Regulamin promocyjnej usługi CYFRA+ONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocyjnej usługi CYFRA+ONLINE"

Transkrypt

1 Regulamin promocyjnej usługi CYFRA+ONLINE I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, w tym warunki techniczne, usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach akcji promocyjnej polegającej na udostępnianiu treści audiowizualnych rozpowszechnianych w systemach teleinformatycznych przez CANAL+ Cyfrowy Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Operatorem CYFRY Usługa objęta niniejszym Regulaminem ma charakter testowy, promocyjny, nieodpłatny i ograniczony czasowo. Operator CYFRY+ ma prawo w każdym czasie zakończyć, ograniczyć lub czasowo zawiesić świadczenie tej usługi. II. Pojęcia i definicje 1. Usługa CYFRA+ ONLINE - usługa medialna polegająca na zapewnieniu Abonentowi CYFRY+, w wybranym przez niego czasie, jednorazowego lub wielokrotnego dostępu do wybranych Programów Telewizyjnych i/lub Filmów znajdujących się w aktualnej ofercie Operatora CYFRY+. 2. CYFRA+ ONLINE serwis internetowy dostępny na stronie za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa CYFRA+ ONLINE. 3. Film - film lub inna forma audiowizualna dostępne na żądanie Abonenta, będące w aktualnej ofercie Operatora CYFRY+ w ramach Usługi CYFRA+ ONLINE. 4.Program Telewizyjny wybrane programy telewizyjne, których nadawcą jest Operator CYFRY+ dostępne dla Abonentów w ramach aktualnej Usługi CYFRA+ ONLINE. 5. Sprzęt komputer posiadający dostęp do sieci Internet i umożliwiający korzystanie z przeglądarek stron internetowych. 6. Pakiet/Zestaw/Opcja określone zbiory programów telewizyjnych, dostępne dla Abonenta na podstawie Umowy o Abonament. 7. Abonent osoba, która zawarła z Operatorem CYFRY+ Umowę o Abonament. 8. ICA - Internetowe Centrum Abonenta III. Zasady świadczenia usług 1. Usługa CYFRA+ ONLINE dostępna jest jedynie dla Abonentów spełniających warunki określone w Regulaminie. 2.Usługa CYFRA+ ONLINE umożliwia Abonentowi dostęp do Programów Telewizyjnych i/lub Filmów na zasadach określonych w Regulaminie. Abonent w zależności od posiadanego Pakietu/Zestawu/Opcji będzie miał dostęp do określonych Programów Telewizyjnych i/lub Filmów, w pozostałym zaś zakresie informowany będzie o braku uprawnień do określonej części przedmiotowej usługi. Lista dostępnych dla CANAL+ Cyfrowy S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, Warszawa

2 danego Abonenta Programów Telewizyjnych i/lub Filmów dostępnych w ramach Usługi CYFRA+ ONLINE widoczna jest na stronach serwisu tej usługi. 3. W ramach Usługi CYFRA+ ONLINE Operator CYFRY+ umożliwia Abonentom dostęp jedynie do wybranych przez Operatora CYFRY+ aktualnie nadawanych pozycji z Programów Telewizyjnych i/lub Filmów, które Abonent odbiera w ramach posiadanego przez siebie Pakietu/Zestawu Promocyjnego i/lub Opcji. 4. W celu skorzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE konieczne jest: a) posiadanie przez Abonenta Sprzętu spełniającego warunki techniczne opisane w niniejszym Regulaminie, b) uruchomienie strony internetowej c) podanie w trakcie rejestracji, w serwisie CYFRA+ ONLINE: - PESEL (lub NIP w przypadku umowy zarejestrowanej na firmę), - hasło, - numer abonenta, - numer umowy oraz - aktualny adres , d) zaakceptowanie Regulaminu serwisu CYFRA+ ONLINE (dostępne w czasie rejestracji w serwisie CYFRA + ONLINE), e) potwierdzenie aktywacji konta w usłudze CYFRA+ ONLINE, klikając w link aktywacyjny zamieszczony w u przesłanym na adres poczty elektronicznej podany w czasie rejestracji w serwisie CYFRA+ ONLINE 5. Korzystanie przez Abonenta z Usługi CYFRA+ ONLINE jest uzależnione od łącznego spełnienia następujących warunków: a) posiadanie przez Abonenta zawartej Umowy o Abonament na odbiór Programów Telewizyjnych, z którego pochodzi wybrany przez Abonenta Program Telewizyjny i/lub Film oraz b) zalogowanie się do serwisu CYFRA+ ONLINE (po uprzedniej rejestracji na stronach serwisu, logowanie do Usługi wymaga wpisania adres i hasła, podanych przy łączeniu konta) oraz c) brak jakichkolwiek zaległości Abonenta w płatnościach należności z tytułu zawartej Umowy o Abonament. 6. Abonent może korzystać z Usługi CYFRA + ONLINE, w tym z Programów Telewizyjnych i/lub Filmów udostępnianych w ramach Usługi CYFRA+ ONLINE jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest publiczne rozpowszechnianie, rozprowadzanie, kopiowanie, nagrywanie oraz dystrybucja Programów Telewizyjnych i/lub Filmów w jakiejkolwiek formie, jak również udostępnianie podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie login-u oraz hasła do ICA i CYFRA+ ONLINE. 7. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany usługi, okresu ich dostępności dla Abonenta, metod dostępu do Programów Telewizyjnych i/lub Filmów oraz aktualizowania opisów poszczególnych Programów Telewizyjnych i/lub Filmów. IV. Warunki techniczne świadczenia usługi CYFRA+ONLINE 2

3 1. Korzystanie z Usługi CYFRA+ ONLINE jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego Sprzętu. 2. W celu korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE Sprzęt musi spełniać szczegółowe, minimalne wymagania: A. komputery PC: a) procesor - minimum 1,6 GHz*, b) pamięć RAM minimum 512 MB*, c) system operacyjny**: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X , d) przeglądarka WWW: dla systemu operacyjnego Windows: Internet Explorer 7.0, Mozilla,Firefox 3.0, Chrome 4.0, dla systemu operacyjnego Mac OS X: Safari 3.0, Mozilla Firefox 3.0 e) komponent Silverlight 4.0, f) połączenie internetowe o minimalnej przepustowości 512 kbps*. B. inne urządzenia Apple: a) iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, ipad 1, ipad 2, ipod touch 3G (trzeciej generacji, z pamięcią 32GB lub 64 GB), ipod touch 4G (czwartej generacji wszystkie wersje), b) system operacyjny ios 4.0 (i jego nowsze wersje), c) korzystanie z sieci WiFi (odbiór stacji telewizyjnych dostępnych w serwisie NIE BĘDZIE możliwy przez sieć GSM). ponadto: - Usługa CYFRA+ONLINE na ww. urządzeniach Apple jest ograniczona wyłącznie do możliwości odbioru nadawanych i dostępnych w tej usłudze Programów Telewizyjnych, - na ww. urządzeniach Apple wymagane jest zainstalowanie dodatkowo płatnej aplikacji CYFRA+ONLINE, dostępnej w App Store, - zakupienie aplikacji CYFRA+ONLINE w App Store, bez jednoczesnego posiadania zawartej Umowy o Abonament CYFRA + i bez konta w serwisie CYFRA+ ONLINE, nie pozwoli na dostęp do Programów Telewizyjnych oferowanych w usłudze. * Do oglądania programów w rozdzielczości HD niezbędny będzie dwurdzeniowy procesor, co najmniej 2 GB pamięci RAM oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 Mbps. ** Linux: właściciele praw do programów i transmisji telewizyjnych respektują aktualnie jedynie zabezpieczenia oferowane do systemów Windows i określonych urządzeniach z Mac OS, dlatego serwis CYFRA+ ONLINE ie będzie początkowo dostępny z komputerów pracujących tylko i wyłącznie na linuxie. 3. W czasie korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie do obrazu lub dźwięku Programów Telewizyjnych i/lub Filmów (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów itp.), spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora CYFRY+. 3

4 4. Operator CYFRY+ nie świadczy usług instalacji, tj. czynności technicznych mających na celu zestawienie i uruchamianie Sprzętu, umożliwiających Abonentowi korzystanie z Usługi CYFRA+ ONLINE. V. Świadczenie usługi CYFRA+ ONLINE 1. W celu korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE Abonent zobowiązany jest poddać się procesowi autoryzacji dostępu do Usługi CYFRA+ ONLINE oraz wskazać Program Telewizyjny i/lub Film, tóry ma zamiar odtworzyć. Udostępnienie wybranych przez Abonenta Programów Telewizyjnych i/lub Filmów nastąpi niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, po pozytywnym zakończeniu procesu autoryzacji. VI. Dostępność usługi CYFRA+ONLINE 1. Operator CYFRY+ biorąc pod uwagę testowy, promocyjny charakter usługi, nie gwarantuje ciągłego, prawidłowego działania tej usługi i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w możliwości korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE lub znaczne pogorszenie jakości sygnału. Usługa CYFRA+ ONLINE dostępna jest z wykorzystaniem internetowej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Operatora CYFRY+ obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowej usługi. Operator CYFRY+ zastrzega sobie, iż takie okoliczności i czynniki jak: warunki pogodowe uniemożliwiające transmisję, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału będąca konsekwencją nieprawidłowej instalacji, usterka, odłączony od zasilania Komputer, awaria Komputera, mogą mieć wpływ na brak dostępności dla Abonenta do tej usługi. 2.Operator CYFRY+ nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub niesprawność urządzeń końcowych oraz innych urządzeń należących do Abonenta i wykorzystywanych przez niego w trakcie korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE, a także nie ma obowiązku dokonywania ich napraw, regulacji lub adaptacji. 3. Operator CYFRY+ biorąc pod uwagę testowy, promocyjny charakter usługi, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia i błędy w świadczeniu Usługi CYFRA+ ONLINE, w tym związane z oprogramowaniem zainstalowanym na Sprzęcie Abonenta. 4. Operator CYFRY+ nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi CYFRA+ ONLINE Abonentom nie spełniającym wymogów technicznych przewidzianych dla Sprzętu. VII. Zawieszenie i zaprzestanie świadczenia usługi CYFRA+ONLINE 1. Operator CYFRY+ może w każdej chwili zawiesić świadczenie na rzecz Abonenta Usługi CYFRA+ ONLINE, jeżeli Abonent dopuści się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu. 2. Operator CYFRY+ ma prawo według swojego uznania do całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi CYFRA+ ONLINE wszystkim Abonentom. VIII. Wsparcie techniczne 1. Abonent może uzyskać podstawowe wsparcie techniczne związane z działaniem Usługi CYFRA+ ONLINE korzystając z zakładki pomoc i/lub najczęściej zadawane pytania znajdujących się na stronach serwisu Usługi CYFRA+ONLINE lub dzwoniąc do Centrum Telefonicznego Abonentów pod nr telefonu: lub

5 IX. Postępowanie reklamacyjne W sprawach związanych ze zgłaszaniem reklamacji w zakresie Usługi CYFRA+ ONLINE stosuje się postanowienia Regulaminu Umowy o Abonament, przy czym reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni od daty wykonania (niewykonania, niewłaściwego wykonania usługi). X. Inne postanowienia 1. W ramach Usługi CYFRA+ ONLINE Abonent ma możliwość połączenia i skorzystania z innych usług, widocznych na stronach serwisu Usługi CYFRA+ ONLINE. Korzystanie z tych usług odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych regulaminach tych usług. 2. W ramach serwisu Usługi CYFRA+ ONLINE Abonent ma możliwość odpłatnego korzystania z Opcji Dodatkowej CYFRA+ VOD ONLINE na zasadach określonych w odrębnym regulaminie tej Opcji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. XI. Postanowienia końcowe 1. Operator CYFRY+ uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w niezbędnym zakresie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące w momencie ich udostępnienia przez Operatora CYFRY+ na stronie lub Regulamin dostępny jest także w siedzibie Operatora CYFRY+ przy al. Gen Sikorskiego 9 w Warszawie. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 roku i w niniejszej wersji obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku lub jego wcześniejszej zmiany lub wcześniejszego odwołania. Obowiązywanie niniejszego Regulaminu może ulec przedłużeniu. ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN WARUNKÓW KORZYSTANIA Z OPCJI DODATKOWEJ CYFRA+VOD ONLINE, ZWANY DALEJ "REGULAMINEM CYFRA+VOD ONLINE" Artykuł 1. DEFINICJE Dla celów związanych z wykonywaniem usługi objętej niniejszym Regulaminem CYFRA+VOD ONLINE ustala się następujące definicje i znaczenie poniższych pojęć: 1. Opcja Dodatkowa CYFRA+VOD ONLINE - usługa wideo na żądanie (wideo na życzenie), określana również jako VOD (Video on Demand), świadczona przy użyciu sieci teleinformatycznej, polegająca na umożliwieniu Abonentowi płatnego dostępu do aktualnej oferty Operatora CYFRY+, zawierającej aktualizowane cyklicznie filmy i inne formy audiowizualne udostępniane przez Operatora CYFRY+, określone w niniejszym Regulaminie CYFRA+VOD ONLINE. 2. Umowa Umowa o Abonament zawierana przez Operatora CYFRY+ z Abonentem na odbiór programów oferowanych przez Operatora CYFRY+ w ramach Pakietów i Opcji. 3. Regulamin Umowy regulamin Umowy o Abonament stanowiący jej integralną część. 4. Aktywacja Filmu złożenie przez Abonenta zamówienia na wybrany Film, powodujące uruchomienie 5

6 sygnału umożliwiającego Abonentowi korzystanie z Filmu w Okresie Dostępu. 5. Film - poszczególne filmy i inne formy audiowizualne dostępne w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 6. Okres Dostępu okres 48 godzin, na jaki Film udostępniany jest przez Operatora CYFRY+, liczony od chwili Aktywacji Filmu. 7. Okres Aktualizacyjny okres, w jakim Operator CYFRY+ dokonuje bieżącej aktualizacji wszystkich Filmów dostępnych w aktualnej ofercie Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 8. Sprzęt komputer posiadający dostęp do sieci Internet i umożliwiający korzystanie z przeglądarek stron internetowych spełniający kryteria techniczne opisane w Regulaminie promocyjnej Usługi CYFRA+ONLINE. 9. Opłata VOD ONLINE - opłata za korzystanie z danego Filmu w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE określona i dostępna przy użyciu Komputera na stronie, na której dostępna jest Opcja Dodatkowa CYFRA+VOD ONLINE. Artykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Operator CYFRY+ zobowiązuje się do świadczenia Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie CYFRA+VOD ONLINE, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania, w tym do terminowego uiszczania Opłaty VOD ONLINE. Artykuł 3. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z OPCJI DODATKOWEJ CYFRA+VOD ONLINE 1. Warunkiem korzystania z Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE jest posiadanie przez Abonenta aktualnej Umowy na odbiór Pakietu oraz posiadanie przez Abonenta prawidłowo zainstalowanego i działającego Sprzętu. 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE Abonent ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem CYFRA+VOD ONLINE, który jest dostępny przy aktywowaniu Usługi CYFRA+ONLINE, na stronie internetowej Operatora CYFRY+, w Centrum Telefonicznym Abonentów Operatora CYFRY+ oraz u Autoryzowanego Dystrybutora Operatora CYFRY+. 3. Od momentu Aktywacji Filmu Abonent przez Okres Dostępu korzysta z Filmu w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 4. Operator CYFRY+ udostępnia Filmy, w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE na Okres Dostępu z zastrzeżeniem postanowień art. 7 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Niemożliwe jest skorzystanie z Filmu po upływie Okresu Dostępu bez ponownej Aktywacji Filmu. Operator CYFRY+ może po upływie Okresu Dostępu usunąć Film z aktualnej oferty Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 5. Operator CYFRY+ decyduje o aktualnej zawartości oferty Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów Filmów, wycofania lub chwilowego braku 6

7 Filmów w aktualnej ofercie Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE oraz prawo do zmiany zawartości tej oferty z przyczyn technicznych, o których mowa w art. 7 pkt. 2 Regulaminu CYFRA+VOD ONLINE lub w związku z aktualizacją Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 6. Opis aktualnej zawartości oferty w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE dostępny będzie przy użyciu Sprzętu na stronie internetowej Operatora CYFRY + służącej do korzystania z przedmiotowej Opcji. 7. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych niż określone w niniejszym Regulaminie CYFRA+VOD ONLINE sposobów Aktywacji Filmu oraz sposobów dokonywania zmian w Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE w trakcie korzystania z Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE, w miarę powstawania możliwości technicznych. O zamiarze wprowadzania powyższych zmian Operator CYFRY+ poinformuje Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem. 8. Korzystanie z Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD OLINE nie wyłącza możliwości korzystania przez Abonenta z innych usług świadczonych przez Operatora CYFRY+ w ramach i na warunkach Umowy o Abonament. 9. Do Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD stosuje się postanowienia Regulaminu Umowy o Abonament dotyczące Opcji Dodatkowej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu CYFRA+VOD ONLINE nie stanowią inaczej. Artykuł 4. AKTYWACJA OPCJI DODATKOWEJ CYFRA+ VOD ONLINE 1. Aktywacji Filmu dokonuje się zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE, służącej do korzystania z tej Opcji. 2. Od momentu Aktywacji Filmu Abonent może przez Okres Dostępu wielokrotnie korzystać z wybranego Filmu wchodzącego w skład oferty Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 3. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do odmowy Aktywacji Filmu, w przypadku kiedy Abonent zalega z opłatami z tytułu korzystania z innych usług wynikających z Umowy o Abonament, do czasu kiedy opłaty te zostaną w całości uregulowane. 4. Operator CYFRY+ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak wykonania zamówienia i korzystania z danego Filmu przez Abonenta w wypadku działania Abonenta niezgodnego z ww. instrukcją. Artykuł 5. AKCEPTACJA REGULAMINU CYFRA+VOD ONLINE Aktywacja Filmu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu CYFRA+VOD ONLINE. Artykuł 6. OPŁATA VOD ONLINE Opłata VOD ONLINE za korzystanie z Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE naliczana będzie zgodnie z aktualnymi stawkami za korzystanie z danego Filmu, których wysokość (w kwocie zawierającej podatek VAT) za poszczególny Film dostępna będzie przy użyciu Sprzętu na stronie internetowej Operatora CYFRY+ 7

8 służącej do korzystania z przedmiotowej Opcji. Opłata VOD ONLINE uiszczana jest przez Abonenta w terminach i formie określonej w Regulaminie Umowy o Abonament dla innych opłat abonamentowych. Artykuł 7. DOSTĘPNOŚĆ OPCJI DODATKOWEJ CYFRA+VOD ONLINE 1. Rozpoczęcie przesyłania wybranego i zamówionego przez Abonenta Filmu, po prawidłowym dokonaniu Aktywacji Filmu przez Abonenta, nastąpi niezwłocznie pod warunkiem niezakłóconego działania połączenia internetowego. 2. Filmy w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD dostępne są z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Operatora CYFRY+ obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na prawidłowe wykonanie usługi świadczonej jako Opcja Dodatkowa CYFRA+VOD ONLINE. Operator CYFRY+ zastrzega sobie, iż takie okoliczności i czynniki, jak: warunki pogodowe uniemożliwiające transmisję, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału będąca konsekwencją nieprawidłowej instalacji, usterka, awaria Sprzętu, mogą mieć wpływ na brak dostępności dla Abonenta Filmu/Filmów w ramach aktualnej oferty Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE. 3. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE będącej następstwem prac serwisowych. 4. W przypadku braku wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora CYFRY+ zabronione jest publiczne rozpowszechnianie, rozprowadzanie, kopiowanie oraz dystrybucja, w całości lub w części, Filmów udostępnianych Abonentowi w ramach Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE, jak również wszelka inna ingerencja w treść lub formę Filmów udostępnianych w tej Opcji. Niedozwolone jest również działanie umożliwiające korzystanie z Filmów przez osoby nieuprawnione. Artykuł 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Operator CYFRY+ zapewnia Abonentom dostęp do Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE zgodnie z niniejszym Regulaminem CYFRA+VOD ONLIN, Umową oraz Regulaminem Umowy. 2. Jakakolwiek zmiana w zakresie Opcji Dodatkowej CYFRA+VOD ONLINE nie stanowi zmiany Umowy przy uwzględnieniu poniższych postanowień. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem CYFRA+VOD ONLINE zastosowanie mają postanowienia Umowy, Regulaminu Umowy oraz Regulaminów ewentualnych akcji promocyjnych. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 roku i obowiązuje w niniejszej wersji do jego odwołania lub jego zmiany przez Operatora CYFRY+. CANAL+ Cyfrowy S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, Warszawa, NIP: , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS , kapitał zakładowy zł, w całości wpłacony 8

Regulamin promocyjnej usługi CYFRA+ONLINE

Regulamin promocyjnej usługi CYFRA+ONLINE DO PROCEDURY: R Regulamin promocyjnej usługi CYFRA+ONLINE I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, w tym warunki techniczne, usługi świadczonej drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej CYFRA+ OGLĄDAJ WIĘCEJ

Regulamin Akcji Promocyjnej CYFRA+ OGLĄDAJ WIĘCEJ Regulamin Akcji Promocyjnej CYFRA+ OGLĄDAJ WIĘCEJ 1. Akcja Promocyjna CYFRA+ OGLĄDAJ WIĘCEJ (Akcja), organizowana przez CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie, al. gen. W. Sikorskiego 9 (Operator CYFRY+),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMY ONLINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMY ONLINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMY ONLINE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, w tym warunki techniczne, usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM TV I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, w tym warunki techniczne, świadczenia usługi dostępu do sekcji serwisu WWW,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Cineman.pl

Regulamin Serwisu Cineman.pl Regulamin Serwisu Cineman.pl I. Definicje Serwis Prowadzony przez Administratora w języku polskim serwis Kina Internetowego dostępny pod adresem www.cineman.pl, oferujący usługę VoD - wideo na życzenie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Wow Poland przeznaczonej na urządzenia mobilne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja VoD.pl w Welcome Smart Pack

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja VoD.pl w Welcome Smart Pack Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja VoD.pl w Welcome Smart Pack 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O. Strona 1 z 5 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O. wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI 1 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji pobytu w obiekcie Marynarskie Domki zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 16 w Pobierowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi News (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług "Bezpieczny Dom" oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii.

Regulamin Usług Bezpieczny Dom oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. Regulamin Usług "Bezpieczny Dom" oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Bezpieczny Dom", Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii oznaczają: a. Organizator

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUTY.DRIRENAERIS.COM W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUTY.DRIRENAERIS.COM W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUTY.DRIRENAERIS.COM W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne Załącznik nr 6 REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Abonent Abonent (postpaid)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

SHOWMAX W PLAY SHOWMAX W PLAY STRONA 1 Z 5

SHOWMAX W PLAY SHOWMAX W PLAY STRONA 1 Z 5 SHOWMAX W PLAY Niniejszy dokument składa się z następujących części: 1. Regulamin promocji: Showmax przez rok bez dodatkowych opłat w Play 2. Regulamin dodatkowy do "Regulaminu świadczenia usług Showmax

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użytym w Regulaminie pojęciom nadane zostaje następujące znaczenie:

I. Definicje. Użytym w Regulaminie pojęciom nadane zostaje następujące znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW. PHARMACERIS. PL W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu samoobsługowego Virgin dla Klientów Virgin Mobile

Regulamin korzystania z serwisu samoobsługowego Virgin dla Klientów Virgin Mobile Regulamin korzystania z serwisu samoobsługowego Virgin dla Klientów Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z platformy Psadoptuj ( Platforma ). Regulamin jest regulaminem, o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016)

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej Pakuj w internety jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Tęczowa 13/210, 53-601

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usługi wideo na żądanie VOD przez Skymaster Media Sp. z o.o. Sp. k. Artykuł 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin szczegółowy świadczenia usługi wideo na żądanie VOD przez Skymaster Media Sp. z o.o. Sp. k. Artykuł 1. Postanowienia ogólne. Regulamin szczegółowy świadczenia usługi wideo na żądanie VOD przez Skymaster Media Sp. z o.o. Sp. k. Artykuł 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin szczegółowy świadczenia usługi dostępu do wideo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl 1 1. Celem Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl jest umożliwienie Użytkownikowi, będącemu Dłużnikiem Wierzyciela dostępu do funkcjonalności pozwalającej na:

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo