ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR"

Transkrypt

1 ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. IRWIR-PAN, Warszawa, Referat przygotowano w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB

2 Wprowadzenie Zmiany zachodzące w Polsce w początku XXI wieku charakteryzują się bardzo dużą dynamiką. Dotyczy to szczególnie rolnictwa, które po wejściu Polski do UE, postrzegane jest jako główny beneficjent pomocy budżetowej. Z drugiej strony jest to dział gospodarki, który zdaniem wielu osób, wymaga znacznej reformy i przekształceń.

3 Metodyka badań Materiał źródłowy do analiz stanowiły dane statystyki masowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, FAOSTAT i EUROSTAT. Zgromadzone dane poddano analizie w ujęciu dynamicznym i przestrzennym, co miało na celu wykazanie zmian w organizacji i intensywności produkcji roślinnej w perspektywie średniookresowej.

4 Struktura produkcji towarowej w 2013 r. wg woj. DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBUSKIE MAŁOPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POLSKA MAZOWIECKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE PODKARPACKIE ŁÓDZKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE PODLASKIE % 20% 40% 60% 80% 100% produkcja roślinna produkcja zwierzęca Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

5 Wartość i struktura skupu produktów rolnych w 2012 roku wg woj. Województwo Wartość skupu ogółem zł ha -1 Produkty roślinne Produkty zwierzęce zł ha -1 % zł ha -1 % Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie POLSKA Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

6 Zmiany powierzchni użytków rolnych w Polsce w latach tys. ha TUZ Użytki rolne Grunty orne y = -231,67x R² = 0,813 y = -235,93x R² = 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

7 Zmiany powierzchni użytków rolnych (%) w województwach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE

8 Zmiany powierzchni gruntów ornych (%) w województwach w latach POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

9 Zmiany powierzchni trwałych użytków zielonych (%) w województwach w latach POLSKA DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

10 Analiza skupień dla średniej pow. gospodarstwa powyżej 1 ha UR Polska 7,2 ha UR Polska 9,5 ha UR Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

11 Zmiany średniej powierzchni dla gospodarstw pow. 1 ha UR w województwach w latach Zmiana pomiędzy Wyszczególnienie latami 2000 i 2013 ha UR dynamika (%) Dolnośląskie 3,7 39 Kujawsko-pomorskie 3,2 27 Lubelskie 1,4 23 Lubuskie 5,9 54 Łódzkie 1,0 15 Małopolskie 0,6 20 Mazowieckie 1,6 22 Opolskie 5,1 52 Podkarpackie 1,0 30 Podlaskie 2,3 21 Pomorskie 3,7 29 Śląskie 2,0 47 Świętokrzyskie 1,1 25 Warmińsko-mazurskie 4,0 23 Wielkopolskie 2,7 27 Zachodniopomorskie 8,4 60 POLSKA 2,3 32 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

12 Średnia powierzchnia gospodarstw (ŚPG) w województwach w 2013 r. na tle dynamiki zmian w latach LUBUS 60 ŚLĄSK OPOL zmiana ŚPG (%) DOLNŚ ZACHPOM POLSKA PODKAR POMOR Mediana PODLA MAŁOP MAZOW KUJ-POM ŚWIĘTOK LUBEL WIELKOP ŁÓDZ WARM-MAZ ŚPG (ha) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

13 Zmiany liczby gospodarstw* w Polsce 700,0 tys ,1 tys. gosp. 1394,6 tys. gosp. - roczny spadek w tempie 2,6% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1-< 2 2-< 5 5-< < < <100 > 100 Grupy obszarowe użytków rolnych w ha * - dotyczy gospodarstw powyżej 1 ha UR Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

14 Koncentracja powierzchni użytków rolnych* w Polsce 6000,0 tys. ha ,0 4000,0 3000,0 21,2% 21,2% 2000,0 1000,0 10,6% 7,2% 5,0% 9,6% 0,0 1-< 2 2-< 5 5-< < < <100 > 100 Grupy obszarowe użytków rolnych w ha * - dotyczy gospodarstw powyżej 1 ha UR Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

15 Średnia powierzchnia gospodarstwa w krajach UE w 2010 r. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 ha UR 152,4 14,2 9,6 0,9 Czechy Wielka Brytania Słowacja Dania Luksemburg Niemcy Francja Estonia Szwecja Finalndia Irlandia Belgia Holandia Hiszpania Łotwa Austria UE-28 Litwa Bułgaria Portugalia Polska Węgry Włochy Słowenia Chorwacja Grecja Rumunia Cypr Malta Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.

16 Udział UR w gospodarstwach o powierzchni 50 ha w krajach UE w 2010 r % 64,4 29,6 Słowacja Czechy Wielka Brytania Luksemburg Francja Bułgaria Estonia Dania Niemcy Węgry Szwecja Hiszpania Portugalia UE-27 Łotwa Finalndia Belgia Litwa Irlandia Holandia Włochy Rumunia Austria Polska Cypr Grecja Słowenia Malta Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.

17 Zmiany powierzchni zasiewów w Polsce Wyszczególnienie Lata Lata Zmiana* prognoza 2030 Zmiana* Całkowita powierzchnia zasiewów , ,4 Zboża ogółem , ,9 Rzepak i inne oleiste , ,9 Strączkowe na nasiona (jad., past.) , ,5 Ziemniak , ,5 Burak cukrowy , ,9 Pastewne na GO , ,2 Pozostałe , ,7 tym warzywa , ,2 * - lata = 100 Źródło: J. Kopiński

18 Polska 72,8% Udział zbóż w strukturze zasiewów (średnio ) zachodniopomorskie 63,8 pomorskie 70,0 kujawsko-pomorskie 68,8 warmińsko-mazurskie 65,4 70,1 podlaskie % < 70,0 70,1 75,0 > 75,0 lubuskie 72,7 dolnośląskie 71,7 wielkopolskie 74,3 opolskie 73,5 79,3 79,1 śląskie łódzkie małopolskie 73,8 świętokrzyskie 75,4 mazowieckie 75,0 lubelskie 76,9 podkarpackie 75,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

19 Zmiany (%) udziału zbóż w strukturze zasiewów pomiędzy latami a % 12,5-1,4-12,4 Małopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Łódzkie Śląskie Lubelskie Mazowieckie POLSKA Wielkopolskie Opolskie Pomorskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie Lubuskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

20 Polska 7,9% Udział rzepaku i rzepiku w strukturze zasiewów (średnio ) zachodniopomorskie 15,4 pomorskie 11,2 kujawsko-pomorskie 9,8 warmińsko-mazurskie 10,8 1,3 podlaskie % < 5,0 5,0 10,0 10,1 15,0 > 15,0 lubuskie 11,5 dolnośląskie 17,2 wielkopolskie 7,3 opolskie 16,5 7,2 2,2 śląskie łódzkie małopolskie 1,8 świętokrzyskie 2,4 mazowieckie 3,8 lubelskie 4,8 podkarpackie 6,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

21 Zmiany (%) udziału rzepaku i rzepiku w strukturze zasiewów pomiędzy latami a % 10,0 9,3 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,1 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Dolnośląskie Opolskie Lubuskie Pomorskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie POLSKA Śląskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Wielkopolskie Mazowieckie Świętokrzyskie Łódzkie Małopolskie Podlaskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

22 Polska 1,9% Udział buraka cukrowego w strukturze zasiewów (średnio ) pomorskie zachodniopomorskie 1,8 1,8 kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie 0,5 0,04 4,3 podlaskie % lubuskie 0,6 wielkopolskie 3,0 mazowieckie 0,9 < 1,0 1,0 2,0 2,1 3,0 > 3,0 dolnośląskie 2,6 opolskie 3,3 0,9 śląskie łódzkie świętokrzyskie 1,2 lubelskie 3,1 0,7 małopolskie 0,4 podkarpackie 1,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

23 Zmiany (%) udziału buraka cukr. w strukturze zasiewów pomiędzy latami a ,0-0,2 % -0,1-0,4-0,6-0,8-0,7-1,0-1,2-1,4-1,6-1,5 Małopolskie Śląskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Lubuskie Podkarpackie Łódzkie Pomorskie POLSKA Wielkopolskie Lubelskie Mazowieckie Podlaskie Dolnośląskie Świętokrzyskie Kujawsko-pomorskie Opolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

24 Udział ziemniaka w strukturze zasiewów (średnio ) Polska 3,6% zachodniopomorskie 2,0 pomorskie 3,9 kujawsko-pomorskie 2,2 warmińsko-mazurskie 1,8 2,9 podlaskie % < 3,0 3,0 6,0 > 6,0 lubuskie 2,5 dolnośląskie 3,2 wielkopolskie 2,6 opolskie 2,1 3,8 5,6 śląskie łódzkie małopolskie 9,8 świętokrzyskie 6,2 mazowieckie 4,0 lubelskie 3,2 podkarpackie 9,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

25 Zmiany (%) udziału ziemniaka w strukturze zasiewów pomiędzy latami a ,0 % -1,0-2,0-1,6-3,0-4,0-5,0-4,5-6,0-7,0-8,0-7,6 Opolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Lubuskie Wielkopolskie POLSKA Lubelskie Podlaskie Śląskie Małopolskie Świętokrzyskie Mazowieckie Łódzkie Podkarpackie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

26 Udział pastewnych na GO w strukturze zasiewów (średnio ) Polska 8,6% pomorskie 7,0 warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 8,8 kujawsko-pomorskie 9,1 16,1 20,9 podlaskie % < 5,0 5,0 10,0 10,1 15,0 > 15,0 lubuskie 6,8 dolnośląskie 2,5 wielkopolskie 8,8 opolskie 3,6 5,9 7,2 śląskie łódzkie małopolskie 7,6 świętokrzyskie 5,5 mazowieckie 10,6 lubelskie 4,8 podkarpackie 7,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

27 Zmiany (%) udziału pastewnych na GO w strukturze zasiewów pomiędzy latami a ,0 % 10,8 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2,5 0,0-2,0-4,0-6,0-6,0 Podlaskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Mazowieckie Lubuskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie POLSKA Łódzkie Pomorskie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Podkarpackie Małopolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

28 Powierzchnia uprawy drzew owocowych POLSKA 291,8 tys. ha Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012

29 Zbiory z drzew owocowych POLSKA tys. ton Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012

30 Zbiory z plantacji jagodowych POLSKA 557 tys. ton Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012

31 Zbiory warzyw gruntowych POLSKA tys. ton Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2012

32 Powierzchni i zbiory upraw ogrodniczych na tle UE-27 7,8% powierzchni uprawy warzyw w UE-27 5miejsce po Włoszech (509 tys. ha), Hiszpanii (338 tys. ha), Rumunii (263 tys. ha) i Francji (252 tys. ha) 8,7% zbiorów warzyw w UE miejsce po Włoszech, Hiszpanii i Francji 7,0% powierzchni upraw sadowniczych w UE-27 4 miejsce po Hiszpanii (1 596 tys. ha), Włoszech (1 216 tys. ha) i Francji (885 tys. ha) 5,6% zbiorów owoców w UE-27 4 miejsce po Włoszech, Hiszpanii i Francji Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FAO, 2011 r.

33 Udział (%) województw w zbiorach wybranych ziemiopłodów w 2013 r. Jednostka terytorialna zboża ogółem rzepak i rzepik buraki cukrowe ziemniaki warzywa gruntowe owoce z drzew i owoce jagodowe owoce z drzew Dolnośląskie 8,6 14,0 8,4 6,6 2,8 1,2 1,0 Kujawsko-pomorskie 9,5 12,6 20,0 6,0 12,7 2,0 2,0 Lubelskie 9,1 6,1 16,5 8,6 10,5 20,4 15,7 Lubuskie 3,0 3,9 0,7 1,3 1,2 0,8 0,6 Łódzkie 6,5 2,1 2,7 10,2 13,3 11,1 11,7 Małopolskie 2,6 0,8 0,6 6,2 10,2 3,4 3,5 Mazowieckie 9,2 4,2 5,4 13,2 16,6 41,3 45,6 Opolskie 6,2 10,6 7,0 2,7 0,9 0,4 0,4 Podkarpackie 2,7 1,8 1,9 7,2 2,7 1,5 1,3 Podlaskie 4,5 1,1 0,0 6,2 1,3 0,6 0,4 Pomorskie 5,6 7,0 5,3 6,5 2,1 0,5 0,4 Śląskie 2,7 2,4 0,9 2,2 2,1 0,5 0,5 Świętokrzyskie 2,5 0,9 2,1 4,0 8,0 10,7 11,9 Warmińsko-mazurskie 5,4 7,2 1,5 3,8 1,6 1,1 0,8 Wielkopolskie 16,0 13,0 21,8 11,4 12,4 3,4 3,5 Zachodniopomorskie 6,0 12,6 5,3 3,9 1,6 1,1 0,8 POLSKA

34 Średnie plony zbóż w t ha -1 wg województw ( ) zachodniopomorskie lubuskie 3,57 3,97 wielkopolskie 3,95 pomorskie 3,73 kujawsko-pomorskie 4,08 3,13 łódzkie warmińsko-mazurskie 3,78 2,84 podlaskie mazowieckie 2,88 lubelskie dolnośląskie 4,64 opolskie 5,51 śląskie świętokrzyskie 2,89 3,21 Polska 3,64 3,80 małopolskie 3,54 podkarpackie 3,35 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

35 Zmiany plonów pszenicy w latach t/ha 9,0 8,0 NIEMCY y = 0,10x + 3,09 R² = 0,92 UE-27 y = 0,07x + 2,13 R² = 0,92 POLSKA y = 0,04x + 2,15 R² = 0,78 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Niemcy UE-27 Polska Źródło: Opracowanie na podstawie FAOSTAT

36 Zmiany plonów żyta w latach ,0 6,0 t/ha NIEMCY y = 0,06x + 2,25 R² = 0,78 UE-27 y = 0,03x + 1,85 R² = 0,81 POLSKA y = 0,01x + 1,88 R² = 0,38 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Niemcy UE-27 Polska Źródło: Opracowanie na podstawie FAOSTAT

37 Zmiany plonów kukurydzy w latach t/ha 12,0 NIEMCY y = 0,13x + 3,30 R² = 0,93 UE-27 y = 0,09x + 2,47 R² = 0,90 POLSKA y = 0,08x + 2,17 R² = 0,82 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Niemcy UE-27 Polska Źródło: Opracowanie na podstawie FAOSTAT

38 Zmiany plonów rzepaku w latach t/ha 5,0 4,5 NIEMCY y = 0,040x + 1,72 R² = 0,79 UE_27 y = 0,030x + 1,64 R² = 0,86 POLSKA y = 0,022x + 1,50 R² = 0,48 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Niemcy UE-27 Polska Źródło: Opracowanie na podstawie FAOSTAT

39 Zmiany plonów buraka cukrowego w latach t/ha 80,0 70,0 NIEMCY y = 0,65x + 29,9 R² = 0,88 UE-27 y = 0,71x + 27,1 R² = 0,90 POLSKA y = 0,43x + 24,1 R² = 0,66 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, UE-27 Niemcy Polska Źródło: Opracowanie na podstawie FAOSTAT

40 Globalna produkcja roślinna w j. zb. ha -1 wg województw ( ) zachodniopomorskie 41,3 pomorskie 39,3 kujawsko-pomorskie 47,5 warmińsko-mazurskie 34,5 31,4 podlaskie j. zb. ha -1 UR < 35,0 35,0 40,0 40,1 45,0 45,1 50,0 > 50,0 lubuskie 35,8 dolnośląskie 49,4 wielkopolskie 45,0 opolskie 61,0 41,8 37,3 śląskie łódzkie małopolskie 34,2 świętokrzyskie 34,3 mazowieckie 33,5 lubelskie 37,7 podkarpackie 35,0 Polska 39,2 j. zb. ha -1 UR d.k. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

41 Zmiany globalnej produkcji roślinna w j. zb./ha UR w d.k. pomiędzy latami a j. zb. ha -1 UR 12,0 11,5 10,0 8,0 6,0 5,2 4,0 3,4 2,0 0,0 Opolskie Wielkopolskie Łódzkie Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubuskie Zachodniopomorskie Śląskie Podlaskie POLSKA Warmińsko-mazurskie Podkarpackie Mazowieckie Pomorskie Małopolskie Lubelskie Świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

42 Intensywność organizacji produkcji roślinnej wg województw w 2013 r. Polska 119 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

43 Intensywność organizacji produkcji roślinnej (IOPR) w województwach w 2013 r. na tle dynamiki zmian w latach LUBUS ZACHPOM 16 zmiana IOPR (%) WARM-MAZ ŚLĄSK PODKAR POMOR DOLNŚ POLSKA MAZOW Mediana MAŁOP OPOL LUBEL ŚWIĘTOK KUJ-POM 0 ŁÓDZ -2 PODLA WIELKOP IOPR Źródło: Kopiński, Matyka 2016

44 Zmiany poziomu nawożenia mineralnego NPK i w Polsce Naw. mineral. N Naw. mineral. P2O5 Naw. mineral. K2O kg NPK ha -1 UR w dk y = 2,8752x + 47,07 R² = 0, y = 0,9535x + 18,511 R² = 0, y = 0,5329x + 24,803 R² = 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

45 Polska 134,4 kg ha -1 UR d.k. Poziom zużycia naw. min. (NPK) w województwach Polski (średnio ) zachodniopomorskie 167,0 pomorskie 147,1 kujawsko-pomorskie 172,9 warmińsko-mazurskie 115,7 99,3 podlaskie kg NPK ha -1 UR lubuskie 140,1 wielkopolskie 164,1 mazowieckie 103,3 < 100,0 100,0 125,0 125,1 150,0 150,1 175,0 > 175,0 Wzrost zużycia poziomu nawożenia NPK w odniesieniu do lat o 39,1 kg ha -1 dolnośląskie 165,1 łódzkie 145,2 opolskie świętokrzyskie 220,1 śląskie 126,9 małopolskie 74,3 107,9 lubelskie 127,1 podkarpackie 71,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

46 Zmiany ilości zużycia naw. min. NPK w kg/ha UR pomiędzy latami a Gosp. stosujące nawozy: 75,1% og. gosp. w 2000 r. 73,8% og. gosp. w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

47 Zmian relacji cen azotu (N) i wybranych ziemiopłodów* na tle plonu 7,0 6,0 y = 0,154x + 2,192 R² = 0,720 5,0 4,0 3,0 2,0 y = 0,055x + 3,096 R² = 0,617 1,0 0, N plon/yield (t/ha) * średnia dla pszenicy, żyta, rzepaku i kukurydzy Źródło: Matyka 2016

48 Wydzielone skupienia krajów UE według zużycia nawozów mineralnych NPK w latach kg NPK/ha I II III IV Romania Latvia Estonia Greece Slovakia Austria Spain Portugal Bulgaria Czech Republic Lithuania Hungary Sweden Italy Malta EU-27 United Kingdom Cyprus Denmark Poland Slovenia France Ireland Finland Germany Luxembourg Belgium Netherlands

49 Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych NPK w krajach UE-27 w latach Austria France Italy Netherlands Slovenia United Kingdom EU-27 Greece Malta Portugal Spain Sweden Belgium Finland Germany Ireland Lithuania Bulgaria Cyprus Denmark Estonia Hungary Luxembourg Slovakia Czech Republic Poland Latvia Romania 0 - brak trendu; 1, -1 - bardzo słaby trend; 2, -2 - mocny trend; 3, -3 - bardzo silny trend

50 Średnie zużycie nawozów wapniowych w województwach w 2013 r. Polska 34 kg Ca/ha UR Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

51 Sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce w latach t y = 3584,9x R² = 0,8988 y = 1244,8x ,9 R² = 0, w masie towarowej w substancji aktywnej Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

52 Dynamika zmian pogłowia głównych gatunków zwierząt w Polsce w latach % 120 Pogłowie bydła Pogłowie krów Pogłowie trzody chlewnej * Rok 2002 = 100 Źródło: Kopiński 2015

53 Obsada zwierząt w DJP/100 ha UR wg województw ( ) DJP 100 ha -1 UR < 30,0 30,0 40,0 40,1 50,0 50,1 60,0 > 60,0 Polska -46,1 DJP 100 ha -1 UR d.k. Źródło: Kopiński 2015

54 Zmiany obsady zwierząt w DJP/100 ha UR w d.k. pomiędzy latami a DJP 100 ha UR -1 d.k. 17,1 1,7-12,1 Podlaskie Warmińsko-mazurskie Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Lubuskie Łódzkie POLSKA Pomorskie Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie Świętokrzyskie Opolskie Lubelskie Małopolskie Podkarpackie Źródło: Kopiński 2015

55 Zmiany pogłowia zwierząt (w % DJP) pomiędzy latami a ,8 11,2-7,8-39,9-48,3 Podlaskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Mazowieckie Lubuskie Kujawsko-pomorskie Polska Łódzkie Pomorskie Opolskie Zachodniopomorskie Śląskie Dolnośląskie Lubelskie Świętokrzyskie Małopolskie Podkarpackie Źródło: Kopiński 2015

56 Zmiany wybranych wskaźników chowu krów mlecznych w Polsce 6000 tys. szt. krów l/szt./rok liczba gosp. utrzymujących krowy (tys. szt.) pogłowie krów (tys. szt.) wydajność krów (l/szt./rok) tys. szt. gosp y = 89,325x ,3 R² = 0, y = -45,579x ,7 R² = 0, Źródło: Kopiński 2015

57 Intensywność organizacji produkcji zwierzęcej (IOPZ) w województwach w 2013 r. na tle dynamiki zmian w latach PODLA 20 MAZOW zmiana IOPZ (%) LUBUS ZACHPOM PODKAR WARM-MAZ POMOR ŚLĄSK POLSKA ŚWIĘTOK Mediana LUBEL MAŁOP OPOL ŁÓDZ KUJ-POM WIELKOP -40 DOLNŚ IOPZ (pkt) Źródło: Kopiński, Matyka 2016

58 Obsada zwierząt (DJP/100 ha UR) w krajach UE w 2010 r DJP/100 ha UR Malta Holandia Belgia Dania Cypr Luksemburg Irlandia Słowenia Niemcy Austria Wielka Brytania Francja UE-27 Włochy Polska Grecja Hiszpania Portugalia Szwecja Węgry Czechy Finlandia Rumunia Bułgaria Słowacja Litwa Estonia Łotwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT.

59 Saldo bilansu glebowej materii organicznej kg/ha /rok (Metoda VDLUFA z 2014) zachodniopomorskie lubuskie wielkopolskie pomorskie kujawsko-pomorskie łódzkie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie - 98 lubelskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie Duży niedobór > małopolskie - 54 podkarpackie Mały niedobór (-76 do -200) Stan optymalny Źródło: Kuś 2015

60 Produkt Wartość eksport i importu oraz saldo w handlu zagranicznym produktami rolno - spożywczymi Wartość eksportu średnio (w mld Euro) Wartość importu średnio (w mld Euro) Saldo handlu zagranicznego średnio ( w mld Euro) Produkt roślinne 2424,1 8894,1 2625,3 8559,8-201,2 334,2 Owoce świeże 128,0 506,6 478,6 868,4-350,6-361,9 Warzywa świeże 90,1 214,7 91,7 339,2-1,6-124,5 Rośliny ozdobne 53,7 108,7 86,1 231,8-32,4-123,1 Przetwory owocowe 526,3 1057,4 145,3 487,9 381,0 1057,4 Przetwory warzywne 179,9 358,2 62,9 203,55 117,0-129,7 Przetwory grzybowe 52,5 54,0 b.d. b.d. 52,5 54,0 Grzyby 101,0 283,8 b.d. b.d. 51,0 283,8 Zboża 44,7 499,2 135,2 420,1-90,6 79,1 Przetwory zbożowe 118,9 535,3 107,4 383,1 11,6 150,8 Produkty zwierzęce 1653,2 6551,0 713,5 3690,9 939,8 2860,2 w tym mleczarskie 429,5 1393,7 60,4 475,5 369,1 918,2 Pozostałe produkty 247,2 907,1 299,5 729,5-49,8 177,6 RAZEM 4324, ,2 3635, ,1 688,8 3371,8

61 Wnioski 1. Rolnictwo polskie cechuje w ostatnich latach proces intensywnego rozwoju wyrażony wzrostem koncentracji, specjalizacji, efektywności i intensywności produkcji. 2. Zróżnicowana dynamika zmian pogłębia już istniejące regionalne zróżnicowanie produkcji.

62 Wnioski 3. Produkcja rolnicza w Polsce posiada nadal znaczny potencjał rozwojowy. Jego realizacja uzależniona jest jednak od wdrożenia i efektywnego wykorzystania postępu organizacyjnego, biologicznego, technicznego i agrotechnicznego. 4. Uzyskane wyniki uprawniają do postawienia tezy o konieczności regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej, co może pozwolić na efektywne rozwiązywanie problemów i kształtowanie rozwoju produkcji rolniczej.

63 Dziękuję za uwagę

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE Jan Kuś Mariusz Matyka Warszawa, kwiecień, 2014 Plan prezentacji 1. Specjalizacja w produkcji rolniczej i jej konsekwencje środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

Hipoteza. Autor prezentacj

Hipoteza. Autor prezentacj Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Puławy, 2016 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-13 Jarosław Stalenga Józef Tyburski IUNG-PIB Puławy UWM Olsztyn Kluczbork, 11.04.2012 Powierzchnia UR w gospodarstwach EKO na

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Kocoń. IUNG-PIB Puławy

Dr Anna Kocoń. IUNG-PIB Puławy Dr Anna Kocoń IUNG-PIB Puławy Główną przyczyną zanieczyszczenia ze źródeł rozproszonych wpływających na wspólnotowe wody są azotany pochodzenia rolniczego Państwa członkowskie wyznaczają strefy podatne

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KIERUNKI PRODUKCJI GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Maria Golinowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Abstrakt. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. dr inż. Aldona Skarżyńska mgr Konrad Jabłoński Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 18 lipca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 19 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 37/2006 14 września 2006r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 5/ 19 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek Mleka X/2017. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek Mleka X/2017 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Rynek Mleka X/2017 Spis treści Pogłowie Skup mleka Ceny skupu mleka Produkcja artykułów mleczarskich Ceny artykułów mleczarskich

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 18/2011 12 maja 2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 30/2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 20 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 21 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 11/2008 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 27/2017 13 lipca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 39/2008 2 października

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 35/2007 6 września 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 3/2010 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 14/2012 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 15/2012 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2009 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 10/2009 25 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/2008 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 49/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 27/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 36/2017

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 7/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 8/2010 16 września

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 5/ 16 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 19/2007 17 maja 2007r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 51/2009 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 53/2009 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2007 18 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 20 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 13/21 7 kwietnia 21

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Nr 23/2008 12 czerwca 2008r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 10/2009 12 marca

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 46/2007 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 48/2010 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie XX Konferencja Naukowa POSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 32/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 14/2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 16/2007 19 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2017 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 1/2010 17 lutego

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE 30 stycznia 2012 roku Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 7/2007 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Jan Kuś, Krzysztof Jończyk Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji:

OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z realizacji tematu 4.1.1. OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 9/2006 2 marca 2006

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 35/2006

Bardziej szczegółowo

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Prof. dr hab. Wojciech Józwiak Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Suchedniów 10-12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/2009 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska

Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN. Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Płatności w ramach WPR i ich wpływ na polskie rolnictwo w świetle danych FADN Mgr inż. Wiesław Łopaciuk Mgr Agnieszka Judzińska Plan prezentacji Wprowadzenie Definicje FADN Dochody Płatności Zmiany w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 38/2005 22 września

Bardziej szczegółowo

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. 6. Konferencja Naukowa "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE" Falenty, 27 28 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 52/2008 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo