Hospicjum w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hospicjum w Internecie"

Transkrypt

1 user experience studio Hospicjum w Internecie Audyt użyteczności serwisów internetowych hospicjów Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

2 2 user experience studio Spis treści Wprowadzenia (3) Cel i sposób badania (5) Skala oceny zaobserwowanych problemów (6) Szczegółowe obserwacje (7) Strona główna (8) Nawigacja (17) Architektura informacji (30) Prezentacja profilu (33) Informacje kontaktowe (38) Budowanie wiarygodności (46) Wolontariat (52) Inne uwagi (57) Podsumowanie (73) O autorach (75)

3 user experience studio Wprowadzenie

4 user experience studio 4 Serwis WWW hospicjum to tania i efektywna forma prezentacji działalności oraz komunikacji, i dobry sposób na budowanie więzi z użytkownikami oraz budowania w nich zaufania do organizacji i rozwijania wsparcia dla jej działalności. Warunkiem efektywnego działania serwisu jest prosta konstrukcja odpowiadająca zarówno w warstwie formalnej i merytorycznej na potrzeby potencjalnych użytkowników. W przypadku hospicjum rodzin, kandydatów na wolontariuszy czy darczyńców. Poniższa prezentacja to rezultat analizy 10 serwisów internetowych hospicjów.

5 user experience studio 5 Cel i sposób badania Cel: Analiza użyteczności serwisów hospicjów Zebranie przykładów dobrych i złych rozwiązań wśród działających serwisów Sposób badania: Audyt użyteczności Audyt to badanie mające na celu stwierdzenie zgodności serwisu internetowego z oczekiwaniami i przyzwyczajeniami jego użytkowników. Audyt ekspercki przeprowadzany jest przez specjalistę, który ocenia użyteczność serwisu w oparciu o potwierdzone w badaniach zasady projektowe Podczas badania bierzemy pod uwagę konstrukcję strony głównej i jej przekaz, architekturę informacji, działanie nawigacji, prezentację danych etc..

6 user experience studio 6 Skala oceny zaobserwowanych problemów Problem krytyczny - uniemożliwia ważną, strategiczną aktywność Problem poważny - znacznie utrudnia ważną czynność Problem kosmetyczny - sprawia trudności, powoduje frustrację Rozwiązanie pozytywne - pomaga użytkownikom

7 user experience studio Szczegółowe obserwacje Opis i rekomendacje

8 user experience studio Strona główna Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

9 Prosta, nowatorska konstrukcja strony głównej. 9 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: Zastosowanie prostej, ale jednocześnie nowatorskiej konstrukcji strony głównej zwiększa atrakcyjność i czytelność strony. Jednocześnie bardzo mocno zaznaczona jest akcja przekazywania 1% podatku na działalność Hospicjum. W bardzo dobry sposób zostały wykorzystane dobrej jakości zdjęcia, tworząc ciepły wizerunek strony.

10 Wyróżnienie pola akcji przekazywania 1% podatku. 10 Hospicjum im. ks. Eugeniusz Dutkiewicza SAC (http://www.hospicjum.info/) Obserwacja: Pole promujące przekazywanie 1% podatku jest dobrze wyróżnione oraz bardzo dobrze skonstruowane - mimo, że przypomina banner reklamowy, wezwanie do działania (call to action) oraz charakterystyczne zdjęcie (badania wskazują, że twarz na zdjęciu przyciąga uwagę użytkownika) zmieniają percepcję pola.

11 Wyróżnione pola dla potrzebujących pomocy i darczyńców. 11 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej (http://www.hospicjum-czestochowa.pl/) Obserwacja: Pola dla potrzebujących pomocy Hospicjum oraz potencjalnych darczyńców są wyróżnione z głównej nawigacji i treści strony. Stanowią one dobre punkty startowe do korzystania ze strony dla dwóch ważnych grup użytkowników. Ponadto sformułowania w formie pytania zwracają uwagę bardziej niż zdanie oznajmujące.

12 Zbyt duży nagłówek graficzny strony. 12 Obszar ekranu widoczny bez przewijania strony Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Element graficzny stanowiący tło nagłówka strony jest zbyt duży. Natychmiast po wejściu na stronę główną Hospicjum użytkownik zmuszony jest przewijać stronę, aby dotrzeć do treści i nawigacji. Treść znajdująca się nisko pod załamaniem strony może zostać pominięta przez użytkownika. Rekomendacja: Zmniejszenie nagłówka do tego stopnia, aby nawigacja i przynajmniej część treści były widoczne natychmiast po wejściu na stronę główną.

13 Zbyt duży blok tekstu. 13 Hospicjum Świętego Jerzego w Elblągu (http://www.ehospicjum.pl/) Obserwacja: Bardzo dużą część strony głównej zajmuje zbyt duży blok ciągłego tekstu, który drastycznie zmniejsza atrakcyjność strony oraz utrudnia dotarcie do informacji. Rekomendacja: Zredukowanie ilości tekstu ciągłego, ewentualnie podzielenie go na mniejsze bloki za pomocą nagłówków. Użytkownicy nie czytają dużych ilości tekstu - strona główna powinna składać się z odnośników zachęcających do dalszego czytania treści znajdującej się głębiej w strukturze serwisu.

14 Przeładowana strona główna. 14 Hospicjum w Puławach (http://www.hospicjum-pulawy.pl/) Obserwacja: Liczne boksy po lewej stronie oraz duże bloki tekstu w centralnej części strony tworzą wrażenie przeładowania i ciężkości strony. Niektóre elementy strony nie są potrzebne (np. pole Użytkowników Online ). Brak marginesów i odstępów, które nadawałyby stronie lekkości. Rekomendacja: Strona główna powinna informować użytkownika o zawartości serwisu oraz zachęcać go do dalszego jego eksplorowania, a nie prezentować większości treści już na początku. Należy ograniczyć ilość treści na stronie głównej, np. usuwając niepotrzebne elementy jak status użytkownika po lewej.

15 Problematyczne rozdzielenie nawigacji i treści. 15 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Odległość między podzielonymi blokami (nawigacyjnym i treściowym) może utrudniać nawigowanie po stronie. Ponadto, przestrzeń przeznaczona na nawigację jest zbyt duża (dwie kolumny), podczas gdy część przeznaczona na treść jest zbyt wąska. Rekomendacja: Należy ograniczyć blok nawigacyjny do jednego wiersza odnośników, jednocześnie zwiększając blok treściowy. To treść stanowi rdzeń strony, nawigacja jest jedynie narzędziem poruszania się po niej, dlatego powinna być możliwie minimalizowana.

16 Serwis szablonowy, brak logotypu, pojedyncza grafika. 16 Hospicjum w Chorzowie (http://www.hospicjum_chorzow.republika.pl/) Obserwacja: Serwis wydaje się być wypełnionym szablonem, nie ma elementów identyfikujących go z konkretnym podmiotem (logotyp, oryginalna grafika). Poza tekstem w nagłówku, użytkownik nie jest w stanie stwierdzić po jakimkolwiek elemencie, jakiej instytucji stronę przegląda. Rekomendacja: Serwis internetowy jakiejkolwiek organizacji powinien być jej wizytówką także w sferze wizualnej - korzystać z logotypu, charakterystycznych kolorów, czcionki, które wyróżniają tak serwis jak i podmiot za nim stojący.

17 user experience studio Nawigacja Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

18 Dobrze skonstruowana nawigacja. 18 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Nawigacja jest dobrze zlokalizowana i rozplanowana (słowa kluczowe, wezwania do działania w formie Możesz.., Potrzebuję.. ), pokazuje położenie użytkownika przez graficzne wyróżnienie menu oraz pojawiającej się poniżej ścieżki nawigacji użytkownika na stronie.

19 Dobrze skonstruowana nawigacja. 19 Hospicjum im. ks. Eugeniusz Dutkiewicza SAC (http://www.hospicjum.info/) Obserwacja: Nawigacja w dwóch blokach - dolny, bardziej wyróżniony prowadzi do najczęściej poszukiwanych informacji; górny, mniej wyróżniony, odpowiada schematowi organizacyjnemu Hospicjum. Dzięki temu użytkownik ma wybór między dwiema ścieżkami przeglądania strony.

20 Dobrze skonstruowana nawigacja. 20 Hospicjum im. ks. Eugeniusz Dutkiewicza SAC (http://www.hospicjum.info/) Obserwacja: Podstrony są dobrze opisane, lokalizacja użytkownika zaznaczona w nawigacji. Dodatkowo, podstrony różnią się zastosowaną kolorystyką - użytkownik nie ma problemu z określeniem swojego położenia.

21 Dobrze skonstruowana nawigacja. 21 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: Nawigacja jest dobrze zlokalizowana i rozplanowana, aktualna podstrona pokazuje położenie użytkownika przez graficzne wyróżnienie elementu oraz zróżnicowanie graficzne (zdjęcia po lewej) poszczególnych podstron.

22 Dobrze skonstruowana nawigacja. 22 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Nawigacja jest dobrze zlokalizowana i rozplanowana. Dodatkowo z głównej nawigacji wyróżniono trzy grupy prowadzące do częściej poszukiwanych informacji.

23 Dobrze skonstruowana nawigacja. 23 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Duże nagłówki informują o obecnym położeniu użytkownika, co ułatwia odwiedzającemu zorientowanie się, na jakiej podstronie się znajduje.

24 Słabo widoczny element nawigacji. 24 Hospicjum im. ks. Eugeniusz Dutkiewicza SAC (http://www.hospicjum.info/) Obserwacja: Górna nawigacja serwisu jest słabo widoczna, zlewa się z przestrzenią przeznaczoną na nagłówek. Poszczególne odnośniki wyglądają jak normalny tekst. Rekomendacja: Należy wyraźnie oddzielić pasek nawigacji od nagłówka oraz zwiększyć kontrast. Można również nadać odpowiedni wygląd odnośnikom przez np. odseparowanie ich między sobą pionową kreską lub zamknięcie w przyciski.

25 Myląca konstrukcja graficzna nawigacji. 25 Hospicjum Świętego Jerzego w Elblągu (http://www.ehospicjum.pl/) Obserwacja: Po najechaniu na element nawigacyjny etykieta zmienia swoje położenie na wyrównane do prawej strony - etykieta przemieszcza się na prawą stroną. Niektórzy mniej doświadczeni użytkownicy mogą podążać za etykietą, co w efekcie prowadzi do zgubienia odnośnika i bardzo utrudnia korzystanie z nawigacji. Rekomendacja: Należy zlikwidować efekt graficzny przemieszczającej się etykiety tekstowej. Jako narzędzie poruszania się po stronie, nawigacja powinna być jak najbardziej funcjconalna, niekoniecznie efektowna.

26 Brak oznaczonego położenia użytkownika. 26 Hospicjum w Chorzowie (http://www.hospicjum_chorzow.republika.pl/) Obserwacja: Nawigacja nie sygnalizuje użytkownikowi jego obecnego położenia w strukturze serwisu. Rekomendacja: Należy wyróżnić graficznie element nawigacyjny reprezentujący obecną lokalizację użytkownika w serwisie, przez pogrubienie go bądź zastosowanie innego, dobrze widocznego koloru.

27 Brak oznaczonego położenia użytkownika. 27 Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie (http://www.hospicjum.koszalin.pl/) Obserwacja: Nawigacja nie sygnalizuje użytkownikowi jego obecnego położenia w strukturze serwisu. Brak również czytelnych nagłówków na podstronach, które mogłyby pełnić tę funkcję. Na niektórych podstronach brakuje kilku pozycji nawigacji (podstrony nie są w związku z tym spójne). Rekomendacja: Należy wyróżnić graficznie element nawigacyjny reprezentujący obecną lokalizację użytkownika w serwisie, stworzyć nagłówki opisujące podstrony. Ponadto, spójność nawigacji na każdej podstronie serwisu świadczy o jego profesjonalizmie.

28 Brak oznaczonego położenia użytkownika. 28 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej (http://www.hospicjum-czestochowa.pl/) Obserwacja: Nawigacja nie sygnalizuje użytkownikowi jego obecnego położenia w strukturze serwisu. Nagłówki na podstronach nie są spójne z nawigacją. Rekomendacja: Należy wyróżnić graficznie element nawigacyjny reprezentujący obecną lokalizację użytkownika. Ponadto, pierwszy nagłówek podstrony powinien pokrywać się z etykietą użytą w nawigacji (w tym przypadku Nasza idea ).

29 Niepotrzebnie powtórzona nawigacja. 29 Hospicjum w Puławach (http://www.hospicjum-pulawy.pl/) Obserwacja: Pozycje w boksie nawigacyjnym po lewej i w belce w dużym stopniu powielają się. Rekomendacja: Jeśli decydujemy się na dwie nawigacje, warto jest je zróżnicować np. według grup użytkowników i według funkcji - różni użytkownicy preferują różne etykietowanie nawigacji, dzięki temu zaspokoimy potrzeby dwóch grup oraz uprościmy nawigację serwisu.

30 user experience studio Architektura informacji Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

31 Prawidłowo opracowana architektura informacji. 31 Hospicjum im. ks. Eugeniusz Dutkiewicza SAC (http://www.hospicjum.info/) Obserwacja: Informacje zostały podzielone w intuicyjne kategorie według odbiorców (rodziny, pacjenci, wolontariusze, darczyńcy) oraz działów samego serwisu (Hospicja, Fundacja) użytkownik może wybrać między dwiema ścieżkami poruszania się po serwisie.

32 Błędne grupowanie informacji. 32 Hospicjum w Chorzowie (http://www.hospicjum_chorzow.republika.pl/) Obserwacja: Informacje w serwisie są pogrupowane według różnych kategorii (część według odbiorców - Dla pacjentów, Dla dobroczyńców ; część według treści), co prowadzi do nieczytelności. Niektóre kategorie można by z powodzeniem połączyć. Rekomendacja: Uporządkowanie grup poprawi czytelność serwisu oraz zmniejszy nawigację. Np. pola Dla.. (skierowane do grup) mogłyby poprzedzać pozostałe pola nawigacji. Niektóre kategorie można połączyć ( Kontakt, Jak do nas trafić, Zadaj nam pytanie oraz Kalendarium i Wydarzenia ).

33 user experience studio Prezentacja profilu Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

34 Jasna identyfikacja Hospicjum oraz prezentacja numeru KRS. 34 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: Działalność Hospicjum zakomunikowana jest jasno i zrozumiale. Użytkownicy nie będę mieli wątpliwości, o jaką organizację chodzi. Akcja przekazywania 1% podatku jest zaznaczona, a numer KRS uwydatniony.

35 Strona główna współgrająca z wizerunkiem Hospicjum. 35 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Kolorystyka i elementy graficzne dobrze wyrażają identyfikację Hospicjum. Strona główna jest dobrze i estetycznie zaplanowana.

36 Mało popularne wezwanie do działania. 36 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej (http://www.hospicjum-czestochowa.pl/) Obserwacja: Wezwanie do działania (call to action) w formie słowa odlicz nie jest najczęściej wiązaną frazą z tematyką organizacji pożytku publicznego. Rekomendacja: W celu uchwycenia uwagi użytkowników należy wykorzystywać symbole i frazy, do których odbiorcy są najbardziej przyzwyczajeni w tym wypadku lepsza wydaje się fraza przekaż 1%.

37 Serwis nie reprezentuje sobą podmiotu, który za nim stoi. 37 Hospicjum w Chorzowie (http://www.hospicjum_chorzow.republika.pl/) Obserwacja: Serwis nie prezentuje żadnych elementów wizualnych identyfikujących go z ideą hospicjum jako takiego, oraz konkretnej organizacji w Chorzowie. Rekomendacja: Serwis należy przebudować w taki sposób, aby użytkownik nie patrząc na treść był w stanie stwierdzić jakiej organizacji serwis przegląda. Zastanowić się należy nad ogólnie przyjętą symboliką, kolorystyką związaną z ideą hospicjów, oraz unikatową identyfikacją tej konkretnej placówki.

38 user experience studio Informacje kontaktowe Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

39 Dane kontaktowe do osób przedstawionych z imienia i nazwiska. 39 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Prezentacja danych kontaktowych do konkretnych, wymienionych z imienia i nazwiska osób, oraz prezentacja struktury organizacyjnej instytucji, bardzo pozytywnie wpłynie na jej postrzeganie użytkownik ma poczucie kontaktu z innym człowiekiem, a nie korzystania z bezosobowego konta .

40 Mapa Google załączona do informacji kontaktowych. 40 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Prosty element jak Mapa Google, pokazująca lokalizację i dojazd, bardzo uatrakcyjnia sekcję z informacjami kontaktowymi. Równie dobre efekty może dać zamieszczenie zdjęcia siedziby czy zespołu, co dodatkowo podniesie zaufanie do instytucji.

41 Podstawowe dane kontaktowe w stopce. 41 Hospicjum w Chorzowie (http://www.hospicjum_chorzow.republika.pl/) Obserwacja: Według wielu badań, stopka to naturalne miejsce, do którego sięgają użytkownicy poszukując podstawowych informacji kontaktowych. To bardzo nieinwazyjny i bardzo efektywny sposób prezentacji danych instytucji. Niezależnie od stopki należy jednak stworzyć osobną podstronę Kontakt zawierającą dane rozszerzone oraz zdjęcia i mapę.

42 Słabo widoczne dane kontaktowe. 42 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Numer KRS, ze względu na położenie oraz kolor czcionki w stosunku do tła, może zostać niezauważony. Rekomendacja: Kluczowe informacje jak numer KRS czy adres należy wyróżnić poprzez np. wykorzystanie innego koloru czcionki lub osobnego pola.

43 Niedziałający odnośnik do informacji kontaktowych. 43 Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie (http://www.hospicjum.koszalin.pl/) Obserwacja: Kliknięcie w Adres, telefony, konto nie przenosi na żadną podstronę. Podstawowe dane kontaktowe znajdują się na szczęście na każdej podstronie pod treścią. Rekomendacja: Niedziałający odnośnik należy naprawić kierując go do podstrony dedykowanej informacjom kontaktowym, gdzie powinny być zaprezentowane w pełniejszej i bardziej czytelnej formie, niż na innych podstronach.

44 Brak numeru KRS na stronie głównej. 44 Hospicjum w Chorzowie (http://www.hospicjum_chorzow.republika.pl/) Obserwacja: Informacje kontaktowe oraz numer konta bankowego Hospicjum znajdują się w stopce strony. Nie ma tam jednak numeru KRS. Numeru tego poszukiwać będą wszyscy podatnicy przekazujący 1% podatku. Rekomendacja: Należy dodać numeru KRS do informacji w stopce oraz, ewentualnie, umieścić numer KRS w innym, wyeksponowanym miejscu. Stopka gwarantuje prezentację podstawowych danych kontaktowych na każdej podstronie serwisu.

45 Brak numeru KRS na stronie głównej. 45 Hospicjum Świętego Jerzego w Elblągu (http://www.ehospicjum.pl/) Obserwacja: Brak numeru KRS na stronie głównej. Rekomendacja: Należy dodać numeru KRS do informacji w stopce oraz, ewentualnie, umieścić numer KRS w innym, wyeksponowanym miejscu (górny obszar strony). Stopka gwarantuje prezentację podstawowych danych kontaktowych na każdej podstronie serwisu.

46 user experience studio Budowanie wiarygodności Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

47 Prezentacja szczegółowych informacji o działalności. 47 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Szczegółowy opis funkcjonowania hospicjum zwiększa zaufanie użytkowników do instytucji oraz pozwala lepiej zrozumieć pracę instytucji. Opisane są cele i zadania opieki paliatywnej, warunki objęcia chorego taką opieką oraz kwestia jej finansowania.

48 Prezentacja pracy i zespołu. 48 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Przedstawienie hospicjum przez pryzmat zespołu i jego codziennych działań tworzy przyjazny wizerunek instytucji. Zdjęcia pracowników, budynku, pomieszczeń, codziennych zajęć zwiększa zaufanie do instytucji,

49 Prezentacja sprawozdań z działalności. 49 Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie (http://www.hospicjum.koszalin.pl/) Obserwacja: Udostępnienie użytkownikom sprawozdań finansowych i merytorycznych może bardzo wpłynąć na postrzeganie instytucji. Zabieg ten zbuduje trwałe zaufanie tworząc obraz transparentnej i uczciwej instytucji. Z drugiej strony, sprawozdania mogą stanowić wiarygodną podstawę decyzji dla potencjalnych sponsorów i darczyńców.

50 Prezentacja słownictwa i terminologii. 50 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Nie każdy użytkownik będzie znał fachowe słownictwo dziedziny, którą zajmuje się organizacja. Stąd też dobrze jest przedstawić użytkownikom krótki słowniczek wyjaśniający najczęściej używane terminy.

51 Prezentacja sponsorów, ambasadorów itd. 51 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Stworzenie wyodrębnionej przestrzeni dla sponsorów i osób wspierających to nie tylko gest podziękowania, ale również sposób na budowanie wiarygodności hospicjum. Logo partnerów powinny zawierać odnośnik do ich strony. Jednocześnie jest do dobre miejsce do zachęcania nowych sponsorów i darczyńców do wspierania instytucji.

52 user experience studio Wolontariat Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

53 Jasna i atrakcyjna prezentacja idei i wymagań wolontariatu. 53 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Serwis w bardzo atrakcyjny i przystępny sposób opisuje ideę wolontariatu. Krok po kroku ( Pięć kroków.. ) prowadzi potencjalnego wolontariusza z procedurą rejestracji (która jest możliwa za pomocą elektronicznego formularza) i szkoleń. Poniżej bardzo szczegółowo opisane są formy wolontariatu, zdjęcie natomiast uatrakcyjnia treść.

54 Brak danych kontaktowych na podstronie dotyczącej wolontariatu. 54 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Serwis w przystępny (aczkolwiek niezbyt atrakcyjny) sposób opisuje ideę wolontariatu. W bardzo jasny sposób przedstawione są wymagania dla potencjalnych wolontariuszy oraz ich prawa. Brak jest jednak na tej podstronie danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za wolontariat. Rekomendacja: Dane kontaktowe, najlepiej bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za organizację wolontariatu, należy zaprezentować w wyeksponowanej formie po przedstawieniu idei i wymogów wolontariatu.

55 Problem z dotarciem do danych kontaktowych koordynatora wolontariatu. 55 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: Idea wolontariatu medycznego i akcyjnego jest opisana w krótki, przystępny sposób. Jednakże dane kontaktowe (w formie numeru telefonu do koordynatora) znajdują się poniżej załamania ramki, przewijanie której może być dla użytkownika problematyczne (służą do tego przyciski Czytaj dalej i Powrót ). Rekomendacja: Dane kontaktowe w tak kluczowej sekcji jak wolontariat powinny być lepiej wyeksponowane.

56 Brak informacji o wolontariacie. 56 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Podstrona o wolontariacie jest pusta. Użytkownik poszukujący wolontariatu w tej instytucji prawdopodobnie zrezygnuje. Rekomendacja: W sytuacji braku materiałów na daną podstronę należy wstrzymać się przed jej publikacją oraz umieszczaniem odnośników na pozostałych podstronach. Z drugiej strony tak kluczowa informacja jak wolontariat powinna być priorytetem przy tworzeniu i aktualizacji serwisu.

57 user experience studio Inne uwagi Audyt stron internetowych hospicjów powstał w ramach programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać".

58 Regularna aktualizacja treści. 58 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: Treść sekcji Aktualności jest regularnie aktualizowana. Użytkownik wchodząc na stronę wie, że strona funkcjonuje, brak aktualizacji lub długie przerwy pomiędzy artykułami mogą natomiast świadczyć o braku działalności organizacji reprezentowanej przez serwis.

59 Odnośniki do profili na portalach społecznościowych. 59 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Coraz większa popularność serwisów społecznościowych to doskonała okazja do bardzo efektywnej promocji serwisu www. Po założeniu kont w wybranych serwisach warto wyeksponować odnośniki do nich w formie rozpoznawalnych ikon czy fraz ( Lubię to z serwisu Facebook, Wykop z serwisu Wykop.pl), które najczęściej można uzyskać w samych serwisach.

60 Możliwość przekazów pieniężnych. 60 Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (http://www.hospicjumdladzieci.org/) Obserwacja: Integracja z systemem płatności on-line jest dużym udogodnieniem dla potencjalnych darczyńców.

61 Ograniczona długość strony. 61 Hospicjum w Puławach (http://www.hospicjum-pulawy.pl/) Obserwacja: Wraz z rosnącą ilością treści strona rozciąga się, tak że dotarcie do starszego materiału wymaga przewijania strony. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest podzielenie sekcji na podstrony, co eliminuje konieczność jej przewijania.

62 Zbyt długa strona. 62 Obszar ekranu widoczny bez przewijania strony. Hospicjum Świętego Jerzego w Elblągu (http://www.ehospicjum.pl/) Obserwacja: Zbyt długa strona utrudnia dotarcie do treści (w tym przypadku starszych artykułów). Niebieska linia pokazuje pierwsze zagięcie strony na standardowym monitorze (cała strona ma długość prawie 23 ekranów). Rekomendacja: Podział sekcji aktualności na podstrony w ułatwi nawigowanie po dużej ilości treści.

63 Przewijanie wewnątrz strony. 63 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Kolejne dodawane treści wydłużyły listę, dotarcie do której wymaga wewnętrznego przewijania strony. Rekomendacja: Lepszym rozwiązaniem wydaje się podział sekcji aktualności na podstrony. Należy również unikać wykorzystywania dodatkowych, poza domyślnym w przeglądarce, suwaków.

64 Przewijanie wewnątrz strony. 64 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: Artykuł wymaga przewijania, które dostępne jest w przyciskach Czytaj dalej i Powrót frazy te nie są kojarzone z opcją przewijania. Z drugiej strony oznaczenie lokalizacji użytkownika w nawigacji może zostać pomylone z suwakiem. Rekomendacja: Lepszym rozwiązaniem wydaje się podział sekcji aktualności na podstrony. Należy unikać wykorzystywania dodatkowych, poza domyślnym w przeglądarce, suwaków lub rozwiązań imitujących suwak.

65 Niewłaściwe użycie haseł w kontekście pozycjonowania 65 Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio (http://hospitium.org/) Obserwacja: W procesie pozycjonowania strony zastosowano niewłaściwy opis tylko fraza hospicjum puckie wyświetla odnośnik do serwisu na pierwszej pozycji. Fraza hospicjum puck wyświetla odnośnik do jednej z podstron serwisu dopiero na drugiej stronie wyszukiwań. Rekomendacja: Należy przeanalizować sposób pozycjonowania serwisu oraz wybór słów kluczowych. Statystyki pokazują, że użytkownicy częściej wyszukują fraz w formie <obiekt> <miejsce>. Stąd też forma hospicjum <nazwa miejscowości> będzie częściej wyszukiwana przez użytkowników niż powyższa z przymiotnikiem.

66 Brak odnośnika w logo. 66 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Logo organizacji nie jest odnośnikiem do strony głównej. Rekomendacja: Logo serwisu jest bardzo często wykorzystywane przez użytkowników do powrotu na stronę główną w sytuacji zagubienia się w serwisie, tym bardziej, jeśli nawigacja nie oferuje odnośnika Strona główna. Prosty zabieg dodania odnośnika do logo nie tylko ułatwi nawigację, ale również wpłynie na lepsze pozycjonowanie strony.

67 Brak odnośnika w logo. 67 Hospicjum w Puławach (http://www.hospicjum-pulawy.pl/) Obserwacja: Logo organizacji nie jest odnośnikiem do strony głównej. Rekomendacja: Dodanie w logo odnośnika do strony głównej.

68 Brak odnośnika w logo. 68 Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie (http://www.hospicjum.koszalin.pl/) Obserwacja: Logo organizacji nie jest odnośnikiem do strony głównej. Rekomendacja: Dodanie w logo odnośnika do strony głównej.

69 Brak odnośnika w logo. 69 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Logo organizacji nie jest odnośnikiem do strony głównej. Rekomendacja: Dodanie w logo odnośnika do strony głównej.

70 Brak zdefiniowanego parametru tekstu zastępczego <alt>. 70 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci (http://www.zhdd.szczecin.pl/) Obserwacja: Zdjęcia w serwisie nie mają zdefiniowanego parametru zastępczego <alt>. Rekomendacja: Parametr <alt> służy wyświetlaniu tekstu w miejscu grafiki lub zdjęcia, gdy te ostatnie nie mogą zostać, z różnych powodów, zostać wyświetlone. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku przeglądania strony przez osobę niewidomą przy użyciu przeglądarki tekstowej. Parametr <alt> w bardzo dużym stopniu wpływa na dostępność serwisu.

71 Pusta strona. 71 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (http://hospicjum.gliwice.pl/) Obserwacja: Jedna z podstron nie zawiera żadnych treści. Rekomendacja: W sytuacji braku materiałów na daną podstronę należy wstrzymać się przed jej publikacją oraz umieszczaniem odnośników na pozostałych podstronach. W najlepszym przypadku pusta podstrona wydłuży czas przebywania na stronie, w najgorszym spowoduje opuszczenie strony przez użytkownika.

72 Zablokowany dostęp do strony. 72 Hospicjum im. ks. Eugeniusz Dutkiewicza SAC (http://www.hospicjum.info/) Obserwacja: Próba wejścia na jedną z podstron serwisu kończy się otrzymaniem komunikatu o braku uprawnień nakazującym logowanie. Rekomendacja: Podobnie jak w przypadku pustych podstron, użytkownik nie powinien wchodzić w kontakt z podstronami wymagającymi logowania, chyba, że strona oferuje zakładanie kont lub personalizację.

73 user experience studio Podsumowanie

74 user experience studio 74 Strona główna powinna prezentować tylko podstawowe treści i zachęcać do kontynuowania przeglądania. Treści na stronie powinny być prezentowane zwięźle, w krótkich blokach, oznaczone czytelnymi nagłówkami. Nawigacja powinna być spójna, składać się z intuicyjnie dobranych słów kluczowych i/lub wezwań do działania oraz sygnalizować położenie użytkownika w strukturze serwisu. Strona powinna prezentować instytucję i jej działalność jasno i klarownie poprzez atrakcyjne treści (zdjęcia, grafika). Informacje kontaktowe (na osobno wydzielonej podstronie oraz w formie skróconej, np. w stopce, na każdej podstronie). Poszczególne podstrony powinny odpowiadać na pytania użytkowników, którzy potencjalnie zaangażują się w działalność organizacji lub poszukują konkretnych informacji o pracy hospicjum.

75 user experience studio O autorach

76 user experience studio 76 Maciej Płonka - zajmuje się badaniami użyteczności oraz marketingiem w sieci. Absolwent programu MA In Euroculture na Uniwersytecie Jagiellońskimi oraz Uppsala Universitet i zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Współautor badania oraz raportu nt. użyteczności stron internetowych organizacji pożytku publicznego. Hubert Turaj - projektant interakcji i badacz użyteczności. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i stypendysta Uniwersytetu w Oslo w zakresie projektowania interakcji człowiekkomputer. Pracował jako projektant i kierownik działu projektowego w agencji Making Waves. Brał udział w wielu polskich i norweskich projektach dla firm z sektora prywatnego i publicznego. Jest autorem i współautorem wielu branżowych raportów na temat użyteczności serwisów internetowych. EDISONDA - studio badawczo-projektowe wyspecjalizowane w badaniach użyteczności, testach eyetracking i projektowaniu interakcji.

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować skuteczny mailing?

Jak przygotować skuteczny mailing? Jak przygotować skuteczny mailing? Raport z badania eyetracking Patronat: 2 Wstęp E-mail marketing nadal pozostaje jedną z ważniejszych form reklamy w sieci Konstrukcja przesyłki, oprócz samego nagłówka,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych - raport Rzecznika Praw Obywatelskich Opracowanie: Krzysztof Wiśniewski Współpraca: Anna Błaszczak, Izabela Błaszczyk, Mirosław

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regulacjami prawnymi. Raport Fundacji Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem

System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem Renata Augustyn Urszula Kawecka Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem Streszczenie: W artykule poruszono tematykę

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych.

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Dokument skierowany jest do Użytkowników Katalogu,

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo