APARATURA DO BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW SPECJALNYCH PRZEZNACZONYCH DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APARATURA DO BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW SPECJALNYCH PRZEZNACZONYCH DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH"

Transkrypt

1 STANISŁAW KOZIOŁ *, ANDRZEJ ZBROWSKI *, MIROSŁAW GIDLEWSKI ** APARATURA DO BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW SPECJALNYCH PRZEZNACZONYCH DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH APPARATUS FOR TESTING THE STABILITY AND MANEUVERABILITY OF THE SPECIAL VEHICLES INTENDED FOR RESCUE SERVICES Streszczenie Abstract W artykule opisano zestaw aparatury do oceny stateczności i kierowalności pojazdów pożarniczych lub innych samochodów z wysoko umieszczonym środkiem masy. W skład systemu pomiarowego wchodzą czujniki pozwalające na pomiar wartości parametrów, charakteryzujących wymuszenia działające na badany pojazd i jego reakcje w warunkach dynamicznych, układ zbierania danych oraz oprogramowanie do sterowania pomiarami i analizy wyników. Aparatura pozwala na rejestrację prędkości wzdłużnej i poprzecznej pojazdu, przyśpieszeń i prędkości obrotowych nadwozia w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach, prędkości obrotowych kół jezdnych, przechyłów bocznych oraz momentu siły, prędkości obrotowej i kąta skrętu kierownicy. System jest przeznaczony do realizacji standardowych testów drogowych pojazdów Straży Pożarnej. Słowa kluczowe: stateczność pojazdów, kierowalność pojazdów, badania drogowe The article presents the set of apparatus for assessment of the stability and manoeuvrability of the fire engines or other with the centre of mass located at significant height. The system includes the sensors that allow the measurement of the parameters that characterise the stimulation forces acting on the tested vehicle and its reactions in the dynamic conditions, the system for acquisition of the data and the software for controlling the measurement and analysis of the results. The apparatus allows recording of the longitudinal and lateral velocity of the vehicle, accelerations and rotary velocities in three mutually orthogonal directions, rotary velocities of wheels, side tilting and the momentum of the force, rotary velocity and the angle of the steering wheel. The system is intended for performing the standard road tests of the vehicles Fire Department. Keywords: stability of the vehicles, manoeuvrability of the vehicles, the road tests * Dr inż. Stanisław Kozioł, dr inż. Andrzej Zbrowski, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom. ** Dr inż. Mirosław Gidlewski, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa.

2 64 1. Wstęp Pojazdy straży pożarnej i innych służb ratowniczych są wykorzystywane w czasie różnorodnych zdarzeń, sytuacji niebezpiecznych czy klęsk żywiołowych. Powinny wykazywać zatem bardzo dobre właściwości jezdne nie tylko na drogach dobrej jakości, ale także drogach zniszczonych lub zalanych wodą, oraz bezpiecznie pokonywać niektóre przeszkody terenowe i drogowe. Własności jezdne pojazdu to zbiór charakterystyk opisujących jego reakcje na różnorodne wymuszenia wejściowe: wewnętrzne (pochodzące od układów sterowania pojazdem) oraz zewnętrzne (zakłócenia pochodzące od otoczenia pojazdu) [1 3]. Wielkości opisujące reakcje pojazdu powinny być tak dobrane, aby pozwalały przewidywać zachowania układu kierowca pojazd w czasie wykonywania różnych manewrów jezdnych. Samochód posiadający pożądane własności jezdne szybko i precyzyjnie reaguje na ruchy elementów sterujących uruchamianych przez kierowcę, ale jednocześnie słabo lub wcale nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne. Ponadto wytrącony z położenia równowagi szybko i samoczynnie powraca do położenia pierwotnego zadanego przez kierowcę [4]. Dobre własności jezdne samochodu ułatwiają pracę kierowcy w czasie normalnej jazdy, ale przede wszystkim pomagają w unikaniu i wychodzeniu z krytycznych sytuacji drogowych. Badania własności jezdnych samochodów obejmują większość manewrów jezdnych, jakie wykonuje pojazd podczas normalnej eksploatacji. Oczywista złożoność takich badań zmusiła do wyodrębnienia czterech głównych sytuacji jezdnych [5, 6]: jazda po łuku o stałym promieniu, jazda podczas stanów przejściowych (przejście od jazdy po prostej do jazdy po łuku i odwrotnie), jazda po łuku o zmiennym promieniu, jazda po prostej. W obrębie wymienionych sytuacji określono wiele elementarnych manewrów jezdnych wchodzących w skład standardowych testów. W trakcie ich wykonywania bada się własności jezdne pojazdu. Głównym założeniem wstępnym do doboru zestawu aparatury pomiarowej i budowy systemu badawczego jest jego wielokierunkowa modułowość, pozwalająca na badanie możliwie dużej grupy różnych pojazdów wykorzystywanych w służbach ratowniczych. Struktura systemu badawczego ma zapewnić przede wszystkim wykonanie następujących, wybranych do oceny właściwości jezdnych samochodów pożarniczych, testów pomiarowych: ustalona jazda po okręgu zgodnie z ISO Road vehicles - Heavy commercial vehicles and buses. Steady-state circular tests, skokowy obrót kierownicy w czasie jazdy na wprost ISO Road vehicles. Heavy commercial vehicles and buses. Lateral transient response test methods, hamowanie w czasie jazdy na łuku drogi zgodnie z ISO Heavy commercial vehicles and buses. Braking in a turn. Open-loop test methods, podwójna zmiana pasa ruchu zgodnie z ISO Passenger cars Test track for a severe lane-change manoeuvre. Part 1: Double lane-change. Konsekwencją przyjętych założeń jest dobór odpowiedniego zestawu czujników pomiarowych i budowa układu pomiarowo-sterującego z komputerem pomiarowym i specjalnym oprogramowaniem [7, 8].

3 2. Konfiguracja zestawu aparatury do badania właściwości jezdnych pojazdów specjalnych 65 Opracowana konfiguracja zestawu aparatury pomiarowej pozwala na rejestrację zsynchronizowanych przebiegów czasowych wszystkich wielkości charakteryzujących zadawane wymuszenia oraz odpowiednich reakcji pojazdu. Na rysunku 1 przedstawiono rozmieszczenie czujników przeznaczonych do pomiaru wielkości charakteryzujących zachowanie pojazdu podczas testów drogowych. Rys. 1. Rozmieszczenie czujników na badanym samochodzie: Sm środek masy pojazdu, 1 czujnik żyroskopowo-inercyjny, 2 czujnik prędkości jazdy i kąta wektora prędkości, 3 czujnik momentu siły, położenia kątowego i prędkości obrotowej kierownicy, 4 czujnik siły nacisku na pedał hamulca, 5 czujniki prędkości obrotowej kół jezdnych, 6 czujniki przemieszczeń liniowych do pomiaru ugięcia zawieszenia osi, x, y, h, L wymiary geometryczne wg rysunku Fig. 1. Location of the sensors on the tested vehicle: Sm the centre of the mass of the vehicle, 1 gyroscope sensor, 2 sensors of the vehicle velocity and its angle, 3 sensor of the momentum of the force, angular position and the rotary velocity of the steering wheel, 4 sensor of the pressure on the braking pedal, 5 sensors of the rotary velocity of the wheels, 6 sensors of linear displacement for measurement of the suspension displacement of the axes, x, y, L the geometrical dimension as in the figure

4 66 Czujnik żyroskopowo-inercyjny umieszczony w pobliżu środka masy służy do pomiarów prędkości kątowych względem trzech osi oraz trzech składowych przyśpieszeń liniowych nadwozia pojazdu w prostokątnym układzie współrzędnych związanym z pojazdem. Ze względu na dynamiczny charakter dokonywanych pomiarów oraz dużą zmienność w czasie wartości mierzonych parametrów czujnik powinien być sztywno połączony z nadwoziem, co pozwala na precyzyjną rejestrację wszystkich przebiegów. Powinien on być umiejscowiony w taki sposób, by osie układów współrzędnych samochodu i czujnika były zorientowane równolegle. W zestawie zastosowano żyroskop pionowy MEMSIC VG44 (rys. 2) z oprogramowaniem NAV-VIEW 2., pozwalającym na konfigurowanie układu pomiarowego, graficzną ilustrację wyników pomiarów w postaci przebiegów czasowych oraz ich numeryczne przetwarzanie. A B Rys. 2. Czujnik żyroskopowo-inercyjny MEMSIC VG44: A czujnik zamocowany na elemencie konstrukcyjnym nadwozia, B ekran programu NAV-VIEW 2. z przykładowym wynikiem pomiaru (wykres górny przyśpieszenia, środkowy prędkości obrotowe, dolny temperatura) Fig. 2. Gyroscopic-inertial sensor MEMSIC VG44: A sensor fixed to the construction of the chassis, B screenshot from the NAV-VIEW 2. software with sample measurement result (upper chart acceleration, middle chart rotary velocities, bottom chart temperature) A B Rys. 3. Czujnik prędkości liniowej CORREVIT S-35: A czujnik zamocowany na boku samochodu, B ekran programu CeCalWinPro z przykładowym wynikiem pomiaru Fig. 3. Linear velocity sensor CORREVIT S-35: A sensor located on the side of the car, B screenshot from the CeCalWinPro software with sample measurement result

5 Czujnik prędkości liniowej służy do pomiaru prędkości pojazdu względem podłoża, niezależnie od stanu współpracy kół jezdnych z nawierzchnią. Mierzona jest wartość bezwzględna prędkości wraz z kierunkiem wektora względem osi geometrycznej czujnika. Precyzyjne zamocowanie, polegające na zapewnieniu równoległości osi czujnika i wzdłużnej osi symetrii pojazdu, umożliwia wyznaczenie składowych wzdłużnej i poprzecznej prędkości jazdy. Pozwala to na analizę zależności kierunku jazdy od położenia koła kierownicy. Dzięki bezstykowemu optycznemu pomiarowi prędkości samochodu jest on niezależny od chwilowych poślizgów kół pojazdu. Czujnik wymaga zachowania stałej odległości od podłoża, co przy dużych ugięciach układu zawieszenia nadwozia można osiągnąć, montując go na elementach podwozia lub w pobliżu środka geometrycznego pojazdu. Zastosowano czujnik CORREVIT S-35 wraz z oprogramowaniem producenta CeCalWinPro (rys. 3), umożliwiający dynamiczne pomiary prędkości w zakresie od,5 do 25 km/h i kąta znoszenia do 4. Czujnik momentu siły, położenia kątowego i prędkości obrotowej kierownicy jest zintegrowaną głowicą pomiarową montowaną na kole kierownicy pojazdu. Przebiegi parametrów mierzonych za jego pomocą stanowią zapis wymuszeń w ruchu pojazdu generowanych przez kierowcę. Prędkość obrotowa i kąt skręcenia kierownicy odzwierciedlają działania sterujące, które powinny wywoływać określone skutki w postaci odpowiedniej zmiany kierunku jazdy oraz bocznych przyśpieszeń i przechyłów pojazdu rejestrowanych przez inne czujniki. Pomiary za pomocą głowicy są niezbędne do wykonania wszystkich wymienionych w poprzednim rozdziale standardowych testów. W budowanym systemie pomiarowym zastosowano uniwersalną głowicę pomiarową Corrsys Datron MSW, obsługiwaną również przez oprogramowanie CeCalWinPro (rys. 4), wyposażoną w specjalny adapter do montażu na kierownicy samochodu. Umożliwia ona pomiar momentu siły działającego na koło kierownicy o wartości do 5 lub 25 Nm, prędkości obrotowej kierownicy do 1 /s i kąta obrotu w zakresie ± A B Rys. 4. Głowica Corrsys Datron MSW do pomiaru momentu siły, kąta obrotu i prędkości obrotowej kierownicy: A głowica na kierownicy samochodu, B ekran programu CeCalWinPro z przykładowym wynikiem pomiaru Fig. 4. Measurement head Corrsys Datron MSW for measurement of the momentum of the force, rotation angle and the rotary velocity of the steering head: A measurement head on the steering wheel, B screenshot from the CeCalWinPro software with sample measurement result

6 68 Czujnik siły nacisku na pedał hamulca służy do zarejestrowania przebiegu w czasie wartości siły, z jaką kierowca uruchamia układ hamulcowy. Pomiary umożliwiają ocenę reakcji pojazdu na zadziałanie układu hamulcowego przy różnych parametrach ruchu oraz zależności czasowych między działaniami kierowcy a ich skutkiem w postaci opóźnienia ruchu wzdłużnego samochodu. Pomiary te są również niezbędne do praktycznej oceny działania układów zabezpieczających przed poślizgiem kół (ABS) i stabilizacji toru jazdy. W systemie badawczym zastosowano tensometryczny przetwornik siły o zakresie pomiarowym do 1 kn w specjalnej obudowie, przystosowanej do mocowania mechanicznego lub magnetycznego na pedale hamulca. Każde z kół jezdnych badanego pojazdu wyposażono w enkoder do pomiaru jego prędkości obrotowej. Jest ona zależna nie tylko od prędkości jazdy, ale także od przykładanych momentów hamujących i napędowych, siły docisku do podłoża, działania układów stabilizacji i wpływu poślizgów bocznych. Prędkość obrotowa poszczególnych kół stanowi ważną informację na temat sposobu i skuteczności reagowania układu jezdnego wspomaganego układami bezpieczeństwa na działania sterujące kierowcy i zakłócenia zewnętrzne. W systemie pomiarowym przewidziano zastosowanie do ośmiu enkoderów inkrementalnych, generujących 1 impulsów na obrót, odpowiednio odpornych na przyśpieszenia i uderzenia oraz zabezpieczonych przed wodą. Do zainstalowania części obrotowej enkoderów na kołach przewidziano specjalne współosiowe tarcze mocowane na obręczach, a do ustalenia obudowy względem nadwozia elastyczne teleskopowe uchwyty. Czujniki przemieszczeń liniowych do pomiarów ugięcia zawieszenia służą do identyfikacji kątów przechyłu nadwozia pod działaniem przyśpieszeń bocznych i wzdłużnych. Przewidziano zastosowanie czujników przy zawieszeniu każdego koła jezdnego. Pochylenie całego nadwozia mierzone za pomocą czujnika żyroskopowego nie daje informacji na temat warunków współpracy poszczególnych kół z nawierzchnią i nie uwzględnia podatności konstrukcji pojazdu na odkształcenia. Zastosowanie czujników przemieszczeń liniowych przy każdym kole umożliwia uzyskanie pełnej informacji o pracy zawieszenia pojazdu w warunkach działania różnych wymuszeń dynamicznych. W systemie pomiarowym zastosowano czujniki o skoku 4 mm. Rozwiązania konstrukcyjne zawieszeń samochodowych nie sprzyjają mocowaniu na nich dodatkowych elementów. Realizacja badań wymaga więc opracowania indywidualnego sposobu mocowania czujników przemieszczeń do każdego z badanych pojazdów. Podstawą do oceny właściwości jezdnych badanego samochodu są zsynchronizowane w czasie przebiegi zmienności parametrów ruchu, mierzonych przez opisane układy pomiarowe w trakcie wykonywania określonych manewrów drogowych. Jednoczesne wykorzystanie wszystkich czujników wymaga rejestrowania wartości około czterdziestu różnych sygnałów. Zadanie to spełnia modułowy układ pomiarowo-sterujący, który pozwala na podłączenie wszystkich niezbędnych dla wybranego testu czujników pomiarowych. Składa się on z układu pomiarowego i zewnętrznego mikrokomputera. Układ pomiarowy kondycjonuje i przetwarza do postaci cyfrowej sygnały pierwotne z czujników pomiarowych pod nadzorem wewnętrznego mikroprocesora, który zarządza cyklem pomiarowym, archiwizuje wyniki pomiarów oraz udostępnia je zewnętrznemu komputerowi w celu ich wizualizacji lub dalszej analizy. Układ pomiarowy jest programowalnym, otwartym, modułowym układem przetwarzającym różnorodne sygnały pomiarowo-sterujące. Komputer zewnętrzny jest przenośnym mikrokomputerem PC typu Notebook, wyposażonym w złącze Ethernet, port USB, ewentualnie w port równoległy Centronics.

7 Zestaw aparatury o opisanej konfiguracji wraz z odpowiednim oprogramowaniem jest budowany w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu i będzie wykorzystywany do badań pojazdów przeznaczonych dla Straży Pożarnej realizowanych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie Testy drogowe aparatury do badania właściwości jezdnych W celu oceny parametrów metrologicznych wykonano wstępne, ograniczone funkcjonalnie badania weryfikacyjne opracowanego systemu z zastosowaniem skalowanych obiektów modelowych. Wytypowanym badanym obiektem modelowym był samochód dostawczy Ford Transit. W pojeździe zainstalowano takie elementy systemu jak czujnik żyroskopowo- -inercyjny, czujnik prędkości jazdy oraz zintegrowany czujnik momentu siły, kąta i prędkości kątowej kierownicy. Ze względu na wstępny charakter prowadzonych testów w badaniach zastosowano uproszczoną konfigurację zestawu badawczego, charakteryzującą się ograniczoną funkcjonalnością w obszarze automatyzacji procesu rejestracji danych pomiarowych. Jednostkę główną stanowił komputer przenośny typu laptop. Zainstalowane oprogramowanie umożliwiło sterowanie modułami pomiarowymi oraz ograniczoną automatyzację procesu rejestracji wyników. Oprogramowanie czujnika żyroskopowo-inercyjnego NAV-VIEW 2. umożliwiało automatyczny zapis wyników pomiarów przyspieszeń i prędkości kątowych z częstotliwością 25 Hz, rejestrując wystarczająco dokładny przebieg czasowy. Oprogramowanie CeCalWin- Pro firmy Corrsys Datron, obsługujące zarówno czujnik prędkości S-35, jak i głowicę pomiarową kierownicy MSW, w zastosowanej konfiguracji nie posiadało funkcji zapisywania przebiegów mierzonych parametrów. Wyniki pomiarów były wyświetlane on-line na monitorze komputera w postaci przedstawionej na rys. 3 i 4. Dzięki wykorzystaniu modułu oprogramowania przeznaczonego do kalibracji możliwy był automatyczny zapis wskazań czujnika S-35. Przeprowadzone testy rejestracji parametrów jazdy badanego samochodu polegały na wykonaniu kilku podstawowych manewrów na płaskiej asfaltowej suchej nawierzchni, dobranych w taki sposób, by wywołać jak największe przyśpieszenia boczne i wzdłużne z zachowaniem wystarczającego bezpieczeństwa. Ze względu na opisane ograniczenia techniczne rejestrowane były następujące wielkości: prędkość pozioma V h (wypadkowa prędkości wzdłużnej V x i prędkości poprzecznej V y pojazdu) [km/h] i kąt prędkości V h względem osi wzdłużnej pojazdu β [ ], przyspieszenia działające na nadwozie: a x w kierunku wzdłużnym, a y w kierunku poprzecznym i a z kierunku pionowym, mierzone jako wielokrotność przyspieszenia ziemskiego [g], prędkości obrotowe nadwozia wokół osi wzdłużnej pojazdu φ, poprzecznej θ i pionowej ψ [º/s]. Wykresy zarejestrowanych przebiegów wymienionych wielkości w funkcji czasu przedstawiono na rys. 5. Na rysunku zestawiono trzy wykresy przedstawiające wszystkie zarejestrowane przebiegi na takiej samej poziomej osi czasowej. Daje to możliwość weryfikacji poprawności otrzymanych zapisów wyników pomiarów wszystkich mierzonych wielkości

8 7 w zestawieniu z rodzajem manewrów jezdnych wykonywanych podczas testów. Omówienie poszczególnych manewrów i otrzymanych wyników zamieszczono w tabeli 1. 5 o Prędkość [km/h], Kąt [ ] a) β Vh Czas [s] 1 ax b) ay Przyśpieszenie [g], , az -1-1,5 Czas [s] 6 c) o Prędkość obrotowa [ /s] 4 θ` φ` ψ` -6-8 Czas [s] Rys. 5. Wykresy zarejestrowanych przebiegów zmienności parametrów ruchu samochodu: prędkość pozioma Vh [km/h], kąt prędkości Vh względem osi wzdłużnej pojazdu β [ ], przyspieszenia nadwozia: ax w kierunku wzdłużnym, ay w kierunku poprzecznym, az kierunku pionowym, wielokrotność przyspieszenia ziemskiego [g], prędkości kątowe nadwozia wokół osi wzdłużnej pojazdu φ, poprzecznej, pionowej ψ [º/s] Fig. 5. Charts with recorded variations of the parameters of the vehicle movement: horizontal velocity Vh [km/h], angle of the velocity Vh related to the longitudinal axis of the vehicle β [ ], chassis accelerations: ax longitudinal acceleration, ay lateral acceleration, az vertical acceleration, multiplicity of gravitational acceleration [g], angular velocities of the chassis related to the longitudinal axis of the vehicle φ, lateral axis vertical axis ψ [º/s]

9 71 Tabela 1 Opis wyników badań zarejestrowanych podczas testów drogowych przedstawionych na wykresach na rys. 5 Czas od do [s] (rys. 5) Opis manewru Opis zmian parametrów ruchu widocznych na wykresach (rys. 5) i i przyśpieszanie podczas jazdy na wprost hamowanie podczas jazdy na wprost zawracanie na wąskiej jezdni jazda po okręgu o stałym promieniu naprzemienna jazda po okręgu w przeciwnych kierunkach tzw. ósemki a) szybki przyrost prędkości V h, b) przyśpieszenie a x o wartości do,25 g, w czasie 17 i 48 s zanik przyśpieszenia wynikający z odłączenia napędu prze kierowcę podczas zmiany biegu. a) szybkie zmniejszenie prędkości V h, b) przyśpieszenie a x o wartości do,7 g skierowane przeciwnie w porównaniu do manewru przyśpieszania. a) niewielka wartość prędkości V h charakterystyczna dla tego rodzaju manewru, duże wartości kąta β wynikające z dużego skrętu kół kierowanych o przeciwnych wartościach dla jazdy w przód i w tył, c) okresowy wzrost prędkości kątowej ψ wynikający z obrotu nadwozia podczas zakręcania (tylko w czasie jazdy). a) stała w przybliżeniu prędkość V h i stały kąt β wynikające ze stałego promienia okręgu, b) stała w przybliżeniu wartość przyśpieszenia dośrodkowego a y równa około,5 g, stała niewielka wartość przyśpieszenia a x wynikająca z umieszczenia czujnika inercyjnego pomiędzy osiami kół przednich i tylnych samochodu, c) stała w przybliżeniu wartość prędkości kątowej nadwozia ψ równa około 5º/s wynikająca z jazdy po okręgu. a) stała w przybliżeniu prędkość V h i zmieniający się cyklicznie kąt β, co wynika ze zmiennego skrętu kół kierowanych i pokonywania zakrętów w przeciwnych kierunkach, b) zmieniająca się cyklicznie od,5 g do +,5 g wartość przyśpieszenia dośrodkowego a y oraz zmieniająca się nieregularnie wartość przyśpieszenia a x wynikająca ze zmiennej wartości prędkości V h i wpływu umieszczenia czujnika inercyjnego pomiędzy osiami kół przednich i tylnych, c) zmieniająca się cyklicznie wartość prędkości kątowej nadwozia ψ od 5º/s do + 5º/s wynikająca z pokonywania zakrętów naprzemiennie w przeciwnych kierunkach. Wnikliwa analiza wykresów zmienności przyśpieszeń i prędkości kątowych nadwozia (rys. 5b i c) z wykorzystaniem odpowiedniej skali, pozwala zidentyfikować dodatkowe przebiegi wynikające z zakłóceń zewnętrznych. Przykładem są tu krótkotrwałe impulsy przyspieszenia a z podczas jazdy po okręgu o stałym promieniu, w punktach odpowiadających wartościom 75, 82, 89, 96 i 14 sekund na osi czasu. Towarzyszą im zakłócenia przebiegu wykresów θ. Dokonane oględziny nawierzchni, na której wykonano test, oraz analiza na-

10 72 grania wideo wykazały, że źródłem zakłóceń jest niewielka nierówność powierzchni asfaltu pozostała po naprawie uszkodzenia. Samochód, przejeżdżając przez istniejący garb w kierunku poprzecznym, obydwoma kołami osi równocześnie doznawał pionowego przyśpieszenia oraz obrotu wokół osi poprzecznej. Podczas innych manewrów nie jest to tak wyraźnie widoczne, ponieważ przejazd przez nierówność odbywał się pod pewnym kątem w stosunku do osi wzdłużnej samochodu. Uzyskane wyniki opisanych prób wstępnych wskazują na właściwy dobór przetestowanej aparatury do planowanych badań właściwości jezdnych pojazdów pożarniczych pod względem możliwości wykorzystania jej w badaniach drogowych i rozdzielczości uzyskiwanych wyników. Dalsze testowanie kompletnego systemu badawczego będzie ukierunkowane na weryfikację układu pomiarowo-sterującego umożliwiającego automatyczną rejestrację sygnałów ze wszystkich zainstalowanych czujników i przetworników pomiarowych. 4. Podsumowanie Badania właściwości jezdnych samochodów przeznaczonych dla publicznych służb ratowniczych powinny być prowadzone przez jednostki dopuszczające je do użytkowania ze względu na wysokie wymagania dotyczące ich mobilności. W celu wdrożenia takich badań niezbędne jest wykonanie odpowiedniego systemu badawczego, pozwalającego na przeprowadzenie standardowych testów, których wyniki umożliwiają ocenę ich stateczności i kierowalności. Została opracowana konfiguracja aparatury badawczej wchodzącej w skład systemu i obecnie jest ona sukcesywnie materializowana. Przeprowadzone wstępne testy zapisu przebiegów wartości niektórych parametrów charakteryzujących ruch pojazdu, niezbędnych do badań własności jezdnych, wskazują na jej właściwy dobór i dobrą jakość metrologiczną uzyskiwanych wyników. Kompletnie skonfigurowany system badawczy będzie przydatny do badań właściwości jezdnych praktycznie każdego pojazdu dzięki modułowej, elastycznej budowie i dużym zakresom pomiarowym mierzonych wielkości. Literatura [1] Litwinow A., Kierowalność i stateczność samochodu, WKŁ, Warszawa [2] Andrzejewski R., Stabilność ruchu pojazdów kołowych, WNT, Warszawa [3] Zomotor A., Fahrwerktechnik: Fahrverhalten, VOGEL Buchverlag, Würzburg [4] Prochowski L., Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu, wyd. 2, WKiŁ, Warszawa 29. [5] Prochowski L., Kozioł S., Zagrożenia w ruchu pojazdów z wysoko położonym środkiem masy, Problemy Eksploatacji, nr 2, 211, [6] G i d l e w s k i M., K o z i o ł S., Zbrowski A., Metody badań własności jezdnych samochodów z wysoko położonym środkiem masy, Logistyka 6/211, [7] Kozioł S., Pokorski J., Zbrowski A., Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów pożarniczych, referat przyjęty na konferencję LogiTrans, Szczyrk , i do publikacji w Logistyka 212. [8] Gidlewski M., Prochowski L., Pokorski J., Jemioł L., Analiza zagrożeń związanych z eksploatacją sprzętu gaśniczego i ratownictwa technicznego stosowanego w czasie akcji ratowniczych i metody badań samochodów pożarniczych, PIMOT, Warszawa 211.

Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów

Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów ARCHIWUM MOTORYZACJI 2, pp. 81-91 (26) Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów KRZYSZTOF PARCZEWSKI, HENRYK WNĘK Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(1)/214 Jerzy Grzesiak 1, Piotr Stryjek 2 Paweł Włodarczyk 3 WPŁYW ZMIANY ROZKŁADU CIŚNIENIA POMIĘDZY KOŁAMI PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI NA KIEROWALNOŚĆ POJAZDU, NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyk opon i masowego momentu bezwładności samochodu na podstawie badań trakcyjnych

Wyznaczanie charakterystyk opon i masowego momentu bezwładności samochodu na podstawie badań trakcyjnych ARCHIWUM MOTORYZACJI, pp. -0 (006) Wyznaczanie charakterystyk opon i masowego momentu bezwładności samochodu na podstawie badań trakcyjnych HUBERT SAR Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie W pracy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Robert Janczur PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NAWIGACJI SATELITARNEJ W BADANIACH DYNAMIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZASTOSOWANIE NAWIGACJI SATELITARNEJ W BADANIACH DYNAMIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 73 Nr kol. 1861 Krzysztof WACH ZASTOSOWANIE NAWIGACJI SATELITARNEJ W BADANIACH DYNAMIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Streszczenie. Dotychczas w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - 1 - POLITECHNIKA ŚWIETOKRZYSKA Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu LABORATORIUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 3Bt Pomiary

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

W niektórych rozwiązaniach uwzględniane są dodatkowo takie parametry jak:

W niektórych rozwiązaniach uwzględniane są dodatkowo takie parametry jak: Zasada działania ESP 1 Podstawowe założenia pracy systemu Układ ESP (ang. Electronic Stability Programm) jak wskazuje nazwa stabilizuje samochód wpadający w poślizg, korygując tor jego jazdy. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW PRZY POMOCY ROBOTA STERUJĄCEGO SR60 FIRMY ABDYNAMICS

BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW PRZY POMOCY ROBOTA STERUJĄCEGO SR60 FIRMY ABDYNAMICS ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (172) 214 ISSN 1731-8157 DOI: 1.564/17318157.112711 BADANIA STATECZNOŚCI I KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW PRZY POMOCY ROBOTA STERUJĄCEGO SR6 FIRMY ABDYNAMICS Marcin GRUBEK Wojskowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów poŝarniczych

Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów poŝarniczych KOZIOŁ Stanisław 1 POKORSKI Janusz 2 ZBROWSKI Andrzej 3 Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów poŝarniczych Badania samochodów, stateczność i kierowalność pojazdu, dynamika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207917 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380341 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006 (51) Int.Cl. G01B 21/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016 Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ 60-965 Poznań Grupa: Elektrotechnika, sem 3., Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium wersja z dn. 03.11.2015 Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ Opracowanie wykonano na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Jakub Lisiecki *, Paweł Rosa *, Szymon Lisiecki * STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia Podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje ogólna instrukcja BHP. Wykonujący ćwiczenie dodatkowo powinni

Bardziej szczegółowo

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11 PL 214592 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214592 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388915 (51) Int.Cl. G01B 5/28 (2006.01) G01C 7/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW ADAM GOŁASZEWSKI 1, TOMASZ SZYDŁOWSKI 2 Politechnika Łódzka Streszczenie Badania dynamiki ruchu pojazdów wpływają w istotny sposób na rozwój ogólnie rozumianej

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1

Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych. Nr O ROB 0011 01/ID/11/1 Andrzej Urban Wyższa Szkoła Policji Czas realizacji projektu 28 grudnia 2011 r. 31 maja

Bardziej szczegółowo

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Mały pojazd miejski o napędzie spalinowym dla osób w starszym wieku i samotnych 'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych ACE MOBILYZER Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych SignalCalc to nowy,

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293910 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1992 (51) IntCl6: G 01L 5/28 G01M

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych Wszystko co chcielibyście wiedzieć o badaniach technicznych ale Pół żartem, pół serio o naszej rutynie Czasem zdarza się, że pozwalamy wjechać klientowi na stanowisko Być może cierpi on na wadę wzroku

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki) Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Sensory (czujniki) 1 Zestawienie najważniejszych wielkości pomiarowych w układach mechatronicznych Położenie (pozycja), przemieszczenie Prędkość liniowa,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(98)/2014 Krzysztof Prażnowski 1 WYKORZYSTANIE METODY STFT DO IDENTYFIKACJI STANU NIEWYRÓWNOWAŻENIA KOŁA OGUMIONEGO SAMOCHODU 1. Wstęp W diagnostyce elementów układu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres AB 150 WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przyczepności podczas hamowania pojazdu

Wykorzystanie przyczepności podczas hamowania pojazdu dr inŝ. Krzysztof Parczewski dr inŝ. Henryk Wnęk Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Akademia Techniczno-Humanistyczna Ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Polska e-mail: kparczewski@ath.bielsko.pl,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego ruchu samochodu LTV Dzik

Weryfikacja eksperymentalna modelu symulacyjnego ruchu samochodu LTV Dzik Lozia Z., Simiński P., Zdanowicz P., Wpływ położenia środka masy na zachowanie się pojazdu LTV w ruchu krzywoliniowym. Czasopismo Techniczne. Mechanika. Zeszyt 10 (105), z. 6-M/2008. Wydawnictwo Politechniki

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części

Wykaz czynności kontrolnych oraz metody oceny stanu technicznego pojazdu, przedmiotów jego wyposażenia i części ZAŁĄCZNIK Nr 8 WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ORAZ METODY l KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU, PRZEDMIOTÓW JEGO WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, DO PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Teoria ruchu pojazdów samochodowych

Teoria ruchu pojazdów samochodowych Opis przedmiotu: Teoria ruchu pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP404 Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

METODY POMIARU WYBRANYCH PARAMETRÓW RUCHU KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA ZE WSPOMAGANIEM INFORMATYCZNYM

METODY POMIARU WYBRANYCH PARAMETRÓW RUCHU KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA ZE WSPOMAGANIEM INFORMATYCZNYM Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 METODY POMIARU WYBRANYCH PARAMETRÓW RUCHU KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA ZE WSPOMAGANIEM INFORMATYCZNYM Artur Szafarz, Zbigniew Błaszkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI Artur JAWORSKI, Hubert KUSZEWSKI W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań procesu hamowania samochodów w warunkach śliskiej nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI OBLICZEŃ W PRZYPADKU MODELI NIELINIOWO ZALEŻNYCH OD PARAMETRÓW TOMASZ PUSTY 1, JERZY WICHER 2 Automotive Industry Institute (PIMOT) Streszczenie W artykule podjęto problem określenia

Bardziej szczegółowo

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ

MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Mgr inż. Kamil DZIĘGIELEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.232 MODEL STANOWISKA DO BADANIA OPTYCZNEJ GŁOWICY ŚLEDZĄCEJ Streszczenie: W niniejszym referacie zaprezentowano stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROBOT STERUJĄCY SR60 JAKO NARZĘDZIE WERYFIKACJI MODELI SYMULACYJNYCH KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW

ROBOT STERUJĄCY SR60 JAKO NARZĘDZIE WERYFIKACJI MODELI SYMULACYJNYCH KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW Włodzimierz Kupicz 1) ROBOT STERUJĄCY SR60 JAKO NARZĘDZIE WERYFIKACJI MODELI SYMULACYJNYCH KIEROWALNOŚCI POJAZDÓW Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań służące opracowaniu metodyki badań

Bardziej szczegółowo

WYNiki badań SYSTEmU POmiAROWO-REjESTRACYjNEgO WiATRAkOWCA

WYNiki badań SYSTEmU POmiAROWO-REjESTRACYjNEgO WiATRAkOWCA PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 59-72, Warszawa 2011 WYNiki badań SYSTEmU POmiAROWO-REjESTRACYjNEgO WiATRAkOWCA WItold dąbrowski, StaNISłaW PoPoWSkI, radosław rybaniec Instytut Lotnictwa Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Konrad J. WALUŚ. 1. Wstęp. 2. Czujniki przyspieszeń

Konrad J. WALUŚ. 1. Wstęp. 2. Czujniki przyspieszeń Konrad J. WALUŚ WYZNACZANIE PARAMETRÓW RUCHU SAMOCHODU OSOBOWEGO PODCZAS HAMOWANIA Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓW PRZYSPIESZEŃ DETERMINATION OF MOVEMENT PARAMETERS OF A CAR DURING BREAKING USING ACCELERATION

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi) Kinematyka Mechanika ogólna Wykład nr 7 Elementy kinematyki Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez wnikania w związek

Bardziej szczegółowo

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania

Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Mgr inż. Michał Karkowski II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH Krzysztof BALAWENDER, Mirosław JAKUBOWSKI, Artur KRZEMIŃSKI, Paweł WOJEWODA W artykule zostały przedstawione badania wpływu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USYTUOWANIA POJAZDÓW W CHWILI ZDERZENIA CZOŁOWO-BOCZNEGO NA ICH RUCH POZDERZENIOWY

WPŁYW USYTUOWANIA POJAZDÓW W CHWILI ZDERZENIA CZOŁOWO-BOCZNEGO NA ICH RUCH POZDERZENIOWY Filip DĄBROWSKI, Mirosław GIDLEWSKI WPŁYW USYTUOWANIA POJAZDÓW W CHWILI ZDERZENIA CZOŁOWO-BOCZNEGO NA ICH RUCH POZDERZENIOWY W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w czasie

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

PRZYSPIESZENIA PIONOWE NADWOZIA POJAZDU PODCZAS PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY

PRZYSPIESZENIA PIONOWE NADWOZIA POJAZDU PODCZAS PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY PRZYSPIESZENIA PIONOWE NADWOZIA POJAZDU PODCZAS PRZEJAZDU PRZEZ PRÓG ZWALNIAJĄCY ROBERT JANCZUR 1 Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono między innymi wyniki badań przyspieszeń pionowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do geometrii pojazdów ciężarowych Haweka Axis 4000

Urządzenie do geometrii pojazdów ciężarowych Haweka Axis 4000 Urządzenie do geometrii pojazdów ciężarowych Haweka Axis 4000 Urządzenie Axis 4000 to elektroniczne urządzenie do pomiaru geometrii pojazdów użytkowych. Elektroniczne głowice pomiarowe wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Laboratorium: Środowiskowe oddziaływanie motoryzacji Ćwiczenie nr 4 Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB Marcin WIŚNIEWSKI Jan ŻUREK Olaf CISZAK Streszczenie W pracy omówiono szczegółowo metodykę pomiaru

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

PL B BUP 26/ WUP 04/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)194002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 340855 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2000 (51) Int.Cl. G01B 7/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165064 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 291386 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: E02F 9/08

Bardziej szczegółowo

Sensory i Aktuatory Laboratorium. Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas

Sensory i Aktuatory Laboratorium. Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas Sensory i Aktuatory Laboratorium Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas Zagadnienia do samodzielnego przygotowania przed laboratorium. 1. Zasada działania, konstrukcja

Bardziej szczegółowo

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99

(13)B1 PL B1. (54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru odchyłek okrągłości BUP 21/ WUP 04/99 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL 176148 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307963 (22) Data zgłoszenia: 30.03.1995 (51) IntCl6 G01B 5/20 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL 210006 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210006 (21) Numer zgłoszenia: 380722 (22) Data zgłoszenia: 01.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. A61G 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Analiza zwrotności pojazdu czteroosiowego

Analiza zwrotności pojazdu czteroosiowego Analiza zwrotności pojazdu czteroosiowego Zbigniew ozia, Kamil Turski Streszczenie Artykuł przedstawia analizę zwrotności pojazdu kołowego czteroosiowego o różnej konfiguracji kół kierowanych i niekierowanych.

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Praca dyplomowa inżynierska Temat pracy Symulacja komputerowa działania hamulca tarczowego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET

GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET Łukasz Bajda V rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy GATHERING DATA SYSTEM FOR CONCRETE S SAMPLE DESTRUCTING RESEARCHES WITH USE OF LABVIEW PACKET. SYSTEM AKWIZYCJI

Bardziej szczegółowo

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL

PL 201347 B1. Politechnika Białostocka,Białystok,PL 29.07.2002 BUP 16/02. Roman Kaczyński,Białystok,PL Marek Jałbrzykowski,Wysokie Mazowieckie,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201347 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351999 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2002

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 504 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 28 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION

FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION FORD TRANSIT ECOBLUE EDITION TERAZ BOGATO WYPOSAŻONY FORD TRANSIT Z KORZYŚCIĄ DO 34 000 Cennik promocyjny ważny od dnia 5 maja 2017 r. Bogate wyposażenie Samochód dostawczy to narzędzie pracy, dlatego

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 15,1 4 5 6 7 8 9 112 10 11 13 14 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 114 kw 92 kw 74 kw [155 PS] [125 PS] [100 PS] kw [PS] 140 [190] 130 [176] 120 [163] 110 [149] 100 [136] 90

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki Praca magisterska Model dynamiki wzdłuŝnej samochodu w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu Karol Tatar, Piotr Chudzik 1. Wstęp Jedną z nowych możliwości, jakie daje zastąpienie silnika spalinowego

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

METODA POMIARU DOKŁADNOŚCI KINEMATYCZNEJ PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH

METODA POMIARU DOKŁADNOŚCI KINEMATYCZNEJ PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH METODA POMIARU DOKŁADNOŚCI KINEMATYCZNEJ PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH Dariusz OSTROWSKI 1, Tadeusz MARCINIAK 1 1. WSTĘP Dokładność przeniesienia ruchu obrotowego w precyzyjnych przekładaniach ślimakowych zwanych

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH UKŁAD ZAPŁONOWY

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Contact Acoustic Emission Detector (CAED)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Contact Acoustic Emission Detector (CAED) INSTRUKCJA OBSŁUGI Contact Acoustic Emission Detector (CAED) 1. PRZEZNACZENIE Contact Acoustic Emission Detector (CAED) jest urządzeniem przeznaczonym do oceny tekstury żywności, zwłaszcza owoców i warzyw,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy urządzenia:

Podstawowe cechy urządzenia: GeoTest 60 jest komputerowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 24". Dzięki m.in. zastosowaniu komputera i kamer CCD uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

RESEARCH METHODS OF VIABLE PROPERTIES OF VEHICLES WITH THE HIGH CENTRE OF MASS

RESEARCH METHODS OF VIABLE PROPERTIES OF VEHICLES WITH THE HIGH CENTRE OF MASS Mirosław GIDLEWSKI 1 Stanisław KOZIOŁ 2 Andrzej ZBROWSKI 2 Ruch krzywoliniowy, symulacja manewrów, stateczność i kierowalność pojazdu, dynamika ruchu samochodu METODY BADAŃ WŁASNOŚCI JEZDNYC SAMOCODÓW

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych 19 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 19-24 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych PAWEŁ JAMRÓZ,

Bardziej szczegółowo

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism Artykuł Autorski z VIII Forum Inżynierskiego ProCAx, Siewierz, 19-22 XI 2009 (MECHANIK nr 2/2010) Dr inż. Krzysztof Chrapek, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, mgr inż. Paweł Maślak Politechnika

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 8 9 10 12 112 13 14 17 18 19 20 4 5 8 9 21 4 1 3 5 6 7 2 25 26 27 28 30 31 Zewnętrzne elementy pojazdu Trend Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy Elementy stylistyczne Ford Transit jest

Bardziej szczegółowo

Zawieszenia pojazdów samochodowych

Zawieszenia pojazdów samochodowych Pojazdy - zawieszenia Zawieszenia pojazdów samochodowych opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk 2011 2012 2013 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Amortyzatory Wykład Pojazdy zawieszenia Podział mas

Bardziej szczegółowo