POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości."

Transkrypt

1 Noti cation ofo New and Enhanced Functions Powiadomienie nowych i rozbudowanych funkcjach urządzenia Przed przystąpieniem do obsługi urz ądzenia proszę prosz ę uważnie uważnie przeczytać przeczyta ć niniejszą niniejszą instrukcję. instrukcjęę należy przechowywa przechowywaćć w pobli pobliżu Po przeczytaniu instrukcj żu urządzenia, w celu POLSKI wykorzystania jej w przyszłości.

2

3 Powiadomienie o nowych i rozbudowanych funkcjach

4 Wprowadzenie Funkcje urządzenia zostały rozbudowane. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je umieścić wraz z innymi instrukcjami urządzenia. Dostępność opisanych tutaj funkcji może się różnić, w zależności od konfiguracji urządzenia i wersji lub ustawień oprogramowania (np.: sterowniki drukarki). Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy się zapoznać z przepisami prawnymi i ważnymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa w Instrukcji użytkownika.

5 Spis treści Aktualizacja związana z nowymi funkcjami Menu funkcji dodatkowych Zmiana Języka na wyświetlaczu Czas automatycznego kasowania ustawień Zarządzanie parami klucza i cyfrowymi certyfikatami Generowanie pary klucza i komunikacja SSL Aktywacja komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika Ustawianie numerów portów Ustawianie funkcji zabezpieczonego wydruku Wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego, gdy ilość dostępnej pamięci zmniejsza się Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki Ustawienia domyślne sterownika drukarki Drukowanie z komputera (Mac) Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera Zabezpieczone drukowanie Wysyłanie zabezpieczonego zadania drukowania Wprowadzić hasło w urządzeniu, aby rozpocząć drukowanie Aktualizacje związane z kodami błędów Inne aktualizacje Ustawienia nośnika pamięci w Zdalnym interfejsie użytkownika Diagnostyka usterek Problemy z siecią i bezpieczeństwem Problemy z zabezpieczonym wydrukiem

6 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami Menu funkcji dodatkowych Ustawienia Wspólne Elementy w nawiasach zostały dodane do [Przełącznik języka]. Zmiana języka Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Włącz arabski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki,tajski, turecki, wietnamski Wyłącz Ustawienia Zegara Elementy w nawiasach zostały dodane do [Czas automatycznego kasowania]. Wyłącz str. 6 Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Czas automatycznego kasowania ustawień 0, 10 do 50 s w 10-sekundowych przyrostach, 1 do 9 min w 1-minutowych przyrostach (0: Wył) 2 min str. 7 4 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

7 Ustawienia systemowe Dodano poniższe elementy: Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Ustawienia certyfikatu Generuj klucz Ustawienia SSL Generowanie pary klucza poprzez określenie poniższych elementów: Nazwa klucza Maksymalnie 24 znaki Algorytm podpisu: SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 Długość klucza (bit): 512, 1024, 2048, 4096 Data początkowa ważności: Wprowadź <DD/MM/RRRR>. Data końcowa ważności: Wprowadź <DD/MM/RRRR>. Kraj/region: Australia (AU), Chiny (CN), Czechy (CZ), Niemcy (DE), Dania (DK), Estonia (EE), Hiszpania (ES), Finlandia (FI), Francja (FR), Wielka Brytania (GB), Grecja (GR), Węgry (HU), Włochy (IT), Japonia (JP), Korea (KR), Holandia (NL), Norwegia (NO), Polska (PL), Portugalia (PT), Rosja (RU), Szwecja (SE), Singapur (SG), Słowenia (SI), Tajwan (TW), Stany Zjednoczone (US), inne (dwuliterowy, internetowy kod kraju) Stan: Maksymalnie 24 znaki Miasto: Maksymalnie 24 znaki Organizacja: Maksymalnie 24 znaki Jednostka organizacyjna: Maksymalnie 24 znaki Nazwa wspólna: Maksymalnie 48 znaków Funkcje korzystające z SSL znajdują się poniżej. Naciśnij na [Klucz i certyfikat], aby sprawdzić ustawienia klucza domyślnego. Lista kluczy i certyfikatów: Pokaż szczegóły certyfikatu, usuń klucz i certyfikat lub wyświetl gdzie certyfikat jest wykorzystywany. SHA1, 512 (bit), Wielka Brytania (GB) str. 8 str. 13 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 5

8 Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Ustawienia zabezpieczonego wydruku Limit czasu dla usuwania Zezwalaj jedynie na zabezpieczone zadania drukowania Pamięć wykorzystywana podczas wyświetlania ostrzeżenia 10 do 240 minut w 1-minutowych przyrostach Włącz, Wyłącz Włącz 60 do 95% w 5-procentowych przyrostach Wyłącz 60 min Wyłącz str. 18 Włącz, 80% str. 21 Elementy oznaczone pogrubioną czcionką zostały dodane do [Ustawienia numeru portu] oraz [Wł./Wył. Zdalny interfejs użytkownika]. Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Ustawienia numeru portu LPD (515), RAW (9100), HTTP (80), SMTP odbiór (25), POP3 odbiór (110), FTP Wysyłanie (21), SMTP Wysyłanie (25), SNMP (161), WSD (3702), HTTPS (443) str. 17 Wł/Wył zdal inter uż Włącz, Wyłącz Włącz SSL: Włącz, Wyłącz Zmiana Języka na wyświetlaczu Włącz Wyłącz Użytkownik może zmienić język wyświetlany na ekranie dotykowym. str. 15 Liczba dostępnych języków została zwiększona do 33. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień przełącznika języka, patrz rozdział 3 Konfiguracja podstawowych ustawień urządzenia w Instrukcja obsługi urządzenia. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

9 Czas automatycznego kasowania ustawień Jeśli urządzenie pozostaje nieużytkowane przez dany czas, wyświetlacz powraca do domyślnego ekranu górnego wybranej funkcji. Ten okres czasu określany jest mianem Czasu automatycznego kasowania. Zakres ustawień dla Czasu automatycznego ustawiania wynosi od 10 do 50 sekund (w 10-sekundowych przyrostach). Rozszerzono tym samym dostępny zakres, który wynosił od zera (wył.) do 9 minut (w 1-minutowych przyrostach). - (klawisze numeryczne) nie mogą być wykorzystywane do wprowadzania wartości. Należy nacisnąć na [-] lub [+], aby wybrać ustawienia. OBJAŚNIENIE By wyłączyć Czas automatycznego kasowania ustawień, należy wybrać <0> i nacisnąć [OK]. Aby uzyskać więcej informacji na temat Czasu automatycznego kasowania, patrz rozdział 3 Konfiguracja podstawowych ustawień urządzenia w Instrukcja obsługi urządzenia. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 7

10 Zarządzanie parami klucza i cyfrowymi certyfikatami Pary klucza i certyfikaty cyfrowe, które mogą być zarejestrowane w urządzeniu zostały zaktualizowane w sposób opisany poniżej. Urządzenie może wykorzystywać pary klucza i cyfrowe certyfikaty dla komunikacji SSL jako dodatek do dostępnego uwierzytelniania opartego o porty IEEE802.1X. Klucz i certyfikat W przypadku uwierzytelniania opartego o porty IEEE802.1X, para klucza (lub prywatny klucz i certyfikat) w formacie PKCS#12 jest wymagane dla aktywacji metody EAP-TLS w urządzeniu klienta. Jeżeli użytkownik chce uzyskać zabezpieczony dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika), należy wygenerować parę klucza i przypisać ją komunikacji SSL. Mogą zostać zarejestrowane maksymalnie trzy pary klucza. Certyfikat CA Certyfikaty CA są wykorzystywane do weryfikacji podpisów cyfrowych wysyłanych z innych urządzeń, takich jak serwery, komputery klienta, itd. Można zarejestrować maksymalnie 10 certyfikatów (wliczając w to dwa wstępnie zainstalowane certyfikaty CA). WAŻNE Certyfikaty muszą być zgodne z poniższymi wymogami: - Format: X.509 w wersji 1 lub 3 (DER kodowany binarnie) - Algorytm podpisu: SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*, SHA512-RSA*, MD5-RSA lub MD2-RSA (Dla certyfikatów CA dozwolone jest również SHA1-DSA.) - Długość klucza: 512, 1024, 2048 lub 4096 bitów (RSA)/2048 lub 3072 bitów (DSA) - Rozszerzenie pliku:.p12 lub.pfx (dla plików pary klucza)/.cer lub.der (dla plików certyfikatów CA) * SHA384-RSA oraz SHA512-RSA są obługiwane wyłącznie, jeżeli długość klucza wynosi 1024 bitów lub więcej. Urządzenie nie wykorzystuje listy certyfikatów unieważnionych (CRL) do weryfikacji certyfikatów cyfrowych. OBJAŚNIENIE Pary klucza i certyfikaty cyfrowe mogą być instalowane z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika). (Patrz rozdział 2 Zarządzanie zadaniami i danymi urządzenia w Zdalny interfejs użytkownika.) Pary klucza i certyfikaty cyfrowe mogą być rejestrowane zarówno z poziomu panelu sterowania, jak i przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika). Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

11 Generowanie pary klucza i komunikacja SSL Jeżeli użytkownik chce korzystać z zaszyfrowanej komunikacji SSL, aby uzyskać dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki (Zdalny interfejs użytkownika). należy wygenerować plik pary klucza w sposób opisany poniżej. WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe] [Ustawienia sieciowe]. 2 Nacisnąć [Ustawienia TCP/IP]. 3 Nacisnąć [ ] lub [ ] aż do pojawienia się [Ustawienia certyfikatu] i nacisnąć [Ustawienia certyfikatu]. 4 Nacisnąć [Generuj klucz]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

12 5 Nadaj nazwę pary klucza. Naciśnij [Nazwa klucza] i wprowadź nazwę dla pary klucza (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej naciśnij [OK]. Należy nacisnąć klawisz [Dalej]. 6 Określ algorytm podpisu i długość klucza. Naciśnij na rozwijalną listę algorytmu podpisu naciśnij [SHA1], [SHA256], [SHA384] lub [SHA512], aby wybrać żądany algorytm hashowania. Nacisnąć na rozwijalną listę długości klucza nacisnąć na [512], [1024], [2048] lub [4096], aby wybrać żądaną długość klucza (wyrażoną w bitach). Należy nacisnąć klawisz [Dalej]. WAŻNE SHA384 i SHA512 są obługiwane wyłącznie, jeżeli długość klucza wynosi 1024 bitów lub więcej. 10 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

13 7 Określ datę ważności certyfikatu. Naciśnij [Data początkowa ważności] wprowadź datę (dzień, miesiąc i rok) od kiedy certyfikat jest ważny za pomocą (klawisze numeryczne). Naciśnij [Data końcowa ważności] wprowadź datę (dzień, miesiąc i rok) do kiedy certyfikat jest ważny za pomocą (klawisze numeryczne). Należy nacisnąć klawisz [Dalej]. WAŻNE Data ustawiona dla [Data końcowa ważności] nie może być datą wcześniejszą, niż [Data początkowa ważności]. 8 Określ szczegóły autouwierzytelniającego certyfikatu serwera naciśnij [Generacja klucza], aby wygenerować parę klucza. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 11

14 WAŻNE Co najmniej jeden z elementów wymienionych poniżej musi zostać wprowadzony. Serwer DNS jest wymagany, jeżeli użytkownik chce korzystać z FQDN urządzenia, jako nazwy głównej. Wygenerowana para klucza nie może być wykorzystywana do komunikacji SSL, dopóki nie zostanie ustawiona jako klucz domyślny. Określić poniższe elementy: [Kraj/region]: Naciśnij, aby wybrać kraj/region z listy. Jeżeli wybrana zostanie opcja [Inny], kraj/region może zostać określony poprzez wprowadzenie internetowego kodu kraju, za pomocą klawiatury ekranowej. Internetowy kod kraju składa się z dwóch liter drukowanych, na przykład US, UK itd. [Stan]: Wprowadź nazwę stanu (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Miasto]: Wprowadź nazwę miasta (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Ogranizacja]: Wprowadź nazwę organizacji (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Jednostka organizacji]: Wprowadź nazwę jednostki organizacji (na przykład wydział, dział - do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Nazwa wspólna]: Naciśnij, aby wprowadzić adres IP urządzenia lub FQDN (do 48 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej naciśnij [OK]. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami pary klucza, patrz Rozdział 3 Programowanie urządzenia do pracy w środowisku sieciowym w Instrukcja ustawień systemowych. 9 Kontynuuj, aby ustawić domyślną parę klucza dla komunikacji SSL. Aby uzyskać pomoc, patrz Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL na str Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

15 Aktywacja komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika SSL (Secure Sockets Layer) umożliwia uzyskanie bezpiecznego dostępu do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika). WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby ustawić domyślny klucz dla komunikacji SSL. WAŻNE Przed rozpoczęciem ustawiania domyślnego klucza dla komunikacji SSL, należy najpierw: - Wygenerować parę klucza SSL. (Patrz Generowanie pary klucza i komunikacja SSL na str. 9.) - Sprawdzić, czy w ustawieniach Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika, pozycję Użyj SSL ustawiono w pozycji Wyłącz. (Patrz Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika na str. 15.) Zmiany w Ustawieniach SSL zostają aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy je WYŁĄCZYĆ, odczekać co najmniej 10 sekund i WŁĄCZYĆ ponownie. 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe] [Ustawienia sieciowe]. 2 Nacisnąć [Ustawienia TCP/IP]. 3 Naciśnij [ ] lub [ ], aż do pojawienia się [Ustawienia SSL] i naciśnij na [Ustawienia SSL]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 13

16 4 Naciśnij na [Klucz i certyfikat]. 5 Wybierz parę klucza, której chcesz użyć i naciśnij [Ustaw jako klucz domyślny]. WAŻNE Jeżeli klucz domyślny nie może zostać zmieniony należy sprawdzić, czy w ustawieniach Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika, dla pozycji Użyj SSL zaznaczono opcję Wyłącz. (Patrz Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika na str. 15.) OBJAŚNIENIE Jeżeli użytkownik chce sprawdzić szczegóły każdego z certyfikatów, należy wybrać żądaną parę klucza i nacisnąć na [Szczegóły certyfikatu]. Naciśnięcie na [Potwierdzenie certyfikatu] na stronie Szczegółów certyfikatu umożliwia sprawdzenie, czy wybrany certyfikat stracił ważność. Jeżeli chcesz sprawdzić, jaki element wykorzystuje parę klucza z listy, należy ją wybrać i nacisnąć na [Wyświetl miejsce wykorzystywania]. 14 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

17 6 Naciśnij przycisk [Tak]. Aby zakończyć, naciśnij [Nie]. 7 Uruchom urządzenie ponownie. WAŻNE Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Aby aktywować komunikację SSL, należy uzyskać dostęp do ustawień Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika i ustawić opcję Użyj SSL jako wyłączoną. (Patrz Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika na str. 15.) Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika Użytkownik może ustawić, czy urządzenie może być ekploatowane lub programowane poprzez Zdalny interfejs użytkownika. Jeżeli użytkownik chce uzyskać zabezpieczony dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej, należy aktywować SSL (Secure Sockets Layer) dla komunikacji zaszyfrowanej. WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. Zmiany w ustawieniach Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika zostają aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy je WYŁĄCZYĆ, odczekać co najmniej 10 sekund i WŁĄCZYĆ ponownie. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Instrukcja zdalnego interfejsu użytkownika. Aby korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, konieczne jest ustawienia środkowiska komunikacji. Aby uzyskać pomoc, patrz Rozdział 2, Podłączanie urządzenia do sieci TCP/IP w Instrukcja ustawień systemowych. Oto ustawienia domyślne: - Wł./wył. zdalnego interfejsu użytkownika Włącz - Użyj SSL: Wyłącz 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe]. 2 Naciśnij [ ] lub [ ], aż do pojawienia się [Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika] i naciśnij [Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 15

18 3 Wybierz, czy komunikacja SSL i Zdalny interfejs użytkownika mają być aktywowane. Jeżeli chcesz aktywować Zdalny interfejs użytkownika i uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą SSL: Wciśnij przycisk [Włącz]. naciśnij [Wł.] dla <Użyj SSL>. Naciśnij klawisz [OK]. WAŻNE Aby aktywować komunikację SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika, należy wygenerować parę klucza SSL i ustawić ją jako klucz domyślny. (Patrz Generowanie pary klucza i komunikacja SSL na str. 9 oraz Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL na str. 13.) Jeżeli chcesz aktywować Zdalny interfejs użytkownika i uzyskać dostęp do urządzenia bez korzystania z SSL: Wciśnij przycisk [Włącz]. naciśnij na [Wył.] dla <Użyj SSL>. Naciśnij klawisz [OK]. Jeżeli chcesz dezaktywować Zdalny interfejs użytkownika: Naciśnij na [Wył.] [OK]. WAŻNE Aktywacja Zdalnego interfejsu użytkownika otwiera port http/https urządzenia. Jeżeli port zostanie otwarty, nieautoryzowani użytkownicy mogą próbować uzyskać dostęp do urządzenia. Zaleca się dezaktywację Zdalnego interfejsu użytkownika, jeżeli użytkownik nie zamierza z niego korzystać. 4 Uruchom urządzenie ponownie. Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. 16 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

19 Ustawianie numerów portów W zależności od środowiska sieciowego, numer portu można zmienić dla każdego z protokołów. Pomijając już dostępne ustawienia portu, ustawienie portu HTTPS jest dostępne, umożliwiając zmianę numeru portu domyślnego (443). Naciśnij na [ ] lub [ ], aby wyświetlić stronę zawierającą klucz dla żądanego protokołu. WAŻNE Zmiany w Ustawieniach numeru portu zostają aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy je WYŁĄCZYĆ, odczekać co najmniej 10 sekund i WŁĄCZYĆ ponownie. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania numerów portu, patrz Rozdział 3 Programowanie urządzenia do pracy w środowisku sieciowym w Instrukcja ustawień systemowych. Oto ustawienia domyślne: - LPD: RAW: HTTP: 80 - SMTP Odbiór: 25 - POP3 Odbiór: FTP Wysyłanie: 21 - SMTP Wysyłanie: 25 - SNMP: WSD: HTTPS: 443 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 17

20 Ustawianie funkcji zabezpieczonego wydruku Wydruk zabezpieczony umożliwia przetrzymywanie zadań drukowania aż do wprowadzenia prawidłowego hasła Dzięki temu, poufne dokumenty nie są pozostawiane na tacy wyjściowej urządzenia. Ustawić czas (lub czas oczekiwania) dla zabezpieczonych zadań wydruku w taki sposób, aby automatycznie usuwać je z pamięci urządzenia po upłynięciu danego czasu. Można również ustawić urządzenie tak, aby akceptowało wyłącznie zabezpieczone zadania drukowania z poziomu komputera. WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. OBJAŚNIENIE Oto ustawienia domyślne: - Limit czasu dla usuwania: 60 min - Zezwalaj jedynie na zabezpieczone zadania drukowania: Wyłącz 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe]. 2 Nacisnąć [ ] lub [ ] aż do pojawienia się [Ustawienia zabezpieczonego wydruku] i nacisnąć na [Ustawienia zabezpieczonego wydruku]. 18 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

21 3 Wybrać funkcję. Aby zmienić ustawienia limitu czasu: Nacisnąć na [Limit czasu dla usuwania]. Posługując się przyciskami [-] lub [+] wprowadź limit czasu nacisnąć [OK]. Wartości można również wprowadzić wartości za pomocą (klawisze numeryczne). Odstęp można ustawić w zakresie od 10 do 240 minut, w przyrostach co jedna minuta. Wybrane ustawienie zostało zaprogramowane. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 19

22 Aby ustawić urządzenie tak, aby akceptowało wyłącznie zabezpieczone zadania drukowania z poziomu komputera: Nacisnąć na [Zezwalaj jedynie na zabezpieczone zadania drukowania]. Nacisnąć [Włącz] [OK] OBJAŚNIENIE Aby anulować ustawienie, należy nacisnąć [Wyłącz] [OK]. 4 Nacisnąć na (Reset), aby powrócić do górnego ekranu. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania Zabezpieczonego wydruku, patrz Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera, na str Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

23 Wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego, gdy ilość dostępnej pamięci zmniejsza się Ten tryb umożliwia ukazywanie się komunikatów ostrzegawczych na panelu dotykowym, gdy ilość pamięci wykorzystywanych do drukowania, kopiowania i wysyłania osiąga dany poziom. Poziom wykorzystania pamięci po którym wyświetlony zostanie komunikat może być określony w ustawieniach (procentowo). Dzięki temu, użytkownik jest w stanie określić ile pamięci wymaga urządzenie w danym czasie i unikać jej niepotrzebnego zapełniania. WAŻNE Ustawienie jest dostępne wyłącznie, jeżeli włączona jest opcja <Zezwól wyłącznie na zabezpieczone zadania drukowania> w <Ustawienia zabezpieczonego drukowania>. (Patrz Ustawianie funkcji zabezpieczonego wydruku na str. 18.) OBJAŚNIENIE Domyślnym ustawieniem jest 80%. 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe]. 2 Nacisnąć na [ ] lub [ ] aż do wyświetlenia się [Pamięć wykorzystywana podczas wyświetlania ostrzeżenia] nacisnąć na [Pamięć wykorzystywana podczas wyświetlania ostrzeżenia]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 21

24 3 Nacisnąć na [Włącz] lub [Wyłącz]. [Włącz]: Wyświetla komunikat alarmowy, gdy wykorzystanie pamięci osiągnie dany poziom (określany w kolejnym punkcie). Nacisnąć na [OK] przejść do kolejnego kroku. [Wyłącz]: Nie wyświetla komunikatu nawet, jeżeli poziom dostępnej pamięci będzie niski. Naciśnij [OK], aby zakończyć procedurę. 4 Nacisnąć na [ ] lub [ ] aby ustawić poziom dostępnej pamięci przy którym będzie wyświetlany komunikat nacisnąć [OK]. Nacisnąć na [ ], aby zmniejszyć poziom wykorzystywanej pamięci (minimum: 60%) lub nacisnąć na [ ], aby go zwiększyć (maksimum: 95%). Każde naciśnięcie przycisku [ ] lub [ ] zmniejsza lub zwiększa poziom w 5-procentowych przyrostach. WAŻNE Wartości ustawień (60 do 95%) są przybliżone i nie zawsze odpowiadają rzeczywistemu zużyciu pamięci; nawet, jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy, ilość dostępnej pamięci może być odpowiednia. 22 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

25 Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki Poniżej opisano aktualizacje związane ze sterownikami drukarki, takie jak zmianę ustawień domyślnych i sterowników dla Macintosh. Ustawienia domyślne sterownika drukarki Ustawienia domyślne stylu drukowania sterownika drukarki zawarte na płycie CD dołączonej do tego urządzenia do drukowanie dwustronne. Drukowanie z komputera (Mac) Aby drukować z komputera typu Mac, należy zainstalować sterownik drukarki i skonfigurować drukarkę wykorzystująć sterownik Mac dla drukarki. WAŻNE Sterownik dla systemu Mac może nie znajdować się na dołączonej płycie CD. Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon. Wymagania systemowe Do korzystania ze sterownika drukarki niezbędne są następujące środowiska systemowe. Systemy operacyjne: Mac OS X lub nowszy Komputer: Dowolny komputer obsługujący powyższe systemy Pamięć: Jakakolwiek pamięć o pojemności wymaganej do korzystania z kompatybilnych systemów operacyjnych. OBJAŚNIENIE W różnych wersjach sterownika drukarki obsługiwane mogą być różne systemy operacyjne. Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki 23

26 Wybieranie odpowiedniego sterownika drukarki Sterownik drukarki jest instalowany z poziomu płyty CD z oprogramowaniem użytkownika. Jeżeli dostarczono więcej, niż jedną płytę CD, należy wykorzystać te informacje jako informacje referencyjne, wybrać odpowiednią płytę i sterownik drukarki. Zawartość każde z płyt CD-ROM: Oprogramowanie u ytkownika UFRII LT Oprogramowanie u ytkownika PCL Oprogramowanie u ytkownika PS Dla systemu Windows: Sterownik drukarki UFRII LT Instrukcja instalacji sterownika drukarki Dla systemu Mac: Sterownik drukarki UFRII LT Mac Instrukcja instalacji sterownika drukarki Mac UFR II Dla systemu Windows: Sterownik drukarki PCL5/PCL6 Instrukcja instalacji sterownika drukarki Dla systemu Windows: Sterownik drukarki PS Instrukcja instalacji sterownika drukarki Dla systemu Mac: Sterownik drukarki PS Mac Instrukcja instalacji sterownika Mac PS Właściwości sterownika drukarki Sterownik drukarki UFR II Dzięki wykorzystaniu sterownika drukarki UFR II różne zadania przetwarzania wykonywane zwykle w ramach drukarki są odpowiednio rozdzielane pomiędzy komputer a drukarkę w celu znacznego skrócenia ogólnego czasu drukowania. Obciążenie może być dopasowane do drukowanych danych, co zapewnia znaczący wzrost szybkości dzięki optymalizacji. UFRII LT wykorzystuje również technologię UFR II, w celu przetwarzania większości danych drukowania w komputerze hosta, umożliwiając szybkie drukowanie. Sterownik drukarki PS: Sterownik drukarki PS przekształca dane druku z programu narzędziowego drukarki w dane do wykorzystania w drukarce PS i wysyła je do drukarki. Podobnie do przekształcania danych druku, umożliwia on skonfigurowanie ustawień odnośnie wykańczania, takich jak: regulacja koloru i zapewnia odpowiednie środowisko druku do wspomaganych komputerowo prac wydawniczych i publikacji na żądanie. 24 Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki

27 Instalacja Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury instalacyjnej, patrz instrukcja instalacji dla danego sterownika. Nazwa folderu w którym znajduje się program instalacyjny i instrukcja instalacji może się różnić, w zależności od rodzaju i wersji sterownika drukarki. Aby rozpocząć instalację, należy: Nacisnąć dwa razy na ikonę programu instalacyjnego w danym folderze. Aby wyświetlić instrukcję instalacji, należy: W folderze instalatora, dwa razy nacisnąć na [Dokumenty] [Instrukcja] ikona index.html. OBJAŚNIENIE W zależności od modelu drukarki, instrukcja instalacji może być dostarczona w formacie PDF. Jeżeli tak jest, należy nacisnąć dwa razy na ikonę PDF w katalogu [Dokumenty]. Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki 25

28 Wyświetlanie pomocy online Można wyświetlić pomoc online po naciśnięciu na [ ] w sterowniku drukarki. Pomoc online zawiera dodatkowe informacje na temat każdej z funkcji drukowania. 26 Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki

29 Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera Zabezpieczone drukowanie Drukowanie zabezpieczone umożliwia bezpieczne drukowanie poufnych dokumentów (wydruk danych). Dla danego pliku użytkownik ustanawia hasło i wysyła ten plik do urządzenia z poziomu komputera. Aby wydrukować taki dokument, należy wprowadzić odpowiednie hasło w urządzeniu. WAŻNE Zaleca się, aby sterownik drukarki został zainstalowany z wykorzystaniem sieci. Aby korzystać z funkcji Zabezpieczonego drukowania, należy połączyć urządzenie z komputerem za pomocą sieci. Jeżeli użytkownik nie może wybrać [Zabezpieczony wydruk] dla [Metoda drukowania], należy wyświetlić [Ustawienia urządzenia] i wybrać opcję [Zezwól na wykorzystanie zabezpieczonego wydruku]. OBJAŚNIENIE Metoda drukowania może się różnić, zależnie od używanej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje obsługi dostarczone wraz z aplikacją. Wysyłanie zabezpieczonego zadania drukowania 1 Otworzyć ekran sterownika drukarki z poziomu aplikacji. 2 Nacisnąć na [Preferencje] (lub [Właściwości]). 3 Naciśnij na [Ustawienia strony], [Wykańczanie], [Źródło papieru] lub [Jakość] na ekranie sterownika drukarki. OBJAŚNIENIE Ekrany komputera ukazane poniżej są wyświetlane po naciśnięciu na [Ustawienia strony]. Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera 27

30 4 Wybrać [Zabezpieczony wydruk] z [Metoda drukowania] i nacisnąć na [Tak] lub [Nie]. Jeżeli wyświetlony zostanie poniższy ekran, należy zaprogramować żądane ustawienia. - [Nazwa użytkownika]: wprowadzić nazwę do 32 znaków. - [Hasło]: wprowadzić liczbę do 7 cyfr. 5 Nacisnąć na [OK]. 28 Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera

31 6 Nacisnąć na [Drukowanie] (lub [OK]). 7 Określić wymagane ustawienia dla zabezpieczonego wydruku i nacisnąć na [OK]. Jeżeli [Nazwa użytkownika] i [Hasło] zostały ustawione wcześniej, zostaną one wyświetlone. - [Nazwa dokumentu]: wprowadzić nazwę do 32 znaków. - [Nazwa użytkownika]: wprowadzić nazwę do 32 znaków. - [Hasło]: wprowadzić liczbę do 7 cyfr. Zabezpieczone zadanie drukowanie zostało wysłane do urządzenia. Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera 29

32 Wprowadzić hasło w urządzeniu, aby rozpocząć drukowanie 1 Naciśnij (SKANOWANIE/OPCJE). 2 Nacisnąć na [Drukowanie zabezpieczone]. 3 Wybierz dokument, który zamierzasz wydrukować i wciśnij klawisz [Drukowanie]. Aby wydrukować wszystkie dokumenty, należy nacisnąć na [Wybierz wszystko]. 30 Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli:

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy następujących modeli: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

BEYOND: Dwie Dusze Aplikacja BEYOND Touch

BEYOND: Dwie Dusze Aplikacja BEYOND Touch BEYOND: Dwie Dusze Aplikacja BEYOND Touch APLIKACJA BEYOND Touch Jeżeli chcesz czerpać pełną i niczym nieograniczoną radość z BEYOND: Dwie Dusze, zalecamy grę za pomocą kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK

Bardziej szczegółowo

Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tacho-Diagram Pruszków ul. Wiśniowa 38 tel

Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tacho-Diagram Pruszków ul. Wiśniowa 38 tel Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI Najnowszy czytnik do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowcy. Tacho2Safe wyróżnia się dużymi możliwościami, funkcjonalnością oraz nienaganną stylistyką.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Livebox konfiguracja drukarki

Livebox konfiguracja drukarki Livebox 3.0 - konfiguracja drukarki Windows XP Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Livebox 3.0 Krok 1 Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2

procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi- kwalifikowany i niekwalifikowany znacznik czasu procertum SmartSign 3.2 wersja 1.0.2 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 3 2. KONFIGURACJA - USTAWIENIA OGÓLNE... 4 3. KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Trading Central BReTRADER

Wskaźnik Trading Central BReTRADER Wskaźnik Trading Central BReTRADER Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry... 6 4. Proces aktualizacji... 8 dibre.pl 2 1. Informacje ogólne TC.TechnicalAnalysis

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Xesar. Pierwsze kroki

Xesar. Pierwsze kroki Xesar Pierwsze kroki Wymagania systemowe Xesar Komputer PC; min. 1,2 GHz lub szybszy Minimum 8 GB RAM (dla wersji 64-bit, z czego 4 GB dostępne dla systemu Xesar) 2x interfejs USB 2.0 do połączenia ze

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów:

Przewodnik AirPrint. Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: Przewodnik AirPrint Ta Instrukcja obsługi dotyczy następujących modelów: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Wersja A POL Definicje oznaczeń W

Bardziej szczegółowo

Livebox podłączenie drukarki USB

Livebox podłączenie drukarki USB Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo