Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1. ustanawiania polityk bezpieczeństwa przeglądarki; 2. generowania certyfikatów cyfrowych za pomocą OpenSSL; 3. wdrażania certyfikatów cyfrowych na serwerze Apache; 4. podpisywania i wdrażania certyfikatów cyfrowych; 5. obserwowania komunikacji w protokole SSL. Przebieg laboratorium: Przebieg laboratorium polegał na wykonaniu zestawu ćwiczeń mających na celu zaprezentowanie mechanizmów obsługi bezpiecznych połączeń protokołem SSL z serwerem Apache. Do laboratorium należało zrealizować zadanie domowe. Odpowiedzi na pytania: Pytanie 1. Co to są protokoły szyfrowania wykorzystywane w transakcjach sieciowych? Protokoły szyfrowania wykorzystywane w transakcjach sieciowych są to wytyczone reguły komunikacji pomiędzy aplikacjami sieciowymi, polegające na szyfrowaniu danych przesyłanych podczas nawiązywania połączenia i komunikacji. Pytanie 2. Wymienić dwie spośród tych nazw. AC Camerfirma S.A, Actalis S.p.A.

2 Pytanie 3. Pobrać zrzut ekranu z certyfikatem i wkleić go do listy odpowiedzi.

3 Pytanie 4. Jaki algorytm wykorzystano w tym przypadku? SHA-1 z szyfrowaniem RSA

4 Pytanie 5. Jaka jest długość tego klucza w bitach? 4096 Pytanie 6. Jakie protokoły sieciowe zostały wylistowane w okienku Certificate Validation, które mogą być użyte do zweryfikowania certyfikatu?

5 Pytanie 7. Podaj parę powodów ze względu na które certyfikat może być nieważny? Przekroczenie daty ważności ustalonej przy wystawianiu. Niewłaściwy cel certyfikatu strona która posługuje się danym certyfikatem ma inny adres url niż jest to zawarte w certyfikacie. Pytanie 8. Jaki jest okres ważności tego certyfikatu? Rok czasu. Pytanie 9. Kto jest wystawcą tego certyfikatu? Pace University Pytanie 10. Jaka jest funkcjonalność certyfikatu podczas komunikacji sieciowej między przeglądarką i Twoim serwerem WWW? Dzięki temu że jest certyfikat dane przesyłane pomiędzy klientem a serwerem są szyfrowane.

6

7 Pytanie 11. Dlaczego serwer WWW wysłał jakiekolwiek informacje? Ponieważ najpierw musi zostać nawiązane połączenie aby zaistniała komunikacja. Pytanie 12. Jakie informacje zawiera ten plik? Plik zawiera informacje wymieniane podczas połączenia SSL/TLS w HTTPS ztw. handshaking CONNECTED( ) --Certificate chain 0 s:/c=us/st=new York/L=New York/O=Pace i:/c=us/st=new York/L=New York/O=Pace --Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----MIICvzCCAigCCQC7Hv+InTFKfTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBozELMAkGA1UEBhMC VVMxETAPBgNVBAgMCE5ldyBZb3JrMREwDwYDVQQHDAhOZXcgWW9yazEYMBYGA1UE CgwPUGFjZSBVbml2ZXJzaXR5MRMwEQYDVQQLDApDU0lTLUlUMzAwMRkwFwYDVQQD DBB3d3cuQmFkU3RvcmUubmV0MSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVjd2VybmlrQHdpLnp1 dc5lzhuucgwwhhcnmtuwnda2mdkxota2whcnmtywnda1mdkxota2wjcbozelmakg A1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgMCE5ldyBZb3JrMREwDwYDVQQHDAhOZXcgWW9yazEY MBYGA1UECgwPUGFjZSBVbml2ZXJzaXR5MRMwEQYDVQQLDApDU0lTLUlUMzAwMRkw FwYDVQQDDBB3d3cuQmFkU3RvcmUubmV0MSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVjd2Vybmlr QHdpLnp1dC5lZHUucGwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAO30dGsx qrxca+aay7kq0bqj1vfixehafcjnwkarcadue5n80gvkbjkyuccbkyljtxt0umfa sggdfnju4nap7rqyhzeli0rukzburrnyrje0kw7rmufclbjjc0v1pslesb1qabbp 0dbfqWehFEchDK3JO5i9GNgOeMRX6rRVW7VVAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD gyeahdcib3mhryejrqm4ciyc5c2zn1er3qjq5eazdj1c07yysg2wt5f8cql/1hr3 ljechrhf5yibod23qvfykvvw31v6avlgptbtk8wrqokr+6jdn3q3nenkz9ryazgz YBH9tuP+x1Zox3b9D0uV/GIWht9x7/J3sSXgnG8B8n2vMgk= -----END CERTIFICATE----subject=/C=US/ST=New York/L=New York/O=Pace issuer=/c=us/st=new York/L=New York/O=Pace --No client certificate CA names sent --SSL handshake has read 1478 bytes and written 439 bytes --New, TLSv1/SSLv3, Cipher is DHE-RSA-AES256-SHA Server public key is 1024 bit Secure Renegotiation IS supported Compression: NONE Expansion: NONE SSL-Session: Protocol : TLSv1.1 Cipher : DHE-RSA-AES256-SHA Session-ID: 6246E0D09B581F546C0D499F8254EB368FF4C7D5B26C4699F3F66BF7DC989FEB Session-ID-ctx: Master-Key: 1E5B0060D3D52B A96D3CDD969C42E742D5962E47FB3F33F97FD4D958AC4FFADE687C04A413290EBB17A Key-Arg : None PSK identity: None PSK identity hint: None SRP username: None TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds) TLS session ticket: c b0 75 3e b4 9d ba 1b-52 a0 ca 76 f3 72 3d 1f..u>...R..v.r= c e0 0b-d9 f6 24 b3 d0 ed d5 7b.&i5...$...{ f2 98 4e b4 27 6a 1e 8d-47 2e a b..N.'j..G.2..3b{ e 9b c2 a9 a3 9d c0 43-9e 16 4a ee cd de n...c..j.f a3 a1 f b2-12 2e d5 d9 76 ad a (h.0...v..w f db 14 7a e5 4a-f7 f0 9a 2c c5 77 a2 e6../..z.j...,.w f2 09 c2 7f ff c9 d2-1a 39 ba f1 7c p...9..fa c5 58 c a5 32 fb-44 b3 f8 6a X.'..2.D..j.C4) f4 95 c0 be ee f1-b ba 43 bf b d9 59 ed 26 ed 5f 04 a d5 e4 89 f0 88 e1.y.&._..h a0-50 6e b8 f c6 40 eb 8c 2f 6d b0 - e7 0f ca 1e b ed fd 9a d2 5f _f Start Time: Timeout : 300 (sec) Verify return code: 18 (self signed certificate) --closed Wniosek z laboratorium: Laboratorium pokazało jak łatwo można ustanowić bezpieczne połączenie pomiędzy klientem a serwerem apache.

8 Zadanie domowe Sprawdzenie dostępnych interfejsów sieciowych w programie Wireshark Utworzenie filtra pakietów dla protokołu HTTPS

9 Utworzenie strony testowej na wirtualnym hoście i uruchomienie na protokole http Przechwycenie błędu Not Modified jest odpowiedzią serwera HTTP informującą o tym, że zasób nie uległ zmianie patrząc pod kątem danych, które przekazano w żądaniu o ten zasób. Odpowiedź 304 nie może zawierać treści wiadomości zawsze kończy się pustą linią po ostatniej linii nagłówka odpowiedzi serwera.

10 Odszukanie wpisanego w formularzu loginu Uruchomienie strony testowej na protokole https

11 Próba odszukania swojego loginu w programie Wireshark w logu po wczytaniu strony protokołem https Działająca strona na protokole https

12 Handshake z połączenia ssl z wirtualnym hostem testowym CONNECTED( ) --Certificate chain 0 --Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----MIICpTCCAg4CCQDtQzHYS+K1rDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBljELMAkGA1UEBhMC UEwxGzAZBgNVBAgMElphY2hvZG5pb3BvbW9yc2tpZTERMA8GA1UEBwwIU3pjemVj aw4xddakbgnvbaoma1pvvdelmakga1uecwwcv0kxfjaubgnvbammdxd3dy53dgvz dc5uzxqxjdaibgkqhkig9w0bcqewfwn3zxjuawtad2kuenv0lmvkds5wbdaefw0x NTA0MDYxMDQ5MDFaFw0xNjA0MDUxMDQ5MDFaMIGWMQswCQYDVQQGEwJQTDEbMBkG A1UECAwSWmFjaG9kbmlvcG9tb3Jza2llMREwDwYDVQQHDAhTemN6ZWNpbjEMMAoG A1UECgwDWlVUMQswCQYDVQQLDAJXSTEWMBQGA1UEAwwNd3d3Lnd0ZXN0Lm5ldDEk MCIGCSqGSIb3DQEJARYVY3dlcm5pa0B3aS56dXQuZWR1LnBsMIGfMA0GCSqGSIb3 DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBodK8/1OIueuL+xnZOG5ZV72hlO1RSvzG1LehFP/t XRWUT4P8EBUDSNO21zQ706FeLbehLQp1LVMWJegWRaALmnuYaZw0eDfJ5iUVshVY b5zxcbi0nnmzmagqmyq2a69ghdjq4cibhmlb9jecs9eoozvopu4pnh0t0livqtox fwidaqabma0gcsqgsib3dqebbquaa4gbahb75tplxklimpb5nb5fkkwwgznilmjm z/quwtk0vc1vnz0yrmxdnejfhlppquiceijgq3msrv7auxjjebkvg0xvfyzwjulj bfa54jhb31gp6e2dnkf3ecznrcsaligo1rgxycnq+dsgueysatvdn1zbaiqiwlnl ksor/woj6lah -----END --No client certificate CA names sent --SSL handshake has read 1452 bytes and written 439 bytes --New, TLSv1/SSLv3, Cipher is DHE-RSA-AES256-SHA Server public key is 1024 bit Secure Renegotiation IS supported Compression: NONE Expansion: NONE SSL-Session: Protocol : TLSv1.1 Cipher : DHE-RSA-AES256-SHA Session-ID: D1D47D51D532D08DED6FCA00ABAC0DF5D1E7476E3F0FFC1C34AFE5FF5B59CC75 Session-ID-ctx: Master-Key: 88CC23DE88771A9ED89AAD39D62CDC45CA967801F5A6CC224C39AF8D9F1E AF1C0327FE0346B37D14535C39B3C Key-Arg : None PSK identity: None PSK identity hint: None SRP username: None TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds) TLS session ticket: f5 bf 0f 32 cd f8 b8-33 7c 32 e9 bb 62 f b ae a8 1d 9c a2 84 c5 b0-da 70 fa 81 bb 02 ae 4d...p...M ef c6 1f 5d 0d-6c cf b8 a1 f i..].ld e 14 d3 d9 62 c3 05 ff-ef 5e ad 2b cd ^...b...^.xx c 33 fe c bd c0-77 bc f b7 46 6e L3.....w...Fn dd c e e1 f9 6c-05 6b 60 6e 1e 7a `n..l.k`n.z.h b1 b b d 0e 32 bb b0 9e c WX}.2...H c a ff ae ac 16-de 16 fd 8a 07 fe f e6 5a dc 04 dc-ed e f4 e2.rf.z...i..c f f6 ef b 0e UwdHD...pi 00a0 - c8 3d 1f f0 4f 12 4a bd-2a 18 1b 18 d7 53 4a a8.=..o.j.*...sj. 00b0-2a dc c cd 77 fa-24 e5 8c ba 12 3f *...w.$...?vs Start Time: Timeout : 300 (sec) Verify return code: 18 (self signed certificate) --closed Log z programu Wireshark jest do pobrania pod adresem: hasło: abrakadabra

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL dr inż. Tomasz Surmacz 26 listopada 2014 SSL Secure Socket Layer szyfruje dane pozwala zabezpieczyć się przed atakami typu Man-in-the-middle korzysta z certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Certyfikatach SSL

Przewodnik po Certyfikatach SSL WHITE PAPER: PRZEWODNIK PO CERTYFIKATACH SSL White Paper Przewodnik po Certyfikatach SSL Jak dokonać najlepszego wyboru, zabezpieczając swoją stronę www. 1 Wprowadzenie: Bez względu na to, czy jesteś osobą

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl OpenSSL A. Instalacja pakietu: sudo aptitude openssl B. Zastosowanie pakietu OpenSSL: Tworzenie własnego CA, Generowanie kluczy, wniosków i certyfikatów. Tworzymy własny Urząd Certyfikacji (CA). Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA

BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA BROWSING WIRTUALNE ZAGROŻENIA GrzegorzPrujszczyk KamilŚliwowski Październik2010,wersja1.0.Treśćpodręcznikadostępnajestnalicencji: CreativeCommons UznanieAutorstwa NaTychSamychWarunkach3.0PL Ilustracjanaokładceaut.Richozdostępnanalicencji:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność strony zawierającej formularz Banku Pocztowego moŝna łatwo rozpoznać po pasku adresowym przeglądarki i symbolach szyfrowania:

Wiarygodność strony zawierającej formularz Banku Pocztowego moŝna łatwo rozpoznać po pasku adresowym przeglądarki i symbolach szyfrowania: Certyfikat stron WWW Wszystkie elektroniczne formularze zamówień produktów bankowych (wnioski elektroniczne na których klienci wpisują swoje dane) są udostępniane przez Bank Pocztowy w sieci Internet pod

Bardziej szczegółowo