POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI. wykorzystania jej w przyszłości."

Transkrypt

1 Noti cation ofo New and Enhanced Functions Powiadomienie nowych i rozbudowanych funkcjach urządzenia Przed przystąpieniem do obsługi urz ądzenia proszę prosz ę uważnie uważnie przeczytać przeczyta ć niniejszą niniejszą instrukcję. instrukcjęę należy przechowywa przechowywaćć w pobli pobliżu Po przeczytaniu instrukcj żu urządzenia, w celu POLSKI wykorzystania jej w przyszłości.

2

3 Powiadomienie o nowych i rozbudowanych funkcjach

4 Wprowadzenie Funkcje urządzenia zostały rozbudowane. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je umieścić wraz z innymi instrukcjami urządzenia. Dostępność opisanych tutaj funkcji może się różnić, w zależności od konfiguracji urządzenia i wersji lub ustawień oprogramowania (np.: sterowniki drukarki). Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy się zapoznać z przepisami prawnymi i ważnymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa w Instrukcji użytkownika.

5 Spis treści Aktualizacja związana z nowymi funkcjami Menu funkcji dodatkowych Zmiana Języka na wyświetlaczu Czas automatycznego kasowania ustawień Zarządzanie parami klucza i cyfrowymi certyfikatami Generowanie pary klucza i komunikacja SSL Aktywacja komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika Ustawianie numerów portów Ustawianie funkcji zabezpieczonego wydruku Wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego, gdy ilość dostępnej pamięci zmniejsza się Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki Ustawienia domyślne sterownika drukarki Drukowanie z komputera (Mac) Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera Zabezpieczone drukowanie Wysyłanie zabezpieczonego zadania drukowania Wprowadzić hasło w urządzeniu, aby rozpocząć drukowanie Aktualizacje związane z kodami błędów Inne aktualizacje Ustawienia nośnika pamięci w Zdalnym interfejsie użytkownika Diagnostyka usterek Problemy z siecią i bezpieczeństwem Problemy z zabezpieczonym wydrukiem

6 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami Menu funkcji dodatkowych Ustawienia Wspólne Elementy w nawiasach zostały dodane do [Przełącznik języka]. Zmiana języka Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Włącz arabski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki,tajski, turecki, wietnamski Wyłącz Ustawienia Zegara Elementy w nawiasach zostały dodane do [Czas automatycznego kasowania]. Wyłącz str. 6 Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Czas automatycznego kasowania ustawień 0, 10 do 50 s w 10-sekundowych przyrostach, 1 do 9 min w 1-minutowych przyrostach (0: Wył) 2 min str. 7 4 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

7 Ustawienia systemowe Dodano poniższe elementy: Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Ustawienia certyfikatu Generuj klucz Ustawienia SSL Generowanie pary klucza poprzez określenie poniższych elementów: Nazwa klucza Maksymalnie 24 znaki Algorytm podpisu: SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 Długość klucza (bit): 512, 1024, 2048, 4096 Data początkowa ważności: Wprowadź <DD/MM/RRRR>. Data końcowa ważności: Wprowadź <DD/MM/RRRR>. Kraj/region: Australia (AU), Chiny (CN), Czechy (CZ), Niemcy (DE), Dania (DK), Estonia (EE), Hiszpania (ES), Finlandia (FI), Francja (FR), Wielka Brytania (GB), Grecja (GR), Węgry (HU), Włochy (IT), Japonia (JP), Korea (KR), Holandia (NL), Norwegia (NO), Polska (PL), Portugalia (PT), Rosja (RU), Szwecja (SE), Singapur (SG), Słowenia (SI), Tajwan (TW), Stany Zjednoczone (US), inne (dwuliterowy, internetowy kod kraju) Stan: Maksymalnie 24 znaki Miasto: Maksymalnie 24 znaki Organizacja: Maksymalnie 24 znaki Jednostka organizacyjna: Maksymalnie 24 znaki Nazwa wspólna: Maksymalnie 48 znaków Funkcje korzystające z SSL znajdują się poniżej. Naciśnij na [Klucz i certyfikat], aby sprawdzić ustawienia klucza domyślnego. Lista kluczy i certyfikatów: Pokaż szczegóły certyfikatu, usuń klucz i certyfikat lub wyświetl gdzie certyfikat jest wykorzystywany. SHA1, 512 (bit), Wielka Brytania (GB) str. 8 str. 13 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 5

8 Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Ustawienia zabezpieczonego wydruku Limit czasu dla usuwania Zezwalaj jedynie na zabezpieczone zadania drukowania Pamięć wykorzystywana podczas wyświetlania ostrzeżenia 10 do 240 minut w 1-minutowych przyrostach Włącz, Wyłącz Włącz 60 do 95% w 5-procentowych przyrostach Wyłącz 60 min Wyłącz str. 18 Włącz, 80% str. 21 Elementy oznaczone pogrubioną czcionką zostały dodane do [Ustawienia numeru portu] oraz [Wł./Wył. Zdalny interfejs użytkownika]. Opcja Dostępne ustawienia Domyślne ustawienia Strona referencyjna Ustawienia numeru portu LPD (515), RAW (9100), HTTP (80), SMTP odbiór (25), POP3 odbiór (110), FTP Wysyłanie (21), SMTP Wysyłanie (25), SNMP (161), WSD (3702), HTTPS (443) str. 17 Wł/Wył zdal inter uż Włącz, Wyłącz Włącz SSL: Włącz, Wyłącz Zmiana Języka na wyświetlaczu Włącz Wyłącz Użytkownik może zmienić język wyświetlany na ekranie dotykowym. str. 15 Liczba dostępnych języków została zwiększona do 33. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień przełącznika języka, patrz rozdział 3 Konfiguracja podstawowych ustawień urządzenia w Instrukcja obsługi urządzenia. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

9 Czas automatycznego kasowania ustawień Jeśli urządzenie pozostaje nieużytkowane przez dany czas, wyświetlacz powraca do domyślnego ekranu górnego wybranej funkcji. Ten okres czasu określany jest mianem Czasu automatycznego kasowania. Zakres ustawień dla Czasu automatycznego ustawiania wynosi od 10 do 50 sekund (w 10-sekundowych przyrostach). Rozszerzono tym samym dostępny zakres, który wynosił od zera (wył.) do 9 minut (w 1-minutowych przyrostach). - (klawisze numeryczne) nie mogą być wykorzystywane do wprowadzania wartości. Należy nacisnąć na [-] lub [+], aby wybrać ustawienia. OBJAŚNIENIE By wyłączyć Czas automatycznego kasowania ustawień, należy wybrać <0> i nacisnąć [OK]. Aby uzyskać więcej informacji na temat Czasu automatycznego kasowania, patrz rozdział 3 Konfiguracja podstawowych ustawień urządzenia w Instrukcja obsługi urządzenia. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 7

10 Zarządzanie parami klucza i cyfrowymi certyfikatami Pary klucza i certyfikaty cyfrowe, które mogą być zarejestrowane w urządzeniu zostały zaktualizowane w sposób opisany poniżej. Urządzenie może wykorzystywać pary klucza i cyfrowe certyfikaty dla komunikacji SSL jako dodatek do dostępnego uwierzytelniania opartego o porty IEEE802.1X. Klucz i certyfikat W przypadku uwierzytelniania opartego o porty IEEE802.1X, para klucza (lub prywatny klucz i certyfikat) w formacie PKCS#12 jest wymagane dla aktywacji metody EAP-TLS w urządzeniu klienta. Jeżeli użytkownik chce uzyskać zabezpieczony dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika), należy wygenerować parę klucza i przypisać ją komunikacji SSL. Mogą zostać zarejestrowane maksymalnie trzy pary klucza. Certyfikat CA Certyfikaty CA są wykorzystywane do weryfikacji podpisów cyfrowych wysyłanych z innych urządzeń, takich jak serwery, komputery klienta, itd. Można zarejestrować maksymalnie 10 certyfikatów (wliczając w to dwa wstępnie zainstalowane certyfikaty CA). WAŻNE Certyfikaty muszą być zgodne z poniższymi wymogami: - Format: X.509 w wersji 1 lub 3 (DER kodowany binarnie) - Algorytm podpisu: SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA*, SHA512-RSA*, MD5-RSA lub MD2-RSA (Dla certyfikatów CA dozwolone jest również SHA1-DSA.) - Długość klucza: 512, 1024, 2048 lub 4096 bitów (RSA)/2048 lub 3072 bitów (DSA) - Rozszerzenie pliku:.p12 lub.pfx (dla plików pary klucza)/.cer lub.der (dla plików certyfikatów CA) * SHA384-RSA oraz SHA512-RSA są obługiwane wyłącznie, jeżeli długość klucza wynosi 1024 bitów lub więcej. Urządzenie nie wykorzystuje listy certyfikatów unieważnionych (CRL) do weryfikacji certyfikatów cyfrowych. OBJAŚNIENIE Pary klucza i certyfikaty cyfrowe mogą być instalowane z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika). (Patrz rozdział 2 Zarządzanie zadaniami i danymi urządzenia w Zdalny interfejs użytkownika.) Pary klucza i certyfikaty cyfrowe mogą być rejestrowane zarówno z poziomu panelu sterowania, jak i przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika). Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

11 Generowanie pary klucza i komunikacja SSL Jeżeli użytkownik chce korzystać z zaszyfrowanej komunikacji SSL, aby uzyskać dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki (Zdalny interfejs użytkownika). należy wygenerować plik pary klucza w sposób opisany poniżej. WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe] [Ustawienia sieciowe]. 2 Nacisnąć [Ustawienia TCP/IP]. 3 Nacisnąć [ ] lub [ ] aż do pojawienia się [Ustawienia certyfikatu] i nacisnąć [Ustawienia certyfikatu]. 4 Nacisnąć [Generuj klucz]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

12 5 Nadaj nazwę pary klucza. Naciśnij [Nazwa klucza] i wprowadź nazwę dla pary klucza (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej naciśnij [OK]. Należy nacisnąć klawisz [Dalej]. 6 Określ algorytm podpisu i długość klucza. Naciśnij na rozwijalną listę algorytmu podpisu naciśnij [SHA1], [SHA256], [SHA384] lub [SHA512], aby wybrać żądany algorytm hashowania. Nacisnąć na rozwijalną listę długości klucza nacisnąć na [512], [1024], [2048] lub [4096], aby wybrać żądaną długość klucza (wyrażoną w bitach). Należy nacisnąć klawisz [Dalej]. WAŻNE SHA384 i SHA512 są obługiwane wyłącznie, jeżeli długość klucza wynosi 1024 bitów lub więcej. 10 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

13 7 Określ datę ważności certyfikatu. Naciśnij [Data początkowa ważności] wprowadź datę (dzień, miesiąc i rok) od kiedy certyfikat jest ważny za pomocą (klawisze numeryczne). Naciśnij [Data końcowa ważności] wprowadź datę (dzień, miesiąc i rok) do kiedy certyfikat jest ważny za pomocą (klawisze numeryczne). Należy nacisnąć klawisz [Dalej]. WAŻNE Data ustawiona dla [Data końcowa ważności] nie może być datą wcześniejszą, niż [Data początkowa ważności]. 8 Określ szczegóły autouwierzytelniającego certyfikatu serwera naciśnij [Generacja klucza], aby wygenerować parę klucza. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 11

14 WAŻNE Co najmniej jeden z elementów wymienionych poniżej musi zostać wprowadzony. Serwer DNS jest wymagany, jeżeli użytkownik chce korzystać z FQDN urządzenia, jako nazwy głównej. Wygenerowana para klucza nie może być wykorzystywana do komunikacji SSL, dopóki nie zostanie ustawiona jako klucz domyślny. Określić poniższe elementy: [Kraj/region]: Naciśnij, aby wybrać kraj/region z listy. Jeżeli wybrana zostanie opcja [Inny], kraj/region może zostać określony poprzez wprowadzenie internetowego kodu kraju, za pomocą klawiatury ekranowej. Internetowy kod kraju składa się z dwóch liter drukowanych, na przykład US, UK itd. [Stan]: Wprowadź nazwę stanu (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Miasto]: Wprowadź nazwę miasta (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Ogranizacja]: Wprowadź nazwę organizacji (do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Jednostka organizacji]: Wprowadź nazwę jednostki organizacji (na przykład wydział, dział - do 24 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej. [Nazwa wspólna]: Naciśnij, aby wprowadzić adres IP urządzenia lub FQDN (do 48 znaków) za pomocą klawiatury ekranowej naciśnij [OK]. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami pary klucza, patrz Rozdział 3 Programowanie urządzenia do pracy w środowisku sieciowym w Instrukcja ustawień systemowych. 9 Kontynuuj, aby ustawić domyślną parę klucza dla komunikacji SSL. Aby uzyskać pomoc, patrz Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL na str Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

15 Aktywacja komunikacji SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika SSL (Secure Sockets Layer) umożliwia uzyskanie bezpiecznego dostępu do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej (Zdalny interfejs użytkownika). WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby ustawić domyślny klucz dla komunikacji SSL. WAŻNE Przed rozpoczęciem ustawiania domyślnego klucza dla komunikacji SSL, należy najpierw: - Wygenerować parę klucza SSL. (Patrz Generowanie pary klucza i komunikacja SSL na str. 9.) - Sprawdzić, czy w ustawieniach Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika, pozycję Użyj SSL ustawiono w pozycji Wyłącz. (Patrz Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika na str. 15.) Zmiany w Ustawieniach SSL zostają aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy je WYŁĄCZYĆ, odczekać co najmniej 10 sekund i WŁĄCZYĆ ponownie. 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe] [Ustawienia sieciowe]. 2 Nacisnąć [Ustawienia TCP/IP]. 3 Naciśnij [ ] lub [ ], aż do pojawienia się [Ustawienia SSL] i naciśnij na [Ustawienia SSL]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 13

16 4 Naciśnij na [Klucz i certyfikat]. 5 Wybierz parę klucza, której chcesz użyć i naciśnij [Ustaw jako klucz domyślny]. WAŻNE Jeżeli klucz domyślny nie może zostać zmieniony należy sprawdzić, czy w ustawieniach Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika, dla pozycji Użyj SSL zaznaczono opcję Wyłącz. (Patrz Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika na str. 15.) OBJAŚNIENIE Jeżeli użytkownik chce sprawdzić szczegóły każdego z certyfikatów, należy wybrać żądaną parę klucza i nacisnąć na [Szczegóły certyfikatu]. Naciśnięcie na [Potwierdzenie certyfikatu] na stronie Szczegółów certyfikatu umożliwia sprawdzenie, czy wybrany certyfikat stracił ważność. Jeżeli chcesz sprawdzić, jaki element wykorzystuje parę klucza z listy, należy ją wybrać i nacisnąć na [Wyświetl miejsce wykorzystywania]. 14 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

17 6 Naciśnij przycisk [Tak]. Aby zakończyć, naciśnij [Nie]. 7 Uruchom urządzenie ponownie. WAŻNE Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Aby aktywować komunikację SSL, należy uzyskać dostęp do ustawień Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika i ustawić opcję Użyj SSL jako wyłączoną. (Patrz Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika na str. 15.) Ograniczanie korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika Użytkownik może ustawić, czy urządzenie może być ekploatowane lub programowane poprzez Zdalny interfejs użytkownika. Jeżeli użytkownik chce uzyskać zabezpieczony dostęp do urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej, należy aktywować SSL (Secure Sockets Layer) dla komunikacji zaszyfrowanej. WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. Zmiany w ustawieniach Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika zostają aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy je WYŁĄCZYĆ, odczekać co najmniej 10 sekund i WŁĄCZYĆ ponownie. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat Zdalnego interfejsu użytkownika, patrz Instrukcja zdalnego interfejsu użytkownika. Aby korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, konieczne jest ustawienia środkowiska komunikacji. Aby uzyskać pomoc, patrz Rozdział 2, Podłączanie urządzenia do sieci TCP/IP w Instrukcja ustawień systemowych. Oto ustawienia domyślne: - Wł./wył. zdalnego interfejsu użytkownika Włącz - Użyj SSL: Wyłącz 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe]. 2 Naciśnij [ ] lub [ ], aż do pojawienia się [Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika] i naciśnij [Wł./Wył. zdalnego interfejsu użytkownika]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 15

18 3 Wybierz, czy komunikacja SSL i Zdalny interfejs użytkownika mają być aktywowane. Jeżeli chcesz aktywować Zdalny interfejs użytkownika i uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą SSL: Wciśnij przycisk [Włącz]. naciśnij [Wł.] dla <Użyj SSL>. Naciśnij klawisz [OK]. WAŻNE Aby aktywować komunikację SSL dla Zdalnego interfejsu użytkownika, należy wygenerować parę klucza SSL i ustawić ją jako klucz domyślny. (Patrz Generowanie pary klucza i komunikacja SSL na str. 9 oraz Programowanie domyślnego klucza dla komunikacji SSL na str. 13.) Jeżeli chcesz aktywować Zdalny interfejs użytkownika i uzyskać dostęp do urządzenia bez korzystania z SSL: Wciśnij przycisk [Włącz]. naciśnij na [Wył.] dla <Użyj SSL>. Naciśnij klawisz [OK]. Jeżeli chcesz dezaktywować Zdalny interfejs użytkownika: Naciśnij na [Wył.] [OK]. WAŻNE Aktywacja Zdalnego interfejsu użytkownika otwiera port http/https urządzenia. Jeżeli port zostanie otwarty, nieautoryzowani użytkownicy mogą próbować uzyskać dostęp do urządzenia. Zaleca się dezaktywację Zdalnego interfejsu użytkownika, jeżeli użytkownik nie zamierza z niego korzystać. 4 Uruchom urządzenie ponownie. Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. 16 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

19 Ustawianie numerów portów W zależności od środowiska sieciowego, numer portu można zmienić dla każdego z protokołów. Pomijając już dostępne ustawienia portu, ustawienie portu HTTPS jest dostępne, umożliwiając zmianę numeru portu domyślnego (443). Naciśnij na [ ] lub [ ], aby wyświetlić stronę zawierającą klucz dla żądanego protokołu. WAŻNE Zmiany w Ustawieniach numeru portu zostają aktywowane po ponownym uruchomieniu urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy je WYŁĄCZYĆ, odczekać co najmniej 10 sekund i WŁĄCZYĆ ponownie. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania numerów portu, patrz Rozdział 3 Programowanie urządzenia do pracy w środowisku sieciowym w Instrukcja ustawień systemowych. Oto ustawienia domyślne: - LPD: RAW: HTTP: 80 - SMTP Odbiór: 25 - POP3 Odbiór: FTP Wysyłanie: 21 - SMTP Wysyłanie: 25 - SNMP: WSD: HTTPS: 443 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 17

20 Ustawianie funkcji zabezpieczonego wydruku Wydruk zabezpieczony umożliwia przetrzymywanie zadań drukowania aż do wprowadzenia prawidłowego hasła Dzięki temu, poufne dokumenty nie są pozostawiane na tacy wyjściowej urządzenia. Ustawić czas (lub czas oczekiwania) dla zabezpieczonych zadań wydruku w taki sposób, aby automatycznie usuwać je z pamięci urządzenia po upłynięciu danego czasu. Można również ustawić urządzenie tak, aby akceptowało wyłącznie zabezpieczone zadania drukowania z poziomu komputera. WAŻNE Aby dokonać zmian w Ustawieniach systemowych, należy wejść w tryb Zarządzania systemowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 1, Przed rozpoczęciem, w Instrukcja ustawień systemowych. OBJAŚNIENIE Oto ustawienia domyślne: - Limit czasu dla usuwania: 60 min - Zezwalaj jedynie na zabezpieczone zadania drukowania: Wyłącz 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe]. 2 Nacisnąć [ ] lub [ ] aż do pojawienia się [Ustawienia zabezpieczonego wydruku] i nacisnąć na [Ustawienia zabezpieczonego wydruku]. 18 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

21 3 Wybrać funkcję. Aby zmienić ustawienia limitu czasu: Nacisnąć na [Limit czasu dla usuwania]. Posługując się przyciskami [-] lub [+] wprowadź limit czasu nacisnąć [OK]. Wartości można również wprowadzić wartości za pomocą (klawisze numeryczne). Odstęp można ustawić w zakresie od 10 do 240 minut, w przyrostach co jedna minuta. Wybrane ustawienie zostało zaprogramowane. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 19

22 Aby ustawić urządzenie tak, aby akceptowało wyłącznie zabezpieczone zadania drukowania z poziomu komputera: Nacisnąć na [Zezwalaj jedynie na zabezpieczone zadania drukowania]. Nacisnąć [Włącz] [OK] OBJAŚNIENIE Aby anulować ustawienie, należy nacisnąć [Wyłącz] [OK]. 4 Nacisnąć na (Reset), aby powrócić do górnego ekranu. OBJAŚNIENIE Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania Zabezpieczonego wydruku, patrz Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera, na str Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

23 Wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego, gdy ilość dostępnej pamięci zmniejsza się Ten tryb umożliwia ukazywanie się komunikatów ostrzegawczych na panelu dotykowym, gdy ilość pamięci wykorzystywanych do drukowania, kopiowania i wysyłania osiąga dany poziom. Poziom wykorzystania pamięci po którym wyświetlony zostanie komunikat może być określony w ustawieniach (procentowo). Dzięki temu, użytkownik jest w stanie określić ile pamięci wymaga urządzenie w danym czasie i unikać jej niepotrzebnego zapełniania. WAŻNE Ustawienie jest dostępne wyłącznie, jeżeli włączona jest opcja <Zezwól wyłącznie na zabezpieczone zadania drukowania> w <Ustawienia zabezpieczonego drukowania>. (Patrz Ustawianie funkcji zabezpieczonego wydruku na str. 18.) OBJAŚNIENIE Domyślnym ustawieniem jest 80%. 1 Nacisnąć (Funkcje dodatkowe) [Ustawienia systemowe]. 2 Nacisnąć na [ ] lub [ ] aż do wyświetlenia się [Pamięć wykorzystywana podczas wyświetlania ostrzeżenia] nacisnąć na [Pamięć wykorzystywana podczas wyświetlania ostrzeżenia]. Aktualizacja związana z nowymi funkcjami 21

24 3 Nacisnąć na [Włącz] lub [Wyłącz]. [Włącz]: Wyświetla komunikat alarmowy, gdy wykorzystanie pamięci osiągnie dany poziom (określany w kolejnym punkcie). Nacisnąć na [OK] przejść do kolejnego kroku. [Wyłącz]: Nie wyświetla komunikatu nawet, jeżeli poziom dostępnej pamięci będzie niski. Naciśnij [OK], aby zakończyć procedurę. 4 Nacisnąć na [ ] lub [ ] aby ustawić poziom dostępnej pamięci przy którym będzie wyświetlany komunikat nacisnąć [OK]. Nacisnąć na [ ], aby zmniejszyć poziom wykorzystywanej pamięci (minimum: 60%) lub nacisnąć na [ ], aby go zwiększyć (maksimum: 95%). Każde naciśnięcie przycisku [ ] lub [ ] zmniejsza lub zwiększa poziom w 5-procentowych przyrostach. WAŻNE Wartości ustawień (60 do 95%) są przybliżone i nie zawsze odpowiadają rzeczywistemu zużyciu pamięci; nawet, jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy, ilość dostępnej pamięci może być odpowiednia. 22 Aktualizacja związana z nowymi funkcjami

25 Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki Poniżej opisano aktualizacje związane ze sterownikami drukarki, takie jak zmianę ustawień domyślnych i sterowników dla Macintosh. Ustawienia domyślne sterownika drukarki Ustawienia domyślne stylu drukowania sterownika drukarki zawarte na płycie CD dołączonej do tego urządzenia do drukowanie dwustronne. Drukowanie z komputera (Mac) Aby drukować z komputera typu Mac, należy zainstalować sterownik drukarki i skonfigurować drukarkę wykorzystująć sterownik Mac dla drukarki. WAŻNE Sterownik dla systemu Mac może nie znajdować się na dołączonej płycie CD. Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon. Wymagania systemowe Do korzystania ze sterownika drukarki niezbędne są następujące środowiska systemowe. Systemy operacyjne: Mac OS X lub nowszy Komputer: Dowolny komputer obsługujący powyższe systemy Pamięć: Jakakolwiek pamięć o pojemności wymaganej do korzystania z kompatybilnych systemów operacyjnych. OBJAŚNIENIE W różnych wersjach sterownika drukarki obsługiwane mogą być różne systemy operacyjne. Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki 23

26 Wybieranie odpowiedniego sterownika drukarki Sterownik drukarki jest instalowany z poziomu płyty CD z oprogramowaniem użytkownika. Jeżeli dostarczono więcej, niż jedną płytę CD, należy wykorzystać te informacje jako informacje referencyjne, wybrać odpowiednią płytę i sterownik drukarki. Zawartość każde z płyt CD-ROM: Oprogramowanie u ytkownika UFRII LT Oprogramowanie u ytkownika PCL Oprogramowanie u ytkownika PS Dla systemu Windows: Sterownik drukarki UFRII LT Instrukcja instalacji sterownika drukarki Dla systemu Mac: Sterownik drukarki UFRII LT Mac Instrukcja instalacji sterownika drukarki Mac UFR II Dla systemu Windows: Sterownik drukarki PCL5/PCL6 Instrukcja instalacji sterownika drukarki Dla systemu Windows: Sterownik drukarki PS Instrukcja instalacji sterownika drukarki Dla systemu Mac: Sterownik drukarki PS Mac Instrukcja instalacji sterownika Mac PS Właściwości sterownika drukarki Sterownik drukarki UFR II Dzięki wykorzystaniu sterownika drukarki UFR II różne zadania przetwarzania wykonywane zwykle w ramach drukarki są odpowiednio rozdzielane pomiędzy komputer a drukarkę w celu znacznego skrócenia ogólnego czasu drukowania. Obciążenie może być dopasowane do drukowanych danych, co zapewnia znaczący wzrost szybkości dzięki optymalizacji. UFRII LT wykorzystuje również technologię UFR II, w celu przetwarzania większości danych drukowania w komputerze hosta, umożliwiając szybkie drukowanie. Sterownik drukarki PS: Sterownik drukarki PS przekształca dane druku z programu narzędziowego drukarki w dane do wykorzystania w drukarce PS i wysyła je do drukarki. Podobnie do przekształcania danych druku, umożliwia on skonfigurowanie ustawień odnośnie wykańczania, takich jak: regulacja koloru i zapewnia odpowiednie środowisko druku do wspomaganych komputerowo prac wydawniczych i publikacji na żądanie. 24 Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki

27 Instalacja Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury instalacyjnej, patrz instrukcja instalacji dla danego sterownika. Nazwa folderu w którym znajduje się program instalacyjny i instrukcja instalacji może się różnić, w zależności od rodzaju i wersji sterownika drukarki. Aby rozpocząć instalację, należy: Nacisnąć dwa razy na ikonę programu instalacyjnego w danym folderze. Aby wyświetlić instrukcję instalacji, należy: W folderze instalatora, dwa razy nacisnąć na [Dokumenty] [Instrukcja] ikona index.html. OBJAŚNIENIE W zależności od modelu drukarki, instrukcja instalacji może być dostarczona w formacie PDF. Jeżeli tak jest, należy nacisnąć dwa razy na ikonę PDF w katalogu [Dokumenty]. Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki 25

28 Wyświetlanie pomocy online Można wyświetlić pomoc online po naciśnięciu na [ ] w sterowniku drukarki. Pomoc online zawiera dodatkowe informacje na temat każdej z funkcji drukowania. 26 Aktualizacje związane ze sterownikami drukarki

29 Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera Zabezpieczone drukowanie Drukowanie zabezpieczone umożliwia bezpieczne drukowanie poufnych dokumentów (wydruk danych). Dla danego pliku użytkownik ustanawia hasło i wysyła ten plik do urządzenia z poziomu komputera. Aby wydrukować taki dokument, należy wprowadzić odpowiednie hasło w urządzeniu. WAŻNE Zaleca się, aby sterownik drukarki został zainstalowany z wykorzystaniem sieci. Aby korzystać z funkcji Zabezpieczonego drukowania, należy połączyć urządzenie z komputerem za pomocą sieci. Jeżeli użytkownik nie może wybrać [Zabezpieczony wydruk] dla [Metoda drukowania], należy wyświetlić [Ustawienia urządzenia] i wybrać opcję [Zezwól na wykorzystanie zabezpieczonego wydruku]. OBJAŚNIENIE Metoda drukowania może się różnić, zależnie od używanej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje obsługi dostarczone wraz z aplikacją. Wysyłanie zabezpieczonego zadania drukowania 1 Otworzyć ekran sterownika drukarki z poziomu aplikacji. 2 Nacisnąć na [Preferencje] (lub [Właściwości]). 3 Naciśnij na [Ustawienia strony], [Wykańczanie], [Źródło papieru] lub [Jakość] na ekranie sterownika drukarki. OBJAŚNIENIE Ekrany komputera ukazane poniżej są wyświetlane po naciśnięciu na [Ustawienia strony]. Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera 27

30 4 Wybrać [Zabezpieczony wydruk] z [Metoda drukowania] i nacisnąć na [Tak] lub [Nie]. Jeżeli wyświetlony zostanie poniższy ekran, należy zaprogramować żądane ustawienia. - [Nazwa użytkownika]: wprowadzić nazwę do 32 znaków. - [Hasło]: wprowadzić liczbę do 7 cyfr. 5 Nacisnąć na [OK]. 28 Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera

31 6 Nacisnąć na [Drukowanie] (lub [OK]). 7 Określić wymagane ustawienia dla zabezpieczonego wydruku i nacisnąć na [OK]. Jeżeli [Nazwa użytkownika] i [Hasło] zostały ustawione wcześniej, zostaną one wyświetlone. - [Nazwa dokumentu]: wprowadzić nazwę do 32 znaków. - [Nazwa użytkownika]: wprowadzić nazwę do 32 znaków. - [Hasło]: wprowadzić liczbę do 7 cyfr. Zabezpieczone zadanie drukowanie zostało wysłane do urządzenia. Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera 29

32 Wprowadzić hasło w urządzeniu, aby rozpocząć drukowanie 1 Naciśnij (SKANOWANIE/OPCJE). 2 Nacisnąć na [Drukowanie zabezpieczone]. 3 Wybierz dokument, który zamierzasz wydrukować i wciśnij klawisz [Drukowanie]. Aby wydrukować wszystkie dokumenty, należy nacisnąć na [Wybierz wszystko]. 30 Drukowanie zabezpieczone z poziomu komputera

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo