INFORMACJA DLA PRACOBIORCÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) I EFTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA PRACOBIORCÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) I EFTA"

Transkrypt

1 INFORMACJA DLA PRACOBIORCÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) I EFTA Czy zamierza Pan/Pani pracować w Norwegii? 1

2 Czy zamierza Pan/Pani pracować w Norwegii? Strona 3: Pobyt Aby móc pracować w Norwegii, większość osób potrzebuje pozwolenia na pobyt dającego prawo do podjęcia pracy w Norwegii Strona 4: Podatek Ważne informacje dla osób pracujących u norweskiego pracodawcy oraz w przypadku zatrudnienia u innego zagranicznego pracodawcy Strona 6: Ubezpieczenia społeczne Osoby pracujące w Norwegii z reguły od pierwszego dnia pracy, automatycznie podlegają norweskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych Strona 8: Praca i miejsca pracy W Norwegii obowiązuje wiele ustaw mających na celu zabezpieczenie Pana/Pani przed doznaniem obrażeń, chorobą lub osłabieniem zdrowia w następstwie wykonywania pracy Strona 10: Informacje kontaktowe Kto udziela informacji i odpowiada na pytania dotyczące: pozwolenia na pobyt, podatków, ubezpieczenia lub warunków pracy 2

3 Pobyt Aby móc pracować w Norwegii, większość osób potrzebuje pozwolenia zapewniającego prawo do podjęcia pracy w Norwegii. Przez pracę rozumie się wszystkie rodzaje pracy lub działalności gospodarczej, płatnej lub bezpłatnej. Może Pan/Pani złożyć podanie o pozwolenie na pobyt po przyjeździe do Norwegii. Obywatele krajów należących do EOG/ EFTA mogą dowolnie wjeżdżać do Norwegii i od razu rozpoczynać pracę. Może Pan/Pani przebywać i pracować w Norwegii przez okres do trzech miesięcy bez pozwolenia na pobyt. Jeżeli stosunek pracy trwa ponad trzy miesiące, to musi Pan/Pani złożyć podanie o pozwolenie na pobyt. Jeżeli stara się Pan/Pani o pracę, może Pan/Pani przebywać tutaj przez sześć miesięcy bez pozwolenia na pobyt. Obowiązują regulacje specjalne (regulacje przejściowe) jeżeli jest Pan/Pani pracobiorcą z Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Słowenii, Rumunii lub Bułgarii. Jeżeli pochodzi Pan/Pani z jednego z tych krajów, to obowiązują ostrzejsze wymogi odnośnie stosunku pracy, aby móc uzyskać pozwolenie na pobyt. Pracobiorcy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z EOG/EFTA, tymczasowo swiadczacy uslugi w Norwegii, mogą wykonywać pracę w Norwegii bez pozwolenia na pobyt przez okres 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy niż 3 miesiące niezbędne jest pozwolenie na pobyt z prawem do pracy (oppholdstillatelse som tjenesteyter). Podanie o pozwolenie na pobyt z prawem do podjęcia pracy należy złożyć w lokalnej okręgowej komendzie policji jeżeli przebywa Pan/Pani w Norwegii. W pozostałych przypadkach należy złożyć podanie w norweskiej placówce dyplomatycznej. Dalsze informacje o pozwoleniach na pracę i o regulacjach przejściowych otrzyma Pan/ Pani w Utlendingsdirektoratet (UDI) (Urzędzie ds. Cudzoziemców). Informacje o różnych rodzajach pozwoleń na pobyt i pracę, warunkach, procedurach oraz formularze dla podań znajdą Państwo również na stronie internetowej UDI 3

4 Podatek Gdy jest Pan/Pani zatrudniony/-a u pracodawcy norweskiego Wszyscy pracobiorcy w Norwegii muszą mieć skattekort (kartę podatkową). Jeżeli ma Pan/ Pani norweskiego pracodawcę, to musi Pan/ Pani zgłosić się do Lokalnego Urzędu Podatkowego (Skattekontoret), aby otrzymać skattekort (kartę podatkową). Należy zabrać z sobą paszport i ewentualnie ważne pozwolenie na pobyt/pracę. Osoby, które nie otrzymały z góry wypełnionego zeznania podatkowego, muszą złożyć zwykłe zeznanie podatkowe do dnia 30 kwietnia w roku następnym po roku dochodowym. Kiedy Pan/Pani otrzyma skatteoppgjøret (roczne rozliczenie podatkowe), powinien Pan/Pani skontrolowaç, czy informacja zawarta w tym rozliczeniu odpowiada informacji zawartej w Pana/Pani rocznym zeznaniu podatkowym. Na karcie podatkowej znajdzie Pan/Pani przydzielony Panu/Pani fødselsnummer (norweski numer osobisty) lub D-nummer (norweski numer identyfikacyjny). Kartę podatkową należy złożyć u pracodawcy. Jeżeli nie złoży Pan karty podatkowej u pracodawcy, to pracodawca będzie zmuszony potrącić Panu/Pani 50 procent podatku. Pracobiorcy na lądzie stałym w Norwegii otrzymają forhåndsutfylt selvangivelse (PSA) (zeznanie podatkowe wypełnione z góry) z Lokalnego Urzędu Podatkowego (Skattekontor) w końcu marca/ na początku kwietnia w roku następnym po roku dochodowym. Powinien Pan/Pani skontrolować, czy informacja zawarta w zeznaniu podatkowym odpowiada informacji zawartej w lønns- og trekkoppgave (roczne zestawienie wynagrodzeń i podatków), którą Pan/Pani otrzymała od pracodawcy i które informuje o dochodach/wynagrodzeniach, jakie Pan/Pani uzyskała w Norwegii. Zeznanie podatkowe musi zostać złożone do dnia 30 kwietnia tego samego roku, w którym Pan/Pani je otrzymał/-a. 4 Osoby zamieszkałe za granicą i pracujące na norweskim szelfie kontynentalnym Jeżeli jest Pan/Pani zamieszkały/-a za granicą i pracuje Pan/Pani na norweskim szelfie kontynentalnym, to musi Pan/Pani posiadać kartę podatkową z Skatteetaten, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Skatteetaten, SFU) (Centralnego Urzędu Podatkowego d/s Cudzoziemców). Aby otrzymał/-a Pan/Pani taką kartę, konieczne jest by Pański pracodawca złożył formularz RF-1198 w związku ze zleceniem pracy na szelfie kontynentalnym, lub by Pan/Pani sam/-a złożył/-a formularz RF-1209 «Søknad om skattekort for utenlandske borgere» («Wniosek o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych»), do Skatteetaten, SFU. Karta podatkowa z Skatteetaten, SFU zostanie przesłana bezpośrednio do Pańskiego pracodawcy. Pański pracodawca przekaże Panu/Pani część drugą karty podatkowej. Osoby pracujące na norweskim szelfie kontynentalnym, a zamieszkałe za granicą, otrzymają zeznanie podatkowe z Skatteetaten, SFU na przełomie stycznia i lutego następnego roku po zakończeniu roku dochodowego. Roczne rozliczenie podatkowe musi zawierać

5 informacje z w lønns- og trekkoppgave (roczne zestawienie wynagrodzeń i podatków), które Pan/Pani otrzymała od pracodawcy. Zeznanie podatkowe należy wypełnić i odesłać do Skatteetaten, SFU w terminie do dnia 31 marca tego samego roku. Skatteoppgjøret (roczne rozliczenie podatkowe) zostanie przesłane na Pański zarejestrowany adres w przeciągu następnego roku po roku podatkowym. Należy skontrolować, czy roczne rozliczenie podatkowe zgadza się z informacjami podanymi przez Pana/Panią w zeznaniu podatkowym. Gdy jest Pan/Pani zatrudniony/-a u pracodawcy zagranicznego Wszyscy pracobiorcy w Norwegii muszą mieć skattekort (kartę podatkową). Pracobiorca zagraniczny zatrudniony u zagranicznego praco - dawcy wykonującego prace zlecone w Norwegii, musi posiadać kartę podatkową wydaną przez Skatteetaten, Sentralskatte k ontoret for utenlands saker (Skatteetaten, SFU) (Centralny Urząd Podatkowy d/s Cudzoziemców). Kartę podatkową wydaje się zazwyczaj na podstawie informacji podanych przez Pańskiego pracodawcę na formularzu RF-1198 «Opplysninger om arbeidstakere» («Informacje o pracobiorcach»). Karta podatkowa zostanie przesłana Pańskiemu pracodawcy. Pracodawca musi przekazać Panu/ Pani drugą część karty podatkowej. Jeżeli Pan/Pani nie otrzymała karty podatkowej, to musi Pan/Pani wypełnić formularz RF-1209 «Søknad om skattekort for 5 utenlandske borgere» («Wniosek o karta podatkowa dla obywateli zagranicznych») i złożyć formularz w Skatteetaten, SFU. Na karcie podatkowej znajdzie Pan/Pani przydzielony Panu/Pani D-nummer (norweski numer identyfikacyjny). Jeżeli nie złoży Pan/Pani karty podatkowej, to pracodawca będzie musiał potrącić Panu/Pani 50 procent podatku. Otrzyma Pan/Pani zeznanie podatkowe z Skatteetaten, SFU na przełomie stycznia i lutego następnego roku po zakończeniu roku dochodowego. Zeznanie podatkowe musi zostać wypełnione i odesłane do Skatteetaten, SFU w terminie do dnia 31 marca tego samego roku. Informacje o dochodach/ wynagrodzeniu zarobionym w Norwegii znajdzie Pan w lønns- og trekkoppgaven (rocznym zestawieniu wynagrodzeń i zaliczek podatkowych), które otrzyma Pan/ Pani od swojego pracodawcy. Informacje z lønns- og trekkoppgave (roczne zestawienie wynagrodzeń i podatkfiw) musza być naniesione w zeznaniu podatkowym. Skatteoppgjøret (roczne rozliczenie podatkowe) zostanie przesłane na Pański zarejestrowany adres w październiku w przeciągu następnego roku po roku dochodowym. Należy skontrolować, czy roczne rozliczenie podatkowe zgadza się z informacjami podanymi przez Pana/Panią w zeznaniu podatkowym.

6 Ubezpieczenia społeczne Osoby pracujące w Norwegii z reguły od pierwszego dnia pracy, automatycznie podlegają norweskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Bliższych informacji na ten temat udzieli lokalny Urząd Służby Pracy i Dobrobytu (NAV) w miejscu zamieszkania lub, jeżeli nie mieszka Pan/Pani na stałe w Norwegii, w miejscowości, w której Pan/Pani pracuje. Jako pracobiorca musi Pan/Pani płacić składkę na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Składka ubezpieczeniowa wynosi 7, 8 procent wynagrodzenia i jest pobierana razem z podatkami. Jeżeli nie płaci Pan/Pani podatków w Norwegii, składkę ubezpieczeniową należy wpłacać do lokalnego Urzędu NAV. Jako osoba objęta norweskim systemem ubezpieczeń korzysta Pan/Pani z praw określonych w norweskim ustawodawstwie dotyczącym ubezpieczeń społecznych. Na przykład, jeżeli potrzebuje Pan/Pani lekarza, ma Pan/Pani prawo do korzystania z norweskiej opieki zdrowotnej na równi z osobami zamieszkałymi w Norwegii. Niektórzy pracobiorcy z zasady niepodlegający norweskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych: Pracobiorcy pracujący w dwóch lub kilku krajach nie mieszkający w Norwegii Pracobiorca wysłany/wydelegowany z firmy, w której normalnie jest zatrudniony, do pracy w Norwegii na okres do jednego roku, na rachunek tejże firmy Jeżeli to Pana/Pani dotyczy, jest Pan/Pani z reguły objęty/a prawodawstwem ubezpieczeń społecznych kraju, z którego został/-a Pan/ Pani wysłany/-a, lub w którym zamieszkuje Pan/Pani na stałe. W takiej sytuacji pracownik lub pracodawca musi pobrać formularz E 101 od organu ubezpieczeń społecznych kraju, w którym im podlega, jako potwierdzenie, że nie podlega norweskim ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli pracodawca ma siedzibę w Norwegii, formularz należy złożyć w Urzędzie NAV w miejscu zamieszkania lub w miejscowości, w której Pan/Pani pracuje w Norwegii. Jeżeli pracodawca nie posiada siedziby w Norwegii, formularz należy złożyć w NAV Madla Trygd. W takim przypadku nie płaci Pan/Pani składki ubezpieczeniowej w Norwegii. 6

7 W sprawie podania o zasiłek rodzinny (barnetrygd), zasiłek macierzyński (foreldrepenger), zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat 3 (kontantstøtte) lub zasiłek chorobowy (sykepenger), należy skontaktować się z Urzędem NAV w miejscu zamieszkania. Jeżeli pragnie Pan/Pani starać się o emeryturę lub rentę inwalidzką, należy skontaktować się z organami ubezpieczeń społecznych w kraju stałego zamieszkania. Jeżeli nie mieszka Pan/Pani na stałe w Norwegii, a pragnie Pan/Pani ubiegać się o któreś z wymienionych świadczeń, należy skontaktować się z Urzędem NAV w w miejscowości, w ktorej Pan/Pani pracuje. Jeżeli przebywa Pan/Pani poza Norwegią, podanie o zasiłek macierzyński (foreldrepenger) lub zasiłek chorobowy (sykepenger) należy przesłać do NAV Utland, Postboks 8138, 0033 Oslo. W celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (helsetrygdkort) albo tymczasowego zaświadczenia zastępczego lub w celu uzyskania informacji o pomocy zdrowotnej należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta Administracji Usług Zdrowotnych NAV (NAV Helsetjeneste forvaltning servicesenter). Patrz: Informacje kontaktowe. 7

8 Praca i miejsca pracy W Norwegii obowiązuje wiele ustaw mających na celu zabezpieczenie Pan/Pani przed doznaniem obrażeń, chorobą lub osłabieniem zdrowia w następstwie wykonywania pracy. Prawo norweskie obowiązuje w stosunku do pracobiorców zagranicznych i osób świadczących usługi w Norwegii, na równi z pracobiorcami norweskimi. Najważniejszą z tych ustaw jest norweski Kodeks Pracy (Arbeidsmiljøloven). Ma on zapewnić Panu/Pani bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy, oraz określa prawa i obowiązki stron w stosunku pracy i w życiu zawodowym. Pracodawca ma zawsze obowiązek zapewnić, że obowiązujące ustawy są przestrzegane. Jako pracobiorca ma Pan/Pani również odpowiedzialność prawną w tej dziedzinie. Pracobiorcy muszą współpracować i przyczyniać się do pracy nad osiągnięciem zadowalającego poziomu bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jest Pan/Pani pracobiorcą zatrudnionym tymczasowo, wynajętym czy zatrudnionym na stałe, to pracodawca, główny budowniczy lub ten kto Pana/Pana najął do pracy, ponosi odpowiedzialność prawną za zapewnienie Panu/Pani korzystania z uprawnień wymie nionych poniżej. Ma Pan/Pani między innymi prawo do: Wykonywania pracy w miejscu, gdzie wszelkie źródła zagrożeń, mogących spowodować szkody na Pańskim zdrowiu lub ciele, są zbadane i kontrolowane we właściwy sposób Przerwania pracy i opuszczenia miejsca pracy, jeżeli odczuwa Pan/Pani, że kontynuowanie pracy jest niebezpieczne Skontaktowania się z rzecznikiem ds. BHP (verneombudet) odnośnie warunków panujących w Pańskim miejscu pracy Informowania Pańskiego pracodawcy o warunkach, które uważa Pan za niebezpieczne w miejscu pracy Skontaktowania się z Norweską Inspekcją Pracy(Arbeidstilsynet)/ Norweską Inspekcją Naftową (Petroleums tilsynet) jeżeli uważa Pan/ Pani, że niebezpieczne warunki pracy nie są monitorowane ani ulepszane Wstąpienia do związku zawodowego i pełnienia funkcji verneombudet (rzecznika ds BHP) Pan/Pani ma sam/sama obowiązek: Dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz powiadomienia pracodawcy o błędach i brakach, które stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia. Współpracowania z innymi osobami w zakresie helse, miljø og sikkerhet-hms (BHP) i nie niszczenia i nie używania w błędny sposób sprzętu pomocniczego postawionego do dyspozycji pracobiorców w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i dobrobytu 8

9 Pański pracodawca musi zawsze poinformować Pana/Panią o: Źródłach zagrożeń istniejących w obecnych lub planowanych miejscach pracy, które mogą narazić Pana/Panią na obrażenia lub wywierać wpływ na Pańskie zdrowie Istniejących warunkach pracy lub zmian w pracy, które mogą mieć znaczenie dla Pańskiego bezpieczeństwa i zdrowia Jak należy wykonywać daną pracę w bezpieczny sposób Co zostało poczynione, aby ochronić Pana/Panią przed obrażeniami i zadbać o Pańskie zdrowie W jaki sposób może Pan/Pani otrzymać pierwszą pomoc w razie wypadku Co ma Pan/Pani zrobić w sytuacjiawaryjnej Pański pracodawca ma obowiązek zatroszczyć się o: Pisemną umowę o pracę Przeszkolenie i instrukcje umożliwiające Panu/Pani bezpieczne wykonywanie pracy Osobiste wyposażenie ochronne odzież ochronną, kask, okulary ochronne, obuwie ochronne, ochronę słuchu lub maskę przeciwpyłową jeżeli jest to potrzebne aby uniknąć szkód na zdrowiu Badania lekarskie, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że praca może zaszkodzić Panu/Pani na zdrowiu Ubezpieczenie Pana/Pani od wypadków przy pracy Zadawalajace warunki mieszkaniowe w przypadku, gdy pracodawca oddaje Ci mieszkanie do dyspozycji. Pisemną instrukcję w przypadku, gdy wykonujesz pracę stwarzającą zagrożenie dla zdrowia lub życia 9 Norweska Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) nadzoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów w przedsiębiorstwach. Norweska Inspekcja Naftowa (Petroleumstilsynet) wykonuje nadzór nad przedsiębiorstwami działającymi na norweskim szelfie kontynentalnym i na dużych obiektach przemysłu naftowego. Jeżeli ma Pan/Pani pracować w przemyśle naftowym, to powinien Pan/Pani zwracać się do Petroleumstilsynet (Norweskiej Inspekcji Naftowej). Pracobiorcy wykonujący prace budowlane na budowach w Norwegii, włącznie z obiektami naftowymi na lądzie, mają prawo do płacy minimalnej. Prawo takie mają również pracobiorcy wykonujący instalacje, konserwację i naprawy urządzeń elektrycznych i zautomatyzowanych, oraz pracobiorcy w przemyśle stoczniowym i w przemyśle wytwarzającym urządzenia dla przemysłu naftowego, jak również pracobiorcy na niektórych obiektach naftowych na lądzie. Wzór umowy o pracę i informacje o najważniejszych postanowieniach Ustawy o środowisku pracy są opracowane w języku angielskim, estońskim, łotewskim, litewskim, polskim i rosyjskim, i można je otrzymać zwracając się do Arbeidstilsynet (Norweskiej Inspekcji Pracy).

10 Informacje kontaktowe Servicesenter for utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere (Centrum Obsługi Zagranicznych Pracobiorców i Pracodawców) Adres dla odwiedzin: Hagegata 28 NO Oslo Współpraca między Policją, Urzędem ds Cudzoziemców, władzami podatkowymi i Norweską Inspekcją Pracy. Zapytania dotyczące pobytu: Policja Telefon: Internet: Utlendingsdirektoratet (UDI) (Urząd ds Cudzoziemców) Adres pocztowy: Hausmanns gt 21 Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo Norwegia Telefon: Służba informacyjna UDI: Telefon: Obsługa pracodawców: Telefon: , Podatek Pracownicy przedsiębiorstw norweskich: Zapytania odnośnie karty podatkowej/ ustalenia stawki podatkowej. Skattekontoret (Lokalny Urząd Podatkowy ) Telefon: (w Norwegii) Zza granicy: Zapytania odnośnie wpłaty podatku, nadpłaty podatku itp.: Kemnerkontor (Lokalny Urząd Skarbowy) Strona internetowa Norweskich Władz Podatkowych: (po angielsku) (po norwesku) Pracownicy przedsiębiorstw zagranicznych: Zapytania odnośnie karty podatkowej/ ustalenia stawki podatkowej: Skatteetaten, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Skatteetaten, SFU) (Centralny Urząd Podatkowy d/s Cudzoziemców) Adres pocztowy: Postboks 8031 NO-4068 Stavanger Adres do odwiedzin: Lagårdsveien 46 NO-4010 Stavanger Telefon: Telefaks:

11 Wpłata podatku, nadpłata podatku itp. Skatteetaten, Skatteoppkrever utland Adres pocztowy: Postboks 8103 NO-4068 Stavanger Adres do odwiedzin: Lagårdsveien 46 NO-4010 Stavanger Telefon: Telefax: Skatteetatens sentralbord (Centrala telefoniczna Norweskich Władz Podatkowych) Telefon: (w Norwegii) Zza granicy: Uprawnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych: Lokalny Urząd NAV Internet: Ośrodki obsługi ludności w następujących okręgach: Østfold: Hedmark: Rogaland: Hordaland: Nordland : NAV Utland Adres pocztowy: Postboks 8138 NO-0033 Oslo NAV Helsetjenesteforvaltning servicesenter Telefon: E-post: nav.helsetjenesteforvaltning. 11 Zapytania odnośnie zwolnienia od płacenia norweskiej składki ubezpieczeniowej: NAV Madla Trygd Adres pocztowy: Postboks 484 NO-4090 Hafrsfjord Telefon: Warunki pracy: Arbeidstilsynets svartjeneste (Infolinia Norweskiej Inspekcji Pracy) Telefon: (poniedziałek piątek ) Zapytania można również przesłać em, także po polsku do: Internet: Informacja po polsku: Kontaktując się z Arbeidstilsynets svartjeneste możesz również zadawać pytania po polsku. Użyj hasła POLSKI, gdy otrzymasz odpowiedź. Odnośnie umów o pracę, stron informacyjnych, broszur i innej informacji po polsku, patrz Warunki pracy w przemyśle naftowym: Petroleumstilsynet (Norweska Inspekcja Naftowa) Telefon: Internet:

12 Styczeń 2008 Nakład: Projekt graficzny: Blå Design Wydrukowano: Aske Trykk AS 12

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)/KRAJÓW EFTA

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)/KRAJÓW EFTA INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)/KRAJÓW EFTA Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Norwegii? 1 Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Norwegii?

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik dla. Zagranicznych przedsiębiorców i pracowników. wykonujących zlecenia w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym

Mały przewodnik dla. Zagranicznych przedsiębiorców i pracowników. wykonujących zlecenia w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym Mały przewodnik dla Zagranicznych przedsiębiorców i pracowników wykonujących zlecenia w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) (Centralny Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym 2 Jeżeli przyjeżdżasz do Norwegii, aby podjąć pracę u norweskiego pracodawcy, to musisz płacić podatek w Norwegii

Bardziej szczegółowo

Polsk versjon. Identyfikatory w branży budowlanej

Polsk versjon. Identyfikatory w branży budowlanej Polsk versjon Identyfikatory w branży budowlanej Wprowadzenie identyfikatorów ma przyczynić się do uskutecznienia kontroli nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników, oraz do zwiększenia solidności

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym skatteetaten.no Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym skatteetaten.no Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii!

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Polsk versjon Wstęp Jesteś mile widziany jako pracobiorca u nas w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i płac w Norwegii

Warunki pracy i płac w Norwegii POLSKI Warunki pracy i płac w Norwegii Broszura informacyjna dla pracobiorców z Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier www.fellesforbundet.no Witamy w pracy w Norwegii Fellesforbundet

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników zagranicznych:

Informacje dla pracowników zagranicznych: Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających 2013 2 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do domu położonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii!

Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Witamy jako pracobiorcę w Norwegii! Polsk versjon 2 Wstęp Jesteś mile widziany jako pracobiorca u nas w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Witamy jako pracownika w Norwegii!

Witamy jako pracownika w Norwegii! Witamy jako pracownika w Norwegii! Polsk versjon Wstęp Jesteś mile widziany jako pracownik w Norwegii. Na pewno warunki różnią się znacznie od tych, do których przywykłeś w swoim kraju. Być może już znasz

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz W przypadku Zasiłku dla bezrobotnych: Umowę o pracę i wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Pracujesz za granicą? www.zus.pl

Przeczytaj! Pracujesz za granicą? www.zus.pl Pracujesz za granicą? Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie. Szczegółowe informacje,

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Część I. Dane osoby wypełniającej oświadczenie: Imię i nazwisko. Obywatelstwo... Nr PESEL. Adres zamieszkania... Nr telefonu ..

Część I. Dane osoby wypełniającej oświadczenie: Imię i nazwisko. Obywatelstwo... Nr PESEL. Adres zamieszkania... Nr telefonu  .. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i płac w Norwegii

Warunki pracy i płac w Norwegii POLSKI Warunki pracy i płac w Norwegii Broszura informacyjna dla pracobiorców z Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier www.fellesforbundet.no Witamy w pracy w Norwegii Fellesforbundet

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość Dane osobowe Dane osobowe w Norwegii Stan cywilny Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail Dane w Polsce (dom rodzinny w Polsce) Telefon Telefon komórkowy Dane kontaktowe małżonki/małżonka (ew. osoby z jesteś

Bardziej szczegółowo

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ).

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ). Strona 1 z 2 NORWEGIA INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA A-MELDING PRACA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM

DEKLARACJA A-MELDING PRACA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM Obowiązek zgłaszania płac i stosunków pracy Obowiązek opłacania składki na ubezp. społeczne Obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy Dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną Przykłady DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Skatteetaten Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych)

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE POZNAŃ, 18 Listopada 2015 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do

Bardziej szczegółowo

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać, to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki

Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność na terenie Czech może wybrać pomiędzy spółką z o.o. (s.r.o.), oddziałem przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INFORMACJA

OŚWIADCZENIE INFORMACJA OŚWIADCZENIE INFORMACJA Zgodnie z art. 61 rozporządzenia 883/2004 bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Jak praca wpływa na Państwa świadczenia 2013 Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Mogą Państwo pobierać świadczenia emerytalne lub pośmiertne z ubezpieczeń społecznych i w tym samym czasie pracować.

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego.

Adres zamieszkania... Nr telefonu... e-mail. Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Sprawdź, gdzie jesteś ubezpieczony Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcaria stosuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Witamy Państwa serdecznie.

Witamy Państwa serdecznie. Witamy Państwa serdecznie. Poniżej znajdują się informacje jakie potrzebne będą do prowadzenia nowo zarejestrowanej firmy. Podajemy również informacje dotyczące naszej współpracy. Państwa NOWO ZAREJESTROWANA

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ CZĘŚCIOWĄ dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Odpowiedź Ministra

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIA DLA OSOBY ZE STATUSEM PENDLER

ODWOŁANIA DLA OSOBY ZE STATUSEM PENDLER Witamy Państwa serdecznie. ODWOŁANIA DLA OSOBY ZE STATUSEM PENDLER Poniżej znajdują się listy dokumentów jakie potrzebne będą do złożenia rozliczenia podatkowego. Podajemy również informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Nr wniosku Katowice, dnia WNIOSEK O PRZESZKOLENIE POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Instrukcja - Szwecja K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Zalecenia : Wymagana jest karta podatkowa ( LQN ) lub ostatni odcinek wypłaty od pracodawców ( mogą być kopie ). Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Do Prezydenta Miasta Sopotu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu 1. Dane osoby składającej wniosek Nr tel.:

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 17 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 17 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 17.409.2017 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 8.400.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności......

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności...... Nr wniosku 1 Katowice, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość...

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość... Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3 Rejestracja firmy... 3 Meldunek w Norwegii... 3 Dokumenty uzupełniające... 4 Podatek dochodowy... 4 Spis treści Podatek VAT... 5 Księgowość... 5 Witaj, Założyłeś

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

O PRZYZNANIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH WUP-PPZ-02A Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: 58 326-18-01, fax: 58 326-48-94 Oddział Zamiejscowy w Słupsku ul. Jaracza 18 A 76-200 Słupsk tel.: 59 846-83-00,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się

CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, , Warszawa

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, , Warszawa Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać, to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SELVANGIVELSE

FORMULARZ SELVANGIVELSE Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie norweskiego rozliczenia podatkowego (do trzech lat wstecz) za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/

Jak wyrobić EKUZ Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/1015/2913/jak_wyrobic_ekuz/ Jak wyrobić EKUZ KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE W ZWIĄZKU Z WYJAZDEM ZA GRANICĘ PLANUJĄ WYROBIENIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Osoby, które osobiście wybierają się do naszego Oddziału w Zielonej

Bardziej szczegółowo