21

22 DC3 DC1 DC2 5 t/m² Strachowice 20 km Wrocław 35 km 22

23 PROLOGIS PARK WROCŁAW IV N - wybudowane / deveoped - panowane / panned Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Budynek 5 Buiding 5 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 15,200 m² 75 m ,872 m² 75 m ,932 m² 100 m ,000 m² 125 m ,250 m² 125 m

24 PROLOGIS PARK WROCŁAW V Największe i najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne w okoicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego i wygodnego składowania towarów, także żywnościowych. Zastosowano nowoczesne rozwiązania umożiwiające oszczędzanie ciepła i energii zarówno w magazynach, jak i w biurach. Znakomita okaizacja także decyduje o wyjątkowej atrakcyjności - centrum dystrybucyjne przyega do międzynarodowych szaków komunikacyjnych. Location The park is ocated in the town of Nowa Wieś Wrocławska, 3 kiometres south-west of the Bieany junction, on the crossroads the expressway (Berin - Wrocław - Kraków - Ukraine) and the S8/E67 expressway. The distribution centre is ocated adjacent to Wrocław's ring road. Lokaizacja Park jest położony w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska, 3 kiometry na południowy zachód od Węzła Bieańskiego, na skrzyżowaniu autostrady (Berin - Wrocław - Kraków - Ukraina) i drogi ekspresowej S8/E67. Centrum dystrybucyjne znajduje się tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. The argest and most modern distribution park in the Wrocław area is environmentay friendy and fufis a the requirements for the secure and practica storage of various goods, incuding food products. The compex features modern technoogy soutions aowing for the conservation of energy both in the park's warehouse and in the office areas. The exceent ocation aso contributes to the park's unique appea: the distribution centre is ocated in the immediate vicinity of internationa transportation routes. Proogis Park Wrocław V u. Ryszarda Chomicza 11, 13 a-c Nowa Wieś Wrocławska 24

25 347 A8 98 E. Kwiatkowskiego Czekoadowa WROCŁAW Aeja Karkonoska 8 98 Obwodnica Wrocławia Autostradowa Auchan E67 Tyniecka Wrocławski Tor Wyścigów Konnych 98 E40 E40 Proogis Park Wrocław V 35 Czekoadowa S8 Wrocławska 98 Bieany Wrocławskie E67 Kłodzka 1 km Proogis Park Wrocław V 25

26 DC2 DC5 DC4 DC3 DC1 5 t/m² Strachowice 19 km Wrocław 15 km 26

27 PROLOGIS PARK WROCŁAW V Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 1 Buiding 1 ext ext Budynek 2 Buiding 2 Budynek 2 Buiding 2 ext ext Budynek 3 Buiding 3 Budynek 4 Buiding 4 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 19,111 m² 96 m Fuy et BTS faciity ,540 m² 60 m Booked x 24 m 17,780 m² 96 m Fuy et BTS faciity x 22,6 m 15,552 m² 72 m Booked ,282 m² 84 m Fuy et BTS faciity ,960 m² 96 m Fuy et BTS faciity 79 0 Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 5 Buiding 5 Budynek 6 Buiding 6 Budynek 7 Buiding 7 Budynek 8 Buiding 8 Budynek 9 Buiding 9 N - wybudowane / deveoped - panowane / panned Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 26,208 m² 84 m ,128 m² 96 m ,128 m² 84 m ,696 m² 156 m Pre-et faciity ,696 m² 156 m

28 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Lower Siesia Office Proogis Park Wrocław III u. Graniczna 8b Wrocław POLAND Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract Proogis. A rights reserved.

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA METAMORFOZA

NOWOCZESNA METAMORFOZA PORTFOLIO POLAND 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie znany był z produkcji

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE PORTFOLIO POLAND SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION PORTFOLIO POLAND OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid. PORTFOLIO POLAND 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland Górnicza Poland to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland DK Poland DC 2 DC 1 DC 3 składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK oraz

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland Goleniów Industrial Park Poland Specjalna Strefa Ekonomiczna Przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej czynią teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego bardzo trakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Special

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ

STUDIUM PRZYPADKU 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ 52 MILIONY PRZESYŁEK ROCZNIE JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE 20% WIĘCEJ POWIERZCHNI SKŁADOWEJ BUDYNEK NOWEJ GENERACJI, KTÓRY POZWOLI ZAOSZCZĘDZIĆ AŻ 1 080 000 EUR W CIĄGU 7 LAT STUDIUM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1 PARK A1 Kontakt: Joanna Gomułkiewicz Knight Frank Sp. z o.o. ul. Szafarnia 10 80-755 Gdańsk Polska T +48 58 303 60 76 M +48 669 970 051 joanna.gomulkiewicz@pl.knightfrank.com Arkońska Business Park A1

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego provided by "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J..23 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Centrum Biurowe TARGOWA 35

Centrum Biurowe TARGOWA 35 Data wydruku: 04.01.2018 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service Nazwa: DK 86 Żeromskiego Gmina: Będzin Powierzchnia: 4,19 ha Przeznaczenie: Tereny usług Name: DK 86 Żeromskiego Commune: Będzin Area: 4,19 ha Use: Service Nazwa: Sołectwo Bełk, przy węźle autostrady A1

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo