SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO"

Transkrypt

1 Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Kraków

2 Wykonawca opracowania: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ul. Dolnych Młynów 7/ Kraków Autor opracowania: Tomasz Ostrowski Niniejsze opracowanie stanowi III etap prac wynikających z zadania Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba określonego w umowie nr 154/RO10/2013 z dnia r. podpisanej w ramach wdrażania projektu Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba. 2

3 Spis treści: 1. Cechy skutecznej promocji regionalnej Bariery w promocji regionalnej Efektywny system promocji regionalnej Narzędzia promocji i działania promocyjne analiza możliwości Własne narzędzia promocyjne Działania promocyjne Mierzenie efektów działań promocyjnych Założenia budżetowe

4 1. Cechy skutecznej promocji regionalnej W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się pojęcie marketingu miejsca, określające zestaw narzędzi, kanałów i technik marketingowych nakierowanych na promocję miejsc i regionów, ich walorów turystycznych i oferty usługowej. Skuteczna promocja regionalna opiera się na unikalnych cechach regionu, na eksponowaniu tych walorów, które dany region wyróżniają, powodują, że staje się charakterystyczny i łatwiej zapamiętywalny. Wyrazistość produktu turystycznego, jak i nietuzinkowość stosowanych narzędzi marketingowych to klucz do sukcesu. Obecnie na rynku turystycznym coraz częściej sięga się więc po nowoczesne formy promocji, jak Internet czy rozwiązania mobilne. Wykorzystuje się technologię geolokalizacji GPS, rozwiązania audio i video, różne formy wizualizacji przestrzeni np. poprzez modeling 3D czy wirtualne spacery. To więc działania, które rekomendowane są i w tym opracowaniu. Tak więc w promocji Krainy Jeziora Mucharskiego stawiać należy na wyrazistość przekazu i nowe technologie. W nowoczesnej promocji regionalnej istotne jest współgranie różnych narzędzi i form przekazu komunikatów promocyjnych i informacyjnych, w taki sposób by zwiększyć efektywność dotarcia z komunikatem do odbiorcy, zoptymalizować koszt jednostkowy danego komunikatu oraz odpowiedzieć na faktyczne potrzeby turysty, uwzględniające proces podejmowania decyzji typowy dla produktów turystycznych. Uwzględniać przy tym należy moment dotarcia komunikatu do odbiorcy, oraz jego formę w dostosowaniu do rodzajów potrzeb poszczególnych segmentów docelowych (typów odbiorców komunikatu) Bariery w promocji regionalnej Zanim omówione zostaną rekomendowane sposoby skutecznego promowania regionalnego warto ustalić problemy i ograniczenia jakie często towarzyszą promocji regionalnej w Polsce. Do głównych mankamentów można zaliczyć: a) brak budowy wyrazistego wizerunku bazującego na łatwych skojarzeniach. b) stosowanie standardowych narzędzi promocji i kanałów komunikacji: głównie reklama typu ATL (Above The Line) zwłaszcza gdy pochłania ona cały budżet nie zostawiając miejsca na inne formy. ATL to reklama w konwencjonalnych środkach masowego przekazu, typu prasa, radio, telewizja, plakaty czy reklama zewnętrzna 4

5 (citylighty, billboardy). To strategia kosztochłonna i przekaz trafia do osób przypadkowych (do wszystkich, czyli do nikogo). Taka kampania ma sens przy początku promocji danego regionu (silne kampania wizerunkowa), ale i tak powinna się ograniczać regionalnie: do miejsc skąd przybywa najwięcej turystów, a więc w przypadku Krainy Jeziora Mucharskiego: do miast Małopolski i Śląska. W dłuższej perspektywie jednak stosowanie tej strategii jest nierekomendowane, ze względu na wysokie koszty przy małym poziomie dotarcia do właściwych segmentów (brak możliwości precyzyjnego targetowania przekazu) oraz przy braku możliwości mierzenia efektów promocyjnych. Odpowiednikiem tego typu działań w Internecie jest wykupienie kampanii rozliczanej w systemie płatności za odsłony w portalach horyzontalnych: to działania o dość niewielkiej skuteczności jeśli chodzi o marketing miejsc. ogólnopolskie targi turystyczne: ich skuteczność w dobie internetu spada, pojawia się na nich mnóstwo przedstawicieli branży, szkoły, zbieracze kartografii etc, ale nie jest to już źródło czerpania wiedzy na temat planów wakacyjnych. Zwykły turysta spoza Poznania nie przyjedzie na Tour-Salon, by móc zaplanować sobie urlop zimowy czy letni. Większa skuteczność towarzyszyć może w przypadku Krainy Jeziora Mucharskiego promocji na targach regionalnych lub targach w dużych okolicznych miejscowościach, skąd pochodzić będzie znaczna rzesza turystów, zwłaszcza weekendowych (Krakowski Salon Turystyczny, Targi Turystyczne Glob w Katowicach) lub na targach tematycznych (np. z punktu widzenia agroturystyki Targi Agrotravel w Kielcach). Konkretną korzyść z targów może mieć Kraina pod warunkiem włączenia jej oferty do szerszej puli ofert biur podróży i tour-operatorów na dotarciu do tego sektora i współpracy partnerskiej powinno bardziej zależeć organizatorom promocji Krainy Jeziora Mucharskiego niż na ustawieniu stoiska na targach i rozdawania ulotek przypadkowym przechodniom z Poznania czy Wrocławia, z których pewnie niewielu wybierze się kiedykolwiek nad Jezioro Mucharskie. duża ilość drukowanych materiałów promocyjnych (ulotki, foldery) przy równoczesnym braku kanałów ich dystrybucji. Istnieje duża techniczna trudność w dotarciu z tymi materiałami do turystów z odległych miejscowości). Materiały takie mogą być skutecznie wykorzystywane w regionie, ale ich ilość i częstotliwość aktualizacji powinna być dopasowana do takiego właśnie trybu dystrybucji na miejscu. 5

6 c) brak dobrego zrozumienia potrzeb odbiorców swoich produktów / usług i brak stałego monitoringu zadowolenia z tych produktów / usług 1. d) brak mierzenia efektów działań promocyjnych i modyfikowania ich pod kątem największej skuteczności dotarcia do określonych segmentów odbiorców. e) brak połączenia działań promocyjnych regionu z innymi kluczowymi elementami rozwoju turystyki w danym obszarze takimi jak: infrastruktura (zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bazy noclegowej, gastronomicznej i innych elementów infrastruktury) oraz dostępność komunikacyjna (w tym transport publiczny, tak kluczowy dla turystyki weekendowej, jednodniowej w regionie takim, jak Kraina Jeziora Mucharskiego). d) brak założeń długofalowych w zakresie obsługi systemu promocji: bardzo często przewiduje się w budżecie i planie działań samo wdrożenie systemu, bez uwzględniania wszelkich działań wspierających, które zapewnić powinny rozwój systemu w perspektywie najbliższych lat (prace moderacyjne, aktualizacyjne dotyczące treści, stałe działania z zakresu promocji np. pozycjonowanie, prace utrzymaniowe (od strony np. dewelopera rozwiązań, administratora serwera etc). 1.2 Efektywny system promocji regionalnej Ideą jest więc wypracowanie systemu informacyjno-promocyjnego, w którym: 1) komunikat trafi do odbiorcy w najwłaściwszym dla niego momencie, tak by został postrzeżony jako przydatna informacja, a nie nachalna reklama. Ma on więc dobrze wpisać się w proces podejmowania decyzji zakupowych turysty. Na proces ten składają się takie elementy, jak 2 : Ilustracja1. Proces podejmowania decyzji zakupowych wg Philipa Kotlera. 1 Brak nastawienia na klientów i nie rozumienie potrzeb klientów to dwa z dziesięciu śrmiertelnych grzechów marketingu : Philip Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów Marketingu, PWE, Źródło: Philip Kotler, Marketing, wyd. I, Rebis, str 204 (Etapy podejmowania decyzji o zakupie); 6

7 2) poszczególne elementy systemu promocyjnego będą się wzajemnie uzupełniać i do siebie odsyłać wykorzystując walory danego nośnika (np. odsyłacze w postaci QR kodów zamieszczonych w miejscach odpoczynku kierujące do strony internetowej lub pozwalające pobrać plik audio czy aplikację na smartfona, system znaczników na tablicach z mapami umożliwiających wizualizację atrakcji turystycznych w formie modeli 3D, możliwość pobrania śladu w formacie GPX czy KML ze strony internetowej na urządzenie GPS etc.) Komunikat promocyjny jako przydatna informacja Istotą komunikatu dotyczącego wizerunku regionu czy jego oferty jest to by był odebrany przez turystę jako informacja pożądana, przydatna, która wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom. Tworzenie komunikatów powinno więc być poprzedzone precyzyjnym określeniem potrzeb poszczególnych segmentów docelowych (grup odbiorców). W przypadku Krainy Jeziora Mucharskiego wyszczególniono 4 typy turystyki: - turystyka aktywna - turystyka kulturowa - turystyka na terenach wiejskich - turystyka kulinarna Związane są z nimi 4 główne grupy turystów: - Turysta spędzający czas na uprawianiu sportów - Rodziny, osoby wypoczywające z małymi dziećmi - Turysta poszukujący atrakcji kulturowych (religijne, historyczne) i kulinarnych - Turysta poszukujący spokoju i ciszy Do każdej z nich należy w taki sposób formułować komunikat, by odpowiadał na jej potrzeby. Jak pisze Altkorn należy dokonać starannego wyboru wartości uznawanych przez adresatów reklamy ustalając przy tym czy apel ma mieć charakter pozytywny (wywoływanie przyjemnych wizji) czy negatywny (powodują uczucie niepokoju i obawy wskazując równocześnie sposób ich uniknięcia) 3. 3 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 s

8 Istotne jest także określenie sposobu i momentu dotarcia komunikatu promocyjnego do odbiorcy. Idealnym rozwiązaniem jest gdy na komunikat promocyjny trafia jego odbiorca z własnej inicjatywy, podejmując działania poszukiwania informacji o potencjalnych celach wyjazdu weekendowego czy urlopowego. Przykładem może tu być określona, dobrze wypozycjonowana w Internecie podstrona poświęcona np. turystyce kulturowej na którą trafia turysta zainteresowany dziedzictwem kulturowym Polski. Szczególnie uwagę trzeba zwrócić na aspekt przydatności informacji przy formułowaniu komunikatów w newsletterach, smsach promocyjnych czy wiadomościach push docierających poprzez aplikację mobilną. Te typy informacji ingerują bowiem w prywatną sferę użytkownika, trafiając na jego skrzynkę mailową lub telefon, tak więc sposób sfomułowania komunikatu, wybór jego tematu, jak i częstotliwość wysyłania jest tu kluczowa Promocja zdalna versus promocja na miejscu Komunikacja promocyjno-informacyjna trafiać będzie do odbiorców, turystów, gdy: A) są oni jeszcze w swoich miejscach zamieszkania i szukają pomysłu na wycieczkę, urlop. B) są oni jeszcze w swoich miejscach zamieszkania, ale już wybrali na pobyt Krainę Jeziora Mucharskiego i chcą zaplanować pobyt C) dotarli na miejsce i dopiero wtedy dowiadują się o ofercie turystycznej i walorach regionu, możliwościach rozrywki. Komunikacja promocyjno-informacyjna trafiać ma równocześnie do dwóch kolejnych grup: D) społeczność lokalna działania mające na celu zwiększenie aktywności, zaangażowanie we wspólne projekty, utożsamianie się z regionem i marką, umiejętność wykorzystania powstałej infrastruktury i narzędzi promocyjnych dla rozwoju własnych projektów (biznes, projekty non-profit etc). E) branża turystyczna działania mające na celu zaistnienie marki i oferty regionu w świadomości branży turystycznej, a zwłaszcza organizatorów turystyki, touroperatorów i biur podróży, organizacji zajmujących się wypoczynkiem młodzieży i osób starszych, organizacji pielgrzymkowych etc. 8

9 Promocja zdalna na skalę ponadregionalną, ogólnopolską wiąże się z dotarciem z komunikatem do odbiorców z odleglejszych miast i miejscowości. Wykorzystać do tego należy takie narzędzia, jak: internet, wraz z działaniami pozycjonowania strony, działalnością na portalach społecznościowych czy w serwisach tematycznych, ale i zdalną dystrybucję wirtualnych form przewodników (ebooki, aplikacje mobilne), działania Public Relations czy obecność na turystycznych imprezach branżowych. Promocja na miejscu kierowana będzie przede wszystkim do turystów, którzy już przybyli do regionu, zwykle mają już zrobioną rezerwację na noclegi i zależy im na poznaniu atrakcji regionu i oferty turystycznej. Wykorzystać do tego należy stronę Krainy Jeziora Mucharskiego (w połączeniu z systemem wifi w ważniejszych miejscowościach i Centrach Turystycznych), infrastrukturę informacyjną typu infomaty (obecnie są już w gminie Budzów i Zembrzyce), tablice informacyjne, tablice z mapami regionu, jak i system QR kodów i znaczników, które w łatwy sposób kierują posiadaczy smartfonów do dodatkowych informacji i multimediów Własne nośniki promocyjne regionu a dostępność przekazu Każdy typ materiałów i narzędzi promocyjnych ma swoje silne strony, jak i ograniczenia. W przypadku produktów fizycznych możliwość dotarcia z nimi do potencjalnych turystów w odległych regionach istnieje wyłącznie poprzez obecność na targach turystycznych skuteczność jednak ich oddziaływania promocyjnego jest niemierzalna, a w naszej ocenie niewielka. To jednak ważny element systemu promocji w odniesieniu do dystrybucji na miejscu, w regionie, gdzie Centra Turystyczne czy Punkty Informacji Turystycznej, a także lokalna baza hotelarska i gastronomiczna, wypożyczalnie i inne punkty turystyczne są idealnym miejscem do kolportażu tego typu materiałów i gdzie poziom dotarcia do segmentu docelowego, a więc turysty, który takich materiałów potrzebuje jest wysoka. Poniżej różne typy nośników promocyjnych i kanały dystrybucji: - wydawnictwa drukowane: na targach turystycznych, w punktach w regionie. - strony internetowe: dostępność poprzez internet - mobilne przewodniki: dostępność poprzez internet - wirtualne publikacje / ebooki: dostępność poprzez internet Oczywiście cała infrastruktura informacyjna dostępna jest w regionie. 9

10 Różne formy promocji a dostępność przekazu Promocja może być realizowana w formule BTL (Below The Line) lub ATL (Above The Line). BTL jest sposobem promocji sięgającym zwykle po metody mniej standardowe, bardziej kreatywne, a równocześnie skupiające się na precyzyjnym i bezpośrednim dotarciu do określonego targetu docelowego (zdefiniowanego odbiorcy). W epoce przedinternetowej był utożsamiany zwłaszcza z materiałami drukowanymi typu POS (Point od Sales), systemami wystawienniczymi, direct mailingiem (listy wysyłane pocztą tradycyjną), opakowaniami czy odzieżą z nadrukiem tym wszystkim co można było dostarczyć bezpośrednio, bez wykorzystywania mediów. Obecnie w dobie internetu, który zapewnia bezpośredni dostęp do odbiorców ten podział nie jest tak jednoznaczny. Z punktu widzenia dostępności przekazu marketingowego do określonego segmentu docelowego techniki BTL są efektywniejsze. Wspomniane wyżej własne nośniki promocyjne Krainy Jeziora Mucharskiego to element marketingu BTL. Działania bezpośrednie wpisujące się w formułę BTL opisano bardziej szczegółowo w dalszej części tego opracowania Spójność systemu promocji regionalnej i komplementarność narzędzi Jak już zaznaczono wyżej istotą systemu promocji jest to by był on spójny, jednolity w formie i przekazie komunikacyjnym, a poszczególne jego składowe cechowały się komplementarnością, a więc wzajemnie się uzupełniały (tak by jedno stanowiło przedłużenie, uzupełnienie drugiego). poszczególne elementy systemu promocyjnego będą się wzajemnie uzupełniać i do siebie odsyłać wykorzystując walory danego nośnika Komunikacja między różnymi nośnikami treści Narzędzia promocji i informacji turystycznej nie powinny działać oddzielnie, w oderwaniu od siebie, jak to czasem bywa. Powinny one tworzyć swoistą sieć (platformę cross-mediową), spójną pod względem treści i formy, jak i strony merytorycznej oraz wykorzystującą atuty każdego z nośników przekazu wraz z systemem wzajemnych odsyłaczy. Działać to powinno tak, że np. turysta czytając przewodnik, jaki otrzymał w Centrum Informacji Turystycznej odnajduje tam układ treści, nazewnictwo, oznaczenia legendy i ikony etc analogiczne jak na mapie (wraz z opisami na jej rewersie) czy na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Treści w przewodniku drukowanym są dłuższe i głównemu opisowi towarzyszą tzw. ramki z 10

11 ciekawostkami, zgodnie z konwencją typową dla książki, a informacje na mapie czy w aplikacji są krótsze i inaczej rozmieszczone, ale styl, struktura tekstu i zawarte tam informacje są jednolite. Poza spójnością graficzno-wizualno-merytoryczną materiały i nośniki promocyjne powinny wzajemnie do siebie odsyłać: tak by turysta miał możliwość korzystania z wygodniejszych dla niego form odbioru treści lub też z kilku form i narzędzi równocześnie. Powinna istnieć pełna komunikacja na linii: a) wydawnictwa drukowane a rozwiązania internetowo-mobilne Wydawnictwa drukowane powinny dawać możliwość skorzystanie także z innych form przekazu, dzięki zastosowaniu w nich odsyłaczy do multimediów, które mogą stanowić ciekawe uzupełnienie opisów książkowych. Odsyłaczem może być QR kod, który po zeskanowaniu aplikacją mobilną prezentuje mu np. film, nagrania audio, panorama 360stopni czy prezentację zdjęć dotyczących tegoż obiektu). Przekierowanie może odsyłać do zewnętrznej strony www i wtedy komunikacja odbywa się przy użyciu internetu (online) albo też może odsyłać do danego ekranu samej aplikacji gdzie znajdują się wspomniane multimedia (tryb nie wymagający łączenia się z internetem). Innym kierunkiem jest umieszczenie w przewodniku drukowanym, w folderze czy na mapie znaczników AR, które, po nakierowaniu na nie aplikacji mobilnej z odpowiednią funkcją poszerzonej rzeczywistości, zamienią się w wirtualne modele trójwymiarowe określonych obiektów. Obiekt taki można oglądnąć pod różnymi kątami, z boku, z góry etc odpowiednio kierując smartfona/tablet (więcej o technologii AR w dalszej części opracowania). Ilustracja 2. Dwa nośniki treści, które mogą ze sobą współgrać i się uzupełniać. 11

12 b) infrastruktura turystyczna a rozwiązania internetowo-mobilne. Infrastruktura informacyjna w regionie, a więc infomaty, tablice interaktywne czy zwykłe tablice informacyjne, zawierające zdjęcia opisy lub mapę regionu powinna również być składową wspomnianej sieci informacyjnej. Rola infomatów jest oczywista: infomat może posiadać swój własny zamknięty software (oprogramowanie) o określonej logice funkcjonalnej. Może on też i to wydaje się rozwiązanie korzystniejsze być zaopatrzony w dostęp do internetu i udostępniać korzystanie ze strony www Krainy. Dzięki temu turysta czy to korzysta z przeglądarki internetowej własnego komputera, z aplikacji mobilnej na smartfonie czy z infomatu, będzie miał zawsze ten sam układ funkcjonalny. Korzystanie więc z poszczególnych narzędzi będzie dla niego dużo łatwiejsze. Infomat z internetem zaś może być od razu routerem WIFI, umożliwiającym w określonym promieniu korzystanie z internetu. W takim przypadku umieszczenie na infomacie kodów QR ułatwiających pobranie aplikacji mobilnej Krainy Jeziora Mucharskiego bardzo ułatwi skorzystanie z tego narzędzia i zwiększy ilość zainstalowań aplikacji (co ma konkretny wymiar promocyjny). Obecnie w regionie znajdują się infomaty z własnym oprogramowaniem już w gminie Budzów i Zembrzyce. Podobnie rzecz się ma z tablicami informacyjnymi czy nawet miejscami do odpoczynku zamieszczone na nich QR kody mogą dawać dostęp do konkretnych multimediów. Tablica z mapą ze znacznikami AR może działać analogicznie jak wydawnictwa drukowane posiadające te znaczniki: po nakierowaniu telefonu na któryś ze znaczników na mapie pojawia się na ekranie smartfona wizualizacja danego obiektu w postaci modelu 3D. Taka więc tablica z mapą może stać się swoistym wirtualnym parkiem miniatur (oczywiście przy założeniu że dana aplikacja posiada funkcję opisaną niżej jako Modele 3D na mapie ). Ilustracja 3. Skanowanie QRkodu łatwe przeniesienie się na stronę internetową 12

13 c) Internet a wirtualne wydawnictwa Strona internetowa to swojego rodzaju brama do regionu: wielu turystów od jej analizy rozpocznie przygodę z Krainą Jeziora Mucharskiego. Strona ta jednak może umożliwiać dostęp do innych narzędzi do pobrania: PDF uproszczonej mapy regionu do wydruku, PDFy questów z regionu, plik GPX z przebiegiem szlaków dedykowanych do urządzeń turystycznych GPS (np. Garmin) czy KML do wyświetlenia na Google Earth, przewodnik w formie ebooka w kilku formatach (PDF, EPUB, MOBI), tak by mógł być pobrany na czytniki ebooków, jak i na aplikacje mobilne służące do czytania ebooków. Powinna ona też kierować do aplikacji mobilnych zamieszczonych w tzw sklepach aplikacji (Google Play, App Store, Windows Phone Store). Działać to może i w drugą stronę: ebooki i aplikacje powinny zawierać linki do strony www Krainy. Wirtualna mapa z widocznymi obiektami (Points of Interest tj. POI) stanowiąca istotną część strony może z kolei w postaci iframe'a być obecna na stronach gmin i organizacji działających na terenie regionu. W ten sposób turysta trafiający na stronę Urzędu Gminy Mucharz dowie się nie tylko o atrakcjach tej gminy, ale także o całym regionie. Linkowanie w drugą stronę też oczywiście konieczne Jedna baza danych i jeden system zarządzania treścią Spójność własnych narzędzi promocji Krainy Jeziora Mucharskiego powinna się przejawiać też tym, by system rozwiązań elektronicznych spajał jeden CMS (system zarządzania treścią), tak by teksty i zdjęcia wprowadzone do bazy widoczne były automatycznie na stronie www, w aplikacjach mobilnych na różne platformy oraz np. w infomatach (jeśli byłyby one oparte nie o zamknięte oprogramowanie, ale o przeglądarkę z połączeniem internetowym). Równocześnie treści z tej bazy można by też wykorzystywać przy druku map i lokalizowaniu na nich obiektów oraz na rewersie opisów. Dobrym rozwiązaniem jest automatyzacja polegająca na tym, by CMS mógł pobierać określone dane ze wskazanych źródeł: np. stron internetowych czy profili publicznych na Facebooku. W ten sposób np. wydarzenia w regionie czy aktualności mogłyby się zaciągać z kilku różnych źródeł i na poziomie CMSa przechodzić co najwyżej moderację. Do systemu mogłyby więc trafiać aktualności i wydarzenia pobierane ze stron oi z profili Facebook lokalnych stowarzyszeń, związków, domów kultury, szkół etc (jak np. gimnazjum w Mucharzu i strona internetowa 13

14 Ilustracja 4. Przykładowy wygląd CMSa systemu informacji turystycznej (źródło: Treespot.pl) Zapewnienie stałego utrzymania systemu w dłuższej perspektywie Nie sztuką jest tylko stworzyć system promocji. Takich przykładów z rynku można by znaleźć wiele, gdzie wdrożono pewien projekt, ale nie zaplanowano mechanizmów i potencjału dla jego utrzymania i rozwoju w dłuższym okresie. W tym przypadku konieczne jest uwzględnienie stałych działań promocyjnych i aktualizacyjnych tak by system miał charakter bieżący i był postrzegany jako żyjące, rozwijające się i komunikujące się z odbiorcami medium. W ramach stałych prac należałoby przewidzieć: - prace związane z aktualizacją treści (aktualizacja informacji o wydarzeniach, atrakcjach turystycznych, informacji praktycznych, przebiegów szlaków etc) wraz z umieszczaniem tych danych w bazie danych. - prace związane z moderacją i bezpośrednim owym kontaktem z użytkownikami systemu (obsługa zapytań podczas procesu rezerwacji czy systemu rabatowego, moderacja forum, etc) - prace związane z obsługą fizycznych punktów informacji turystycznej rozmieszczonych z regionie. - prace związane z działalnością emaraktingową w Internecie i Public relactions (obsługa konta Facebook, czy Google+, buzz marketing, kampanie reklamowe, pozycjonowanie strony, 14

15 nawiązywanie współprac i aliansów strategicznych, obsługa kontaktów z mediami, obsługa systemów monitorowania mediów). - prace związane z analizą popytu, jakości usług i poziomu zadowolenia klienta (analiza statystyk, trendów, ankiety online i wykonywane w terenie etc). - prace developerskie związane z utrzymaniem systemu informatycznego (baza danych, CMS, serwer, bezpieczeństwo dostępów etc) oraz jego rozwojem (nowe funkcje, dostosowanie rozwiązań do nowych standardów technologicznych). Ilustracja 5. Schematy przepływu treści turystycznych i informacji ankietowych. 15

16 2. Narzędzia promocji i działania promocyjne analiza możliwości 2.1 Własne narzędzia promocyjne Treści turystyczne (content) Do stworzenia warstwy informacyjnej strony internetowej, mapy, tablicy czy aplikacji mobilnej potrzebne są treści turystyczne: opisy miejsc, zdjęcia, ale i ślady i punkty GPS. Treści te powinny być tak przygotowane, by mogły mieć one różną objętość (w dostosowaniu do różnych narzędzi promocyjnych) przy zachowaniu jednakże wewnętrznej struktury dla ułatwieniu korzystania z nich na różnych nośnikach. Treści te, przy założeniu, że mają być kierowane też do odbiorców zagranicznych wymagać mogłyby tłumaczeń, a w sytuacji zastosowania rozwiązań audio zapisywania na formę dźwiękową (lektor). Treści Krainy Jeziora Mucharskiego powinny zawierać zarówno opis atrakcji, miejsc przydatnych turyście (informacje praktyczne), jak również szlaki (np. szlaki dworów i parków, szlaki wiosek tematycznych etc). szlaki historyczne, Treści turystyczne, jak i rozmieszczenie obiektów w przestrzeni (np. przebieg szlaków) ulegają dezaktualizacji: konieczne jest więc zapewnienie systemu bieżącej aktualizacji tych danych (pozyskiwanie danych od gestorów bazy czy turystów, mieszkańców, weryfikacja osobista w terenie oraz wprowadzanie do bazy i wykorzystywanie na nowych wersjach nośników informacji: aktualizacja folderów, ebooków; dane na stronie i w aplikacjach oraz w podpiętych do systemu infomatach zaktualizują się automatycznie przez internet) Portal internetowy Opcja 1. Wersja podstawowa: wirtualna mapa Będzie to responsywna strona www (Responsive Web Design), a więc strona w layoucie dostosowującym się automatycznie do różnych wielkości ekranów. Taka forma nie wymaga więc tworzenie dwóch osobnych stron (dużej i strony light) i jest zgodna z obecnymi trendami w nowych mediach. Dostosowana więc będzie do wyświetlania z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek desktopowych i mobilnych. 16

17 Zbudowana w oparciu o wspólną bazę danych i CMSa, oparta o mapę z lokalizacją POI. Propozycja specyfikacji: - grafika zgodna z systemem identyfikacji - moduł miejsca (wizytówki miejsc z oznaczeniem ich lokalizacji na mapie) - moduł dojazd (w postaci odnośników do systemu wyznaczania trasy online w systemie Google Maps), - moduł trasy (w tym przebieg tras na mapie) - moduł wydarzenia (zaciąganie wydarzeń z wskazanych źródeł) - moduł aktualności (zaciąganie wydarzeń z wskazanych źródeł) - moduł wydarzenia (zaciąganie wydarzeń z wskazanych źródeł, w formie kalendarza) - moduł wersji językowych (umożliwia zamieszczenie różnych wersji językowych w zakresie przycisków, instrukcji (layoutu) strony, jak i treści pobranych z bazy danych) - planner (pozwala zapamiętywać wskazane miejsca i wydarzenia wraz z rozmieszczeniem ich na mapie; umożliwia to łatwe planowanie wycieczki i pobytu turystycznego). Podkład mapy OpenStreetMaps (offline), Google Maps (online), natywne mapy dla danego systemu lub też podkład map topograficznych (duży objętościowo). Portal powinien mieć możliwość utworzenia iframe'a (rodzaj wklejki) na innych stronach (np. gminne strony o tematyce turystyczno-rekreacyjnej). Główna strona mogłaby nawiązywać do 4 zdefiniowanych typów turystyki w regionie. Na każdej podstronie powinny być wyeksponowane kluczowe hasła związane z danym typem turystyki tak by użytkownik łatwo i intuicyjnie wybrał to na czym mu zależy. Hasła mogłyby być eksponowane w odniesieniu także do pór roku: np. sanki i trasy narciarstwa biegowego w zimie, plażowanie i żeglarstwo latem. Ze strony głównej powinien być wybór kluczowych modułów (np. rezerwacyjnego) oraz opcja mapy do powiększenia z rozmieszczeniem określonych obiektów (tryb filtrów). 17

18 Opcja 2. Wersja rozbudowana Portal w wersji rozbudowanej posiadałby funkcje podstawowe wymienione wyżej oraz dodatkowe, wybrane z opisanych poniżej. A) Panel Noclegi na dzisiaj. Dostęp do panelu mieliby regionalni gestorzy bazy noclegowej, którzy mogliby się logować się do panelu i aktualizować swoje dane odnośnie wolnych miejsc noclegowych czy innych aktualnych informacji. System mógłby działać analogicznie jak np. w Świeradowie-Zdroju. Case Study: Noclegi w Świeradowie-Zdroju Na stronie urzędu miasta Świeradów Zdrój znajduje się moduł noclegi na dzisiaj wyświetlający aktualną listę wolnych miejsc. Kolejność wyświetlanych obiektów związana jest stricte z tym, który hotel ostatnio aktualizował swoje dane: w ten sposób wytwarza się wewnętrzna konkurencja: hotele często aktualizują dane, by utrzymywać się w górze listy. Hotele płacą za wynajem powierzchni w trybie opłaty rocznej, mogą również zamieszczać swoje bannerki reklamowe. Strona jest dobrze wypozycjonowana i hotele odczuwają korzyść z obecności na tej liście. 18

19 W przypadku wdrożenia tego rozwiązania strona regionu (CMS) musiałaby mieć panel logowania dla gestorów bazy noclegowej z możliwością edycji własnych danych oraz uploadu bannerka reklamowego. Rozwiązanie to można rozbudować o zamieszczenie bannerka reklamowego w innych obszarach systemu: w aplikacji mobilnej oraz w infomatach. B) System rezerwacyjny System ten mógłby być połączony z powyższym panelem Noclegi na dzisiaj : miałby on za zadanie ułatwić turystom sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych i rezerwację noclegu w konkretnym obiekcie. System mógłby działać tak, że pomagałby zarówno dokonać wyboru miejsca ze względu na preferencje cenowe i pozacenowe rezerwującego (system filtrowania wg cech obiektów), ustalić lokalizację obiektów na mapie, dostępność miejsc w określonym czasie (kalendarz) oraz dokonać rezerwacji. Rezerwacja powinna wiązać się z wpłatą zaliczki, a więc wdrożony być powinien system płatności online np. wykorzystując system lub inne podobne. Do rozstrzygnięcia pozostaje czy od przelewów tych byłaby pobierana prowizja dla właściciela portalu (planowanej organizacji LOT) zanim trafiłaby na konta gestorów bazy noclegowej, czy też usługa ta byłaby bezpłatna, a korzyści finansowe portal czerpały z opłat abonamentowych rocznych za włączenie danego obiektu do systemu. System mógłby być tak pomyślany, by wraz z wysyłaniem potwierdzenia rezerwacji potencjalny turysta otrzymywał pakiet linków do wirtualnych materiałów informacyjnych o regionie do pobrania: do ebooków oraz aplikacji mobilnych. System mógłby dawać też możliwość, poza samą trybem rezerwacji, wysłania niezobowiązującego zapytania do właściciela. System mógłby też dotyczyć innych obiektów, typu: wypożyczalnie sprzętu sportowego (rowery, kajaki etc). C) System lojalnościowo-rabatowy Z systemem rezerwacji powiązany mógłby być system lojalnościowo-rabatowy, w ramach którego oferowane byłyby zniżki na usługi w regionie. Tego typu rozwiązania w postaci strony 19

20 łączącej informacje o karcie rabatowej (systemie rabatowym) z systemem rezerwacyjnym funkcjonują na świecie. Case Study: austriackie karty rabatowe regionów Cechy wspólne: * karty bezpłatne (ale nie można ich kupić oddzielnie, tylko dostaje się przy zakupie noclegów all-inclusive) * karty dostępne tylko w obiektach biorących udział w programie * oferty typu all-inclusive (bezpłatne przy zakupie pobytów all-inlusive) lub bonusowe z określonymi upustami. Letnia Karta ZellamSee-Kaprun ilość miejsc oferujących rabaty: ok. 220 różne poziomy upustów (reklamowana, iż może zaoszczędzić do 500 euro tygodniowo) Schladming-Dachstein Sommer Card ilość miejsc oferujących rabaty: ok. 220 upust ofert bonusowych:50-80% (przy niektórych ofertach nieokreślony % upustu). karta jest bezpłatnym biletem na część wyciągów oraz płatne drogi samochodowe karta upoważnia do bezpłatnego wejścia do określonych obiektów (baseny) Zillertal Activcard ilość miejsc oferujących rabaty: ok. 65 upust ofert bonusowych:10-20% karta jest bezpłatnym biletem na środki lokomocji, w tym gondolka (1x dziennie) karta upoważnia do bezpłatnego wejścia do określonych obiektów (baseny, obserwatorium w Koenigsleiten etc). 20

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo