Czy proces uzdatniania powietrza świeżego może być bardziej efektywny?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy proces uzdatniania powietrza świeżego może być bardziej efektywny?"

Transkrypt

1 Czy proces uzdatniania powietrza świeżego może być bardziej efektywny? Centrale klimatyzacyjne uzdatniające powietrze świeże ( pierwotne ) lub mieszaninę powietrza recyrkulacyjnego i powietrza świeżego są nieodłącznym elementem systemu klimatyzacji. Zapewnienie dobrej jakości powietrza poprzez dostarczenie powietrza świeżego do pomieszczeń jest podstawowym i nieodzownym zadaniem systemu klimatyzacyjnego. Co zrobić by taki system był efektywny energetycznie? Jakimi parametrami winny się cechować nowoczesne centrale klimatyzacyjne? Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w poniższym artykule. Wstęp Różne nowopowstające dokumenty zawierają szereg wytycznych jak projektować izolacyjność budynku by zużycie energii cieplnej przez obiekt było jak najmniejsze. Zwiększenie izolacyjności, patrząc pod kątem tylko fizyki cieplnej budowli, rzeczywiście zmniejsza energochłonność cieplną budynku. Niestety jest drugie ale Wzrost izolacyjności i tym samym szczelności budynku generuje z drugiej strony zwiększone zapotrzebowanie na powietrze świeże, które należy do obiektu doprowadzić na cele wentylacyjne. I tutaj pojawia się problem. Im większe jest zapotrzebowanie na powietrze świeże tym większym zużyciem energii, tym razem na cele chłodzenia i wentylacji, będzie się cechował budynek. Zwiększona energochłonność na cele chłodnicze i wentylacji wynika bezpośrednio z samej ilości świeżego powietrza (większy wydatek centrali) oraz pośrednio ze zwiększonego zapotrzebowania na moc chłodniczą, grzewczą, itp. przez systemy powiązane. Rys. 0 Zmniejszenie strat ciepła budynku wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na powietrze świeże a to generuje zwiększone koszty eksploatacyjne. Konstrukcja central klimatyzacyjnych od wielu lat powiela ten sam model schematyczny. Centrala zawiera element odzysku ciepła - rekuperator, którego zadaniem jest odzysk ciepła/chłodu z powietrza usuwanego. Tutaj prym wiodą rekuperatory głównie obrotowy i płytowo-krzyżowy. Dalsze elementy stanowią: chłodnica, której zadaniem jest schłodzenie i/lub osuszenie powietrza,

2 nagrzewnica (pierwotna i wtórna), wentylatory nawiewny i wyciągowy komora mieszania sekcja nawilżania sekcja filtracji Idea i zasada działania polega na złożeniu elementów w jedną logiczną całość pozwalająca na doprowadzenie parametrów powietrza zmieszanego czy też tylko świeżego do żądanych parametrów powietrza na wyjściu z centrali. Projektanci często dążą do uzyskania jak najwyższej sprawności wszystkich elementów co jest słuszne ale takie działanie podlega licznym ograniczeniom. Pierwszym z nich to przyjęty i utrwalony typowy schemat działania centrali. Jeżeli nie zostanie przemyślana idea całej centrali, jej zadania przy jednoczesnej weryfikacji najczęściej występujących warunków klimatycznych oraz analiza możliwości uzyskania jak najniższych kosztów eksploatacji wówczas rozwiązania te które były stosowane od wielu lat w dalszym ciągu nie zmienią się zaś dalsza redukcja kosztów eksploatacyjnych nie będzie możliwa. Poniżej autor chciałby przedstawić rozwiązanie jednego z producentów, które zmienia stereotypy dotyczące central klimatyzacyjnych, jest to świeże spojrzenie producenta na pewne zagadnienia, które zostały całkowicie przemyślane i są odpowiedzią na zapotrzebowanie obecnego klienta. Cel jaki przyświeca autorowi polega na przedstawianiu rozwiązań innowacyjnych, ciekawych i efektywnych energetycznie. Nie jest intencją autora propagowanie pochodzących od najbardziej rozreklamowanych producentów rozwiązań (często reprezentujących słaby poziom rozwiązań technicznych) tylko takich, które mogą pochodzących od tych mnie znanych wytwórców, ale reprezentujących śmiałe i przemyślane konstrukcje. Poniżej autor przedstawi w kilku faktach analizę najczęściej stosowanych rozwiązań i kolejno propozycję spojrzenia na konstrukcję nowoczesnej centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej pracującą ze 100% udziałem powietrza świeżego. Czy deklaracja parametrów centrali dla obliczeniowych warunków pracy może stanowić odzwierciedlenie kosztów eksploatacji? W większości rozwiązań systemów klimatyzacyjnych przygotowywane są przez projektanta dobory urządzeń i obliczenia dla praktycznie dwóch całkiem skrajnych i odmiennych parametrów powietrza zewnętrznego. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego są przyjmowane m.in. w oparciu o określoną strefę klimatyczną i inne uwarunkowanie, niemniej jednak strony zaangażowane w projekt zgodzą się z pewnym uproszczeniem, że: dla okresu zimowego temp. obliczeniowe powietrza zewnętrznego oscylują wokół -20 o C / 100% wilgotności względnej dla okresu letniego parametry powietrza zewnętrznego oscylują wokół temperatury 30 o C / 45% w. w. Często jest tak, że analiza projektu i danych centrali klimatyzacyjnych ogranicza się tylko do tych dwóch punktów pracy. Nie ma jednak nic bardziej mylnego, tylko analiza uwzględniająca pracę urządzenia w ciągu całego sezonu pozwoli na prognozowanie i kształtowanie się kosztów eksploatacji urządzeń wciągu roku.

3 Dla wybranej stacji meteorologicznej - Kraków Balice dane meteorologiczne w postaci temperatury powietrza zewnętrznego zostały zebrane i przedstawione w formie wykresu częstości występowania powietrza zewnętrznego o danej temperaturze (rys. 1). Taki sam wykres można opracować dla dowolnych innych stacji metrologicznych dla konkretnego roku referencyjnego: ( ow/typowe_lata_meteorologiczne/strony/start.aspx). Rys. 1 Wykres częstości występowania temperatur powietrza zewnętrznego dla danego roku referencyjnego dla stacji meteo Kraków Balice. Można zauważyć, że odniesienie się tylko do dwóch skrajnych parametrów obliczeniowych nie ma nic wspólnego z zachowaniem się systemu klimatyzacyjnego w ciągu roku. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego to zaledwie ok. 1% czasu pracy systemu klimatyzacji bądź grzewczego. Jakiekolwiek urządzenie klimatyzacyjne o najwyższej efektywności osiąganej dla tych skrajnych punktów obliczeniowych może się zachowywać odmiennie podczas okresu występowania najczęstszych warunków klimatycznych. Ten fakt został już zauważony np. przez producentów agregatów chłodniczych z tego powodu został wprowadzony w 2008 roku wskaźnik ESEER do programu certyfikacji agregatów chłodniczych EUROVENT. Jeden z wiodących producentów agregatów chłodniczych (wprowadził gotowe rozwiązania agregatów chłodniczych o wysokich wskaźnikach efektywności energetycznych ESEER odpowiednio wcześniej bo już w 2000 roku przed zauważeniem zagadnienia przez zainteresowane strony. Idea i rozwiązanie nowoczesnej centrali klimatyzacyjnej, które autor pragnie przedstawić pochodzi od tego producenta. Można zauważyć, że agregaty (rys. 2) o wysokich wskaźnikach EER (współczynnik efektywności energetycznej dla pełnego obciążenia cieplnego) nie muszą osiągać wysokich wskaźników ESEER (współczynnik efektywności energetycznej dla warunków częściowego obciążenia cieplnego).

4 Rys. 2 Agregaty chłodnicze o wysokiej efektywności dla warunków pełnego obciążenia cieplnego nie zawsze uzyskują wysokie wskaźniki efektywności energetyczne dla warunków częściowego obciążenia cieplnego Podobnie centrale zaprojektowane tak by osiągały jak najwyższe sprawności dla tych dwóch skrajnych punktów obliczeniowych nie muszą się cechować zmniejszonym zużyciem energii podczas całego sezonu. Analiza czy dane rozwiązanie jest efektywne energetycznie musi być poprzedzona jego szczegółową weryfikacją dla warunków najczęściej występujących. Na podstawie rysunku 1 można wywnioskować, że deklaracja producenta co do parametrów poszczególnych elementów centrali dotyczy warunków, które występują przez bardzo krótki okres czasu i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistymi warunkami pracy centrali. Źródło chłodu/grzania sprawność, koszty transportu mediów, itp. Do zasadniczych wad typowych central klimatyzacyjnych jest fakt umieszczenia źródła chłodu i ciepła poza obrysem centrali. Wymagana jest zatem konieczność transportu z miejsca produkcji ciepła i chłodu do miejsca w którym jest na nie zapotrzebowanie (konieczność zastosowania instalacji hydraulicznych, wysokie koszty pompowania) co powoduje zmniejszenie ich efektywności. Najlepszym rozwiązaniem jest produkcja chłodu w miejscu gdzie jest na nie zapotrzebowanie. Dodatkowo warunki zewnętrzne nie są najbardziej korzystne dla wysokich osiągów układów chłodniczych i grzewczych a także występuje dodatkowe zapotrzebowanie miejsca na agregaty chłodnicze, kotły grzewcze, rurociągi, itp. Również należy zauważyć, że w procesie osuszania powietrza świeżego w pierwszej kolejności pracuje chłodnica, która jest zasilana z agregatu chłodniczego a agregat chłodniczy najczęściej ciepło skraplania wyrzuca do atmosfery. W tym samym czasie ciepło konieczne do podgrzania powietrza na nagrzewnicy jest pobierane z kotłowni. Jest to swego rodzaju paradoks bo z jednej strony przy procesie osuszania powietrza wyrzuca się ciepło które z drugiej strony jest wymagane w tym samym procesie a jest ono pobierane z dodatkowymi kosztami (praca kotła, koszty pompowania, itp.).

5 Wymiennik odzysku ciepła - rekuperator Analizując dane techniczne rekuperatorów (najczęściej obrotowych bądź płytowo-krzyżowych) można zauważyć, że deklaracja producentów co do maksymalnej sprawności wymienników rekuperatorów dotyczy warunku maksymalnie skrajnie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego oraz dużej różnicy temperatury pomiędzy dwoma strumieniami powietrza wymieniającego ciepło. W takich warunkach sprawności są bardzo wysokie bo: producenci nie wspominają o konieczności odszronienia rekuperatora po stronie powietrza ciepłego dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu usuwanym na wskutek kontaktu z zimnym powietrzem zewnętrznym czemu towarzyszy przekazywanie dodatkowego ciepła w sposób utajony producenci skupiają się tylko na efekcie w postaci np. sprawności temperaturowej wymiennika bez uwzględnienia kosztów i nakładów jakie są konieczne na ich pozyskanie (zwiększone opory i zapotrzebowanie mocy przez silniki wentylatorów) W praktyce weryfikując pracę wymienników odzysku ciepła (obrotowych i płytowo-krzyżowych) w okresie najczęściej występujących warunków powietrza zewnętrznego można zauważyć, że sprawność wymienników obrotowych (i płytowo-krzyżowych) maleje (zmniejszenie ilości ciepła przekazywanego w sposób utajony, zmniejszona różnica temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza, itp.). Co więcej i najbardziej istotne wysokie sprawności wymienników odzysku ciepła są uzyskiwane na wskutek zwiększonej prędkości powietrza w centrali. Towarzyszą temu zwiększone opory powietrza co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na moc elektryczną pobieraną przez silnik wentylatora (im wyższy spręż tym większy pobór mocy przez silnik wentylatora). Zwiększone zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez silnik wentylatora (wynikające pośrednio z faktu dążenia do zwiększenia sprawności odzysku ciepła) niweluje efekty z pozyskania wyższej sprawności wymiennika. Jednak co najważniejsze przy deklaracji najwyższych sprawności nie są najczęściej uwzględniane konieczne cykle odszronienia rekuperatora co ma również wpływ na energochłonność odzysku ciepła. Wentylatory nawiewny i wyciągowy Jak w przypadku sprężarkowych agregatów chłodniczych zasadniczym i najbardziej energochłonnym elementem jest sprężarka, tak w przypadku centrali klimatyzacyjnej takim elementem jest wentylator nawiewny i wyciągowy. Można zauważyć np. korzystając z wykresu z rysunku 1, że w pewnych okresach będzie pracowało źródło chłodu zaś w pewnych okresach źródło ciepła ale to wentylatory (nawiewny i wyciągowy) będą pracować stale dostarczając świeże powietrze wentylacyjne. Nawet niewielki pobór mocy przez wentylator pomnożony przez dużą liczbę godzin pracy generuje zwiększone zużycie energii elektrycznej. Od pewnego czasu na naszym rynku funkcjonuje pojęcie wskaźnika SFP (ang. Specific Fan Power) wentylatora, którego definicja jest stosunkiem poboru mocy elektrycznej przez wentylator nawiewny lub wyciągowy (wyrażonej w kw) przez przepływ powietrza (w m 3 /s). Wartości maksymalne wskaźników SFP jakie są dopuszczalne są usankcjonowane prawnie. Konstrukcje tradycyjnych central klimatyzacyjnych generują bardzo duże opory wewnętrzne centrali. Dla przykładu wymiennik obrotowy generuje spadki ciśnienia rzędu Pa, do tego dochodzą spadki ciśnienia na filtrze klasy F7 ok Pa, itp. Zastosowanie elementów wewnętrznych central o tak dużych oporach powoduje konieczność zastosowania silników zwiększonej mocy co generuje w aspekcie liczby godzin pracy zwiększone

6 zużycie energii elektrycznej przez wentylatory nawiewny i wyciągowy. Pomijam kwestię faktu, że większość obecnie produkowanych i sprzedawanych central klimatyzacyjnych nawet tych pochodzących od uznawanych jako najbardziej renomowanych producentów central klimatyzacyjnych pracuje z tego powodu (dopuszczalne wartości SFP) na granicy dopuszczenia lub nie spełniając wymogów prawa! Częściowym rozwiązaniem jest zaprojektowanie central ze zmniejszonym przepływem powietrza co redukuje opory po stronie powietrza ale z drugiej strony zmniejsza sprawność np. wymiennika obrotowego. Można zauważyć że deklaracje przez producentów dotyczące sprawności wymienników obrotowych z tego powodu obniżyły się. Jeżeli system ma być efektywny energetycznie to opory wewnętrzne centrali powinny być możliwie najniższe. Innym często dużym błędem jest zastosowanie jednej dużej zbiorczej centrali, która uzdatnia powietrze a następnie tłoczy uzdatnione powietrze do klimatyzowanych pomieszczeń. Często część z nich jest zlokalizowana w dalszej odległości od centrali co powoduje konieczność zastosowania silników wentylatorów o dużym sprężu. To z kolei generuje zwiększone zapotrzebowanie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów. Rozwiązaniem tego problemu i tym samym pozwalającym na polepszenie wartości wskaźnika SFP jest zastosowanie kilku central obsługujących określone strefy. Centrale uzdatniają powietrze tylko w obrębie swojej strefy i nie ma konieczności transportu powietrza do pomieszczeń zlokalizowanych w dalszej odległości. Wymogi stawiane nowoczesnym i efektywnym energetycznie rozwiązaniom central klimatyzacyjnych Wymóg doprowadzenia i uzdatnienia powietrza świeżego jest nieodłącznym procesem uzdatniania powietrza przez system klimatyzacyjny. Nowoczesne, dobrze zaizolowane budynki wymagają doprowadzenia coraz większych ilości powietrza świeżego. Z drugiej strony powstają dokumenty które narzucają by odbywało się to w sposób jak najbardziej energooszczędny. Jednocześnie dostępne na rynku tradycyjne rozwiązania central klimatyzacyjnych cechuje: konieczność powiązania ze sobą kilku różnych urządzeń (agregat, kocioł, centrala) często dostarczanych oddzielnie, każdy według różnych kryteriów często przez różnych wykonawców. Wynikowa efektywność takiego rozwiązania będzie nieprzewidywalna, dodatkowo wszystkie elementy trzeba ze sobą powiązać pod kątem sterowania co jest bardzo dużym wyzwaniem duże zapotrzebowanie miejsca na rurociągi, agregaty i kotły dużej wydajności wysokie koszty pompowania nośników chłodu i ciepła (straty ciepła w rurociągach, koszty pracy układów pompowych, itp.) zmniejszone sprawności rekuperatorów obrotowych i płytowo-krzyżowych dla okresów najczęściej występujących temperatur powietrza zewnętrznego wysoki pobór mocy i energii elektrycznej przez silniki wentylatorów z powodu zwiększonych oporów wewnętrznych centrali zmniejszony w stosunku do oczekiwania efekt wynikający z odzyskanego ciepła z uwagi iż jest on niwelowany przez zwiększone zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów Uwzględniając wszystkie te cechy jeden z analizowanych producentów stworzył nowe rozwiązanie, które eliminuje wszystkie negatywne cechy tradycyjnych central klimatyzacyjnych. Podobna idea jest powoli stosowana też przez innych producentów.

7 Nowoczesna konstrukcja centrali klimatyzacyjnej Konstrukcja analizowanej centrali klimatyzacyjnej została schematycznie przedstawiona na rysunku 3. Rys. 3 Schemat ogólny nowoczesnej centrali klimatyzacyjnej pracującej na powietrzu świeżym. RA (Room Air) - Powietrze wewnętrzne, OA (Outside Air) - powietrze zewnętrzne, SA (Supply Air) - powietrze nawiewane, EA (Exhaust Air) - powietrze usuwane. W pierwszej kolejności filtry wstępne, filtr elektroniczny (elektrostatyczny po stronie powietrza nawiewanego o klasie filtracji H10), glikolowy system odzysku ciepła, następnie system termodynamicznego odzysku ciepła (pompa ciepła powietrze-powietrze), kolejno nagrzewnica wtórna gorącego gazu (po stronie powietrza nawiewanego), wentylatory nawiewny i wyciągowy Cechy charakteryzujące nowoczesne rozwiązanie centrali to: brak konieczności zastosowania instalacji hydraulicznej (rurociągów, izolacji cieplnych, zbiorników buforowych, automatyki) pomiędzy źródłem chłodu i ciepła a centralą klimatyzacyjną a tym samym brak kosztów rozbudowanej instalacji hydraulicznej oraz kosztów pompowania (produkcja chłodu i ciepła występuje w miejscu w którym jest na nie zapotrzebowanie). Centrala klimatyzacyjna pracująca na potrzeby doprowadzenia powietrza świeżego jest samowystarczalna posiada własne źródło chłodu ciepła jakim jest termodynamiczny odzysk ciepła (pompa ciepła) wspomagana w pewnych okresach przez pracę glikolowego wymiennika odzysku ciepła.

8 Rys. 4 Prawie cały system (automatyka, orurowanie, zbiorniki buforowe, część agregatów chłodniczych, część kotłów grzewczych) został umieszczony w jednym kompaktowym urządzeniu. Nowoczesne rozwiązanie producenta ZEPHIR 3 posiada długość dwa razy krótsza od tradycyjnego rozwiązania samej centrali klimatyzacyjnej. Oprócz oczywistych korzyści z redukcji zapotrzebowania na miejsce należy również uwzględnić niższy koszty i krótszy czas związane z uruchomieniem systemu doprowadzenie wody ziębniczej i grzewczej jest tylko do urządzeń wtórnego systemu uzdatniania powietrza, nie ma doprowadzenia chłodu i ciepła do centrali przygotowującej powietrze pierwotne proces schładzania i podgrzewania powietrza odbywa się przy efektywnościach energetycznych jakie nie są możliwe do uzyskania przez tradycyjne rozwiązania central klimatyzacyjnych. Chciałbym się tutaj odwołać do wszelkich publikacji poszukujących idealnego dolnego źródła ciepła dla pracy pomp ciepła. Od lat poszukiwania dotyczą darmowego łatwego do pozyskania oraz o wysokiej temperaturze źródła ciepła do zasilania pomp ciepła. Rozpatrywane są ścieki (temp. ok. 10 o C), grunt (temp. od 5 do 10 o C zależnie od głębokości odwiertu, powietrze zewnętrzne (podlega dużym wahaniom wciągu roku dla przykładu dla okresu grzewczego uśredniona temperatura wynosić będzie ok. 0-5 o C choć w zasadzie winno posługiwać się średnią ważoną), itp. Jednak należy zwrócić uwagę, że powietrze usuwane z pomieszczeń jest łatwym do pozyskania źródłem ciepła, posiada temperaturę ok. 20 o C, jest darmowe (bo najczęściej jest wyrzucane do atmosfery). Termodynamiczny odzysk ciepła stanowiący standardowe wyposażenie centrali ZEPHIR 3 jest oparty na zasadzie działania pompy ciepła. Dla przykładu rozpatrując: a. okres letni - w standardowej centrali gdy źródłem chłodu jest monoblokowy agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem projektowa temperatura powietrza chłodzącego skraplacz wynosi ok. 32 o C; dla porównania w układzie termodynamicznego odzysku ciepła powietrze chłodzące skraplacz to powietrze usuwane z pomieszczenia o temperaturze 24 o C. Temperatura powietrza na parowaczu jest również wysoka bo jeżeli mamy do czynienia z agregatem wody ziębniczej to temperatura wody wynosi 7/12 o C podczas gdy w przypadku centrali ZEPHIR 3 temperatura powietrza na parowaczu w okresie letnim będzie wynosić np. 32 o C. Takim warunkom pracy towarzyszy wzrost temperatury odparowania i skraplania w termodynamicznym obiegu odzysku ciepła rezultatem są bardzo wysokie efektywności energetyczne układów chłodniczych w trybie chłodzenia.

9 Rys. 6 Przy tradycyjnych rozwiązaniach central klimatyzacyjnych skraplacz źródła chłodu jest omywany powietrzem o wysokiej temperaturze. Powoduje to spadek efektywności energetycznej układu chłodniczego centrali. Podobnie stosując jako źródło ciepła pompę ciepła typu powietrze-woda dla tradycyjnego rozwiązania centrali klimatyzacyjnej dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne o niskiej temperaturze (omywa ono parowacz pompy ciepła). Towarzyszy temu spadek efektywności energetycznej źródła grzania dla okresu zimowego dla tradycyjnej centrali klimatyzacyjnej. a. okres zimowy - zakładając na zasadzie analogii, że źródłem ciepła dla tradycyjnej centrali klimatyzacyjnej jest powietrzna pompa ciepła (powietrze-woda) to uśredniona temperatura powietrza na parowaczu tradycyjnej pompy powietrze-woda wynosić będzie ok. 0 do 5 o C. Przy analizowanej centrali ZEPHIR 3 temperatura powietrza na parowaczu układu termodynamicznego odzysku ciepła będzie wynosić 20 o C. Towarzyszy temu wysoka temperatura odparowania, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną w trybie grzania COP. Podobnie przy rozwiązaniu termodynamicznego odzysku ciepła temperatura powietrza na skraplaczu będzie niska bo jest nią powietrze zewnętrzne, które w okresie zimowym posiada niską temperaturę. Rezultatem będą, podobnie jak dla okresu letniego, bardzo wysokie efektywności energetyczne COP układu termodynamicznego odzysku ciepła w centrali ZEPHIR 3. Na rysunku 7 przedstawiono efektywności energetyczne dla trybu chłodzenia i grzania dla centrali ZEPHIR 3 wielk. 5. Uzyskiwane efektywności energetyczna są dwu- lub trzykrotnie wyższe od dostępnych na rynku rozwiązań źródeł chłodu i ciepła. Rys. 7 Uzyskiwane efektywności energetyczne termodynamicznego odzysku ciepła w centrali klimatyzacyjnej ZEPHIR 3 przewyższają dwukrotnie efektywności energetyczne układów chłodniczych i grzewczych uzyskiwane przez tradycyjne rozwiązania central klimatyzacyjnych.

10 Przykład dla wielkości 5 typoszeregu przy założeniu, że centrala pracuje na potrzeby obróbki powietrza pierwotnego a dalsza obróbka powietrza jest realizowana przez wtórne urządzenia uzdatniania powietrza. pomimo umieszczenia całej instalacji w jednym kompaktowym urządzeniu (rys. 4) rozwiązanie nowoczesne cechuje się o połowę krótszą długością w doniesieniu do tradycyjnych rozwiązań central klimatyzacyjnych urządzenie zostało zaprojektowane tak by lokalnie doprowadzać powietrze (rys. 5). W przeciwieństwie do systemów z centralnym doprowadzeniem powietrza świeżego redukuje się koszty związane z transportem uzdatnionego powietrza świeżego do pomieszczeń klimatyzowanych. Wymaga to jedynie pewnej inwencji projektanta ale też spojrzenia na poruszone przez autora kwestie. Zastosowanie jednej dużej centrali generuje duże koszty związane z transportem powietrza (wysoki spręż = wysoki pobór mocy przez silnik wentylatora). Jedna lokalna centrala wymaga znacznie mniejszego sprężu co przekłada się na niższe koszty pompowania powietrza. Rys. 5 Zastosowanie lokalnych urządzeń do uzdatniania powietrza pierwotnego redukuje do minimum koszty transportu powietrza świeżego do klimatyzowanych pomieszczeń elektroniczne filtry (działające na zasadzie filtra elektrostatycznego) stanowiące standardowe wyposażenie centrali i pozwalające na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia filtracji (klasa H10) przy jednocześnie bardzo małych oporach powietrza. Filtr pozwala na oczyszczenie powietrza z dymu, pyłków PM10, PM2,5, PM1 a także pyłków kwiatowych, wirusów i bakterii przy czym spadki ciśnienia po stronie powietrza wynoszą zaledwie 30 Pa. Dla porównania spadki ciśnienia na filtrze klasy F7 wynoszą ok. 200 Pa. bardzo wysoka efektywność energetyczna sezonowa czyli w tych okresach, które występują najczęściej centrala pracuje z najwyższymi efektywnościami energetycznymi wentylatory zasilane z prądu stałego pozwalające na pracę ze stałą lub zmienną wydajnością zależnie od stężenia CO2 w klimatyzowanym pomieszczeniu lub jakości powietrza VOC funkcja free-cooling polegająca na dezaktywacji układu chłodniczego w okresie występowania

11 niskich temperatur powietrza zewnętrznego i wymogu chłodzenia powietrza nagrzewnica wtórna gorącego gazu, która w procesie osuszania powietrza ciepło skraplania w sposób bezpośredni (bez strat związanych z pompowaniem) przekazuje do osuszonego powietrza celem zachowania stałej temperatury nawiewu kontrola temperatury i wilgotności Porównanie do tradycyjnej centrali klimatyzacyjnej z wymiennikiem obrotowym Korzyści eksploatacyjne wynikające z zastosowania najnowszej centrali wynikają z obniżonego poboru mocy elektrycznej przez wentylatory nawiewny i wywiewny oraz zwiększonej efektywności energetycznej związanych z pracą układów chłodzenia, grzania i filtracji. Jak wynika z zestawień porównawczych przygotowanych dla polskich warunków klimatycznych rozwiązanie nowoczesnej przedstawionej w artykule konstrukcji centrali pozwala na oszczędności eksploatacyjne rzędu 30% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań centrali klimatyzacyjnej zasilanej z monoblokowego agregatu chłodniczego oraz kotła grzewczego. Oczywiście porównanie powinno obejmować również koszty inwestycyjne związane z zakupem centrali. Mówiąc o nowoczesnej konstrukcji centrali producent posługuje się pojęciem nie centrali a kompletnej instalacji powietrza pierwotnego, co jest zgodne z rzeczywistością. Analizując koszt zakupu samych central to nowoczesna konstrukcja centrali cechuje się kosztem inwestycyjnym przewyższającym tradycyjną centralę 2 do 3 razy większym. Przy czym dokonując porównania należy zwrócić uwagę że koszt centrali nowoczesnej obejmuje wbudowany układ chłodniczy, grzewczy, itp. Po uwzględnieniu układów chłodzenia, grzania, rurociągów wraz z izolacją, pomp wody ziębniczej i grzewczej, automatyki, itp. w tradycyjnej centrali koszt zakupu przekroczy różnicę wynikającą z zestawienia porównawczego kosztów samych central. Wnioski: Przedstawione w artykule informacje niewątpliwie wskazują, że nowe podejście do projektowania urządzeń przynosi wymierne oszczędności energetyczne. Przytoczona w artykule konstrukcja centrali jest jednym z elementów całego systemu klimatyzacyjnego oferowanego przez producenta. Uzupełnienie systemu klimatyzacyjnego stanowią agregaty chłodnicze i pompy ciepła o bardzo wysokich wskaźnikach efektywności energetycznej przy obciążeniu częściowym ESEER i/lub EER. Intencją autora jest zwrócenie uwagi, że tradycyjne rozwiązania central klimatyzacyjnych są obarczone pewnymi wadami, które w istotny sposób ograniczają możliwość uzyskania wysokich efektywności energetycznych związanych z pracą systemów klimatyzacyjnych (zasadniczą jest już chyba sam dobór oddzielnie wszystkich elementów: centrali, źródła chłodu, kotła grzewczego i powiązanie ich w jedną żywą instalację). Jak przedstawiono w artykule dostępne są już rozwiązania typu all-in-one, które poprzez nowe spojrzenie producenta na pracę central klimatyzacyjnych, pozwolą na wymierne oszczędności energetyczne. Autor ma nadzieję, że poruszone zagadnienia wpłyną na bardziej dogłębną analizę pracy central klimatyzacyjnych przez projektantów. Literatura [1] Biuletyny techniczne firmy CLIVET dotyczące centrali CPAN-XHE3. [2] B. Adamski: Początek końca rekuperatorów obrotowych i pasywnych? Chłodnictwo i Klimatyzacja 11/2014 [3] B. Adamski: Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne. Cz. 1 Agregaty wody ziębniczej

12 jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym Wydawnictwo MEDIUM 2014 Bartłomiej Adamski Artykuł został opublikowany w "Materiałach Seminaryjnych" Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2015 KONTAKT Kliweko WWW: Tel: Fax: Adres: Zawiła Kraków

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy

10/11. Aregat y wody lodowe j i pompy 10/11 Agregaty wody lodowej i pompy ciepła Aregat y wody lodowe j i pompy ciepła ze sprężarką spiralną Agregat y śrubowe: Chłodzone powie trzem i Chłodzone wodą Agregat y odśrodkowe chłodzone wodą Agregat

Bardziej szczegółowo

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła.

Każdy z nich wymaga odpowiedniego układu, w którym zachodzą procesy jego przygotowania, transportu oraz odprowadzenia ciepła. Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do naturalnego tzw. swobodnego ochładzania

Bardziej szczegółowo

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych

Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych Opłacalność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych W oparciu o stworzony w formacie MS Excel kod obliczeniowy przeprowadzono analizę opłacalności stosowania wymienników krzyżowych, regeneratorów obrotowych,

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści

Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska. Spis treści Wymagania projektowe dla instalacji wentylacji, ogrzewania oraz klimatyzacji sal teatralnych Teatru Groteska Spis treści 1. Założenia ogólne.... 2 1.1 Parametry powietrz zewnętrznego dla okresu zimowego

Bardziej szczegółowo

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej Copyright Pro-Vent Składniki EP standardowe wartości EP [kwh/m 2 ] 65 60 Σ»65kWh/m 2 30 1,1 1,1 1,1 3 0 c.o. przegrody c.o. wentylacja η=50%

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem

10. Przemiany powietrza zachodzące w urządzeniach centralnych ze sterowaniem ZAGADNIENIA obowiązujące do egzaminu z przedmiotu KLIMATYZACJA II dla studentów po VIII semestrze Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej 1. Klimatyzacja, podział, definicje itp. 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split

Druga grupa obejmuje czynniki wpływające na jakość powietrza. Zakwalifikować tutaj. Pompy ciepła w systemach klimatyzacyjnych typu split Jeżeli przyjrzymy się rozwojowi cywilizacji na przestrzeni lat, to możemy zauważyć, że do końca XIX wieku działania mające na celu poprawę warunków w pomieszczeniach, skierowane były wyłącznie na ich ogrzewanie.

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Carlsberg Polska Adam Pawełas menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE DOMU POWIETRZEM NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH Naszym przodkom nawet nie śniło się, że wykorzystując darmowe ciepło powietrza będzie kiedyś można ogrzać budynek i

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( )

OPIS PATENTOWY F24J 3/08 ( ) F24J 3/06 ( ) F24D 11/02 ( ) PL 222484 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222484 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406309 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM

POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM EFEKTYWNE OGRZEWANIE POMPAMI CIEPŁA POMPA CIEPŁA W DOMU JEDNORODZINNYM I BUDYNKU KOMERCYJNYM Pompy ciepła to jedne z najbardziej efektywnych systemów ogrzewania budynków przy jednoczesnym ogrzewaniu wody

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni?

Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni? WSPÓŁCZYNNIK CHŁODZENIA EER 33 (30 C/40%RH dla powietrza zewnętrznego) Czy wiesz, że 1% energii na świecie zużywany jest na chłodzenie serwerowni? Firma Ekonair posiada rozwiązania w postaci klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA RHP Standard RHP Pro Wydajność: 50 25000 m /h WENTYLACJA GRZANIE CHŁODZENIE Pompy ciepła w centralach wentylacyjnych przegląd rozwiązań dostępnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Wentylacja w budynkach pasywnych

Wentylacja w budynkach pasywnych Wentylacja w budynkach pasywnych Budynek pasywny jest budynkiem, wewnątrz którego komfort cieplny może być osiągnięty bez udziału systemów grzewczych lub klimatyzacyjnych dom ogrzewa i chłodzi się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA

Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA Innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną POMPĄ CIEPŁA KOMFOVENT DOMEKT RHP KOMFOVENT VERSO RHP Wydajność: 000-5 000 m /h WENTYLACJA GRZANIE CHŁODZENIE Pompy ciepła w centralach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

EL-TEAM. Zielone innowacje - domy bez kominów

EL-TEAM. Zielone innowacje - domy bez kominów Zielone innowacje - domy bez kominów Działanie pasywnego domu opiera się na wzajemnych relacjach strat i zysków ciepła. Pozyskiwanie ciepła powinno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do minimum.

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania 34 o C 34 o C 27 o C 34 o C 0

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58 Polacy, tak jak reszta świata, zaczynają budować domy oraz budynki użyteczności z coraz większą świadomością kosztów eksploatacyjnych. Cały świat chętnie korzysta z bardziej ekonomicznych rozwiązań. Także

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

CF-GAS, CF-GAS/P. 24 171 kw CF-GAS, CF-GAS/P 600-700 POBÓR POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ POWIETRZE RECYRKULACYJNE. POWIETRZE NAWIEWANE (ciepłe lub zimne)

CF-GAS, CF-GAS/P. 24 171 kw CF-GAS, CF-GAS/P 600-700 POBÓR POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ POWIETRZE RECYRKULACYJNE. POWIETRZE NAWIEWANE (ciepłe lub zimne) , /P ROOFTOP Z GAZOWYMI MODUŁAMI GRZEWCZYMI I POMPĄ CIEPŁA. 9.000 m /h 4 7 89, /P Rooftop CF GAS i /P jest optymalnym rozwiązaniem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla: obiektów handlowych budynków

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 3. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania HVAC w jednym urządzeniu

Kompleksowe rozwiązania HVAC w jednym urządzeniu RHP RHP innowacyjne i skuteczne rozwiązanie do regulowania klimatu w pomieszczeniach Kompleksowe rozwiązania HV w jednym urządzeniu Pełna regulacja klimatu w pomieszczeniach: Komfortowe ogrzewanie entrale

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku

Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Ze względu na dużą ilość danych konieczne jest ich wcześniejsze przygotowanie. Dalsza część pracy odbywać się będzie zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Politechnika Warszawska Filia w Płocku Instytut Inżynierii Mechanicznej dr inż. Mariusz Szreder Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Według badania rynku przeprowadzonego przez PORT

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO mgr inż. Roman SZCZEPAŃSKI KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Politechnika Gdańska 1. ANALIZA TEORETYCZNA WPŁYWU ODZY- SKU CIEPŁA NA PRACĘ URZĄDZENIA CHŁOD-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja agregatów wykorzystujących wielosprężarkowe układy chłodnicze Spinchiller budowa i cechy charakterystyczne

Konstrukcja agregatów wykorzystujących wielosprężarkowe układy chłodnicze Spinchiller budowa i cechy charakterystyczne Konstrukcja agregatów wykorzystujących wielosprężarkowe układy chłodnicze Spinchiller budowa i cechy charakterystyczne Urządzenia serii SPINCHILLER to zaprojektowane zgodnie z nową koncepcją urządzenia

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 28/10/2013 Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 1 Typoszereg pomp ciepła PANASONIC: Seria pomp ciepła HT (High Temperature) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Oszczędność energii - dla środowiska i portfela.

Oszczędność energii - dla środowiska i portfela. Dlaczego rooftop? Oszczędność energii - dla środowiska i portfela. Dzięki wysokiej wydajności, energooszczędnej pracy i kompaktowej budowie, rooftopy są najlepszym ekonomicznie wyborem dla systemów klimatyzacji

Bardziej szczegółowo