INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁY NR XII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU ZABEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁY NR XII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU ZABEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 INFORMACJA Z REALIZACJI UCHWAŁY NR XII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ REALIZACJI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA MIESZKAŃCOM SUWAŁK DO 2015 ROKU. 1

2 1. Wstęp Program Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku został przyjęty przez Radę Miejską w Suwałkach uchwałą nr XII/102/2011 z 31 sierpnia 2011 roku. Program w kolejnych swoich częściach określał charakterystykę Miasta Suwałki zarówno pod względem demografii jak i stanu zdrowia mieszkańców, przedstawiał zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w najważniejszych rodzajach oraz określał prowadzoną przez Miasto Suwałki profilaktykę zdrowotną. Następnie Program określał założenia Programu, jego cel strategiczny i cele operacyjne z podziałem na poszczególne działania. Zgodnie z zapisami ww. uchwały informacja z realizacji programu będzie składana Radzie Miejskiej w Suwałkach dwukrotnie: w połowie jego realizacji i na koniec obowiązywania Programu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku. 2

3 2. Dane demograficzne Pełny obraz zmian, które zaszły w czasie realizacji Programu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku zapewni porównanie danych demograficznych z okresu tworzenia niniejszego Programu oraz ostatnich dostępnych w bazie, danych Głównego Urzędu Statystycznego. 3

4 Ludność według płci i wieku w Mieście Suwałki. Wyszczególnienie 2009 r r. Według płci i wieku i więcej O M K rok mieszkańców O M K rok mieszkańców Miasto Suwałki 2012 O M K rok mieszkańców O r. M K rok mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 4

5 Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że na przestrzeni kilku lat zmniejszyła się ogólna liczba mieszkańców Suwałk przy jednoczesnym zwiększeniu się liczby mieszkańców po 65 roku życia. Najbardziej widoczne jest zmniejszenie się populacji osób w wieku od 0 do 19 roku życia. Utrzymywanie się powyższej tendencji oznacza, że w przyszłości w Mieście Suwałki będzie zwiększać się zapotrzebowanie na profilaktykę zdrowotną skierowaną do osób starszych, system opieki zdrowotnej będzie musiał sobie poradzić ze zwiększoną ilością pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Ruch naturalny ludności w liczbach bezwzględnych w Mieście Suwałki Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny 2007 r r Miasto Suwałki 2009 r r Źródło: Główny Urząd Statystyczny r r Powyższe dane pokazują, że przyrost naturalny w Mieście Suwałki na przestrzeni lat ma wartość dodatnią, jednakże od 2010 roku, gdzie osiągnął najwyższą wartość systematycznie spada osiągając w 2013 roku najniższy od 2007 roku wskaźnik. 5

6 Samorząd Miasta Suwałk widząc pogarszającą się sytuację demograficzną naszego miasta rozpoczął realizację Programu Suwalska RODZINA PLUS, który poprzez system ulg w dostępie do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz przedszkoli i żłobka ma za zadnie przeciwdziałać temu niekorzystnemu trendowi. Głównym celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz wzmocnienie rodziny wielodzietnej w wychowywaniu dziecka. Program życzliwie potraktowali również lokalni przedsiębiorcy, którzy przyłączyli się do jego realizacji oferując zniżki na swoje produkty i usługi. Liczba mieszkańców Suwałk na dzień 31 XII 2013 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi osób. 6

7 3. Stan zdrowia mieszkańców Suwałk STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW SUWAŁK, W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Rozpoznanie Ogółem leczeni Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (chorobowość) Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy (zachorowalność) 2009 r r r r r r r r Gruźlica Nowotwory Choroby tarczycy Cukrzyca w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość Choroby obwodowego układu nerwowego Choroby układu krążenia, w tym: przewlekła choroba reumatyczna choroba nadciśnieniowa choroba naczyń mózgowych niedokrwienna choroba serca Z niedokrwiennej choroby serca przebyty zawał serca Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby układu mięśniowokostnego i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagającymi opieki czynnej Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku

8 8

9 Wskaźniki lat są wartościami, na których opierano się tworząc Program Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 roku, natomiast wskaźniki lat to dane określone już w latach realizowania ww. programu. Jak widać, na przestrzeni tak krótkiego okresu czasu zachorowalność mieszkańców Suwałk, a więc liczba nowych zachorowań na przestrzeni lat zmieniła się tylko nieznacznie i na tej podstawie nie można jeszcze wysnuwać daleko idących wniosków. Działania zmierzające do poprawy zdrowia danej populacji muszą być długofalowe ponieważ wpływ na zdrowie ma wiele czynników. Należy brać pod uwagę, że również pod koniec obowiązywania Programu widoczne efekty nie będą jeszcze zauważalne. Czynniki wpływające na zdrowie 20% 10% 50% 20% Styl życia Środowisko fizyczne i społeczne Czynniki genetyczne Organizacja opieki medycznej 9

10 STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SUWAŁKACH W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Rozpoznanie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (chorobowość) Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy (zachorowalność) Ogółem leczeni 2009 r r r r r r r r Nowotwory Niedokrwistość Choroby tarczycy Cukrzyca Niedożywienie Otyłość Zaburzenia odżywiania Upośledzenie umysłowe Padaczka Dziecięce porażenie mózgowe Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka Choroba nadciśnieniowa Alergie Zniekształcenia kręgosłupa Choroba układu moczowego Wady rozwojowe, w tym: układu nerwowego układu krążenia narządów płciowych aberracje chromosomowe inne Zaburzenia rozwoju, w tym: fizycznego psychomotorycznego Trwałe uszkodzenie narządu ruchu * Pacjenci z innymi schorzeniami wymagającymi opieki czynnej *wszystkie uszkodzenia bez względu na przyczynę niepełnosprawności Źródło: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku 10

11 Najczęściej występujące schorzenia wśród dzieci i młodzieży Najczęstsze przyczyny zachorowalności wśród dzieci i młodzieży alergie zniekształcenia kręgosłupa zaburzenia refrakcji i akomodacji oka wady rozwojowe

12 Podobnie jak w przypadku osób dorosłych wskaźniki odnoszące się do dzieci i młodzieży zmieniają się nieznacznie. Warto zauważyć, że w większości przypadków wskaźniki te ulegają zmniejszeniu, choć tak jak wcześniej wspomniano nie należy jeszcze wysnuwać z tego daleko idących wniosków. GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW MIESZKAŃCÓW SUWAŁK Najważniejsze przyczyny zgonów Nowotwory Choroby układu nerwowego Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego Choroby układu trawiennego Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej Choroby układu moczowo-płciowego Razem Źródło: Główny Urząd Statystyczny. brak danych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego W 2012 roku zanotowano 470 zgonów, z czego 244 dotyczyło mężczyzn, a 226 kobiet. Powyższy wykres pokazuje, że od lat przyczyny zgonów mieszkańców Suwałk pozostają bez zmian. Najczęstszym powodem zgonów są choroby układu krążenia i nowotwory. Pozostałe przyczyny mają już pomniejsze znaczenie. 12

13 4. Zadania Programu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz Realizacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Mieszkańcom Suwałk do 2015 Roku I. CEL OPERACYJNY 1 Cel operacyjny Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowego stylu życia. Zadania do zrealizowania Wspieranie organizacji konferencji, spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności Zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i szkoleń w zakresie edukacji zdrowotnej. Wskaźniki monitorujące Liczba osób uczestniczących w spotkaniach Liczba udostępnionych materiałów edukacyjnych i szkoleń Wartości wskaźników 2012 r. 231 osób według danych organizatorów: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach, Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKA, Fundacja Żyć. Nie umierać 2013 r. 155 osób według danych organizatorów: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach, Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKA, Fundacja Żyć. Nie umierać 2012 r. 13 szkoleń - według danych organizatorów: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach); 35 egz. czasopism edukacji zdrowotnej (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach; 2013 r. 16 szkoleń - według danych organizatorów: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach); 35 egz. czasopism edukacji zdrowotnej (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach; 13

14 Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowego stylu życia. Wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych Liczba osób uczestnicząca w kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy Liczba sfinansowanych zajęć Liczba osób biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych Liczba i rodzaj zakupionego sprzętu W latach osób uczestniczyło w kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy 2012 r. 185 godzin zajęć w tygodniu, w zajęciach wzięło udział ponad 1000 uczniów, zakupiono: buty biegowe, buty do skoku wzwyż, drabinka do ćwiczeń korekcyjnych, drabinki koordynacyjne, dysk treningowy 1 kg, kolce lekkoatletyczne, kpl. pachołków, kpl. słupków do siatkówki z osprzętem, kule 3 kg, kule 4 kg, lotki do badmintona, ławki gimnastyczne, makarony do pływania, materac zeskokowy szkolny 200/300/50, numeratory, ochraniacz głowy, ochraniacz tułowia, okrąg do pchnięcia kulą, oszczepy, pałeczki sztafetowe szkolne, piłeczki palantowe, piłka lekarska uszata skóra 1 kg, piłki do piłki nożnej, piłki nożne halowe, piłki siatkowe, płetwy, płotki lekkoatletyczne, płotki treningowe 60 cm, płotki treningowe 70 cm, poprzeczki do skoku wzwyż, próg do pchnięcia kulą, rakietki do badmintona, siatka do siatkówki turniejowa, siatka do siatkówki, siatki do badmintona, siatki na bramki do piłki nożnej na boisko, siatki na bramki do piłki nożnej na salę gimnastyczną, skakanki, słupki do badmintona stalowe przejezdne, słupki do siatkówki wolnostojące stalowe, stepy, stojak do skoku wzwyż, stoper elektroniczny, szarfy, tablica do gier, dyski 1 kg, zestaw wkrętów krótkich do butów typu kolce 14

15 Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowego stylu życia. Promowanie zdrowego stylu życia wśród kobiet w ciąży poprzez wpieranie szkół rodzenia. Liczba osób biorących udział w zajęciach 2013 r. 201 godzin w tygodniu, w zajęciach wzięło udział ponad 1740 uczniów zakupiono: piłki siatkowe, koszykowe, do piłki nożnej, kije do unihokeja, piłeczki do unihokeja, bramki do unihokeja, bramki meczowe do unihokeja, kask i strój bramkarski do unihokeja, kolce biegowe, pachołki treningowe, piłki gimnastyczne, ławki treningowe, hantle, siatki do gry w siatkówkę, stojak na piłki, oszczepy, stopery, znaczniki, zegary szachowe, pasy treningowe, talerze treningowe, lotki do badmintona, siatki do badmintona, rakiety do badmintona r. 75 kobiet z partnerami 2013 r. 75 kobiet z partnerami 15

16 II. CEL OPERACYJNY 2 Cel operacyjny Profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększenie skuteczności ich wczesnego wykrywania. Zadania do zrealizowania Prowadzenie przesiewowych badań krwi mających na celu wykrycie we wczesnej fazie chorób krwi i nowotworów wśród uczniów suwalskich gimnazjów. Wspieranie organizacji badań mammograficznych i cytologicznych. Wskaźniki monitorujące Liczba nieprawidłowości wykrytych podczas przeprowadzanych badań Liczba osób objętych badaniami Liczba wykrytych nieprawidłowości Liczba osób objętych badaniami Wartości wskaźników 2012 r. badaniami objętych było 888 uczniów, z czego do badania przystąpiło 447 uczniów, 45 uczniów wymagało pogłębionych badań 2013 r. badaniami objętych było 869 uczniów, z czego do badania przystąpiło 551 uczniów, 52 uczniów wymagało pogłębionych badań mammografia 2012 r. badania objęły 1063 osoby, wykryto jedną zmianę złośliwą, a wyniki 52 kobiet wymagały weryfikacji przy pomocy dodatkowych badań 2013 r. - badania objęły 1873 osoby, wykryto 5 zmian złośliwych, a wyniki 121 kobiet wymagały weryfikacji przy pomocy dodatkowych badań cytologia Współpracując z Narodowym Funduszem Zdrowia przekazano zaproszenia na cytologię mamom przedszkolaków, brak danych odnośnie kobiet, które poddały się badaniom 16

17 III. CEL OPERACYJNY 3 Cel operacyjny Promocja stylu życia wolnego od używek. Zadania do zrealizowania Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów oraz innych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. Promowanie zdrowego stylu życia w lokalnych mediach. Wskaźniki monitorujące Liczba odbiorców, Liczba programów Liczba wspartych projektów, Liczba uczestników Liczba artykułów i udzielonych wywiadów Wartości wskaźników 2012 r. zrealizowano 247 programów, które objęły odbiorców 2013 r. zrealizowano 247 programów, które objęły odbiorców 2012 r. dofinansowano działanie Szkolnego Klubu Mediatorów 7 osób zdobyło uprawnienia 2012 r. zdrowy styl życia promowano poprzez wywiady radiowe i artykuły prasowe, współpracowano z lokalną prasą, miesięcznikiem Świat Problemów, Radiem 5, telewizją oraz lokalnym oddziałem telewizji publicznej, które promowały działania komisji i prowadziły kampanię społeczną i informacyjną skierowaną do mieszkańców miasta i regionu o podejmowanych działaniach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 17

18 Promocja stylu życia wolnego od używek. Dofinansowywanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Liczba dofinansowanych świetlic, Liczba uczęszczających dzieci 2013 r. - zdrowy styl życia promowano poprzez wywiady radiowe i artykuły prasowe współpracowano z lokalną prasą, Radiem 5, telewizją która promowała działania komisji i prowadziła kampanię społeczną i informacyjną skierowaną do mieszkańców miasta i regionu o podejmowanych działaniach w ramach Programu 2012 r. w okresie od stycznia do czerwca dofinansowano 7 świetlic środowiskowych, a do lipca do grudnia 6 świetlic środowiskowych, do których uczęszczało 300 dzieci 2013 r. - dofinansowano 6 świetlic środowiskowych, do których uczęszczało 300 dzieci, dofinansowano także prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, która objęła opieką 12 osób 18

19 IV. CEL OPERACYJNY 4 Cel operacyjny Profilaktyka wybranych chorób społecznych i cywilizacyjnych. Zadania do zrealizowania Wspieranie organizacji zajęć relaksacyjnych. Dofinansowywanie szczepień profilaktycznych Zadania realizowane w ramach Programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Suwałk do 2015 roku. Wskaźniki monitorujące Liczba osób biorących udział w zajęciach Liczba zaszczepionych osób Wartości wskaźników 2012 r. 130 osób - według danych organizatorów: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach, Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKA 2013 r. 122 osób - według danych organizatorów: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Suwałkach, Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKA 2012 r. szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia mieszkańców, profilaktyczne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat - 82 osoby 2013 r. szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia mieszkańców Informacja z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Suwałk do 2015 roku została przekazana Radzie Miejskiej w Suwałkach we wrześniu 2013 roku. 19

20 V. CEL OPERACYJNY 5 Cel operacyjny Zadania do zrealizowania Wskaźniki monitorujące Wartości wskaźników Profilaktyka wad postawy oraz otyłości u dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas podstawowych Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów z terenu Miasta Suwałk Zmiana profilu sprzedawanych produktów w szkolnych sklepikach liczba dzieci biorących udział w zajęciach, liczba zorganizowanych zajęć Liczba dzieci biorących udział w zajęciach, Liczba zorganizowanych zajęć Liczba szkolnych sklepików wprowadzających do swojej oferty zdrowe produkty W latach zorganizowano 136 godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej, w których wzięło udział 162 uczniów W latach zorganizowano 1057 godzin zajęć sportowo rekreacyjnych, w których wzięło udział 1396 uczniów W latach sklepików szkolnych wprowadziło do swojej oferty zdrowe produkty Realizatorzy Programu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych oraz realizacji profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańcom Suwałk do 2015 roku: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach; Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach; organizacje pozarządowe; fundacje; podmioty wyłonione w drodze konkursów podmioty działające na rzecz zdrowia. 20

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata Projekt z dnia 6 listopada 2015 r. autor: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych DRUK NR 366-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu - Zdrowie dla Lublina na lata

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE

DZIECI I MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE Opracowania sygnalne DZIECI I MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLII/604/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała nr XLII/604/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała nr XLII/604/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia "Programu profilaktyki zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2013 2015" Na podstawie art. 18 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/432/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020 Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXII/1090/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 28 stycznia 2010 r.

Uchwała nr LXII/1090/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 28 stycznia 2010 r. Uchwała nr LXII/1090/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Programu profilaktyki zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2010 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Olecko, 8 grudnia 2011r.

Olecko, 8 grudnia 2011r. Olecko, 8 grudnia 2011r. Występowanie otyłości u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza POZ wg rozpoznania w latach 2007-2009 - Powiat Olecki Jednostka chorobowa Lata Choro bowość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo

Poprawa dostępu do wysokiej jakości. usług profilaktyki zdrowotnej. na obszarze funkcjonalnym Poznania

Poprawa dostępu do wysokiej jakości. usług profilaktyki zdrowotnej. na obszarze funkcjonalnym Poznania Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej na obszarze funkcjonalnym Poznania Agnieszka Wojtecka Gdański Uniwersytet Medyczny 1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011

PROGRAM ZDROWOTNY POWIATU WĄGROWIECKIEGO na lata 2008-2011 Załącznik do uchwały Nr XXIV /150/ 2008 Rady powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 roku Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane przez samorząd powiatowy

Programy realizowane przez samorząd powiatowy Programy realizowane przez samorząd powiatowy 2006 r. Program realizowany był w gminach, które zdeklarowały współfinansowanie w 25%: Siepraw, Myślenice, Lubień i Pcim. Program adresowany był do dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK Chełm, 2016 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

2008-03- 19 MTNISTER ZDROWIA -03-1 9 ZAŁ X. " -i. Warszawa, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MZ-ZP-D-073-9893-4/WS/08. WPh. 2008.

2008-03- 19 MTNISTER ZDROWIA -03-1 9 ZAŁ X.  -i. Warszawa, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MZ-ZP-D-073-9893-4/WS/08. WPh. 2008. r 0 " -i MTNISTER ZDROWIA Warszawa, 2008-03- 19 MZ-ZP-D-073-9893-4/WS/08 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Pan WPh. 2008 ZAŁ X -03-1 9 G Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich W odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA () PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 Pieczątka zakładu Liczba wszystkich osadzonych (łącznie w roku 2009) - CEL OPERACYJNY 1. ZMNIEJSZENIE

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r.

Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim. wojewódzkie programy zdrowotne. Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Profilaktyka i promocja zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim wojewódzkie programy zdrowotne Szczecin, 9 czerwca 2011 r. Promocja zdrowia, a profilaktyka? PROMOCJA ZDROWIA Nastawiona na zdrowie Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie Główny Urząd Statystyczny Ośrodek Statystyki Zdrowia Urzędu Statystycznego w Krakowie Stan zdrowia, warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce Warszawa, 02.06.2008 r. Populacja dzieci i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA

GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXVII/266/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 roku GMINNY PROGRAM ZDROWOTNY NA LATA 2009-2010 I. Wstęp i założenia ogólne programu Ochrona zdrowia zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2010 Załącznik do uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XLVIII/15/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów

Uchwała Nr LIV/53/2014. z dnia 28 lipca 2014 roku. Rady Gminy Bodzechów Uchwała Nr LIV/53/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku Rady Gminy Bodzechów w sprawie przyjęcia Gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2017 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/393/2005 z dnia 11 maja 2005 Wykaz wszystkich ofert na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert nr 6 na wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ POLICJĘ W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ POLICJĘ W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ POLICJĘ W ROKU 2009 Pieczątka zakładu Proszę podać ilość placówek, z których zostały zebrane dane NPZ - CEL OPERACYJNY 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WP-VI Kraków, 14 listopada 2013 r.

WP-VI Kraków, 14 listopada 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.28.2013 Kraków, 14 listopada 2013 r. Szanowny Pan Krzysztof Góralczyk Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Dajmy Szansę ul. Ujastek 3 30-969 Kraków

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy wyposażenia sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie.

Formularz cenowy wyposażenia sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. Załącznik nr 1B do SIWZ - Formularz cenowy wyposażenia dla sali gimnastycznej Formularz cenowy wyposażenia sali gimnastycznej w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. Art. nr Nazwa artykułu - przedmiar nazwa

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Wyposażenie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie

na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Wyposażenie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie . (nazwa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 A na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: Wyposażenie sali gimnastycznej przy istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie Sprzęt stały część A Nazwa

Bardziej szczegółowo