KOSZTORYS OFERTOWY 04/03/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY 04/03/2010"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY 04/03/2010 Obiekt ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DOMU STRAśAKA NA CENTRUM PRACY TWÓRCZEJ W KRAMSKU ZAPLECZE - KUCHNIA Budowa UL. RYNEK KRAMSK NR 242/2 Inwestor GMINA KRAMSK ul. RYNEK 4a KRAMSK Poziom cen IV Kw 2009 Konin 28 kwiecień 2010 r. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoŝa 50

2 PRZEDMIAR Strona 2/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR /10 2 KNR /04 3 KNR /15 4 KNR /02 5 KNR /05 6 KNR /04 7 KNR /07 8 KNR /01 9 KNR /08 10 KNR /04 11 KNR /09 12 KNR /10 BUDYNEK ISTNIEJĄCY ROBOTY ROZBIÓRKOWE Wykucie z muru drzwi metalowych o powierzchni ponad 2m2 kuchnia 0,90*2,00*2 m2 3,600 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 2m2 razem m2 3,600 3 szt 3,000 razem szt 3,000 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek I pięto zaplecze (6,15+4,65)*2*2,00-0,80*2,00*2 m2 40,000 razem m2 40,000 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Ipiętro zaplecze 7,46*2,37*0,25-0,90*2,00*3*0,25 m3 3,070 2,90*2,37*0,25*2 m3 3,437 razem m3 6,507 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej Ipiętro 1,00*2,00*0,25 m3 0,500 1,50*0,20*0,25 m3 0,075 razem m3 0,575 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej zaplecze 7,46*6,15 m2 45,879 podesty 2,21*4,45*4 m2 39,338 razem m2 85,217 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej zaplecze 4,65*6,15 m2 28,598 razem m2 28,598 Rozbiórka podkładu pod posadzkę pom. socjalne 6,15*4,65*0,13 m3 3,718 7,46*6,15*0,13 m3 5,964 razem m3 9,682 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach z zaprawy cementowo-wapiennej pom. socjalne 6,15*4,65 m2 28,598 7,46*6,15 m2 45,879 razem m2 74,477 Usunięcie z budynku gruzu poz. 3 40*0,02 m3 0,800 poz.4 6,507 m3 6,507 poz,5 0,575 m3 0,575 poz.6 85,217*0,08 m3 6,817 poz. 7 28,598*0,03 m3 0,858 poz. 8 9,682 m3 9,682 poz.9 74,477*0,025 m3 1,862 razem m3 27,101 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 27,101 m3 27,101 razem m3 27,101 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km- dalsze 5 km (Krotność= 5) 27,101 m3 27,101 razem m3 27, Opłata za składowisko komunalne i utylizacje 27,101 m3 27,101 razem m3 27,101 ŚCIANKI DZIAŁOWE

3 PRZEDMIAR Strona 3/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 14 KNR /02 15 KNR /01 16 KNR /02 17 KNR /01 18 KNR /03 19 KNNR /03 20 KNR K /04 21 KNR K /03 22 KNR K /04 23 KNR K /06 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o grubości 11,5cm 4,45*3,00 m2 13,350 (4,40+3,20+1,69)*3,00-0,90*2,00*3 m2 22,470 razem m2 35,820 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4 cegły Ipiętro 3,10*3,00-0,90*2,00*2 m2 5,700 razem m2 5,700 Ściany działowe z płyty warstwowej gr. 10 cm zaplecze (1,83*2+3,49)*3,00-0,90*2,00 m2 19,650 (2,20*2+3,32)*3,00-0,90*2,00 m2 21,360 (2,87*2+2,17+0,90)*3,00-0,90*2,00*2 m2 22,830 razem m2 63,840 Zamurowania otworów Zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,00*0,25 m3 0,450 razem m3 0,450 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłoŝach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,90*2,00*2 m2 3,600 razem m2 3,600 TYNKI WEWNĘTRZNE Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian I 2,27*2,70*2 m2 12,258 2,33*2,70*2-0,80*2,00*2 m2 9,382 7,255*2,70*2 m2 39,177 razem m2 60,817 Gruntowanie jednokrotne podłoŝa pod wykonanie izolacji 2,/3 (5,94+4,65)*2*2,80-0,90*2,00 m2 57,504 2/4 (3,94+1,83)*2,80-0,90*2,00 m2 14,356 2/5 (1,20+0,90)*2*2,80-0,90*2,00 m2 9,960 2/6 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/7 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/8 (1,69+1,10)*2*2,80-0,90*2,00 m2 13,824 2/9 (2,87+1,69)*2*2,80-0,90*2,00 m2 23,736 razem m2 176,260 Wyrównanie podłoŝa pod wykonanie izolacji przy średniej głębokości ubytków do 5mm na powierzchni pionowej 2,/3 (5,94+4,65)*2*2,80-0,90*2,00 m2 57,504 2/4 (3,94+1,83)*2,80-0,90*2,00 m2 14,356 2/5 (1,20+0,90)*2*2,80-0,90*2,00 m2 9,960 2/6 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/7 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/8 (1,69+1,10)*2*2,80-0,90*2,00 m2 13,824 2/9 (2,87+1,69)*2*2,80-0,90*2,00 m2 23,736 razem m2 176,260 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 2,/3 (5,94+4,65)*2*2,80-0,90*2,00 m2 57,504 2/4 (3,94+1,83)*2,80-0,90*2,00 m2 14,356 2/5 (1,20+0,90)*2*2,80-0,90*2,00 m2 9,960 2/6 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/7 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/8 (1,69+1,10)*2*2,80-0,90*2,00 m2 13,824 2/9 (2,87+1,69)*2*2,80-0,90*2,00 m2 23,736 razem m2 176,260 Wykonanie warstwy kontaktowej

4 PRZEDMIAR Strona 4/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 24 KNR K /03 25 KNR BC /01 26 KNR BC /02 27 KNR BC /05 28 KNR BC /01 29 KNR BC /02 2,/3 (5,94+4,65)*2*2,80-0,90*2,00 m2 57,504 2/4 (3,94+1,83)*2,80-0,90*2,00 m2 14,356 2/5 (1,20+0,90)*2*2,80-0,90*2,00 m2 9,960 2/6 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/7 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/8 (1,69+1,10)*2*2,80-0,90*2,00 m2 13,824 2/9 (2,87+1,69)*2*2,80-0,90*2,00 m2 23,736 razem m2 176,260 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x25cm w technologii ATLAS 2,/3 (5,94+4,65)*2*2,80-0,90*2,00 m2 57,504 2/4 (3,94+1,83)*2,80-0,90*2,00 m2 14,356 2/5 (1,20+0,90)*2*2,80-0,90*2,00 m2 9,960 2/6 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/7 (2,20+3,20)*2*2,80-0,90*2,00 m2 28,440 2/8 (1,69+1,10)*2*2,80-0,90*2,00 m2 13,824 2/9 (2,87+1,69)*2*2,80-0,90*2,00 m2 23,736 razem m2 176,260 PODŁOGI I POSADZKI Podkład posadzkowy szybkowiąŝący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy sczepnej 2/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 2/10 11,28 m2 11,280 razem m2 72,180 Podkład posadzkowy szybkowiąŝący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy nośnej grubości 10mm (proporcja mieszania AZO-EZ2 i piasku 1:4) 2/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 2/10 11,28 m2 11,280 razem m2 72,180 Podkład posadzkowy szybkowiąŝący ASOFLOOR-EZ2 - pogrubienie o 5,0mm (proporcja mieszania AZO-EZ2 i piasku 1:4) 2/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 2/10 11,28 m2 11,280 razem m2 72,180 Posadzka przemysłowa cienkowarstwowa gładka z barwionej Ŝywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB 2/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 2/10 11,28 m2 11,280 razem m2 72,180 Posadzka przemysłowa z barwionej Ŝywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - dodatek za następne lakierowanie 2/3 27,62 m2 27,620

5 PRZEDMIAR Strona 5/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 30 KNNR /02 31 KNNR /01 32 KNNR /03 33 KNR /09 34 KNR /09 35 NNRNKB /02 36 KNR /06 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 2/10 11,28 m2 11,280 razem m2 72,180 STOLARKA DRZWIOWA OścieŜnice drewniane regulowane 0,80*2,00*1 m2 1,600 0,90*2,00*5 m2 9,000 razem m2 10,600 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 0,80*2,00*1 m2 1,600 0,90*2,00*5 m2 9,000 razem m2 10,600 Drzwi stalowe pełne do chłodni 0,90*2,00*3 m2 5,400 razem m2 5,400 Malowanie Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sufity 2/1 33,39 m2 33,390 2/2 8,01 m2 8,010 2,/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 razem m2 102,300 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ściany 2/1 (4,45+9,21)*2*2,80 m2 76,496 2/2 (3,11+3,44)*2*2,80-0,90*2,00 m2 34,880 2,/3 (5,94+4,65)*2*0,60 m2 12,708 2/5 (1,20+0,90)*2*0,60 m2 2,520 2/7 (2,20*2+3,20)*0,60 m2 4,560 2/8 (1,69+1,10)*2*0,60 m2 3,348 razem m2 134,512 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 2/1 (4,45+9,21)*2*2,80 m2 76,496 2/2 (3,11+3,44)*2*2,80-0,90*2,00 m2 34,880 2,/3 (5,94+4,65)*2*0,60 m2 12,708 2/5 (1,20+0,90)*2*0,60 m2 2,520 2/7 (2,20*2+3,20)*0,60 m2 4,560 2/8 (1,69+1,10)*2*0,60 m2 3,348 razem m2 134,512 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2/1 33,39 m2 33,390 2/2 8,01 m2 8,010 2,/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040

6 PRZEDMIAR Strona 6/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 37 KNR /04 38 KNNR /06 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 razem m2 102,300 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 2/1 (4,45+9,21)*2*2,80 m2 76,496 2/2 (3,11+3,44)*2*2,80-0,90*2,00 m2 34,880 2,/3 (5,94+4,65)*2*0,60 m2 12,708 2/5 (1,20+0,90)*2*0,60 m2 2,520 2/7 (2,20*2+3,20)*0,60 m2 4,560 2/8 (1,69+1,10)*2*0,60 m2 3,348 razem m2 134,512 Malowanie tyków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 2/1 33,39 m2 33,390 2/2 8,01 m2 8,010 2,/3 27,62 m2 27,620 2/4 6,38 m2 6,380 2/5 1,08 m2 1,080 2/6 7,97 m2 7,970 2/7 7,04 m2 7,040 2/8 5,28 m2 5,280 2/9 5,53 m2 5,530 2/1 (4,45+9,21)*2*2,80 m2 76,496 2/2 (3,11+3,44)*2*2,80-0,90*2,00 m2 34,880 2,/3 (5,94+4,65)*2*0,60 m2 12,708 2/5 (1,20+0,90)*2*0,60 m2 2,520 2/7 (2,20*2+3,20)*0,60 m2 4,560 2/8 (1,69+1,10)*2*0,60 m2 3,348 razem m2 236,812

7 Kosztorys Strona 7/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena BUDYNEK ISTNIEJĄCY ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR /10 Wykucie z muru drzwi metalowych o powierzchni ponad 2m2 3,6 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,63 2,268 2 KNR /04 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 2m2 3 szt Robotnicy gr.i r-g 1,16 3,480 3 KNR /15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 40 m2 Robotnicy gr.i r-g 1,38 55,200 4 KNR /02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,507 m3 Cieśle gr.ii r-g 0,17 1,106 Robotnicy gr.i r-g 7,1 46,200 5 KNR /05 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 0,575 m3 Robotnicy gr.i r-g 9,74 5,601 6 KNR /04 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej 85,217 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,84 71,582 7 KNR /07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 28,598 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,92 26,310 8 KNR /01 Rozbiórka podkładu pod posadzkę 9,682 m3 Robotnicy gr.i r-g 13,81 133,708 9 KNR /08 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach z zaprawy cementowo-wapiennej 74,477 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,62 46, KNR /04 Usunięcie z budynku gruzu 27,101 m3

8 Kosztorys Strona 8/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.i r-g 4,54 123, KNR /09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 27,101 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,39 37,670 Samochód skrzyniowy 5t (1) m-g 0,72 19, KNR /10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1kmdalsze 5 km (Krotność= 5) 27,101 m3 Samochód skrzyniowy 5t (1) m-g 0,02 2, Opłata za składowisko komunalne i utylizacje 27,101 m3 RAZEM: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Pozycje uproszczone Razem element ŚCIANKI DZIAŁOWE 14 KNR /02 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o grubości 11,5cm 35,82 m2 Murarze gr.iii r-g 0,6 21,492 Cieśle gr.ii r-g 0,1 3,582 Robotnicy gr.i r-g 0,21 7,522 Zaprawa m3 0,007 0,251 Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm szt 8,14 291,575 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,09 3, KNR /01 Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4 cegły 5,7 m2 Murarze gr.iii r-g 0,6 3,420 Cieśle gr.ii r-g 0,09 0,513 Robotnicy gr.i r-g 0,32 1,824 Cegła budowlana pełna szt 28,6 163,020 Zaprawa m3 0,011 0,063 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,1 0, KNR /02 Ściany działowe z płyty warstwowej gr. 10 cm 63,84 m2

9 Kosztorys Strona 9/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.ii r-g 0, ,178 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.iii r-g 0, ,374 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.iv r-g 0, ,178 płyta warstwowa gr. 10 cm - ściana m2 1,20 76,608 konstrukcja stalowa kg 4,58 292,387 śuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0893 5,701 Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW) m-g 0,0446 2,847 Przyczepa dłuŝycowa 10t m-g 0,0446 2,847 Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 0, ,120 RAZEM: ŚCIANKI DZIAŁOWE Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element Zamurowania otworów 17 KNR /01 Zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,45 m3 Murarze gr.ii r-g 6,89 3,101 Cieśle gr.ii r-g 0,25 0,113 Robotnicy gr.i r-g 8,23 3,704 Cegła budowlana pełna szt ,400 Cement portlandzki 35 kg 61,8 27,810 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 15,525 Piasek do zapraw m3 0,322 0,145 Woda m3 0,152 0,068 pomocnicze % 1,5 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,203 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 0, KNR /03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłoŝach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 3,6 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0,64 2,304 Robotnicy gr.ii r-g 0,09 0,324 Robotnicy gr.i r-g 0,44 1,584 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,019 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0048 0,017 Piasek do zapraw m3 0,0266 0,096 Woda m3 0,0067 0,024 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,180 RAZEM: Zamurowania otworów Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element

10 Kosztorys Strona 10/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena TYNKI WEWNĘTRZNE 19 KNNR /03 Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian 60,817 m2 Robotnicy r-g 0,592 36,004 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,164 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0206 1,253 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 0,128 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0383 2, KNR K /04 Gruntowanie jednokrotne podłoŝa pod wykonanie izolacji 176,26 m2 Robotnicy r-g 0,06 10,576 Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 19, KNR K /03 Wyrównanie podłoŝa pod wykonanie izolacji przy średniej głębokości ubytków do 5mm na powierzchni pionowej 176,26 m2 Robotnicy r-g 0,14 24,676 Zaprawa wyrównująca ATLAS kg 8, ,584 Woda m3 0,002 0,353 pomocnicze % 1,5 22 KNR K /04 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 176,26 m2 Robotnicy r-g 0,22 38,777 Folia wodoszczelna ATLAS WODER E kg 1,50 264,390 pomocnicze % 2,5 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,004 0, KNR K /06 Wykonanie warstwy kontaktowej 176,26 m2 Robotnicy r-g 0,18 31,727 Zaprawa do warstwy kontaktowej ATLAS ADHER kg 1,20 211,512 Woda m3 0,001 0, KNR K /03 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x25cm w technologii ATLAS 176,26 m2 Robotnicy r-g 1,30 229,138 Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm m2 1,05 185,073 Zaprawa klejowa ATLAS kg 6, ,560 Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 0,40 70,504 Woda m3 0,002 0,353 pomocnicze % 1,5

11 Kosztorys Strona 11/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Wyciąg m-g 0,03 5,288 RAZEM: TYNKI WEWNĘTRZNE Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element PODŁOGI I POSADZKI 25 KNR BC /01 Podkład posadzkowy szybkowiąŝący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy sczepnej 72,18 m2 Robotnicy r-g 0,13 9,383 ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa kg 0,15 10,827 ASO-EZ2 - spoiwo na bazie cementu i specjalnych dodatków do kg 0,8 57,744 wytwarzania szybkosprawnych jastrychów Piasek kwarcowy o granulacji 0-4mm do jastrychów kg 0,4 28,872 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 0,002 0,144 Środek transportowy m-g 0,002 0, KNR BC /02 Podkład posadzkowy szybkowiąŝący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy nośnej grubości 10mm (proporcja mieszania AZO-EZ2 i piasku 1:4) 72,18 m2 Robotnicy r-g 0,56 40,421 ASO-EZ2 - spoiwo na bazie cementu i specjalnych dodatków do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów kg 4,4 317,592 Piasek kwarcowy o granulacji 0-4mm do jastrychów kg 17, ,368 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 0,015 1,083 Środek transportowy m-g 0,03 2, KNR BC /05 Podkład posadzkowy szybkowiąŝący ASOFLOOR-EZ2 - pogrubienie o 5,0mm (proporcja mieszania AZO-EZ2 i piasku 1:4) 72,18 m2 Robotnicy r-g 0,09 6,496 ASO-EZ2 - spoiwo na bazie cementu i specjalnych dodatków do kg 2,2 158,796 wytwarzania szybkosprawnych jastrychów Piasek kwarcowy o granulacji 0-8mm do jastrychów kg 8,8 635,184 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 0,004 0,289 Środek transportowy m-g 0,004 0, KNR BC /01 Posadzka przemysłowa cienkowarstwowa gładka z barwionej Ŝywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB 72,18 m2 Robotnicy r-g 0,32 23,098 ASODUR GMB - Ŝywica epoksydowa kg 0,61 44,030

12 Kosztorys Strona 12/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm kg 1,5 108,270 ASODUR-FB - Ŝywica epoksydowa kg 1,015 73,263 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 0,001 0,072 Środek transportowy m-g 0,001 0, KNR BC /02 Posadzka przemysłowa z barwionej Ŝywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - dodatek za następne lakierowanie 72,18 m2 Robotnicy r-g 0,07 5,053 ASODUR-FB - Ŝywica epoksydowa kg 0,508 36,667 pomocnicze % 1 RAZEM: PODŁOGI I POSADZKI Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element STOLARKA DRZWIOWA 30 KNNR /02 OścieŜnice drewniane regulowane 10,6 m2 Robotnicy r-g 1,75 18,550 OścieŜnice drewniane regulowane m2 1 10,600 Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,371 Kołki rozporowe szt 6 63,600 pomocnicze % 15 Wyciąg m-g 0,01 0, KNNR /01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 10,6 m2 Robotnicy r-g 0,51 5,406 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 10,600 Wyciąg m-g 0,04 0, KNNR /03 Drzwi stalowe pełne do chłodni 5,4 m2 Robotnicy r-g 3,36 18,144 Drzwi stalowe pełne chłodnicze m2 1 5,400 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,03 0,162 RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk

13 Kosztorys Strona 13/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Razem Razem element Malowanie 33 KNR /09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sufity 102,3 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,092 9,412 Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 2,251 Wapno suchogaszone t 0, ,090 Piasek do zapraw m3 0,001 0,102 pomocnicze % 2 34 KNR /09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ściany 134,512 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,092 12,375 Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 2,959 Wapno suchogaszone t 0, ,118 Piasek do zapraw m3 0,001 0,135 pomocnicze % 2 35 NNRNKB /02 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 134,512 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,08 10,761 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 29,593 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,002 0,269 Środek transportowy (1) m-g 0,003 0, KNR /06 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 102,3 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0, ,933 Cieśle gr.ii r-g 0,0361 3,693 Robotnicy gr.i r-g 0,0175 1,790 Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 255,750 Gips budowlany kg 1,5 153,450 Woda m3 0,0027 0,276 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0029 0,297 Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0, KNR /04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 134,512 m2 Tynkarze gr.iii r-g 0, ,705 Cieśle gr.ii r-g 0,018 2,421 Robotnicy gr.i r-g 0,0177 2,381 Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 336,280 Gips budowlany kg 1,5 201,768 Woda m3 0,0027 0,363

14 Kosztorys Strona 14/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0029 0,390 Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0, KNNR /06 Malowanie tyków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 236,812 m2 Robotnicy r-g 0,189 44,757 Farba emulsyjna dm3 0, ,432 pomocnicze % 1,5 RAZEM: Malowanie Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element OGÓŁEM Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

15 TABELA ELEMENTÓW Strona 15/16 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Inne Ogółem BUDYNEK ISTNIEJĄCY ROBOTY ROZBIÓRKOWE ŚCIANKI DZIAŁOWE Zamurowania otworów TYNKI WEWNĘTRZNE PODŁOGI I POSADZKI STOLARKA DRZWIOWA Malowanie Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

16 Zastosowane katalogi Strona 16/16 Lp Katalog Wydanie Liczba poz. 1 KNNR 2 wyd.i KNR 0-27 wyd.i KNR 2-02 wyd.v KNR 2-05 wyd.iv KNR 4-01 wyd.iii KNR BC-02 wyd.ip KNR K-31 wyd.i KNR K-32 wyd.i NNRNKB

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty budowlane grupa II poziom parteru pomieszczenie sypialni Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 07-03b. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont części Prokuratury

Przedmiar 07-03b. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont części Prokuratury Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar 07-03b Remont części Prokuratury Obiekt Budowa Prokuratura Rejonowa w Malborku, Plac Słowiański 6 Inwestor Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 35 w Koninie Budowa: Konin; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 35 Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Konin Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Krzysztof Kościelski

PRZEDMIAR ROBÓT. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Krzysztof Kościelski Załącznik nr 2 do zaproszenia Załącznik nr 4 do zaproszenia Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk ul. S. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Remont placu pod altanę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk Załącznik Załącznik nr 2 do nr zaproszenia 3 do zaproszenia Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk ul. S. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Naprawa murku przy placu

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 12/12

Tabela elementów Strona 12/12 Tabela elementów Strona 12/12 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Wydzielenie klatek schodowych Prace montażowe Tynki i okładziny wewnętrzne malowanie Razem Kosztorys Strona 11/12 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy (nakładczy)

Kosztorys ślepy (nakładczy) Kosztorys ślepy (nakładczy) Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Szkół Ogólnokrzatałcących nr 5 ul.sikornik 5 44-100 Gliwice Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru.

Kosztorys Ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Budynek Przychodni Lekarskiej w Kowalach Oleckich. Remont parteru. Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Ślepy Obiekt Budowa Inwestor Kowale Oleckie Gmina Kowale Oleckie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Sporządził Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78

Przedmiar robót. Remont natrysków i toalet. Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 32 Lokalizacja: Kraków, ul.królowej Jadwigi 78 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Natryski 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Kod CPV 45214230-1 Budowa 87-140 ChełmŜa,ul. kard. Wyszyńskiego 7, Zespół Szkół Specjalnych Inwestor Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 18 ; 22-400 Zamoś Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Piaskowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY 01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Szlenkierów 17

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 8 22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach. ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Wykonanie robót budowlanych w jadalni na parterze w budynku niskim Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ul. Portowa 22,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 03/03/2010

KOSZTORYS OFERTOWY 03/03/2010 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY 03/03/2010 Obiekt ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DOMU STRAśAKA NA CENTRUM PRACY TWÓRCZEJ W KRAMSKU Budowa UL. RYNEK 44 62-511 KRAMSK

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 Data: 2009-02-09 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 20,22; 12-22-400 Zamość Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul. Peowiaków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót BRANŻA BUDOWLANA - PRZEBUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO WRAZ Z WĘZŁEM SANITARNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘKORAJU GM. MOSZCZENICA - SANITARIATY Budowa: 97-310 Moszczenica

Bardziej szczegółowo

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6

Szczgółowy kosztorys ofertowy Remont klatek schodowych - budynek mieszkalny ul. Akademicka 6 Szczgółowy kosztorys ofertowy Data: 2016-08-10 Budowa: Remont klatek - szt. 2 Obiekt: Akademicka 6 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.o. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ.2 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY CZ2 Data: 2009-03-05 Budowa: ROBOTY ODTWORZENIOWE BUDOWLANE Obiekt: Żeromskiego 14,16 ; 22-400 Zamoś Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zamościu ul Peowiaków 8 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 8

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 8 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Kościuszki 8 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Przedmiar Strona 2/5 1 KNR 4-01 0818/05 2 KNR 4-01 0811/07 3 KNKRB 3 0801/05 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi

Przedmiar robót. Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi Przedmiar robót Modernizacja budynku Remizy OSP w Łużnej-wymiana okien i drzwi Obiekt Budowa 38-322 Łużna, dz. nr 815/23, 815/24 Inwestor Gmina Łużna Kosztorys sporządzono metodą szczegółową (formuła II)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Kościuszki 4 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: ul. Żeromskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Słownie: zł KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor Poradnia Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Substancji Psychoaktywnych Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r Przedmiar robót Obiekt, rodzaj robót Przebudowa pomieszczeń łażni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych Budowa Sułkowice ul.1-go Maja 66 Inwestor Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śl. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Termomodernizacja elewacji 45111100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI : 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kolejowa 24 B INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Ewa Felsztyńska-Korpalska DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Ewa Felsztyńska-Korpalska DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄśKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont obory w Gospodarstwie INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ADRES INWESTORA : Wrocław ul.mikulicza-radeckiego BRANśA : 000000- roboty budowlane SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN

Załącznik nr 8 B. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny AL. PIASTÓW 17 ; SZCZECIN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIARY AL. PIASTÓW 17 ; 70-310 SZCZECIN Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNU PRZECHOWALNICTWA PRÓBEK KATEDRY OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Roboty remontowo-budowlane Data: 2013-02-06 Budowa: Przebudowa pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Załącznik nr 9e KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont Bieżący Łazienek w budynkach A, B, C przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz użytkowanych przez Ministerstwo w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Bazyliańska 19

Kosztorys ofertowy. Malowanie klatki schodowej - Bazyliańska 19 Kosztorys ofertowy Data: 2013-07-04 Budowa: Malowanie klatki schodowej Obiekt: Bazyliańska 19 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Inwestor. Data opracowania : wrzesień 2017

Przedmiar Robót. Inwestor. Data opracowania : wrzesień 2017 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45215140-0

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 09/2009. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :. zł Podatek VAT :. zł Ogółem wartość kosztorysowa robót :.. zł.

DATA OPRACOWANIA : 09/2009. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :. zł Podatek VAT :. zł Ogółem wartość kosztorysowa robót :.. zł. KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminy Waśniów ADRES INWESTYCJI : Waśniów INWESTOR : Urząd Gminy w Waśniowie ADRES INWESTORA : Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 29 maj 2010 r.

Kosztorys nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 29 maj 2010 r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budynek Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty malarsko-tynkarskie /remont holu 1-go i 2go piętra/ Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 - Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

7 NNRNKB *2.75 m RAZEM Naprawa tynków i powłok malarskich w przedpokoju (miejscowe uszkodzenia na ścianach i suficie) 6

7 NNRNKB *2.75 m RAZEM Naprawa tynków i powłok malarskich w przedpokoju (miejscowe uszkodzenia na ścianach i suficie) 6 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Naprawa wypraw wewnętrznych. Naprawa tynków i powłok malarskich po zalaniu w kuchni ( pod oknem w kuchni, na odcinku od drzwi tarasowych do ściany

Bardziej szczegółowo

Pogotowie Opiekuńcze Roboty remontowe na 1 piętrze Kosztorys nakładczy

Pogotowie Opiekuńcze Roboty remontowe na 1 piętrze Kosztorys nakładczy 06.2006 Inwestor: Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul. Krokusowa 15/17 Łódź Adres budowy: Łódź ul. Krokusowa 15/17 Kod CPV: 454 53 000-7, 454 21 100-5, 454 21 141-4, 454 10 000-4, 454 42 100-8 Budowa: Obiekt:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR NAZWA INWESYCJI: : PRACOWNIA ENDOSKOPOWA PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI: : 47-759 Opole ul Wróblewskiego 46 INWESTOR : 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016

Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Naprawa tarasu - Grodzka 3/2 - Zał. nr 5 do Zapytania ofertowego znak: 28/ZP/art.4 pkt8/r.b./2016 Data: 2016-09-21 Budowa: Naprawa tarasu Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0349-0200 Ilość: 1,0000 Rozebranie ścian,filarów.kolumn,wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej Obmiar [m3]: 1.10 * 0.30 * 2.50 + 2.60 * 0.30 * 0.30 + 3.75 * 0.30 *

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. listopad 2015

Przedmiar robót. listopad 2015 Przedmiar robót Obiekt Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych balkonowych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-13 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Kody CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO 22-400 ZAMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający: Szczegółowy Kosztorys Ofertowy Malowanie klatki schodowej - Rynek Wielki 14 w Zamościu - zał. Nr 6 do Zaproszenia Ofertowego znak: 25/ZP/art.4 pkt 8/r.b./2016 Data: 2016-08-23 Budowa: Malowanie klatki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. ul. Banacha 1A, Warszawa

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. ul. Banacha 1A, Warszawa Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha A, 0-097 Warszawa KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY -225 WARSZAWA UL. BEMA 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Tyszkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający: Szcegółowy Kosztorys Ofertowy Malowanie klatki schodowej - ul. Żeromskiego 3 w Zamościu - zał.nr 7 do Zaproszenia Ofertowego znak: 25/ZP/art.4 pkt 8/r.b. /2016 Data: 2016-08-23 Budowa: Malowanie klatki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,...

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Modernizacja pomieszczenia w Internacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie Nazwa obiektu lub robót: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Budynek UP Kamień - Roboty remontowo-budowlane - Remont schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych Kamień k/rudnika

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 2 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Sławomira 9 A INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BOK OERACYJNY - ŚUZY I SAA WYBUDZEŃ ADRES INWESTYCJI : ROOSEVETA 3 INWESTOR : Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

Rodos [7253] - Rekomendacja SKB Zestawienie materiałów Strona 5/5 REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego

Rodos [7253] - Rekomendacja SKB Zestawienie materiałów Strona 5/5 REMONT POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH, KORYTARZACH I HOLACH I-ego i II-ego Zestawienie materiałów Strona 5/5 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,338 2 Cement portlandzki 35 z dodatkami kg 1.002,038 3 Cement portlandzki 35 z dodatkami t 1,418

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont części pomieszczeń budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy

Przedmiar robót. Remont części pomieszczeń budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy Przedmiar robót Remont części pomieszczeń budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Roboty rozbiórkowe 1 wg

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatki i holu - Kolegiacka 12

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatki i holu - Kolegiacka 12 Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatki i holu - Kolegiacka 12 Data: 2010-04-21 Budowa: Malowanie klatek schodowych i holu Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Kolegiacka 12 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Malowanie klatek schodowych. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

PRZEDMIAR ROBÓT. Malowanie klatek schodowych. Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań Data: 2017-03-10 Str. 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 Przedmiar robót ZAD I Załącznik nr 7 NAZWA INWESTYCJI : WTM - BASEN ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów 41 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Roboty renowacyjne

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł. Roboty renowacyjne Wartość kosztorysowa Słownie: zł KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty renowacyjne Obiekt Budowa Nielep, gmina 78-331 Rąbino Poziom cen Sekocenbud III kwartał 2017 i wycen własna Stawka robocizny zł/r-g Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap /

Kosztorys ofertowy STOLARKA OKIENNA - Blok XX - Stare Miasto / II etap / Kosztorys ofertowy Data: 2010-01-14 Budowa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w BLOKU XX ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO Obiekt: BLOK XX - STARE MIASTO / od ulrynek Wielki 1, Staszica 18, Kolegiacka 14 i podwórze / 22-400

Bardziej szczegółowo

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm

file:///e:/roosevelta%2052-%20remont%20bramy.htm Strona 1 z 7 Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 64-920 Piła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek i galerii - Ormiańska 4

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek i galerii - Ormiańska 4 Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek i galerii - Ormiańska 4 Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych i galerii Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Ormiańska 4

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Rymanów Zdrój POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie ul. Westerplatte 20 Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Malowanie klatki schodowej 23 Lutego 14 PRZEDMIAR ROBÓT

Malowanie klatki schodowej 23 Lutego 14 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 241-241-241 PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2017-02-06 Str. 1 Lp. Podstawa kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy różnicowy

Kosztorys ofertowy różnicowy B I U R O P R O J E K T O W E J A N D W O R Z Y C K I ul. Wyspiańskiego 21/8, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl www.projekty-dworzycki.pl NIP 921-163-45-68

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35

Kosztorys inwestorski Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Staszica 35 Kosztorys inwestorski Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Staszica 35 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Stawka roboczogodz:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w pomieszczeniach na IIp w Gmachu Elektroniki pom nr 269,269a,270 ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Nowowiejska 15/19 INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Rynek Wielki 5

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Rynek Wielki 5 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-21 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Rynek Wielki 5 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Szczecinie Technologicznyw Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont portierni i holu parter budynku BJM ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów 58 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 10

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 10 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Ormiańska 10 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 8

Kosztorys ofertowy Zespół Staromiejski- Malowanie klatek- Ormiańska 8 Kosztorys ofertowy Data: 2010-04-22 Budowa: Malowanie klatek schodowych Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie Obiekt: Ormiańska 8 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Małej Cerkwicy Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1. : remont pustostanu : Slowackiego m 53. : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł ZGN Żoliborz UL.MARII KAZIMIERY 1 : remont pustostanu : Slowackiego 32 34 m 53 KOSZTORYS ŚLEPY : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 1 KNR 4-01 Przecieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON"

PRZEDMIAR. ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA PROKON PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSERWA- TORSKA "PROKON" ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45351000-2 Mechaniczne instalacje

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający:

Kosztorys ślepy. Kosztorys opracowali: mgr inż. Ireneusz Tackowiak,... Sprawdzający: Kosztorys ślepy Remont wybranych pomieszczeń, montażu pokrycia dachowego z ociepleniem wymianą instalacji odgromowej, wymianą opierzeń, rynien, rur spustowych oraz remont kominów w SOSW w Żukowie dz.nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont ogrodzenia podwórka

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Remont ogrodzenia podwórka Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Remont ogrodzenia podwórka Obiekt Kod CPV 45340000-2 Budowa ul. Zatorska4 Inwestor Gmina Wadowice, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac

Bardziej szczegółowo