PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015"

Transkrypt

1 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych w.na progr.finansow. z udz. środków opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 utp w części zw. z realizacją zadań jest Wyd. z tyt. poręcz.i gwar. udziel. przez jst przyp. do spłaty w r.oku budż. Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 W tym: Z tego: Nazwa Przewidywan e wykonanie 2014 r. Plan na 2015r Rolnictwo i łowiectwo , ,00 10,73% 1 558,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 1 524, ,00 102,23% 1 558, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.w wys. 2% uzysk.wpływów z podatku rolnego 1 524, ,00 102,23% 1 558,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,60 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 214,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpiecz społeczne 36,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4,95 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,65 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 45,55% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , ,00 27,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 58,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc.realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 1,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 141,86% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 101,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rożne opłaty i składki , ,00 101,52% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 147,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Turystyka , ,00 86,34% , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Ośrodki informacji turystycznej 6 925, ,00 100,00% 6 925,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6 925, ,00 100,00% 6 925,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 86,19% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 1 000, ,00 100,00% 1 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpiecz społeczne 2 063, ,00 100,00% 2 063, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4120 Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 100,00% 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 125,24% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 90,80% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 8 900, ,00 100,00% 8 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 100,00% 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 77,42% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 580, ,00 92,41% 1 460,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 600,00-600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 190,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 98,34% ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 60,18% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopłaty w spółkach prawa handlow , ,00 60,18% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gosp.mieszk , ,00 98,79% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 97,93% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 101,91% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 102,75% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 107,99% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 100,16% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budż.jst 1 550, ,00 100,00% 1 550,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu j.s.t , ,00 102,62% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budzetowych ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwest. jednostek , ,00 125,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 262,30% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do , ,00 166,67% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Działalość usługowa ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 87,19% , , ,00 0, ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 107,21% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 209,09% 2 300,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 104,02% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 102,33% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 104,22% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 880, ,00 104,17% 7 167, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, ,00 113,04% 2 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 196,56% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 105,26% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 7 000, ,00 107,14% 7 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 119,83% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostepu do sieci internet 960,00 960,00 100,00% 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 1 440,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 800,00 800,00 100,00% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 100,00% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 7 111,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jst 365,00 365,00 100,00% 365,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szklenia pracowników 1 400, ,00 100,00% 1 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rada miasta , ,00 102,34% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 102,43% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100,00% 4 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 100,00% 2 800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 100,00% 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urząd miasta , ,00 84,73% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 104,29% 7 300,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 103,90% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 101,48% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 104,73% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 104,71% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, ,00 100,00% 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 106,25% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 96,97% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 7 000, ,00 100,00% 7 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 120,00% 1 800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100,73% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 7 700, ,00 111,69% 8 600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 93,75% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 108,91% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 9 000, ,00 55,56% 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 102,70% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jst 1 400, ,00 100,00% 1 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników , ,00 108,33% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE ,40 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne pochodzące z ,60 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budzetu państwa i własne środki Pozostała działalność , ,00 82,82% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4 400, ,00 100,00% 4 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 530, ,00 51,38% 1 300,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 99,66% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 7,82% 2 804, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 825, ,00 99,26% 2 804, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 400,00 407,00 101,75% 407,00 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,00 27,00 108,00% 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, ,00 98,75% 2 370, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 298,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 078,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 97,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 681,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 355,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 148,30% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Komendy Powiatowe Policji 5 000, ,00 100,00% 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 100,00% 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Straż Miejska , ,00 102,52% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 4 200, ,00 100,00% 4 200,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,83% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 104,26% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 943, ,00 104,25% 7 238, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 101,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 500, ,00 233,33% 3 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 100,00% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 137,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 900,00 103,45% 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 700,00 800,00 47,06% 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 752, ,00 100,00% 8 752,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 4700 Szkolenia pracowników 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 600,00 1,41% 600,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 100,00% 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 200,00 0,47% 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 122,81% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 102,49% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odsetki od pożyczek długoterminowych , ,00 102,49% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zabezpieczenie poręczenia spłat kredytu 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 154,14% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 154,14% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 154,14% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 132,01% , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 103,32% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 93,99% 9 239,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów ,30 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 101,30% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 102,60% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 119,50% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 101,09% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 589, ,00 60,71% 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 103,79% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 210, ,00 121,00% 6 304,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 117,35% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 220, ,00 100,00% 5 220,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 99,51% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 440, ,00 100,00% 1 440,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 94,68% 3 700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 82,14% 4 600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 675, ,00 100,30% 1 680,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9 840, ,00 100,00% 9 840, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 105,35% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 596,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szklenia pracowników 780,00 780,00 100,00% 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 106,94% , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00

6 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 515, ,00 105,12% 7 900,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 109,52% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 95,14% 5 852,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 103,02% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 101,78% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 100,68% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,67% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 4 480, ,00 122,54% 5 490, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 103,60% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,00 104,15% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 189, ,00 101,49% 7 296,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 100,50% 3 015,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 114, ,00 101,44% 1 130,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostepu do sieci internet 592,00 600,00 101,35% 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 101,44% 1 766,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 101,47% 2 213,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 013, ,00 100,69% 1 020,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 102,19% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 500,00 506,00 101,20% 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przedszkola specjalne 3 624,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 624,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,00 83,20% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 106,25% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzen 6 165, ,00 117,18% 7 224,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90,14% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 112,52% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 103,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 94,03% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 40,00% 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 137, ,00 77,79% 3 996,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 92,77% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 13,07% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 430, ,00 99,59% 2 420,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 46,61% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 926,00 960,00 103,67% 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98,74% 2 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 95,03% 3 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 680, ,00 100,00% 1 680,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 714, ,00 100,00% 4 714,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 91,81% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szklenia pracowników 260,00 260,00 100,00% 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 97,09% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 97,09% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 105,91% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzen 2 061, ,00 51,92% 1 070,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 102,85% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 104,92% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 99,56% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 811, ,00 99,56% 7 777, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 145,88% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 157,08% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 200,00 83,33% 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 2 120,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 5 775,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 826, ,00 104,78% 8 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 972, ,00 50,71% 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 100,00% 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 105,74% 8 478,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 1 700, ,00 100,00% 1 700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 100,14% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100,22% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 100,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników , ,00 99,91% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 80147 Biblioteki pedagogiczne , ,00 120,63% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,86% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 300, ,00 369,88% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 112,08% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 600, ,00 105,89% 3 812, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 200,00% 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 329,66% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 827, ,00 101,96% 9 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 9 600, ,00 125,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00% 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 400, ,00 122,73% 5 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 560, ,00 100,00% 1 560,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00 900,00-900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00% 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 150,00% 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 600, ,00 100,00% 1 600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 570,00 570,00 100,00% 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 854, ,00 100,00% 6 854,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 400,00 400,00 100,00% 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,82% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 101,37% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 101,77% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 101,64% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 010, ,00 101,74% 2 045, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 104,11% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne pochodzące z , ,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 budżetu państwa i własne środki 851 Ochrona zdrowia , ,00 88,10% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szpitale ogólne ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 123,53% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 117,65% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 63,64% 3 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 130,40% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałania alkoholizmowi , ,00 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 114,29% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 3 560, ,00 101,12% 3 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 143,00 150,00 104,90% 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,40% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 162,22% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 2 000, ,00 105,00% 2 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 7 000, ,00 142,86% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 121,97% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 400, ,00 100,00% 1 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc.realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst 700, ,00 157,14% 1 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 116,67% 7 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 291,00 297,00 102,06% 297,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 153,00 159,00 103,92% 159,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 138,00 138,00 100,00% 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc Społeczna , ,00 88,58% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 925, ,00 236,75% 6 925,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 925, ,00 236,75% 6 925,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 105,61% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 105,61% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 63,10% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe nezaliczone do 1 381, ,00 101,45% 1 401,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 114,43% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 98,89% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 105,65% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 989, ,00 94,50% 8 495, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 102,14% 7 150, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 141,45% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 140,98% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,83% 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 360,00 570,00 158,33% 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 108,53% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostepu do sieci internet 492,00 492,00 100,00% 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,76% 1 994,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 351,00 351,00 100,00% 351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 101,98% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jst 2 000, ,00 100,00% 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 515, ,00 333,59% 1 718,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 150,31% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 150,31% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00-0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 991,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 99,35% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 99,59% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 106,90% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 641, ,00 137,86% 9 155, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 107,99% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 445, ,00 206,57% 2 985, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 680, ,00 101,19% 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 189, ,00 57,95% 3 007,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 50,00% 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 54,41% 8 690,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862,00 870,00 100,93% 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 100,00% 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 4 922,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 500,00 500,00 100,00% 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc, z pomocy społ, oraz niektóre , ,00 96,60% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodziine 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 96,60% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 44,39% ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 43,91% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 925, ,00 101,50% 6 014,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 99,40% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 99,42% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 61,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 223,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 32,49% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 32,49% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 98,79% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 101,49% 4 766,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 37,31% 8 875,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,69% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 105,19% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 100,11% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 86,29% 9 812, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 983, ,00 103,62% 3 091, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 630,00 639,00 101,43% 639,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 710,00 101,43% 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 101,53% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000, ,00 101,50% 1 015,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 101,49% 2 657,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 101,48% 1 098,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 530, ,00 101,44% 1 552,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 101,48% 5 074,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jst 1 700, ,00 101,47% 1 725,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników 1 432, ,00 101,47% 1 453,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 103,66% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 44,33% 4 916,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 101,50% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 107,98% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 101,57% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 102,36% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 462, ,00 83,46% 5 393, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 919, ,00 103,96% 1 995, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 278, ,00 101,49% 2 312,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 560,00 560,00 100,00% 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 124, ,00 101,42% 1 140,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 101,48% 1 923,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 78,43% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 78,26% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 662,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 1 071,00 629,00 58,73% 629,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 85,00 88,00 103,53% 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 465, ,00 103,98% 3 603, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 257, ,00 72,35% 5 974,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 101,50% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 640, ,00 97,01% 1 591,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 913,00 101,44% 913,00 0,00 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 716,00 726,00 101,40% 726,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jst 564,00 564,00 100,00% 564,00 0,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 20,19% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Żłobki , ,00 120,00% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 120,00% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,84 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,06 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,82 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 698,29 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpiecz społeczne ,45 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpiecz społeczne 1 476,59 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 743,46 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 92,30 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 759,78 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 40,22 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 363,14 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 336,86 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,16 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 331,80 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 626,82 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 33,18 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 80,11% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,00 156,72% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 156,79% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 797, ,00 151,67% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 154,71% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 086, ,00 155,58% 6 357, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 170,46% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 19,30% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 23,81% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 31,79% , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 8,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne pochodzące z UE ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki , ,00 12,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka odpadami , ,00 60,24% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 101,48% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 , ,00 25,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 108,54% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 150,00% 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 108,28% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 102,25% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 250,00% 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 98,71% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 116,82% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 175,72% 8 786,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 101,20% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% 5 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne dla jednostek , ,00 356,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadz, środków z opłat i kar za korzyst, ze środowiska , ,00 103,77% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 103,77% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 105,91% , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 104,17% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpiecz społeczne , ,00 104,17% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 409, ,00 104,20% 7 720, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 94,69% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 600, ,00 95,65% 4 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,00% 2 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 400, ,00 100,00% 2 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 89,11% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 89,40% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,98% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -( LDK) Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 93,41% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 91,06% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 97,64% ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowej instytucji kultury

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem

Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy. Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem Załącznik Nr 2 Wydatki - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy Nazwa podziałki Plan Dysponent Dział Rozdział Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 600 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00 Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009r. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w zł,gr Klasyfikacja Plan po Przew, Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmianach wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo