Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP"

Transkrypt

1 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia na czas rachunków, jest fundamentalnym elementem każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Jak ważna jest płynność finansowa może świadczyć to, że nawet firma, która wykazuje zysk, ale nie ma zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, może być zmuszona do ogłoszenia upadłości. Mariusz Rdzanek Firma może mieć klientów i zamówienia oraz wolne moce produkcyjne a mimo to może upaść, jeżeli utraci płynność finansową. To oczywiście skrajna ewentualność, zwykle kończy się na drobniejszych perturbacjach, nieufności dostawców lub rezygnacji ze zleceń, których firma nie jest w stanie zrealizować tylko z powodu braku gotówki. Niemożliwy kredyt Aby rozwiązać problem braku gotówki firma może skorzystać z zewnętrznego finansowania w postaci kredytu obrotowego lub faktoringu. Otrzymanie kredytu bankowego wymusza jednak sprostania wymaganiom stawianym przez banki, które dla małych i średnich firm są często trudne do spełnienia. Jedną z trudności jest to, że problemy z płynnością finansową wpływają na ocenę przedsiębiorstwa, pogarszając jego wskaźniki i obniżając jego standing finansowy. Jest to właśnie jeden z elementów zamykających drogę do finansowania bankowego w postaci kredytu obrotowego. Łatwiejszy dostęp do faktoringu Warunkiem zastosowania faktoringu jest natomiast posiadanie przez firmę stałego grona odbiorców kupujących towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi faktury z odroczonym terminem płatności zamieniane są na gotówkę, którą firma może obracać regulując swoje zobowiązania. Wymagania stawiane przedsiębiorstwom chcącym skorzystać z faktoringu są znacznie mniejsze niż w przypadku kredytu, ponieważ w faktoringu ocena opiera się głównie na samej transakcji oraz kondycji płatnika. Firma, która nie korzysta z zewnętrznego finansowania, w przypadku niedoboru gotówki nie może już terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Oznacza to często utratę reputacji u dostawców, która może zaowocować utratą kredytu kupieckiego, powiększając tym samym jeszcze bardziej zapotrzebowanie na gotówkę. Kłopoty przedsiębiorstwa z zapatrywaniem się w surowce czy towary będą oznaczać kłopoty z utrzymaniem dotychczasowych klientów i utratę szans na pozyskanie nowych. Kredyt kupiecki poprzez faktoring W przypadku uzyskania finansowania poprzez faktoring, przedsiębiorstwo może nawet samo zrezygnować z kredytu kupieckiego u swoich dostawców w zamian za rabat (skonto) przy płatności gotówką. Przy wsparciu faktoringu firma nie tylko na bieżąco może regulować swoje zobowiązania, lecz także zdobywać nowych klientów oferując im odroczone terminy płatności i to bez obawy o własną kondycję finansową, ponieważ ma zapewnioną płynność potrzebną do realizacji kolejnych zamówień. Kredyt kupiecki dla odbiorców finansowany może być właśnie poprzez faktoring. Faktoring pełny Faktoring ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę, która należy wymienić w kontekście płynności finansowej. Niespodziewane zaprzestanie regulowania swoich zobowiązań przez odbiorcę może doprowadzić firmę (dostawcę) do utraty płynności finansowej. Przed taką sytuacją ochroni jednak faktoring pełny. W tej odmianie faktoringu ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor. Nie tylko stabilność, lecz także rozwój Faktoring zabezpiecza przed zatorami płatniczymi i pozwala szybko uzupełnić brak gotówki poprzez jej uwodnienie z zamrożonych wierzytelności. Firma nie musi czekać na zapłatę faktur przez swoich odbiorców, ponieważ faktoring przyspiesza cykl obrotu gotówki w przedsiębiorstwie, zapewniając firmie stałe i stabilne źródło finansowania sprzedaży. Warunkiem niezakłóconego działania a wręcz przetrwania każdego przedsiębiorstwa jest ciągła dbałość o zachowanie płynności finansowej. Narzędziem bardzo pomocnym przy realizacji tego celu jest faktoring, który pozwala nie tylko wywiązywać się z własnych zobowiązań, lecz także myśleć o rozwoju i pozyskiwaniu nowych klientów. Autor jest niezależnym ekspertem reprezentującym firmę MARVEL BROKER, specjalizującą się w rynku faktoringowym

2 Faktoring jest usługą, która ma pomagać w utrzymaniu płynności finansowej, być przyjazna przedsiębiorcy i zmniejszać ryzyko przeprowadzanych transakcji. Najlepszym potwierdzeniem tego, że spełnia on stawiane przed nim wyzwania, są coroczne wzrosty obrotów w branży faktoringowej FAKTORING DLA MSP 35 CZTERY MITY, CZYLI CZEGO NAJCZĘŚCIEJ OBAWIAJĄ SIĘ POTENCJALNI KLIENCI Chociaż usługa faktoringu, czyli w największym uproszczeniu zamiana faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę, jest już świadczona na polskim rynku od około dwudziestu lat, a branża faktoringowa rozwija się bardzo dynamicznie, część klientów nadal posiada różne, często nieuzasadnione obawy przed podpisaniem umowy faktoringu. Niniejszy artykuł zawiera opis wątpliwości najczęściej zgłaszanych przez klientów. Jakub Wernicke Podstawowe pytanie większości klientów podczas wstępnych rozmów dotyczących faktoringu brzmi następująco: ile ta usługa będzie mnie kosztować? Wielu faktorantów obawia się, że koszty faktoringu będą wysokie, a cena często jest najważniejszym kryterium wyboru instytucji finansowej. Mit nr 1 Nie stać mnie na to Koszt faktoringu zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest jakość portfela wierzytelności klienta. Im bardziej stabilna kondycja finansowa płatników i dłuższa historia współpracy z nimi, tym niższa jest prowizja. Inne czynniki to rodzaj faktoringu wybranego przez klienta oraz jego sytuacja finansowa. Zmiennych wpływających na koszty faktoringu jest tak wiele, że podanie przysłowiowych widełek cenowych dla wszystkich transakcji jest niemożliwe. W przypadku faktoringu należy jednak podkreślić, że cena, jaką płacimy, zawiera w sobie nie tylko usługę finansowania. Oprócz niej możemy wymienić również funkcję zabezpieczającą polegającą na tym, że często faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów oraz funkcję administracyjną polegającą na monitorowaniu należności, doradztwie, analizie kondycji finansowej, wywiadzie gospodarczym i usługach księgowych. Podsumowując, faktoring nie jest drogi. Biorąc pod uwagę wszystkie dodatkowe świadczenia nierozłącznie związane z tą usługą, jest porównywalny cenowo z alternatywnymi formami finansowania (np. kredytem obrotowym). W zamian dostajemy więcej, a co najważniejsze możemy podjąć się przedsięwzięć, które bez faktoringu byłyby nieosiągalne. Mit nr 2 Wiarygodność mojej firmy na tym ucierpi Utrata dobrych relacji z kontrahentami i pozytywnego wizerunku to popularna obawa, którą deklarują przedsiębiorcy. Często wychodzą oni z założenia, że zwrócenie się do płatnika z prośbą o zgodę na faktoring zostanie odebrane jako przejaw braku zaufania lub przesłanka o słabej kondycji finansowej samego faktoranta. Wątpliwości te są oczywiście nieuzasadnione. Prosząc płatnika faktoringowego o zgodę na faktoring pokazujemy mu, że planujemy z nim długoterminową współpracę oraz dobrze oceniamy jego wiarygodność płatniczą przedstawiając go instytucji finansującej do weryfikacji. Korzystanie z faktoringu jest także dowodem dobrej kondycji faktoranta, ponieważ jest formą finansowania charakterystyczną dla przedsiębiorstw nowoczesnych, rozwijających się dynamicznie, które świadomie zarządzają swoimi należnościami. Mit nr 3 Będę musiał zwrócić pieniądze Kolejnym zagadnieniem, które często wzbudza wątpliwości potencjalnych klientów jest prawo instytucji finansującej do regresu. Podczas wstępnych rozmów z klientami często pada prośba o wyjaśnienie co dzieje się w sytuacji, gdy płatnik faktoringowy nie ureguluje płatności Koszt faktoringu zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest jakość portfela wierzytelności klienta. Im bardziej stabilna kondycja finansowa płatników i dłuższa historia współpracy z nimi, tym niższa jest prowizja w terminie. Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione. Przedsiębiorcy decydują się na faktoring po to, aby otrzymane środki przeznaczyć na dalsze inwestycje, a nie trzymać je na koncie na wypadek braku terminowej płatności ze strony płatnika. Prawo do wezwania klienta do zwrotu wypłaconych środków przysługuje faktorowi w przypadku korzystania z faktoringu niepełnego. W takiej sytuacji instytucja finansująca postępuje zgodnie z opisaną w umowie procedurą, która najczęściej zakłada monity o zapłatę, wyjaśnienie sytuacji, polubowne dochodzenie należności, zaspokojenie się z wpływów od innych płatników, a w ostateczności przystąpienie do windykacji. W Polsce ponad połowa transakcji (52 proc. na III kwartał 2014 r.) została przeprowadzona na zasadzie faktoringu niepełnego. Należy podkreślić, że transakcje objęte faktoringiem cechują się o wiele mniejszym ryzykiem nieterminowych spłat, niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych rozliczeń. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, instytucja finansująca za każdym razem dokonuje wywiadu gospodarczego na temat płatnika faktoringowego i analizuje jego kondycję finansową. Po drugie, często wymaga ona bardzo dobrej jakości dokumentów potwierdzających wierzytelność. Co więcej, w momencie gdy wierzycielem płatnika staje się bank lub instytucja finansująca ma on świadomość, że nie warto zwlekać z zapłatą, ponieważ są to podmioty profesjonalnie zajmujące się również windykacją. Mit nr 4 Nie mam czasu na te wszystkie procedury Zdarza się, że klientów odstraszają wątpliwości związane z obiegiem dokumentów dotyczących transakcji. Najczęściej poruszają oni kwestię poufności informacji oraz ewentualnego ryzyka związanego z możliwością dublowania się wykonywanych obowiązków i przekazywanych informacji. W dzisiejszych czasach jednak większość instytucji finansujących zapewnia stały dostęp do bezpiecznych systemów zarządzania należnościami, które gwarantują wgląd do wszystkich aktualnych danych dotyczących przeprowadzanych transakcji. Warto również podkreślić, że zdecydowana większość czynności związanych z wymianą informacji i dokumentów leży po stronie instytucji finansującej. Faktoring jest usługą, która ma pomagać w utrzymaniu płynności finansowej, być przyjazna przedsiębiorcy i zmniejszać ryzyko przeprowadzanych transakcji. Najlepszym potwierdzeniem tego, że spełnia on stawiane przed nim wyzwania są coroczne wzrosty obrotów w branży faktoringowej (obroty faktoringowe wzrosły o 16 proc. pomiędzy III kwartałem 2013 r. a III kwartałem 2014 r.). Wszystkich nieprzekonanych przedsiębiorców zachęcam do przetestowania tego rodzaju finansowania. Autor jest doradcą klienta w firmie INDOS SA Reklama Nowy wymiar faktoringu KUKE Finance S.A. ul. Sienna Warszawa (+48 22)

3 36 FAKTORING DLA MSP Faktoring mieszany jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chciałyby w prosty i jednocześnie kompleksowy sposób połączyć w jednym produkcie faktoring pełny oraz niepełny. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie wymaga od klientów żadnych zmian w dotychczasowej współpracy z faktorem, a dla potencjalnych klientów nie rodzi żadnych dodatkowych wymagań W jakich sytuacjach sprawdza się faktoring mieszany? W miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej na rynku, a co za tym idzie coraz słabszej kondycji finansowej odbiorców klientów faktoringowych, podział usług finansowania na faktoring pełny i niepełny okazał się niewystarczający. Klienci zaczęli odczuwać problemy wynikające z ograniczania poziomu finansowania przez faktorów, spowodowanego redukcją limitów kredytowych (przejęcia ryzyka) przyznawanych odbiorcom objętym faktoringiem pełnym. Jarosław Poloczek Odpowiedzią faktorów na takie kłopoty klientów stał się faktoring mieszany, który daje możliwość maksymalnego wykorzystania wszystkich atutów faktoringu. Łączy on zalety faktoringu z regresem oraz faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta, a co za tym idzie staje się naturalnym wyborem dla przedsiębiorstw posiadających polisy ubezpieczenia należności. W dużym uproszczeniu klient może w zakresie jednego produktu, a co najważniejsze jednej umowy, powiązać posiadaną polisę ubezpieczeniową z usługą faktoringową. Pozwala to finansować wierzytelności w ramach faktoringu pełnego, tj. do wysokości limitu kredytowego nadanego przez ubezpieczyciela oraz dodatkowo wykorzystywać opcję faktoringu niepełnego, który zapewnia elastyczny dostęp do kapitału obrotowego, stanowiąc uzupełnienie produktu na wypadek jednoczesnego wzrostu sprzedaży oraz braku pełnego pokrycia salda przez limit kredytowy ubezpieczyciela. W praktyce Przykładem mogą być nieprzewidywalne, sezonowe wzrosty zamówień, kiedy limit przejęcia ryzyka dla odbiorcy nie daje możliwości sfinansowania całego salda. Zastosowanie jedynie faktoringu pełnego nie będzie wystarczającym rozwiązaniem, natomiast wariant z faktoringiem mieszanym pozwoli w optymalny sposób zasady faktorzy w przypadku opóźnień płatniczych traktują wierzytelności danego dłużnika zbiorczo, tj. dochodzą całości salda, nie rozdzielając go na te, które są objęte ochroną ubezpieczeniową (w ramach limitu kredytowego) oraz te w faktoringu niepełnym. Dla kogo faktoring mieszany Faktoring mieszany jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które chciałyby w prosty i jednocześnie kompleksowy sposób połączyć w jednym produkcie faktoring pełny oraz niepełny. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie wymaga od klientów żadnych zmian w dotychczasowej współpracy z faktorem, a dla potencjalnych klientów nie rodzi żadnych dodatkowych wymagań, co do formy komunikacji i wymiany informacji. Tak jak w przypadku standardowego produktu, współpraca oparta jest o wymianę informacji dotyczących wierzytelności objętych usługą faktoringu. Nie jest wymagany żaden dodatkowy podział wierzytelności na te dedykowane faktoringowi pełnemu czy niepełnemu. Nie ma również potrzeby generowania wielu zestawień z systemu finansowo-księgowego klienta. Prosta i nieskomplikowana komunikacja jest wciąż podstawą współpracy pomiędzy klientem a faktorem. Jak zatem parametryzujemy faktoring mieszany? Zarządzanie na poziomie dłużnika Podstawą zarządzania usługą faktoringu mieszanego jest odpowiednie dostosowanie limitów finansowania dłużników włączonych do umowy. Każdy kontrahent posiada w takim produkcie dwa odrębne limity: kredytowy oraz finansowania, których wysokość jest od siebie niezależna. Limit kredytowy odpowiada za poziom przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika, natomiast limit finansowania determinuje maksymalną kwotę finansowania dłużnika. Umiejętne kontrolowanie tych dwóch limitów umożliwia faktorowi dostosowanie produktu na miarę potrzeb klienta. Rozwiązanie takie nie wymaga od klienta selekcji odbiorców dla włączenia ich w jeden z produktów (faktoring pełny lub faktoring niepełny), gdyż dłużnik funkcjonuje w nich równocześnie. Przykładowy podział limitu dłużnika przedstawia rys. 1. gdy nie zostaną objęte przejęciem ryzyka. Jeżeli pozwoli na to limit kredytowy dłużnika (zostanie zwiększony), a wierzytelności będą spełniały wymagania stawiane przez polisę, mogą one zostać włączone w faktoring pełny faktor przejmie wówczas ryzyko niewypłacalności dłużnika. potrzebami. Może to robić zarówno na poziomie samego ubezpieczenia gdzie ma możliwości dopasowania tej usługi do specyfiki swojego przedsiębiorstwa, jak i w zakresie finansowania kiedy to następuje powiązanie obu usług. Po trzecie, faktoring mieszany jest doskonałym rozwiązaniem na nietypowe sytuacje, jak np. wysoka sezonowość, czy konsolidacja sektora, które mogą długoterminowo powodować, że zastosowanie typowego faktoringu pełnego nie będzie rozwiązaniem optymalnym. Po czwarte, nie możemy wreszcie pominąć zalety, jaką jest wygoda współpracy pomiędzy klientem a faktorem. Dzięki ewolucji, jaką faktoring mieszany przeszedł w ciągu ostatnich kilku lat, przedsiębiorcy nie muszą już podpisywać dwóch oddzielnych umów dla obu typów usług. W ramach jednej umowy i jednego globalnego limitu finansowania klienta, może on korzystać z faktoring pełnego, a w razie zapotrzebowania również niepełnego, co powoduje, że ma stały dostęp do elastycznej linii zapewniającej kapitał obrotowy. Ponadto samo finansowanie w faktoringu niepełnym może odbywać się na poziomie salda konkretnego odbiorcy, a nie jak w przeszłości miało to miejsce na poziomie wydzielonych grup odbiorców (tzw. podział portfelowy). dopasować finansowanie bieżącej działalności firmy do warunków sprzedaży. Trzeba również pamiętać, że faktoring mieszany pomimo tego, że nie przejmuje w pełni ryzyka występowania zatorów płatniczych, czy niewypłacalności prawnej odbiorców włączonych do umowy, to jednak nadal spełnia funkcję wsparcia w kontaktach z nierzetelnymi kontrahentami. Co do Kompleksowe połączenie produktów Wierzytelności dłużników, które mieszczą się w limicie kredytowym przyznanym przez ubezpieczyciela (zielone pole) są traktowane jako faktoring pełny, natomiast nadwyżka ponad limit kredytowy (niebieskie pole) traktowana jest jako faktoring niepełny (rys.2). Co jest istotne nie oznacza to jednak, że wierzytelności te ni- Taka konstrukcja produktu pozwala na płynne zarządzanie wierzytelnościami klienta i nie ogranicza wysokości finansowania, jak to ma miejsce w przypadku faktoringu pełnego tylko do wysokości przyznanych dłużnikom limitów kredytowych. Zalety faktoringu mieszanego Zalet faktoringu mieszanego jest wiele. Po pierwsze, jest to kompleksowe rozwiązanie, które jest jednocześnie elastyczne i proste w obsłudze. Nie wprowadza zbędnego obciążenia technicznego po stronie przedsiębiorstw i nie jest obarczone zbyt dużą liczbą stopni decyzyjnych po stronie faktora, wpływających na wysokość finansowania, jak również wielkość przejęcia ryzyka, które w tym wypadku jest skorelowane z polisą ubezpieczenia należności. Po drugie, klient może aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu tej usługi zgodnie ze swoimi Tradycyjny faktoring Dotychczasowe rozwiązania oferowane przez rynek, a zatem faktoring pełny lub niepełny, wymagały od klientów jasnego wyboru produktu dla całego portfela swoich odbiorców włączonych do umowy, co często sprowadzało się do bardzo szczegółowego i manualnego wydzielania kontrahentów pod daną funkcjonalność produktu, a co za tym idzie klient musiał z wyprzedzeniem czasowym dokonywać wyboru, w ramach jakiego rozwiązania chce finansować swojego odbiorcę, a następnie odpowiednio skomunikować taką intencję z faktorem. W efekcie konieczne było zawieranie dwóch odrębnych umów faktoringowych lub sztywnego podziały na dwa różne produkty, co z kolei rodziło dalsze komplikacje związane z odpowiednim zarządzaniem wierzytelnościami (głównie od strony technicznej generowania zestawienia). Autor jest zastępcą dyrektora handlowego ds. faktoringu w firmie Coface

4 FAKTORING DLA MSP 37 Efektywne instrumenty wsparcia sektora MSP Dobry czas dla faktoringu Faktoring jest jednym z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców sposobów na odzyskanie płynności finansowej. Ma charakter doraźny i pozwala na szybkie pozyskanie gotówki na realizację bieżących zobowiązań firmy. Jednak czy jest najskuteczniejszym rozwiązaniem? Sławomir Szarek Z pewnością nie, przede wszystkim dlatego, że nie spowoduje, iż nierzetelni płatnicy zaczną przestrzegać umówionych terminów. W tym celu niezbędna jest prewencja, a w ostateczności klasyczna windykacja, która oddana w ręce profesjonalnego podmiotu z branży zarządzania wierzytelnościami może przynieść długofalowe efekty. Szybki sposób na gotówkę W procesie faktoringu najważniejszy jest czas, czyli moment wystawienia na sprzedaż tzw. koszyka dłużników. Wycena portfela zależy bowiem m.in. od tego, ile czasu upłynęło od daty wymagalności należności. Jest to więc doraźny sposób na przywrócenie płynności finansowej w firmie. Alternatywną formą poprawiającą stan bieżących finansów może być kredyt inwestycyjny. W przeciwieństwie do faktoringu jego pozyskanie Firmy zarządzające należnościami oferują różnorodne narzędzia zarówno weryfikujące kontrahentów jak i mobilizujące partnerów biznesowych do regularnej spłaty swoich zobowiązań. Należą do nich m.in.: monitoring płatności, wywiad gospodarczy, a także działania monitujące i ostrzegające kontrahentów, np. pieczęć prewencyjna. Firma, która profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, na co dzień ma do czynienia z różnymi przyczynami utraty płynności. Krótki wywiad z klientem pozwala jej ocenić czy objęty windykacją kontrahent ma chwilowe problemy z wypłacalnością czy też zaleganie z płatnością to jego sposób na prowadzenie biznesu. Weryfikacja tego stanu jest możliwa poprzez dostęp firm zarządzających należnościami do baz nierzetelnych przedsiębiorców. Zachowanie pozytywnych relacji bezcenne Działania z obszaru prewencji warto powierzyć firmie zewnętrznej, która w swojej ofercie posiada kompleksowe usługi wspomagające zarządzanie ryzykiem oraz dostarczy niezbędnych analiz i rekomendacji dotyczących wiarygodności partnerów i prawdopodobieństwa ich wypłacalności. Współpraca na zasadzie outsourcingu korzystna jest nie tylko ze względu na wiedzę i doświadczenie firm wyspecjalizowanych w zakresie zarządzania ryzykiem. Wartością dodaną jest zachowanie dobrych relacji z kontrahentami, pracownicy danej firmy Usługi faktoringowe z każdym rokiem są coraz bardziej popularne w Polsce. Jak pokazują statystyki, w ciągu trzech kwartałów 2014 r. faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów sfinansowali wierzytelności o wartości ponad 81 mld zł. To ponad 16 proc. więcej niż przed rokiem. Tak wysoka dwucyfrowa dynamika na polskim rynku utrzymuje się od dłuższego czasu. Tomasz Mazurkiewicz Na popularność faktoringu jako źródła finansowania kapitału obrotowego wpływa kilka elementów. Przede wszystkim to dobry sposób dla firm na natychmiastowy zastrzyk gotówki potrzebnej do obrotu oraz poprawę płynności. Dlatego przedsiębiorcy poszukując sposobów wspierających płynność finansową wybierają właśnie tę usługę. Kolejną przesłanką, którą kierują się klienci wybierając faktoring, jest dostępność tego produktu. Przedsiębiorca nie musi osiągać dużych obrotów przede wszystkim powinien oferować produkt lub usługę, która jest powtarzalna i dodatkowo posiadać stałą grupę swoich odbiorców. Firma, żeby móc korzystać z faktoringu, powinna działać na rynku dłużej niż rok. Ważne jest także, aby faktor mógł ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w oparciu Reklama o dane finansowe. Nie ma przy tym znaczenia forma prowadzenia księgowości może to być pełna lub uproszczona księgowość. To wszystko sprawia, że faktoring jest coraz częściej wybierany przez średnie i duże firmy. Dobrym przykładem jest oferta ING Commercial Finance dostosowana do potrzeb tej grupy przedsiębiorstw. Spółka oferuje usługi faktoringowe w zakresie finansowania oraz zarządzania należnościami, zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów oraz redukcji kosztów obsługi wierzytelności. Ta strategia przyczyniła się do wzrostu liczby klientów, głównie z segmentu średnich i dużych firm. W efekcie po trzech kwartałach 2014 r. ING Commercial Finance zajmuje pierwsze miejsce na polskim rynku pod względem wartości obrotów wśród firm faktoringowych oraz udziału w rynku. Autor jest wiceprezesem zarządu ING Commercial Finance Polska SA wiąże się jednak z wieloma formalnościami, które niejednokrotnie trwają kilka miesięcy. Długofalowo, a nie doraźnie Współpraca z firmą zarządzającą należnościami daje dużo szersze możliwości niż jednorazowe zlecenie faktoringu lub kredyt. Szeroko rozumiana prewencja pozwala uchronić firmę przed niewypłacalnymi kontrahentami, których faktur wcale nie trzeba sprzedawać, by otrzymać zastrzyk gotówki. nie są bowiem bezpośrednio zaangażowani w monitoring płatności, czy w przypadku jego nieskuteczności działania mające na celu egzekucję zobowiązania. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku firm z sektora MSP, które współpracują najczęściej ze stałym gronem kontrahentów, a udane relacje biznesowe warunkują dalszy, pozytywny rozwój ich biznesu. Autor jest prezesem zarządu w Grupie Casus Finanse SA

5 38 FAKTORING DLA MSP W procesie faktoringu najważniejszy jest czas, czyli moment wystawienia na sprzedaż tzw. koszyka dłużników. Wycena portfela zależy bowiem m.in. od tego, ile czasu upłynęło od daty wymagalności należności. Jest to więc doraźny sposób na przywrócenie płynności finansowej w firmie. Alternatywną formą poprawiającą stan bieżących finansów może być kredyt inwestycyjny Faktoring z regresem czy małe i średnie firmy mogą sobie pozwolić na to rozwiązanie? Faktoring jako kompleksowe rozwiązanie finansowe pozwalające na regulację strumienia wpływów środków finansowych do przedsiębiorstwa zdobywa coraz większą popularność. Rosnąca wiedza, presja na rozwój oraz konieczność utrzymania płynności sprawiają, że grono zainteresowanych tą usługą poszerza się w każdej grupie przedsiębiorców. Dotyczy to nie tylko dużych spółek, lecz także coraz częściej firm z sektora MSP. Jakub Ananicz Faktoring nie jest usługą jednorodną można wyróżnić kilka form transakcji, w zależności od momentu otrzymania zapłaty czy terminu zawiadomienia dłużnika. Najczęściej wymienianym kryterium jest jednak czynnik ryzyka. Możemy mówić tutaj o faktoringu z regresem, który polega na przekazaniu wierzytelności, ale bez przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązania, musi go pokryć przedsiębiorca. Alternatywą jest faktoring pełny, czyli bez regresu, który łączy się z cesją wierzytelności. Oznacza to, że faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Wówczas, w sytuacji braku spłaty ze strony płatnika faktury, przedsiębiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Rolą wyłącznie faktora jest wyegzekwowanie należności od dłużnika. Zbędne obawy Wiele firm podchodzi z obawami do faktoringu z regresem i uważa go za niekorzystne rozwiązanie ze względu na ryzyko przejęcia długu. Mimo to ten rodzaj usług faktoringowych ma kilka bardzo istotnych zalet. Po pierwsze, ogranicza ryzyko nieściągalności należności, nie obciążając przy tym przedsiębiorcy dodatkowymi opłatami z tytułu przejęcia długu. Jest to efekt prowadzenia dokładnych kontroli kredytowych przez faktorów. Po drugie, wszystkie procedury w przypadku faktoringu z regresem mogą być mniej rygorystyczne dotyczy to m.in. konieczności udokumentowania transakcji. Faktorant nie musi spełniać również licznych warunków dotyczących m.in. czasu, w którym należy zgłosić szkodę, jakie nakłada na firmę faktoringową ubezpieczyciel. Pozostałe benefity, jakie faktorzy mogą zaoferować klientom, to na przykład akceptacja dłuższych terminów i okresów finansowania. Po trzecie, faktor może przyznać finansowanie nawet firmom działającym w branżach uznawanych przez ubezpieczycieli za obciążone zbyt wysokim ryzykiem. Duże korzyści Należy też dodać, że ogromną zaletą jest podpisywanie umowy faktoringowej bez długiej listy wyłączeń i warunków nakładanych przy faktoringu bez regresu przez ubezpieczycieli na faktorów, którzy z kolei przenoszą je dalej na swoich klientów. Warto nadmienić, że korzystając z faktoringu z regresem przy wsparciu profesjonalnej firmy faktoringowej nie trzeba martwić się o proces ściągania należności. Zamiast tracić czas i środki finansowe na windykację, klient może zająć się działalnością operacyjną swojej spółki. Ewolucja rynku Faktoring z regresem posiada wiele istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy zalet, które powinny przemawiać za skorzystaniem z tej formy. Obecnie możemy zaobserwować ewolucję rynku faktoringowego w kierunku obsługi podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rosnące nasycenie rynku w Polsce oznacza coraz bardziej atrakcyjną ofertę dla mniejszych podmiotów, a standaryzacja i uproszczenie części procedur pozwalają na dostosowanie kosztów finansowania do możliwości mikro- i małych firm. Autor jest członkiem zarządu w firmie Faktorama 0 Główne obawy przedsiębiorców z sektora MSP przed skorzystaniem z faktoringu Nie taki faktoring straszny Pomimo rosnącej popularności faktoringu oraz dużej dynamiki wzrostu tej usługi w Polsce wciąż wielu przedsiębiorców ma obawy, aby sięgnąć po to rozwiązanie. W większości nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Grzegorz Pardela Dla przykładu bardzo szkodliwy stereotyp związany jest z początkami funkcjonowania faktoringu, kiedy procedury i obsługa nie były na takim poziomie zaawansowanej informatyzacji jak obecnie. Inne stereotypy szkodzące faktoringowi to również przekonanie o tym, że faktoring jest równoznaczny z windykacją oraz że instytucja finansująca ingeruje w relacje między klientem faktoringowym a jego odbiorcami. Tego rodzaju obawy znikają już w pierwszej fazie testowania tego narzędzia. Firmy faktoringowe budują swoją przewagę konkurencyjną dostosowując wymogi formalne do oczekiwań klientów, skracając czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu finansowania, a także oferując usprawnienia w obsłudze rozliczeń z odbiorcami. Faktoring tańszy od kredytu Jako jedną z barier klienci wskazują koszt usługi faktoringowej. Takie przeświadczenie to najczęściej skutek porównywania faktoringu z kredytem obrotowym. Tymczasem faktoring poza finansowaniem jest zaawansowanym narzędziem wspierającym zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Na etapie wydawania decyzji o finansowaniu faktor dokonuje rzetelnej oceny sytuacji i moralności płatniczej kooperantów, co pozwala uniknąć klientowi ryzyka współpracy z niewypłacalnym kontrahentem. Realizowany w ramach faktoringu monitoring płatności znacząco poprawia terminowość regulowania należności przez odbiorców klienta faktoringowego. Faktor zabezpiecza również pod względem prawnym finansowane transakcje. Utrzymanie wysokiej klasy analityków, prawników i systemów informatycznych przekracza możliwości wielu podmiotów z sektora MSP. W ramach faktoringu instytucja finansowa zapewnia spektrum usług wspierających prowadzenie bezpiecznego biznesu. Biorąc pod uwagę wartość wymienionych usług porównywanie ceny faktoringu z kredytem nie jest zasadne. Jak wybrać optymalne rozwiązanie? Przyglądając się dzisiejszemu rynkowi faktoringowemu powinni szukać rozwiązań, w których nie ma ukrytych czy dodatkowych kosztów zawartych w tabelach opłat, np. za zdarzenia gospodarcze, których klient nie jest w stanie przewidzieć. Przedsiębiorcy oczekują również prostych umów nie zwierających wielostronicowych regulaminów. W tym obszarze spotykamy najwięcej obiekcji. Naszą odpowiedzią jest specjalna oferta dla MSP, gdzie przedsiębiorca otrzymuję jedną czytelną stawkę liniową, z której sam w prosty sposób jest w stanie policzyć całkowity koszt usługi. W naszej konstrukcji klient podpisuje kilkustronicową umowę z czytelną, liniową stawką naliczaną za okres finansowania wierzytelności, bez niespodzianek i ukrytych kosztów. Staramy się, aby przekaz marketingowy był spójny z faktycznie oferowanym rozwiązaniem. A jak pokazują liczne badania to jedna z najczęściej podnoszonych przez klientów obiekcji wobec instytucji finansowych. Autor jest dyrektorem handlowym, członkiem zarządu w firmie Pragma Faktoring SA

6 FAKTORING DLA MSP 39 Potencjał rynku jest duży. W tej chwili z faktoringu korzysta nieco ponad 6 tys. przedsiębiorstw, a według statystyk w Polsce działa ponad 2 mln firm. Możemy więc szacować, że co najmniej 200 tys. przedsiębiorców będzie chciało skorzystać z faktoringu Kolejny rok wzrostu Obroty polskich firm faktoringowych po III kwartałach 2014 r. były wyższe o 12,9 proc. r./r. i osiągnęły wartość 104,2 mld zł. (21 firm należących do PZF wykazało obroty o wartości 81,5 mld zł, 16,3 proc. wzrostu r./r.). Po raz kolejny rynek faktoringu w Polsce rósł szybciej niż cała gospodarka. Obroty polskiego faktoringu stanowią już 1,45 proc. rynku globalnego. Taki obrót stawia polski faktoring na 10 miejscu w Europie*. Wskaźnik penetracji PKB dla faktoringu polskiego osiągnął wartość 8,42 proc. (średnio w Europie 9,5 proc.)**. Mirosław Jakowiecki W 2013 r. usługi faktoringowe w Polsce świadczyło 43 faktorów, wśród nich 27 przedsiębiorstw niebankowych prowadzących działalność faktoringową oraz 16 banków komercyjnych, które obok statutowej działalności zajmowały się faktoringiem. Czternaście firm miało swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego, osiem śląskiego i po jednej w województwach: łódzkim, dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim i małopolskim. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 45 oddziałów, przedstawicielstw i filii. Cała polska branża zatrudnia około 1,2 tys. osób. Odnotujmy, że 53 proc. rynku obejmują faktorzy niebankowi, a 47 proc. banki. Najbardziej dynamiczny sektor finansowy Faktoring jest najszybciej rosnącym segmentem rynku usług finansowych w Polsce. Od wielu lat wykazuje stałą, wysoką dynamikę wzrostu, w ciągu ostatnich jedenastu lat rynek wzrósł czternastokrotnie. Z faktoringu korzystają wszystkie branże. W 2013 r. 32 proc. klientów pochodziło z branży przemysłowej, 31 proc. handlowej, 9,4 proc. usługowej, 8,1 proc. transportowej i 7,6 proc. z branży budowlanej***. Dla wielu klientów faktoring jest usługą pierwszego wyboru. Rekordowe wyniki Po III kw r. liczba faktorantów wzrosła do (wzrost o 18,7 proc. r./r.), a kontrahentów do (wzrost o 19,7 proc. r./r.). 52 proc. obrotów zrealizowano w ramach usługi faktoringu niepełnego (wartość mld zł), zaś pozostałe Rysunek 1. Obroty faktoringu w Polsce w latach 2011 III kw (w mld zł) ,9 88,7 81,8 113,1 96,6 130,9 81,5 104, Q 2014 PZF cały rynek Rysunek 3. Obroty faktoringu eksportowego i importowego w Polsce w okresie 2011 III kw (w mld zł) 48 proc. w ramach faktoringu pełnego (wartość mld zł). Jest to trend odwrotny niż na większości rozwiniętych rynków faktoringowych. W 2014 r. polscy faktorzy współpracują najczęściej z faktorami z krajów Beneluxu, Czech, Rumunii, Słowacji, Francji, Włoch, Reklama 13,3 1,1 1,2 1,7 1,2 Faktoring jest najszybciej rosnącym segmentem rynku usług finansowych w Polsce. Od wielu lat wykazuje stałą, wysoką dynamikę wzrostu, w ciągu ostatnich jedenastu lat rynek wzrósł czternastokrotnie 15,9 18,4 f. importowy f. eksportowy 15,4 Źródło: PZF Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Turcji. Stopniowo rozszerza się współpraca z faktorami z Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych. Spodziewane tendencje Odnotowane trendy dowodzą, że polski rynek wchodzi w fazę dojrzałą. Faktorzy oferują szeroką gamą produktów w niczym nie ustępujących światowym standardom. Potencjał rynku jest duży. W tej chwili z faktoringu korzysta nieco ponad 6 tys. przedsiębiorstw, a według statystyk w Polsce działa ponad 2 mln firm. Możemy więc szacować, że co najmniej 200 tys. przedsiębiorców będzie chciało skorzystać z faktoringu. W chwili obecnej otoczenie ekonomiczne tworzy korzystną sytuację dla faktoringu. Gospodarka polska będzie rosła. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polski PKB może wzrosnąć w 2014 r. o około 3,5 proc. Autor jest przewodniczącym komitetu wykonawczego PZF, prezesem zarządu Pekao Faktoring *FCI. Accumulative Turnover Figures for All FCI Members Compared to Worldwide Factoring. Press release. 8 April 2014 ** IFGroup, Global Industry Activity Report 2013 *** GUS, lipiec 2014 Źródło: Statystyki PZF (patrz: oraz badania autora (dane za 3 III 2014 r.). Rysunek 2. Struktura obrotów wg formy usług 3Q faktoring pełny vs faktoring niepełny 42527; 52% 39028; 48% f. pełny f. niepełny Źródło: PZF.

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Popyt na faktoring stale rośnie

Popyt na faktoring stale rośnie Warszawa, 25 października 2017 r. Popyt na faktoring stale rośnie Po trzech kwartałach 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu nie zwalnia tempa

Rynek faktoringu nie zwalnia tempa Warszawa, 17 lipca 2017 r. Rynek faktoringu nie zwalnia tempa W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Faktoring. e-book. Norbert Lenart

Faktoring. e-book. Norbert Lenart Faktoring e-book Norbert Lenart SPIS TREŚCI 1. Co to jest faktoring i na czym polega?...3 2. Nowy rodzaj finansowania dla firm faktoring...5 3. Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium podziału przedmiotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Produkcji Rolnej we współpracy ze spółką faktoringową SGB Banku. Santok, 24 lutego 2017r.

Finansowanie Produkcji Rolnej we współpracy ze spółką faktoringową SGB Banku. Santok, 24 lutego 2017r. Finansowanie Produkcji Rolnej we współpracy ze spółką faktoringową SGB Banku Santok, 24 lutego 2017r. O Nas Jesteśmy spółką finansową z polskim kapitałem, związaną ze Spółdzielczą Grupą Bankową SGB. Nasza

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

ABC Faktoringu. Poradnik dla przedsiębiorców. Dragon Finance Sp. z o.o., Warszawa 2017 r.

ABC Faktoringu. Poradnik dla przedsiębiorców. Dragon Finance Sp. z o.o., Warszawa 2017 r. ABC Faktoringu Poradnik dla przedsiębiorców Co przedsiębiorca powinien wiedzieć zanim zdecyduję się na skorzystanie z oferty faktoringu Dragon Finance Sp. z o.o., Warszawa 2017 r. Co to jest? Faktoring

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY W 1H 17 r. był kontynuowany dwucyfrowy wzrost rynku u rozwój rynku u odbywał się w warunkach dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw, w tym korzystnej sytuacji płynnościowej

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Krajowi faktorzy kontynuują dynamiczny wzrost

Krajowi faktorzy kontynuują dynamiczny wzrost Warszawa, 20 kwietnia 2017 r. Informacja prasowa Krajowi faktorzy kontynuują dynamiczny wzrost Klienci firm faktoringowych powierzyli w I kwartale 2017 r. podmiotom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r.

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF bliskie rekordowego poziomu 100 miliardów

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Płacenie faktury w terminie to w naszym kraju rozrzutnośd (Źródło - jeden z opiniotwórczych

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa. Abonament Standard. Administrative Service Ul. Prusa 44, Wrocław tel:

Oferta Handlowa. Abonament Standard. Administrative Service Ul. Prusa 44, Wrocław tel: Oferta Handlowa Abonament Standard Administrative Service Ul. Prusa 44,50-319 Wrocław tel: 537426932 Email: serwisbiurowroclaw@gmail.com Jeżeli Posiadasz kontrahentów,którzy nieterminowo regulują swoje

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016 Pragma Faktoring SA I półrocze 2016 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE ZNACZY BEZPIECZNIE FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIE RYZYKA KREDYTU KUPIECKIEGO

SKUTECZNIE ZNACZY BEZPIECZNIE FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIE RYZYKA KREDYTU KUPIECKIEGO SEMINARIUM : WSPÓŁPRACA Z FRANCJĄ SKUTECZNIE ZNACZY BEZPIECZNIE FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIE RYZYKA KREDYTU KUPIECKIEGO PAWEŁ TOMALA, DARIUSZ NOWACZYŃSKI 10 marca 2016r., Lublin JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU 1 Główne spółki Grupy Pragma Inkaso S.A. Pragma Inkaso SA 84% Pragma Faktoring SA 58% docelowo 71,5% Lease Link Sp. z o.o. 2 Pragma

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services. Wspieramy rozwój firm na całym świecie

Bibby Financial Services. Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Wspieramy przedsiębiorców, którzy: poszukują elastycznego źródła finansowania chcą szybko uzyskać gotówkę za sprzedaŝ swoich towarów lub

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej

Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Nie stój w kolejce po swoje pieniądze! Windykacja należności od wezwania do egzekucji komorniczej Podstawowe informacje o e-kancelarii Ponad 11 lat doświadczenia na rynku windykacji Jesteśmy jednym z czołowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Historia 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Czerwiec 2007 publiczna emisja akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Historia Premium

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

FAKTORING I POŻYCZKA JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW. KONFERENCJA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 26.09.2011 Warszawa

FAKTORING I POŻYCZKA JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW. KONFERENCJA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 26.09.2011 Warszawa FAKTORING I POŻYCZKA JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW KONFERENCJA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 26.09.2011 Warszawa Faktoring i pożyczka jako alternatywne dla kredytu formy finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Miękkie zarządzanie należnościami

Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Miękkie zarządzanie należnościami 2014-07-21 11:35:58 Monitoring wierzytelności - radykalna poprawa bezpieczeństwa firmy - Miękkie zarządzanie należnościami AUTOR: Artykuł Redakcyjny Miękkie zarządzanie należnościami Zatory płatnicze nie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

PAKIET USŁUG FINANSOWYCH

PAKIET USŁUG FINANSOWYCH PAKIET USŁUG FINANSOWYCH Aniemax Capital Sp. z o.o. oferuje Państwu kompleksowe usługi finansowe. Aktywność na rynku i nasze doświadczenie pozwala na prowadzenie obsługi w sposób profesjonalny i zgodny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FAKTORING SA NA LATA

STRATEGIA FAKTORING SA NA LATA STRATEGIA FAKTORING SA NA LATA 2017-2020 Wiarygodny i doświadczony partner Finansowanie małych i średnich firm Kompleksowość produktowa w jednym miejscu ŁĄCZYMY TECHNOLOGIĘ Z USŁUGAMI FINANSOWYMI DLA FIRM

Bardziej szczegółowo

Firma Windykacyjna DELEGAT

Firma Windykacyjna DELEGAT Oferta Firmy DELEGAT. MATERIAŁ POUFNY str. 1 SPIS TREŚCI Oświadczenie o zachowaniu poufności Str. 3 Kilka słów o Firmie DELEGAT Str. 4 Windykacja Polubowna Str. 5 Propozycja cenowa w zakresie windykacji

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014. Katowice, 25.08.2014 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014. Katowice, 25.08.2014 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 30.06.2014 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. kompendium

FAKTORING. kompendium FAKTORING kompendium 1 Definicja faktoringu Faktoring to usługa finansowa polegającą na wykupie przez faktora (bank lub instytucję finansową) od faktoranta (przedsiębiorstwa) nieprzeterminowanych wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Mamy u siebie firmę, z którą współpracujemy od piętnastu lat i przeszliśmy z nią przez dwa kryzysy. Nigdy nie odebraliśmy parasola.

Mamy u siebie firmę, z którą współpracujemy od piętnastu lat i przeszliśmy z nią przez dwa kryzysy. Nigdy nie odebraliśmy parasola. , Prezes Zarządu ING Commercial Finance Polska SA Sądzę, że teza iż faktoring nie jest znany nie przystaje do rzeczywistości. Usługa faktoringu oferowana przez profesjonalne instytucje faktoringowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo