Usługi telekomunikacyjne i ich świadczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi telekomunikacyjne i ich świadczenie"

Transkrypt

1 Usługi telekomunikacyjne i ich świadczenie

2 Technologie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych Technologie przewodowe i bezprzewodowe

3 Dostęp do Internetu Dostęp wąskopasmowy (funkcjonalny) oznacza dostęp do Internetu o niskiej przepływności (prędkości) łącza, nie umożliwiający korzystania ze wszystkich usług w Internecie. Dziś już praktycznie niespotykany. Dostęp szerokopasmowy pierwszej generacji oznacza dostęp do Internetu o wysokiej przepływności łącza, umożliwiający m.in. streaming wideo (ale niekoniecznie w jakości full HD). Obejmuje aktualne rozwiązania oparte na wykorzystaniu infrastruktury telefonicznej (kable miedziane) i telewizji kablowych (kable koncentryczne). Dostęp szerokopasmowy drugiej generacji (Next Generation Access NGA) dostęp o najwyższej przepływności łącza, umożliwiający m.in. streaming wideo 4K, wykorzystujący przede wszystkim technologię światłowodową.

4 Przewodowe technologie dostępu do Internetu - xdsl xdsl Digital Subscriber Line, cyfrowa linia abonencka wykorzystuje parę miedzianych przewodów, z reguły służących także do świadczenia stacjonarnej usługi telefonicznej (przystosowanie infrastruktury telefonicznej do usług xdsl wymaga stosunkowo niewielkich nakładów). Transmisja danych nie zakłóca analogowej transmisji głosu. Przesyłanie danych odbywa się dwukierunkowo, można różnie ustalać proporcję przepływności kanałów służących do wysyłania i odbierania danych (dla gospodarstw domowych najczęściej przybiera to wariant asymetryczny ADSL).

5 Przewodowe technologie dostępu do Internetu dostęp kablowy Dostęp kablowy (TVK, CATV) wykorzystuje kabel koncentryczny (współosiowy). Tradycyjne sieci kablowe przystosowane były wyłącznie do jednokierunkowej transmisji programów radiowych i telewizyjnych. Uruchomienie dostępu do Internetu wymaga przystosowania sieci do transmisji dwukierunkowej.

6 Przewodowe technologie dostępu do Internetu łącza światłowodowe Łącze światłowodowe wykorzystuje wiązkę szklanych włókien przewodzących impulsy świetlne. Są one odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i zapewniają bardzo dużą przepływność. Występuje w różnych wariantach, określanych jako FTTx (Fiber To The x), gdzie x określa miejsce zakończenia części światłowodowej sieci po stronie abonenta. Kolejne warianty są coraz droższe w budowie, ale zapewniają coraz lepszą przepływność. FTTC (Fiber To The Curb) światłowód doprowadzony do szafki rozdzielczej (np. przy ulicy), skąd miedziany kabel biegnie do budynku użytkownika. FTTB (Fiber To The Building) doprowadza się światłowód do budynku, a w nim wykorzystuje się istniejącą sieć miedzianą. FTTH (Fiber To The Home) światłowód doprowadza się aż do lokalu użytkownika.

7 Przewodowe technologie dostępu do Internetu - PLC Power Line Communications technologia polega na zapewnieniu dostępu do Internetu poprzez sieci elektroenergetyczne. Wykorzystanie tego rozwiązania ograniczają zakłócenia elektromagnetyczne.

8 Bezprzewodowe technologie dostępu do Internetu WLAN, Wi-Fi WLAN (Wireless LAN), przy stosowaniu standardu IEEE zwany Wi-Fi (nazwa ma charakter marketingowy, nawiązuje do Hi-Fi ze świata odtwarzaczy muzycznych) zapewnia bezprzewodową transmisję danych o krótkim zasięgu w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz (są to pasma niewymagające posiadania rezerwacji częstotliwości ani pozwolenia radiowego). Dostęp zapewniany jest z reguły poprzez hotspoty. Technologię wykorzystuje się najczęściej do zapewniania dostępu do Internetu przez gminy, zarówno dla użytkowników w przestrzeni publicznej, jak i dla gospodarstw domowych (głównie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na wsi). Występują zakłócenia związane m.in. z wykorzystywaniem nielicencjonowanego pasma.

9 Bezprzewodowe technologie dostępu do Internetu WiMAX WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) zapewnia bezprzewodową transmisję danych o dużym zasięgu (od kilku do nawet kilkudziesięciu kilometrów). Wykorzystuje standardy IEEE oraz ETSI HiperLAN. Wykorzystuje pasma 2,3GHz, 2,5GHz oraz 3,5GHz, wymagające rezerwacji częstotliwości. Technologię tę stosuje się głównie na obszarach niezurbanizowanych.

10 Bezprzewodowe technologie dostępu do Internetu sieci GSM/UMTS/LTE Pierwotne, analogowe sieci mobilne nie zapewniały w ogóle transmisji danych, a jedynie komunikację głosową (sieci 1G). Pierwsze cyfrowe sieci GSM (Global System for Mobile) wykorzystywały standard GPRS (General Packet Radio Service) zapewniający przepływność kb/s. Ulepszoną wersją GPRS była technologia EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) do ok. 230 kb/s (łącznie sieci 2G). Kolejnym etapem była budowa sieci UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), wykorzystującej technologie HSPA (High- Speed Packet Access) do 21 Mb/s, HSPA+ nawet do 80 Mb/s (sieci 3G). Obecnie buduje się sieci w technologii LTE (Long Term Evolution), zapewniające najlepszą przepływność, nawet do 1 Gb/s (sieci 4G).

11 Świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowy, regulaminy i cenniki

12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy. Jest to nazwana umowa pozakodeksowa (unormowana poza Kodeksem cywilnym). Nie jest to więc ani umowa sprzedaży, ani zlecenia.

13 Forma zawarcia umowy Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej: umowa) zawiera się: W formie pisemnej (podpis autentyczny złożenie na piśmie znaku graficznego służącego identyfikacji osoby; równorzędny mu jest bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) W formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług (prawo nie precyzuje kształtu formularza; na pewno musi umożliwiać określenie stron umowy, przedmiotu umowy i jej ceny oraz potwierdzenie woli związania się umową przez użytkownika końcowego). Poprzez dokonanie czynności faktycznych (np. świadczenie usług przedpłaconych; za pomocą aparatu publicznego).

14 Zakres postanowień umownych Art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego określa obowiązkowy zakres postanowień umownych pisemnej lub elektronicznej umowy o świadczenie publiczne dostępnych usług telekomunikacyjnych. Ma to na celu ochronę abonenta. Nie zawarcie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w umowie jednego z elementów określonych w tym przepisie stanowi naruszenie ustawy i uzasadnia nałożenie kary pieniężnej przez Prezesa UKE.

15 Sposób ujęcia postanowień umowy Umowa (a także regulaminy i cenniki, w tym odnoszące się do promocji) powinna być napisana w sposób jasny, zrozumiały i powinna być łatwo dostępna. Te określenia nieostre należy oceniać z punktu widzenia przeciętnego użytkownika usług. Jasność i zrozumiałość odnoszą się do konstrukcji umowy powinna być uporządkowana, bez nadmiaru definicji i odesłań oraz stosowanego w niej języka powinien być jak najbardziej zbliżony do języka potocznego. Łatwość dostępności odnosi się do sposobu utrwalenia tekstu dokumentów powinny być łatwe do odczytania (np. zakaz manipulowania wielkością czcionki i jej kolorem), nie mogą wprowadzać w błąd poprzez stosowanie gwiazdek i przypisów lub zastrzeżeń na końcu dokumentu. Dokument elektroniczny nie może zostać utrwalony w formacie trudnym do odczytania na przeciętnym urządzeniu.

16 Określenie stron umowy Umowa powinna określać jej strony, czyli dostawcę usług, poprzez podanie nazwy (firmy), adresu i siedziby oraz abonenta - nazwiska i imiona; imiona rodziców; miejsce i data urodzenia; adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny (jeżeli inny); PESEL (w przypadku obywateli RP); nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości; dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań abonenta wobec dostawcy. Wskazane dane abonenta to dane osobowe, które przedsiębiorca telekomunikacyjny może przetwarzać na podstawie ustawy bez dodatkowej zgody abonenta.

17 Określenie świadczonych usług W umowie trzeba określić rodzaje usług, które abonent zamówił u dostawcy, a dostawca zobowiązał się do ich świadczenia. Umowa obejmuje przede wszystkim usługi polegające na transmisji sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych (głosowe, związane z transmisją danych). Może określać także usługi dodatkowe (np. elektroniczne przewodniki po programach, usługi lokalizacji). Dodatkowe opcje usługi (np. identyfikacja numeru CLIP, zastrzeżenie numeru CLIR, przekierowanie połączeń, rachunek szczegółowy) wystarczy określić w cenniku.

18 Określenie świadczeń należnych w ramach opłaty abonamentowej Abonament to stała opłata za dostęp do sieci telekomunikacyjnej, która w zależności od polityki handlowej dostawcy może także pokrywać koszty niektórych usług lub świadczeń dodatkowych. W umowie trzeba określić, jakie świadczenia gwarantowane są w ramach samej opłaty abonamentowej, a więc bez dodatkowych opłat.

19 Określenie terminu oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminu rozpoczęcia świadczenia usług Określenie terminu przyłączenia do sieci jest potrzebne, gdy wymagane jest zainstalowanie łącza abonenckiego i przyłączenie go do sieci operatora. W każdej umowie konieczne jest określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług jest to termin, od którego dostawca będzie gotowy do zaoferowania abonentowi wszystkich usług. Termin musi być określony konkretną datą, a nie poprzez podanie sposobu obliczenia terminu lub uzależnienie rozpoczęcia świadczenia usług od zdarzeń przyszłych.

20 Określenie okresu umowy W umowie należy ustalić jej okres. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Ustalenie okresu umowy może nastąpić poprzez podanie konkretnych dat albo poprzez podanie terminu początkowego oraz dalszego okresu umowy liczonego w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Należy także określić minimalny okres umowy wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych (dotyczy to tylko umów uwzględniających promocje).

21 Początkowy okres umowy zawartej na czas oznaczony z konsumentem nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Kolejne okresy (np. po przedłużeniu umowy) mogą już być dłuższe. Chodzi o ułatwienie zmiany dostawcy usługi. Jeżeli dostawca oferuje usługi na czas oznaczony (nie tylko konsumentom, lecz wszystkim użytkownikom końcowym), powinien uwzględniać w ofercie umowy na czas do 12 miesięcy (nie może więc nie mieć takiej umowy w ofercie; może ponadto oferować umowy dłuższe; może też oferować same umowy krótsze).

22 Określenie pakietu taryfowego i sposobu jego zmiany oraz wyboru opcji dodatkowych Jeżeli usługa jest świadczona przez dostawcę w różnych wariantach cenowych (z reguły uzależnionych od jej zawartości), w umowie należy określić wybrany przez abonenta wariant pakiet taryfowy. Jeżeli w czasie trwania umowy abonent jest uprawniony do zmiany pakietu taryfowego, należy w umowie określić sposób zmiany wybranego pakietu na inny, opisany w ofercie. Sposoby te to np. złożenie pisemnego oświadczenia w punkcie obsługi klienta, złożenie oświadczenia przez Internet. Sposób zmiany taryfy odnosi się także do sposobu zamawiania dodatkowych opcji usługi.

23 Określenie sposobów dokonywania płatności Chodzi nie tylko o określenie sposobów płatności za same usługi, lecz także za inne działania abonenta przewidziane umową (np. zapłata kaucji). Powinien zostać przewidziany gotówkowy i bezgotówkowy sposób płatności. Należy określić także sposób dokonywania płatności przez dostawcę na rzecz abonenta (np. zapłata z tytułu kary umownej za działanie, za które odpowiada dostawca).

24 Określenie okresu rozliczeniowego Okres rozliczeniowy to czas pomiędzy kolejnymi rozliczeniami należności abonenta. Należy go określić w tygodniach, miesiącach (co jest najczęściej spotykane) lub kwartałach.

25 Określenie trybu i warunków dokonywania zmian umowy oraz warunków jej przedłużenia i rozwiązania Tryb zmiany umowy oznacza czynności, jakie podejmuje strona (dostawca lub abonent) w celu dokonania zmian w umowie. Warunki zmiany/przedłużenia/rozwiązania umowy odnoszą się do okoliczności, od których wystąpienia lub braku może zostać uzależniona zmiana/przedłużenie/rozwiązanie. Wyliczenie trybów i warunków musi mieć charakter wyczerpujący.

26 Określenie ograniczeń korzystania z urządzeń końcowych udostępnionych abonentowi Jeżeli ustanowiono ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, należy je określić w umowie. Może chodzić np. o blokadę karty SIM (simlock).

27 Określenie danych dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi Czy są zapewnione połączenia z numerami alarmowymi i jakie są tego ewentualne ograniczenia. Czy gromadzone są dane o lokalizacji urządzenia końcowego (co do zasady wymagana jest zgoda abonenta). Czy są ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji. Jakie są procedury pomiaru i zarządzania ruchem w sieci w związku z przekroczeniem pojemności łącza wraz z informacją o wpływie na jakość usług. Jakie są działania do których uprawniony jest dostawca w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

28 Określenie danych dotyczących jakości usług W umowie trzeba określić minimalne poziomy jakości usług. Mogą być one niższe niż faktyczne parametry świadczenia usługi.

29 Określenie sposobów informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych oraz możliwości kontroli pakietu Dotyczy to tylko usługi transmisji danych w sieci mobilnej. Dostawca musi przewidzieć przynajmniej dwa sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu limitu. Muszą być one natychmiastowe i bezpłatne. Z kolei kontrola wykorzystania pakietu przez abonenta może wiązać się z wykorzystaniem usługi transmisji danych lub innej usługi telekomunikacyjnej.

30 Określenie zakresu usług serwisowych i sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą Trzeba określić w umowie stosowne kanały kontaktu w celu uzyskania informacji o sposobie korzystania z usług i urządzeń końcowych.

31 Określenie zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania Chodzi o odpowiedzialność zarówno dostawcy jak i abonenta (w tym ostatnim przypadku np. za wypowiedzenie przed terminem umowy zawartej na czas oznaczony).

32 Określenie zasad, trybu i terminów składania i rozpatrywania reklamacji Trzeba przenieść do umowy wymagania obowiązujących przepisów dotyczących reklamacji, z ewentualnych ich rozwinięciem na korzyść abonenta przez dostawcę.

33 Określenie informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów Chodzi o informację o możliwości rozstrzygnięcia sporu przez polubowny sąd konsumencki przy Prezesie UKE.

34 Określenie sposobu uzyskiwania informacji o aktualnym cenniku i kosztach usług serwisowych Można np. określić, że cenniki znajdują się pod określonym adresem strony internetowej dostawcy usług.

35 Określenie zasad umieszczania danych abonenta w spisie abonentów (dot. umów o usługi głosowe) Umieszczenie w spisie danych abonenta będącego osobą fizyczną wymaga jego zgody. Umieszczenie w spisie danych abonenta niebędącego osobą fizyczną nie wymaga jego zgody, ale nie może naruszać jego interesów (np. na wniosek abonenta wykreśla się jego dane ze spisu).

36 Określenie sposobu przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych z usługą Informację o właściwych sposobach ochrony przed zagrożeniami przygotowuje Prezes UKE. Dostawca usług ma tylko zapewnić przekazanie tych informacji abonentowi (np. na swojej stronie internetowej). Np. w styczniu 2016 r. Prezes UKE ostrzegał przed połączeniami z numerów afrykańskich.

37 Określenie wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy Opłaty nie przewidziane w umowie nie mogą być pobierane. Opłaty mogą być określone kwotowo, ale też poprzez podanie sposobu ich obliczenia, gdy ich wysokość zależy od wystąpienia zdarzeń po zawarciu umowy. Określa się tu też warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. opłatę za niewywiązanie się z obowiązku zwrotu urządzenia).

38 Określenie numeru lub adresu zakończenia sieci Umowa o przyłączeniu do publicznej sieci telekomunikacyjnej powinna określać numer przydzielony abonentowi (dotyczy to tylko usług wiążących się z przydzieleniem numeru, czyli usług głosowych oraz transmisji danych w sieciach mobilnych). W przypadku przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej należy określić także adres zakończenia sieci, czyli miejsca, którym abonent uzyskuje dostęp do sieci.

39 Regulaminy Dostawca usług nie musi posługiwać się regulaminem (wzorcem umownym). Można jednak przenieść do regulaminu część postanowień wskazanych wyżej (głównie tych o charakterze informacyjnym) i w praktyce się tak właśnie robi. W takim przypadku trzeba wskazać w umowie, jakie kwestie zostały unormowane w regulaminie (nie wystarcza ogólne odesłanie do regulaminu). Regulamin trzeba podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej dostawcy, dostarczyć abonentowi nieodpłatnie wraz z umową, a także na każde żądanie abonenta.

40 Umożliwienie abonentowi zmiany umowy Dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. przez Internet, telefonicznie). W takim przypadku trzeba utrwalić oświadczenie abonenta i przechowywać je do końca obowiązywania umowy (np. utrwalenie całej rozmowy telefonicznej). Należy potwierdzić abonentowi fakt złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, a w braku takiej możliwości lub na żądanie abonenta w formie pisemnej. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia chyba że dostawca za zgodą abonenta rozpoczął już świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami.

41 Zmiana umowy przez dostawcę usług Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ma obowiązek doręczyć abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca. W związku ze zmianami, abonent ma prawo wypowiedzieć umowę, o czym dostawca obowiązany jest go poinformować, nawet jeżeli zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa czy decyzji Prezesa UKE. Dostawcy nie należy się wówczas zwrot udzielonych abonentowi ulg (poza przypadkiem zmiany warunków z powodu zmiany przepisów prawa).

42 Niedozwolone warunki umów Dostawca nie może uzależniać zawarcia umowy od: niezawierania z innym dostawcą umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Udzielenia przez użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną informacji lub danych innych, niż: nazwisko i imiona; imiona rodziców; miejsce i data urodzenia; adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny (jeżeli inny); PESEL (w przypadku obywateli RP); nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości; dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań abonenta wobec dostawcy. Nie jest zakazana wszelka sprzedaż wiązana (czyli uzależnienie oferowania jednej usługi od kupna innej), choć w stosunkach z konsumentami są na tym polu pewne ograniczenia (nie można uzależniać zawarcia umowy od zobowiązania do zawierania umów w przyszłości lub od zawarcia innej umowy, niezwiązanej bezpośrednio z rozpatrywaną umową).

43 Dozwolone warunki umów Dostawca może uzależnić zawarcie umowy od: Dostarczenia dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy. Pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego. Można odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć ją na mniej korzystnych warunkach (np. z uwzględnieniem zapłaty kaucji) w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej na podstawie informacji z biura informacji gospodarczej (są to instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach na podstawie ustawy z 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

44 Zwrot ulg Jeżeli zawarto umowę uwzględniającą ulgę (np. zniesienie opłaty aktywacyjnej, obniżenie opłaty abonamentowej), w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przed terminem przez abonenta lub dostawcę usług z winy abonenta, dostawcy przysługuje zwrot ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do czasu trwania umowy, który już upłynął. Zwrot ulgi nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy przez abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usług (co nie ma większego znaczenia, bo ulgi w cenie abonent nie zdążył jeszcze skonsumować), chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. tablet, telefon).

45 Literatura A. Nałęcz, Neutralność sieciowa, ikar 6 (4) 2015 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2013 S. Piątek, Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, Warszawa 2011

Usługi telekomunikacyjne i ich świadczenie

Usługi telekomunikacyjne i ich świadczenie Usługi telekomunikacyjne i ich świadczenie Technologie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych Technologie przewodowe i bezprzewodowe Dostęp do Internetu Dostęp wąskopasmowy (funkcjonalny) oznacza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET Nr / zawarta w dniu w pomiędzy: Dostawcą Usług: Elżbieta Wyczarska WW-NET z siedzibą w Białobokach, NIP 8151375162, REGON 691106714, reprezentowanym przez: - Przedstawiciela Dostawcy Usług oraz Abonentem:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Skype: Infonetia t

Skype: Infonetia t netia.pl Netia SA, skr. poczt. nr 597 40-950 KATOWICE S105 info@netia.pl Skype: Infonetia t 801 802 803 Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta.

Mechanizmy regulacji ruchu stosowane przez Operatora i opisane w Regulaminie nie wpływają na prywatność oraz ochronę danych osobowych Abonenta. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminach ofert i cennikach usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Abonent jest lub był naszym Klientem, prosimy o podanie nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. załącznik nr 1 zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych transmisyjnych

WZÓR. załącznik nr 1 zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych transmisyjnych WZÓR R ZÓ W WZÓR załącznik nr 1 zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych transmisyjnych 1. Orange Polska informuje, ze jest administratorem danych swoich abonentów i użytkowników końcowych i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE TelNet Krzysztof Drozd ul. Św. Barbary 3, 39 100 Ropczyce pn-pt 8:00-17:00 tel. 508-153-474 Tel. 177 222 222 Fax. 17 78 52 275 email: telnet@r-ce.pl www.telnet.r-ce.pl Ropczyce, dnia 28 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Internet LTE dla domu" obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do odwołania

Regulamin oferty Internet LTE dla domu obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do odwołania Regulamin oferty Internet LTE dla domu" obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Internet LTE dla domu; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

PORADNIK dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych PORADNIK dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Warszawa, 9 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET Jednorazowa opłata za Aktywację

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem Regulamin Oferty Rozmowy bez limitu Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

OSOBY FIZYCZNE Jeśli Usługobiorca jest lub był naszym Klientem, prosimy o podanie nr konta

OSOBY FIZYCZNE Jeśli Usługobiorca jest lub był naszym Klientem, prosimy o podanie nr konta Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Prefiks 1069 Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr Pomiędzy: OSOBY FIZYCZNE Jeśli Usługobiorca jest lub był naszym Klientem, prosimy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr.. zawarta w dniu...2016 we Wrocławiu pomiędzy: REDE Sp z o.o. Wilczyce ul. Wrocławska 2b, 51-361 Wrocław wpis do KRS nr 354856 z dnia 23-04-2010 roku, NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM pakiet taryfowy: taryfa/promocyjny plan cenowy

nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM pakiet taryfowy: taryfa/promocyjny plan cenowy Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA CZAS NIEOZNACZONY. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa )

UMOWA NA CZAS NIEOZNACZONY. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) 1 [Uwaga - dokument zwrotny do POLKOMTEL sp. z o.o. wymagający uzupełnienia drukowanymi literami i złożenia podpisów] Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Data zawarcia: - -201 pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange w E-sklepie obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas:

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas: Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE pomiędzy: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych M Nr. : XXXXXXXXXX/RRRR zawarta w dniu: RRRR-MM-DD pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 2 Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Poczta.

Adres zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 2 Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Poczta. UmAD22 Telefon NUMER zawarta pomiędzy: SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY PRAWNE, INNI PRZEDSIĘBIORCY I INNE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE Jeśli Klient jest

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Bez Limitu w Orange w Nowym Pakiecie dla Firm obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Bez Limitu

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹

Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹ PRZEDSTAWICIEL OPERATORA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO POBIERANIA OPŁAT Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹ zawarta/y w... w lokalu 1 poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora 1, dnia...

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON Zawarta w siedzibie Operatora w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia,

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

PORADNIK dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych PORADNIK dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT

JZ2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT Korzyści Promocji: Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Po Okresie Zobowiązania Opłata Abonamentowa i Powiązana bez zmian Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

UMOWA ABONENCKA o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych UMOWA ABONENCKA o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, dn...w Wejherowie pomiędzy: CHOPIN Telewizja Kablowa sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Bartoszycach pomiędzy: 1. Telewizją Kablową Bart-Sat Stowarzyszenie, z siedzibą w Bartoszycach, przy Placu Konstytucji 3-go Maja 19 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dalej "Umowa")

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dalej Umowa) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dalej "Umowa") zawarta w dniu Dane Operatora Dane Abonenta Miejsce zawarcia pomiędzy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych e-n' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia 08..0r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych M Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta pomiędzy Spółką pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

umowa o świadczenie usługi Wirtualna Centralka Orange

umowa o świadczenie usługi Wirtualna Centralka Orange M umowa o świadczenie usługi Wirtualna Centralka Orange Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy: Orange Polska Spółką Akcyjną (zwaną dalej Orange lub Operatorem), z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo