Instrukcja pozyskiwania certyfikatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja pozyskiwania certyfikatu"

Transkrypt

1 Instrukcja pozyskiwania certyfikatu W celu pozyskania certyfikatu TCS należy: 1. wypełnić wniosek z załącznika nr wygenerować klucz prywatny oraz plik CSR (ang. Certificate Signing Request), który jest elektronicznym wnioskiem o wydanie certyfikatu. 3. przesłać do COI na adres - plik z wypełnionym wnioskiem (załącznik nr 1), - plik CSR. 4. przesłać do COI (GG pok. 319) podpisaną przez osoby upoważnione papierową wersję załącznika nr. 1. Dalsza procedura związana z pozyskiwaniem certyfikatu jest po stronie COI. Po weryfikacji danych, urząd certyfikujący (COMODO) wystawia podpisany certyfikat, a na adres osoby wskazanej we wniosku jako osoba wnioskująca zostaje wysłany z adresem strony, z której można pobrać certyfikat. Po pobraniu certyfikatu administrator we własnym zakresie dokonuje instalacji certyfikatu. Uwaga: Informacje dotyczące certyfikatów TCS oraz ich pozyskiwania można znaleźć na stronie https://tcs.pionier.gov.pl, przy czym zwracamy uwagę, że w przypadku instrukcji pozyskiwania certyfikatów, zakładka Wypełnij wniosek o certyfikat opatrzona jest hasłem i dostępna tylko dla upoważnionych pracowników COI w celu dopełniania procedury, o czym wyżej.

2 Przykłady 1. Przykładowy wniosek o certyfikat SSL TCS. Warszawa, dn Pieczątka Jednostki Wniosek o certyfikat SSL TCS Jednostka PW: Dział Nauczania Testowego... Nazwa serwera (CN Common Name) dla którego ma być wystawiony certyfikat: adm.test.pw.edu.pl... Serwer (zaznaczyć): WWW serwer pocztowy Ważność certyfikatu (zaznaczyć): 1 rok 2 lata 3 lata Administrator serwera osoba, która będzie figurować jako osoba wnioskująca w wypełnionym wniosku w formie elektronicznej: Imię i nazwisko: Jan Kowalski... Telefon kontaktowy: do weryfikacji domeny: jeden z istniejących i obsługiwanych adresów: Podpis Pełnomocnika ds. Sieci Komputerowej. Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki (lub osoby upoważnionej)

3 2. Przykład tworzenia klucza prywatnego i pliku CSR W trakcie generowania CSRa zostaniemy poproszeni o wprowadzenie następujących danych: Country Name PL State or Province Name mazowieckie Locality Name Warszawa (ew. Plock) Organization Name Politechnika Warszawska Organizational Unit Name (jednostka) Należy wpisać nazwę wydziału lub nazwę wydziału i instytutu oddzielone przecinkiem. Nazwa nie może przekraczać 50 znaków; w przypadku dłuższej nazwy należy użyć skrótu jednostki, zgodnie z przejętymi w PW zasadami, np. WEiTI, IAiIS lub Wydzial Elektroniki i Technik Informacyjnych. Uwaga: w tekście nie mogą występować polskie litery Common Name (nazwa serwera) Należy wpisać nazwę serwera dla którego ma być wydany certyfikat (bez czy https://) np. poczta.pw.edu.pl, ssl4.coi.pw.edu.pl lub *.coi.pw.edu.pl dla certyfikatów typu Wildcard. - nie wymagany W wyniku wygenerowania CSRa powstaną dwa pliki: plik zawierający klucz prywatny: klucz może być, ale nie musi, zabezpieczony hasłem; plik zawierający klucz publiczny, dane certyfikatu, ewentualne hasło zabezpieczające (ang.: challenge password). Sposób generowania klucza i pliku CSR jest zależny od wykorzystywanego oprogramowania i systemu operacyjnego. Poniżej przedstawiono przykład wykorzystujący oprogramowanie OpenSSL. Wygenerowany w ten sposób klucz prywatny nie jest zabezpieczony hasłem, tak samo nie zabezpieczamy hasłem pliku CSR. Klucz będzie miał długość 2048 bitów. Wartość tę można zwiększyć. Zaleca się stosowanie klucza o długości 4096 bitów.

4 $ openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ssl4.coi.pw.edu.pl.key -out ssl4.coi.pw.edu.pl.csr Generating a 2048 bit RSA private key writing new private key to 'ssl4.coi.pw.edu.pl.key' You are about to be asked to enter information that will be incorporatedinto your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. Country Name (2 letter code) [AU]:PL State or Province Name (full name) [Some-State]:mazowieckie Locality Name (eg, city) []:Warszawa Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Politechnika Warszawska Organizational Unit Name (eg, section) []:Centralny Osrodek Informatyki Common Name (eg, YOUR name) []:ssl4.coi.pw.edu.pl Address []:<empty> Please enter the following 'extra' attributesto be sent with your certificate Request A challenge password []:<empty> An optional company name []:<empty> Kolorem czerwonym zaznaczono długość generowanego klucza. Kolorem niebieskim zaznaczono nazwy plików, do których zostaną zapisane odpowiednio: klucz prywatny oraz CSR. Kolorem zielonym zaznaczono wartości wprowadzone w trakcie generowania CSRa. Wartość <empty> oznacza, że nie wprowadzono żadnej wartości.

5 3. Typy certyfikatów - przykład dla wielu domen Certyfikaty, które można pozyskać są to certyfikaty typu Multi Domain dające możliwość zabezpieczenia do 100 domen na jednym serwerze lub certyfikaty typu Wildcard służące do zabezpieczania nieograniczonej liczby poddomen na wielu serwerach. Poniżej przedstawiono dwa sposoby generowania CSRa dla certyfikatu typu Multi Domain na przykładzie serwera www6.coi.pw.edu.pl wraz z dodatkowymi nazwami: ssl6.coi.pw.edu.pl, ects.coi.pw.edu.pl, rekrutacja.coi.pw.edu.pl, rekrutacja.pw.edu.pl oraz 1. Sposób z linii poleceń: $ openssl req -new -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www6.coi.pw.edu.pl.key -out \ www6.coi.pw.edu.pl.csr -subj "/C=PL/ST=mazowieckie/L=Warszawa/O=Politechnika \ Warszawska/OU=Centralny Osrodek Informatyki/CN=www6.coi.pw.edu.pl\ /CN=ssl6.coi.pw.edu.pl/CN=ects.coi.pw.edu.pl/CN=rekrutacja.coi.pw.edu.pl\ /CN=rekrutacja.pw.edu.pl/CN=www.ects.pw.edu.pl" 2. Sposób wykorzystujący wcześniej przygotowany plik konfiguracyjny do openssl'a: Plik konfiguracyjny (np. openssl.cnf) w sekcji [ req_distinguished_name ] może zawierać więcej wpisów dotyczących commonname oraz commonname_default. Poniżej sekcja z przygotowanego pliku openssl.cnf dla powyższego przykładu: [ req_distinguished_name ] countryname = Country Name (2 letter code) countryname_default = PL countryname_min = 2 countryname_max = 2 stateorprovincename stateorprovincename_default localityname localityname_default 0.organizationName 0.organizationName_default = State or Province Name (full name) = mazowieckie = Locality Name (eg, city) = Warszawa = Organization Name (eg, company) = Politechnika Warszawska organizationalunitname = Organizational Unit Name (eg, section) organizationalunitname_default = Centralny Osrodek Informatyki 0.commonName 0.commonName_default 1.commonName 1.commonName_default 2.commonName 2.commonName_default 3.commonName 3.commonName_default 4.commonName 4.commonName_default 5.commonName = Common Name (eg, YOUR name) = www6.coi.pw.edu.pl = 2nd Common Name (eg, YOUR name) = ssl6.coi.pw.edu.pl = 3nd Common Name (eg, YOUR name) = ects.coi.pw.edu.pl = 4nd Common Name (eg, YOUR name) = rekrutacja.coi.pw.edu.pl = 5nd Common Name (eg, YOUR name) = rekrutacja.pw.edu.pl = 6nd Common Name (eg, YOUR name)

6 5.commonName_default = wwww.ects.pw.edu.pl address = Address address_default = address_max = 64 Następnie generujemy CSR wykorzystując przygotowany plik openssl.cnf potwierdzając wszystkie pytania wartościami domyślnymi: $ openssl req -config./openssl.cnf -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout \ www6.coi.pw.edu.pl.key -out www6.coi.pw.edu.pl.csr Generating a 2048 bit RSA private key writing new private key to 'www6.coi.pw.edu.pl.key' You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank Country Name (2 letter code) [PL]:<empty> State or Province Name (full name) [mazowieckie]:<empty> Locality Name (eg, city) [Warszawa]:<empty> Organization Name (eg, company) [Politechnika Warszawska]:<empty> Organizational Unit Name (eg, section) [Centralny Osrodek Informatyki]:<empty> Common Name (eg, YOUR name) [www6.coi.pw.edu.pl]:<empty> 2nd Common Name (eg, YOUR name) [ssl6.coi.pw.edu.pl]:<empty> 3nd Common Name (eg, YOUR name) [ects.coi.pw.edu.pl]:<empty> 4nd Common Name (eg, YOUR name) [rekrutacja.coi.pw.edu.pl]:<empty> 5nd Common Name (eg, YOUR name) [rekrutacja.pw.edu.pl]:<empty> 6nd Common Name (eg, YOUR name) [www.ects.pw.edu.pl]:<empty> Address []:<empty> Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []:<empty> An optional company name []:<empty> Wartość <empty> oznacza, że nie wprowadzono żadnej wartości (czyli zaakceptowano wartości domyślne). W obu przypadkach możemy sprawdzić poprawność wygenerowanego CSRa za pomocą polecenia (upewniając się, że nie wdarły się nigdzie niepowołane znaki np. spacje, etc.): $ openssl req -text -in www6.coi.pw.edu.pl.csr Certificate Request: Data: Version: 0 (0x0) Subject: C=PL, ST=mazowieckie, L=Warszawa, O=Politechnika Warszawska, OU=Centralny Osrodek Informatyki, CN=www6.coi.pw.edu.pl, CN=ssl6.coi.pw.edu.pl, CN=ects.coi.pw.edu.pl, CN=rekrutacja.coi.pw.edu.pl, CN=rekrutacja.pw.edu.pl, CN=www.ects.pw.edu.pl Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption RSA Public Key: (2048 bit) Modulus (2048 bit): 00:e0:ae:76:0f:85:42:4c:34:60:81:7b:63:48:eb: 4c:01:8b:08:70:27:fa:11:cf:20:6a:46:3e:09:6f: 72:3d:a6:eb:c7:7a:4f:b0:2a:d3:70:81:4c:bb:80: a7:54:3a:48:19:ea:ff:f3:ef:15:77:35:5f:8d:79: 62:37:a9:47:d3:48:17:9d:0f:f4:8f:76:52:29:4a: ec:14:ed:10:62:f5:da:72:9a:42:e7:e3:c4:4a:89: 41:70:64:8b:f9:27:64:aa:60:18:9d:a2:c4:01:28: fd:47:d7:4c:a3:14:cf:d2:a2:c7:e3:3a:eb:9b:2e: 1f:64:18:a5:21:92:a7:10:80:06:97:cd:ec:5f:18:

7 70:d7:1e:ca:b1:07:4d:83:b1:06:26:c6:ac:d9:fa: ee:6a:c3:31:eb:dd:56:ff:14:a8:2e:40:28:12:a7: 29:d4:7f:4e:90:e2:15:49:70:29:74:f5:08:ae:9e: a7:8a:4c:70:0f:05:3f:a5:6a:8c:44:bb:b5:4f:59: 8c:19:bf:c8:06:78:4c:40:d0:b2:52:30:ba:d3:ac: 6b:41:0b:d7:8a:ed:2d:e3:ed:c3:18:f6:71:14:3b: 2d:0a:e8:49:18:dd:d0:bb:2c:f1:dc:d2:a9:68:7b: 4c:1c:0a:7d:1d:ae:5c:a0:59:7e:37:ff:c2:0d:57: d4:bf Exponent: (0x10001) Attributes: a0:00 Signature Algorithm: sha1withrsaencryption 26:35:d9:ce:4e:9c:ba:c1:d6:6c:bb:7b:7d:4a:25:be:2b:00: a0:84:bd:ff:be:6d:a3:54:79:c3:10:09:30:c5:0b:60:4d:bb: f0:dc:3a:b3:6c:09:04:df:8f:c3:5c:3d:bc:1e:c0:b9:b5:34: 29:8e:5f:8c:bd:15:b9:76:a0:1e:57:b1:d7:33:30:2b:a6:5a: 51:8a:a2:53:c6:97:32:b7:20:1f:f1:48:59:42:3a:af:a6:a5: b1:36:e4:1c:da:cd:4b:df:77:d9:0c:4d:15:19:99:f9:13:1b: d6:87:42:0e:ab:99:ac:07:00:12:cd:52:03:e7:a5:1b:a3:b4: 2d:d1:b3:e5:04:10:63:42:06:92:39:5b:3f:2d:18:b2:c9:df: 8f:f0:1e:8f:72:3f:23:f9:32:80:e3:88:39:d8:1b:8b:b6:68: b6:df:af:03:e2:04:33:7f:7e:5a:64:6e:92:b9:db:cc:83:b4: 80:02:22:a3:eb:26:4b:8a:af:36:49:cf:12:a8:56:c5:a5:f2: 99:23:a4:f8:bd:7b:b9:5c:7c:f4:c5:21:76:39:19:61:09:4f: 50:a9:42:33:b5:75:e5:0b:41:c0:60:6a:05:c0:fc:80:11:42: d2:df:c4:38:ed:94:1b:52:a4:47:27:a6:29:e0:4c:f2:2b:18: 56:4e:fa:6e -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIDfTCCAmUCAQAwggE2MQswCQYDVQQGEwJQTDEUMBIGA1UECBMLbWF6b3dpZWNr awuxetapbgnvbactcfdhcnn6yxdhmsawhgydvqqkexdqb2xpdgvjag5pa2egv2fy c3phd3nrytemmcqga1uecxmdq2vudhjhbg55ie9zcm9kzwsgsw5mb3jtyxr5a2kx GzAZBgNVBAMTEnd3dzYuY29pLnB3LmVkdS5wbDEbMBkGA1UEAxMSc3NsNi5jb2ku chcuzwr1lnbsmrswgqydvqqdexjly3rzlmnvas5wdy5lzhuucgwxitafbgnvbamt GHJla3J1dGFjamEuY29pLnB3LmVkdS5wbDEdMBsGA1UEAxMUcmVrcnV0YWNqYS5w dy5lzhuucgwxgzazbgnvbamtend3dy5ly3rzlnb3lmvkds5wbdccasiwdqyjkozi hvcnaqebbqadggepadccaqocggebaocudg+fqkw0yif7y0jrtaglchan+hhpigpg Pglvcj2m68d6T7Aq03CBTLuAp1Q6SBnq//PvFXc1X415YjepR9NIF50P9I92UilK 7BTtEGL12nKaQufjxEqJQXBki/knZKpgGJ2ixAEo/UfXTKMUz9Kix+M665suH2QY psgspxcabpfn7f8ycnceyrehtyoxbibgrnn67mrdmevdvv8uqc5akbknkdr/tpdi FulwKXT1CK6ep4pMcA8FP6VqjES7tU9ZjBm/yAZ4TEDQslIwutOsa0EL14rtLePt wxj2crq7lqrosrjd0lss8dzsqwh7tbwkfr2uxkbzfjf/wg1x1l8caweaaaaama0g CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAmNdnOTpy6wdZsu3t9SiW+KwCghL3/vm2jVHnDEAkw xqtgtbvw3dqzbake34/dxd28hsc5ttqpjl+mvrw5dqaev7hxmzarplpriqjtxpcy tyaf8uhzqjqvpqwxnuqc2s1l33fzde0vgzn5exvwh0ioq5msbwaszvid56ubo7qt 0bPlBBBjQgaSOVs/LRiyyd+P8B6Pcj8j+TKA44g52BuLtmi2368D4gQzf35aZG6S udvmg7saaikj6yzliq82sc8sqfbfpfkzi6t4vxu5xhz0xsf2orlhcu9qquiztxxl C0HAYGoFwPyAEULS38Q47ZQbUqRHJ6Yp4EzyKxhWTvpu -----END CERTIFICATE REQUEST----- W porównaniu z poprzednią umową zawartą z Konsorcjum PIONIER w ramach inicjatywy SCS (ang. Server Certificate Service), w inicjatywie TCS (ang. Terena Certificate Service), nie można stosować adresów IP w certyfikatach typu Multi Domain (oraz żadnych innych nazw, które nie zgadzają się z listą domen z załącznika nr 3).

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL dr inż. Tomasz Surmacz 26 listopada 2014 SSL Secure Socket Layer szyfruje dane pozwala zabezpieczyć się przed atakami typu Man-in-the-middle korzysta z certyfikatów

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl OpenSSL A. Instalacja pakietu: sudo aptitude openssl B. Zastosowanie pakietu OpenSSL: Tworzenie własnego CA, Generowanie kluczy, wniosków i certyfikatów. Tworzymy własny Urząd Certyfikacji (CA). Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Certyfikatach SSL

Przewodnik po Certyfikatach SSL WHITE PAPER: PRZEWODNIK PO CERTYFIKATACH SSL White Paper Przewodnik po Certyfikatach SSL Jak dokonać najlepszego wyboru, zabezpieczając swoją stronę www. 1 Wprowadzenie: Bez względu na to, czy jesteś osobą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania

DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania DNSSEC Polityka i Zasady Postępowania 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wstęp...... 3 1.2. Nazwa i oznaczenie dokumentu... 3 1.3. Strony i środowisko działania...... 3 1.4. Zasady administrowania dokumentem......

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie: danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo