EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych"

Transkrypt

1 Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds. Certyfikacji (European Co-operation for Accreditation) w celu harmonizacji ogólnych zasad, które zaleca się stosować w auditach połączonych systemów zarządzania (bez względu na połączenie). październik 2008 r. wyd. 00 Strona 1 / 16

2 Autorstwo Publikacja została przygotowana przez grupę zadaniową Komitetu EA ds. Certyfikacji. Język oficjalny Niniejszy tekst może być przetłumaczony na inne języki, w razie takiej potrzeby. Angielska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą. Prawa autorskie Właścicielem praw autorskich do niniejszego tekstu jest EA. Tekst ten nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Dalsze informacje Dalsze informacje o niniejszej publikacji można uzyskać od krajowej jednostki akredytującej członka EA lub Przewodniczącego Komitetu EA ds. Certyfikacji. Aktualne informacje znajdują się na stronach Kategoria 2 Dokumenty wspierające EA MLA Data zatwierdzenia: 25 października 2008 r. Data wdrożenia: 25 października 2009 r. Okres przejściowy: Wprowadzenie do tłumaczenia: Oryginał publikacji: EA-7/05 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits; October 2008, rev00 Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, r., Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Tekst tłumaczenia uzupełniono odsyłaczami zawierającymi przypisy PCA, dodatkowo objaśniające pewne partie tłumaczenia. październik 2008 r. wyd. 00 Strona 2 / 16

3 Przedmowa Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds. Certyfikacji w celu harmonizacji ogólnych zasad, które zaleca się stosować w auditach połączonych systemów zarządzania (bez względu na połączenie). Grupa robocza składała się z przedstawicieli europejskich jednostek akredytujących oraz udziałowców reprezentujących akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania. Układ niniejszego dokumentu odpowiada układowi normy ISO/IEC 17021:2006. Termin powinien 1 jest używany w niniejszym dokumencie do wskazania tych postanowień, które, odzwierciedlając wymagania normy ISO/IEC 17021:2006, są obowiązkowe. Termin zaleca się 2 jest używany w niniejszym dokumencie do wskazania wytycznych, które, chociaż nie są obowiązkowe, zostały przedstawione jako uznany sposób spełnienia wymagań. 1 W oryginale używane jest słowo shall 2 W oryginale używane jest słowo should październik 2008 r. wyd. 00 Strona 3 / 16

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ZAKRES POWOŁANIA NORMATYWNE TERMINY I DEFINICJE ZASADY WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASOBÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI Informacje dostępne publicznie Dokumenty certyfikacyjne Wykaz certyfikowanych klientów Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków Poufność Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROCESU Wymagania ogólne Audit certyfikacyjny i certyfikacja Działania w nadzorze Ponowna certyfikacja Audity specjalne Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Odwołania Skargi Zapisy dotyczące wnioskodawców i klientów WYTYCZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH ZAŁĄCZNIK 1 SKRÓCENIE CZASU ZAŁĄCZNIK 2 PRZYKŁAD: AUDITOWANIE AUDITU WEWNĘTRZNEGO październik 2008 r. wyd. 00 Strona 4 / 16

5 WPROWADZENIE Niniejszy dokument ustanawia wytyczne dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w planowaniu i przeprowadzaniu auditów połączonych. Wszystkie postanowienia normy ISO/IEC 17021:2006 mają w dalszym ciągu zastosowanie a niniejsze wytyczne nie unieważniają jakichkolwiek wymagań tej normy. Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie wytycznych dotyczących auditów połączonych oraz, jeżeli to jest właściwe, certyfikacji systemu(-ów) zarządzania organizacji w odniesieniu do dwóch lub więcej zbiorów kryteriów auditu. Termin powinien jest stosowany w niniejszym dokumencie do wskazania tych postanowień, które, odzwierciedlając wymagania normy ISO/IEC 17021:2006, są obowiązkowe. Termin zaleca się jest stosowany w niniejszym dokumencie do wskazania wytycznych, które, chociaż nie są obowiązkowe, zostały ustanowione przez EA jako uznany sposób spełnienia wymagań. Jednostki certyfikujące, które przeprowadzają audity połączone oraz nie stosują wytycznych EA pod jakimś względem, będą uprawnione do powoływania się na akredytację na certyfikatach, wydanych w wyniku przeprowadzenia auditu połączonego, tylko wtedy, jeżeli wykażą jednostce akredytującej, że ich rozwiązania w równoważny sposób spełniają stosowne postanowienia normy ISO/IEC 17021:2006. Należy zwrócić uwagę na to, że załączniki na końcu niniejszego dokumentu są także częścią podanych wytycznych i tak je należy traktować. 1. ZAKRES Wytyczne EA do Rozdziału 1 Niniejsze wytyczne skupiają się na sytuacji, w której audit połączony obejmuje normy dotyczące systemów zarządzania, uwzględniające rozmaite elementy ryzyka w organizacji (np. jakość, środowisko, bezpieczeństwo, ochrona, itd.). Bywają sytuacje, w których norma (np. TL 9000, AS/EN 9100, itd.) zawiera wszystkie wymagania innej normy (t.j. ISO 9001). W takich przypadkach, przeprowadzając audit w odniesieniu do jednej normy (np. TL, AS), można także udzielić certyfikacji w odniesieniu do ISO 9001 (o ile zakres jest ten sam) wyłącznie na podstawie auditu w odniesieniu do TL lub AS. Punkt G oraz Załącznik 1 nie zostały opracowane z uwzględnieniem tej sytuacji. 2. POWOŁANIA NORMATYWNE Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 2 3. TERMINY I DEFINICJE Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 3 G 3.1 Następujące definicje mają zastosowanie w niniejszych wytycznych EA: październik 2008 r. wyd. 00 Strona 5 / 16

6 Audit połączony: Audit połączony jest auditem systemu(-ów) zarządzania organizacji w odniesieniu do 2 lub więcej zbiorów kryteriów auditu / norm, przeprowadzonym w tym samym czasie. Zintegrowany system zarządzania (IMS): Dla celów niniejszego dokumentu, IMS jest jednym pojedynczym systemem zarządzania, używanym przez organizację do zarządzania wieloma aspektami sprawności organizacyjnej w celu spełnienia wymagań więcej niż jednej normy dotyczącej systemu zarządzania. Uwaga 1: Systemy zarządzania mogą znajdować się na różnych poziomach integracji. Patrz Załącznik nr 1. Uwaga 2: Dla celów niniejszego dokumentu, kryteria auditu oznaczają normy dotyczące systemu zarządzania, stosowane jako podstawa w ocenie zgodności oraz certyfikacji (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, itd.). 4. ZASADY Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 4 5. WYMAGANIA OGÓLNE Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 5 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 6 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASOBÓW Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 7 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI 8.1 Informacje dostępne publicznie Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 8.1 G Informacje te powinny zawierać szczegóły dotyczące procesu prowadzenia auditów połączonych przez jednostkę certyfikującą. 8.2 Dokumenty certyfikacyjne Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 8.2 październik 2008 r. wyd. 00 Strona 6 / 16

7 G Zaleca się, aby dokumenty certyfikacyjne, wydawane w wyniku auditu połączonego, były wydawane w formie: pojedynczego certyfikatu, który przywołuje wszystkie normy dotyczące systemów zarządzania, objęte auditem połączonym (patrz Uwaga); i/lub oddzielnych certyfikatów dla każdej normy dotyczącej systemu zarządzania. Uwaga: Zaleca się, aby w sytuacjach, w których cofnięcie certyfikacji jest ograniczone tylko do określonej normy dotyczącej systemu zarządzania, certyfikat był ponownie wydany dla pozostałych norm, których to cofnięcie nie dotyczy. G b) oraz c) Jeżeli cykle certyfikacji nie są zharmonizowane dla poszczególnych norm dotyczących systemów zarządzania, które są objęte certyfikatem połączonym, wówczas wszystkie stosowne daty wydania i daty ważności certyfikacji powinny być uwidocznione na dokumentach certyfikacyjnych. Data upływu ważności certyfikatu połączonego powinna być najwcześniejszą datą spośród poszczególnych dat upływu ważności. 8.3 Wykaz certyfikowanych klientów Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Poufność Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami Wytyczne EA dotyczące Rozdziału WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROCESU 9.1 Wymagania ogólne Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 9.1 G Plan auditu powinien zapewnić, że październik 2008 r. wyd. 00 Strona 7 / 16

8 - wszystkie obszary i działania powiązane z określoną normą dotyczącą systemu zarządzania objętą zakresem wizytacji są oceniane przez odpowiednich, kompetentnych auditorów. - jest przydzielony wystarczający czas na przeprowadzenie pełnego i skutecznego auditu systemu(-ów) zarządzania klienta w odniesieniu do norm dotyczących systemów zarządzania, objętych zakresem auditu. G Zespół auditujący jako całość powinien spełniać wymagania kompetencyjne dla każdego obszaru technicznego jako stosowne w odniesieniu do każdego programu certyfikacji objętego zakresem auditu połączonego. W przypadkach, w których auditor wiodący nie ma kompetencji wymaganych do auditowania w odniesieniu do wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania objętych auditem połączonym, poszczególni członkowie zespołu powinni być wyznaczeni jako wiodący dla każdej mającej zastosowanie normy oraz być odpowiedzialni za wszystkie stosowne zalecenia, które nie mieszczą się w kompetencjach auditora wiodącego. G W celu określenia czasu trwania auditu połączonego, obejmującego dwie lub więcej normy dotyczące systemu zarządzania, np. A + B + C, jednostka certyfikująca powinna obliczyć wymagany czas auditu oddzielnie dla każdej normy dotyczącej systemu zarządzania (biorąc pod uwagę wszystkie stosowne czynniki podane w mających zastosowanie wytycznych akredytacyjnych i/lub zasadach programu dotyczących każdej normy); obliczyć czas początkowy T, jako czas trwania auditu połączonego, w postaci sumy otrzymanej z dodania poszczególnych składników (np. T = A + B + C); jeżeli to jest właściwe, zmodyfikować wielkości czasu początkowego poprzez uwzględnienie czynników, które mogą skrócić (patrz Załącznik 1) lub wydłużyć wymagany czas trwania auditu połączonego. Zaleca się, aby do tych czynników należały, między innymi: Dostępność oraz wykorzystanie auditorów mających kompetencje w wielu dziedzinach. Stopień, w jakim system zarządzania organizacji jest zintegrowany. Zdolność personelu organizacji do udzielania odpowiedzi na pytania odnoszące się do więcej niż jednej normy dotyczącej systemu zarządzania. Uwzględnienie w planowaniu auditu efektywnego wykorzystania czasu auditora. Złożoność auditów połączonych w porównaniu z auditami pojedynczego systemu zarządzania. poinformować klienta, że czas trwania auditu połączonego, oparty na zadeklarowanych poziomach integracji systemu, które następnie zostały uznane za bezzasadne, będzie podlegał zmianom. Uwaga: Związane wytyczne znajdują się w G Jest mało prawdopodobne, aby suma wszystkich zmian dokonanych w odniesieniu do danej organizacji, przy uwzględnieniu wszystkich czynników, mogła skrócić wymagany czas trwania auditu połączonego o więcej niż 20 % czasu początkowego, określonego powyżej. październik 2008 r. wyd. 00 Strona 8 / 16

9 Czas początkowy oraz uzasadnienie jego skrócenia powinny być udokumentowane. Zaleca się, aby audity połączone niezintegrowanych systemów zarządzania (chociaż przeprowadzane w tym samym czasie) nie podlegały zasadom skrócenia czasu. G Przy sporządzaniu planu próbkowania dla auditu połączonego powinny być uwzględnione istniejące (akredytacyjne) wytyczne odnoszące się do każdej normy dotyczącej systemu zarządzania. G Powinny być odpowiednio ocenione wszystkie mające zastosowanie elementy każdej normy dotyczącej systemu zarządzania, stosownie do zakresu wizytacji w audicie połączonym. Na przykład, podczas przeprowadzania auditu połączonego zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego jakość, bezpieczeństwo i środowisko, byłoby nie do zaakceptowania zweryfikowanie skuteczności systemu w odniesieniu do działań korygujących poprzez auditowanie wyłącznie próbek odnoszących się do jakości. Zaleca się, aby w niektórych obszarach programu auditów było właściwe, aby auditorzy auditowali te aspekty normy dotyczącej systemu zarządzania, w których nie zostali formalnie zakwalifikowani jako auditorzy lub auditorzy wiodący. Poniżej podano przykładowe sytuacje, w których takie podejście jest odpowiednie: Obszary, w których wymagania norm dotyczących systemu zarządzania oraz wiedza techniczna wymagana do przeprowadzenia auditu są zbieżne. Np. nadzór nad dokumentami. Obszary, w których auditor weryfikuje zgodność z wymaganiami, które mają charakter administracyjny patrz Załącznik nr 2, Przykład dotyczący auditów wewnętrznych. Potwierdzenie dowodu/ zamknięcie tropu auditowego. Podczas auditu często jest konieczne zbadanie i potwierdzenie, że w zapisach i/lub procesach organizacji znajduje się element obiektywnego dowodu. Potwierdzenie to może mieć formę pytania zamkniętego oraz często jest stosowane do zamknięcia tropów auditowych, które były podjęte. Typowym przykładem może być ten, w którym po audicie systemu zarządzania jakością, przeprowadzonym w dziale projektowania, wymagane jest potwierdzenie, że w zleceniu zakupu pewnych typów wyrobów jest przywołany konkretny warunek. To potwierdzenie dowodu może być przeprowadzone przez któregokolwiek auditora. Należy zauważyć, że każdy audit skutków technicznych spowodowanych niedostępnością dowodu musi być przeprowadzony przez auditora kompetentnego w zakresie stosownej normy dotyczącej systemu zarządzania. Ogólnie biorąc, możliwości przekazania odpowiedzialności dotyczą procesów administracyjnych, a nie zarządzania procesami. Zaleca się, aby wykorzystywanie tych możliwości miało miejsce tylko po przeprowadzeniu odpowiedniej odprawy przez auditora wiodącego zakwalifikowanego w zakresie określonej normy dotyczącej systemu zarządzania. Zaleca się, aby ustalenia były raportowane zwrotnie auditorowi październik 2008 r. wyd. 00 Strona 9 / 16

10 wiodącemu, który podejmie decyzję w sprawie ewentualnych dalszych działań oraz dokona przeglądu i uzgodni raport dla klienta. Zadania auditowe związane z technicznymi aspektami procesów (np. ich zarządzaniem, środkami nadzoru, możliwością realizacji i skutecznością), które wymagają specjalnych kompetencji technicznych w odniesieniu do kryteriów auditu, nie powinny być zlecane auditorom, którzy nie mają kompetencji w obszarze technicznym stosownie do każdego programu certyfikacji. G Patrz wytyczne do G Zaleca się, aby raporty opracowane w wyniku auditów połączonych były wydawane jako raport połączony (tj. ustalenia odnoszące się do wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania objętych auditem połączonym są zawarte w jednym wspólnym raporcie) lub jako oddzielne raporty. Każde ustalenie w raporcie połączonym powinno być powiązane z każdą mającą zastosowanie normą dotyczącą systemu zarządzania. Zaleca się formułowanie oddzielnie niezgodności dla każdej normy dotyczącej systemu zarządzania, chyba, że specyficzne ustalenia odnoszą się do wymagań więcej niż jednej normy dotyczącej systemu zarządzania. Zaleca się, aby jednostka certyfikująca przeanalizowała wpływ niezgodności stwierdzonej w odniesieniu do jednej z norm dotyczących systemu na zgodność systemu(-ów) zarządzania z pozostałymi normami. G Ta analiza przyczyny oraz opis powinny być wykonane dla każdej niezgodności biorąc pod uwagę wymagania każdej normy dotyczącej systemu zarządzania. G Osoby, które ustalają, że korekcje i działania korygujące są akceptowalne, powinny być kompetentne w zakresie każdej z norm dotyczących systemu(-ów) zarządzania, której ta niezgodność dotyczy. 9.2 Audit certyfikacyjny i certyfikacja Wniosek Wytyczne EA dotyczące Rozdziału G Zaleca się, aby w przypadku auditów połączonych informacje te zawierały informacje dotyczące a) poziomu integracji (patrz Załącznik 1) systemu(-ów) zarządzania organizacji, oraz b) zdolności personelu organizacji (w czasie auditu) do udzielania odpowiedzi na pytania odnoszące się do każdej normy dotyczącej systemu zarządzania, objętej auditem połączonym. Organizacje stosują różne podejścia do zarządzania rozmaitymi aspektami swojej działalności biznesowej (np. jakością, zdrowiem i bezpieczeństwem lub środowiskiem), od całkowicie oddzielnych, poprzez częściowo zintegrowane, aż do w pełni zintegrowanych systemów zarządzania. Stopień, w jakim system jest październik 2008 r. wyd. 00 Strona 10 / 16

11 zintegrowany, jest czynnikiem, który będzie wpływał na czas potrzebny do przeprowadzenia auditu połączonego Przegląd wniosku Wytyczne EA dotyczące Rozdziału G W czasie prowadzenia tego przeglądu jednostka certyfikująca powinna wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe działania (ograniczenia) związane z normami dotyczącymi systemów zarządzania, aby je uwzględnić w audicie połączonym (np. specjalne wymagania dotyczące programu sektorowego). G Patrz wytyczne do Audit certyfikacyjny Wytyczne EA dotyczące Rozdziału G d) Zaleca się, aby informacje zebrane w auditach połączonych w pierwszym etapie wizytacji obejmowały informacje dotyczące a) poziomu integracji systemu(-ów) zarządzania organizacji, oraz b) zdolności personelu organizacji do udzielania odpowiedzi na pytania odnoszące się do każdej normy dotyczącej systemu zarządzania w celu weryfikacji uzyskanych informacji oraz decyzji podjętych w czasie przeglądu wniosku (patrz oraz 9.2.2). G e) Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić przegląd oraz, jeżeli jest taka potrzeba, zmienić czas trwania auditu, który był oparty na poziomie integracji systemu, potwierdzonym podczas pierwszego etapu auditu. Należy ustalić, czy poziom integracji pokrywa się z poziomem zadeklarowanym przez klienta. G Patrz wytyczne do Wnioski z auditu certyfikacyjnego Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Informacje do udzielenia certyfikacji Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Działania w nadzorze Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 9.3 październik 2008 r. wyd. 00 Strona 11 / 16

12 G 9.3 Patrz wytyczne do Ponowna certyfikacja Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 9.4 G 9.4 Patrz wytyczne do 9.1.2, oraz Audity specjalne Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 9.6 G 9.6 Jeżeli zawieszenie lub cofnięcie wpływa na jedną z norm dotyczących systemu zarządzania, jednostka certyfikująca powinna zbadać, czy wpływa ono także na inne normy dotyczące systemu zarządzania i certyfikat(y). 9.7 Odwołania Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Skargi Wytyczne EA dotyczące Rozdziału Zapisy dotyczące wnioskodawców i klientów Wytyczne EA dotyczące Rozdziału WYTYCZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH Wytyczne EA dotyczące Rozdziału 10 październik 2008 r. wyd. 00 Strona 12 / 16

13 ZAŁĄCZNIK 1 SKRÓCENIE CZASU Rysunek Stopień integracji % Zdolność do przeprowadzenia auditu połączonego % Rysunek 1: Rysunek ilustruje skrócenie ( w %) czasu trwania auditu połączonego oraz jego związek z: oś pionowa, stopień integracji systemu zarządzania organizacji (patrz poniżej) (zaleca się, aby stopień integracji uwzględniał zdolność auditowanych do udzielania odpowiedzi na pytania wieloaspektowe); oraz oś pozioma, zakres, w jakim poszczególni członkowie zespołu auditującego zostali zakwalifikowani do więcej niż jednej normy dotyczącej systemu zarządzania, objętej auditem połączonym (tj. wszechstronność), obliczony przy zastosowaniu następującego wzoru: 100 ((X 1-1) + (X 2-1) + (X 3-1) + (X n -1)) Z(Y-1) Gdzie X 1,2,3 n jest liczbą norm objętych auditem połączonym, do których został zakwalifikowany auditor n; Y jest liczbą norm dotyczących systemów zarządzania, które mają być objęte auditem połączonym; Z jest liczbą auditorów. październik 2008 r. wyd. 00 Strona 13 / 16

14 Przykład: Zespół auditujący w audicie połączonym, obejmującym trzy różne normy dotyczące systemów zarządzania, składa się z 3 auditorów. Pierwszy auditor jest zakwalifikowany do trzech norm; drugi auditor jest zakwalifikowany do dwóch norm; trzeci auditor jest zakwalifikowany do jednej normy. Wartość procentowa do zastosowania na osi poziomej: 100 ((3-1) + (2-1) + (1-1)) = 50 % 3(3-1) Poziom integracji Zintegrowany system zarządzania jest to taki system, który jest jedynym wykorzystywanym przez organizację systemem do zarządzania wielorakimi aspektami sprawności organizacyjnej. Jego cechami charakterystycznymi są: 1. Przeglądy zarządzania, które uwzględniają ogólną strategię biznesową i plan. 2. Zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych. 3. Zintegrowane podejście do polityki i celów. 4. Zintegrowane podejście do procesów systemowych. 5. Zintegrowany zbiór dokumentacji obejmujący instrukcje robocze, na dobrym poziomie rozwoju, stosownie do sytuacji. 6. Zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (korekcje i działania korygujące; pomiary i ciągłe doskonalenie). 7. Zintegrowane podejście do planowania z dobrym wykorzystaniem całościowego podejścia do zarządzania ryzykiem w działalności. 8. Zunifikowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa. Jednostka certyfikująca musi podjąć decyzję w sprawie procentowego poziomu integracji w oparciu o stopień, w jakim system zarządzania organizacji spełnia powyższe kryteria. październik 2008 r. wyd. 00 Strona 14 / 16

15 ZAŁĄCZNIK 2 PRZYKŁAD: AUDITOWANIE AUDITU WEWNĘTRZNEGO Rozważmy auditowanie auditu wewnętrznego w czasie wizytacji w audicie połączonym obejmującym Jakość (ISO 9001), Bezpieczeństwo i Higienę Pracy (OHSAS 18001) oraz Środowisko (ISO 14001) w typowym zakładzie produkcyjnym. Niektóre wymagania dotyczące auditu wewnętrznego są wspólne dla wszystkich trzech norm. Wymagania te są prawie w całości administracyjne, związane z istnieniem programów i planów, składaniem sprawozdań i działaniami poauditowymi. Natomiast częstotliwość auditów i czas trwania auditu określa się wychodząc z różnych podstaw. Z punktu widzenia jakości nie ma wymagania dotyczącego auditowania oczyszczalni ścieków lub gospodarki odpadami stałymi, lecz będą one odgrywać znaczącą rolę w programie opartym na normie ISO 14001, oraz zaleca się, aby były uwzględnione w programie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od rodzaju procesów i działań w zakładzie. Z drugiej strony, z operacją montażu w fabryce elektronicznej wiąże się (jak się oczekuje) wiele kwestii dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz może być stosunkowo mało kwestii związanych ze środowiskiem. Program auditów powinien odzwierciedlać odpowiednie zagrożenia dla środowiska oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ich znaczenie dla jakości. Dlatego zaleca się, aby programy i plany auditów wewnętrznych były poddane przeglądowi przez auditora (-ów) jednostki certyfikującej kompetentnego(-ych) w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania. Zaleca się, aby kompetencje auditorów wewnętrznych organizacji były zdefiniowane w odniesieniu do podstawowego procesu auditu, wiedzy technicznej i dotyczącej przepisów oraz znajomości auditowanych działań. Rzadko można znaleźć prawdziwie wszechstronnych auditorów wewnętrznych, dlatego też zaleca się, aby auditorzy jednostki certyfikującej, zakwalifikowani w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania, objętej auditem połączonym, ocenili także odpowiednie kompetencje auditorów wewnętrznych wykorzystywanych przez organizację. Zaleca się, aby w tym przykładzie auditor jednostki certyfikującej zadał trzy zasadnicze pytania: październik 2008 r. wyd. 00 Strona 15 / 16

16 Pytanie auditora Systemy połączone Kompetencje auditora Czy program auditów wewnętrznych został opracowany w sposób zapewniający ich skuteczność? Czy program auditów wewnętrznych jest realizowany zgodnie z procedurami? Zespół auditujący jednostki certyfikującej powinien potwierdzić, że elementy programu związane z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy są wyważone w zależności od statusu i znaczenia procesów i obszarów, które mają być auditowane, zagrożeń dla środowiska, zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyników poprzednich auditów. Może to być potwierdzeniem, że przeszkoleni auditorzy wewnętrzni przeprowadzają audity według planu oraz postępują zgodnie z procedurami. Czy jest skuteczny? Zespół auditujący jednostki certyfikującej powinien ocenić kompetencje auditorów wewnętrznych, stosowność ustaleń oraz odpowiedniość działań korygujących. Wnioski Zespół auditujący jednostki certyfikującej powinien dokonać przeglądu programu auditów w celu rozpatrzenia, czy jest stosowny oraz wystarczający dla każdej normy dotyczącej systemu zarządzania. Zaleca się, aby było to zrealizowane tylko przez kompetentnego(-ych) auditora(-ów) w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania objętej auditem połączonym. Każdy auditor jednostki certyfikującej może ocenić elementy administracyjne w audicie wewnętrznym. Zaleca się, aby było to przeprowadzone tylko przez kompetentnego(-ych) auditora(-ów) w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania objętej auditem połączonym. Zaleca się, aby auditowanie programów i planów auditów wewnętrznych w celu oceny, że częstotliwość i czas trwania auditów zostały ustanowione na podstawie stopnia ryzyka, oraz, że zostali wyznaczeni kompetentni auditorzy wewnętrzni, było przeprowadzone tylko przez auditorów jednostki certyfikującej kompetentnych w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania objętej auditem połączonym; Zaleca się, aby pobieranie próbek odpowiednich raportów z auditów wewnętrznych oraz ich auditowanie w celu potwierdzenia skuteczności programu auditów wewnętrznych (przez auditowanie ich zawartości i porównanie z obserwacjami auditorów) było przeprowadzone tylko przez auditorów jednostki certyfikującej, zakwalifikowanych w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania, objętej auditem połączonym; Zaleca się, żeby aspekty administracyjne w audicie wewnętrznym, takie jak: istnienie udokumentowanej procedury; istnienie programu auditów; planowanie i przeprowadzenie auditów zgodnie z programem; sporządzanie raportów; działania poauditowe i zamykanie auditów wewnętrznych zgodnie z udokumentowaną procedurą, mógł weryfikować dowolny auditor jednostki certyfikującej.. Zaleca się, aby przegląd działań korygujących organizacji pod względem ich skuteczności był przeprowadzony przez auditora kompetentnego w zakresie odpowiedniej normy. październik 2008 r. wyd. 00 Strona 16 / 16

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 1:2007 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych (IAF MD 1:2007)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL Numer publikacji EA-2/15 Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie w ramach EA ogólnych wymagań umożliwiających akredytowanym CAB przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA Numer Publikacji EA-INF/04:2012 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI I UZNAWANIU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W RAMACH EA MLA CEL

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) WYDANIE: 16-1 DATA WYDANIA: 2016-09-01 1 WSTĘP PCC - CERT Sp. z o.o. Sp. K. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemów

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 Numer publikacji EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 CEL Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez grupę roboczą w European co-operation

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016 IAF ML 12:2016 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach Strona 2 z 10 International

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 3 Warszawa, 10.05.2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL Program weryfikacji EMAS według wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 wydanie 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA EA European co-operation for Accreditation EA Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji Numer publikacji EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 Strona: 1 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 Kierownik procesu Certyfikacja i Ocena Zgodności Pełnomocnik Prezesa UDT ds.

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo