Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej obradującej w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej obradującej w dniu 19.02.2010r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej obradującej w dniu r. Komisja w składzie: 1) Krzysztof Czerniawski przewodniczący 2) Ewa Szuber członek 3) Mateusz Szaja członek dokonała otwarcia i sprawdzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz ich zgodności z zakresu zadań określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert wg. regulaminu pracy Komisji Konkursowej będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubska Nr 4/w/2010 z dnia roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w roku 2010 dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego. Dnia 19 lutego 2010 r. dokonano otwarcia wszystkich ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu tj.: 1. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka Zadanie: 1/I Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy z terenu gminy Lubsko 2. Parafialny Zespół Caritas pw. N.N.M.P w Lubsku Zadanie: 1/I Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy z terenu gminy Lubsko 3. Parafialny Zespół Caritas pw. N.M.P w Górzynie Zadanie: 2/I Organizacja wypoczynku letniego na terenie gminy Lubsko pod hasłem Po pracy i trudzie nie mówimy nudzie 4. MLKS Budowlani Lubsko Zadanie: 3/I- Organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieŝy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Lubsko 6. Klub Sportowy Karate Oyama Zadanie: 4/I - Organizacja XVII Letniego Obozu Rekreacyjno Sportowego 7. Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola śarska Zadanie: 5/I - Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieŝy z terenów wiejskich gm. Lubsko 9. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka Zadanie: 6/I- Organizacja Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem Dzień Dziecka dniem całej rodziny 10. Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola śarska Zadanie 6/I- Organizacja Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem Dzień Dziecka dniem całej rodziny 11. Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Grabków Zadanie 6/I- Organizacja Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem Dzień Dziecka dniem całej rodziny 12. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Nasza Buda Zadanie 7/I - Organizacja X Powiatowego Konkursu wiedzy wśród młodzieŝy gimnazjalnej w zakresie ekologii, wiedzy o Unii Europejskiej, zdrowia 13. Lubuskie Towarzystwo Muzyczne Społeczne Ognisko Muzyczne w Lubsku Zadanie 8 /I- Organizacja działań na rzecz rozwoju talentów muzycznych dzieci i młodzieŝy 14. Parafialny Zespół Caritas N.S.P.J w Lubsku 1

2 Zadanie: 9/I- Organizacja cyklu zajęć pod hasłem Wielkanocny zając oraz Wakacje w świetlicy dla najuboŝszej grupy dzieci z miejscowości Lubsko 15. Parafialny Zespół Caritas N.S.P.J w Lubsku na zadanie 10/ I Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie gminy Lubsko. 16. Stowarzyszenie Wspólne Dobro Na zadanie 11/1 - Organizacja wypoczynku letniego dla młodzieŝy PDD w Lubsku 17. Stowarzyszenie Nauczycieli i osób wspierających edukację Belfer Na zadanie 12/1 Organizacja warsztatów dla młodzieŝy niedostosowanej społecznie 18. Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola śarska zadanie 13/1 Organizacja imprezy wiejskiej pod hasłem Wspólny piknik rodzinny Na zadanie I/14 Organizacja zajęć dla dzieci wiejskich pod hasłem Lato Zima 2010 kwota dofinansowania 2.000,00 zł oraz I/15 Organizacja Dnia Dziecka na terenie miasta Lubsko- kwota dofinansowania 1.000,00 zł nie zostały złoŝone oferty w związku z tym nie przeprowadzono na te zadania postępowania konkursowego. 19. Parafialny Zespół Caritas N.N.M.P Lubsko Zadanie: 1/IV Organizacja Festiwalu Muzyki Organowej w Lubsku 20. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Nasza Buda Zadanie: 2/IV Organizacja warsztatów w ramach edukacji teatralnej dla młodzieŝy z terenu gm. Lubsko 21. LSZ Hamar Zadanie: 3/IV Organizacja nauki tańca towarzyskiego w miejscowości Górzyn. 22. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna Zadanie 4/IV Cykl działań na rzecz rozwoju kultury w zakresie poezji oraz śpiewu na terenach wiejskich 22. PZC N.M.P Górzyn Zadanie: 5/IV Cykl działań na rzecz tradycji wielkanocnych oraz kultury na terenie wiejskim 23. Lubuskie Stowarzyszenie Malarzy- Rzeźbiarzy-Fotografików MA-R-FO Zadanie: 6/IV Organizacja Konkursu plastycznego Lubsko sprzed lat w malarstwie rzeźbie i fotografii 24. ZHP przy SP-1 w Lubsku Zadanie: 7/IV Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej 25. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Serce za Uśmiech Zadanie: 8/IV Organizacja Lubuskiego Festiwalu Artystycznego Scena Specjalna 26. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Serce za Uśmiech Zadanie: 1/V Organizacja w Lubsku Regionalnego Dnia Treningowego Aktywności Motorycznej 27. Polski Związek Głuchoniemych Zadanie 2/V Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez organizację w Lubsku Dnia Głuchego 28. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna z siedziba w Górzynie Zadanie: 3/V Organizacja imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem Przyjaźnie nie mają granic 29. PZC pw. N.N.M.P Lubsko Zadanie: 4/V Organizacja IX Sportowo-Rekreacyjnej Majówki. 30. Polski Związek Niewidomych Koło Lubsko Zadanie 5/V Rehabilitacja nowoociemniałych dzieci i dorosłych. 2

3 31. Polski Związek Niewidomych Koło Lubsko Zadanie 6/V Obchody Dnia Białej Laski. 32. Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i MłodzieŜy Specjalnej Troski Zadanie 8/V Organizacja Festiwalu Dzieci Niepełnosprawnych na terenie gminy Lubsko Dnia r. przeprowadzono postępowanie konkursowe wg. regulaminu pracy Komisji Konkursowej będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubska Nr 4/w/2010 z dnia roku,w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w roku 2010 dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego, w wyniku którego: na zadanie 1/I - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy z terenu gminy Lubsko zostały złoŝone dwie oferty Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osieka i Parafialnego Zespołu Caritas pw. N.N.M.P w Lubsku. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oferta Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osieka została odrzucona ze względów formalnych (brak wymaganych załączników w postaci sprawozdania merytorycznego za poprzedni rok a takŝe błędnie wypełniony druk oferty).. natomiast oferta Parafialnego Zespołu Caritas pw. N.N.M.P w Lubsku uzyskała 16,66 pkt. Tym samym do realizacji powyŝszego zadania publicznego została wybrana i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 2.000,00 zł oferta Parafialnego Zespołu Caritas pw. N.N.M.P w Lubsku na zadanie 2/I - Organizacja wypoczynku letniego na terenie gminy Lubsko pod hasłem Po pracy i trudzie nie mówimy nudzie została złoŝona jedna oferta Parafialnego Zespołu Caritas pw. N.N.M.P w Górzynie. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 13,33 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.500,00 zł; na zadanie 3/I - Organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieŝy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Lubsko została złoŝona jedna oferta MLKS Budowlani Lubsko. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego została ona odrzucona z przyczyn formalnych (brak wymaganych załączników w postaci sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz wypisu z odpowiedniego rejestru). na zadanie 4/I - Organizacja XVII Letniego Obozu Rekreacyjno Sportowego została złoŝona jedna oferta Klub Sportowy Karate Oyama. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 15,33 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 2.000,00 zł; na zadanie 5/I - Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieŝy z terenów wiejskich gm. Lubsko została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Tuchola śarska Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 10,33 pkt. i tym samym dotacji w wysokości 2.000,00 zł; na zadanie 6/I - Organizacja Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem Dzień Dziecka dniem całej rodziny zostały złoŝone trzy oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Tucholi śarskiej, Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Grabków, oraz Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osieka. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Tucholi śarskiej uzyskała 12,00 pkt., oferta Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osieka została odrzucona z przyczyn formalnych (brak wymaganych 3

4 załączników w postaci sprawozdania merytorycznego za poprzedni rok a takŝe błędnie wypełniony druk oferty) natomiast oferta Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Grabków uzyskała 11,66 pkt. W związku z tym, iŝ w powyŝszym zadaniu kwota dofinansowania wynosiła 3.000,00 zł a kwota wskazana w poszczególnych ofertach nie przekroczyła kwoty wskazanej w zadaniu (Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi śarskiej wg. oferty wnioskowana kwota dotacji ,00 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Grabków - wg. oferty wnioskowana kwota dotacji 1.000,00 zł ), Komisja po przeprowadzeniu postępowania konkursowego postanowiła wybrać do realizacji zadania obie oferty i przyznać kaŝdej z organizacji kwotę dotacji w wysokości 1.000,00 zł na zadanie 7/I - Organizacja X Powiatowego Konkursu wiedzy wśród młodzieŝy gimnazjalnej w zakresie ekologii, wiedzy o Unii Europejskiej, zdrowia została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Nasza Buda. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 14,33 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.000,00 zł; na zadanie 8/I - Organizacja działań na rzecz rozwoju talentów muzycznych dzieci i młodzieŝy została złoŝona jedna oferta Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego Społeczne Ognisko Muzyczne w Lubsku. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 12,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości ,00 zł; na zadanie 9/I- Organizacja cyklu zajęć pod hasłem Wielkanocny zając oraz Wakacje w świetlicy dla najuboŝszej grupy dzieci z miejscowości Lubsko Parafialnego Zespołu Caritas N.S.P.J w Lubsku. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 11,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.000,00 zł; na zadanie 10/ I Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie gminy Lubsko zostały złoŝona jedna oferta PZC N.S.P.J Lubsko. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oferta uzyskała następującą ilość punktów 13,33 pkt., Komisja przychylając się do kwoty dotacji zawartej w ofertach postanowiła przyznać następującą kwotę dotacji w wysokości 7.500,00 zł, na zadanie 11/I - Organizacja wypoczynku letniego dla młodzieŝy PDD w Lubsku została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Wspólne Dobro Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 15,33 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.000,00 zł; na zadanie 12/I Organizacja warsztatów dla młodzieŝy niedostosowanej społecznie została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Nauczycieli i osób wspierających edukację Belfer Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 10,66 pkt. i tym samym dotacji w wysokości 3.000,00 zł na zadanie 13/1 Organizacja imprezy wiejskiej pod hasłem Wspólny piknik rodzinny została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Sympatyków Wsi Tuchola śarska Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 10,00 pkt. i tym samym dotacji w wysokości 2.000,00 zł na zadanie 1/IV - Organizacja Festiwalu Muzyki Organowej w Lubsku została złoŝona jedna oferta Parafialnego Zespołu Caritas N.N.M.P Lubsko.Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 13,00 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości ,00 zł 4

5 na zadanie 2/IV - Organizacja warsztatów w ramach edukacji teatralnej dla młodzieŝy z terenu gm. Lubsko została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Nasza Buda. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 10,33 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.500,00 zł na zadanie 3/IV - Organizacja nauki tańca towarzyskiego w miejscowości Górzyn. została złoŝona jedna oferta LSZ Hamar. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 15,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 3.000,00 zł na zadanie 4/IV - Cykl działań na rzecz rozwoju kultury w zakresie poezji oraz śpiewu na terenach wiejskich została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 10,60 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.000,00 zł na zadanie 5/IV - Cykl działań na rzecz tradycji wielkanocnych oraz kultury na terenie wiejskim została złoŝona jedna oferta PZC N.M.P Górzyn.Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 11,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.000,00 zł na zadanie 6/IV - Organizacja Konkursu plastycznego Lubsko sprzed lat w malarstwie rzeźbie i fotografii została złoŝona jedna oferta Lubuskiego Stowarzyszenia Malarzy- Rzeźbiarzy-Fotografików MA-R-FO. Po przeprowadzeniu postępowania została ona odrzucona z przyczyn formalnych (brak sprawozdania finansowego za rok poprzedni). na zadanie 7/IV - Organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej została złoŝona jedna oferta ZHP Hufiec śary. Po przeprowadzeniu postępowania została ona odrzucona z przyczyn formalnych (brak sprawozdania finansowego za rok poprzedni). na zadanie 8/IV - Organizacja Lubuskiego Festiwalu Artystycznego Scena Specjalna została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Serce za Uśmiech.Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 17,00 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 2.000,00 zł na zadanie 1/V - Organizacja w Lubsku Regionalnego Dnia Treningowego Aktywności Motorycznej została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Serce za Uśmiech. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 16,00 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.200,00 zł na zadanie 2/ V - Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez organizację w Lubsku Dnia Głuchego została złoŝona jedna oferta Polskiego Związku Głuchych Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 14,33 pkt. i tym samym dotacji w wysokości 1.500,00 zł 5

6 na zadanie 3/ V Organizacja imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem Przyjaźnie nie mają granic została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna z siedziba w Górzynie.Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 10,33 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.000,00 zł na zadanie 4/ V Organizacja IX Sportowo-Rekreacyjnej Majówki została złoŝona jedna oferta PZC pw. N.N.M.P Lubsko.Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 17,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 2.000,00 zł na zadanie 5/ V Rehabilitacja nowoociemniałych dzieci i dorosłych została złoŝona jedna oferta Polskiego Związku Niewidomych Koło Lubsko. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 17,00 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 2.500,00 zł na zadanie 6/ V Obchody Dnia Białej Laski - została złoŝona jedna oferta Polskiego Związku Niewidomych Koło Lubsko. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 13,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 1.500,00 zł. na zadanie 8/ V Organizacja Festiwalu Dzieci Niepełnosprawnych na terenie gminy Lubsko została złoŝona jedna oferta Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i MłodzieŜy Specjalnej Troski. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uzyskała ona 15,66 pkt. i tym samym została wybrana do realizacji powyŝszego zadania publicznego i dofinansowana kwotą dotacji w wysokości ,00 zł Na tym protokół zakończono i podpisano Członkowie Komisji

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych PRIORYTET I- W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych PRIORYTET I- W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w 2013r. Posiedzenia komisji odbyło się w dniu 15 stycznia 2013r. PRIORYTET I- W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Lubuski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

Mierków. HAMAR Górzyn. w Lubsku. Stołowego. Sportowy Budowlani w Lubsku. Siatkarska Beach Volley Lubsko. Kwota Wykorzystanej dotacji

Mierków. HAMAR Górzyn. w Lubsku. Stołowego. Sportowy Budowlani w Lubsku. Siatkarska Beach Volley Lubsko. Kwota Wykorzystanej dotacji Lp. Nazwa organizacji/ Nazwa zadania 1. Klub Sportowy SPARTA Mierków Zadanie: Sport kwalifikowany /piłka nożna/ Umowa nr. Dział Rozdział Kwota dotacji 1/10 Priorytet: II Termin rozliczenia /sprawozdanie/

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział Kwota dotacji

Rozdział Kwota dotacji 1/15 Lp. Nazwa organizacji/ Nazwa zadania Umowa nr. Priorytet Dział Rozdział Kwota dotacji Termin rozliczenia /sprawozda nie/ Kwota wykorzystan ej dotacji Rozliczono w dniu Wkład własny 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. Posiedzenia komisji odbyły się w dniach 9 marca i 11 marca 2011r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wakacje 2015 z Lubskim Domem Kultury Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy

Wakacje 2015 z Lubskim Domem Kultury Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Wakacje 2015 z Lubskim Domem Kultury Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy 01.VII 16.00 DPS - plac SERCE ZA SERCE koncert uczestników Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski 02.VII 16.00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1400.2014 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1400.2014 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1400.2014 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

dla osób niepełnosprawnych, o charakterze masowym,

dla osób niepełnosprawnych, o charakterze masowym, PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH, UJĘTYCH W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY KWIDZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Kwota dotacji wykorzystanych i rozliczonych. Jednostka

Kwota dotacji wykorzystanych i rozliczonych. Jednostka Jednostka Kwota dotacji wykorzystanych i rozliczonych 2685,00 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kwidzynie - "Działanie na rzecz zwiększenia świadomości uczestników inmprez dotyczących

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTE KONKURSY NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADA PUBLICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI, OWIATY I WYCHOWANIA.

BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTE KONKURSY NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADA PUBLICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI, OWIATY I WYCHOWANIA. OTWARTY KONKURS OFERT na realizacj zada publicznych przez Gmin Lubsko w 2008 r. Podstawa prawna: art. 13 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ... LUBSKO 05.07.2010r. (pieczęć organizacji pozarządowej (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA DOśYNEK GMINNYCH W GÓRZYNIE (rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji 1 Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" - Bezpieczny senior - bezpieczny junior 3700,00 2

Kwota przyznanej dotacji 1 Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo - Bezpieczny senior - bezpieczny junior 3700,00 2 Lp Jednostka Kwota przyznanej dotacji 1 Stowarzyszenie "Aktywne Społeczeństwo" - Bezpieczny senior - bezpieczny junior 3700,00 2 Stowarzyszenie "Bezpieczny Kwidzyn" - Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR KONKURSÓW OFERT 2010 ROK

REJESTR KONKURSÓW OFERT 2010 ROK REJESTR KONKURSÓW OFERT 2010 ROK Nr konkursu ofert 1/10 Nazwa zadania Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zadanie kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH, UJĘTYCH W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY KWIDZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert Dnia 29 stycznia 2015 r. Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert na w roku 2015 zadań publicznych w następujących sferach: 1) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 2) ratownictwo

Bardziej szczegółowo

ustaliła, że na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej

ustaliła, że na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2015 roku z zakresu pomocy społecznej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1400.2014 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 24 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych Miasta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr OR 0151-63./ 04 Burmistrza Miasta Ko ła z dnia 16.09.2004r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN. Zarządzenie Nr 206/II/2008 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia... 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy, których realizacja rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. Kostrzyn nad Odrą, dnia 1 kwietnia 2010 r. Nasz znak: OK.I.- 4.0716/18/2010 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. Zgodnie z punktem 4 podpunkt 8 ogłoszenia o konkursie podajemy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 75/170/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2016 w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Konkurs z 27.12.2007r. ŚWIETLICE I KLUBY

Konkurs z 27.12.2007r. ŚWIETLICE I KLUBY Zielona Góra, 26.02.2008r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZAJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W dniu 27.12.2007r. Zarządzeniem nr 12/K/2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/B/2015 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 9 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/B/2015 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 9 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/B/2015 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2015 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2015 roku Zał. nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2015 roku ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I-Wspieranie wydawnictw i wydarzeń mających na celu popularyzację postaci związanych z Powiatem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 2014 r. Przyznana wysokość dofinansowania

Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 2014 r. Przyznana wysokość dofinansowania Załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej d/s kultury i turystyki z dnia 12 lutego 214 r. WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE WYKONANIA W 214 ROKU

Bardziej szczegółowo

1) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: Załącznik Nr 2 1) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: Wykaz podmiotów, które decyzją Burmistrza Miasta Malborka z dnia 19 marca 2007 roku, otrzymały dotację z budŝetu miasta na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/16 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 10 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 36/16 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 10 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 36/16 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2018 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXVI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2016 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 5 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2016 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 5 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 22 / 2016 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Cykl letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat. na2015r. wskazane w ofercie

Cykl letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat. na2015r. wskazane w ofercie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 2 marca 2015 r. Cykl letni koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Warmia Gaudet et Cantat. na2015r. 1 Stowarzyszenie Rolniczo Kulturalno

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013 W ZAKRESIE:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013 W ZAKRESIE: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ 1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych : 1. Klub Sportów i Sztuk Walk Szkolenia w karate, kickboxingu,

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku

FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku FINANSOWANIE SPORTU I WSPÓŁPRACA GMINY MOSINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w 2015 roku Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie 16 czerwca 2016 r. Dotacje z budżetu Gminy Mosina udzielone na realizację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2010. Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana dotacja

ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2010. Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana dotacja ZESTAWIENIE ZŁOZONYCH WNIOSKÓW DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ROKU 2010 I. W ZAKRESIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI (3.000 ZŁ) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kętrzynie Ochrona

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT PROJEKT DO KONSULTACJI OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza: na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2006

Sprawozdanie za rok 2006 Środa, 18 lipca 2018 Sprawozdanie za rok 2006 Sprawozdanie ze współpracy Samorządu Miasta Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta za 2006 rok Sprawozdanie Burmistrza

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Przyznane dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu Nowa Sól, dnia 25 lutego 2009r. OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia 25 lutego 2009r. o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 19 marca 2004 r. wyjazdowego i w mieście

PROTOKÓŁ 19 marca 2004 r. wyjazdowego i w mieście PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji w dniu 19 marca 2004 r. rozpatrującej oferty na organizację wypoczynku letniego wyjazdowego i w mieście dla łódzkich dzieci i młodzieży w czasie wakacji w terminie 28.06-31.08.2004

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom Załącznik do Zarządzenia nr 34/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017 W 2017 roku ogłoszono II tury otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 211 500,00 złotych I TURA II TURA kwota 131 000,00 zł Ogłoszona 18 stycznia 2017 Rozstrzygnięta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 13 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2/206 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 3 stycznia 206 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Śrem na realizację zadań publicznych nr, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i w gminie Śrem na 206 r. w związku z ogłoszeniem

Bardziej szczegółowo

w 2008 r. Obszar zadań publicznych zakres współpracy

w 2008 r. Obszar zadań publicznych zakres współpracy Lp. ZESTAWIENIE DOTACJI przyznanych ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM i innym Podmiotom prowadzącym działalność poŝytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań Nazwa organizacji w 2008

Bardziej szczegółowo

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2013 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Bardziej szczegółowo

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ZA ROK 2012

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MILANÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT O DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2006 SPORT i TURYSTYKA

WYKAZ OFERT O DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2006 SPORT i TURYSTYKA WYKAZ OFERT O DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2006 SPORT i TURYSTYKA LP. Wnioskodawca Tytuł projektu 1. UKS Relax Lubsko 2. UKS Relax Lubsko 3. UKS Relax Lubsko 4. UKS Relax Lubsko 5. UKS Relax

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Pszów. Sprawozdanie. Pszów, kwiecień 2014 r. z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

Gmina Miasto Pszów. Sprawozdanie. Pszów, kwiecień 2014 r. z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok Gmina Miasto Pszów Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok Pszów, kwiecień 2014 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie. 3 II. Konsultacje społeczne..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Trzcianka, kwiecień 2016 r.

Sprawozdanie. Trzcianka, kwiecień 2016 r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. Trzcianka, kwiecień 2016 r. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeszcze 2007-2010

Gmina Brzeszcze 2007-2010 Gmina Brzeszcze 2007-2010 WSPÓŁRACA FINANSOWA Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie Powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr WSO.0151/0035/2009 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie dokonania wyboru ofert.

Załącznik do Zarządzenia Nr WSO.0151/0035/2009 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie dokonania wyboru ofert. Załącznik do Zarządzenia Nr WSO.0151/0035/2009 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie dokonania wyboru ofert. Kwota do dyspozycji w zadaniu 20.000,- Priorytet I. Zadanie 1: Działania mające na celu integrację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Załącznik do Uchwały Nr XLV/486/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2014r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 423/2008 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 27 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 423/2008 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 27 maja 2008r. Zarządzenie Nr 423/2008 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 27 maja 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia II tury otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu edukacji; ekologii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2015 w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009 pieczątka PZC SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009 A. DANE IDENTYFIKACYJNE PZC PZC przy parafii: Parafialny zespół Caritas przy Par. pod w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Manowo z realizacji Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Manowo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Trzcianka, kwiecień 2013 r.

Sprawozdanie. Trzcianka, kwiecień 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. Trzcianka, kwiecień 2013 r. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Dnia 14 stycznia 2016 r. Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie w roku 2016 zadań

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne biegi przełajowe 3.600. KLUBIK rozumiejący autyzm 12.800. XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Wakacyjne biegi przełajowe 3.600. KLUBIK rozumiejący autyzm 12.800. XIV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/B/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 10 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/B/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 10 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/B/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II.

Rozdział I. Rozdział II. Projekt Program współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych na podstawie konkursów przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2009 r.

Tabela 1. Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych na podstawie konkursów przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2009 r. Tabela 1. Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych na podstawie konkursów przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2009 r. Lp. Nazwa zadania konkursowego OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Liczba złoŝonych ofert

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 W ZAKRESIE:

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 W ZAKRESIE: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012 W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ 1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych : 1. Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MILANÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 02 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 02 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 18 stycznia 2010 PS.I-5.0932-43/09. Pan Jan Roman Sztylka Prezes Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 18 stycznia 2010 PS.I-5.0932-43/09. Pan Jan Roman Sztylka Prezes Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE r. Poznań, 18 stycznia 2010 PS.I-5.0932-43/09 Pan Jan Roman Sztylka Prezes Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 2 ust. 1 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ realizowane w Programie Integracji Społecznej w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 15/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/B/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/B/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 3/B/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA BYTOWA

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA BYTOWA ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA BYTOWA z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; kultury fizycznej;

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o sposobie realizacji Uchwały nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011 r.

Załącznik nr 2 do Informacji o sposobie realizacji Uchwały nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011 r. Załącznik nr 2 do Informacji o sposobie realizacji Uchwały nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2012 z 2 marca 2012 r. w 2012 r. podpisano 52

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE W ROKU 2010

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE W ROKU 2010 WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE W ROKU 2010 2. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Lp Nazwa podmiotu Adres Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 27 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 27 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych

ZARZĄDZENIE NR 45/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych ZARZĄDZENIE NR 45/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowych Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

40000,00 oraz nie dofinansowywania zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu na kwotę 10000,00 w związku z czym termin konsultacji został

40000,00 oraz nie dofinansowywania zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu na kwotę 10000,00 w związku z czym termin konsultacji został SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. Przyjęty uchwałą Nr XVII/114/15

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje: Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego.

Burmistrz Wadowic zarządza, co następuje: Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego. ZARZĄDZENIE NR 60/OR/2011 BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 28 STYCZNIA 2011 ROKU, w sprawie: dotacji na realizację zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej na 2011 rok. Data utworzenia 2011-01-28 Numer

Bardziej szczegółowo

I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji.

I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Załącznik Nr do zarządzenia Nr 25/2 z dnia 24 grudnia 202 r.. 2. 3. 4.. 5. 6.. 7. 8.. 9. 0.. 2. 3. 4. Dzieci Zarząd Oddziały Miejskiego w Rodzin Katolickich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0010/2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT 2012

OTWARTY KONKURS OFERT 2012 OTWARTY KONKURS OFERT 2012 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku następujących zadań publicznych w zakresie: l.p. nazwa zadania publicznego planowana wysokość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013

Ogłoszenie. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzaleŝnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 01 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 44/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 01 lutego 2012 roku Zarządzenie Nr 44/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałania Patologiom Społecznym. kwota zaplanowana 160.000,00 zł ; a rozdysponowana 155.000,00 zł.

Przeciwdziałania Patologiom Społecznym. kwota zaplanowana 160.000,00 zł ; a rozdysponowana 155.000,00 zł. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym Tabela Nr 1 Bezpieczne wakacje w mieście i w plenerze dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2011 roku. kwota zaplanowana 160.000,00 zł ; a rozdysponowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 173(133)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 173(133)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 173(133)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2015

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2014 ROKU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2014 ROKU ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 204 ROKU Wyniki konkursu z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury 204 rok Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo