OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE"

Transkrypt

1 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE ZEBRANIE OBCIĄśEŃ CięŜar własny ObciąŜenia stałe ObciąŜenia uŝytkowe ObciąŜenia śniegiem I strefa ObciąŜenie wiatrem I strefa OBLICZENIA Schematy statyczne Analiza nośności ław fundamentowych podłuŝnych ścian zewnętrznych łącznika Ł-1 w tym przenoszącej obciąŝenia z poprzecznej ściany segmentu S-1 (1.3.1.) stan projektowanej nadbudowy (oznaczenia ław wg rys. nr 2) Analiza nośności ław fundamentowych podłuŝnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych segmentu S-4 (3.2.1.) w tym poprzecznej ściany szczytowej, opartej na wspólnej ławie ze ścianą segmentu łącznika Ł-1 stan projektowanej nadbudowy (oznaczenia ław wg rys. nr 3)...22

2 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 2 1. DANE OGÓLNE Do wykonania obliczeń wykorzystano następujące normy: PN 82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN 82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. PN 82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. PN 80/B 02010/Az1_2006 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. PN 77/B 02011/Az1_2009 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. PN B 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN 81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane. Ponadto do obliczeń fundamentów uŝyto programu komputerowego projektowania posadowień bezpośrednich budowli FD-WIN v (w oparciu o normę PN 81/B 03020). 2. ZEBRANIE OBCIĄśEŃ 2.1.CięŜar własny ObciąŜenie dodawane automatycznie przez program obliczeniowy RM-WIN γ f = 1,1 2.2.ObciąŜenia stałe Tab.1. Zestawienie obciąŝeń stropodachu wentylowanego Lp Nazwa obciąŝenia Pokrycie z papy nawierzchniowej gr. 0,5cm (11,0kN/m 3 ) Pokrycie z papy podkładowej gr. 0,5cm (11,0kN/m 3 ) Gładź cementowa (wyrównawcza) gr. 1cm (21,0kN/m 3 ) Płyty korytkowe wym. 296x59cm z zalewką spoin (1,55kN) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 0,005 11,0 = 0,055 1,2 0,066 0,005 11,0 = 0,055 1,2 0,066 0,01 21,0 = 0,21 1,3 0,27 1,55 / (2,96 0,59) = 0,89 1,1 0,98

3 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 3 Lp Nazwa obciąŝenia Ceglane ścianki aŝurowe z cegły dziurawki gr. 12cm średniej wys. 0,40m co 3,0m (14,5kN/m 3 ) Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 7cm (2,0kN/m 3 ) Strop płyty kanałowe gr. 24cm (3,05kN/m 2 ) Tynk gr. 1cm (19,0kN/m 3 ) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] (0,12 0,40 14,5 / 3,0) 0,7 = 0,16 γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 1,1 0,18 0,07 2,0 = 0,14 1,2 0,17 3,05 1,1 3,35 0,01 19,0 = 0,19 1,3 0,25 Suma 4,75 śr. 1,12 5,33 Tab.2. Zestawienie obciąŝeń stropodachu niewentylowanego sali gimnastycznej Lp Nazwa obciąŝenia Pokrycie z papy nawierzchniowej jednowarstwowego krycia gr. 0,5cm (11,0kN/m 3 ) Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 12cm (1,2kN/m 3 ) Pokrycie z papy nawierzchniowej gr. 0,5cm (11,0kN/m 3 ) Pokrycie z papy podkładowej gr. 0,5cm (11,0kN/m 3 ) Gładź cementowa gr. 3cm (21,0kN/m 3 ) Izolacja termiczna wełna mineralna gr. 7cm (2,0kN/m 3 ) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 0,005 11,0 = 0,055 1,2 0,066 0,12 1,2 = 0,14 1,2 0,17 0,005 11,0 = 0,055 1,2 0,066 0,005 11,0 = 0,055 1,2 0,066 0,03 21,0 = 0,63 1,3 0,82 0,07 2,0 = 0,14 1,2 0,17

4 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 4 Lp 7 8 Nazwa obciąŝenia Płyty korytkowe wym. 296x59cm z zalewką spoin (1,55kN) Prefabrykowane Ŝelbetowe dźwigary dachowe w rozstawie co 3,0m (0,93kN/m 2 ) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] 1,55 / (2,96 0,59) = 0,89 γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 1,1 0,98 0,93 1,1 1,02 Suma 2,89 śr. 1,16 3,36 Tab.3. Zestawienie obciąŝeń stropu nad parterem Lp Płytki PCV (15,0kN/m 3 ) Nazwa obciąŝenia Wylewka cementowa gr. 3 cm (21,0kN/m 3 ) Izolacja płyta pilśniowa miękka gr. 5cm (3,0kN/m 3 ) Wylewka cementowa gr. 3 cm (21,0kN/m 3 ) Strop płyty kanałowe gr. 24cm (3,05kN/m 2 ) Tynk cem.-wap. gr. 1,0cm (19,0kN/m 3 ) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 0,06 1,2 0,07 0,03 21,0 = 0,63 1,3 0,82 0,05 3,0 = 0,15 1,2 0,18 0,03 21,0 = 0,63 1,3 0,82 3,05 1,1 3,35 0,01 19,0 = 0,19 1,3 0,25 Suma 4,71 śr. 1,16 5,49 Tab.4. Ścianki działowe Lp 1 Nazwa obciąŝenia Obc. zastępcze od ścianek działowych o cięŝarze do 2,5kN/m 2 i wysokości 3,26m (1,25kN/m 2 ) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] 1,25 3,26 / 2,65 = 1,54 γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 1,2 1,85

5 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu ObciąŜenia uŝytkowe Tab.5. Zestawienie obciąŝeń uŝytkowych Lp Nazwa obciąŝenia Sale lekcyjne 1 (2,0kN/m 2 ) Korytarze 2 (2,5kN/m 2 ) Klatki schodowe 3 (4,0kN/m 2 ) Wartość charakterystyczna g k [kn/m 2 ] γ f Wartość obliczeniowa g 0 [kn/m 2 ] 2,0 1,4 2,8 2,5 1,3 3,25 4,0 1,3 5,2 2.4.ObciąŜenia śniegiem I strefa ObciąŜenie charakterystyczne śniegiem S k = C Q k gdzie: Wrocław wysokość nad poziomem morza wynosi 120m (A) Q k = 0,007A 1,4 0,7 Q k = 0,007A 1,4 = 0, m 1,4 < 0 < 0,70kN/m 2 stąd ostatecznie przyjęto Q k = 0,70kN/m 2 Dla dachu jedno- i dwuspadowego o kącie nachylenia α 4,7 (wg [12] zał. 1 tab. Z1-1) C 1 = C 2 = 0,8 ObciąŜenie charakterystyczne śniegiem wyniesie: S k = C Q k = 0,8 0,70 = 0,56kN/m 2 ObciąŜenie obliczeniowe śniegiem: S = S k γ f gdzie: γ f = 1,5 2.5.ObciąŜenie wiatrem I strefa Do obliczeń przyjęto: Wrocław wysokość nad poziomem morza wynosi 120m (H) dla I strefy i H 300m => q k = 0,30kN/m 2 kąt nachylenia połaci dachowych α 4,7 wysokość analizowanych części budynku wynosi maksymalnie ~9,10m współczynnik ekspozycji C e = 0,95 (dla terenu B) współczynnik działania porywów wiatru β = 1,8 (budynek nie podatny na dynamiczne działanie wiatru) współczynnik aerodynamiczny ścian:

6 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 6 C z = 0,7 (strona nawietrzna) C z = - 0,4 (strona zawietrzna) współczynnik aerodynamiczny dachu: C z = - 0,9 (strona nawietrzna) C z = - 0,5 (strona zawietrzna) ObciąŜenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru: p k = q k β C e C z Obliczeniowe obciąŝenie wiatrem: p o = p k γ f gdzie γ f = 1,5 UWAGA Z uwagi na obciąŝenie wiatrem dachu, występujące jedynie w postaci ssania (brak sił parcia wiatru na połać dachową), pomija się go w dalszych obliczeniach. W odniesieniu do obciąŝenia wiatrem ścian zewnętrznych budynku stwierdzono, Ŝe układ ścian wewnętrznych oraz płyt stropowych usztywnia układ konstrukcyjny budynku w stopniu wystarczającym do przeniesienia obciąŝeń wiatrem, stąd pomija się w dalszych obliczeniach obciąŝenie ścian wiatrem. 3. OBLICZENIA Aby warunki stanów granicznych nośności (SGN) i uŝytkowalności (SGU) były spełnione, muszą być zachowane następujące wymagania: SGN 1 SGU 1 W obliczeniach załoŝono nadbudowę segmentów istniejącego obiektu dodatkowymi kondygnacjami, których układ konstrukcyjny, wymiary poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz sposób obciąŝenia przyjęto analogicznie jak dla istniejących kondygnacji budynku. Zgodnie z zakresem zlecenia, określonym przez Zamawiającego, analizą obliczeniową objęto następujące segmenty: dwukondygnacyjny segment administracyjno-ŝywieniowy S-2 (4.3.1.) w części obejmującej hol, stanowiący przedłuŝenie łącznika Ł-1 nadbudowa o jedną kondygnację, jednokondygnacyjny łącznik Ł-1 nadbudowa o dwie kondygnacje, jednokondygnacyjny blok sportowy S-4 (3.2.1.) nadbudowa o dwie kondygnacje części sanitarno-szatniowej oraz salek gimnastyki korekcyjnej (całość bloku poza salą gimnastyczną). W rezultacie tak zdefiniowanego zakresu opracowania oraz w oparciu o analizę istniejącej konstrukcji budynku, wytypowano elementy konstrukcyjne ławy fundamentowe, które poddane zostały szczegółowej analizie statyczno-wytrzymałościowej w aspekcie zwiększonych obciąŝeń planowaną nadbudową.

7 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu Schematy statyczne Schematy statyczne zostały zdefiniowane w oparciu o rysunki konstrukcyjne dokumentacji technicznej [2.2]. ObciąŜenia schematów statycznych zostały określone na podstawie powyŝszych ich zestawień tabelarycznych, wykonanych w oparciu o dokumentację [2.1], [2.2]. Powierzchnię rozdziału określono jako połowa odległości pomiędzy analizowanym elementem konstrukcyjnym, a sąsiednim elementem konstrukcyjnym. Zgodnie z powyŝszym, obciąŝenia charakterystyczne poszczególnych schematów statycznych ław fundamentowych wyniosą: ława ściany zewnętrznej łącznika Ł-1 (szerokość powierzchni rozdziału obciąŝająca ławę wynosi: 6,00m / 2 = 3,00m): obciąŝenie stropodachem: 4,75kN/m 2 3,00m = 14,25kN/m obciąŝenie stropem I piętra: 4,71kN/m 2 3,00m = 14,13kN/m obciąŝenie stropem parteru: 4,71kN/m 2 3,00m = 14,13kN/m obciąŝenie zastępcze stropu od ścianek działowych: 1,54kN/m 2 3,00m = 4,62kN/m obciąŝenie uŝytkowe: 2,0kN/m 2 3,00m = 6,00kN/m obciąŝenie uŝytkowe: 2,5kN/m 2 3,00m = 7,50kN/m obciąŝenie śniegiem: 0,56kN/m 2 3,00m = 1,68kN/m cięŝar jednej kondygnacji ściany zewnętrznej z otworami okiennymi, wys. 3,26m (w świetle stropów) zestawienie obciąŝeń dla modułu szer. 3,0m (w osiach słupów międzyokiennych): słup międzyokienny: konstrukcja: 3,26m 0,60m 0,24m 25,0kN/m 3 = 11,74kN ocieplenie: 3,26m 0,60m 0,14m 6,0kN/m 3 = 1,64kN tynk: 3,26m 0,60m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,11kN nadproŝe: konstrukcja: 2,40m 0,25m 0,24m 25,0kN/m 3 = 3,60kN ocieplenie: 2,40m 0,25m 0,14m 6,0kN/m 3 = 0,50kN tynk: 2,40m 0,25m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 0,34kN ściana podokienna: konstrukcja: 2,40m 0,84m 0,24m 9,0kN/m 3 = 4,35kN tynk: 2,40m 0,84m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,15kN okno: 2 0,004m 2,17m 2,40m 24,0kN/m 3 0,9 = 0,90kN całkowite obciąŝenie wyniesie: 11,74kN + 1,64kN + 1,11kN + 3,60kN + 0,50kN + 0,34kN + 4,35kN + 1,15kN + 0,90kN = 25,33kN obciąŝenie w przeliczeniu na mb wyniesie: 25,33kN /3,0m = 8,44kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 cięŝar Ŝelbetowej ściany fundamentowej wys. 3,20m 0,24m 3,20m 25kN/m 3 = 19,20kN/m cięŝar murowanej attyki wys. 0,96m jednostronnie otynkowanej 0,24m 0,96m 9,0kN/m 3 + 0,015m 0,96m 19,0kN/m 3 = 2,35kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: dla stanu istniejącego (jedna kondygnacja): 14,25kN/m + 1,68kN/m + 8,44kN/m + 19,20kN/m + 2,35kN/m = 45,92kN/m

8 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 8 średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 dla stanu istniejącego (dwie kondygnacje): 14,25kN/m + 14,13kN/m + 7,50kN/m + 1,68kN/m + 2 8,44kN/m + 19,20kN/m + 2,35kN/m = 75,99kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,15 dla stanu projektowanego (trzy kondygnacje): 14,25kN/m ,13kN/m + 2 7,50kN/m + 1,68kN/m + 3 8,44kN/m + 19,20kN/m + 2,35kN/m = 106,06kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,16 ława ściany zewnętrznej segmentu S-4 (szerokość powierzchni rozdziału obciąŝająca ławę wynosi: 6,00m / 2 = 3,00m): obciąŝenie stropodachem: 4,75kN/m 2 3,00m = 14,25kN/m obciąŝenie stropem I piętra: 4,71kN/m 2 3,00m = 14,13kN/m obciąŝenie stropem parteru: 4,71kN/m 2 3,00m = 14,13kN/m obciąŝenie zastępcze stropu od ścianek działowych: 1,54kN/m 2 3,00m = 4,62kN/m obciąŝenie uŝytkowe: 2,0kN/m 2 3,00m = 6,00kN/m obciąŝenie śniegiem: 0,56kN/m 2 3,00m = 1,68kN/m cięŝar jednej kondygnacji ściany zewnętrznej z otworami okiennymi, wys. 3,26m (w świetle stropów) zestawienie obciąŝeń dla modułu szer. 3,0m (w osiach słupów międzyokiennych): słup międzyokienny: konstrukcja: 3,26m 0,60m 0,24m 25,0kN/m 3 = 11,74kN ocieplenie: 3,26m 0,60m 0,14m 6,0kN/m 3 = 1,64kN tynk: 3,26m 0,60m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,11kN nadproŝe: konstrukcja: 2,40m 0,25m 0,24m 25,0kN/m 3 = 3,60kN ocieplenie: 2,40m 0,25m 0,14m 6,0kN/m 3 = 0,50kN tynk: 2,40m 0,25m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 0,34kN ściana podokienna: konstrukcja: 2,40m 0,84m 0,24m 9,0kN/m 3 = 4,35kN tynk: 2,40m 0,84m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,15kN okno: 2 0,004m 2,17m 2,40m 24,0kN/m 3 0,9 = 0,90kN całkowite obciąŝenie wyniesie: 11,74kN + 1,64kN + 1,11kN + 3,60kN + 0,50kN + 0,34kN + 4,35kN + 1,15kN + 0,90kN = 25,33kN obciąŝenie w przeliczeniu na mb wyniesie: 25,33kN /3,0m = 8,44kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 cięŝar Ŝelbetowej ściany fundamentowej wys. 3,20m 0,24m 3,20m 25kN/m 3 = 19,20kN/m cięŝar murowanej attyki wys. 0,96m jednostronnie otynkowanej 0,24m 0,96m 9,0kN/m 3 + 0,015m 0,96m 19,0kN/m 3 = 2,35kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: dla stanu istniejącego: 14,25kN/m + 1,68kN/m + 8,44kN/m + 19,20kN/m + 2,35kN/m = 45,92kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 dla stanu projektowanego: 14,25kN/m ,13kN/m + 2 4,62kN/m + 2 6,00kN/m + 1,68kN/m + 3 8,44kN/m + 19,20kN/m + 2,35kN/m = 112,30kN/m

9 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 9 średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,17 ława ściany wewnętrznej segmentu S-4 (szerokość powierzchni rozdziału obciąŝająca ławę wynosi: 6,00m / 2 + 3,00m / 2 = 4,50m): obciąŝenie stropodachem: 4,75kN/m 2 4,50m = 21,37kN/m obciąŝenie stropem I piętra: 4,71kN/m 2 4,50m = 21,19kN/m obciąŝenie stropem parteru: 4,71kN/m 2 4,50m = 21,19kN/m obciąŝenie zastępcze stropu od ścianek działowych: 1,54kN/m 2 4,50m = 6,93kN/m obciąŝenie uŝytkowe: 2,0kN/m 2 4,50m = 9,00kN/m obciąŝenie śniegiem: 0,56kN/m 2 4,50m = 2,52kN/m cięŝar jednej kondygnacji prefabrykowanej wewnętrznej ściany kanałowej, wys. 3,26m (w świetle stropów, bez potrąceń na otwory ścienne): konstrukcja: 10,47kN / 1,49m = 10,47kN/m tynk: 3,26m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,86kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: 10,47kN/m + 1,86kN/m = 12,33kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 cięŝar Ŝelbetowej ściany fundamentowej wys. 3,20m 0,24m 3,20m 25kN/m 3 = 19,20kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: dla stanu istniejącego: 21,37kN/m + 2,52kN/m + 12,33kN/m + 19,20kN/m = 55,42kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 dla stanu projektowanego: 21,37kN/m ,19kN/m + 2 6,93kN/m + 2 9,00kN/m + 2,52kN/m ,33kN/m + 19,20kN/m = 154,32kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,18 ława ściany wewnętrznej sali gimnastycznej segmentu S-4 (szerokość powierzchni rozdziału obciąŝająca ławę wynosi: 3,00m / 2 = 1,50m; 12,00m / 2 = 6,00m): obciąŝenie stropodachem: 4,75kN/m 2 1,50m + 2,89kN/m 2 6,00m = 24,46kN/m obciąŝenie stropem I piętra: 4,71kN/m 2 1,50m = 7,06kN/m obciąŝenie stropem parteru: 4,71kN/m 2 1,50m = 7,06kN/m obciąŝenie zastępcze stropu od ścianek działowych: 1,54kN/m 2 1,50m = 2,31kN/m obciąŝenie uŝytkowe: 2,0kN/m 2 1,50m = 3,00kN/m obciąŝenie śniegiem: 0,56kN/m 2 (1,50m + 6,00m) = 4,20kN/m cięŝar jednej kondygnacji prefabrykowanej wewnętrznej ściany kanałowej, wys. 3,26m (w świetle stropów, bez potrąceń na otwory ścienne): konstrukcja: 10,47kN / 1,49m = 10,47kN/m tynk: 3,26m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,86kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: 10,47kN/m + 1,86kN/m = 12,33kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 cięŝar Ŝelbetowej ściany fundamentowej wys. 3,20m 0,24m 3,20m 25kN/m 3 = 19,20kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: dla stanu istniejącego: 24,46kN/m + 4,20kN/m ,33kN/m + 19,20kN/m = 72,52kN/m

10 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 10 średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,15 dla stanu projektowanego: 24,46kN/m + 2 7,06kN/m + 2 2,31kN/m + 2 3,00kN/m + 4,20kN/m ,33kN/m + 19,20kN/m = 109,59kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,16 ława szczytowej ściany poprzecznej segmentu S-1 (1.3.1.), będącej w styku z holem segmentu S-2 wspólna ława fundamentowa (przyjęto kopertowy schemat rozdziału obciąŝeń ze stropów i stropodachu na ściany, stąd średnia szerokość zastępczej prostokątnej powierzchni rozdziału wynosi: 6,0m / 2 / 2 = 1,50m): obciąŝenie stropodachem: 4,75kN/m 2 1,50m = 7,12kN/m obciąŝenie stropem I piętra: 4,71kN/m 2 1,50m = 7,06kN/m obciąŝenie stropem parteru: 4,71kN/m 2 1,50m = 7,06kN/m obciąŝenie stropem piwnicy: 3,82kN/m 2 1,50m = 5,73kN/m obciąŝenie zastępcze stropu od ścianek działowych: 1,54kN/m 2 1,50m = 2,31kN/m obciąŝenie uŝytkowe: 2,0kN/m 2 1,50m = 3,00kN/m obciąŝenie śniegiem: 0,56kN/m 2 1,50m = 0,84kN/m cięŝar jednej kondygnacji prefabrykowanej wewnętrznej ściany kanałowej, wys. 3,26m (w świetle stropów, bez potrąceń na otwory ścienne): konstrukcja: 10,47kN / 1,49m = 10,47kN/m tynk: 3,26m 2 0,015m 19,0kN/m 3 = 1,86kN/m całkowite obciąŝenie wyniesie: 10,47kN/m + 1,86kN/m = 12,33kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,13 cięŝar Ŝelbetowej ściany fundamentowej wys. 3,27m jednostronnie otynkowanej 0,24m 3,27m 25kN/m 3 + 0,015m 3,27m 19,0kN/m 3 = 20,55kN/m całkowite obciąŝenie dla stanu istniejącego wyniesie: 7,12kN/m + 2 7,06kN/m + 5,73kN/m + 3 2,31kN/m + 3 3,00kN/m + 0,84kN/m ,33kN/m + 20,55kN/m = 101,28kN/m średni współczynnik obciąŝenia wyniesie: γ f = 1,16

11 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu Analiza nośności ław fundamentowych podłuŝnych ścian zewnętrznych łącznika Ł-1 w tym przenoszącej obciąŝenia z poprzecznej ściany segmentu S-1 (1.3.1.) stan projektowanej nadbudowy (oznaczenia ław wg rys. nr 2) DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Fundamenty Liczba fundamentów: Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, PołoŜenie fundamentu względem układy globalnego: Wymiary podstawy fundamentu: B = 0,40 m, L = 42,00 m, Współrzędne końców osi fundamentu: x 0f = 0,00 m, y 0f = 0,00 m, x 1f = 42,00 m, y 1f = 0,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Fundament nr 2 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, PołoŜenie fundamentu względem układy globalnego: Wymiary podstawy fundamentu: B = 1,00 m, L = 18,00 m, Współrzędne końców osi fundamentu: x 0f = 0,00 m, y 0f = 6,00 m, x 1f = 18,00 m, y 1f = 6,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Wykopy Liczba wykopów: 0

12 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 12 Nazwa fundamentu: ława FUNDAMENT 1. ŁAWA z [m] Skala 1 : ,00 x z 1 Gp 1,55 0,40 0,40 1. PodłoŜe gruntowe 1.1. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = 0,00 m Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 1 0,00 3,20 Glina piaszczysta 2,00 0,22 m.wilg. 2 3,20 0,35 Piasek drobny 3,20 0,56 mokry 3 3,55 nieokreśl. Glina piaszczysta 3,55 0,15 m.wilg. 2. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: ściana Szerokość: b = 0,24 m, długość: l = 42,00 m, Współrzędne końców osi ściany:

13 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 13 x 1 = 0,00 m, y 1 = 0,00 m, x 2 = 42,00 m, y 2 = 0,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Posadzki 4. ObciąŜenie od konstrukcji Względny poziom przyłoŝenia obciąŝenia: z obc = 1,15 m. Lista obciąŝeń: Lp Rodzaj N Hx My γ obciąŝenia * [kn/m] [kn/m] [knm/m] [ ] 1 D 106,1 0,0 0,00 1,16 5. Materiał Rodzaj materiału: Ŝelbet Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b, Średnica prętów zbrojeniowych: d x = 12,0 mm, Grubość otuliny: 5,0 cm. 6. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f = 1,55 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B = 0,40 m, L = 42,00 m, Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m. d y = 12,0 mm, 7. Stan graniczny I 7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciąŝenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * 1 D 1,55 0,76 0,00 D 2,00 0,54 0,00 D 2,20 0,49 0, Analiza stanu granicznego I dla obciąŝenia nr 1 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 0,40 m, L = 42,00 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,55 m. Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: N = 106,10 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E z = 0,40 m, moment: M y = 0,00 knm/m. CięŜar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciąŝenia posadzek na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: G = 9,08 kn/m, moment: M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie połoŝenia wypadkowej obciąŝenia względem podstawy fundamentu ObciąŜenie pionowe: N r = (N + G) L = (106,10 + 9,08) 42,00 = 4837,63 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M Gy ) L = (-106,10 0,00 + 0,00) 42,00 = 0,00 knm. Mimośród siły względem środka podstawy:

14 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 14 e r = M r /N r = 0,00/4837,63 = 0,00 m. e r = 0,00 m < 0,07 m. Wniosek: Warunek połoŝenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B = B 2 e r = 0,40-2 0,00 = 0,40 m, L = L = 42,00 m. ObciąŜenie podłoŝa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): średnia gęstość obl.: ρ D(r) = 1,98 t/m 3, min. wysokość: D min = 1,55 m, obciąŝenie: ρ D(r) g D min = 1,98 9,81 1,55 = 30,11 kpa. Współczynniki nośności podłoŝa: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 16,11 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m = 27,72 kpa, N B = 0,73 N C = 11,71, N D = 4,38. Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŝenia od pionu: tg δ = H x L/N r = 0,00 42,00/4837,63 = 0,0000, tg δ/tg Φ u(r) = 0,0000/0,2888 = 0,000, i B = 1,00, i C = 1,00, i D = 1,00. CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g = 2,20 0,90 9,81 = 19,42 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 1 0,25 B /L = 1,00, m C = 1 + 0,3 B /L = 1,00, m D = 1 + 1,5 B /L = 1,01. Odpór graniczny podłoŝa: Q fnb = B L (m C N C c u(r) i C + m D N D ρ D(r) g D min i D + m B N B ρ B(r) g B i B ) = 7809,93 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 4837,63 kn < m Q fnb = 0, ,93 = 6326,04 kn. Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 8. Stan graniczny II 8.1. Osiadanie fundamentu Osiadanie całkowite: Osiadanie pierwotne: s = 0,59 cm. Osiadanie wtórne: s = 0,00 cm. Współczynnik stopnia odpręŝenia podłoŝa: λ = 0. Osiadanie: s = s + λ s = 0, ,00 = 0,59 cm, Sprawdzenie warunku osiadania: Warunek nie jest określony. 9. Wymiarowanie fundamentu 9.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie Nr obc. Przekrój Siła tnąca Nośność betonu Nośność strzemion V [kn/m] V r [kn/m] V s [kn/m] * Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 106 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy:

15 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 15 e r = M r /N r = 0,00 m. N d q2 q1 Przebicie ławy w przekroju 1: Siła ścinająca: V Sd = 0,5 (q 1 + q c ) c = 0,5 (265, ,2) -0,26 = 0 kn/m. Nośność betonu na ścinanie: V Rd = f ctd d = 870 0,34 = 299 kn/m. V Sd = 0 kn/m < V Rd = 299 kn/m. Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie Nr obc. Przekrój Moment zginający Nośność betonu M [knm/m] M r [knm/m] * Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 106 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m.

16 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 16 N d s q2 qs q1 Zginanie ławy w przekroju 1: Moment zginający: M Sd = (2 q 1 + q s ) s 2 /6 = (2 265, ,2) 0,01 = 1 knm/m. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,1 cm 2 /m. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. Nazwa fundamentu: ława FUNDAMENT 2. ŁAWA

17 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 17 z [m] Skala 1 : ,00 Stan istniej¹cy x Projekt z 1 Gp 2 2,10 2,20 2,55 0,40 3 3,20 1,00 Gp 3,20 3,55 Pd Pd 3,55 4 Gp Gp 1. PodłoŜe gruntowe 1.1. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = 2,20 m Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 1 0,00 3,20 Glina piaszczysta 2,00 0,22 m.wilg. 2 3,20 0,35 Piasek drobny 3,20 0,56 mokry 3 3,55 nieokreśl. Glina piaszczysta 3,55 0,15 m.wilg. 2. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: ściana Szerokość: b = 0,74 m, długość: l = 18,00 m, Współrzędne końców osi ściany: x 1 = 0,00 m, y 1 = 6,00 m, x 2 = 18,00 m, y 2 = 6,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Posadzki 3.1. Posadzka 1 Względny poziom posadzki: p p1 = 2,10 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p1 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p1 = 0,00 kn/m 2, współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 1,50 m.

18 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu ObciąŜenie od konstrukcji Względny poziom przyłoŝenia obciąŝenia: z obc = 2,15 m. Lista obciąŝeń: Lp Rodzaj N Hx My γ obciąŝenia * [kn/m] [kn/m] [knm/m] [ ] 1 D 207,3 0,0 0,00 1,16 5. Materiał Rodzaj materiału: Ŝelbet Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b, Średnica prętów zbrojeniowych: d x = 12,0 mm, Grubość otuliny: 5,0 cm. 6. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f = 2,55 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B = 1,00 m, L = 18,00 m, Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m. d y = 12,0 mm, 7. Stan graniczny I 7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciąŝenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * 1 D 2,55 0,76 0,00 * D 3,20 0,99 0,00 D 3,55 0,46 0, Analiza stanu granicznego I dla obciąŝenia nr 1 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 1,00 m, L = 18,00 m. Względny poziom posadowienia: H = 2,55 m. Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: N = 207,30 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E z = 0,40 m, moment: M y = 0,00 knm/m. CięŜar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciąŝenia posadzek na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: G = 11,16 kn/m, moment: M Gy = -0,16 knm/m. Sprawdzenie połoŝenia wypadkowej obciąŝenia względem podstawy fundamentu ObciąŜenie pionowe: N r = (N + G) L = (207, ,16) 18,00 = 3932,33 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M Gy ) L = (-207,30 0, ,16) 18,00 = -2,91 knm. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 2,91/3932,33 = 0,00 m. e r = 0,00 m < 0,17 m. Wniosek: Warunek połoŝenia wypadkowej jest spełniony.

19 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 19 Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu zastępczego Wymiary podstawy fundamentu zastępczego: B = 1,22 m, L = 18,22 m. Względny poziom posadowienia: H = 3,20 m. CięŜar fundamentu zastępczego: G z = 10,48 kn/m. Całkowite obciąŝenie pionowe fundamentu zastępczego (L 0 długość fundamentu rzeczywistego): N r = (N + G) L 0 + G z L = (207, ,16) 18, ,48 18,22 = 4123,33 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M g ) L 0 = (-207,30 0, ,16) 18,00 = -2,91 knm. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 2,91/4123,33 = 0,00 m. Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B = B-2 e r = 1,22-2 0,00 = 1,22 m, L = L = 18,22 m. ObciąŜenie podłoŝa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): średnia gęstość obl.: ρ D(r) = 1,11 t/m 3, min. wysokość: D min = 1,00 m, obciąŝenie: ρ D(r) g D min = 1,11 9,81 1,00 = 10,85 kpa. Współczynniki nośności podłoŝa: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 24,87 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m = 0,00 kpa, N B = 5,16 N C = 25,09, N D = 14,14. Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŝenia od pionu: tg δ = H x L/N r = 0,00 18,22/4123,33 = 0,00, tg δ/tg Φ u(r) = 0,0000/0,5235 = 0,000, ib = 1,00, ic = 1,00, i D = 1,00. CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g = 1,15 0,90 9,81 = 10,15 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 1 0,25 B /L = 0,98, m C = 1 + 0,3 B /L = 1,02, m D = 1 + 1,5 B /L = 1,10. Odpór graniczny podłoŝa: Q fnb = B L (m C N C c u(r) i C + m D N D ρ D(r) g D min i D + m B N B ρ B(r) g B i B ) = 5118,66 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 4123,33 kn < m Q fnb = 0, ,66 = 4146,11 kn. Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 8. Stan graniczny II 8.1. Osiadanie fundamentu Osiadanie całkowite: Osiadanie pierwotne: s = 1,03 cm. Osiadanie wtórne: s = 0,00 cm. Współczynnik stopnia odpręŝenia podłoŝa: λ = 0. Osiadanie: s = s + λ s = 1, ,00 = 1,03 cm, Sprawdzenie warunku osiadania: Warunek nie jest określony. 9. Wymiarowanie fundamentu 9.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie Nr obc. Przekrój Siła tnąca Nośność betonu Nośność strzemion V [kn/m] V r [kn/m] V s [kn/m]

20 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 20 * Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 207 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m. N d q2 q1 Przebicie ławy w przekroju 1: Siła ścinająca: V Sd = 0,5 (q 1 + q c ) c = 0,5 (207, ,3) -0,21 = 0 kn/m. Nośność betonu na ścinanie: V Rd = f ctd d = 870 0,34 = 299 kn/m. V Sd = 0 kn/m < V Rd = 299 kn/m. Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie Nr obc. Przekrój Moment zginający Nośność betonu M [knm/m] M r [knm/m] * Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 207 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m.

21 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 21 N d s q2 qs q1 Zginanie ławy w przekroju 1: Moment zginający: M Sd = (2 q 1 + q s ) s 2 /6 = (2 207, ,3) 0,02 = 2 knm/m. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,3 cm 2 /m. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. _

22 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu Analiza nośności ław fundamentowych podłuŝnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych segmentu S-4 (3.2.1.) w tym poprzecznej ściany szczytowej, opartej na wspólnej ławie ze ścianą segmentu łącznika Ł-1 stan projektowanej nadbudowy (oznaczenia ław wg rys. nr 3) DANE OGÓLNE PROJEKTU 1. Metryka projektu Fundamenty Liczba fundamentów: Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, PołoŜenie fundamentu względem układy globalnego: Wymiary podstawy fundamentu: B = 0,40 m, L = 32,20 m, Współrzędne końców osi fundamentu: x 0f = 0,00 m, y 0f = 0,00 m, x 1f = 32,20 m, y 1f = 0,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Fundament nr 2 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, PołoŜenie fundamentu względem układy globalnego: Wymiary podstawy fundamentu: B = 0,40 m, L = 32,20 m, Współrzędne końców osi fundamentu: x 0f = 0,00 m, y 0f = 6,00 m, x 1f = 32,20 m, y 1f = 6,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Fundament nr 3 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, PołoŜenie fundamentu względem układy globalnego:

23 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 23 Wymiary podstawy fundamentu: B = 0,40 m, L = 23,60 m, Współrzędne końców osi fundamentu: x 0f = 0,00 m, y 0f = 9,00 m, x 1f = 23,60 m, y 1f = 9,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Fundament nr 4 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, PołoŜenie fundamentu względem układy globalnego: Wymiary podstawy fundamentu: B = 0,90 m, L = 9,00 m, Współrzędne końców osi fundamentu: x 0f = 0,00 m, y 0f = 0,00 m, x 1f = 0,00 m, y 1f = 9,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 0, Wykopy Liczba wykopów: 0 Nazwa fundamentu: ława FUNDAMENT 1. ŁAWA z [m] Skala 1 : ,00 x z 1 Gp 1,50 0,40 0,40

24 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu PodłoŜe gruntowe 1.1. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = 0,00 m Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 1 0,00 3,20 Glina piaszczysta 1,60 0,22 m.wilg. 2 3,20 1,30 Piasek drobny 3,20 0,56 mokry 3 4,50 nieokreśl. Glina piaszczysta 4,50 0,15 m.wilg. 2. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: ściana Szerokość: b = 0,24 m, długość: l = 32,20 m, Współrzędne końców osi ściany: x 1 = 0,00 m, y 1 = 0,00 m, x 2 = 32,20 m, y 2 = 0,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Posadzki 4. ObciąŜenie od konstrukcji Względny poziom przyłoŝenia obciąŝenia: z obc = 1,10 m. Lista obciąŝeń: Lp Rodzaj N Hx My γ obciąŝenia * [kn/m] [kn/m] [knm/m] [ ] 1 D 112,3 0,0 0,00 1,17 5. Materiał Rodzaj materiału: Ŝelbet Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b, Średnica prętów zbrojeniowych: d x = 12,0 mm, Grubość otuliny: 5,0 cm. 6. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f = 1,50 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B = 0,40 m, L = 32,20 m, Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m. d y = 12,0 mm, 7. Stan graniczny I 7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciąŝenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * 1 D 1,50 0,81 0,00 D 1,60 0,76 0,00 D 2,20 0,50 0, Analiza stanu granicznego I dla obciąŝenia nr 1 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 0,40 m, L = 32,20 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m.

25 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 25 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: N = 112,30 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E z = 0,40 m, moment: M y = 0,00 knm/m. CięŜar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciąŝenia posadzek na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: G = 8,87 kn/m, moment: M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie połoŝenia wypadkowej obciąŝenia względem podstawy fundamentu ObciąŜenie pionowe: N r = (N + G) L = (112,30 + 8,87) 32,20 = 3901,82 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M Gy ) L = (-112,30 0,00 + 0,00) 32,20 = 0,00 knm. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00/3901,82 = 0,00 m. e r = 0,00 m < 0,07 m. Wniosek: Warunek połoŝenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B = B 2 e r = 0,40-2 0,00 = 0,40 m, L = L = 32,20 m. ObciąŜenie podłoŝa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): średnia gęstość obl.: ρ D(r) = 1,98 t/m 3, min. wysokość: D min = 1,50 m, obciąŝenie: ρ D(r) g D min = 1,98 9,81 1,50 = 29,14 kpa. Współczynniki nośności podłoŝa: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 16,11 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m = 27,72 kpa, N B = 0,73 N C = 11,71, N D = 4,38. Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŝenia od pionu: tg δ = H x L/N r = 0,00 32,20/3901,82 = 0,0000, tg δ/tg Φ u(r) = 0,0000/0,2888 = 0,000, i B = 1,00, i C = 1,00, i D = 1,00. CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g = 1,47 0,90 9,81 = 12,99 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 1 0,25 B /L = 1,00, m C = 1 + 0,3 B /L = 1,00, m D = 1 + 1,5 B /L = 1,02. Odpór graniczny podłoŝa: Q fnb = B L (m C N C c u(r) i C + m D N D ρ D(r) g D min i D + m B N B ρ B(r) g B i B ) = 5918,56 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 3901,82 kn < m Q fnb = 0, ,56 = 4794,03 kn. Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 8. Wymiarowanie fundamentu 8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie Nr obc. Przekrój Siła tnąca Nośność betonu Nośność strzemion V [kn/m] V r [kn/m] V s [kn/m] * Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciąŝenia nr 1

26 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 26 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 112 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m. N d q2 q1 Przebicie ławy w przekroju 1: Siła ścinająca: V Sd = 0,5 (q 1 + q c ) c = 0,5 (280, ,8) -0,26 = 0 kn/m. Nośność betonu na ścinanie: V Rd = f ctd d = 870 0,34 = 299 kn/m. V Sd = 0 kn/m < V Rd = 299 kn/m. Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie Nr obc. Przekrój Moment zginający Nośność betonu M [knm/m] M r [knm/m] * Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 112 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m.

27 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 27 N d s q2 qs q1 Zginanie ławy w przekroju 1: Moment zginający: M Sd = (2 q 1 + q s ) s 2 /6 = (2 280, ,8) 0,01 = 1 knm/m. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,1 cm 2 /m. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. Nazwa fundamentu: ława FUNDAMENT 2. ŁAWA

28 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 28 z [m] Stan istniej¹cy -0,60-0,60 Projekt Skala 1 : 20-0,50 0 0,00 x z Gp 1 Gp 1,50 0,40 0,40 1. PodłoŜe gruntowe 1.1. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = -0,50 m Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 1 0,00 3,20 Glina piaszczysta 1,60 0,22 m.wilg. 2 3,20 1,30 Piasek drobny 3,20 0,56 mokry 3 4,50 nieokreśl. Glina piaszczysta 4,50 0,15 m.wilg. 2. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: ściana Szerokość: b = 0,24 m, długość: l = 32,20 m, Współrzędne końców osi ściany:

29 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 29 x 1 = 0,00 m, y 1 = 6,00 m, x 2 = 32,20 m, y 2 = 6,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Posadzki 3.1. Posadzka 1 Względny poziom posadzki: p p1 = -0,60 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p1 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p1 = 0,00 kn/m 2, współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 1,50 m Posadzka 2 Względny poziom posadzki: p p2 = -0,60 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p2 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p2 = 0,00 kn/m 2, Współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 3,00 m. 4. ObciąŜenie od konstrukcji Względny poziom przyłoŝenia obciąŝenia: z obc = 1,10 m. Lista obciąŝeń: Lp Rodzaj N Hx My γ obciąŝenia * [kn/m] [kn/m] [knm/m] [ ] 1 D 154,3 0,0 0,00 1,18 5. Materiał Rodzaj materiału: Ŝelbet Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b, Średnica prętów zbrojeniowych: d x = 12,0 mm, Grubość otuliny: 5,0 cm. 6. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f = 1,50 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B = 0,40 m, L = 32,20 m, Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m. d y = 12,0 mm, 7. Stan graniczny I 7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciąŝenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * 1 D 1,50 1,00 0,00 D 1,60 0,93 0,00 D 2,20 0,61 0, Analiza stanu granicznego I dla obciąŝenia nr 1 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 0,40 m, L = 32,20 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m. Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu:

30 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 30 siła pionowa: N = 154,30 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E z = 0,40 m, moment: M y = 0,00 knm/m. CięŜar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciąŝenia posadzek na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: G = 11,40 kn/m, moment: M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie połoŝenia wypadkowej obciąŝenia względem podstawy fundamentu ObciąŜenie pionowe: N r = (N + G) L = (154, ,40) 32,20 = 5335,67 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M Gy ) L = (-154,30 0,00 + 0,00) 32,20 = 0,00 knm. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00/5335,67 = 0,00 m. e r = 0,00 m < 0,07 m. Wniosek: Warunek połoŝenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B = B 2 e r = 0,40-2 0,00 = 0,40 m, L = L = 32,20 m. ObciąŜenie podłoŝa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): średnia gęstość obl.: ρ D(r) = 1,97 t/m 3, min. wysokość: D min = 2,10 m, obciąŝenie: ρ D(r) g D min = 1,97 9,81 2,10 = 40,61 kpa. Współczynniki nośności podłoŝa: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 16,11 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m = 27,72 kpa, N B = 0,73 N C = 11,71, N D = 4,38. Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŝenia od pionu: tg δ = H x L/N r = 0,00 32,20/5335,67 = 0,0000, tg δ/tg Φ u(r) = 0,0000/0,2888 = 0,000, i B = 1,00, i C = 1,00, i D = 1,00. CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g = 1,47 0,90 9,81 = 12,99 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 1 0,25 B /L = 1,00, m C = 1 + 0,3 B /L = 1,00, m D = 1 + 1,5 B /L = 1,02. Odpór graniczny podłoŝa: Q fnb = B L (m C N C c u(r) i C + m D N D ρ D(r) g D min i D + m B N B ρ B(r) g B i B ) = 6577,95 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 5335,67 kn > m Q fnb = 0, ,95 = 5328,14 kn. Wniosek: warunek nośności nie jest spełniony. Nazwa fundamentu: ława FUNDAMENT 3. ŁAWA

31 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 31 z [m] Stan istniej¹cy -0,60-0,60 Projekt Skala 1 : 20-0,50 0 0,00 x z Gp 1 Gp 1,50 0,40 0,40 1. PodłoŜe gruntowe 1.1. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = -0,50 m Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 1 0,00 3,20 Glina piaszczysta 1,60 0,22 m.wilg. 2 3,20 1,30 Piasek drobny 3,20 0,56 mokry 3 4,50 nieokreśl. Glina piaszczysta 4,50 0,15 m.wilg. 2. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: ściana Szerokość: b = 0,24 m, długość: l = 23,60 m, Współrzędne końców osi ściany:

32 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 32 x 1 = 0,00 m, y 1 = 9,00 m, x 2 = 23,60 m, y 2 = 9,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 270, Posadzki 3.1. Posadzka 1 Względny poziom posadzki: p p1 = -0,60 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p1 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p1 = 0,00 kn/m 2, współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 6,00 m Posadzka 2 Względny poziom posadzki: p p2 = -0,60 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p2 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p2 = 0,00 kn/m 2, Współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 1,50 m. 4. ObciąŜenie od konstrukcji Względny poziom przyłoŝenia obciąŝenia: z obc = 1,10 m. Lista obciąŝeń: Lp Rodzaj N Hx My γ obciąŝenia * [kn/m] [kn/m] [knm/m] [ ] 1 D 109,6 0,0 0,00 1,16 5. Materiał Rodzaj materiału: Ŝelbet Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b, Średnica prętów zbrojeniowych: d x = 12,0 mm, Grubość otuliny: 5,0 cm. 6. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f = 1,50 m Kształt fundamentu: prosty Wymiary podstawy: B = 0,40 m, L = 23,60 m, Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m. d y = 12,0 mm, 7. Stan graniczny I 7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciąŝenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * 1 D 1,50 0,73 0,00 D 1,60 0,68 0,00 D 2,20 0,45 0, Analiza stanu granicznego I dla obciąŝenia nr 1 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 0,40 m, L = 23,60 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m. Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu:

33 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 33 siła pionowa: N = 109,60 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E z = 0,40 m, moment: M y = 0,00 knm/m. CięŜar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciąŝenia posadzek na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: G = 11,40 kn/m, moment: M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie połoŝenia wypadkowej obciąŝenia względem podstawy fundamentu ObciąŜenie pionowe: N r = (N + G) L = (109, ,40) 23,60 = 2855,46 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M Gy ) L = (-109,60 0,00 + 0,00) 23,60 = 0,00 knm. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00/2855,46 = 0,00 m. e r = 0,00 m < 0,07 m. Wniosek: Warunek połoŝenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B = B 2 e r = 0,40-2 0,00 = 0,40 m, L = L = 23,60 m. ObciąŜenie podłoŝa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): średnia gęstość obl.: ρ D(r) = 1,97 t/m 3, min. wysokość: D min = 2,10 m, obciąŝenie: ρ D(r) g D min = 1,97 9,81 2,10 = 40,61 kpa. Współczynniki nośności podłoŝa: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 16,11 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m = 27,72 kpa, N B = 0,73 N C = 11,71, N D = 4,38. Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŝenia od pionu: tg δ = H x L/N r = 0,00 23,60/2855,46 = 0,0000, tg δ/tg Φ u(r) = 0,0000/0,2888 = 0,000, i B = 1,00, i C = 1,00, i D = 1,00. CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g = 1,47 0,90 9,81 = 12,99 kn/m 3. Współczynniki kształtu: m B = 1 0,25 B /L = 1,00, m C = 1 + 0,3 B /L = 1,01, m D = 1 + 1,5 B /L = 1,03. Odpór graniczny podłoŝa: Q fnb = B L (m C N C c u(r) i C + m D N D ρ D(r) g D min i D + m B N B ρ B(r) g B i B ) = 4836,63 kn. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N r = 2855,46 kn < m Q fnb = 0, ,63 = 3917,67 kn. Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 8. Wymiarowanie fundamentu 8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie Nr obc. Przekrój Siła tnąca Nośność betonu Nośność strzemion V [kn/m] V r [kn/m] V s [kn/m] * Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy:

34 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 34 siła pionowa: N r = 110 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m. N d q2 q1 Przebicie ławy w przekroju 1: Siła ścinająca: V Sd = 0,5 (q 1 + q c ) c = 0,5 (274, ,0) -0,26 = 0 kn/m. Nośność betonu na ścinanie: V Rd = f ctd d = 870 0,34 = 299 kn/m. V Sd = 0 kn/m < V Rd = 299 kn/m. Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie Nr obc. Przekrój Moment zginający Nośność betonu M [knm/m] M r [knm/m] * Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciąŝenia nr 1 Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: siła pionowa: N r = 110 kn/m, moment: M r = 0,00 knm/m. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00 m.

35 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 35 N d s q2 qs q1 Zginanie ławy w przekroju 1: Moment zginający: M Sd = (2 q 1 + q s ) s 2 /6 = (2 274, ,0) 0,01 = 1 knm/m. Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A s = 0,1 cm 2 /m. Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. Nazwa fundamentu: ława FUNDAMENT 4. ŁAWA

36 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 36 z [m] Stan istniej¹cy -0,60-0,60 Projekt Skala 1 : 20-0,50 0 0,00 x z 1 1,50 0,40 Gp Gp 0, ,20 3,20 Pd Pd

37 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu PodłoŜe gruntowe 1.1. Teren Względny poziom terenu: istniejący z t = 0,00 m, projektowany z tp = -0,50 m Warstwy gruntu Lp. Poziom Grubość Nazwa gruntu Poz. wody I D /I L Stopień stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn. 1 0,00 3,20 Glina piaszczysta 1,60 0,22 m.wilg. 2 3,20 1,30 Piasek drobny 3,20 0,56 mokry 3 4,50 nieokreśl. Glina piaszczysta 4,50 0,15 m.wilg. 2. Konstrukcja na fundamencie Typ konstrukcji: ściana Szerokość: b = 0,74 m, długość: l = 9,00 m, Współrzędne końców osi ściany: x 1 = 0,00 m, y 1 = 0,00 m, x 2 = 0,00 m, y 2 = 9,00 m, Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego: φ = 0, Posadzki 3.1. Posadzka 1 Względny poziom posadzki: p p1 = -0,60 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p1 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p1 = 0,00 kn/m 2, współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 3,00 m Posadzka 2 Względny poziom posadzki: p p2 = -0,60 m, Grubość: h = 0,10 m, charakt. cięŝar objętościowy: γ p2 char = 22,00 kn/m 3, ObciąŜenie posadzki: q p2 = 0,00 kn/m 2, Współczynnik obciąŝenia: γ qf = 1,20. Wymiar posadzki: d x = 1,50 m. 4. ObciąŜenie od konstrukcji Względny poziom przyłoŝenia obciąŝenia: z obc = 1,10 m. Lista obciąŝeń: Lp Rodzaj N Hx My γ obciąŝenia * [kn/m] [kn/m] [knm/m] [ ] 1 D 207,3 0,0 0,00 1,16 5. Materiał Rodzaj materiału: Ŝelbet Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b, Średnica prętów zbrojeniowych: d x = 12,0 mm, Grubość otuliny: 5,0 cm. 6. Wymiary fundamentu Względny poziom posadowienia: z f = 1,50 m Kształt fundamentu: prosty d y = 12,0 mm,

38 ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 38 Wymiary podstawy: B = 0,90 m, L = 9,00 m, Wysokość: H = 0,40 m, mimośród: E = 0,00 m. 7. Stan graniczny I 7.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów Nr obc. Rodzaj obciąŝenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. * 1 D 1,50 0,56 0,00 D 1,60 0,54 0,00 D 2,20 0,44 0,00 D 3,20 0,20 0, Analiza stanu granicznego I dla obciąŝenia nr 1 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 0,90 m, L = 9,00 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,50 m. Zestawienie obciąŝeń: ObciąŜenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: N = 207,30 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, siła pozioma: H x = 0,00 kn/m, mimośród względem podstawy fund. E z = 0,40 m, moment: M y = 0,00 knm/m. CięŜar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciąŝenia posadzek na jednostkę długości fundamentu: siła pionowa: G = 16,80 kn/m, moment: M Gy = 0,00 knm/m. Sprawdzenie połoŝenia wypadkowej obciąŝenia względem podstawy fundamentu ObciąŜenie pionowe: N r = (N + G) L = (207, ,80) 9,00 = 2016,90 kn. Moment względem środka podstawy: M r = (-N E + H x E z + M y + M Gy ) L = (-207,30 0,00 + 0,00) 9,00 = 0,00 knm. Mimośród siły względem środka podstawy: e r = M r /N r = 0,00/2016,90 = 0,00 m. e r = 0,00 m < 0,15 m. Wniosek: Warunek połoŝenia wypadkowej jest spełniony. Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B = B 2 e r = 0,90-2 0,00 = 0,90 m, L = L = 9,00 m. ObciąŜenie podłoŝa obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): średnia gęstość obl.: ρ D(r) = 1,97 t/m 3, min. wysokość: D min = 2,10 m, obciąŝenie: ρ D(r) g D min = 1,97 9,81 2,10 = 40,61 kpa. Współczynniki nośności podłoŝa: kąt tarcia wewn.: Φ u(r) = Φ u(n) γ m = 16,11 0, spójność: c u(r) = c u(n) γ m = 27,72 kpa, N B = 0,73 N C = 11,71, N D = 4,38. Wpływ odchylenia wypadkowej obciąŝenia od pionu: tg δ = H x L/N r = 0,00 9,00/2016,90 = 0,0000, tg δ/tg Φ u(r) = 0,0000/0,2888 = 0,000, i B = 1,00, i C = 1,00, i D = 1,00. CięŜar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: ρ B(n) γ m g = 1,34 0,90 9,81 = 11,80 kn/m 3. Współczynniki kształtu:

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5 2.4.ObciąŜenia śniegiem

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA KONSTRUKCYJNA

OPINIA KONSTRUKCYJNA OPINIA KONSTRUKCYJNA dotycząca możliwości nadbudowy budynku Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Pawilon nr II ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna 13 INWESTOR: BRANŻA: Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROBUD SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2

PROBUD SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2 PROBUD FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr inż. Tomasz Graf PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROBUD 71-468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/2 mgr inż. Tomasz Graf tel./fax. (091)453-67-07 FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1. Segment pomiędzy osiami A-B. 1.1. Dach. stałe Pokrycie dachu - 2 x papa 0,01*11,00 0,11 1,20 0,13 - styropian 0,30*0,45 0,14 1,20 0,16 - tynk cem. - wap. 0,015*19,00 0,29 1,30 0,37 razem 0,53 1,25 0,66

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA I. OPIS TECHNICZNY do projektu konstrukcyjnego 1. Dane ogólne: Budynek w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły pełnej. Dach o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM Dla potrzeb projektu przebudowy budynku żłobka, Zdzieszowice, ul. Piastów 20, dz. nr 69/54 Inwestor : Żłobek Samorządowy, Zdzieszowice, ul. Piastów 20 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń OBLICZENIA STATYCZNE Zestawienie obciążeń 0.. Pokrycie Rodzaj: ciężar Typ: stałe 0... Pokrycie Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,96 kn/m 2. Obliczeniowe wartości obciążenia: Q o =,5 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Betonowe mury oporowe w km 296+806-297,707 1. PODSTAWA OBLICZEŃ [1] - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. [2] - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Stadium: Obiekt: Adres: Temat: Branża: Inwestor: Projekt budowlano - wykonawczy Budynek domu pogrzebowego Rakoniewice ul. Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark 3 obr. Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

A.6. OBLICZENIA STATYCZNE

A.6. OBLICZENIA STATYCZNE A.6. OBLICZENIA STATYCZNE 1.0. TARAS 1.1. Płyta tarasu -zestawienie obciąŝeń płyta ceram. 10 0, 1,3 0,33 kn/m posadzka betonowa 0,06 1,3 1,3 1,7 kn/m strop TERIVA,00 1,1,0kN/m obciąŝenia uŝytkowe,00 1,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska

Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska Poz. 2.1. Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska ObciąŜenia obliczeniowe zewnętrzne : - warstwy wykończeniowe 6.16 4.30 = 1.72 - ścianki działowe = 1.80 q = 9,52 kn/m² Dobrano płyty stropowe

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA I.K. Część opisowa opis techniczny: 1. Podstawa opracowania 2. Przyjęte do obliczeń obciążenia stałe i zmienne 3. Warunki gruntowe i wodne 4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA, 05-506 MAGDALENKA tel. 502-79-55 NAZWA INWESTYCJI SOCJALNO - KOMUNALNY ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA NR EW. 62/2 ul. UMIASTOWSKA, WIEŚ UMIASTÓW

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

Tel.: NIP: OPINIA TECHNICZNA

Tel.: NIP: OPINIA TECHNICZNA ProBud D. Bołotow, P. Lewandowski Spółka Cywilna ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek Powiat Włocławski, woj. Kujawsko-Pomorskie NIP 888 312 43 30 Regon 363728750 Tel.: + 48 505 185 640 e-mail: danielbolotow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE str. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SŁONECZNE str. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI str. RZUT DACHU - KRYTA BIEśNIA RYS. K-1 (proj.) skala 1:100

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TEMAT ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASZCZYNIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TREŚĆ OPRACOWANIA KONSTUKCJE BUDOWLANE ETAP I ADRES Chwaszczyno, gmina Żukowo, ul. Żeromskiego INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) =

J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) = J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) = J D (u) = Φ u (n) = ; ρ (n) = 3. PANELE ŚCIENNE - WARIANT 3 3.1. Układ paneli poziomy, grubość izolacji 150 mm 3.1.1. PS3-1-01Podpora PS Rozstaw belek 600 mm Wkręt samowiercący

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Poz. 1 Zestawienie postawowych obciąŝeń Poz. 1.1 Dach rewniany OBLICZENIA STATYCZNE blacha 0,1*1 0,10 1,1 0,11 kpa eskowanie 0,025*6 0,15 1,2 0,18 kpa krokwie 0,08*0,16*6 0,08 1,1 0,08 kpa 0,33 1,15 0,37

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Robudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Inwestor: Gmina Skoki Adres: Kusewo diałka 130/5 i 128 Po.1.1.Dach krokiew. DANE: Wymiary prekroju: prekrój prostokątny Serokość b

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo