Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści"

Transkrypt

1 Poradnik instalatora ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści 1.0 Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu Instalacja Przed uruchomieniem Identyfikacja typu układu Montaż Lokalizacja czujników temperatury Podłączenia elektryczne Wkładanie Klucza aplikacji ECL Wykaz czynności kontrolnych Nawigacja, Klucz aplikacji ECL A Użytkowanie codzienne Sposób nawigacji Znaczenie symboli na wyświetlaczu regulatora Co oznaczają symbole? Monitorowanie temperatur i komponentów układu Sterowanie ręczne Harmonogram Przegląd nastaw Nastawy, obieg Temperatura zasilania Ograniczenie Tpowr Ograniczenie przepływu/mocy Optymalizacja Parametry regulacji Sterowanie pompą Uzupełn. wody Aplikacja Alarm Nastawy, obieg Temperatura zasilania Ograniczenie Tpowr Ograniczenie przepływu/mocy Parametry regulacji Sterowanie pompą Aplikacja Fun.antybakteryjna Alarm Ogólne ustawienia regulatora Ogólne ustawienia regulatora wprowadzenie Czas i data Nastawy Święto Przegląd wejść Rejestr Zdalne sterowanie Alarm Funkcje klucza System Uzupełnienie Najczęściej zadawane pytania Definicje Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 1

2 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu Niniejsza Instrukcja montażu jest związana z Kluczem aplikacji ECL A368 (nr katalogowy 087H3803). Aplikacje z tego klucza można realizować za pomocą regulatora ECL Comfort 310. Aplikacja A368 jest zgodna z regulatorem ECL Comfort 310 od wersji oprogramowania 1.10 (wyświetlanej podczas uruchamiania regulatora oraz w pozycji System menu Ogólne ustawienia regulatora ). Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 i 310, modułów i akcesoriów jest dostępna na stronie Warunki bezpieczeństwa Aby uniknąć obrażeń u ludzi oraz uszkodzenia sprzętu, należy bezwzględnie przed montażem i uruchomieniem urządzenia zapoznać się dokładnie z niniejszymi instrukcjami. Niezbędne prace związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Umieszczony powyżej znak ostrzegawczy jest stosowany dla podkreślenia specjalnych warunków, które należy mieć na uwadze. Informacje oznaczone tym symbolem należy przeczytać ze szczególną uwagą. Ponieważ niniejsza instrukcja montażu obejmuje kilka rodzajów układów, ustawienia specjalne dla wybranych układów są oznaczane rodzajem układu. Wszystkie rodzaje układów zostały przedstawione w rozdziale: Identyfikacja rodzaju układu. C (stopnie Celsjusza) to zmierzona wartość temperatury, a K (kelwiny) liczba stopni. 2 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

3 IP numer identyfikacyjny każdego parametru jest unikalny. Przykład Pierwsza cyfra Druga cyfra Trzy ostatnie cyfry Obieg 1 Nr parametru Obieg 2 Nr parametru Jeśli opis identyfikatora jest podany kilkukrotnie, oznacza to, że dostępne są ustawienia specjalne dla jednego lub kilku rodzajów układów. Są one oznaczone odpowiednim rodzajem układu (np A266.9). Informacja dotycząca utylizacji Przed przekazaniem do ponownego przetworzenia lub utylizacji produkt powinien zostać rozmontowany, a jego komponenty posortowane, o ile to możliwe, na różne grupy. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 3

4 2.0 Instalacja 2.1 Przed uruchomieniem Aplikacja A368.1 ma wiele zastosowań. Podstawowe zasady działania: Typowa aplikacja A368.1: Ogrzewanie (obieg 1): Zazwyczaj temperatura zasilania jest dostosowywana do wymagań użytkownika. Czujnik temperatury zasilania (S3) jest tu najważniejszym czujnikiem. Wymagana temperatura zasilania dla S3 jest obliczana przez regulator ECL w oparciu o temperaturę zewnętrzną (S1). Im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa wymagana temperatura zasilania. W harmonogramie tygodniowym można definiować działanie obiegu grzewczego w trybie pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' (dwa różne poziomy temperatury dla wymaganej temperatury pomieszczenia). Zawór regulacyjny z siłownikiem (M2) jest otwierany stopniowo, jeżeli temperatura zasilania jest niższa od wymaganej, a zamykany w sytuacji odwrotnej. Temperatura powrotu czynnika grzewczego (S5) do sieci cieplnej nie powinna być zbyt wysoka. Jeżeli tak jest, wymaganą temperaturę zasilania można zmienić (zazwyczaj obniżyć), w wyniku czego zawór regulacyjny z siłownikiem jest stopniowo przymykany. W obiegu kotłowym temperatura powrotu nie powinna być zbyt niska (procedura korygująca analogiczna do powyższej ale ze skutkiem podwyższenia wymaganej temperatury zasilania). Ponadto ograniczenie temperatury powrotu może zależeć od temperatury zewnętrznej. Zwykle im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa dopuszczalna temperatura powrotu. Określona pompa obiegowa jest załączana na okres zapotrzebowania ogrzewania lub w celu ochrony przeciwzamrożeniowej. Ogrzewanie można wyłączyć, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości. Ciśnienie statyczne w obiegu po stronie wtórnej (strona instalacyjna) może 1) być mierzone jako sygnał 0-10 V (z przetwornika ciśnienia) lub 2) być sygnałem przełączenia z presostatu. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia po stronie instalacjyjnej funkcja uzupełniania wody uzupełni wodę ze strony pierwotnej. CWU (obieg 2): Jeśli zmierzona temperatura CWU (S4) jest niższa od wymaganej, zawór regulacyjny z siłownikiem (M1) jest stopniowo otwierany, a w sytuacji odwrotnej zamykany. Jeśli nie można osiągnąć wymaganej temperatury CWU, obieg ogrzewania może być stopniowo zamykany w celu dostarczenia większej ilości energii do obiegu CWU. Temperaturę powrotu (S6) można ograniczyć do zadanej wartości. W harmonogramie tygodniowym można definiować działanie obiegu CWU w trybie pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' (dwie różne wartości wymaganej temperatury CWU). Przedstawiony schemat jest podstawowym i uproszczonym przykładem aplikacji i nie zawiera wszystkich komponentów niezbędnych do działania układu. Wszystkie nazwane komponenty są podłączone do regulatora ECL Comfort. Wykaz elementów składowych: S1 Czujnik temperatury zewnętrznej S3 Czujnik temperatury zasilania, obieg 1 S4 Czujnik temperatury zasilania CWU, obieg 2 S5 Czujnik temperatury powrotu, obieg 1 S6 Czujnik temperatury powrotu CWU, obieg 2 S7 Presostat różnicowy, obieg 1 S8 Presostat różnicowy, obieg 2 S9 Wejście alarmowe S10 Przetwornik ciśnienia lub presostat, obieg 1 P1 Pompa cyrkulacyjna, CWU, obieg 2 P2 Pompa cyrkulacyjna, CWU, obieg 2 P3 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 P4 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 P5 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 M1 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 2 M2 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 1 V1 R6 Zawór elektromagnetyczny, obieg 1, zawór uzupełniania wody Wyjście przekaźnikowe, alarm Funkcja antybakteryjna może być włączana w wybrane dni tygodnia. 4 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

5 Informacje ogólne o aplikacji A368.1: Typowa aplikacja A368.1: Pompy obiegowe P3 i P5 (obieg grzewczy) /cyrkulacyjne P1 i P2 (obieg CWU) działają na przemian zgodnie z harmonogramem. Jedna pompa wykorzystywana jest jako rezerwowa, a druga pompa pracuje. W przypadku usterki jednej pompy (nie ma różnicy ciśnień) następuje przełączenie na drugą. Zostanie wygenerowany alarm, a wadliwą pompę można sprawdzić / naprawić. Alarm (przekaźnik 6) może zostać wygenerowany, jeśli: Rzeczywista temperatura zasilania różni się od wymaganej. Włączona pompa cyrkulacyjna/ obiegowa nie wytwarza różnicy ciśnień. Funkcja uzupełniania wody nie generuje ciśnienia w ustawionym czasie. Uniwersalne wejście alarmowe S9 jest aktywne. Może być nawiązana komunikacja pomiędzy magistralą Modbus a systemem SCADA. Komunikacja M-bus umożliwia połączenie z przepływomierzem lub ciepłomierzem. Regulator może ograniczać przepływ lub moc do ustawionej wartości maksymalnej (limitu) również w zależności od temperatury zewnętrznej. Ponadto dane M-bus mogą być przesyłane do magistrali Modbus. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 5

6 Aplikacja A368.2 ma wiele zastosowań. Podstawowe zasady działania: Typowa aplikacja A368.2: Ogrzewanie (obieg 1): Zazwyczaj temperatura zasilania jest dostosowywana do wymagań użytkownika. Czujnik temperatury zasilania (S3) jest tu najważniejszym czujnikiem. Wymagana temperatura zasilania dla S3 jest obliczana przez regulator ECL w oparciu o temperaturę zewnętrzną (S1). Im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa wymagana temperatura zasilania. Temperatura dostawy (S2) służy do 1) regulacji temperatury S3 względem temperatury S2 lub 2) ograniczenia maksymalnej wymaganej temperatury zasilania. Ustawienie fabryczne, w którym temperatura dostawy (S2) określa wymaganą temperaturę zasilania, nie zmienia wymaganej temperatury zasilania zgodnie z trybem pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd'. Jeśli jednak temperatura dostawy (S2) określa maksymalne ograniczenie wymaganej temperatury zasilania, tryby pracy 'Komfort' i 'Oszczęd' będą mieć dwie różne wartości temperatury dla temperatury pomieszczenia. Zawór regulacyjny z siłownikiem (M2) jest otwierany stopniowo, jeżeli temperatura zasilania jest niższa od wymaganej, a zamykany w sytuacji odwrotnej. Temperatura powrotu czynnika grzewczego (S5) do sieci cieplnej nie powinna być zbyt wysoka. Jeżeli tak jest, wymaganą temperaturę zasilania można zmienić (zazwyczaj obniżyć), w wyniku czego zawór regulacyjny z siłownikiem jest stopniowo przymykany. W obiegu kotłowym temperatura powrotu nie powinna być zbyt niska (procedura korygująca analogiczna do powyższej). Ponadto ograniczenie temperatury powrotu może zależeć od temperatury zewnętrznej. Zwykle im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa dopuszczalna temperatura powrotu. Określona pompa obiegowa jest załączana na okres zapotrzebowania ogrzewania lub w celu ochrony przeciwzamrożeniowej. Ogrzewanie można wyłączyć, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości. Ciśnienie statyczne w obiegu po stronie wtórnej (strona instalacyjna) może 1) być mierzone jako sygnał 0-10 V (z przetwornika ciśnienia) lub 2) być sygnałem przełączenia z presostatu. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia po stronie instalacjyjnej funkcja uzupełniania wody uzupełni wodę ze strony pierwotnej. CWU (obieg 2): Jeśli zmierzona temperatura CWU (S4) jest niższa od wymaganej, zawór regulacyjny z siłownikiem (M1) jest stopniowo otwierany, a w sytuacji odwrotnej zamykany. Jeśli nie można osiągnąć wymaganej temperatury CWU, obieg ogrzewania może być stopniowo zamykany w celu dostarczenia większej ilości energii do obiegu CWU. Przedstawiony schemat jest podstawowym i uproszczonym przykładem aplikacji i nie zawiera wszystkich komponentów niezbędnych do działania układu. Wszystkie nazwane komponenty są podłączone do regulatora ECL Comfort. Wykaz elementów składowych: S1 S2 Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury dostawy S3 Czujnik temperatury zasilania, obieg 1 S4 Czujnik temperatury zasilania CWU, obieg 2 S5 Czujnik temperatury powrotu, obieg 1 S6 Czujnik temperatury powrotu CWU, obieg 2 S7 Presostat różnicowy, obieg 1 S8 Presostat różnicowy, obieg 2 S9 Wejście alarmowe S10 Przetwornik ciśnienia lub presostat, obieg 1 P1 Pompa cyrkulacyjna, CWU, obieg 2 P2 Pompa cyrkulacyjna, CWU, obieg 2 P3 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 P4 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 P5 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 M1 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 2 M2 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 1 V1 R6 Zawór elektromagnetyczny, obieg 1, zawór uzupełniania wody Wyjście przekaźnikowe, alarm Temperaturę powrotu (S6) można ograniczyć do zadanej wartości. W harmonogramie tygodniowym można definiować działanie obiegu CWU w trybie pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' (dwie różne wartości wymaganej temperatury CWU). Funkcja antybakteryjna może być włączana w wybrane dni tygodnia. 6 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

7 Informacje ogólne o aplikacji A368.2: Typowa aplikacja A368.2: Pompy obiegowe P3 i P5 (obieg grzewczy) / cyrkulacyjne P1 i P2 (obieg CWU) działają na przemian zgodnie z harmonogramem. Jedna pompa wykorzystywana jest jako rezerwowa, a druga pompa pracuje. W przypadku usterki jednej pompy (nie ma różnicy ciśnień) następuje przełączenie na drugą. Zostanie wygenerowany alarm, a wadliwą pompę można sprawdzić / naprawić. Alarm (przekaźnik 6) może zostać wygenerowany, jeśli: Rzeczywista temperatura zasilania różni się od wymaganej. Załączona pompa cyrkulacyjna/obiegowa nie wytwarza różnicy ciśnień. Funkcja uzupełniania wody nie generuje ciśnienia w ustawionym czasie. Uniwersalne wejście alarmowe S9 jest aktywne. Może być nawiązana komunikacja pomiędzy magistralą Modbus a systemem SCADA. Komunikacja M-bus umożliwia połączenie z przepływomierzem lub ciepłomierzem. Regulator może ograniczać przepływ lub moc do ustawionej wartości maksymalnej (limitu), również w zależności od temperatury zewnętrznej. Ponadto dane M-bus mogą być przesyłane do magistrali Modbus. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 7

8 Aplikacja A368.3 ma wiele zastosowań. Podstawowe zasady działania: Typowa aplikacja A368.3: Ogrzewanie (obieg 1): Zazwyczaj temperatura zasilania jest dostosowywana do wymagań użytkownika. Czujnik temperatury zasilania (S3) jest tu najważniejszym czujnikiem. Wymagana temperatura zasilania dla S3 jest obliczana przez regulator ECL w oparciu o temperaturę zewnętrzną (S1). Im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa wymagana temperatura zasilania. W harmonogramie tygodniowym można definiować działanie obiegu grzewczego w trybie pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' (dwie różne wartości wymaganej temperatury pomieszczenia). Zawór regulacyjny z siłownikiem (M2) jest otwierany stopniowo, jeżeli temperatura zasilania jest niższa od wymaganej, a zamykany w sytuacji odwrotnej. Temperatura powrotu czynnika grzewczego (S5) do sieci cieplnej nie powinna być zbyt wysoka. Jeżeli tak jest, wymaganą temperaturę zasilania można zmienić (zazwyczaj obniżyć), w wyniku czego zawór regulacyjny z siłownikiem jest stopniowo przymykany. W obiegu kotłowym temperatura powrotu nie powinna być zbyt niska (procedura korygująca analogiczna do powyższej ze skutkiem podwyższenia wymaganej temperatury zasilania). Ponadto ograniczenie temperatury powrotu może zależeć od temperatury zewnętrznej. Zwykle im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa dopuszczalna temperatura powrotu. Określona pompa obiegowa jest załączana na okres zapotrzebowania ogrzewania lub w celu ochrony przeciwzamrożeniowej. Ogrzewanie można wyłączyć, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości. Ciśnienie statyczne w obiegu po stronie wtórnej (strona instalacyjna) może 1) być mierzone jako sygnał 0-10 V (z przetwornika ciśnienia) lub 2) być sygnałem przełączenia z presostatu. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia po stronie instalacjyjnej funkcja uzupełniania wody uzupełni wodę ze strony pierwotnej. Dwie pompy uzupełniania wody są uruchamiane na przemian. CWU (obieg 2): Jeśli zmierzona temperatura CWU (S4) jest niższa od wymaganej, zawór regulacyjny z siłownikiem (M1) jest stopniowo otwierany, a w sytuacji odwrotnej zamykany. Jeśli nie można osiągnąć wymaganej temperatury CWU, obieg ogrzewania może być stopniowo zamykany w celu dostarczenia większej ilości energii do obiegu CWU. Temperaturę powrotu (S6) można ograniczyć do zadanej wartości. W harmonogramie tygodniowym można definiować działanie obiegu CWU w trybie pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' (dwie różne wartości wymaganej temperatury CWU). Funkcja antybakteryjna może być załączana w wybrane dni tygodnia. Przedstawiony schemat jest podstawowym i uproszczonym przykładem aplikacji i nie zawiera wszystkich komponentów niezbędnych do działania układu. Wszystkie nazwane komponenty są podłączone do regulatora ECL Comfort. Wykaz elementów składowych: moduł ECA 32 Wewnętrzny moduł WE/WY S1 Czujnik temperatury zewnętrznej S3 Czujnik temperatury zasilania, obieg 1 S4 Czujnik temperatury zasilania CWU, obieg 2 S5 Czujnik temperatury powrotu, obieg 1 S6 Czujnik temperatury powrotu CWU, obieg 2 S7 Presostat różnicowy, obieg 1 S8 Presostat różnicowy, obieg 2 S9 Wejście alarmowe S10 Przetwornik ciśnienia lub presostat, obieg 1 S11 Przetwornik ciśnienia, obieg 1 S12 Wejście alarmowe S13 Przetwornik ciśnienia, obieg 2 S14 Przetwornik ciśnienia, obieg 2 S15 Przetwornik ciśnienia S16 Przetwornik ciśnienia P1 Pompa cyrkulacyjna, CWU, obieg 2 P2 Pompa cyrkulacyjna, CWU, obieg 2 P3 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 P4 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 P5 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 P7 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 M1 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 2 M2 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 1 V1 Zawór elektromagnetyczny, obieg 1, zawór uzupełniania wody R6 Wyjście przekaźnikowe, alarm 8 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

9 Informacje ogólne o aplikacji A368.3: Typowa aplikacja A368.3: Pompy obiegowe P3 i P5 (obieg grzewczy) / cyrkulacyjne P1 i P2 (obieg CWU) działają na przemian zgodnie z harmonogramem. Jedna pompa wykorzystywana jest jako rezerwowa, a druga pompa pracuje. W przypadku usterki jednej pompy (nie ma różnicy ciśnień) następuje przełączenie na drugą. Zostanie wygenerowany alarm, a wadliwą pompę można sprawdzić / naprawić. Alarm (przekaźnik 6) może zostać wygenerowany, jeśli: Rzeczywista temperatura zasilania różni się od wymaganej. Włączona pompa cyrkulacyjna/obiegowa nie wytwarza różnicy ciśnień. Funkcja uzupełniania wody nie generuje ciśnienia w ustawionym czasie. Uniwersalne wejście alarmowe S9 lub S12 jest aktywne. Moduł ECA 32 (wewnętrzny moduł WE/WY) umożliwia pomiar ciśnienia (sygnał 0-10 V z przetwornika ciśnienia) za pośrednictwem wejść S11, S13, S14, S15 i S16. Dodatkowe uniwersalne wejście alarmowe jest możliwe za pośrednictwem wejścia S12. Może być nawiązana komunikacja pomiędzy magistralą Modbus a systemem SCADA. Komunikacja M-bus umożliwia połączenie z przepływomierzem lub ciepłomierzem. Regulator może ograniczać przepływ lub moc do ustawionej wartości maksymalnej (limitu), również w zależności od temperatury zewnętrznej. Ponadto dane M-bus mogą być przesyłane do magistrali Modbus. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 9

10 Aplikacja A368.4 ma wiele zastosowań. Podstawowe zasady działania: Typowa aplikacja A368.4: Ogrzewanie (obieg 1): Zazwyczaj temperatura przepływu jest dostosowywana do wymagań użytkownika. Czujnik temperatury zasilania (S3) jest tu najważniejszym czujnikiem. Wymagana temperatura zasilania dla S3 jest obliczana przez regulator ECL w oparciu o temperaturę zewnętrzną (S1). Im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa wymagana temperatura przepływu. Temperatura dostawy (S2) służy do 1) regulacji temperatury S3 względem temperatury S2 lub 2) ograniczenia maksymalnej wymaganej temperatury zasilania. Ustawienie fabryczne, w którym temperatura dostawy (S2) określa wymaganą temperaturę zasilania, nie zmienia wymaganej temperatury zasilania zgodnie z trybem pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd'. Jeśli jednak temperatura dostawy (S2) określa maksymalne ograniczenie wymaganej temperatury zasilania, tryby pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' będą mieć dwie różne wartości temperatury dla temperatury pomieszczenia. Zawór regulacyjny z siłownikiem (M2) jest otwierany stopniowo, jeżeli temperatura zasilania jest niższa od wymaganej, a zamykany w sytuacji odwrotnej. Temperatura powrotu czynnika grzewczego (S5) do sieci cieplnej nie powinna być zbyt wysoka. Jeżeli tak jest, wymaganą temperaturę zasilania można zmienić (zazwyczaj obniżyć), w wyniku czego zawór regulacyjny z siłownikiem jest stopniowo przymykany. W obiegu kotłowym temperatura powrotu nie powinna być zbyt niska (procedura korygująca analogiczna do powyższej ze skutkiem podwyższenia wymaganej temperatury zasilania). Ponadto ograniczenie temperatury powrotu może zależeć od temperatury zewnętrznej. Zwykle im niższa jest temperatura zewnętrzna, tym wyższa dopuszczalna temperatura powrotu. Określona pompa obiegowa jest załączana na okres zapotrzebowania ogrzewania lub w celu ochrony przeciwzamrożeniowej. Ogrzewanie można wyłączyć, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od ustawionej wartości. Ciśnienie statyczne w obiegu po stronie wtórnej (strona instalacyjna) może 1) być mierzone jako sygnał 0-10 V (z przetwornika ciśnienia) lub 2) być sygnałem przełączenia z presostatu. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia po stronie instalacyjnej funkcja uzupełniania wody uzupełni wodę ze strony pierwotnej. Dwie pompy uzupełniania wody są uruchamiane na przemian. CWU (obieg 2): Jeśli zmierzona temperatura CWU (S4) jest niższa od wymaganej, zawór regulacyjny z siłownikiem (M1) jest stopniowo otwierany, a w sytuacji odwrotnej zamykany. Jeśli nie można osiągnąć wymaganej temperatury CWU, obieg ogrzewania może być stopniowo zamykany w celu dostarczenia większej ilości energii do obiegu CWU. Temperaturę powrotu (S6) można ograniczyć do zadanej wartości. W harmonogramie tygodniowym można definiować działanie obiegu CWU w trybie pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd' (dwie różne wartości wymaganej temperatury CWU). Funkcja antybakteryjna może być załączana w wybrane dni tygodnia. Przedstawiony schemat jest podstawowym i uproszczonym przykładem aplikacji i nie zawiera wszystkich komponentów niezbędnych do działania układu. Wszystkie nazwane komponenty są podłączone do regulatora ECL Comfort. Wykaz elementów składowych: moduł ECA 32 Wewnętrzny moduł WE/WY S1 Czujnik temperatury zewnętrznej S2 Czujnik temperatury dostawy S3 Czujnik temperatury zasilania, obieg 1 S4 Czujnik temperatury zasilania CWU, obieg 2 S5 Czujnik temperatury powrotu, obieg 1 S6 Czujnik temperatury powrotu CWU, obieg 2 S7 Presostat różnicowy, obieg 1 S8 Presostat różnicowy, obieg 2 S9 Wejście alarmowe S10 Przetwornik ciśnienia lub presostat, obieg 1 S11 Przetwornik ciśnienia, obieg 1 S12 Wejście alarmowe S13 Przetwornik ciśnienia, obieg 2 S14 Przetwornik ciśnienia, obieg 2 S15 Przetwornik ciśnienia S16 Przetwornik ciśnienia P1 Pompa cyrkulacyjna CWU, obieg 2 P2 Pompa cyrkulacyjna CWU, obieg 2 P3 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 P4 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 P5 Pompa obiegowa, ogrzewanie, obieg 1 P7 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 M1 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 2 M2 Zawór regulacyjny z siłownikiem, obieg 1 V1 Zawór elektromagnetyczny, obieg 1, zawór uzupełniania wody R6 Wyjście przekaźnikowe, alarm 10 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

11 Informacje ogólne o aplikacji A368.4: Typowa aplikacja A368.4: Pompy obiegowe P3 i P5 (obieg grzewczy) / cyrkulacyjne P1 i P2 (obieg CWU) działają na przemian zgodnie z harmonogramem. Jedna pompa wykorzystywana jest jako rezerwowa, a druga pompa pracuje. W przypadku usterki jednej pompy (braku różnicy ciśnień) następuje przełączenie na drugą. Zostanie wygenerowany alarm, a wadliwą pompę można sprawdzić/naprawić. Alarm (przekaźnik 6) może zostać wygenerowany, jeśli: Rzeczywista temperatura zasilania różni się od wymaganej. Włączona pompa cyrkulacyjna/obiegowa nie wytwarza różnicy ciśnień. Funkcja uzupełniania wody nie generuje ciśnienia w ustawionym czasie. Uniwersalne wejście alarmowe S9 lub S12 jest aktywne. Moduł ECA 32 (wewnętrzny moduł WE/WY) umożliwia pomiar ciśnienia (sygnał 0-10 V z przetwornika ciśnienia) za pośrednictwem wejść S11, S13, S14, S15 i S16. Dodatkowe uniwersalne wejście alarmowe jest możliwe za pośrednictwem wejścia S12. Może być nawiązana komunikacja pomiędzy magistralą Modbus a systemem SCADA. Komunikacja M-bus umożliwia połączenie z przepływomierzem lub ciepłomierzem. Regulator może ograniczać przepływ lub ciepło do ustawionej wartości maksymalnej (limitu), również w zależności od temperatury zewnętrznej. Ponadto dane z M-busa mogą być przesyłane do magistrali Modbus. Regulator ma wstępnie zaprogramowane ustawienia fabryczne przedstawione w odpowiednich rozdziałach tej instrukcji. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 11

12 2.2 Identyfikacja typu układu Szkic aplikacji Seria regulatorów ECL Comfort została zaprojektowana do szerokiego zakresu układów ogrzewania, chłodzenia i instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) w różnych konfiguracjach i wielkościach. Jeżeli układ ogrzewania różni się od przedstawionych schematów, można naszkicować schemat układu, który został wykonany. Ułatwi to korzystanie z Poradnika instalatora, który krok po kroku poprowadzi od montażu do końcowej regulacji przed przekazaniem urządzenia użytkownikowi. ECL Comfort jest regulatorem uniwersalnym i może być zastosowany w różnych układach grzewczych. Istnieje również możliwość skonfigurowania dodatkowych układów w oparciu o przedstawione niżej układy podstawowe. W tym rozdziale przedstawiono najczęściej stosowane układy grzewcze. Jeżeli układ nie odpowiada dokładnie przedstawionym poniżej, należy znaleźć najbardziej podobny i nanieść własne zmiany. Pompy obiegowe w obiegach ogrzewania można umieścić zarówno na zasilaniu jak i na powrocie. Pompę należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta. A368.1 Pośrednie układy ogrzewania i CWU z dwiema pompami i funkcją uzupełniania wody: 12 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

13 A368.2 Pośrednie układy ogrzewania i CWU z dwiema pompami i funkcją uzupełniania wody (pomiar temperatury zasilania zapewnia dodatkowe możliwości regulacji/ograniczania): A368.3 Pośrednie układy ogrzewania i CWU z dwiema pompami i funkcją uzupełniania wody. Pomiar ciśnienia w układzie: Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 13

14 A368.4 Pośrednie układy ogrzewania i CWU z dwiema pompami i funkcją uzupełniania wody. Pomiar temperatury zasilania zapewnia dodatkowe możliwości regulacji/ograniczania. Pomiar ciśnienia w układzie: 14 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

15 2.3 Montaż Montaż regulatora ECL Comfort Regulator ECL Comfort powinien być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym, blisko urządzenia grzewczego. Wybierz jedno z przedstawionych rozwiązań, w których wykorzystywana jest ta sama podstawa (nr katalogowy 087H3220): Montaż na ścianie Montaż na szynie DIN (35 mm) Regulator ECL Comfort 210 można zamontować na podstawie ECL Comfort 210 / 310 (w celu rozbudowy w przyszłości). Regulator ECL Comfort 310 może być montowany tylko na podstawie do ECL Comfort 310. Wkręty, dławiki kablowe i kołki nie wchodzą w zakres dostawy. Zabezpieczanie regulatora ECL Comfort W celu przymocowania regulatora ECL Comfort do podstawy, należy go zabezpieczyć przy użyciu zawleczki. Aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzeń regulatora, należy dobrze zablokować regulator w podstawie. W tym celu należy docisnąć zawleczkę do podstawy, tak aby słyszalne było kliknięcie, a wyjęcie regulatora z podstawy było niemożliwe. Jeśli regulator nie zostanie dobrze zablokowany, istnieje ryzyko odłączenia regulatora od podstawy w czasie pracy i odsłonięcie podstawy wraz z zaciskami (oraz podłączeniami 230 V prądu zmiennego). Aby uniknąć obrażeń osób, zawsze należy upewnić się, czy regulator został dobrze zablokowany w podstawie. W przeciwnym razie regulatora nie należy uruchamiać! Regulator można w łatwy sposób zablokować w podstawie, jak również go odblokować, używając śrubokręta jako dźwigni. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 15

16 Montaż na ścianie Zamontować podstawę na ścianie o gładkiej powierzchni. Wykonać podłączenia elektryczne i włożyć regulator do podstawy. Zabezpieczyć regulator przy użyciu zawleczki. Montaż na szynie DIN (35 mm) Zamontować podstawę na szynie DIN. Wykonać podłączenia elektryczne i włożyć regulator do podstawy. Zabezpieczyć regulator przy użyciu zawleczki. Demontaż regulatora ECL Comfort W celu wymontowania regulatora z podstawy należy wyciągnąć zawleczkę przy użyciu śrubokręta. Można teraz wyjąć regulator z podstawy. Regulator można w łatwy sposób zablokować w podstawie, jak również go odblokować, używając śrubokręta jako dźwigni. Przed wymontowaniem regulatora ECL Comfort z podstawy należy upewnić się, czy odłączono zasilanie. 16 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

17 2.3.2 Montaż panela zdalnego sterowania ECA 30/31 Wybierz jedno z przedstawionych rozwiązań: Montaż na ścianie, ECA 30/31 Montaż w panelu, ECA 30 Wkręty i kołki nie wchodzą w zakres dostawy. Montaż na ścianie Zamontować podstawę ECA 30/31 na ścianie o gładkiej powierzchni. Wykonać podłączenia elektryczne. Umieścić ECA 30/31 w podstawie. Montaż na panelu Zamontować ECA 30 na panelu przy użyciu ramy ECA 30 (nr katalogowy 087H3236). Wykonać podłączenia elektryczne. Zabezpieczyć ramę przy użyciu zacisku. Umieścić ECA 30 w podstawie. ECA 30 można podłączyć do zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu. ECA 31 nie można zamontować na panelu, jeśli ma być używana funkcja monitorowania wilgotności. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 17

18 2.3.3 Montaż wewnętrznego modułu WE/WY ECA 32 Montaż wewnętrznego modułu WE/WY ECA 32 Aby uzyskać dodatkowe sygnały wejściowe i wyjściowe w aplikacjach A368.3 i A368.4, w podstawie regulatora ECL Comfort 310 / 310B można zamontować moduł ECA 32 (nr kat. 087H3202). 18 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

19 2.4 Lokalizacja czujników temperatury Lokalizacja czujników temperatury Bardzo ważna jest prawidłowa lokalizacja czujników w układzie ogrzewania. Opisane poniżej czujniki temperatury współpracują z regulatorami z serii ECL Comfort 210 i 310 i nie wszystkie muszą występować w danej aplikacji. Czujnik temperatury zewnętrznej (ESMT) Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być umieszczony na północnej ścianie budynku, gdzie jest najmniej narażony na wpływ promieniowania słonecznego. Nie należy go montować w pobliżu drzwi, okien lub wyrzutni wentylacyjnych. Czujnik temperatury zasilania (ESMU, ESM-11 lub ESMC) Czujnik należy zamontować w odległości nie większej niż 15 cm od punktu mieszania. W systemach z wymiennikiem ciepła firma Danfoss zaleca umieszczenie czujnika ESMU na wyjściu zasilania z wymiennika. Należy upewnić się, czy w miejscu montażu powierzchnia rurociągu jest czysta i równa. Czujnik temperatury powrotu (ESMU, ESM-11 lub ESMC) Czujnik temperatury powrotu należy zawsze umieszczać w taki sposób, aby zmierzona temperatura była reprezentatywna. Czujnik temperatury w pomieszczeniu (ESM-10, Panel Zdalnego Sterowania ECA 30/31) Czujnik temperatury pomieszczenia należy umieścić w pomieszczeniu, którego temperatura ma być regulowana. Nie montować czujnika na ścianach zewnętrznych ani w pobliżu grzejników, okien lub drzwi. Czujnik temperatury zasilania z kotła (ESMU, ESM-11 lub ESMC) Czujnik należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta kotła. Czujnik temperatury powietrza w kanale wentylacyjnym (typu ESMB-12 lub ESMU) Czujnik należy umieścić tak, aby mierzył reprezentatywną temperaturę. ESM-11: nie przemieszczać czujnika po jego zamocowaniu, ponieważ grozi to zniszczeniem elementu pomiarowego. Czujnik temperatury CWU (ESMU lub ESMB-12) Czujnik temperatury CWU należy umieścić zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Czujnik temperatury płyty (ESMB-12) Czujnik należy umieścić w kieszeni czujnika w płycie. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 19

20 Czujnik temperatury Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω/0 C) Zależność pomiędzy temperaturą a opornością: 20 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

21 2.5 Podłączenia elektryczne Podłączenia elektryczne 230 V a.c. ogólnie. Wspólny zacisk uziemienia jest używany do podłączenia odpowiednich elementów (pomp, zaworów regulacyjnych z siłownikami). Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 21

22 2.5.2 Podłączenia elektryczne, 230 V a.c., zasilanie, pompy, zawory regulacyjne z siłownikami itp. Aplikacja A368.1 / A368.2 Zacisk Opis Max. obciążenie 19 Faza do pompy i alarmu 18 Alarm 4 (2) A/230 V a.c.* 17 P5 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/230 V a.c.* 16 Faza do pompy 15 P4 Załączanie/wyłączanie pompy uzupełniania wody, obieg 1 4 (2) A/230 V a.c.* 14 Faza do pomp 13 P3 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/230 V a.c.* 12 P2 Załączanie/wyłączanie pompy cyrkulacyjnej, obieg 2 4 (2) A/230 V a.c.* 11 P1 Załączanie/wyłączanie pompy cyrkulacynej, obieg 2 4 (2) A/230 V a.c.* 10 Napięcie zasilające 230 V a.c. zero (N) 9 Napięcie zasilające 230 V a.c. faza (L) 8 M1 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 2 7 M1 Siłownik otwieranie 0.2 A/230 V a.c. 6 M1 Siłownik zamykanie 0.2 A/230 V a.c. 5 M2 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 1 4 M2 Siłownik otwieranie 0.2 A/230 V a.c. 3 M2 Siłownik zamykanie 0.2 A/230 V a.c. 2 V1 Zawór elektromagnetyczny, obieg 1, funkcja uzupełniania wody 0.2 A/230 V a.c. 1 Nie używać * Styki przekaźnika: 4 A obciążenie rezystancyjne, 2 A obciążenie indukcyjne Połączenia fabryczne: 5 do 8, 9 do 14, 14 do 16, 16 do 19, L do 5 i L do 9, N do DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

23 Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 23

24 Aplikacja A368.3 / A368.4 Zacisk Opis Maks. obciążenie 19 Faza pompy cyrkulacyjnej i alarmu 18 Alarm 4 (2) A/230 V prądu przemiennego* 17 P5 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/230 V prądu przemiennego* 16 Faza do sterowania pompy obiegowej 15 P4 Załączanie/wyłączanie pompy uzupełniania wody, obieg 1 4 (2) A/230 V prądu przemiennego* 14 Faza do sterowania pompami cyrkulacyjnymi 13 P3 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/230 V prądu przemiennego* 12 P2 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 2 4 (2) A/230 V prądu przemiennego* 11 P1 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 2 4 (2) A/230 V prądu przemiennego* 10 Napięcie zasilające 230 V prądu przemiennego zero (N) 9 Napięcie zasilające 230 V prądu przemiennego faza (L) 8 M1 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 2 7 M1 Siłownik otwieranie 0.2 A/230 V prądu przemiennego 6 M1 Siłownik zamykanie 0.2 A/230 V prądu przemiennego 5 M2 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 1 4 M2 Siłownik otwieranie 0.2 A/230 V prądu przemiennego 3 M2 Siłownik zamykanie 0.2 A/230 V prądu przemiennego 2 V1 Zawór elektromagnetyczny, obieg 1, funkcja uzupełniania wody 0.2 A/230 V prądu przemiennego 1 Nie używać * Styki przekaźnika: 4 A obciążenie rezystancyjne, 2 A obciążenie indukcyjne Połączenia fabryczne: 5 do 8, 9 do 14, 14 do 16, 16 do 19, L do 5 i L do 9, N do DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

25 Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 25

26 Podłączenie pompy P7 do ECA 32 Zacisk Opis Max. obciążenie 48 Faza do pompy 47 P7 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 4 (2) A/230 V a.c.* 46 Nie używać 45 Nie używać 44 Nie używać 43 Nie używać 42 Nie używać 41 Nie używać 40 Nie używać 39 Nie używać * Styki przekaźnika: 4 A obciążenie rezystancyjne, 2 A obciążenie indukcyjne Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². 26 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

27 2.5.3 Podłączenia elektryczne, termostaty bezpieczeństwa, 230 V a.c. lub 24 V a.c. Z termostatem bezpieczeństwa, zamykanie 1-stopniowe: Zawór regulacyjny z siłownikiem bez funkcji bezpieczeństwa ECL 210 / M2 Z termostatem bezpieczeństwa, zamykanie 1-stopniowe: Zawór regulacyjny z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa ECL 210 / 310 Danfoss 87H M1 Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 27

28 28 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

29 Z termostatem bezpieczeństwa, zamykanie 2-stopniowe: Zawór regulacyjny z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa ECL 210 / 310 Danfoss 87H M2 Jeśli czujnik ST zostanie aktywowany przez wysoką temperaturę, obwód bezpieczeństwa w siłowniku niezwłocznie zamknie zawór regulacyjny. Jeśli czujnik temperatury ST1 zostanie aktywowany przez wysoką temperaturę (temperaturę TR), zawór regulacyjny z siłownikiem zostanie stopniowo zamknięty. Przy wyższej temperaturze (temperaturze ST) obwód bezpieczeństwa w siłowniku niezwłocznie zamknie zawór regulacyjny. Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 29

30 2.5.4 Podłączenia elektryczne, 24 V a.c., zasilanie, pompy, zawory z siłownikami itp. Aplikacja A368.1 / A368.2 Zacisk Opis Max. obciążenie 19 Faza do pompy i alarmu 18 Alarm 4 (2) A/24 V a.c.* 17 K5 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 16 Faza do pompy 15 K4 Załączanie/wyłączanie pompy uzupełniania wody, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 14 Faza do pomp 13 K3 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 12 K2 Załączanie/wyłączanie pompy cyrkulacyjnej, obieg 2 4 (2) A/24 V a.c.* 11 K1 Załączanie/wyłączanie pompy cyrkulacyjnej, obieg 2 4 (2) A/24 V a.c.* 10 Zasilanie 24 V a.c. zero (N) 9 Zasilanie 24 V a.c. faza (L) 8 M1 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 2 7 M1 Siłownik otwieranie 1 A/24 V a.c. 6 M1 Siłownik zamykanie 1 A/24 V a.c. 5 M2 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 1 4 M2 Siłownik otwieranie 1 A/24 V a.c. 3 M2 Siłownik zamykanie 1 A/24 V a.c. 2 K6 Zawór elektromagnetyczny, V1, obieg 1, funkcja uzupełniania wody 1 A/24 V a.c. 1 Nie używać * Styki przekaźnika: 4 A obciążenie rezystancyjne, 2 A obciążenie indukcyjne Połączenia fabryczne: 5 do 8, 9 do 14, 14 do 16, 16 do 19, L do 5 i L do 9, N do DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

31 Nie podłączać komponentów zasilanych napięciem 230 V a.c. bezpośrednio do regulatora o zasilaniu 24 V a.c. W celu odseparowania napięcia 230 V a.c. od 24 V a.c. należy użyć przekaźników pomocniczych (K). Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 31

32 Aplikacja A368.3 / A368.4 Zacisk Opis Max. obciążenie 19 Faza do pompy i alarmu 18 Alarm 4 (2) A/24 V a.c.* 17 K5 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 16 Faza do pompy 15 K4 Załączanie/wyłączanie pompy uzupełniania wody, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 14 Faza do pomp 13 K3 Załączanie/wyłączanie pompy obiegowej, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 12 K2 Załączanie/wyłączanie pompy cyrkulacyjnej, obieg 2 4 (2) A/24 V a.c.* 11 K1 Załączanie/wyłączanie pompy cyrkulacyjnej, obieg 2 4 (2) A/24 V a.c.* 10 Napięcie zasilające 24 V a.c. zero (N) 9 Napięcie zasilające 24 V a.c. faza (L) 8 M1 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 2 7 M1 Siłownik otwieranie 1 A/24 V a.c. 6 M1 Siłownik zamykanie 1 A/24 V a.c. 5 M2 Wyjście fazy zaworu regulacyjnego z siłownikiem, obieg 1 4 M2 Siłownik otwieranie 1 A/24 V a.c. 3 M2 Siłownik zamykanie 1 A/24 V a.c. 2 K6 Zawór elektromagnetyczny, V1, obieg 1, funkcja uzupełniania wody 1 A/24 V a.c. 1 Nie używać * Styki przekaźnika: 4 A obciążenie rezystancyjne, 2 A obciążenie indukcyjne Połączenia fabryczne: 5 do 8, 9 do 14, 14 do 16, 16 do 19, L do 5 i L do 9, N do DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

33 Nie podłączać komponentów zasilanych napięciem 230 V a.c. bezpośrednio do regulatora o zasilaniu 24 V a.c. W celu odseparowania napięcia 230 V a.c. od 24 V a.c. należy użyć przekaźników pomocniczych (K). Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 33

34 Podłączenie pompy P7 do ECA 32 Zacisk Opis Max. obciążenie 48 Faza do pompy 47 K7 Pompa uzupełniania wody, obieg 1 4 (2) A/24 V a.c.* 46 Nie używać 45 Nie używać 44 Nie używać 43 Nie używać 42 Nie używać 41 Nie używać 40 Nie używać 39 Nie używać * Styki przekaźnika: 4 A obciążenie rezystancyjne, 2 A obciążenie indukcyjne Nie podłączać komponentów zasilanych napięciem 230 V a.c. bezpośrednio do regulatora o zasilaniu 24 V a.c. W celu odseparowania napięcia 230 V a.c. od 24 V a.c. należy użyć przekaźników pomocniczych (K). Przekrój poprzeczny przewodu: mm². Niewłaściwe podłączenie może spowodować uszkodzenie wyjść cyfrowych. Do każdego zacisku można podłączyć maksymalnie dwa przewody o przekroju 1.5 mm². 34 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

35 2.5.5 Podłączenia elektryczne, czujniki temperatury Pt 1000 i sygnały impulsowe A368.1 / A368.2: Zacisk Czujnik/opis Typ (zalecany) 29 i 30 S1 Czujnik temperatury ESMT zewnętrznej* 28 i 30 S2 Czujnik temperatury dostawy** ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 27 i 30 S3 Czujnik temperatury zasilania***, ogrzewanie ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 26 i 30 S4 Czujnik temperatury zasilania***, CWU ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 25 i 30 S5 Czujnik temperatury powrotu, ogrzewanie ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 24 i 30 S6 Czujnik temperatury powrotu, CWU ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 23 i 30 S7 Presostat różnicowy, ogrzewanie 22 i 30 S8 Presostat różnicowy, CWU 21 i 30 S9 Przełącznik alarmu 20 i 30 S10 Przetwornik ciśnienia (0 10 V lub 4 20 ma) lub presostat * Jeśli czujnik temperatury zewnętrznej nie jest podłączony lub przewody są zwarte, regulator przyjmuje, że temperatura zewnętrzna wynosi 0 C (zero stopni). ** Tylko do aplikacji A *** Czujnik temperatury zasilania zawsze musi być podłączony w celu zapewnienia wymaganej funkcjonalności. Jeśli czujnik nie jest podłączony lub przewody są zwarte, zawór regulacyjny z siłownikiem zamyka się (funkcja bezpieczeństwa). Podłączenie fabryczne: 30 do wspólnego zacisku. Podłączenie 2 presostatów różnicowych Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 35

36 Podłączenie przełącznika alarmu Podłączenie przetwornika ciśnienia z wyjściem 0-10 V Podłączenie przetwornika ciśnienia z wyjściem 4-20 ma Sygnał 4-20 ma jest konwertowany na sygnał 2-10 V przy użyciu rezystora 500 omów. Podłączenie presosatatu P Przekrój przewodów do podłączenia czujników: min. 0.4 mm². Całkowita długość przewodów: max. 200 m (wszystkie czujniki i wewnętrzna magistrala komunikacyjna ECL 485). Przewody o długości przekraczającej 200 m mogą być podatne na zakłócenia (EMC). 36 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

37 A368.3 / A368.4: Zacisk Czujnik/opis Typ (zalecany) 29 i 30 S1 Czujnik temperatury ESMT zewnętrznej* 28 i 30 S2 Czujnik temperatury dostawy** ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 27 i 30 S3 Czujnik temperatury zasilania***, ogrzewanie ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 26 i 30 S4 Czujnik temperatury zasilania***, CWU ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 25 i 30 S5 Czujnik temperatury powrotu, ogrzewanie ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 24 i 30 S6 Czujnik temperatury powrotu, CWU ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU 23 i 30 S7 Presostat różnicowy, ogrzewanie 22 i 30 S8 Presostat różnicowy, CWU 21 i 30 S9 Przełącznik alarmu 20 i 30 S10 Przetwornik ciśnienia (0 10 V lub 4 20 ma) lub presostat 50 i 49 S11 Przetwornik ciśnienia, 0 10 V lub 4 20 ma Sygnał wejściowy ECA i 49 S12 Przełącznik alarmu Sygnał wejściowy ECA i 49 S13 Przetwornik ciśnienia, 0 10 V lub 4 20 ma Sygnał wejściowy ECA i 49 S14 Przetwornik ciśnienia, 0 10 V lub 4 20 ma Sygnał wejściowy ECA i 49 S15 Przetwornik ciśnienia, 0 10 V lub 4 20 ma Sygnał wejściowy ECA i 49 S16 Przetwornik ciśnienia, 0 10 V lub 4 20 ma Sygnał wejściowy ECA 32 * Jeśli czujnik temperatury zewnętrznej nie jest podłączony lub przewody są zwarte, regulator przyjmuje, że temperatura zewnętrzna wynosi 0 C (zero stopni). ** Tylko do aplikacji A *** Czujnik temperatury zasilania zawsze musi być podłączony w celu zapewnienia wymaganej funkcjonalności. Jeśli czujnik nie jest podłączony lub przewody są zwarte, zawór regulacyjny z siłownikiem zamyka się (funkcja bezpieczeństwa). Podłączenie fabryczne: 30 do wspólnego zacisku. Podłączenie 2 presostatów różnicowych Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 37

38 Podłączenie przełącznika alarmu S9 Podłączenie przełącznika alarmu S12 Podłączenie przetwornika ciśnienia z wyjściem 0-10 V Podłączenie przetwornika ciśnienia z wyjściem 4-20 ma Sygnał 4-20 ma jest konwertowany na sygnał 2-10 V przy użyciu rezystora 500 omów. Podłączenie przetwornika ciśnienia z wyjściem 0-10 V, ECA 32 Przykładowe podłączenie przetwornika ciśnienia do S11. Przetworniki ciśnienia można podłączać w taki sam sposób do wejść S13, S14, S15 i S DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

39 Podłączenie przetwornika ciśnienia z wyjściem 4-20 ma, ECA 32 Sygnał 4-20 ma jest konwertowany na sygnał 2-10 V przy użyciu rezystora 500 omów. Przykładowe podłączenie przetwornika ciśnienia do S11. Przetworniki ciśnienia można podłączać w taki sam sposób do wejść S13, S14, S15 i S16. Podłączenie presosatatu Przekrój przewodów do podłączenia czujników: min. 0.4 mm². Całkowita długość przewodów: max. 200 m (wszystkie czujniki i wewnętrzna magistrala komunikacyjna ECL 485). Przewody o długości przekraczającej 200 m mogą być podatne na zakłócenia (EMC). Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 39

40 2.5.6 Podłączenia elektryczne, ECA 30/31 Zacisk ECL 310 Zacisk ECA 30/ Opis Skrętka 2-żyłowa Skrętka 2- żyłowa Zewn. czujnik temperatury w pomieszczeniu* Typ (zalecany) 2x Skrętka 2-żyłowa ESM-10 * Po podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu należy ponownie włączyć zasilanie ECA 30/31. Komunikację z ECA 30/31 należy skonfigurować w nastawie Adres ECA regulatora ECL Comfort. ECA 30/31 należy odpowiednio skonfigurować. Po skonfigurowaniu aplikacji ECA 30/31 jest gotowy do pracy po czasie 2 5 min. Na wyświetlaczu ECA 30/31 jest wyświetlany pasek postępu. Komunikat informacyjny ECA: Wymag. aplikacji: nowsze ECA : Oprogramowanie ECA jest niezgodne z oprogramowaniem regulatora ECL Comfort. Skontaktuj się z biurem sprzedaży firmy Danfoss. Niektóre aplikacje nie mają funkcji odniesienia do rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Podłączone ECA 30 / 31 będą działać tylko jako regulatory zdalne. Całkowita długość przewodów: max. 200 m (wszystkie czujniki i wewnętrzna magistrala komunikacyjna ECL 485). Przewody o długości przekraczającej 200 m mogą być podatne na zakłócenia (EMC). 40 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

41 2.5.7 Podłączenia elektryczne, systemy nadrzędny/podrzędny W układach o odpowiedniej konfiguracji regulator może być używany jako urządzenie nadrzędne lub podrzędne przy użyciu wewnętrznej magistrali komunikacyjnej ECL 485 (2 x skrętka 2-żyłowa). Magistrala komunikacyjna ECL 485 nie jest kompatybilna z magistralą ECL w regulatorach ECL Comfort 110, 200, 300 i 301! B A B A B A B A Danfoss 87H Zacisk Opis Typ (zalecany) 30 Zacisk wspólny 31* +12 V*, magistrala komunikacyjna ECL A, magistrala komunikacyjna ECL B, magistrala komunikacyjna ECL 485 Kabel 2x skrętka 2-żyłowa * Tylko dla ECA30/31 i do komunikacji urządzenia nadrzędnego z urządzeniem podrzędnym Całkowita długość przewodów: max. 200 m (wszystkie czujniki i wewnętrzna magistrala komunikacyjna ECL 485). Przewody o długości przekraczającej 200 m mogą być podatne na zakłócenia (EMC). Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 41

42 2.6 Wkładanie Klucza aplikacji ECL Wkładanie Klucza aplikacji ECL Klucz aplikacji ECL zawiera: aplikację i jej różne warianty; aktualnie dostępne języki; ustawienia fabryczne: np. harmonogramy, wymagane temperatury, wartości ograniczeń itp. odtworzenie tych ustawień jest zawsze możliwe; pamięć ustawień użytkownika: specjalne ustawienia użytkownika/systemowe. Po włączeniu zasilania regulatora mogą wystąpić różne sytuacje: 1. Nowy regulator, Klucz aplikacji ECL nie jest włożony. 2. W regulatorze jest już uruchomiona aplikacja. Klucz aplikacji ECL jest włożony, ale aplikacja musi zostać zmieniona. 3. Do skonfigurowania innego regulatora potrzebna jest kopia ustawień używanego regulatora. Do ustawień użytkownika należą między innymi: wymagana temperatura pomieszczenia, wymagana temperatura CWU, harmonogramy, krzywa grzewcza, wartości ograniczeń itp. Do ustawień systemowych należą między innymi: konfiguracja komunikacji, jasność wyświetlacza itp. 42 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

43 Klucz aplikacji: Przypadek 1 Nowy regulator; Klucz aplikacji ECL nie jest włożony. Wyświetlana jest animacja wkładania Klucza aplikacji ECL. Włóż Klucz aplikacji. Wskazywana jest nazwa oraz wersja Klucza aplikacji (przykład: A266 Ver. 1.00). Jeśli Klucz aplikacji jest nieodpowiedni do danego regulatora, na symbolu Klucza aplikacji ECL zostanie wyświetlony krzyżyk. Działanie: Cel: Wybór: Wybierz język. Potwierdź. Wybierz aplikację. Potwierdź, wybierając opcję Tak. Ustaw datę i godzinę. Obróć i naciśnij pokrętło, aby wybrać i zmienić ustawienia pól Godziny, Minuty, Data, Miesiąc i Rok. Wybierz opcję Następny. Potwierdź, wybierając opcję Tak. Przejdź do opcji Aut. czas L/Z. Wybierz, czy funkcja Aut. czas L/Z * ma być aktywna. TAK lub NIE * Funkcja Aut. czas L/Z umożliwia automatyczną zmianę pomiędzy czasem letnim i zimowym. W zależności od zawartości Klucza aplikacji ECL wykonywana jest procedura A lub B: A Klucz aplikacji ECL zawiera ustawienia fabryczne: Regulator odczytuje/przesyła dane z Klucza aplikacji ECL do regulatora ECL. Aplikacja jest zainstalowana, regulator resetuje się i ponownie uruchamia się. B Klucz aplikacji ECL zawiera zmienione ustawienia systemowe: Naciśnij pokrętło kilkakrotnie. NIE : TAK *: Tylko ustawienia fabryczne zostaną skopiowane z Klucza aplikacji ECL do regulatora. Specjalne ustawienia systemowe (różniące się od ustawień fabrycznych) zostaną skopiowane do regulatora. Jeśli klucz zawiera ustawienia użytkownika: Naciśnij pokrętło kilkakrotnie. NIE : TAK *: Tylko ustawienia fabryczne zostaną skopiowane z Klucza aplikacji ECL do regulatora. Ustawienia użytkownika (różniące się od ustawień fabrycznych) zostaną skopiowane do regulatora.. * Jeśli nie można wybrać opcji TAK, Klucz aplikacji ECL nie zawiera żadnych ustawień specjalnych. Wybierz opcję Start kopiowania i potwierdź, naciskając opcję Tak. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 43

44 Klucz aplikacji: Przypadek 2 W regulatorze jest już uruchomiona aplikacja. Klucz aplikacji ECL jest włożony, ale aplikacja musi zostać zmieniona. Aby zmienić aplikację na inną na Kluczu aplikacji ECL, bieżąca aplikacja w regulatorze musi zostać skasowana (usunięta). Należy pamiętać, że Klucz aplikacji musi być włożony. Działanie: Cel: Wybór: Wybierz opcję MENU w dowolnym obiegu. Potwierdź. Zaznacz przycisk wyboru obiegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Potwierdź. Wybierz opcję Ogólne ustawienia regulatora. Potwierdź. Wybierz opcję Funkcje klucza. Potwierdź. Wybierz opcję Usuń aplikację. Potwierdź, wybierając opcję Tak. Regulator uruchomi się ponownie i będzie gotowy do skonfigurowania. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w przypadku DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

45 Klucz aplikacji: Przypadek 3 Do skonfigurowania innego regulatora potrzebna jest kopia ustawień używanego regulatora. Funkcja jest używana do zapisywania (tworzenia kopii zapasowej) specjalnych ustawień użytkownika i ustawień systemowych, gdy wymagane jest skonfigurowanie innego regulatora ECL Comfort tego samego typu (210 lub 310) przy użyciu tej samej aplikacji, a ustawienia użytkownika/systemowe różnią się od ustawień fabrycznych. Kopiowanie ustawień do innego regulatora ECL Comfort: Działanie: Cel: Wybór: Wybierz MENU. Potwierdź. Zaznacz przycisk wyboru obiegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Potwierdź. Wybierz opcję Ogólne ustawienia regulatora. Potwierdź. Przejdź do opcji Funkcje klucza. Potwierdź. Wybierz opcję Kopiuj. Potwierdź. Wybierz Do. Zostanie zaznaczona opcja ECL lub KEY. Wybierz opcję ECL lub KEY. Naciśnij pokrętło kilkakrotnie, aby wybrać kierunek kopiowania. Wybierz opcję Ustaw.systemowe lub Ustaw. użytkownik. Naciśnij pokrętło kilkakrotnie, aby wybrać opcję Tak lub Nie polecenia Kopiuj. Naciśnij, aby potwierdzić. Wybierz opcję Start kopiowania. Do klucza aplikacji lub regulatora zostaną przesłane specjalne ustawienia systemowe lub ustawienia użytkownika. * ECL lub KEY ** NIE lub TAK * ECL : KEY : ** NIE : TAK : Dane zostaną skopiowane z Klucza aplikacji do regulatora ECL. Dane zostaną skopiowane z regulatora ECL do Klucza aplikacji. Ustawienia z regulatora ECL nie zostaną skopiowane do Klucza aplikacji lub regulatora ECL Comfort. Ustawienia specjalne (różniące się od ustawień fabrycznych) zostaną skopiowane do Klucza aplikacji lub regulatora ECL Comfort. Jeśli nie można wybrać opcji TAK, oznacza to, że nie ma ustawień specjalnych, które można skopiować. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 45

46 2.6.2 Klucz aplikacji ECL, kopiowanie danych Zasady ogólne Kiedy regulator jest podłączony i pracuje, można sprawdzić i zmienić wszystkie lub tylko niektóre ustawienia podstawowe. Nowe ustawienia mogą być zapisane w Kluczu. Jak zaktualizować Klucz aplikacji ECL po zmianie ustawień? Wszystkie nowe ustawienia mogą zostać zapisane w Kluczu aplikacji ECL. Jak zapisać w regulatorze ustawienia fabryczne z Klucza aplikacji? Należy zapoznać się z fragmentem dotyczącym Klucza aplikacji, sytuacja 1: Nowy regulator, Klucz aplikacji ECL nie jest włożony. Jak zapisać w Kluczu aplikacji ustawienia osobiste z regulatora? Należy zapoznać się z fragmentem dotyczącym Klucza aplikacji, sytuacja 3: do skonfigurowania innego regulatora przez kopiowanie potrzebna jest kopia ustawień regulatora wzorcowego. Jako główną zasadę należy przyjąć, że Klucz aplikacji ECL powinien zawsze pozostawać w regulatorze. Po wyjęciu Klucza nie można zmieniać ustawień. Zawsze można przywrócić ustawienia fabryczne. Nowe ustawienia należy zanotować w tabeli Przegląd nastaw. Nie należy wyjmować Klucza aplikacji ECL podczas kopiowania. Może to spowodować uszkodzenie danych w Kluczu aplikacji ECL! Można skopiować ustawienia z jednego regulatora ECL do innego, pod warunkiem, że oba regulatory pochodzą z tej samej serii (210 lub 310). 46 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

47 2.7 Wykaz czynności kontrolnych Czy regulator ECL jest gotowy do użytku? Należy upewnić się, że zasilanie elektryczne jest podłączone do zacisków 9 (faza) i 10 (zero). Sprawdzić, czy wymagane komponenty sterowane (siłownik, pompa itd.) są podłączone do właściwych zacisków. Sprawdzić, czy wszystkie czujniki/sygnały są podłączone do właściwych zacisków (patrz Podłączenia elektryczne ). Zamontować regulator i włączyć zasilanie. Czy klucz aplikacji ECL jest włożony (patrz Wkładanie Klucza aplikacji ECL ). Czy jest wybrany prawidłowy język (patrz Język w rozdziale Ogólne ustawienia regulatora ). Czy data i godzina są ustawione prawidłowo (patrz Data i godzina w rozdziale Ogólne ustawienia regulatora ). Czy jest wybrana odpowiednia aplikacja (patrz Identyfikacja rodzaju układu ). Sprawdzić, czy wszystkie nastawy w regulatorze (patrz Przegląd nastaw ) zostały ustawione lub czy ustawienia fabryczne spełniają wymagania danego układu. Wybrać ręczny tryb pracy (patrz Sterowanie ręczne ). Sprawdzić, czy zawory otwierają się i zamykają oraz czy wymagane komponenty sterowane (pompa itp.) uruchamiają się i zatrzymują w ręcznym trybie pracy. Sprawdzić, czy temperatury/sygnały widoczne na wyświetlaczu odpowiadają podłączonym urządzeniom. Po wykonaniu wszystkich czynności kontrolnych w trybie działania ręcznego należy wybrać tryb pracy regulatora (według harmonogramu, w trybie pracy komfortu, oszczędzania lub ochrony przeciwzamrożeniowej). Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 47

48 2.8 Nawigacja, Klucz aplikacji ECL A368 Nawigacja, aplikacja A368.1 i A368.3, obieg 1 i 2 Początek Obieg 1, ogrzewanie Obieg 2, CWU MENU Nr ID Funkcja Nr ID Funkcja Harmonogram Dostępny Dostępny Nastawy Temperatura zasilania Krzywa grzewcza Temp. max Temp. max Temp. min Temp. min. Ograniczenie Tpowr Limit Tzewn. wyższa X Dolny limit Y Tzewn. niższa X Górny limit Y Wpływ - powyżej Wpływ - powyżej Wpływ - poniżej Wpływ - poniżej Czas adapt Czas adapt Priorytet Priorytet Ogran.przepł./moc Rzeczywiste Rzeczywiste Limit Limit Tzewn. wyższa X Dolny limit Y Tzewn. niższa X Górny limit Y2 Optymalizacja Auto oszczędz Czas adapt Czas adapt Stała filtrowania Stała filtrowania Rodzaj wejścia Rodzaj wejścia Jednostki Jednostki Wzmocnienie Nachylenie Optymalizator Przed Stop Całkow.zatrzym Wył. letnie Praca równoległa Param. regulacji Auto Tuning Ochr. siłownika Ochr. siłownika Xp Xp Tn Tn Czas przejścia M Czas przejścia M Nz Nz 48 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

49 Nawigacja, aplikacje A368.1 i A368.3, obieg 1 i 2, c.d. Początek Obieg 1, ogrzewanie Obieg 2, CWU MENU Nr ID Funkcja Nr ID Funkcja Nastawy Sterowanie pompą Opóźn. przełącz Opóźn. przełącz Czas ponowienia Czas ponowienia Czas stabilizacji Czas stabilizacji Czas trwa. przeł Czas trwa. przeł Godzina przełącz Godzina przełącz Ćwiczenie P Ćwiczenie P Uzupełn. wody Ciśnienie Rodzaj wejścia Max. czas uzupeł Ciśnienie wymag Odchyłka ciśn Ćwiczenie P Opóźn. zaworu Ilość pomp Aplikacja Żądana odchył Ćwiczenie M Ćwiczenie M Priorytet CWU T mróz zał.p T mróz zał.p T ciepło zał.p T ciepło zał.p Tzab.przeciwzam Tzab.przeciwzam Wejście ster.zewn Wejście ster.zewn Tryb ste.zewn Tryb ste.zewn Min. czas akt Min. czas akt. Fun.antybakteryjna Dzień Czas rozpoczęcia Czas trwania T wymagana Święto Dostępny Dostępny Alarm Temp.monitor Górna odchyłka Górna odchyłka Dolna odchyłka Dolna odchyłka Opóźnienie Opóźnienie Temp.wył.alarmu Temp.wył.alarmu Kasowanie alarmu Pompy obieg Pompy cyrk Uzupełn. wody Przegląd alarmów Dostępny Dostępny Przegląd wpływów Tzasil. wymagana Ograniczenie Tpowr Ograniczenie Tpowr Priorytet pracy równoległej Ogran.przepł./moc Ogran.przepł./moc Święto Ster. zewn Wzmocnienie Nachylenie Urz. podrz., zapotrz. Wył. letnie ogrz. Priorytet CWU Święto Ster. zewn Fun.antybakteryjna Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 49

50 Nawigacja, aplikacje A368.1 i A368.3; Ogólne ustawienia regulatora (* tylko A368.3) Początek Ogólne ustawienia regulatora MENU Nr ID Funkcja Czas i data Dostępny Nastawy* S11, S13... S16 czujnik ciśn. Święto Dostępny Przegląd wejść T zewnętrzna T zasilania CO T zasilania CWU T powrotu CO T powrotu CWU Ciśn. statyczne S11, S13... S16 ciśnienie* S7, S8, S9, S12* stan Rejestr (czujniki) T zewnętrzna Rejestr z dzisiaj Tzasil.CO i wymag. Rejestr z wczoraj Tzasil.CWU i wymag. Rej. 2 dni Tpow.CO i ogranicz Rej. 4 dni Tzasil.CWU i ogran Ciśn. statyczne Zdalne sterowanie M1, P1, P2, M2, P3, P5, V1, P4, P7*, A1 Alarm S9 cyfrowy Wart. alarmu S12 cyfrowy* Opóźnienie alarmu Przegląd alarmów S9 cyfrowy Funkcje klucza Nowa aplikacja Usuń aplikację Aplikacja Ustaw. fabryczne Ustaw. systemowe Ustaw. użytkownika Do nastaw fabrycz. Kopiuj Do Ustaw. systemowe Ustaw. użytkownika Start kopiowania Klucz przegląd System Wersja ECL Nr katalogowy Sprzęt Oprogramowanie Nr wersji Nr seryjny MAC Tydzień produkcji Rozszerzenie Ethernet Konfig. M-bus. Dostępny Ciepłomierze Dostępny Wyświetlacz Podświetlenie Kontrast Komunikacja 38 Adres Modbus 2048 Adres ECL Pin serwisowy 2151 Reset zdalny Język 2050 Język 50 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

51 Nawigacja, aplikacje A368.2 i A368.4, obieg 1 i 2 Początek Obieg 1, ogrzewanie Obieg 2, CWU MENU Nr ID Funkcja Nr ID Funkcja Harmonogram Dostępny Dostępny Nastawy Temperatura zasilania Krzywa grzewcza Temp. max Temp. max Temp. min Temp. min T dost.wysoka X T max.wysoka Y Tdost. niska X T max.niska Y1 Ograniczenie Tpowr Limit Tzewn. wyższa X Dolny limit Y Tzewn. niższa X Górny limit Y Wpływ - powyżej Wpływ - powyżej Wpływ - poniżej Wpływ - poniżej Czas adapt Czas adapt Priorytet Priorytet Ogran.przepł./moc Rzeczywiste Rzeczywiste Limit Limit Tzewn. wyższa X Dolny limit Y Tzewn. niższa X Górny limit Y2 Optymalizacja Auto oszczędz Czas adapt Czas adapt Stała filtrowania Stała filtrowania Rodzaj wejścia Rodzaj wejścia Jednostki Jednostki Wzmocnienie Nachylenie Optymalizator Przed Stop Całkow.zatrzym Wył. letnie Praca równoległa Nastawy Param. regulacji Auto Tuning Ochr. siłownika Ochr. siłownika Xp Xp Tn Tn Czas przejścia M Czas przejścia M Nz Nz Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 51

52 Nawigacja, aplikacje A368.2 i A368.4, obieg 1 i 2, c.d. Początek Obieg 1, ogrzewanie Obieg 2, CWU MENU Nr ID Funkcja Nr ID Funkcja Sterowanie pompą Nastawy Opóźn. przełącz Opóźn. przełącz Czas ponowienia Czas ponowienia Czas stabilizacji Czas stabilizacji Czas trwa. przeł Czas trwa. przeł Godzina przełącz Godzina przełącz Ćwiczenie P Ćwiczenie P Uzupełn. wody Ciśnienie Rodzaj wejścia Max. czas uzupeł Ciśnienie wymag Odchyłka ciśn Ćwiczenie P Opóźn. zaworu Ilość pomp Aplikacja Żądana odchył Ćwiczenie M Ćwiczenie M Priorytet CWU T mróz zał.p T mróz zał.p T ciepło zał.p T ciepło zał.p Tzab.przeciwzam Tzab.przeciwzam Wejście ster.zewn Wejście ster.zewn Tryb ste.zewn Tryb ste.zewn Min. czas akt Min. czas akt. Fun.antybakteryjna Dzień Czas rozpoczęcia Czas trwania T wymagana Święto Dostępny Dostępny Alarm Temp.monitor Górna odchyłka Górna odchyłka Dolna odchyłka Dolna odchyłka Opóźnienie Opóźnienie Temp.wył.alarmu Temp.wył.alarmu Kasowanie alarmu Pompy obieg Pompy cyrk Uzupełn. wody Przegląd alarmów Dostępny Dostępny Przegląd wpływów Tzasil. wymagana Ograniczenie Tpowr Ograniczenie Tpowr Priorytet pracy równoległej Ogran.przepł./moc Ogran.przepł./moc Święto Ster. zewn Wzmocnienie Nachylenie Urz. podrz., zapotrz. Wył. letnie ogrz. Priorytet CWU Święto Ster. zewn Fun.antybakteryjna 52 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

53 Nawigacja, aplikacje A368.2 i A368.4, Ogólne ustawienia regulatora (* tylko A368.4) Początek Ogólne ustawienia regulatora MENU Nr ID Funkcja Czas i data Dostępny Nastawy* S11, S13... S16 czujnik ciśn. Święto Dostępny Przegląd wejść T zewnętrzna T dostawy T zasilania CO T zasilania CWU T powrotu CO T powrotu CWU Ciśn. statyczne S11, S13... S16 ciśnienie* S7, S8, S9, S12* stan Rejestr (czujniki) T zewnętrzna Rejestr z dzisiaj T dostawy Rejestr z wczoraj T zas.co i wymag. Rej. 2 dni Tzasil.CWU i wymag. Rej. 4 dni Tpow.CO i ogranicz Tzasil.CWU i ogran Ciśn. statyczne Zdalne sterowanie M1, P1, P2, M2, P3, P5, V1, P4, P7*, A1 Alarm S9 cyfrowy Wart. alarmu S12 cyfrowy* Opóźnienie alarmu Przegląd alarmów S9 cyfrowy Funkcje klucza Nowa aplikacja Usuń aplikację Aplikacja Ustaw. fabryczne Ustaw. systemowe Ustaw. użytkownika Do nastaw fabrycz. Kopiuj Do Ustaw. systemowe Ustaw. użytkownika Start kopiowania Klucz przegląd System Wersja ECL Nr katalogowy Sprzęt Oprogramowanie Nr wersji Nr seryjny MAC Tydzień produkcji Rozszerzenie Ethernet Konfig. M-bus. Dostępny Ciepłomierze Dostępny Wyświetlacz Podświetlenie Kontrast Komunikacja 38 Adres Modbus 2048 Adres ECL Pin serwisowy 2151 Reset zdalny Język 2050 Język Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 53

54 3.0 Użytkowanie codzienne 3.1 Sposób nawigacji Ustawiania i przechodzenie pomiędzy nastawami regulatora jest możliwe poprzez obracanie pokrętła w lewo lub w prawo ( ). Pokrętło jest wyposażone w funkcję przyspieszenia. Im szybciej użytkownik obraca pokrętło, tym szybciej osiąga wartość graniczną wybranego zakresu. Wskaźnik położenia na wyświetlaczu ( ) zawsze informuje o aktualnym położeniu. W celu zatwierdzenia wyboru należy nacisnąć pokrętło ( ). Przykłady ekranów pochodzą z aplikacji z dwoma obiegami: jednym obiegiem ogrzewania ( ) i jednym obiegiem ciepłej wody użytkowej (CWU) ( ). Przykłady mogą się różnić od aplikacji użytkownika. Obieg ogrzewania ( ): Obieg CWU ( ); Niektóre ustawienia ogólne dotyczące całego regulatora są zlokalizowane w określonej części regulatora. Przycisk wyboru obiegu Aby przejść do ogólnych ustawień regulatora: Działanie: Cel: Wybór: Wybierz opcję MENU w dowolnym obiegu. Potwierdź. Zaznacz przycisk wyboru obiegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Potwierdź. Wybierz opcję Ogólne ustawienia regulatora. Potwierdź. 54 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

55 3.2 Znaczenie symboli na wyświetlaczu regulatora Wybór ekranu domyślnego Jako ekran domyślny wybierz ulubiony ekran. Wybrany ekran domyślny umożliwia przegląd temperatur lub urządzeń, które użytkownik chce monitorować. Jeśli pokrętło nie będzie uruchamiane przez 20 minut, przywracany jest ekran domyślny. Aby przechodzić pomiędzy ekranami: obracając pokrętłem przejdź do przycisku wyboru ekranu ( ) znajdującego się w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Aby wybrać domyślny ekran przeglądu, naciśnij i obróć pokrętło. Ponownie naciśnij pokrętło. Obieg ogrzewania Ekran przeglądu 1 zawiera informacje o: rzeczywistej temperaturze zewnętrznej, trybie pracy regulatora, rzeczywistej temperaturze pomieszczenia, wymaganej temperaturze pomieszczenia. Ekran przeglądu 1: Ekran przeglądu 2: Ekran przeglądu 2 zawiera informacje o: rzeczywistej temperaturze zewnętrznej, trendzie temperatury zewnętrznej, trybie pracy regulatora, maksymalnej i minimalnej temperaturze zewnętrznej od północy oraz wymaganej temperaturze pomieszczenia. Ekran przeglądu 3: Ekran przeglądu 4: Ekran przeglądu 3 zawiera informacje o: dacie, rzeczywistej temperaturze zewnętrznej, trybie pracy regulatora, godzinie, wymaganej temperaturze pomieszczenia oraz harmonogramie pracy w trybie komfortu na bieżący dzień. Ekran przeglądu 4 zawiera informacje o: stanie komponentów sterowanych, rzeczywistej temperaturze zasilania, (wymaganej temperaturze zasilania), trybie pracy regulatora, temperaturze powrotu (wartości ograniczenia). W zależności od wybranego ekranu wyświetlane są następujące informacje na temat obiegu ogrzewania: rzeczywista temperatura zasilania (-0.5) tryb pracy regulatora ( ) rzeczywista temperatura pomieszczenia (24.5) wymagana temperatura pomieszczenia (20.7 C) trend temperatury zewnętrznej ( ) min. i max. temperatura zewnętrzna od północy ( ) data ( ) godzina (7:43) harmonogram pracy w trybie komfortu na bieżący dzień ( ) stan komponentów sterowanych (M2, P2) rzeczywista temperatura zasilania (49 C), (wymagana temperatura zasilania (31)) temperatura powrotu (24 C) (temperatura ograniczenia (50)) Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia jest ważne, nawet w przypadku, gdy nie jest podłączony czujnik temperatury w pomieszczeniu/panel Zdalnego Sterowania. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 55

56 Jeżeli wartość temperatury jest wyświetlana jako "- -" wybrany czujnik nie jest podłączony. "- - -" w obwodzie czujnika wystąpiło zwarcie. Obieg CWU Ekran przeglądu 1 zawiera informacje o: rzeczywistej temperaturze CWU, trybie pracy regulatora, wymaganej temperaturze CWU oraz harmonogramie pracy w trybie komfortu na bieżący dzień. Ekran przeglądu 1: Ekran przeglądu 2: Ekran przeglądu 2 zawiera informacje o: stanie komponentów sterowanych, rzeczywistej temperaturze CWU, (wymaganej temperaturze CWU), trybie pracy regulatora, temperaturze powrotu (wartości ograniczenia). W zależności od wybranego ekranu wyświetlane są następujące informacje na temat obiegu CWU: rzeczywista temperatura CWU (50.3) tryb pracy regulatora ( ) wymagana temperatura CWU (50 C) harmonogram pracy w trybie komfortu na bieżący dzień ( ) stan komponentów sterowanych (M1, P1) rzeczywista temperatura CWU (50 C), (wymagana temperatura CWU (50)) temperatura powrotu (- - C) (temperatura ograniczenia (30)) Ustawianie wymaganej temperatury W zależności od wybranego obiegu i trybu wszystkie ustawienia wprowadzane każdego dnia można wprowadzać bezpośrednio na ekranie przeglądu (zobacz również opis symboli na kolejnej stronie). 56 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

57 Ustawiania wymaganej temperatury pomieszczenia Wymaganą temperaturę pomieszczenia można łatwo dostosować na ekranie obiegu ogrzewania. Działanie: Cel: Wybór: Wymagana temperatura pomieszczenia Potwierdź Dostosuj wymaganą temperaturę pomieszczenia Potwierdź. Ten ekran przeglądu informuje o temperaturze zewnętrznej, rzeczywistej temperaturze pomieszczenia i wymaganej temperaturze pomieszczenia. W tym przykładzie ekran pokazuje pracę w trybie komfortu. Aby zmienić wymaganą temperaturę pomieszczenia dla trybu oszczędzania, należy przejść do przycisku wyboru trybu i wybrać tryb oszczędzania. Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia jest ważne, nawet w przypadku, gdy nie jest podłączony czujnik temperatury w pomieszczeniu/panel Zdalnego Sterowania. Ustawianie wymaganej temperatury CWU Wymaganą temperaturę CWU można łatwo dostosować na ekranie przeglądu obiegu CWU. Działanie: Cel: Wybór: Wymagana temperatura CWU 50 Potwierdź. Nastaw wymaganą temperaturę CWU. 55 Potwierdź. Oprócz informacji o wymaganej i aktualnej temperaturze CWU wyświetlany jest harmonogram dla bieżącego dnia. Na przykładowym ekranie widać, że regulator pracuje według harmonogramu, w trybie komfortu. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 57

58 Ustawianie wymaganej temperatury pomieszczenia, ECA 30/31 Wymaganą temperaturę pomieszczenia można ustawić tak samo, jak w regulatorze. Na ekranie mogą być jednak wyświetlane inne symbole (patrz rozdział Co oznaczają symbole? ). ECA 30/31 umożliwia chwilową zmianę wymaganej temperatury pomieszczenia ustawionej w regulatorze przy użyciu funkcji sterowania zewnętrznego: 58 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

59 3.3 Co oznaczają symbole? Symbol Opis Symbol Opis Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia Temperatura CWU Wskaźnik położenia Tryb pracy wg. harmonogramu Tryb komfortu Tryb oszczędzania Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Tryb pracy ręcznej Ogrzewanie CWU Ogólne ustawienia regulatora Pompa załączona Temperatura Tryb Obieg Czujnik niepodłączony lub nieużywany Zwarcie w obwodzie czujnika Stały dzień pracy w trybie komfortu (święto) Aktywny wpływ Brak wpływu Dodatkowe symbole, ECA 30 / 31: Symbol Opis Panel Zdalnego Sterowania ECA Wilgotność względna w pomieszczeniu Urlop Święto Relaks (wydłużony okres komfortu) Wyjście (wydłużony okres oszczędzania) Pompa wyłączona Otwieranie siłownika Zamykanie siłownika Komponent sterowany Alarm Przycisk wyboru ekranu Wartość max. i min. Trend temperatury zewnętrznej Czujnik prędkości wiatru Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 59

60 3.4 Monitorowanie temperatur i komponentów układu Obieg ogrzewania Ekran przeglądu obiegu ogrzewania umożliwia szybki przegląd rzeczywistych i wymaganych temperatur oraz aktualnego stanu komponentów układu. Przykład ekranu: 49 C Temperatura zasilania (31) Wymagana temperatura zasilania 24 C Temperatura powrotu (50) Ograniczenie temperatury powrotu Obieg CWU Ekran przeglądu obiegu CWU umożliwia szybki przegląd rzeczywistych i wymaganych temperatur oraz aktualnego stanu komponentów układu. Przykład ekranu: 50 C Temperatura zasilania (50) Wymagana temperatura zasilania - - Temperatura powrotu: czujnik niepodłączony (30) Ograniczenie temperatury powrotu Przegląd wejść Inną opcją umożliwiającą szybki przegląd zmierzonych temperatur jest opcja Przegląd wejść dostępna na ekranie ogólnych ustawień regulatora (sposób przejścia do ogólnych ustawień regulatora jest opisany w rozdziale Ogólne ustawienia regulatora wprowadzenie ). Przegląd ten (patrz przykładowy ekran) umożliwia jedynie odczytanie zmierzonych temperatur rzeczywistych. 60 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

61 3.5 Sterowanie ręczne Możliwe jest ręczne sterowanie zainstalowanymi komponentami. Sterowanie ręczne można wybrać tylko na tych ekranach, na których są widoczne symbole komponentów sterowanych (zaworu, pompy itp.). Działanie: Cel: Wybór: Zaznacz przycisk wyboru trybu. Potwierdź. Wybierz tryb ręczny. Potwierdź. Wybierz pompę. Potwierdź. Załącz pompę. Wyłącz pompę. Potwierdź tryb działania pompy. Komponenty sterowane Przycisk wyboru obiegu Wybierz zawór regulacyjny z siłownikiem. Potwierdź. Podczas sterowania ręcznego wszystkie funkcje regulacyjne są nieaktywne. Ochrona przeciwzamrożeniowa jest wyłączona. Otwórz zawór. Zatrzymaj otwieranie zaworu. Zamknij zawór. Zatrzymaj zamykanie zaworu. Po wybraniu sterowania ręcznego dla jednego z obiegów, takie sterowanie jest automatycznie wybierane dla wszystkich obiegów! Potwierdź tryb pracy zaworu. Aby wyjść z trybu sterowania ręcznego i przejść do innego trybu, użyj przycisku wyboru trybu. Naciśnij pokrętło. Sterowanie ręczne jest zwykle używane podczas przekazania instalacji do eksploatacji. Umożliwia sprawdzenie poprawnego działania komponentów sterowanych, zaworów, pomp itp. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 61

62 3.6 Harmonogram Ustawianie harmonogramu Harmonogram obejmuje 7 dni tygodnia: P = Poniedziałek C = Wtorek Ś = Środa C = Czwartek P = Piątek S = Sobota N = Niedziela Harmonogram przedstawia dzień po dniu godziny początku i końca okresów komfortu ( ogrzewanie/cwu). Zmiana harmonogramu: Działanie: Cel: Wybór: Na dowolnym ekranie przeglądu wybierz opcję MENU. Potwierdź. Potwierdź wybranie opcji Harmonogram. Wybierz dzień, dla którego chcesz wprowadzić zmiany. Potwierdź*. Przejdź do pozycji Początek 1. Potwierdź. Dostosuj godzinę. Potwierdź. Przejdź kolejno do pozycji Koniec 1, Początek 2 itd. Wróć do opcji MENU. Potwierdź. Wybierz opcję Tak lub Nie polecenia Zapisz. Potwierdź. Każdy obieg ma osobny harmonogram. Aby dokonać zmian w innym obiegu, należy przejść do opcji Początek, obrócić pokrętło i wybrać odpowiedni obieg. * Można zaznaczyć kilka dni. Wybrane godziny rozpoczęcia i zakończenia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych dni (w tym przykładzie dla czwartku i soboty). Godziny rozpoczęcia i zakończenia można nastawiać w przedziałach półgodzinnych (30 min). Na każdy dzień można ustawić maksymalnie 3 okresy komfortu. Okres komfortu można usunąć, ustawiając taką samą godzinę rozpoczęcia i zakończenia. 62 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

63 4.0 Przegląd nastaw Zaleca się zanotowanie zmienionych nastaw w pustych kolumnach. Nastawa ID Str. Nastawy fabryczne w obiegu(ach) Krzywa grzewcza Temp. max. (ograniczenie temp. zasilania, maks.) A368.1 / A C Temp. min. (ograniczenie temp. zasilania, min.) C Krzywa grzewcza 69 Temp. max. (ograniczenie temp. zasilania, maks.) A368.2 / A Temp. min. (ograniczenie temp. zasilania, min.) C Tdost. wysoka X2 (wysoka temperatura dostawy) A368.2 / A C T max.wysoka Y2 (wysoka wartość maksymalnego ograniczenia) A368.2 / A C Tdost. niska X1 (niska wartość temperatury dostawy) A368.2 / A C T max.niska Y1 (niska wartość maksymalnego ograniczenia) C A368.2 / A368.4 Tzewn. wyższa X1 (ograniczenie temp. powrotu, wartość wyższa, oś X) 15 C Dolny limit Y1 (ograniczenie temp. powrotu, wartość dolna, oś Y) C Tzewn. niższa X2 (ograniczenie temp. powrotu, wartość niższa, oś X) C Górny limit Y2 (ograniczenie temp. powrotu, wartość górna, oś Y) C Wpływ - powyżej (ograniczenie temp. powrotu - wpływ powyżej) Wpływ - poniżej (ograniczenie temperatury powrotu - wpływ poniżej) Czas adapt. (czas adaptacji) s Priorytet (priorytet ograniczenia temp. powrotu) WYŁ Aktualny (aktualny przepływ lub moc) Tzewn. wyższa X1 (ograniczenie przepływu/mocy, wartość wyższa, oś X) C Dolny limit Y1 (ograniczenie przepływu/mocy, limit dolny, oś Y) l/h Tzewn. niższa X2 (ograniczenie przepływu/mocy, wartość niższa, oś X) C Górny limit Y2 (ograniczenie przepływu/mocy, limit górny, oś Y) l/h Czas adapt. (czas adaptacji) WYŁ Stała filtrowania Rodzaj wejścia OFF Jednostki l/h Auto oszczędz. (zależność temp. oszczędzania od temp. zewnętrznej) C Wzmocnienie WYŁ Nachylenie (nachylenie odniesienia) WYŁ Optymalizator (stała czasowa optymalizacji) WYŁ Przed Stop (zoptymalizowany czas zatrzymania) ZAŁ Całkowite zatrzym WYŁ Wył. letnie (ograniczenie wyłączenia ogrzewania) C Praca równoległa WYŁ Ochr. siłownika(ochrona siłownika) WYŁ Xp (zakres proporcjonalności) K Tn (stała całkowania) s Czas przejścia M (czas przejścia zaworu reg. z siłownikiem) s Nz (strefa nieczułości) K Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 63

64 Nastawa ID Str. Nastawy fabryczne w obiegu(ach) Opóźn. przełącz. (opóźnienie przełączania) s Czas ponowienia m Czas stabilizacji s Czas trwa. przeł Godzina przełącz. (godzina przełączania) Ćwiczenie P (ćwiczenie pompy) WYŁ Ciśnienie 86 Rodzaj wejścia WYŁ Max. czas uzupeł s Ciśnienie wymag. (ciśnienie wymagane) ,0 bary Odchyłka ciśn. (różnica powodująca przełączenie) bara Ćwiczenie P (ćwiczenie pompy) WYŁ Opóźn. zaworu s Ilość pomp Żądana odchył WYŁ Ćwiczenie M (ćwiczenie zaworu) WYŁ Priorytet CWU (praca z zamkniętym zaworem/działanie normalne) WYŁ T mróz zał. P C T ciepło zał. P (temp. początku ogrzewania -załączenie P) C Tzab. przeciwzam.(temp. ochrony przeciwzamrożeniowej) C Wejście ste.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.1 / A OFF Wejście ste.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.3 / A OFF Tryb ste. zew. (tryb sterowania zewnętrznego) OS- ZCZĘD Min. czas akt. (min. czas aktywacji przekładni siłownika) Górna odchyłka WYŁ Dolna odchyłka WYŁ Opóźnienie m Temp.wył.alarmu C Pompy obieg Uzupełn. wody Temp. max. (ograniczenie temp. zasilania, maks.) C Temp. min. (ograniczenie temp. zasilania, min.) C Limit (ograniczenie temp. powrotu) C Wpływ -powyżej (ograniczenie temp. powrotu wpływ powyżej) Wpływ -poniżej (ograniczenie temperatury powrotu wpływ poniżej) Czas adapt. (czas adaptacji) s Priorytet (priorytet ograniczenia temp. powrotu) WYŁ Czas adapt. (czas adaptacji) WYŁ Stała filtrowania Rodzaj wejścia OFF Jednostki l/h Auto Tuning WYŁ Ochr. siłownika (ochrona siłownika) WYŁ Xp (zakres proporcjonalności) K 64 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

65 Nastawa ID Str. Nastawy fabryczne w obiegu(ach) Tn (stała całkowania) s Czas przejścia M (czas przejścia zaworu reg. z siłownikiem) s Nz (strefa nieczułości) K Opóźn. przełącz. (opóźnienie przełączania) s Czas ponowienia m Czas stabilizacji s Czas trwa. przeł Godzina przełącz. (godzina przełączania) Ćwiczenie P (ćwiczenie pompy) WYŁ Ćwiczenie M (ćwiczenie zaworu) WYŁ T mróz zał.p C T ciepło zał.p (temp. początku ogrzewania załączenie P) C Tzab.przeciwzam. (temp. ochrony przeciwzamrożeniowej) C Wejście ster.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.1 / A OFF Wejście ster.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.3 / A OFF Tryb ste.zew. (tryb sterowania zewnętrznego) OS- ZCZĘD Min. czas akt. (min. czas aktywacji przekładni siłownika) Dzień 113 Czas rozpoczęcia :00 Czas trwania m T wymagana 114 WYŁ Górna odchyłka WYŁ Dolna odchyłka WYŁ Opóźnienie m Temp.wył.alarmu C Pompy cyrk S11, S13... S16 czujnik ciśn. A368.3 / A Wart. alarmu Opóźnienie alarmu s Podświetlenie (jasność wyświetlacza) Kontrast (kontrast wyświetlacza) Adres Modbus RS485 adres ECL (adres nadrzędny/podrzędny) Pin serwisowy Reset zdalny Język English Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 65

66 5.0 Nastawy, obieg Temperatura zasilania A368.1 / A368.3 Regulator ECL Comfort określa i reguluje temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Ta zależność jest nazywana krzywą grzewczą. Wymagana temperatura zasilania Krzywa grzewcza jest definiowana za pomocą 6 punktów w układzie współrzędnych. Wymagana temperatura zasilania jest ustawiona dla 6 wstępnie zdefiniowanych wartości temperatury zewnętrznej. Przypisana wartość na danej krzywej grzewczej jest to wartość średnia (nachylenie) wyliczona na podstawie aktualnych nastaw. Temp. zewnętrzna Wymagana temperatura zasilania A B C -30 C 45 C 75 C 95 C -15 C 40 C 60 C 90 C -5 C 35 C 50 C 80 C 0 C 32 C 45 C 70 C 5 C 30 C 40 C 60 C 15 C 25 C 28 C 35 C Nastawy użytkownika A: Przykładowe ustawienia dla ogrzewania podłogowego B: Ustawienia fabryczne C: Przykładowe ustawienia dla ogrzewania grzejnikowego (duże zapotrzebowanie) Zmiany nachylenia Krzywa grzewcza Krzywa grzewcza może być zmieniana na dwa sposoby: Zmiany współrzędnych 1. Zmieniana jest wartość nachylenia (patrz przykłady krzywych grzewczych na następnej stronie). 2. Zmieniane są współrzędne krzywej grzewczej. Zmiana wartości nachylenia: Naciśnij pokrętło, aby wprowadzić/zmienić wartość nachylenia krzywej grzewczej (przykład: 1.0). W przypadku zmiany nachylenia krzywej grzewczej poprzez wartość nachylenia punkt wspólny wszystkich krzywych grzewczych będzie określał wymaganą temperaturę zasilania = 24.6 C przy temperaturze zewnętrznej = 20 C. Zmiana współrzędnych: Naciśnij pokrętło, aby wprowadzić/zmienić współrzędne punktów na krzywej grzewczej (przykład: -30,75). Krzywa grzewcza określa wymagane temperatury zasilania przy różnych temperaturach zewnętrznych oraz przy wymaganej temperaturze pomieszczenia wynoszącej 20 C. Zmiana wymaganej temperatury pomieszczenia spowoduje zmianę wymaganej temperatury zasilania: (wymagana T pomieszczenia 20) KG 2.5, gdzie KG oznacza nachylenie krzywej grzewczej, a 2.5 jest stałą. Na obliczoną temperaturę zasilania mają wpływ funkcje Wzmocnienie, Nachylenie itp. Przykład: Krzywa grzewcza: 1.0 Wymagana temperatura zasilania: 50 C Wymagana temperatura pomieszczenia: 22 C Obliczenie (22 20) = 5 Wynik: Wymagana temperatura zasilania zostanie skorygowana z 50 C na 55 C. 66 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

67 Krzywe grzewcze przedstawiają wymagane temperatury zasilania przy różnych temperaturach zewnętrznych oraz przy wymaganej temperaturze pomieszczenia wynoszącej 20 C. Małe strzałki ( ) wskazują 6 różnych wartości temperatury zewnętrznej, przy których krzywa grzewcza może ulec zmianie. Maksymalne ograniczenie wymaganej temperatury zasilania: W aplikacjach A368.1 i A368.3 maksymalna wartość ograniczenia jest wybierana w nastawie Temp. max.. Temp. max. (ograniczenie temp. zasilania, maks.) A368.1 / A C 90 C Ustawienie nastawy Temp. max. ma wyższy priorytet niż nastawy Temp. min.. Ustawienie maksymalnej temperatury przepływu w układzie. Wymagana temperatura przepływu nie może być wyższa od tej nastawy. Jeżeli jest to wymagane, należy zmienić ustawienie fabryczne. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 67

68 Temp. min. (ograniczenie temp. zasilania, min.) C 10 C Ustawienie minimalnej temperatury zasilania układu. Wymagana temperatura zasilania nie może być niższa od tej nastawy. Jeżeli będzie wymagane ograniczenie temp. min., należy zmienić nastawę fabryczną. Nastawa Temp. min. jest anulowana, gdy w trybie oszczędzania włączona jest nastawa Całkow. zatrzym. lub gdy włączona jest nastawa Wył. letnie. Ustawienie Temp. min. może zostać anulowane przez wpływ ograniczenia temperatury powrotu (patrz Priorytet ). Ustawienie nastawy Temp. max ma wyższy priorytet niż nastawy Temp. min.. 68 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

69 5.1.2 A368.2 / A368.4 Regulator ECL Comfort reguluje temperaturę zasilania w zależności od temperatury dostawy (S2). Zależność ustawiana jest w regulatorze. Wymagana temperatura zasilania Krzywa grzewcza ustawiana jest we wszystkich punktach współrzędnych na maksymalną wymaganą temperaturę zasilania (150 C). Wymagana temperatura zasilania będzie zawsze zależeć od temperatury dostawy (S2). Przypisana wartość na danej krzywej grzewczej jest to wartość średnia (nachylenie) wyliczona na podstawie rzeczywistych nastaw. Temperatura zewnętrzna Nastawa fabr. -30 C 150 C -15 C 150 C -5 C 150 C 0 C 150 C 5 C 150 C 15 C 150 C Nastawy użytkownika Tdost. (S2) W razie potrzeby należy dostosować wymaganą temperaturę zasilania dla -30, -15, -5, 0, 5 oraz 15 C. Krzywa grzewcza 1 Tylko odczyt Ustawienie fabryczne (ogólna wymagana temperatura zasilania 150 C) jest ograniczana do wartości maksymalnej na podstawie temperatury dostawy (S2) i ustawień w parametrach Tdost. wysoka X2, T max.wysoka Y2, Tdost. niska X1 i T max.niska Y1. Wymagana temperatura zasilania Tdost. (S2) Powyższa krzywa grzewcza jest przykładem temperatury dostawy (S2) wynoszącej 85 C. Wymagana temperatura zasilania (58 C) zależy od konfiguracji zależności pomiędzy temperaturą dostawy (S2) a wymaganą temperaturą zasilania. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 69

70 Maksymalne ograniczenie wymaganej temperatury zasilania: W aplikacjach A368.2 i A368.4 wymagana temperatura zasilania lub maksymalna wartość ograniczenia zależy od temperatury dostawy (S2). Ta relacja ustawiana jest w czterech nastawach: Tdost. wysoka X2, T max.wysoka Y2, Tdost. niska X1 i T max.niska Y1. Podczas ustawiania współrzędnych krzywej grzewczej zgodnie z opisem w sekcji A368.1 / A368.3, wymaganą temperaturę zasilania można ograniczyć do wartości maksymalnej w zależności od temperatury dostawy (S2). Temp. max. (ograniczenie temp. zasilania, maks.) A368.2 / A Tylko odczyt Temperatura dostawy (S2) określa wymaganą temperaturę zasilania. Ta wartość obliczana jest na podstawie ustawień w następujących parametrach: Tdost. wysoka X2, T max.wysoka Y2, Tdost. niska X1 i T max.niska Y1. Temp. min. (ograniczenie temp. zasilania, min.) C 10 C Ustawienie minimalnej temperatury zasilania układu. Wymagana temperatura zasilania nie może być niższa od tej nastawy. Jeżeli będzie wymagane ograniczenie temp. min., należy zmienić nastawę fabryczną. Nastawa Temp. min. jest anulowana, gdy w trybie oszczędzania włączona jest nastawa Całkow. zatrzym. lub gdy włączona jest nastawa Wył. letnie. Ustawienie Temp. min. może zostać anulowane przez wpływ ograniczenia temperatury powrotu (patrz Priorytet ). Ustawienie nastawy Temp. max ma wyższy priorytet niż nastawy Temp. min.. Tdost. wysoka X2 (wysoka temperatura dostawy) A368.2 / A C 150 C Ustawienie wysokiej wartości temperatury dostawy w odniesieniu do wymaganej maksymalnej temperatury zasilania. Gdy temperatura dostawy jest wyższa od ustawionej wartości, maksymalne ograniczenie temperatury zasilania jest wartością Y2. Gdy temperatura dostawy jest niższa od ustawionej wartości, maksymalne ograniczenie temperatury zasilania będzie mniejsze. T max.wysoka Y2 (wysoka wartość maksymalnego ograniczenia) A368.2 / A C 95 C Ustawienie wysokiej wartości maksymalnego ograniczenia wymaganej temperatury zasilania. 70 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

71 Tdost. niska X1 (niska wartość temperatury dostawy) A368.2 / A C 70 C Ustawienie niskiej wartości temperatury dostawy w odniesieniu do wymaganej maksymalnej temperatury zasilania. Gdy temperatura dostawy jest niższa od ustawionej wartości, maksymalne ograniczenie temperatury zasilania jest wartością Y1. Gdy temperatura dostawy jest wyższa od ustawionej wartości, maksymalne ograniczenie temperatury zasilania będzie większe. T max.niska Y1 (niska wartość maksymalnego ograniczenia) A368.2 / A C 50 C Ustawienie niskiej wartości maksymalnego ograniczenia wymaganej temperatury zasilania. Procedura konfiguracji, gdy temperatura dostawy (S2) musi ograniczać max. wymaganą temperaturę zasilania: 1. Wybierz opcję Krzywa grzewcza. 2. Ustaw wymaganą temperaturę zasilania we wszystkich 6 współrzędnych (-30 C, -15 C itd.) na wymagane wartości. Wynik: Wymagana temperatura zasilania będzie zależeć od temperatury zewnętrznej, ale będzie ograniczana do wartości maksymalnej zgodnie z ustawieniami w nastawach Tdost. wysoka X2, T max.wysoka Y2, Tdost. niska X1 i T max.niska Y1. W tym przykładzie przedstawiono maksymalne ograniczenie wymaganej temperatury zasilania, gdy temperatura dostawy (S2) wynosi 105 C. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 71

72 5.2 Ograniczenie Tpowr Ograniczenie temperatury powrotu jest zależne od temperatury zewnętrznej. Zazwyczaj w sieciach cieplnych przy spadku temperatury zewnętrznej dopuszczalna jest wyższa temperatura powrotu. Zależność pomiędzy ograniczeniem temperatury powrotu a temperaturą zewnętrzną ustalana jest za pomocą dwóch współrzędnych. Współrzędne dla temperatury zewnętrznej są ustawiane w nastawach Tzewn. wyższa X1 i Tzewn. niższa X2. Współrzędne dla temperatury powrotu są ustawiane w nastawach Górny limit Y2 i Dolny limit Y1. Jeżeli temperatura powrotu spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej obliczonej wartości ograniczenia, regulator automatycznie zmienia wartość wymaganej temperatury zasilania w celu uzyskania odpowiedniej temperatury powrotu. Ograniczenie temp. powrotu jest ustalane za pomocą regulacji PI (proporcjonalno-całkującej), gdzie składowa proporcjonalna P ( Wpływ ) daje szybką odpowiedź na odchylenie, a składowa całkująca I ( Czas adapt. ) odpowiada wolniej i z czasem powoduje zmniejszenie drobnych różnic pomiędzy wartościami wymaganymi a rzeczywistymi. Dokonuje się to przez zmianę wymaganej temperatury zasilania. Górny limit Y2 Dolny limit Y1 Wpływ Ograniczenie temperatury powrotu Tzewn. niższa X2 Tzewn. wyższa X1 Wpływ-poniżej > 0 Limit Wpływ-powyżej > 0 Temp. zewnętrzna Temperatura powrotu Wpływ-powyżej < 0 Wpływ-poniżej < 0 Jeżeli czynnik Wpływ będzie zbyt wysoki i/lub Czas adapt. będzie zbyt niski, zachodzi ryzyko niestabilnej pracy regulatora. Tzewn. wyższa X1 (ograniczenie temp. powrotu, wartość wyższa, oś X) C 15 C Ustawianie temperatury zewnętrznej dla dolnego limitu (ograniczenia) temperatury powrotu. Odpowiednia współrzędna Y jest ustawiana w nastawie Dolny limit Y1. Dolny limit Y1 (ograniczenie temp. powrotu, wartość dolna, oś Y) C 40 C Ustawianie ograniczenia temperatury powrotu dla temperatury zewnętrznej z nastawy Tzewn. wyższa X1. Odpowiednia współrzędna X jest ustawiana w nastawie Tzewn. wyższa X1. 72 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

73 Tzewn. niższa X2 (ograniczenie temp. powrotu, wartość niższa, oś X) C -15 C Ustawianie temperatury zewnętrznej dla górnego limitu (ograniczenia) temperatury powrotu. Odpowiednia współrzędna Y jest ustawiana w nastawie Górny limit Y2. Górny limit Y2 (ograniczenie temp. powrotu, wartość górna, oś Y) C 60 C Ustawianie ograniczenia temperatury powrotu dla temperatury zewnętrznej z nastawy Tzewn. niższa X2. Odpowiednia współrzędna X jest ustawiana w nastawie Tzewn. niższa X2. Wpływ - powyżej (ograniczenie temp. powrotu - wpływ powyżej) Określa wartość nastawy wpływu na temperaturę zasilania, jeżeli temperatura powrotu jest wyższa od obliczonego ograniczenia. Przykład Ograniczenie temperatury powrotu aktywuje się powyżej 50 C. Wpływ ustawiony na wartość Rzeczywista temp. powrotu jest o 2 C za wysoka. Wynik: Wymagana temperatura zasilania jest zmieniana o = -4.0 C. Wpływ większy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zwiększana, kiedy temperatura powrotu wzrasta powyżej obliczonego ograniczenia. Wpływ mniejszy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zmniejszana, kiedy temperatura powrotu wzrasta powyżej obliczonego ograniczenia. W układach zasilanych z sieci cieplnych nastawa ma zazwyczaj wartość mniejszą od 0 dla uniknięcia zbyt wysokich temperatur powrotu. W układach kotłowych, w których pożądane są wyższe temperatury powrotu, nastawa ma zazwyczaj wartość równą 0 (patrz także Wpływ - poniżej ). Wpływ - poniżej (ograniczenie temperatury powrotu - wpływ poniżej) Określa wartość wpływu nastawy na temperaturę zasilania, jeżeli temperatura powrotu jest niższa od obliczonego ograniczenia. Przykład Ograniczenie temperatury powrotu aktywuje się poniżej 50 C. Wpływ ustawiony na wartość Rzeczywista temperatura powrotu jest o 2 C za niska. Wynik: Wymagana temperatura zasilania jest zmieniana o -3.0 x 2 = -6.0 C. Wpływ większy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zwiększana, kiedy temperatura powrotu obniża się poniżej obliczonego ograniczenia. Wpływ mniejszy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zmniejszana, kiedy temperatura powrotu obniża się poniżej obliczonego ograniczenia. W układach zasilanych z sieci cieplnych, w których pożądane są niskie temperatury powrotu, nastawa ma zazwyczaj wartość równą 0. W układach kotłowych nastawa ma zazwyczaj wartość większą od 0 dla uniknięcia zbyt niskich temperatur powrotu (patrz także Wpływ - powyżej ). Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 73

74 Czas adapt. (czas adaptacji) WYŁ/ s 25 s Reguluje szybkość, z jaką temperatura powrotu dostosowuje się do wymaganego ograniczenia temperatury powrotu (regulacja I). Funkcja adaptacji może zmienić wymaganą temperaturę zasilania maksymalnie o 8 K. WYŁ: Nastawa Czas adapt. nie ma wpływu na funkcję regulacyjną. 1: Wymagana temperatura jest dostosowywana szybko. 50: Wymagana temperatura jest dostosowywana wolno. Priorytet (priorytet ograniczenia temp. powrotu) ZAŁ/WYŁ WYŁ Wybór, czy ograniczenie temperatury powrotu powinno być nadrzędne w stosunku do ustawionej w nastawie Temp. min. minimalnej temperatury zasilania. ZAŁ: WYŁ: Min. temperatura zasilania nie jest nadrzędna. Min. temperatura zasilania jest nadrzędna. 74 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

75 5.3 Ograniczenie przepływu/mocy W celu ograniczenia przepływu lub mocy do regulatora ECL można podłączyć ciepłomierz lub przepływomierz. Sygnał z ciepłomierza lub przepływomierza opiera się na sygnale magistrali M-bus. Ograniczenie przepływu/mocy można uzależnić od temperatury zewnętrznej. Zwykle w sieciach cieplnych przy niższych temperaturach zewnętrznych dopuszczalny jest większy przepływ lub moc. Zależność pomiędzy ograniczeniem przepływu lub mocy a temperaturą zewnętrzną ustalana jest za pomocą dwóch współrzędnych. Współrzędne dla temperatury zewnętrznej są ustawiane w nastawach Tzewn. wyższa X1 i Tzewn. niższa X2. Współrzędne dla przepływu lub mocy są ustawiane w nastawach Dolny limit Y1 i Górny limit Y2. Na podstawie tych nastaw regulator oblicza wartość ograniczenia. Gdy przepływ/moc osiągają wartość wyższą niż obliczone ograniczenie, regulator stopniowo zmniejsza wymaganą temperaturę zasilania do obniżenia do poziomu maksymalnego przepływu lub mocy. Górny limit Y2 Dolny limit Y1 Ograniczenie przepływu/mocy Wymagana temperatura zasilania Ograniczenie przepływu/mocy Tzewn. niższa X2 Tzewn. wyższa X1 Temperatura zewnętrzna Limit Czas Aktualny (aktualny przepływ lub moc) Tylko odczyt Wartość pokazuje aktualny przepływ lub aktualną moc obliczane na podstawie sygnału z przepływomierza lub ciepłomierza. Limit (wartość ograniczenia) Tylko odczyt Wartość jest obliczoną wartością ograniczenia. Tzewn. wyższa X1 (ograniczenie przepływu/mocy, wartość wyższa, oś X) C 15 C Ustawianie temperatury zewnętrznej dla dolnego ograniczenia przepływu/mocy. Odpowiednia współrzędna Y jest ustawiana w nastawie Dolny limit Y1. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 75

76 Dolny limit Y1 (ograniczenie przepływu/mocy, limit dolny, oś Y) l/h l/h Funkcja ograniczenia jest nadrzędna w stosunku do ustawionej w nastawie Temp. min. wymaganej temperatury zasilania. Ustawianie ograniczenia przepływu/mocy w odniesieniu do temperatury zewnętrznej ustawionej w nastawie Tzewn. wyższa X1. Odpowiednia współrzędna X jest ustawiana w nastawie Tzewn. wyższa X1. Tzewn. niższa X2 (ograniczenie przepływu/mocy, wartość niższa, oś X) C -15 C Ustawianie temperatury zewnętrznej dla górnego ograniczenia przepływu/mocy. Odpowiednia współrzędna Y jest ustawiana w nastawie Górny limit Y2. Górny limit Y2 (ograniczenie przepływu/mocy, limit górny, oś Y) l/h l/h Ustawianie ograniczenia przepływu/mocy w odniesieniu do temperatury zewnętrznej ustawionej w nastawie Tzewn. niższa X2. Odpowiednia współrzędna X jest ustawiana w nastawie Tzewn. niższa X2. Czas adapt. (czas adaptacji) WYŁ/ s WYŁ Reguluje szybkość, z jaką ograniczenie przepływu/mocy dostosowuje się do wymaganej wartości granicznej. Jeśli wartość nastawy Czas adapt. jest za mała, istnieje ryzyko niestabilnej pracy regulatora. WYŁ Nastawa Czas adapt. nie ma wpływu na funkcję regulacyjną. 1: Wymagana temperatura jest dostosowywana szybko. 50: Wymagana temperatura jest dostosowywana wolno. Stała filtrowania Stała filtrowania umożliwia tłumienie danych wejściowych przepływu/mocy o ustalony współczynnik. 1: Niewielkie tłumienie (niska stała filtrowania) 50: Znaczne tłumienie (wysoka stała filtrowania) 76 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

77 Rodzaj wejścia OFF / EM1... EM5 OFF Wybór sygnału magistrali M-bus z ciepłomierza nr OFF: EM1... EM5: Sygnał magistrali M-bus nie jest odbierany. Numer ciepłomierza. Jednostki Patrz lista l/h Wybór jednostek dla mierzonych wartości. Wartości przepływu wyrażane są jako l/h lub m³/h Wartości mocy wyrażane są jako kw, MW lub GW. Lista zakresów nastawy dla nastawy Jednostki : l/h m³/h kw MW GW Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 77

78 5.4 Optymalizacja Auto oszczędz. (zależność temp. oszczędzania od temp. zewnętrznej) Redukcja 1 WYŁ/ C -15 C Poniżej wartości ustawionej dla temperatury zewnętrznej ustawiona temperatura oszczędzania nie jest aktywna. Powyżej wartości ustawionej dla temperatury zewnętrznej, temperatura oszczędzania jest powiązana z aktualną temperaturą zewnętrzną. Funkcja jest istotna dla instalacji zasilanych z sieci cieplnych, ponieważ niweluje duże zmiany temperatury zasilania po okresie oszczędzania. Auto oszczędz. Temp. zewnętrzna C WYŁ: Temperatura oszczędzania nie zależy od temperatury zewnętrznej : Temperatura oszczędzania zależy od temperatury zewnętrznej. Gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 10 C, redukcja wynosi 100%. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym mniejsza redukcja temperatury. Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustalonej wartości granicznej, wówczas nie zachodzi żadna redukcja temperatury. Temperatura komfortu i temperatura oszczędzania są ustawiane na ekranach przeglądu. Różnica pomiędzy temperaturą komfortu a temperaturą oszczędzania jest przyjęta jako 100%. Wartość procentowa może być niższa zgodnie z wartością ustawioną dla nastawy Auto oszczędz. i w zależności od temperatury zewnętrznej. Przykład: Temp. zewnętrzna: -5 C Wymagana temp. pomieszczenia w trybie pracy komfortu: 22 C Wymagana temp. pomieszczenia w trybie oszczędzania: 16 C Ustawienie nastawy Auto oszczędz. : 15 C Z powyższego wykresu wynika, że wartość procentowa redukcji dla temperatury zewnętrznej -5 C wynosi 40%. Różnica pomiędzy temperaturą komfortu a temperaturą oszczędzania wynosi (22 16) = 6 stopni. 40% z 6 stopni = 2.4 stopnia Wartość temperatury dla nastawy Auto oszczędz. jest zmieniona na (22 2.4) = 19.6 C. Wzmocnienie WYŁ/1...99% WYŁ Skraca czas dogrzania pomieszczenia poprzez podniesienie wymaganej temperatury zasilania o ustawioną wartość procentową. WYŁ: Funkcja wzmocnienia jest nieaktywna. 1 99%: Wymagana temperatura zasilania jest chwilowo zwiększona o ustawioną wartość procentową. Aby skrócić czas dogrzania pomieszczenia po zakończeniu okresu oszczędzania, można chwilowo podnieść wartość temperatury zasilania (maks. na 1 godzinę). Przy działaniu optymalizacji wzmocnienie jest aktywne tylko w okresie optymalizacji ( Optymalizator ). Jeżeli podłączony jest czujnik temperatury pomieszczenia lub ECA 30/31, wzmocnienie ustaje, gdy zostanie osiągnięta wymagana temperatura pomieszczenia. 78 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

79 Nachylenie (nachylenie odniesienia) Temp. C 1 WYŁ/ m WYŁ Czas (w minutach), w którym wymagana temperatura zasilania wzrasta stopniowo celem uniknięcia szczytowych obciążeń w dostawie ciepła. WYŁ: Funkcja nachylenia jest nieaktywna m: Wymagana temperatura zasilania jest zwiększana stopniowo w czasie ustawionym w minutach. Aby uniknąć szczytowych obciążeń w sieci zasilającej po okresie z aktywną temperaturą oszczędzania można ustawić stopniowy wzrost temperatury zasilania. Spowoduje to stopniowe otwieranie się zaworu. Czas nachylenia Czas (min) Optymalizator (stała czasowa optymalizacji) WYŁ/ WYŁ Optymalizuje czasy początku i końca okresu temperatury komfortu tak, aby uzyskać największy komfort przy najmniejszym zużyciu energii. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym wcześniej następuje włączenie ogrzewania i tym później następuje wyłączenie ogrzewania. Zoptymalizowany czas wyłączenia ogrzewania może być automatycznie wyliczany lub nieaktywny. Obliczone czasy rozpoczęcia i zakończenia zależą od ustawienia stałej czasowej optymalizacji. Tabela I: Lewa cyfra Akumulacyjność cieplna budynku 1- mała 2- średnia 3- duża 4- średnia 5- duża Typ układu Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe Ustaw stałą optymalizacji. Wartość stałej to liczba dwucyfrowa. Jej kolejne cyfry mają następujące znaczenie (cyfra 1 = Tabela I, cyfra 2 = Tabela II). WYŁ: Bez optymalizacji. Ogrzewanie uruchamia się i zatrzymuje według czasów nastawionych w harmonogramie : Patrz tabele I oraz II. Tabela II: Prawa cyfra Temperatura obliczeniowa Wydajność C duża C C normalna -9-5 C mała Temperatura obliczeniowa: Najniższa temperatura zewnętrzna (określana przez projektanta zg. z normą dotyczącą temperatur zewnętrznych dla stref klimatycznych), przy której zaprojektowany układ ogrzewania utrzymuje wymaganą temperaturę pomieszczenia. Przykład Ogrzewanie grzejnikowe, akumulacyjność cieplna budynku średnia. Lewa cyfra: 2. Temperatura obliczeniowa wynosi -25 C, wydajność normalna. Prawa cyfra: 5. Wynik: Należy ustawić wartość 25. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 79

80 Przed Stop (zoptymalizowany czas zatrzymania) Przykład:Optymalizacja trybu pracy komfortu w godzinach 07:00-22:00 1 WYŁ/ZAŁ ZAŁ Wyłącza/ załącza zoptymalizowany czas zatrzymania. WYŁ: Zoptymalizowany czas zatrzymania jest wyłączony. ZAŁ: Zoptymalizowany czas zatrzymania jest załączony. Harmonogram Przed stop WYŁ Przed stop ZAŁ Początek optymalizacji Koniec optymalizacji Całkowite zatrzym WYŁ/ZAŁ WYŁ Wybór, czy w czasie trwania okresu oszczędzania praca układu ma być całkowicie zatrzymana. Wymagana temp. zasilania C Całkowite zatrzym. = ZAŁ WYŁ: ZAŁ: Całkowite zatrzymanie wyłączone. Wymagana temperatura zasilania jest zmniejszana w zależności od wartości: wymaganej temperatury pomieszczenia w trybie oszczędzania, auto oszczędzania. Wymagana temperatura zasilania jest obniżana do wartości ustawionej dla nastawy Tzab. przeciwzam.. Pompa obiegowa zostaje zatrzymana, ale ochrona przeciwzamrożeniowa jest nadal aktywna, patrz T mróz zał. P. Wymagana temp. zasilania C Tzab. przeciwzam. Czas Całkow. zatrzym. = WYŁ Tzab. przeciwzam. Czas Ograniczenie minimalnej temperatury zasilania ( Temp. min. ) jest anulowane gdy dla nastawy Całkow. zatrzym. wybrane jest ustawienie ZAŁ. 80 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

81 Wył. letnie (ograniczenie wyłączenia ogrzewania) Temp. Aktualna temp. zewnętrzna Zakumulowana temp. zewnętrzna 1 WYŁ/ C 20 C Ogrzewanie zostanie wyłączone, gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od zadanej nastawy. Zawór zostanie zamknięty, a po upływie czasu wybiegu pompa obiegu ogrzewania zatrzyma się. Ustawienie Temp. min. zostanie pominięte. Układ ogrzewania zostanie ponownie włączony, gdy temperatura zewnętrzna i zakumulowana (przefiltrowana) temperatura zewnętrzna będą niższe niż zadana wartość ograniczenia. Ogrzewanie włączone Ogrzewanie wyłączone Ogrzewanie włączone Czas Funkcja ta umożliwia oszczędzanie energii. Ustawienie wartości temperatury zewnętrznej, przy której układ ogrzewania ma zostać wyłączony. Funkcja wyłączenia letniego ogrzewania jest aktywna tylko wtedy, gdy regulator pracuje według harmonogramu. W przypadku wyboru nastawy WYŁ ogrzewanie nie będzie wyłączane. Praca równoległa Temp. 1 WYŁ/ K WYŁ Dopuszczalne odchylenie Wybór, czy obieg ogrzewania ma działać w zależności od obiegu CWU. Funkcja może być przydatna, jeśli moc lub przepływ w układzie jest ograniczona/y. Wymagana temp. CWU WYŁ: Niezależna praca równoległa, tzn. obiegi CWU i ogrzewania działają niezależnie. Nie ma znaczenia, czy zostanie osiągnięta wymagana temperatura CWU K: Zależna praca równoległa, tzn. wymagana temperatura ogrzewania zależy od zapotrzebowania CWU. Ustawienie o jaką wartość może spaść temperatura CWU zanim konieczne będzie zmniejszenie wymaganej temperatury ogrzewania. 100% praca równoległa Praca równoległa z obniżoną temp. ogrzewania Rzeczywista temp. CWU Czas Jeżeli odchyłka aktualnej temperatury CWU będzie większa od wartości ustawionej, siłownik M2 w obiegu ogrzewania będzie stopniowo zamykał się do takiego stopnia, aż temperatura CWU ustabilizuje się na poziomie najniższej dopuszczalnej wartości. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 81

82 5.5 Parametry regulacji Ochr. siłownika(ochrona siłownika) WYŁ/ m WYŁ Zalecane w układach ogrzewania o zmiennym obciążeniu. Zabezpiecza układ regulacji przed niestabilną regulacją temperatury (i wynikającymi z tego oscylacjami siłownika). Sytuacja taka może wystąpić przy bardzo małych obciążeniach. Ochrona siłownika wydłuża żywotność wszystkich pracujących elementów regulatora, siłownika i zaworu. WYŁ: Ochrona siłownika jest wyłączona : Ochrona siłownika jest załączona, siłownik może być załączony po upływie ustawionego opóźnienia załączenia (w minutach). Xp (zakres proporcjonalności) K 80 K Ustawienie zakresu proporcjonalności. Wyższa wartość będzie powodowała stabilną, lecz powolną regulację temperatury zasilania. Tn (stała całkowania) s 30 s Ustawianie stałej całkowania (w sekundach). Duża wartość stałej całkowania spowoduje uzyskanie wolnej, lecz stabilnej reakcji na odchylenia. Mała wartość stałej całkowania spowoduje szybkie, lecz mniej stabilne działanie regulatora. Czas przejścia M (czas przejścia zaworu reg. z siłownikiem) s 50 s Czas przejścia M to czas w sekundach potrzebny do przejścia zaworu od stanu całkowitego zamknięcia do pełnego otwarcia. Wartość Czas przejścia M należy ustawić zgodnie z przykładami lub zmierzyć czas przejścia przy użyciu stopera.. Jak obliczyć czas przejścia zaworu regulacyjnego z siłownikiem Czas przejścia zaworu regulacyjnego z siłownikiem oblicza się w następujący sposób: Zawory grzybkowe Czas przejścia =skok zaworu (mm) szybkość ruchu siłownika (s/mm) Przykład: Zawory obrotowe 5.0 mm 15 s/mm = 75 s Czas przejścia =stopnie obrotu szybkość ruchu siłownika (s/stopień) Przykład: 90 stopni 2 s/stopień= 180 s 82 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

83 Nz (strefa nieczułości) K 3 K Ustawienie dopuszczalnego odchylenia temperatury zasilania. Strefa nieczułości jest symetryczna względem wymaganej wartości temperatury zasilania, zatem połowa wartości zakresu leży powyżej, a połowa poniżej wymaganej temperatury zasilania. Ustaw wysoką wartość strefy nieczułości, jeżeli duże wahania temperatury zasilania są dopuszczalne. Jeżeli rzeczywista temperatura zasilania mieści się w strefie nieczułości, regulator nie podaje żadnego sygnału sterującego do zaworu regulacyjnego z siłownikiem. Jeżeli potrzebujesz precyzyjniej dostroić regulację PI, możesz użyć poniższej metody: Nastaw stałą całkowania Tn na wartość maksymalną (999 s). Zmniejsz wartość zakresu proporcjonalności Xp aż system zacznie oscylować (stanie się niestabilny) ze stałą amplitudą (do wymuszenia takiego zachowania systemu może być konieczne zadanie ekstremalnie niskiej wartości). Wyznacz krytyczny przedział czasu na wykresie temperatury lub zmierz go przy użyciu stopera. Temp. Krytyczny przedział czasu Czas Ten krytyczny przedział czasu będzie charakterystyczny dla systemu i na jego podstawie będzie można szacować wartości nastaw. Tn = 0.85 x krytyczny przedział czasu Xp = 2.2 x wartość zakresu proporcjonalności w krytycznym przedziale czasu Jeżeli regulacja wydaje się zbyt powolna, można zmniejszyć wartość zakresu proporcjonalności o 10%. Przy ustawaniu parametrów należy się upewnić, że urządzenia odbiorcze działają. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 83

84 5.6 Sterowanie pompą Ta aplikacja może działać z jedną lub dwiema pompami cyrkulacyjnymi/ obiegowymi. Podczas pracy z dwiema pompami pompy są uruchamiane na przemian, zgodnie z konfiguracją czasu. Gdy pompa jest załączona, regulator oczekuje na wzrost różnicy ciśnień (S7 dla obiegu grzewczego, S8 dla obiegu CWU). Jeśli nie zostanie osiągnięta odpowiednia różnica ciśnień, generowany jest alarm, a regulator ECL Comfort załącza drugą pompę. Jeśli nie można uruchomić żadnej pompy (co jest wykrywane przez presostat różnicowy), aktywowany jest alarm, a zawór regulacyjny z siłownikiem zamyka się (funkcja bezpieczeństwa). Opóźn. przełącz. (opóźnienie przełączania) WYŁ./ s 5 s Ustawienie czasu pomiędzy komendą zatrzymania jednej pompy a komendą uruchomienia drugiej pompy. Opóźnienie przełączania może zapewnić całkowite zatrzymanie pompy przed uruchomieniem drugiej. ZAŁ WYŁ Sekundy (s) WYŁ: Stosowana jedna pompa obiegowa : Czas opóźnienia przełączenia. Opóźn. przełącz. W systemach z dwiema pompami należy wybrać nastawę Opóźn. przełącz.. Czas ponowienia WYŁ./ m 20 m Jeśli został wygenerowany alarm dla jednej lub obu pomp, ta nastawa będzie określać czas pomiędzy czasem wystąpienia alarmu a czasem ponowienia powtórnego uruchomienia pompy. WYŁ: Nie jest wymagany czas ponowienia po wystąpieniu alarmu. Pompa lub pompy nie zostaną uruchomione ponownie : Po wystąpieniu alarmu pompa lub pompy zostaną uruchomione ponownie po ustawionym czasie. Czas stabilizacji s 15 s Ustawienie maksymalnego czasu pomiędzy komendą uruchomienia pompy a sygnałem zwrotnym z przełącznika różnicy ciśnień. Jeśli przełącznik różnicy ciśnień nie prześle sygnału zwrotnego w ustawionym czasie, zostanie wygenerowany alarm i komenda uruchomienia zostanie przesłana do innej pompy. Jeśli wybrany czas stabilizacji ( Czas stabilizacji ) jest zbyt krótki, aktywna pompa zostanie natychmiast zatrzymana po upływie czasu stabilizacji. 84 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

85 Czas trwa. przeł Liczba dni pomiędzy przełączeniami pomp cyrkulacyjnych. Przełączenie odbywa się w czasie ustawionym w nastawie Godzina przełącz.. ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ Dni Godzina przełącz. (godzina przełączania) Dokładna godzina, o której musi nastąpić przełączenie. Dzień podzielony jest na 24 godziny. Ustawienie fabryczne wynosi 12, co oznacza godzinę 12:00 (południe). ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ Czas 1 dzień Ćwiczenie P (ćwiczenie pompy) WYŁ./ s WYŁ Czas na jaki jest załączone ćwiczenie pompy. Ćwiczenie wykonywane jest każdego dnia (o godz. 12:20), gdy nie wystąpiło zapotrzebowanie na ciepło. Sygnał zwrotny z presostatu różnicoweg jest aktywny i spowoduje aktywację alarmu, gdy pompa nie uruchomi się. WYŁ: Bez ćwiczenia pompy : Czas załączenia ćwiczenia. Stan presostatu różnicowego pokazany jest w pozycji Przegląd wejść. Przykład: S7 stan.. WYŁ/ZAŁ WYŁ: Presostat różnicowy jest zamknięty (różnica ciśnień jest prawidłowa) ZAŁ: Presostat różnicowy jest otwarty (różnica ciśnień jest nieprawidłowa) Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 85

86 5.7 Uzupełn. wody Przecieki po stronie instalacyjnej powodują spadek ciśnienia statycznego, a w konsekwencji nieprawidłową dostawę ciepła. Funkcja uzupełniania wody może wtłoczyć wodę do instalacji aby podwyższyć ciśnienie statyczne. Ta aplikacja może monitorować ciśnienie statyczne i załączyć funkcję uzupełniania wody, gdy ciśnienie nadmiernie spadnie. Ciśnienie jest mierzone przez przetwornik ciśnienia (generujący sygnał 0-10 V w zależności od zmierzonego ciśnienia) lub przez presostat. Jeśli stosowany jest przetwornik ciśnienia, dwa ustawienia w regulatorze reprezentują nastawę ciśnienia i odchyłki. Jeśli stosowany jest presostat, nastawa oraz (być może) ciśnienie różnicowe powodujące przełączenie ustawiana jest w presostacie. W przypadku wykrycia zbyt niskiego ciśnienia załączana jest pompa uzupełniania wody, a po upływie ustawionego czasu aktywowany jest zawór ZAŁ/WYŁ. Jeśli odpowiednie ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ustawionym czasie, generowany jest alarm. Regulator ECL Comfort wyłącza pompy cyrkulacyjne po 60 sekundach, a zawór regulacyjny zamyka się (funkcja bezpieczeństwa). Ciśnienie 1 Tylko odczyt Przykład: Zależność pomiędzy napięciem wejściowym a wyświetlanych ciśnieniem (w barach) Ciśnienie (bar) Odczyt może być wartością (w barach): Ciśnienie jest mierzone przy użyciu przetwornika ciśnienia. Przetwornik wysyła zmierzoną wartość ciśnienia w postaci sygnału z zakresu 0-10 V lub 4-20 ma. Sygnał napięciowy można podłączyć bezpośrednio do wejścia S10. Sygnał prądowy jest konwertowany przy zastosowaniu rezystora, a następnie podłączany do wejścia S10. Napięcie zmierzone na wejściu S10 musi zostać przekształcone przez regulator na ciśnienie. W tej procedurze konfigurowane jest skalowanie. Wciśnij pokrętło, aby wyświetlić wykres, i wprowadź zestawy wartości dla napięcia wejściowego (1 i 10 V) i wyświetlanego ciśnienia (w barach). Ciśnienie: 0, ,0 barów Stałe ustawienia napięcia: 1 V i 10 V Ustawienia fabryczne: (1,0, 0) i (10, 20,0) Oznacza to, że ciśnienie wynosi 0,0 bar przy 1 V i 20,0 bar przy 10 V. Im większe napięcie, tym większe wyświetlane ciśnienie. Odczyt może określać stan załączony/wyłączony: Ciśnienie jest mierzone przy użyciu presostatu. Presostat ma styk otwarty, gdy mierzone jest zbyt niskie ciśnienie (pokazany jako WYŁ). Gdy mierzone ciśnienie jest prawidłowe, styk jest zamknięty (pokazany jako ZAŁ). Styk presostatu (beznapięciowy) jest podłączony bezpośrednio do wejścia S10. Napięcie (V) W tym przykładzie napięcie 1 V odpowiada ciśnieniu 0,0 barów, a napięcie 10 V ciśnieniu 20,0 barów. To menu skalowania jest wyświetlane zawsze, niezależnie od tego, czy stosowany jest przetwornik ciśnienia, czy presostat. 86 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

87 Rodzaj wejścia WYŁ / AI / DI WYŁ Wybór sygnału wejściowego ciśnienia. W przypadku wybrania ustawienia WYŁ system uzupełniania wody może działać samodzielnie. WYŁ: AI: DI: Sygnał ciśnienia nie jest wymagany. Funkcja uzupełniania wody jest wyłączona. Sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym (0-10 V). Sygnał wejściowy jest sygnałem cyfrowym (przełącza na WYŁ lub ZAŁ). Max. czas uzupeł s 20 s Ustawienie maksymalnego czasu uzupełniania. Ciśnienie mierzone przez czujnik S10 musi być O.K. w ustawionym czasie. W przeciwnym razie funkcja uzupełniania wody zostanie zatrzymana i zostanie wygenerowany alarm. Ciśnienie OK Nieprawidłowe Uzupełnienie ZAŁ WYŁ Sekundy (s) Max. czas uzupeł. Ciśnienie ZAŁ WYŁ Alarm ZAŁ WYŁ Sekundy (s) Max. czas uzupeł. Ciśnienie wymag. (ciśnienie wymagane) barów 3,0 bary Ustawienie wymaganego ciśnienia statycznego po stronie instalacyjnej (grzejnika). Patrz także Odchyłka ciśn.. Ciśnienie wymagane Ciśnienie (bar) Różnica ciśnień Ciśnienie OK Nieprawidłowe Uzupełnienie Uzupełnienie ZAŁ WYŁ Czas Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 87

88 Odchyłka ciśn. (różnica powodująca przełączenie) barów 1.5 bara Ustawienie różnicy (odchyłki) powodującej przełączenie dla zmierzonego ciśnienia statycznego (przetwornik ciśnienia). Ta różnica jest symetryczna dla nastawy Ciśnienie wymag.. Patrz także Ciśnienie wymag.. Ustawienia w nastawach Ciśnienie wymag. i Odchyłka ciśn. nie mają wpływu, gdy stosowany jest presostat. Ćwiczenie P (ćwiczenie pompy) WYŁ./ s WYŁ Czas, przez jaki pompa jest włączona podczas ćwiczenia. Ćwiczenie wykonywane jest każdego dnia (o godz. 12:00). WYŁ: Bez ćwiczenia pompy : Czas włączenia podczas ćwiczenia. Opóźn. zaworu Pompa uzupełniania wody ZAŁ s 1 s WYŁ Ustawienie czasu aktywacji zaworu ZAŁ/WYŁ po uruchomieniu pompy uzupełniania wody. Zawór uzupełniania wody ZAŁ WYŁ Czas Opóźn. zaworu Ilość pomp WYŁ./ Ustawienie liczby pomp w obiegu uzupełniania wody. Szyna komunikacyjna ECL 485 WYŁ: Działanie pompy uzupełniania wody sterowane jest przez regulator nadrzędny : Funkcja uzupełniania wody może wykorzystywać jedną lub dwie pompy. Pompa uzupełniania wody Zawór uzupełniania wody W przypadku wybrania ustawienia WYŁ i zapotrzebowania na uzupełnienie wody, regulator aktualnego obiegu wysyła żądanie do regulatora nadrzędnego przez szynę komunikacyjną ECL 485. Regulator nadrzędny musi uruchomić aplikację z funkcją uzupełniania wody. Regulator nadrzędny uruchamia pompę uzupełniania wody i przesyła przez szynę komunikacyjną ECL 485 komunikat o uruchomieniu pompy uzupełniania wody. Zawór uzupełniania wody otwiera się. Urządzenie podrzędne musi mieć adres DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

89 Ciśnienie statyczne pokazane jest w pozycji Przegląd wejść jako wartość w barach lub WYŁ/ZAŁ. Przykład: WYŁ: Presostat jest otwarty (ciśnienie jest nieprawidłowe) ZAŁ: Presostat jest zamknięty (ciśnienie jest prawidłowe) Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 89

90 5.8 Aplikacja Żądana odchył WYŁ./ K WYŁ Na wymaganą temperaturę zasilania w obiegu ogrzewania 1 może mieć wpływ wymagana temperatura zasilania z innego regulatora (urządzenia podrzędnego) lub innego obiegu. WYŁ: Na wymaganą temperaturę zasilania w obiegu 1 nie ma wpływu wymaganie żadnego innego regulatora (urządzenia podrzędnego lub obiegu 2) : Wymagana temperatura zasilania jest zwiększana przez nastawę w pozycji Żądana odchył., jeśli wymaganie z urządzenia podrzędnego/obiegu 2 jest większe. Temp. Ustawienie w Żądana odchył. Tzasil. wymagana, obieg 1 Tzasil. wymagana, obieg 2 Czas Funkcja Żądana odchył. może kompensować straty ciepła pomiędzy systemami regulowanymi przez urządzenia nadrzędne i podrzędne. Ćwiczenie M (ćwiczenie zaworu) WYŁ/ZAŁ WYŁ Uruchamia zawór dla uniknięcia jego zablokowania w okresie braku poboru ciepła (np. postoju ogrzewania). WYŁ: ZAŁ: Ćwiczenie zaworu jest nieaktywne. Zawór otwiera się na 7 minut i zamyka na 7 minut co trzy dni w południe (godz. 12:00). Priorytet CWU (praca z zamkniętym zaworem/działanie normalne) WYŁ/ZAŁ WYŁ Nastawę należy uwzględnić, gdy regulator jest urządzeniem podrzędnym. Obieg ogrzewania może być zamknięty, gdy regulator pracuje jako urządzenie podrzędne i gdy w urządzeniu nadrzędnym aktywny jest podgrzew/ładowanie CWU. WYŁ: ZAŁ: Regulacja temperatury zasilania nie ulega zmianie podczas podgrzewu/ładowania CWU w regulatorze nadrzędnym. Zawór obiegu ogrzewania jest zamknięty* podczas podgrzewu/ładowania CWU w regulatorze nadrzędnym. * Wymagana temperatura zasilania jest ustawiana na wartość określoną dla nastawy Tzab.przeciwzam.. 90 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

91 T mróz zał. P WYŁ/ C 2 C Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej temperatury ustawionej w nastawie T mróz zał. P., regulator automatycznie załącza pompę obiegową w celu ochrony systemu. W normalnych warunkach system nie będzie chroniony przed zamarzaniem, jeżeli nastawa ma wartość mniejszą niż 0 C lub WYŁ. Dla układów z czynnikiem wodnym zaleca się wartość 2 C. WYŁ: Nie ma ochrony przed zamarzaniem : Pompa obiegowa zostaje załączona, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej ustawionej wartości. T ciepło zał. P (temp. początku ogrzewania -załączenie P) C 20 C Jeżeli wymagana temperatura zasilania ma wartość wyższą od ustawionej w nastawie T ciepło zał. P, regulator automatycznie załącza pompę obiegową. Zawór pozostaje całkowicie zamknięty, dopóki pompa nie jest załączona : Pompa obiegowa zostaje załączona (ZAŁ), gdy wymagana temperatura zasilania przekracza zadaną wartość. Tzab. przeciwzam.(temp. ochrony przeciwzamrożeniowej) C 10 C Ustawienie wymaganej temperatury zasilania, np. dla wyłączenia ogrzewania (letniego), całkowitego zatrzymania itp., w celu ochrony układu przed zamarzaniem : Wymagana temperatura ochrony przeciwzamrożeniowej. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 91

92 Wejście ste.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.1 / A OFF/S1... S10 OFF Wybór wejścia dla nastawy Wejście ste.zew. (sterowanie zewnętrzne). Przy użyciu przełącznika można przestawić regulator w tryb pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd'. OFF: Nie wybrano żadnego wejścia do sterowania zewnętrznego. S1... S10: Wejście wybrane do sterowania zewnętrznego. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S1... S6, styki przełącznika sterowania zewnętrznego muszą być pozłacane. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S7... S10, przełącznik sterowania zewnętrznego może mieć standardowe styki. Na rysunku przedstawiono przykład podłączenia przełącznika sterowania zewnętrznego do wejścia S9. Do celów sterowania zewnętrznego można użyć tylko nieużywanego wejścia. Jeśli w celu sterowania zewnętrznego zostanie użyte już używane wejście, funkcja tego wejścia będzie również ignorowana. Patrz także Tryb ste.zewn.. Przejście do trybu 'KOMFORT' Czas Przejście do trybu 'OSZCZĘD' Na tych dwóch rysunkach (ustawienie trybu pracy komfortu i ustawienie trybu oszczędności) przedstawiono funkcje. Czas Wynik przejścia do trybu oszczędności zależy od ustawienia w nastawie Całkow.zatrzym.. Całkow. zatrzym. = WYŁ: Ogrzewanie zredukowane Całkow. zatrzym. = ZAŁ: Ogrzewanie zatrzymane 92 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

93 Wejście ste.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.3 / A OFF/S1... S12 OFF Aplikacje A368.3 i A368.4 działają z modułem wewnętrznym ECA 32. Dwa wejścia, S11 i S12, mogą też służyć jako wejścia sterowania zewnętrznego. Wybór wejścia dla nastawy Wejście ste.zew. (sterowanie zewnętrzne). Przy użyciu przełącznika można przestawić regulator w tryb pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd'. WYŁ: Nie wybrano żadnego wejścia do sterowania zewnętrznego. S1... S12: Wejście wybrane do sterowania zewnętrznego. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S1... S6, styki przełącznika sterowania zewnętrznego muszą być pozłacane. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S7... S12, przełącznik sterowania zewnętrznego może mieć standardowe styki. Na rysunku przedstawiono przykład podłączenia przełącznika sterowania zewnętrznego do wejść S9 i S12. Do celów sterowania zewnętrznego można użyć tylko nieużywanego wejścia. Jeśli w celu sterowania zewnętrznego zostanie użyte już używane wejście, funkcja tego wejścia będzie również ignorowana. Patrz także Tryb ste.zewn.. Przejście do trybu 'Komfort' Na tych dwóch rysunkach (ustawienie trybu pracy komfortu i ustawienie trybu oszczędności) przedstawiono funkcje. Czas Przejście do trybu 'Oszczęd' Czas Wynik przejścia do trybu oszczędności zależy od ustawienia w nastawie Całkow.zatrzym.. Całkow. zatrzym. = WYŁ: Ogrzewanie zredukowane Całkow. zatrzym. = ZAŁ: Ogrzewanie zatrzymane Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 93

94 Tryb ste. zew. (tryb sterowania zewnętrznego) KOMFORT/OSZCZĘD OSZCZĘD Patrz także Wejście ster. zew.. Wybór trybu sterowania zewnętrznego. W trybie sterowania zewnętrznego monżna załączyć tryb oszczędzania lub komfortu. Aby sterowanie zewnętrzne było aktywne, regulator musi działać według harmonogramu. OSZCZĘD: Regulator pracuje w trybie oszczędzania, gdy przełącznik sterowania zewnętrznego jest zamknięty. KOMFORT: Regulator działa w trybie komfortu, gdy przełącznik sterowania zewnętrznego jest zamknięty. Min. czas akt. (min. czas aktywacji przekładni siłownika) Minimalny okres impulsu 20 ms (milisekund) do włączenia przekładni siłownika. Przykładowa nastawa Wartość x 20 ms 2 40 ms ms ms W celu wydłużenia żywotności siłownika (przekładni) nastawa powinna być ustawiona tak wysoko, jak jest to możliwe. 94 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

95 5.9 Alarm Wiele aplikacji do ECL Comfort 210 i 310 wyposażonych jest w funkcję alarmu. Funkcja alarmu zwykle uruchamia przekaźnik 4 (ECL Comfort 210) lub przekaźnik 6 (ECL Comfort 310). Przekaźnik alarmowy może włączyć lampę, sygnał dźwiękowy, wejście do urządzenia przekazującego alarm itp. Dany przekaźnik jest uruchomiony dopóki utrzymuje się stan alarmu. Typowe alarmy: Rzeczywista temperatura zasilania różni się od wymaganej temperatury zasilania. Aktywowana pompa nie generuje różnicy ciśnień. Pompa uzupełniająca nie podnosi ciśnienia w zadanym czasie. Aktywacja uniwersalnego sygnału wejściowego alarmu (aplikacji podrzędnej) Temp.monitor. Górna odchyłka WYŁ/ K WYŁ Temp. zasilania C Alarm jest załączany, gdy rzeczywista temperatura zasilania wzrośnie powyżej ustawionej odchyłki (dopuszczalna odchyłka temperatury powyżej wymaganej temperatury zasilania). Patrz także Opóźnienie. WYŁ: Funkcja alarmu jest nieaktywna K: Funkcja alarmu jest aktywna, jeżeli rzeczywista temperatura wzrośnie powyżej dopuszczalnej odchyłki. Górna odchyłka (nastawa zadana) Wymagana temp. zasilania Temp. zewnętrzna Dolna odchyłka WYŁ/ K WYŁ Temp. zasilania C Alarm jest załączany, gdy rzeczywista temperatura zasilania spadnie poniżej ustawionej odchyłki (dopuszczalna odchyłka temperatury poniżej wymaganej temperatury zasilania). Patrz także Opóźnienie. WYŁ: Funkcja alarmu jest nieaktywna K: Funkcja alarmu jest aktywna, jeżeli rzeczywista temperatura spadnie poniżej dopuszczalnej odchyłki. Dolna odchyłka (nastawa zadana) Wymagana temp. zasilania Temp. zewnętrzna Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 95

96 Opóźnienie m 10 m Jeśli stan alarmu dla nastawy Górna odchyłka lub Dolna odchyłka utrzymuje się dłużej niż ustawione (w minutach) opóźnienie, załączana jest funkcja alarmu. Temp. Temp. zasilania Ograniczenie alarmu m: Funkcja alarmu zostanie załączona, gdy warunki alarmu będą utrzymywały się dłużej niż zadane opóźnienie. Czas Opóźnienie Temp.wył.alarmu C 30 C Funkcja alarmu nie zostanie aktywowana, gdy wymagana temperatura zasilania będzie niższa od zadanej nastawy. Jeśli przyczyna alarmu ustąpi, wskazanie alarmu oraz sygnał alarmu znikną Kasowanie alarmu Gdy zostanie wygenerowany alarm, na jednym z ulubionych ekranów (patrz Monitorowanie temperatur i komponentów układu ) lub na ekranie przeglądu (patrz Znaczenie symboli na wyświetlaczu regulatora ) wyświetlany jest symbol dzwonka. Do wyszukiwania przyczyny alarmu oraz resetowania (kasowania) sygnału alarmu służą poniższe menu. Nawet po zniknięciu przyczyny alarmu wskazanie będzie aktywne do momentu wykonania procedury kasowania alarmu. Pompy obieg WYŁ/ZAŁ Wybór, czy alarm powinien być kasowany, czy nie. WYŁ: ZAŁ: Alarm nie został aktywowany. Alarm został aktywowany. Procedura kasowania alarmów: Jeśli stan to ZAŁ : Zmienić ZAŁ na WYŁ. Jeśli stan to WYŁ : Nie ma możliwości zmiany na ZAŁ. 96 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

97 Uzupełn. wody WYŁ/ZAŁ Wybór, czy alarm powinien być kasowany, czy nie. WYŁ: ZAŁ: Alarm nie został aktywowany. Alarm został aktywowany. Procedura kasowania alarmów: Jeśli stan to ZAŁ : Zmienić ZAŁ na WYŁ. Jeśli stan to WYŁ : Nie ma możliwości zmiany na ZAŁ. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 97

98 5.9.3 Przegląd alarmów W przeglądzie alarmów wymienione są komponenty i funkcje, które mogą powodować alarm. Liczba z lewej strony (tj. 1, 5, 6, 7) odnosi się do numeru alarmu, który przesyłany jest do systemu SCADA przez magistralę Modbus. Występują dwa rodzaje alarmów: rejestrowane i nierejestrowane. Przykład: Alarmy Uzupełn. wody, Pompa 3 i Pompa 5 są alarmami rejestrowanymi. Oznacza to, że symbol alarmu będzie wyświetlany do momentu skasowania alarmu, nawet gdy przyczyna wystąpienia zniknie wcześniej. Alarm Temp.monitor. (przykładowo) jest alarmem nierejestrowanym, co oznacza, że symbol alarmu będzie wyświetlany tylko tak długo, jak długo występuje przyczyna alarmu. Przykład: Pompa 5 spowodowała alarm. W przeglądzie alarmów wymienione będą tylko komponenty i funkcje, które mogły spowodować alarm. 98 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

99 6.0 Nastawy, obieg Temperatura zasilania ECL Comfort 310 reguluje temperaturę CWU według wymaganej temperatury zasilania na przykład z uwzględnieniem wpływu temperatury powrotu. Aktualna temp. CWU Wymagana temperatura CWU jest ustawiana na ekranie przeglądu. 50.3: Aktualna temperatura CWU 50: Wymagana temperatura CWU Wymagana temp. CWU Temp. max. (ograniczenie temp. zasilania, maks.) C 90 C Ustawienie nastawy Temp. max. ma wyższy priorytet niż nastawy Temp. min.. Nastawić wymaganą dla układu, maksymalną temperaturę zasilania. Jeżeli będzie wymagane ograniczenie temp. max., należy zmienić ustawienie fabryczne. Temp. min. (ograniczenie temp. zasilania, min.) C 10 C Ustawienie nastawy Temp. max. ma wyższy priorytet niż nastawy Temp. min.. Nastawić wymaganą dla układu, minimalną temperaturę zasilania. Jeżeli będzie wymagane ograniczenie temp. min., należy zmienić ustawienie fabryczne. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 99

100 6.2 Ograniczenie Tpowr Ograniczenie temperatury powrotu jest oparte na stałej wartości temperatury. Jeżeli temperatura powrotu spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej wartości nastawionej, regulator automatycznie zmienia wartość wymaganej temperatury zasilania. Ograniczenie temp. powrotu jest ustalane za pomocą regulacji PI (proporcjonalno-całkującej), gdzie składowa proporcjonalna P ( Wpływ ) daje szybką odpowiedź na odchylenie, a składowa całkująca I ( Czas adapt. ) odpowiada wolniej i z czasem powoduje zmniejszenie drobnych różnic pomiędzy wartościami wymaganymi a rzeczywistymi. Dokonuje się to przez zmianę wymaganej temperatury zasilania. Wpływ Wpływ -poniżej > 0 Limit Wpływ -powyżej > 0 Temperatura powrotu Wpływ -powyżej < 0 Wpływ -poniżej < 0 Jeżeli czynnik Wpływ będzie zbyt wysoki i/lub Czas adapt. będzie zbyt niski, zachodzi ryzyko niestabilnej pracy regulatora. Limit (ograniczenie temp. powrotu) C 30 C Ustawianie ograniczenia temperatury powrotu dla układu. Kiedy temperatura powrotu spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej wartości ustawionej, regulator automatycznie zmienia wartość wymaganej temperatury zasilania tak, aby uzyskać dopuszczalną temperaturę powrotu. Wpływ jest ustawiany w nastawach Wpływ -powyżej i Wpływ -poniżej. Wpływ -powyżej (ograniczenie temp. powrotu wpływ powyżej) Określa, jak duży powinien być wpływ na wymaganą temperaturę zasilania, jeśli temperatura powrotu jest wyższa od wymaganego ograniczenia (patrz Limit ). Przykład Ograniczenie temperatury powrotu aktywuje się powyżej 50 C. Wpływ ma wartość Rzeczywista temp. powrotu jest o 2 C za wysoka. Wynik: Wymagana temperatura zasilania jest zmieniana o -2.0 x 2 = -4.0 C. Wpływ większy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zwiększana, kiedy temperatura powrotu staje się wyższa niż zadane ograniczenie. Wpływ mniejszy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zmniejszana, kiedy temperatura powrotu staje się wyższa niż zadane ograniczenie. W układach zasilanych z sieci cieplnych nastawa ma zazwyczaj wartość mniejszą od 0 dla uniknięcia zbyt wysokich temperatur powrotu. W układach kotłowych, w których pożądane są wyższe temperatury powrotu, nastawa ma zazwyczaj wartość równą 0 (patrz także Wpływ -poniżej ). 100 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

101 Wpływ -poniżej (ograniczenie temperatury powrotu wpływ poniżej) Określa, jak duży powinien być wpływ na wymaganą temperaturę zasilania, jeśli temperatura powrotu jest niższa od wymaganego ograniczenia (patrz Limit ). Przykład Ograniczenie temperatury powrotu aktywuje się poniżej 50 C. Wpływ ma wartość Rzeczywista temp. powrotu jest o 2 C za niska. Wynik: Wymagana temperatura zasilania jest zmieniana o -3.0 x 2 = -6.0 C. Wpływ większy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zwiększana, kiedy temperatura powrotu staje się niższa niż ustawione ograniczenie. Wpływ mniejszy niż 0: Wymagana temperatura zasilania jest zmniejszana, kiedy temperatura powrotu staje się niższa niż ustawione ograniczenie. W układach zasilanych z sieci cieplnych, w których pożądane są niskie temperatury powrotu, nastawa ma zazwyczaj wartość równą 0. W układach kotłowych nastawa ma zazwyczaj wartość większą od 0 dla uniknięcia zbyt niskich temperatur powrotu (patrz także Wpływ -powyżej ). Czas adapt. (czas adaptacji) WYŁ./ s 25 s Reguluje szybkość, z jaką temperatura powrotu dostosowuje się do wymaganego ograniczenia temperatury powrotu (regulacja I). Funkcja adaptacji może zmienić wymaganą temperaturę przepływu maksymalnie o 8 K. WYŁ: Nastawa Czas adapt. nie ma wpływu na funkcję regulacyjną. 1: Wymagana temperatura jest dostosowywana szybko. 50: Wymagana temperatura jest dostosowywana wolno. Priorytet (priorytet ograniczenia temp. powrotu) WYŁ/ZAŁ WYŁ Wybór, czy ograniczenie temperatury powrotu powinno być nadrzędne w stosunku do ustawionej w nastawie Temp. min. minimalnej temperatury zasilania. WYŁ: ZAŁ: Min. temperatura zasilania jest nadrzędna. Min. temperatura zasilania nie jest nadrzędna. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 101

102 6.3 Ograniczenie przepływu/mocy W celu ograniczenia przepływu lub mocy do regulatora ECL można podłączyć ciepłomierz lub przepływomierz. Funkcja ta realizowana jest przez przesyłanie z ciepłomierza lub przepływomierza sygnałów impulsowych. Gdy przepływ/moc osiągają wartość wyższą niż ustawione ograniczenie, regulator stopniowo zmniejsza wymaganą temperaturę CWU w celu uzyskania maksymalnego przepływu lub zużycia energii. Ograniczenie przepływu/mocy Wymagana temp. CWU Limit Czas Aktualny (aktualny przepływ lub moc) Tylko odczyt Wartość pokazuje aktualny przepływ lub aktualną moc w oparciu o przesyłany sygnał z przepływomierza lub ciepłomierza. Limit (wartość ograniczenia) l/h l/h Ustawienie wartości ograniczenia. Czas adapt. (czas adaptacji) WYŁ./ s WYŁ Reguluje szybkość, z jaką ograniczenie przepływu/mocy dostosowuje się do wymaganej wartości granicznej. WYŁ: Nastawa Czas adapt. nie ma wpływu na funkcję regulacyjną. 1: Wymagana temperatura jest dostosowywana szybko. 50: Wymagana temperatura jest dostosowywana wolno. Jeśli wartość nastawy Czas adapt. jest za mała, istnieje ryzyko niestabilnej pracy regulatora. 102 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

103 Stała filtrowania Stała filtrowania umożliwia tłumienie danych wejściowych przepływu/mocy zgodnie z ustawionym współczynnikiem. 1: Filtrowanie wyłączone. 2: Szybkie zmiany (niska stała filtrowania - słabe tłumienie) 50: Powolne zmiany (wysoka stała filtrowania - silne tłumienie) Rodzaj wejścia OFF / EM1... EM5 OFF Wybór sygnału magistrali M-bus z ciepłomierza nr OFF: EM1... EM5: Sygnał magistrali M-bus nie jest odbierany. Numer ciepłomierza. Jednostki Patrz lista l/h Wybór jednostek dla mierzonych wartości. Wartości przepływu wyrażane są jako l/h lub m³/h Wartości mocy wyrażane są jako kw, MW lub GW. Lista zakresów nastawy dla nastawy Jednostki : l/h m³/h kw MW GW Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 103

104 6.4 Parametry regulacji Auto Tuning WYŁ/ZAŁ WYŁ Funkcja Auto Tuning (dostrojenie automatyczne) w sposób automatyczny określa parametry regulacji PI dla obiegu CWU. Nastaw Xp, Tn i Czas przejścia M nie trzeba ustawiać w przypadku używania funkcji Auto Tuning. Nastawa Nz musi być ustawiona. WYŁ: ZAŁ: Funkcja Auto Tuning nie jest aktywowana. Auto Tuning jest aktywowany. Funkcja Auto Tuning w sposób automatyczny określa parametry regulacji PI dla obiegu CWU. Nie istnieje zatem konieczność ustawiania nastaw Xp, Tn i Czas przejścia M są one automatycznie wprowadzane, gdy funkcja Auto Tuning jest włączona. Funkcja Auto Tuning jest stosowana zwykle w momencie instalowania i uruchamiania regulatora, ale może być wywołana w każdej chwili, np. w celu dodatkowej kontroli parametrów regulacji. Przed uruchomieniem funkcji Auto Tuning należy ustawić odpowiednią wartość poboru wody (patrz tabela). Wskazane jest unikanie dodatkowych poborów wody w okresie działania procesu Auto Tuning. Jeżeli zmienność przepływu będzie zbyt duża, funkcja Auto Tuning i regulator powrócą do nastaw fabrycznych. Liczba mieszkań Wymiana ciepła (kw) Wielkość stałego przepływu próbnego (równoważnego) (l/min) (lub 1 zawór czerpalny otwarty na 25%) (lub 1 zawór czerpalny otwarty na 50%) (lub 1 zawór czerpalny otwarty na 100%) (lub 1 zawór czerpalny otwarty na 100% + 1 otwarty na 50%) (lub 2 zawory czerpalne otwarte na 100%) W celu uwzględnienia zmienności między warunkami letnimi i zimowymi zegar w ECL musi mieć prawidłowo ustawioną datę, aby funkcja Auto Tuning działania poprawnie. Funkcja ochrony siłownika ( Ochr. siłownika ) musi być wyłączona w czasie procesu Auto Tuning. W trakcie procesu Auto Tuning pompa cyrkulacyjna c.w.u. musi zostać wyłączona. Jeśli jest podłączona do ECL, regulator wyłączy ją automatycznie. Poprawność działania funkcji Auto Tuning jest osiągana w przypadku zastosowania odpowiednich zaworów regulacyjnych, np. Danfoss typu VB 2 i VM 2 z charakterystyką split (dzieloną), a także zaworów o charakterystyce logarytmicznej, np. VF lub VFS. Funkcja Auto Tuning jest aktywowana przez ustawienie jej na ZAŁ. Kiedy proces Auto Tuning zakończy się, funkcja zostanie automatycznie przełączona na WYŁ (ustawienie domyślne). Przedstawione to zostanie na wyświetlaczu. Zwykle proces Auto Tuning trwa do 25 minut. Ochr. siłownika (ochrona siłownika) WYŁ/ m WYŁ Zalecane w układach CWU o zmiennym obciążeniu. Zabezpiecza układ regulacji przed niestabilną regulacją temperatury (i wynikającymi z tego oscylacjami siłownika). Sytuacja taka może wystąpić przy bardzo małych obciążeniach. Ochrona siłownika wydłuża żywotność wszystkich pracujących elementów regulatora, siłownika i zaworu. WYŁ: Ochrona siłownika jest wyłączona : Ochrona siłownika jest włączana, siłownik może być załączony po upływie ustawionego opóźnienia załączenia (w minutach). Xp (zakres proporcjonalności) K 40 K Ustawienie zakresu proporcjonalności. Wyższa wartość będzie powodowała stabilną, lecz powolną regulację temperatury zasilania. 104 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

105 Tn (stała całkowania) s 20 s Ustaw wysoką wartość stałej całkowania w celu uzyskania wolnej, lecz stabilnej reakcji na odchylenia. Mała wartość stałej całkowania (w sekundach) spowoduje szybkie, lecz mniej stabilne działanie regulatora. Czas przejścia M (czas przejścia zaworu reg. z siłownikiem) s 20 s Czas przejścia M to czas w sekundach potrzebny do przejścia zaworu od stanu całkowitego zamknięcia do pełnego otwarcia. Wartość Czas przejścia M należy ustawić zgodnie z wyliczeniem, jak podano w przykładzie, lub zmierzyć przy użyciu stopera. Jak obliczyć czas przejścia zaworu regulacyjnego z siłownikiem Czas przejścia zaworu regulacyjnego z siłownikiem oblicza się w następujący sposób: Zawory grzybkowe Czas przejścia =skok zaworu (mm) szybkość ruchu siłownika (s/mm) Przykład: Zawory obrotowe 5.0 mm 15 s/mm = 75 s Czas przejścia =stopnie obrotu szybkość ruchu siłownika (s/stopień) Przykład: 90 stopni 2 s/stopień = 180 s Nz (strefa nieczułości) K 3 K Ustawienie dopuszczalnego odchylenia temperatury zasilania. Strefa nieczułości jest symetryczna względem wymaganej wartości temperatury zasilania, zatem połowa wartości zakresu leży powyżej, a połowa poniżej wymaganej temperatury zasilania. Ustaw wysoką wartość strefy nieczułości, jeżeli duże wahania temperatury zasilania są dopuszczalne. Jeżeli rzeczywista temperatura zasilania mieści się w strefie nieczułości, regulator nie podaje żadnego sygnału sterującego do zaworu regulacyjnego z siłownikiem. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 105

106 Jeżeli potrzebujesz precyzyjniej dostroić regulację PI, możesz użyć poniższej metody: Nastaw stałą całkowania Tn na wartość maksymalną (999 s). Zmniejsz wartość zakresu proporcjonalności Xp aż system zacznie oscylować (stanie się niestabilny) ze stałą amplitudą (do wymuszenia takiego zachowania systemu może być konieczne zadanie ekstremalnie niskiej wartości). Wyznacz krytyczny przedział czasu na wykresie temperatury lub zmierz go przy użyciu stopera. Temp. Krytyczny przedział czasu Czas Ten krytyczny przedział czasu będzie charakterystyczny dla systemu i na jego podstawie będzie można szacować wartości nastaw. Tn = 0.85 x krytyczny przedział czasu Xp = 2.2 x wartość zakresu proporcjonalności w krytycznym przedziale czasu Jeżeli regulacja wydaje się zbyt powolna, można zmniejszyć wartość zakresu proporcjonalności o 10%. Przy ustawaniu parametrów należy się upewnić, że urządzenia odbiorcze działają. 106 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

107 6.5 Sterowanie pompą Ta aplikacja może działać z jedną lub dwiema pompami cyrkulacyjnymi/ obiegowymi. Podczas pracy z dwiema pompami pompy są uruchamiane na przemian, zgodnie z konfiguracją czasu. Gdy pompa jest załączona, regulator oczekuje na wzrost różnicy ciśnień (S7 dla obiegu grzewczego, S8 dla obiegu CWU). Jeśli nie zostanie osiągnięta odpowiednia różnica ciśnień, generowany jest alarm, a regulator ECL Comfort załącza drugą pompę. Jeśli nie można uruchomić żadnej pompy (co jest wykrywane przez presostat różnicowy), aktywowany jest alarm, a zawór regulacyjny z siłownikiem zamyka się (funkcja bezpieczeństwa). Opóźn. przełącz. (opóźnienie przełączania) WYŁ./ s 5 s Ustawienie czasu pomiędzy komendą zatrzymania jednej pompy a komendą uruchomienia drugiej pompy. Opóźnienie przełączania może zapewnić całkowite zatrzymanie pompy przed uruchomieniem drugiej. ZAŁ WYŁ Sekundy (s) WYŁ: Stosowana jedna pompa cyrkulacyjna : Czas opóźnienia przełączenia. Opóźn. przełącz. W systemach z dwiema pompami należy wybrać nastawę Opóźn. przełącz.. Czas ponowienia WYŁ./ m 20 m Jeśli został wygenerowany alarm dla jednej lub obu pomp, ta nastawa będzie określać czas pomiędzy czasem wystąpienia alarmu a czasem ponowienia powtórnego uruchomienia pompy. WYŁ: Nie jest wymagany czas ponowienia po wystąpieniu alarmu. Pompa lub pompy nie zostaną uruchomione ponownie : Po wystąpieniu alarmu pompa lub pompy zostaną uruchomione ponownie po ustawionym czasie. Czas stabilizacji s 15 s Ustawienie maksymalnego czasu pomiędzy komendą uruchomienia pompy a sygnałem zwrotnym z presostatu różnicowego. Jeśli presostat różnicowy nie prześle sygnału zwrotnego w ustawionym czasie, zostanie wygenerowany alarm i komenda uruchomienia zostanie przesłana do innej pompy. Jeśli wybrany czas stabilizacji ( Czas stabilizacji ) jest zbyt krótki, aktywna pompa zostanie natychmiast zatrzymana po upływie czasu stabilizacji. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 107

108 Czas trwa. przeł Liczba dni pomiędzy przełączeniami pomp cyrkulacyjnych. Przełączenie odbywa się w czasie ustawionym w nastawie Godzina przełącz.. ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ Dni Godzina przełącz. (godzina przełączania) Dokładna godzina, o której musi odbywać się przełączenie. Dzień podzielony jest na 24 godziny. Ustawienie fabryczne wynosi 12, co oznacza godzinę 12:00 (południe). ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ Czas 1 dzień Ćwiczenie P (ćwiczenie pompy) WYŁ./ s WYŁ Czas, przez jaki pompa jest włączona podczas ćwiczenia. Ćwiczenie wykonywane jest każdego dnia (o godz. 12:20), gdy nie wystąpiło zapotrzebowanie na ciepło. Sygnał zwrotny z presostatu różnicowego jest aktywny i spowoduje aktywację alarmu, gdy pompa nie uruchomi się. WYŁ: Bez ćwiczenia pompy : Czas włączenia podczas ćwiczenia. Stan presostatu różnicowego pokazany jest w pozycji Przegląd wejść. Przykład: S7 stan.. WYŁ/ZAŁ WYŁ: Presostat różnicowy jest zamknięty (różnica ciśnień jest prawidłowa) ZAŁ: Presostat różnicowy jest otwarty (różnica ciśnień jest nieprawidłowa) 108 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

109 6.6 Aplikacja Ćwiczenie M (ćwiczenie zaworu) WYŁ/ZAŁ WYŁ Uruchamia zawór dla uniknięcia jego zablokowania w okresie braku poboru ciepła (np. postoju ogrzewania). WYŁ: ZAŁ: Ćwiczenie zaworu jest nieaktywne. Zawór otwiera się na 7 minut i zamyka na 7 minut co trzy dni w południe (godz. 12:00). T mróz zał.p WYŁ/ C 2 C Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej temperatury ustawionej w nastawie T mróz zał.p., regulator automatycznie załącza pompę obiegową w celu ochrony układu. W normalnych warunkach układ nie będzie chroniony przed zamarzaniem, jeżeli nastawa ma wartość mniejszą niż 0 C lub WYŁ. Dla układów wodnych zaleca się wartość 2 C. WYŁ: Nie ma ochrony przed zamarzaniem : Pompa obiegowa zostaje załączona, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej ustawionej wartości. T ciepło zał.p (temp. początku ogrzewania załączenie P) C 20 C Zawór pozostaje całkowicie zamknięty, dopóki pompa nie jest załączona. Jeżeli wymagana temperatura zasilania ma wartość wyższą od ustawionej w nastawie T ciepło zał.p, regulator automatycznie włącza pompę obiegową : Pompa obiegowa zostaje załączona (ZAŁ), gdy wymagana temperatura zasilania przekracza zadaną wartość. Tzab.przeciwzam. (temp. ochrony przeciwzamrożeniowej) C 10 C Ustawienie wymaganej temperatury zasilania w celu ochrony układu CWU przed zamarzaniem : Wymagana temperatura ochrony przeciwzamrożeniowej. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 109

110 Wejście ster.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.1 / A OFF/S1... S10 OFF Wybór wejścia dla nastawy Wejście ster.zew. (sterowanie zewnętrzne). Przy użyciu przełącznika można przestawić regulator w tryb pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd'. OFF: Nie wybrano żadnego wejścia do sterowania zewnętrznego. S1... S10: Wejście wybrane do sterowania zewnętrznego. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S1... S6, styki przełącznika sterowania zewnętrznego muszą być pozłacane. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S7... S10, przełącznik sterowania zewnętrznego może mieć standardowe styki. Na rysunku przedstawiono przykład podłączenia przełącznika sterowania zewnętrznego do wejścia S9. Do celów sterowania zewnętrznego można użyć tylko nieużywanego wejścia. Jeśli w celu sterowania zewnętrznego zostanie użyte już używane wejście, funkcja tego wejścia będzie również ignorowana. Patrz także Tryb ste.zewn.. Przejście do trybu 'Komfort' Czas Przejście do trybu 'Oszczęd' Na tych dwóch rysunkach (ustawienie trybu pracy komfortu i ustawienie trybu oszczędności) przedstawiono funkcje. Czas Wynik przejścia do trybu oszczędności zależy od ustawienia w nastawie Całkow.zatrzym.. Całkow. zatrzym. = WYŁ: Ogrzewanie zredukowane Całkow. zatrzym. = ZAŁ: Ogrzewanie zatrzymane 110 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

111 Wejście ster.zew. (sterowanie zewnętrzne) A368.3 / A OFF/S1... S12 OFF Aplikacje A368.3 i A368.4 działają z modułem wewnętrznym ECA 32. Dwa wejścia, S11 i S12, mogą też służyć jako wejście sterowania zewnętrznego. Wybór wejścia dla nastawy Wejście ster.zew. (sterowanie zewnętrzne). Przy użyciu przełącznika można przestawić regulator w tryb pracy 'Komfort' lub 'Oszczęd'. OFF: Nie wybrano żadnego wejścia do sterowania zewnętrznego. S1... S12: Wejście wybrane do sterowania zewnętrznego. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S1... S6, styki przełącznika sterowania zewnętrznego muszą być pozłacane. Jeśli jako wejście sterowania zewnętrznego wybrano wejście S7... S12, przełącznik sterowania zewnętrznego może mieć standardowe styki. Na rysunkach przedstawiono przykłady podłączenia przełącznika sterowania zewnętrznego do wejść S9 i S12. Do celów sterowania zewnętrznego można użyć tylko nieużywanego wejścia. Jeśli w celu sterowania zewnętrznego zostanie użyte już używane wejście, funkcja tego wejścia będzie również ignorowana. Patrz także Tryb ste.zewn.. Przejście do trybu 'Komfort' Na tych dwóch rysunkach (ustawienie trybu pracy komfortu i ustawienie trybu oszczędności) przedstawiono funkcje. Czas Przejście do trybu 'Oszczęd'. Czas Wynik przejścia do trybu oszczędności zależy od ustawienia w nastawie Całkow.zatrzym.. Całkow. zatrzym. = WYŁ: Ogrzewanie zredukowane Całkow. zatrzym. = ZAŁ: Ogrzewanie zatrzymane Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 111

112 Tryb ste.zew. (tryb sterowania zewnętrznego) KOMFORT/OSZCZĘD OSZCZĘD Patrz także Wejście ster.zew.. Wybór trybu sterowania zewnętrznego. W trybie sterowania zewnętrznego można załączyć tryb oszczędzania lub komfortu. Aby sterowanie zewnętrzne było aktywne, regulator musi działać według harmonogramu. OSZCZĘD: Regulator pracuje w trybie oszczędzania, gdy przełącznik sterowania zewnętrznego jest zamknięty. KOMFORT: Regulator działa w trybie komfortu, gdy przełącznik sterowania zewnętrznego jest zamknięty. Min. czas akt. (min. czas aktywacji przekładni siłownika) Minimalny czas trwania impulsu 20 ms (milisekund) do włączenia przekładni siłownika. Przykładowa nastawa Wartość x 20 ms 2 40 ms ms ms W celu wydłużenia żywotności siłownika (przekładni) nastawa powinna być ustawiona tak wysoko, jak jest to możliwe. 112 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

113 6.7 Fun.antybakteryjna W wybrane dni tygodnia temperatura CWU może zostać podwyższona w celu zneutralizowania bakterii w układzie CWU. Wymagana temperatura CWU T wymagana (zazwyczaj 80 C) będzie utrzymywana w wybrane dni przez ustawiony czas trwania. Wymagana temp. Funkcja antybakteryjna jest nieaktywna w trybie ochrony przeciwzamrożeniowej. Czas Dzień / godzina rozpoczęcia Czas trwania Podczas procesu antybakteryjnego ograniczenie temperatury powrotu jest nieaktywne. Dzień 2 Dni tygodnia Wybór (zaznaczenie) dnia lub dni tygodnia, w których funkcja antybakteryjna musi być aktywna. P = Poniedziałek W = Wtorek Ś = Środa C = Czwartek P = Piątek S = Sobota N = Niedziela Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 113

114 Czas rozpoczęcia 2 00: :30 00:00 Ustawienie czasu rozpoczęcia działania funkcji antybakteryjnej. Czas trwania m 120 m Ustawienie czasu trwania (w minutach) działania funkcji antybakteryjnej. T wymagana 2 WYŁ/ C WYŁ Ustawienie wymaganej temperatury CWU dla funkcji antybakteryjnej. WYŁ: Funkcja antybakteryjna jest nieaktywna : Wymagana temperatura CWU w okresie działania funkcji antybakteryjnej. 114 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

115 6.8 Alarm Wiele aplikacji do ECL Comfort 210 i 310 wyposażonych jest w funkcję alarmu. Funkcja alarmu zwykle uruchamia przekaźnik 4 (ECL Comfort 210) lub przekaźnik 6 (ECL Comfort 310). Przekaźnik alarmowy może włączyć lampę, sygnał dźwiękowy, wejście do urządzenia przekazującego alarm itp. Dany przekaźnik jest uruchomiony dopóki utrzymuje się stan alarmu. Typowe alarmy: Rzeczywista temperatura zasilania różni się od wymaganej temperatury zasilania. Aktywowana pompa nie generuje różnicy ciśnień. Pompa uzupełniająca nie podnosi ciśnienia w zadanym czasie. Aktywacja uniwersalnego sygnału wejściowego alarmu (aplikacji podrzędnej) Temp.monitor. Górna odchyłka WYŁ/ K WYŁ Alarm jest włączany, gdy rzeczywista temperatura zasilania wzrośnie bardziej niż ustawiona odchyłka (dopuszczalna odchyłka temperatury powyżej wymaganej temperatury zasilania). Patrz także Opóźnienie. WYŁ: Funkcja alarmu jest nieaktywna K: Funkcja alarmu jest aktywna, jeżeli rzeczywista temperatura wzrośnie powyżej dopuszczalnej odchyłki. Temp. zasilania C Górna odchyłka (nastawa zadana) Wymagana temp. zasilania Temp. zewnętrzna Dolna odchyłka WYŁ/ K WYŁ Alarm jest włączany, gdy rzeczywista temperatura zasilania spadnie poniżej ustawionej odchyłki (dopuszczalna odchyłka temperatury poniżej wymaganej temperatury zasilania). Patrz także Opóźnienie. WYŁ: Funkcja alarmu jest nieaktywna K: Funkcja alarmu jest aktywna, jeżeli rzeczywista temperatura spadnie poniżej dopuszczalnej odchyłki. Temp. zasilania C Dolna odchyłka (nastawa zadana) Wymagana temp. zasilania Temp. zewnętrzna Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 115

116 Opóźnienie m 10 m Jeśli stan alarmu dla nastawy Górna odchyłka lub Dolna odchyłka utrzymuje się dłużej niż ustawione (w minutach) opóźnienie, włączana jest funkcja alarmu. Temp. Temp. zasilania Ograniczenie alarmu m: Funkcja alarmu zostanie włączona, gdy warunki alarmu będą utrzymywały się dłużej niż zadane opóźnienie. Czas Opóźnienie Temp.wył.alarmu C 30 C Funkcja alarmu nie zostanie aktywowana, gdy wymagana temperatura zasilania będzie niższa od zadanej nastawy. Jeśli przyczyna alarmu ustąpi, wskazanie alarmu oraz sygnał alarmu znikną Kasowanie alarmu Gdy zostanie wygenerowany alarm, na jednym z ulubionych ekranów (patrz Monitorowanie temperatur i komponentów układu ) lub na ekranie przeglądu (patrz Znaczenie symboli na wyświetlaczu regulatora ) wyświetlany jest symbol dzwonka. Do wyszukiwania przyczyny alarmu oraz resetowania (kasowania) sygnału alarmu służą poniższe menu. Nawet po zniknięciu przyczyny alarmu wskazanie będzie aktywne do momentu wykonania procedury kasowania alarmu. Pompy cyrk WYŁ/ZAŁ Wybór, czy alarm powinien być kasowany, czy nie. WYŁ: ZAŁ: Alarm nie został aktywowany. Alarm został aktywowany. Procedura kasowania alarmów: Jeśli stan to ZAŁ : Zmienić ZAŁ na WYŁ. Jeśli stan to WYŁ : Nie ma możliwości zmiany na ZAŁ. 116 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

117 6.8.3 Przegląd alarmów W przeglądzie alarmów wymienione są komponenty i funkcje, które mogą powodować alarm. Liczba z lewej strony (tj. 3, 4, 8) odnosi się do numeru alarmu, który przesyłany jest do systemu SCADA przez magistralę Modbus. Występują dwa rodzaje alarmów: rejestrowane i nierejestrowane. Przykład: Alarmy Pompa 1 i Pompa 2 są alarmami rejestrowanymi. Oznacza to, że symbol alarmu będzie wyświetlany do momentu skasowania alarmu, nawet gdy przyczyna wystąpienia zniknie wcześniej. Alarm Temp.monitor. (przykładowo) jest alarmem nierejestrowanym, co oznacza, że symbol alarmu będzie wyświetlany tylko tak długo, jak długo występuje przyczyna alarmu. Przykład: Pompa P2 spowodowała alarm. W przeglądzie alarmów wymienione będą tylko komponenty i funkcje, które mogły spowodować alarm. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 117

118 7.0 Ogólne ustawienia regulatora 7.1 Ogólne ustawienia regulatora wprowadzenie Niektóre ustawienia ogólne dotyczące całego regulatora są zlokalizowane w określonej części regulatora. Przycisk wyboru obiegu Aby przejść do ogólnych ustawień regulatora: Działanie: Cel: Wybór: Wybierz opcję MENU w dowolnym obiegu. Potwierdź. Zaznacz przycisk wyboru obiegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Potwierdź. Wybierz opcję Ogólne ustawienia regulatora. Potwierdź. 118 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

119 7.2 Czas i data Wprowadzanie właściwej daty i godziny jest konieczne tylko przy pierwszym uruchamianiu regulatora ECL Comfort lub po przerwie w zasilaniu dłuższej niż 72 godziny. Regulator jest wyposażony w zegar 24-godzinny. Aut. czas L/Z (zmiana czasu letni/zimowy) TAK: NIE: Podczas letniej/zimowej standardowej zmiany czasu w Europie Środkowej wbudowany zegar regulatora automatycznie dodaje lub odejmuje jedną godzinę. Ręczna zmiana czasu z letniego na zimowy poprzez dodanie lub odjęcie jednej godziny. Po podłączeniu regulatorów jako urządzeń podrzędnych w układzie nadrzędny/podrzędny (przy użyciu magistrali komunikacyjnej ECL 485) regulatory otrzymują dane Czas i data od urządzenia nadrzędnego. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 119

120 7.3 Nastawy S11, S13... S16 czujnik ciśn. A368.3 / A368.4 Obieg Zakres nastawy Ustaw. fabryczne Tylko odczyt Przykład: Zależność pomiędzy napięciem wejściowym a wyświetlanych ciśnieniem (w barach) Ciśnienie (bar) Ciśnienie jest mierzone przy użyciu przetwornika ciśnienia. Przetwornik wysyła zmierzoną wartość ciśnienia w postaci sygnału z zakresu 0-10 V lub 4-20 ma. Sygnał napięciowy można podłączyć bezpośrednio do danego wejścia. Sygnał prądowy jest konwertowany przez zastosowany rezystor, a następnie podłączany do wejścia. Zmierzone napięcie musi zostać przekształcone przez regulator na ciśnienie. W tej procedurze konfigurowane jest skalowanie: Wciśnij pokrętło, aby wyświetlić wykres, i wprowadź zestawy wartości dla napięcia wejściowego (1 i 10 V) i wyświetlanego ciśnienia (w barach). Ciśnienie: 0, ,0 barów Stałe ustawienia napięcia: 1 V i 10 V Ustawienia fabryczne: (1,0, 0) i (10, 20,0) Oznacza to, że ciśnienie wynosi 0,0 bar przy 1 V i 20,0 bar przy 10 V. Napięcie (V) W tym przykładzie napięcie 1 V odpowiada ciśnieniu 0,0 barów, a napięcie 10 V ciśnieniu 20,0 barów. Im większe napięcie, tym większe wyświetlane ciśnienie. 120 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

121 7.4 Święto W regulatorze dostępny jest osobny program świąteczny dla każdego obiegu i jeden program świąteczny dla ogólnych ustawień regulatora. Każdy z programów świątecznych zawiera co najmniej jeden harmonogram. Dla każdego harmonogramu można ustawić datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Ustawiony okres zaczyna się w dniu początkowym o godzinie 00:00 i kończy w dniu końcowym o godzinie 24:00. Dostpne tryby to: Komfort, Oszczdzanie, Ochrona przeciwzamroeniowa lub Komfort 7 23 (tryb jest zaplanowany przed 7 i po 23). Ustawianie harmonogramu świątecznego: Program świąteczny ustawiony w opcji Ogólne ustawienia regulatora obowiązuje dla wszystkich obiegów. Program świąteczny można również ustawić indywidualnie dla obiegów ogrzewania i CWU. Data zakończenia musi być przynajmniej o jeden dzień późniejsza niż data rozpoczęcia. Działanie: Cel: Wybór: Wybierz MENU. Potwierdź. Zaznacz przycisk wyboru obiegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Potwierdź. Wybierz obieg lub opcję Ogólne ustawienia regulatora Ogrzewanie CWU Ogólne ustawienia regulatora Potwierdź. Przejdź do opcji Święto. Potwierdź. Wybierz harmonogram. Potwierdź. Potwierdź zaznaczenie przycisku wyboru trybu. Wybierz tryb. Komfort Komfort Oszczędzanie Ochrona przeciwzamrożeniowa Potwierdź. Wprowadź czas rozpoczęcia, a następnie czas zakończenia. Potwierdź. Przejdź do opcji Menu. Potwierdź. Wybierz opcję Tak lub Nie dla polecenia Zapisz. W razie potrzeby wybierz następny harmonogram. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 121

122 Przez ECA 30/31 nie można tymczasowo zastąpić harmonogramu regulatora programem świątecznym. Gdy regulator będzie w trybie pracy wg. harmonogramu, można jednak skorzystać z następujących opcji ECA 30/31: Urlop Wskazówka umożliwiająca oszczędzanie energii: Funkcji Wyjście (wydłużonego okresu oszczędzania) można użyć podczas np. wietrzenia (wietrzenie pomieszczeń przez otwarcie okien). Święto Relaks (wydłużony okres komfortu) Wyjście (wydłużony okres oszczędzania) 122 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

123 7.5 Przegląd wejść Funkcja Przegląd wejść jest dostępna w opcji Ogólne ustawienia regulatora. Przegląd wejść umożliwia sprawdzenie w dowolnej chwili rzeczywistych temperatur w układzie (tylko odczyt). Oprócz mierzonych temperatur, ciśnienia, presostatów i alarmów są : Wejście: Ciśn. statyczne: Stan: 1.9 bara (przykład) Wejście ustawione jest na WYŁ lub 0 10 V (wejście analogowe = AI ). WYŁ: Ciśnienie nieprawidłowe ZAŁ: Ciśnienie prawidłowe Wejście ustawiane jest jako wejście przełączające (wejście cyfrowe = DI ). Stan S7 (S8, S9): WYŁ Wejście jest aktywowane przez presostat lub styk alarmowy, tj. podłączane do zacisku 30. ZAŁ Wejście nie jest aktywowane. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 123

124 7.6 Rejestr Funkcja rejestru (historia zmian temperatury) umożliwia monitorowanie rejestrów dla podłączonych czujników z bieżącego i poprzedniego dnia, a także ostatnich 2 oraz 4 dni. Dla każdego czujnika można wyświetlić ekran rejestru pokazujący zmierzoną temperaturę. Funkcja rejestru jest dostępna tylko w opcji Ogólne ustawienia regulatora. Przykład 1: Jednodniowy rejestr dla dnia poprzedniego przedstawiający przebieg temperatury zewnętrznej w ciągu 24 godzin. Przykład 2: Rejestr dla dnia bieżącego przedstawiający rzeczywistą temperaturę zasilania układu ogrzewania oraz temperaturę wymaganą. Przykład 3: Rejestr dla dnia poprzedniego przedstawiający rzeczywistą temperaturę zasilania instalacji CWU oraz temperaturę wymaganą. 124 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

125 7.7 Zdalne sterowanie Funkcja zdalnego sterowania jest używana do wyłączenia jednego lub kilku komponentów sterowanych. Może to być przydatne między innymi w czasie prac serwisowych. Działanie: Cel: Wybór: Na dowolnym ekranie przeglądu wybierz opcję MENU. Potwierdź. Zaznacz przycisk wyboru obiegu w prawym górnym rogu wyświetlacza. Potwierdź. Wybierz ogólne ustawienia regulatora. Potwierdź. Wybierz opcję Zdalne sterowanie. Komponenty sterowane Przycisk wyboru obiegu Potwierdź. Wybierz sterowany komponent. Potwierdź. Dostosuj stan sterowanego komponentu: Zawór regulacyjny z siłownikiem: AUTO, STÓJ, ZAMYKAJ, OTWIERAJ; pompa: AUTO, WYŁ, ZAŁ Potwierdź zmianę stanu. M1, P1 itp. Gdy wybrany komponent sterowany (wyjście) nie działa w trybie AUTO, regulator ECL Comfort nie steruje tym komponentem (np. pompą lub zaworem regulacyjnym z siłownikiem). Ochrona przeciwzamrożeniowa jest wyłączona. Należy pamiętać, aby ponownie zmienić stan, gdy zdalne sterowanie nie będzie już potrzebne. Danfoss District Energy VI.LG.J1.49 DEN-SMT/DK 125

126 7.8 Alarm S9 cyfrowy Ustawienia alarmów związanych z wejściem S9 cyfrowy (zależnie od aplikacji) oraz S12 cyfrowy można znaleźć w pozycji Alarm menu Ogólne ustawienia regulatora. Wart. alarmu Obieg Zakres nastawy Ustaw. fabryczne WYŁ/ZAŁ Ustawienie funkcji związanej z wejściem alarmowym S9. WYŁ: ZAŁ: Alarm jest aktywowany po zamknięciu styku podłączonego do S9. Alarm jest aktywowany po otwarciu styku podłączonego do S9. Opóźnienie alarmu Obieg Zakres nastawy Ustaw. fabryczne s 5 s Ustawienie czasu (w sekundach) pomiędzy przyczyną alarmu a sygnałem alarmu : Przyczyna alarmu S9 spowoduje aktywowanie sygnału alarmu po ustawionej liczbie sekund. 126 DEN-SMT/DK VI.LG.J1.49 Danfoss District Energy

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 310, aplikacja A368 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A266 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A237 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A237 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A237 / A337 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 310, aplikacja A367 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 310, aplikacja A376 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Instrukcja obsługi. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu............................................................. 2 2.0 Instalacja... 6 2.1 Przed uruchomieniem.............................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 310, aplikacja A376 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A217 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A217 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A217 / A317 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A247 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A247 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A247 / A347 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210, aplikacja A266 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

230 V AC i 24 V AC. Arkusz informacyjny. Opis i zastosowanie. Zamawianie. Regulatory. Czujniki temperatury Pt 1000

230 V AC i 24 V AC. Arkusz informacyjny. Opis i zastosowanie. Zamawianie. Regulatory. Czujniki temperatury Pt 1000 Arkusz informacyjny 230 V AC i 24 V AC Opis i zastosowanie W zastosowaniach grzewczych regulator ECL Comfort 110 może być zintegrowany z rozwiązaniem Danfoss Link przez interfejs DLG do użytku w domach

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A314 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 310, aplikacja A361 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 / 301 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 / 301 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści

Instrukcja obsługi. ECL Comfort 310, aplikacja A Spis treści 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu............................................................. 2 2.0 Instalacja... 6 2.1 Przed uruchomieniem.............................................

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 V AC i 24 V AC Opis i zastosowanie jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Jest to regulator elektryczny

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210, aplikacja A230 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / A310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / A310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / A310, aplikacja A230 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210, aplikacja A260 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A260 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

A217 DH C17, P17, P16 A231 DH NOWE A232 DH/IC L32 A237 DH C37, C35 A247 DH C47. A255 Kocioł C55, C25, P20 A260 DH C60, C62 A266 DH C66

A217 DH C17, P17, P16 A231 DH NOWE A232 DH/IC L32 A237 DH C37, C35 A247 DH C47. A255 Kocioł C55, C25, P20 A260 DH C60, C62 A266 DH C66 ECL COMFORT ECL 210 Oznaczenie klucza aplikacji ECL Rodzaj aplikacji i układu ECL 310 Ogrzewnie A21 DH/IC (wentylacja) Rodzaje obiegów Ciepła woda użytkowa (CWU) Odniesienie do aktualnych kart ECL Technologia

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31

Regulator ECL Comfort 310 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31 Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 310 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31 Opis ECL Comfort 310 Regulator ECL Comfort 310: ECL Comfort 310 jest to elektroniczny regulator temperatury z regulacją

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 296 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31

Regulator ECL Comfort 296 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31 Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 296 i panel zdalnego sterowania ECA 30/31 Zaprojektowano w Danii Opis Regulatory z serii ECL Comfort 296 Regulator ECL Comfort 296: ECL Comfort 296 to elektroniczny

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

REGULACJA KM REGULACJA KM PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA REGULACJA KM REGULACJA KM 17.01 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY DRV KM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy) (AF, KF, SPF, VF) Tolerancja w Ω: +/- 1% przy 25ºC Tolerancja temperatury: +/- 0,2 K przy 25ºC

(NTC = ujemny współczynnik temperaturowy) (AF, KF, SPF, VF) Tolerancja w Ω: +/- 1% przy 25ºC Tolerancja temperatury: +/- 0,2 K przy 25ºC Regulator E 8 Typoszereg regulatorów E 8 został stworzony w celu regulacji instalacji grzewczych. Różnorodne wykonania umożliwiają optymalne dopasowanie do instalacji. Regulatory sterowane są wg temperatury

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL

REGULACJA KM REGULACJA KM PL REGULACJA KM REGULACJA KM 16.02 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw KMFB SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Szybko i sprawnie Łatwy wybór aplikacji to klucz

Szybko i sprawnie Łatwy wybór aplikacji to klucz Przewodnik po aplikacjach dla regulatorów ECL Comfort Szybko i sprawnie Łatwy wybór aplikacji to klucz Produkty z serii ECL Comfort to gama regulatorów elektronicznych umożliwiających regulację temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. Obłaczkowo 150, Września. fax 061/ tel. 061/

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. Obłaczkowo 150, Września. fax 061/ tel. 061/ ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061/ 43 67 690 tel. 061/ 43 77 690 MODUŁ STEROWANIA SIŁOWNIKIEM ZAWORU

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem. Uwaga! Regulator ma wstępnie zaprogramowane nastawy fabryczne, które są podane w odpowiednich rozdziałach niniejszego poradnika.

Przed rozpoczęciem. Uwaga! Regulator ma wstępnie zaprogramowane nastawy fabryczne, które są podane w odpowiednich rozdziałach niniejszego poradnika. Przed rozpoczęciem Oszczędzanie energii - oszczędzanie pieniędzy - polepszanie warunków komfortu Regulator ECL Comfort został zaprojektowany w firmie Danfoss z przeznaczeniem do regulacji temperatury w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u.

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. 2 375 RV6.540 AATROS RV6.540 jest regulatorem do regulacji stref grzewczych i c.w.u. zasilanych z kotłów. Regulator ten może stanowić element systemu regulatorów

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

DHP-R. Instrukcja instalacji VMBQI249

DHP-R. Instrukcja instalacji VMBQI249 DHP-R Instrukcja instalacji Moduł rozbudowy, HPC EM Moduł chłodzący, HPC CM VMBQI249 2 Danfoss VMBQI249 Spis treści Moduł rozbudowy, HPC EM... 4 Instalacja dla funkcji WCS (wprowadzania ciepłej wody)...4

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

D W O IE I D E Z D Z SI S Ę I Ę WIĘ I C Ę E C J O SYSTEMIE STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

D W O IE I D E Z D Z SI S Ę I Ę WIĘ I C Ę E C J O SYSTEMIE STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM NOWOŚĆ GRZANIE 16 C 20 C 24 C 18 C CHŁODZENIE przy zastosowaniu aniu pompy ciepła 22 C 23 C 24 C 22 C DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110, aplikacja 116

ECL Comfort 110, aplikacja 116 Instrukcja obsługi ECL Comfort 110, aplikacja 116 (obowiązuje od wersji oprogramowania 1.08) Polska wersja www.danfoss.com Jak nastawiać i zmieniać nastawy? Nastawianie temperatur i wartości Przełączanie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 300 z modułem impulsowym ECA 88 Instrukcja uzupełniająca 087R9778

ECL Comfort 300 z modułem impulsowym ECA 88 Instrukcja uzupełniająca 087R9778 ECL Comfort 300 z modułem impulsowym ECA 88 Instrukcja uzupełniająca 087R9778 VI.BB.O1.49 / 087R9778 Danfoss 05/07 DH-SMT Spis treści 1 WPROWADZENIE...2 1.1 ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2 OGÓLNIE O MODULE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Roletowy 1R Nr katalogowy BLIC-1RP data publikacji czerwiec 2014 Strona 2 z 9 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Adres RS485... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo