SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO"

Transkrypt

1 Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Kraków

2 Wykonawca opracowania: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ul. Dolnych Młynów 7/ Kraków Autor opracowania: Tomasz Ostrowski Niniejsze opracowanie stanowi III etap prac wynikających z zadania Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba określonego w umowie nr 154/RO10/2013 z dnia r. podpisanej w ramach wdrażania projektu Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba. 2

3 Spis treści: 1. Cechy skutecznej promocji regionalnej Bariery w promocji regionalnej Efektywny system promocji regionalnej Narzędzia promocji i działania promocyjne analiza możliwości Własne narzędzia promocyjne Działania promocyjne Mierzenie efektów działań promocyjnych Założenia budżetowe

4 1. Cechy skutecznej promocji regionalnej W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się pojęcie marketingu miejsca, określające zestaw narzędzi, kanałów i technik marketingowych nakierowanych na promocję miejsc i regionów, ich walorów turystycznych i oferty usługowej. Skuteczna promocja regionalna opiera się na unikalnych cechach regionu, na eksponowaniu tych walorów, które dany region wyróżniają, powodują, że staje się charakterystyczny i łatwiej zapamiętywalny. Wyrazistość produktu turystycznego, jak i nietuzinkowość stosowanych narzędzi marketingowych to klucz do sukcesu. Obecnie na rynku turystycznym coraz częściej sięga się więc po nowoczesne formy promocji, jak Internet czy rozwiązania mobilne. Wykorzystuje się technologię geolokalizacji GPS, rozwiązania audio i video, różne formy wizualizacji przestrzeni np. poprzez modeling 3D czy wirtualne spacery. To więc działania, które rekomendowane są i w tym opracowaniu. Tak więc w promocji Krainy Jeziora Mucharskiego stawiać należy na wyrazistość przekazu i nowe technologie. W nowoczesnej promocji regionalnej istotne jest współgranie różnych narzędzi i form przekazu komunikatów promocyjnych i informacyjnych, w taki sposób by zwiększyć efektywność dotarcia z komunikatem do odbiorcy, zoptymalizować koszt jednostkowy danego komunikatu oraz odpowiedzieć na faktyczne potrzeby turysty, uwzględniające proces podejmowania decyzji typowy dla produktów turystycznych. Uwzględniać przy tym należy moment dotarcia komunikatu do odbiorcy, oraz jego formę w dostosowaniu do rodzajów potrzeb poszczególnych segmentów docelowych (typów odbiorców komunikatu) Bariery w promocji regionalnej Zanim omówione zostaną rekomendowane sposoby skutecznego promowania regionalnego warto ustalić problemy i ograniczenia jakie często towarzyszą promocji regionalnej w Polsce. Do głównych mankamentów można zaliczyć: a) brak budowy wyrazistego wizerunku bazującego na łatwych skojarzeniach. b) stosowanie standardowych narzędzi promocji i kanałów komunikacji: głównie reklama typu ATL (Above The Line) zwłaszcza gdy pochłania ona cały budżet nie zostawiając miejsca na inne formy. ATL to reklama w konwencjonalnych środkach masowego przekazu, typu prasa, radio, telewizja, plakaty czy reklama zewnętrzna 4

5 (citylighty, billboardy). To strategia kosztochłonna i przekaz trafia do osób przypadkowych (do wszystkich, czyli do nikogo). Taka kampania ma sens przy początku promocji danego regionu (silne kampania wizerunkowa), ale i tak powinna się ograniczać regionalnie: do miejsc skąd przybywa najwięcej turystów, a więc w przypadku Krainy Jeziora Mucharskiego: do miast Małopolski i Śląska. W dłuższej perspektywie jednak stosowanie tej strategii jest nierekomendowane, ze względu na wysokie koszty przy małym poziomie dotarcia do właściwych segmentów (brak możliwości precyzyjnego targetowania przekazu) oraz przy braku możliwości mierzenia efektów promocyjnych. Odpowiednikiem tego typu działań w Internecie jest wykupienie kampanii rozliczanej w systemie płatności za odsłony w portalach horyzontalnych: to działania o dość niewielkiej skuteczności jeśli chodzi o marketing miejsc. ogólnopolskie targi turystyczne: ich skuteczność w dobie internetu spada, pojawia się na nich mnóstwo przedstawicieli branży, szkoły, zbieracze kartografii etc, ale nie jest to już źródło czerpania wiedzy na temat planów wakacyjnych. Zwykły turysta spoza Poznania nie przyjedzie na Tour-Salon, by móc zaplanować sobie urlop zimowy czy letni. Większa skuteczność towarzyszyć może w przypadku Krainy Jeziora Mucharskiego promocji na targach regionalnych lub targach w dużych okolicznych miejscowościach, skąd pochodzić będzie znaczna rzesza turystów, zwłaszcza weekendowych (Krakowski Salon Turystyczny, Targi Turystyczne Glob w Katowicach) lub na targach tematycznych (np. z punktu widzenia agroturystyki Targi Agrotravel w Kielcach). Konkretną korzyść z targów może mieć Kraina pod warunkiem włączenia jej oferty do szerszej puli ofert biur podróży i tour-operatorów na dotarciu do tego sektora i współpracy partnerskiej powinno bardziej zależeć organizatorom promocji Krainy Jeziora Mucharskiego niż na ustawieniu stoiska na targach i rozdawania ulotek przypadkowym przechodniom z Poznania czy Wrocławia, z których pewnie niewielu wybierze się kiedykolwiek nad Jezioro Mucharskie. duża ilość drukowanych materiałów promocyjnych (ulotki, foldery) przy równoczesnym braku kanałów ich dystrybucji. Istnieje duża techniczna trudność w dotarciu z tymi materiałami do turystów z odległych miejscowości). Materiały takie mogą być skutecznie wykorzystywane w regionie, ale ich ilość i częstotliwość aktualizacji powinna być dopasowana do takiego właśnie trybu dystrybucji na miejscu. 5

6 c) brak dobrego zrozumienia potrzeb odbiorców swoich produktów / usług i brak stałego monitoringu zadowolenia z tych produktów / usług 1. d) brak mierzenia efektów działań promocyjnych i modyfikowania ich pod kątem największej skuteczności dotarcia do określonych segmentów odbiorców. e) brak połączenia działań promocyjnych regionu z innymi kluczowymi elementami rozwoju turystyki w danym obszarze takimi jak: infrastruktura (zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bazy noclegowej, gastronomicznej i innych elementów infrastruktury) oraz dostępność komunikacyjna (w tym transport publiczny, tak kluczowy dla turystyki weekendowej, jednodniowej w regionie takim, jak Kraina Jeziora Mucharskiego). d) brak założeń długofalowych w zakresie obsługi systemu promocji: bardzo często przewiduje się w budżecie i planie działań samo wdrożenie systemu, bez uwzględniania wszelkich działań wspierających, które zapewnić powinny rozwój systemu w perspektywie najbliższych lat (prace moderacyjne, aktualizacyjne dotyczące treści, stałe działania z zakresu promocji np. pozycjonowanie, prace utrzymaniowe (od strony np. dewelopera rozwiązań, administratora serwera etc). 1.2 Efektywny system promocji regionalnej Ideą jest więc wypracowanie systemu informacyjno-promocyjnego, w którym: 1) komunikat trafi do odbiorcy w najwłaściwszym dla niego momencie, tak by został postrzeżony jako przydatna informacja, a nie nachalna reklama. Ma on więc dobrze wpisać się w proces podejmowania decyzji zakupowych turysty. Na proces ten składają się takie elementy, jak 2 : Ilustracja1. Proces podejmowania decyzji zakupowych wg Philipa Kotlera. 1 Brak nastawienia na klientów i nie rozumienie potrzeb klientów to dwa z dziesięciu śrmiertelnych grzechów marketingu : Philip Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów Marketingu, PWE, Źródło: Philip Kotler, Marketing, wyd. I, Rebis, str 204 (Etapy podejmowania decyzji o zakupie); 6

7 2) poszczególne elementy systemu promocyjnego będą się wzajemnie uzupełniać i do siebie odsyłać wykorzystując walory danego nośnika (np. odsyłacze w postaci QR kodów zamieszczonych w miejscach odpoczynku kierujące do strony internetowej lub pozwalające pobrać plik audio czy aplikację na smartfona, system znaczników na tablicach z mapami umożliwiających wizualizację atrakcji turystycznych w formie modeli 3D, możliwość pobrania śladu w formacie GPX czy KML ze strony internetowej na urządzenie GPS etc.) Komunikat promocyjny jako przydatna informacja Istotą komunikatu dotyczącego wizerunku regionu czy jego oferty jest to by był odebrany przez turystę jako informacja pożądana, przydatna, która wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom. Tworzenie komunikatów powinno więc być poprzedzone precyzyjnym określeniem potrzeb poszczególnych segmentów docelowych (grup odbiorców). W przypadku Krainy Jeziora Mucharskiego wyszczególniono 4 typy turystyki: - turystyka aktywna - turystyka kulturowa - turystyka na terenach wiejskich - turystyka kulinarna Związane są z nimi 4 główne grupy turystów: - Turysta spędzający czas na uprawianiu sportów - Rodziny, osoby wypoczywające z małymi dziećmi - Turysta poszukujący atrakcji kulturowych (religijne, historyczne) i kulinarnych - Turysta poszukujący spokoju i ciszy Do każdej z nich należy w taki sposób formułować komunikat, by odpowiadał na jej potrzeby. Jak pisze Altkorn należy dokonać starannego wyboru wartości uznawanych przez adresatów reklamy ustalając przy tym czy apel ma mieć charakter pozytywny (wywoływanie przyjemnych wizji) czy negatywny (powodują uczucie niepokoju i obawy wskazując równocześnie sposób ich uniknięcia) 3. 3 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 s

8 Istotne jest także określenie sposobu i momentu dotarcia komunikatu promocyjnego do odbiorcy. Idealnym rozwiązaniem jest gdy na komunikat promocyjny trafia jego odbiorca z własnej inicjatywy, podejmując działania poszukiwania informacji o potencjalnych celach wyjazdu weekendowego czy urlopowego. Przykładem może tu być określona, dobrze wypozycjonowana w Internecie podstrona poświęcona np. turystyce kulturowej na którą trafia turysta zainteresowany dziedzictwem kulturowym Polski. Szczególnie uwagę trzeba zwrócić na aspekt przydatności informacji przy formułowaniu komunikatów w newsletterach, smsach promocyjnych czy wiadomościach push docierających poprzez aplikację mobilną. Te typy informacji ingerują bowiem w prywatną sferę użytkownika, trafiając na jego skrzynkę mailową lub telefon, tak więc sposób sfomułowania komunikatu, wybór jego tematu, jak i częstotliwość wysyłania jest tu kluczowa Promocja zdalna versus promocja na miejscu Komunikacja promocyjno-informacyjna trafiać będzie do odbiorców, turystów, gdy: A) są oni jeszcze w swoich miejscach zamieszkania i szukają pomysłu na wycieczkę, urlop. B) są oni jeszcze w swoich miejscach zamieszkania, ale już wybrali na pobyt Krainę Jeziora Mucharskiego i chcą zaplanować pobyt C) dotarli na miejsce i dopiero wtedy dowiadują się o ofercie turystycznej i walorach regionu, możliwościach rozrywki. Komunikacja promocyjno-informacyjna trafiać ma równocześnie do dwóch kolejnych grup: D) społeczność lokalna działania mające na celu zwiększenie aktywności, zaangażowanie we wspólne projekty, utożsamianie się z regionem i marką, umiejętność wykorzystania powstałej infrastruktury i narzędzi promocyjnych dla rozwoju własnych projektów (biznes, projekty non-profit etc). E) branża turystyczna działania mające na celu zaistnienie marki i oferty regionu w świadomości branży turystycznej, a zwłaszcza organizatorów turystyki, touroperatorów i biur podróży, organizacji zajmujących się wypoczynkiem młodzieży i osób starszych, organizacji pielgrzymkowych etc. 8

9 Promocja zdalna na skalę ponadregionalną, ogólnopolską wiąże się z dotarciem z komunikatem do odbiorców z odleglejszych miast i miejscowości. Wykorzystać do tego należy takie narzędzia, jak: internet, wraz z działaniami pozycjonowania strony, działalnością na portalach społecznościowych czy w serwisach tematycznych, ale i zdalną dystrybucję wirtualnych form przewodników (ebooki, aplikacje mobilne), działania Public Relations czy obecność na turystycznych imprezach branżowych. Promocja na miejscu kierowana będzie przede wszystkim do turystów, którzy już przybyli do regionu, zwykle mają już zrobioną rezerwację na noclegi i zależy im na poznaniu atrakcji regionu i oferty turystycznej. Wykorzystać do tego należy stronę Krainy Jeziora Mucharskiego (w połączeniu z systemem wifi w ważniejszych miejscowościach i Centrach Turystycznych), infrastrukturę informacyjną typu infomaty (obecnie są już w gminie Budzów i Zembrzyce), tablice informacyjne, tablice z mapami regionu, jak i system QR kodów i znaczników, które w łatwy sposób kierują posiadaczy smartfonów do dodatkowych informacji i multimediów Własne nośniki promocyjne regionu a dostępność przekazu Każdy typ materiałów i narzędzi promocyjnych ma swoje silne strony, jak i ograniczenia. W przypadku produktów fizycznych możliwość dotarcia z nimi do potencjalnych turystów w odległych regionach istnieje wyłącznie poprzez obecność na targach turystycznych skuteczność jednak ich oddziaływania promocyjnego jest niemierzalna, a w naszej ocenie niewielka. To jednak ważny element systemu promocji w odniesieniu do dystrybucji na miejscu, w regionie, gdzie Centra Turystyczne czy Punkty Informacji Turystycznej, a także lokalna baza hotelarska i gastronomiczna, wypożyczalnie i inne punkty turystyczne są idealnym miejscem do kolportażu tego typu materiałów i gdzie poziom dotarcia do segmentu docelowego, a więc turysty, który takich materiałów potrzebuje jest wysoka. Poniżej różne typy nośników promocyjnych i kanały dystrybucji: - wydawnictwa drukowane: na targach turystycznych, w punktach w regionie. - strony internetowe: dostępność poprzez internet - mobilne przewodniki: dostępność poprzez internet - wirtualne publikacje / ebooki: dostępność poprzez internet Oczywiście cała infrastruktura informacyjna dostępna jest w regionie. 9

10 Różne formy promocji a dostępność przekazu Promocja może być realizowana w formule BTL (Below The Line) lub ATL (Above The Line). BTL jest sposobem promocji sięgającym zwykle po metody mniej standardowe, bardziej kreatywne, a równocześnie skupiające się na precyzyjnym i bezpośrednim dotarciu do określonego targetu docelowego (zdefiniowanego odbiorcy). W epoce przedinternetowej był utożsamiany zwłaszcza z materiałami drukowanymi typu POS (Point od Sales), systemami wystawienniczymi, direct mailingiem (listy wysyłane pocztą tradycyjną), opakowaniami czy odzieżą z nadrukiem tym wszystkim co można było dostarczyć bezpośrednio, bez wykorzystywania mediów. Obecnie w dobie internetu, który zapewnia bezpośredni dostęp do odbiorców ten podział nie jest tak jednoznaczny. Z punktu widzenia dostępności przekazu marketingowego do określonego segmentu docelowego techniki BTL są efektywniejsze. Wspomniane wyżej własne nośniki promocyjne Krainy Jeziora Mucharskiego to element marketingu BTL. Działania bezpośrednie wpisujące się w formułę BTL opisano bardziej szczegółowo w dalszej części tego opracowania Spójność systemu promocji regionalnej i komplementarność narzędzi Jak już zaznaczono wyżej istotą systemu promocji jest to by był on spójny, jednolity w formie i przekazie komunikacyjnym, a poszczególne jego składowe cechowały się komplementarnością, a więc wzajemnie się uzupełniały (tak by jedno stanowiło przedłużenie, uzupełnienie drugiego). poszczególne elementy systemu promocyjnego będą się wzajemnie uzupełniać i do siebie odsyłać wykorzystując walory danego nośnika Komunikacja między różnymi nośnikami treści Narzędzia promocji i informacji turystycznej nie powinny działać oddzielnie, w oderwaniu od siebie, jak to czasem bywa. Powinny one tworzyć swoistą sieć (platformę cross-mediową), spójną pod względem treści i formy, jak i strony merytorycznej oraz wykorzystującą atuty każdego z nośników przekazu wraz z systemem wzajemnych odsyłaczy. Działać to powinno tak, że np. turysta czytając przewodnik, jaki otrzymał w Centrum Informacji Turystycznej odnajduje tam układ treści, nazewnictwo, oznaczenia legendy i ikony etc analogiczne jak na mapie (wraz z opisami na jej rewersie) czy na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Treści w przewodniku drukowanym są dłuższe i głównemu opisowi towarzyszą tzw. ramki z 10

11 ciekawostkami, zgodnie z konwencją typową dla książki, a informacje na mapie czy w aplikacji są krótsze i inaczej rozmieszczone, ale styl, struktura tekstu i zawarte tam informacje są jednolite. Poza spójnością graficzno-wizualno-merytoryczną materiały i nośniki promocyjne powinny wzajemnie do siebie odsyłać: tak by turysta miał możliwość korzystania z wygodniejszych dla niego form odbioru treści lub też z kilku form i narzędzi równocześnie. Powinna istnieć pełna komunikacja na linii: a) wydawnictwa drukowane a rozwiązania internetowo-mobilne Wydawnictwa drukowane powinny dawać możliwość skorzystanie także z innych form przekazu, dzięki zastosowaniu w nich odsyłaczy do multimediów, które mogą stanowić ciekawe uzupełnienie opisów książkowych. Odsyłaczem może być QR kod, który po zeskanowaniu aplikacją mobilną prezentuje mu np. film, nagrania audio, panorama 360stopni czy prezentację zdjęć dotyczących tegoż obiektu). Przekierowanie może odsyłać do zewnętrznej strony www i wtedy komunikacja odbywa się przy użyciu internetu (online) albo też może odsyłać do danego ekranu samej aplikacji gdzie znajdują się wspomniane multimedia (tryb nie wymagający łączenia się z internetem). Innym kierunkiem jest umieszczenie w przewodniku drukowanym, w folderze czy na mapie znaczników AR, które, po nakierowaniu na nie aplikacji mobilnej z odpowiednią funkcją poszerzonej rzeczywistości, zamienią się w wirtualne modele trójwymiarowe określonych obiektów. Obiekt taki można oglądnąć pod różnymi kątami, z boku, z góry etc odpowiednio kierując smartfona/tablet (więcej o technologii AR w dalszej części opracowania). Ilustracja 2. Dwa nośniki treści, które mogą ze sobą współgrać i się uzupełniać. 11

12 b) infrastruktura turystyczna a rozwiązania internetowo-mobilne. Infrastruktura informacyjna w regionie, a więc infomaty, tablice interaktywne czy zwykłe tablice informacyjne, zawierające zdjęcia opisy lub mapę regionu powinna również być składową wspomnianej sieci informacyjnej. Rola infomatów jest oczywista: infomat może posiadać swój własny zamknięty software (oprogramowanie) o określonej logice funkcjonalnej. Może on też i to wydaje się rozwiązanie korzystniejsze być zaopatrzony w dostęp do internetu i udostępniać korzystanie ze strony www Krainy. Dzięki temu turysta czy to korzysta z przeglądarki internetowej własnego komputera, z aplikacji mobilnej na smartfonie czy z infomatu, będzie miał zawsze ten sam układ funkcjonalny. Korzystanie więc z poszczególnych narzędzi będzie dla niego dużo łatwiejsze. Infomat z internetem zaś może być od razu routerem WIFI, umożliwiającym w określonym promieniu korzystanie z internetu. W takim przypadku umieszczenie na infomacie kodów QR ułatwiających pobranie aplikacji mobilnej Krainy Jeziora Mucharskiego bardzo ułatwi skorzystanie z tego narzędzia i zwiększy ilość zainstalowań aplikacji (co ma konkretny wymiar promocyjny). Obecnie w regionie znajdują się infomaty z własnym oprogramowaniem już w gminie Budzów i Zembrzyce. Podobnie rzecz się ma z tablicami informacyjnymi czy nawet miejscami do odpoczynku zamieszczone na nich QR kody mogą dawać dostęp do konkretnych multimediów. Tablica z mapą ze znacznikami AR może działać analogicznie jak wydawnictwa drukowane posiadające te znaczniki: po nakierowaniu telefonu na któryś ze znaczników na mapie pojawia się na ekranie smartfona wizualizacja danego obiektu w postaci modelu 3D. Taka więc tablica z mapą może stać się swoistym wirtualnym parkiem miniatur (oczywiście przy założeniu że dana aplikacja posiada funkcję opisaną niżej jako Modele 3D na mapie ). Ilustracja 3. Skanowanie QRkodu łatwe przeniesienie się na stronę internetową 12

13 c) Internet a wirtualne wydawnictwa Strona internetowa to swojego rodzaju brama do regionu: wielu turystów od jej analizy rozpocznie przygodę z Krainą Jeziora Mucharskiego. Strona ta jednak może umożliwiać dostęp do innych narzędzi do pobrania: PDF uproszczonej mapy regionu do wydruku, PDFy questów z regionu, plik GPX z przebiegiem szlaków dedykowanych do urządzeń turystycznych GPS (np. Garmin) czy KML do wyświetlenia na Google Earth, przewodnik w formie ebooka w kilku formatach (PDF, EPUB, MOBI), tak by mógł być pobrany na czytniki ebooków, jak i na aplikacje mobilne służące do czytania ebooków. Powinna ona też kierować do aplikacji mobilnych zamieszczonych w tzw sklepach aplikacji (Google Play, App Store, Windows Phone Store). Działać to może i w drugą stronę: ebooki i aplikacje powinny zawierać linki do strony www Krainy. Wirtualna mapa z widocznymi obiektami (Points of Interest tj. POI) stanowiąca istotną część strony może z kolei w postaci iframe'a być obecna na stronach gmin i organizacji działających na terenie regionu. W ten sposób turysta trafiający na stronę Urzędu Gminy Mucharz dowie się nie tylko o atrakcjach tej gminy, ale także o całym regionie. Linkowanie w drugą stronę też oczywiście konieczne Jedna baza danych i jeden system zarządzania treścią Spójność własnych narzędzi promocji Krainy Jeziora Mucharskiego powinna się przejawiać też tym, by system rozwiązań elektronicznych spajał jeden CMS (system zarządzania treścią), tak by teksty i zdjęcia wprowadzone do bazy widoczne były automatycznie na stronie www, w aplikacjach mobilnych na różne platformy oraz np. w infomatach (jeśli byłyby one oparte nie o zamknięte oprogramowanie, ale o przeglądarkę z połączeniem internetowym). Równocześnie treści z tej bazy można by też wykorzystywać przy druku map i lokalizowaniu na nich obiektów oraz na rewersie opisów. Dobrym rozwiązaniem jest automatyzacja polegająca na tym, by CMS mógł pobierać określone dane ze wskazanych źródeł: np. stron internetowych czy profili publicznych na Facebooku. W ten sposób np. wydarzenia w regionie czy aktualności mogłyby się zaciągać z kilku różnych źródeł i na poziomie CMSa przechodzić co najwyżej moderację. Do systemu mogłyby więc trafiać aktualności i wydarzenia pobierane ze stron oi z profili Facebook lokalnych stowarzyszeń, związków, domów kultury, szkół etc (jak np. gimnazjum w Mucharzu i strona internetowa 13

14 Ilustracja 4. Przykładowy wygląd CMSa systemu informacji turystycznej (źródło: Treespot.pl) Zapewnienie stałego utrzymania systemu w dłuższej perspektywie Nie sztuką jest tylko stworzyć system promocji. Takich przykładów z rynku można by znaleźć wiele, gdzie wdrożono pewien projekt, ale nie zaplanowano mechanizmów i potencjału dla jego utrzymania i rozwoju w dłuższym okresie. W tym przypadku konieczne jest uwzględnienie stałych działań promocyjnych i aktualizacyjnych tak by system miał charakter bieżący i był postrzegany jako żyjące, rozwijające się i komunikujące się z odbiorcami medium. W ramach stałych prac należałoby przewidzieć: - prace związane z aktualizacją treści (aktualizacja informacji o wydarzeniach, atrakcjach turystycznych, informacji praktycznych, przebiegów szlaków etc) wraz z umieszczaniem tych danych w bazie danych. - prace związane z moderacją i bezpośrednim owym kontaktem z użytkownikami systemu (obsługa zapytań podczas procesu rezerwacji czy systemu rabatowego, moderacja forum, etc) - prace związane z obsługą fizycznych punktów informacji turystycznej rozmieszczonych z regionie. - prace związane z działalnością emaraktingową w Internecie i Public relactions (obsługa konta Facebook, czy Google+, buzz marketing, kampanie reklamowe, pozycjonowanie strony, 14

15 nawiązywanie współprac i aliansów strategicznych, obsługa kontaktów z mediami, obsługa systemów monitorowania mediów). - prace związane z analizą popytu, jakości usług i poziomu zadowolenia klienta (analiza statystyk, trendów, ankiety online i wykonywane w terenie etc). - prace developerskie związane z utrzymaniem systemu informatycznego (baza danych, CMS, serwer, bezpieczeństwo dostępów etc) oraz jego rozwojem (nowe funkcje, dostosowanie rozwiązań do nowych standardów technologicznych). Ilustracja 5. Schematy przepływu treści turystycznych i informacji ankietowych. 15

16 2. Narzędzia promocji i działania promocyjne analiza możliwości 2.1 Własne narzędzia promocyjne Treści turystyczne (content) Do stworzenia warstwy informacyjnej strony internetowej, mapy, tablicy czy aplikacji mobilnej potrzebne są treści turystyczne: opisy miejsc, zdjęcia, ale i ślady i punkty GPS. Treści te powinny być tak przygotowane, by mogły mieć one różną objętość (w dostosowaniu do różnych narzędzi promocyjnych) przy zachowaniu jednakże wewnętrznej struktury dla ułatwieniu korzystania z nich na różnych nośnikach. Treści te, przy założeniu, że mają być kierowane też do odbiorców zagranicznych wymagać mogłyby tłumaczeń, a w sytuacji zastosowania rozwiązań audio zapisywania na formę dźwiękową (lektor). Treści Krainy Jeziora Mucharskiego powinny zawierać zarówno opis atrakcji, miejsc przydatnych turyście (informacje praktyczne), jak również szlaki (np. szlaki dworów i parków, szlaki wiosek tematycznych etc). szlaki historyczne, Treści turystyczne, jak i rozmieszczenie obiektów w przestrzeni (np. przebieg szlaków) ulegają dezaktualizacji: konieczne jest więc zapewnienie systemu bieżącej aktualizacji tych danych (pozyskiwanie danych od gestorów bazy czy turystów, mieszkańców, weryfikacja osobista w terenie oraz wprowadzanie do bazy i wykorzystywanie na nowych wersjach nośników informacji: aktualizacja folderów, ebooków; dane na stronie i w aplikacjach oraz w podpiętych do systemu infomatach zaktualizują się automatycznie przez internet) Portal internetowy Opcja 1. Wersja podstawowa: wirtualna mapa Będzie to responsywna strona www (Responsive Web Design), a więc strona w layoucie dostosowującym się automatycznie do różnych wielkości ekranów. Taka forma nie wymaga więc tworzenie dwóch osobnych stron (dużej i strony light) i jest zgodna z obecnymi trendami w nowych mediach. Dostosowana więc będzie do wyświetlania z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek desktopowych i mobilnych. 16

17 Zbudowana w oparciu o wspólną bazę danych i CMSa, oparta o mapę z lokalizacją POI. Propozycja specyfikacji: - grafika zgodna z systemem identyfikacji - moduł miejsca (wizytówki miejsc z oznaczeniem ich lokalizacji na mapie) - moduł dojazd (w postaci odnośników do systemu wyznaczania trasy online w systemie Google Maps), - moduł trasy (w tym przebieg tras na mapie) - moduł wydarzenia (zaciąganie wydarzeń z wskazanych źródeł) - moduł aktualności (zaciąganie wydarzeń z wskazanych źródeł) - moduł wydarzenia (zaciąganie wydarzeń z wskazanych źródeł, w formie kalendarza) - moduł wersji językowych (umożliwia zamieszczenie różnych wersji językowych w zakresie przycisków, instrukcji (layoutu) strony, jak i treści pobranych z bazy danych) - planner (pozwala zapamiętywać wskazane miejsca i wydarzenia wraz z rozmieszczeniem ich na mapie; umożliwia to łatwe planowanie wycieczki i pobytu turystycznego). Podkład mapy OpenStreetMaps (offline), Google Maps (online), natywne mapy dla danego systemu lub też podkład map topograficznych (duży objętościowo). Portal powinien mieć możliwość utworzenia iframe'a (rodzaj wklejki) na innych stronach (np. gminne strony o tematyce turystyczno-rekreacyjnej). Główna strona mogłaby nawiązywać do 4 zdefiniowanych typów turystyki w regionie. Na każdej podstronie powinny być wyeksponowane kluczowe hasła związane z danym typem turystyki tak by użytkownik łatwo i intuicyjnie wybrał to na czym mu zależy. Hasła mogłyby być eksponowane w odniesieniu także do pór roku: np. sanki i trasy narciarstwa biegowego w zimie, plażowanie i żeglarstwo latem. Ze strony głównej powinien być wybór kluczowych modułów (np. rezerwacyjnego) oraz opcja mapy do powiększenia z rozmieszczeniem określonych obiektów (tryb filtrów). 17

18 Opcja 2. Wersja rozbudowana Portal w wersji rozbudowanej posiadałby funkcje podstawowe wymienione wyżej oraz dodatkowe, wybrane z opisanych poniżej. A) Panel Noclegi na dzisiaj. Dostęp do panelu mieliby regionalni gestorzy bazy noclegowej, którzy mogliby się logować się do panelu i aktualizować swoje dane odnośnie wolnych miejsc noclegowych czy innych aktualnych informacji. System mógłby działać analogicznie jak np. w Świeradowie-Zdroju. Case Study: Noclegi w Świeradowie-Zdroju Na stronie urzędu miasta Świeradów Zdrój znajduje się moduł noclegi na dzisiaj wyświetlający aktualną listę wolnych miejsc. Kolejność wyświetlanych obiektów związana jest stricte z tym, który hotel ostatnio aktualizował swoje dane: w ten sposób wytwarza się wewnętrzna konkurencja: hotele często aktualizują dane, by utrzymywać się w górze listy. Hotele płacą za wynajem powierzchni w trybie opłaty rocznej, mogą również zamieszczać swoje bannerki reklamowe. Strona jest dobrze wypozycjonowana i hotele odczuwają korzyść z obecności na tej liście. 18

19 W przypadku wdrożenia tego rozwiązania strona regionu (CMS) musiałaby mieć panel logowania dla gestorów bazy noclegowej z możliwością edycji własnych danych oraz uploadu bannerka reklamowego. Rozwiązanie to można rozbudować o zamieszczenie bannerka reklamowego w innych obszarach systemu: w aplikacji mobilnej oraz w infomatach. B) System rezerwacyjny System ten mógłby być połączony z powyższym panelem Noclegi na dzisiaj : miałby on za zadanie ułatwić turystom sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych i rezerwację noclegu w konkretnym obiekcie. System mógłby działać tak, że pomagałby zarówno dokonać wyboru miejsca ze względu na preferencje cenowe i pozacenowe rezerwującego (system filtrowania wg cech obiektów), ustalić lokalizację obiektów na mapie, dostępność miejsc w określonym czasie (kalendarz) oraz dokonać rezerwacji. Rezerwacja powinna wiązać się z wpłatą zaliczki, a więc wdrożony być powinien system płatności online np. wykorzystując system lub inne podobne. Do rozstrzygnięcia pozostaje czy od przelewów tych byłaby pobierana prowizja dla właściciela portalu (planowanej organizacji LOT) zanim trafiłaby na konta gestorów bazy noclegowej, czy też usługa ta byłaby bezpłatna, a korzyści finansowe portal czerpały z opłat abonamentowych rocznych za włączenie danego obiektu do systemu. System mógłby być tak pomyślany, by wraz z wysyłaniem potwierdzenia rezerwacji potencjalny turysta otrzymywał pakiet linków do wirtualnych materiałów informacyjnych o regionie do pobrania: do ebooków oraz aplikacji mobilnych. System mógłby dawać też możliwość, poza samą trybem rezerwacji, wysłania niezobowiązującego zapytania do właściciela. System mógłby też dotyczyć innych obiektów, typu: wypożyczalnie sprzętu sportowego (rowery, kajaki etc). C) System lojalnościowo-rabatowy Z systemem rezerwacji powiązany mógłby być system lojalnościowo-rabatowy, w ramach którego oferowane byłyby zniżki na usługi w regionie. Tego typu rozwiązania w postaci strony 19

20 łączącej informacje o karcie rabatowej (systemie rabatowym) z systemem rezerwacyjnym funkcjonują na świecie. Case Study: austriackie karty rabatowe regionów Cechy wspólne: * karty bezpłatne (ale nie można ich kupić oddzielnie, tylko dostaje się przy zakupie noclegów all-inclusive) * karty dostępne tylko w obiektach biorących udział w programie * oferty typu all-inclusive (bezpłatne przy zakupie pobytów all-inlusive) lub bonusowe z określonymi upustami. Letnia Karta ZellamSee-Kaprun ilość miejsc oferujących rabaty: ok. 220 różne poziomy upustów (reklamowana, iż może zaoszczędzić do 500 euro tygodniowo) Schladming-Dachstein Sommer Card ilość miejsc oferujących rabaty: ok. 220 upust ofert bonusowych:50-80% (przy niektórych ofertach nieokreślony % upustu). karta jest bezpłatnym biletem na część wyciągów oraz płatne drogi samochodowe karta upoważnia do bezpłatnego wejścia do określonych obiektów (baseny) Zillertal Activcard ilość miejsc oferujących rabaty: ok. 65 upust ofert bonusowych:10-20% karta jest bezpłatnym biletem na środki lokomocji, w tym gondolka (1x dziennie) karta upoważnia do bezpłatnego wejścia do określonych obiektów (baseny, obserwatorium w Koenigsleiten etc). 20

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i przygotowanie aplikacji mobilnej dla projektu Południowe Mazowsze Marką Turystyczną

Zaprojektowanie i przygotowanie aplikacji mobilnej dla projektu Południowe Mazowsze Marką Turystyczną ZAPYTANIE O CENĘ W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę. 1.

Bardziej szczegółowo

- nawigacja satelitarna w turystyce

- nawigacja satelitarna w turystyce - nawigacja satelitarna w turystyce Ślesin 11 13 czerwca 2014 r. Czym jest GPSwielkopolska? projekt poświęcony wykorzystaniu technologii nawigacji satelitarnej w turystyce, rozwijany od 2007 r. przez Samorząd

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa

Bardziej szczegółowo

www.wsiodle.lodzkie.pl Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych

www.wsiodle.lodzkie.pl Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych www.wsiodle.lodzkie.pl KOŃSKA DAWKA PRZYGODY www.wsiodle.lodz.pl platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Projekt Turystyka w siodle współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

Co to jest smartfon?

Co to jest smartfon? Co to jest? jak korzystać w pełni ze a bez obaw o koszty Smartfon to połączenie telefonu i komputera. Ma wszystkie funkcje zwykłego telefonu komórkowego, czyli: połączenia głosowe SMS-y, MMS-y aparat foto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Visent Events. Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. visentevents.com

Visent Events. Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. visentevents.com Visent Events Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. Dlaczego mobile? 900 tyle razy spoglądamy na ekran naszego smartfona* 3 godziny dziennie tyle czasu spędzamy z urządzeniem mobilnym 24

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Poznawaj Cystersów Mobilnie

Poznawaj Cystersów Mobilnie Poznawaj Cystersów Mobilnie Wdrożenie Foursquare dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich FOURSQUARE co to takiego? To aplikacja i serwis społecznościowy, wykorzystujący potencjał geolokalizacji,

Bardziej szczegółowo

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie.

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. Skuteczne strategie. 2 Odpowiedni marketing hotelu w tak nasyconym rynku jak dzisiaj jest jednym z filarów gwarantujących

Bardziej szczegółowo

Visent Events. Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. visentevents.com ilona@visentevents.com +48 884 025 040

Visent Events. Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. visentevents.com ilona@visentevents.com +48 884 025 040 Visent Events Rozszerz ofertę eventową dzięki aplikacji mobilnej. Dlaczego mobile? 900 tyle razy spoglądamy na ekran naszego smartfona* 3 godziny dziennie tyle czasu spędzamy z urządzeniem mobilnym 24

Bardziej szczegółowo

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy Krzysztof Stepaniuk Katedra Turystyki i Rekreacji 17.03.2010 Plan wystąpienia Istota e-promocji; Rola sieci WWW w promowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI

KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2017r. KONCEPCJA PRODUKTU TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KIELCE RAJ DLA DZIECI Nazwa produktu: Produkt turystyczno - kulturalny dla rodzin z dziećmi Kielce

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. NASZE PORTFOLIO Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Nice IT. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych realizacji dotyczących stron i sklepów internetowych. OD A DO Z. Naszym celem jest dostarczyć Państwu

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wyszukiwanie informacji w katalogu

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS WEB DESIGN PROJEKT STRONY I JEJ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH (IKONY, PRZYCISKI) DO AKCEPTACJI, TZW. FLAT DESIGN, STYLISTYKA SKANDYNAWSKA, JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PODSTAWOWE SKŁADNIKI STRONY: STRONA GŁÓWNA (PEŁNA

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Frogfoot CMS.

Frogfoot CMS. Frogfoot CMS www.frogriot.com Spis treści: Kluczowe zastosowania Zalety Frogriot CMS Lista głównych modułów 4 5 7 Główne moduły Dashboard Formularze Webinary Konkursy Edytor treści Drzewo strony Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2014 Zamawiający: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina Lider A4 nr KRS: 0000309833 55-040 Kobierzyce,

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWDŹ SWÓJ SKLEP! 1. SEO. Checklista opisów produktów WERSJA 1.0 ABOUTPRODUCTS.PL OPISY PRODUKTÓW W E-COMMERCE

SPRAWDŹ SWÓJ SKLEP! 1. SEO. Checklista opisów produktów WERSJA 1.0 ABOUTPRODUCTS.PL OPISY PRODUKTÓW W E-COMMERCE Checklista opisów produktów 1. SEO SPRAWDŹ SWÓJ SKLEP! WERSJA 1.0 Treść opisów produktów jest unikatowa Produkty są prezentowane w serwisach typu Pinterest, Instagram Opisy produktów są specjalnie oznakowane

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

www.wsiodle.lodzkie.pl Funkcjonalność urządzeń i aplikacji mobilnych w Systemie Informacyjno-Nawigacyjnym

www.wsiodle.lodzkie.pl Funkcjonalność urządzeń i aplikacji mobilnych w Systemie Informacyjno-Nawigacyjnym www.wsiodle.lodzkie.pl w Systemie Informacyjno-Nawigacyjnym KO? SKA DAWKA PRZYGODY www.wsiodle.lodz.pl w Systemie Informacyjno-Nawigacyjnym Projekt Turystyka w siodle współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Poznaj osiem kroków naszej współpracy:

Poznaj osiem kroków naszej współpracy: Oferta Poznaj osiem kroków naszej współpracy: 1 2 3 4 5 6 7 8 Spotykamy się z Tobą lub kontaktujemy telefonicznie/mailowo w celu zapoznania się z Twoimi potrzebami i przedstawienia Ci oferty. W zależności

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication

PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz. web design graphic design copywrighting PR & communication PORTFOLIO Łukasz Iwaszkiewicz web design graphic design copywrighting PR & communication Łukasz Iwaszkiewicz Specjalista ds. komunikacji i PR + 48 506-544-090 lukasziwaszkiewicz@onet.eu SPIS TREŚCI web

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Polski System Informacji Turystycznej Narodowy Portal Turystyczny Stan obecny i plany na najbliższą przyszłość

Polski System Informacji Turystycznej Narodowy Portal Turystyczny Stan obecny i plany na najbliższą przyszłość Polski System Informacji Turystycznej Narodowy Portal Turystyczny Stan obecny i plany na najbliższą przyszłość Wieliczka 13.10.2011 Mirosław Nalazek Dyrektor Dep. Systemów Informacyjnych POT Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Funkcje aplikacji. strona 1

Funkcje aplikacji. strona 1 Funkcje aplikacji HOTEL-APP.COM strona 1 Hotel-App.pl - Ekran domowy Pozycja logo i układ ikon elementów głównego menu mogą być zaplanowane w dowolnym układzie. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010

Bileciki do kontroli CASE STUDY. Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Bileciki do kontroli CASE STUDY Kampania nagrodzona w konkursie Mixx Awards 2010 Akcja promocyjna dla klientów marki Cropp - połączenie kanałów on i offline STRATEGIA kampanii: Cele kampanii: Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Agencja bardzo interaktywna OFERTA

Agencja bardzo interaktywna OFERTA Agencja bardzo interaktywna OFERTA Kim jesteśmy? Jesteśmy agencją interaktywną działającą we wszystkich obszarach usług webowych, począwszy od: rejestracji domen, projektu i wykonawstwa stron www, hostingu,

Bardziej szczegółowo

Opis aplikacji mobilnej Dobra Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku

Opis aplikacji mobilnej Dobra Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku Załącznik nr 5 do Procedury wyboru Operacji Własnych Opis aplikacji mobilnej Dobra Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku Zamawiający (Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa) Wykonawca ( Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa

View Agencja Kreatywna Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa Sławomir Huczak. Lidzbark Warmiński / Olsztyn / Gdańsk / Warszawa 1 AGENCJA KREATYWNA VIEW SKUTECZNA REKLAMA I MARKETING View to agencja kreatywna zajmująca się tworzeniem stron internetowych, projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

E-tourism mobile Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Spis treści Opis aplikacji/wymagania/menu główne Mapa GPS Informacje o POI/Trasach SOS Zarządzanie Plikami Ustawienia Kończenie pracy z aplikacją

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO SMARTFONACH 01 NAJPOTRZEBNIEJSZE INFORMACJE I PODPOWIEDZI CO TO SĄ SMARTFONY I DO CZEGO SŁUŻĄ? SMARTFONY TO NIE TYLKO TELEFONY NOWEJ GENERACJI. TO MULTIFUNKCJONALNE URZĄDZENIA,

Bardziej szczegółowo

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie...

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, którą prezentujemy na tej stronie obejmuję budowę stron internetowych w oparciu o proste, czytelne, wysokiej jakości gotowe autorskie szablony(

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Glen sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków tel. 12 422 64 26, 12 426 02 64, 12 427 30 32 email: mah@glen.com.pl www.glen.com.pl, mah.glen.pl Październik

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

3. EDYCJA TARGÓW KSIĄŻKI DLA DZIECI POPRZEDNIA EDYCJA. Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszają do udziału w 3. Targach Książki dla Dzieci.

3. EDYCJA TARGÓW KSIĄŻKI DLA DZIECI POPRZEDNIA EDYCJA. Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszają do udziału w 3. Targach Książki dla Dzieci. 3. EDYCJA TARGÓW KSIĄŻKI DLA DZIECI Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszają do udziału w 3. Targach Książki dla Dzieci. Kiedy? 7-9 czerwca 2013 r. Gdzie? Hala Targów w Krakowie Sp. z o.o. ul. Centralna

Bardziej szczegółowo

Merchant Center Portal Partnera Groupon

Merchant Center Portal Partnera Groupon Merchant Center Portal Partnera Groupon INSTRUKCJA Spis treści 1. Czym jest Portal Partnera Groupon slajd 3-4 2. Logowanie slajd 5-8 3. Strona główna slajd 9-10 4. Rozliczanie grouponów slajd 10-22 5.

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA PODRĘCZNIK CZYTELNIKA Logowanie Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem.

Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. Dział marketingu portalu Atrakcje Dziecięce Bartłomiej Kaczmarek Tel.: 660 459 537 www.atrakcjedzieciece.pl Oferta współpracy portalu Atrakcje Dziecięce z miastem. www.atrakcjedzieciece.pl Miasta partnerskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo