Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Sieci i Aplikacje TCP/IP. Ćwiczenie nr 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Sieci i Aplikacje TCP/IP. Ćwiczenie nr 7"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Sieci i Aplikacje TCP/IP Ćwiczenie nr 7 Temat: Konfiguracja i badanie wirtualnych sieci prywatnych w oparciu o program OpenVPN. Opracował: dr inż. A. Holiczer Białystok,

2 I. Cel ćwiczenia W obecnych czasach coraz większy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo sieci komputerowych. Coraz bardziej rozwijający się Internet wszechrzeczy nakłada konieczność autoryzacji dostępu do zasobów oraz urządzeń przyłączonych do globalnej sieci. Początkowo problem ten dotyczył głównie przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze, gdzie występowała konieczność wymiany informacji pomiędzy oddziałami. Obecnie zagadnienie to zaczyna również gościć również wśród użytkowników prywatnych. Do standardowej wymiany informacji w postaci plików wystarczy (POP3, SMTP) lub protokół FTP i HTTP. Występują one również w odmianach szyfrowanych za w technologii SSL / TLS, co zapewnia poufność przesyłanych danych. Jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z rosnącą ilością usług i urządzeń sieciowych należało stworzyć standard, który umożliwi połączenie rozproszonych użytkowników w jednej sieci prywatnej, w taki sposób, aby mogli się ze sobą porozumiewać za pomocą protokołu TCP/IP. Oczywiście połączenie takie powinno być szyfrowane w sposób uniemożliwiający przechwycenie i odczytanie danych przez osoby nieuprawnione. Tak właśnie powstały wirtualne sieci prywatne VPN (Virtual Private Network). Początkowo najbardziej popularnym protokołem był PPTP (Point-To-Point Tunneling Protocol) jednak z uwagi na dużą liczbę błędów i potwierdzoną wrażliwość na podsłuchanie informacji przez osoby nieuprawnione jest on sukcesywnie wypierany przez protokół OpenVPN. OpenVPN jest protokołem typu open-source, korzystającym z bibliotek openssl i umożliwiającym wybór sposobu szyfrowania za pomocą kluczy statycznych, dynamicznych, a także uwierzytelniania na podstawie certyfikatu. Do stworzenia sieci wystarczą dwie stacje robocze oparte o system Linux lub Windows i zainstalowany pakiet OpenVPN. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z pakietem OpenVPN, nauka jego konfiguracji oraz generowania kluczy i certyfikatów. Dzięki poprawnie skonfigurowanej sieci możemy w wysoce bezpieczny sposób uzyskać dostęp do sieci domowej lub firmowej i administrować znajdujące się tam urządzenia. Wirtualne sieci prywatne mogą być obsługiwane przez system w dwojaki sposób. Chodzi tu głównie o aspekt rozgłaszania sieci wirtualnej do rzeczywistej lokalnej, w której znajdują się inne urządzenia. Można to zrobić poprzez mostkowanie (bridging) lub routing. Wiąże się to bezpośrednio z trybem pracy urządzenia sieciowego obsługiwanego przez program OpenVPN. W przypadku mostkowania urządzenie to pracuje w trybie TAP (2 warstwa OSI) i otrzymuje adres IP należący do sieci lokalnej. Rozwiązanie to jest przydatne w przypadku, gdy chcemy przekazywać ruch niezgodny z protokołem IP lub chcemy, aby klienci sieci wirtualnej i lokalnej posiadali tą samą domenę rozgłoszeniową. Bardziej popularnym i uniwersalnym rozwiązaniem jest praca w trybie TUN (3 warstwa OSI). Nie zapewnia ona co prawda wymienionych powyżej usług, ale wymaga o wiele mniejszej przepustowości kanału do przesyłania danych. Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą trybu TUN i TAP. Tryb TAP TUN Zalety zachowuje się jak rzeczywista karta sieciowa; znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na przepustowość (w tunelu są przesyłane może przenosić dowolne protokoły jedynie te ramki, które mają od- sieciowe (IPv4, IPv6, Netalk, IPX, itd.); pracuje na warstwie 2, przez co przenoszone są wszystkie ramki ethernetowe; biorcę po drugiej stronie); przesyła jedynie pakiety IP na 3 warstwie; może być używane w trybie mostkowania. 2

3 Wady wymaga większej przepustowości tunelu VPN; dodaje nagłówki do każdej ramki ethernetowej występującej w sieci; nie jest skalowalny w prosty sposób; nie może być używany przez urządzenia oparte na Androidzie i iosie. dane rozgłoszeniowe nie są w naturalny sposób przesyłane, może przesyłać protokół jedynie w wersji IPv4 (OpenVPN 2.3 implementuje również IPv6); nie może być używany do mostkowania. W ćwiczeniu będziemy używać jedynie trybu TUN, gdyż jest on optymalny do większości standardowych zastosowań i usług sieciowych (łącznie z NetBIOSem). II. Program ćwiczeń 1. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zainstalować program OpenVPN na dwóch stacjach roboczych. W przypadku, gdy program został już wcześniej zainstalowany należy usunąć zawartość katalogu C:\Program Files\OpenVPN\config. Należy również sprawdzić, czy w systemie występuje wirtualna karta obsługująca VPN o nazwie TAP-Windows Adapter. 2. Kolejnym krokiem jest wygenerowanie kluczy kryptograficznych oraz certyfikatów za pomocą zestawu EasyRSA (C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa). W tym celu należy uruchomić linię poleceń cmd w trybie administracyjnym oraz stworzyć plik vars.bat według poniższego wzoru: set HOME=%ProgramW6432%\OpenVPN\easy-rsa set KEY_CONFIG="%ProgramW6432%\OpenVPN\easy-rsa\openssl cnf" set KEY_DIR=keys set KEY_SIZE=2048 set KEY_COUNTRY=PL set KEY_PROVINCE=podlaskie set KEY_CITY=Bialystok set KEY_ORG=PB set KEY_ =none set KEY_CN=SiST2 set KEY_NAME=SiST2 set KEY_OU=LAB set PKCS11_MODULE_PATH=changeme set PKCS11_PIN= Następnie należy wykonać polecenie clean-all.bat w celu wyczyszczenia wszystkich dotychczasowych certyfikatów oraz kluczy. 4. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie certyfikatu CA (Certificate of Authority). Oczywistym jest, że wygenerowane przez nas klucze będą podpisane właśnie przez ten certyfikat. Z uwagi na to, że wydanie CA przez zaufany urząd jest kosztowne możemy wygenerować taki certyfikat we własnym zakresie, jednak w rozumieniu użytkowników zewnętrznych będzie on niezaufany. W przypadku OpenVPN możemy zastosować certyfikat klasy self-signed i nie będzie to traktowane jako błąd lub ostrzeżenie. W celu generacji klucza i certyfikatu posługujemy się poleceniem build- -ca.bat. Pola o które zapyta nas skrypt możemy pozostawić bez zmian lub je zmodyfikować. Należy pamiętać, iż w przypadku modyfikacji najlepiej jest użyć pliku vars.bat, tak aby wszystkie klucze i certyfikaty miały te same dane. W katalogu keys powinny pojawić się dwa pliki ca.key oraz ca.crt. Zawierają one klucz i certyfikat jednostki podpisującej certyfikaty kluczy klienckich. C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-key-server VPNServer Generating a 2048 bit RSA private key writing new private key to 'keys\vpnserver.key' You are about to be asked to enter information that will be incorporated 3

4 into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. Country Name (2 letter code) [PL]: State or Province Name (full name) [podlaskie]: Locality Name (eg, city) [Bialystok]: Organization Name (eg, company) [PB]: Organizational Unit Name (eg, section) [LAB]: Common Name (eg, your name or your server's hostname) [SiST2]:SRV Name [SiST2]:SRV Address [none]: Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []: An optional company name []: Using configuration from C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\openssl cnf Check that the request matches the signature Signature ok The Subject's Distinguished Name is as follows countryname :PRINTABLE:'PL' stateorprovincename :PRINTABLE:'podlaskie' localityname :PRINTABLE:'Bialystok' organizationname :PRINTABLE:'PB' organizationalunitname:printable:'lab' commonname :PRINTABLE:'SRV' name :PRINTABLE:'SRV' address :IA5STRING:'none' Certificate is to be certified until May 3 20:11: GMT (3650 days) Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated 5. W podobny sposób generujemy klucz i certyfikat klienta podpisane przez tą samą jednostkę certyfikującą (CA): C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-key VPNClient Generating a 2048 bit RSA private key writing new private key to 'keys\vpnclient.key' You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. Country Name (2 letter code) [PL]: State or Province Name (full name) [podlaskie]: Locality Name (eg, city) [Bialystok]: Organization Name (eg, company) [PB]: Organizational Unit Name (eg, section) [LAB]: Common Name (eg, your name or your server's hostname) [SiST2]: Name [SiST2]:CLIENT Address [none]: Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []: An optional company name []: Using configuration from C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa\openssl cnf 4

5 Check that the request matches the signature Signature ok The Subject's Distinguished Name is as follows countryname :PRINTABLE:'PL' stateorprovincename :PRINTABLE:'podlaskie' localityname :PRINTABLE:'Bialystok' organizationname :PRINTABLE:'PB' organizationalunitname:printable:'lab' commonname :PRINTABLE:'CLIENT' name :PRINTABLE:'CLIENT' address :IA5STRING:'none' Certificate is to be certified until May 3 20:17: GMT (3650 days) Sign the certificate? [y/n]:y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y Write out database with 1 new entries Data Base Updated 6. Na koniec generujemy liczby Diffiego-Hellmana: C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa>build-dh Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2 This is going to take a long time *++* 7. Klucze prywatne i certyfikaty umieszczamy odpowiednio w katalogach config serwera i klienta OpenVPN. Należy zewrócić szczególną uwagę, czy certyfikaty zostały poprawnie wygenerowane i poprawnie podpisane przez CA. Plik z liczbami DH umieszczamy w katalogu konfiguracyjnym serwera. 8. Ostatnim krokiem jest stworzenie pliku konfiguracyjnego program OpenVPN. Może on pracować w dwóch trybach: serwera lub klienta. Główna różnica polega na tym, że serwer nasłuchuje na określonym porcie i może rozgłaszać dołączone rzeczywiste sieci prywatne, a klient nawiązuje połączenie z serwerem i pobiera z niego tabelę routingu (w przypadku, gdy wirtualna karta sieciowa pracuje w trybie TUN). Tryb TUN nakłada na obie strony konieczność wykonywania routingu, lecz znacznie zmniejsza natężenie ruchu w tunelu VPN. Konfiguracja serwera OpenVPN może wyglądać w następujący sposób: local X port 1194 proto udp dev tun ca ca.crt cert VPNServer.crt key VPNServer.key dh dh2048.pem server ifconfig-pool-persist ipp.txt push "route X " route client-to-client 5

6 keepalive comp-lzo adaptive max-clients 5 user nobody group nobody persist-key persist-tun status openvpn-status.log log openvpn.log verb 5 Należy pamiętać, aby w miejsce adresu IP X wpisać prawdziwy adres stacji roboczej. Plik należy zapisać do katalogu config pod nazwą SERVER.ovpn. Konfiguracja klienta będzie bardzo podobna z pewnymi drobnymi różnicami: client dev tun proto udp remote X 1194 float resolv-retry infiniti nobind persist-key persist-tun ca "CA.crt" cert "VPNClient.crt" key "VPNClient.key" comp-lzo adaptive verb 5 explicit-exit-notify 3 Podobnie jak w poprzednim przypadku należy wpisać poprawny adres IP serwera i zapisać plik jako CLIENT.ovpn. 9. Ostatnim krokiem jest uruchomienie programu OpenVPN GUI w trybie administratora i za pomocą zasobnika systemowego uruchomienie serwera oraz wywołanie połączenia przez klienta. 10. Po poprawnym uruchomieniu poleceń i zestawieniu sieci VPN należy dokonać jej diagnostyki poprzez protokół ICMP. III. Zawartość sprawozdania Sprawozdanie powinno zawierać: schemat zestawionej sieci z uwzględnieniem sieci wirtualnej i rzeczywistej, fragmenty wygenerowanych certyfikatów do kluczy, pliki konfiguracyjne serwera i klienta VPN, logi programu OpenVPN, rezultaty badań protokołem ICMP. IV. Wymagania BHP W trakcie realizacji programu ćwiczenia należy przestrzegać zasad omówionych we wstępie do ćwiczeń, zawartych w: Regulaminie porządkowym w laboratorium oraz w Instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych znajdujących się w laboratorium z uwzględnieniem przepisów BHP. Regulamin i instrukcja są dostępne w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu. 6

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL dr inż. Tomasz Surmacz 26 listopada 2014 SSL Secure Socket Layer szyfruje dane pozwala zabezpieczyć się przed atakami typu Man-in-the-middle korzysta z certyfikatów

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE

Vigor 2900 Asmax BR-408V II - przykład VPN (tunel IPSec) I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Zakładamy, że mamy dwie odległe lokalizacje, w których dostęp do Internetu obsługują routery szerokopasmowe Vigor 2900 i Asmax BR 804-V II. Aby połączyć odległe sieci LAN tunelem VPN, wybieramy

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl

# katalog, w który zapisywane są certyfikaty crl_dir=$dir/crl OpenSSL A. Instalacja pakietu: sudo aptitude openssl B. Zastosowanie pakietu OpenSSL: Tworzenie własnego CA, Generowanie kluczy, wniosków i certyfikatów. Tworzymy własny Urząd Certyfikacji (CA). Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo