Wybrane aspekty związane z lekami generycznymi w opiniach fachowych pracowników aptek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty związane z lekami generycznymi w opiniach fachowych pracowników aptek"

Transkrypt

1 148 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): Wybrane aspekty związane z lekami generycznymi w opiniach fachowych pracowników aptek Selected aspects related to generic drugs in opinions of professional drugstore employees Ewa Ulatowska-Szostak 1/, Anita Gazda 2/ 1/ Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2/ Anita Gazda, sieć aptek ogólnodostępnych, Bydgoszcz i woj. kujawsko-pomorskie Wprowadzenie. Leki są najpoważniejszą i rosnącą pozycją w wydatkach wszystkich gospodarstw domowych; im niższa grupa dochodowa, tym większy udział wydatków na leki. Zdarza się, że pacjent odchodzi od aptecznego okienka bez wykupionych zbyt drogich leków, gdyż nie stać go na realizacje recept. W konsekwencji prawie jedna czwarta Polaków nie podejmuje lub rzadko, kiedy podejmuje kurację przepisaną przez lekarza. W tej sytuacji istnieje konieczność uświadamiania pacjentom, iż mają prawo poprosić w aptece o informacje na temat możliwości zamiany drogich leków zapisanych przez lekarza na tańsze ich odpowiedniki. Cel. Poznanie opinii fachowych pracowników aptek oraz oczekiwań pacjentów dotyczących wybranych zagadnień związanych z lekami generycznymi. Materiał i metody. Badania za pomocą kwestionariusza ankiety specjalnie przygotowanego do badań. Badaniami właściwymi objęto wszystkich fachowych pracowników aptek zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych należących do sieci i znajdujących się na terenie Bydgoszczy i okolic. Ogółem przebadano 22 osoby. Wyniki. Badania jednoznacznie wykazały, że zdarza się, iż pacjenci aptek, nie zawsze wykupują wszystkie przepisane przez lekarza leki. zdarza się to w 78,6%, natomiast bardzo często w 18,3% przypadków. Budujący jest fakt, że świadomy swojej roli aptekarz występuje w interesie zarówno pacjenta, jak i w interesie apteki w przeważającej liczbie przypadków informowali pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie (tańszego zamiennika). Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można jednoznacznie stwierdzić, że istnieje konieczność powszechnego uświadamiania pacjentom faktu, że istnieją tańsze odpowiedniki wielu drogich leków, czyli tzw. leki generyczne,i że pacjent ma prawo poprosić w aptece o informacje na temat możliwości zamiany drogich leków zapisanych przez lekarza właśnie na tego rodzaju leki. Słowa kluczowe: leki generyczne, apteka ogólnodostępna Introduction. Drugs are the most serious and getting more important point in expenses of households; as the profits of household are lower as the bigger part of drugs expenses in whole household budget. Often happens that the patient leaves the drugstore without buying to expensive medicines, because he cannot afford the cashing of some prescriptions. Less than half of polish people who are going to drugstores buys all needed prescribed medicines. In such a situation it is necessity to educate patients, that they have their right to ask for information if there is a possibility to change prescribed medicine for much cheaper alternative, which are the generic drugs. Aim. Knowledge of opinion of professional workers of drugstores and patients expectations connected with generic drugs. Material and method. The research was conducted in the period of one month from May to June this year with use of special survey prepared for this research. Research includes all professional workers of drugstores employed in open-access drug stores in drugstore chain, present in Bydgoszcz city and in the area around Bydgoszcz. 22 people were asked to fill in the survey. Results. Research unambiguously stated that patients not always buy every medicine prescribed by doctors. It happens from time to time in 78,6% cases and very often in 18,3 cases. At the same time the positive aspect of the whole situation is that workers of drug stores help patients and take care of business of drugstore in a vast majority workers of drugstores informed patients about the possibility of buying the other medicine (cheaper alternative) than prescribed one. Conclusions. Basing on the results. There is a common need to make patients aware of the fact that there are much cheaper equivalents of expensive medicines so called generic drugs and the fact that they have a right to ask for information about exchanging those original (expensive) for generic drugs (cheap). Key words: drugstore. generic drugs Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Rokietnicka 5c, Poznań tel. (61) , Wprowadzenie Leki są najpoważniejszą i rosnącą pozycją w wydatkach wszystkich gospodarstw domowych; im niższa grupa dochodowa, tym większy udział wydatków na leki [1]. Dodatkowo Polska jest krajem z jednym z najwyższych poziomów współpłacenia przez pacjentów za leki w Europie, a prowadzone badania systematycznie wskazują, że znaczna część społeczeństwa musi ze względów finansowych rezygnować z wykupienia leków [2].

2 Ulatowska-Szostak E, Gazda A. Wybrane aspekty związane z lekami generycznymi w opiniach fachowych pracowników aptek 149 Zdarza się, że pacjent odchodzi od aptecznego okienka bez wykupionych zbyt drogich leków, gdyż nie stać go na realizacje recept. Wg firmy Kinoulty Research tylko mniej niż połowa Polaków udających się z receptą do apteki zawsze wykupuje wszystkie przepisane leki; ponadto ponad połowa tychże osób rzadko lub nigdy nie pyta o tańsze odpowiedniki przepisanych na receptę leków. W konsekwencji prawie jedna czwarta Polaków nie podejmuje lub rzadko, kiedy podejmuje kurację przepisaną przez lekarza. W tej sytuacji istnieje konieczność uświadamiania pacjentom faktu, że istnieją tańsze odpowiedniki wielu drogich leków, czyli tzw. leki generyczne, i że pacjent ma prawo poprosić w aptece o informacje na temat możliwości zamiany drogich leków zapisanych przez lekarza właśnie na tego rodzaju leki Aptekarze mając świadomość tego stanu rzeczy jako fachowi doradcy medyczni powinni wspomóc pacjenta wskazując tańsze preparaty mające identyczne działanie terapeutyczne jak lek przepisany na recepcie, przez co leczenie dla wielu pacjentów może być tańsze. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy lekarze zaznaczają na recepcie NZ nie zezwalam. Wtedy farmaceuta nie może sprzedać odpowiednika. Lek generyczny (synonimowy lub odtwórczy) to lek, który jest podobny do leku już zarejestrowanego ( leku referencyjnego ). Zawiera on takie same ilości substancji czynnej, co lek referencyjny, stosuje się go w takiej samej dawce do leczenia takiej samej choroby i jest on tak samo bezpieczny i skuteczny. Nazwa, wygląd i opakowanie leku generycznego różni się od nazwy, wyglądu i opakowania leku referencyjnego. Może on także zawierać odmienne składniki nieaktywne (substancje pomocnicze) [3]. Substancje te nie powinny wywierać własnego działania farmakologicznego. Ich obecność w preparacie warunkuje z reguły trwałość środka leczniczego, jego dostępność biologiczną, decyduje o miejscu i czasie wchłaniania. Zdarza się jednak, że substancje pomocnicze mogą wywoływać działania niepożądane, a ich odległe fakty działania nie są obecnie znane [4]. Dodatkowo polecając leki generyczne należy mieć na uwadze fakt, że tylko niektóre z nich przechodzą wszystkie badania kliniczne, łącznie z badaniami biodostępności, przed wprowadzeniem na rynek farmaceutyczny. Jest to zjawisko niekorzystne z punktu widzenia pacjenta, ponieważ nawet taka sama pod względem budowy chemicznej substancja może mieć odmienną dostępność biologiczną, a co za tym idzie inną skuteczność farmakologiczną [5, 6]. Wprowadzenie na rynki farmaceutyczne preparatów odtwórczych (generycznych) wiąże się z istotnym zmniejszeniem kosztów leczenia oraz wzrostem kosztowej efektywności stosowania danej grupy leków. Zwiększone wykorzystanie leków generycznych jest jedynym praktycznym rozwiązaniem, które może sprostać tym wyzwaniom, a przy okazji wygenerować pulę pieniędzy, która pozwoliłaby uwzględnić w systemie refundacji nowe, dotychczas nie refundowane leki [2]. Świadomy swojej roli doradczej aptekarz powinien zawsze występować w interesie pacjenta i zgodnie z obowiązującym prawem mieć na uwadze fakt, że: Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazującej na niemożność dokonania zamiany [7]. Jednakże farmaceuta proponując pacjentowi lek generyczny musi mieć również na uwadze fakt, że w interesie tegoż pacjenta mówiąc o oszczędzaniu na lekach, nie można patrzeć wyłącznie na ich cenę, ale również na koszty ewentualnych działań niepożądanych i konsekwencje zdrowotne walka z nimi może być bardziej kosztowna niż pozorne oszczędności. Dla większości pacjentów zamiana może nie stanowić problemu, lecz u niektórych działanie różnych, choć bardzo podobnych preparatów, może być nieco inne [8]. Oczywiście, jeżeli chorego nie stać na leki i jeśli ma w ogóle zrezygnować z leczenia, lepiej podjąć pewne ryzyko i zaproponować lek generyczny, przy zachowaniu ogromnej ostrożności, zwłaszcza, gdy nie zna się pacjenta [9]. Poruszone w pracy wybrane aspekty dotyczące leków, generycznych pozwalają ocenić stosunek farmaceutów do tychże leków oraz poznać zaobserwowane przez nich oczekiwania i potrzeby pacjentów. Cel pracy Poznanie opinii fachowych pracowników aptek dotyczących wybranych zagadnień związanych z lekami generycznymi. Materiał i metody Badania przeprowadzono w okresie maja i czerwca 2009 r. Techniką badawczą była anonimowa ankieta, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeznaczony dla fachowych pracowników aptek, który został skonstruowany specjalnie dla potrzeb prowadzonych badań. W kwestionariuszu postawiono następujące pytania: Czy zdarza się, że pacjent nie zawsze wykupuje wszystkie przepisane przez lekarza leki?

3 150 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): Czy zdarza się, że pacjent w trakcie realizacji recepty z własnej inicjatywy pyta o tańsze odpowiedniki zaleconych leków? Czy wśród leków preferowanych (zapisywanych) przez lekarzy dominują: preparaty oryginalne czy preparaty generyczne? Czy ankietowani informują pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie (zamiana leku oryginalnego na tańszy, generyk), jeżeli istnieje taka możliwość? Czy ankietowani zalecają, by podczas wizyty u lekarza pacjent poinformował o tym, że zażywa lek inny od przepisanego? Kwestionariusz ankiety kończyła metryczka zawierająca m.in. pytania o płeć, wiek, miejsca zatrudnienia. Badaniami właściwymi objęto fachowych pracowników aptek sieciowych na terenie Bydgoszczy i okolic. Ogółem w badaniu wzięły udział 22 osoby. Czas wypełniania ankiety wynosił przeciętnie 10 minut. Badania przeprowadzono poprzez osobiste (przez autorów pracy) rozdanie ankiet. Rozdano łącznie 22 ankiety. Wszystkie kwestionariusze zostały po ich wypełnieniu zwrócone. Po analizie ankiet stwierdzono, że wszystkie ankiety zostały wypełnione prawidłowo. W trakcie wstępnej analizy wyników badań nie stwierdzono zasadniczych różnic między opiniami respondentów w zależności od płci, wieku czy miejsca zatrudnienia, stąd wszystkie wyniki potraktowano łącznie. Wyniki W sytuacji, kiedy zdarza się, że pacjenci ze względów finansowych odchodzą od okienka aptecznego bez wykupionych leków, istnieje konieczność uświadamiania pacjentom faktu, że istnieją tańsze odpowiedniki wielu drogich leków, i że pacjent ma prawo poprosić w aptece o informacje na temat możliwości zamiany drogich leków zapisanych przez lekarza właśnie na tego rodzaju leki. Badanie rozpoczęto od zadania pytania ankietowanym czy spotykają się z sytuacją, kiedy pacjent realizuje receptę w części lub nie realizuje jej wcale (ryc. 1). Zdarza się, iż pacjenci nie zawsze wykupują wszystkie przepisane przez lekarza leki (ryc. 1). zdarza się to w opinii 79% ankietowanych, natomiast bardzo często w opinii 18% tychże. Zaledwie 3% ankietowanych wskazało, że pacjenci zawsze wykupują wszystkie przepisane leki. Przeprowadzone badania obejmują tylko te osoby, które z receptą udały się do apteki, dlatego można domniemywać, że istnieje również pewna grupa osób, które całkowicie zrezygnowały z realizacji recepty i w związku z tym nie odwiedziły apteki. Przyczyna jest bardzo prosta: dla wielu osób, zwłaszcza starszych, leczenie jest zbyt kosztowne. Często to wybór między zapłaceniem rachunków a zrealizowaniem recepty. Jeśli pacjent nie wykupi wszystkich bądź części leków, choroba w wielu przypadkach może się nasilać, a czasem prowadzić do zgonu. Niewątpliwie pewne rozwiązanie zaistniałej sytuacji może stanowić (oczywiście, jeżeli istnieje taka możliwość) zamiana przepisanych przez lekarza leków na ich tańsze odpowiedniki, czyli leki generyczne. 3,1% 18,3% 78,6% Ryc. 1. Czy zdarza się, że pacjent nie zawsze wykupuje wszystkie przepisane przez lekarza leki? Fig. 1. Does it happen that a patient does not always buy all prescribed medicines? W związku z powyższym następne pytanie dotyczyło tańszych zamienników. Zapytano czy zdarza się, że pacjent w trakcie realizacji recepty z własnej inicjatywy pyta o tańsze odpowiedniki zaleconych leków (ryc. 2.). Niestety, wyniki badań wskazują, że ponad połowa ankietowanych (59%) stwierdziła, iż pacjenci nigdy z własnej inicjatywy nie zasięgali informacji o możliwości zamiany leku na jego tańszy odpowiednik. 18,3% 23,1% 58,6% Ryc. 2. Czy zdarza się, że pacjent w trakcie realizacji recepty z własnej inicjatywy pyta o tańsze odpowiedniki zaleconych leków? Fig. 2. Does it happen that during cashing a prescription a patient asks for cheaper equivalents of recommended medicines? Zaledwie 18% ankietowanych wskazało, że pacjenci bardzo często przy realizowaniu recept prosili o tańsze zamienniki przepisanych leków, natomiast sporadycznie czynili to pacjenci w opinii 23% ankietowanych. Pacjent realizujący receptę powinien mieć świadomość, że zawsze może zapytać aptekarza, czy istnieje tańszy odpowiednik przepisanego leku, tym bardziej,

4 Ulatowska-Szostak E, Gazda A. Wybrane aspekty związane z lekami generycznymi w opiniach fachowych pracowników aptek 151 że odpowiedzi na następne pytanie ankiety pokazują, iż w opinii ankietowanych lekarze zapisując leki preferują leki oryginalne (67%) w większości przypadków droższe od leków generycznych (ryc. 3). Zaledwie 23% stanowiły wskazania na leki generyczne. Może nieco inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby pacjenci potrafili informować lekarza wprost o swojej trudnej sytuacji i w przypadku, gdy jest to możliwe prosili o receptę na tańszy odpowiednik leku nie czekając, aż lekarz sam się domyśli, że danej osoby ewentualnie nie stać na leczenie drogimi lekami. Istotę leczenia stanowi bowiem faktyczna dostępność pacjentów do terapii, która została zlecona. To ważne, aby lekarz wiedział, że lek będzie wykupiony, bądź stale kupowany, ponieważ często chodzi przecież o terapie przewlekłe, w których pacjent musi brać leki bardzo długo, nawet do końca życia i jego dyscyplina w przyjmowaniu leku jest kluczowa dla efektów terapii. Oczywiście istnieją przypadki, kiedy to dla danego pacjenta z pewnych względów konieczne jest zastosowanie leku oryginalnego, a nie jego tańszego zamiennika. W takich przypadkach, gdy pacjentowi nie wolno przyjmować generyków, lekarze zaznaczają na recepcie NZ nie zezwalam. Wtedy farmaceuta wie, że nie może sprzedać odpowiednika nawet, jeżeli pacjent o takowy prosi. W badaniu zapytano czy zdarza się, że wystawiający receptę lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazującej na niemożność dokonania zamiany (ryc. 4). Leki generyczne 23,1% Leki oryginalne 67,2% Ryc. 3. Jakie leki dominują wśród leków Rx preferowanych (zapisywanych) przez lekarzy: leki oryginalne, czy leki generyczne? Fig. 3. What kind of drugs are favoured by doctors : Original or Generic drugs? Sytuacja taka ma miejsce bardzo często wg 11% ankietowanych, sporadycznie wg 56%, natomiast nigdy z taka adnotacją nie spotkało się 33% ankietowanych. Ponieważ znikomy odsetek pacjentów aptek w trakcie realizacji recept pyta, bądź prosi, o tańsze zamienniki leków przepisanych przez lekarza, bardzo istotna jest tu rola farmaceutów. Jeżeli pacjentów nie stać na oryginalne leki, a takie zostały przepisane przez lekarza, konieczne jest poinformowanie go o tym, że są tańsze odpowiedniki danego preparatu, które może dostać na tę samą receptę. Farmaceuci w ramach możliwości, jakie daje ustawa powinni udzielać takich informacji nawet, jeżeli pacjent o to nie prosi. Świadomy swojej roli aptekarz powinien występować w interesie zarówno pacjenta (lepiej, gdy zażywa generyk, aniżeli nie przyjmuje żadnego leku) jak i w interesie apteki (lepiej sprzedać tańszy lek niż żaden). Można założyć, że ankietowani wychodząc z takiego założenia, bądź mając na uwadze tylko i wyłącznie dobro pacjenta, w przeważającej liczbie przypadków informowali pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie tańszego zamiennika (ryc. 5). postępowało tak 61% ankietowanych, natomiast 38% sporadycznie. Zaledwie 0,4% ankietowanych wskazało, że nigdy nie informowało pacjenta o możliwości kupna tańszego leku. Wydając lek generyczny zamiast przepisanego leku oryginalnego farmaceuta powinien pamiętać o tym, by poinformować pacjenta, aby w trakcie najbliższej wizyty u lekarza powiadomił go o zamianie leku. Informacja ta jest bardzo ważna podczas dalszego leczenia. Jak wiadomo każdy lek oryginalny czy odtwórczy ma swoje działanie uboczne lub niepożądane. Z medycznego punktu widzenia najważniejsze jest dobranie leku, który daje jak najmniej objawów 11,2% 0,4% 56,2% Zawsze 38,2% 32,6% 61,4% Ryc. 4. Czy zdarza się, że wystawiający receptę lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazującej na niemożność dokonania zamiany? Fig. 4 Does it happen that doctors writing the prescription make appropriate ad-notes on the prescription form stating no possibility of substitution? Ryc. 5. Czy informuje Pan/i pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż przepisany na recepcie(zamiana leku oryginalnego na tańszy generyk) jeżeli istnieje taka możliwość? Fig. 5. Do you inform the patient about a possibility of purchasing other medicine than prescribed (a generic drug instead of prescribed one) if there is such a possibility?

5 152 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): Zawsze 1,6% 38,1% 60,3% nego lek generyczny (ryc. 6). Przeważająca grupa ankietowanych informuje pacjentów o konieczności poinformowania lekarza o zamianie leku. Zawsze informacji takiej udziela 60% ankietowanych, często 38% ankietowanych. Zaledwie 2% nigdy nie zaleciło pacjentowi by poinformował lekarza o zamianie przepisanego leku na tańszy odpowiednik. Ryc. 6. Czy zaleca Pan/i, by podczas wizyty u lekarza pacjent poinformował o tym, że zażywa lek inny od przepisanego? Fig. 6. Do you advise the patients to inform their doctor about the fact of taking a generic drug instead of the prescribed one? niekorzystnych dla pacjenta. Jeżeli po takiej informacji lekarz zauważy, że zażywany lek nie daje oczekiwanego efektu, będzie mu łatwiej ustalić nowy sposób leczenia. W związku z powyższym zapytano ankietowanych czy zalecają by podczas wizyty u lekarza pacjent poinformował o tym, że zażywa lek inny od przepisa Wnioski 1. Zdarza się, że pacjenci odchodzą od aptecznego okienka bez wykupionych zbyt drogich leków. 2. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że pacjenci nigdy w trakcie realizacji recepty z własnej inicjatywy nie pytają o tańsze odpowiedniki zaleconych leków. 3. Aptekarze jako fachowi doradcy medyczni w większości przypadków wspomagają pacjenta wskazując tańsze preparaty mające identyczne działanie terapeutyczne. Piśmiennictwo / References 1. Finansowanie Ochrony Zdrowia W Polsce. Zielona Księga Raport Ministerstwa Zdrowia. Warszawa, 2004: Kardas P. Gdyby nie było generyków. Gazeta Lekarska 2005, 6(173): Pytania i odpowiedzi na temat leków generycznych. European Medicines Agency. EMEA/590417/2007 Londyn Filipiak K. Leki oryginalne a generyczne. Meritum 2002, 3: Gielewska A. Przyszłość polskich leków generycznych w UE. Służba Zdrowia 2001, 3027: Hurkocz M. Farmakologia Społeczna nauka z pogranicza medycyny i socjologii. Farm Pol 2003, 247: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. nr 166, poz. 1172, art. 38 pkt Hodor J. Leki oryginalne i odtwórcze. Puls Farmacji 2008, 6(11). 9. Grzelak-Hodor J. Ostrożnie z zamianą leków. Puls Farmacji 2008, 10(15).

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1048

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1048 Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS DGA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Grudzień

Bardziej szczegółowo

Sposoby ograniczania wydatków na leki przez pacjentów aptek ogólnodostępnych

Sposoby ograniczania wydatków na leki przez pacjentów aptek ogólnodostępnych Ulatowska-Szostak Probl Hig Epidemiol E. 2010, Sposoby 91(1): ograniczania 143-147 wydatków na leki przez pacjentów aptek ogólnodostępnych 143 Sposoby ograniczania wydatków na leki przez pacjentów aptek

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005.

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005. Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Sopot,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G.

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. ZMIANA 1 Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece realizacja recept Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek Sponsorem programu jest producent leku nasic Apteka - miejsca świadczenia usług farmaceutycznych Farmaceuci posiadający

Bardziej szczegółowo

CZY POGLĄDY APTEKARZY SPRZYJAJĄ SUBSTYTUCJI GENERYCZNEJ BADANIE ANKIETOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

CZY POGLĄDY APTEKARZY SPRZYJAJĄ SUBSTYTUCJI GENERYCZNEJ BADANIE ANKIETOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Nowiny Lekarskie 2013, 82, 4, 329 334 PAWEŁ LEWEK 1, JANUSZ ŚMIGIELSKI 2, PRZEMYSŁAW KARDAS 1 CZY POGLĄDY APTEKARZY SPRZYJAJĄ SUBSTYTUCJI GENERYCZNEJ BADANIE ANKIETOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM DO PHARMACISTS

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.2012r.

Ustawa z dnia.2012r. Ustawa z dnia.2012r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 Katowice, ( ). DNAiH.8523.28.2014 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów

Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów Plany nowelizacji ustawy refundacyjnej - perspektywa pacjentów Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERFEJSU CENTRALNEGO REJESTRU RECEPT W KONTEKŚCIE LEKARZA I APTEKI

WYKORZYSTANIE INTERFEJSU CENTRALNEGO REJESTRU RECEPT W KONTEKŚCIE LEKARZA I APTEKI Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 WYKORZYSTANIE INTERFEJSU CENTRALNEGO REJESTRU RECEPT W KONTEKŚCIE LEKARZA I APTEKI DANIEL DOMOSŁAWSKI, KAMIL PARZYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem leków w Polsce

Nadzór nad rynkiem leków w Polsce Nadzór nad rynkiem leków w Polsce Rejestracja leków i bezpieczeństwo ich stosowania Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Lek jest:!!

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Ustawodawcza

Inicjatywa Ustawodawcza Inicjatywa Ustawodawcza Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty programu 75+

Prawne aspekty programu 75+ Legal aspects of the 75+ program Magdalena Siebielska-Gasek WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego STRESZCZENIE Program 75+ zakłada dostęp do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75. rok życia.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Ubezpieczonego

Przewodnik Ubezpieczonego Przewodnik Ubezpieczonego I. Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus 1. Czym jest Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus? Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i następstwa nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn

Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych. dr Michał Seweryn Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych dr Michał Seweryn Klasyczny problem ekonomii Potrzeby Dobra Farmakoekonomika (ekonomiczna ocena technologii medycznych) Celem badania farmakoekonomicznego jest

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki Ad.1 Odpowiadając na maila z dnia 13.05.2015r. Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ustalenie dawki leku leży w kompetencji lekarza

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 29 kwietnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.19.2014 D E C Y Z J A

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności

Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w prawie

Informacja o zmianach w prawie Radom, dnia 2 listopada 2015 roku Informacja o zmianach w prawie Rozporządzenie w sprawie nowych uprawnień pielęgniarek i poŀożnych Minister Zdrowia podpisaŀ rozporządzenie umożliwiające realizację nowych

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta przy stosowaniu leków biologicznych. Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner, Adwokat Warszawa, 11 lutego 2017 r.

Prawa pacjenta przy stosowaniu leków biologicznych. Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner, Adwokat Warszawa, 11 lutego 2017 r. Prawa pacjenta przy stosowaniu leków biologicznych Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner, Adwokat Warszawa, 11 lutego 2017 r. Punkt wyjścia - prawa pacjenta? Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Lek z dwoma odpłatnos ciami i uprzywilejowani

Lek z dwoma odpłatnos ciami i uprzywilejowani Lek z dwoma odpłatnos ciami i uprzywilejowani 1 z 2 2013-08-27 10:01 Temat: Lek z dwoma odpłatnościami i uprzywilejowani Nadawca: Stanislaw PIECHULA Data: 2013-08-27

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. wszczętego z urzędu w dniu 17 lutego 2014r. przeciwko przedsiębiorcom: ( ),

D E C Y Z J A. wszczętego z urzędu w dniu 17 lutego 2014r. przeciwko przedsiębiorcom: ( ), Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 25 kwietnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.260.2013 1 D E C Y Z J

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania.

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. ... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. Nasz znak: SIAKat-0432-2014 Katowice 2014-06-12 Szanowna Pani Dyrektor Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece C ARE Nowa forma pomocy świadczonej przez NHS na rzecz osób leczonych na choroby przewlekłe CMS - dostępne w lokalnej aptece usługi NHS

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację?

Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Warszawa, sierpień 2015 Fundacja Alivia - kim jesteśmy? Alivia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1960 rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania. Wrocław, 22 kwietnia 2017. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyści i wyzwania Wrocław, 22 kwietnia 2017 Oferta Sponsorska Szanowni Państwo! Organizowana przez nas konferencja stawia czoła zwiększającym

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne co prawnie wpływa na jego dostępność dla chorych w Polsce. Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner, Adwokat Warszawa 29 maja 2015r.

Leczenie biologiczne co prawnie wpływa na jego dostępność dla chorych w Polsce. Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner, Adwokat Warszawa 29 maja 2015r. Leczenie biologiczne co prawnie wpływa na jego dostępność dla chorych w Polsce Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner, Adwokat Warszawa 29 maja 2015r. Słownik pojęć - lek biologiczny Legislator europejski

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się

Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się (BIA) komu i po co Nie wszystko co się liczy może być policzone, nie wszystko co może być policzone liczy się Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted A.

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Bilans 2 lat ustawy refundacyjnej z perspektywy pacjentów

Bilans 2 lat ustawy refundacyjnej z perspektywy pacjentów Bilans 2 lat ustawy refundacyjnej z perspektywy pacjentów Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych

Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych Piotr Fiedor VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy Opracowano na podstawie źródeł udostępnionych w systemie informacji publicznej 11.08.2016

Bardziej szczegółowo

Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych?

Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych? Kiedy lekarz powinien decydować o wyborze terapii oraz klinicznej ocenie korzyści do ryzyka stosowania leków biologicznych lub biopodobnych? prof. dr hab. med.. Piotr Fiedor Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKU DLA PACJENTÓW

FORMULARZ NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKU DLA PACJENTÓW FORMULARZ NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKU DLA PACJENTÓW Proszę uzupełnić wszystkie linie oznaczone i podać możliwie jak najwięcej dodatkowych informacji 1. Opis działania niepożądanego Jakie objawy niepożądane

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań

Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Propozycje nowych rozwiązań Gdzie szczepić: ZOZ-Y czy apteki? Konferencja GRYPA 2013/2014 16 kwietnia 2013 Warszawa Propozycje nowych rozwiązań Dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wiedza pacjentów na temat możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza

Wiedza pacjentów na temat możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza Wiedza pacjentów na temat możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez lekarza How knowledgeable are patients about the possibility of refusal to perform a medical procedure on the part of

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej Szanowni Państwo, Jestem studentką V roku farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o prawach pacjenta Wyjaśnienia i praktyczne porady Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego Czy szpital może odmówić przyjęcia chorego Czy pacjent musi wyrazić

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA(1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE)

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) Pharmaceutical Care Network Europe 6 kategorii problemów lekowych 6 kategorii przyczyn problemów lekowych 4 kategorie możliwych interwencji 3 kategorie wyników działań

Bardziej szczegółowo

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane.

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15 tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769, kom. 668220354, email: katowice@oia.pl www.katowice.oia.pl Sz.P. Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE NAUKOWE - 8 kwietnia 2015 r.

SPOTKANIE NAUKOWE - 8 kwietnia 2015 r. SPOTKANIE NAUKOWE - 8 kwietnia 2015 r. PROGRAM 16:00-16:45 Walenty Zajdel - Leki oryginalne i generyczne, leki biologiczne i biopodobne 16:45-17:30 Przemysław Krajewski - Medical and Hospital Relationship

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. Dz.U.2006.169.1216 2011.02.13 zm. Dz.U.2011.10.55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

Bardziej szczegółowo

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: Pytania z zebrań kwartalnych Marzec 2015 1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: a. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. 30% b. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. c. Rp. ZK

Bardziej szczegółowo

ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka

ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka ABC realizacji recept na leki refundowane w NFZ dla zagranicznych pacjentów z EU lub EFTA lub posiadających Kartę Polaka Zmiany od 1 stycznia 2012r. z uwzględnieniem zmian z 10 marca 2012r. 1 dochodzi

Bardziej szczegółowo

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA ,, FARMACJA SZPITALNA, STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA dr n. farm. Beata Kocięcka KATOWICE 2017 Definicja apteki szpitalnej APTEKA SZPITALNA jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 96 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan BARTOSZ ARŁUKOWICZ. Minister Zdrowia

Pan BARTOSZ ARŁUKOWICZ. Minister Zdrowia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-697234-V/12/AA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan BARTOSZ ARŁUKOWICZ Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLAFORMA E-USŁUG Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut).

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut). Czerwiec 2016 r. Szanowni pacjenci! 1 Firma FOCUS PATIENT zajmuje się zbieraniem informacji zdrowotnych przy współpracy grup wsparcia, pacjentów, specjalistów z dziedziny medycyny, psychologów, farmaceutów

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych. Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych. Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Elektroniczna recepta - korzyści dla pacjentów i zawodów medycznych Piotr Starzyk Kierownik Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ZAPOTRZEBOWANIE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

aport pielęgniarski jako źródło informacji o chorych w opinii lekarzy i pielęgniarek

aport pielęgniarski jako źródło informacji o chorych w opinii lekarzy i pielęgniarek P R A C A O R Y G I N A L N A Mirella Sulewska, Anna Doboszyńska, Andrzej Krupienicz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego R aport pielęgniarski jako

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW Zespół Opiniowania Aktów Prawnych Nadzór: Teresa Dobrzańska - Pielichowska RECEPTY 2013 Przygotował Tomasz Zieliński we współpracy z Markiem Sobolewskim LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CENTRALNEGO REJESTRU RECEPT - ZAŁOŻENIA I MODEL

KONCEPCJA CENTRALNEGO REJESTRU RECEPT - ZAŁOŻENIA I MODEL Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 KONCEPCJA CENTRALNEGO REJESTRU RECEPT - ZAŁOŻENIA I MODEL MAŁGORZATA BORZĘCKA, WOJCIECH MISIARZ Warszawska Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Refundacja rzeczywistość a racjonalna przyszłość

Refundacja rzeczywistość a racjonalna przyszłość Marek Twardowski Wiceminister Zdrowia w latach 2007-2010, odpowiedzialny w tym czasie za politykę lekową i nadzór nad Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Warszawa, 5.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA FARMACEUTY JAK WYDAWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanowny Farmaceuto, Należy

Bardziej szczegółowo

Konieczność monitorowania działań niepożądanych leków elementem bezpiecznej farmakoterapii

Konieczność monitorowania działań niepożądanych leków elementem bezpiecznej farmakoterapii Konieczność monitorowania działań niepożądanych leków elementem bezpiecznej farmakoterapii dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska, prof. PUM Katedra Farmakologii Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 tel ; ; faks Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 Katowice, ( ). DNAiH.8523.26.2014 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo