Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji raportu Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji raportu Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych."

Transkrypt

1

2 W S T Ę P Kwestie bezpieczeństwa w Internecie będą aktualne zawsze. Sieć cały czas się rozwija na dobre przeniosła się z komputerów do komórek i telewizorów, pozyskuje coraz więcej użytkowników w krajach rozwijających się, zupełnie przekroczyła granice wieku i niemal całkowicie wchłonęła załatwianie codziennych spraw. Równolegle do pozytywnych aspektów rozwoju sieci, następuje wzrost negatywnych działań, jak m.in. szeroka aktywność hakerska. Obok zainfekowanych plików, fałszywych i i złośliwego oprogramowania pojawiły się nowe pułapki zawirusowane kody QR, niezabezpieczone hot spoty, dane wyciekające podczas różnego rodzaju operacji on-line. To wszystko sprawia, że dzisiaj w Internecie wszystkich powinna obowiązywać zasada ograniczonego zaufania. Świadomość internautów wzrasta, jednak nadal gros z nich wykazuje się niemałą ignorancją w sprawach bezpieczeństwa internetowego. Mimo wielu raportów oraz artykułów ze wskazówkami jak być świadomym internautą, większość z nas nie stosuje się do nich. Lenistwo w Internecie jest jednak niedopuszczalne, bo może drogo kosztować. i naprawdę działają na szeroką skalę. Z kolei inne badania pokazują, że większość właścicieli serwisów www nie wprowadza na swoich stronach odpowiednich zabezpieczeń. W Polsce już 83% internautów kupuje on-line, a więc niemal wszyscy korzystamy ze sklepów internetowych, tworzymy konta klienckie, dzielimy się naszymi adresami, peselami, pieniędzmi i nie tylko. Czy są to bezpieczne zachowania? Czy możemy liczyć na to, że sklep internetowy będzie chronił nasze dane? A może musimy być czujni i za każdym razem sprawdzać poziom wszystkich zabezpieczeń? Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji raportu Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych. Autorzy licznych badań¹ z 2011 roku alarmowali o wzrastającym poziomie niebezpieczeństw: w ubiegłym roku tożsamość skradziono 232 milionom ludzi, 65% użytkowników Internetu na całym świecie padło ofiarą cyberprzestępstwa, a liczba zablokowanych zagrożeń pochodzących ze stron internetowych i i wzrosła do 5,5 miliarda. Te liczby pokazują, że przestępcy są coraz skuteczniejsi ¹ Dane za: Symantec, WhiteHat Security, Ernst&Young, Millward Brown SMG/KRC, TNS OBOP 2

3 S P I S T R E Ś C I Wstęp Metodologia Etap I Etap II Bezpieczeństwo e-sklepów Wyniki badania Liczba e-sklepów W poszukiwaniu SSL Oceny certyfikatów Klucze szyfrowania Uwaga na datę ważności Automatyczny https:// poszukiwany Polacy wybierają znane CA Walidacje certyfikatów czy istnieje najlepsza? Co nam mówią znaki Obraz polskiego e-commerce Co w branżach piszczy Krajobraz e-polski DODATEK: Wskazówki prawidłowej instalacji SSL Podsumowanie O raporcie Indeks grafik 3

4 Sprawdziliśmy, ile sklepów gwarantuje swoim klientom bezpieczeństwo przesyłania danych. Impulsem do badania stał się konkurs Bezpieczny esklep, organizowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Ma on na celu promowanie stosowania dobrych praktyk gospodarczych w handlu elektronicznym, a w szczególności znajomości oraz poszanowania praw konsumenckich w codziennej działalności sklepu internetowego. Zgłoszenia przyjmowano do 31 stycznia br., a wyniki opublikowano 31 marca. Warunkiem przystąpienia do konkursu było prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy przed datą zgłoszenia oraz wpis na listę. Stała się ona bazą wyjściową naszego raportu. Badanie Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2012 roku na 462 sklepach internetowych. Tyle e-sklepów było wpisanych na listę uczestników powyższego konkursu. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zostało sprawdzone poprzez weryfikację zainstalowanego certyfikatu SSL, który jest jednym z narzędzi ochrony informacji przesyłanych on-line. Jest to również powszechnie znany sposób szyfrowania danych stosowany przez banki, urzędy, instytucje rządowe i prywatne oraz największe serwisy e-commerce. Należy również wziąć pod uwagę, że certyfikaty SSL są dostępne dla wszystkich. Wystarczy być właścicielem domeny internetowej, aby móc go zainstalować. Bezpieczeństwo każdego e-sklepu zostało zweryfikowane na podstawie: M E T O D O L O G I A posiadania zainstalowanego certyfikatu SSL, a zwłaszcza: - jego ważności, - zaufanego wystawcy (Urzędu Certyfikującego), - poprawnego klucza szyfrowania, automatycznej zmiany protokołu na https:// w najbardziej newralgicznych punktach przesyłania danych, tj. na podstronach, gdzie następuje: - logowanie klienta, - rejestracja użytkownika, - złożenie zamówienia, używanych znaków bezpieczeństwa i informowania klientów o bezpieczeństwie na stronie, niezależnej oceny zabezpieczeń certyfikatu SSL przez zewnętrzne narzędzie SSL Labs. Bezpieczny e-sklep to taki, który chroni swoich klientów przed zagrożeniami w Internecie. Do głównych niebezpieczeństw w sieci należą kradzieże przesyłanych danych. Działalność sklepów internetowych opiera się na transmisji poufnych danych klientów, którzy wierzą, że są one chronione. Bezpieczny e-sklep powinien szanować ich zaufanie. Szczególnie poprzez ochronę informacji o kliencie (osobowych, teleadresowych, haseł dostępu do kont, płatności itp.). SSL Labs jest niekomercyjnym narzędziem badawczym należącym do firmy Qualys. ETAP I Wszystkie adresy sklepów internetowych zostały przeskanowane wyszukiwarką SSL Labs. To niezależne narzędzie, które sprawdza konfigurację certyfikatów SSL na danym serwerze. Przyznaje również oceny A F (wg punktacji od 0 do 100: F < 20, E 20, D 35, C 50, B 65 i A 80) oraz wyświetla uwagi. Wyszukiwarka bierze pod uwagę: datę ważności certyfikatu, zaufanie do wystawcy, konfigurację serwera w trzech kategoriach: - obsługa protokołu SSL 30%, - obsługa wymiany kluczy 30%, - obsługa szyfrowania 40%. 4

5 Data ważności i zaufanie do wystawcy to podstawowe czynniki, które wpływają na ocenę certyfikatu; jeśli nie są zadowalające, certyfikat automatycznie otrzymuje 0 punktów. OBSŁUGA SZYFROWANIA Mocniejszy algorytm szyfru zapewnia silniejsze szyfrowanie połączenia, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo jego przerwania. Ponieważ serwer może obsługiwać różnego rodzaju szyfry, najmniej punktów przyznaje się najsłabszym. Obliczanie wyniku tej kategorii następuje wg wzoru: ocena najsilniejszego szyfru zsumowana z wynikiem najsłabszego szyfru podzielone przez 2. OBSŁUGA PROTOKOŁU SSL Każdy serwer może obsługiwać różne typy protokołów. Nie wszystkie są tak samo skuteczne. Przykładem może być protokół SSL w wersji 2.0, która została udostępniona ponad 12 lat temu i obecnie nie powinna być stosowana. Z tego względu SSL Labs ocenia obsługę protokołu wg algorytmu: wynik najsilniejszego protokołu zsumowany z oceną najsłabszego protokołu podzielone przez 2. Oceny procentowe protokołów: Sposób procentowej oceny szyfrowania: brak» 0% poniżej 128-bitów (40, 56)» 20% (128, 168)» 80% 256 lub więcej» 100% Końcowy wynik SSL Labs jest kombinacją pozostałych komponentów konfiguracji serwera (m.in. zabezpieczenia domeny z lub bez przedrostka www), ale nie wszystkie mają tak istotny wpływ na ostateczną ocenę, jak trzy wymienione powyżej. Niektóre składowe konfiguracji certyfikatu na serwerze osłabiają ostateczny wynik. Nie są jednak w stanie zniżyć go do zera, jeśli powyższe punkty są spełnione na zadowalającym poziomie. Wyjątkiem jest niedopasowanie nazwy domeny do certyfikatu (tzw. mismatch). SSL 2.0» 20% SSL 3.0» 80% TLS 1.0» 90% TLS 1.1» 95% TLS 1.2» 100% Mismatch sytuacja, gdy certyfikat SSL jest zainstalowany na serwerze, na którym znajduje się sprawdzana domena, jednak nie jest on dla niej wystawiony. OBSŁUGA WYMIANY KLUCZY Proces składa się z dwóch faz: uwierzytelnienia oraz weryfikacji bezpieczeństwa wygenerowanych kluczy (publicznego i prywatnego) wraz z ich wymianą. Od 2011 roku najkrótszym uznawanym kluczem szyfrowania jest 2048-bit. Im więcej bitów ma klucz prywatny, tym trudniej jest go złamać. Słaby klucz lub proces wymiany, który używa tylko części klucza, może wpływać na złamanie połączenia. Oceny procentowe kluczy: brak klucza» 0% słaby klucz» 0% krótszy niż 512-bitów» 20% limit 512-bitów» 40% krótszy niż 1024-bitów» 40% krótszy od 2048-bitów» 80% krótszy od 4096-bitów (np. 2048)» 90% dłuższy lub równy 4096-bitów» 100% Dla potwierdzenia autentyczności wyników otrzymanych w SSL Labs, wszystkie domeny były równolegle weryfikowane za pomocą darmowych narzędzi udostępnianych w serwisie CertyfikatySSL.pl: https://certyfikatyssl.pl/narzedzia-ssl/test-certyfikatu-ssl.html. Tester certyfikatów SSL pozwala np. dostrzec pełną ścieżkę certyfikacji (tzw. łańcuch zaufania, złożony z certyfikatów potwierdzających autentyczność certyfikacji), rodzaj walidacji, daty ważności, długość klucza etc. Wskazuje też błędy w konfiguracji serwera (np. korzystanie z niewystarczającego klucza szyfrowania, brak ochrony głównego hosta, wygaśnięcie certyfikatu). ETAP II W kolejnej fazie weryfikacji każda domena sklepu internetowego została wpisana do przeglądarki internetowej. W ten sposób spraw- 5

6 dzono, czy serwer automatycznie przekierowuje protokół na https:// na podstronach: logowania, rejestracji, składania zamówienia. Analizie poddane zostały także strony główne, na których sprawdzono obecność znaków bezpieczeństwa (np. kłódek i kluczy przy polach logowania lub w stopce). W ten sposób zweryfikowano, jaki procent sklepów internetowych podaje swoim klientom nieprawdziwe informacje dotyczące zabezpieczeń serwisu. Sprawdziliśmy jaki procent sklepów wprowadza klientów w błąd Te dwa etapy badań pozwoliły na zebranie obiektywnych danych dotyczących bezpieczeństwa e-sklepów w Polsce. Wszystkie przeanalizowane adresy sklepów internetowych zostały wpisane na listę konkursu Bezpieczny esklep przez zarządzające nimi osoby. Powstała w ten sposób baza informacji o działalności 462 sklepów, stanowiąca zarys polskiego rynku e-commerce. Wszystkie zebrane dane zostały przedstawione z komentarzem w dalszej części raportu. RAPORTsecure2012 6

7 B E Z P I E C Z E Ń S T W O E - S K L E P Ó W Chrome O bezpieczeństwie sklepów internetowych decyduje kilka podstawowych czynników. Wszystkie z nich opierają się na narzędziach ogólnodostępnych na rynku. POSIADANIE WAŻNEGO CERTYFIKATU SSL Firefox Certyfikaty SSL wydawane są na okres od 1 do 5 lat, w zależności od wystawcy. Ich ważność i pozostałe kluczowe informacje są dostępne po wyświetleniu szczegółów certyfikatu. Może się zdarzyć, że witryna zawiera treści niepodpisane certyfikatem (np. linki zewnętrzne). Wówczas na kłódce w prawym dolnym rogu pojawia się ostrzeżenie w postaci czerwonego wykrzyknika. Warto również zaznaczyć, że bezpieczne korzystanie ze strony umożliwia jedynie ważny certyfikat SSL. Samo zainstalowanie certyfikatu nie gwarantuje bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów wyświetlenia szczegółów certyfikatu jest kliknięcie oznaczenia certyfikatu (np. visual icon) w pasku adresu przeglądarki internetowej Internet Explorer

8 AUTOMATYCZNE PRZEKIEROWANIE NA PROTOKÓL HTTPS:// https:// to jeden ze znaków potwierdzających posiadanie zainstalowanego certyfikatu SSL. Litera s dodana do standardowego protokołu jest gwarancją szyfrowania połączenia i bezpieczeństwa przesyłanych danych (jest to skrót od angielskiego słowa secure bezpieczny, chroniony). Za bezpieczne e-sklepy uznaje się takie serwisy, których strona logowania, rejestracji bądź realizacji zamówienia jest automatycznie przekierowana na protokół https://, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez użytkownika (takich, jak dodawanie wyjątków do przeglądarki, samodzielne wpisywanie s w pasku adresu). s w pasku adresu znaczy chroniony - od angielskiego słowa secure ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA Jest kilka podstawowych znaków graficznych, informujących użytkowników o bezpiecznych witrynach i szyfrowanych połączeniach. Część z nich to tzw. pieczęci bezpieczeństwa, instalowane razem z certyfikatem SSL (wydawane przez Urzędy Certyfikacji). Zawierają one dane dotyczące firmy i informują o szyfrowaniu połączenia. Drugą grupę stanowią symbole powszechnie kojarzone z bezpieczeństwem, czyli wszelkiego rodzaju kłódki, klucze etc. Kłódka pojawiająca się przy polu logowania czy rejestracji sugeruje użytkownikowi, że proces ten jest bezpieczny. Niestety, duży procent tych znaków to tylko elementy graficzne, które mogą wprowadzić potencjalnego klienta w błąd. Sama kłódka nie jest gwarancją bezpieczeństwa. KLUCZ SZYFROWANIA Od 1 stycznia 2011 roku jedynym gwarantem bezpieczeństwa przesyłanych danych są certyfikaty SSL z kluczami o długości 2048-bitów. Nowe normy bezpieczeństwa zostały ustalone przez Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii² z USA (The National Institute of Standards and Technology) i obowiązują do odwołania. Zastosowanie wymienionych wyznaczników jest gwarantem bezpiecznej transmisji danych i zaufania klientów. ² NIST jest organem odpowiedzialnym za ustalanie standardów bezpieczeństwa internetowego w USA, a także bierze udział w tworzeniu norm międzynarodowych 8

9 W przypadku 214 adresów (46,32% całości), połączenie z serwerem natrafiło na tzw. mismatch, czyli sytuację, gdy SSL został zainstalowany na serwerze, ale nie jest wystawiony dla danej domeny. Pozostałe 14,49% połączeń nie zostało nawiązanych (8,65%), rozpoznanych (4,11%) lub napotkało na inne błędy (1,73%). OCENY CERTYFIKATÓW W Y N I K I B A D A N I A Certyfikaty SSL wykryte przez SSL Labs, zostały w czasie skanowania automatycznie ocenione pod względem konfiguracji. Suma przyznawanych punktów (m.in. za siłę szyfrowania, wspierane protokoły etc.) wpływa na uzyskanie ostatecznej oceny w skali od F niedostateczne rozwiązania, do A prawidłowa konfiguracja certyfikatu SSL na serwerze. LICZBA E-SKLEPÓW Najwyższy uzyskany w tym roku wynik to 88 punktów (a zarazem najlepsza ocena A, przyznawana po przekroczeniu 80 pkt.). Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że aż 59,12% konfiguracji sklepów z SSL zostało zweryfikowanych jako najlepsze A (w poprzednim roku odsetek ten wyniósł zaledwie 25%). Podczas skanowania nie odnotowano żadnej oceny D i E, a tylko 7,73% instalacji nie spełniało podstawowych założeń sprawności SSL (najczęściej certyfikaty były nieważne lub pochodziły od niezaufanych CA). To wyraźna poprawa w porównaniu z rokiem 2011, kiedy grupa F liczyła 15%. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji plebiscytu na bezpieczny e-sklep, lista adresów obejmowała 502 pozycje. Jednak 40 sklepów zgłoszono dwukrotnie, stąd też do ostatecznego zestawienia zostały zakwalifikowane 462 adresy. W POSZUKIWANIU SSL OCENY SSL LABS {wykres 1} A B C D E Wszystkie sklepy zostały przeskanowane w serwisie SSL Labs oraz za pomocą bezpłatnych Narzędzi SSL, dostępnych na stronie CertyfikatySSL.pl. Strony, które nie otwierały się lub posiadały nieokreślone problemy wewnętrzne, zostały przeskanowane dwukrotnie, w odstępie czasowym wynoszącym ok. 3 tygodnie. W ten sposób zostały wyeliminowane krótkotrwałe czynniki, które mogły wpłynąć na brak połączenia z serwerem podczas pierwszej próby (np. prace administratorskie na stronie). Wśród 462 sklepów zgłoszonych jednorazowo do konkursu, certyfikat SSL wystawiony dla domeny, pod którą działa strona internetowa posiadało 181 adresów. Stanowi to 39% całości. Nie oznacza to jednak, że wśród tych 39% wszystkie certyfikaty były całkowicie sprawne i dobrze skonfigurowane. Ich szczegółowa analiza zostanie przedstawiona w dalszej części raportu. F 59,12% 8,29% 24,86% 7,73% Do najczęściej występujących problemów, które obniżają przyznawaną liczbę punktów i są najłatwiejsze do rozwiązania, zaliczamy: zabezpieczenie jedynie domeny z prefiksem www lub bez niego (powinny być zabezpieczone obie wersje adresu: i domeny.pl), problemy z ciągłością łańcucha certyfikacji (sama instalacja certyfikatu na serwerze nie wystarcza do zapewnienia pełnej ochrony 9

10 danych niezbędna jest także instalacja certyfikatu pośredniego i głównego CA), klucz szyfrowania krótszy od obowiązujących norm (obecnie zalecany jest 2048-bit), KLUCZE SZYFROWANIA Podział procentowy sprawnych i niesprawnych kluczy szyfrowania jest zupełnie inny niż ubiegłoroczny. brak zaufania do wystawcy (nie należy stosować certyfikatu nieznanego Centrum Autoryzacji lub tzw. self-signed, ponieważ nie są one rozpoznawane przez przeglądarki, co powoduje generowanie ostrzeżeń o niezaufanym połączeniu), wsparcie dla protokołu szyfrowania SSL 2.0 (z uwagi na przedawnienie tej wersji, wsparcie dla niej powinno być wyłączone). KLUCZE SZYFROWANIA (w nawiasach dane z 2011) {wykres 2} 1,66% (0,65) 6,08% (2,6) 48,9% (92,64) 4096-bit 2048-bit 1024-bit nieważny Ostatni wymieniony punkt jest określany jako błąd krytyczny i został wykryty aż w 19,89% przypadków wszystkich stron z zainstalowanym certyfikatem SSL. Tym samym stopniem określono brak zaufania do wystawcy certyfikatu, który zauważono u 1,66% przypadków. Pozostałe z wyżej wymienionych problemów określono mianem alarmowych i zostały one wykryte u 16,57% sklepów (prefiks www), 13,81% (łańcuch certyfikacji) i 8,83% (nieuznawany klucz szyfrowania). Błąd krytyczny oznacza stosowanie certyfikatu, części zabezpieczeń lub konfiguracji, które w znacznym stopniu wpływają na osłabienie szyfrowania danych. Błąd alarmowy oznacza korzystanie z zadowalającego poziomu zabezpieczeń w przypadku, gdy istnieją już lepsze, nowocześniejsze sposoby zabezpieczania danych. Najczęściej wykrywanym technicznym zagrożeniem alarmowym jest brak wsparcia dla renegocjacji SSL. Zostało ono wykryte u 44,75% sklepów z SSL. Brak wsparcia dla renegocjacji - polaga na uniemożliwieniu kontynuowania sesji w przypadku jej zerwania. W takiej sytuacji serwer powinien zarządać ponownego zalogowania sie do systemu, aby uniemożliwić tym samym powstanie luki bezpieczeństwa. Natomiast w kategorii krytycznych najwięcej niedociągnięć dotyczy ataków BEAST. Nie jest na nie odpornych aż 66,85% sklepów. BEAST Browser Exploit Against SSL/TLS to typ ataku wykryty w 2011 r. Są na niego odporne serwery korzystające z najnowszych wersji protokołów kodowania: TLS 1.1 i TLS 1.2. Wyeliminowanie zagrożenia atakiem BEAST jest możliwe, gdy wszystkie strony transmisji danych wymuszają stosowanie szyfrowania TLS 1.1 lub wyższego. W tych kwestiach to edukacja właścicieli serwisów jest podstawą gwarancji zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa przy korzystaniu z certyfikatów SSL. całość 89,5% (69,48) 3,31% (24,35) 5,52% (5,12) nieprawidłowe 51,1% (7,36) prawidłowe 93,92% (97,4) Obserwujemy wyraźny spadek udziału certyfikatów SSL z 1024-bitowym kluczem szyfrowania, który od 2010 roku nie jest już uznawany za wystarczająco bezpieczny. Rok temu co czwarty certyfikat SSL posiadał klucz szyfrowania tej długości. W tym roku odsetek ten wyniósł zaledwie 3,31%. Zdecydowana większość stron z tegorocznej analizy stosowała klucz 2048-bitowy. Było to niemal 90% wszystkich e-sklepów z certyfikatami SSL. Podobnie jak rok wcześniej, nadal śladową ilość stanowią klucze bardziej złożone 4096-bitowe. Również teraz ich udział w całości nie przekroczył 2%. Cieszy jednak fakt, że można już spotkać zabezpieczenia na wyższym poziomie niż obowiązujący standard. Zbyt krótkie klucze szyfrowania są błędem, który będzie coraz rzadziej spotykany, ponieważ największe Centra Autoryzacji nie przyjmują już plików CSR wygenerowanych z kluczem poniżej 2048-bit. UWAGA NA DATĘ WAŻNOŚCI Certyfikaty SSL są wydawane w systemie rocznym od roku do 5 lat. Ich ważność w Internecie rozpoznawana jest co do sekundy, dlatego poza stosowaniem https:// istotne jest również przedłużanie jego działania we właściwym terminie. Jest to też bezpośrednio związane z faktem, że domeny internetowe, do których są przypisywane certyfikaty cyfrowe, również funkcjonują w rocznych systemach abonamentowych. Po przekroczeniu daty ważności SSL wygasa, nie spełnia swoich funkcji i staje się bezużyteczny. Przeglądarki automatycznie rozpo- 10

11 znają brak ważności ochrony przy próbie łączenia z witryną, a samo połączenie klasyfikują jako niezaufane. Tym samym przed otwarciem strony pojawia się okno z informacją, że ktoś próbuje się podszyć pod tę witrynę i wskazówką, aby ją opuścić. Wymuszanie bezpiecznego połączenia jest dobrym rozwiązaniem szczególnie z punktu widzenia internauty. Dzięki temu każda osoba dokonująca rejestracji, logowania czy zakupów na stronie www jest chroniona podczas przesyłania danych. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że większość użytkowników nie jest skłonna do samodzielnej zmiany protokołu z na https://. Inną możliwością jest wprowadzenie przekierowania na https:// tylko na wybranych stronach sklepu. Powinny to być przede wszystkim podstrony, za pośrednictwem których przesyłane są informacje bądź dane. W przypadku sklepów będą to z pewnością: strony rejestracji, na których są podawane wszystkie szczegółowe dane osobowe (telefon, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego itp.), strony logowania, czyli wpisywanie loginu i hasła do konta (w którym zapisane są wszystkie dane do ewentualnej zmiany), strony płatności, a więc moment realizacji zamówienia (gdy potrzebna jest rejestracja, logowanie lub podanie danych potrzebnych do przesyłki czy płatności). Rzeczywistość jednak szybko weryfikuje te założenia. Biorąc pod uwagę wszystkie sklepy testowane na potrzeby raportu, aż 60,17% z nich nie posiada automatycznego przekierowania na bezpieczne połączenie https:// na żadnej z wyżej wymienionych trzech stron. Wśród sprawdzonych e-sklepów z SSL, 5,52% posiadało certyfikat z nieaktualną datą działania. OKRES WAŻNOŚCI WYKRYTYCH CERTYFIKATÓW SSL {wykres 3} 94,48% Pojawiły się również sklepy, na których brak jest strony logowania (2,6% całości) i rejestracji (4,55%). Nie są one uwzględniane w wynikach tej części badań i występują w sklepach, które wykorzystują do zakupów dane stosowne w serwisie Allegro. Wówczas nie ma konieczności tworzenia nowego konta etc. Wśród sklepów, które korzystają z SSL, automatyczne wprowadzanie https:// na stronie logowania, rejestracji i realizacji zamówień powinno wynosić 100%. Wyniki są jednak niższe. Niespełna 60% sklepów posiadających certyfikat SSL stosuje automatyczne przekierowanie na wszystkich trzech stronach. Po sprawdzeniu wszystkich sklepów, wyniki przedstawiają się następująco: 5,52% SSL z aktualną datą ważności SSL po dacie ważności AUTOMATYCZNY HTTPS:// WŚRÓD SKLEPÓW Z SSL {wykres 4} AUTOMATYCZNY HTTPS:// POSZUKIWANY Z punktu widzenia klienta, szyfrowanie połączenia na stronie powinno rozpocząć się w momencie, gdy wpisuje on swoje prywatne dane. Być może z tej przyczyny rzadko spotykane są strony, które stosują https:// już od początku wizyty, podczas każdego połączenia z witryną. Jest to tzw. wymuszenie na użytkowniku stosowania bezpiecznego połączenia, niezależnie od tego na jakiej podstronie się znajduje i czy przekazuje na niej jakiekolwiek informacje. 67,40% 79,01% 91,16% 59,67% 100% Logowanie Rejestracja Realizacja zamówienia Wszystkie 3 11

12 Zobrazowane wskaźniki wynoszą znacznie powyżej połowy i drastycznie spadają, gdy liczbę automatycznych https:// przyrównamy do liczby wszystkich sklepów sprawdzanych w raporcie: Drugie miejsce zajmuje Certum polska firma uzyskała wynik 20,99%. Trójkę najpopularniejszych CA zamyka AlphaSSL z udziałem w rynku na poziomie 17,13%. To kolejny wystawca oferujący wyłącznie certyfikaty DV. Całe zestawienie prezentuje się następująco: AUTOMATYCZNY HTTPS:// WŚRÓD WSZYSTKICH SKLEPÓW {wykres 5} NAJPOPULARNIEJSZE CENTRA AUTORYZACJI W POLSKIM E-COMMERCE {wykres 6} 26,41% 30,95% 35,71% 23,38% 100% 50% Logowanie Rejestracja Realizacja zamówienia Wszystkie 3 RapidSSL Certum AlphaSSL Thawte Geo Trust PositiveSSL Comodo Self-signed Inne 39% 21% 17% 5,5% 3% 3% 2% 0,5% 9% POLACY WYBIERAJĄ ZNANE CA Na naszym rynku dostępne są certyfikaty zagranicznych i polskich Urzędów Certyfikacji. Od lat niezmienna jest światowa czołówka najlepiej rozpoznawanych, jednak zestawienie polskiego e commerce niezupełnie odzwierciedla ten trend. Najlepszym przykładem tej rozbieżności jest przytoczenie liczby certyfikatów VeriSign stosowanych w naszym krajowym e-commerce: w posiadanej bazie tylko 1 sklep ma zainstalowany certyfikat tego Centrum Autoryzacji. Z kolei na świecie Symantec, do którego należy Centrum Autoryzacji VeriSign, zabezpiecza niemal 25% wszystkich chronionych stron. Jest też niezaprzeczalnym liderem wśród wystawców produktów grupy EV SSL. Zaopatruje ponad 65% rynku 3. W Polsce czołówkę najczęściej występujących CA otwiera RapidSSL. W ofercie tego wystawcy znajdują się wyłącznie certyfikaty DV i korzysta z nich 38,67% e-sklepów. RapidSSL to jeden z najczęściej instalowanych certyfikatów SSL w Internecie. W Polsce również otwiera czołówkę Inne Urzędy Certyfikacji ujęte w zestawieniu to EssentialSSL, VeriSign, Equifax Secure, Go Daddy, GlobalSign, TrustWave, Domeny.pl, StartCom, UTN-USERFirst-Hardware, TeleSec ServerPass i Starfield Secure (kolejność przypadkowa). Na wykresie widać również minimalne występowanie certyfikatów self-signed. Są to certyfikaty wygenerowane bez udziału tzw. zaufanej strony trzeciej (CA) rozpoznawanej przez przeglądarki internetowe. W ich przypadku (0,55%) przed wyświetleniem strony pojawi się okno z informacją o niezaufanym połączeniu oraz prośbą o zezwolenie na kontynuację. WALIDACJE CERTYFIKATÓW CZY ISTNIEJE NAJLEPSZA? Wydanie każdego rodzaju certyfikatu SSL poprzedza tzw. walidacja (z ang. validation). To nic innego jak sposób sprawdzenia autentyczności podmiotu, który stara się o certyfikat. Listę wymogów, jakie należy spełnić przed otrzymaniem konkretnego produktu, określa Urząd Certyfikacji. Istnieją 3 rodzaje walidacji certyfikatów: DV (Domain Validation) sprawdzenie danych dotyczących domeny, OV (Organization Validation) sprawdzenie informacji o firmie, EV (Extended Validation) szczegółowa weryfikacja podmiotu. Wszystkie certyfikaty, bez względu na rodzaj walidacji, są przystosowane do pełnej ochrony witryn z zastosowaniem najsilniejszych kluczy szyfrowania, dużą rozpoznawalnością przeglądarek itd. Jednak to walidacja decyduje o tym, w jaki sposób jest on wyświetlany na stronie i jakie informacje przekazuje odwiedzającym. 3 Według danych z kwietnia 2012 r. Źródło: 12

13 Witryny zabezpieczane produktami DV korzystają z bezpiecznych połączeń https://, jednak przy sprawdzeniu certyfikatu w przeglądarce, nie wyświetlą elementów o tożsamości strony i jej właścicielu. Istnieje również możliwość informowania o autentyczności właściciela strony bez manualnego sprawdzania danych. Taką opcję posiadają certyfikaty z ostatniej grupy walidacji EV. Tylko one automatycznie wyświetlają szczegóły o podmiocie, na którego stronie znajduje się internauta. Walidacja EV trwa dłużej i jest najbardziej szczegółowa, ale niesie za sobą najwięcej profitów. Najważniejszy z nich to wyraźnie oznaczona nazwa właściciela strony od razu po wejściu na adres z https:// Jest to więc rozwiązanie stosowane głównie w interesie posiadacza domeny, który chroni informacje przed podsłuchaniem. W sytuacji, gdy strona (poza szyfrowaniem danych) ma informować odwiedzających, do której firmy należy, jaka organizacja odpowiada za jej poziom ochrony, a jednocześnie ma potwierdzać autentyczność istnienia firmy wówczas należy wybrać co najmniej poziom walidacji OV. Przy wystawianiu produktów OV SSL sprawdzane są dokumenty zaświadczające legalną działalność firmy (zależnie od charakteru prowadzonej działalności są to m.in. dowody osobiste, dokumenty nadania NIP i REGON, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS). Na tej podstawie wyświetlane są dane o tożsamości podczas sprawdzania certyfikatu SSL w przeglądarce. W ten sposób odwiedzający wie, bez dodatkowej weryfikacji, do kogo należy strona. Ponadto, paski adresu z EV wyświetlają się na zielono co jest najszybciej zauważalnym elementem bezpieczeństwa strony. Z tego powodu to właśnie certyfikaty EV SSL są najczęściej wykorzystywane przez banki, serwisy rządowe itp. Statystyki z raportu pokazują, że polski e-commerce na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo ruchu na stronie. Aż 77,9% badanych 13

14 sklepów internetowych jest zabezpieczona certyfikatami z grupy najmniej wymagającej walidacji DV. Te błyskawicznie wydawane certyfikaty zostawiły daleko w tyle pozostałe, bardziej przyjazne klientowi zabezpieczenia. Z walidacji OV korzysta blisko 21% przebadanych witryn. Natomiast stosowanie wśród polskich e-sklepów produktów z grupy EV (która najlepiej informuje odwiedzających o stosowaniu wysokiej jakości ochrony) praktycznie nie istnieje. Po przeskanowaniu wszystkich sklepów z certyfikatami SSL wiadomo, że EV SSL posiada jedynie 1,1% z nich. JAK POZNAĆ BEZPIECZNY e-sklep? Firefox Internet Explorer Chrome DV (79%) OV (21%) EV (1%) 14

15 ILE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ O WŁAŚCICIELU ODWIEDZANEJ STRONY Dane o podmiocie (niezależnie od przeglądarki) DV (78%) OV (21%) EV (1%) WALIDACJE SSL {wykres 7} 1/3 sklepów ze znakami bezpieczeństwa 78% 21% 1% DV OV EV nie ma podstaw do posługiwania się nimi CO NAM MÓWIĄ ZNAKI? Niekwestionowanym znakiem bezpieczeństwa w Internecie jest kłódka. Zamiennie stosowane są również klucze, łańcuchy, zamki itp. Wielu właścicieli sklepów instaluje znaki bezpieczeństwa Centrów Autoryzacji, które dzięki swojej interaktywności wyświetlają dane o ochronie i tożsamości witryny po najechaniu kursorem lub po kliknięciu. Pozostali indywidualnie tworzą własne banery z informacją o bezpieczeństwie strony. I tu pojawia się pomarańczowe światło nie wszystkie takie znaki są prawdziwe! Znane wszystkim kłódki bezpieczeństwa wyświetlane są przez przeglądarki internetowe i pojawiają się zawsze przy zaufanych połączeniach, które można poznać po rozpoczynającym adres strony https://. Ich wygląd i umiejscowienie nie zależą od typu certyfikatu czy wystawcy, ale od typu i wersji używanej przeglądarki: IE Firefox Chrome Safari Opera Konqueror 15

16 IE9 Safari (osx) Chrome Firefox Opera 11+ Opera 9,10 IE 7,8 Safari (win) Konqueror IE 5,6 Warto jest znać ich formę i rozmieszczenie, aby zauważyć złudną ochronę, czyli zwykłe graficzne kłódki, które mogą pojawiać się na niezabezpieczonych stronach. Spośród wszystkich badanych e-sklepów, zaledwie 22,94% umieściło oznaczenie, mające kojarzyć sie z bezpieczeństwem. Były to elementy graficzne wkomponowane w stronę www - niezależne od elementów pokazywanych przez przeglądarki. Zaliczamy do nich np. kłódki oraz klucze przy polu logowania/rejestracji, banery z informacją Bezpieczne zakupy lub Jesteś pod ochroną, itp. Alarmująca jest statystyka, mówiąca, ile z powyższych sklepów wprowadza klientów w błąd. Blisko co trzeci z nich (31,13%) używa znaków bezpieczeństwa, mimo braku posiadania zabezpieczeń SSL. Pozostałe 68,87% stron z graficznymi informacjami o bezpiecznym korzystaniu ze strony, obsługuje transkrypcję danych przy użyciu protokołu SSL. Większość sklepów z SSL nie umieszcza na swoich stronach znaków bezpieczeństwa Wśród sklepów z SSL tylko 40% decyduje się wykorzystać ten fakt w swojej komunikacji marketingowej z internautami. To oczywisty błąd. Inwestując w certyfikat SSL warto rozważać go nie tylko jako ochronę przed atakami przestępczymi, ale również jako dodatkowy walor dla klientów, dokonujących zakupów w sklepie. Ochrona prywatnych informacji to zaleta, która podnosi wiarygodność w oczach osób robiących zakupy. Często może to być również wyróżnik na tle konkurencji, która tego typu zabezpieczeń nie stosuje. Dlatego zawsze na stronie sklepu należy zamieścić informację (tekstową lub wizualną), która poinformuje o bezpieczeństwie zakupów. Oczywiście tylko wtedy jeżeli znajduje ona pokrycie w rzeczywistości. 16

17 NAJPOPULARNIEJSZE BRANŻE {wykres 8} Elektronika i AGD Moda Dom i ogród Sklepy specjalistyczne Zdrowie i uroda inne Sport, turystyka, rekreacja Art. dziecięce 15,37% 11% 14,29% 15% 13,20% 11% 9,96% 12% 8,27% 9% 8,23% 10% 5,63% 6% 5,63% 8% 4,55% Kultura i rozrywka 4% O B R A Z P O L S K I E G O Motoryzacja 4,55% 4% Wielobranżowe sklepy 4,11% 3% Hobby 3,25% E - C O M M E R C E 2% 2012 Zoologia 1,08% 1% 2011 Najbezpieczniej kupisz kulturę Na podstawie danych, pochodzących z analizy zebranych sklepów, można spróbować wyciągnąć wnioski, dotyczące bezpieczeństwa najpopularniejszych branż. CO W BRANŻACH PISZCZY Wyniki tegorocznego raportu wskazują, że nie zaszły duże zmiany w zakresie najpopularniejszych branż sklepów internetowych. Zmienił sie jednak lider, którym w minionym roku była moda. Ustąpiła ona sklepom ze sprzętem elektronicznym i AGD. Spore zmiany zaszły natomiast w kategorii Najbezpieczniejsza branża. W 2011 roku, mimo że prym wiodły sklepy branży sport, turystyka i rekreacja, to różnice nie były duże. Obecnie obserwujemy większe zróżnicowanie, a lider stracił podium. Elektronika i AGD na prowadzeniu Czołówka najczęściej występujących branż wśród polskich sklepów internetowych uległa tylko niewielkiemu przetasowaniu. Na pierwsze miejsce wysunęły się sklepy z kategorii Elektronika i AGD (dzielona pozycja nr 3 w 2011 roku). Wśród całej bazy stanowią one 15,37%. Drugie miejsce zajmuje ubiegłoroczny lider, czyli Moda, z udziałem 14,29% w rynku. Trzecia pozycja niezmiennie należy do sklepów z asortymentem dla Domu i ogrodu (13,20%). Bez zmian plasuje się również 5 ostatnich miejsc zestawienia. Do najmniej licznych (i nadal nieprzekraczających 5% udziału w rynku) zalicza się Kulturę i rozrywkę, Motoryzację, Sklepy wielobranżowe, Hobby i Zoologię. Ta ostatnia kategoria ponownie stanowi jedynie 1% krajowego e-commerce. Zwycięzcą w kategorii najbezpieczniejszych sklepów została Kultura i rozrywka. Aż 67% sklepów z tej kategorii stosuje na swoich stronach szyfrowane połączenia między użytkownikiem a serwerem. W zeszłym roku Kultura zajmowała trzecie miejsce tego zestawienia z wynikiem 25%. Jednak wówczas żadna kategoria nie osiągnęła wskaźnika powyżej 50%. Najwięcej bezpiecznych sklepów należało do Sportu, turystyki i rekreacji (zaledwie) 35% z nich korzystało z SSL. W tym roku sklepy sportowe zajmują czwartą pozycję (46%), a wynik na poziomie 35% nie pozwala znaleźć się nawet na początku drugiej połowy rankingu. Elektronika i AGD to jedyna branża, która znalazła się w czołówce zarówno najliczniejszych, jak też najbezpieczniejszych sklepów 17

18 Drugie miejsce wśród najbezpieczniejszych branż zajmują sklepy o charakterze wielobranżowym. Niemal 58% z nich stosuje certyfikaty SSL. Czołówkę zamyka w zasadzie ex aequo z drugim miejscem Elektronika i AGD (57,75%). I jest to bardzo optymistyczna wiadomość, ponieważ to jedyna branża, która zajmuje 2 mocne pozycje: zarówno w liczbie sklepów, jak też w bezpieczeństwie. W porównaniu do 2011 roku zadowalający jest fakt, że obecnie najniższy zanotowany poziom bezpieczeństwa kategorii wynosi 20% (rok temu 16%). Ponadto, w ubiegłym roku aż 6 kategorii było poniżej tego wyniku, a poza liderem, żadna branża nie przekroczyła 30% poziomu bezpieczeństwa. W tegorocznym zestawieniu nie udało się to zaledwie trzem kategoriom. Województwo % ludności % sklepów Zachodniopomorskie 4,4 5,2 Warmińsko-mazurskie 3,6 0,6 Świętokrzyskie 3,3 1,5 Podlaskie 3,1 2,4 Lubuskie 2,6 2,1 Opolskie 2,6 3,5 Źródło: GUS NSP 2011 Mazowsze górą Drugi raz z rzędu okazuje się, że najwięcej sklepów internetowych w Polsce należy do mieszkańców województwa mazowieckiego, które na tle pozostałych jest także najbardziej zaludnione i największe powierzchniowo. Mazowsze kontroluje 21% sklepów ujętych w raporcie i uwaga to identyczny wynik jak w 2011 roku. NAJBEZPIECZNIEJSZE BRANŻE {wykres 9} Kultura i rozrywka 25% 67,00% Wielobranżowe sklepy 24% 57,90% Elektronika i AGD 28% 57,75% Sport, turystyka, rekreacja 35% 46,00% Inne 18% 42,00% Zdrowie i uroda 23% 41,50% Zoologia 19% 40,00% Motoryzacja 16% 38,00% Dom i ogród 24% 33,00% Sklepy specjalistyczne 19% 30,50% Art. dziecięce 17% 27,00% Moda 16% 24,00% 2012 Hobby 20,00% 21% 2011 KRAJOBRAZ e-polski Podobnie jak w przypadku wyników dotyczących liczebności kategorii sklepów, tak również przy analizie ich rozmieszczenia geograficznego, nie można stwierdzić dużych zmian w porównaniu do stanu z ubiegłego roku. Polskie e-sklepy są rozproszone po całym kraju. Da się jednak zauważyć, że w pewnym stopniu ich zagęszczenie pokrywa się z udziałem województw w podziale liczby ludności w Polsce. Województwo % ludności % sklepów Polska Mazowieckie 14,3 21,2 Śląskie 12 12,3 Wielkopolskie 8,9 10,8 Małopolskie 8,8 11,5 Dolnośląskie 7,4 6,5 Łódzkie 6,8 6,1 Pomorskie 5,9 3,9 Lubelskie 5,7 4,1 Kujawsko-pomorskie 5,4 1,9 Podkarpackie 5,3 3,2 To także jedyny wskaźnik przekraczający 20%, do którego daleko jest kolejnym trzem województwom: śląskiemu (12,77%), małopolskiemu (11,47%) i wielkopolskiemu (10,82%). Wszystkie pozostałe nie przekroczyły granicy 10%. W sumie sześć województw ma takie same wyniki jak sprzed roku. Poza mazowieckim są to: łódzkie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Spadł udział pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (obu o ponad 2%). Największy wzrost (blisko 1,5%) odnotowało województwo opolskie, którego obecny udział w rynku wynosi 3,46%. Najsłabiej znów wypadło województwo warmińsko-mazurskie. Spadło z 1% na 0,65%. e-stolice Rozmieszczenie geograficzne sklepów biorących udział w tegorocznym badaniu wskazuje, że udział dużych miast w krajowym rynku e-sklepów jest przeważający. 18 miast wojewódzkich (władze województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są podzielone między 2 miasta) skupia w sumie 49,35%. Bydgoszcz i Łódź kontrolują ponad 70% e-rynku swoich województw Największy udział stolicy w wojewódzkim rynku e-commerce występuje w kujawsko-pomorskim, którego 77,78% sklepów jest zarejestrowanych w Bydgoszczy. Na drugim miejscu znajduje się Łódź z posiadaniem 71,43% sklepów regionu. W przedziale powyżej 60% są także Warszawa, Kraków i Wrocław. Najniższy wskaźnik uzyskał Gdańsk i Olsztyn w obu miastach znajduje się po 33,33% e-sklepów z ich województw. Na liście tego zestawienia nie znalazł się Toruń i Gorzów Wielkopolski. 18

19 ROZMIESZCZENIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH W WOJEWÓDZTWACH I ICH STOLICACH {grafika 8} ZACHODNIOPOMORSKIE 5.2% Szczecin 50% LUBUSKIE 2.1% Zielona Góra 50% WIELKOPOLSKIE Poznań 46% DOLNOŚLĄSKIE 6.5% Wrocław 63% 10.8% POMORSKIE 3.9% Gdańsk 33% KUJAWSKO-POMORSKIE 1.9% Bydgoszcz 78% OPOLSKIE 3.5% Opole 50% ŚLĄSKIE ŁÓDZKIE 6.1% Łódź 71.5% 12.3% Katowice 13.5% WARMIŃSKO-MAZURSKIE 0.6% Olsztyn 33.4% MAZOWIECKIE 21.2% Warszawa 64% MAŁOPOLSKIE Kraków 64% ŚWIĘTOKRZYSKIE 1.5% Kielce 57% 11.5% PODLASKIE 2.4% Białystok 45.5% LUBELSKIE 4.1% Lublin 45.5% PODKARPACKIE 3.2% Rzeszów 33% Najbezpieczniejsze podlaskie i Białystok Analiza bezpieczeństwa e-sklepów z poszczególnych województw pokazuje ogólną tendencję wzrostu użycia szyfrowania danych. Rok temu najbezpieczniejsze województwo posiadało w swoich granicach 31% sklepów z SSL. Gdyby dziś również obowiązywały te kryteria, mielibyśmy 13 najbezpieczniejszych regionów w kraju... Obecnie liderem bezpieczeństwa jest województwo podlaskie, którego 82% e-sklepów korzysta z transkrypcji danych. W czołówce znalazły się również pomorskie (55,5%) i podkarpackie (53%). Tylko te 3 województwa przekroczyły próg 50%. Inaczej wygląda kolejność najbezpieczniejszych głównych miast w kraju. Pierwsze miejsce również należy do Podlasia, którego stolica Białystok posiada 80% sklepów z SSL. Dobry wynik zanotowały też Katowice 62,5%. Poznań i Gdańsk przekroczyły 50% bezpieczeństwa (odpowiednio 52% i 50%). To zestawienie zamykają Opole i Kielce z wynikami 25%. Żaden ze sklepów zarejestrowanych w Olsztynie i Zielonej Górze nie posiadał certyfikatu SSL, stąd też na podstawie grupy ujętej w badaniu wyniki bezpieczeństwa dla tych miast wynoszą 0%. Ranking najbezpieczniejszych województw zamyka lubuskie z wynikiem 20% (wzrost o 7% w stosunku do 2011 roku). 19

20 stronę internetową, dlatego zawsze chroń domenę z przedrostkiem www i bez niego, Niektóre Centra Autoryzacji chronią bez dodatkowych opłat jedną domenę zarówno z prefiksem WWW jak tez bez niego (np. i domeny.pl) D O D A T E K oprócz certyfikatu serwera instaluj również certyfikaty pośrednie i główny (tzw. Intermediate i Root SSL), bez nich ścieżka certyfikatu będzie niepełna, co może spowodować problemy z łącznością lub rozpoznawaniem ochrony, root ca intermediate ssl domeny https:// korzystaj ze sprawdzonych protokołów szyfrowania: najlepszy wybór to stosowanie protokołu TLS 1.0 jako głównego i TLS 1.1 oraz 1.2 jako pomocniczych, ponadto zawsze należy korzystać z najnowszych wersji i eliminować wsparcie protokołu SSL 2.0, używaj szyfru RC4 tylko w połączeniu z TLS 1.0 lub SSL 3.0, WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI SSL NA SERWERZE Instalacja certyfikatu SSL zależy od rodzaju serwera. Firmy oferujące certyfikaty SSL powinny zamieszczać na swoich stronach wskazówki dotyczące ich konfiguracji na najpopularniejszych serwerach. Podczas zakupu i instalacji SSL należy położyć szczególny nacisk na czynniki, decydujące o sposobie i sile działania certyfikatu. Najważniejsze rady, z których warto skorzystać to: w miarę możliwości szyfruj całą sesję połączenia, nie tylko wybrane podstrony, chroń pliki cookie, nie łącz na stronie elementów szyfrowanych i nieszyfrowanych (to najczęściej odnośniki, grafiki lub inne pliki pozostają niezaszyfrowane i wpływają za zerwanie transkrypcji), aktywuj wznowienie sesji SSL, w ten sposób zwiększysz wydajność szyfrowania. instaluj certyfikaty SSL zaufanych wystawców, to gwarancja rozpoznawalności szyfrowania przez najpopularniejsze przeglądarki, używaj SSL z co najmniej 2048-bitowym kluczem szyfrowania, korzystaj z szyfrowania o minimalnej sile 128-bit (aktualnie najsilniejsze szyfrowanie na rynku to 256-bit), Certyfikaty SGC SSL korzystają z opcji wymuszania siły szyfrowania, dzięki temu nie połączą się poprzez stare, słabsze rozwiązania np. 40, 56-bit nie udostępniaj nikomu swojego klucza prywatnego, upewnij się, że chronisz wszystkie domeny, które odpowiadają za transmisję wrażliwych danych, pamiętaj, że nie masz wpływu na to, w jaki sposób ludzie odnajdą 20

Bezpieczna transmisja danych w oparciu o protokół SSL. Prelegent: Bartłomiej Natanek

Bezpieczna transmisja danych w oparciu o protokół SSL. Prelegent: Bartłomiej Natanek Bezpieczna transmisja danych w oparciu o protokół SSL Prelegent: Bartłomiej Natanek Czym jest certyfikat SSL Certyfikat SSL to rodzaj zabezpieczenia łączności z Internetem. Internetem Dzięki niemu przepływ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Euromonitor International

Wstęp. Euromonitor International 1 Wstęp Euromonitor International Polski rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, zwiększając stale swoją wartość. Według analiz jego wartość szacowana jest na 17,6 mld złotych, a w bieżącym roku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 True BusinessID with EV Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. True BusinessID

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 SSL Web Server Certificate with EV Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 True BusinessID Multi-Domain with EV Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 True BusinessID Multi-Domain Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. True

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SSL d l a p o c z ą t k u j ą c y c h

Przewodnik SSL d l a p o c z ą t k u j ą c y c h 01 / 08 Przewodnik SSL d l a p o c z ą t k u j ą c y c h Jak dokonać najlepszego wyboru, gdy szukasz bezpieczeństwa w Internecie? 02 / 08 Z poradnika dowiesz się: 1. Dlaczego warto wdrożyć certyfikat SSL

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 True BusinessID Wildcard Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. True

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 Wildcard SSL Certificate Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wildcard

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 QuickSSL Premium Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. QuickSSL Premium

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Certyfikatach SSL

Przewodnik po Certyfikatach SSL WHITE PAPER: PRZEWODNIK PO CERTYFIKATACH SSL White Paper Przewodnik po Certyfikatach SSL Jak dokonać najlepszego wyboru, zabezpieczając swoją stronę www. 1 Wprowadzenie: Bez względu na to, czy jesteś osobą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 SSL Web Server Certificate Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. SSL

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 Secure Site Wildcard Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Secure Site

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 Secure Site Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Secure Site Symantec

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 Secure Site Pro Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Secure Site Pro

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 Secure Site with EV Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Secure Site

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 Secure Site Pro with EV Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Secure

Bardziej szczegółowo

IIS 7.5 Instalacja certyfikatów pośrednich na serwerze Windows 2008/2012. wersja 1.0

IIS 7.5 Instalacja certyfikatów pośrednich na serwerze Windows 2008/2012. wersja 1.0 IIS 7.5 Instalacja certyfikatów pośrednich na serwerze Windows 2008/2012 wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATÓW POŚREDNICH NA SERWERZE... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW POŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty SSL. typu Extended Validation (EV) Gwarancja bezpieczeństwa dla odwiedzających i prestiż stron WWW. www.certum.pl

Certyfikaty SSL. typu Extended Validation (EV) Gwarancja bezpieczeństwa dla odwiedzających i prestiż stron WWW. www.certum.pl Certyfikaty SSL typu Extended Validation (EV) Gwarancja bezpieczeństwa dla odwiedzających i prestiż stron WWW www.certum.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1. Certyfikaty SSL... 2. Certyfikaty SSL typu EV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu Rubinet

Bezpieczeństwo systemu Rubinet Concordia Ubezpieczenia dokłada wszelkich starań, aby System Obsługi Sprzedaży Rubinet oraz przechowywane dane były w pełni bezpieczne. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji i wskazówek dotyczących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty SSL. www.certum.pl

Certyfikaty SSL. www.certum.pl Certyfikaty SSL www.certum.pl Certyfikaty SSL Certyfikaty SSL stanowią podstawowy, najprostszy i najpewniejszy sposób weryfikacji danej witryny. Stosowane są one przez wszystkie podmioty dbające o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db Makler. Bezpieczne korzystanie z platformy db Makler

Deutsche Bank db Makler. Bezpieczne korzystanie z platformy db Makler Deutsche Bank Bezpieczne korzystanie z platformy Wstęp Deutsche Bank ogromną uwagę poświęca Twojemu bezpieczeństwu. Dlatego też powierzone nam przez Ciebie środki chronimy z wykorzystaniem najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. 1 płatności internetowe szybkie i bezpieczne Transakcje w Internecie to sposób na szybkie i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE Strona 1 z 7 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE Spis treści: 1. Informacje podstawowe o usłudze... 1 2. Opis postępowania w celu odczytania treści wyciągu/dokumentu... 2 3. Instrukcja korzystania

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność strony zawierającej formularz Banku Pocztowego moŝna łatwo rozpoznać po pasku adresowym przeglądarki i symbolach szyfrowania:

Wiarygodność strony zawierającej formularz Banku Pocztowego moŝna łatwo rozpoznać po pasku adresowym przeglądarki i symbolach szyfrowania: Certyfikat stron WWW Wszystkie elektroniczne formularze zamówień produktów bankowych (wnioski elektroniczne na których klienci wpisują swoje dane) są udostępniane przez Bank Pocztowy w sieci Internet pod

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu ebanknet w Banku Spółdzielczym w Brańsku

Bezpieczeństwo systemu ebanknet w Banku Spółdzielczym w Brańsku Bezpieczeństwo systemu ebanknet w Banku Spółdzielczym w Brańsku System bankowości elektronicznej ebanknet został stworzony w oparciu o technologię i doświadczenie znanej firmy informatycznej - lidera wśród

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4

Integracja z Facebook. Wersja 7.2.4 Integracja z Facebook Wersja 7.2.4 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty SSL. Program Partnerski. Mniejszy koszt zaufanie większe zyski. www.certum.pl

Certyfikaty SSL. Program Partnerski. Mniejszy koszt zaufanie większe zyski. www.certum.pl Certyfikaty SSL Program Partnerski Mniejszy koszt zaufanie większe zyski www.certum.pl Program Partnerski Unizeto Technologies S.A. daje wyjątkową możliwość wprowadzenia do oferty i sprzedaży certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP PGP - Pretty Good Privacy Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP Spis treści: Wstęp...3 Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu...3 Import kluczy z przeglądarki...9 2 Wstęp PGP - to program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo...

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo... Instalacja serwera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja nazwa.pl... 3 Instalacja Home.pl... 8 Edycja grafiki strony... 17 logo... 17 Wstęp Najnowszy sklep internetowy spod znaku sellsmart,

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo